REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE"

Transkript

1 REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

2 BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER MED STÆRKE RELATIONELLE KOMPETENCER TIL FORVALTNINGSENHEDEN FOR HR, KOMMUNIKATION & TRIVSEL Vi søger to kontorchefer til lederteamet i forvaltningsenheden for HR, Kommunikation & Trivsel. Som medlem af lederteamet arbejder du tæt sammen med medarbejdere, ledelseslinjen i Børn og Unge samt de faglige organisationer omkring udvikling af god ledelse og attraktive arbejdspladser i hele organisationen. Derudover bidrager du i det tværgående samarbejde med de øvrige magistratsafdelinger til udvikling af HR i Aarhus Kommune. INDLEDNING HR, Kommunikation & Trivsel (herefter HRKT) har siden sidste efterår haft fokus på udvikling af øget, tværfagligt samspil og strategisk helhedsorienteret tænkning i forvaltningsenhedens samspil med ledelseslinjen både opad og udad. Denne interne proces udmønter sig nu i en reorganisering af ledelsen med færre ledelseslag i et styrket ledelsesteam. Tværfaglige, strategiske opgaver og større udviklingsprojekter vil fremad blive forankret i en matrixorganisering sideløbende med en inddeling af driftsopgaver i tre kontorer Personale, Kommunikation samt Ledelse og Organisation. Vi søger nu to kontorchefer til hhv. Personale og Ledelse og Organisation. ORGANISATION I Børn og Unge er vi cirka ansatte og vi er dermed den største magistratsafdeling i Aarhus Kommune. Vi er organiseret i fire forvaltningsenheder og to stabe, og du vil som kontorchef referere til forvaltningschefen for HR, Kommunikation & Trivsel og indgå i et lederteam på 5 personer. I HRKT har vi samlet de opgaver, der handler om udvikling og drift vedr. HR, kommunikation, personale, ledelse og organisation herunder også understøttelse af arbejdsmiljøledelse og MED-systemet. Forvaltningsenheden HR, Kommunikation & Trivsel bliver opdelt i tre kontorer: Personale, Kommunikation samt Ledelse og Organisation. I vores organisering har vi lagt os op ad fire af de fem overordnede støttestrategier for kerneopgaven i Børn og Unge: Strategi for Personale Strategi for Kommunikation Strategi for Ledelse Strategi for Organisation 2

3 Vores vision for arbejdet i HRKT er, at Vi udvikler og inspirerer til god ledelse og vores mission er Vi understøtter den fortsatte udvikling af attraktive arbejdspladser med høj social kapital. I Personale er der 11 medarbejdere, der er samarbejdspartnere og rådgivere på personaleområdet. Kontoret sikrer grundlaget for, at ledere på alle niveauer i Børn og Unge så effektivt og kvalificeret som muligt kan udøve god ledelse på personaleområdet. Af konkrete opgaver kan nævnes: - Rådgivning og sparring i personalepolitiske og -administrative spørgsmål - Konsulentbistand til lederne i Børn og Unge i komplekse enkeltsager - Personaleadministrativ service i forbindelse med overenskomster og aftaler - Personalejuridisk rådgivning og sagsbehandling - Personalepolitik herunder udvikling og håndtering af konkrete opgaver, såsom omplaceringer - Understøttelse af indsatser mod ledighed - Understøttelse af forhandlingerne med ledelsesorganisationerne og de faglige organisationer - Understøttelse og bidrag i det daglige samarbejde med lederforeninger og faglige organisationer I Ledelse og Organisation er der 15 medarbejdere, der er samarbejdspartnere og rådgivere for ledere på alle niveauer i Børn og Unge ift. HR og arbejdsmiljø. Kontoret sikrer grundlaget for, at ledere i Børn og Unge så effektivt og kvalificeret som muligt kan udøve god ledelse på HR- og arbejdsmiljøområdet. Af konkrete opgaver kan nævnes: - Understøtte lokale og strategiske indsatser ift. at nedbringe sygefravær - Projektledelse af organisationens trivselsundersøgelse og det strategiske arbejde med APV - Arbejdsmiljøcertificering og den løbende udvikling af den organisatoriske understøttelse af arbejdsmiljøgrupper og MED-system - Rådgivning og sagsbehandling i relation til Hoved-MED udvalgets (HMU) arbejde - Indsatser ift. ledelsesudvikling, understøttelse af MED-systemet samt udvikling af arbejdsmiljøledelse - Indtægtsdækket virksomhed i form af HR-konsulentbistand ift. konkrete HR-opgaver herunder: trivselsfremme, udvikling af samarbejde, organisationsudvikling samt understøttelse af rekruttering og udvælgelse af ledere Udover de to ovennævnte kontorer er der et kontor for Kommunikation og en projektenhed, som ledes af en projektchef med direkte reference til forvaltningschefen. Forvaltningschef Projektenhed Personale Kommunikation Ledelse og Organisation Tværgående projekter, drifts- og udviklingsopgaver forankret i lederteamet 3

4 Vi har endnu ikke klart defineret, hvilke opgaver der skal forankres i matrixorganiseringen, men forventer at de to nye kontorchefer skal være med til at definere dette. Tværgående driftsopgaver kunne være økonomistyring i forvaltningsenheden eller kvalitetssikring af den politiske betjening. Tværgående udviklingsopgaver kunne være gentænkning af forvaltningsenhedens kursuskatalog og læringsforståelse eller gentænkning af understøttelse af indsatser ift. sygefravær. Læs mere om Aarhus Kommune, Børn og Unge og HRKT ANSVARSOMRÅDER SOM KONTORCHEF I forvaltningsenhedens lederteam Som del af lederteamet i HRKT bidrager du til at udvikle en langsigtet strategi for understøttelse af god ledelse og attraktive arbejdspladser i hele Børn og Unge. Du engagerer dig og tager ansvar på tværs af forvaltningen og bidrager til at opstille klare, fælles mål og udvikle den relationelle koordinering i forvaltningsenheden. Du har tillid til dine medarbejdere og har et stadigt fokus på resultatskabelse. Du bidrager til, at der skabes yderligere synergi og tættere samspil mellem de tre kontorer i forvaltningsenheden samt i relationer og netværk på tværs af Børn og Unge. I eget kontor Som kontorchef er du ansvarlig for at opstille klare mål og rammer for medarbejdernes arbejde og for kontorets bidrag i organisationen. Du evner både at uddelegere og følge op i den daglige ledelse af medarbejderne. I din ledelse sikrer du, at medarbejderne har de kompetencer, fagligt og tværfagligt, der skal til for at understøtte organisationen i løsningen af Børn og Unges kerneopgave. Du tager ansvar for at udvikle et godt arbejdsmiljø, der er kendetegnet ved, at medarbejderne oplever, at deres arbejdsplads er attraktiv og bæredygtig. Du styrker rammerne for, at samarbejdet på tværs af hele organisationen er præget af tillid og retfærdighed. Du sikrer den strategiske udvikling og drift af kontorets ressortområder. SUCCESKRITERIER Det er afgørende, at du er i stand til at skabe resultater i en stor, kompleks organisation med respekt for det lokale råderum. Din indsats og resultater vil senest om et år blive målt op i forhold til følgende succeskriterier: For begge kontorchefer: - Du opstiller mål, rammer og retning for den strategiske udvikling og drift af dit ressortområde i samspil med forvaltningschefen, lederteamet, organisationens ledelseslinje og de faglige organisationer med en stærk organisationsforståelse - Du sikrer god sagsbehandling og politisk betjening. Du sikrer oversættelse fra en politisk og strategisk dagsorden til kontoret og fra kontorets faglige input til den strategiske dagsorden i tæt samspil med forvaltningschefen - Du fortsætter og videreudvikler det tætte samspil med ledelseslinjen herunder, at vi i endnu højere grad opleves som samarbejdspartnere i relation til forvaltningsenhedens samlede ansvarsområder - Du sikrer, at kontoret leverer service og rådgivning af høj kvalitet og er på forkant med kontorets faglige områder og til stadighed formår at se den enkelte sag i relation til den større sammenhæng - Du sikrer sparring på kontorets mest komplekse opgaver og sager, hvor både det faglige, det strategiske og det organisatoriske perspektiv sikres i sagsbehandlingen - Du bidrager til at skabe tydelige rammer og retning i en fleksibel hverdag og med god personaleledelse af kontorets medarbejdere. Du holder fokus på et godt arbejdsmiljø med balance i krav og ressourcer 4

5 For kontorchef for Personale - Du understøtter og bidrager i forhandlingerne med ledelsesorganisationerne og de faglige organisationer i tæt samspil med forvaltningschef og kontorets medarbejdere For kontorchef for Ledelse og Organisation - Du bidrager i understøttelsen af HMU og det strategiske arbejde med udvikling af social kapital og attraktive arbejdspladser i tæt samspil med forvaltningschef og kontorets medarbejdere I lederteamet i HRKT - Du bidrager til etablering og udvikling af tæt samspil i HRKTs lederteam. Det er afgørende, at lederteamet sammen skaber synergi og fælles retning for en sammenhængende organisatorisk udvikling af forvaltningsenhedens kerneopgave og ydelser i relation til Børn og Unges overordnede strategier for personale, kommunikation, ledelse samt organisation - Du sikrer en hensigtsmæssig rolle- og opgavefordeling i forvaltningsenhedens indsatser på tværs af de tre kontorer, i Børn og Unge og på tværs af Aarhus Kommune - Du bidrager til at forvaltningsenheden understøtter udviklingen af god og bæredygtig ledelse i Børn og Unge - Du bidrager til at udvikle den sociale kapital i Børn og Unge og sikre attraktive arbejdspladser med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø I Børn og Unges Fællesfunktioner og på tværs af Børn og Unge - Du tager medansvar for og bidrager til at udvikle sammenhæng på tværs af Fællesfunktionerne i Børn og Unge, som beskrevet i Fællesfunktionernes udviklingsplan I samspil på tværs af Aarhus Kommune - Du bidrager i både det formaliserede og det uformelle samarbejde på tværs af Aarhus Kommune omkring udvikling af HR-initiativer - Du tager medansvar for, at der udvikles en stærk og motiverende samarbejdskultur med fokus på helheden på tværs af magistratsafdelingerne, så opgaveløsningen bliver mere effektiv på tværs af hele kommunen VI LÆGGER VÆGT PÅ, AT DU: Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund på kandidatniveau Har ledelseserfaring herunder dokumenterede gode resultater med driftsansvar og personaleledelse Har erfaring med politisk betjening og indgående kendskab til sagsgange og processer i en stor, politisk ledet organisation For stillingen som kontorchef for Personale lægger vi også vægt på, at du har erfaring med personalejura, herunder erfaring med håndtering af komplekse personalesager, kendskab til overenskomstsystemet og indsigt i reguleringen af det offentlige arbejdsmarked. For stillingen som Kontorchef for Ledelse og Organisation lægger vi også vægt på, at du har erfaring med strategisk arbejde med udvikling af arbejdsmiljøledelse, understøttelse af MED-organisationen samt ledelsesudvikling. 5

6 Det er en fordel, hvis du ud over ovenstående også har forståelse for kompleksiteten i en stor organisation som Børn og Unge og forstår de mange forskellige fagligheder og kulturer i organisationen lige fra sundhedspleje, over dagtilbud og skoler til fritids- og ungdomsskoleområdet. SOM PERSON OG LEDER: Har du stærke analytiske evner, en god organisatorisk dømmekraft og politisk tæft Har du forståelse for spilleregler både i det formelle og uformelle samarbejde med ledelseslinje, MED-system og interesseorganisationer Er du en udpræget holdspiller med gode relationsskabende og kommunikative evner. Du lytter og skaber tillid Har du gennemslagskraft og drive, du inspirerer og skaber følgeskab Er du rodfæstet under pres Har du lyst til at bygge broer og mod til at gå nye veje Har du lyst og evner til at skabe ordentlige processer med reel inddragelse Du er meget velkommen til at kontakte konsulent Jens Marcussen på tlf.: eller på mail: for en fortrolig og uforpligtende drøftelse vedrørende dine kvalifikationer og kompetencer i relation til kravene i stillingen. LØN OG ANSÆTTELSE Der er tale om en fast stilling på fuldtid. Løn aftales nærmere ud fra gældende chefklassificeringsaftale med mulighed for at forhandle yderligere ud fra dine kompetencer. Vi håber, at du kan tiltræde den 1. august ANSÆTTELSESPROCES Ansøgning og bilag skal sendes til senest mandag den 16. juni klokken Du bedes angive, hvilken stilling du søger eller om du ser dig selv relevant i relation til begge stillinger. Onsdag den 18. juni udvælger vi kandidater til første samtalerunde, der afholdes fredag den 20. juni fra kl Der medvirker konsulent ved ansættelsen, og der vil blive brugt personlighedstest og mentale færdighedstest i forbindelse med ansættelsesprocessen. Test, testinterview og referencer vil foregå enten onsdag den 25. juni eller torsdag den 26. juni efter aftale og har en varighed af sammenlagt 2-3 timer. For de kandidater, der går videre til anden runde, vil der være mulighed for et kort uformelt møde med forvaltningschef og kommunikationschef torsdag den 26. juni om eftermiddagen. Anden samtalerunde afholdes fredag den 27. juni fra kl KONTAKT: Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Forvaltningschef Søren Aakjær tlf.: mail: 6

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Har du lysten, viljen og den nødvendige energi til at stå i spidsen for den videre udvikling af en ombygget og spændende skole

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere