FORORD 5 VEJEN TIL MÅLENE 7 MÅL I VERDENS FATTIGSTE LANDE 9 MÅL I DANMARK 15 HER ARBEJDER VI 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD 5 VEJEN TIL MÅLENE 7 MÅL I VERDENS FATTIGSTE LANDE 9 MÅL I DANMARK 15 HER ARBEJDER VI 16"

Transkript

1 vores mål

2 REDAKTION MARIANNE LEMVIG THILDE MARIE SKAANNING DESIGN KIT HALDING FOTO Mike KolŐffel Mikkel Østergaard Peter Høvring Jonas heith Lønborg valgerdur hvidt Larsen Reuters FORORD 5 VEJEN TIL MÅLENE 7 MÅL I VERDENS FATTIGSTE LANDE 9 MÅL I DANMARK 15 HER ARBEJDER VI 16

3 Hvis en mand er sulten, så giv ham ikke kun en fisk. Giv ham i stedet en fiskestang, og lær ham at fange sine egne fisk. Og giv ham retten til at eje sin fiskestang og fri adgang til at fiske i søen og hans fremtid er sikret. Sådan arbejder Folkekirkens Nødhjælp. Altid med verdens fattigste. Forord Verden omkring os er under hastig forandring: økonomisk, politisk, socialt og kulturelt. Naturkatastrofer og konflikter er i dag både voldsommere og mere komplekse end tidligere. Aldrig i nyere tid har så mange været på flugt fra krige og katastrofer. Flere end 81 millioner mennesker verden over har i dag brug for humanitær hjælp og beskyttelse enten fordi de er på flugt, eller fordi de sulter. Klimaforandringer giver sig udslag i oversvømmelser og tørke i udsatte lande, skaber sult og tvinger millioner bort fra deres hjem. Op mod 750 millioner af verdens fattigste er bønder. De har brug for bæredygtige landbrugsformer og vekslende afgrøder for at tilpasse sig forandringer i såvel klima som global økonomi, så de kan sikre sig en bedre høst og opbygge mere robuste samfund. Erfaringen viser, at vækst i landbrugssektoren i udviklingslande har meget større indvirkning på den økonomiske udvikling, jobskabelse og fattigdomsbekæmpelse end vækst i nogen anden sektor. Selvom de fattigste lande bliver rigere, ser vi, at uligheden vokser både i forhold til muligheder og indkomst. Mere end 75 procent af befolkningen i udviklingslande oplever, på trods af økonomisk vækst, at leve i et samfund, hvor goderne er mere ulige fordelt i dag end i 1990 erne. Samtidig ser vi et verdenssamfund, hvor midlerne til at bekæmpe fattigdom bliver færre, og de politiske magtforhold og prioriteringer ændres. Disse ændringer kræver innovation og partnerskaber med nye aktører fra sociale bevægelser, til den private sektor og universiteter. I Folkekirkens Nødhjælp tilpasser vi os den aktuelle virkelighed. Derfor er fokus for vores arbejde i de kommende år: at redde liv, bygge robuste lokalsamfund og bekæmpe ekstrem ulighed i verdens fattigste lande - i partnerskaber med nye globale aktører og civilsamfundsorganisationer i syd. Birgitte Qvist-Sørensen, international chef i Folkekirkens Nødhjælp 5

4 Vores mål i verdens fattigste lande er at redde liv, opbygge robuste lokalsamfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Vores mål i Danmark er at skabe engagement, tilbyde handling og dokumentere effekt og resultater. Vejen til målene FORMÅL Siden 1922 har vi kæmpet for en verden fri for sult, fattigdom og undertrykkelse, der hvor nøden er størst. En verden hvor fordelingen af klodens ressourcer er retfærdig. Vi arbejder ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes rettigheder og alle menneskers lige værd. PARTNERSKABER OG TEMAER Vi uddeler nødhjælp og forebygger katastrofer, vi bekæmper sult, og vi styrker demokrati og menneskerettigheder. Vi forebygger hiv og aids, og vi skaber trygge samfund fri for miner og våben. Vi gør det i flere end 30 lande verden over. Og vi gør det ikke alene. Vi gør det sammen med vores stærke partnere, her i blandt de flere end 140 kirkelige og huma nitære organisationer i det globale netværk ACT Alliance (Action by Churches Together), som udfører udviklings- og nødhjælpsarbejde overalt i verden. Partnerskaber er et kerneprincip for Folkekirkens Nødhjælp. Det er ikke kun en arbejdsmetode, men grundlæggende for vores værdier og identitet. Al vores katastrofe- og udviklingsarbejde baserer sig på samarbejde med lokale partnere, som bedst kender og forstår de lokale udfordringer. Ved at samarbejde bredt med kirkelige og folkelige organisationer og andre partnere sikrer vi, at vores arbejde er effektivt, bæredygtigt og målrettet verdens fattigste. Vi har regionale kontorer i 12 lande verden over: Etiopien, Sydsudan, Uganda, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Nepal, Myanmar, Cambodja, Kirgisistan, Palæstina og Honduras. RETTIGHEDSBASERET TILGANG Menneskerettighed er og ligestilling mellem kønnene er en integreret del af al vores arbejde. Det betyder i praksis, at vi i vores katastrofe- og udviklingsarbejde styrker verdens fattigstes muligheder for selv at ændre deres situation. Vi sætter fokus på lige adgang til at deltage aktivt og påvirke beslutningsprocesser på alle niveauer i samfundet. I samarbejde med vores partnere drager vi relevante myndigheder og institutioner til ansvar, og gør brug af internationale menneskerettighedsstandarder og mekanismer. For os selv betyder det, at vi giver vores partnere mulighed for at deltage i alle beslutningsprocesser omkring samarbejdet på meningsfuld vis, og at vi sikrer, at rettigheds- og ligestillingsprincipper gælder for alle vores egne principper og procedurer. Folkekirkens Nødhjælp er HAP-certificeret, hvilket betyder, at vi i vores arbejde skal leve op til de højeste standarder inden for ansvarlighed og kvalitetsstyring, i forhold til de mennesker vi hjæl per. Vores katastrofearbejde bygger på Sphere, som er de internationale ngo ers grundkodeks for katastrofearbejde. FORTALERARBEJDE For at sikre basale menneskerettigheder taler vi verdens fattigstes sag både nationalt og internationalt. Det er det, vi kalder politisk fortalerarbejde. Vi er fortaler for verdens fattigste om alt fra ytrings- og organisationsfrihed, retten til mad, klimaforandringernes konsekvenser til forbud mod landminer og klyngeammunition. Vi sætter fokus på nødens årsager både lokalt og globalt. Vi stræber efter at integrere vores politiske fortalerarbejde i alt, hvad vi gør. Konkret taler vi verdens fattigste sag gennem lobbyarbejde, ved at påvirke lovgivning, beslutningstagere og mediernes dagsorden, samle folkelig opbakning og opbygge alliancer. MIDLER Vores arbejde finansieres ved bidrag fra private, virksomheder og fonde, ved indsamling og med penge fra blandt andre Danida (den officielle ulandsbistand), EU, FN-organisationer og internationale fonde. 7

5 Folkekirkens Nødhjælp har tre mål i verdens fattigste lande Ethvert liv er uendeligt værdifuldt, og når liv og menneskelig værdighed trues, er det vores ansvar at gøre, hvad vi kan for at hjælpe. Vores mål i verdens fattigste lande er at beskytte og redde liv. Mål 1 Redde liv Når oversvømmelser forårsager død og ødelæggelser, når krig og konflikter driver folk på flugt, eller når langvarig tørke fører til sultkatastrofe, er vi klar med nødhjælp, logistik og ekspertviden. For Folkekirkens Nødhjælp er beskyttelse af liv, menneskers værdighed og retten til ansvarlig, målrettet støtte selve grundstenen i al vores humanitære arbejde. Vi er forpligtet til at gribe ind, handle og rykke ud, når der er menneskeliv på spil. Vi forebygger og lindrer menneskers lidelser, når katastrofer eller krig flår hverdagen i stykker for verdens fattigste. Afhængigt af den konkrete situa tion hjælper vi med mad, nødhjælpspakker eller kontanter til indkøb lokalt. Uddeling af kontanter er en ny måde at nå hurtigere ud på, samtidig med at de katastroferamte selv bestemmer, hvad de har mest brug for. Vi støtter lokal, humanitær hjælp det vil sige de mennesker, som rykker ud med hjælp med det samme i katastrofesituationer, og dem som med det første tilbyder beskyttelse i verdens skrøbelige stater. Vi er fortaler for lige adgang til hjælp med det mener vi, at alle mennesker har ret til et værdigt liv, også midt i en katastrofe. Vi er også fortaler for, at regeringer forebygger og håndterer katastrofer lokalt. Det vil Folkekirkens Nødhjælp Give ansvarlig, rettidig, koordineret og effektiv nødhjælp i akutte og længerevarende kriser altid målrettet de katastroferamte befolkningers egne behov og prioriteringer. Styrke lokalt katastrofeberedskab og øge uddeling af kontanter til katastroferamte. Forbedre varslingssystemer og lokal evne til at mindske risikoen for katastrofer og tilpasse sig klimaforandringer. Støtte partnere, lokalsamfund og civilsamfund, så de bedre kan beskytte sig mod trusler om vold og konflikt samt støtte lokale lederes evne til konfliktmægling og interreligiøs dialog. Ryde miner og ueksploderet ammunition samt undervise lokalbefolkninger i, hvordan risikoen for katastrofer mindskes. Igangsætte aktiviteter, som reducerer væbnet konflikt, sikrer lige adgang til humanitær hjælp, og som giver indkomstmuligheder under længerevarende kriser. Investere i ny viden og teknologi, som kan gøre vores hjælp endnu mere robust og effektiv, og som kan komme de fattigste til gode. 9

6 En verden uden fattigdom, undertrykkelse og sult kræver robuste lokalsamfund, hvor bæredygtig udvikling og inkluderende vækst kan gro. Vores mål i verdens fattigste lande er at opbygge robuste lokalsamfund. Det vil Folkekirkens Nødhjælp Opbygge rubuste lokalsamfund Flere millioner mennesker lever i samfund, hvor fundamentale rettigheder ikke respekteres. Hjælper vi verdens fattigste med at kæmpe for deres rettigheder, bekæmper vi også de væsentligste grunde til sult, fattigdom og undertrykkelse og opbygger robuste lokalsamfund. Styrke retten til mad for verdens fattigste ved at øge og forbedre produktionen af fødevarer, øge mulighederne for at tjene, opspare eller låne penge til at opstarte små virksomheder og forbedre adgangen til markeder og jobs. Dyrke innovative partnerskaber og engagere os i strategiske samarbejder med forskningsinstitutioner, virksomheder og netværk for at integrere nye teknologier og metoder i landbrugsproduktionen i verdens fattigste lande. Reducere sårbarhed, marginalisering, diskrimination og økonomisk eksklusion af verdens fattigste ved at opfordre enkeltpersoner og lokalsamfund til at holde regeringer og aktører i den private sektor ansvarlige, så investeringer og handelsaftaler kommer verdens fattigste til gode. Styrke kvinder og mænd til at tackle kønsbestemte, ulige forhold og fokusere på seksuelle, reproduktive sundhedsrettigheder, herunder forebyggelse af hiv og aids. Forebygge konflikter ved at bekæmpe væbnet vold og udføre humanitær minerydning i konfliktramte områder samt fremme dialog mellem stridende grupper med henblik på fredelig sameksistens og forsoning. Mål 2 For os handler robuste lokalsamfund om, at befolkningen har ret til mad, at de kan se muligheder og skabe deres egen indkomst, og at de tilpasser sig klimaforandringer på den bedst tænkelige og bæredygtige måde. Vi lægger især vægt på, at folk kan spise sig mætte. Og for os er bæredygtighed ikke bare et ord, vi bruger. Det er vores vej til at opfylde verdens fattigstes behov for fødevarer. Sammen med vores partnere støtter og opfordrer vi til økologiske og bæredygtige produktionsmetoder, som på lang sigt bevarer jordens frugtbarhed, miljøet og klimaet. Vi fokuserer på, at fattige bønder bruger vekslende afgrøder og forskellige husdyr, og at de har fri adgang til at sælge varer på lokale markeder. Robuste lokalsamfund får vi også ved at forebygge og mindske katastrofers ødelæggende effekt, hvad enten de er natur- eller menneskeskabte. Det falder alt sammen tilbage på rettigheder, for hvis vi vil opbygge robuste samfund, skal vi sørge for, at verdens fattigste er med til at tage de beslutninger, der påvirker deres liv. 11

7 Verden er præget af ulighed. Vækst og udvikling kommer langt fra alle mennesker til gavn, som det burde. Vores mål i verdens fattigste lande er at bekæmpe ekstrem ulighed. Mål 3 Bekæmpe ekstrem ulighed Undertrykkelse og forskelsbehandling er væsentlige barrierer for udvikling i verdens fattigste lande. Derfor kæmper vi for at støtte den folkelige og politiske handlekraft, der skal til for at ændre de strukturer og politikker, som ofte ligger bag den ekstreme ulighed. Gribe ind over for politisk ulighed ved at fremme retfærdighed og adgang til beslutninger på både nationalt og globalt niveau. Når vi bekæmper ulighed, handler det både om økonomisk, social og miljømæssig ulighed. Økonomisk ulighed er en ulig fordeling af økonomiske ressourcer på globalt plan, mellem befolkningsgrupper og mellem enkeltpersoner. Social ulighed handler om forskelle i menneskers adgang til samfundets ressourcer. Ulighed og diskrimination er ofte fast forankret i en række lokale, globale og nationale institutioner samt i sociale, religiøse og kulturelle normer. Miljømæssig ulighed handler om, at verdens fattigste ikke har lige ret eller adgang til at bruge jordens begrænsede råstoffer og ressourcer selvom det er dem, der er hårdest ramt af klimaforandringer. Vi bekæmper ekstrem ulighed både lokalt, nationalt og internationalt ved at påvirke og forandre normer og institutioner, som bidrager til uretfærdighed og ulighed. På den måde skaber vi flere lige muligheder og rettigheder for verdens fattigste. Det vil Folkekirkens Nødhjælp Reducere økonomisk ulighed for verdens fattigste ved for eksempel at fremme adgang til statslige ressourcer og tjenester, til landbrugsjord og naturressourcer samt sikre bedre adgang til globale pengestrømme som udviklingshjælp og handelsfordele. Gribe ind over for social ulighed ved at være fortaler for afskaffelse af ulighed i velstand, selvstændighed og status. Påvirke og ændre eksisterende og nye politikker, så de er inkluderende og sikrer fattige og marginaliserede gruppers rettigheder. Afhjælpe miljømæssig ulighed ved at være fortaler for, at verdens fattigste får lige ret og adgang til at bruge af jordens begrænsede ressourcer nu og i fremtiden. 13

8 Sammen kan vi forandre verden kæmpe for en verden fri for sult, fattigdom og undertrykkelse. Vi kan skabe et værdigt liv for alle ved at handle. Vores mål i Danmark er at skabe engagement. Mål i Danmark Skabe engagement Danskerne viser gang på gang vilje til at hjælpe mennesker i nød. Og hver dag tilbyder vi menings fulde handlemuligheder, der gør en forskel for verdens fattigste. Det kan være alt fra at arbejde frivilligt, til at lave sin egen indsamling, til at støtte os med en 50 er hver måned eller til at tale vores sag blandt venner på Facebook. Om det er oplysning til børn og unge, pressearbejde eller samarbejde med vores støtter og fans, så er vores mål at engagere unge som ældre og give dem mulighed for at handle sammen med os til fordel for verdens fattigste. Langt de fleste kender os, og vi har et godt ry blandt danskerne. Det ser vi som selve grundlaget for, at vi kan skabe engagement og udvide forståelsen for vores arbejde. Vi vil fortsat være kendt for at levere troværdig dokumentation og vise danskerne, hvordan vores arbejde gavner. Derfor har vi også øget kommunikations indsatsen på vores regionale kontorer verden over. I vores politiske fortalerarbejde i Danmark søger vi indflydelse på dansk og europæisk udviklingspolitik i samarbejde med andre folkelige organisationer. Styrke relationen til enkeltpersoner, netværk og partnere i Danmark ved at tilbyde menings fulde muligheder for at handle. Fortsat være en kendt og respekteret organisation blandt danskerne og uddybe forståelsen af vores arbejde for og med verdens fattigste. Det vil Folkekirkens Nødhjælp Arbejde målrettet for at være førstevalg for kirkelige- og folkelige partnere i Danmark inden for udvikling og nødhjælpsarbejde og sammen med dem styrke det frivillige engagement for mennesker i verdens fattigste lande. Dokumentere vores resultater for verdens fattigste, så vi kan prioritere vores arbejde efter, hvilke initiativer der skaber størst opmærksomhed og opbakning og bedst tilbyder danskerne mulighed for at handle. Sætte vores fingeraftryk på dansk og europæisk udviklingspolitik via vores engagement i danske ngo-netværk og ACT Europe og arbejde for at fremme et godt og effektivt samarbejde mellem relevante, danske ngo er inden for vores felt. Styrke og udvide vores internationale kommunikation og pressearbejde for at kunne dokumentere effekten af vores arbejde og skabe opmærksomhed omkring verdens fattigste. 15

9 Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp libyen rusland syrien libanon irak palæstina jordan kasakhstan kirgisistan Tadsjikistan pakistan nepal bangladesh honduras mali den centralafrikanske Republik sudan sydsudan uganda somalia etiopien indien myanmar thailand laos cambodja burundi kenya dr congo angola zambia malawi zimbabwe 17

10 Folkekirkens Nød hjælp kendes på fisken, som er et gammelt kristent symbol. Fisken stammer fra bl.a. beretningen om Jesus, der mætter mennesker med fem brød og to fisk. I vores logo er fisken placeret midt på en jordklode, der symboliserer liv til verden, håb for frem tiden og et fællesskab, hvor der er nok til alle, deler når vi med hinanden. hjælper Folkekirkens Nødhjælp verdens fattigste uden hensyn til religion, køn, race politisk eller overbevisning. 19

11 Folkekirkens nødhjælp nørregade københavn K telefon nødhjælp.dk STØT VERDENS FATTIGSTE GIV BIDRAG PÅ NØDHJÆLP.DK

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

VORES RESULTATER 2014

VORES RESULTATER 2014 VORES RESULTATER 2014 Introduktion 5 Kort om os 7 Katastrofer 9 Demokrati og menneskerettigheder 11 Retten til mad 13 Minerydning 15 Hiv og aids 17 Engagement og handling 19 Her arbejder vi 20 Nøgletal

Læs mere

vision værdier global strategi 2015-2022 Vision & formål ı værdier

vision værdier global strategi 2015-2022 Vision & formål ı værdier & Vision & formål ı værdier vision værdier global strategi 2015-2022 internationale mål ı Mål for kommunikation og arbejdet i Danmark ı organisatoriske mål FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP VISION OG VÆRDIER Folkekirkens

Læs mere

FOLKEKIRKENS DENMARK. VisioN. Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp. Plan 2011-2015

FOLKEKIRKENS DENMARK. VisioN. Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp. Plan 2011-2015 FOLKEKIRKENS VisioN Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp Plan 2011-2015 DENMARK DEL 1 FORMÅL, VISION, VÆRDIER OG MÅL VISION AND PLAN 2011-2015, PART 1 2A) Folkekirkens Nødhjælps formål 3 Folkekirkens Nødhjælps

Læs mere

vores resultater 2011 2013 folkekirkens nødhjælp ı nørregade 15 ı 1165 københavn K ı nødhjælp.dk

vores resultater 2011 2013 folkekirkens nødhjælp ı nørregade 15 ı 1165 københavn K ı nødhjælp.dk vores resultater 2011 2013 folkekirkens nødhjælp ı nørregade 15 ı 1165 københavn K ı nødhjælp.dk Folkekirkens Nødhjælp arbejder målrettet med at skabe resultater for verdens fattigste. Vi gennemfører løbende

Læs mere

vores resultater

vores resultater vores resultater 2011 2013 INTROduktion 5 KORT OM OS 7 KATASTROFE- OG NØDHJÆLP 9 AKTIVT MEDBORGERSKAB 11 RETTEN TIL MAD 13 HIV OG AIDS 15 HUMANITÆR MINERYDNING 17 RESULTATER I DANMARK 19 HER ARBEJDER VI

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Det bedste i verden er håb

Det bedste i verden er håb Det bedste i verden er håb 1 I mit arbejde som generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp ser jeg, hvordan en lille håndsrækning kan ændre livet for verdens fattigste familier. Ofte har familiens ældste

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov MAD KLIMA JORD HANDEL Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck 1 OM CARE DANMARK Fattigdom og klimaforandringer truer hver dag millioner af mennesker og deres

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Køn vikler sig ind i alt om køn og global bæredygtighed

Køn vikler sig ind i alt om køn og global bæredygtighed Køn vikler sig ind i alt om køn og global bæredygtighed Inge Henningsen og Dorte Marie Søndergaard Rødding Højskole. 8. marts 2017 Verdensmål 5 Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 VORES FORMÅL Vi redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden. VORES ORGANISATION Red Barnet Etableret i Danmark i 1945

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP Resultater

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP Resultater FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 2015 Resultater Introduktion 5 Kort om os 7 Krig og katastrofer 9 Demokrati og menneskerettigheder 11 Retten til mad 13 Minerydning 15 Hiv og aids 17 Engagement og handling 19 Her

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

INDSATSER OG RESULTATER

INDSATSER OG RESULTATER INDSATSER OG RESULTATER Indhold Redaktion: 8884 Red Barnet 4 4 8 4 8 Foto: Anne-Sofie Helms/Red Barnet Modelfoto: Ken Hermann Foto: Hedinn Halldorsson/Red Barnet BUD EFTER RED BARNET ser bse beder se dræbte

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

Klimavidner: Situationen er dramatisk

Klimavidner: Situationen er dramatisk Klimavidner: Situationen er dramatisk Dehana distriktet i bjergene i det centrale Etiopien har traditionelt været meget frugtbart, men er nu ramt af klimaforandringer, som betyder at næsten halvdelen af

Læs mere

Opfattelser af udviklingspolitik

Opfattelser af udviklingspolitik Opfattelser af udviklingspolitik Befolkningsundersøgelse februar 2011 1 Indhold 1. Udviklingsbistand og anvendelse 2. Klima, sikkerhed og demokrati 3. Firmaer og finansmarkeder 4. Partivalg og diskussioner

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

9383/17 hsm 1 DG C 1

9383/17 hsm 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9383/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9417/17 Vedr.:

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

2015-målene og beyond 2015

2015-målene og beyond 2015 2015-målene og beyond 2015 Camilla Brückner, chef for UNDP s nordiske kontor Verdens Bedste Nyheder startmøde, UN House, 15 Marts 2012 2015-mål Fattigdom/ sult Uddannelse Ligestilling Børnedødelighed Mødredødelighed

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP Resultater

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP Resultater FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 2016 Resultater Introduktion 5 Kort om os 7 Demokrati og menneskerettigheder 9 Retten til mad 11 Krig og katastrofer 13 Oprydning efter krig 15 Politisk fortalerarbejde - Advocacy

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Anbefalinger erfaringer & prioriteter

Anbefalinger erfaringer & prioriteter Folkekirkens Nødhjælps input til regeringens nye udviklingspolitik Anbefalinger erfaringer & prioriteter marked civilsamfund stat Folkekirkens Nødhjælps input til regeringens nye udviklingspolitik Anbefalinger,

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-4. DA Forenet i mangfoldighed DA 21012/2026(INI) Udkast til udtalelse Michèle Striffler, (PE496.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-4. DA Forenet i mangfoldighed DA 21012/2026(INI) Udkast til udtalelse Michèle Striffler, (PE496. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 10.10.2012 21012/2026(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-4 Michèle Striffler, (PE496.311v01-00) om EU's strategi for Afrikas Horn (21012/2026(INI)) AM\915399.doc PE497.861v01-00

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

å r s f o l d e r 2004-2005 å r s f o l d e r 1

å r s f o l d e r 2004-2005 å r s f o l d e r 1 NØRREGADE 13 DK-1165 KØBENHAVN K TELEFON 33 15 28 00 FAX 33 18 78 16 DCA@DCA.DK WWW.NOEDHJAELP.DK å r s f o l d e r 2004-2005 å r s f o l d e r 1 FOTO KLAUS HOLSTING GRAFIK KIT HALDING.... drømmen e r

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF Steen M. Andersen 2 I UNICEF Generalsekretær, UNICEF Danmark UNICEF/UNI194536/KHUZAIE J eg har mødt rigtig mange udsatte børn,

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 8. nov. 2013 Solglimt på en grå og regnfuld onsdag

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 8. nov. 2013 Solglimt på en grå og regnfuld onsdag Solglimt på en grå og regnfuld onsdag 1 Merete hjælper børn og voksne hver dag, RØD gruppe er alvorlige og koncentrerede på én gang, Josephine fra 1. kigger ind på kontoret med en fin tegning, Daniel fra

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

10679/17 ipj 1 DG C 1

10679/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juni 2017 (OR. en) 10679/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 26. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10457/17

Læs mere

SCENARIE2025. hvordan. global, vision? RIVALISERING I EN VERDEN MED MANGE MAGTHAVERE. ser de nye magtstrukturer ud? FOR UDVIKLINGSAKTØRER.

SCENARIE2025. hvordan. global, vision? RIVALISERING I EN VERDEN MED MANGE MAGTHAVERE. ser de nye magtstrukturer ud? FOR UDVIKLINGSAKTØRER. langsigtet udvikling? Fundraising? hvad med teknologi? pres på globale værdier? global, Regional, national vision? fortalervirksomhed, lokalt...globalt? Humanitære indsatserhvordan? civilsamfund? hvordan

Læs mere

Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter. Foto: Claus Bjørn

Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter. Foto: Claus Bjørn Bliv erhvervspartner og støt FLYGTNINGE Foto: Claus Bjørn og støt flygtninge 2 HVORFOR BLIVE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? For 79 % af den danske befolkning er det af væsentlig betydning, når en virksomhed

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen.

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen. Afrika Kontakt Strategi 2016-2020 De sidste to år har Afrika Kontakt gennemgået store forandringer. Aktivister og sekretariat har arbejdet hårdt for at opnå målene sat i strategien for 2013-2015. Vi har

Læs mere

Ret til skolegang uden vold

Ret til skolegang uden vold Ret til skolegang uden vold 1 Tema ADRA vil klæde unge i Burundi på til at kæmpe for deres ret til skolegang uden diskrimination, vold, fysisk afstraffelse og seksuelle overgreb og hermed forbedre unges

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Nils Holtug Centre for Advanced Migration Studies Afdeling for filosofi Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Dias 1 Hvilke etiske

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16.3.2010 2009/2151(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER LEKTION 5E ET PROBLEM MANGE LØSNINGER DET SKAL I BRUGE Tegneredskaber LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Livsgrundlag og produktion. I kan fortælle om, hvordan vores måde at leve på er forskellig alt efter, hvor

Læs mere

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling Danmark og UNDP Samarbejde for Udvikling Takket være Danmarks bidrag til UNDP er livsvilkårene for millioner af mennesker verden over blevet forbedret, og et stigende antal mennesker nyder godt af menneskerettighederne

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

NÅR KRIG OG KONFLIKTER TVINGER FOLK PÅ FLUGT, SÅ HAR VI ET ANSVAR

NÅR KRIG OG KONFLIKTER TVINGER FOLK PÅ FLUGT, SÅ HAR VI ET ANSVAR NÅR KRIG OG KONFLIKTER TVINGER FOLK PÅ FLUGT, SÅ HAR VI ET ANSVAR SF S FLYGTNINGEPOLITIK 2016 2 ORDFØRER/KONTAKT: JACOB MARK jacob.mark@ft.dk 3337 4418...vi vil arbejde for internationale bæredygtige løsninger

Læs mere

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld what it might look like Antagelser Fremtidens teknologi er relativt velbeskrevet 12 år frem anvendelsen er den usikre faktor Der er analyser,

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

årsberetning de runde tals år

årsberetning de runde tals år årsberetning 2012 de runde tals år 17 redaktør Linda Nordahl Jakobsen Redaktion Tobias Moe, Peter Høvring, Marianne Lemvig, Lisbeth Engbo, Jutta Weinkouff, Julie Kofod, Joseph Lyson Scott, Fikerte Abebe,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Internationalt mandat (vedtaget 2004) Beskyttelse og fremme af varige løsninger på flygtninge- og

Læs mere

frihed fattigdom forandring

frihed fattigdom forandring frihed fra fattigdom til forandring strategi for danmarks udviklingssamarbejde 2 DANSK UDVIKLINGSPOLITIK FRIHED OG UDVIKLING To elever arbejder med elektricitet på det tekniske gymnasium Dr. Bruno Buchwieser

Læs mere