Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune"

Transkript

1 Tina Overgaard København den 2. september 2014 OPLÆG TIL JOBPROFIL Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune

2 1. Indledning Aarhus Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør for Musikhuset Aarhus. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS og vil blive anvendt til: 1. At sikre en fælles forståelsesramme mellem Aarhus Kommune og Genitor ApS i forhold til stillingen og profilen for den nye direktør. 2. At give kandidater, som er interesserede, uddybende baggrundsmateriale i forhold til stillingen. 3. At vurdere kandidaternes kvalifikationer og egnethed i forhold til stillingens indhold, de formulerede krav og øvrige forventninger. Jobprofilen bygger på informationer fremkommet ved møde og interview med repræsentanter fra Aarhus Kommune og Musikhuset Aarhus, udvalgte interessenter og sponsorer samt gennemgang af skriftligt materiale om stillingen. Alle, der på baggrund af jobprofilen overvejer at søge stillingen, er meget velkomne til enten at kontakte direktør Kirsten Jørgensen, Aarhus Kommune, på telefon eller partner Tina Overgaard, Genitor ApS, på telefon med henblik på at få besvaret uddybende spørgsmål. 2. Om Musikhuset Aarhus Musikhuset Aarhus blev indviet i Efter en større udvidelse i 2007 råder Musikhuset Aarhus nu over et samlet areal på ca kvm. og er dermed blevet Nordens største kulturhus. Salene og Foyeren er hjertet i Musikhuset Aarhus, og tilsammen består Musikhuset Aarhus af 500 rum. Det oprindelige hus er tegnet af Kjær & Richter, og udvidelsen er tegnet af Arkitektfirmaet C.F. Møller. Der afholdes årlig mere end arrangementer i Musikhuset Aarhus. Ud over egen arrangementsvirksomhed, driver Musikhuset Aarhus således en betydelig udlejningsvirksomhed og huser fast Det jyske Musikkonservatorium, Den jyske Opera, Aarhus Symfoniorkester, Familieteatret Filuren og Restaurant johan r. I 2013 blev Musikhuset Aarhus besøgt af knap , som enten var til forestillinger i salene, gratis arrangementer i Foyeren eller deltog i konferencer og kongresser. Derudover har Musikhusets café og restaurant, johan r haft mange besøgende. Musikhuset Aarhus har omkring 49 fastansatte og næsten dobbelt så mange timelønnede medarbejdere. Musikhuset Aarhus er opbygget i 4 afdelinger; administrationsafdelingen, programafdelingen, teknisk afdeling og bygningsafdelingen. Hver afdeling ledes af en afdelingschef, der refererer til direktøren, og tilsammen udgør de Musikhusets direktion. Neden for en illustration af organiseringen i Musikhuset Aarhus: 2

3 Direktør&& & Foyer,&Sponsor&og&PA& Mimi&Lund& Sponsor/Erhverv& Anders&Hede/Henny&Yde& Center& for&økonomi&og& Personale& Administrationschef& Bodil&Grønlund& Programchef& Mette&Kier& Tekniskchef& Jonas&Knive& Bygningschef& Jesper&Kjær& Teknik& Vagt/Reception& Vagtkoordinator&Leif&Pørtner& Program& PR/Marketing& koordinatorerne:& Per&Adel& Jørn&Olsen& Ole&Nielsen& Bygning& Administration& Billetsalget& Billetsalgskoordinator:&Annette& Bæk&&! Musikhuset Aarhus er en forvaltning under Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune. Musikhusets direktør refererer til direktøren i Kultur og Borgerservice - og indgår i magistratsafdelingens chefgruppe, og deltager i denne sammenhæng i politikudviklingen i kommunen. Aarhus Kommune har faglig armslænge til Musikhuset Aarhus, hvilket i praksis betyder, at byrådet udstikker de overordnede politiske og økonomiske rammer og målsætninger for Musikhusets virke, og at Musikhusets direktør har det øverste faglige ansvar og tilhørende råderum i forhold til at realisere målsætningerne. Der er således et stort frirum vedrørende Musikhusets indholdsmæssige profil, så længe dette kan ske indenfor de afsatte økonomiske rammer. Musikhuset Aarhus omsætter årligt for ca. 66,5 mio. kr. - fordelt stort set ligeligt mellem udgifter og indtægter. Neden for fremgår budgettet for Musikhuset Aarhus 2014: 3

4 Omsætning Salg af mandskab & udlejning af udstyr Huslejeindtægter og forpagtning restaurant Sponsor inkl. udgifter Andre indtægter Indtægter arrangementer (egne-, eksterne- og erhvervs arrangementer Indtægter i alt Omkostninger Fællesudgifter Publikum Produktion Bygning inkl. rengøring og elever Arrangementsafd. inkl. markedsføring Udgifter arrangementer Udgifter i alt Drift i alt Budget Musikhuset Aarhus ar decentraliseringsordning med overførselsadgang mellem årene. Musikhuset Aarhus har pt. 2 gældsposter: Driftsgæld på 3,365 mio. kr. ultimo 2013 Grundet stram økonomistyring er gælden de senere år blevet reduceret via overskud på driften. Denne udvikling forventes fortsat i Anlægsgæld på 4,929 mio. kr. ultimo Denne afdrages planmæssigt med kr. årligt. Afdraget er indarbejdet i budgettet. Musikhuset Aarhus får et årligt anlægstilskud på ca. 6 mio. kr. fra Byrådet. Beløbet går til vedligeholdelse og investeringer i bygningen. Budgettet ovenfor indeholder ikke denne post. Missionen for Musikhuset Aarhus er: At levere mangfoldige totaloplevelser af høj kvalitet i et levende og åbent Musikhus med format, og hvor huset formår at berige, begejstre og bevæge. Den nuværende vision er: At være mere end et Musikhus et decideret oplevelsessted og en del af et kulturelt kraftcenter, der brander Aarhus som europæisk kulturby. Frem mod 2017 at fungere som initiativtager til tværgående projekter med høj national og international synlighed. Værdier er: Troværdighed vi holder, hvad vi lover Respekt Vi behandler alle ordentligt Engagement Vi har fælles mål og yder vores bedste. 4

5 Genitors interview med repræsentanter fra Musikhuset Aarhus og Aarhus Kommune samt med sponsorer, interessenter og andre samarbejdspartnere peger generelt på, at organisationen opleves som velfungerende. Der er gjort et meget stort stykke arbejde med at trimme og strømline organisationen - ikke mindst i forhold til en nu velfungerende, stram økonomistyring og løbende gældsafvikling. Men også i forhold til en øget publikums- og kundeorientering, samspillet med erhvervslivet og samarbejdet med omgivelserne i øvrigt. Det er oplevelsen, at medarbejdere og ledere i Musikhuset Aarhus er engagerede og kompetente, og at den nuværende organisationsstruktur og samarbejdet i forhold til Aarhus Kommune fungerer hensigtsmæssigt. Der er en god uformel tone og en kultur, der er præget af et godt samarbejde. Yderligere information om Musikhuset Aarhus kan ses på eller der kan læses mere i Musikhusets forretningsplan for 2014 og om kommunes kulturpolitik. 3. Om ansvarsområder, opgaver og udfordringer Musikhuset Aarhus er således en veldrevet institution i rigtig god gænge og med et godt omdømme og et velfungerende samarbejde med sine omgivelser. Den nye direktør skal derfor først og fremmest fastholde og fortsætte denne positive udvikling, men samtidig også videreudvikle Musikhuset i forhold til fremtidige udfordringer og muligheder. Musikhuset Aarhus har en ambitiøs forretningsplan for 2014, og det forventes, at direktøren derefter følger op med fortsatte ambitiøse forretningsplaner for de kommende år. Det forventes i den forbindelse, at den nye direktør kan medvirke til at tiltrække nye målgrupper Direktørens ansvarsområder, opgaver og udfordringer er: Ledelse af Musikhuset Aarhus: Varetage den overordnede ledelse af Musikhuset Aarhus og skal dermed sikre, at der arbejdes såvel strategisk/udviklingsorienteret som driftsikkert Sikre kommercielle resultater, der matcher de overordnede forventninger og ambitioner om indtjening Sikre og udvikle kvaliteten, effektiviteten og produktivitetsfremmende processer til gavn for husets udvikling Sikre ejerskab til vision, strategi, satsningsområder, kvalitetsparametre og øvrige målsætninger gennem inddragelse af personalet og udvikle organisationen så den løbende matcher de ydre udfordringer og udnytter de givne muligheder Udvikle organisationens ledergruppe, så den fortsat arbejder som en helhedsorienteret, strategisk og effektiv samlet ledelse, der sætter tydelig retning for Musikhusets virke, følger op på dette og sikrer resultatopnåelse. Ledelse i Kultur og Borgerservice; Aarhus Kommune: Deltage i og bidrage til ledelsesarbejdet i Kultur og Borgerservice Aarhus Komme, herunder betjening af rådmand, Udvalget for Kultur og Borgerservice og Byrådet Bidrage til udviklingen af overordnede mål for kultur- og musiklivet i Aarhus Kommune og de specifikke delmål rettet mod Musikhuset Aarhus. Ledelse af en kulturinstitution: 5

6 Sikre dialog med kulturinstitutioner og kulturpersonligheder i ind- og udland der kan være med til at udfordre og inspirere kulturprofilen for Musikhuset Aarhus Praktisere en publikumsorienteret tilgang, der sikrer gode oplevelser for musikhusets gæster, og som bidrager til at fastholde nuværende og tiltrække nye målgrupper Fokus på mediernes betydning og lyst til at etablere yderligere synlighed. Ledelse i forhold til samarbejdspartnere: Sikre en forretningsmæssig tilgang i tæt dialog med sponsorer, erhvervsliv, gæster, advisory board mv., så samspillet med omgivelserne optimeres og løbende udvikles Varetage den overordnede samarbejde blandt lejerne i Musikhuset Aarhus Sikre generelt et velfungerende samarbejde og solide servicerelationer i forhold til eksterne samarbejdspartnere, offentlige myndigheder, private virksomheder, og samarbejdspartnere inden for kulturlivet. Af særlige forventninger og succeskriterier i forhold til den nye direktør kan desuden nævnes: Gå aktivt ind i den store satsning omkring Aarhus 2017, hvor det forventes, at Musikhuset Aarhus på lige fod med de andre kulturinstitutioner spiller en væsentlig rolle Fortsætte med at tiltrække nye typer af gæster - eksempelvis flere unge og gæster med anden etnisk baggrund Både sikre bredde og kvalitet Videreudvikle samarbejdet mellem de kulturinstitutioner, der lejer sig ind, med andre ord medvirke til at synergierne mellem lejerne udnyttes noget mere Etablere yderligere samarbejdsrelationer og finansieringskilder, herunder fungere som netværker og udvikle samarbejdet med sponsorerne i forhold til deres forventninger. De konkrete målsætninger for direktørens arbejde fastsættes i den årlige resultatkontrakt mellem Aarhus Kommune og Musikhuset Aarhus. 4. Direktørens kvalifikationer og kompetencer Der lægges vægt på, at den ny direktør er en dygtig og erfaren leder, der interesserer sig for og meget gerne har erfaring med kulturområdet. Den nye direktør er visionær, ambitiøs og handlekraftig, som har en stærk forretningsforståelse og har opnået gode forretningsmæssige resultater og kan dokumentere dette. Vedkommende har erfaring med ledelse af en kompleks virksomhed og er kendetegnet ved sikker drift og effektiv økonomistyring. Den nye direktør er udadvendt, synlig og serviceminded, er en stærk netværker, har indlysende kommunikative kompetencer og forståelse for politisk styrede organisationer. Vedkommende har således gerne et stort relevant netværk både i kultur- og erhvervslivet, og kan ligeledes begå sig i forhold til det politiske og ved hvad det vil sige at være en offentlig forvaltning, og hvad dette indebærer af forpligtelser, betingelser og vilkår. 6

7 Den nye direktør er en dygtig personaleleder, der er god til at involvere og motivere, og som er optaget af at udvikle et velfungerende og helhedsorienteret samarbejdsmiljø i organisationen, og i samspillet med Musikhusets medarbejdere. Den nye direktør er iderig og initiativrig og i stand til sammen med Musikhusets ledere og medarbejde og i tæt samspil med Musikhusets samarbejdspartnere at udvikle nye koncepter, der sikrer stærke helhedsoplevelser og god service for Musikhusets kunder og gæster. Derudover forventes det, at den nye direktør: Er analytisk stærk og evner hurtigt at sætte sig ind i nyt stof og danne sig et godt overblik Har erfaring med ledelse af ledere og et stort talent for strategisk ledelse Har en solid lederuddannelse Optræder med en god autoritet, har en god gennemslagskraft og er samtidig smidig og lydhør Er robust og godt forankret kendetegnet ved ordentlighed og høj integritet Er nytænkende og udviklingsorienteret - med lyst til selv at blive udfordret og til at udfordre omgivelserne Er resultat og løsningsorienteret. 5. Ansættelsesvilkår og betingelser Stillingen ønskes besat på åremålsvilkår. De nærmere vilkår for åremålsansættelsen aftales mellem Aarhus Kommune og direktørens faglige organisation. Årslønnen udgør inkl. åremålstillæg som udgangspunkt kr., hertil kommer årligt pensionstillæg kr. 6. Ansættelsesudvalg og ansættelsesproces Ansættelsesudvalget består af følgende: Rabih Azad- Ahmad, Rådmand for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune Kirsten Jørgensen, direktør for Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune Erik Frisgaard, chef for fællesfunktionen Center for Økonomi og Personale (CØP), Aarhus Kommune Bodil Grønlund Sørensen, administrationschef, Musikhuset Aarhus Jesper Kjær, bygningschef, Musikhuset Aarhus Kristian Harbo Jeppesen, specialkonsulent, Kultur og Borgerservice, Rådmandssekretariatet, Aarhus Kommune Mimi C. Lund, sponsoransvarlig, Musikhuset Aarhus Lars Berg, medarbejderrepræsentant, Musikhuset Aarhus. Opgaveansvarlig konsulent fra Genitor ApS er partner Tina Overgaard, der kan kontaktes på eller tlf:

8 Ansættelsesprocessens elementer med tidsangivelse: AKTIVITET Annoncering i medier og parallel search Ansøgningsfrist Screening af ansøgere og indstilling til samtale Ansættelsesudvalget udvælger kandidater til test Ansættelsesudvalget afholder indledende samtaler Personlighedstest, kognitive test, testinterview, referencetagning og udarbejdelse af ledervurdering Genitors rapportering til ansættelsesudvalget samt gennemførelse anden runde samtaler Tiltrædelse TIDSANGIVELSE Uge Den 26.9 Den 27.9 til 1.10 Den 2.10 kl Den Den Den Den

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Har du lysten, viljen og den nødvendige energi til at stå i spidsen for den videre udvikling af en ombygget og spændende skole

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi Indholdsfortegnelse Overskud

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af ledere i den offentlige sektor

Rekruttering og udvælgelse af ledere i den offentlige sektor 1/6 Rekruttering og udvælgelse af ledere i den offentlige sektor Der er i dag solidt belæg for, at god ledelse gør en stor forskel. Det er også dokumenteret, at personligheden bliver stadig mere afgørende

Læs mere