Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ"

Transkript

1 Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Når du har udfyldt spørgeskemaet, skal du returnere det i vedlagte returkuvert. Portoen er betalt. Brevet sendes til UNI-C (et analyseinstitut), som opgør alle data. Du må meget gerne returnere spørgeskemaet i udfyldt stand inden for en uge.

2 Baggrundsoplysninger Køn Kvinde Mand Alder år Hvilken operation fik du (sidste operation)? Indsættelse af ét nyt knæled Indsættelse af ét nyt hofteled Indsættelse af knæled på begge knæ Indsættelse af hofteled på begge hofter Hvornår blev du opereret (sidste operation)? dag mdr. år Hvor mange dage var du indlagt efter operationen (operationsdag og udskrivningsdag skal tælles med)? dage Kan ikke huske På hvilket sygehus blev du opereret? Randers Sygehus Hvidovre Hospital Odense Universitetshospital Ortopædkirurgi i Nordjylland (Farsø) Slagelse Sygehus KAS Gentofte Privathospitalet Hamlet Sygehus Viborg Har du nogle af følgende sygdomme? Diabetes (sukkersyge) Hjerte-kar-sygdomme (sæt kryds i de sygdomme du har) Lungesygdomme Ledegigt Spørgsmål vedrørende information før operationen 1. Fik du information om, hvor lang tid du skulle forvente at være indlagt efter din operation? (gå til sp. 2) (gå til sp. 2) 1.a Hvor lang tid fik du at vide, at du skulle forvente at være indlagt efter din operation? (sæt kun ét kryds) Mindre end én uge Ca. én uge Mere end én uge 1.b Hvis du fik at vide - hvor mange dage du skulle forvente at være indlagt - bedes du angive dette: Jeg skulle forvente at være indlagt ca.: dage 2. Fik du før operationen information (skriftlig eller mundtlig) besked om følgende? (sæt ét kryds på hver linie) Ja Nej Ved ikke/kan ikke huske De smerter du kunne forvente i dagene efter operationen? Hvad man fra sygehusets side forventede af din indsats i forbindelse med genoptræningsforløbet under din indlæggelse? Hvordan dit indlæggelsesforløb på sygehuset ville foregå? Hvordan dit genoptræningsforløb under indlæggelsen ville foregå? Hvordan dit genoptræningsforløb efter udskrivelsen ville foregå? Hvornår du kunne genoptage dagligdags gøremål? 2

3 3. Fik du at vide, at du - i en periode inden du skulle indlægges - skulle lave øvelser for at træne dine muskler? (sæt kun ét kryds), jeg fik instruktion i hvilke øvelser jeg skulle lave, men jeg fik kun besked på, at det var en fordel at træne musklerne omkring leddet, men jeg forstod ikke, hvordan jeg skulle lave øvelserne Andet (angiv evt.): 4. Fik du udleveret skriftligt informationsmateriale før din indlæggelse? Ved ikke/kan ikke huske 5. I hvilken grad er du i nedenstående udsagn om den skriftlige information? (sæt ét kryds på hver linie) I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Den indeholdt alle nødvendige informationer Den er skrevet i et sprog, man kan forstå Jeg fik den udleveret på et passende tidspunkt Jeg har læst den grundigt Den skriftlige information indeholdt kun informationer jeg også havde fået mundtlig Der var god overensstemmelse mellem de skriftlige informationer, og det der skete i virkeligheden 6. I hvilken grad er du i nedenstående udsagn om den mundtlige information du fik før din operation? (sæt ét kryds på hver linie) I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Talte ikke med én fra faggruppen Jeg havde let ved at forstå de informationer jeg fik af lægen Lægen tog sig god tid til at informere mig Jeg havde let ved at forstå de informationer jeg fik af plejepersonalet Plejepersonalet tog sig god tid til at informere mig Jeg havde let ved at forstå de informationer jeg fik af fysioterapeuterne Fysioterapeuterne tog sig god tid til at informere mig 7. Hvor tilfreds var du samlet set med informationen du fik inden din operation? (Angiv ét tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) 3

4 Spørgsmål vedrørende indlæggelsen 8. Hvornår blev du indlagt i forhold til din operation? (sæt kun ét kryds) Samme dag jeg skulle opereres Dagen før jeg skulle opereres To eller flere dage før jeg skulle opereres Andet 9. Hvornår ville du gerne have været indlagt, hvis du selv kunne bestemme?(sæt kun ét kryds) Samme dag jeg skulle opereres Dagen før jeg skulle opereres To eller flere dage før jeg skulle opereres Andet/ved ikke Kontakt til lægerne under indlæggelsen 10. Blev du opereret af lægen, som indstillede dig til operation? (sæt kun ét kryds) 11. Havde det nogen betydning for dig, at det var samme læge? (sæt kun ét kryds), stor betydning, nogen betydning Ved ikke 12. Havde én bestemt læge kontakt til dig under hele indlæggelsen? 13. Hvordan oplevede du antallet af læger, du havde kontakt med i indlæggelsesforløbet? (sæt kun et kryds) Det var efter min mening for mange forskellige læger Det var efter min mening et passende antal læger Det var efter min mening for få læger - jeg ville gerne have haft mulighed for at drøfte min situation med flere forskellige læger 14. Hvordan oplevede du overensstemmelsen mellem de informationer, de forskellige læger gav dig? (sæt kun et kryds) Der var god overensstemmelse - forskellige læger gav typisk samme information Der var eksempler på, at forskellige læger gav forskellige informationer om samme emne Det var dårlig overensstemmelse mellem informationerne fra forskellige læger Jeg talte stort set kun med én læge 15. Hvor tilfreds var du samlet set med kontakten til lægerne? (Angiv ét tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) Kontakt til plejepersonalet under indlæggelsen 16. Havde én bestemt fra plejepersonalet kontakten til dig under indlæggelsen? (sæt kun et kryds), der var én bestemt, der kom hver eller næsten hver dag, der var én bestemt - men jeg så ikke vedkommende så tit, der var flere forskellige 4

5 17. Hvordan oplevede du antallet af personer fra plejepersonalet, som du havde kontakt med under indlæggelsen? (sæt kun et kryds) Det var efter min mening for mange forskellige personer Det var efter min mening et passende antal personer Det var efter min mening for få - jeg ville gerne have haft mulighed for at drøfte min situation med flere 18. Hvordan oplevede du overensstemmelsen mellem de informationer, de forskellige personer fra plejepersonalet gav til dig under indlæggelse? (sæt kun et kryds) Der var god overensstemmelse - plejepersonalet gav typisk samme information Der var eksempler på, at plejepersonalet gav forskellige informationer om samme emne Der var dårlig overensstemmelse mellem informationerne fra plejepersonalet 19. Hvor tilfreds var du samlet set med kontakten til plejepersonalet? (Angiv ét tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) Træning under indlæggelsen 20. Fik du inden operationen at vide, hvornår du første gang skulle op at stå efter operationen? (sæt kun ét kryds), jeg skulle op samme dag, jeg skulle op dagen efter, to dage eller senere efter at jeg blev opereret, men jeg kan ikke huske, hvor lang tid der skulle gå efter operationen 21. Hvornår var du første gang oppe at stå eller gå, efter at du blev opereret? (sæt kun ét kryds) Samme dag som jeg blev opereret Dagen efter at jeg blev opereret To dage efter at jeg blev opereret Tre dage eller senere efter at jeg blev opereret 22. Hvornår startede genoptræning/øvelser med fysioterapeut under din indlæggelse? (sæt kun et kryds) Samme dag som operationen Dagen efter operationen To dage efter operationen Tre dage eller senere efter at jeg blev opereret Der var ingen genoptræning med en fysioterapeut under min indlæggelse 23. Hvor ofte fik du genoptræning/øvelser med en fysioterapeut under din indlæggelse? (sæt gerne flere kryds) Jeg fik dagligt træning Jeg fik træning de fleste dage Jeg fik træning ca. halvdelen af dagene Jeg fik træning de færreste af dagene Der var ingen genoptræning med en fysioterapeut 24. Var plejepersonalet aktive med at få dig til at træne? (sæt gerne flere kryds), det var overladt til mig selv, de havde alt for travlt, de mindede mig om det en gang imellem, de opfordrede mig jævnligt til at træne 25. Fik du information om, at din egen indsats med træning hver dag var vigtigt for resultatet af din operation? (sæt kun ét kryds) 5

6 26. I hvor høj grad mener du, at nedenstående var med til at motivere dig til at træne under din indlæggelse? (sæt ét kryds på hver linie) I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Plejepersonalet Fysioterapeuterne Lægerne Mine medpatienter Den information jeg fik om vigtigheden af at træne selv 27. Føler du, at du fik nok træning af fysioterapeuter og plejepersonalet under indlæggelsen? (sæt kun ét kryds) Jeg føler, jeg fik for lidt træning Jeg føler, jeg fik tilpas med træning gå til spørgsmål 29 Jeg føler, jeg fik for meget træning gå til spørgsmål Såfremt du føler, at du fik for lidt træning under indlæggelsen, kan du så angive mulige forklaringer på dette? (sæt gerne flere kryds) Jeg kunne have trænet mere, hvis personalet havde haft mere tid Jeg fik for lidt støtte af personalet til træningen Jeg var alt for afkræftet/træt til at træne Jeg fik for lidt at vide om vigtigheden af at træne Det gjorde alt for ondt, når jeg skulle træne Jeg gjorde ikke selv nok for at træne Jeg var ikke nok motiveret for at træne 29. Hvor tilfreds var du samlet set med den træning, som du fik under indlæggelsen af fysioterapeuterne og plejepersonalet? (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) Smertebehandling under indlæggelsen 30. Var smerterne i dagene efter operationen, som du havde forventet? (sæt kun ét kryds), jeg havde færre smerter end jeg havde forventet, jeg havde flere og stærkere smerter end jeg havde forventet 31. Hvor mange smerter havde du i dagene efter operationen, når du var i hvile (f.eks. lå i sengen)? (sæt ét kryds) Ingen smerter Få smerter Nogle smerter Mange smerter 32. Føler du, at den smertestillende medicin hjalp på dine smerter, når du var i hvile? (sæt kun ét kryds), i høj grad, i nogen grad 33. Hvor mange smerter havde du i dagene efter operationen, når du bevægede dig? (sæt ét kryds) Ingen smerter Få smerter Nogle smerter Mange smerter 6

7 34. Føler du, at den smertestillende medicin hjalp på dine smerter, når du skulle bevæge dig? (sæt kun ét kryds), i høj grad, i nogen grad 35. Føler du, at personalet var meget opmærksom på at spørge til dine smerter? (sæt kun ét kryds), i høj grad, i nogen grad 36. Kunne du selv tage smertestillende (selvadministration) eller skulle du bede personalet om smertestillende, når du havde ondt? (sæt kun ét kryds) Jeg kunne selv tage smertestillende medicin, når jeg havde ondt Jeg skulle bede personalet, om smertestillende medicin, når jeg havde ondt 37. Hvor tilfreds var du samlet set med den smertebehandling du fik, mens du var indlagt? (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) Informationer fra de forskellige personale grupper 38. Hvordan oplevede du overensstemmelsen mellem de informationer, som de forskellige personalegrupper (læger, plejepersonalet, fysioterapeuter) gav dig? (sæt kun ét kryds) Der var god overensstemmelse - de forskellige personalegrupper gav typisk samme information Der var eksempler på, at de gav forskellige informationer om samme emne Der var dårlig overensstemmelse mellem informationerne fra de forskellige personalegrupper 39. Hvordan oplevede du personalets information under din indlæggelse? (sæt kun ét kryds) Personalet virkede som om, de havde for travlt til at give ordentlig information Personalet var meget villig til at give information - men man skulle selv spørge først Personalet var meget opsøgende i forhold til at give information 40. Hvor tilfreds var du samlet set med den information, som du fik under din indlæggelse? (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) Spørgsmål vedrørende forløbet i forbindelse med udskrivelsen 41. Fik du information om, hvor du skulle henvende dig, såfremt der opstod problemer/spørgsmål i forhold til din operation, når du kom hjem? (sæt kun ét kryds) Hvis ja, hvor skulle du henvende dig? (sæt gerne flere kryds) Hos egen læge Kontakte afdelingen Kontakte ambulatoriet Kontakte skadestuen Andet 7

