VVM HERNING - HOLSTEBRO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM HERNING - HOLSTEBRO"

Transkript

1 Til Vejdirektoratet Dokumenttype Grundlagsrapport VVM Dato Marts 2012 VVM HERNING - HOLSTEBRO BYGVÆRKER NORD FOR HERNING RUTE 18 (LØSNINGSFORSLAG A)

2

3 BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-1 Revision 1 Dato Udarbejdet af Kristian Albert Jakobsen Kontrolleret af Inge Damsgaard Godkendt af Inge Damsgaard Rapport Beskrivelse Ref. [G KRAJ.doc]

4 0-2 INDHOLD 1. Baggrund 3 2. Tværprofil 4 3. Bygværker Løsningsforslag Grundlag Elementtunneler Løsningsforslag Tunneler med brodæk udført med OT-bjælker Løsningsforslag fags broer, sti- og vejoverføringer Løsningsforslag Statiske betragtninger omkring udvidelsen af 3-fags broen Firkanttunneler, overføringer af faunapassager Løsningsforslag Statiske betragtninger omkring udvidelsen af firkanttunnelen Elementtunnel bueformet, underføring af vandløb Løsningsforslag Økonomisk overslag 19

5 BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) BAGGRUND I forbindelse med at Vejdirektoratet udfører en VVM-undersøgelse af en udvidelse af den 2- sporede motortrafikvejsstrækning nordøst om Herning til en 4-sporet motorvej, har Vejdirektoratet bedt Rambøll vurdere omfanget at nødvendige ombygninger og evt. udskiftning af bygværker på strækningen. Der er foretaget en vurdering inkl. økonomisk overslag på alle bygværker på strækningen fra Aulum S - Herning N. Bygværkerne på strækningen Aulum S Sinding S er anlagt i 1972, og bygværkerne på strækningen Sinding S - Herning N er opført i årene I forbindelse med anlæggelsen af motortrafikvejsstrækningen Sinding S- Herning N undersøgte Rambøll forskellige muligheder for udvidelse af de nye bygværker i forbindelse med en opgradering af vejen til motorvej. Det blev bl.a. overvejet at anlægge bygværkerne svarende til motorvejsprofilen allerede på det tidspunkt, men det blev fundet mest fordelagtigt at anlægge bygværkerne efter tværprofilet for motortrafikvejen og sidenhen udvide bygværkerne.

6 TVÆRPROFIL Den eksisterende motortrafikvej, der er fra 2006 og har en 8,0 m bred kørebane og 2 x 2,5 m brede nødspor samt 1,0 m græsbeklædte yderrabatter. I alt en bredde på 15 m. Tværprofilet for den udbyggede 4-sporede motorvej er vist på Figur 2-1. Figur 2-1. Tværprofil for motorvej. For overføringer på strækningen er det forudsat, at vejautoværn langs nødspor og nødrabatter er gennemgående for den underførte motorvej, dvs. uden afbrydelser eller indsnævringer. I den forbindelse er der som minimum krævet en afstand fra forkant af vejautoværn til forkant understøtning på 0,50 m. Dette kan indebære, at vejautoværnet skal forstærkes lokalt omkring understøtningerne for at reducere arbejdsbredden. For overføringer forudsættes at broautoværnet placeres med forkant i afstanden 3.0 m fra forkant nødspor. Dermed er den samlede bredde af tværprofilet reduceret 27 m. For underføringer forudsættes broautoværnet placeret med forkant i afstanden 3,0 m fra forkant nødspor. Dermed er den samlede bredde af tværprofilet reduceret 27 m.

7 BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) BYGVÆRKER Der er 17 eksisterende bygværker på strækningen. Tabel 3-1 viser en oversigt over bygværkerne. Nr. Bygværksnummer Km Bygværk Type Opført UF af P-VEJ Elementtunnel med 45 graders fløjvægge ift Of vej UF af K-VANDL 2, Løven Å, Tunnel med fløjvægge parallelt med OF vej 1972 Ljørring Bro UF af K-VEJ 1758, Foldagervej Tunnel med fløjvægge parallelt med OF vej UF af P-VEJ Elementtunnel med 45 graders fløjvægge ift Of vej UF af A_VANDL 22 Tunnel med fløjvægge parallelt med OF vej UF af P-VEJ Elementtunnel med 45 graders fløjvægge ift Of vej UF af K-VEJ 6515 Rosmosevej Tunnel med fløjvægge parallelt med OF vej OF af K-VEJ 6776 Schæferivej Vejbærende bro OF af LDV 520 Vildbjerg - Tørring Vejbærende bro 2004 (Trehøjevej) OF af Faunapassage Firkanttunnel OF af K-VEJ 6855, Sikærvej Vejbærende bro UF af K-VANDL nr V_1 Sikær Elementtunnel 2005 bæk OF af K-VEJ 6790, Sebbesandevej Vejbærende bro OF af Faunapassage Firkanttunnel OF af K-VEJ 8695 Trælundvej Vejbærende bro OF af Faunapassage Firkanttunnel OF af Alhedestien Stibærende bro 2004 Tabel 3-1. Bygværksoversigt, eksisterende bygværker. Bygværkerne på strækningen Aulum S Sinding S er anlagt i 1972, der er alene tale om underføringer, og der kan deles op i 2 grupper: Elementtunneler (3 stk.) Tunneler med brodæk udført med OT-bjælker (4 stk.) På strækningen Sinding S - Herning N er alle bygværker opført i årene , disse bygværker kan deles op i følgende grupper: 3-fags broer, sti- og vejoverføringer (6 stk.) Firkanttunneler, overføringer af faunapassager (3 stk.) Elementtunnel bueformet, underføring af vandløb (1 stk.) 3.1 Løsningsforslag Bygværkernes geometri er gennemgået med henblik på at fastlægge den nødvendige ombygningsaktivitet, som følge af den udvidede motortrafikvej. Der er i forbindelse med nærværende rapport ikke udført tilstandsvurderinger og bæreevneeftervisninger. Ved forslagene til ombygningsaktiviteter, der er beskrevet i de efterfølgende afsnit, er det for alle de nye bygværker fra forudsat, at der ikke er problemer med hverken bæreevne eller bygværkernes tilstand i øvrigt. Der er tale om nye bygværker, som er beregnet efter nye normer, og der er endvidere ikke alvorlige bemærkninger vedrørende bygværkernes tilstand i generaleftersynsrapporterne.

8 0-6 For bygværkerne fra 1972 anbefales det, at der i den næste fase for projektet bør udføres dels en tilstandsvurdering af bygværkerne samt en bæreevnescreening for eftervisning af bæreevneklasse. Af tidsmæssige årsager har dette været undladt i denne fase. Af samme årsag og som sikkerhed for anlægsoverslaget er der i nærværende rapport forudsat, at overbygningen for disse udskiftes for de underføringer, der er udført med OT-bjælker. Dette gælder således bro nr. 2, 3, 5 og 7 i tabel 3-1. Såfremt bæreevnescreeningen efterfølgende viser, at bygværkerne har en tilstrækkelig bæreevne, vil ombygningen alene bestå af en udvidelse af bygværket. Hertil afsættes udgifter til en komplet omisolering af brodækket, idet denne i forbindelse med en tilstandsvurdering må forudsættes udtjent pga. alder. De 3 elementtunneler fra 1972, bro nr. 1, 4 og 6 i tabel 3-1 er i denne fase forudsat nedlagt, og der er således indregnet udgifter i forbindelse med denne nedlægning. 3.2 Grundlag Grundlaget for vurderingen har været tekniske tegninger og generaleftersynsrapporter. Geometrien for de udvidede bygværker er derfor fastlagt på baggrund af tværsnittet for den fremtidige motorvej samt tekniske tegninger for de eksisterende bygværker. Det er forudsat at udvidelsen af vejen sker ensidigt mod syd. Som baggrund for vurderingen af bygværkerne er følgende filer blevet udlevet: 6710_kms25_25_50.pdf 6710_pl4_trehøjevej_hank.pdf 6710_pl10_30_40.pdf 6720_2D MX.dwg lp10_m1aa_30-40.pdf lp10_m1aa_40-50.pdf motorvej_4-2.pdf I det efterfølgende beskrives for hvert af bygværkerne den krævede ombygningsaktivitet som følge af udvidelsen til 4-sporet motorvej. Det er valgt at behandle bygværkerne i de grupperinger, der er anført i nærværende afsnit. Visse ombygningsaktiviteter vil være hensigtsmæssigt at udføre samtidig med udvidelsen af motortrafikvejen. 3.3 Elementtunneler 1972 Følgende bygværker er elementtunneler opført i 1972: Bro UF af P-VEJ (Bygværket er vist på Figur 3-1) Bro UF af P-VEJ (Bygværket er vist på Figur 3-2) Bro UF af P-VEJ (Bygværket er vist på Figur 3-3) Der er i alle tilfælde tale om firkanttunneler, der er udført med omvendte L-profilelementer. Tunnelerne er udført med jorddække og med fløjvægge, der har en vinkel med den overførte vej på 45 grader. Skæringen mellem den underførte og den overførte vej er vinkelret. Bredden af den underførte vej er i de første to tilfælde ca. 7 m og for den sidste underføring er bredden 4.7 m.

9 BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-7 Figur 3-1. Bro UF af P-VEJ. Figur 3-2. Bro UF af P-VEJ. Figur 3-3. Bro UF af P-VEJ.

10 Løsningsforslag I forbindelse med udbygningen nedlægges de 3 elementtunneler. Nedlæggelsen anbefales udført ved, at tunnelen i størst muligt omfang opfyldes fra siderne af, hvorefter dækket opbrydes og belægningsopbygningen etableres. Trafikken skal opretholdes under udførelsen. Nedlægningen kan f. eks. udføres i 2 etaper. Alternativt kan arbejderne udføres efter udbygning af vejen, så trafikken kan afvikles i de nye kørespor. 3.4 Tunneler med brodæk udført med OT-bjælker Følgende bygværker er tunneler med brodæk udført med OT-bjælker. Alle bygværkerne er udført i 1972: Bro UF af K-VANDL 2, Løven Å, Ljørring Bro Bro UF af K-VEJ 1758, Foldagervej Bro UF af A_VANDL 22, Herningsholm Å, Sinding Bro Bro UF af K-VEJ 6515 Rosmosevej For alle fire bygværker gør det sig gældende, at brodækket er udført med omvendte T-elementer (OT-elementer), som er støbt sammen på stedet efterfølgende. Det er præfabrikerede strengbeton bjælkeelementer. Bjælkeelementerne ligger af på tunnelvæggen. Tunnelerne er udført med fløjmure parallelt med den overførte vej. I de to tilfælde, hvor bygværkerne er en underføring af en å, er bygværket udført med jorddække. Det eksisterende bygværk for UF af K-VANDL, Løven Å, Ljørring Bro, er vist på Figur 3-4. Vinklen imellem den underførte å og den overførte vej er ca. 60 grader. Den frie bredde gennem tunnelen er 5 m. Figur 3-4. Bro UF af K-VANDL 2, Løven Å, Ljørring Bro. Bygværket for underføringen af Foldagervej er vist på Figur 3-1. Skæringen imellem den underførte og den overførte vej er vinkelret. Den frie bredde igennem tunnelen er 11 m.

11 BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-9 Figur 3-5. Bro UF af K-VEJ 1758, Foldagervej. Bygværk for underføringen af Herningsholm Å er vist på Figur 3-6. Skæringen imellem det underførte vandløb og den overførte vej er vinkelret. Den frie bredde igennem tunnelen er 10 m. Bredden af den overførte vej hen over bygværket er mellem autoværn ca. 16 m. Figur 3-6. Bro UF af A_VANDL 22, Herningsholm Å, Sinding Bro. Det eksisterende bygværk for underføringen af Rosmosevej er vist på Figur 3-7. Skæringen imellem den underførte og den overførte vej er vinkelret. Den frie bredde igennem tunnelen er 9 m.

12 0-10 Figur 3-7. Bro UF af K-VEJ 6515 Rosmosevej Løsningsforslag Da der ikke er udført bæreevne- og tilstandsscreeninger af bygværkerne, er det forudsat, at overbygningen på alle de eksisterende bygværker udskiftes med nye OT-bjælker. For at få plads til det fremtidige tværprofil for motorvejen skal bygværkerne udvides med ca. 10 m. Bygværkerne kan sideudvides efter samme konstruktionsprincip som det eksisterende bygværk, ved at forlænge fundamenter og tunnelvægge, at oplægge nye OT-bjælker og støbe den resterende del af dækpladen ovenpå disse fags broer, sti- og vejoverføringer Følgende bygværker er 3-fag broer bygget i perioden : Bro OF af Alhedestien Bro OF af K-VEJ 8695 Trælundvej Bro OF af K-VEJ 6790, Sebbesandevej Bro OF af K-VEJ 6855, Sikærvej Bro OF af LDV 520 Vildbjerg Tørring (Trehøjevej) Bro OF af K-VEJ 6776 Schæferivej Fælles for broerne er, at de er udført i efterspændt beton. Alle broerne bortset fra OF af Trehøjevej har en afstand i mellem mellemsøjlerne i hovedfaget på 17.5 m. For OF af Trehøjevej er afstanden imellem mellemsøjlerne er 26.5 m Overføringen af Alhedestien er vist på Figur 3-8. Faglængderne for broen er ca. 17 m, 22 m og 12 m, og den samlede brolængde er 53.5 m. Skæringen mellem den overførte sti og den underførte vej er ca. 130 grader.

13 BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-11 Figur 3-8. Bro OF af Alhedestien. Bygværket for OF af Trælundvej er vist på Figur 3-9. Faglængderne for broen er ca. 13 m, 23 m og 16 m, og den samlede brolængde er 54.7 m. Skæringen mellem den overførte sti og den underførte vej er ca. 120 grader. Figur 3-9. Bro OF af K-VEJ 8695 Trælundvej. Bygværket for overføringen af Sebbesandevej er vist på Figur Faglængderne for broen er ca. 14 m, 20 m og 10 m, og den samlede brolængde er 45.9 m. Bredden af broens overbygning er 8 m. Skæringen mellem den overførte og den underførte vej er ca. 70 grader.

14 0-12 Figur Bro OF af K-VEJ 6790, Sebbesandevej. Bygværket for overføringen af Sikærvej er vist på Figur Faglængderne for broen er ca. 14 m, 29 m og 11 m, og den samlede brolængde er 45.4 m. Bredden af broens overbygning er 8 m. Skæringen mellem den overførte og den underførte vej er ca. 70 grader. Figur Bro OF af K-VEJ 6855, Sikærvej. Bygværket for overføringen af Schæferivej er vist på Figur Faglængderne for broen er ca. 13 m, 21 m og 13 m, og den samlede brolængde er 44.2 m. Bredden af broens overbygning er 8 m. Skæringen mellem den overførte og den underførte vej er ca. 105 grader.

15 BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-13 Figur Bro OF af K-VEJ 6776 Schæferivej. Bygværk for overføringen af Trehøjevej er vist på Figur Broen er udført i efterspændt beton. Faglængderne for broen er ca. 14 m, 29 m og 15 m, og den samlede brolængde er 59.4 m. Bredden af broens overbygning er 20 m. Skæringen mellem den overførte og den underførte vej er ca. 70 grader. Figur Bro OF af LDV 520 Vildbjerg Tørring (Trehøjevej) Løsningsforslag Som beskrevet i det indledende afsnit blev det, allerede inden bygværkerne blev opført, overvejet, hvorledes disse kunne udvides, når motortrafikvejen skulle opgraderes til 4-sporet motorvej. Det blev valgt at udføre broerne som en trefagsbroer i første etape, hvor faglængder og understøtninger er placeredes optimalt efter tværprofilet for motortrafikvejen. Det betyder, at når broen skal udvides svarende til tværprofilet for den 4-sporede motorvej skal den eksisterende 3-fags bro laves om til en 4-fags bro. Det ene eksisterende sidefag skal udformes som et fremtidigt hovedfag. Dette gøres ved at etablere en ny mellemsøjle samt et nyt endevederlag, forlænge det eksisterende brodæk, således at der etableres et midterfag, der kan spænde over halvdelen af tværprofilet for motorvejen, samt et nyt sidefag. Endeligt fjernes det eksisterende endevederlag. På Figur 3-14 ses som eksempel på en 3-fags bro en opstalt af OF af Alhedestien. Dermed er det forudsat, at der placeres en søjle i motorvejens midterrabat og at udvidelsen af motortrafikvejen sker ensidigt.

16 0-14 Ved udvidelsen af de 3-fags broer skal der spærres for trafikken på den overførte vej. I forbindelse med enkelte arbejdsopgaver kan det blive nødvendigt at spærre for trafikken på den underførte motortrafikvej, disse spærringer vil kunne foregå om natten. Figur Bro OF af Alhedestien. Øverst: Opstalt af det eksisterende bygværk. Nederst: Opstalt af det udvidede bygværk. Bygværket for OF af Trehøjevej er anderledes end de øvrige 3-fags broer, idet broen har et længere midterfag, da det både spænder over motortrafikvejen og en rampe, og broen har desuden et bredere tværsnit end de øvrige broer. Det er også for dette bygværk forudsat, at der kan spærres for trafikken over broen under anlægsarbejderne for udvidelsen af broen. Vi anbefaler at de nærmere omstændigheder omkring trafikomlægninger i forbindelse med udvidelsen af bygværkerne undersøges og planlægges nærmere Statiske betragtninger omkring udvidelsen af 3-fags broen Når broen skal udvides skal sammenhængen i mellem den nye og den eksisterende del af broen sikres således, at den nye bro er kontinuert. Derfor skal den eksisterende og de nye kabler overlappe hinanden. Længdeforholdet mellem det eksisterende sidefag og det nye mellemfag på den udvidede bro vil næsten være så støbeskellet og kabelkoblingspunktet er placeret i momentnulpunktet i det nye mellemfag. Herved vil snitkraftfordelingen og den optimale placering af kabler og koblinger/forankringer være næsten ens for den eksisterende og den udvidede bro. Kabelkoblingerne kan placeres tæt ved brotværsnittes tyngdepunkt, hvorved risikoen for udmattelsesskader i disse reduceres væsentligt. Da koblingen sker tæt på et momentnulpunkt kan den udføres uden brug af forindstøbte kabelkoblinger, men ved efterfølgende at ibore forspændingsstål og forankringer. 3.6 Firkanttunneler, overføringer af faunapassager Følgende tre bygværker er overføringer af faunapassager opført i 2004: Bro OF af Faunapassage (Bygværket er vist på Figur 3-15) Bro OF af Faunapassage (Bygværket er vist på Figur 3-16) Bro OF af Faunapassage Bygværkerne er firkanttunneler fra 2004, der er udført som slapt armerede betonkonstruktioner og med jorddække. Den frie bredde i mellem tunnelens vægge er 15 m, og afstanden mellem autoværn på den underførte vej er 14 m. Faunapassagerne er vist på de efterfølgende figurer.

17 BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-15 Inden bygværkerne blev opført blev der gjort overvejelse omkring en fremtidig udvidelse af vejen, og på den baggrund blev konstruktionstypen valgt. Broerne er konstruktivt simple, en rammmebro med lodrette vægge, som er enkel at udvide med et ekstra fag. Dermed bliver den ene endevæg efter ombygningen til en mellemvæg i en rammebro med to celler (en til hver vejhalvdel). Det er dermed forudsat at udvidelsen af motortrafikvejen sker ensidigt. Faunapassagerne er blevet vurderet ift. de nye geometriske krav, der fremgår af den nye vejregel vejregel Vejledning til Fauna og Menneskepassager, juni Der forudsættes, at Faunapassagerne skal ikke regnes for passage af krondyr. Placering af alle tre faunapassager bibeholdes som de er i dag. Alle tre passager forudsættes forlænget med et tilsvarende bygværk som tidligere vurderet. Udvidelsen udføres med bredde som eksisterende bro. For anlægsoverslag henvises således til den tidligere rapport. Bro , OF af faunapassage (SØ) Bygværket er bredere end de to øvrige. For at gøre brug af den ekstra bredde skal dyrehegnet flyttes længere ud mod kantbjælkerne og jorddækket reduceres passagens bredde kan således bliver min. 20 m. Åbenhedsindeks er bestemt til 0,4 for dette bygværk. Figur Bro OF af Faunapassage.

18 0-16 Figur 3-16a. Bro OF af faunapassage. Bro samt Bro , OF af faunapassage (M og NV) Begge forudsættes forlænget med et tilsvarende bygværk som tidligere vurderet. Udvidelsen udføres med bredde som eksisterende bro. Passagebredden regnes bibeholdt på 16 m Løsningsforslag Inden bygværkerne blev opført blev der gjort overvejelse omkring en fremtidig udvidelse af vejen, og på den baggrund blev konstruktionstypen valgt. Broerne er konstruktivt simple, en rammmebro med lodrette vægge, som er enkel at udvide med et ekstra fag. Dermed bliver den ene endevæg efter ombygningen til en mellemvæg i en rammebro med to celler (en til hver vejhalvdel). Det er dermed forudsat at udvidelsen af motortrafikvejen sker ensidigt. Faunapassagerne er blevet vurderet ift. de nye geometriske krav, der fremgår af den nye vejregel vejregel Vejledning til Fauna og Menneskepassager, juni Der forudsættes, at Faunapassagerne skal ikke regnes for passage af krondyr. Placering af alle tre faunapassager bibeholdes som de er i dag. Alle tre passager forudsættes forlænget med et tilsvarende bygværk som tidligere vurderet. Udvidelsen udføres med bredde som eksisterende bro.

19 BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-17 Figur 3-17b. Udvidelse af faunapassage. Alternativt kan udvidelsen ske ved en identisk rammebro adskilt med en grøn kile i midten Statiske betragtninger omkring udvidelsen af firkanttunnelen Snitkraftsforløbet i de encellede rammebroer før en evt. ombygning vil i høj grad svare til snitkraftsforløbet i en tocellet bro efter ombygning. Dvs. den armering der på nuværende tidspunkt er lagt i konstruktionen, vil også være tilstrækkelig efter en ombygning. 3.7 Elementtunnel bueformet, underføring af vandløb Bro UF af K-VANDL nr V_1 Sikær bæk er bygget i Bygværket er udført som en Perstrup elementtunnel. Tunnelrøret har en indre bredde på 5.2 m, og bygværket er udført med fløjvægge parallelt med den underførte bæk. Skæringen mellem den overførte vej og den underførte bæk er vinkelret. Bredden af vejprofilet hen over tunnelen er ca m. Et foto af bygværket er vist på Figur 3-18.

20 0-18 Figur Bro UF af K-VANDL nr V_1 Sikær bæk Løsningsforslag Sideudvidelsen af bygværket kan ske ved at forlænge tunnelen med samme type rør som det eksisterende. For at få plads til det fremtidige tværprofil for motorvejen skal bygværket udvides med ca. 10 m.

21 BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) ØKONOMISK OVERSLAG Overslagene er udarbejdet på baggrund af enhedspriser. Disse enhedspriser bygger på erfaringer fra de seneste licitationer på tilsvarende projekter. Efterfølgende er forudsætninger og afgrænsninger for anlægsoverslaget givet. Overslagene indeholder ikke udgifter til: projektering, tilsyn og administration. Udgifter til geotekniske forundersøgelser og opmåling. Udgifter til jord, der fyldes til hen over tunneler, der er jorddækkede, der sideudvides. Udgifter til belægning på vejen hen over tunneler, der er jorddækkede, idet der anvendes samme belægning som på vejen i øvrigt. Arbejdsplads Arbejdsplads: Udgifter til arbejdsplads er inkluderet med 10 %. Færdselsregulerende foranstaltninger Udgifter til trafikomlægninger er medregnet. I forbindelse med udvidelsen af 3-fags broer er det forudsat at der spærres for trafikken på den overførte vej. Der er regnet med afhentning, opstilling, intern flytning, nedtagning af midlertidigt autoværn ved udvidelse af underføringer. Belægninger Opbrydning og retablering af asfalt på den overførte og evt. på den underførte vej. Broudstyr Broautoværn til og med afslutningen af S100 samt betonfundamenter er inkluderet. Der er regnet med forstærkede strækninger i henhold til de gældende regler. Afvandingsledninger og dræn fra bro frem til brønd og brønd ved broender er inkluderet. Ledninger Omkostninger forbundet med påkrævede ledningsomlægninger er ikke inkluderet, idet der er antaget, at ledningerne er placeret efter gæsteprincippet. Anlægsoverslaget for ombygning af bygværker som følge af udvidelsen af motortrafikvejen til motorvej fremgår af Tabel 3-2.

22 0-20 Tabel 3-2. Anlægsoverslag, udvidelse af bygværker. Prisniveau kvartal. Typer af bygværker a b c d e Elementtunnel med omvendte L-profiler Tunneler med brodæk udført med OT-bjælker Forspændte 3-fags broer Firkanttunneler Elementtunnel bueformet

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS BROTEKNISK BESKRIVELSE Revision 0 Dato

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13 September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 13 UF af Gudenåen, Gudenåbroen, vest Bygværket fører motorvej 70 (Km 211,596) over Gudenåen og de tilstødende

Læs mere

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 PROGRAM 12.30 Velkomst og præsentation Formål med mødet Strategi for udbud og overvejelser - ved

Læs mere

3 Udførelse og trafikomlægning 3. 5 Etablering af autoværn i midterrabat 6. Projekttegning A Hovedtegning

3 Udførelse og trafikomlægning 3. 5 Etablering af autoværn i midterrabat 6. Projekttegning A Hovedtegning VEJDIREKTORATET Sideudvidelse af Bro 60-0-096 OF af Genvejen ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk REDEGØRELSESNOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand NOTAT Projekt Eftersyn af broer på nedlagt banestrækning mellem Haderslev og Vojens Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 2011-04-29 Til Fra Haderslev Kommune Rambøll, Thorsteinn Thorsteinsson 1. Indledning

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

STIPROJEKT VED LØGSTØRVEJ I HOBRO VURDERING AF STIBROLØSNINGER

STIPROJEKT VED LØGSTØRVEJ I HOBRO VURDERING AF STIBROLØSNINGER MARIAGERFJORD KOMMUNE STIPROJEKT VED LØGSTØRVEJ I HOBRO VURDERING AF STIBROLØSNINGER ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 VIBORG V - RØDKÆRSBRO VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 VIBORG V - RØDKÆRSBRO VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 VIBORG V - RØDKÆRSBRO VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE Revision 0 Dato 2012 Udarbejdet

Læs mere

PROJEKT KUNDE RÅDGIVER TID TYPE PROJEKTBESKRIVELSE

PROJEKT KUNDE RÅDGIVER TID TYPE PROJEKTBESKRIVELSE Bro nr. 31 Kollekollevej Furesø Kommune 1. juni - september 2013 Denne entreprise omfattede renovering og hævning af den eksisterende stålbro over Kollekolle i Værløse. Broen og søjler blev demonteret

Læs mere

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 8. September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 11

Bygningsbeskrivelse, pakke 8. September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 11 September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 11 Bygningsbeskrivelse, pakke 8 UF af Funder Ådal Funder Ådal fører rute 15 over Silkeborgvej, Hørbylundevej,

Læs mere

København-Ringsted banen

København-Ringsted banen København-Ringsted banen Brugen af armeret jord på Esben Misfeldt Projektleder Aarsleff 28. November 2013 Hvem er jeg? Esben Misfeldt Nuværende Stilling: Projektleder i Per Aarsleff (Anlæg Beton) Arbejdsopgave:

Læs mere

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2.0

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2.0 VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2. DANSK BETONFORENING DEN 3. OKTOBER 213 ERIK STOKLUND LARSEN UDDRAG FRA ET SÆREFTERSYN 1 Formål: at udføre en screening af mindre broer opført i perioden 196-1986 VD-undersøgelse

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg

Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Orienteringsmøde 17. sept. 2014 Program Velkomst og præsentation Gennemgang af 6717.001 Gennemgang af

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise HN-22 Bygværksreparationsarbejder 2013

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise HN-22 Bygværksreparationsarbejder 2013 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise HN-22 Bygværksreparationsarbejder 2013 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26 DATO: 2015-10-12 GENERALEFTERSYN UDFØRT FOR: Stevns Kommune Vejteam Rådhuspladsen 4 4660 BRODATA: BRO NR.: 26 UF af Sandbæk Kortudsnit af placering Foto af bro OpenStreetMap contributors Eftersynet af

Læs mere

: Bilag 2: Dobbeltrettet cykelsti langs med Gladsaxevej

: Bilag 2: Dobbeltrettet cykelsti langs med Gladsaxevej Notat Grontmi A/S Skibhusve 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 8220 3500 F +45 8220 3501 www.grontmi.dk CVR-nr. 48233511 Bro 13, UF af sti ved Høe Gladsaxeve Brorenovering og etablering af dobbeltrettet

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen BROER OG TUNNELER Broer på Køge Bugt Motorvejen Udbygning af Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, fra 6 til 8 spor på strækningen Greve S til Egedesvej syd for Solrød S er

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Vejautoværn og tilhørende udstyr 1. Alment 1.1 Generelt 1.2 Definitioner SIDE 1 af 5 Supplerende bestemmelser til AAB Vejautoværn og tilhørende De på planerne viste autoværnsstrækninger

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.002 Måbjerg Mejrup St. 11,2 16,6

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.002 Måbjerg Mejrup St. 11,2 16,6 Holstebromotorvejen Entreprise 6714.002 Måbjerg Mejrup St. 11,2 16,6 Orienteringsmøde 15. september 2015 Program Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen Gennemgang af projektet Vejprojekt v/ Per Øster

Læs mere

Orienteringsmøde Entreprise Jord, belægninger og broer syd Entreprise Jord, belægninger og broer nord

Orienteringsmøde Entreprise Jord, belægninger og broer syd Entreprise Jord, belægninger og broer nord M14 Helsingørmotorvejen Orienteringsmøde Entreprise 1435.200 Jord, belægninger og broer syd Entreprise 1435.201 Jord, belægninger og broer nord 1 Jord, belægninger og broer, Nord Entreprise 1435.201, Jord,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejdirektoratet. Projektforslag. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Vejdirektoratet. Projektforslag. 1 Indledning Vejdirektoratet Udbygning af Brande Omfartsvej 6751-Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse Bro 344-0-004.80, UF af BANE Vejle-Herning, Bane Syd + faunapas og gangsti COW A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget.

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget. HOVEDFORSLAGET Hovedforslaget omfatter motorvej fra Holstebro syd til Herning nord (Sundsvej) og en 2-sporet landevej vest om Herning mellem rute 18 og rute 15. Desuden udbygges Herningvej i Holstebro

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat Trafikstyrelsen - Teknisk notat Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trin 2 Konstruktioner

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

TEKNISK NOTAT. 1. Indledning

TEKNISK NOTAT. 1. Indledning TEKNISK NOTAT Projekt Ørumvej sideudvidelse og kantbaner Kunde Hedensted Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-08-26 Til Hedensted kommune - Michael Laursen Fra Rambøll Søren Bach Jensen Kopi til - 1. Indledning

Læs mere

Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag april 2016

Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag april 2016 Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag 2016 5.april 2016 TP 10, Tunnel under Holbækmotorvejen Banens krydsning med Holbækmotorvejen og Brøndbyøstervej o Trafikale

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise Dalbro Storå og UF af Hodsagervej Entreprise Dalbro Tvis Å

Holstebromotorvejen Entreprise Dalbro Storå og UF af Hodsagervej Entreprise Dalbro Tvis Å Holstebromotorvejen Entreprise 6714.100 Dalbro Storå og UF af Hodsagervej Entreprise 6714.101 Dalbro Tvis Å Orienteringsmøde 29. januar 2015 Program Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen Projektets tidsplan

Læs mere

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt :

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : Side 1 Faxe Kommune Faxe cykelsti Februar 2015 Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : 22.6007.00 Version 3 Udarbejdet : Jacob Rasmussen Kontrolleret : Anja Irene Bæk Godkendt : Anja Irene Bæk Side 2

Læs mere

RIBE OMFARTSVEJ VVM-REDEGØRELSE

RIBE OMFARTSVEJ VVM-REDEGØRELSE DECEMBER 2014 VEJDIREKTORATET RIBE OMFARTSVEJ VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 VEJDIREKTORATET

Læs mere

Fleksibel tilgang til tværprofiler i åbent land

Fleksibel tilgang til tværprofiler i åbent land Fleksibel tilgang til tværprofiler i åbent land En ny håndbog for tværprofiler i åbent land er under udarbejdelse, og den forventes endeligt godkendt i foråret 2013. Håndbogen er baseret på en mere fleksibel

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW123 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Tegningsbilag. Xxxx.xx Xxxarbejde. Totalentreprise Måbjerg - Mejrup Vej- og broarbejder. Strækning Etape

Tegningsbilag. Xxxx.xx Xxxarbejde. Totalentreprise Måbjerg - Mejrup Vej- og broarbejder. Strækning Etape Tegningsbilag Totalentreprise 6714.002 Måbjerg - Mejrup Vej- og broarbejder Holstebromotorvejen Holstebro N- Aulum August 2015 Xxxx.xx Xxxarbejde Strækning Etape Måned 2014 Bro nr. 64-0-370.00, UF af Viumvej,

Læs mere

NOTAT. Cykelsti ved Videbæk. Projektnummer Ringkøbing-Skjern Kommune. Emne Teknisk notat af 11/ Mogens Dahl

NOTAT. Cykelsti ved Videbæk. Projektnummer Ringkøbing-Skjern Kommune. Emne Teknisk notat af 11/ Mogens Dahl NOTAT Projekt Cykelsti ved Videbæk Projektnummer 1351600082 Kundenavn Ringkøbing-Skjern Kommune Emne Teknisk notat af 11/01-2017 Til Fra Kvalitetssikring Mogens Dahl Kresten Lysholdt-Andersen KIRK 1/8

Læs mere

GENERALEFTERSYN Bro nr. 28

GENERALEFTERSYN Bro nr. 28 DATO: 2015-10-15 GENERALEFTERSYN UDFØRT FOR: Stevns Kommune Vejteam Rådhuspladsen 4 4660 BRODATA: BRO NR.: 28 UF af Storkebæk Kortudsnit af placering Foto af bro OpenStreetMap contributors Eftersynet af

Læs mere

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner Teknisk Meddelelse Nr. 67 / 06.11.2014 Potentialudligning af broer og konstruktioner Denne meddelelse indeholder reglerne for hvorledes nye og eksisterende broer og konstruktioner skal potentialudlignes.

Læs mere

Sagsnr

Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om prissætning af infrastruktur i Tingbjerg Københavns Kommune har med budget 2013 igangsat et arbejde med at analysere mulighederne

Læs mere

NOTAT. 1 Indledning. Rambøll har udarbejdet dette notat med forslag til 2 typer stibroer: - Stålbro - Kompositbro

NOTAT. 1 Indledning. Rambøll har udarbejdet dette notat med forslag til 2 typer stibroer: - Stålbro - Kompositbro NOTAT Projektnavn Projektnr. Kunde Bro ved Janderup Ladeplads Sales1102133 Varde Kommune Bjarne Fly Notat nr. 1 Version 1 Til Udarbejdet af Tine Gotthardsen Kontrolleret af Søren Duus Godkendt af Søren

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Orienteringsmøde 25. november 2014 Program Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen Projektets tidsplan og leverandørportalen v/ Janie Ipsen Gennemgang

Læs mere

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999 Motorvejen Vodskov Jyske Ås Oktober 1999 Motorvejen Vodskov - Jyske Ås Forord Motorvejen fra Vodskov til Jyske Ås åbnes for trafik den 17. oktober 1999. Motorvejen er et led i forbindelsen fra Vodskov

Læs mere

Totalentreprisekontrakt Totalentreprise AV-OD-HN-522 Vedligeholdelse af broer o. a. bygværker

Totalentreprisekontrakt Totalentreprise AV-OD-HN-522 Vedligeholdelse af broer o. a. bygværker Totalentreprisekontrakt Totalentreprise AV-OD-HN-522 Vedligeholdelse af broer o. a. bygværker Ballerup-Frederikssund-Kregme April 2018 Bro 0000522-0-001.30 UF af gangsti 30, Lundegårdsstien Bro 0000522-0-003.00,

Læs mere

Vejdirektoratet. De nordjyske vejakser 23. April 2018 Ivar Sande

Vejdirektoratet. De nordjyske vejakser 23. April 2018 Ivar Sande Vejdirektoratet De nordjyske vejakser 23. April 2018 Ivar Sande Statsvejnettet 1/1-2017 Udgør 3.803 km* 1.205 km er motorveje Det svarer til ca. 5% af det samlede offentlige vejnet i Danmark (74.558 km)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. august 2012 Per Øster

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. august 2012 Per Øster DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. august 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

GENERALEFTERSYN Bro nr. 9

GENERALEFTERSYN Bro nr. 9 DATO: 2015-10-05 GENERALEFTERSYN UDFØRT FOR: Stevns Kommune Vejteam Rådhuspladsen 4 4660 BRODATA: BRO NR.: 9 UF af Gammelsøbækken Kortudsnit af placering Foto af bro OpenStreetMap contributors Eftersynet

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-OD-VIW-119 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28 RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Att. Michael Løgstrup Sankt Peders Stræde 4 A 4000 Roskilde Tlf. 46 32 22 55 Bredgade 11 7400 Herning Tlf. 97

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. august 2012 12/04297-7 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.102 Landskabsbroer

Læs mere

Situation og udfordringer i Danmark. Finn Thøgersen og Claus Krøldrup Pedersen Vejdirektoratet

Situation og udfordringer i Danmark. Finn Thøgersen og Claus Krøldrup Pedersen Vejdirektoratet Situation og udfordringer i Danmark Finn Thøgersen og Claus Krøldrup Pedersen Vejdirektoratet Statsvejnettet 3.803 km* Udgør 1/1-2017 1.205 km er motorveje Det svarer til ca. 5% af det samlede offentlige

Læs mere

Tilbudsliste TBL AV-UDB PBTH Vedligehold af 2 bygværker i Sønderjylland. Marts 2019

Tilbudsliste TBL AV-UDB PBTH Vedligehold af 2 bygværker i Sønderjylland. Marts 2019 Tilbudsliste TBL AV-UDB-2019-2-PBTH Vedligehold af 2 bygværker i Sønderjylland Marts 2019 TILBUD AV-2019-2-PBTH TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder at udføre de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder på

Læs mere

Stitunnel i Karise under jernbanen forbindelse mellem Møllevej og Solagervej/ Solparken

Stitunnel i Karise under jernbanen forbindelse mellem Møllevej og Solagervej/ Solparken Faxe Kommune Stitunnel i Karise under jernbanen forbindelse mellem Møllevej og Solagervej/ Solparken 1012945 Stitunnel i Karise 26.04.2018 Stitunnel i Karise under jernbanen Projektnummer: 1012945 Dato:

Læs mere

MØNBROEN ENTREPRISE E2 HOVEDISTANDSÆTTELSE AF UNDERSIDE ORIENTERINGSMØDE FOR DE BYDENDE DEN 30. JUNI 2014

MØNBROEN ENTREPRISE E2 HOVEDISTANDSÆTTELSE AF UNDERSIDE ORIENTERINGSMØDE FOR DE BYDENDE DEN 30. JUNI 2014 MØNBROEN ENTREPRISE E2 HOVEDISTANDSÆTTELSE AF UNDERSIDE 2014 2016 ORIENTERINGSMØDE FOR DE BYDENDE DEN 30. JUNI 2014 DAGSORDEN 1. Overordnet orientering om entreprisen 2. Særlige forhold 3. Fotos 4. Spørgsmål

Læs mere

Tilbud. TILBUDSLISTE TBL side 1. Licitation ID: Hylkedalsbroen Omisolering. kr. Samlet tilbudssum ekskl. moms, overført fra side 7

Tilbud. TILBUDSLISTE TBL side 1. Licitation ID: Hylkedalsbroen Omisolering. kr. Samlet tilbudssum ekskl. moms, overført fra side 7 TILBUDSLISTE TBL side 1 Licitation ID: 88888888-1 Tilbud Samlet tilbudssum ekskl. moms, overført fra side 7 kr. Samlet tilbudssum overføres til tilbudssamlelisten (TBSL) TILBUDSLISTE TBL side 2 1 ARBEJDSPLADS

Læs mere

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen Nørresundbygrenen Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen 1 OF af Nørresundbygrenen Opført 1968 Fem fag Længde 152 m Bredde 10,5 m Forspændt beton Butterflyprofil November 2005 2 Formål Sikre at

Læs mere

NOTAT Om trafikafvikling

NOTAT Om trafikafvikling NOTAT Om trafikafvikling, bro over Harrestrup Å Projekt nr.: 01199, bro over Fæstningsgraven Projekt nr.: 01201 1. Generelt om opgaven... 2 2. Tilladt hastighed... 3 3. ÅDT... 3 4. Broklasse... 3 5. Trafikafvikling...

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45

Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45 Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45 OF af M10 over forbindelsesspor til Køge Udvidelse af UF Lille Syd Banen under M10 Nedrivning af eksisterende bro for OF Ølsemaglevej

Læs mere

Som en del af byudviklingsprojektet Tankefuld skal Johannes Jørgensens Vej forlænges.

Som en del af byudviklingsprojektet Tankefuld skal Johannes Jørgensens Vej forlænges. NOTAT Projekt Forlængelse af Johannes Jørgensens Vej Projektnummer 1331400089 Emne Til Fra Forprojekt Svendborg Kommune Orbicon/ Mie Haugsted Flindt Udgivet 21-01-2015 Revideret 1. Baggrund Som en del

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Løbende vedligeholdelse af kommunale broer

Løbende vedligeholdelse af kommunale broer SYNOPSIS - 2012 Løbende vedligeholdelse af kommunale broer Per Lauridsen Byggeingeniør fra Horsens Teknikum 1974 Rådgivende salgs- og kalkulationsingeniør i Kaj Bech a/s Holstebro, ansat i 1976 Kaj Bech

Læs mere

1 Baggrund. 2 Hvidbrovej. Albertslund kommune Genopretning - Hvidbrovej Vejbump. Notat

1 Baggrund. 2 Hvidbrovej. Albertslund kommune Genopretning - Hvidbrovej Vejbump. Notat 30. oktober 2018 Notat Albertslund kommune Genopretning - Hvidbrovej Vejbump Projekt nr.: 10400746 Dokument nr.: 1230125828 Version 1 Udarbejdet af MARF Kontrolleret af ACH Godkendt af BRH 1 Baggrund Nærværende

Læs mere

Jagten på et element-bro koncept for jernbanebroer

Jagten på et element-bro koncept for jernbanebroer Jagten på et element-bro koncept for jernbanebroer Den nye bane København-Ringsted TP41 Esben Misfeldt Projektleder Aarsleff 24. Marts 2015 Hvem er jeg? Esben Misfeldt Nuværende Stilling: Projektleder

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. juli 2013 13/06883-7 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.105 Dalbro Gubsø ETAPE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejdirektoratet. Projektforslag. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Vejdirektoratet. Projektforslag. 1 Indledning Vejdirektoratet Udbygning af Brande Omfartsvej 6751-Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse Bro 344-0-00480, UF af BANE Vejle-Herning, Bane Syd + faunapas og gangsti COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

UDBUD- PROJEKTERING FORUNDERSØGELSE AF OMFARTSVEJ VED KLINKBY

UDBUD- PROJEKTERING FORUNDERSØGELSE AF OMFARTSVEJ VED KLINKBY DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2011 11/17774 Rasmus Larsen rl@vd.dk 7244 3630 UDBUD- PROJEKTERING FORUNDERSØGELSE AF OMFARTSVEJ VED KLINKBY OPGAVEBESKRIVELSE NOVEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

motorvejen bording - funder - anl ægsarbejdet

motorvejen bording - funder - anl ægsarbejdet motorvejen bording - funder - anl ægsarbejdet Er der spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: Projektbeskrivelse Projektleder Robin Højen Madsen Vejdirektoratet,

Læs mere

Banedanmark Anlæg & Fornyelse

Banedanmark Anlæg & Fornyelse Banedanmark Anlæg & Fornyelse J. nr.: 95-/F/BR/0253 Kontrakt nr.: FBR0253xxx CVR nr. Banedanmark: 18632276 CVR nr. Allerød Kommune: 60183112 Overenskomst om omisolering af tipvognspor ved Allerød Teglværk

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 3. marts 2016 Sagsbehandler Casper Potempa Mail cpo@vd.dk Telefon 7244 2515 Dokument 15/01317-11 Side 1/6 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 417 Viborg Holstebro Udbud: H41708.20

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016

ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016 ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN SAMLET INDLÆG 1. Mønbroen og istandsættelsen 2012 2016 i 2 entrepriser samt løsninger og erfaringer

Læs mere

MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL

MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL

Læs mere

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune Banedanmark : Den nye bane København Ringsted Notat: Vedr. skærende veje og stier i Version: 1 Udarbejdet af: Banedanmark Dato: 9.januar 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Omlægning af veje og stier...

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE STIBROER OVER KYSTBANEN

HØRSHOLM KOMMUNE STIBROER OVER KYSTBANEN Att.: De bydende 23. februar 2018 HØRSHOLM KOMMUNE STIBROER OVER KYSTBANEN Projekt nr. 228776 Version 1 Dokument nr. 1223397530 Udarbejdet af MLR Rettelsesblad nr. 1 Nærværende rettelsesblad nr. 1 omfatter

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Orienteringsmøde 27. marts 2012 Entreprise Frederikssundmotorvejen, Forbindelsesanlægget M12/M4

Orienteringsmøde 27. marts 2012 Entreprise Frederikssundmotorvejen, Forbindelsesanlægget M12/M4 Orienteringsmøde 27. marts 2012 Entreprise 1220.200 Frederikssundmotorvejen, Forbindelsesanlægget M12/M4 1220.200: Motorvejskryds Ballerup Entreprisen omfatter jord-, afvandings, belægnings- og bygværksarbejder

Læs mere

Spagetti-anlæg, Jyllingevej. Frederikssundmotorvejens 1. etape

Spagetti-anlæg, Jyllingevej. Frederikssundmotorvejens 1. etape Spagetti-anlæg, Jyllingevej Frederikssundmotorvejens 1. etape Lov om anlæg af første etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 Frederikssundmotorvejen Tidsplan Forår 2010 Beplantning

Læs mere

BYGNINGSBESKRIVELSE PAKKE 6 GITTERDRAGER- KLAP- OG BUEBROER (FÆLLESBROER MED BANEDANMARK) Driftsudbud Store Bygværker.

BYGNINGSBESKRIVELSE PAKKE 6 GITTERDRAGER- KLAP- OG BUEBROER (FÆLLESBROER MED BANEDANMARK) Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 6 GITTERDRAGER- KLAP- OG BUEBROER (FÆLLESBROER MED BANEDANMARK) BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Lillebælt, Gl. Lillebæltsbroen Gl. Lillebæltsbroen

Læs mere

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: SUNDS OMFARTSVEJ UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Maj 2011 REDAKTION Bjørn Kock Sørensen LAYOUT Flemming Byg

Læs mere

EK-BYG-AV-OD-VIW-129 AV-OD-VIW-129. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

EK-BYG-AV-OD-VIW-129 AV-OD-VIW-129. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 EKBYGAVODVIW129 AVODVIW129 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. nov. 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 TOTALENTREPRISEKONTRAKT

Læs mere

Eftersyn - Foto bilag

Eftersyn - Foto bilag Bygværk: Bro 3-0-11000 OF af L-VEJ 505, Lyngbyvej og L-VEJ 515 Lyngby Omfartsvej Dato: 23-02-2012 1 / 1 Foto 1: Kantbjælke med mellemfine revner med hvide udfældninger Foto 2: Belægning Foto 3: Kantbjælke

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord - Næstved Screening af alternative forslag fra Faxe Kommune. : Banedanmark. : Grontmij

Notat. Elektrificering Køge Nord - Næstved Screening af alternative forslag fra Faxe Kommune. : Banedanmark. : Grontmij Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 lektrificering Køge Nord - Næstved Screening af alternative forslag fra Faxe Kommune 26. august 2013 Projekt:

Læs mere

NOTAT Om trafikafvikling og udførelse

NOTAT Om trafikafvikling og udførelse NOTAT Om trafikafvikling og udførelse, bro over Harrestrup Å Projekt nr.: 01199, bro over Fæstningsgraven Projekt nr.: 01201 1. Generelt om opgaven... 2 2. Tilladt hastighed... 3 3. ÅDT... 3 4. Broklasse...

Læs mere

Eksisterende broers bæreevne Forsøg. Arne Henriksen

Eksisterende broers bæreevne Forsøg. Arne Henriksen Eksisterende broers bæreevne Forsøg Arne Henriksen 1 Oversigt Beregning og Brotyper Partialkoefficienter Kantbjælkers bæreevne Vosnæsvej Holstebro Silkeborg Planlagte 2 Brotyper OL elementtunneler OT bjælker

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN103 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-2

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-2 entreprisekontrakt SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVSD2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 AVSD

Læs mere

Særlige arbejdsbeskrivelser SAB-SPEC AV PBTH Vedligehold af 5 bygværker i Midt- og Sydjylland. Bro OF af H-vej 370, Herning Varde

Særlige arbejdsbeskrivelser SAB-SPEC AV PBTH Vedligehold af 5 bygværker i Midt- og Sydjylland. Bro OF af H-vej 370, Herning Varde Særlige arbejdsbeskrivelser SAB-SPEC AV-2019-3-PBTH Vedligehold af 5 bygværker i Midt- og Sydjylland Maj 2019 Bro 333-0-012.90 OF af H-vej 370, Herning Varde BROSPECIFIK ARBEJDSBESKRIVELSE REG. NR. 275

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 8. maj 2017 Sagsbehandler Heine Christensen Mail SWE_hech@vd.dk Telefon 7244 2605 Dokument 17/02356-7 Side 1/8 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 3 Holstebromotorvejen, Aulum

Læs mere

VEJPROJEKTET. Fordel. Fordel

VEJPROJEKTET. Fordel. Fordel 1 VEJPROJEKTET - F Fordel Fordel * * * * - 2 VEJPROJEKTET Vejen bliver til 1979 1995 2010-12 2000 2001-03 2003 Støbning af dalbro over Vejle Å 2004 2005 2006 Rundk ørsle len syd for Breds ten tager form

Læs mere

Bygværk: UF af Lvej 520, Fiskebækvej, øst. Placering: WBS: P76538D50 Init: JSTP

Bygværk: UF af Lvej 520, Fiskebækvej, øst. Placering: WBS: P76538D50 Init: JSTP Eftersyn Foto bilag Bygværk: 0013002700 UF af Lvej 520, Fiskebækvej, øst Dato: 31012012 1 / 1 Placering: WBS: P76538D50 Init: JSTP Foto 1: (Overført vej) Foto 2: (Facade nord) Foto 3: (Facade nord) Foto

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 28. april 2017 Sagsbehandler Mette Bentzen Mail mera@vd.dk Telefon 7244 2311 Dokument 17/02356-6 Side 1/9 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 Holstebromotorvejen, Aulum - Snejbjerg

Læs mere