Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne"

Transkript

1 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

2 Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives dette års tema. Temaet om elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne udgør et supplement til opgørelsen af de ti faste uddannelsesresultater. De ti aktuelle uddannelsesresulater er beskrevet i publikationen Nordjysk Uddannelsesindblik Den offentliggøres i marts Udarbejdet for Region, Regional Udvikling af: Tilde Moos-Bjerre Tlf Thomas Lange Tlf Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

3 Indhold 1. INDLEDNING 4 2. UNDERSØGELSENS HOVEDRESULTATER 6 Store forskelle i ungdomsuddannelsernes elevsammensætning 6 Analysens resultater opdelt på de 5 ungdomsuddannelsesretninger 7 3. FORSKELLE I FORÆLDRES UDDANNELSESNIVEAU 10 Udvikling i forældres uddannelsesbaggrund FORSKELLE PÅ AFGANGSKARAKTERER FRA GRUNDSKOLEN 16 Udvikling i forholdet mellem ungdomsuddannelse og karakterer fra grundskole ALDERSFORDELING PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE 20 Udvikling i aldersfordeling på ungdomsuddannelserne KØNSFORDELING PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE AFSLUTNING 26 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 2

4 3 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

5 1. Indledning Kan man tale om de unge på ungdomsuddannelserne som en samlet gruppe? Har de unge på de forskellige ungdomsuddannelser i Region ens forudsætninger for at vælge og gennemføre et uddannelsesforløb? Har alle unge uanset baggrund reelt et frit valg i forhold til ungdomsuddannelse, eller spiller den sociale arv stadig en stor rolle? Undersøgelsen er udført af Moos-Bjerre og Lange for Regional Udvikling, Region. Undersøgelsen fokuserer på fire centrale parametre: Det er kendt fra tidligere undersøgelser at de tre første parametre har stor betydning for hvordan de unge klarer sig i uddannelsessystemet og at væsentligt færre drenge end piger får en uddannelse. Vi ved fra dialogen med de forskellige ungdomsuddannelser at de oplever væsentlige forskelle mellem deres egen elevgruppe og elevgrupperne på andre typer af ungdomsuddannelser. Forældres uddannelsesniveau Vi ved at elevernes baggrund og forudsætninger har stor betydning for hvordan de klarer sig i uddannelsessystemet. Forskelle i elevernes forudsætninger har derfor stor betydning for de udfordringer de enkelte ungdomsuddannelser skal løfte. Forskellene siger også meget om hvor præget eleverne er af sociale og kulturelle faktorer i deres uddannelsesvalg. Karaktergennemsnit efter 9. klasse Men vi mangler en præcis og samlet opgørelse af, hvordan elevsammensætningen ser ud på hver type af ungdomsuddannelse i Region og hvor store forskellene er. Det har vi nu undersøgt som en del af 2015 opdateringen af Nordjysk Uddannelsesindblik. Aldersfordeling Denne publikation præsenterer resultaterne af undersøgelsen. Undersøgelsen giver for første gang en samlet og præcis opgørelse af elevsammensætningen på ungdomsuddannelserne i Region. Kønsfordeling Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 4

6 5 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

7 Undersøgelsens hovedresultater STORE FORSKELLE I UNGDOMSUDDANNELSERNES ELEVSAMMENSÆTNING Kort fortalt bekræfter undersøgelsen opfattelsen af at der er stor forskel på elevgrupperne på de forskellige ungdomsuddannelser. Ungdomsuddannelserne repræsenterer vidt forskellige udsnit af de uddannelsesaktive i. De har derfor vidt forskellige udfordringer i forhold til at få eleverne gennem uddannelsen og forberedt til eventuel videreuddannelse. Oversigt over betegnelser af ungdomsuddannelser i publikationen: Almen gymnasial ungdomsuddannelse: STX Det tekniske gymnasium: HTX Handelsgymnasiet: HHX Erhvervsuddannelser: EUD Højere forberedelseseksamen: HF Der bruges samlebetegnelsen de gymnasiale uddannelser om STX, HTX, HHX og HF Forskellene kommer tydeligst til udtryk mellem det almene gymnasium og erhvervsuddannelserne: En elev i det almene gymnasium (STX) kommer typisk fra hjem med højt uddannelsesniveau, har høje grundskolekarakterer, går direkte til ungdomsuddannelse efter grundskolen og er typisk en pige. En elev på erhvervsuddannelserne (EUD) har typisk faglærte eller ufaglærte forældre, har typisk et karaktergennemsnit fra grundskolen under 7 (hver tredje har under 4), er i en tredjedel af tilfældene over 20 år ved påbegyndt uddannelse og er lige så ofte en dreng som en pige. De markant forskellige fordelinger i forhold til undersøgelsens fire parametre viser altså at STX-eleverne generelt har et bedre udgangspunkt for et succesfyldt uddannelsesforløb end EUD-eleverne og eleverne på højere forberedelseseksamen (HF). STX-elever: kommer typisk fra hjem med højt uddannelsesniveau har høje grundskolekarakterer går direkte til ungdomsuddannelse efter grundskolen er typisk en pige Det betyder således også at HF og EUD i udgangspunktet har en større udfordring i forhold til at hjælpe deres elever med at gennemføre ungdomsuddannelsen og eventuelt hjælpe dem videre på en videregående uddannelse. Udfordringen forstærkes af at de endvidere har en betydelig større andel elever der ikke er startet direkte efter grundskolen end STX, det tekniske gymnasium (HTX) og handelsgymnasiet (HHX). Det betyder på den anden side også at netop EUD og HF har det største potentiale i forhold til at bryde den sociale arv og sikre større social mobilitet. En stor del af deres elever har nemlig ved overhovedet at søge ind på en ungdomsuddannelse taget det der kan blive første skridt til et højere uddannelsesniveau end deres forældre. EUD-elever: har typisk faglærte eller ufaglærte forældre har typisk et karaktergennemsnit fra grundskolen under 7 (hver tredje har under 4) 32 % er over 20 år når de påbegynder uddannelsen er lige så ofte en dreng som en pige Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 6

8 ANALYSENS RESULTATER OPDELT PÅ DE 5 UNGDOMSUDDANNELSESRETNINGER Sådan fordeler eleverne sig på de enkelte ungdomsuddannelser i forhold til analysens fire parametre. Karakteristika for elevsammensætningen på EUD: Karakteristika for elevsammensætningen på HF: 76 % kommer fra hjem uden videregående uddannelse. Heraf kommer 19 % fra hjem hvor begge forældre er ufaglærte. Det er den største andel på ungdomsuddannelserne. 14 % har fået et karaktergennemsnit over 7 efter 9. klasse. 34 % har fået et gennemsnit under 4. Det er den største andel på ungdomsuddannelserne. I forhold til elevernes alder er EUD den mest differentierede ungdomsuddannelse. De har således den største gruppe der er over 20 år (32 %), men har samtidig en stor gruppe på 42 % der er mellem 17 og 19 år og en mindre gruppe på 26 % der er under 17 år. 57 % af eleverne er drenge 65 % kommer fra hjem hvor forældrene ikke har en videregående uddannelse. Heraf har 13 % ufaglærte forældre. 11 % fik et karaktergennemsnit over 7 efter 9. klasse. Det er den mindste andel på ungdomsuddannelserne. 25 % fik under 4. Kun 15 % er under 17 år. Det er den mindste andel på ungdomsuddannelserne. Samtidig er hele 20 % over 20 år. De fleste elever på Hf (65 %) er dog mellem 17 og 19 år. 42 % af eleverne er drenge 7 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

9 Karakteristika for elevsammensætningen på STX: Karakteristika for elevsammensætningen på HHX: Karakteristika for elevsammensætningen på HTX: 62 % af eleverne har mindst én forælder med videregående uddannelse. Det er den største andel på ungdomsuddannelserne. Kun 4 % af eleverne kommer fra hjem hvor begge forældre er ufaglærte. 66 % havde over 7 i gennemsnit efter 9. klasse. Kun 2 % fik under 4. Det er henholdsvis den største og mindste andel på ungdomsuddannelserne. 67 % af eleverne på første årgang er under 17 år. Det er den største andel på ungdomsuddannelserne. 30 % er mellem 17 og 19 år. 37 % er drenge. Det er den mindste andel på ungdomsuddannelserne. 39 % af eleverne har mindst en forælder med videregående uddannelse. Det er en markant lavere andel end på STX. Kun 6 % af eleverne kommer fra hjem hvor forældrene er ufaglærte. 47 % havde over 7 i gennemsnit efter 9. klasse. 8 % fik under % af eleverne på første årgang er under 17 år. Det er den mindste andel på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Det er dog væsentlig højere end på EUD og HF. 43 % er mellem 17 og 19 år. 56 % er drenge. Hermed har HHX den mest ligelige kønsfordeling. 49 % af eleverne har mindst en forælder med videregående uddannelse. Kun 4 % af eleverne kommer fra hjem hvor forældrene er ufaglærte. 54 % havde over 7 i gennemsnit efter 9. klasse. Det er den andenstørste andel på ungdomsuddannelserne. Kun 3 % fik under % af eleverne på første årgang er under 17 år. Det er den andenstørste andel på ungdomsuddannelserne. 34 % er mellem 17 og 19 år. Hele 72 % er drenge. Det er den klart største andel drenge. Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 8

10

11 KAPITEL 3: Forskelle i forældres uddannelsesniveau Forældres uddannelsesniveau har stadig stor betydning for unges første uddannelsesvalg, nemlig valget af ungdomsuddannelse. Det gælder for Region såvel som for hele Danmark. Samtidig er det også tydeligt hvor forskellige ungdomsuddannelserne er i forhold til at tiltrække elever fra hjem med forskellige uddannelsestraditioner. EUD tiltrækker i langt højere grad end de gymnasiale uddannelser elever hvor forældrene ikke har en videregående uddannelse. Der er særligt forskel mellem EUD og STX: Andelen af elever hvor forældrene ikke har en videregående uddannelse er dobbelt så stor på EUD (76 %) som på STX (38 %). Andelen af elever med forældre uden en videregående uddannelse er dobbelt så stor på EUD som på STX. Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 10

12 Figur 1 viser: at EUD er det foretrukne valg for både børn af forældre uden uddannelse og forældre der er faglærte. EUD har i dag, såvel som tidligere, den klart største andel elever hvor ingen af forældrene har en videregående uddannelse. at HF og HHX ligeledes har en overvejende andel elever med forældre uden videregående uddannelse. Over halvdelen har dog en faglært uddannelse. HF skiller sig ud ved at hele 13% af eleverne er fra hjem hvor begge forældre er ufaglærte. at STX derimod er det foretrukne valg for både børn af forældre med en mellemlang og en lang uddannelse. at HTX har den andenstørste andel elever fra hjem hvor en af forældrene har en lang eller en mellemlang uddannelse. UNGDOMSUDDANNELSE SOM FØRSTE SKRIDT TIL AT BRYDE SOCIAL ARV Positivt udlagt viser resultaterne at EUD er god til at tiltrække unge fra hjem hvor forældrene ikke har en videregående uddannelse. Samtidig er en femtedel fra hjem med ufaglærte forældre hvilket også indikerer en øget social mobilitet. Herudover er der på alle ungdomsuddannelserne en væsentlig andel elever fra sådanne hjem selvom andelen er markant lavere på de gymnasiale ungdomsuddannelser og særligt på STX. Der er altså en stor del af eleverne der ved at starte på en ungdomsuddannelse har taget det der kan blive første skridt til et højere uddannelsesniveau end deres forældre. Figur 1 Fordeling af forældres højst opnåede uddannelse, 2013 Hf Hhx Htx Stx Eud 4% 5% 5% 4% 6% 6% 17% 19% 12% 13% 34% 38% 43% 48% 52% 55% 50% 52% 55% 57% 8% 9% 11% 12% 32% 34% 10% 10% 8% 8% 7% 6% 28% 27% 24% 23% 24% 23% 17% 15% 22% 15% 14% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ufaglært Faglært Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående Kilde: Moos -Bjerre og Lange. Data fra Undervisningsministeriets Databank (EAK), % 3% 8% 6% 7% 5% Der er en stor del af eleverne der ved at starte på en ungdomsuddannelse har taget det der kan blive første skridt til et højere uddannelsesniveau end deres forældre 11 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

13 DEN SOCIALE ARV SLÅR IGENNEM En mere kritisk udlægning af resultaterne er dog at det lader til at den sociale mobilitet er begrænset: Forældrenes uddannelsesniveau har stor betydning for hvilken ungdomsuddannelse de unge vælger. Fra Nordjysk Uddannelsesindblik 2013 ved vi at langt færre elever på EUD får en videregående uddannelse sammenlignet med elever på STX. Ovenstående forskelle mellem ungdomsuddannelserne indikerer derfor at der også i årene fremover vil være en væsentlig større del, der får en videregående uddannelse, blandt børn af forældre med videregående uddannelse end blandt børn af forældre uden videregående uddannelse. De beskrevne forskelle mellem ungdomsuddannelserne gælder også for Danmark samlet set. Der er dog en lidt højere andel af elever med forældre uden videregående uddannelse på ungdomsuddannelserne i Region. Denne forskel skyldes sandsynligvis at andelen der har en videregående uddannelse i Region ligger lidt under landsgennemsnittet (jf. Nordjysk Uddannelsesindblik). Den sociale arv vises tydeligt ved at forældrenes uddannelsesniveau stadig har stor betydning for elevers valg af ungdomsuddannelse Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 12

14 UDVIKLING I FORÆLDRES UDDANNELSESBAGGRUND De sidste ti år har der for alle ungdomsuddannelserne været et fald i andelen af elever hvor ingen af forældrene har en videregående uddannelse. Denne tendens følger udviklingen på landsplan hvor uddannelsesniveauet generelt er steget. Forskellene mellem de enkelte ungdomsuddannelser har været relativt stabile i forhold til elevandel fra hjem uden videregående uddannelse. Der har dog været interessante ændringer for HF, HHX og HTX. Figur 2: Udvikling i andel elever, hvor ingen af forældrene har en videregående uddannelse. Figur 2 viser: at HHX sammenlignet med HF frem til 2008 havde en større andel elever med forældre uden videregående uddannelse. Siden er andelen steget på HF så den nu ligger lidt over HHX. at HTX har haft et væsentligt fald i andelen af elever hvor ingen af forældrene har en videregående uddannelse. I midten af 90 erne lå forældrenes uddannelsesprofil tættest på HF, men i de senere år er den kommet tættere på STX. 100% 90% 80% 70% at STX i dag såvel som tidligere klart er den ungdomsuddannelse med den mindste andel elever fra hjem uden videregående uddannelse. 60% 50% 40% 30% Eud Hf Hhx Htx Stx Kilde: Moos-Bjerre og Lange. Data fra Undervisningsministeriets Databank (EAK), Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

15 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 14

16

17 KAPITEL 4: Forskelle på afgangskarakterer fra grundskolen Der har i de seneste år været fokus på at flere unge skal vælge en EUD og at niveauet på EUD skal hæves. Det er således vigtigt at EUD ikke bare er noget man vælger, hvis man ikke kan komme ind på en gymnasial uddannelse, men at det er et aktivt tilvalg, der efterfølgende fører til faglært beskæftigelige eller videreuddannelse. Resultaterne i dette afsnit viser at der stadig er et stykke vej for indfrielsen af denne målsætning. Der er stadig en væsentlig skævhed når man ser på hvilke ungdomsuddannelser der vælges af elever med høje karakterer fra grundskolen og hvilke der vælges af elever med lavere karakterer. Figur 3 viser, således at der er en væsentlig større andel elever med høje karakterer fra grundskolen på de gymnasiale ungdomsuddannelser end der er på EUD og HF. Den tydeligste forskel ses mellem eleverne på STX, hvor langt størstedelen har et højt karaktergennemsnit fra grundskolen, og EUD, hvor de færreste har et karaktergennemsnit over middel. Denne tendens gælder både for Region og hele Danmark, og den er stort set uændret når man ser udviklingen over de sidste 5 år. Der er stor forskel på hvilke ungdomsuddannelser, der vælges af elever med høje karakterer fra grundskolen og hvilke der vælges af elever med lavere karakterer. Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 16

18 Figur 3 viser: at EUD sjældent vælges af elever der har fået høje karakterer i grundskolen. Kun 14% af eleverne på erhvervsuddannelserne har fået et gennemsnit over 7 ved 9. klasses afgangsprøve. Heraf har kun 2 % fået top karakter (over 9). Samtidig har 34 % af eleverne på EUD fået 4 eller herunder. Det er den klart største andel på ungdomsuddannelserne. at HF er præget af samme tendens. HF har dog en endnu mindre andel på 11 % med et karaktergennemsnit over middel (karakteren 7). Til gengæld har HF en meget stor andel på 64 % med et karaktergennemsnit mellem 4 og 7. at STX er den ungdomsuddannelse hvor eleverne har det markant højeste karaktergennemsnit fra grundskolen. 68 % af eleverne på STX har et gennemsnit over 7. Heraf har hele 29 % et gennemsnit over 9. at HTX har den andenhøjeste andel elever (54 %) med et gennemsnit på mindst 7. Herefter følger HHX med en andel på 45 %. Figur 3 Fordeling af karakterer ved 9. klasses afgangsprøve, 2013 Eud Hf Hhx Htx Stx Hele landet 2% 2% Hele landet Hele landet Hele landet Hele landet 3% 3% 6% 8% 22% 25% 30% 32% 37% 34% 40% 42% 49% 47% 37% 37% 64% 64% 36% 35% 50% 52% 31% 32% 31% 29% 22% 19% 14% 13% 12% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Til og med 4 Fra 4 Dl og med 7 Fra 7 Dl og med 9 Mere end 9 Kilde: Moos-Bjerre og Lange. Data fra Undervisningsministeriets Databank (EAK), % 12% 2% 1% 2% 2% *Figuren opgør elevernes samlede gennemsnit ved udgangen af 9. klasse 17 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

19 UDVIKLING I FORHOLDET MELLEM UNGDOMSUDDANNELSE OG KARAKTERER FRA GRUNDSKOLE Figur 4 viser: at der i de seneste 5 år kun har været en meget lille udvikling i forholdet mellem elevers karakterer fra grundskolen og hvilken ungdomsuddannelse de går på. De gymnasiale ungdomsuddannelser har i hele perioden haft en væsentligt højere andel elever der har et gennemsnit over 7 fra 9 klasse. STX ligger alle årene i top efterfulgt af HHX og HTX. at elever på EUD med et karaktergennemsnit over 7 fra 9. klasse er steget fra 8 % i 2008 til 13 % i Det tyder på en positiv udvikling hvor lidt flere af de elever, der har klaret sig godt i grundskolen vil vælge en erhvervsuddannelse. at der i samme periode har været et næsten tilsvarende fald på 4 procentpoint i andelen af elever på HF der har fået over 7 i 9. klasse. Figur 4 Udviklingen i andelen, der har karaktergennemsnit over 7 efter 9. klasse 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Eud Hf Hhx Htx Stx Kilde: Moos -Bjerre og Lange. Data fra Undervisningsministeriets Databank (EAK), * Tallene er opgjort fra 2008, der er året efter det blev obligatorisk for alle at gennemføre 9. klasses afgangsprøver. ANDEL ELEVER PÅ EUD MED ET KARAK- TERGENNEMSNIT OVER 7 FRA 9. KLASSE: 8 % I % I 2013 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 18

20

21 KAPITEL 5: Aldersfordeling på ungdomsuddannelserne STX, HTX og HHX har en markant yngre elevsammen sætning end HF og EUD. Andelen af elever under 17 år kan ses som indikation på hvor mange der er gået direkte fra grundskole til ungdomsuddannelse. Langt de fleste under 17 år vil være gået direkte fra grundskolen til ungdomsuddannelsen. Det skal dog ikke forstås sådan at andelen under 17 år svarer præcist til andelen der er startet direkte. Der vil også være nogle i kategorien år der er gået i gang direkte efter grundskolen. Figur 5 viser: at på STX er 67 % af førsteårs eleverne under 17 at på HTX er den tilsvarende andel 64 % at på HHX er andelen 55 % at på EUD er andelen 26 % at på HF er andelen 15 % at HF og i endnu højere grad EUD har en betydelig større andel elever over 20 år end de øvrige ungdomsuddannelser. Figur 5 Aldersfordeling på ungdomsuddannelserne, 2013 Hf Hhx Htx Stx Eud 11% 15% 22% 26% 57% 55% 69% 67% 64% 64% 44% 42% 65% 66% 40% 43% 34% 32% 30% 30% 34% 34% 24% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Under 17 år år Mindst 20 år Kilde: Moos -Bjerre og Lange. Data fra Undervisningsministeriets Databank (EAK), 1% 2% 2% 2% 3% 3% Andelen af elever under 17 år er mere end fire gange så stor på STX og HTX som på HF. Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 20

22 Det er måske ikke så overraskende at EUD og HF har en væsentlig mindre andel der er startet direkte efter grundskolen. Særligt HF er netop indrettet som tilbud til mennesker der ønsker en gymnasial uddannelse senere i livet. Ikke desto mindre er det værd at være opmærksom på. For i Nordjysk Uddannelsesindblik 2013 blev det dokumenteret at tidsspændet mellem afsluttet grundskole og påbegyndt ungdomsuddannelse har betydning for om eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse og om de efterfølgende vælger en videregående uddannelse. Jo længere tid der går fra afsluttet grundskole, jo lavere er sandsynligheden for at de gennemfører en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Den høje gennemsnitsalder giver HF og EUD en større udfordring i forhold til at hjælpe deres elever med at gennemføre ungdomsuddannelsen og eventuelt hjælpe dem videre på en videregående uddannelse. Det betyder at HF og EUD i udgangspunktet har en større udfordring i forhold til at hjælpe deres elever med at gennemføre ungdomsuddannelsen og eventuelt hjælpe dem videre på en videregående uddannelse. Udfordringen forstærkes af at de endvidere har en betydelig større andel elever over 20 år end de gymnasiale uddannelser. Sammenlignet med landsgennemsnittet har dog en større andel elever, der er under 17 år, på første år af både EUD og HF. Til gengæld har de øvrigegymnasiale uddannelser i en lidt mindre andel end landsgennemsnittet. 21 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

23 UDVIKLING I ALDERSFORDELING PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE Figur 6 viser: at fordelingen af førsteårselever under 17 år har ligget ret stabilt mellem ungdomsuddannelserne de sidste 20 år. at HTX bryder den generelle tendens: Fra at have den mindste andel elever under 17 år (12 %) i 1993 har HTX i 2013 den andenstørste andel (64 %). Altså en femdobling på 20 år. at EUD havde en betydelig stigning i andelen under 17 år fra 1993 (24 %) til 2001 (39 %). De sidste 5 år er andelen dog faldet en del igen fra 40 % i 2008 til 26 % i at HHX har haft en forholdsvis jævn stigning fra 44 % i 1993 til 55 % i Figur 6 Udvikling i andelen af elever under 17 år på ungdomsuddannelserne i Region 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Eud Hf Hhx Htx Stx Kilde: Moos-Bjerre og Lange. Data fra Undervisningsministeriets Databank (EAK), Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 22

24 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

25 KAPITEL 6: Kønsfordeling på ungdomsuddannelserne Der er stor forskel i kønsfordelingen på de forskellige ungdomsuddannelser i såvel Region som i hele Danmark. Figur 7 viser: at HTX har en markant overvægt af drenge på hele 72 %. at STX har en overvægt af piger. Hele 63 % af eleverne på de almene gymnasier er således piger. Hermed er STX den ungdomsuddannelse der har den største andel af piger. at HF ligeledes har en overvægt af piger på 58 % at HHX og EUD er de ungdomsuddannelser med de mest ligelige fordelinger mellem drenge og piger. De har dog begge en overvægt af drenge der udgør henholdsvis 56 % og 57 %. Det skal her påpeges at der er stor forskel på kønsfordelingen på de forskellige retninger på EUD. Figur 7 Fordeling af køn, 2013 Andelen af drenge er næsten dobbelt så stor på HTX (72 %) som på STX (37 %). Hf Hhx Htx Stx Eud 25% 28% 43% 43% 42% 44% 60% 63% 56% 58% 75% 72% 57% 57% 58% 56% 40% 37% 44% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kvinder Mænd Kilde: Moos-Bjerre og Lange. Data fra Undervisningsministeriets Databank (EAK), Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 24

26 UDVIKLING I KØNSFORDELINGEN PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE Der har de sidste 20 år været en væsentlig udvikling i kønsfordelingen på ungdomsuddannelserne i. Køn har i dag ikke lige så stor betydning for valget af ungdomsuddannelse som det havde i Det er dog stadig en væsentlig faktor og der ses stadig væsentlige forskelle mellem ungdomsuddannelsernes kønsfordeling selvom de har nærmet sig hinanden. Figur 8 viser: at HTX har haft en væsentlig stigning i andelen af piger fra 10 % i 1993 til 28 % i Den faldende andel drenge er dog ikke udtryk for at et mindre antal drenge i dag tager en teknisk gymnasial uddannelse. Ændringen over tid skyldes at der i dag er et større antal piger og dermed også større antal elever samlet set der går på HTX. at STX har haft en forholdsvis stabil overvægt af piger de sidste 20 år. Figur 8: Udvikling i andel mænd på ungdomsuddannelserne 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% at HF har haft en væsentlig stigning i andelen af drenge fra 27 % til 42 %. Ændringen er udtryk for at der har været en væsentlig stigning i antallet af drenge der starter på HF og et (omend mindre) fald i antallet af piger. at kønsfordelingen på EUD samlet set har været meget stabil de sidste 20 år. at HHX har haft en væsentlig stigning i andelen af drenge fra 43 % i 1993 til 56 % i Eud Hf Hhx Htx Stx Kilde: Moos-Bjerre og Lange. Data fra Undervisningsministeriets Databank (EAK), Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

27 KAPITEL 8: Afslutning Undersøgelsen viser samlet set at der stadig er væsentlige forskelle i elevsammensætningen på de forskellige ungdomsuddannelsesretninger. Det gælder for ungdomsuddannelserne i såvel som i Danmark samlet set. Der er sket en udvikling på flere områder, men det samlede billede er stadig at den sociale arv sammen med andre væsentlige karakteristika fortsat har stor betydning: Forældres uddannelsesniveau, fagligt niveau fra grundskolen, alder og køn spiller stadig en væsentlig rolle for valget af ungdomsuddannelse. Samtidig viser undersøgelsen at de forskellige ungdomsuddannelsesretninger har et meget forskelligt udgangspunkt for at sikre at deres elever gennemfører uddannelsen samt at de bliver kvalificeret til efterfølgende at gennemføre en videregående uddannelse og/ eller opnå varig beskæftigelse. Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 26

28 Regional Udvikling - Uddannelse, Kultur & Oplevelsesøkonomi Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Tlf.: Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET?

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? NOTAT 53 12.08.2016 HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? Sammenfatning I denne uge starter landets grundskoler op efter sommerferien. For de ældste elever er det måske

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse?

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i andelen af unge 25-årige, der

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK PIXI

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK PIXI NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 - PIXI Udarbejdet af Regional Udvikling, Region Nordjylland i samarbejde med: Moos-Bjerre Analyse Tilde Moos-Bjerre tilde@moos-bjerre.dk Tlf. 29935208 www.moos-bjerre.dk

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund

Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund NOTAT Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund 26. april 2016 Den Sociale Kapitalfond Analyse Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den

Læs mere

De forberedende tilbud og de udsatte

De forberedende tilbud og de udsatte April 2017 De forberedende tilbud og de udsatte unge - Region Hovedstaden i fokus I dette notat beskrives brugen af de forberedende tilbud i perioden 2008 til 2013 samt, hvordan de udsatte unge i samme

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Erhvervsuddannelserne skaber mønsterbrydere

Erhvervsuddannelserne skaber mønsterbrydere Erhvervsuddannelserne skaber mønsterbrydere Af de 25-årige unge med ufaglærte forældre, der bryder den negative sociale arv og får en uddannelse i dag, gennemfører over halvdelen en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Siden 14 har flere unge med ufaglærte forældre fået en uddannelse. Stigningen skyldes især, at flere indvandrere og efterkommere med ufaglærte

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere

Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af?

Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af? Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af? Center for ungdomsforskning i samarbejde med Ligestillingsministeriet og Forum 100 % Statusnotat marts 2011 v. lektor Camilla Hutters & videnskabelig

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 Denne publikation udgør Region Nordjyllands årlige uddannelsesindblik. Heri opgøres aktuelle og væsentlige uddannelsesresultater for Region Nordjylland. Til denne publikation

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB 1... 2 1.2 FÆRRE ELEVER PÅ GF1... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER GF1... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 HOVEDSTADEN LEVERER

Læs mere

Eksamensresultater 2017 for stx, hhx, htx, hf, hf-enkeltfag og eux 1.

Eksamensresultater 2017 for stx, hhx, htx, hf, hf-enkeltfag og eux 1. Side 1 af 5 Eksamensresultater 2017 for stx, hhx, htx, hf, hf-enkeltfag og eux 1. Resumé Karaktergennemsnittet på studenternes eksamensbevis var i 2017 i gennemsnit på 7,1 på tværs af de gymnasiale uddannelser

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB... 2 1.2 FÆRRE ELEVER... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 FÆRREST GF1-ELEVER I NORDJYLLAND...

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Vesthimmerlands Gymnasium og HF i tal 2018

Vesthimmerlands Gymnasium og HF i tal 2018 Vesthimmerlands Gymnasium og HF i tal 2018 Kilder: Undervisningsministeriets datavarehus (www.uddannelsesstatistik.dk), gymnasiets studieadministrative system Lectio, Studievalg Nord samt gymnasiets årsregnskaber

Læs mere

Tabel 1. Elever fra Behandlingsskolerne opdelt efter hvad de laver 1 til 5 år efter endt grundskole.

Tabel 1. Elever fra Behandlingsskolerne opdelt efter hvad de laver 1 til 5 år efter endt grundskole. HVAD FORETAGER DE UNGE SIG EFTER ENDT GRUNDSKOLE? SIDEPAPIR TIL NOTATET Mette Lausten, mel@vive.dk Asger G. Andreasen, aga@vive.dk 24. januar 2018 Dette lille sidepapir er et supplement til notatet Elever

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 Udarbejdet for Region Nordjylland, Regional Udvikling af: Moos-Bjerre Analyse Tilde Moos-Bjerre tilde@moos-bjerre.dk Tlf. 29935208 www.moos-bjerre.dk Lange analyser Thomas

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF er tiltænkt rollen som social og faglig løftestang for de personer, der ikke følger den direkte vej gennem ungdomsuddannelsessystemet. I dette notat viser DEA, at hf

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2011 Aksel Thomsen August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER FRA FREDERIKSBERG Danmarks Statistik

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Mens størstedelen af de nyudklækkede studenter er i arbejde seks måneder efter, at de fik deres studentereksamen, er det kun knap hver fjerde,

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

VUC sikrer lige adgang til kvalitetsuddannelse for alle

VUC sikrer lige adgang til kvalitetsuddannelse for alle 11. marts 2019 VUC sikrer lige adgang til kvalitetsuddannelse for alle VUC spiller en helt central rolle i det danske uddannelseslandskab ved at udgøre et parallelt uddannelsessystem, der sikrer uddannelse

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Voksende karaktergab mellem drenge og piger i grundskolen

Den Sociale Kapitalfond Analyse Voksende karaktergab mellem drenge og piger i grundskolen Den Sociale Kapitalfond Analyse Voksende karaktergab mellem drenge og piger i grundskolen April 27 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Profilmodel 0 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 0 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne

Læs mere

De unge falder fra erhvervsuddannelserne

De unge falder fra erhvervsuddannelserne De unge falder fra erhvervsuddannelserne i tusindvis På trods af regeringens målsætning om det modsatte, får færre og færre unge i dag en ungdomsuddannelse. Hovedårsagen til dette er især det store frafald.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen 14. november 218 218:23 Rettet 3. december 218 Figur 1 var fejlbehæftet (y-akse var forkert). Figur er udskriftet. Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen Af Anne Nissen Bonde, Charlotte

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 9 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives ud fra en antagelse om, at uddannelsessystemet

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet ville 9 procent af de elever, som tilgik en gymnasial uddannelse i 2016, ikke kunne

Læs mere

Udvikling i social arv

Udvikling i social arv Januar 19 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Udvikling i social arv Resume Selv om Danmark internationalt er kendt for en høj social mobilitet, er der stadig en stærk sammenhæng mellem, hvilken socialklasse

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 39 Offentligt. Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 39 Offentligt. Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 39 Offentligt Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner

Læs mere

Mønsterbrydere vælger erhvervsuddannelserne

Mønsterbrydere vælger erhvervsuddannelserne Mønsterbrydere vælger erhvervsuddannelserne I dag har knap 6 ud af 10 unge med ufaglærte forældre en uddannelse som 25-årig. Halvdelen af de unge mønsterbrydere er blevet det gennem en erhvervsuddannelse.

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Analyse 10. oktober 2014

Analyse 10. oktober 2014 10. oktober 2014 Unge, der primært er dygtige til matematik, søger oftest mod de tekniske videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Karakterer fra grundskolens afgangsprøver

Læs mere

Profilmodel 2014 Videregående uddannelser

Profilmodel 2014 Videregående uddannelser Profilmodel 2014 Videregående r En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse

Læs mere

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. Klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse 2015 UPV i 8. klasse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser Bilag 6 Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser I dette notat undersøges, om der er eventuelle sociale skævheder forbundet med frafaldet på de lange videregående

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Nye adgangskrav truer den positive udvikling i de udsatte boligområder

Nye adgangskrav truer den positive udvikling i de udsatte boligområder Nye adgangskrav truer den positive udvikling i de udsatte boligområder 1. Indledning I 1 var der ca.2. borgere, som boede i et alment boligområde, omfattet af en boligsocial helhedsplan støtte af Landsbyggefonden.

Læs mere

Analyse. Nye adgangskrav til gymnasiale uddannelser kan især ramme unge fra socialt udsatte boligområder. 3. maj Af Rasmus Bisgaard Larsen

Analyse. Nye adgangskrav til gymnasiale uddannelser kan især ramme unge fra socialt udsatte boligområder. 3. maj Af Rasmus Bisgaard Larsen Analyse 3. maj 2017 Nye adgangskrav til gymnasiale uddannelser kan især ramme unge fra socialt udsatte boligområder Af Rasmus Bisgaard Larsen Den nye gymnasiereform indebærer, at adgangskravene til gymnasiale

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Fra ACB til ph.d. Kortlægning af innovations- og entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem

Fra ACB til ph.d. Kortlægning af innovations- og entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem Fra ACB til ph.d Kortlægning af innovations- og entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundskolen... 3 Antallet af elever som har deltaget i entreprenørskabsundervisning...

Læs mere

Indsigt om gymnasiale uddannelser

Indsigt om gymnasiale uddannelser DI Den 27. oktober 2014 rada Indsigt om gymnasiale uddannelser 1. Indledning Regeringen har bebudet et udspil, der skal øge den faglige kvalitet i de gymnasiale uddannelser. Dette udspil skal også forholde

Læs mere

Procesindustrien Marts Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område

Procesindustrien Marts Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Procesindustrien Marts 2008 Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Krisen har ændret billedet......nu handler det om at ruste sig til fremtiden I lyset af den aktuelle økonomiske

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Underklassens børn havner oftere selv i underklassen som voksen

Underklassens børn havner oftere selv i underklassen som voksen Underklassens børn havner oftere selv i underklassen som voksen Selv om Danmark internationalt er kendt for en høj social mobilitet, er der stadig en stærk sammenhæng mellem, hvilken socialklasse man vokser

Læs mere