8 42. Fik du udleveret hjælpemidler til brug i hjemmet (f.eks. toiletforhøjer, skråpude, sengeklodser)? (sæt kun ét kryds) (gå til spørgsmål 43) 42a. Hvornår fik du udleveret hjælpemidler til brug i hjemmet (f.eks. toiletforhøjer, skråpude, sengeklodser)? (sæt kun ét kryds) Før indlæggelsen Under indlæggelsen / ved udskrivelsen Kan ikke huske Hvornår ville du helst have hjælpemidlerne udleveret? Før indlæggelsen Under indlæggelsen / ved udskrivelsen Ved ikke 43. I hvor høj grad er du i nedenstående udsagn om din udskrivelse? (sæt ét kryds på linie) I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Jeg var klar til at blive udskrevet Jeg var passende smertedækket ved min udskrivelse Jeg var selvhjulpen i forhold til personlig pleje, påklædning og gang med hjælpemiddel Min udskrivelse var veltilrettelagt Jeg fik i god tid at vide, hvornår jeg skulle udskrives Jeg følte mig velinformeret om, hvordan jeg skulle forholde mig efter udskrivelsen Jeg følte mig velinformeret om, hvordan jeg skulle træne hjemme 44. Var du tilfreds med den dag du blev udskrevet på?, jeg ville gerne have været indlagt længere tid, jeg ville gerne have været indlagt kortere tid Ved ikke 45. Hvor velinformeret følte du dig om, hvordan du skulle forholde dig efter udskrivelsen (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) 46. Hvor tilfreds var du samlet set med dit udskrivningsforløb? (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) 8

9 Spørgsmål vedrørende tiden efter din udskrivelse Genoptræning efter udskrivelsen 47. Har du gået til genoptræning efter din udskrivelse? (sæt kun ét kryds), jeg fik det ikke tilbudt (gå til spørgsmål 48), jeg ønskede ikke at tage imod tilbudet (gå til spørgsmål 48) 47a. Hvor har du gået til genoptræning efter din udskrivelse? (sæt kun ét kryds) På sygehuset, hvor jeg blev opereret På et andet sygehus end der hvor jeg blev opereret I kommunalt regi Hos en privat praktiserende fysioterapeut 47b. Hvor lang tid efter udskrivelsen begyndte du at gå til genoptræning? (sæt kun ét kryds) Inden for to uger efter udskrivelsen To til fire uger efter udskrivelsen Mellem fire og seks uger efter udskrivelsen Seks uger eller mere efter udskrivelsen Kontrol på sygehus og kontakt til praktiserende læge 48. Har du været til ambulant kontrol på sygehuset inden for de første 3-4 måneder efter din udskrivelse? (sæt kun ét kryds) én gang mere end én gang (gå til sp. 49) Jeg er udskrevet inden for de sidste 3-4 måneder (gå til sp. 49) 48a. Hvis ja, var det et planlagt(e) besøg eller har du selv henvendt dig? Planlagt besøg Selv henvendt mig 49. Har du været i kontakt med din egen praktiserende læge vedrørende din operation efter du blev udskrevet? ( gå til sp. 50) 49a. Hvor mange gange har du haft kontakt til din egen læge vedrørende operationen efter du blev udskrevet? Antal gange: 49b. I hvilken forbindelse har du haft kontakt til egen læge? (sæt gerne flere kryds) Fjernelse af sting efter operationen Pga. smerter Sår problemer Henvisning til en fysioterapeut Andet Kontakt til den kommunale hjemmepleje 50. Havde du kontakt til den kommunale hjemmepleje inden du blev opereret? Hvis ja, hvor ofte havde du hjælp via hjemmeplejen i tiden lige inden din indlæggelse? Flere gange dagligt Én gang dagligt Flere gange om ugen Én gang om ugen 9

10 51. Har du været i kontakt med den kommunale hjemmepleje efter du blev udskrevet? Hvis ja, hvor ofte har du haft hjælp via hjemmeplejen i henholdsvis den første og anden uge efter du blev udskrevet? Den første uge (sæt kun ét kryds) Flere gange dagligt Én gang dagligt Flere gange om ugen Én gang om ugen Har ikke haft hjælp den første uge Den anden uge (sæt kun ét kryds) Flere gange dagligt Én gang dagligt Flere gange om ugen Én gang om ugen Har ikke haft hjælp den første uge Samlet tilfredshed med tiden efter udskrivelsen 52. Hvor tilfreds var du samlet set med dit forløb i den første måned efter udskrivelsen fra sygehuset? (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) Spørgsmål vedrørende resultatet af operationen og samlet tilfredshed med afdelingen 53. Hvordan vurderer du (sæt ét kryds på hver linie) Meget bedre Bedre Som forventet eller som stillet i udsigt Dårligere dine smerter på nuværende tidspunkt sammenlignet med dine forventninger? din gangfunktion på nuværende tidspunkt sammenlignet med dine forventninger? resultatet af din operation på nuværende tidspunkt i forhold til, hvad sygehusets læger stillede i udsigt? Meget dårligere alt i alt resultatet af din operation på nuværende tidspunkt i forhold til, hvad du forventede? 54. Hvordan passer nedenstående udsagn vedr. din operation med din opfattelse? (sæt ét kryds på hver linie) Passer godt Passer nogenlunde Passer ikke særlig godt Passer slet ikke Operationen har betydet, at jeg har det bedre nu, end før jeg blev opereret Hvis jeg skulle gøre det hele om igen, ville jeg vælge den samme operation Hvis jeg skulle gøre det hele om igen, ville jeg vælge den samme afdeling 10

11 55. I hvor høj grad levede opholdet på sygehuset op til dine forventninger angående: (sæt ét kryds på hver linie) Meget bedre end forventet Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet Meget dårligere end forventet Indlæggelsen alt i alt? Lægernes imødekommenhed? Lægernes faglige dygtighed? Plejepersonalets imødekommenhed? Plejepersonalets faglige dygtighed? Den mundtlige information? Den skriftlige information? 56. Hvor tilfreds var du samlet set med hele dit forløb? (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) 57. Synes du, at der var noget omkring din indlæggelse, der skulle være anderledes? (hvis ja, uddyb nedenfor) Hvis du har kommentarer til din indlæggelse eller til spørgeskemaet, kan du skrive dem her: 11

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 2011 med plejen på plejecentre og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder?

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde LUP 2012 - Indlagte Privathospitalerne Køn Mand Kvinde % % Landsresultatet 40137 49,1 50,9 Privathospitalerne 1150 41,7 58,3 Aleris-Hamlet Hospitaler 316 61,4 38,6 Steno Diabetes Center 33 45,5 54,5 Center

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder? Under 67

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd. Efteråret 2016

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd. Efteråret 2016 Undersøgelse af brugerhed hos modtagere af hjemmepleje Center for Sundhed og Velfærd Bilag til Tilfredshedsundersøgelse Brugerhedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse APP-1001 E En spørgesskemaundersøgelse OM DIT HELBRED SIDE 1 Disse fem udsagn handler om, hvordan du har haft det gennem de seneste 14 dage. Sæt venligst kryds i den kasse, der passer bedst. Hvor stor

Læs mere

Velkommen til Urologisk Afdeling

Velkommen til Urologisk Afdeling Frederikssund Hospital Velkommen til Patientinformation Velkommen til, Frederikssund Hospital I denne pjece finder du nogle af de informationer, du kan få brug for under din indlæggelse. Ønsker du yderligere

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Fysioterapi og genoptræning - TKA

Fysioterapi og genoptræning - TKA Fysioterapi og genoptræning - TKA DET AKTIVE PATIENTFORLØB - kort fortalt Fokus på sundhed frem for sygdom patienterne informeres om, at de betragtes som raske, der har behov for hjælp til at få udskiftet

Læs mere

Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag 1. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune

Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag 1. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune Bilag. EQ-D skema. Angiv, ved at sætte kryds i én af

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Ambulante

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Ambulante Patienternes kommentarer til Behandlingsafsnit (ambulante) på OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Indeholder kommentarer givet til de åbne spørgsmål i spørgeskemaet LUP Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på Urinvejskirurgisk Afdeling K Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs.

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs. Genoptræning ning Udført af: Forebyggelse og Sundhed (Forebyggelse og Sundhed) Antal besvarelser: 29 Udførelsestidspunkt: 7-6-2 8:2:28 Info: Dataindsamlingen afsluttet. Genoptræning ning Hvor foregik din

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Skulderprotese. Patientinformation.

Ortopædkirurgisk Afdeling. Skulderprotese. Patientinformation. Ortopædkirurgisk Afdeling Skulderprotese Patientinformation www.koldingsygehus.dk Skulderprotese hvorfor operation: Det er nødvendigt at operere din skulder og indsætte et kunstigt ledhoved (Skulderledsprotese)

Læs mere

Hofteprotese. Gentofte Hospital Ortopædkirurgisk afdeling. Patientinformation

Hofteprotese. Gentofte Hospital Ortopædkirurgisk afdeling. Patientinformation Gentofte Hospital Ortopædkirurgisk afdeling Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Hofteprotese Formålet med denne information er, at fortælle dig og dine pårørende om, hvad det vil sige

Læs mere

Betændelse i ryggens knogler

Betændelse i ryggens knogler Patientinformation Betændelse i ryggens knogler Infektionsmedicinsk Afdeling Q Denne pjece er til dig, som har fået påvist betændelse i en knogle i ryggen - eller som er ved at få undersøgt, om du har

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit T2 Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Indlagte

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Indlagte Patienternes kommentarer til Behandlingsafsnit (indlagte) på OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Indeholder kommentarer givet til de åbne spørgsmål i spørgeskemaet LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M27 Medicinsk Sengeafsnit Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet X - APKORT En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune. Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune. Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje 1 Vejledning Udfyld venligst skemaet med kuglepen. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmålene og returnere skemaet i vedlagte svarkuvert. Det er vigtigt for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit B3 Hjertemedicinsk Afdeling B Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M 2121, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et kunstigt hofteled

Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et kunstigt hofteled Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et kunstigt hofteled Du er blevet opereret for hoftebrud og har fået sat en kunstig hofte ind. Her finder du en samling gode råd til, hvordan du nemmest klarer

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M3 Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt Komiteen for Sundhedsoplysning September 2007 Alment helbred 1. Hvordan synes du, dit helbred er

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafsnit V08 Karkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Diætist Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled (regime)

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled (regime) Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled (regime) EFTER OPERATIONEN Efter operationen hjælper plejepersonalet dig op at sidde på sengekanten, samt op og stå og gå, hvis

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for diskusprolaps

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for diskusprolaps Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation for diskusprolaps Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (125) 4,48 Ventetid - spørgsmål 2 (128) 4,31 Patientinvolvering

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Gynækologisk Senge Herning Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende

Læs mere

Bilagsoversigt. Spørgeskema til patienter. Spørgeskema til personale på sygehus. Spørgeskema til personale i primær sektor.

Bilagsoversigt. Spørgeskema til patienter. Spørgeskema til personale på sygehus. Spørgeskema til personale i primær sektor. Bilagsoversigt A B C Spørgeskema til patienter. Spørgeskema til personale på sygehus. Spørgeskema til personale i primær sektor. 2A 2B 2C Valideringsinterview på patienter. Valideringsinterview på personale

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinsk afsnit M1 Medicinsk Afdeling, Silkeborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED TRÆNING FØR PLEJE. gennem et aktivt seniorliv

GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED TRÆNING FØR PLEJE. gennem et aktivt seniorliv GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED gennem et aktivt seniorliv Tag hånd om en aktiv tilværelse Træning før Pleje er et nyt visitationskoncept fra Aalborg Kommune, hvor vi sammen med dig

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom NMU-2 Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Neurologisk Ambulatorium

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

OPERATION VED PLATFOD

OPERATION VED PLATFOD OPERATION VED PLATFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har platfod i en

Læs mere

OPERATION FOR SLIDGIGT I ANKELLEDDET

OPERATION FOR SLIDGIGT I ANKELLEDDET OPERATION FOR SLIDGIGT I ANKELLEDDET Hellerup Lyngby Odense Aarhus Skørping Viborg 1 De indledende undersøgelser hos Capio CFR har vist, at du har slidgigt i ankelleddet i en grad, som vi kan tilbyde at

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afdeling R170 Hæmatologisk Afdeling R Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere