Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev"

Transkript

1 Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil Værktøjet Google Docs Værktøjet Google Sheets Værktøjet Google Slides Download og del fra Google Drev Download fra en åben fil Download fra en lukket fil Del åben fil Del lukket fil Del mappe Redigering i Google Drev Redigering og download af Google Docs Redigering og download af Google Sheets Redigering og download af Google Slides Drev, mapper og filer, som andre har delt med mig Download af en delt mappe Føj delt mappe til mit Google Drev Log ud af Google Drev Side 1 af 45

2 Google Drev er et netbaseret lagringsområde, som kan betjenes fra: Computer Tablet Smartphone Google Drev er koblet sammen med en Googlekonto. Opret Googlekonto Åbn for Internet Explorer og hjemmesiden Venstreklik på punktet +Dig. Hjemmesiden for at logge på Googlekontoen eller for at oprette en konto åbnes. Venstreklik på punktet Opret en konto. Side 2 af 45

3 Udfyld oprettelsesformularen. Venstreklik på tasten Næste trin. Venstreklik på Nej tak for at komme videre, profil og billede kan altid tilføjes senere. Side 3 af 45

4 Kontoen er oprettet og klar til brug. Venstreklik på tasten Fortsæt til Google+ Google+ åbnes. Mulighederne for anvendelse af Googlekontoen åbnes ved at venstreklikke på ikonen Apps., som giver adgang til de Apps., som googlekontoen indeholder. Der er flere anvendelsesmuligheder, som aktiveres ved venstreklik. Google drev aktiveres ved at venstreklikke på ikonen Drev. Side 4 af 45

5 Åbning af Google Drev Log på Googlekontoen og venstreklik på ikonen Apps., som giver adgang til Googles muligheder. Venstreklik på Googledrev ikonen. Velkomstskærmen vises. Venstreklik på Næste. Side 5 af 45

6 Igen venstreklik på Næste. Venstreklik igen på Næste. Venstreklik på Vis Drev. Side 6 af 45

7 Drevet åbnes og i venstre side ses betjeningspanelet for Google Drev. Standardmarkeringen ligger på Mit drev. Side 7 af 45

8 Værktøjet Ny Værktøjet Ny indeholder muligheder for at oprette mapper, uploade filer, oprette Google dokumenter og evt. tilknytte flere apps. til drevet. Værktøjet Mappe Mapper oprettes på Google Drev for at holde orden i de dokumenter, der placeres på drevet og for at give mulighed for at dele udvalgte mapper med andre personer. Når der venstreklikkes på Mappe, åbnes en dialogboks, hvori mappen navngives. Når mappen er navngivet, venstreklikkes på Opret. Side 8 af 45

9 Mappen placeres i Google Drev og er klar til brug. Åbn for mappen ved at dobbeltklikke på den. Stien til den aktive placering ses over drevets indhold. Side 9 af 45

10 Værktøjet Upload fil Under menupunktet Ny, findes værktøjet Upload fil, som bruges til at hente dokumenter fra computeren eller en anden lagerenhed. Værktøjet åbner for en navigationsrude, hvori det ønskede dokument findes og markeres. Venstreklik på Åbn, eller dobbeltklik på dokumentet, for at sætte upload funktionen i gang. Upload funktionen åbner en statusbjælke, som viser, hvor langt processen er nået. Side 10 af 45

11 Når dokumentet er uploadet, ses det i mappen på Google Drev. Statusbjælken lukkes ved at venstreklikke på X i øverste, højre hjørne af bjælken. Dobbeltklik på dokumentet for at åbne det i Google Drevs viewer. Side 11 af 45

12 Det åbne dokuments værktøjsbjælke findes ovenover dokumentet. Dokumentet lukkes på X i højre side. Side 12 af 45

13 Værktøjet Google Docs Værktøjet Google Docs er Googles tekstbehandlingsprogram. Venstreklik på menupunktet Google Docs for at åbne et nyt dokument. Tekstbehandlingsprogrammet er organiseret med menuer og værktøjslinjer, som indeholder de funktioner, der kendes fra f.eks. MS Office Word. Når dokumentet er redigeret færdigt, venstreklikkes på menuen Filer, derefter på Omdøb. Side 13 af 45

14 Dokumentet navngives i skrivefeltet. Derefter venstreklikkes på OK. Dokumentets navn ses øverst på siden og på det aktive faneblad. Dokumentet lukkes ved at venstreklikke på X på det aktive faneblad. Eller Filer og Afslut. Side 14 af 45

15 Det navngivne dokument lægges i mappen på Google Drev. Et tekstbehandlingsdokument i Google Docs kan åbnes og redigeres i Google Drev ved at dobbeltklikke på det. Dokumentet lukkes ved at venstreklikke på X på det aktive faneblad. Eller Filer og Afslut. Dokumentet placeres på Google Drev. Side 15 af 45

16 Værktøjet Google Sheets Værktøjet Google Sheets er Googles regneark, som åbnes med et venstreklik på menupunktet Google Scheets. Det nye regneark åbnes og anvendes stort set på samme måde, som MS Office Excel Når funktionerne er udfyldt, gemmes regnearket ved at venstreklikke på Filer og Omdøb Side 16 af 45

17 Dokumentet navngives i skrivefeltet. Derefter venstreklikkes på OK. Dokumentets navn ses øverst på siden og på det aktive faneblad. Dokumentet lukkes ved at venstreklikke på X på det aktive faneblad. Eller Filer og Afslut. Side 17 af 45

18 Dokumentet placeres på Google Drev i den anvendte mappe. Side 18 af 45

19 Værktøjet Google Slides Værktøjet Google Slides er Googles præsentationsprogram, som stort set fungerer ligesom MS Office PowerPoint Venstreklik på menupunktet Google Slides for at åbne for redigering af en ny præsentation. Der åbnes for en ny præsentation og et tema vælges med en markering og venstreklik på OK eller et dobbeltklik. Der returneres til det første dias i præsentationen. Side 19 af 45

20 Titelfeltet udfyldes med den ønskede titel. Præsentationen gemmes ved at venstreklikke på Filer og Omdøb. Side 20 af 45

21 Navngiv præsentationen og venstreklik på OK. Dokumentet lukkes ved at venstreklikke på X på det aktive faneblad. Eller Filer og Afslut. Dokumentet placeres på Google Drev i den anvendte mappe. Side 21 af 45

22 Download og del fra Google Drev Download fra en åben fil Download af en åben fil foregår ved at venstreklikke på download værktøjet. I bunden af skærmen ses en statusbjælke, hvor der venstreklikkes på valgpilen til højre for Gem-tasten. Venstreklik på menupunktet Gem som og naviger hen til den ønskede lagerplads. Gem dokumentet til senere brug. Side 22 af 45

23 Download fra en lukket fil De lukkede dokumenter ses i den aktive mappe på Google Drev. Højreklik på det dokument, der ønskes downloadet. Venstreklik derefter på menupunktet Download. I bunden af skærmen ses en statusbjælke, hvor der venstreklikkes på valgpilen til højre for Gem-tasten. Side 23 af 45

24 Venstreklik på menupunktet Gem som og naviger hen til den ønskede lagerplads. Gem dokumentet til senere brug. Side 24 af 45

25 Del åben fil Et åbent dokument kan deles med en eller flere ved at venstreklikke på værktøjet Del adressen på den person, som skal dele dokumentet indskrives i adressefeltet. Tilladelserne til at redigere, kommentere eller læse, markeres i feltet Kan redigere. Flere adresser kan tilføjes i feltet personer. Venstreklik på Send, når listen er lavet færdig. Bekræft invitationen med venstreklik på Ja. Der returneres til dokumentet, som rapporterer, at dokumentet er delt med én person. Havde der været defineret flere personer i delingslisten, ville antallet være blevet rapporteret i delingsbekræftigelsen. Side 25 af 45

26 Modtageren af delingsmeddelelsen får en mail med links til det delte dokument. Et venstreklik på det blå link eller på Åbn, åbner den delte fil. Luk derefter dokumentet ved at venstreklikke på X for det aktive dokument. Del lukket fil De lukkede filer ligger i G-drev og mappen Undervisning. Side 26 af 45

27 Den lukkede fil, som ønskes delt er Tekstbehandling med Google Docs. Marker filen og venstreklik på ikonen Del. Angiv personer i skrivefeltet. Alternativt kan link til deling anvendes. Når personlisten er udfyldt, venstreklikkes på Send. Side 27 af 45

28 Hvis Link til deling ønskes anvendt, venstreklikkes der på Få link til deling. Linkdeling slås til og linkets adresse vises i markeret tilstand. Kopier linket vha. Ctrl + C og indsæt det i en almindelig mail til den, som der skal deles med. Modtageren får en mail med linket til den delte fil. Filen åbnes ved at venstreklikke på den blå tekst. Side 28 af 45

29 Del mappe Mapper under Google Drev kan deles med en eller flere andre personer. Venstreklik på ikonen Mit drev i venstre side af skærmbilledet. Under Mit drev findes mappen Undervisning. Højreklik på mappen Undervisning. Venstreklik på menupunktet Del. Side 29 af 45

30 Indskriv s i listen. Når personlisten er udfyldt, venstreklikkes på Send. Modtageren får en mail, som giver adgang til den delte mappe. Side 30 af 45

31 Den delte mappe åbnes og der kan arbejdes med de delte dokumenter. Redigering i Google Drev I mappen Undervisning ligger 4 dokumenter. Det første dokument De ti ordklasser med farve.pdf kan åbnes, men ikke redigeres, da pdf-filen jo er beskyttet mod redigering. Dokumentet kan downloades vha. Download værktøjet, som findes på værktøjsbjælken for det åbne dokument. Side 31 af 45

32 I bunden af skærmen ses en statusbjælke, hvor der venstreklikkes på valgpilen til højre for Gem-tasten. Venstreklik på menupunktet Gem som og naviger hen til den ønskede lagerplads. Gem dokumentet til senere brug. Side 32 af 45

33 Redigering og download af Google Docs Tekstbehandlingsdokumentet Tekstbehandling med Google Docs åbnes med et dobbeltklik. Dokumentet kan redigeres og gemmes i Google Drev. Dokumentet lukkes på X på den aktive fane eller ved Filer og Afslut. Dokumentet kan downloades som Google Docs fil fra lukket tilstand. Højreklik på dokumentet og venstreklik på Download. Side 33 af 45

34 Download proceduren igangsættes. På statusbjælken nederst på siden vælges, om dokumentet skal åbnes eller gemmes. Hvis der venstreklikkes på Åbn, åbnes dokumentet i skrivebeskyttet tilstand af det tekstbehandlingsprogram, der er standardprogram på den anvendte pc. Venstreklik på Aktiver redigering. Dokumentet er fortsat skrivebeskyttet. Venstreklik på Filer og Gem som. Gem dokumentet på den anvendte pc eller en ekstern lagerenhed. Det gemte dokument er en kopi af originaldokumentet og kan redigeres. Side 34 af 45

35 Hvis dokumentet er åbnet i Google Drev, kan det downloades via menupunktet Filer og underpunktet Download Download menuen indeholder nogle forskellige format muligheder: Vælg Microsoft Word (.docx), hvis der arbejdes under MS Office Vælg OpenDocument-format (.odt), hvis der arbejdes under OpenOffice eller tilsvarende Vælg Rich Text Format (.rtf), hvis der skal arbejdes under forskellige tekstbehandlingssystemer Vælg PDF-dokument (.pdf), hvis dokumentet blot skal læses Vælg Almindelig tekst (.txt), hvis det blot er teksten, der skal overføres til en simpel tekstfil Vælg Webside (.html, zip-fil), hvis teksten ønskes vist i en browser udgave Når det ønskede format er valgt, igangsættes downloadproceduren. Statusbjælken for download vises nederst på skærmen. Venstreklik på Åbn eller Gem, for at åbne eller gemme det downloadede dokument. Side 35 af 45

36 Redigering og download af Google Sheets Dokumentet Regneark med Google Sheets åbnes med et dobbeltklik. Dokumentet kan redigeres og gemmes i Google Drev. Dokumentet lukkes på X på den aktive fane eller ved Filer og Afslut. Side 36 af 45

37 Dokumentet kan downloades som Google Sheets fil fra lukket tilstand. Højreklik på dokumentet og venstreklik på Download. Download proceduren igangsættes. På statusbjælken nederst på siden vælges, om dokumentet skal åbnes eller gemmes. Hvis der venstreklikkes på Åbn, åbnes dokumentet i skrivebeskyttet tilstand af det projektprogram (regneark), der er standardprogram på den anvendte pc. Venstreklik på Aktiver redigering. Dokumentet er fortsat skrivebeskyttet. Venstreklik på Filer og Gem som. Gem dokumentet på den anvendte pc eller en ekstern lagerenhed. Det gemte dokument er en kopi af originaldokumentet og kan redigeres. Side 37 af 45

38 Hvis dokumentet er åbnet i Google Drev, kan det downloades via menupunktet Filer og underpunktet Download Download menuen indeholder nogle forskellige format muligheder: Vælg Microsoft Excel (.xlsx), hvis der arbejdes under MS Office Vælg OpenDocument-format (.odt), hvis der arbejdes under OpenOffice eller tilsvarende Vælg PDF-dokument (.pdf), hvis dokumentet blot skal læses Vælg Kommaseparerede værdier (.csv, aktuelt ark) eller Tabulatorseparerede værdier (tsv, aktuelt ark), hvis det blot er værdierne, der skal eksporteres til et andet regneark Vælg Webside (.html, zip-fil), hvis teksten ønskes vist i en browser udgave Når det ønskede format er valgt, igangsættes downloadproceduren. Statusbjælken for download vises nederst på skærmen. Venstreklik på Åbn eller Gem, for at åbne eller gemme det downloadede dokument. Side 38 af 45

39 Redigering og download af Google Slides Dokumentet Præsentationer med Google Slides åbnes med et dobbeltklik. Dokumentet kan redigeres og gemmes i Google Drev. Dokumentet lukkes på X på den aktive fane eller ved Filer og Afslut. Side 39 af 45

40 Dokumentet kan downloades som Google Slides fil fra lukket tilstand. Højreklik på dokumentet og venstreklik på Download. Download proceduren igangsættes. På statusbjælken nederst på siden vælges, om dokumentet skal åbnes eller gemmes. Hvis der venstreklikkes på Åbn, åbnes dokumentet i skrivebeskyttet tilstand af det projektprogram (regneark), der er standardprogram på den anvendte pc. Venstreklik på Aktiver redigering. Side 40 af 45

41 Dokumentet er fortsat skrivebeskyttet. Venstreklik på Filer og Gem som. Gem dokumentet på den anvendte pc eller en ekstern lagerenhed. Det gemte dokument er en kopi af originaldokumentet og kan redigeres. Hvis dokumentet er åbnet i Google Drev, kan det downloades via menupunktet Filer og underpunktet Download Download menuen indeholder nogle forskellige format muligheder: Vælg Microsoft PowerPoint (.pptx), hvis der arbejdes under MS Office Vælg PDF-dokument (.pdf), hvis dokumentet blot skal læses Vælg Scalable Vector Graphics (.svg), hvis dias skal overføres til et alternativt præsentationsprogram Vælg PNG-billede (.png) eller JPEG-billede (.jpg), hvis hvert dias ønskes behandlet som et billede Vælg Almindelig tekst (.txt), hvis teksten skal overføres til et simpelt tekstprogram, f.eks. Notepad Når det ønskede format er valgt, igangsættes downloadproceduren. Statusbjælken for download vises nederst på skærmen. Venstreklik på Åbn eller Gem, for at åbne eller gemme det downloadede dokument. Side 41 af 45

42 Drev, mapper og filer, som andre har delt med mig Under menupunktet Delt med mig, ses de drev, mapper og filer, som andre har delt med mig via invitation til min adresse. Herunder er der inviteret til deling af mappen Læringsmedier. Mappen åbnes med et dobbeltklik og indholdet vises. Tilladelserne vises under deltagerens ikon. Luk mappen igen ved at venstreklikke på X på den aktive fane. Side 42 af 45

43 Download af en delt mappe Den delte mappe kan downloades eller kopieres til eget drev. Hvis mappen ønskes downloadet, venstreklikkes der på download værktøjet på mappens forside. Da mappen indeholder flere filer, vil den blive zippet i forbindelse med download proceduren. Download proceduren igangsættes og nederst på skærmen vises statuslinjen for proceduren. Statusbjælken for download vises nederst på skærmen. Venstreklik på Åbn eller Gem, for at åbne eller gemme den downloadede mappe. Da der er tale om en zippet mappe, er det bedst at venstreklikke på Gem som og definere, hvor mappen skal gemmes, inden den udpakkes. Side 43 af 45

44 Føj delt mappe til mit Google Drev Den delte mappe eller fil kan føjes til eget Google Drev ved at venstreklikke på værktøjet Føj til mit drev på den lukkede mappe. Oversigten over Mit drev åbnes og den ønskede destination markeres. Her vælger jeg blot Mit drev og venstreklikker på Flyt. Side 44 af 45

45 Flytningen foretages og i mappen Delt med mig, henvises der til den nye placering af mappen Læringsmedier. Mappen Læringsmedier ligger nu på linje med mappen Undervisning i Google Drev. Log ud af Google Drev Når arbejdet i Google Drev er færdigt, logges der ud ved at venstreklikke på portrættet i øverste, højre hjørne af skærmen. Venstreklik på Log ud. Side 45 af 45

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Sådan bruger du Google Drev

Sådan bruger du Google Drev Sådan bruger du Google Drev Start med at gå ind på www.google.dk. Øverst til højre kan du logge ind hvis du ikke allerede er det. De fleste har en Google konto af en eller anden art, Gmail, Youtube, Google

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO 1 Indsætte et billede på en side 1. LOG PÅ Log på Mit Lejerbo og gå ind på den lokale side, du skal redigere og klik derefter på Rediger øverst til højre. 2. FIND SIDEN DIT BILLEDE SKAL IND PÅ Klik dig

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Trin-for-trin guide til debatforum

Trin-for-trin guide til debatforum Trin-for-trin guide til debatforum Et debatforum er en samarbejdsplatform, der gør det muligt at diskutere og dele information med hinanden. Man kan også vedhæfte dokumenter til en diskussion eller lægge

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx 1 Opret en nyhed 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR Gå ind på din hjemmeside, fx https://afd154-0.lejerbo.dk I øverste højre hjørne klikker du på Mit Lejerbo eller hængelåsen. Du sendes til login-siden

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Studienet. Vejledning til det nye Studienet

Studienet. Vejledning til det nye Studienet Studienet Vejledning til det nye Studienet Denne vejledning henvender sig til medarbejdere og studerende og forklarer de vigtigste funktioner på Studienet VIA IT 20-05-2013 Studienet Vejledning til det

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Opret en side/artikel og rediger din side

Opret en side/artikel og rediger din side 1 Opret en side/artikel og rediger din side Tips! Når du skal opbygge din hjemmeside og oprette sider og lægge indhold ind, så kig her. Nogle gange har vi oprettet nogle sider på forhånd, andre gange skal

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål.

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål. Indhold Indledning... 3 Søgefunktioner... 4 Søgning fra forsiden... 5 Søgning under menupunktet Instrument... 6 Sådan får man vist instrumenterne i en bestemt afdeling... 7 Sådan ændrer man status på et

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer. 1 Tips! På din forside har du mange muligheder for at tilføje forskellige komponenter, så du kan tilpasse siden til din afdeling eller organisations egne behov. Det er dog ikke alle komponenter, der kan

Læs mere

Sådan bruger du Office365 Online Office pakke og mail.

Sådan bruger du Office365 Online Office pakke og mail. Sådan bruger du Office365 Online Office pakke og mail. Hvis du kører Windows vista eller Windows XP, skal du kontakte lokal-support på skolen. Denne vejledning er to - delt: Del 1: Benyttelse af Office

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del II Sabine Kramer Indholdsfortegnelse side Opret en Google konto (punkt 1-4).. 3 Upload filer fra computeren til Google docs

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

INTRO TIL GOOGLE DREV

INTRO TIL GOOGLE DREV 1 UDOVER AT VÆRE ET PRAKTISK STED AT GEMME SINE TING I SKYEN, SÅ ER GOOGLE DREV OGSÅ INDGANGEN TIL GODE SAMARBEJDS- OG DELEVÆRTKØJER: DET ER MULIGT BÅDE AT GIVE SE, KOMMENTERINGS- OG REDIGERINGSADGANG

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Herning Bibliotekernes Helpdesk

Herning Bibliotekernes Helpdesk Vejledning Herning Bibliotekernes Helpdesk Maj 2017 Side 1 af 21 Indhold Oprette dig som bruger... 3 Logge ind... 7 Oprette en sag... 9 Se liste over sager... 15 Tilføj information til en sag... 16 Yderligere

Læs mere

VEJLEDNING KLUB- OG DISTRIKTSINTRANET. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. ... ar vedkende sig den pligt der følger med enhver ret 42692

VEJLEDNING KLUB- OG DISTRIKTSINTRANET. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. ... ar vedkende sig den pligt der følger med enhver ret 42692 VEJLEDNING KLUB- OG DISTRIKTSINTRANET Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark... ar vedkende sig den pligt der følger med enhver ret 42692 Sådan bruger du intranettet Intranettet giver adgang til en filliste,

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Gratis kontorpakke til din tablet

Gratis kontorpakke til din tablet OPRET, REDIGER OG LÆS DOKUMENTER PÅ DIN TABLET: Gratis kontorpakke til din tablet DET FÅR DU OVERBLIK SVÆRHEDSGRAD Let Middel Svær Tekstbehandling Præsentation Regneark FOR ENHEDER MED Android ios (Apple)

Læs mere

Velkommen til Stifikseren!

Velkommen til Stifikseren! Powered by Velkommen til Stifikseren! Du har nu fået et meget effektivt værktøj til på én gang at lette dit arbejde og kvalificere dine elevers udbytte af deres og din indsats i forhold til deres skriftlige

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument...

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument... Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter Indhold Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter... 1 Generelt... 1 Windows tidligere

Læs mere

Introduktion til Indholdsredigering

Introduktion til Indholdsredigering Sitecore Foundry 4.0 Introduktion til Indholdsredigering 18. oktober 2013 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

Modul 02, Harddisken 1

Modul 02, Harddisken 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 02, Harddisken 1 Harddisken er dit lager Alt, hvad du arbejder med på din pc, skal ligge på en (hard)disk (eller på en cd/dvd eller USBstick men de opfattes

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11 Introduktion til OneDrive Windows-selvstudium: Side 11 af 11 I Windows 8.1 og Windows RT 8.1 kan du nemt gemme dine filer i OneDrive og åbne dem fra en hvilken som helst enhed, f.eks. din pc, tablet eller

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE Til ProjectWEB udbudsportal brugere Dato Oktober, 2017 Version 01 MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Offentlig adgang... 3 3. Faser og perioder...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Denne guide er til Keynote. Apples svar på powerpoint. Tryk på mappen Værktøj. Gå til næste side. Denne guide er lavet af Rasmus Andersen.

Denne guide er til Keynote. Apples svar på powerpoint. Tryk på mappen Værktøj. Gå til næste side. Denne guide er lavet af Rasmus Andersen. Tryk på mappen Værktøj. Side 1 Tryk på Keynote ikonet. Side 2 Keynote husker din sidst præsentation. Opret en ny præsentation, tryk på præsentationer. Side 3 Her har du en oversigt over alle de præsentationer

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Guide til up- og download af brugerprogrammer (apps) på

Guide til up- og download af brugerprogrammer (apps) på Guide til up- og download af brugerprogrammer (apps) på www.talecomputerforum.dk Indholdsfortegnelse Upload sådan! (For Windows 7 + Vista)... 2 Upload sådan! (for Windows 8)... 4 Download en App sådan!

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Tweet dine råd. - og gør dem levende med Vine og Instagram

Tweet dine råd. - og gør dem levende med Vine og Instagram Tweet dine råd - og gør dem levende med Vine og Instagram Indhold Twitter Opret Twitter Indstillinger og Twitter Skriv en Tweet Brug af Twitter Brug af flere Twitter konti Vine Opret Vine Optag Vine Del

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Google Suite. ISBN nr.:

Peter Kragh Hansen. Google Suite. ISBN nr.: Peter Kragh Hansen Google Suite ISBN nr.: 978-87-93212-12-1 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Google Suite... 1 Google Drive... 3 Gem dokumenter... 8 Filtyper i Google Suite... 9 Importer fra

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer på

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere