שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017"

Transkript

1 שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר

2 כללי שכונת הנרקיסים בראשון לציון היא חלק מרצף שכונות מגורים שיבוצעו עם פינוי חלקים משטחי צריפין. השכונה מאופיינת בשלוש רצועות בינוי אשר ביניהן רצועות שטחים פתוחים המחברים ממזרח למערב. רצועות אלו מחברות בין העיר הוותיקה של ראשון לציון, פנים השכונה ועד לפארק העירוני המשתרע מזרחית לשכונה ומכיל מבנים לשימור. ביניהן ובין הרחובות המלווים אותן מתוכננים שבילים ירוקים פתוחים וסמטאות הולכי הרגל, אשר יוצרים בשכונה רשת של שטחים פתוחים, רחובות ומעברי הולכי רגל. רשת זו שמה דגש, לצד הפתרונות התחבורתיים, על מרחב הליכה להולכי הרגל ורוכבי אופניים. פינוי אשפה בשכונה יעשה על ידי מערכת פנאומטית. במרכז השכונה בהמשכו של רחוב ירושלים, יעבור מהווה את השדרה המסחרית של השכונה. הקו החום של מערכת הסעת ההמונים. רחוב זה הנחיות אדריכליות אלה נועדו לשים דגש על המבנה האדריכלי של השכונה ובמיוחד על אופן העמדת הבניינים ביחס לשלד העירוני של השכונה. הרחובות מיועדים ליצירת מרחב אורבני רציף ופעיל אשר שם את חלל הרחוב כמרחב העירוני החשוב מבחינת הולך הרגל ורוכב האופניים. לצורך כך הנחיות התכנון שמות דגש מיוחד על הקשר בין הבינוי במגרשים לשטחים הציבוריים ועל חזות הבניינים. תכנית הבינוי לביצוע )בקנ"מ ) 1:500 הינה חלק מן ההנחיות המרחביות של שכונת נרקיסים. כל הנושאים שאינם מופיעים בהנחיות אלו וכן הוראות בדבר אלמנטים הפטורים מהיתר בניה על פי התקנות, יהיו על פי קובץ ההנחיות המרחביות הכללי של עיריית ראשון לציון. בכל מקרה של סתירה בין הנחיה מרחבית כלשהיא להנחיה מרחבית אחרת או בין הנחיה מרחבית לתכנית הבינוי תכריע הועדה המקומית בעת אישור תכנית בינוי מפורטת או בקשה להיתר בניה למגרש שלם. הועדה המקומית רשאית להתיר במסגרת תכנית בינוי מפורטת למגרש חריגה מהוראות אלו על בסיס המלצה ונימוק של מהנדס העיר. תוכן העניינים: 2 סוגי הרחובות. הוראות תכנון מבנים ביחס לסוגי רחובות. הוראות נוספות. תבניות נוף. תכנון חדרי טרנספורמציה. אשפה פנאומטית. טיפול במי נגר. מקרים מיוחדים

3 סכמת סוגי רחובות בשכונת נרקיסים תרשים 1 : סוגי רחובות רחוב עירוני ראשי רחוב עירוני משני סמטה שבילים ירוקים שצ"פים שכונתיים 3

4 סוגי רחובות: התכנית מבחינה בין סוגים שונים של רחובות: רחוב ראשי רחובות המסומנים בצבע אדום. דרך התנועה הראשית של השכונה המחברת לעיר הקיימת ולשכונות החדשות מהווה את הציר המסחרי הראשי של השכונה. בחלקה מלווה במערכת הסעת ההמונים )הקו החום( ובחלקה כוללת שדרה מרכזית. 1.1 רחוב משני רחובות המסומנים בצבע כתום. הרחובות העוברים במרכז רצועות הבינוי ומהווים את חלקי השכונה. השלד הפנימי ומחברים את 1.2 סמטה רחובות המסומנים בצבע צהוב. רחוב צר, בדרך כלל חד סטרי, המשמש כרחוב מקומי מצומצמת. המוביל לקבוצת מבנים שבילים מסומנים בצבע ירוק. שביל המשמש תנועה רגלית בלבד המחברת בין השטחים הציבוריים והרחובות הראשיים והמשניים. הוראות בניה לבניינים ביחס לסוגי רחובות 2.1 בניינים על רחוב ראשי.1 א. בנייני פינה בין רחוב ראשי לרחוב משני יוצמדו לקו הבניין הקדמי לכל רחוב למעט מגרשים שסומנו אחרת בתכנית הבינוי. פינת הבניין תבנה באופן המשכי ורציף. ב. בחזית הבניין הפונה לרחוב במקומות בהם מצוינת קולונדה בתכנית הבינוי, תבנה הקולונדה בקו בניין אפס לחזית הרחוב ולכל אורך חזית המגרש. הקולונדה תהייה במפתחים שלא יפחתו מ מטר ומגובה של 6.00 מטר )פתח אור( גובה נטו לתחתית תקרה תותבת של הקולונדה לא יפחת מ מטר מערכות טכניות וצנרת יותרו אך ורק בחלל התקרה התותבת. גובה נטו לתחתית תקרה קונסטרוקטיבית של הקולונדה לא יפחת מ מטר. עומק הקולונדה לא יפחת מ מטר. עמודי הקולונדה יהיו בחתך מרבי של 40X40 ס"מ בגמר מתכת ויבנו בנסיגה של 50 ס"מ ממישור הקורה העליונה. ראה תרשים 2,3. 4

5 תרשים 2: חתך בקולונדה בקומה מסחרית. תרשים 3: חזית קולונדה לעבר הרחוב. ג. התקרה התותבת תהייה פריקה ותבנה מ: מסרגלי מתכת ו\או עץ, פנלים מפח אטום\מחורר, לוחות מתועשים כדוגמת אלוקובונד ו\או HPL עם אבזרי פירוק וכו'. יאסר שימוש בחומרים כדוגמת גבס, תקרות אקוסטיות ו\או כל חומר רך וסופג אחר. ד. תיאסר תליית כל אלמנטים טכניים מלבד תאורה ו\או שילוט הנחיה מתחת לתקרה תותבת. ה.חלל הקולונדה יואר לכל אורכו ועל גבי עמודי הקולונדה. התאורה תוזן מחיבור חשמל נפרד ותפעל לכל הפחות בכל השעות בו פועלת תאורת לילה ברחובות. ו. תותר קולונדה אורתוגונלית בלבד )לא יותרו קשתות(. 5

6 6 ז. חזית שטחי המסחר הפונים לקולונדה תהייה מזוגגת במלואה. לפחות 80% מאורך החזית עד גובה של 6.00 מטר תהייה בזכוכית שקופה לחלוטין. יתרת השטח תזוגג בזכוכית אטומה או קרמית או חומר אחר באישור מה"ע. ח.אין להפנות פתחי שרות, פתחי אוורור למטבחים, פליטת מנדפים, אוורור מרתפים וכו' לכיוון החזית המסחרית ו\או לחלל הקולונדה, ו\או לחזית הרחוב. ט. שטח תקרת הקולונדה יחולק בין הדירות אשר בקומה ראשונה וכן ישמש כשטח משותף לדיירי המבנה. מומלץ כי השטח ישמש כגינה עילית על גג המסחר. תכנון תשתית הגינה יבוצע ע"י צוות מומחים בתחום )יועץ איטום, אינסטלציה והשקייה ואגרונום( יש לוודא כי עומק מצעי הגינון עמוק דיו לנטיעת שיחים גדולים ועצים קטנים. ראה תרשים 2. י. חובה על כל בקשה להיתר לבניין מעל קומה מסחרית )גם אם בשלב הבקשה להיתר לא מתוכננת כל מסעדה או מטבח מסחרי ) לכלול פיר אוורור עבור מטבחי מסעדות ומנדפים שייתכן ויבנו בקומה המסחרית. הפיר יהיה בחתך מתאים שיגיע עד לגג העליון של הבניין והכל על פי הנחיות היחידה לתכנון סביבתי של עיריית ראשון לציון. יא. לא תותר כניסה לחצרות שירות מחזית הבניין הפונה לרחוב הראשי. חצרות השרות יוצנעו ויוסתרו מחלקי המגרש האחרים באמצעים המפורטים בהנחיות הפיתוח. יב. יותרו כניסות למבואות המגורים מכיוון הקולונדה. רוחב הכניסה לא יפחת מ מטר וחזית הכניסה תהייה מזוגגת לפחות ב- 60% משטחה בזכוכית שקופה לחלוטין. יג.בדירות הפונות לחזית רחוב ראשי מרפסות חדרי המגורים יפנו לכיוון הרחוב הראשי. יד. חומרי גמר חזיתות: יותר שימוש בטיח עמיד על בסיס קוורץ בלבד בשטח שאינו עולה על 40% ממעטפת הבניין )לא כולל שטחי חלונות(. ייתרת השטח תחופה בחומרים כדוגמת אבן טבעית עמידה באיכות מעולה )לא תותר אבן חברונית, ג'מעין, או כל אבן על בסיס גיר או צדף( שיש, גרניט, לוחות מחומרים מתועשים כדוגמת HPL,מתכת, יורופנל, ואחרים. לא יותר שימוש ביותר מחמישה חומרי גמר שונים בבניין אחד. טו. תיאסר בניית דירות גן בחזיתות הפונות לכיוון הרחובות. טז. לא תותר הפניית מרפסות שרות לכיוון רחוב ראשי. יז.כל בקשה להיתר תכלול את פתרון השילוט לאורך כל הקולונדה. השילוט יעשה בהתאם לתכנית האב לשילוט מסחרי של עיריית ראשון לציון. השילוט יעשה על הקורה העליונה באותיות מתכת ו\או פרספקס בודדות בגובה של עד 100 ס"מ עם תאורה פנימית או אחורית המותקנות ישירות על גבי החזית. יאסר שימוש בארגזי שילוט, שילוט בלוחות מכל סוג, ארגזי תאורה וכו'. )ראה מיקום בתרשים 2,3(. יח. בנייני תעסוקה יוארו לכל גובהם ובהתאם לתכנית האב לתאורה עירונית של עיריית ראשון לציון. יט. במבני תעסוקה גג הבניין יהיה בעל עיצוב מיוחד כדוגמת כותרת מיוחדת, כרכוב בולט, בהתאם להנחיות ואישור מהנדס העיר. עיצוב זה ילווה בתאורה מיוחדת לגג הבניין. כ. גוף הבניין יתוכנן בעיצוב שיטתי ומוקפד הקושר בין כותרת הבניין ומסד הבניין.

7 פיתוח מגרש על רחוב ראשי א. ב. ג. שטח הקולונדה יפותח כהמשך ישיר ורציף למדרכה. חומרי הריצוף יהיו זהים לחומרי הריצוף של המדרכה הגובלת בקולונדה. גבול המגרש במפגש עם הרחוב יסומן במסמרות נירוסטה. במקטע בו מסתיימת הקולונדה יש להמשיך את רצף המדרכה עד לגבול המגרש, ראה תרשים 4. תרשים 4 :המשכיות רצף מדרכה בניינים על רחוב משני א. הבניין או הבניינים הבנויים במגרש יהיו צמודים לקו הבניין הקדמי והצדדי של המגרש. למעט מגרשים המופיעים אחרת בתכנית הבינוי. ב. בניינים מעל 9 קומות מעל קומת קרקע ידורגו לכיוון הרחוב החל מהקומה העשירית ואילך. ג. תיאסר לחלוטין הפניית אוורור מרתפים לכיוון חזית הרחוב. ד. בדירות הפונות לחזית רחוב משני, מרפסות חדרי המגורים יפנו לכיוון הרחוב. ה. חומרי גמר חזיתות: בבניינים עד 9 קומות מעל קומת קרקע יותר שימוש בטיח עמיד על בסיס קוורץ בלבד. עיבוד החזית יעשה עם סרגלי חלוקה. ו. בבניינים מעל 9 קומות מעל קומת קרקע יותר שימוש בטיח עמיד על בסיס קוורץ בלבד בשטח שאינו עולה על 60% ממעטפת הבניין )לא כולל שטחי חלונות(. ייתרת השטח תחופה בחומרים כדוגמת אבן טבעית עמידה באיכות מעולה )לא תותר אבן חברונית, ג'מעין, או כל אבן על בסיס גיר או צדף( שיש, גרניט, לוחות 2.2 7

8 ז. ח. ט. מחומרים מתועשים כדוגמת HPL,מתכת, יורופנל, ואחרים. לא יותר שימוש ביותר מארבעה חומרי גמר שונים בחזיתות המבנים. תיאסר הפניית חצרות דירות לחזיתות הפונות לכיוון רחוב. מבואות הבניינים יופנו לכיוון הרחוב. הוראות מיוחדות בדבר מבואות יש לראות בפרק הוראות נוספות. בנייני פינה בין רחוב ראשי לרחוב משני יוצמדו לקו הבניין הקדמי לכל רחוב, למעט מגרשים שסומנו אחרת בתכנית הבינוי. פינת הבניין תבנה באופן המשכי ורציף. פיתוח מגרש על רחוב משני וסמטה א. ב. ג. ד. ה. ו. בגבול המגרש תותר גדר בנויה בגובה מקסימלי של 50 ס"מ ביחס לגובה פני המדרכה הצמודה לו. ראה תרשים 5. קיר הגדר יהיה מדורג בהתאם לשיפוע הרחוב בקפיצות של 20 ס"מ. ראה תרשים 6. קיר הבטון יחופה בטיח כורכר דוגמת ציפוי כורכרי 2000 תוצרת חברת רדימיקס או ש"ע, בגוון טבעי וסיתות עדין וראש הקיר יחופה בנדבך תעשייתי דוגמת קופינג כורכרית מנוסר במידות 30/50/7 תוצרת אקרשטיין או ש"ע. מעקה בטיחות יותקן בגבול המגרש רק במקרה של הפרש גבהים בין המגרש הפרטי למדרכה ברחוב המצריך אותו לפי התקן. מעקה עשוי מוטות מתכת תחומים במסגרת, צבוע בתנור בגוון RAL 7022 ראה פירוט בתרשים 7. הכניסה למגרש ברכב תגודר במחסום זרוע חשמלי או שער נגרר בדגם התואם את מעקה הבטיחות מבחינת הסוג, גובה וצבע. ראה תרשים 8. תכנון פנים המגרש יעשה בהתאם להנחיות שבפרק 4. תרשים 5: גדר בנויה לרחוב משני וסמטה 8

9 תרשים 6: חזית לרחוב משני וסמטה גדר מוטות מתכת בגובה כולל 110 ס"מ תחומה בין פרופילים מלבניים צבועה בתנור בגוון RAL 2270 תרשים 7: מעקה בטיחות 9

10 מחסום זרוע תרשים 8: מחסום זרוע בניינים על סמטה הבניין או הבניינים הבנויים במגרש יהיו צמודים לקו הבניין לכיוון הסמטה. א. הבינוי יהיה רציף ככל הניתן בחזית הסמטה. ב. קומות מעל קומת קרקע ידורגו לכיוון הסמטה החל מהקומה 7 בניינים מעל ג. השמינית ואילך בכל שתי קומות לפחות. תיאסר לחלוטין הפניית אוורור מרתפים לכיוון חזית הסמטה. ד. מרפסות חדרי המגורים יפנו לכיוון הסמטה. הסמטה בדירות הפונות לחזית ה. המרפסות יבנו בעמודה מלאה אחת מעל השנייה. ו.חומרי גמר חזיתות: בבניינים עד 7 קומות מעל קומת קרקע יותר שימוש בטיח עמיד על בסיס קוורץ בלבד. עיבוד החזית יעשה עם סרגלי חלוקה ושימוש בגוונים בגווני חול ואדמה בלבד. בבניינים מעל 7 קומות מעל קומת קרקע יותר שימוש בטיח עמיד על בסיס קוורץ ז. בלבד בשטח מינימלי של 40% ואינו עולה על 80% ממעטפת הבניין )לא כולל שטחי חלונות( ואינו. ייתרת השטח תחופה בחומרים כדוגמת אבן טבעית עמידה באיכות מעולה )לא תותר אבן חברונית, ג'מעין, או כל אבן על בסיס גיר או צדף( שיש, גרניט, לוחות מחומרים מתועשים כדוגמת HPL,מתכת, יורופנל, ואחרים. לא יותר שימוש ביותר מארבעה חומרי גמר שונים בחזיתות בניין אחד. ח. תיאסר בניית דירות גן בחזיתות הפונות לכיוון הסמטה. ט. מבואות הבניינים יופנו לכיוון הסמטה. הוראות מיוחדות בדבר מבואות יש לראות בפרק הוראות נוספות י.בנייני פינה יוצמדו לקו הבניין הקדמי לכל רחוב. פינת הבניין תבנה באופן המשכי ורציף. לחילופין, ניתן יהיה לעצב פינת רחובות ע"י הרחבת החלל הציבורי. 2.3 הנחיות פיתוח המגרש מפרק 2.2 תקפות גם לפרק

11 בניינים על שביל א. מרווח בין בניינים בני 5 קומות מעל קומות קרקע, לא יפחת מ 6.00 מטר. בבניינים בין 5 ל- 7 קומות המרווח לא יפחת מ 7 מטר ובניינים מעל 7 קומות המרווח לא יפחת מ מטר. ב. בניינים מעל 5 קומות מעל קומת קרקע ידורגו לכיוון השביל החל מהקומה השישית ואילך. הוראה זו לא תחול על דירות הפינה בנייני פינה שבין סמטה לשביל. ג. תיאסר הפניית אוורור מרתפים לכיוון השביל. ד. בדירות הפונות לחזית השביל מרפסות חדרי המגורים יפנו לכיוון השביל. המרפסות יבנו בעמודה מלאה אחת מעל השנייה. ה. חומרי גמר חזיתות: בבניינים עד 7 קומות מעל קומת קרקע יותר שימוש בטיח עמיד על בסיס קוורץ בלבד. עיבוד החזית יעשה עם סרגלי חלוקה. ו. בבניינים מעל 7 קומות מעל קומת קרקע יותר שימוש בטיח עמיד על בסיס קוורץ בלבד בשטח מינימלי של 40% ואינו עולה על 80% ממעטפת הבניין )לא כולל שטחי חלונות(. ייתרת השטח תחופה בחומרים כדוגמת אבן טבעית עמידה באיכות מעולה )לא תותר אבן חברונית, ג'מעין, או כל אבן על בסיס גיר או צדף( שיש, גרניט, לוחות מחומרים מתועשים כדוגמת HPL,מתכת, יורופנל, ואחרים. לא יותר שימוש ביותר מארבעה חומרי גמר שונים בחזיתות המבנים. ז. בנייני פינה יוצמדו לקו הבניין הקדמי לכל רחוב. פינת הבניין תבנה באופן המשכי ורציף. לחילופין, ניתן יהיה לעצב פינת רחובות ע"י הרחבת החלל הציבורי. 2.4 פיתוח מגרש על שביל א. בגבול המגרש תותר גדר בנויה בגובה מקסימלי של 50 ס"מ ביחס לגובה פני הקרקע בשצ"פ/ שביל ירוק. ראה תרשים 5. ב. ג. ד. ה. הקירות יהיו מדורגים בהתאם לשיפוע בשביל בקפיצות של 20 ס"מ. ראה תרשים 6. קיר הבטון יחופה בטיח כורכר דוגמת ציפוי כורכרי 2000 תוצרת חברת רדימיקס, בגוון טבעי וסיתות עדין וראש הקיר יחופה בנדבך תעשייתי דוגמת קופינג כורכרית מנוסר במידות 30/50/7. מעקה בטיחות יותקן בגבול המגרש רק במקרה של הפרש גבהים בין המגרש הפרטי למדרכה ברחוב המצריך אותו לפי התקן. מעקה עשוי מוטות מתכת תחומות במסגרת, צבוע בתנור בגוון RAL 7022 ראה פירוט בתרשים 7. תכנון פנים המגרש יעשה בהתאם להנחיות שבפרק 4. 11

12 הוראות נוספות 3.1 כללי.1 א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. גובה הכניסה הקובעת למבנה יהיה בהתאם לתשריט תכנית הבינוי. ניתנת גמישות בקביעת הגובה עד 50 ס"מ מעל הגובה המופיע בתכנית. לא ניתן לקבוע גובה נמוך מהקבוע בתכנית. מבנה בגובה של 7 קומות מעל למפלס ה יכלול שתי מעליות לפחות, אף שאיננו מבנה רב קומות. מספר הדירות המירבי לחדר מדרגות 4 דירות בקומה. קומות עליונות יהיו בדירוג ביחס לקומות שמתחתיהן. לא יותרו קומות או מרפסות החורגות מעבר לקונטור הקומה או המרפסת שמתחתיה. חזיתות הכוללות חלונות מרחבים מוגנים לכיוון הרחוב יעוצבו באופן בו החלונות יהוו חלק אינטגרלי מעיצוב החזית הכללית. על מנת לא לקבל קיר שטוח עם חורים מרובעים. בכל מרפסת/מרפסת גג יש לתכנן ולבצע נק' מים ונק' חשמל כדי לאפשר גינון בר קיימא. חדרים טכניים על הגג יתוכננו כחלק אינטגרלי מעיצוב הבניין בכל החזיתות כולל החזית החמישית. התאמה לכיווני שמש- יש לתת פתרון פונקציונלי לעיצוב הפתחים, המרפסות, וההצללות בכל אחת מהחזיתות בהתאם לכיוון החזית והניתוח האקלימי הכולל של המבנה. יש לסמן בכל התכניות את מיקום הצמ"גים ולסמן על גבי תכנית הפיתוח את מקום ההתחברות של הצמ"גים היורדים ממרפסות ומרפסות הגג למערכת התיעול התת קרקעית, לבורות החלחול ו/או פתרון אחר. 3.2 מבואות לבניינים א. מבואות לבניינים יתוכננו בעדיפות ראשונה בפינות המגרשים בקרנות הרחובות פרט לרחוב ראשי. בכל מקרה המבואות יופנו לחזית הראשית: לרחוב, סמטה או שביל בהתאם למיקום המגרש. במגרשים בהם קומת הקרקע מסחרית יותר כי המבואה לא תפנה לכיוון החזית הראשית ובתנאי כי החזית הראשית תהייה במלואה מסחרית. ב. לא תותר בניית גדר בדופן המגרש אל מול מבואת הבניין. השטח שבין מבואת הבניין והרחוב יטופל כהמשך רציף של הרחוב. בשטח זה לא תותר הקמת מתקנים טכניים מכל סוג. ג. הכניסה למבואה תהייה בולטת ותתוכנן בצורה מודגשת כגון הבלטה, הצללה, פתחים רחבים חומרי גמר מיוחדים וכו'. ד. רוחב חזית המבואה הפונה לרחוב לא יפחת מ מטר. 12

13 ה. ו. ז. ח. ט. חזית המבואה תהייה מזוגגת לכל רוחבה ועד גובה של 3.00 מ' לפחות בזכוכית שקופה לחלוטין. תכנון המיקום לתיבות דואר ואינטרקום יהיה חלק מחזית המבואה כפי שתוגש להיתר הבניה. שטח המבואה הפנוי )לובי הכניסה( לא יפחת מ- 30 מ"ר בבניינים בני חמש קומות, 50 מ"ר בבניינים בני 6 9 קומות, 100 מ"ר בבניינים מ- 10 קומות ואילך. שטחים משותפים בקומת הקרקע ובצמוד למבואה יכללו חדר עגלות ואופניים ומחסן משותף. בבניינים מעל 10 קומות קומת הקרקע תכלול גם מועדון דיירים בשטח של 100 מ"ר. בבניינים בני 100 יח"ד ומעלה יוקצה שטח מינמלי של 9 מ"ר לטובת חברת הניהול של הבניין. גובה מבואה בבניינים עד 9 קומות לא יפחת מ מ' ובבניינים מ- 10 קומות ואילך 6.50 מ'. גובה המבואה יימדד מפני רצפה לתחתית תקרה תותבת )גובה נטו(. הקמת חדר עגלות בקומת הקרקע מחוייבת בכל בניין. הקמת מחסנים דירתיים לא מבטלת את חובת הקמת חדר העגלות ואופניים המשותף. 3.3 מסתורי כביסה א. מסתורי כביסה יהיו חלק אינטגרלי מעיצוב הבניין. המסתורים יהיו כלולים בקונטור הבניין תותר בליטה מרבית של 30 ס"מ מחוץ לקווי המתאר של הבניין. ב. חומרי גמר מותרים למסתורי הכביסה הם: אלמנטים מתועשים מסוג משרביות למיניהם, סרגלי מתכת, פנלים מתועשים מחוררים וכו'. צבע המסתורים יהיה תואם לחזית הבניין הצמודה להם. ג. מפלס מסתור הכביסה יהיה נמוך ממפלס הקומה ב- 50 ס"מ ד. המסתור יהיה רציף והמשכי לכל גובה הבניין. תאסר "קפיצת" מסתורים לגובה חזית הבניין. ה. רוחב המסתור לא יפחת מ- 2.0 מטר ועומקו לא יפחת מ- 90 ס"מ. המסתור יהיה מיועד להתקנת עד 4 מעבי מזגן, וכן דודי שמש במידה ודודי השמש לא יותקנו על גג הבניין או בארונות ייעודיים במבואות הקומות. ו. פרטי מסתור הכביסה וחומר הגמר יוגשו כחלק מהבקשה להיתר הבניה בתכנית ובחתך בקנ"מ 1:20 ופרט המראה את החיבור לבניין בקנ"מ 1: מתקני מיזוג אויר א. מעבי מערכות מיזוג יותקנו במסתורי הכביסה או במתקן טכני מרכזי המיועד לכך או על גבי גגות שטוחים במקומות מוסתרים מהחזיתות הראשיות ב. מיקום מערכות המיזוג יהיה מספק לכל נפח המיזוג הדרוש לדירה גם אם בשלב הבנייה לא יותקנו כל מערכות המיזוג. ג. המזגנים יעמדו בתקנות למניעת מפגעים ( מניעת רעש 1992( המזגנים יותקנו באופן שימנע חריגות מתקנות הרעש ורעידות למבנה. ד. יאסר באופן מוחלט ומפורש התקנת מזגנים ומעבים על חזיתות המבנים ובכלל זה מזגנים המיועדים למרחבים מוגנים, שטחי מסחר או כל מזגן אחר. 13

14 3.5 דודי שמש א. מערכת קולטי השמש תותקן על גג המבנה בשטח משותף הניתן לגישה מתוך השטחים הציבוריים של המבנה. ב. המערכת תתוכנן כחלק אינטגרלי מעיצוב הבניין ג. דודי שמש יותקנו על גג המבנה באופן סמוי או בתוך מסתורי הכביסה או בתוך ארונות ייעודיים במבואות הקומות במבנה. ד. כל צנרת של קולטי השמש והדודים תהייה אך ורק בפירים מיועדים לכך. לא תותר העברת צנרת על חזיתות המבנה בשום תנאי כולל לא בתוך תעלות חיצוניות המיועדות לכך. פרגולות וסוככים 3.6 תותר הקמת פרגולות בדירות הגג בשטח עד 25 מ"ר או 1/6 משטח הגג הגדול א. מבניהם. הפרגולה לא תבלוט בכל תנאי מקונטור קומת הגג. הפרגולה תהייה צמודה לחזית הדירה וגובהה לא יעלה על 2.50 מטר )גובה נטו( לא תותר סגירת דפנות הפרגולות בכל צורה שהיא. ב. הפרגולות יוקמו מחומרים קלים כגון, עץ, אלומיניום, פלדה. לא יותרו פרגולות בטון. ג. לא יותרו סוככי מרקיזות במרפסות. סוככים למרפסות בבניין יותרו על פי פרט אחיד ד. בלבד לכל הבניין. לא תותר הקמת פרגולות בדירות גן. ה. פתחים ו- 20% קורות, לכל היותר. תיאסר פני הפרגולה יהיו פתוחים ביחס של 80% ו. התקנת מחצלות, רעפים או כל חומר קירוי אחר על גבי הפרגולה. צבע הפרגולה יהיה תואם לצבע חזיתות הבניין. ז. 3.7 רחבות כיבוי א. שינוי במיקום רחבות הכיבוי כפי שסומנו בתכנית יבחן על רקע השפעתו על המרחב הציבורי. ב. סימון של רחבת היערכות לכיבוי אש בשטח המגרש ייעשה במסמרות נירוסטה. ג. סימון רחבת היערכות לכיבוי אש מחוץ לשטח המגרש תסומן ע"י שילוט שיקובע לקיר פיתוח בגבול מגרש, בהתאם להנחיות הכבאות מקומית. 3.8 כותרות בניינים א. בבניינים הגבוהים מ- 12 קומות כותרות הבניינים יודגשו באמצעים עיצוביים ויהיו חלק מהתכנון האדריכלי של הבניין. ב. בכל הבניינים יאסר כל כיתוב על כותרות הבניינים לרבות שמות החברות הבונות. 14

15 גגות וחזית חמישית 3.9 גגות המבנים יהיו גגות שטוחים וישמשו כמרפסות גג או שטחים משותפים להתקנת א. מתקנית טכניים כדוגמת מתקנים סולריים, מתקני מיזוג, דודי מים ובריכות אגירה וכו'. מתקנים טכניים יתוכננו באופן מוצנע תוך התחשבות בחזית החמישית של הבניין אופן ב. הצנעת\ הסתרת המתקנים הטכניים יהיו חלק מהיתר הבניה מרפסות גג ירוצפו בחומרים בהירים )להקטנת עומס החום(. ג. שטחי גגות שאינם משמשים כמרפסות צמודות לדירות יחופו באבן חצץ או חלוקי נחל. ד. איטום גגות יותר ביריעות איטום לבנות או מצופות בשכבת גימור בהירה. לא יותר ה. גימור הגג בזיפות צבוע. כל חומרי גמר לגגות יהיו על פי ההנחיות לבניה ירוקה של עירית ראשון לציון. ו. בכל הבניינים יאסר כל כיתוב על כותרות הבניינים לרבות שמות החברות הבונות. ז. הנחיות לבניה ירוקה א. כל הבניה תהייה על פי הנחיות לבניה ירוקה שבקובץ ההוראות המרחביות הכללי של עיריית ראשון לציון הנחיות שילוט וסימון בניינים א. כל שילוט וסימון מבנים יהיה על פי הנחיות השילוט שבקובץ ההוראות המרחביות הכללי של עיריית ראשון לציון ותכנית האב לשילוט מסחרי. ב. הצבת שם המתכנן, החברה הבונה את הבניין או ציון שמי אחר, יותר אך ורק בקומת הקרקע של הבניין בסמוך למבואת הכניסה בשילוט חרוט על לוח מתכת בגודל שאינו עולה 30X50 ס"מ. 15 מעליות בכל מבנה הכולל 3 קומות ויותר לרבות קומת\ות חניה תותקן מעלית. מניין הקומות יימדד מהמפלס הנמוך ביותר של הבניין. לא תהיה בבניין קומה שאינה משורתת על ידי כל המעליות בקבוצה. היציאה מהמעלית והכניסה לדירה יהיו באותו מפלס. מכל דירה תהיה גישה, בכל קומה, לכל המעליות בבניין ; מספר המעליות ייקבע בהתאם למספר בני האדם הגרים בבניין ולא יפחת מהמצוין להלן : מעלית אחת. 3-7 קומות - לפחות a. 2 מעליות קומות- לפחות b. לפחות 3 מעליות קומות- c. לפחות 4 מעליות. מ- 22 קומות ומעלה- d. מהירות המעלית תיקבע בהתאם למספר הקומות כמפורט להלן: 3-14 קומות- מהירות 1.0 מ' / ש' קומות מהירות 1.6 מ' / ש' 3.12 א. ב. ג. ד. ה.

16 24-32 קומות- מהירות 2.5 מ' / ש' 33 קומות ומעלה- מהירות 3 מ' / ש' תבניות נוף 4.1. כללי.4 א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. לא תותר בניית גדר בדופן המגרש הקדמי והצדי אל מול המבואות לאורך כל חזית המבואות. תכנון הצמחייה יעשה תוך שמירה על מבט פתוח בין חזיתות המבואה והרחוב. ראה תרשים 9. בחזית המגרש שמול המבואה לא תותר התקנת כל מתקן שיהווה מכשול/מחסום לתנועה חופשית של הולכי הרגל. בגבול המגרש עם המדרכה העירונית יבוצע פרט מעבר )אבן שפה או מרצפת( במפלס הריצוף, שורה של אבן ליניארית 8/16 ס"מ בגוון שחור גרפיט בעיבוד מסותת. ראה תרשים 10. כניסה למבואת מבני המגורים מהרחוב תהיה ישירה ונגישה מהרחוב, בשיפוע אורך מקסימלי של 2%. ראה תרשים 10. יש להמנע ככל הניתן מתכנון מדרגות בכניסה הראשית לבניין מכיוון הרחוב. שביל הגישה יהיה ברוחב משתנה של 2-4 מ' ויהיה מרוצף באבן משתלבת בגוון לבחירה מהמפורט בהנחיות לחומרי גמר פרק 4.3. במידה וקיים שצ"פ בצמוד למגרש- יתוכנן חיבור המאפשר נגישות מהמגרש הפרטי אל שצ"פ סמוך. בשלושת המטרים הראשונים שצמודים לחזית המגרש יחולו ההנחיות הבאות: תינתן עדיפות להקצאת השטחים המחלחלים ) 15% משטח המגרש לכל הפחות(. יש לטעת עצי צל בעלי נוף רחב ושיחים גבוהים, אשר צילם יורגש ברחוב. תכסית צל בהתאם לתקן בניה ירוקה שבתוקף..a.b.c 16

17 תרשים : 9 גבול מגרש עם מדרכה עירונית-חתך. תרשים 10: גבול מגרש עם מדרכה עירונית- תכנית 17

18 תרשים 11: כניסה למגרש. תרשים 12: גינון בחזית מגרש. 18 י. חצרות הבניינים ישמשו בעיקר כשטחים מגוננים. אחוז שטחי הגינון יגיע לפחות ל- 30% משטח המגרש במגרש בו מגורים בלבד ו- 20% במגרש עם מסחר ומגורים )להוציא מגרשים חריגים,

19 יא. יב. יג. יד. ראה פירוט בפרק 12(. חישוב אחוז הגינון ייעשה מהקומות שבמפלס הרחוב הצמוד למגרש בלבד. גינון על גג לא ייחשב בסעיף זה. יותר שימוש של חלק משטחי החצרות לצרכי חניה עילית, עבור חניות אורחים בלבד. מספר החניות בחניה עילית לא יעלה על 10% ממספר יח"ד הדיור במגרש. החצר הפנימית תהיה מגוננת בעיקרה בהתאם להנחיות גינון ונטיעות. תכסית הריצוף בשטח המגרש שאינו מבונה לא תעלה על 40% משטח המגרש שאינו מבונה. במגרשים בהם יותר ליישם דירות גן: הגינות יופנו לכיוון השצ"פ ולא לכיוון הרחוב. הגינה תהיה בשטח שלא יעלה על 100 מ"ר. גבול הגינה יהיה מרוחק 3 מטרים לפחות מגבול מגרש צידי/אחורי ו- 5 מטרים לפחות מגבול המגרש עם הרחוב. ראה תרשים 11. גבול הגינה יוגדר באמצעות קיר בטון בגובה 1.50 מטר. החזית הפונה כלפי שטח הגינה המשותפת, תחופה בציפוי כורכרי 2000 תוצרת חברת רדימיקס, בגוון טבעי וסיתות עדין או ש"ע, וראש הקיר יחופה בנדבך תעשייתי דוגמת קופינג כורכרית מנוסר במידות 30/50/7, גווני כורכר, חול וחומים בהירים. ניתן לשלב עד 50% מחזית הקיר אלמנט משרביה בנויה..a.b.c.d טו. בתכנון חצר שירות )במגרשים עם מסחר( הפונה לרחוב משני/סמטה יש להסתיר את החצר מהרחוב באמצעות גדר בנויה בגובה 1.50 ביחס לגובה המדרכה/ קרקע בשביל הירוק. הגדר תיבנה בנסיגה מגבול המגרש תוך השארת רצועת גינון, אשר תתוחזק ע"י בעלי החנויות של קומת המסחר. רצועת הגינון תהא ברוחב 0.5 מטר נטו ועומק 1 מטר נטו לפחות, גם מעל תקרת מרתף. ראה תרשים 13. מומלץ על שתילת צמחיה מטפסת כדוגמת גפנית משולשת, קיסוס החורש, גפנית מחומשת, טרכלוספרמון יסמיני וכו'. ניתן לשלב שיחים בנוסף לצמחיה המטפסת. הגדר תחופה בטיח כורכר דוגמת ציפוי כורכרי 2000 תוצרת חברת רדימיקס או ש"ע, בגוון טבעי וסיתות עדין וראש הקיר יחופה בנדבך תעשייתי דוגמת קופינג כורכרית מנוסר במידות 30/50/7. ראה תרשים

20 תרשים :13 חצר שירות הפונה לרחוב 4.3 חומרי גמר בפיתוח 1. קיר הבטון יחופה בטיח כורכר דוגמת ציפוי כורכרי 2000 תוצרת חברת רדימיקס, בגוון טבעי וסיתות עדין או ש"ע, וראש הקיר יחופה בנדבך תעשייתי דוגמת קופינג כורכרית מנוסר במידות 30/50/7, בגווני כורכר, חול וחומים בהירים. 2. ריצוף שביל הכניסה הראשי יהיה עשוי באבן משתלבת בגוון לבחירה מהמפורט: שחור, אפור, חום בהיר, כורכרית וגווני אקרסטון אפורים, שחורים ולבנים. או לחילופין שביל בטון יצוק בגוון כורכרי תואם לחיפוי קירות הפיתוח. 3. מגרש החניה העילי והכניסה אליו מהרחוב ירוצפו באבן משתלבת בגווני אפור ושחור. סימון החניות ומספורן יבוצע באבן לבנה ולא בצבע. 4. פרטי מתכת בפיתוח ייצבעו בתנור בגוון כדוגמת הגידור )7022 ) RAL או נירוסטה בגמר מט. 4.4 הוראות לטיפול בעצי בוגרים עצים בוגרים לשימור א. עץ בוגר המסומן כעץ לשימור ישולב בתכנון הכולל ולא תותר כריתתו או פגיעה בו. ב. קו בניין מעץ לשימור יהיה בקוטר הנוף ולא פחות מ- 3 מטר ממרכז גזע העץ. שטח זה המוגדר כתחום העץ יוגבל בפיתוח ויסומן בבקשות להיתרי הבניה ככל שתוגשנה בתחומו. 20

21 ג. בכל בקשה להיתרי בניה ו/או פיתוח בתחום בו קיים עץ לשימור, יפורטו האמצעים להגנה על העץ במהלך עבודות הבניה והפיתוח. ד. כל פיתוח או שימוש בתחום עץ לשימור, ובכלל זה בסמוך לשורשיו גזעו ולצמרתו יעשו בזהירות מרבית תוך התחשבות בצורך לשמר את העץ באתרו ולטפחו. במקרים בהם יש חשש לפגיעה בעץ המוגדר לשימור יש להתייעץ עם פקיד היערות העירוני. ה. במקרים מיוחדים, בהם נדרש שינוי סיווג של "עץ בוגר לשימור" לסיווג אחר, יוגש עדכון לנספח עצים בוגרים. העדכון יוגש בעת בקשה להיתר בניה, לאישור ועדה מקומית ופקיד יערות עירוני. אישור יינתן לאחר תאום וקבלת חו"ד בכתב מפקיד היערות העירוני. )יאושרו עד 10% בלבד מכמות העצים הבוגרים שסווגו בתוכנית לשימור( עצים בוגרים להעתקה א. בעת הגשת בקשה להיתר בניה ו/או היתר לשימוש בשטח בו סומן עץ להעתקה תצורף לבקשה תכנית בקנ"מ 1:250 )לפחות( בה יסומן המיקום אלי יועתק העץ, בצירוף דפי הסבר בנוגע לשיטת ההעתקה והאמצעים המתוכננים שיש לנקוט על מנת להבטיח קליטה של העץ הבוגר באתרו החדש, מאושרים ומלווים ע"י אגרונום מומחה. ב. יוזם הבקשה להיתר יתחייב לבצע בקרה ופיקוח על אופן העתקת העץ באמצעות אגרונום מומחה. תנאי לקבלת טופס 4 למבנה המחייב העתקת עץ בוגר יהיה הגשת דו"ח של האגרונום שפיקח על העתקת העץ עצים בוגרים לכריתה א. בעת הגשת בקשה להיתר בנייה ו/או היתר לשימוש בשטח בו סומן עץ לכריתה, יש לצרף לבקשה להיתר דברי הסבר אודות העץ המיועד לכריתה, הכוללים את סוג העץ, גילו, גודלו, וסיבת הכריתה, בצירוף תכנית המפרטת את העץ או העצים שיינטעו במקום העץ או העצים המיועדים לכריתה: מספרם, סוגם ומיקומם. ב. לבקשה להיתר יצורף גם העתק כרטיס המידע הכלול בנספח עצים בוגרים של התכנית ובו מידע אודות מופע העץ, נדירותו, חשיבותו הנופית/ההיסטורית/האקולוגית, מצבו הבריאותי/בטיחותי ועוד. ג. יוזם הבקשה להיתר יתחייב לטעת עצים חדשים במקום העצים שכרת, בהתאם למפורט בבקשה להיתר בנייה. תנאי לקבלת טופס 4 למבנה המחייב כריתת עץ בוגר יהיה הגשת מפת מדידה של האתר בו ניטע העץ החדש, ערוכה בידי מודד מוסמך נטיעות וגינון א. בכל השטחים הפתוחים באשר הם יש להשתמש בעיקר בצמחיה מקומית וחסכונית במים. ראה רשימת צמחים של משרד החקלאות. ב. עצים חדשים לנטיעה - נדרשת נטיעה של עץ אחד לפחות לכל 75 מ"ר פנויים במגרש. ג. יושם דגש על עצים שיסייעו לשיפור התנאים המיקרו-אקלימיים )למשל עצים הנותנים צל מהותי בעונת הקיץ(. ד. עומק אדמת גן על אדמה קיימת )לא מופרת או דחוסה( יהא לפחות 50 ס"מ למעט בנטיעת עצים, ראה סעיף ז' בפרק זה.

22 ה. ו. ז. ח. ט. עומק מצע שתילה על תקרת בטון לא יפחת מ- 1.5 מטר למעט באזורי תשתית בהם ניתן להגיע למינימום של 50 ס"מ. שטח בעומק 50 ס"מ לא יעלה על 30% מסך שטח הגינון במגרש. בנטיעות עצים ע"ג תקרת בטון, יש לוודא כי לכל עץ יש 8 מ"ק של אדמה/מצע גנני בעומק מינימלי של 1 מטר נטו. תכניות גינון והשקיה ופירוט הצמחייה שתישתל בהם יהיו חלק מתכנית הפיתוח והם יאושרו בשלב היתר הבניה וביצוען יהיה תנאי למתן טופס 4. הנחיות בדבר גינון ונטיעות ב חזית המגרש מופיעות בפרק 4 סעיף 9. נדרשת נטיעה של עץ אחד לפחות לכל 50 מ"ר פנויים במגרש. 22

23 חדרי טרנספורמציה בתכנית הבינוי מצוינים מיקומים לחדרי הטרנספורמציה בכל מגרש. עם זאת ידוע כי לא בכל מגרש המיקום ינוצל לבניית חדר זה. במגרשים בהם לא תידרש הקמת חדר טרנספורמציה, השטח יפותח בהתאם להנחיות על פי המיקום בו אמור היה להימצא החדר. מסגרות הפלדה בחדר הטרנספורמציה תהא צבועה בתנור בגוון תואם לצבע החזיתות. החדר יחופה באבן כורכרית מנוסרת, או מסותתת, או באבן על פי האבן הבנויה בבניין הסמוך ביותר..5 א. ב. ג. ד. 6. אשפה פנאומטית 6.1 הסבר על המערכת בשכונה, המיועדת לקום בראשון לציון, מתוכננת לקום מערכת חדשנית אוטומטית לפינוי פסולת אשפה ביתית על בסיס פניאומאטי. זוהי מערכת מתקדמת, הפועלת לניתוב הפסולת לאתר מרכזי )טרמינל( באמצעות זרם אוויר במערכת צינורות תת קרקעיים, תוך הפרדה במקור של הפסולת לשלושה זרמים- אריזות, נייר ואשפת יתר. האשפה הביתית נאספת בשקיות ומושלכת על ידי הדיירים לפתחים שהותקנו במבנה, כל זרם לפתח נפרד. דרך הפתחים עוברת האשפה לצינור אנכי )שוט( אשר בתחתיתו מגוף. מעל המגוף נאצרת האשפה ונערמת. מערכת שליטה ובקרה אלקטרונית פותחת את המגופים, לסירוגין, והפסולת נשאבת דרך מערכת הצינורות ומגיעה כשהיא מופרדת אל הטרמינל. מערכת האשפה הפניאומטית תחליף את חדר האשפה המסורתי בבניין. אשפה שלא תיקלט במערך התשתית הפניאומטית )גזם, ריהוט, מוצרי חשמל וכדומה( תטופל בנפרד, באמצעות הקצאת שטחים יעודיים בשטח הציבורי )מרכזי מיחזור(. 6.2 אופן הביצוע וחלוקת האחריות תכנון המערכת הפניאומטית ישתלב בתכנון שאר התשתיות הציבוריות בשכונה ויבוצע במקביל להן. כל העבודות הקשורות במערכת הפניאומטית בחלק הציבורי תבוצענה באמצעות זכיין )"הזכיין"(, אשר ייבחר על ידי עיריית ראשון לציון עבודות ההכנה במסגרת המגרש הפרטי )והבניינים שיוקמו( תבוצענה על ידי הקבלן מטעם בעל המגרש הפרטי )להלן "הקבלן"( ועל פי ההנחיות המצורפות. עבודות ההכנה האמורות שהינם על חשבון ובאחריות הקבלן יכללו, בין היתר : א. בניית חדר אשפה קומתי. ב. בניית פירי אשפה אנכיים שיעברו דרך כל הקומות בבניין עד לחדר המגופים, כולל הנחת הצנרת. ג. בניית חדר מגופים. ד. בניית תעלת בטון יצוקה כהכנה להנחת צינור ראשי מחדר המגופים, תחת רצפת המרתף ועד לגבולות המרתף, לכיוון כללי של אחד הרחובות הסמוכים למגרש- ידרש רק במקרה בו הבניין יוקם ועדיין לא יהיה זכיין מטעם עיריית ראשון לציון. 23

24 הנחת מצנחות האשפה בפירים )צינורות שוטים( עד לחדר המגופים, כולל דלתות האשפה בחדרי האשפה הקומתיים, יהיו על חשבון ובאחריות הקבלן הבונה על פי המפרט המצורף הצבת פריטי המערכת הפניאומטית בחדר המגופים וביצוע חיבור הצינור הראשי מחדר המגופים אל גבולות המגרש הפרטי יבוצעו ע"י הזכיין, ובאחריותו, במימון הקבלן הבונה כתנאי לקבלת היתר בנייה יחויב כל קבלן בונה לתאם מול עיריית ראשון לציון את חיבורי המערכת הפניאומטית למגרש הפרטי ולבניין שהוקם עליו ולעמוד ביתר התנאים שייקבעו במסגרת ההיתר על ידי עיריית ראשון לציון ו/או מי מטעמה ו/או הוועדה המקומית ו/או כל גורם מוסמך אחר. 6.3 מרכיבי המערכת בגבולות המגרש חדר אשפה קומתי חדרים להשלכת האשפה ימוקמו בכל קומה בקרבת פיר המעלית וחדר המדרגות. האחריות על תכנונם במסגרת תכנון הבניין היא על בעל המגרש / היזם והקבלן. צמוד לחדרים אלה יעבור פיר אשפה אנכי אשר יחבר את כל קומות המבנה )בדומה לפיר אשפה רגיל(. בתחתית פיר האשפה ימוקם חדר המגופים. בינוי א. מצורף שרטוט סכמתי של חדר האשפה הקומתי ושל פיר האשפה האנכי. ב. מידות המינימום הפנימיות של חדר האשפה יהיו 230 ס"מ 160 ס"מ )150/220 ס"מ לכל הפחות לאחר חיפוי(, זאת בכפוף להנחיות הנגישות למשתמשי כסאות גלגלים. מידות המינימום של פיר האשפה האנכי הצמוד לחדרי האשפה יהיו 70 ס"מ 230 ס"מ. ג. מחוץ לחדר האשפה הקומתי, לפני דלת הכניסה אליו, יתוכנן ויבוצע משטח תפקוד פנוי לבעלי מוגבלויות במידות 150/150 ס"מ או 170/130 ס"מ. ד. רוחב פתח הבנייה לדלת הכניסה לא יקטן מ 90 ס"מ. ה. בקיר המפריד בין חדר האשפה לפיר האשפה, תמוקמנה שלוש דלתות להשלכת אשפה. גודל הפתחים לבנייה יהיה 30X30 ס"מ. גובה תחתון )אונטרקאנט( לפתחי זריקת האשפה ס"מ וגובהם העליון )אוברקאנט( ס"מ. תאור הדלתות להתקנה מופיע בסעיף להלן. ו. תתוכנן אפשרות לגישה ולטיפול באשפה מצטברת וכן לתיקון תקלות בקטע הצנרת הנמצא בתחום חדר האשפה הקומתי. ז. פיר האשפה האנכי יהיה פתוח )חלל( כלפי חדר המגופים תקנים א. חדר האשפה יכלול רצפה עמידה, נגד החלקה דרגה )R12( B נקודת תאורה מוגנת מים בעלת מנגנון הדלקה קפיצי הכבה מעצמו ובעל יכולת כיוונון השהייה, שקע 15 אמפר מוגן מים, ברז גן "3/4 ונקודת ניקוז "4/2. 24

25 ב. ג. ד. ה. ו. בכניסה לחדר האשפה תותקן דלת חסינת אש לפי תקן. הדלת והמשקופים יהיה בצבע הנוגד לצבע הקיר. יותקן מגיף דלת בעל מנגנון השהייה שיכוון כך שהזמן שיידרש לסגירת הדלת לא יהיה קטן מ- 5 שניות. הקירות יהיו בגימור קשיח וברובה אפוקסי עד גובה הדלת. לחדר תתוכנן מערכת להפחתת רעש מתחת ל- 45 דציבלים לפי תקנות המשרד להגנת הסביבה. יש להבטיח פתרון איוורור ושחרור עשן של החדר והפיר תוך עמידה בכל התקנים הנדרשים ובתיאום עם הרשויות הרלוונטיות. לחדר האשפה הקומתי יותקנו שילוטי הכוונה בגרעין הבניין, ושלט תקני על הקיר לצד ידית דלת החדר בגובה 150 ס"מ לזיהוי החדר מצנחת אשפה )צינור שוט( א. מצנחות האשפה עוברות בכל קומות המבנה החל מהגג לצורך אוורור, דרך פיר בטון לאורך כל הקומות ומסתיימות בקומת המרתף העליונה, בחדר המגופים, בו הן יתחברו למגופי המערכת הפניאומטית לפינוי האשפה. ב. המפרט המתואר בסעיף להלן קובע את הדרישות מכל אחת ממצנחות האשפה האמורות להיות מותקנות על ידי הקבלן ובאחריותו. ג. בכל מבנה תהיינה שלוש מצנחות אשפה זהות, אשר תמוקמנה באותו פיר בטון אחת לצד השניה, כפי שמופיע בשרטוטים המצורפים. ד. בכל חדר אשפה קומתי יהיו שלושה פתחים מקבילים כמפורט בסעיף כל פתח יחובר למצנחת אשפה אחרת וישמש לפינוי אחד מתוך שלושת זרמי האשפה המתוכננים בבנין. תיאור מצנחת האשפה )צינור השוט( צינור נירוסטה בקוטר פנימי של 500 מ"מ לכל אורכו, בעובי מינימלי של 1.0 מ"מ, עשוי פלדה בלתי מחלידה, 304. ASTM קטעי הצנרת יהיו מחוברים אחד לשני על ידי ריתוך או על ידי חיבור שקע-תקע או על ידי חיבור באמצעות חבקים חיצוניים לצינור. בכל מקרה יש לוודא אטימות החיבור למניעת דליפת נוזלים וגזים. בכל קומה תהיה לכל צינור יציאה אלכסונית לקיר חדר האשפה הקומתי שם יתחבר לדלת השלכת האשפה. קצה הצינור העליון יהיה באותו קוטר של כל הצינור וישמש לאוורור. יותקנו בו אמצעים למניעת כניסת גשם ובעלי חיים. בנוסף, כאופציה, מתקן לשטיפה ולהזרמת נוזל אנטיבקטריאלי ומפיץ ריח טוב NFPA 82 או תקן תיאור הדלתות א. בכל קומה תותקנה שלוש דלתות, כל אחת בגודל 30X30 ס"מ. ב. הדלתות תהינה עשויות מפלדה בלתי מחלידה )נירוסטה(. ג. הדלתות תהיינה עמידות לאש לפי דרישת מכבי האש ותעמודנה בתקן- ישראלי 1212 או שווה ערך ושווה איכות אירופאי. 25

26 ד. ה. ו. מומלצות דלתות ערסל להנחת אשפה כאופציה. לכל דלת יהיה סימון לייעוד הדלת )סוג אשפה(. הסימון ילווה בכתב ברייל תיקני אשר ימוקם במרחק 9.5 מ"מ לכל הפחות ממנו, מתחתיו או לצידו. לדלתות יותקן אמצעי הפעלה בגודל נוח לשימוש, בניגוד חזותי לסביבתו, אשר ניתן לזיהוי מישושי ואשר יואר בעוצמה מתאימה. הפעלתו תהיה קלה, ביד אחת, תוך הפעלת כוח קטן מ- 22 ניוטון )כ- 2.2 ק"ג(. לצורך הפעלתם לא יידרשו תמרון עדין של האצבעות, אחיזה חזקה, צביטה חזקה, סיבוב חזק של כף היד או לחיצה רצופה. לדלתות תהיה סגירה עצמית אוטומטית עם מנגנון שיכוך הידראולי התקנה ההתקנה של מצנחות האשפה תבוצע על ידי מתקינים מומחים וייושמו חיזוקים לקירות הפיר, אשר יחזיקו את משקל מצנחת האשפה )יש לקחת בחשבון שלוש מצנחות אשפה, אחת על יד השנייה(, כולל חישוב לרעידות אדמה, ובו זמנית לא יעבירו רטט לקירות הפיר )באמצעות רפידות גומי בחבקים העוטפים את הצנרת(. יש לשים דגש על הפחתת הרעש בנקודת נחיתת האשפה וכן על עמידות הנקודה הנ"ל לכוחות שיווצרו בנפילה מגובה המבנה המדובר התחברות למערכת הפנאומטית הקבלן הבונה יעביר את צינורות מצנחות האשפה בתוך הפיר לתוך חדר המגופים עד לגובה 30 ס"מ מתחת לתקרת חדר המגופים. החיבור הסופי למגופי המערכת הפנאומטית יהיה באחריות הזכיין אך במימון יזם הבנין בטיחות לאורך פיר האשפה האנכי יותקנו ספרינקלרים, לפי דרישות כיבוי האש, לפחות בכל קומה שנייה )לסירוגין(. הספרינקלר יהיה מוגן בתוך קופסת פלדת אל חלד מעל לפתח הקומתי בתוך הפיר תאום ופיקוח הנחיות אלו לרבות המפרט מחייבות את בעל המגרש הפרטי/היזם. בכל מקרה יידרש בעלי המגרש הפרטי/היזם לאפשר ליועץ הנדסי מטעם העירייה ו/או מי מטעמה לבצע פיקוח עליון ביחס לביצוע האמור במפרט זה והוראות כאמור יכללו במסגרת ההסכמים אותם יערוך עם הקבלן או קבלני משנה אחרים מטעמם. 6.4 חדר המגופים בניית חדר המגופים בבניין הינה באחריות ועל חשבון בעל המגרש הפרטי / היזם והקבלן הבונה. הזכיין יהיה אחראי על התקנת מרכיבי המערכת הפניאומטית בלבד בחדר המגופים. חדר המגופים הינו תחנת המעבר המחברת בין פיר האשפה של הבניין למערכת צינורות ההולכה התת קרקעית השכונתית. חדר זה ימוקם במרתף העליון של הבניין מתחת לפיר 26

27 האשפה, אליו יורדת האשפה בגרביטציה בתוך מצנחות )צינורות( האשפה ובו ממוקמים כל המגופים בינוי 350 מצורף שרטוט סכמתי של חדר המגופים. מידות המינימום הפנימיות של החדר הינן א. סמ' 570 X סמ'. גובה מינימאלי לחדר המגופים, מרצפה לתקרה, יהיה 400 ס"מ. את חדר המגופים יש למקם כך שניתן יהיה לחברו, בין כלונסאות ויסודות הבניין, אל הצנרת ב. המרכזית )המערכת הפניאומטית השכונתית(. מיקום חדר המגופים ביחס לפיר האנכי יהיה כזה שיאפשר חיבור של מצנחות האשפה אל מגופי ג. המערכה בזווית מקסימלית של 30 מעלות )ראה שרטוט נלווה לחדר המגופים(. קירות החדר יתוכננו לתת לחץ של 300 מ"מ עומד מים. ד תקנים הקבלן הבונה יכין לחדר הזנת חשמל חד פאזית 15 אמפר, עם הארקה ושקע בקיר, תאורה א. מוגנת מים, תאורת חירום וארון בקרה על פי הנחיות יועץ החשמל מטעם בעל המגרש הפרטי / היזם והקבלן הבונה. וחיפוי קירות קשיח. R12 הרצפה תהיה עמידה להחלקה דרגה B או ב. הרובה )קירות ותקרה( תהיה אפוקסית. ג. יש להבטיח פתרון איוורור ושחרור עשן של החדר והפיר תוך עמידה בכל התקנים הנדרשים ד. ובתיאום עם הרשויות הרלוונטיות. לחדר תתוכנן מערכת להפחתת הרעש בדירות המגורים ובבניין כולו עד מתחת ל 45 דציבלים, ה. או רעש בלתי סביר אחר, הכל לפי תקנות המשרד להגנת הסביבה. יש להתקין בחדר ברז גן "3/4 וכן מחסום רצפה "4. ו. במרכז תקרת החדר יש לקבוע וו מחושב לעומס של 200 ק"ג. ז. הכנה לצנרת המחברת את חדר המגופים אל גבול המגרש הפרטי באחריות הקבלן הבונה לתכנן ולבצע תעלת בטון יצוק מחדר המגופים מתחת לרצפת המרתף ועד לגבולות המרתף להנחת הצנרת הראשית: מידות התעלה יהיו - רוחב פנימי של 80 ס"מ ועומק 80 ס"מ. התעלה תבנה מתחת למפלס רצפת המרתף העליון ותהיה מכוסה בכיסוי פריק. כיוון התעלה יהיה אל גבולות המגרש הפרטי עם הרחוב ואל נקודת חיבור המערכת הפניאומטית השכונתית, כפי שתיקבע על ידי עיריית ראשון לציון. כאמור- הכנה זו תדרש רק במידה וטרם ייבחר זכיין בעת הקמת הבניין א. ב. ג. ד. ה. 6.5 הצנרת השכונתית הצנרת השכונתית הפניאומטית הינה באחריות הזכיין והיא תשולב בתשתיות השכונתיות וייעודה להעביר את האשפה מגבולות המגרש הפרטי אל טרמינל האיסוף המרכזי. 27

28 תשתית השינוע השכונתית מורכבת כולה ממערכת צינורות בקוטר ממוצע של 500 מ"מ ובעומק של כ- 3 מ' מתחת לפני הקרקע. 6.6 תחנת האיסוף המרכזית )הטרמינל( בטרמינל תאסף כלל האשפה השכונתית. האשפה תכוון לאזור הטיפול על פי סוגיה השונים, למכלים ייעודים ותועבר לאתרי מחזור ייעודיים / אתרי טיפול בפסולת. תידחס בקשה להיתר תתואם באופן פרטני לעניין המערכת הפנאומטית עם גורמי עירייה או מי מטעמם. הנחיות מעודכנות, במידת הצורך, ימסרו בעת התאום המפורט. 28

29 6.7 תרשימים סכמטיים לתכנון לחדר מגופים. תרשים 14: תכנית מאפיינת תרשים 15: חתך מאפיין 29

30 6.8 תרשימים סכמטיים לתכנון לחדרי אשפה קומתיים תרשים 16: תכנית סכמתית חדר אשפה קומתי תרשים 17: חתך מאפיין חדר אשפה קומתי 30

31 7. טיפול במי נגר תרשים 18: מערכת השבילים והגינות מהווה בסיס לניהול מי הנגר בשכונה, אשר מנתבת אותם לאזורי השהייה ואיגום בגינות והפארק העירוני. א. ב. ג. ד. ה. ו. חצרות הבניינים יתוכננו להשהייה ובמידת הניתן גם חלחול של מי הנגר בשטחי הגינון שבכל תא sשטח )לפי סוג הקרקע וכושר חלחול(. כל בקשה להיתר תכלול סכמה לניהול מי נגר ותיאור טכני ופירוט של פיתוח החצר אשר יבטיח כי האמור לעיל יבוצע כתנאי להשלמת פיתוח החצר סביב הבניינים. המרתפים יתוכננו בתכסית של 85% משטח המגרש, כך שיוותרו 15% משטח המגרש כקרקע פנויה לניהול נגר וחלחול. טיפול במשטחי הגג: על גגות הבניינים יתוכננו מערכות תשתית לגגות ירוקים ומערכת ניקוז לנטיעה על מצע מנותק. תכניות גינון והשקיה ופירוט הצמחייה שתישתל בהם יהיו חלק מתכנית הפיתוח והם יאושרו בשלב היתר הבניה וביצוען יהיה תנאי למתן טופס 4. ככל הניתן יהיו שטחי הגינון במפלס נמוך מהשבילים כך שיהוו שטחי השהייה למי הנגר. בשטחים המשותפים ישולבו אמצעים להשהיית נגר עילי. תכנון השטחים בהם ישולבו אמצעים אלה ייעשה על ידי אדריכל הנוף בשיתוף הידרולוג. יש לתכנן את הטופוגרפיה במגרש באופן שינתב את עודפי מי הנגר לכיוון השצ"פ, במידת האפשר. יש להסדיר את הניקוז בצורה מתוכננת, בהתאם לסעיף ניהול נגר ונספח הניקוז. נושא זה יבחן בתכנון המפורט. מומלץ כי מצע לשטחי הגינון יהיה שכבת חצץ ו/או טוף וכד' בעובי 50 ס"מ ומעליו שכבה גננית. 31

32 OV ER FL O O OV ER FL O O קו פרשת המים בשכונה תרשים 19 : קונספט הניקוז הוא הפניית מי הנגר מהשטח הפרטי אל השצ"פ, וממנו להמשך טיפול בפארקים שממזרח ושממערב. 32

33 א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. 8. מקרים מיוחדים: במגרש 501 תותר גדר בקו מגרש בצדו הצפוני של המגרש, על אף שממוקמת מול מבואת כניסה במבנים משולבים עם מסחר חצר תפעולית תמוקם בקומת הקרקע ותוקף בגדר לפי הנחיות בפרק 4 ורצועת גינון ברוחב 1 מטר לפחות. שתילת העצים מול מגרשים לכיוון הרחוב באזור קו הבניין תתוכנן כחלק מפיתוח הרחוב מגרש 507 ו- 404 קו בניין אפס יותר רק לקומת הקרקע. במגרש 404 ירידה לרכבי אספקה ופינוי אשפה תהייה רק מרמפה A. מגרשים עם אחוז גינון החורג מההנחיות: במגרשים 5,10,19,30 אחוז הגינון המינימלי הוא 25% במגרשים 404,508 אחוז הגינון המינימלי הוא 15% במגרש 502 אחוז הגינון המינימלי הוא 10% במגרשים , אחוז הגינון המינימלי הוא 7% 33

החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ רח' ארלוזורוב 51, חולון, טלפון: /5/6 פקס:

החברה הכלכלית לפיתוח חולון בעמ רח' ארלוזורוב 51, חולון, טלפון: /5/6 פקס: Jean Paul Viguer et Associ es Architecture et Urbanisme Paris, France ק.ס.מ. קבוצת סוף מערב תכנון הסביבה ותכנון אורבני פתח תקווה 972-3-9214510 עיריית חולון מינהל ההנדסה החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר ספטמבר 1024 1 תוכן העיניינים מסמך א': הקדמה ותכולת העבודה מסמך ב': תנאים כלליים ומפרט מיוחד מסמך ג': כתב כמויות 2 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מפרט טכני מיוחד

מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מפרט טכני מיוחד 1041/OL25775 15/04/2013 מהדורה 41 מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מיוחד 1 תוכן עניינים : 3 3 0 6 14 12 12 16 19 20 22 22 31 32 36 31 31 31 33 03 02 01 03 09 23 23 11 11 תיאור

Læs mere

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד תכנון זמין מונה הדפסה 62

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית מסילה רביעית באיילון, קטע תא מרכז - לוד תכנון זמין מונה הדפסה 62 חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 965 הוראות התכנית תכנית מס' תתל/ 33 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית תל-אביב, מרכז אור יהודה-אזור *ישן*, מצפה אפק, גבעתיים, עמק לוד,

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills תוכן עניינים הטכנולוגיה מעולם לא הציבה בפנינו כל כך הרבה הזדמנויות ומורכבויות בתהליך יישום של פרויקט חלונות דלתות והצללות אלומיניום. בחירת השותף הנכון מאפשרת לכם למנף הזדמנויות אלה בפשטות וביעילות, אולם

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים רכבת ישראל מכרז מס' 51430 TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים מסמך ג'- נספחים -23.3.2016 1 מסמך ג' נספחים הוראות לביצוע AS MADE מפרט בקרת איכות של הרכבת

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 M553n M552dn M553dn Installation Guide HE מדריך התקנה www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 1 Select a sturdy, well-ventilated,

Læs mere

קובץ התקנות רשומות י"ד בכסלו התשע"ו 26 בנובמבר 2015

קובץ התקנות רשומות יד בכסלו התשעו 26 בנובמבר 2015 רשומות קובץ התקנות 26 בנובמבר 2015 7574 י"ד בכסלו התשע"ו עמוד צו ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ו- 2015.................. 180 צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך!

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך! www.bulgariatravel.org אתרי סקי בבולגריה מולטימדיה תוכנית מבצעית פיתוח אזורי 2007-2013 www.bgregio.eu משקיים בעתידך! הפרויקט ממומן בשיתוף עם האיחוד האירופי באמצעות קרן האירופית לפיתוח אזורי וגם מתקציב

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013 תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי אדם: 2013-2016 מסגרת רב שנתית לניטור ומחקר, 2016 ירושלים, 4 בפברואר 2013 החל כשני פרויקטים נפרדים: אי יציבות התשתית בים המלח ניטור ומחקר גוף המים צרכנים:

Læs mere

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס:

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בעמ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס: הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: 58-T יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהמוצר

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

דגם SDC

דגם SDC הוראות שימוש והפעלה למייבש כביסה עם קונדנסר דגם SDC18809 יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות: 03-9254812, מוקד מרכזי: 1-800-26-11-26 www.miniline.com/samsung 2 תוכן

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

למקרר דגם: RT-62 EASW

למקרר דגם: RT-62 EASW הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: RT-62 EASW יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל ההיערכות הישראלית לשמירת הטבע: עמידה בהמלצות ה- OECD וביעדי התכנית האסטרטגית העולמית לשמירה על המגוון הביולוגי לשנים 2020-2011 פערים והמלצות כל הזכויות

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 פרוטוקול לניטור ומעקב אחרי שריפה בפארק הטבע יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 1 ב 3 תוכן עניינים הקדמה... 3 מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה... 3 מבוא ממשק ושריפות... 3 שריפה מבוקרת ככלי ממשק...

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא 1 מגן דוד אדום בישראל אגף רפואה שרותי אט"ן נהלים ופרוטוקולים רפואיים לעבודת פאראמדיק באט"ן מודל עבודה ללא רופא עודכן באפריל 2008 (עדכון מס. ( 15 2 עמוד תוכן עניינים תוכן מבוא: כללי, מטרה, שיטה מבוא: סמכות

Læs mere

מערכת תנועה MYOLOGY רקמת השריר תופסת כ- 40 % ממשקל גוף האדם. הרקמה מורכבת מסיבי שריר המכילים חלבונים ברי כווץ הנתמכים ע"י רקמת חיבור.

מערכת תנועה MYOLOGY רקמת השריר תופסת כ- 40 % ממשקל גוף האדם. הרקמה מורכבת מסיבי שריר המכילים חלבונים ברי כווץ הנתמכים עי רקמת חיבור. 1 מערכת תנועה MYOLOGY שרירים MUSCLES רקמת השריר תופסת כ- 40 % ממשקל גוף האדם. הרקמה מורכבת מסיבי שריר המכילים חלבונים ברי כווץ הנתמכים ע"י רקמת חיבור. השרירים מתכווצים בעקבות דחף )IMPULSE( עצבי הורמונלי

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דוח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי מול ים סוף-ים מלח Red Sea Dead Sea Water Conveyance תכנית מחקר דיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים מרץ 2014 הוכן על ידי פרופסור 'ון אנת'וני אלן מכללת קינ'ס קול' לונדון וית הספר ללימודי המזרח ואפריקה, לונדון

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית

לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית w w w. a y u r v e d a - h e a l. c o m, i g a l k u t i n @ g m a i l. c o m " זה אשר רואה את המציאות כפי שהיא, בעל שליטה עצמית, סובב בעולם

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ חוד ביוכימיה מעבדה APDF MERGER DEMO קינטיקה של אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה ביוכימיה מעבדה מס' קינטיקה של אינברטאז משמרים מטרות הניסוי : א. ב. ג. הפקת האנזים. קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר.

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי בברלי סלומון ענת פנחסוביץ- - פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזיותרפיה, נשר פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון לבריאות הגב, ורדיה ציפי קנול מנהלת שרותי הפיזיותרפיה

Læs mere

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע אפרת קורן, מורה בביה"ס דרכא גדרה, לשעבר מדריכת מוט"ל וחברה במרכז הארצי למורי מוט"ל הקדמה נושאי סביבה שעולים על סדר היום

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמ"ב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים,

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים, יהודי תימן תימן, המוקפת ימים ומדברית, הייהה מדינה עצמאית, גולה בפני עצמה, שניהלה אורח חיים לתי מתוך חירות רוחנית מוחלטת. העדר רציפות גיאוגרפית עם מרכזי יהדות אחרים ליכד וגיבש את תושביה היהודיים של תימן

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007 ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ ÏÂ Ó א ס ו פ ת מ ח ק ר י ת מ ר י ם כניסה שולחן תמר מועצת צמחים 2007 יציאה למגדלי מגדלות תמרים מחקרים במג'הול מחקרים בחייני מחקרים בהשקייה ודישון מחקרים בהגנת הצומח מחקרים בנושאים

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

דר שגית לב ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה מהי גילנות? "גילנות מוגדרת כסטריאוטיפים שליליים או חיוביים, דעות קדומות ו /

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד דוגמאות נבחרות מיצירותיו הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים הקדמה לרגל כנס מנדל לחינוך שנות חינוך בישראל עבר הווה ועתיד המתקיים ב ± בדצמבר בכפר המכביה מוגשת לכם אסופת מאמרים זוÆ

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

תוכן עניינים המהנדס של המדינה... 8 מחויבות למשתמשי הדרך, לחברה ולקהילה.. 70 אסטרטגיה וניהול נושא הקיימות והאחריות מנהלים באחריות...

תוכן עניינים המהנדס של המדינה... 8 מחויבות למשתמשי הדרך, לחברה ולקהילה.. 70 אסטרטגיה וניהול נושא הקיימות והאחריות מנהלים באחריות... אחריות תאגידית 2016 תוכן עניינים דבר יושב ראש הדירקטוריון...4 דבר המנכ"ל...5 דו"ח הקיימות והאחריות התאגידית... 6 של נתיבי ישראל... 6 תוכן ומבנה...7 המהנדס של המדינה... 8 שנות ה- 60...15 שנות ה- 70...16

Læs mere

קבוצת טיפול תרופתי התוויות רפואיות התוויות נגד בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מ"ג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה

קבוצת טיפול תרופתי התוויות רפואיות התוויות נגד בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מג אבקה לתמיסת הזרקה 1 בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מ"ג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה אנדוקסן בקסטר 500 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה אנדוקסן בקסטר 1 ג' אבקה לתמיסת הזרקה CYCLOPHOSPHAMIDE בקסטר אנדוקסן

Læs mere

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014 המיזם הלאומי לשימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 4 יוסי לשם, אורי פלג, מוטי צ רטר, יואב מוטרו, דן אלון, קובי מירום, שאול אביאל, משה נתן, סיגלית ניר, איתי שמשון,

Læs mere

תזונה ומטבוליזם סיכום

תזונה ומטבוליזם סיכום תזונה ומטבוליזם אנרגטיקה מקורות אנרגיה תכולת אנרגיה במזון לאן אנרגיה זו הולכת אנרגיה נכנסת הולכת לאחת משני מסלולים אנרגיה מטבולית או אנרגיה מופרשת: אנרגיה מטבולית אנרגיה המשמשת למטבוליזם או הולכת לאגירה.

Læs mere

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית עט השדה כתב-העת של מיד"א מרכז ידע אשלים גיליון 3 אב תשס"ט יולי 2009 עבודה בחברה רב-תרבותית הוועדה המייעצת הוועדה להוצאה לאור, אשלים עורכת לשון עיצוב גרפי והפקה מזכירת המערכת מנהל ההוצאה לאור כתובת המערכת

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי עם משיבון דיגיטלי דגם KX-TCD445BX טלפון אלחוטי זה תומך בתכונות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה כדי להציג את מספר הטלפון של המתקשר, יש להירשם בחברת הטלפונים תוכן העניינים

Læs mere

מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות

מיקור-חוץ בתוכנית מעגלי תעסוקה: ניתוח והמלצות המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים נייר עבודה מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות רמי אדוט מאי 2017 מבוא שאלת החזרה לעבודה ועידודם של תובעי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק

Læs mere