Vejledning til NIS CMS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til NIS CMS"

Transkript

1 Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den gældende lovgivning og de guider, der findes i systemet. Med NIS CMS har I også mulighed for at skrive lokale informationer ind i de guider og håndbøger, der allerede findes i NIS samt indsætte links fra fx kommunens hjemmeside eller intranet direkte til dokumenter i NIS. Det er kun brugere, der er oprettet med en særlig redaktør-profil, der kan indsætte dokumenter, oprette links og ændre i de lokale oplysninger, der findes på de forskellige dokumenter og guider. I denne vejledning gennemgår vi, hvordan man indlæser og vedligeholder dokumenter i NIS. Du kan også finde informationer om oprettelse af Intralink og LovTjek, som er den type links, du skal oprette, hvis du vil stille tekster i NIS til rådighed på hjemmeside eller intranet. Endelig kan du læse mere om, hvordan du tilføjer og vedligeholder lokale informationer i de guider og håndbøger, som i forvejen findes i NIS fx KvalitetsGuider i NIS Teknik/miljøpakken, Lokal Personalehåndbog i NIS Løn og personale og ServiceAssistenterne i NIS Borgerservice. God fornøjelse! Venlig hilsen EG kommuneinformation 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Log ind i NIS CMS Opret egne dokumenter i NIS Indlæs Word-dokument i NIS Opret et nyt tomt dokument i NIS Rediger egne dokumenter i NIS Opret kladde Rediger dokumentet Indsæt link Indsæt reference Tilpas dokumentegenskaber Skift titel Skift dokumenttype Angiv udstedelses-, ikrafttrædelses- eller ophævelsesdato Angiv dato for næste revision Angiv ansvarlig for dokumentet Placer dokument Del dokument Publicer dokument Tilføj og vedligehold Lokal info i NIS Opret LovTjek og Intralinks til NIS

3 1 Log ind i NIS CMS Når du logger ind i NIS med din redaktør-profil, får du adgang til NIS CMS-systemet, der adskiller sig væsentligt fra den brugergrænseflade, som almindelige brugere arbejder i. Dels har NIS CMS et andet design, og dels indeholder det en lang række funktioner, som ikke er tilgængelige for almindelige brugere. Det er dem, du benytter, når du skal oprette, redigere og på andre måder berige kommunens egne dokumenter i NIS. 3

4 2 Opret egne dokumenter i NIS Du kan nemt indlæse eksisterende dokumenter eller oprette nye tomme dokumenter i NIS. Dokumenter, der skal indlæses, skal være Word-dokumenter. Når et Word-dokument indlæses direkte i NIS, vil NIS CMS automatisk bruge den opsætning af afsnit og underafsnit, du har lavet i dit Word-dokument. Denne afsnitsinddelingen bliver også benyttet i indholdsfortegnelsen, når dokumentet efterfølgende vises i NIS, så det her er muligt at åbne dokumentet helt ned på afsnitsniveau. Når du læser dokumenter ind i NIS, omdannes de automatisk til HTML-format (som er det format, der benyttes i NIS). Det betyder, at der er nogen tegn, som man ikke kan benytte i sin tekst, da systemet fejlagtigt tolker det som en del af koden. Du skal derfor undgå at benytte følgende tegn i dine tekster: [ ] > < \ Da NIS viser dokumenter, som en lang fortløbende side (med afsnitsinddelinger), så giver det ikke mening at benytte sidehoved og sidefod i dokumenterne. Disse skal derfor fjernes, inden dokumentet indlæses i NIS. 2.1 Indlæs Word-dokument i NIS Når du indlæser et Word-dokument i NIS, får du samtidig mulighed for at placere, publicere og dele dokumentet, så det indsættes det korrekte sted i NIS og er synligt for både dig og de kolleger, du har delt det med. Du gør således: Log ind med din redaktør-profil. Klik på "Tilføj og placer dokument" i venstremenuen under "Min Redaktør". Marker, at du vil indlæse et dokument fra Word (se blå markering på billedet herunder) Du behøver ikke at udfylde titelfeltet, når du indlæser et eksisterende dokument dokumentet indlæses med den titel, det allerede har. Klik på "Gennemse", og udpeg dokumentet på din pc. Klik på "Ok". Du modtager nu besked om, at dokumentet indlæses i NIS. Når dit dokument er indlæst i NIS, bliver det synligt i nederste venstre spalte (markeret med rødt på skærmbilledet nedenfor). 4

5 Du skal nu vælge hvor dokumentet skal placeres. Det gør du således: Marker dokumentet med et flueben. Find den mappe, som dokumentet skal placeres i til højre på siden (markeret med grønt på billedet herover), og vælg mappen med et flueben. Klik på "Flyt" over venstre spalte (markeret med lilla). Dokumentet flyttes nu til den ønskede placering i indholdsfortegnelsen til højre. Hvis du klikker på "Vis med dokumenter" umiddelbart over mappestrukturen til højre, kan du se dit dokument placeret i den ønskede mappe. Klik på dokumentet for at åbne det. Når Word-dokumentet er indlæst og placeret korrekt i indholdsfortegnelsen, er det publiceret og tilgængeligt i NIS. Det er dog kun synligt for dig, da du endnu ikke har delt det. For at gøre det tilgængeligt for dine kolleger, skal det deles med andre brugere af NIS. Det kan du gøre på to forskellige måder. Hvis du har brug for at redigere dokumentet eller ændre fx udsteder eller lignende, kan du samtidig dele dokumentet, mens du alligevel er inde og arbejde med det. Det gør du vha. funktionen "Tilpas dokumentegenskaber", som du finder i dokumentpanelet til højre, når du har dokumentet åbent (bemærk at du først skal opretter en kladde læs mere om redigering af egne dokumenter i afsnit 3). Hvis dokumentet er færdigt og klart til at blive delt, så er den nemmeste løsning, at du går ind under menupunktet "Vis mine" i venstrepanelet (kan kun benyttes, hvis dokumentet allerede er placeret og publiceret) og herfra deler dokumentet med dine kolleger. Deling via "Vis mine" gøres på følgende måde (se evt. markeringer på billedet herunder): Klik på "Vis mine" nederst i venstrepanelet under "Min Redaktør". Vælg "Dokumenter". Find dit dokument på listen. Marker i boksen til venstre for dokumentet med et flueben. Klik på "Del markerede", som du finder ovenover listen af dokumenter. Du får nu mulighed for at tildele læse-/skriverettigheder til dine kolleger. Marker den eller de grupper, som skal have adgang til dokumentet. Klik på "Ok". Du får nu en oversigt over den eller de grupper, du har valgt. Klik "Ok" igen. Dokumentet bliver nu synligt for medlemmerne i de valgte grupper. 5

6 2.2 Opret et nyt tomt dokument i NIS Når du opretter et tomt dokument i NIS og indsætter/skriver en tekst, så bliver der i første omgang lavet en kladde af dokumentet. Det vil sige, at dokumentet ikke er synligt hverken for dig eller for dine kolleger. Du kan først bruge publiceringsfunktionen, når du har oprettet og redigeret kladden. Det gør du på følgende måde: Log ind med din redaktørprofil. Klik på "Tilføj og placer dokument" i venstremenuen under "Min Redaktør". Skriv den titel, du vil give dokumentet. Marker, at du vil indsætte et nyt, tomt dokument (markeret med en blå ring på forrige side). Klik på "Ok". Du sendes nu videre til redigeringsværktøjet på en ny fane. Her kan du indsætte/skrive den tekst, som du vil have i dit dokument (læs mere om redigeringsværktøjet i afsnit 3). Når du er færdig med at redigere dokumentet, skal du klikke på "Gem" i redigeringsværktøjet. Du får nu vist dokumentet i kladdeform. Klik på "Vis og rediger generelt" i menuen til højre for at placere, dele og publicere dokumentet. Læs mere om, hvordan du benytter funktionen "Vis og rediger generelt" i afsnit

7 3 Rediger egne dokumenter i NIS Det er altid muligt at gå tilbage og redigere i både teksten, "metadata-feltet" (den farvede boks øverst i dokumentet, der angiver dokumenttype, ikrafttrædelse mv. se billedet nedenfor) og dokumentets opbygning. Det gør du på følgende måde. 3.1 Opret kladde Når du skal redigere et eksisterende dokument, gør du det ved i første omgang at lave en kopi af dokumentet (en kladde), som du kan arbejde med, uden at andre kan se den. Log ind med din redaktørprofil. Klik på "Vis mine" nederst i venstrepanelet under Min Redaktør og vælg "Dokumenter" (markeret med rødt på billedet ovenfor). Find det dokument, du vil redigere på listen. Husk at du kan nøjes med at se udvalgte dokumenter, ved at benytte bogstavknapperne øverst på siden og du kan også frasortere alle andre redaktørers dokumenter ved at tjekke i boksen "Vis kun mine" (se blå markering ovenfor). Åbn dokumentet, ved at klikke på titlen (markeret med grønt). Dokumentet åbnes nu i en ny fane. 7

8 Klik på Opret kladde øverst i højrepanelet under "Redaktørfunktioner" (se markering ovenfor). Hvis du ejer dokumentet, bliver du automatisk sendt videre i processen. Hvis det IKKE er dig, der ejer dokumentet bliver du spurgt om du vil overtage dokumentet. Når du trykker på "Ja", vil der blive sendt en til den tidligere ejer, om at du har overtaget dokumentet. Svarer du "Ja", kan du gå videre, svarer du "Nej", kommer du ikke videre. Der er nu oprettet en kladde. Du kan kende den på den meget KRAFTIGE gule markering i højre side under "Dokumentinformation" og den gule markering i fanen øverst på siden (markeret med rødt på billedet herunder). Kladden ligger i en ny fane ved siden af det oprindelige dokument. Du får nu følgende muligheder præsenteret i panelet til højre for dokumentet (markeret med grønt på billedet herover): 1. "Vis original", knappen sender dig til det oprindelige dokument, som kladden er baseret på. 2. "Rediger dokument", giver dig mulighed for at redigere i selve dokumentteksten vha. redigeringsværktøjet. 3. "Tilpas dokumentegenskaber" her kan du ændre dokumentets metadata (udstedelsesdato, dokumenttype, ansvarlig afdeling, placering mv.) samt dele og publicere dokumentet. 8

9 Kladden kan til enhver tid gemmes og lukkes uden at andre kan se den. Vil du redigere videre, åbner du blot kladden igen og fortsætter arbejdet (du finder kladden under "Vis mine - Dokumenter"). Først når du er helt færdig med at redigere dokumentet, og du har publiceret det, vil det blive vist i NIS hos de brugere, som dokumentet er delt med. Når du publicerer en kladde i NIS erstatter den automatisk den tidligere version af dokumentet, så der altid kun er én version tilgængelig for brugerne. Bemærk: Den tidligere version gemmes i dokumentets historik, så redaktøren altid kan se, hvilke versioner der har været vist i NIS og hvornår. 3.2 Rediger dokumentet Når du klikker på "Rediger dokument" åbnes dokumentet i redigeringstilstand i en ny fane i din browser. Redigeringsværktøjet giver dig en række muligheder, som du kender fra Word og andre tekstbehandlingsprogrammer. Du kan fx arbejde med tekstens udseende, punktopstillinger og indsætte billeder eller tabeller. Du kan også indsætte links til andre hjemmesider eller springe til andre dokumenter i NIS ved hjælp af de to ikoner markeret på billedet herunder Indsæt link Når du vil indsætte et link til en ekstern side, benytter du ikonet markeret med lilla. Herefter bliver du bedt om at angive adressen, der skal linkes til Indsæt reference Ønsker du at indsætte en reference til et andet dokument i NIS, benytter du referenceikonet, der vises som en sort pil (markeret med en rød ring herover). Når du aktiverer dette ikon i redigeringsværktøjet, skal du springe tilbage på fanen, hvor "resten af NIS" ligger. Her udvælger du nu det dokument, som du ønsker at springe til du kan både klikke dig frem via indholdsfortegnelsen eller søge dokumentet frem. Når du har åbnet det dokument eller det sted i et dokument, som du vil springe til, begynder knappen "Indsæt fælles reference" at blinke gult i panelet yderst til højre på dokumentet. Klik på den blinkende knap og bekræft, at du vil indsætte den ønskede reference. Når dette er gjort kan du vende tilbage til den fane, hvor du har redigeringsværktøjet åbnet. Her kan du se en lille henvisning, der hvor din reference sidder. Gem altid, når du er færdig med at redigere dit dokument, og luk fanen med redigeringsværktøjet. Du kan nu se dine ændringer i kladden. Hvis de ikke er synlige med det samme, kan du klikke på funktionstasten F5 over tastaturet, så siden opdateres. Når du er færdig med at redigere dokumentet og har gemt dine ændringer, skal du huske at dele og publicere det, så det også er tilgængeligt for dine kolleger. 9

10 3.3 Tilpas dokumentegenskaber Når du skal placere, dele, publicere eller på anden måde ændre ved de forskellige oplysninger om dit dokument, benytter du knappen "Tilpas dokumentegenskaber", markeret med rødt på billedet her til venstre. Når du aktiverer knappen åbnes en boks med adgang til en lang række funktioner og muligheder. Bemærk, at du kun kan redigere i oplysningerne i boksen, når den aktiveres fra en kladde. Aktiverer du boksen fra et dokument, der allerede er publiceret, kan du ikke ændre på de oplysninger, der findes her. Se hvordan du opretter en kladde i afsnit 3.1. Når du har ændret oplysninger under "Tilpas dokumentegenskaber" skal du altid huske at gemme ændringerne. Det kan du gøre på to måder. Hvis du vil arbejde videre med kladden, klikker du på knappen "Gem", hvorved du gemmer ændringerne i kladden og lukker funktionen "Tilpas dokumentegenskaber". Hvis du er færdig med at redigere kladden og gerne vil publicere ændringerne, så klikker du på "Publicer", hvorved du gemmer ændringerne og publicerer dokumentet, så det er synlige for alle de brugere, du har valgt at dele det med Skift titel Hvis du vil ændre titlen på dit dokument, skal dette gøres ved at skrive en ny titel i feltet, hvor dokuments titel vises markeret med rødt på billedet herunder. 10

11 3.3.2 Skift dokumenttype Hvis du ønsker at ændre dokumenttypen, skal du klikke på den sorte pil ud for "Dokumenttype" og vælge den ønskede dokumenttypen på picklisten (markeret med grønt herover). Bemærk, at det er muligt at få tilføjet en ny dokumenttype på picklisten ved at kontakte vores online-support, som sender dit ønske videre til redaktionen. Er det en dokumenttype, som andre kommuner også kan have glæde af, vil den blive tilføjet på listen Angiv udstedelses-, ikrafttrædelses- eller ophævelsesdato Du kan indsætte datoer i felterne, så brugerne kan se, om dokumentet er gældende, på vej eller historisk. Denne oplysning fremgår direkte af det publicerede dokument, når du udfylder felterne, markeret med lilla på billedet herover. Alle datofelter udfyldes vha. en kalenderfunktion. Sætter du "Ikrafttrædelse" til efter d.d., vil dokumentet blive vist som "På vej", når det åbnes i NIS. Når "Ikrafttrædelse" er sat til d.d. eller et tidspunkt, der ligger forud for d.d., vil dokumentet blive vist som "Gældende", når det åbnes i NIS. Indsætter du en "Ophævet" dato, der ligger forud for d.d., vil dokumentet blive markeret som historisk, når det vises i NIS Angiv dato for næste revision Det er muligt at angive, hvornår næste revision af dokumentet skal udføres, i feltet markeret med gult herunder. Bemærk, at når dokumentet publiceres i NIS, stemples det automatisk med d.d. for at vise, hvornår det sidst er revideret (markeret med rødt herunder) Angiv ansvarlig for dokumentet Oplysninger om, hvem der har ansvaret for et dokument, fremgår af felterne markeret med blåt herunder. I feltet "Ejer" stemples automatisk navnet på den redaktør, som har redigeret og publiceret dokumentet. Feltet "Ansvarlig" er et skrivefelt, hvor redaktøren kan angive en forvaltning, et team, en enhed eller en navngiven person, som ansvarlig for dokumentets indhold Placer dokument Når et dokument indlæses og placeres, angiver du, hvor i NIS dokumentet skal vises. Det er her muligt at ændre denne placere, hvis du ønsker at flytte dokumentet til en ny placering. Hvis du har oprettet og udfyldt et nyt tomt dokument, er det også her, du skal angive dokumentets placering. 11

12 Selve placeringen vælges ved at kikke på det blå link "Placeret i", som er markeret med en grøn cirkel på billedet herunder. Når dette link aktiveres, åbnes en boks med en oversigt over strukturen i NIS, og redaktøren kan nu angive, hvor i NIS dokumentet skal placeres. Bemærk at dette dokument, er placeret i mappen "Kommuneinformation Egne dokumenter" og undermappen er markeret, når du åbner boksen. Ønsker du at placere dokumentet i den almindelige NISstruktur angives dette ved at vælge fagområdet i picklisten, som aktiveres på den sorte pil markeret med blåt herunder, og herefter kan du klikke dig frem til dem mappe, hvor du ønsker dit dokument placeret. Når du har markeret det sted, hvor dokumentet skal placeres, klikker du på knappen "Tilbage". Du returnerer nu til boksen "Oplysninger om dokumentet", hvor du kan gemme og publicere dine ændringer Del dokument Hvis du har oprettet og udfyldt et nyt tomt dokument, har du her mulighed for at dele dokumentet med dine kolleger. Det er muligt at give både læserettigheder og skriverettigheder til brugerne. Du kan kun vælge at dele med de grupper af brugere, der på forhånd er oprettet i systemet af jeres administrator eller af EG Kommuneinformation. Du tildeler læse- og skriverettigheder, ved at klikke på de blå links markeret med en lilla cirkel på billedet på næste side. 12

13 Når du aktiverer de blå links, får du vist en oversigt over de grupper, som du kan dele dokumentet med. Du vil også kunne se, hvilke grupper der allerede har adgang til dokumentet (markeret med flueben i oversigten), som det ses på billedet herunder. Når du har markeret de grupper, der skal have læse- og/eller skriverettigheder til dokumentet, klikker du på knappen "Tilbage". Du returnerer nu til boksen "Oplysninger om dokumentet", hvor du kan gemme og publicere dine ændringer Publicer dokument Hvis du er klar til at publicere dokumentet i NIS, så det bliver tilgængeligt for dem, du har delt det med, skal du benytte knappen "Publicer" nederst på siden, der gemmer og publicerer i en og samme arbejdsgang. Bemærk, at du kan vælge, om dokumentet skal med på nyhedslisten og vises på forsiden i NIS ved at sætte flueben i boksen "Sæt på nyhedsliste", der ligger umiddelbart til højre for knappen "Publicer". 13

14 4 Tilføj og vedligehold Lokal info i NIS På nogle dokumenttyper i NIS er det muligt for kommunen at indskrive lokale retningslinjer i direkte sammenhæng med teksten i lovsystemet. Denne "lokale tilføjelse" vises som "Lokal info" direkte på det sted, hvor den indsættes. Lokal info findes i: ServiceAssistenterne på borgerserviceområdet Kompetenceplanerne på socialområdet Lokal Personalehåndbog på ansættelsesområdet KvalitetsGuiderne på natur- og miljøområdet. I det følgende gennemgår vi funktionen med udgangspunkt i ServiceAssistenterne i NIS Borgerservice, men funktionaliteten er ens for alle typer lokal info i NIS. Fælles for alle typerne er, at du skal være oprettet som NIS-redaktør for at få lov til at oprette og redigere "Lokal info". Når du gemmer informationen, publiceres den automatisk til alle kommunens NIS-brugere. På billedet herunder vises ServiceAssistenten om erhvervskørekort. Efter hvert afsnit i guiden, er der mulighed for at tilføje "Lokal info" med særlige informationer, vejledninger eller retningslinjer, som kun er gældende for kommunen. Når du logger ind i NIS CMS, vil alle "Lokal info" være synlige og vise en "rediger-knap", som kan aktiveres, som det ses på billedet herover. For at tilføje information i "Lokal info" skal du aktivere "redigerknappen". Herefter åbnes en lille editor, som gør det muligt at skrive direkte på det valgte sted i ServiceAssistenten. 14

15 Du kan nu tilføje de informationer, der ønskes vist for alle brugere i kommunen. Når arbejdet er afsluttet, klikker du på "Gem" (markeret med rødt på billedet herover). Hvis brugerne skal informeres om ændringen, kan du vælge at sætte den på nyhedslisten ved at markere i boksen "Sæt på nyhedsliste" (markeret med blåt på billedet herover). Nyheden vises herefter på forsiden af NIS under "Lokale nyheder". Bemærk, at der laves en logning direkte på den enkelte note, hver gang en redaktør ændrer i "Lokal info". Her vil alle tidligere versioner af teksten i noten være synlig for andre redaktører. Det betyder, at tidligere versioner altid kan findes frem. Det er ikke muligt at slette tidligere versioner af "Lokal info" fra loggen. På billedet herunder ses et eksempel på historikvisning på en "Lokal info" markeret med lilla. 15

16 5 Opret LovTjek og Intralinks til NIS Ud over at indlægge dokumenter og andre informationer i NIS er det også muligt at springe til NIS fra andre systemer. Denne øvelse er meget enkel. Der findes to typer links fra eksterne systemer til NIS: LovTjek o LovTjek er den type links, der placeres på sider, som er tilgængelige for offentligheden, og som derfor ikke kræver, at man er oprettet som bruger i NIS. Benytter man denne type links, får brugeren mulighed for at læse en tekst i NIS, men ikke for at arbejde videre i systemet. Intralink o Intralinks benyttes oftest som link fra fx kommunens intranet til en bestemt tekst i NIS. Når brugeren aktiverer dette link, vil NIS åbne på den ønskede tekst, og brugeren kan herefter arbejde videre i systemet. Dette kræver, at brugeren er oprettet i NIS og benytter sig af auto-logind, eller at kommunen har AD-integration på systemerne. For at oprette et link i NIS, klikker du på den ønskede funktion i højrepanelet (markeret med gult på billedet). Herefter åbner en ny boks på siden. Først skal du kopiere linket til din udklipsholder. Herefter skal du abonnere på advisering på dokumentet. Når du tilmelder dig advisering, bliver dit link placeret på din oversigt over oprettede Intralink eller LovTjek, som du kan se under "Vis mine" i venstrepanelet. Adviseringen sikrer også, at du modtager en mail, når der sker ændringer i dokumentet, så du kan følge med i, om den tekst, du linker fra er aktuel og passer til den gældende lovgivning. Herefter lukker du boksen. Linkstrengen ligger nu i din udklipsholder. Du skal nu indsætte linkstrengen i det program, I administrerer jeres intranet eller hjemmeside fra eller sende det til den eller de personer, der administrerer disse sider. Når linket er indsat, skal du huske at teste det, så du er sikker på, at du havner på den korrekte side i NIS. 16

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Opret en side/artikel og rediger din side

Opret en side/artikel og rediger din side 1 Opret en side/artikel og rediger din side Tips! Når du skal opbygge din hjemmeside og oprette sider og lægge indhold ind, så kig her. Nogle gange har vi oprettet nogle sider på forhånd, andre gange skal

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations internetbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument...

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument... Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter Indhold Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter... 1 Generelt... 1 Windows tidligere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider BRUGERVEJLEDNING Diabetesforeningens lokale hjemmesider Om Diabetesforeningens lokale hjemmesider Alle Diabetesforeningens lokalforeninger, børnefamilie- og ungergrupper har en officiel hjemmeside. Det

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Opsætningsguiden. Hjælp i NIS

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Opsætningsguiden. Hjælp i NIS NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

MUS Opsætning af spørgeramme

MUS Opsætning af spørgeramme MUS Opsætning af spørgeramme 1. Vælg Opsætning 2. Vælg MUS 3. Søg den afdeling frem, som du vil redigere (rød pil) eller vælg fra listen (grøn pil) 4. Aftaleprioritet: Systemet er født med den fremhævede

Læs mere

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010.

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010. 4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint00. Hvis man som webmaster vælger at redigere hjemmesiden uden brug af guiderne sker det via de redigeringsmuligheder

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx 1 Opret en nyhed 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR Gå ind på din hjemmeside, fx https://afd154-0.lejerbo.dk I øverste højre hjørne klikker du på Mit Lejerbo eller hængelåsen. Du sendes til login-siden

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

8.0 Distriktshjemmesider

8.0 Distriktshjemmesider 8.0 Distriktshjemmesider Indhold Login... 2 Forside... 3 Distriktsside opbygning...4 Rediger på en side... 5 Upload filer til mediebibliotek... 8 Kontroller links på filer... 12 Indsæt billeder... 13 Slet

Læs mere

INTRO TIL GOOGLE DREV

INTRO TIL GOOGLE DREV 1 UDOVER AT VÆRE ET PRAKTISK STED AT GEMME SINE TING I SKYEN, SÅ ER GOOGLE DREV OGSÅ INDGANGEN TIL GODE SAMARBEJDS- OG DELEVÆRTKØJER: DET ER MULIGT BÅDE AT GIVE SE, KOMMENTERINGS- OG REDIGERINGSADGANG

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra   klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Indhold. Wiegaarden Go2net Manual Side 1

Indhold. Wiegaarden Go2net Manual Side 1 Indhold Manual til Wiegaardens Go2net CMS-løsning... 3 Login... 4 Administrationen... 4 Den øverste menu... 5 Styring af din menu på hjemmesiden... 5 Menustrukturen... 5 De grå ikoner... 6 De blå ikoner...

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside.

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Side 1 Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Login til mine websider Du starter med at logge ind som medlem. Herefter klikker du på den

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Brugermanual til munkebjergbykirke.dk

Brugermanual til munkebjergbykirke.dk Brugermanual til munkebjergbykirke.dk Indhold Log ind... 2 Introduktion til redigeringssystemet... 3 Tilføj - tilføje nye artikler og emner... 4 Tilføj artikler... 5 Kalenderfunktionen... 7 Tilføj galleri...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning. hjemmeside-opbygning. - DFIF - Vejledning til CMS: Dansk Firma Idrætsforbund

Vejledning. hjemmeside-opbygning. - DFIF - Vejledning til CMS: Dansk Firma Idrætsforbund Vejledning hjemmeside-opbygning. - DFIF - Side 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HURTIGT I GANG... 4 REDIGERE HJEMMESIDEN... 5 LOGIN...5 TEKST PÅ EN SIDE...6 REDIGERINGSMULIGHEDER...6 TEKSTBEHANDLING

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Version 1.0 2016 Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Værktøjer til oprettelse og redigering i Det Sker bladet.

Værktøjer til oprettelse og redigering i Det Sker bladet. Værktøjer til oprettelse og redigering i Det Sker bladet. Login adresser https://aktiviteter.aeldresagen.dk/admin (login til rigtig side, her laves nyt password hvis man ikke har et i forvejen). https://sandkasseaktiviteter.aeldresagen.dk/admin

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO 1 Indsætte et billede på en side 1. LOG PÅ Log på Mit Lejerbo og gå ind på den lokale side, du skal redigere og klik derefter på Rediger øverst til højre. 2. FIND SIDEN DIT BILLEDE SKAL IND PÅ Klik dig

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Opgave: Digitalisering af et dokument

Opgave: Digitalisering af et dokument Denne opgave omhandler digitaliseringen af et Veje i Frederikssund Kommune. I opgaven gennemgås følgende: Oprettelse af mapper og sider på hjemmesiden Indsættelse af tekst, billeder, links til PDF og hjemmesider

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Adgang... 4 3 Menu... 4 3.1 Ret mine data... 4 3.2 Opret opgave...

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG Arbejdsgang Beskrivelse Handling Overblik over opgaver Du får nu vist Forsiden. Hver fane har en farve, som er unik for den specifikke rolle, og dermed

Læs mere

Opret aktiviteter LEJERBO.DK OPRET AKTIVITETER PÅ AKTIVITETSLISTE

Opret aktiviteter LEJERBO.DK OPRET AKTIVITETER PÅ AKTIVITETSLISTE 1 Opret aktiviteter TIPS: Du kan bruge en aktivitetsliste til at vise en række datostyrede aktiviteter i jeres afdeling eller udlejning af jeres fælleshus. Du behøver ikke sætte billede på, eller tekst,

Læs mere

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB).

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Forord. I forbindelse med Autorisationsloven, som trådte i kraft i juni måned 2014, har det været nødvendigt at indføre

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Værktøjer til oprettelse og redigering i Det Sker bladet.

Værktøjer til oprettelse og redigering i Det Sker bladet. Værktøjer til oprettelse og redigering i Det Sker bladet. Login adresser... 2 Det Sker bladets opbygning... 3 Arbejdsgang:... 4 Arrangementer og aktiviteter til Det Sker... 5 Tekstboks til Det Sker...

Læs mere

Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn. Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning)

Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn. Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning) Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning) Indhold Tilsyn... 3 Om det pædagogiske tilsyn... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Skabeloner... 5 Opret skabelon... 6 Navngiv

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til akkrediteringssite. Juni Hjælp til akkrediteringssitet

VEJLEDNING. Vejledning til akkrediteringssite. Juni Hjælp til akkrediteringssitet VEJLEDNING Vejledning til akkrediteringssite. Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Sådan logger du på akkrediteringssitet side 2 2. Opbygning af akkrediteringssitet side 3 3. Arbejdet med de enkelte standarder

Læs mere

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk Miniguide for redaktører Miniguide for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 1 INDHOLD Hjemmesider i Umbraco... 2 1. Kom i gang med Umbraco... 2 1.1 Login... 2 1.2. Når du arbejder på siden, inden den er udgivet...

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere