Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning"

Transkript

1 Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner Træner Vejledning

2 FK Sydsjælland 05 Trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Her spiller vi side 4 Etisk regelsæt gældende for FK sydsjælland 05 s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side 6 Kampsedler side 6 Holdkort og indberetning af kampresultater side 7 Ændring af spilletidspunkter side 7 Dommere side 7 Kørsel til udekampe side 8 Reserver (7 og 11-mands hold) side 8 Uddannelse side 8 Trænerhonorar side 8 Nye spillere side 9 Indmeldelser - Udmeldelser side 9 Kontingenter side 9 Forældre / spillermøder side 10 Klubhuset side 10 Målsætninger Målsætning for ungdomsarbejdet i fodboldafdelingen side 11 Forventninger Forventninger til trænere side 12 Forventninger til holdledere side 13 Forventninger til spillere side 13 Forventninger til forældre side 14 Den røde tråd Generelle retningslinier for træningen side 14 Trænings omfang side 14 U6 U7 side 15 U8 U9 side 16 U10 U11 side 17 U12 U13 side 18 U14 U15 side 19 U17 U18 U19 side 20 LINKS Links side udgave

3 Velkommen som træner i FK sydsjællands fodboldafdeling. Idéen med denne vejledning er at DU, som træner skal have et hjælpemiddel og samtidig et stykke værktøj til brug i den daglige træning og til kamp. Denne vejledning indeholder relevante oplysninger i kamp og trænings øjemed, noget om klubbens forventninger til dig, samt klubbens målsætning med ungdomsafdelingen. Vi anmoder DIG om at nærlæse denne vejledning, og i videst muligt omfang rette sig efter bestemmelserne heri. Det er fodboldafdelingens målsætning, at denne vejledning er et tilbagevendende punkt på det første årlige træneropstartsmøde, og at man som træner henover sæsonen forholder sig til om den aktuelle målsætning for enkelte årgang nåes. Velkommen til fodbold i FK Sydsjælland 05 og god fornøjelse med den kommende sæson. Med sportslig hilsen Træner-Trioen 1. udgave

4 Fodboldudvalget 2013/14 Navn: Tlf.: Pia Nygaard Søren Apel Malene Bonde Jan Gøthler Jan Gøthler Brian Jacobsen Uffe Johansen Ole Hansen Trine Stenbek Uffe Johansen Brian Jacobsen Brian Jacobsen Kate Sørensen Tommy Jonasson Jan Gøthler Tommi Andersen Mail: Udvalgspost: Formand Aktivitetsformand Økonomiformand Supplerende medlem Supplerende medlem Hjemmeside Fodboldskole Fodboldskole Vennetrio Trænertrio Trænertrio Trænertrio Turneringsansvarlig Klubhusbestyrer Materialeforvalter Webmaster Dommertrio 1. udgave

5 Her spiller vi Udendørs På banerne bag Fladså Hallen, Mogenstrup Parkvej 10, 4700 Næstved På banerne ved FK Sydsjællands klubhus i Lov, Landevejen 4A, 4700 Næstved Indendørs Fladså Hallen, Mogenstrup Parkvej 10, 4700 Næstved Korskilde Hallen, Brøderupvej 2A, Brøderup, 4733 Tappernøje dn sio et Vtil ja ad gp e Byg n Halle Tennisbane 1. udgave

6 Etisk regelsæt vedrørende opførsel i FK sydsjælland 05`s fodboldafdeling Spillere skal spille i rette årgang: Fodboldspillere i FK sydsjælland 05 skal spille, hvor de aldersmæssigt hører til. Kun i særlige tilfælde, kan spillere spille en række højere. En betingelse for at kunne rykke en række op, er at der er tilstrækkelige spillere til det hold, man hører til. Fodboldudvalget SKAL kontaktes og der skal være enighed hos trænerne om holdskifte. Det der lægges vægt på, er om spilleren er fysisk og psykisk klar til at rykke op. Dette SKAL overvejes ved hver sæsonstart. Omkring træning og kampe : Sprog : Træning : - Man møder omklædt til tiden. Gentagne overskridelser medfører, at man ikke deltager i træningen/kampen den pågældende dag. - Det forventes som en selvfølge, at der under såvel træning som kamp, tales et sprog spillerne indbyrdes og spillere/trænere imellem som alle kan acceptere, og vi som klub kan være bekendt. Med andre ord, så TALER MAN PÆNT TIL HINANDEN. - Overskridelser kan medfører hjemsendelse fra træning/kamp - Vi forventer at spillerne udviser den størst mulige koncentration under træning for at lære mest muligt og derved blive så god en fodboldspiller som muligt. Dvs. at privatsnak m.h.t. hvad der er sket i f.eks. i skolen eksempelvis må vente til efter træningen. - Truende adfærd overfor medspillere til både træning/ kamp vil ikke blive tolereret, Kampe : Afbud til træning/kamp : - Enhver fysisk kontakt (som ikke har noget med spillet at gøre) med modstanderen både før, under og efter kampen medfører automatisk, som minimum én spilledags intern karantæne, herefter tager Fodboldudvalget episoden op og finder ud af hvad der så skal ske. - Ved fysisk kontakt menes der, slå, spytte, sparke eller true en modstander/dommer. - Husk at melde afbud til kamp i god tid, dvs. mindst 1 uge før. Afbud til træning aftales individuelt mellem træner og spillere. 1. udgave

7 Bolde til kamp og træning. Bolde findes i containeren ved klubhus i Lov og i boldrummet ved Fladså hallen. Alle bolde er af den standard, at de kan bruges til både kamp og træning. Det holdlederens/trænerens opgave at sørge for at hjørneflag (i materialerummet) og bolde er klar til kampen. Sørg for at samle boldene ind inden kampen starter, da det er her vi ofte mister mange bolde. Vær omhyggelig med at få alle bolde med ind efter træning, og hvis du skulle miste en eller to, så meddel det til materialeudvalget. Boldstørrelser U6 til og med U8 boldstørrelse 3 U9 til og med U15 piger og U14 drenge boldstørrelse 4 U15 drenge og U18 piger og ældre boldstørrelse 5 Spilletøj For alle hold stilles der et sæt spilletøj til rådighed af klubben. Spillesættet består af lyseblå trøjer, sorte bukser og sorte strømper + målmandsbluse, -bukser, - strømper og -handsker. Det påhviler formanden for materialeudvalget, efter sæsonafslutning at registrere og opmagasinere, samtlige sportsrekvisitter, inkl. spilletøj. Andre materialer som kegler, stænger opbevares i materialerummet til fælles afbenyttelse. Kampseddel Træneren, i samråd med holdlederen, har ansvaret for udtagelse af holdet til kampe. Træneren/holdlederen sørger for at spillerne bliver underrettet om de skal møde til kamp. Dette kan foregå med seddel, pr. mail eller SMS, det kan også gøres via vores hjemmeside på holdsiden. Billeder/foto Ved brug af billeder og foto af børnene på eksempelvis en hjemmeside, skal der ligge en aftale med forældrene eller værge i form af en underskrift der bekræfter at vi må gøre brug af billederne. Hvad der sker på sidelinien kan træneren ikke have ansvaret for. Et billede kan og vil blive fjernet af web-masteren, HVIS det ikke findes etisk korrekt med klubbens etik. Bagerst i mappen findes en samtykkeerklæring, der kan tages en kopi af denne til forældrene. 1. udgave

8 Holdkort/indberetning af kampresultater. DBU tilsender holdkort. Det er holdlederens/trænerens opgave, at sørge for at såvel hjemme- som udeholdets holdopstilling påføres holdkortet og at dommeren skriver navn og dommernummer på. Efter kampen påføres resultatet, og holdkortet lægges tilbage i skuffen ved disken i klubhuset. Kampresultater SKAL I SELV indtelefoner senest en time efter spillet kamp. Ellers modtager klubben bøde. Husk at gemme en kopi selv i 6 mdr. TLF. nummer for indtelefonering står på holdkortet. Ændring af spilletidspunkter. Evt. ændringer af spilletidspunkter bedes begrænset. Ved nødvendig ændring SKAL der ændres senest 10 dage før kamp. Alle flytninger af kampe SKAL gå igennem kampfordeleren. Dommere I klubben har vi en dommertrio der tager sig af kampen i ungdoms rækkerne, i tilfælde af ændringer er træneren ansvarlig for at meddele dommeren herom. Dommere er en vigtig del af en fodboldkamp. Det er vores opgave at sikre, at dommerne føler sig godt behandlet, når FK sydsjælland 05 er den ene part i en fodboldkamp. Siden år 2002 har der været automatisk dommerafregning i de afviklede turneringskampe i SBU s centrale 11-mands turnering. Automatisk dommerafregning betyder, at SBU på klubbernes vegne afregner med dommeren/liniedommerne. Klubberne opkræves for dommergodtgørelsen på den månedlige faktura fra SBU. På fakturaen vil de enkelte kampe være specificeret med dato, kamp og beløb. Såfremt en bestilt dommer ikke møder op, har holdene pligt til at vente i mindst 30 minutter, således der skabes mulighed for at fremskaffe en anden dommer. Kampen skal afvikles med den fremskaffede dommer, og denne bør så vidt muligt være neutral. Når kampen er sat i gang, er dommerhvervet at betragte som anerkendt af begge parter og der kan ikke protesteres, medmindre protesten er nedlagt før kampen. 1. udgave

9 Kørsel til udekampe - generelt Kørsel foregår som udgangspunkt i private biler. Der opfordres til at fordelingen af kørsel planlægges for en halvsæson af gangen. Lav eventuelt en liste til udlevering til samtlige forældre som skal køre, og angiv samtidig at den enkelte forældre herefter selv, er ansvarlig for at finde en afløser, hvis man bliver forhindret den pågældende dag. Træneren skal KUN køre, hvis der ikke er andre muligheder. Følgende regler SKAL overholdes, når der køres med børnehold til kampe: - Alle børn skal have sikkerhedssele på (både på for- og bagsæde) - Overhold fartgrænser og kør kun som vejr og vind tillader det - Kør altid i god tid - Sørg generelt for sikker transport ud og hjem - Ovennævnte skal overholdes det er i alles interesse. - Husk en selepude, hvis barnet er under 135 cm. Reserver på 3-, 5-, 8- og 11-mandshold Det er klubbens holdning, at reserverne er med for at blive brugt. Det bør tilstræbes, at alle spillere får mindst én halvleg på banen. HUSK, det er vigtigt at alle kommer ud at spille!!!! Uddannelse Det vil altid være i klubbens interesse at have gode og veluddannede ledere, trænere og dommere. FK sydsjælland 05 er derfor interesseret i at vore ledere og trænere videreuddanner sig på diverse kurser, faktisk forventer vi at de vil deltage på DBU s Basis uddannelse. Vi har også mulighed for at sende medlemmer (udover nuværende træner og ledere) på kursus, hvis de giver udtryk for, at de på et senere tidspunkt kunne tænke sig at blive træner eller leder i FK sydsjælland 05. Forud for sæsonstarten forår/efterår vil du modtage kursus tilbud. Hvis nogle af disse har vækker din interesse, skal du kontakte trænertrioen. Kursus og opholdudgifter betales af FK sydsjælland 05. Trænerhonorar På hver årgang består trænerstaben af en trio bestående af én cheftræner samt op til to assistenttrænere. Desuden opfordres du til at inddrage forældre til hjælp ved stationstræning. Som træner/hjælper i FK Sydsjælland 05 kan du forvente: Tøjpakke samt omkostningsgodtgørelse på 2000 kr. for cheftræner og 1000 kr. for assistent Hjælp og støtte til træningen i form af personlig vejledning eks. trænertrioen, trænermanual m.m. Holdets egen hjemmeside. En årlige Tak-for-hjælpen-fest, som afholdes hvert år i slutningen af oktober, dette annonceres på fk05 Hjemmeside. 1. udgave

10 Nye spillere. HUSK at nye spillere IKKE må spille en turneringskamp, før vi har spillerens DBU- spillercertifikat, hvis spilleren tidligere har spillet for en anden klub. Hvis spilleren IKKE har spillet i indeværende eller nærmest foregående turnerings år, skal spilleren udfylde en DBU-spilleerklæring. Kontakt da den der er ansvarlig for turneringen for nærmere oplysninger. Indmeldelser Udmeldelser Det er trænerens opgave at sørge for at indmelde nye spillere, dette skal gøres via vores hjemmeside under fanen. (Om FK05). Hurtigst muligt efter sæsonstart skal der, på baggrund af en udskrift fra sidste års medlemsliste, udarbejdes en ajourført liste med både alle gamle og nye medlemmer. Hvis der i løbet af sæsonen er tilgang/afgang af spillere, SKAL Kasseren (kontingenansvarlig) underrettes. Udmeldelser foretages af kasseren gennem vores hjemmesiden via fanen (Om FK05), som; - undersøger status for kontingentbetaling og eventuelle karantæner. - fremsender spillercertifikat, hvis det ønskes. Kontingent Jævnfør klubbens vedtægter opkræves kontingentet to gange årligt følger: I marts måned, med seneste indbetaling 31/3 - for perioden 1/1 til 30/6 I august måned, med seneste indbetaling 31/8 - for perioden 1/7 til 31/12 Nordea reg. nr kontonr HUSK at skrive spillernavn og hold/årgang. Kontingentgruppe U-5 og U-6 kr. 350,00 U-7 til U-18 kr. 475,00 Pr. halvår Seniorer Kr. 650,00 Old Boys / Veteraner Kr. 500,00 Bemærk ungdomsholdene skifter U-nr. efter sommerferien således f.eks. årgang 2007 bliver U8 OBS!!!!! Ved manglende indberetning af spillerliste udbetales der ingen trænerhonorar! 1. udgave

11 Forældre/spillermøder Et samlet forældre/spillermøde afholdes én gang pr. sæson. Det anbefales, at mødet arrangeres ved den første træningsdag. Arrangementet afholdes i FK 05`s klubhus i lov, så alle - både spillere og forældre - føler det naturligt at komme der senere, uanset hvor de ellers træner og spiller kamp. Klubben giver te og kaffe. Evt. invitation til trænerudvalget kan overvejes. Hvad skal der overvejes inden mødet : - Indbydelsen. Hvornår skal den ud og hvad skal der stå i den? Hvilken "stil" vil jeg anlægge? Skal den være seriøs, humoristisk, professionel, venskabelig? - Hvem skal med? Spillere, forældre, trænerkollegaer, forældrerepræsentanten, holdleder, fodboldudvalg etc. - Tid og sted. Husk at undersøge om der er et ledigt mødelokale - check om de andre deltagere er optaget. Hvilken dagsorden skal mødet have? Se forslag nedenfor. Hvem skal gøre hvad? Skal der tages referat? Hvem er mødeleder? Hvilke opgaver vil du foreslå, at forældrene varetager? Hvilke forventninger har du selv til sæsonens forløb? Hvordan vil du planlægge træningen, sætte holdene sammen? Forslag til dagsorden : 1. Velkomst og præsentation af dig selv + andre deltagere. 2. Orientering om klubben (evt. ved trænerudvalget). 3. Den kommende sæson: Hvilke hold, træning, forventninger, kampe, arrangementer, turneringer, specielle forhold. 4. Hvilke opgaver vil du gerne have at forældrene løser? 5. Eventuelt. Klubhuset. På Lov stadion, kan man også bruge klubhuset til sociale arrangementer, dette kan bookes via klubhus bestyreren, Ligeledes skal man hente og leverer klubkassen hos klubhus bestyreren. Det forventes at klubhuset er åbnet ved kamp på stadion, man bør sikre sig at man har en nøgle og kode. Dette er trænerens ansvar at sørge for dette. Oplæring af brug af klubhus kan fås af klubhus bestyreren. 1. udgave

12 Målsætning for ungdomsarbejdet i FK 05 fodboldafd. at, det bliver så attraktivt som muligt at spille fodbold i FK 05. at, spillerne får et naturligt forhold til FK 05. at, de mindste årgange spiller fodbold gennem leg. at, vi har 11-mandshold fra U13 og opefter. at, styrke træningen gennem afholdelse af interne træner- og lederkurser. 1. udgave

13 Forventninger til trænere Planlægge og gennemføre inspirerende og udviklende træning. Møde til tiden, og have alt klart til træning. Gennemføre træningen i udleveret træningstøj. Deltage i relevante møder, kurser m.v. Sørge for en tryg og motiverende atmosfære på som uden for banen. Gribe hurtigt og resolut ind ved evt. mobning. Løse op for problemer/konflikter, evt. i samarbejde med fodboldudvalget og forældre. Informere åbent og ærligt med hensyntagen til den enkelte spiller. Have ansvar for børnenes sikkerhed under træning og kamp. Udvikle spillerne sportsligt/socialt ved at deltage i forskellige stævner. Det er trænerens opgave at ajourføre holdets hjemmeside. Opbevare og vedligeholde udleverede materialer, samt aflevere materialer efter sæsonen. Medvirke til at holde orden i materialerummet. Være et godt eksempel for spillerne. Udvise anstændig optræden over for såvel dommer som modstandere. PR via kampreferater kan gøres på egen holdside. 1. udgave

14 Forventninger til holdledere/forældrehjælper Virke som praktisk/administrativ leder for holdet - efter nærmere aftale med trænerne - dvs. - have ansvar for det praktiske omkring tøj. - arrangerer vask af kamptøjet, så dette går på skift mellem spillerne. - sørge for lægetaske, væske m.v. i forbindelse med kampe. - udfylde holdkort, indtelefonere resultatet til SBU og aflevere dem i bakken på kontoret, samme dag som kampen spilles. - registrere ind- og udmeldelser, og give det videre til kasseren. - arrangere transport til udekampe. Vi anbefaler kørselsordning fra sæsonstart. - efter alle kampe - både ude og hjemme - sørge for at omklædningsrum er rengjorte og efterlades i samme stand som da holdet ankom. - medvirke til at holde orden i materialerummet. Deltage i relevante møder, kurser m.v. Bidrage aktivt til at skabe god stemning blandt spillere og forældre. Bidrage aktivt til at løse op for problemer og konflikter i samarbejde med træneren. Være et godt forbillede for spillere. Udvise anstændig optræden over for såvel dommer som modstandere. Sørge for information til forældre og spillere Lave PR for holdet. I FK 05 forventes det, at spillerne ; bidrager med god opførsel både på og udenfor banen - overfor både med- og modspillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere. tager et medansvar for både træning og kamp. i videst muligt omfang møder op til træning og kamp - eller melder afbud i god tid. tager et medansvar for, at der skabes et godt klubmiljø, hvor alle kan trives. i øvrigt viser hensyn - og er en god kammerat. betale kontingent rettidigt. 1. udgave

15 I FK 05 forventes det, at forældrene ; bidrager med god opførsel udenfor banen - overfor både modstanderens og egne spillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere. medvirker til, at der skabes et godt og frugtbart forhold spillere, trænere, ledere og forældre imellem. være behjælpelig med transport og give en hånd med når det er nødvendigt. støtter deres barn i positiv retning - følger med i aktiviteterne og snakker med ham/hende om kampe, træning og kammeratskab. vil hjælpe ved at dømme 3-, 5-mands kampe i de mindste årgange. sørge for rettidigt indbetaling af kontingent. er behjælpelig ved stævner og arragementer. Den røde tråd : Generelle retningslinier for træningen i de enkelte afdelinger (aldersgrupper). Her på de følgende sider følger en kort beskrivelse af, hvad FK 05 fodboldafd. forventer at spillerne på de respektive årgange minimum formår såvel teknisk, taktisk og fysisk. Venligst NÆRLÆS beskrivelsen for den aldersgruppe du træner, men læs også om de andre afdelinger. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte fodboldudvalget. Træningens omfang: U6 U9 U10 U12 U13 U19 Sæson længde: April - september Februar - oktober Februar - oktober Træningspas pr. uge: Min Minimum pr. lektion: Min.60 minutter Min. 60 minutter Min.90 minutter Træningskampe: Arrangeres selv Arrangeres selv Arrangeres selv Indendørsfodbold: Oktober - marts Oktober - marts Oktober - marts Ønsker du ikke selv at træne holdet indendørs, har du ansvaret for at finder en kordinator over 18 år. Turnusordning blandt forældre gruppen kan også være en god løsning. 1. udgave

16 U6 og U7 3-mands Generelt: Glæde: Tryghed: - ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse. - børnenes umiddelbare glæde ved spillet, de er meget motiverede, en glæde, som træneren skal bygge videre på. - succesoplevelser, leg og fællesskab - blandt andet omsorgsfuld behandling af børnene (binde støvler, tørre næse og lignende). - træneren skal forstå at vinde børnenes tillid. - ha god tid der er plads til alle. - det skal være sjovt og foregå i trygge rammer - husk små grupper. - gentagelser af kendte træningsøvelser Bevægelse: - fodbolden bruges som leg. - legene/øvelserne skal være: - med få regler. - lette at organisere. - opbygget så alle er aktive. - tilrettelagt med højt aktivitetsniveau. Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren "ven med bolden" - d.v.s. at i en træningsenhed foregår træningen med 1 bold pr. spiller i mindst halvdelen af tiden. Teknisk: Taktisk: Fysik: Psykisk: - indøve spark og løb med bolden (driblinger). - indøve at stoppe bolden (tæmninger med fodsål og inderside). - indøve skudformer (vristspark, indersidespark sidst i perioden). - indøve gribeteknik (målmand). - introducere hovedstødsøvelser. - lære at orientere sig (se op - hvor er jeg). - lære " at få god tid ". - placering på banen (sidst i perioden) - ingen speciel fysisk træning, men løbeskoling, koordination, bevægelighed, smidighed og balancetræning. - lære at følge trænerens anvisninger. 1. udgave

17 U8 og U10 5-mands Generelt: Træningen skal tage udgangspunkt i aldersgruppens motoriske udvikling, hvor det indøvede fra U6 U7 videreudvikles. Holdopdeling foretages efter styrke. Evt. 1. hold og efterfølgende hold jævnbyrdige. Teknik 1. del: - lære at behandle en bold med begge ben (sparkeformer/-teknik). - lære at behandle en bold med hovedet (headning). - lære at aflevere en bold: a. ved skud på mål (forsøge at score) b. ved at skille sig hensigtsmæssigt af med bolden (fart, retning og præcision). c. korte / lange afleveringer - lære at modtage en bold: a. uden pres b. under pres c. i form af en retningsbestemt tæmning. - lære at erobre bolde (tackling). - lære driblinger - finter. - udføre et indkast - indledende målmandstræning (udspark, udkast) Teknik 2. del: - lære at drible - vende. - lære at tæmme - drible. - lære at drible - finte. Taktisk, generelt: - lære at placere sig på banen i forhold til: a. medspillere (nærme sig, fjerne sig, løbe i hul) b. modspillere (opdækning, markering) - lære at kende sin plads i helheden. - lære tilbagespil til forsvar/målmand - lære begyndende kendskab til forsvar, midtbane, angreb. - lære begyndende kendskab til forståelse for bredde og dybde i spillet. Taktisk, individuelt: Angrebsmæssigt: - driblinger (dække bolden af - udfordre). - vende, dreje med bolden (ved linier - i pressede situationer). - modtagelse af bold (gå i møde - vende i spilretning). - spil uden bold løbe i position. - skud fra distancen Forsvarsmæssigt: - forsvar overfor driblinger. - placering i.f.t. modstanderens angribere - placering ved dødbolde. Fysik: - smidighed, bevægelighed, løbeskoling og koordinationstræning med og uden bold. - træning i nærkampe (tacklinger, skulderskub) 1. udgave

18 U11 U12 8-mands Generelt: Børn i års alderen kan lære alt med en bold. Derfor har træneren i denne aldersgruppe et stort ansvar med hensyn til uddannelse af spillerne. Mål for U11 og U12: Teknisk: - videreudvikling af grundteknik. - gives introduktion og træning i alle tekniske ting. - stor vægt på fart, retning præcision og hovedvægt på afleveringer i fart samt retningsbestemte tæmninger i fart. - indøve sparkeformer (alle spark - med vægt på hårdhed i indersidespark samt halvtliggende vristspark m.v. (husk begge ben). - videreudvikle driblinger/finter. - videreudvikle hovedstød (med vægt på springkraft). - indøve skud på mål under passende modstand (husk begge ben). - begyndende systematisk specialtræning af målmænd. - indøve de forskellige tæmningsformer (fod, lår, bryst, hoved) Taktisk: - indøve faste opstillinger og lære at kende de forskellige pladser. - begyndende orientering om systemer og taktik (oplæg til kamp) - udbygge forsvars-, midtbane- og angrebsprincipper (opdækning, opbakning, bandespil, overlap, krydsløb og boldovertagelse). - udvikle forståelse for effektiv udnyttelse af hele banen (bredde og dybde). - begyndende træning af dødboldsituationer (målspark, frispark, straffespark, hjørnespark og indkast). - forståelse af off-side reglen. Taktisk, individuel: Angrebsmæssigt: - spil med bold (præcision - timing). - spil uden bold (vinkel - afstand - nærme/fjerne sig - rykke fri). - vende spillet. - afslutninger. - vinde 1:1 (dribling - finte). Forsvarsmæssigt: - vinde 1:1 (komme først - dække på rigtig side - skærme af). - forhindre sammenspil. - placering på banen herunder forståelse af off-side reglen Fysik: Psykisk: - løbeskoling, hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance og koordinationstræning. - koncentration, vilje, mod og disciplin, herunder m.h.t. tøj, støvler o. lign. - sørge for at pleje kammeratskabet. - sørge for at spillerne opdrages til at føre en god tone overfor dommere, ledere, med- og modspillere. - evt. individuelle træner-/spillersamtaler. - give spilleren en følelse af at de har støtte fra træneren 1. udgave

19 U12 og U mands Generelt: Aldersklassen år er fodboldens "guldalder", hvorfor træneren i denne aldersgruppe har et stort ansvar med hensyn til uddannelsen af spillere. Gennem den rigtige træning skal detaljerne læres korrekt og gentages, så alt kommer til "at sidde på rygmarven". Mål for afdelingen: Teknisk: - repetition og kvalitetsforbedring af grundteknikken og detaljer i kamplignende situationer og under pres,(alle sparkeformer, halv og helflugtninger, tæmninger, hovedstød, driblinger, finter, tacklinger, afleveringer, skille sig af med bolden, modtage bolden, skud på mål). - øget tempo og intensitet. - indøve afleveringer over lange afstande. - specialtræning af målmænd. - specialtræning af dødboldsituationer (frispark - straffespark ). - der arbejdes med begge ben. Taktisk: - videreudvikling af individuel taktisk træning og påbegyndende gruppeog holdtaktisk træning. Taktisk, angrebsmæssigt: - spil med bold (afleveringsteknik). - spil uden bold (bevægelse foran/bagved boldholder - skabe og udnytte plads). - bredde og dybde. - vende spillet. - skabe 2:1 situationer (bandespil - overlap - krydsløb - boldovertagelser. - vinde 1:1 situation (med modstandere i ryggen). - indlæg. - afslutninger. - dødboldsituationer. Taktisk, forsvarsmæssigt: - vinde 1:1. - pres (individuelt - gruppe). - områdedækning. - markering og opbakning. - samarbejde mellem målmand og forsvar. - samarbejde mellem de 3 zoner. - brug af offside. Fysik: Psykisk: Andet: - løbeteknik, hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance, koordination og styrketræning (som forebyggende træning og kun med egen kropsvægt). - koncentration, vilje, mod, ansvar, motivation og pos. psyke (puberteten er en svær tid, som de unge skal hjælpes igennem). - håndhæv disciplin. - definere anførererhvervets forpligtelser 1. udgave

20 U14 og U15-11 mands Generelt: I denne alder skal alle tekniske, taktiske og fysiske grundbegreber være kendte og indøvede. Mål for afdelingen: Teknisk: - videreudvikling og kvalitetsforbedring af alle tekniske færdigheder i komplekse øvelser og kampsituationer - og i højt tempo med større og større belastning/pres. - driblinger/finter (ryk med bolden). - afleveringsteknik (præcist - hurtigt - kort/langt). - sparketeknik (afslutninger). - retningsbestemte tæmninger. - headninger. - nærkampteknik (på jorden og i luften). - udvikling af specialiteter. - der arbejdes med begge ben. - specialtræning af mænd/kvinder. Taktisk: - overblik, perception og kommunikation. - udbygge kendskabet til systemer. - udbygge kendskabet til angrebs- og forsvarsprincipper. Især forståelsen at udnytte frit område og gøre sig spilbar. Taktisk, angrebsmæssigt: - spil med bold. - spil uden bold (modløb/dybdeløb - krydsløb - indløb til indlæg - returbolde). - bredde og dybde. - vende spillet (kort - langt). - hurtigt kombinationsspil (få berøringer). - skabe og udnytte 2 : 1 situationer. - vinde 1 : 1 situationer. - afslutninger. - dødbolde. Taktisk, forsvarsmæssigt: - vinde 1 : 1 situationer. - pres (individuelt - hold). - zone-/områdeopdækning - mandsopdækning. - sideforskydning. - opbakning, dybde og push up. - samarbejde mellem kæderne. - omstilling og fleksibilitet (overtage hinandens pladser). - dødbolde. Fysisk: - forebyggende træning indeholdende smidighed, bevægelighed, balance koordination, løbeskoling og styrketræning med egen kropsvægt - for hele kroppen og med henblik på hurtighed. - hurtighedstræning. - påbegyndende distance og intervaltræning. (evt. springtræning). 1. udgave

21 Psykisk: Andet: - koncentration, vilje, mod, ansvar (selvkritik), levevis, indre motivation (træning og kampe) + psyke, disciplin (selvkontrol) og tålmodighed. - faste spillermøder. - fuldstændig kendskab til fodboldreglerne. U17, U18 og U19 11 mands Generelt: Træning som hos U14 U15 men med mere krævende træning, både teknisk, taktisk og fysisk. Mål for afdelingen: Teknisk: - videreudvikling af de tekniske detaljer under øget modstand og øget tempo. - videreudvikling af specialiteter. - der arbejdes med begge ben. Taktisk: - overblik, perception, kommunikation og tålmodighed. - videreudvikling af de angrebs- og forsvarsmæssige taktiske principper. Fysisk: Psykisk: - distance og intervaltræning. - styrketræning for hele kroppen (gerne med vægt på). - hurtighedstræning. - smidighed, bevægelighed, balance og koordinationstræning. - koncentration, vilje, mod, ansvar, levevis, motivation, disciplin + psyke og accept af rollefordeling, tålmodighed (have realistiske mål). Afslutning: Lad os alle hver især give et lille skub til, at FK sydsjælland 05 s fodboldafdeling udvikler sig i den rigtige retning, som er præget af trivsel og samarbejde, og som vil få alle til at føle sig hjemme i klubben. Lad os sammen arbejde mod gode sportslige resultater, uden at trivslen i vores klub forsømmes. 1. udgave

22 Div. links: FK Sydsjælland 05: Love og regler: DBU Sjælland: Trænings manualer: Trænings manualer: Trænings manualer: Trænings manualer: 1. udgave

23

24 Brug af Region Sjællands tilbud ved tilskadekomst. Region Sjællands tilbud til borgerne er delt op i 3 niveauer. 1. Små skader som slag og deraf følgende ømhed. I dagtiden tages der kontakt til ens egen læge som er forpligtet til at behandle sådanne skader. Efter kl i hverdage samt weekender og helligdage tages der kontakt til Lægevagten på telefon Hvis det er en skade som eksempelvis kraftig forvridning og lignende hvor et skadestuebesøg er ønsket ringes der til Akuttelefonen på telefon Der vil specielt uddannede behandlersygeplejersker vurdere skaden og vejlede om den bedst mulige hjælp. Derudover kan de henvise til det rigtige behandlingssted samt evt. ventetid. Det er ikke længere muligt at tage direkte på skadestuen uden at have en aftale. 3. Ved akut opstået alvorlig sygdom og tilskadekomst kan der ringes Når man ringer kommer man til alarmcentralen som håndteres af politiet dog undtaget København hvor det er Københavns brandvæsen. Alarmoperatøren vil som regel bede om følgende informationer. Hvad der er sket Hvor det er sket Hvornår det er sket Hvilket nummer du ringer fra (også selv om det er teknisk muligt for alarmcentralen at lokalisere opkaldet) Hvor hjælpen skal sendes hen Hvor mange tilskadekomne der er Når alarmoperatøren er sikker på hvor man befinder sig, vil alarmoperatøren omstille kaldet til en sundhedsfaglig visitator. Den sundhedsfaglige visitator vil vurdere skaden og tilse at den rette ressource sendes afsted. Det er her vigtigt at understrege, at selvom at samtalen fortsætter så vil ambulancen være afsendt. Den sundhedsfaglige visitator vil også kunne vejlede i hjertelungeredning og andre livreddende foranstaltninger. En vigtig ting at huske ved rekvirering af ambulance er at stille en person ud til vejen ind til sportsanlægget med videre, så ambulancen hurtigt kan komme det rigtige sted hen.

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning 2002 PRAKTISKE OPLYSNINGER: Bolde til kamp og træning Boldene ligger i materialerummet i kælderen. Alle bolde er af den standard, at de kan bruges til både kamp

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

Randers Sportsklub Freja Fodbold

Randers Sportsklub Freja Fodbold Randers Sportsklub Freja Fodbold April 2009 Overordnet målsætning: Randers Freja Fodbold At spille kombinationsfodbold på et så højt teknisk niveau, som spillermaterialet og spillernes alder tillader det.

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF Varde IF Den lille hvide tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Varde IF ønsker, at klubbens ungdomsspillere skal udvikle sig. Manualen skal også give ny inspiration til ungdomstræningen i

Læs mere

Træner manual for Tarp Boldklub

Træner manual for Tarp Boldklub 2014 Træner manual for Tarp Boldklub Bestyrelsen Tarp Boldklub 10-04-2014 Tarp Boldklub Den røde tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Tarp Boldklub forventer, at klubbens ungdomsspillere

Læs mere

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide 1923 UNGDOMS- & IDRÆTSFORENING MØGELTØNDER M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben Trænerguide Trænerguide 2 VELKOMMEN Dette løsblads hæfte er tænkt som et hjælpemiddel til vore ungdomstrænere i Møgeltønder

Læs mere

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 1 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Generelle RB 1906 informationer... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling...

Læs mere

- ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse.

- ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse. Trænings ABC U6 og U7 Glæde: Tryghed: - ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse. - børnenes umiddelbare glæde ved spillet, de er meget motiverede, en glæde, som

Læs mere

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1 Den Blå Tråd Ringsted IF Version 0.3 januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formålet med Den blå Tråd... 3 Målsætningen med Den blå Tråd... 3 Klubbens overordnede sportslige mål...

Læs mere

Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Januar 2008

Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Januar 2008 1 Fodboldklubben BNS Den Lilla Tråd Januar 2008 Formål At udbrede og fremme interessen for fodboldspillet i Sundeved ved at give medlemmerne mulighed for et aktivt klubliv med kammeratligt samvær. Og at

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD.

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DE FEM FINGRE: TEKNISK TAKTISK FYSISK PSYKISK SOCIALT MOTTO: SÅ MANGE SOM MULIGT, SÅ LÆNGE SOM MULIGT. Glæde, tryghed og bevægelse. Koordination.

Læs mere

Ungdomsleder vejledning Fodboldafdelingen

Ungdomsleder vejledning Fodboldafdelingen Ungdomsleder vejledning Fodboldafdelingen Denne ungdomsleder vejledning skulle gerne bruges af trænere og andre som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

Rishøj Boldklub Tråden

Rishøj Boldklub Tråden Rishøj Boldklub Tråden DEN GODE TRÆNER SPORTSUDVALGET 2016 Side 1 af 23 Indhold Den gode træner... 4 Rishøj Boldklub Tråden U5 U8... 5 Indholdet i Rishøj Boldklubs børnetræning... 6 Rishøj - Boldklubs

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif.

Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif. Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL TEAM HØRNING FODBOLD...

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse.

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse. Den røde tråd Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Formålet med ungdomsfodbold i HIF...2 Miniput 8-10 år...3 Mål...3 Spillerforudsætninger...3 Træningsindhold generelt...3 Træningsindhold teknik...3 Træningsindhold

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Speed- (hurtighed) Afslutninger. Gruppetræning 4:4, 8:8, 10:6 Mål for afdelingen: Der arbejdes

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016 Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Trænere Gustavo Molina Preben Holm Nielsen Mobil: 20677759 E-Mail:

Læs mere

HIF Fodbold Ungdomsleder vejledning. Praktiske oplysninger Klubhuset side 5 Bolde og rekvisitter side 6 Spilletøj side 7

HIF Fodbold Ungdomsleder vejledning. Praktiske oplysninger Klubhuset side 5 Bolde og rekvisitter side 6 Spilletøj side 7 Indholdsfortegnelse side 1 Forord side 3 Organisation side 4 Praktiske oplysninger Klubhuset side 5 Bolde og rekvisitter side 6 Spilletøj side 7 Kampafvikling Fastlæggelse af kamptidspunkter side 8 Ændring

Læs mere

TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD

TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD Bov IF ungdomsafdeling Bov IF fodbolds formål er at udvikle, vedligeholde og styrke glæden for piger og drenge ved at spille fodbold på alle niveauer. Målet skal nås ved

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Ringsted Idrætsforening 2 Formålet med Den blå tråd Formålet er at skabe en ungdomsafdeling som har gjort sig nogle overvejelser; overvejelser

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse U5 U11: Tilvænningsperioden FUN-damentals Spillerne udvikler de vigtigste basale bevægelsesfærdigheder, der danner fundamentet for yderligere udvikling. Fun-damentals udtrykker både, at træningen skal

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Årsplan for fodboldlinjen 2016/17

Årsplan for fodboldlinjen 2016/17 Årsplan for fodboldlinjen 2016/17 På Idrætsefterskolen Klintsøgaards fodboldlinje skal der arbejdes med 4 hovedområder: Individuelle færdigheder (stærke sider = spidskompetencer) Struktur (aftaler spillestil)

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

TPI Odense - Håndboldafdelingen

TPI Odense - Håndboldafdelingen TPI Odense - Håndboldafdelingen Vision Vi skal være lokalområdets bedste håndboldklub Derefter skal vi være Odenses bedste håndboldklub Til sidst er målet at være Fyns bedste håndboldklub Målsætning Vi

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Udvikling fra barn til voksen

Udvikling fra barn til voksen Udvikling fra barn til voksen Den grønne Tråd HIF og DBU s spillerudviklingsmodel med spilleren i centrum U 5 til og med U14 (U18 på Pigesiden). Indholdsfortegnelse 1. Den grønne tråd... 2 1.1. Baggrund...

Læs mere

Trænermanual Skovshoved IF fodbold

Trænermanual Skovshoved IF fodbold Trænermanual Skovshoved IF fodbold Velkommen til Skovshoved IF fodbold. www.skovshoved-fodbold.dk Historisk. Kort historisk blev Skovshoved idrætsforening grundlagt i det lille fiskerleje nord for København

Læs mere

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

Træner manual SUB 88

Træner manual SUB 88 Træner manual SUB 88 3. revideret udgave, februar 2011 Velkommen som træner i SUB 88. Vi i SUB 88 udvalget ønsker jer en god og fremgangsrig sæson. For at træningen i de respektive klubber kan foregå på

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON Velkommen til efterårssæsonen 2014. I vedlagte pakke finder du en plakat som med fordel kan sættes op i klubhuset eller et andet sted hvor trænere, spillere og frivillige

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD?

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? Aldersrelateret træning -Målrettet og forsvarlig træning af børn b og unge Det er vigtigt at spillerne udvikler sine kompetencer på de rigtige tidspunkter i forhold til sin udvikling.

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

Trænerhåndbog Grenaa IF 2011. Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere

Trænerhåndbog Grenaa IF 2011. Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere 1 Trænerhåndbog Børne & Ungdomstrænere 2 Indhold Indledning 3 Målsætning for Grenaa IF ungdomsafdeling...4 Værdier i Grenaa IF.5 Sportslige mål..7 Ungdomsudvalgene for Grenaa IF...8 Træneren..9 Årgangsansvarlig/koordinator.....10

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

Herning KFUM s værdigrundlag

Herning KFUM s værdigrundlag Herning KFUM s værdigrundlag Værdigrundlag: - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på børnenes spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig være i højsædet. Til kampe tilstræbes

Læs mere

Team Hørning Den røde tråd

Team Hørning Den røde tråd Team Hørning Den røde tråd Hørning IF Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

UNGDOMSKONCEPT BIF VELKOMMEN SOM UNGDOMSTRÆNER I BROVST IDRÆTSFORENING. 1 af 30

UNGDOMSKONCEPT BIF VELKOMMEN SOM UNGDOMSTRÆNER I BROVST IDRÆTSFORENING. 1 af 30 UNGDOMSKONCEPT BIF VELKOMMEN SOM UNGDOMSTRÆNER I BROVST IDRÆTSFORENING 1 af 30 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... Side 2 Ungdomsafdelingens målsætning... Side 3 Klubbens struktur... Side 4 Styregruppe/ungdomsudvalg...

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017 Jørgen Matthiesen, Carsten Schwaermer, Dennis Skipper, Jonas Sørensen, Hans Thomsen og Preben Holm Nielsen 2016-10-07 Trænere Jørgen

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold.

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold. Indledning Ribe Boldklub har på baggrund af klubbens visionsdage i efteråret 2011 nedsat et udvalg med henblik på at få skabt manualen Den Blå Tråd i Ribe Boldklub det er resultatet af dette arbejde du

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag Træningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. TRIF-fodbold værdigrundlag... 3 3. Generelt om udviklingen i ungdomsfodbold... 4 4. Vejledning i tilmelding af hold til turneringer og stævner...

Læs mere

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår Årsplan U8-9 Piger Efterår 2010 Årsplan for U8-9 piger Årgang: Pigespillere født i 2003 og 2002 Trænere: Søren Skytte Vibevej 14 Sunds Tlf.97141418 Jacob Ganc Linåparken 81 Sunds Tlf. 25370737 Linette

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

under at gribe øvelsen. hænderne i gribestilling. Her skal pegefinger og tommeltot pege imod hinanden og ellers

under at gribe øvelsen. hænderne i gribestilling. Her skal pegefinger og tommeltot pege imod hinanden og ellers Nr.3493 Alder: 8-10 år - Tid: 12 min. Nr.3492 Alder: 8-10 år - Tid: 8 min. At gribe bolden De 2 spillere står overfor hinanden med ca. 2 og 2 sidelæns løb på et mål eller ca. 10-15 m før der skiftes retning.

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (7-mands)

Silkeborg IF spillestil (7-mands) Silkeborg IF spillestil (7-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 17.

Læs mere

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet T- tanke- P- personlighed I integritet Sammen kan vi skabe en god klub Vi har i denne folder, givet en masse oplysninger om TPI fodbold, hvis der skulle være spørgsmål til nogle af disse mange informationer

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Kontor og kasserer...2 Stamkort...2 Børne-attester...3 Ind- og udmeldelse...3

Læs mere