Færdselsteori Lastbil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færdselsteori Lastbil"

Transkript

1 1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under ½ minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være? 1. Kompressorens luftfilter er tilstoppet. 2. Kileremmen til kompressoren er slap. 3. Der er vand i tanken. 4. Der er forlang vandring i transformeren. 2). Hvilke krav stiller loven til en lastbilens fjernlys? 1. Fjernlyset kan være hvidt eller gulligt. 2. Fjernlyset skal være hvidt. 3. Fjernlyset skal oplyse vejen mindst 300 meter foran bilen. 4. Fjernlyset skal oplyse vejen mindst 100 meter foran bilen. 3). Hvad kan årsagen være til at et dæk kun er slidt på indersiden? 1. For hurtigt kørsel i sving. 2. Fejl i bilens støddæmper. 3. Fejl i lastbilens styretøjs mål (sporing) 4. For lavt dæktryk. 4). Hvilke regler gælder for lastbilens registreringsattest? 1. Registreringsattesten skal altid medbringes. 2. Registreringsattesten skal aldrig medbringes i lastbilen 3. Registreringsattesten skal medbringes ved kørsel i udlandet. 4. Registreringsattesten skal medbringes ved kørsel med påhængsvogn. 5). Efter ca. 5 minutters kørsel opdager du at ABS lampen lyser. Hvad kan dette betyde? 1. Tændt ABS lampe er en kontrollampe for at systemet er i orden. 2. Tændt ABS lampe betyder at der er fejl i systemet. 3. Forsat kørsel til nærmeste værksted er tilladt. 4. ABS lampen skal lyse de første 5 minutter af kørslen Færdselsteori Juni 2017 Side 1 af 20

2 6). Hvilke regler gælder for køre-/hvile tider for en lastbilchauffør? 1. Et hvil kan holdes i en særlig godkendt køje i en kørende lastbil. 2. Et hvil kan holdes i en særlig godkendt køje i en lastbil som holder stille. 3. En køretid uden pause må normalt højst være 4,5 time. 4. En køretid uden pause må normalt højst være 8 timer. 7). Hvad er den største promille man lovligt må føre en lastbil med? 1. Højst en promille på 0,5 2. Højst en promille på 0,8 3. Højst en promille på Højst en promille på 2,0 8). Hvilke lovbestemmelser gælder om tippelad? 1. Der skal være mekanisk låseanordning. 2. Der skal være automatisk stop i øverste stilling 3. Der skal være mekanisk sikring ved arbejde under tippet lad 4. Der er ikke lovkrav om låseanordning 9). Hvilke lad hører under fællesbetegnelsen veksellad? 1. Flaklad 2. Container 3. Skiftelad 4. Sættelad 10). Hvilke førerspejle skal der altid være på en lastbil? 1. Spejl i venstre side. 2. Spejl i højre side. 3. Plane spejle skal være på mindst 300 kvadrat centimeter. 4. Buet spejle skal være på mindst 200 kvadrat centimeter. Færdselsteori Juni 2017 Side 2 af 20

3 11). Hvilke lad typer kræver låseanordning? 1. Fast lad 2. Tippelad 3. Container 4. Veksellad 12). Hvilke bremser skal en lastbil være forsynet med? 1. En 2. kreds driftsbremse 2. En mekanisk motorbremse 3. En nødbremse 4. En mekanisk parkeringsbremse 13). Du har for minutter siden startet motoren med tomme luftbeholdere og, ser, at kontrollampen for lavt lufttryk stadig er tændt. Hvad kan årsagen være? 1. For kort oppumpningstid 2. For lang oppumpningstid 3. For lang vandring i transformere eller bremsemembraner 4. Slap kilerem til Kompressoren 14). Hvad er den største tilladte længde en 2-akslet lastbil må have med eller uden læs? 1. Højst 10 meter. 2. Højst 12 meter. 3. Højst 13,5 meter. 4. Højst 15 meter. 15). Hvor høj må en lastbil maximalt være med eller uden læs: 1. Højst 3,90 meter. 2. Højst 4,00 meter. 3. Højst 4,10 meter. 4. Højst 4,30 meter Færdselsteori Juni 2017 Side 3 af 20

4 16). Hvordan skal en lastbil være indrettet for at sikre førerens udsyn? 1. Forruden skal kunne holdes ren med visker og vasker 2. Forruden skal kunne holdes fri for dug med en varmluftsblæser 3. Forruden skal være en termorude 4. De forreste sideruder skal være termoruder 17). Hvad er årsagen til, at bilens elektriske system skal være forsynet med sikringer? 1. Sikringerne skal forhindre kortslutning i det elektriske system 2. Sikringerne skal forhindre brand ved kortslutning 3. Sikringerne skal forhindre kortslutning i akkumulatoren 4. Sikringerne skal sikre fortsat strømforsyning ved en kortslutning 18). Hvilke påskrifter skal der være på begge sider af en bus? 1. Køretøjets tilladte længde 2. Den tilladte totalvægt 3. Den tilladte lasteevne 4. Den faktiske totalvægt 19). Hvilke lovbestemmelser gælder for bilens styretøj? 1. Styreapparatet skal virke let, sikkert og hurtigt 2. Styreapparatet skal være hurtigt, sikkert og virksomt 3. Væsentligt slør i styretøjets enkelte dele er forbudt 4. Mindre slør i styrekugler er tilladt 20). Hvad kan ratslør være tegn på? 1. Slør i styreforbindelser 2. Manglende smøreolie 3. Styrehuset sidder løst på chassisrammen 4. Slør i hjulophæng Færdselsteori Juni 2017 Side 4 af 20

5 21). Hvor i styreapparatet må der forekomme mindre væsentligt slør p.g.a. slid? 1. Mellem rat og ratstamme 2. I kardanled på ratstamme 3. I styrekugler 4. Mellem svingarm og forhjulsspindel 22). Hvilken forhold påvirker en Disels motors drift? 1. Luftfilteret 2. Pollenfiltret 3. Brændstoffiltret 23). Hvilken regler gælder for standsning og parkering ved denne tavle? 1. Det er tilladt at parkerer lastbilen her 2. Der er tilladt at læsse bagage af i f.eks. 10 minutter 3. Det er tilladt at holde her i f.eks. 10 minutter uden at læsse af, blot chaufføren sidder bag rettet 4. Det er tilladt at holde her i 2 minutter uden at chaufføren er ved lastbilen 24). Hvilke bremser skal en lastbil være forsynet med? 1. En to-kreds driftsbremse 2. Trykluft-mekanisk bremse 3. Nødbremse 4. Parkeringsbremse 25). Hvilke regler gælder for lastbilers nødbremse? 1. Nødbremsen kan være kombineret med driftsbremsen 2. Nødbremsen kan være kombineret med parkeringsbremsen 3. Nødbremsen kan være et separat bremsesystem 4. Nødbremsen skal ved 1 aktivering virke på alle lastbilens hjul Færdselsteori Juni 2017 Side 5 af 20

6 26). Hvis man med tomme lufttanke starter motoren og ca. ½ minut senere konstaterer at kontrollyset for trykluft slukker, hvad kan årsagen så være? 1. For kort oppumpningstid 2. Kompressorens kilerem er slap 3. Vand i trykluftbeholderne 4. Kompressoren er defekt 27). Hvis man med tomme lufttanke starter motoren og minutter senere konstaterer, at kontrollyset for trykluft stadig er tændt, hvad kan årsagen så være? 1. Utætheder i bremseanlægget 2. Vand i trykluftbeholderne 3. Slidt kompressor 4. Forkertindstillet ALB-ventil 28). Under moderate opbremsninger trækker bilen skævt til den ene side, hvad kan årsagen være? 1. For lang vandring i transformerne 2. Uens slid af bremsebelægningen 3. Fugt eller snavs på bremsebelægningen 4. En defekt bremsemembran 29). Under moderate opbremsninger, sker der huggende og ujævn bremsning på et eller flere hjul. Hvad kan det skyldes? 1. Fejl ved bremsetromler 2. Vand i trykluftbeholdere 3. Fejl ved bremsebelægning 4. Kompressorens kilerem er knækket 30). Efter 3-4 svage opbremsninger tænder kontrollampen for trykluft. Hvad kan årsagen være? 1. For stort luftforbrug 2. Vand i trykluftbeholderne 3. Fugt eller snavs på bremsebelægningen 4. For lang vandring i transformere eller trykluftmembraner Færdselsteori Juni 2017 Side 6 af 20

7 31). Ved en moderat opbremsning blokerer lastbilens baghjul. Hvad kan årsagen være? 1. For stort tryk i forsyningskredsen 2. Forkert indstillet alb-ventil 3. For kort vandring i transformere 4. Defekt alb-ventil 32). Hvad er grunden til, at bilens elektriske anlæg skal være forsynet med sikringer? 1. For at sikre ligelig fordeling af strømmen i ledningsnettet 2. For at hindre kortslutning i ledningsnettet 3. For at hindre brand ved en eventuel kortslutning 4. For at sikre dynamoen overtager strømforsyningen, hvis akkumulatoren kortslutter 33). Hvilken regler gælder for brug af læssebagsmæk? 1. Ved brug af læssebagsmækken skal der være en alarmanordning 2. Læssebagsmækken må bruges som lad forlængelse under kørslen 3. Læssebagsmækken skal være forsynet med refleks under brug 4. Ved kørsel skal læssebagsmækken være sat i transportstilling og låst 34). Hvilke lovbestemmelser gælder for lastbilens lygter? 1. Kun påbudte og tilladte lygter må monteres på lastbilen 2. Lygter skal parvis være ens i farve og styrke 3. Alle lygter skal være af samme farve og styrke 4. Markeringslys, positionslys, nummerpladelys og baglygter skal kunne lyse selv om tændingen er afbrudt 35). Hvilke lovbestemmelser gælder for positionslyset? 1. Der skal være 2 eller 4 positionslys 2. Der må kun være 2 positionslys 3. Positionslyset skal være hvidt 4. Positionslyset kan på visse betingelser være gult Færdselsteori Juni 2017 Side 7 af 20

8 36). Hvilke lovbestemmelser gælder for nærlyset? 1. Der skal være 2 nærlyslygter 2. Der må være 4 nærlyslygter 3. Nærlyset skal være hvidt eller gulligt 4. Nær og fjernlyset skal være bygget ind i samme lygtehus 37). Hvilke lovbestemmelser gælder for fjernlyset? 1. Der skal være 2 fjernlyslygter 2. Der skal være 4 fjernlyslygter 3. Der må være 4 fjernlyslygter 4. Fjernlyset skal tydeligt kunne oplyse vejen mindst 100 m foran lastbilen 38). Hvilke lovbestemmelser gælder for markeringslygter foran på lastbilen? 1. Når bredden overstiger 2 meter skal lastbilen have markeringslygter 2. Markeringslyset skal være hvidt 3. Markeringslyset skal kunne ses mindst 300 meter væk 4. Når bredden overstiger 2.10 meter skal bilen have markeringslygter 39). Hvilke lovbestemmelser gælder for lygter bag på lastbilen? 1. Der skal være mindst 2 røde baglygter 2. Der må være 4 eller 6 røde baglygter 3. Når bredden overstiger 2.10 m skal der være 2 røde markerings lygter 4. Der må være 4 røde markeringslygter bag på lastbilen 40). Hvilke lovbestemmelser gælder for reflekser bag på lastbiler? 1. Alle reflekser skal være godkendte 2. Lastbiler skal være forsynet med refleksplanke 3. Reflekser skal være gule 4. Reflekser skal være røde Færdselsteori Juni 2017 Side 8 af 20

9 41). Hvilke lovbestemmelser gælder for reflekser på siden af lastbilen? 1. Sidereflekser skal være gule 2. Sidereflekser kan være hvide 3. Sidereflekser skal være godkendte 4. Reflekserne skal være passende fordelt på siden af lastbilen 42). Hvilke lovbestemmelser gælder for lastbilers blinklys? 1. Der skal være blinklys foran, bag på og på siden af lastbilen 2. Blinklysene skal være gule 3. Blinklysene skal kunne ses i stærkt sollys 4. Blinklyset skal kunne virke som havariblink 43). Hvilke lov bestemmelser gælder for lygter og lys foran på en lastbil? 1. Lastbil skal have 2 positionslys 2. Lastbil skal have 2 nærlys 3. Lastbil må have 4 nærlys 4. Lastbil over 3,5 tons totalvægt må have reklame eller destinationsskilt med lys. 44). Hvad kan ratslør være tegn på? 1. Slør i styreforbindelser 2. Slør i hjulophæng 3. Manglende smøreolie 4. Styrehuset sidder løst på chassiset 45). Lastbilen holder her fordi chaufføren læsser gods af, hvilken regler her? 1. Lastbilen må kun holde her i 3 minutter 2. Lastbilen må holde her i 5 minutter 3. Lastbilen må holde her i 10 minutter 4. Lastbilen må først holde her efter klokken 20 Færdselsteori Juni 2017 Side 9 af 20

10 46). Hvad kan være grunden til, at dækket slides unormalt? 1. Slør i hjulophænget. 2. Styrehuset sidder løst på chassiset 3. For lavt dæktryk i hjulene. 4. For højt dæktryk i hjulene. 47. Du har for 10 til 15 minutter siden startet motoren med tomme luftbeholdere og ser, at kontrollampen for lavt lufttryk stadig lyser, hvad kan det være tegn på? 1. For lang oppumpningstid 2. Vand i trykluftbeholderne 3. Slidt kompressor 4. Utæthed i forsyningskredsen 48). Du har for mindre end ½ minut siden startet motoren med tomme luftbeholdere og ser, at kontrollyset for trykluft allerede er slukket, hvad kan det være tegn på? 1. For kort oppumpningstid 2. Slidt kompressor 3. Tilstoppet luftfilter 4. Vand i trykluftbeholdere 49). Hvad kan årsagen være, hvis kontrollyset for trykluft tænder, efter 3-4 svage opbremsninger? 1. Utæthed i bremsesystemet 2. Vand i trykluftbeholderne 3. For lang vandring i bremsemembraner eller transformere 4. Defekt ALB-ventil 50). Hvad kan årsagen være, når man på et trykluftforstærket hydraulisk kan træde bremsepedalen helt i bund? 1. For lang vandring i transformer 2. Slidte bremser 3. For lang vandring i trykluftmembraner 4. Utæthed i det hydrauliske system Færdselsteori Juni 2017 Side 10 af 20

11 51). Ved en moderat opbremsning blokerer lastbilens baghjul, hvad kan årsagen være? 1. For højt tryk i forsyningskredsen 2. Trykregulatoren er defekt 3. Defekt eller forkert indstillet alb-ventil 4. Luft i det hydrauliske bremseanlæg 52). Hvad er grunden til, at indersiden af dækket samt ankerpladen er våd? 1. Vand i tryklufttankene 2. Utæt hydraulisk hjulcylinder 3. Luft i det hydrauliske bremsesystem 4. Dækket er vådt efter at have kørt gennem en vandpyt 53). Hvad kan årsagen være, når der løber olie ud at støddæmperen? 1. Støddæmperen er lige blevet smurt 2. Støddæmperen er nymonteret og ikke kørt til endnu 3. Støddæmperen er utæt 4. Støddæmperen er defekt 54). Hvilke regler gælder for lygter på en lastbil? 1. Der skal være 4 lygter med nærlys 2. Der må kun være 2 lygter med nærlys 3. Der må være 4 eller 6 lygter med fjernlys 4. Markerings-, positions- og baglygter skal kunne holdes tændt når motoren er standset 55). Hvilke lygter skal der være bag på en lastbil der er så bred som loven tillader 1. Mindst 2 røde baglygter 2. Mindst 2 røde markeringslygter 3. Mindst 2 hvide baklygter 4. Mindst 1 nummerpladelygte med hvidt lys Færdselsteori Juni 2017 Side 11 af 20

12 56). Hvilke regler gælder for frontspejl på en lastbil? 1. Der skal være frontspejl på alle lastbiler 2. Der er aldrig krav om frontspejl på lastbiler 3. Frontspejl skal være monteret på lastbiler over 7,5 tons 4. Frontspejl skal være monteret på lastbiler over 10 tons 57). Hvilke påskrifter skal der være på begge sider af en lastbil? 1. Køretøjets tilladte længde 2. Den faktiske totalvægt 3. Den tilladte lasteevne 4. Det faktiske akseltryk 58). Hvilke slags lad skal efterses mindst hver 12 måned? 1. Fast lad 2. Tippelad 3. Kølelad 4. Veksellad 59). Hvilke regler gælder for spejle på højre side af en lastbil? 1. Der skal være et vidvinkelspejl 2. Alle lastbiler skal have nærzonespejl 3. Kun nyere lastbiler skal have blindvinkelspejl 4. Alle lastbiler skal have blindvinkelspejl 60). Hvilke lovbestemmelser gælder for lastbilers bærende dele? 1. Forakslen skal være affjedret 2. Bagakslen skal være affjedret 3. Har bussen flere bagaksler skal de alle være affjedrede 4. Alle bussens aksler skal have virksomme støddæmper Færdselsteori Juni 2017 Side 12 af 20

13 61). Hvad kan årsagen være, når der kommer olie ud af støddæmperen? 1. Støddæmperen er nymonteret og ikke kørt til endnu 2. Støddæmperen er utæt 3. Der er ved sidste olieskift kommet for meget olie på støddæmperen 4. Støddæmperen er defekt 62). Hvilke lovbestemmelser og tegn på fejl gælder for chassisrammen? 1. Chassisrammen skal være hel og ubeskadiget 2. Chassisrammen skal være nymalet 3. Revner i malingen kan være tegn på brud 4. Rust ved nitter og bolte kan tyde på, at de er løse 63). Hvilke bestemmelser gælder for brug af dæk? 1. Alle lastbilens hjul skal have dæk af samme type 2. Dæk på samme aksel skal være af samme fabrikat 3. Dæk og fælg skal være hele og ubeskadigede 4. Dæk på samme aksel skal være af samme type 64). Hvilke bestemmelser gælder for hjul, dæk og fælge på en lastbil på over 3500 kg.? 1. Dæk skal have mindst 1,6 mm slidbane 2. Alle hjul skal være forsynet med hjulkapsel 3. Dæk skal have mindst 1 mm slidbane 4. Kun hjul, hvor bolte og møtrikker rækker uden for hjulets plan skal have hjulkapsel 65). Hvad kan være årsag til unormalt dækslid? 1. Forkert dæktryk 2. Defekt støddæmper 3. Akslen sidder løs på fjedrene 4. Forkerte styretøjsmål Færdselsteori Juni 2017 Side 13 af 20

14 66). Hvad kan årsagen være, når et dæk er unormalt slidt på den ene kant? 1. Akslen har forskubbet sig på fjederen 2. For lavt dæktryk 3. Forkerte styretøjsmål (sporing) 4. Defekt støddæmper 67). Hvilke påskrifter skal der være på siden af et dæk? 1. Dækkets størrelse 2. Dækkets bæreevne 3. Bæreevnen skal svare til bilens tilladte totalvægt 4. Bæreevnen skal svare til det tilladte akseltryk 68). Hvilke regler gælder for dæktryk? 1. Lastbilens dæktryk skal være angivet på dækkets side 2. Dæk skal have et lufttryk efter fabrikantens foreskrifter 3. Dæktrykket skal justeres efter belæsningen 4. Dæktrykket skal justeres efter årstiden 69). Hvad kan være tegn på forkert dæktryk? 1. Efter kort tids kørsel bliver dækket unormalt varmt 2. Køretøjet trækker skævt til den ene side 3. Dækket har en unormal form ved vejbanen 4. Der sker et unormalt slid af dækket 70). Hvad kan der ske, hvis en kantsten gentagne gange påkøres med et forhjul? 1. Støddæmperen kan blive overbelastet og ødelagt 2. Dækkets slidbane kan blive ødelagt 3. Akslen kan forskubbe sig på fjedrene 4. Dækkets karkasse kan blive ødelagt Færdselsteori Juni 2017 Side 14 af 20

15 71). Hvilke regler gælder for enkeltmonteret dæk på en aksel? 1. Dæk på aksel med over 8 tons tilladt akseltryk skal være diagonaldæk 2. Dæk på aksel med over 8 tons tilladt akseltryk skal være radialdæk 3. Bæreevnen skal svare til bilens tilladte totalvægt 4. Bæreevnen skal svare til det tilladte akseltryk 72). Hvad kan der ske, hvis man anvender en forkert type dieselolie om vinteren? 1. Motoren kører med for høje omdrejninger 2. Dieselolien kan tilstoppe brændstofsystemet 3. Udstødningen oser unødig meget 4. Udstødningen bliver tilstoppet med uforbrændte kulpartikler 73). Hvad kan årsagen være, når der kommer sort røg ud af udstødningen? 1. Der anvendes en forkert type brændstof i forhold til årstiden 2. Brændstofpumpe er slidt, defekt eller forkert indstillet 3. Brændstofdyserne er slidt 4. Motoren er slidt 74). Hvornår kan det være nødvendigt at udlufte en dieselmotor? 1. Hvis motoren har været overbelastet gennem længere tid 2. Hvis motoren har stået stille i meget lang tid 3. Hver gang der er tanket brændstof 4. Hvis der er trængt luft ind i brændstofsystemet 75). Under kørsel lige ud ad vejen er det vanskeligt at skifte gear og der kommer mislyde fra transmissionen, hvad kan det skyldes? 1. Motoren er slidt 2. Koblingen er slidt eller defekt 3. Udstødningen er defekt 4. Gearkassen er slidt eller defekt Færdselsteori Juni 2017 Side 15 af 20

16 76). Ved gasgivning øges motorens omdrejninger, uden at hastigheden ændres, hvad kan årsagen være? 1. Motorbremsen er aktiveret 2. Der er luft i brændstofsystemet 3. Koblingen er slidt 4. Der køres i et forkert gear i forhold til hastigheden 77). Hvilke risikoforhold gør sig gældende, når man kører med tilkoblet differentialespærre? 1. Lastbilen får betydeligt ændrede køreegenskaber 2. Under ligeudkørsel er der øget risiko for hjulspind 3. Ved kørsel i sving er der risiko for ødelæggelse af differentialet 4. Ved svage opbremsninger er der risiko for tidlig baghjulsblokade 78). Hvilke lovkrav er der til lastbilens bærende dele, karosseri og opbygning? 1. En lastbil skal i hver side have et cyklistværn 2. Der skal kun være cyklistværn i højre side 3 Køretøjets hjul skal være afskærmet så andre trafikanter ikke tilstænkes 4. Karosseri og opbygning skal være uden skarpe kanter og udragende dele der kan skade andre trafikanter 79). Hvilken lovbestemmelser gælder for hjul dæk og fælg. 1. Dækkets dimension skal svare til fælgen 2. Hjul skal være afskærmet så andre trafikkanter beskyttes mod stænk 3. Fælge skal være afmærket med hvid eller gul refleks 4. Dæk og fælge skal være uden beskadigelser 80). Hvilken regler gælder for betjening af læssekran på en lastbil 1. Betjening af læssekran på 9 tons/meter kræver certifikat for særlig uddannelse 2. Betjening af læssekran på 11 tons/meter kræver certifikat for særlig uddannelse 3. Betjening af læssekran på 13 tons/meter kræver certifikat for særlig uddannelse 4. Betjening af enhver læssekran kræver særlig uddannelse og certifikat Færdselsteori Juni 2017 Side 16 af 20

17 81). Hvilken lovbestemmelser gælder for markerings lygter bag på en lastbil? 1. De skal være gule 2. De skal være røde 3. Hvis lastbilen er bredere end 2.1 m. Skal der være 2 markeringslygter 4. Der kan være markerings lygter bag på alle lastbiler 82). Hvilke udvendige spejle skal der altid være på en lastbil? 1. Førerspejl i venstre side 2. Førerspejl i højre side 3. Vidvinkelspejl 4. Blindvinkelspejl 83). Hvilke påskrifter skal en lastbil være forsynet med? 1. Den største tilladte vægt af lasten 2. Den faktiske totalvægt 3. Den største tilladte totalvægt 4. Egenvægten 84). Hvilke bestemmelser gælder for kontrolapparatet (fartskriveren)? 1. Kontrolapparatet skal normalt være installeret i lastbiler 2. Kontrolapparatet skal efterses hvert år på et autoriseret værksted 3. Kontrolapparatet skal efterses hvert andet år på et autoriseret værksted 4. Kontrolapparatet skal aldrig efterses 85). Hvilke regler gælder for anbringelse og sikring af tromler på ladet? 1. Tromler skal altid anbringes opad forsmækken 2. Tromler skal sikres mod frem ad skridning ved opbremsning 3. Tromler skal så vidt muligt stilles på højkant 4. Tromler skal så vidt muligt lægges på siden med afmærkningen op af Færdselsteori Juni 2017 Side 17 af 20

18 86). Hvad kan årsagen være til at et dæk har en unormal form ved kørebanen? 1. For hurtigt kørsel i sving. 2. Fejl i bilens støddæmper. 3. Fejl i lastbilens styretøjs mål (sporing) 4. For lavt dæktryk. 87). Hvilken regel gælder for køre/hvile tider for en lastbilchauffør? 1. Et hvil kan holdes i en særlig køje i en kørende lastbil. 2. Et hvil kan holdes i en særlig køje i en lastbil som holder stille. 3. En køretid uden pause må normalt højst være 4,5 time. 4. En køretid uden pause må normalt højst være 8 timer. 88). hvornår er det strafbart at køre lastbil uanset om man køre sikkert? 1. Ved en alkoholpromille på mere end 0,5 2. Ved en alkoholpromille på mere end 0,8 3. Ved en alkoholpromille på mere end 1,2 4. Ved en alkoholpromille på mere end 2,0 89). Hvordan skal en lastbil være indrettet for at sikre førerens udsyn? 1. Forruden skal kunne holdes ren med visker og vasker 2. Forruden skal kunne holdes fri for dug med en varmtluftsblæser 3. Forruden skal være en termorude 4. De forreste sideruder skal være termoruder 90). Hvilke regler gælder for lastbilens nødbremse? 1. Nødbremsen kan være kombineret med driftsbremsen 2. Nødbremsen kan være kombineret med parkeringsbremsen 3. Nødbremsen kan være et separat bremsesystem 4. Nødbremsen skal ved 1 aktivering virke på alle lastbilens hjul Færdselsteori Juni 2017 Side 18 af 20

19 91). Hvilke lovbestemmelser gælder for lastbilens lygter? 1. Kun påbudte og tilladte lygter må monteres på lastbilen 2. Lygter skal parvis være ens i farve og styrke 3. Alle lygter skal være af samme farve og styrke 4. Markeringslys, positionslys, nummerpladelys og baglygter skal kunne lyse selv om tændingen er afbrudt 92). Hvilke lovbestemmelser gælder for markeringslygter foran på lastbilen? 1. Når bredden overstiger 2 meter skal lastbilen have markeringslygter 2. Markeringslyset skal være hvidt 3. Markeringslyset skal kunne ses mindst 300 meter væk 4. Når bredden overstiger 2.10 meter skal bilen have markeringslygter 93). Hvilke lovbestemmelser gælder for reflekser på siden af lastbilen? 1. Reflekser skal være godkendte 2. Reflekser skal være trekantet 3. Reflekser skal være hvide 4. Reflekser skal være gule 94). Du har for 10 til 15 minutter siden startet motoren med tomme luftbeholdere og ser, at kontrollampen for lavt lufttryk stadig lyser, hvad kan det være tegn på? 1. For lang oppumpningstid 2. Vand i trykluftbeholderne 3. Slidt kompressor 4. Utæthed i forsyningskredsen 95). Du har for mindre end ½ minut siden startet motoren med tomme luftbeholdere og ser, at kontrollyset for trykluft allerede er slukket, hvad kan det være tegn på? 1. For kort oppumpningstid 2. Slidt kompressor 3. Tilstoppet luftfilter 4. Vand i trykluftbeholdere Færdselsteori Juni 2017 Side 19 af 20

20 96). Ved en moderat opbremsning blokere lastbilens baghjul, hvad kan årsagen være? 1. For højt tryk i forsyningskredsen 2. Trykregulatoren er defekt 3. Defekt eller forkert indstillet alb-ventil 4. Luft i det hydrauliske bremseanlæg 97). Hvilke bestemmelser gælder for brug af dæk? 1. Alle lastbilens hjul skal have dæk af samme type 2. Dæk på samme aksel skal være af samme fabrikat 3. Dæk og fælg skal være hele og ubeskadigede 4. Dæk på samme aksel skal være af samme type 98). Hvilke regler gælder for enkeltmonteret dæk på en aksel? 1. Dæk på aksel med over 8 tons tilladt akseltryk skal være diagonaldæk 2. Dæk på aksel med over 8 tons tilladt akseltryk skal være radialdæk 3. Dæktrykket skal være efter dækfabrikantens forskrifter 4. Dæktrykket skal være efter bilfabrikantens forskrifter 99). Hvornår kan det være nødvendigt at udlufte en dieselmotor? 1. Hvis motoren har været overbelastet gennem længere tid 2. Hvis motoren har stået stille i meget lang tid 3. Hver gang der er tanket brændstof 4. Hvis der er trængt luft ind i brændstofsystemet 100). Hvad er grunden til, at bilens elektriske anlæg skal være forsynet med sikringer? 1. For at sikre ligelig fordeling af strømmen i ledningsnettet 2. For at hindre kortslutning i ledningsnettet 3. For at hindre brand ved en eventuel kortslutning 4. For at sikre strømforsyningen fra generatoren ved kortslutning Færdselsteori Juni 2017 Side 20 af 20

1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under ½ minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være?

1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under ½ minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være? 1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under ½ minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være? 1. Kompressorens luftfilter er tilstoppet. 2 Slidt eller

Læs mere

Færdselsteori Lastbil

Færdselsteori Lastbil 1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under et minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være? 1. Kompressorens luftfilter er tilstoppet. 2. Kileremmen

Læs mere

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger.

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger. Lovkrav til lastbil Teoristof til Køreprøve Styretøj: Bilens styretøj skal kunne betjenes på en: Let sikker hurtig måde. Let: Dvs. at under kørsel med lav hastighed skal rattet kunne drejes fra yderstilling

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Lovkrav til hænger Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Styreapparatet Du skal på et holdende påhængskøretøj kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt: Ved drejekransen må

Læs mere

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. lere Styreapparat Let, sikkert og hurtigt Der må ikke pga slid eller lignende forekomme væsentlig sløri styapparetet som helhed eller i de enkelte dele Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D (ep-d) starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Aspiranten skal demonstrere

Læs mere

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse)

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Bremser En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D (ep-d) starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende

Læs mere

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet.

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet. KÆRE BIL-ELEV I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve. Den finder sted umiddelbart før selve kørslen og består af 3-4 tekniske spørgsmål vedr. bilen.

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Gennemgang af bilens teknik

Gennemgang af bilens teknik Gennemgang af bilens teknik Her kan du læse om bilens teknik det er disse emner den sagkyndige vil spørge ind til, inden selve kørslen til den praktiske prøve. Der bliver typisk stillet 2-4 spørgsmål,

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail:

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail: Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil 21777585 E- Mail: hanskoreskole@gmail.com Kategori B ( Alm. bil ) Dette materiale er tænkt som et elektronisk materiale,

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige i vognen. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styrtøjet i orden?

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige i vognen. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styrtøjet i orden? Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige i vognen. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styrtøjet i orden? Er bremserne i orden? Er lyset i orden? Er dækkene i orden? Så er svaret:

Læs mere

Du skal kunne dette udenad:

Du skal kunne dette udenad: 1 Du skal kunne dette udenad: Ansvar for køretøjet Ejeren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i lovlig stand - dvs forsikring m.m. Føreren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i forsvarlig

Læs mere

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7 esyn Fejlkoder version 7 Nr. Gruppe beskrivelse Område Omfang Afgørelse Synsresultat Målekrav Fejlpoint * Bemærkninger 2 Identifikation og påskrifter bevillingsplade - mangler Omsyn 1,0 2 Identifikation

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden?

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden? Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden? Er bremserne i orden? Er lyset i orden? Er dækkene i orden? Så

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse Teori til køreprøven BIL-TEKNIK Dansk kørelæreruddannelse Til køreprøven, kan du forvente, at den prøvesagkyndige stiller dig nogle spørgsmål om bilens indretning og udstyr. Hvis ikke du kan svare på de

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Teoribog b/e kørekort

Teoribog b/e kørekort Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Den rolige køreskole Denrolige.dk Trailerkørekort

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

Kontrolstof til Køreprøven - MC

Kontrolstof til Køreprøven - MC Kontrolstof til Køreprøven - MC Betjeningsudstyr: Kontakt til: tænding, elektrisk starter, motorstop og horn, positionslys, nærlys, fjernlys, blinklys. Evt. benzinhane Håndtag til gas og choker Greb til

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Kontrol stof Til den praktiske prøve

Kontrol stof Til den praktiske prøve Kontrol stof Til den praktiske prøve -Motor og udstødningssystem mv. Røg og støj (start motor og speed op og se efter røg lyt efter støj ) Sidde fast og være tæt Kontrollerer motorolie (min-max) Kontrollerer

Læs mere

Love og regler iht. ECE-regulativ 48

Love og regler iht. ECE-regulativ 48 Love og regler iht. ECE-regulativ 48 For motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2 3 Samlet oversigt over regler om lys og lygter De lovmæssige bestemmelser skal følges ved eftermontering af lys og lygter

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. december 2014. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. december 2014. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 12. december 2014 28. november 2014. Nr. 1310. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5,

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve.

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. 1 Du skal kunne udpege følgende betjeningsudstyr: 1) Kontakt til ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1088. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, 64,

Læs mere

HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE

HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit pas og evt. din dåbsattest.

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) BEK nr 1310 af 28/11/2014 Udskriftsdato: 30. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) BEK nr 1310 af 28/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd

Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd Køreprøveplan Nørregade 56, 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 E-.Maril: Leanderk@Live.dk Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd Køreprøve: Inden du kommer ud og køre med den prøvesagkyndige skal du

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1087. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar

Læs mere

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet.

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Du skal bruge en lægeattest som skal laves af egen læge koster 5-600 kr., der er typisk 14 dages ventetid på lægeattesten. Du skal

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) BEK nr 1297 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni 2015 26. maj 2015. Nr. 751. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, og 64, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1) BEK nr 1599 af 22/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1) BEK nr 1599 af 22/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017,

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1) BEK nr 1301 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. maj 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. maj 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. maj 2009 1. maj 2009. Nr. 342. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse

Læs mere

Du skal kunne aflæse vigtige kontrollamper, samt udpege vigtigt betjeningsudstyr. Styreapparat (Teoriprøve og køreprøve):

Du skal kunne aflæse vigtige kontrollamper, samt udpege vigtigt betjeningsudstyr. Styreapparat (Teoriprøve og køreprøve): Du skal (uden brug af værktøj) kunne kntrllere, at køretøjet er i rden g fri fr fejl eller mangler, herunder kunne frklare, hvrdan kntrllen udføres. Du skal kunne aflæse vigtige kntrllamper, samt udpege

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Aspiranten skal demonstrere færdigheder

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1) BEK nr 1087 af 25/11/2012 Udskriftsdato: 3. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1) BEK nr 1087 af 25/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1521

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1) 1) BEK nr 1639 af 15/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1) BEK nr 1599 af 22/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til

Læs mere

Påhængsvognsbremser. Generelt. Påhængsvognsbremser. Komponentoversigt. Man skelner inden for påhængskøretøjer mellem påhængsvogne og sættevogne.

Påhængsvognsbremser. Generelt. Påhængsvognsbremser. Komponentoversigt. Man skelner inden for påhængskøretøjer mellem påhængsvogne og sættevogne. Påhængsvognsbremser Generelt Komponentoversigt Man skelner inden for påhængskøretøjer mellem påhængsvogne og sættevogne. Påhængsvogn En påhængsvogn skal, hvis den er bygget efter 1989, kunne præstere en

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) 1) BEK nr 342 af 01/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI C 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV....1-5 1.1 Styreapparatet... 1-6

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 10. september 2009. Nr. 872. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C/E (lastbil med stort påhængskøretøj) 1) I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling Dato: J. nr.: 11. juni 2007 FS302-12 Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog I medfør af 68, 70a og 118, stk. 8, samt i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1) 1) BEK nr 1302 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Vedligeholdelsesguide Dæk

Vedligeholdelsesguide Dæk Vedligeholdelsesguide Dæk Du kan forlænge levetiden på dæk, hvis du sørger for en passende vedligeholdelse. Der er mange faktorer, der påvirker holdbarheden af dæk og i nedenstående gennemgår vi følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) BEK nr 198 af 26/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 A Senere ændringer til forskriften BEK nr 1518

Læs mere

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Teoribog.dk og mcskolen.dk. MC-Kontollisten. meget vigtig!

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Teoribog.dk og mcskolen.dk. MC-Kontollisten. meget vigtig! MC-Kontollisten. meget vigtig! Denne kontrolliste er lavet så du kan øve dig inden prøven på en rigtig mc. Der skal ikke medbringes værktøj til prøven, men du skal vise du har et solidt kendskab til motorcyklens

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus 1) BEK nr 1098 af 25/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus 1) BEK nr 1098 af 25/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

esyn fejlkoder Fejlkode nr.

esyn fejlkoder Fejlkode nr. esyn fejlkoder Fejlkode nr. 0,1 0 A V Identifikation af køretøj, Nummerplader (hvis - Nummerplade(r) mangler eller er så utilstrækkeligt fastgjort, at den/de kan forventes at falde af. påbudt i henhold

Læs mere

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af følgende præstationskrav indgår i den praktiske prøve? 1. Angive årsager til, indhold eller betydning af 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Opfatte og bedømme 4. Ved øvelse

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

Gennemgang af: Fører. Dokumentation. Køretøj. Fører. Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid

Gennemgang af: Fører. Dokumentation. Køretøj. Fører. Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid Gennemgang af: Fører Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid Kørselsform Fællesskabstilladelse Kontroldokumenter Attester Synsrapporter Registreringsgrundlag Indretning/Teknisk

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni 2015 26. maj 2015. Nr. 749. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E) 1) I medfør af 56, stk.

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra BREMSER. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra BREMSER. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig BREMSER mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig BREMSER mere viden bedre vedligeholdelse Et effektivt og velfungerende bremsesystem er afgørende for din sikkerhed. Det skal reagere

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

Manøvrebane. Øvelseshæfte

Manøvrebane. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Manøvrebane Øvelseshæfte Mål med øvelserne på manøvrebane Du skal lære at betjene den elektriske

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 45% load indicator 85 % 00 % TEST 2 0 Førerplatform Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 Advarselsblink Kombi-Instrument Hældningsindstilling- Ratstamme Styrearm Redskab åbent Inchpedal/ Kørepedal Lastindikator

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C, D og E. Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E. Undervisningsplan

Læs mere