Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2"

Transkript

1 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2

2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner Sådan logger du på... 6 Husk mig Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt af Startsiden... 8 Søgefeltet Sådan sender du en besked Adressebøger Kontaktpersoner Sådan opretter du en kontaktperson Sådan ændrer du en kontaktperson Sådan sletter du en kontaktperson Søgeord Sådan oprettes et søgeord Sådan tilknyttes et søgeord til en kontaktperson Sådan tilknyttes et søgeord til mange kontaktpersoner Copyright Jit-Danmark ApS /18

3 Copyright Jit-Danmark ApS /18 Version 1.2

4 1. Helt grundlæggende Hvis du er ny bruger af Online-JitBesked, er der nogle basale ting der er rare at vide. På denne side beskriver vi de gennemgående principper sådan at du hurtigt lærer at navigere mellem siderne. Da Online-JitBesked både kan benyttes fra en PC eller fra fx en tablet, bruges termerne klik om PC (mus), og tryk om mobil eller tablet hvor der trykkes på skærmen. Ikoner Funktionsmenu Funktionsmenuen som du finder øverst i højre hjørne, er tilgængelig uanset hvilken side du befinder dig på. Klik eller tryk på ikonet for at åbne funktionsmenuen. I menuen finder du alle de funktioner du har til rådighed. Tryk ESC for at lukke menuen uden at vælge noget, eller tryk uden for menuen. Copyright Jit-Danmark ApS /18

5 Sidemenu Når du ser sidemenu-ikonet med de tre hvide prikker, betyder det at der findes én eller flere funktioner tilgængelige til den aktuelle side. Klik eller tryk på ikonet for at åbne menuen. Klik eller tryk på et menupunkt for at vælge det. Tryk ESC for at lukke menuen uden at vælge noget, eller tryk uden for menuen. For både funktionsmenu og sidemenu gælder det, at et punkt er hvidt hvis det kan vælges, og gråt hvis det ikke kan benyttes i den givne kontekst. Eksempel på sidemenuen der vises når man ser sine adressebøger Fx kan menupunktet Slet kontaktperson(er) ikke anvendes, hvis man ikke har markeret nogle kontaktpersoner. Copyright Jit-Danmark ApS /18

6 2. Sådan logger du på Når du har oprettet en profil, har du valgt et brugernavn og et kodeord. Disse er private, og bør ikke deles med nogle. Når du logger på JitBesked, trykker på du Log på (se figur 1) der vises øverst i højre hjørne på jitbesked.dk, og angiver dit brugernavn og kodeord i de respektive felter (se figur 2). Tryk derefter på Log ind. Fig. 1 Klik eller tryk på Log på Husk at klikke på Log ud når du er færdig med at bruger JitBesked. Dette er specielt vigtigt hvis du benytter en offentlig computer. Husk mig Hvis du ofte bruger JitBesked, har du måske ikke lyst til at angive brugernavn og kodeord hver eneste gang. Hvis du inden du trykker Log ind, sætter et kryds i Husk mig boksen, gemmes der en såkaldt cookie på din PC eller tablet, der betyder at du automatisk bliver logget på når du åbner jitbesked.dk i en browser. Vigtigt: Brug ikke Husk mig funktionen på en offentlig computer. Gør du det, vil andre kunne benytte din konto, og sende beskeder fra JitBesked i dit navn. Fig. 2 - Eksempel på loginsiden Bemærk at kodeordet vises med stjerner eller prikker Copyright Jit-Danmark ApS /18

7 3. Sådan logger du af Hvis du er logget på JitBesked uden brug af Husk mig funktionen, klikker eller trykker du på funktionsmenuen, og vælger punktet Log af. Du bliver da logget ud, og placeret på forsiden af jitbesked.dk. Husk mig Hvis du er logget på via Husk mig funktionen, skal du, når du er færdig med at bruge JitBesked, blot lukke browseren, eller navigere videre til en anden side. Sådan logger du aktivt af Hvis du er logget på via Husk mig funktionen, men aktivt ønsker at logge ud og dermed slette den cookie der er gemt, skal du logge af som vist ovenfor, og derefter klikke eller trykke på den røde Log ud knap der vises på siden. Hvis du ønsker at tilgå indstillingerne, skal du aktivt logge ud af Jitbesked, og derefter logge på igen med brugernavn og kodeord (uden at afkrydse Husk mig funktionen). Dette gøres af sikkerhedsmæssige årsager for at sikre at andre ikke kan overtage din konto. Fig. 1 - Log af ikonet vises øverst i højre hjørne Når du har rettet indstillingerne, kan du igen logge på med Husk mig funktionen. Fig.2 - Tryk på Log ud for aktivt at logge ud Copyright Jit-Danmark ApS /18

