Dagsordenen Landdistriktsrådet d kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsordenen Landdistriktsrådet d kl"

Transkript

1 Dagsordenen Landdistriktsrådet d kl Deltagere: Søren Elbæk, Per Hoffmann, Pernille Priess, Torben Hjøllund Mortensen, Rikke Just, Ann Elisabeth Bjerrehøj, Erik Viborg Jensen, Jan Holm Rasmussen, Bjarne Svendsen, Lotte Finnerup, Christian Christensen, Kess Kastelijn Afbud: Tine Ross, Jens Erik Damgaard 1. Godkendelse af dagsorden Udkast til dagsorden er udarbejdet i samarbejde mellem formandskabet i Landdistriktsrådet og landdistriktskoordinatoren. Det indstilles, at dagsordenen godkendes. Dagsordenen godkendes. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendelse af referat fra sidste møde i Landdistriktsrådet. Udkast til referatet fremgår af bilag 1. Link til referatet: Det indstilles, at referatet godkendes. Referatet fra mødet i Landdistriktsrådet den godkendes. 1

2 3. Besøget fra Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer den Den september 2016 får Ringkøbing-Skjern Kommune besøg af Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer. Temaet for besøget bliver rammevilkår for erhvervsudvikling i landdistrikter, som besluttet på sidste møde i landdistriktsrådet. De fleste af landdistriktsrådets foreslåede besøgssteder er også en del af programmet. Der er udarbejdet et udkast til program, som præsenteres på mødet. Det er endnu lidt usikkert, hvor mange folketingsmedlemmer, der deltager på turen. Det foreløbige tal er 13, men der vil oftest være nogle afbud i sidste øjeblik. Fra kommunen inviteres borgmesteren, formandskabet i Landdistriktsrådet, de seks byrådspolitikere i Landdistriktsrådet, samt et par administrative folk til deltagelse en eller begge dage. Den 26. september om aftenen er indlagt tid til et åbent møde, hvor bl.a. hele landdistriktsrådet inviteres særskilt. Temaet er fortsat rammevilkår for erhvervsudvikling i landdistrikterne. Folketingsudvalget har værtskabet på dette møde. I kan se mere om Udvalget for Landdistrikter og Øer her: _oer/rejser.aspx Medlemmerne i udvalget kan I se her: _oer/medlemsoversigt.aspx A/ Endelig deltagerkreds fra Landdistriktsrådet lægges fast B/ Programmet gennemgås og tages til efterretning C/ Indspil til mødet den 26.9 kl drøftes D/ Presseinvolvering og involvering af borger- og sogneforeninger i arrangementet drøftes A/ Formandskabet deltager begge to både første og anden dag. Desuden deltager Søren Elbæk, Jan Holm Rasmussen og Jens Erik Damgaard i besøget. B/ Programmet blev gennemgået og taget til efterretning. C/ Landdistriktskoordinatoren orienterede rådet om, at Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer har værtskabet på mødet d kl , og rådet drøftede i den forbindelse, hvilke spørgsmål de skal 2

3 prioritere at stille til politikerne. Landdistriktskoordinator udarbejder udkast til de væsentligste emner sammen med formanddskabet og hernæst til drøftelse pr. mail i hele landdistriktsrådet. Søren Elbæk, Per Hoffmann, Pernille Priess, Torben Hjøllund Mortensen, Rikke Just, Erik Viborg Jensen, Jens Erik Damgaard, Jan Holm Rasmussen, Bjarne Svendsen, Lotte Finnerup, Christian Christensen, Kess Kastelijn deltager i det Åbne Møde den i Laugesens Have. Landdistriktskoordinatoren spørger Tine Ross, om hun kan deltage i det Åbne Møde. Rådet besluttede, at mødes og spise sammen inden det åbne møde. D/ Landdistriktskoordinatoren har aftalt med værterne, Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer, at de annoncerer i Dagbladet Ringkøbing-Skjern samt 3 lokale ugeaviser (Ugeposten Skjern, Ugeavisen Ringkøbing og Videbæk/Spjald Avis. Det blev besluttet, at der også skulle rettes henvendelse til udvalgssekretæren, med forslag om også at annoncere i Herning Folkeblad af hensyn til de borgere, der bor i den østlige del af kommunen. Landdistriktskoordinatoren drøfter derudover pressekontakt med kommunens kommunikationsteam. 4. Orientering fra kommunen hvad rør sig på landdistriktsområdet? 4.1. Landsbyklyngen VestRum status VestRum har holdt møde i august, hvor gruppen har diskuteret mindre ændringer i vedtægterne, som resten af styregruppen bakker op om. Ifølge vedtægterne skal der afholdes generalforsamling 2. mandag i november, dvs., at der vil blive indkaldt til generalforsamling d Gruppen arbejder på generalforsamlingens form og indhold og har valgt at inddrage de lokale skoler i en konkurrence om at filme og dermed beskrive Livet i VestRum set fra børnenes perspektiv. Rapporten om VestRum er blevet diskuteret, men der er ikke blevet taget nogle beslutninger, som direkte konsekvens af rapporten. (Se bilag 2, Rapporten om VestRum). Kommunikationsgruppen køber annonceplads i Lokalposten, som dækker hele VestRum til 1 gang om måneden. Arbejdsgrupperne arbejder videre med hhv.: Aktiviteter på Tværs og Natur og Friluftsliv. Sidstnævnte deltager i Naturens dag d med emnet Langs Hover Å. Et gruppemedlem arbejder videre med erhvervsdelen i VestRum, og har fundet deltagere til et projekt, hvor virksomheder udvikler forretningsplaner Samskabelse Vejen til en ny bosætningsindsats status Sidste workshop (4) er afholdt. Deltagerne på workshoppen skulle arbejde med enten bosætning eller konkrete events. Der var oplæg med inspirerende eksempler på store events fra en af deltagerne fra Herborg. By-chefen i Videbæk har i forlængelse af Workshop 4 indkaldt til et opfølgende møde mellem alle borger- og sogneforeninger i den østlige del af kommunen, hvor fokus vil være at arbejde med en eller flere tværgående events ud fra den betragtning, at hvis alle står sammen på tværs af byerne, vil flere bakke op om de fælles arrangementer. 3

4 Hvad angår bosætningsdelen gav gruppe tilkende, at den på nuværende tidspunkt gerne vil bidrage med sparring til kommunens videre arbejde på området aktuelt i forhold til arbejdet med markedsføring af kommunen og særligt den østlige del af kommunen over for udvalgte borgergrupper bosiddende i Herning Kommune. Epinion er i gang med at skrive en håndbog, hvori de dokumenterer projektets erfaringer til gavn for andre borgergrupper i og uden for Ringkøbing-Skjern Kommune Østeuropæisk arbejdskraft i landdistrikter: Der er givet vækstmidler til projektet på kr. til en undersøgelse i 2016 vedr. Det østeuropæiske potentiale i landdistrikterne. Formålet med undersøgelsen er at undersøge, hvor godt østeuropæerne er faldet til i landdistrikterne samt at komme med anbefalinger til indsatser, der skal styrke integrationen bl.a. ved at udarbejde en værktøjskasse til brug i borger- og sogneforeningerne. De data som kommunens beskæftigelse og integrationsafdeling skulle indsamle til projektet var forsinket. Landudviklerne modtog først materialet kort før sommerferien og har udført et større databearbejdningsarbejde. De data viser, at de sogne med flest østeuropæere er: Ølstrup 12% Gammelsogn 10% Hvide Sande 8% Hanning 7% Faster 6,6% Udgangspunktet var, at de tre sogne med flest østeuropæere skal tilbydes at være test landsbyer. Da Hvide Sande i kommunal regi betragtes som center-by fravælges den. Ingen af ovenstående byer er blevet kontaktet endnu. Tallene skal først lige tjekkes i kommunens beskæftigelse og integrationsafdeling. Herefter vil samme afdeling sende et spørgeskema ud til samtlige østeuropæere i kommunen. De tre sogne, som takker ja til at blive test landsbyer, bliver herudover klædt på af Landudviklerne til at kunne opsøge østeuropæere og tage personligt kontakt til dem for interviews. Ifølge Landudviklerne ligger udfordringen i at få så høj en svarprocent på spørgeskemaerne som muligt. Derfor har de taget kontakt til Erhvervsrådet og fået oplyst, hvilke virksomheder i kommunen, der har flest østeuropæere ansat. Virksomhederne vil få tilsendt en venlig opfordring om, at de skal være med til at sikre, at deres ansatte østeuropæere får svaret på spørgeskemaet. Når de data er behandlet, vil de blive præsenteret på en konference, hvor både virksomheder, sogne- og borgerforeninger m.fl. bliver inviteret. 4

5 4.4. Planlovgivningsarbejdet: Omdannelseslandsbyer I udkastet til planlovsforliget står der om omdannelseslandsbyer: Kommunernes frihed til at udvikle landsbyerne positivt gennem planlægning er i dag begrænset af en række regler. Planlovsforliget giver derfor mulighed for hvert fjerde år at udpege 2 omdannelseslands-byer i kommuneplanen. Kommunerne får her særligt frie rammer til at skabe en helhedsorienteret og langsigtet plan inden for afgrænsningen af omdannelseslandsbyen. Det fremstår noget uklart i forligs-teksten, hvilke nye muligheder kommunerne får, og det fremgår da også at Erhvervs- og Vækstministeriet i samarbejde med KL vil evaluere kommunernes konkrete brug af muligheden for at tænke helhedsorienteret og langsigtet for udviklingen af landsbyerne. Formodentlig med henblik på at muligheden løbende forbedres. Orienteringen tages til efterretning Bilag: Rapporten om VestRum 4.1/ Landdistriktskoordinatoren orienterede om status på projekt VestRum. Landdistriktskoordinatoren undersøger, hvor der findes særligt gode erfaringer med arbejdet med landsbyklynger. Landdistriktsrådet vil gerne høre om det på et kommende møde. 4.2/ Lederen af Ekstern Udvikling orienterede om status og opfølgning på projektet: Samskabelse Vejen til en ny bosætningsindsats, herunder: 1. Kommunen har ansat en projektmedarbejder i en 4 måneders periode til bl.a. at opdatere hjemmesiden: Flyt mod Vest. Rådet opfordrer til, at der linkes til borger- og sogneforeningernes hjemmesider på hjemmesiden, men nærmere information følger, når arbejdet med hjemmesiden er nået lidt længere. 2. Projektet afsluttes med følgende: 1) Epinion udarbejder en håndbog vedr. det lokale bosætningsarbejde håndbogen drøftes med Landdistriktsrådet, når den er færdig. 2) En lokal gruppe arbejder videre med ideer om at skabe tværgående events i området 3) Workshop-gruppen fungerer som sparringspartner for kommunens igangværende arbejde med markedsføring af den østlige del af kommunen. Derudover har bosætningskoordinatoren og koordinatoren for sammenhængskraft i Ringkøbing-Skjern Kommune siden workshop 4 haft kontakt til og været på besøg i Vorgod og er blevet orienteret om muligheder og udfordringer i byen. Herunder diskuteres med inddragelse af planafdelingen muligheder for yderligere samarbejde omkring byggegrunde. 4.3/ Der udtrykkes en undren over, at Borris og Hover ikke er med på listen. Lotte videregiver dette til Landudviklerne, der står bag projektet. Landdistriktsrådet gør opmærksom på, at man i Borris gør et stort stykke arbejde i forhold til en lokal integrationsindsats, som også bør videreformidles via projektet. 4.4/ Orienteringen tages til efterretning 5

6 5. Pleje og vedligeholdelsesmateriel i landsbyerne - ny pulje Siden sidste møde i Landdistriktsrådet har landdistriktskoordinatoren været i kontakt med leder af Vej og Park, Helene Helstrup. Hun gør opmærksom på: 1. At der er områder, som ikke er egnet til borgerpleje, f.eks. på grund af trafiksikkerhed, forsikring, økonomi eller andet - og så er der andre opgaver som er mere velegnede. 2. De er i gang med at udarbejde med en slags tjekliste til landdistriktskonsulenter og andre, som har samarbejde med borgerne en liste over gode ideer om samarbejde og så de steder hvor man skal lade være. 3. Idéen om et pilotprojekt kan være en mulighed. Landdistriktskoordinatoren deltager i et møde om udarbejdelse af tjeklisten. I Teknik og Miljøudvalget vil de snarest drøfte idéen om pleje og vedligeholdelsesmateriel i landsbyerne. Landdistriktsrådet vil være behjælpelige med at forelægge idéen om et eventuelt pilotprojekt for borgerog sognerådsforeninger i eget område, når tjeklisten er klar, herunder eventuelt også bidrage med hensyn til udvælgelse af en pilotprojektområde. Søren Elbæk orienterede om, at han vil drøfte idéen på mødet med Teknik og Miljøudvalget den Jan Holm Rasmussen mindede om, at der i kommunens budget for 2017 er afsat kr. til borgerrettede områder, hvoraf nogle af disse midler eventuelt kan anvendes i denne sammenhæng. Pernille Priess mindede om, at der kan skeles til det tidligere landsbypedelordningsprojekt og lignende erfaringer fra Tønder Kommune som erfaringsgrundlag. Efter en drøftelse vedtog rådet, at Per Hoffmann og Pernille Priess bliver kontaktpersoner og er med i den videre proces i arbejdet med pleje og vedligeholdelsesmateriel i landsbyerne. 8. Marketingsplan, bosætningsindsats og sammenhængskraft Kommunen har vedtaget en strategi og handlingsplan for markedsføring, som en del af implementeringen af kommunens profilerings- og bosætningspolitik. Formålet med marketingsarbejdet er overordnet set at: a) Øget kendskab til bosætnings-, turisme- og erhvervsmulighederne i vores område b) Understøttelse af øget tilflytning c) Understøttelse af øget fastholdelse af eksisterende borgere 6

7 I kommunens landdistriktspolitik og handlingsplan er også beskrevet, at der skal udarbejdes en marketingsstrategi og handlingsplan, og at strategi og handlingsplan også skal omfatte landdistrikterne, samt at en række aktører fra landdistrikter vil blive involveret i formuleringen og implementeringen. I landdistriktspolitikken og handlingsplanen står også, at kommune og landdistriktsråd vil bidrage til, at et velkomstambassadørkorps etableres, samt at borger- og sogneforeninger og andre anvender sociale medier til synliggørelse af lokale aktiviteter og bosætningsmuligheder. Arbejdet med marketingsstrategi og handlingsplan er i overensstemmelse med disse dele af landdistriktspolitikken. En grundlæggende hovedantagelse bag marketingsarbejdet er, at det primært skal ske gennem relationel marketing. Som begrebet antyder, handler denne form for marketing dels om at skabe langvarige og tillidsfulde relationer til kunderne (i dette nuværende tilfælde borgere og virksomheder i kommunen), og dels om at markedsføring langt hen ad vejen skal ske af og i samskabelse med borgere, kommunale medarbejdere, virksomhedsejere osv., der skal stå for salg af området til deres venner, familie og øvrige bekendte. Et væsentlig middel til at lykkedes med markedsføringsarbejdet er at have et indgående kendskab til nuværende og potentielle borgeres og virksomheders præferencer og ikke mindst at udvikle tilbuddene i tæt samarbejde med disse aktører. Formandskabet i landdistriktsrådet er en del af referencegruppen omkring arbejdet med marketingsstrategi og plan. I vedhæftede bilag 3 præsenteres marketingsstrategien og handlingsplanen. Under punkt 4.2 på denne dagsorden er omtalt en konkret indsats i marketingsplanen, som er pilotprojektet i den østlige del af kommunen om tiltrækning af borgere i den vestlige del af kommunen. Landdistriktsrådet bedes drøfte, hvorledes rådet mener, at der bedst sker et samarbejde mellem kommunen og landdistriktsrådet, borger- og sogneforeninger og lignende fora i forhold til at samarbejde om markedsføring af kommunen. Bilag: Marketingstrategi og handlingsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Drøftelse af, hvad rådet ved fungerer i deres områder, som kan understøtte bosætning og marketingsindsatsen, herunder særligt brugen af velkomstbrev/hæfte. Der var desuden ønsker om følgende: 1). Mulighed for at gennemføre velkomst-besøg hos nytilflyttede, som i forvejen boede i kommunen. Landdistriktskoordinatoren videregiver ønsket til bosætningskoordinatoren. 2) Mulighed for uddeling af gratis mule-poser med Naturens Rige-logo til nye borgere som en del af velkomstbesøget. Landdistriktskoordinatoren videregiver ønsket til bosætningskoordinatoren. 7

8 3) At kommunale guides til velkomstambassadører fastholder fokus på, at der er mange forskellige måder at løse opgaven på lokalt. Landdistriktskoordinatoren videregiver ønsket til bosætningskoordinatoren. Landdistriktsrådet kontaktpersoner til bosætningskoordinator, Dorthe Frydendahl, bliver Christian Christensen og Rikke Just. Rikke Just og Christian Christensen blev opfordret til at kontakte Jes Nissen, medlem af Borris-Rådet, for at hente inspiration til, hvordan de byder nye borgere velkommen. 9. Årsmøde for borger- sogneforeninger og næste møde i landdistriktsrådet Årsmødet i juni blev aflyst. Formanden, næstformanden og landdistriktskoordinatoren arbejder med planlægning af det kommende møde i november. Der har været fremsat ønske om at afholde årsmøde og landdistriktsrådsmøde på samme dag. Udkast til program: Årsberetning Spisning Ekstern oplægsholder spørgsmål og debat Stedet for arrangementet er ikke fastlagt, men der kom forslag om eks. Nr. Vium, Laugesens Have Invitationen sendes til alle borger-sogneforeninger samt annonceres andre relevante steder Debat/oplægsholder skal findes. Eksempelvis "Tænketanken" Urban, Steffen Damsgaard, Hanne Tanvig, Johannes Nørregård Frandsen. (Fra referatet fra landdistriktsrådsmødet d ) Landdistriktsrådet skal taget stilling til følgende: Ny mødedato for både årsmødet i borger- sogneforeningerne og næste møde i landdistriktsrådet Forholde sig til, om ønskerne til indhold fortsat er de samme Mødedatoen for både næste landdistriktsrådsmøde og årsmødet i borger- sogneforeningerne bliver den Det foreslås, at der tages kontakt til Nr. Vium Kulturhus med henblik på at spørge dem om muligheden for afholdelse af begge møder på den lokalitet. Udkastet til programmet fastholdes som foreslået i sagsfremstillingen. Landdistriktsrådet holder desuden møde inden årsmødet fra

9 Formanden, næstformanden og landdistriktskoordinatoren arbejder med at finde en oplægsholder til årsmødet. Foruden "Tænketanken" Urban, Steffen Damsgaard, Hanne Tanvig, Johannes Nørregård Frandsen nævnes Thomas Skov, Tv-vært, blogger og entertainer som mulige oplægsholdere på årsmødet. 10. Stisystemer og Sogneruter I landdistriktspolitik og handlingsplan står, at kommunen og Landdistriktsrådet vil understøtte, at der skabes øget adgang til naturen i landområder til understøttelse af bosætningsmæssige og turismemæssige kvalitet i landområderne. Herunder vil Landdistriktsrådet hjælpe med at få afdækket og registreret, hvilke stier der findes rundt i kommunen. Dette indsatsområde beror på, at en af de væsentligste argumenter for at bosætte sig i landsbyerne er forestillingen om en tæt kontakt til naturen og let adgang til den store rekreative kvalitet som dette medfører. Ofte er adgangen fra landsbyerne til den omkringliggende natur dog begrænset end ikke formidlet i nævneværdigt omfang. En mulig løsning kan være, at igangsætte et projekt, som fører frem til en håndbog for borger- og sogneforeninger i, hvordan man bedst griber opgaven an, hvis man lokalt ønsker at anlægge lokale stier og/eller skabe bedre formidling via f.eks. pjecer, skilte, apps og hjemmeside af eksisterende stier. En eventuel håndbog kan udarbejdes i forbindelse med, at der gennemføres et par pilotprojekter, hvor der arbejdes med anlæg og formidling af lokale ruter. At landdistriktsrådet drøfter følgende: - om rådet mener, at der lokalt vil være interesse i at arbejde med anlæg/formidling af lokale sti-ruter - om rådet mener, at der skal bruges landdistriktsmidler på et sådant projekt Landdistriktsrådet mener, at borger- og sogneforeningerne vil være interesserede i projektet. Erfaringer fra rådsmedlemmerne er, at der lokalt ofte savnes kommunale rådgivning i processen f.eks. optegning af ruter på kort og viden om processen. Rådet påpeger, at det er vigtigt at få registreret eksisterende stier, som så kan kobles med nye stier, hvis denne kortlægning ikke findes i forvejen. Der orienteres om, at Ringkøbing-Skjern Museum arbejder på en ansøgning til Ildsjælepuljen, hvor idéen er at bruge kommunens app Naturens Rige til at få formidlet de mange historier rundt om i hele kommunens sogne og byer, herunder kort over stisystemer. Rådet ønsker at komme i dialog med Ringkøbing-Skjern Museum og eventuelt få besøg af dem på årsmødet for borger- og sogneforeningerne for at få et overblik 9

10 over, hvor langt de er i processen og for at få undersøgt snitflader mellem kommunen og museet i forhold til det understøttende sti-arbejde. Rådet henstiller desuden til, at et eventuelt materialet udarbejdes på andre sprog end kun dansk. 11. Eventuelt Landdistriktsprisen 2016 (se bilag 4). Sidste frist for indstilling er den Landdistriktsrådet peger på 1. Wow Park, Løvstrupvej 1, 6900 Skjern 2. Stauning Whisky A/S, Stauningvej 38, 6900 Skjern Jan Holm Rasmussen minder om, at det stadig kan nås at melde sig til FrivillingVests repræsentantskabsmøde d Videndeling i rådet er udskudt til næste møde. 12. Punkter til næste møde Det indstilles, at Landdistriktsrådet drøfter og beslutter punkter til næste Landdistriktsrådsmøde. Ikke yderligere punkter vedtaget. 10

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

VIDEN & STRATEGI, FEBRUAR 2016

VIDEN & STRATEGI, FEBRUAR 2016 1 VIDEN & STRATEGI, FEBRUAR 2016 1. INDLEDNING Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2015-2018 at styrke kommunens vækstindsats. Et væsentligt element heri var at professionalisere og styrke kommunens

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

LANDDISTRIKTSRÅD. Dejbjerg. REFERAT [Møde 1 Marts 2017] Ringkøbing-Skjern Kommune

LANDDISTRIKTSRÅD. Dejbjerg. REFERAT [Møde 1 Marts 2017] Ringkøbing-Skjern Kommune LANDDISTRIKTSRÅD Ringkøbing-Skjern Kommune REFERAT [Møde 1 Marts 2017] LÆS BLA. OM: Midlertidig anvendelse af kommunale byggegrunde Kommuneplanen 2017-2029 Landdistriktspuljen i RKSK Flyttemønstre, befolkningsudvikling

Læs mere

Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016

Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016 Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode

Læs mere

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Den 10. februar 2010 kl. 19.00-21.00 Stenderup-Krogager Afbud fra: Hans Hostrup, Erling Christensen og Torben Holt Vejen, den 11. februar 2010 Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Dagsorden kommunikationsgruppen Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Mikkel Mørk

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Indholdsfortegnelse 028. Årets Landsbypris 2012 50 029. Landsbyernes årsmøde 2012 52 030. NT-køreplan - Indkaldelse

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 4. Februar 2010 kl. 19.30 Sted: Årre, Årre kro Deltagere: Fraværende: Bruno Hansen, Jesper Christiansen, Jens Christian Sørensen Connie Ibsen, Niels Jacob Jensen Jens Peter Christensen,

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved.

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl. 10.00 15.00 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Landdistrikternes Fællesråd Dagsorden: 09:30 Ankomst, registrering og morgenkaffe 10:00 Landdistrikternes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde torsdag den 3. marts 2016 kl. 17.00 ca. 20.00 på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, Nordby, Fanø (Færge fra Esbjerg kl. 16.30) Afbud fra: Torben Haahr Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Bilag 7: Opfølgning på profilerings- og bosætningspolitik.

Bilag 7: Opfølgning på profilerings- og bosætningspolitik. 1 Bilag 7: Opfølgning på profilerings- og bosætningspolitik. Mål Mål 1: Øget nettotilflytning til kommunen. Mål 2: Øget kendskab til kommunen Status/Effekt 2014 2015 Tilflytning fra andre kommuner 2048

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil...

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: UCSJ, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Mødelokale: A2.16 Deltagere: Afbud:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 12. MARTS 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 12. marts 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur 17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur Referat fra møde den 18. september 2014 Tidspunkt: Kl. 16:30 Sted: konferencesalen Skanderborg Deltagere Søren Erik Pedersen, Frank W. Damgaard,

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5 Møde i: Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer Dato: 12. februar 2016 Kl.: Kl. 10-12.00 Sted: Regionsgården, H5 Deltagere: Peter Mandrup Jensen Christian Bartholdy Anne Hertz Birte Sonnenborg Grothe

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00. Rådhuset Aabybro

Referat. Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00. Rådhuset Aabybro Referat Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 KURSUS I BRUG AF FACEBOOK... 3 3 KALENDER FOR 2016... 4 4 NY RESSOURCE I VÆKST... 5 5 PRIORITERING

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Dagsorden for Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration

Dagsorden for Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Dagsorden for Integrationsrådets møde den 06.10.2014 kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Afbud: Punkter på åben dagsorden 44. Godkendelse af dagsorden... 2 45. Referat fra sidste møde... 3 46.

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere:

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Kredsbestyrelsesmøde DSR Kreds Syddanmark Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Ina Kristensen (kommer kl. 11.00), Anne Nissen

Læs mere

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde på Bøgeskovskolen, den 14. april 2009, kl Referat

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde på Bøgeskovskolen, den 14. april 2009, kl Referat Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde på Bøgeskovskolen, den 14. april 2009, kl. 19.00 Referat Tilstede: Ole Jepsen, Henrik Callesen, Lars Hansson, Søren Skovgaard, Dorthe Carlsen, Lis Sandberg, Sussie Lærke,

Læs mere

BOLIGDAG 2011 BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BOLIGDAG 2011 BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BOLIGDAG 2011 BOSÆTNING OG BOLIGFORHOLD I YDERKOMMUNERNE BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Strategikonsulent - landdistriktsudvikling Suzanne Eben Ditlevsen En bosætningsindsats på tre ben

Læs mere

Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen

Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen Torsdag den 20. april kl. 19.00-22.00 på Asylvej 61, Hornslet Ordstyrer: Louise H. Brok (DGI) Referent: Louise H. Brok og Christian Christensen

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

F K G - B E S T Y R E L S E N

F K G - B E S T Y R E L S E N REFERAT F K G - B E S T Y R E L S E N Dato: 09-09-2014 13:00 16:00 Sted: KL-huset lokale S-09 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 19. juni Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 19. juni Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 83 sprotokol fra sidste møde 3 84 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30. Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30. Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30 Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formanden 2. Behandling af ansøgninger 3.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 13, Glesborg Glesborg Bygade 1 Dato: Mandag den 23. januar 2017 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian Stougaard

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2014 F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 23-05-2014 09:15 Sted: Silkeborg Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse... 4 1.1. Godkendelse af dagsorden... 4 1.2. Godkendelse af

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

F K G - B E S T Y R E L S E N

F K G - B E S T Y R E L S E N REFERAT 2015 F K G - B E S T Y R E L S E N Dato: 30-04-2015 15:30 Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER OPLÆG PÅ LANDDISTRIKTSRÅDET ÅRSMØDE, MARIAGERFJORD KOMMUNE D. 27.JANUAR 2015 JESPER OLE JENSEN, SBI /AAU-KBH Mange årsager til udfordringer i landdistrikter Baggrund

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 6. december 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 6. december 2012 Tidspunkt: Kl. 11.00 17.00 Sted: Lokale 6 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Opfølgning på mål og handlingsplan i landdistriktspolitikken november Antal. Antal. personer

Opfølgning på mål og handlingsplan i landdistriktspolitikken november Antal. Antal. personer 1 Opfølgning på mål og handlingsplan i landdistriktspolitikken november 2017 Mål for politikken 1 Vækst i antal borgere i kommunens landdistrikter 2 Vækst i antal arbejdspladser i kommunens landsbyer og

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat. Forebyggelsesrådet

Referat. Forebyggelsesrådet Referat 25. oktober 2016, kl. 13:00 Lilletrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Lis Kofoed Charlotte Knudsen Til stede: Finn Kamper-Jørgensen Helle Lassen Jørgen Simonsen

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet.

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet. Ældrerådet Dato 27.04.2015 Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. maj 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. september 2015 Mødetidspunkt 12:40 : Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: M.5 Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : Allan Clifford Christensen, Martin Sanderhoff, Flemming

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN 7. SEPTEMBER 2015

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN 7. SEPTEMBER 2015 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN 7. SEPTEMBER 2015 Tid: 09.00-12.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard, mødeleder Ulla Blok Kristensen Afbud Tina Boel Bo Christensen

Læs mere

Landsbyklynger Lokaludvikling

Landsbyklynger Lokaludvikling Landsbyklynger Lokaludvikling Søren Møller Indhold Hvorfor interesserer DGI sig for lokaludvikling. Hvad er en Landsbyklynge. Resultater fra Landsbyklyngeprojektet. Den kommende kampagne og samarbejdet

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

NOTAT for opsamling af landdistriktsprojektets proces og forløb

NOTAT for opsamling af landdistriktsprojektets proces og forløb NOTAT for opsamling af landdistriktsprojektets proces og forløb REBILD OG MARIAGERFJORD KOMMUNER Landdistriktsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikerne 2. oktober 2014 Indhold Indledning... 3 Projektforløb...

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Fadil Bucan, Bente Kjær, Cafer Koyuncu, Banafsheh Razavian, Siham Christensen,

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Referat Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato: 11. oktober 2011 Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Henrik

Læs mere

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Afbud: Svend

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Afbud: Svend Menighedsrådsmøde nr. 347, 08.03.2017 kl. 19.00 Indleder: Lise H. Sørensen Afbud: Svend Tilstede: Steen, Inger, Kirsten, Henrik, Johannes, Knud, Poul, Lise, Mette, Maja, Hans Erik, Jytte, Elisabeth, Erik,

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Sidste nyt... 3 3. Arbejde frem mod bestyrelsesmøde i oktober... 5 4. Kulturtjenestens budget og regnskab... 7 5. Næste bestyrelsesmøde...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 28. februar 2013 /LOHOLK Referat af møde i demokratiudvalget den 20. februar 2013 kl. 13:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, torsdag den kl. 17.00 Indhold Sag nr. 67 Godkendelse af dagsorden pr. mail Sag nr. 68 Orientering om forslag til Budget 2016 mhp. udarbejdelse af høringssvar Sag nr. 69 Handleplaner

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere