INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN"

Transkript

1 INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

2 ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos Arbejdmiljørådets Service Center.

3 +?! = Indhold Side 4 1. Indledning Side 5 2. Instruktion og introduktion af nye medarbejdere i autobranchen Side 6 3. Introduktion af ny medarbejder Side 9 4. Instruktion af ny medarbejder Side God værkstedspraksis Side Uddannelse Side Arbejdsmiljøpolitik Side Virksomhedens arbejdsmiljøberedskab Side Arbejdspladsbrugsanvisninger Side Arbejdspladsvurdering (APV) Side Henvisninger

4 ? =! 1. Indledning Denne pjece er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Formålet er naturligvis at gøre en indsats for at forebygge ulykker og arbejdsbetingede lidelser for den risikogruppe, som nye medarbejdere på en virksomhed er. Kan denne pjece medvirke til at bare én ulykke undgås, er den hele indsatsen værd. Samtidig er det erfaringen, at en grundig og alvorlig introduktion og instruktion i forhold til arbejdspladsens arbejdsmiljø medvirker til at skabe, forbedre og vedligeholde den "gode værkstedspraksis", som er så vigtig i bestræbelserne på at undgå ulykker og arbejdsbetingede lidelser. Arbejdstilsynet har haft pjecen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Vi håber, at du og dine kolleger får et godt udbytte af læsningen og brugen af pjecen. 4

5 2. Instruktion og introduktion af nye medarbejdere i autobranchen Hjælpeværktøjer til autobranchens værksteder. En af de medarbejdergrupper, der oftest kommer til skade på arbejdspladsen, er unge, nye og uerfarne medarbejdere. Derfor er det afgørende, at nye medarbejdere får en god og grundig instruktion og introduktion på arbejdspladsen. Denne pjece giver et sæt værktøjer, der kan hjælpe til at mindske antallet af arbejdsulykker og fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø til gavn for hele arbejdspladsen. + Brug pjecen som inspiration og hjælp til at instruere nye medarbejdere i at arbejde på en farefri måde introducere nye medarbejdere til virksomheden og arbejdsmiljøet i autobranchen tilrettelægge og gennemføre instruktions- og introduktionsforløb for nye medarbejdere Den henvender sig især til de ansvarlige for sikkerhed og arbejdsmiljø på arbejdspladsen - dvs. virksomhedernes ledelse, sikkerhedsrepræsentanter og de medarbejdere, der deltager i arbejdet med at tilrettelægge og gennemføre instruktions- og introduktionsforløb. Med pjecen kan virksomheden systematisere opgaverne i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere. Den kan bruges som opslagsværk, når virksomheden arbejder med instruktion og introduktion. Henvisninger sidst i pjecen kan være en hjælp, når I arbejder med virksomhedens arbejdsmiljø generelt. + Mål at skabe sunde og sikre arbejdspladser, hvor alle medarbejdere løser deres opgaver til glæde for kunderne, virksomhederne og sig selv. 5

6 3. Introduktion af ny medarbejder + Det gavner arbejdsmiljøet i virksomheden at: Planlægge introduktionsforløb Tilpasse introduktionen til jeres egen virksomhed Giv den nye medarbejder en god modtagelse For en ny medarbejder er næsten alt på virksomheden nyt. Det gælder også de ting, der har med arbejdsmiljøet at gøre. Derfor er det vigtigt, at den nye medarbejder får en grundig introduktion til virksomheden. Det gælder selvfølgelig generelt, men her sætter vi fokus på de særlige belastninger og risikoforhold, der findes på virksomheden, på regler om påklædning og værnemidler, placering af førstehjælp og eventuelle funktioner, der er forbeholdt særligt uddannede medarbejdere. Brug eventuelt vedlagte tjekskema til at planlægge introduktionen. Men husk, at introduktionen skal tilpasses jeres virksomhed. Det giver det bedste resultat. I øvrigt er det en god idé at give den nye medarbejder en god introduktion til alle forhold på arbejdspladsen - ikke bare sikkerhed og arbejdsmiljø. Det betyder, at den nye hurtigere finder sig til rette på stedet - til glæde for både virksomheden, kollegerne og sig selv. Planlægning er nøglen til et godt introduktionsforløb. De ansvarlige for sikkerhed og arbejdsmiljø på arbejdspladsen har også ansvaret for, at introduktionen af den nye medarbejder planlægges og gennemføres godt. Tjekliste Listen indeholder forslag til sikkerheds- og arbejdsmiljøområder, som den nye medarbejder skal introduceres for. Der er en kolonne i listen, hvor navnet på den, der er ansvarlig for aktiviteten, skal skrives ind. Den nye medarbejder ved således, hvem der har ansvaret for de enkelte aktiviteter i introduktionsforløbet og for at udarbejde materialer m.v. 6

7 Tjekliste til introduktion af nye medarbejdere Medarbejder: Afdeling: Dato: JA IKKE RELEVANT Lokaler Rundvisning på virksomheden Nødudgange Brandberedskab Transport- og adgangsveje Faglige arbejdsforhold Faglig vejledning (kontaktperson) Udlevering af værktøj Særlige rutiner Faglig udvikling Introduktion til arbejdsprocesser - også i andre afdelinger Arbejdsmiljø Introduktion til virksomhedens ansvarlige for arbejdsmiljø og sikkerhed Virksomhedens arbejdsmiljøpolitik (Dette er ikke et lovkrav. Det er dog hensigtsmæssigt, at alle ansatte kender virksomhedens arbejdsmiljøpolitik.) Arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold Arbejdsbelastning og risikoforhold Særlige risikoforhold på arbejdspladsen: - Kemiske produkter - Støj - Maskiner og værktøj - Arbejdsstillinger m.v. Beskyttelsesforanstaltninger - ved brug af maskiner - personlige værnemidler - hvor, hvornår, hvordan - arbejdsbeklædning og vask af dette - skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger - hygiejneforhold - beskyttelsescreme, handsker m.v. Førstehjælp Førstehjælpskasse Placering og anvendelse af førstehjælpsmidler Placering af telefoner til nødopkald 7

8 JA IKKE RELEVANT Unge og alenearbejde Hvilket arbejde må den unge udføre? Hvilket må den unge ikke udføre? Særlige forhold ved alenearbejde 13-årige må: - modtage, pakke, sortere og optælle lettere varer og tom emballage - udføre lettere rengøring og oprydning - udføre lettere montering dog ikke lodning, svejsning eller arbejde med farlige klæbemidler - male dog ikke sprøjtemale og ikke med faremærkede produkter 16-årige må: - arbejde med apparater til rengøring, maling, rustbeskyttelse o.l. med et arbejdstryk/dysetryk på mindre end 70 bar (7 MPa) - køre traktor, hvis den unge har kørekort til denne årige må: - arbejde med tekniske hjælpemidler, hvor de bevægelige og bearbejdende dele er utilgængelige under drift - vedligeholde og reparere motorer og maskiner, hvis de ikke er i drift, når der arbejdes med dem - arbejde med vibrerende håndværktøj men højst 30 minutter i løbet af en 7 timers arbejdsdag - løfte og bære byrder på op til 12 kg dog op til 25 kg, når der er gode ergonomiske forhold Unge må ikke: - arbejde med stoffer, der på nogen måde kan være skadelige for den unges helbred - arbejde med stoffer mærket med følgende faresymboler og betegnelser: - Tx meget giftig - T giftig - C ætsende - E eksplosiv - Xn sundhedsskadelig - Xi lokalirriterende - Giftig (dødningehoved) - Sundhedsskadelig (Kryds) - Eksplosiv (Eksplosion) - Brandfarlig (Flamme) - Ætsende (Reagensglas) Unge over 15 år må under professionelt tilsyn og instruktion: - arbejde med rengøringmidler med opløsningsmidler fortyndet i vand. Midlet må dog ikke indeholde mere end 0,5 vægtprocent organisk opløsningsmiddel. (En lys øl indeholder mere end 0,5 vægtprocent organisk opløsningsmiddel.) - arbejde med 1/2 dl. opløsningsmiddel fortyndet med 1 liter vand - arbejde lejlighedsvist med polérmiddel med op til 15% Ethanol eller 5% Propanol 8 Vær opmærksom på, at de fleste af forbudene ikke gælder for unge over 15 år, når arbejdet er en nødvendig del af deres erhvervsuddannelse. Se iøvrigt At-meddelelse nr Unges Arbejde.

9 4. Instruktion af ny medarbejder + Jo bedre instruktion i arbejdet, jo mindre risikoen for ulykker Udpeg en ansvarlig = instruktør Afpas oplæringen til den nye medarbejders erfaring Engager de unge/nye i sikkerhedsarbejdet Giv den nye medarbejder en god oplæring Instruktion eller oplæring handler om, at den nye medarbejder skal lære at udføre sit arbejde - og gøre det på en farefri måde. Den nyansatte skal altså instrueres i at udføre arbejdet på en farefri måde hvor faremomenterne på arbejdspladsen findes hvorfor virksomhedens særlige sikkerhedsbestemmelser skal følges hvordan arbejdet udføres effektivt Det er arbejdsgiverens ansvar, at den nye medarbejder får denne instruktion, men han kan give opgaven til en værkfører, værkstedschef eller sikkerhedsrepræsentant, der giver råd og vejledning om sikkert og sundt arbejdsmiljø, når arbejdet udføres. + Instruktørens opgaver Instruktøren har ansvaret for at vejlede i og kontrollere at: arbejdet med maskiner/værktøj og betjening af sikkerhedsforanstaltninger bliver udført efter arbejdspladsens sikkerhedsanvisninger. Se eventuelt branchevejledninger for mere information. værnemidler bliver anvendt efter arbejdspladsens sikkerhedsanvisninger. Se også Tjeklisten for en mere detaljeret beskrivelse af instruktørens opgaver. 9

10 ! Tilpas instruktionen til den nye medarbejder Ikke alle nye medarbejdere er ens. Nogle er måske på en arbejdsplads for første gang - andre kan have mange års erfaring. Vurder derfor den nye medarbejder - og det job vedkommende skal passe - og afstem instruktionen i forhold til denne vurdering. Oplæring er en længere proces Oplæring er ikke noget, der sker på én dag. Det strækker sig over en periode, hvor den nye medbejder gradvist bliver bevidst om, hvordan virksomhedens regler for et sikkert og sundt arbejdsmiljø skal efterleves i det daglige arbejde. Tjeklister Lav eventuelt en eller flere tjeklister til de forskellige arbejdspladser og -funktioner. Det kan sikre en mere effektiv oplæring. Brug eventuelt følgende udkast til en tjekliste. Eksempel på tjekliste til arbejdspladsen Udarbejdet af: Dato: JA IKKE RELEVANT Farlige maskiner og værktøjer Søjleboremaskine, vinkelsliber, højtryksrenser, fedtpistol 10 Gennemgå procedurer for anvendelse og betjening af: - afskærmninger - stop-anordninger - håndmaskiner - fastspændingsværktøj

11 JA IKKE RELEVANT Ergonomi Gennemgå procedurer for: - manuelle løft - hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser - manuelle skub og træk Orden og oprydning Gennemgå procedurer for: - rengøring af værktøj, maskiner, materialer og arbejdstøj - placering af materialer - bortskaffelse af affald Værnemidler Gennemgå procedurer for anvendelse af: - værnefodtøj - åndedrætsværn - beskyttelsesbriller - handsker - andre beklædningsgenstande - høreværn Kemikalier Gennemgå arbejdspladsbrugsanvisninger for: - anvendelse af kemikalier - anvendelse af værnemidler ved brug af kemikalier - deponering af brandfarlige væsker Nødhjælp Gennemgå procedurer for: - beredskabsplanen for ulykker - alarmering - anvendelse og betjening af brandslukningsudstyr - anvendelse og betjening af øjenskyl og eventuelt nødbruser, hvis en sådan findes - brug af flugtveje Transport Gennemgå procedurer for: - anvendelse og betjening af løftevogn - anvendelse og betjening af stationært løfteudstyr 11

12 5. God værkstedspraksis At have en god værkstedspraksis handler om, hvordan vi hver især kan være med til at skabe et bedre arbejdsmiljø ved vores opførsel. Den gode værkstedspraksis handler om vaner, traditioner og holdninger - og de kan være meget vanskelige at ændre på. Derfor er det også så meget desto vigtigere, at nye medarbejdere lærer den gode praksis fra starten. Det kræver derfor en ekstra indsats, og det tager tid at få alle i virksomheden med på tankegangen om den gode værkstedspraksis. Så selv om tankegangen i den gode værkstedspraksis er ganske enkel, kan den alligevel være svær at efterleve. + Overvej følgende Hvad er værkstedspraksis på jeres virksomhed? Bliver alt gjort lige efter bogen? Er alle et godt eksempel for hinanden - ikke mindst for de nyansatte kolleger? Måske er der brug for en forbedring af jeres måde at gøre tingene på i værkstedet. Brug eventuelt følgende 10 regler til at opnå god værkstedspraksis hos jer. Giv reglerne til nye medarbejdere og hæng dem eventuelt op på passende steder i virksomheden. + God værkstedspraksis Jeg holder orden på arbejdspladsen Jeg stiller krav til andres værkstedspraksis Jeg tager instruktion og oplæring alvorligt Jeg anvender kun værktøjer, hvor sikkerhedsudstyret er i orden, og som jeg er fortrolig med Jeg bruger de påkrævede værnemidler Jeg bruger de nødvendige hjælpeværktøjer Jeg bruger punktudsugning Jeg vil leve op til firmaets arbejdsmiljøpolitik Jeg vil medvirke til et godt psykisk arbejdsmiljø Jeg tager min del af ansvaret for, at sundhed og sikkerhed er i orden! Overvej at sætte disse regler op som plakat i værkstedet eller spisestuen Det kan også være en god idé at tage emnet op på et afdelings- eller sikkerhedsmøde. Her kan listen bruges som hjælp til at sætte diskussionen i gang. 12

13 6. Uddannelse Hvorfor uddannelse? Dygtige medarbejdere er livsnerven for alle virksomheder i autobranchen. Løbende uddannelse og udvikling af alle medarbejdere er forudsætningen for, at virksomheden kan konkurrere og følge med i den teknologiske udvikling. I forbindelse med introduktion og oplæring af nye medarbejdere er det vigtigt at: vurdere hvilken viden den nye medarbejder har brug for i sin funktion på arbejdspladsen. Er der behov for uddannelse? overveje om arbejdspladsens instruktører m.v. er gode nok til at formidle deres viden. Efteruddannelse Efteruddannelserne er først og fremmest målrettet den nye teknik, hvor fejlfinding og reparation på de sidste nye bilers udstyr og systemer er i fokus, men der tilbydes også kurser i arbejdsmiljø, personlig udvikling, ledelse og EDB. Tilbud om efteruddannelse findes især på Tekniske Skoler. Bagest i denne pjece finder du de relevante adresser og telefonnumre. Der findes flere uddannelser målrettet autobranchen. + Eksempler på kurser Personlig sikkerhed Epoxy*) Arbejdsmiljø- og sikkerhed ved svejsning i rustfaststål*) Plastreparationsteknik *) Teknisk miljøledelse Præsentationsteknik Arbejdsmiljø for arbejdsledere Kundebetjening Psykisk arbejdsmiljø Karrosseriteknik Kvalitetsstyring Arbejdsmiljøuddannelsen**) *) Disse kurser er lovpligtige, når en medarbejder skal arbejde med særlige stoffer eller processer f.eks. epoxy eller svejsning i rustfaststål. **) Lovpligtigt kursus for sikkerhedsrepræsentanter. 13

14 Instruktion og introduktion På kurset "Præsentationsteknik" lærer deltagerne at instruere andre klart og tydeligt, så fejltagelser f.eks. ved arbejdsmiljøinstruktion undgås. Deltagerne lærer også at kommunikere med andre i en indlæringssituation, som f.eks. instruktion om sikkerhed på arbejdspladsen. Kurset afvikles på AMU-centre og erhvervsskoler. Økonomi Efteruddannelseskurserne giver i visse tilfælde mulighed for godtgørelse af løn, rejse- og opholdsudgifter. Kurserne kan i stor udstrækning målrettes den enkelte virksomhed. Information Hør mere om de præcise muligheder på de tekniske skoler og hos autobranchens organisationer. 7. Arbejdsmiljøpolitik Virksomhedens holdninger og politik på arbejdsmiljø skal formidles til alle nye medarbejdere. Klare signaler om sikkerhed, sundhed og trivsel er vigtige for alle - ikke mindst for nye medarbejdere. En arbejdsmiljøpolitik skal tilpasses den enkelte virksomhed. Fælles for mange arbejdsmiljøpolitikker er dog, at de består af overordnede målsætninger og en række aktiviteter, der skal gennemføres for at leve op til målsætningerne. Når virksomhedens holdninger til arbejdsmiljø skrives ned, betyder det ofte, at alle tager den mere alvorligt. Det er derfor en god idé at formulere holdninger og politikker på skrift. Fakta Alle virksomheder, som ønsker et arbejdsmiljø certifikat, og som har pligt til at oprette en sikkerhedsorganisation (har 20 eller flere ansatte), skal udarbejde en skriftlig arbejdsmiljøpolitik, der skal indeholde generel principerklæring - konkrete mål - handlingsplaner Alle virksomheder, som ønsker et arbejdsmiljø certifikat, og som ikke har pligt til at oprette en sikkerhedsorganisation (har under 20 ansatte), skal udarbejde en skriftlig arbejdsmiljøpolitik, der alene skal indeholde - principerklæring - og mål 14

15 + Gode råd Sørg for at der i arbejdsmiljøpolitikken tages højde for de nye medarbejderes introduktion til virksomhedens arbejdsmiljø. F.eks. kan det være beskrevet, at den nye medarbejder skal have gennemgået APV en inden en måneds ansættelse. Eksempel på arbejdsmiljøpolitik Det følgende er et eksempel på, hvad en arbejdsmiljøpolitik kan indeholde, og hvordan den udformes: Målsætning Virksomheden prioriterer de ansattes sikkerhed, sundhed og trivsel højt. Vi stiller krav om, at alle medarbejdere har et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Opfyldelse af arbejdsmiljøloven betragtes som et minimumskrav, der ikke i sig selv opfylder målsætningen. Der skal således altid og under alle forhold tages vidtgående hensyn til medarbejdernes fysiske og psykiske tarv og behov. Ledere på alle niveauer har et arbejdsmiljømæssigt ansvar. De skal sikre et godt arbejdsmiljø gennem en systematisk indsats i nært samarbejde med medarbejderne. Aktiviteter For at indfri den overordnede målsætning er følgende vedtaget: Det er ledelsens ansvar, at de nødvendige ressourcer er til rådighed - dvs. økonomi, materialer og medarbejdere. Det er en forudsætning for at kunne udvikle et effektivt og systematisk arbejdsmiljøarbejde. - Ledelsen diskuterer hvert år arbejdsmiljøet og sikkerheden med de ansvarlige medarbejdere i virksomheden. - Inden for hvert område er den ansvarlige leder selv med i sikkerhedsarbejdet. - Medarbejdernes uddannelse sikres gennem arbejdsledernes grundige instruktion og oplæring af nyansatte og de eventuelle relevante kurser, medarbejderen sendes på. Udover arbejdsmiljøuddannelsen (den lovpligtige uddannelse) afsættes midler i budgettet til temadage og kursusdeltagelse. Der arbejdes for at styrke mulighederne for efteruddannelse af medarbejdere med ansvar for sikkerhedsarbejdet. - For at effektivisere arbejdsmiljøarbejdet, kortlægges det jfr. afsnit 9 om Arbejdspladsvurdering. Dertil kommer planlægning, prioritering og budgettering af løsninger af arbejdsmiljøproblemer. Det er de ansvarliges opgave at igangsætte sådanne aktiviteter. Herved styrkes sikkerhedsarbejdet samtidig med, at planlægningen forbedres. - Der gøres en særlig indsats gennem kampagner, kurser m.v. for at reducere antallet af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. - Der føres statistik over og udføres analyser af ulykker og tilløb til ulykker. Statistikken og analyserne skal danne grundlag for forbedringer af sikkerheden. - Arbejdsmiljøet skal vurderes ved alle ændringer på arbejdspladserne. Der udarbejdes fleksible procedurer, der sikrer sikkerhedsarbejdets inddragelse i planlægning m.m. 15

16 ! På nogle virksomheder er arbejdsmiljøarbejdet ikke adskilt fra arbejdet med det ydre miljø. Derfor er der virksomheder, som integrerer politikken på arbejdsmiljø- og ydre miljøområdet. Eksempel på instruktion af medarbejdere Her følger et konkret eksempel på instruktioner til medarbejderne for at arbejdsmiljøpolitikken føres ud i livet. Målsætning Det er firmaets mål at fremme beskyttelsen af medarbejdernes sikkerhed og sundhed og at nedbringe antallet af arbejdsskader mest muligt. Organisering Der holdes møder om sikkerhedsarbejdet mindst fire gange årligt og efter behov. Ledelsen og sikkerhedsrepræsentanter har ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet. Udførelse Sikkerhedsarbejdet foregår som en naturlig del af det daglige arbejde - på den måde at alle ledere og medarbejdere har pligt til at deltage aktivt for at fremme sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Alle nyansatte skal have gennemgået firmaets APV inden tre uger efter, at de er blevet ansat. Det er alles pligt at fortælle sikkerhedsgruppen om mangler eller fejl i følgende forhold! - Er der mangler ved maskiner, redskaber osv. som gør at arbejdet bliver farefuldt at udføre? - Er de hygiejniske forhold i orden? - Er der givet instruktion i, hvordan arbejdet udføres med mindst mulig risiko for uheld? 16

17 + Konkrete instruktioner kan se således ud Lad være med at skyde genvej og slække på sikkerhedskravene Du skal samarbejde og bidrage til, at der i firmaet er god trivsel Du skal rydde op efter dig selv Kemiske stoffer og materiale må kun bruges, når de er godkendt af sikkerhedsorganisationen, og der er en udførlig arbejdspladsbrugsanvisning. Hvis der ikke er en sikkerhedsorganisation på arbejdspladsen, gives oplysningerne til den ansvarlige eller ledelsen. 8. Virksomhedens arbejdsmiljøberedskab Nye medarbejdere skal hurtigt sættes ind i beredskabsplanen Beredskabsplanen er en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljø-beredskab. Den fokuserer på, hvad der skal gøres, hvis skaden indtræffer, og det er derfor vigtigt, at nye medarbejdere sættes ind i planen. Det betyder, at de øjeblikkeligt kan gøre en aktiv indsats. Hvad gør man, når skaden indtræffer? Når der sker et uheld eller der opstår en arbejdsskade, så gælder det om at kunne gribe ind hurtigt og rigtigt. Så kan omfanget begrænses betydeligt. + Når den nye medarbejder indføres i beredskabsplanen, skal medarbejderen lære, hvad man skal gøre, når uheldet er ude, hvem man skal kontakte og hvordan man efterbehandler begivenheden. Lær den nye medarbejder førstehjælpens 4-punkts-regel 1. stands ulykken 2. giv livreddende førstehjælp 3. tilkald den nødvendige hjælp 4. giv almindelig førstehjælp, mens der ventes på ambulance Grib også ind ved arbejdsbetingede skader/lidelser Det er vigtigt, at den nye medarbejder også ved, at der skal gribes ind, når der opstår arbejdsbetingede skader og lidelser. Opgaven er først og fremmest at opdage lidelsen så tidligt som muligt afværge at lidelsen forværres forhindre at situationen gentager sig 17

18 + Analyse af skader og tilløb til skader Undersøg hændelsesforløbet i forbindelse med en skade. Så kan man undgå gentagelser. Det handler i første omgang ikke om at placere skyld for ulykken, men om at få alle relevante oplysninger til belysning af hændelsesforløbet. Personer, der kommer ud for en ulykke, kan få psykiske problemer. De kan blive nervøse og få en oplevelse af, at de burde have gjort noget andet, end det de gjorde. Beredskabsplanen bør derfor omfatte råd om, hvor og hvordan man kan få psykologisk førstehjælp. Træning af nye medarbejdere Brug tjeklisten på denne side til at informere nye medarbejdere om, hvad der skal gøres, når der sker et uheld eller en ulykke, eller når der udvikles en arbejdsbetinget lidelse. Tilpas tjeklisten de konkrete forhold. Tjekliste Orientering til nye medarbejdere om uheld, ulykker og skader Vis og forklar følgende punkter: Hvad gør man i tilfælde af brand, giftudslip eller lignende? Information om: Brandslukningsmateriellet Nødkaldstelefoner Flugtveje Tilkaldelse af redningsberedskab og ambulance Hvad gør man i tilfælde af arbejdsulykker? Information om: Førstehjælp Nødbruser Førstehjælpskasse Nødkaldstelefoner Tilkaldelse af Arbejdstilsynet Beskrivelse af hændelsesforløbet - også ved tilløb til ulykker Hvad gør man i tilfælde af arbejdsbetingede lidelser? Information om: Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser At meddele tilløb til arbejdsbetingede lidelser til sikkerhedsrepræsentanten eller værkføreren/arbejdsgiveren 18

19 9. Arbejdspladsbrugsanvisninger Et vigtigt element i instruktionen Arbejdspladsbrugsanvisninger er godt et hjælpemiddel i forbindelse med instruktionen af medarbejderne om de farer, der er forbundet med arbejdet. Giv de nye medarbejdere en grundig instruktion og vejledning i at bruge brugsanvisningerne. Og fortæl dem, hvor på arbejdspladsen de finder dem. Her kan den nye medarbejder få nødvendige oplysninger om farlige materialer og produkter behovet for at bruge personlige værnemidler ved særlige arbejdsprocesser. Bemærk Det er arbejdsmiljølovgivningen, der pålægger virksomhederne at udarbejde brugsanvisninger, der er tilpasset brugen på den enkelte arbejdsplads. Leverandørens brugsanvisninger kan derfor ikke bruges, uden at I tilretter dem, så de passer til den måde, I bruger de farlige materialer og produkter på. Flere leverandører har lavet deres brugsanvisninger, så det er let omforme dem til en arbejdspladsbrugsanvisning.! Man skal, så vidt det er muligt, substituere de farlige stoffer og materialer med mindre farlige eller ufarlige stoffer og materialer. Mere information I øvrigt henvises til mappen "Arbejdspladsbrugsanvisninger" udarbejdet af arbejdsmarkedets parter. Det er en vejledning i udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger og substitution af farlige stoffer og materialer. 19

20 Arbejdspladsbrugsanvining (tillægsblad til leverandørbrugsanvisning) Produktnavn: Anvendelsesområde: 1 Anvendelsesbegrænsninger Krav til særlig uddannelse og instruktion Individuelle begrænsninger f.eks. unge under 18 år, gravide, allergi m.v. Hvis ja, angiv de fastsatte regler Særlige krav til lokaler, opbevaring og håndtering Andre anvendelsesbegrænsninger (evt. indhold af kræft-fremkaldende stoffer) 2 Forholdsregler ved brug Indretning af arbejdssted (ventilation, stænkskab m.v.) Angiv de fastsatte regler der skal følges Andre forholdsregler/ Anden forebyggelse 20

21 3 Personlig beskyttelse og placering Beskyttelse af lunger og åndedræt Beskyttelse af ansigt, øjne og ører Beskyttelse af hud og hænder Anden personlig beskyttelse Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 7 og 8 i leverandørbrugsanvisningen) 4 Placering af førstehjælpsudstyr (se punkt 4 i leverandørbrugsanvisningen) Forholdsregler ved brand samt placering af udstyr (se punkt 5 i leverandørbrugsanvisningen) Forholdsregler ved spild (se punkt 6 i leverandørbrugsanvisningen) Andre forholdsregler. (Tag leverandørbrugsanvisningen med til hospital ved ulykker) Bortskaffelse (se punkt 13 i leverandørbrugsanvisningen) Skema udfyldt af: Dato: 21

22 10. Arbejdspladsvurdering (APV) og instruktion APV - også en del af instruktion og oplæring APV - arbejdspladsvurdering - er virksomhedens redskab til at få styr på arbejdsmiljøet. Der henvises til organisationernes udsendelse af materialet igennem Industriens brancheråd: "Autobranchens værktøjskasse til arbejdsmiljø - og miljøstyring". I APV en er arbejdspladsens særlige risici kortlagt og beskrevet, og derfor er det meget vigtigt, at den person på arbejdspladsen, der har ansvaret for instruktion og oplæring af nye medarbejdere, kender indholdet i virksomhedens APV. Instruktionen skal sikre, at medarbejderne er klar over, hvilke påvirkninger og farer der er forbundet med arbejdet, hvordan ulykker og sundhedsskader undgås, og hvordan sundhed og trivsel fremmes. Mange af disse informationer bør stå i virksomhedens APV. Instruktøren bør derfor: sætte sig grundigt ind i virksomhedens APV tage udgangspunkt i den nye medarbejders jobfunktion og kvalifikationer. + Den nyansatte vil sikkert kunne se mangler ved arbejdsmiljøforholdene, som de "gamle i gårde" ikke længere tænker over. Det er derfor en god idé at bruge den nye medarbejders feedback til at ajourføre jeres APV. Arbejdsministeriet stiller krav til, hvad en APV skal indeholde Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart. (husk dato for løsning). Retningslinier for hvordan der skal følges op på handlingsplanen. (hvem er ansvarlig, hvem udfører handlingerne). 22

23 11. Henvisninger Videncenter for alt omkring arbejdsmiljø: Arbejdsmiljørådets Service og Uddannelses Center Ramsingsvej Valby Telefon Øvrige henvisninger: Metalindustriens Efteruddannelse Nørre Voldgade København K Telefon Industriens Arbejdsmarkedsuddannelser Nørre Voldgade København K Telefon Motorbranchens Arbejdsgiverforening H. C. Andersens Boulevard København Telefon Dansk Metal Nyropsgade København V Telefon Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Telefon Dansk Industri H. C. Andersens Boulevard København V Telefon AMU Arbejdsmarkedsstyrelsen Blegdamsvej 56 Postboks København Ø Telefon SKAD Midtager Brøndby Telefon CAD Kirkevej Taastrup Telefon FAI Midtager Brøndby Telefon Autobranchens BST Sekretariat Vævervej 16, Boks Aulum Telefon De Tekniske Skoler Telefon eller din lokale skole. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Telefon

24 Links Notater 24

25 Notater 25

26 26 Notater

27

28 Dansk Metal Nyropsgade København V Tlf Fax Mail Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Mail Motorbranchens Arbejdsgiverforening H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Mail Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf Fax Mail Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vester Søgade København V Tlf Fax Mail Varenr. ASC

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE R E V I S I O N S G R A V E 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

Formål og indhold. Del 2: Praktiske værktøjer til at substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer

Formål og indhold. Del 2: Praktiske værktøjer til at substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer Indledning Formål og indhold Denne mappe er et hjælpeværktøj for autoværksteder. Mappen indeholder en praktisk om udarbejdelse af lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger samt en række værktøjer til at

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Vand, kloak og affald Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

ARBEJDSPLADS VURDERINGER

ARBEJDSPLADS VURDERINGER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERINGER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS SERVICE

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter Lær spillereglerne at kende BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE VÆRKTØJSKASSER gode råd til

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige forhold for unge Fokus på oplæring, feedback og fællesskab Kemi Inkl. øvelser Materialet er

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail: john@jpk.dk www.jpk.dk Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail:

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vandforsyning Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:39 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Få god og sikker hverdag

Få god og sikker hverdag Få god og sikker hverdag Arbejdsmiljø/formål med workshop Fokus på det nære arbejdsmiljø Hvem påvirker Hvad kan du selv gøre Fokus på arbejdsmiljø mindst hver 3.de år ved APV Påvirker arbejdsmiljø: Lovgivning

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Alene-arbejde må man det?

Alene-arbejde må man det? Alene-arbejde må man det? Forord Alene-arbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men ansatte skal ikke sættes til arbejde som er særligt farligt at udføre alene, og ansatte som arbejder alene må ikke

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 3 dec. 2004 Tilmeld dig til årskonferencen den 25. januar 2005 og kom og hør om resultaterne af arbejdsmiljøundersøgelsen Sidste papirudgave af Arbejdsmiljønyt så tilmeld dig

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

2014 Catering. APV-spørgeskema

2014 Catering. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Catering Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

DYRLÆGEPRAKSIS, DYREKLINIK OG - HOSPITAL

DYRLÆGEPRAKSIS, DYREKLINIK OG - HOSPITAL Checkliste til DYRLÆGEPRAKSIS, DYREKLINIK OG - HOSPITAL Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Deltagernes forventninger til arbejdsmiljøuddannelsen Snak med din sidemand og fortæl bagefter hvad I har talt om. 2 Kursusforløbet Tilstedeværelsesdagen:

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne. Område: Human Resources Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Niels.Jorgen.Ronje@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631753 Dato: 19. marts 2009 Notat

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Tjekliste Instruktion og oplæring

Tjekliste Instruktion og oplæring Tjekliste Instruktion og oplæring Afdeling : Dato for oplæring: Ansvarlig for oplæring: Dato for opfølgning: Ansvarlig for opfølgning: Ansvar Manuel håndtering Risici ved manuel håndtering, fx palletering-/depalletering,

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Præsentation Hvilken virksomhed kommer du fra og hvilken stilling har du? Hvor mange ansatte er I i jeres virksomhed? Er du arbejdsmiljørepræsentant,

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Arbejdsmiljøpolitik CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads MANUAL den lille arbejdsplads Materialesættet er specielt udarbejdet til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering på arbejdspladser med fra 1-15 medarbejdere. 93 Materialesættet består af: 1. Et

Læs mere