8 4. Startsiden Når du logger ind på JitBesked, lander du altid på startsiden. Herfra har du via funktionsmenuen med de tre streger, adgang til en række funktioner. Der vises også nyheds- og driftsinformationer, og hvis du an angivet fødselsdag på dine kontaktpersoner, vil du en uge før se de kommende fødselsdage i boksen De næste 7 dage. Fra alle andre sider kan du komme tilbage til hovedmenuen via ikonet der vises øverst i skærmbilledet. Søgefeltet I søgefeltet på startsiden, kan du indtaste navn, adresse, telefonnummer mv. på personer du har oprettet i dine adressebøger. Hvis du ikke har oprettet nogle personer, kan du blot indtaste mobilnummeret på en person, og trykke retur. Funktionsmenuen som den ser ud i skrivende stund Fra menuen der vises, kan du sende en besked til nummeret, eller du kan oprette modtageren i en adressebog. Indtast et mobilnummer i søgefeltet Copyright Jit-Danmark ApS /18

9 5. Sådan sender du en besked Den hurtigste måde at sende en besked, er ved fra startsiden at indtaste et mobilnummer i søgefeltet og trykke retur. Vælg da øverste menupunkt Send besked. Hvis du har oprettet modtageren i en adressebog, kan du i søgefeltet angive navn, adresse eller andre kendetegn, og derefter vælge personen. Uanset fremgangsmåde lander du på Send besked siden. Indtast et mobilnummer i søgefeltet Hvis du kommer fra startsiden, vil du se at der automatisk er markeret en modtager (knappen markeret med rødt). Hvis der ingen modtagere er, kan du indtaste et mobilnummer, eller hvis modtageren er oprette i en adressebog, et navn eller en adresse. Du kan også klikke eller trykke på en person fra adressebogen vist til højre. Læg mærke til at antallet af modtagere stiger. Hvis der er mere end én modtager, vil modtagerene få samme besked på samme tidspunkt. Tryk på knappen Se modtagere, for at se eller redigere de modtagere der er valgt. Copyright Jit-Danmark ApS /18

10 Når modtageren eller modtagerene er valgt, skal du skrive selve beskeden, og endelig tage stilling til om beskeden skal sendes med det samme, eller på et senere valgt tidspunkt. Tryk på knappen Send besked nu eller Send besked senere alt efter hvad du har valgt. Copyright Jit-Danmark ApS /18

11 6. Adressebøger En adressebog er en logisk samling af kontaktpersoner. Du kan oprette lige så mange adressebøger som du vil. Bemærk at adressebogen Standard, findes fra starten og ikke kan ikke slettes. Du kan dog godt omdøbe den hvis du vil. Det anbefales også at læse om Søgeord, da disse kan bruges som et alternativ til adressebøger. Fra hovedmenuen klikker eller trykker du på funktionsmenuen med de tre streger, og vælger punktet Adressebøger. Siden du nu lander på, viser dine adressebøger, og lader dig via sidemenuen med de tre prikker oprette, redigere, sende til eller slette en adressebog. Vælg Opret ny adressebog fra menuen. Eksempel på oprettelse af ny adressebog Vælg adressebøger Angiv et navn til din adressebog, og tag stilling til om der tillades dubletter af mobilnumre og adresser. Tryk til sidst på Gem knappen. Nu har du oprettet en ny adressebog. Vælg Opret ny adressebog Copyright Jit-Danmark ApS /18

12 7. Kontaktpersoner Du behøver strengt taget ikke oprette dine kontaktpersoner, men hvis du gør det, kan JitBesked vise dig din korrespondance med vedkomne og du kan knytte adresseinformationer, fødselsdag og andre noter til personen. Du kan desuden fremsøge personen via navn, eller nogle af de andre oplysninger der måtte findes. Sådan opretter du en kontaktperson Den hurtigste måde at oprette en kontaktperson på, er ved fra startsiden at indtaste telefonnummeret og trykke enter. Derefter vises en lille popup-menu (se figur 1), hvor du så kan vælge punktet Opret kontaktperson. Nu skal der angives et navn til kontaktpersonen, og adressebogen hvori personen skal placeres i, vælges (se figur 2). Hvis du kun ønsker at angive et navn til kontaktpersonen, skal du nu klikke/trykke Gem. Hvis du ønsker at tilføje flere oplysninger som fx adresse eller fødselsdag, skal du trykke Tilføj flere oplysninger. Fig. 1 - Menuen der vises hvis der indtastes et ukendt mobilnummer (+45) Fig. 2 Her tilføjes et navn til nummeret, og adressebogen angives Copyright Jit-Danmark ApS /18

13 Sådan ændrer du en kontaktperson Vil du fx vil ændre eller tilføje en adresse på en kontaktperson, starter du med at søge personen frem fra startsiden. Skriv navnet på personen, og tryk enter eller vælg personen fra listen. Fig. 1 Kontaktpersonen Ellen Sørensen fremsøges Vælg nu punktet Se personoplysninger (se figur 2). Nu vises de registrerede personoplysninger (se figur 3). Tryk da på knappen Rediger for at åbne de tilgængelige felter på personen (se figur 4). Husk at trykke Opdater og luk nederst på siden for at gemme dine ændringer. Fig. 2- Vælg punktet Se personoplysninger Fig. 3 Tryk på knapper Rediger Fig. 4 tilføj adresse Copyright Jit-Danmark ApS /18

14 Sådan sletter du en kontaktperson Hvis du ønsker at slette én eller flere kontaktpersoner fra en adressebog, går du via funktionsmenuen og punktet Adressebøger ned i den pågældende adressebog (her Bridgeklubben se figur 1). Her afkrydses den eller de personer der skal slettes, hvorefter sidemenuen aktiveres (se figur 2). Vælg punktet Slet kontaktperson(er). Bekræft nu handlingen (se figur 3.). Fig. 1 Adressebogen Bridgeklubben Fig. 3 Bekræft handlingen Bemærk at handlingen ikke kan fortrydes. Fig. 2 Vælg Slet kontaktperson(er) Copyright Jit-Danmark ApS /18

15 8. Søgeord Et søgeord er en slags egenskab der knyttes til én eller flere kontaktpersoner. De kan derefter bruges til danne grupper af personer. Et basalt eksempel på brugen af søgeord, kunne være en præst der har to konfirmationshold. Et mandagshold, og et onsdagshold. Man kunne sagtens vælge at oprette to adressebøger, og kalde dem hhv. Mandagsholdet og Onsdagsholdet, og så oprette de respektive elever i de to adressebøger. Det ville fint kunne virke. Der kunne dog opstå et lille problem, hvis enkelte elever fra begge hold samtidig skulle deltage i et kor. Hvis præsten skulle skrive til disse elever, ville de skulle udpeges manuelt fra hhv. mandags- og onsdagsadressebogen. I stedet for at oprette to adressebøger, kunne man vælge at nøjes med én kaldet Konfirmander, og så oprette 3 søgeord kaldet Mandag, Onsdag og Kor (se figur 1). Ved at tilknytte disse søgeord til de enkelte elever, kan præsten blot indtaste Mandag, for at få samlet gruppen at elever på mandagsholdet, og Kor for at få vist eleverne der deltager i koret; uanset om de i øvrigt går på mandags- eller onsdagsholdet. En kontaktperson kan som det fremgår, sagtens have flere søgeord tilknyttet. Fig 1. Her vises gruppen Konfirmander hvor de enkelte elever har tilknyttet søgeord Copyright Jit-Danmark ApS /18

16 Sådan oprettes et søgeord For at oprette et søgeord, vælger du punktet Søgeord i funktionsmenuen. Her får du et overblik over de søge du har. Tallet i parentes indikerer hvor mange personer der har tilknyttet netop dette søgeord. Aktiver sidemenuen, og vælge herefter punktet Opret nyt søgeord. Angiv et navn til søgeordet, og tryk Opret. Dit nye søgeord er nu klar til brug. Copyright Jit-Danmark ApS /18

17 Sådan tilknyttes et søgeord til en kontaktperson For at knytte et søgeord til en kontaktperson, skal du først fremsøge kontaktpersonen. Dette gøres lettest fra startsiden. I eksemplet her, søger vi efter Bent. Vælg nu Se personoplysninger, og tryk I øverste højre hjørne kan du indtaste navnet på søgeordet, og vælge det fra listen af muligheder. Husk at trykke inden du forlader siden. Copyright Jit-Danmark ApS /18

18 Sådan tilknyttes et søgeord til mange kontaktpersoner Hvis du fx har importeret en liste af kontaktpersoner, og ønsker at tilknytte søgeord til disse, gøres det hurtigst på følgende måde. Via funktionsmenuen vælges punktet Adressebøger, og adressebogen med kontaktpersonerne der skal have søgeordet tilknyttet, vælges. Afkryds nu de personer der skal have søgeordet, og aktiver sidemenuen. Vælg punktet Tilknyt søgeord. Vælg det ønskede søgeord, og tryk Udfør handlingen. De 4 elever har nu søgeordet Kor tilknyttet. Copyright Jit-Danmark ApS /18

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.6

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.6 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.6 Indhold 1. Helt grundlæggende... 5 Ikoner... 5 2. Sådan logger du på... 7 Husk mig... 7 3. Sådan logger du af... 8 Husk mig... 8 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.7

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.7 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.7 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.8

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.8 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.8 Indhold 1. Helt grundlæggende... 5 Ikoner... 5 2. Sådan logger du på... 7 Log mig ikke af... 7 3. Sådan logger du af... 8 Log mig ikke af... 8 Sådan logger

Læs mere

Brugervejledning til JitBesked. Version 1.12

Brugervejledning til JitBesked. Version 1.12 Brugervejledning til JitBesked Indhold 1. Helt grundlæggende... 5 Ikoner... 5 2. Sådan logger du på... 7 Log mig ikke af... 7 3. Sådan logger du af... 8 Log mig ikke af... 8 Sådan logger du aktivt af...

Læs mere

Brugervejledning til JitBesked. Version 1.11

Brugervejledning til JitBesked. Version 1.11 Brugervejledning til JitBesked Indhold 1. Helt grundlæggende... 5 Ikoner... 5 2. Sådan logger du på... 7 Log mig ikke af... 7 3. Sådan logger du af... 8 Log mig ikke af... 8 Sådan logger du aktivt af...

Læs mere

Brugervejledning til JitBesked. Version 1.13

Brugervejledning til JitBesked. Version 1.13 Brugervejledning til JitBesked Indhold 1. Helt grundlæggende... 5 Ikoner... 5 2. Sådan logger du på... 7 Log mig ikke af... 7 3. Sådan logger du af... 8 Log mig ikke af... 8 Sådan logger du aktivt af...

Læs mere

Brugervejledning til JitBesked. Version 1.14

Brugervejledning til JitBesked. Version 1.14 Brugervejledning til JitBesked Indhold 1. Helt grundlæggende... 5 Ikoner... 5 2. Sådan logger du på... 7 Log mig ikke af... 7 3. Sådan logger du af... 8 Log mig ikke af... 8 Sådan logger du aktivt af...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. TDC MobilTekst på Android

BRUGERVEJLEDNING. TDC MobilTekst på Android BRUGERVEJLEDNING TDC MobilTekst på Android Indhold Indhold... 2 1 Hvad er TDC MobilTekst... 3 1.1 Ny Installation... 3 1.2 Før du starter... 3 1.3 Programopdatering... 3 2 Skærmbillede TDC MobilTekst...

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Brugervejledning til 2sms. Version 1.0

Brugervejledning til  2sms. Version 1.0 Brugervejledning til email2sms Version 1.0 Indhold Opsætning af email2sms... 3 Registrering af godkendte e-mail adresser og domæner... 3 Indstillinger på den enkelte konverter... 4 Komprimér tekst... 4

Læs mere

Brugervejledning til. Vejleder

Brugervejledning til. Vejleder Brugervejledning til Vejleder UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 ADGANG TIL LOGBOGEN... 2 MIN PROFIL... 6 ÆNDRING AF KODEORD... 7 KALENDER... 8 KOMPETENCEOVERSIGT... 9 UDDANNELSESLÆGER... 10 KOMPETENCER

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Filer Under menupunket Administration får du adgang til Indekssiden, hvor du finder symbolet for modulet Filer.

Filer Under menupunket Administration får du adgang til Indekssiden, hvor du finder symbolet for modulet Filer. Filer Generelt Det ikke er tilladt at lagre informationer, der er i strid med gældende dansk lovgivning. For at kunne arbejde med filer på internetportalen skal du være logget ind med brug af medlemsnummer

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Administration af høringsparter

Administration af høringsparter Vejledning Administration af høringsparter Vejledning i administration af høringsparter i Plandata.dk Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Introduktion til Playmapping

Introduktion til Playmapping Introduktion til Playmapping Mobil version http://mobile.playmapping.com/ 01-08-2018 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 PLAYMAPPING Login 3 Startside (Beliggenheder) 4 Søgning Beliggenheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Brugervejledning til 2sms. Version 1.1

Brugervejledning til  2sms. Version 1.1 Brugervejledning til email2sms Version 1.1 Indhold Opsætning af email2sms... 3 Registrering af godkendte e-mail adresser og domæner... 3 Indstillinger på den enkelte konverter... 4 Komprimér tekst... 4

Læs mere

Jysk Online Medie ApS - Vestergade 32, 8600 Silkeborg - Tlf.:

Jysk Online Medie ApS - Vestergade 32, 8600 Silkeborg - Tlf.: Brugervejledning til hjemmeside Kristian Kalajdzic Denne vejledning har til formål at hjælpe dig til at tilgå, vedligeholde og benytte din hjemmeside. Vejledningen henvender sig til hjemmesider bygget

Læs mere

Brugervejledning til. Kursusudbyder

Brugervejledning til. Kursusudbyder Brugervejledning til Kursusudbyder UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 ADGANG TIL LOGBOGEN... 2 GLEMT KODEORD... 5 MIN PROFIL... 6 ÆNDRING AF KODEORD... 7 UDDANNELSESLÆGER... 8 OBLIGATORISKE KURSER...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Brugervejledning til. Hovedkursusleder

Brugervejledning til. Hovedkursusleder Brugervejledning til Hovedkursusleder UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 ADGANG TIL LOGBOGEN... 2 GLEMT KODEORD... 5 MIN PROFIL... 6 ÆNDRING AF KODEORD... 7 UDDANNELSESLÆGER... 8 GODKEND SPECIALESPECIFIKKE

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG AF LANDMAND.DK

VEJLEDNING TIL BRUG AF LANDMAND.DK VEJLEDNING TIL BRUG AF LANDMAND.DK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tilføj eller fravælg kort...3 Foretrukne...4 Bestem min startside...6 Mine links...7 Favoritter...8 Notifikationer...9 Pop up...10 LANDMAND.DK ER

Læs mere

Sådan logger du på Psykoterapeut Foreningens hjemmeside og retter i dine oplysninger.

Sådan logger du på Psykoterapeut Foreningens hjemmeside og retter i dine oplysninger. Sådan logger du på Psykoterapeut Foreningens hjemmeside og retter i dine oplysninger. I menuen til venstre på forsiden klikker du på menupunktet Medlemssider: Så kan du logge ind på medlemssiderne i felterne

Læs mere

Brugervejledning i oprettelse af login

Brugervejledning i oprettelse af login Brugervejledning i oprettelse af login Version april 2017 Denne brugervejledning er med det nye EU Login (version 8.08) Brugervejledningen er kun en vejledning i at benytte de forskellige funktioner i

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

VEJLEDNING TIL FORENINGER I VEJLEDNING TIL FORENINGER I Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret/tilføj/rediger medlemmer i Ledelsen eller andre grupper...

Læs mere

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger Vejledning Interbook Find en forening Foreningsoplysninger 1 Indholdsfortegnelse Her finder du Interbook... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 4 Skift kodeord... 4 Foreningsregister-

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning i ændring af login-oplysninger i CO 2 -kvoteregisteret

Brugervejledning i ændring af login-oplysninger i CO 2 -kvoteregisteret Brugervejledning i ændring af login-oplysninger i CO 2 -kvoteregisteret Version april 2017 Denne brugervejledning er med det nye EU Login (version 8.08) 1 Brugervejledningen er kun en vejledning i at benytte

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING - Opret konto

BRUGERVEJLEDNING -   Opret konto BRUGERVEJLEDNING - www.coba.dk Dette er en brugervejledning der viser hvordan man bruger vores nye hjemmeside. Skulle du mod forventning støde ind på noget der ikke er nævnt i denne brugermanual, står

Læs mere

ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER

ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER AUH RA ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER AUHRA-VEJLEDNING Denne vejledning indeholder en kvikguide og en mere detaljeret vejledning til, hvorledes lederen kan gøre en anden medarbejder til stedfortræder i AUHRA.

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio... 12 Indstillinger...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

Brugervejledning til 2sms. Version 1.2

Brugervejledning til  2sms. Version 1.2 Brugervejledning til email2sms Version 1.2 Indhold Opsætning af email2sms... 3 Registrering af godkendte e-mail adresser og domæner... 3 Indstillinger på den enkelte konverter... 4 Komprimér tekst... 4

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

Introduktion. Conventus. Workshop. Stamdata - opsætning Personlige indstillinger Brugere Rettigheder Adressebog Nye medlemmer

Introduktion. Conventus.  Workshop. Stamdata - opsætning Personlige indstillinger Brugere Rettigheder Adressebog Nye medlemmer www.conventus.dk Nemt med onlinebetaling og SMS kontakt... www. dgi.dk/nemt Håndboldkampen for oldgirls er flyttet fra lørdag til søndag Workshop Stamdata - opsætning Personlige indstillinger Brugere Rettigheder

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator

Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator Opdateret den 05. november 2018 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Roller og rettigheder i TenderKONNECT... 3 2.1 Overordnede rettigheder...

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Brunata App Brugervejledning

Brunata App Brugervejledning Side 1 Indhold 1. Hvad er Brunata App?... 2 2. Hvem har adgang til Brunata App?... 2 3. Aktivering... 2 4. Log ind... 3 5. Glemt adgangskode... 3 6. Forbrugsoverblik... 3 7. Forbrugssammenligning... 4

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio...

Læs mere

Online status. Brugervejledning

Online status. Brugervejledning Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Brugervejledning til Fælleskalender for Hjortshøj og Omegn

Brugervejledning til Fælleskalender for Hjortshøj og Omegn Brugervejledning til Fælleskalender for Hjortshøj og Omegn Alle foreninger i Hjortshøj og Omegn kan oprette aftaler i kalenderen. Hver forening får sin egen farve. Aftalerne i kalenderen har således forskellige

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG Generel vejledning for uddannelsesansvarlige Introduktion Denne vejledning giver dig en kort gennemgang af nogle af de muligheder

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.10

Servicebrev BørneIntra version 2.10 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.10 Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD A/S Kundeservice Postboks 531 2730 Herlev Tel. 44 60 10 00 Fax 44 60 47 56

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Introduktion til Playmapping

Introduktion til Playmapping Introduktion til Playmapping PC version www.playmapping.dk 07-06-2018 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 PLAYMAPPING Login 3 Startside - opbygning 4 Knap-funktioner 4 Lyseblå felt under

Læs mere

Kom godt i gang med ista online

Kom godt i gang med ista online Kom godt i gang med ista online Let og tidsbesparende ejendomsadministration ista online Administrator Velkommen til ista online Denne guide hjælper dig godt i gang med brugen af ista online. Har du brug

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram?

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? 1. Installation af Instagram på din telefon At åbne App Store Vejledningen tager udgangspunkt i installation, opsætning og brug på en iphone. Det er selvfølgelig

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sådan benytter du Din side Hvad er en kundeprofil? Licens/Brugerliste Brugerlogin Hvad er en brugerprofil? KreditTjek Hvad er overvågede virksomheder? Hvad er favoritter?

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION Side 1 af 17 INDHOLD Introduktion 3 Log ind 3 Overblik 5 Søg efter bruger 6 Hovedgruppen og adgang til moduler 6 Opret gruppe 8 Opret bruger 8 Rediger bruger 11 Flyt

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer. 1 Tips! På din forside har du mange muligheder for at tilføje forskellige komponenter, så du kan tilpasse siden til din afdeling eller organisations egne behov. Det er dog ikke alle komponenter, der kan

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Introduktion til Indholdsredigering

Introduktion til Indholdsredigering Sitecore Foundry 4.0 Introduktion til Indholdsredigering 18. oktober 2013 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 2017 BI Fodbold Guide til brug af Conventus. Billund Idrætsforenings medlemssystem for trænere og holdledere. Indhold FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 4 Vis info... 5 Log... 5

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Åben markedspladsen. Favoritlister Favoritlister Eller klik på fanen FAVORITLISTER Se eksisterende favoritlister Du kan både se dine egne favoritlister

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Brugermanual Outlook Web App 2010

Brugermanual Outlook Web App 2010 Brugermanual Outlook Web App 2010 Pharmakon IT Vejledning Outlook Web App Side 1 Indeks Indeks... 2 Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind for at Outlook Web App... 3 Se din aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS

SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS . Indstillinger.. Installer Skype for Business på din computer.. Basis-indstillinger.. Indstil og skift headset og webcam.. Statusvisning

Læs mere