Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det sundhedsfremmende arbejde indenfor alkoholområdet 3 Kvalitetsstandarder Forebyggende hjemmebesøg - ændring af procedure 8 Genbehandling af punktet om åben sundhedsplejekonsultation på skolerne 11 Nyt forløbsprogram for hjerte-karsygdomme 14 Burning Hørsholm 17 Etablering af privat tandlægepraksis i kommunale lokaler 21 Bilagsoversigt 23 Fraværende Birger Bøgeblad (V) Bemærkninger til dagsorden

2 Sundhedsudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget og Social- og Seniorudvalget har modtaget ansøgning om dækning af udgifter til leje af Trommen m.m. i forbindelse med afvikling af arrangement, som diabetes-foreningen står for den 28. februar Sundhedsudvalget er indstillet på at give et tilskud på kr. Lars Iversen har været til præsentation af en ny håndbog v/bente Klarlund om fysisk aktivitet. Lars Iversen har været til konference om sundhed på tværs af forvaltningsområder. Klaus Poulsen runddelte artikel om vores sundhedshus, sammenlignet med et andet dansk og et svensk sundhedshus. Tanja Hall orienterede om status for Parkour. Der vil være et event den 21. januar kl Klaus Poulsen. Vi har fået kr. til tværgående projekt vedrørende hjerneskaderehabilitering, bl.a. kompetenceudvikling. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 2

3 Sundhedsudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/8094 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det sundhedsfremmende arbejde indenfor alkoholområdet Resume D. 15. november 2011 blev der afholdt en tværkommunal workshop med fokus på alkohol og velfærdsteknologi. Team sundhedsfremme anbefaler udvalget at drøfte udbyttet af denne workshop samt at tage stilling til, om team sundhedsfremme i Hørsholm Kommune skal tage teten på at indkalde de deltagende kommuner til et første arbejdsmøde i januar måned med henblik på en tværkommunal alkoholkampagne i uge 40 i Herudover redegør team sundhedsfremme for status med det alkoholforebyggende arbejde, som teamet fremadrettet ønsker at benævne Fremme af sunde alkoholvaner. Forslag Administrationen anbefaler Sundhedsudvalget, at de drøfter den tværkommunale workshop, som blev afholdt d. 15. november på Hørsholm Rådhus. Herudover anbefaler administrationen, at teamet sørger for at indkalde de deltagende kommuner til et første arbejdsmøde i januar måned om en fælles alkoholkampagne i uge 40 i Den tværkommunale arbejdsgruppe kan derved fremlægge oplæg til kommunernes sundhedsudvalg i februar eller marts måned Endelig anbefaler administrationen Sundhedsudvalget, at de tager status på arbejdet med det alkoholforebyggende arbejde til efterretning - herunder at team sundhedsfremme fremadrettet ønsker at benævne arbejdet: Fremme af sunde alkoholvaner. Sagsfremstilling Workshoppen d. 15. november 2011 Tirsdag d. 15. november blev der afholdt workshop på Hørsholm Rådhus om muligheder for tværkommunalt samarbejde indenfor alkoholområdet og det velfærdsteknologiske område. Samlet deltog 37 politikere og embedsmænd fra Gribskovklyngen og Rudersdal kommune. Lars Iversen gennemgik alkoholrelaterede data fra sundhedsprofilen i Region Hovedstaden. Af sundhedsprofilen fremgår det, at borgere i Gribskovklyngen og Rudersdal kommune har et risikabelt alkoholforbrug samt at ønsker at nedsætte deres Sundhedsudvalget Torsdag den Side 3

4 alkoholforbrug. Kun har talt med deres egen læge om problemet, og der er således et massivt potentiale i at arbejde med forebyggelse af alkoholrelaterede problemstillinger i Gribskovklyngen. På workshoppen blev det drøftet, om der kunne være en tværkommunal interesse i at lave en fælles alkoholkampagne i uge samtidig med Sundhedsstyrelsens årlige uge 40 kampagne om alkohol. Holdningen var meget positiv blandt de deltagende kommuner. Team sundhedsfremme i Hørsholm Kommune anbefaler derfor Sundhedsudvalget, at Hørsholm tager teten på dette arbejde, og indkalder relevante personer fra de deltagende kommuner til et første arbejdsmøde i januar måned, så der kan udarbejdes et fælles oplæg til kommunernes sundhedsudvalg i februar eller marts måned Det alkoholforebyggende arbejde i Hørsholm - fremover kaldet Fremme af sunde alkoholvaner I Hørsholm Kommune har vi siden starten af 2011 arbejdet med en særlig indsats i relation til det alkoholforebyggende arbejde. Udvalget behandlede på mødet d. 29. september i år de tiltag, som den tværkommunale arbejdsgruppe havde peget på, og udvalgte besluttede at afsætte kr. til kompetenceudvikling af personale. Der er efterfølgende indgået en aftale med Misbrugscentret i Nordsjælland om at forestå denne kompetenceudvikling, som bliver afviklet over to dage i henholdsvis januar/februar og marts/april måned. Helt konkret kommer 25 medarbejdere fra Jobcentret, 17 medarbejdere fra Center for Børn og Voksne samt 20 medarbejdere fra Center for Sundhed og Omsorg således på to dages kursus i den motiverende samtale i relation til borgere med problematisk alkoholforbrug. Første dag afhændes i januar/februar måned, hvor screeningsværktøjet CAGE også introduceres. CAGE er et screeningsværktøj, som ud fra 6 enkle spørgsmål spørger til borgerens alkoholvaner. Ved at implementere screeningsværktøjet bliver det muligt at følge med i implementeringen af arbejdet med at fremme sunde alkoholvaner, ligesom den enkelte sagsbehandler får lettere ved at legitimere sin interesse for at spørge til en given borgers alkoholvaner. Efter medarbejderne har arbejdet med CAGE og fremme af sunde alkoholvaner generelt i et par måneder, kommer der en opsamlingsdag med mere undervisning afholdt af konsulenter fra Misbrugscentret i Nordsjælland. I arbejdet med det alkoholforebyggende arbejde i Hørsholm Kommune har der i team sundhedsfremme været en livlig debat om, hvordan man bedst italesætter arbejdet. For hvor der ved rygning er en entydig negativ effekt af rygningen, forholder det sig anderledes med alkohol. Sundhedsstyrelsens seneste udmeldinger er selvfølgelig, at intet alkoholforbrug er risikofrit, da selv meget små mængder kan virke kræftfremkaldende, men på den anden side virker det naivt og for helligt i 2012 at arbejde mod nul alkohol. Team sundhedsfremme anbefaler derfor udvalget, at arbejdet fremover benævnes Fremme af sunde alkoholvaner, og at der i udgangspunktet arbejdes på at komme i kontakt med flere af de borgere, som i sundhedsprofilen selv angiver, at de ønsker at nedsætte deres forbrug. Sagens tidligere behandling Det alkoholforebyggende arbejde - som fremover gerne skal benævnes Fremme af sunde alkoholvaner er tidligere behandlet af udvalget på mødet d. 29. september 2011 (i punkt 11/8094) samt på mødet d. 3. marts 2011 (i punkt 11/4646). Sundhedsudvalget Torsdag den Side 4

5 Beslutning Sundhedsudvalget den Drøftet og godkendt. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 5

6 Sundhedsudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/21763 Journalnr.: P23 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard Kvalitetsstandarder 2012 Resume Kommunen skal ifølge lovgivningen mindst én gang om året vedtage kvalitetsstandarder inden for områderne: Personlig pleje og praktisk bistand Genoptræning og vedligeholdelsestræning Lovgivningen pålægger ikke kommunen at udarbejde kvalitetsstandarder for området hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning, men for at sikre et ensartet afsæt for sagsbehandlingen er det besluttet, at der i forlængelse af de andre områder også udarbejdes kvalitetsstandarder og indsatskatalog for dette område. Med dette punkt præsenteres de kvalitetsstandarder og indsatskatalog, som administrationen har udarbejdet for Hørsholm Kommune 2012 for træningsområdet. Kvalitetsstandarderne og indsatskataloget er identiske med dem fra 2011, bortset fra årstallene på dokumenterne. Forslag Med dette punkt ønsker administrationen at præsentere kvalitetsstandarder og indsatskatalog for træning. Administrationen henstiller til, at udvalget godkender kvalitetsstandarder og indsatskatalog for træningsindsatser i Hørsholm Kommune Sagsfremstilling Ifølge lovgivningen skal kommunen mindst én gang om året vedtage kvalitetsstandarder inden for områderne: Personlig pleje og praktisk bistand Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen. Her kan borgerne danne sig et overblik over hvilken hjælp de kan Sundhedsudvalget Torsdag den Side 6

7 forvente hvis de får behov for hjælp til personlig pleje, praktisk bistand, træning, hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger. De kan ligeledes finde kontaktoplysninger og oversigt over hvor hurtigt de kan regne med at få hjælpen. Det overordnede formål med at beskrive kommunens serviceniveau i kvalitetsstandarder, er at sikre gennemsigtighed og fleksibilitet, så der herigennem dannes et godt grundlag for at tilbyde service af ensartet og høj kvalitet, hvor der sættes fokus på borgernes behov og retssikkerhed. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog for Hørsholm Kommune 2012 Kvalitetsstandarderne og indsatskatalogerne for henholdsvis personlig pleje, praktisk bistand og træning er samlet i samme dokument hvor også indsatskatalogerne for områderne er vedlagt som bilag. Da genoptræning og vedligeholdelsestræning hører under Sundhedsudvalgets område præsenteres udvalget her for det samlede dokument (bilag 1). Der er i forhold til 2011 ingen ændringer til kvalitetsstandarderne, hvorfor de eneste ændringer i dokumentet er årstallet. Sagens tidligere behandling I 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen kvalitetsstandarder og indsatskatalog for personlig pleje, praktisk bistand og træning Bilag - Bilag 1: Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand og træning 2012 Beslutning Sundhedsudvalget den Godkendt. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 7

8 Sundhedsudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/23413 Journalnr.: A00 Sagsforløb: behandles i SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Hanne Vig Flyger Forebyggende hjemmebesøg - ændring af procedure Resume Administrationen ønsker, at Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt proceduren for forebyggende hjemmebesøg til borgere, der er fyldt 75 år skal ændres. I dag er proceduren, at kommunen udsender et ( aktivt ) brev med angivelse af et fastsat tidspunkt for et forebyggende hjemmebesøg, som angivelse af, at borgeren skal melde afbud, hvis der ikke ønskes besøg eller hvis der ønskes et besøg på et andet tidspunkt. En konsekvens af denne procedure er, at kommunens personale ofte kommer forgæves til besøg hos borgere, som ikke er hjemme og ikke har fået meldt afbud. For at undgå at gå forgæves og spare både personaletimer og kørsel foreslår administrationen, at proceduren ændres til enten, at der udsendes et ( passivt ) brev, hvor borgeren skal rette henvendelse til kommunen, hvis der ønskes besøg og fastsætte et tidspunkt for en aftale eller at der annonceres i lokale medier og på kommunens hjemmeside, at borgere født inden for et givent tidsrum, kan rette henvendelse til kommunen med henblik på at aftale et forebyggende hjemmebesøg. Sidstnævnte model vil give den største besparelse og anvendes med succes i andre kommuner. Administrationen foreslår endvidere, at der udsendes aktive breve (jf. ovenfor) til borgere, når de fylder 80 år. Seniorrådet bakker op om en procedureændring som foreslået ovenfor. Forslag Administrationen ønsker, at Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt proceduren for forebyggende hjemmebesøg til borgere, der er fyldt 75 år skal ændres. Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget vælger at ændre proceduren for tilbud om forebyggende hjemmebesøg, så borgere der er fyldt 75 år selv skal henvende til kommunen, hvis de ønsker besøg. Men borgere, der er fyldt 80 år modtager et brev med et angivet tidspunkt, hvor kommunen kommer på forebyggende besøg. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 8

9 Sagsfremstilling Tilbud om en samtale om livssituation og eventuelt behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveau er en lovmæssig forpligtelse, som kommunens skal tilbyde borgere, der er fyldt 75 år. Samtalen skal foregå i borgerens hjem. I Hørsholm Kommune er proceduren i dag, at kommunen udsender et ( aktivt ) brev med angivelse af et fastsat tidspunkt for et forebyggende hjemmebesøg samt besked om, at borgeren skal melde afbud, hvis der ikke ønskes besøg eller hvis der ønskes et besøg på et andet tidspunkt. En konsekvens af denne procedure er, at kommunens personale ofte kommer forgæves til besøg hos borgere, som ikke er hjemme og ikke har fået meldt afbud. For at undgå at gå forgæves og spare både personaletimer og kørsel foreslår administrationen, at proceduren ændres til enten, at der udsendes et ( passivt ) brev, hvor borgeren skal rette henvendelse til kommunen, hvis der ønskes besøg og fastsætte et tidspunkt for en aftale eller at der annonceres i lokale medier og på kommunens hjemmeside, at borgere født inden for et givent tidsrum, kan rette henvendelse til kommunen med henblik på at aftale et forebyggende hjemmebesøg. Sidstnævnte model vil give den største besparelse og anvendes med succes i andre kommuner. Administrationen foreslår endvidere, at der udsendes aktive breve (jf. ovenfor) til borgere, når de fylder 80 år. Seniorrådet har drøftet den foreslåede procedureændring og bakker op om, at udsætte udsendelsen af aktive breve til borgeren er fyldt 80 år. Økonomi/personale Den foreslåede procedureændring vil føre til leaning af processen mht. brug af ressourcer. Idet personalet vil undgå at gå forgæves til borgere, der har glemt at melde afbud og undgå unødvendige besøg, der ikke har den store sundhedsmæssige relevans. Det vurderes derfor, at en ændring af proceduren som foreslået vil give en bedre udnyttelse af personaleressourcer og en bedre kvalitet for borgere, idet besøgene gives til de, som virkelig har behov for dem. Sagens tidligere behandling Spørgsmålet om ændring af procedure for forebyggende hjemmebesøg og udsættelse af udsendelse af aktive breve fra 75 til 80 årige borgere er drøftet i Seniorrådet. Sundhedsudvalget er tidligere blevet orientering om ændringen af Lov om Forebyggende Hjemmebesøg, da det i 2010 blev ændret til, at der skal tilbydes et besøg om året mod tidligere to besøg. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 9

10 Noter til bilag Beslutning Sundhedsudvalget den Godkendt. Sundhedsudvalget valgte den løsning, hvor der sendes et brev til alle med oplysning om muligheden af at få besøg. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 10

11 Sundhedsudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 11/23454 Journalnr.: Ø00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Genbehandling af punktet om åben sundhedsplejekonsultation på skolerne Resume Projektet Åben sundhedsplejekonsultation på skolerne, som indsats mod mistrivsel blandt skolebørn i Hørsholm fik i september måned tildelt kr. til projekt-indsatsen. Projektet har imidlertid haft en vanskelig start, hvorfor udvalget skal drøfte om projektet skal tilføres yderligere midler, for at kunne komme i drift primo Forslag Administrationen lægger således op til, at Sundhedsudvalget drøfter og vælger blandt følgende tre scenarier: 1. Projektet implementeres med et toårigt sigte i årene 2012 og 2013, hvilket betyder bevilling af yderligere kr. i 2012 og kr. i Projektet implementeres i første omgang i 2012, hvilket betyder en yderligere bevilling af kr. i Projektet implementeres ikke. Administrationen anbefaler, at scenarie 1 og 2 i givet fald følges op med en fælles projektopstart mellem sundhedsplejen og team sundhedsfremme samt at projektet evalueres første gang ved afslutningen af skoleåret Sagsfremstilling På Sundhedsudvalgets møde d. 1. september 2011 blev der i punktet 11/16136 afsat kr. til et projekt i sundhedsplejen. Projektet hedder Åben sundhedsplejekonsultation på skolerne, som indsats mod mistrivsel blandt skolebørn i Hørsholm. Projektets mål er at give skolebørn i års alderen, som har det svært, mulighed for at kontakte sundhedsplejen anonymt via chat, sms eller telefon. Det har nemlig vist sig, at denne metode er velegnet til at snakke med de unge, som har behov for det. En typisk chat af denne karakter varer ca. 45 minutter. Siden bevillingen i september måned 2011 har projektet imidlertid haft en vanskelig start. For det første var der opstået den misforståelse, at pengene skulle bruges i året 2011, og Sundhedsudvalget Torsdag den Side 11

12 således ikke kunne strække sig ind i For det andet er budgettet på kr. ikke dækkende til at kunne drive projektet i ét år som fremlagt i punktet d. 1. september Sundhedsplejen har således udarbejdet et udkast til et nyt budget, som Sundhedsudvalget skal drøfte. Herudover har sundhedsplejen redegjort for de udgifter, som allerede er afholdt. Nyt budget i kr. Fase 1 ( ) Fase 2 ( ) Fase 3 ( ) Erhvervelse af 4 mobiltelefoner Mobilabonnement og samtaleafgift Oprettelse af sikkert chatforum Løbende service-abb. på sikkert chatforum Kursus/supervision og diverse 6 sundhedsplejersketimer pr. uge kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. I alt kr kr kr. Udgifterne i fase 1 er afholdt, hvorfor der på indeværende tidspunkt er kr. tilbage af de oprindelige kr. Herudover blev der på Sundhedsudvalgsmødet d. 1. december 2012 afsat yderligere kr. til forlængelse af projektet i Indarbejdes disse beløb i det nye budgetforslag ser det således ud: Nyt budget i kr. Fase 1 ( ) Fase 2 ( ) Fase 3 ( ) Erhvervelse af 4 mobiltelefoner Mobilabonnement og samtaleafgift Oprettelse af sikkert chatforum Løbende service-abb. på sikkert chatforum Kursus/supervision og diverse 6 sundhedsplejersketimer pr. uge Overført fra kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 12

13 Nye midler afsat pr. 1/ kr. I alt kr kr kr. Som det fremgår af det nye budget, skal der således allokeres yderligere kr. til projektet for at kunne sætte det i drift i Skal projektet forlænges til 2013, skal der allokeres yderligere kr. Afdelingen for Sundhedsfremme lægger således op til, at Sundhedsudvalget drøfter følgende tre scenarier: 1. Projektet implementeres med et toårigt sigte i årene 2012 og 2013, hvilket betyder bevilling af yderligere kr. i 2012 og kr. i Projektet implementeres i første omgang i 2012, hvilket betyder en yderligere bevilling af kr. i Projektet implementeres ikke. Afdelingen for Sundhedsfremme anbefaler, at scenarie 1 og 2 i givet fald følges op med en evaluering af projektet ved afslutningen af skoleåret Økonomi/personale Som det fremgår af sagsfremstillingen, skal der bevilliges yderligere kr. til projektet i 2012 såfremt det skal i drift. Hvis projektet skal fortsætte i 2013, skal der bevilliges yderligere kr. til dette. Kommunikation Sagens tidligere behandling Sundhedsudvalget bevilligede på deres møde d. 1/ kr. til projektet i punkt 11/ På Sundhedsudvalget møde d. 1/ blev der bevilliget yderligere kr. i punkt 11/ Beslutning Sundhedsudvalget den Udvalget godkendte forslag 2, som indebærer ekstra bevilling af kr. i Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 13

14 Sundhedsudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/21598 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard Nyt forløbsprogram for hjerte-karsygdomme Resume Sundhedskoordinationsudvalget har i juni 2011 godkendt forløbsprogrammet for hjertekarsygdomme, som sætter fokus på rehabiliteringen af borgere med åreforkalkningssygdomme i hjertet samt hjertesvigt. Forløbsprogrammet for hjertekarsygdomme er endnu en publikation i rækken af den sygdomsspecifikke udmøntning af Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer for kronisk sygdom, som blev publiceret i Der er på nuværende tidspunkt publiceret regionale forløbsprogrammer indenfor diagnoserne kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), type 2 diabetes, demens og hjerte-karsygdomme. Forløbsprogrammet for lænderyg-lidelser (tidligere muskelskeletlidelser) er undervejs. Med sundhedsaftalens grundaftale er det aftalt, at implementeringen af forløbsprogram for hjerte-karsygdomme aftales inden udgangen af Implementeringen indebærer som minimum opfyldelse af de minimumsstandarder, der er beskrevet i forløbsprogrammet. I tillægsaftalen til sundhedsaftalen har Hørsholm Kommune angivet, at kommunen ikke forventer at implementere forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme indenfor denne aftaleperiode ( ). Forslag Administrationen ønsker med dette dagsordenspunkt at orientere Sundhedsudvalget om indholdet i det nye forløbsprogram for hjerte-karsygdomme. Sundhedsudvalget bedes tage orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Formål med et forløbsprogram for hjerte-karsygdomme Forløbsprogrammet er en beskrivelse af den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for personer, der har været igennem et hjertepakkeforløb. Forløbsprogrammet skal sikre anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordelingen samt koordinering og kommunikation mellem alle de involverede parter. Forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme adskiller sig fra de allerede eksisterende forløbsprogrammer ved, at det er hospitalet, der beslutter hvorvidt borgeren skal rehabiliteres i hospitals- eller kommunalt regi. Dette sker i forbindelse med en Sundhedsudvalget Torsdag den Side 14

15 efterbehandlingssamtale maksimalt 2 uger efter, at borgeren er blevet udskrevet. Samtalen foregår på hospitalet. Forløbsprogrammet henvender sig udelukkende til borgere, der har modtaget et hjertepakkeforløb på hospitalet. Der vil være et stort antal borgere med hjertesvigt, der alene følges i almen praksis, og her anbefaler forløbsprogrammet for at det lokalt kan aftales mellem almen praksis og den enkelte kommune, at også disse borgere kan henvises til kommunale rehabiliteringstilbud. Minimumsstandarder for hjerte-karsygdomme Ligesom i forløbsprogrammerne for KOL, type 2 diabetes og demens fastlægger forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme en række minimumsstandarder, som er anbefalinger for organiseringen af de sundhedsfaglige indsatser i henholdsvis kommune, hospital og almen praksis (Se bilag 1). Indsatser markeret med (A) er de indsatser, det som minimum anbefales at tilbyde borgere med hjerte-karsygdomme i de tre sektorer, når forløbsprogrammet igangsættes. Indsatser markeret med (B) er indsatser, der ikke er afgørende for forløbsprogrammets igangsætning, men som det anbefales at implementere/udvikle på sigt. Som det fremgår af bilag 1, så anbefales det ved igangsættelsen af forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme i kommunalt regi, at der som minimum tilbydes et standardiseret sammenhængende rehabiliteringsprogram. Det standardiserede rehabiliteringsprogram bør som minimum indeholde tilbud om rygeafvænning til rygende hjerte-karsyge borgere, tilbud om sygdomsspecifik patientuddannelse, tilbud om fysisk træning efter et standardiseret træningsprogram, samt et tilbud om kostvejledning. Minimumsstandarderne for hjerte-karsygdomme er de samme som minimumsstandarderne for KOL og type 2 diabetes. Hørsholm Kommunes forpligtelse i sundhedsaftalen med Region Hovedstaden I sundhedsaftalens grundaftale er det aftalt, at implementering af forløbsprogram for hjerte-karsygdomme, aftales inden udgangen af Implementeringen indebærer som minimum opfyldelse af de minimumsstandarder, der er beskrevet i forløbsprogrammet (A). Region Hovedstaden forpligter sig til at implementere sin del af forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme på hospitalerne. I sundhedsaftalen beskrives det at ikrafttrædelse vil ske fra det tidspunkt, hvor den første kommune i hospitalets optageområde er klar til implementering af forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme. I tillægsaftalen til sundhedsaftalen har Hørsholm Kommune angivet at kommunen ikke forventer at implementere forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme indenfor denne aftaleperiode ( ). Hørsholm Kommune indgår i foråret 2012 i et tværkommunalt samarbejde med klyngekommunerne om udviklingen af en mere fleksibel model for implementeringen af forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme. Modellen skal imødekomme kommunernes udfordringer med at rumme nye forløbsprogrammer ved at samtænke de ikkediagnosespecifikke elementer indenfor diagnoserne KOL, type 2 diabetes og hjertekarsygdomme i tværdiagnostiske moduler. Selvom Hørsholm Kommune ikke har forpligtet sig til implementering af forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme indenfor den gældende sundhedsaftale-periode, så indgår Hørsholm Kommune i udviklingsarbejdet. På nuværende tidspunkt er administrationen i gang med planlægningen af indhold og tilbud på det kommende Sundheds- og Rehabiliteringscenter på Louiselund. Det er i dette regi at udrulningen af forløbsprogram-tilbuddene indenfor KOL og type 2 diabetes vil ske i løbet Sundhedsudvalget Torsdag den Side 15

16 2012 og i den forbindelse indtænkes også en mere tværdiagnostisk tilgang som på sigt vil kunne rumme tilbud under forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme. Pixi-udgaven af forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme vil blive omdelt på Sundhedsudvalgsmødet. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet. Bilag - Bilag 1: Minimumsstandarder i forløbsprogram for hjerte-karsygdomme Noter til bilag Bilag 1: Fastlagte minimumsstandarder for de sundhedsfaglige indsatser i kommune, hospital og almen praksis. (Forløbsprogrammet for hjerte-kar sygdomme, Region Hovedstaden 2011, s. 61) Beslutning Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 16

17 Sundhedsudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 11/23030 Journalnr.: P20 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Tanja Hall Burning Hørsholm Resume Youth Explorer drømmer om at afvikle festivalen, Burning Hørsholm, på Hørsholm Hospital i uge 9 i Youth Explorer og andre unge vil i løbet af en uge omdanne en del af Hørsholm Hospital til en lille velfungerende og kreativ by. Alle deltager frivilligt og ulønnet. Burning Hørsholm sætter Hørsholm Kommune på det kreative landkort og er samtidig et projekt, der kan fungere som pilotprojekt i forhold til at tænke medansvar og medborgerskab i Hørsholm Kommune. Burning Hørsholms elementer spænder fra kulturelle tiltag til sundhedsevents, og initiativer, der kan inspirere fremtidig byudvikling i Hørsholm Kommune. Samtidig kan Burning Hørsholm give lokalpolitikerne i Hørsholm et indblik i, hvordan byens unge drømmer om, at deres by skal se ud Burning Hørsholm er de unges drømmeby. Forslag Administrationen anbefaler, at SU går i løbende dialog med Youth Explorer omkring, hvordan festivalen skal udformes. Administrationen anbefaler, at SU bevilliger til sundhedsaktiviteter i forbindelse med festivalen. Sagsfremstilling Inspiration En gang om året samles mennesker i Nevada ørkenen til festivalen "Burning Man". Det er en hyldest til det kreative og det skabende fællesskab. Burning Man er mere en by end en festival festivalens indhold er skabt af indbyggerne, som alle er coproducers. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 17

18 Festivalen har givet anledning til betegnelsen "Creative Man", som er Instituttet for Fremtidsforsknings betegnelse for den nye tids kreative mennesker, der inddrager sig selv og udfordrer vanetænkningen gennem kreativ udfoldelse og leg. Burning Man er fjernt fra det festival image, vi kender fra andre ungdomsfestivaler i Danmark, som mest af alt forbindes med druk, affald og eskapisme. Et af festivalens grundprincipper er "Leave no Trace" - efterlad omgivelserne i mindst lige så god stand, som de var. Læs mere om Burning Man her: Værdierne i Burning Man er følgende: Innovation, medansvar, kreativitet og coproduction. Burning Hørsholm Festivalen hedder "Burning Hørsholm". Det er ikke fordi vi vil brænde byen (eller hospitalet) - men fordi projektet er inspireret af Burning Man festivalen. Youth Explorer vil, i løbet af en uge, omdanne en del af Hørsholm Hospital til en lille, velfungerende og kreativ by. Byen vil bestå af vidt forskellige verdener i forskellige rum - og vil være åben overfor alle. Alle deltagere er frivillige og får ingen løn. Projektet sætter Hørsholm Kommune på det kreative landkort - og vil tiltrække aktører fra det kreative miljø i København. Festivalen understreger Hørsholm Kommunes klimaambitioner - idet den drager nytte af en ressource, som lige nu henligger ubenyttet. Nogle af "byens" elementer kender vi allerede, og de er beskrevet længere fremme i punktet. Udover disse vil Youth Explorer opfordre kreative unge til at kontakte os med forslag til, hvad der skal foregå. Vi siger ja til kreativitet dog under forudsætning af, at vores værdier og rammer overholdes - bl.a. "Leave no Trace". Book en hospitalsstuestue Vi laver en 3D model af hospitalet, hvor man kan booke en stue, hvis man har en idé: Modellen uploades på Manifest: 1. Hver stue står for sit eget arrangement, sørger for bemanding osv. 2. Hver stue sørger selv for oprydning. 3. Konceptet skal inddrage festdeltagere - og skal opbygges i festivalens åbningstid. 4. Hospitalsstuen skal efterlades i samme stand som den modtages. Området som skal bruges Den gamle del af Hørsholm Hospital danner ramme for festivalen. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 18

19 Tidsplan Festivalen afvikles den første uge i marts 2012 I løbet af ugen vil Burning Hørsholm være en festival for selvbyggerne - alle dem som er med til at skabe projektet. I løbet af weekenden vil der være fokus på at fejre resultatet - og at gå op på oplevelse i den kreative by. Festivalen afsluttes med at udleve "Leave no Trace" ambitionen, og vi pakker det hele sammen. Aktiviteter: Aktiviteterne er ikke fastlagte endnu, fordi Youth Explorer inviterer alle unge til at være med - så længe de overholder festivalens regler og rammer. Her er dog nogle eksempler på, hvad der vil foregå: Skate univers i køkkenet: - Opbygge indendørs skatepark ved hjælp af genbrugsmaterialer. - Gamle paller og andre restmaterialer bliver til brugbare ramper og skateudstyr. - Alle kan være med til at bygge og udvikle. Parkour: - Området omkring Hørsholm Hospital er oplagt for Parkour dyrkere - Sampler Jams, hvor man optager tricks på video gennemføres i området. - I parkourrummet redigeres videoer. Bar: Det gamle røntgenrum bliver indrettet som bar. Hørsholm Kommunes afdelinger får mulighed for at flytte ind på hospitalet, ideer: Fremtidens digitalisering - scan din borgmester. Udviklingsafdelingen flytter ind på hospitalet og taler med de unge om fremtiden. Miljø og Teknik flytter ind for at tale med de unge om fremtidig byudvikling. Youth Explorer modtager gerne ideer til, hvordan festivalen kan bruges til at skabe dialog mellem borgere og Hørsholm Kommune med henblik på at optimere udviklingen og dynamikken. Økonomi/personale Administrationen søger SU om kr. til sundhedsprojekter i forbindelse med Burning Hørsholm, såsom indendørs, bæredygtig skaterpark og parkour aktiviteter. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 19

20 Kommunikation Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere blevet behandlet Beslutning Sundhedsudvalget den Udvalget er positivt stemt overfor idéen. I næste måneds møderække ønskes en revideret plan, som forelægges på tværs af de relevante udvalg med et forslag til fordeling af bevilling på udvalgene. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 20

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 02.12.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sundhedsudvalget per ultimo oktober

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 20. december 2012 Torsdag 20.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Høringssvar og forslag til ændret

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 26.09.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Sundhedsudvalgets pulje 2013 3 Status på

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Udkast til godkendelse af Sundhedsudvalget den 2. sep. REGION HOVEDSTDEN HØRSHOLM KOMMUNE xx. xx. xx. (dato indsættes) Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hørsholm Kommune

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.06.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om 5 års resultaterne på SEAL behandling

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 29.03.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2011 på Sundhedsudvalgets område 3 Delegationsplan

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 01.03.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Sundheds og rehabiliteringscenter på Louiselund: Planlægning

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Torsdag 22.06.2017 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt Tværsektoriel stuegang 3 Det nære

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Herlev Seneste revision 20/9-2010

Herlev Seneste revision 20/9-2010 1 Kommune Furesø Klynge Herlev Seneste revision 20/9-2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\llonger\Fælles - alle klynger\grundskabelon tillægsaftaler2011-2014.doc REGION

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.02.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.02.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 03.02.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Skolesportansøgning 3 Forslag til SU-puljen 2011 7 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Ny chance til alle 3. kvartal 2007 2 Status på vejlednings-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december Torsdag 17.12.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Samling af tandplejen 3 Evaluering af puljeprojekter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN HVIDOVRE KOMMUNE 22. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hvidovre Kommune

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Onsdag 30.03.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status forløbsprogrammer 2016 3 Status forebyggelsespakker

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 18.12.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Godkendelse af Sundhedsaftale 3 2015-2018 3 Sundhedspakke

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 02.09.2010 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Møde den 2. september

Sundhedsudvalget. Torsdag 02.09.2010 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Møde den 2. september Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 2. september Torsdag 02.09.2010 kl. 16:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Sundhedsudvalgets område

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 28.10.2013 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering til SSU om godkendelse af botilbud 3 Status på tilbygning

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN RUDERSDAL KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN RUDERSDAL KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN RUDERSDL KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Rudersdal Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Rudersdal Kommune

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 07.02.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Drøftelse af strategi for opsætning og organisering af hjertestartere

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. 1 REGION HOVEDSTADEN ALLERØD KOMMUNE 25. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Allerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Allerød Kommune

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN GLDSXE KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Gladsaxe Kommune og

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 04.10.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 39. Orientering fra SSP-området... 3 40. Initiativer på alkoholområdet...

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere