Pensum- og bogliste 3. semester SVS17-NET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensum- og bogliste 3. semester SVS17-NET"

Transkript

1 Anbefalet bogliste Du må ifølge CopyDan max kopiere 30 sider pr. bog, og de bøger der overskrider dette, er sat på boglisten. Som det fremgår er der på semestret fokus på klinisk lederskab, medicinhåndtering, ældre patienter/borgere og kvalitetsudvikling, men også mange andre interessante bøger: Eldrup DS og Glasscock T red.: At lede sygepleje - sygeplejerskens virksomhedsområde. København: Gads Forlag; 2014 (ISBN: ) (131 s) Andersen J F & Falk K (red.) (2018). Sundhedsvæsenet på Tværs Munksgaard. 3. udgave (45 s) Olsen, L. A. (2015) Praktisk medicinregning dosis, styrke og mængde. Kbh: FADL s Forlag. (87 s) Mainz, J (2017) Basal kvalitetsudvikling (1. udgave). Munksgaard. (70 s) M. Henricson (Red.), Videnskabelig teori og metode: fra idé til eksamination. Kbh.: Munksgaard (2 kapitler bruges også på 5. semester) (62 s) Jensen, B.B., Grønbæk, M. Reventlow (2016) red. Forebyggende sundhedsarbejde. Munksgaard. Udgave 6 (51 s) Dahl, B. H.; Døssing, A. og Ølsgaard, G.E (2013): Livet med Kronisk Sygdom et samfunds- og sundhedsfagligt perspektiv Gads Forlag. (39 s) Aadal, L. og Angel S. (2014) Rehabiliterende sygepleje fra begreb til klinisk praksis. Munksgaard. (46 s) Elven, B., Agger, C. & Ljungmann, I (2015). Adfærdsproblemer i ældreplejen. Dansk psykologisk forlag. (80 s) M. Raunkiær, & M. Holen (Eds.) (2012), Primærsektor: Det nære sundhedsvæsen. Kbh.: Munksgaard (40 s) Høgh M.; Jensen, N.H.; Pickering A. P (red.) (2015). Smertebogen. Munksgaard (39 s.) Pensumliste Sygepleje Sygepleje til den ældre patient: Nilsson, J.C. (2017). Ældre i Danmark. I: Holm, E. & Jastrup S. (Red.), Sygepleje til ældre (1. udgave s ). København: Munksgaard. Jastrup, S. & Poulsen T.C. (2017). Omsorg for ældre. I: Holm, E. & Jastrup S. (Red.), Sygepleje til ældre (1. udgave s ). København: Munksgaard. Gregersen, M. & Pedersen L.J. (2014). Sygepleje til den ældre patient. I: Klinik Grundbog i sygepleje (1. udgave s ). København: Munksgaard. Møller, F.A., & Norlyk, A. (2017). Ældre patienters oplevelse af selvbestemmelse, når de modtager sygepleje i eget hjem en fænomenologisk-hermeneutisk undersøgelse. Klinisk Sygepleje, 31(4), s Palliation Selvvalgt litteratur

2 Sygepleje til den demente borger: Elven, B., Agger, C. & Ljungmann, I (2015). Adfærdsproblemer i ældreplejen, s , s Dansk psykologisk forlag. National Videncenter for demens: Dewing, J.; Dijk, S. (2016) What is the current state of care for older people with dementia in general hospitals? A literature review. Dementia, vol. 15(1). Houghton, C; Murphy, K.; Brooker, D. (2016) Healthcare staff s experiences and perceptions of caring for people with dementia in the acute setting: Qualitative evidence synthesis. International Journal of Nursing Studies vol. 61, pp Retrieved at: Jensen, A.M (2017) Det demensvenlige sygehus en utopi eller en realistisk mulighed? Pp Sammenhængende patientforløb Eldrup, D.S. (2017) Resumé + Patientforløb en forudsætning for klinisk lederskab In: Hjortsø, M. & Malling, C. Sygeplejebogen 1. 5 udg. 1.opl. s: Gads Forlag (obs det første af kapitlet er opgivet i Malenes timer) (17 sider) Martin, H. M. (2010) Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv. Dansk Sundhedsinstitut, DSI. Retrieved d at: (15 sider) Herfra: Resume: s. 7-8 Baggrund: s Patientforløb fra patientens perspektiv: s Konklusion: s Timm, H. Raunkiær; M.; Hee, I.: (2012) Sammenhængende patientforløb. In Raunkiær, M & Holen, M. (red.) Primærsektoren det nære sundhedsvæsen. Munksgaard. Pp (17 sider) Kronisk syge patienter/borgere Forchhammer, H. (2013). At være pårørende. I Birthe Hellqvist Dahl, A. Døssing, & G. Ølsgaard (Red.), Livet med kronisk sygdom: et samfunds- og sundhedsfagligt perspektiv. Kbh.: Gad pp. (45-58) (14 sider) Jensen, L. B.S. (2014) Sygepleje til den kronisk syge patient. In Nielsen, B.K. (red.) Sygeplejebogen 3 teori og metode. Gads Forlag pp (19 sider) Kirkevold, M. (2014) Sygeplejens rolle og funktioner i rehabiliteringsprocessen. I Aadal, L. og Angel S. Rehabiliterende sygepleje fra begreb til klinisk praksis. Munksgaard. Pp (33 sider) Loftager, T. (2012). Borgeren med kroniske sygdomme. In M. Raunkiær, & M. Holen (Eds.), Primærsektor: Det nære sundhedsvæsen. Kbh.: Munksgaard. pp (23 sider)

3 Lund. H., og Hjortebak. B.R, (2017b) Rehabiliteringsprocessen. I Grundlaget for rehabilitering (1. udg. S ) København Munksgaard (13 sider) Maribo, T og Handberg, C. (2017) Rehabilitering. I Sygeplejebogen 1 profession og patient. 5 udg. Pp (16 sider) (scannes) Ørtenblad, L. (2013) At leve med en kronisk sygdom patientperspektivet. In Dahl, B. H.; Døssing, A. og Ølsgaard, G.E: Livet med Kronisk Sygdom et samfunds- og sundhedsfagligt perspektiv (s ) Gads Forlag. (25 sider) Ågard, A.S., Bregnballe, V. og Seibæk, L. (2017) Pårørende- og patientinvolvering. In Pii Hoffmann, K.; Fredskild, T. U. Patientinddragelse i praksis erfaringer, metoder og perspektiver. Gads Forlag, pp (22 sider) Kroniske smerter Hansen, Susan Rydahl (2006). Den totale smerte. In klinisk sygepleje, 20. årgang, nr. 2, s (9 sider) Høgh M. (2015) Akutte smertetilstande. In Høgh M.; Jensen, N.H.; Pickering A. P (red.) Smertebogen. Munksgaard. Pp (16 sider) Jensen N.H. (2015) Kroniske ikke-maligne smerter. In Høgh M.; Jensen, N.H.; Pickering A. P (red.) Smertebogen. Munksgaard. Pp (11 sider) Jensen N.H. (2015) Definition og klassifikation af smerter. In Høgh M.; Jensen, N.H.; Pickering A. P (red.) Smertebogen. Munksgaard. Pp (12 sider) Skytt, Anne-Marie (2017): Smerter. In Hjortsø, M. og Malling, C. (red.) Sygeplejebogen 2, 5.udgave, Gads Forlag. Pp (24 sider) Dobbelt KRAM Thybo, Peter. (2014) Det dobbelte KRAM Et salutogent arbejdsgrundslag for temagruppen om Mental Sundhed i Sund By Netværket Et%20salutogent%20arbejdsgrundlag%20for%20mental%20sundhed_0.pdf (retrieced ) pp Thybo, P. (2016). Det Dobbelte Kram. Jans Reitzels Sundhedsteknologi den digitale patient Agerholm et al (2015). Det virtuelle ambulatorium sparer tid for patienten. Sygeplejersken: 2015:12. s

4 Berg, H., Zanaboni, P., & Alnes, R. E. (2017). Bruk av videokommunikasjon i hverdagsrehabilitering - utprøving og erfaring. Tidsskrift for omsorgsforskning, 3(02), Hentet Hansen, J. (2017). Introduktion til velfærdsteknologi. I Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet (2., Bd. 2017, s ). Gads forlag. Kato, P. (2016). How games help treat Patients Pam Kato TEDxCoventryUniversity. Hentet fra Denne video varer ca. 17 min. Schou, L. (2017). Fra indlagt til udlagt - telemedicinsk behandling og pleje i eget hjem af kronisk syge patienter med akut forværring. I Vel-færdsteknologi i sundhedsvæsnet (2., Bd. 2017, s ). Gads forlag. Wise, Nicole (2017) Why Gamification in Healthcare is the Next Big Thing. (2017, marts 1). Hentet 3. juli 2018, fra Patientinddragelse Angel, S. (2014). Borgerdeltagelse og -inddragelse. I S. Angel & L. Aadal (Red.), Rehabiliterende sygepleje: fra begreb til klinisk praksis (s ). Kbh.: Munksgaard. Bloch Kjeldsen, S. (2016). Patienterne bliver deres egne behandlere. Patientens perspektiv har været en øjenåbner. Coach patienten til at træffe den rigtige beslutning. Dialysepatienter træffer selv de bedste valg. Bedre beslutninger over hele landet. Sygeplejersken, 116;2016(14), Kirketerp, A. L. (2012). Foretagsomheds-pædagogik og skub-metoden. Kognition og pædagogik - Foretagsomhedens pædagogik, 22.(83), Lomborg, K. (2013). Tiltrædelsesforelæsning: Hvad er patientinvolvering, og hvordan virker det? Klinisk Sygepleje, 27;2013(4), ViBIS. (2017a). Definition af brugerinddragelse. Hentet 13. august 2018, fra ViBIS. (2017b). Kriterier for brugerinddragelse Organisatorisk, individuelt og i forhold til pårørende. Hentet 13. august 2018, fra %20Egne/B_ViBIS/A_Rapporter%20og%20unders%C3%B8gelser/kriterier_for_inddragelse_2017 _web.pdf ViBIS. (2017c). Om ViBIS. Hentet 13. august 2018, fra Folkesundhed Jensen, B.B., Grønbæk, M. Reventlow (2016) red. Forebyggende sundhedsarbejde. Munksgaard. Udgave 6 Hvor følgende kapitler anvendes: Grønbæk, M. Jensen, B.B. & Reventlow, s Sundhedsfremme og Forebyggelse, Version 2. Kapitel 1 s

5 Geil, K., Søndergaard, D. & Rod. M. Organisatoriske og Politiske Rammer for Forebyggelsen i Danmark. Kapitel 2 s Reventlow, S. Jensen, B. B. Grønbæk, M. & Kamper Jørgensen, F. Analysemodeller. Kapitel 3 s Bloch, P. & Jensen, B.B. Supersetting: Integreret Forebyggelse I Lokalsamfundet. Kapitel 25 s Kamper-Jørgensen, M. (2013). Epidemiologiske hyppighedsmål. In J. Lind Rasmussen (Ed.), Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi (1.th ed., pp ). [Kbh.]: Gad. Hornnes, N. (2013). Årsagssammenhæng. In J. Lind Rasmussen (Ed.), Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi (1.th ed., pp ). [Kbh.]: Gad. Warre Schnohr, C. (2013). Statistik er epidemiologis faste følgesvend. In J. Lind Rasmussen (Ed.), Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi (1.th ed., pp , 78-81). [Kbh.]: Gad. Grønbæk, Morten (2016): Epidemiologi. I: Jensen, Bjarne, Grønbæk, morten og Reventlow, Susanne: Forebyggende sundhedsarbejde. Munksgaard. Kap 4 S World Health Organization- Health and welfare Canada CPHA (1986) Ottawa Charter for health Promotion. Canadian Journal of Public Health. Vol. 77, (Nr.12) pp Farmakologi Olsen, I, Hallin, P.S. (2015). Farmakologi. Hånden på hjertet. 2. udgave. Munksgaard. s , , , , , , , , Pjece om risikosituationslægemidler fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hentet på Reuter et al (2017). Farmakologi og sygepleje. 12. udgave. Munksgaard. s Søg på youtube: Hvilke tabletter må knuses og deles og hvilke kapsler må åbnes (ca. 4 min). Pro.medicin.dk: "Tromboemboliske sygdomme", "Koagulationshæmmende midler" og "Trombocytfunktionshæmmende midler" Søg på Patientsikkerhed og lægemidler (ca. 5 sider) Medicinhåndtering Olsen, I. & Hallin, S. P. (2013) Farmakologi, Hånden på hjertet. pp ; , , , ). Kbh: Munksgaard Danmark.

6 Sygeplejerskeuddannelsen i VIA (2017) Sygeplejestuderendes medicinhåndtering og behandling med blodkomponenter. Lokaliseret på pdf Sundhedsstyrelsen (2015) Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. Lokaliseret på afsnit 2.5.2, 3.3 og 4.1 Medicinhåndtering injektionsteknik (IBMR) Olsen, I., & Hallin, S. P. (2014). Farmakologi. Kbh.: Munksgaard, 2. udgave, pp Bjørnson, K. (2015). På job: Ingen smitterisiko fra venflon og insulinnåle. Sygeplejersken, 2015 (4) pp Link til artikel Holm, S. G. (2001). Administrering af intramuskulære injektioner. Sygeplejersken, 2001 (46), pp Link til artikel Sommer, C. (2015). Systematisk indsats giver færre stikskader. Sygeplejersken 2015(4), s Link til artikel Nissen, H; Hansen, B.; Jacobsen, M.S.; Ehlers, G. (2015). Injektion af insulin til voksne med diabetes. Center for kliniske retningslinjer. Link til klinisk retningslinje Sundhedsstyrelsen (2017). Ophævelse af vejledning til hjemmesygeplejeordninger om behandling af akut allergisk shock med injektion af adrenalin. Link til Sundhedsstyrelsen Medicinregning Olsen, L. A. (2015) Praktisk medicinregning dosis, styrke og mængde. Kbh: FADL s Forlag. s s Organisation, ledelse og jura Jura og Sundhedsvæsenets opbygning: Glasscock T. (2014) Sygeplejeprofession og autorisation. I: At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde. Dorte Samson Eldrup og Tine Glasscock (red.). 1.udg. 1.opl. Gads Forlag (side 65-82) Hjortbak BR & Handberg C. Det politiske landskab. I Andersen J F & Falk K (red.) Sundhedsvæsenet på tværs. 3. udgave. København: Munksgaard; Kap1. Læs kun s (10) Serviceloven: Læs: Afsnit 1; Indledning Kap 1: Formål og opgaver Afsnit 2; Forebyggelse, rådgivning og videnudvikling Kap 3: Kommunens rådgivning

7 Afsnit 7; Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne Kap 24: Magtanvendelse Sundhedsloven: 8b46-592e76c0acaa Læs: Afsnit 1; Sundhedsvæsenet Kap. 1: Formål og opgaver Afsnit 2; Retten til ydelser efter loven Kap 2: Personkreds Afsnit 3; Patienters retsstilling Kap 4: Patientkreds Afsnit 3; Patienters retsstilling Kap 5: Patienters medinddragelse i beslutninger Afsnit 3; Patienters retsstilling Kap 6: Selvbestemmelse i særlige tilfælde Afsnit 3; Patienters retsstilling Kap 9: Tavshedspligt Sundhedsstyrelsen Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende VEJ nr 9494 af 04/07/2002 SST Tavshedspligt [ ] Sygeplejeetisk råd; De Sygeplejefaglige Retningslinjer: Gå via Biblioteket til VAR og log in/opret log in med din VIA-mailadresse; Genvej: VAR via VIAadresse Ellers: VIA Biblioteker Databaser Sygepleje VAR. Vælg overskriften; Videnstof og underoverskriften: Jura og læs: Den faglige norm Sundhedsreformen og sundhedslovene Sundhedsrettens regler Tilsyn Rapporteringspligt Ansvarsforhold/delegation Tvangs- og Magtanvendelse Journalføringspligt Informeret samtykke Organisation og ledelse Kirkevold M. Hvad er sygeplejens rolle i dagens og fremtidens sundhedsvæsen? Dansk Sygeplejeråd. Sygepleje og sygeplejerskens rolle i dagens og fremtidens sundhedsvæsen et debatoplæg. København: DSR; s (7). link Søgedato d: (Skimmes) Pedersen, PU, Larsen P, Håkonsen S & Bjerrum MB. Kvalitetsudvikling gennem klinisk lederskab i: Pedersen, PU, Larsen P, Håkonsen S & Bjerrum MB (red): Fra Forskning til praksis. København. Munksgaard; 2017 s17-32 (15) Glasscock T, Seerup A. Kompetence. I Eldrup DS og Glasscock T red.: At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde. København: Gads forlag; 2014 s referencer s (15) Sundheds- og Ældreministeriet. Nye nationale mål for sundhedsvæsenet skal øge kvaliteten for patienterne link Søgedato

8 Jensen J H. Det sammenhængende patientforløb I Andersen J F & Falk K (red.) Sundhedsvæsenet på tværs. 3. udgave. København: Munksgaard; 2018 kap 4. Læs kun s (12) Liljehult-Kristensen J, Sommer A:Forløbsbeskrivelser: I Eldrup DS og Glasscock T red.: At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde. København: Gads forlag;2014 s (11) Jakobsen DH, Jakobsen MS. Accelererede patientforløb. I Eldrup DS og Glasscock T red.: At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde. København: Gads forlag; 2014 s (8) Andersen JF. Pakkeforløb for kræft- og hjerteområdet. I Eldrup DS og Glasscock T red.: At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde. København: Gads forlag;2014 s (12) Danielsen B. Forløbsprogrammer. I Eldrup DS og Glasscock T red.: At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde. København: Gads forlag; 2014 s (15) Orvik, Arne. Organisatorisk kompetanse: én kompetanse i tre perspektiver. I: Organisatorisk kompetanse. Innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse. Cappelen Damm Akademisk; 2015 s 57-67(10) Scannet litteratur Orvik, Arne. Klinisk ledelse - et generelt ansvar. I: Organisatorisk kompetanse. Innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse. Cappelen Damm Akademisk; 2015 s (27) Scannet litteratur Munck A. Ledelse. I Eldrup DS og Glasscock T red.: At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde. København: Gads forlag; 2014 s (21) Glasscock T. Delegation. I Eldrup DS og Glasscock T red.: At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde. København: Gads forlag; 2014 s (26) Eldrup DS, Schrader A_M. Plejeformer og kontaktpersonordning I: Eldrup DS og Glasscock T red.: At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde. København: Gads forlag; 2014 s (26) VIBIS. 6 Anbefalinger til arbejdet med fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling (2) link Søgedato d: Lomborg K. Patienten som partner. I: Andersen J F & Falk K (red.). Sundhedsvæsenet på Tværs Munksgaard. 3. udgave, kap 5 s (20) Sundhedsstyrelsen Den traditionelle stuegang i: En medicinsk teknologivurdering med fokus på vidensproduktion. kap. 4.3 s (2) link Søgedato d: Sundhedsstyrelsen Den involverende stuegang (4) link Søgedato d: Forskningsmetodologi Introduktion til kvalitetsudvikling i sygeplejen: 16 s Mainz, J. (Red.). (2011). Hvad er kvalitet og kvalitetsudvikling. I Kvalitetsudvikling i praksis (s ). Kbh.: Munksgaard Danmark. DSKS - Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren. (2016). Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og - definitioner & Metodehåndbog i Kvalitetsudvikling. Kbh.: DSKS - Dansk Selskab for Kvalitet i

9 Sundhedssektoren. OPSLAGSVÆRK. Hentet aug fra Kvalitetsudvikling: 86 s Mainz, J (2017) Basal kvalitetsudvikling (1. udgave, s , , ). Munksgaard. Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske regioner (2017). Nationale mål for sundhedsvæsenet. Hentet aug fra Forskningsmetoder og videnskabsteori: 43 s Birkler, J. (2005). Forklaring. I J. Birkler, Videnskabsteori: en grundbog (s. s ). Kbh.: Munksgaard Danmark. Birkler, J. (2005). Forståelse. I J. Birkler, Videnskabsteori: en grundbog (s ). Kbh.: Munksgaard Danmark. Friberg, F., & Öhlen, J. (2014). Fænomenologi og hermeneutik. I M. Henricson (Red.), Videnskabelig teori og metode: fra idé til eksamination (s ). Kbh.: Munksgaard. Kvantitative forskningsmetoder: 47 s Billhult, A., & Gunnarsson, R. (2014). Frafaldsanalyse og beskrivende statistik. I M. Henricson (Red.), Videnskabelig teori og metode: fra idé til eksamination (1. udgave, pp Kbh.: Munksgaard. Billhult, A., & Gunnarsson, R. (2014). Spørgeskemaundersøgelser. I M. Henricson (Red.), Videnskabelig teori og metode: fra idé til eksamination (1. udgave, pp Kbh.: Munksgaard. Hornnes N (2013) Epidemiologiske design. In: Lind Rasmussen J. (Ed) Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi. pp Kbh.: Gads Forlag Kvalitativ forskningsmetodologi: 63 s. Beedholm, K., & Frederiksen, K. (2015). Litteraturreview. I Glasdam, S. (Red.), Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område indblik i videnskabelige metoder (2. udg., s ). Kbh.: Nyt Nordisk Forlag. Glasdam, S. (2015). Narrative litteraturreviews gennemført inden for en given teoretisk ramme. I Glasdam, S. (Red.), Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område - indblik i videnskabelige metoder (2. udg., s ). Kbh.: Nyt Nordisk Forlag. Dahlager, L., & Fredslund, H. (2011). Hermeneutisk analyse. I S. Vallgårda & L. Koch (Red.), Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab (4. udg., s ). Kbh.: Munksgaard Danmark. Larsen, L., S., Larsen, B., H., & Birkelund, R. (2013). An ambiguous relationship - a qualitative meta-synthesis of hospitalized somatic patients experience of interaction with fellow patients. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(3), Willman, A., & Stoltz, P. (2014). Metasyntese. I M. Henricson (Red.), Videnskabelig teori og metode: fra idé til eksamination (s ). Kbh.: Munksgaard. Innovationsprocessen: 49 s.

10 Darsø, L (2011) Innovationsbegreber og klassifikationer In Innovationspædago-gik. Samfundslitteratur Frederiksberg. s Darsø, L (2011) prejekt versus projekt in In-novationspædagogik. Samfundslitteratur Frederiksberg s Rohde, L og Boelsmand, J (2016) beho-vet for innovative løsninger i velfærds-sektoren In Innovative studerende: 2016 s17-31 Sarasvathy; PDF ligger som ressource Sarasvathy. S (2012). Hvad Gør Entre-prenører entreprenørielle? In Kognition & Pædagogik. Tidsskrift om gode lærings-miljøer. Nr. 83 Marts Årgang s PDF ligger som ressource Sygdomslære Torup L, Walsøe Torup A, (2013). Sygdomslære, Hånden på hjertet. Munksgaard, s , , , Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi. København: Sundhedsstyrelsen; Afsnit: 1.2 Afgrænsning, Akut medicinsk og kirurgisk behandling, 4 Apoplexiafsnittet, Udredning og behandling. Netversion (søgedato: ) Nationalt videnscenter for demens. Læs om Neurodegenerative sygdomme, Alzheimers, Frontotemporal demens, Lewy body demens, Vaskulær demens og andre sygdomme medførende kognitiv svækkelse. Netversion (Søgedato: ) National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens. Sundhedsstyrelsen, Afsnit: 2, 3 og 4 Netversion (Søgedato: ) Litteratursøgning Tværprofessionel dag Ege, Peter: Stofmisbrug + afhængighed hos unge og voksne. Indledning og kap. 1: Definitioner og begrebsafklaring samt kap. 3: Årsager til misbrug og afhængighed. (scannet materiale)