Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden"

Transkript

1 Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1

2 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde sociale relationer og en følelse af manglende nærhed og samhørighed med andre. Kilde: Mathias Lasgaard, Ensom blandt andre. En psykologisk undersøgelse af ensomhed hos unge i Danmark 2006 Flere end danskere over 16 år (svarende til 4,6 procent af befolkningen) føler sig ofte eller altid ensomme. Kilde: Folkebevægelsen mod Ensomhed, Kilde: Lasgaard, M. & Friis, K. (under udarbejdelse). Ensomhed i befolkningen: Temaanalyse vol. 3. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling udarbejdet for Mary Fonden. Ensomme mennesker har større risiko for at udvikle alzheimers, depression og hjerte-kar-sygdomme. Kilde: John Cacioppo, professor i psykologi og neurovidenskab fra Chicago Universitet fx i artiklen Loneliness Matters: A Theoretical and Empirical Review of Consequences and Mechanisms, The Society of Behavioral Medicine 2010, link: Ensomhed kan være lige så farlig for helbredet som rygning og overvægt Kilde: John Cacioppo, professor i psykologi og neurovidenskab fra Chicago Universitet, fx I artiklen Social isolation, trykt I annals of the new York academy of science 2011, link: https://static1.squarespace.com/static/531897cde4b0fa5080a9b19e/t/533d7dcce4b0b959d0ea74fc/ / social-isolation-2011.pdf Ensomhed blandt danskerne Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil fra 2013 angiver i alt 5,7 procent, at de ofte føler sig uønsket alene. 2 Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

3 8,1 procent blandt de årige 6,0 procent blandt de årige 4,8 procent blandt de årige 4,9 procent blandt de årige 4,3 procent blandt de årige 4,2 procent blandt de årige 9,2 procent blandt personer over 75 år Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil findes flest ensomme blandt unge kvinder (16-24 år) og ældre kvinder (over 75 år) her føler hhv. 9,2 procent og 10,4 procent sig ofte uønsket alene. Det vises også, at de adspurgtes samlivsstatus har betydning for at føle sig uønsket alene: Blandt gifte føler 2,5 procent sig ofte uønsket alene, mens det blandt enlige (ugifte og fraskilte) i begge tilfælde er over 10 procent. Blandt enker/enkemænd føler 13,2 procent sig ofte uønsket alene. Derudover ses en sammenhæng mellem beskæftigelsesniveau og andelen af personer, som ofte føler sig uønsket alene. 15,2 procent af førtidspensionisterne føler sig ofte uønskede alene 17,8 procent af andre uden for arbejdsmarkedet føler sig ofte uønskede alene 3,2 procent af de beskæftigede føler sig ofte uønskede alene 2,7 procent af efterlønsmodtagerne føler sig ofte uønskede alene Kilde: Sundhedsstyrelsen. Den nationale Sundhedsprofil 2013, p Ensomhed i et sundhedsperspektiv Hvert år indtræffer dødsfald relateret til svage sociale relationer. Mænd med svage sociale relationer dør i gennemsnit tre år for tidligt, mens kvinder med svage sociale relationer dør to år for tidligt. Hvert år er kontakter til alment praktiserende læge relateret til svage sociale relationer. Svage sociale relationer medfører hvert år op til ekstra fraværsdage fra arbejdet. Hvert år er ca hospitalsindlæggelser relateret til svage sociale relationer. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 3

4 ensomhed Sundhedsvæsenets årlige nettoomkostninger relateret til personer som sjældent træffer familie, eller ikke kan forvente hjælp fra andre i tilfælde af sygdom, ligger mellem mio. kroner. Kilde: Statens Institut for Folkesundhed. Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark, 2010, side 293 Et af regeringens syv sundhedsmål går helt konkret på at nedbringe andelen af ensomme danskere på/over 16 år med 10 procent. Kilde: Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år, januar 2014, p.10 Ensomhed er et tabu Ensomhed er tabuiseret, hvilket gør, at ensomheden er noget, vi har svært ved at tale med hinanden om. 57 procent af danskerne kender mennesker, som de tror eller ved, er ensomme. 54 procent har aldrig spurgt til disse menneskers ensomhed ofte ville de egentlig gerne, men ved ikke, hvordan de skal gribe det an. I 80 procent af de tilfælde, hvor en person har spurgt ind til et andet menneskes ensomhed, er det blevet modtaget positivt. Kilde: Mary Fonden Palle alene i verden et kvalitativt studie af voksnes ensomhed midt i livet, 2013, p 13. egv.dk/media/109183/rapport_indhold.pdf procentsatserne er baseret på en undersøgelse af Wilke for Mary Fonden med 500 besvarelser. Ensomhed blandt ældre Mindst ældre føler sig ensomme i Danmark Kilde: Ensomme Gamles Værn Tallet er beregnet på baggrund af tal fra Den Nationale Sundhedsprofil ,2 procent af de ældre over 75 år er ofte uønsket alene. 6,2 procent af de ældre over 75 år har aldrig eller næsten aldrig nogen at tale med. Opdeler man aldersgruppen i mænd og kvinder, har 9,2 procent af mændene aldrig eller næsten aldrig nogen at tale med. Det samme gælder kun 4,1 procent af kvinderne i samme aldersgruppe. 6,9 procent af de ældre over 75 år har sjældent eller aldrig kontakt til familie. For kvinder over 75 år gælder det kun 4,7 procent, og for mændene over 75 år er det 10 procent, som aldrig eller sjældent har kontakt til familie. 13 procent af de ældre over 75 år har sjældent eller aldrig kontakt til venner. For mænd er 4 Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

5 procentsatsen 14,7 procent, og for kvinder er det 11,8 procent. Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Op mod hver 4. ældre over 65 år føler sig engang imellem/ofte uønsket alene. I alt 24,5 procent af de adspurgte har angivet at de ofte eller engang imellem føler sig uønsket alene eller alene sammen med andre, p. 6f: 11,6 procent oplever ofte eller en gang i mellem at være uønsket alene. 8,5 procent oplever ofte eller en gang i mellem både at være uønsket alene og føle sig alene sammen med andre. 4,4 procent oplever ofte eller en gang i mellem at føle sig alene sammen med andre. Blandt ældre ses særligt to-tre faktorer, som øger risikoen for ensomhed, p. 8 Helbredet er den faktor, der øger risikoen for ensomhed mest. Risikoen for ensomhed er omkring fem gange højere, hvis man vurderer sit helbred som dårligt sammenlignet med et godt selvvurderet helbred. At være enlig øger risikoen for ensomhed markant. Risikoen for ensomhed er ca. tre gange større for enlige end for ældre i parforhold. Som ældre skyldes det at være enlig ofte, at ægtefællen dør. Sorgen over tabet gør det ofte svært at få hverdagen til at hænge sammen efterfølgende. Derudover oplever mange ældre, at dårligt helbred og dødsfald hos dem selv og i omgangskredsen også udmarver deres muligheder for at være sociale. På den måde svækkes det sociale netværk for mange ældre. 18,5 procent af de ældre, som en gang imellem eller ofte oplever ensomhed, har angivet, at de gerne vil deltage i flere aktiviteter i deres hverdag, p.13 Kilde: Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence og Viden, viser, Ensomhed blandt ældre, myter og fakta, Projekt Aktivt Ældreliv, september 2012 (8830 respondenter over 65 år) myter-fakta.pdf Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 5

6 ensomhed Ensomhed blandt børn og unge 6 procent af de unge i gymnasieskolen føler sig tit eller altid ensomme. Ensomhed er i undersøgelsen forbundet med en øget forekomst af selvmordstanker og -forsøg og selvskadende adfærd. 7 procent af de unge har forsøgt at begå selvmord, og 7 procent af de unge angiver, at de sommetider eller ofte har skadet sig selv. 22 procent af de unge overvejer at stoppe deres uddannelsesforløb. De unge, der overvejer at afbryde deres uddannelse, rapporterer markant mere ensomhed end de unge, der ikke overvejer at springe fra deres uddannelse. Kilde: Ensom i gymnasiet - en landsdækkende undersøgelse af ensomhed hos unge på de almen- og erhvervsgymnasiale uddannelser. Mathias Lasgaard og Nanna Kristensen, 2009 Lidt over 6 procent af årige drenge og 10 procent af pigerne i samme aldersgruppe føler sig ofte eller meget ofte ensomme. Det er den højeste andel af ensomme unge siden Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2014, Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. Mere info her: 1,8 procent af de unge har ingen at betro sig til, hvis de er kede af det eller har problemer. Majoriteten af de unge, hele 62,3 procent, beretter, at de har fire eller flere fortrolige venner, de kan tale med, hvis de er kede af det eller har problemer. Samtidig angiver 4 procent, at de ikke fortæller det til nogen, hvis de har personlige problemer. Kilde: Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal, Center for Ungdomsforskning Ensomhed midt i livet Selvom den største andel af ensomme personer findes blandt både yngre og ældre kvinder, ses der også en tendens til, at en større gruppe mennesker midt i livet ofte føler sig ensomme. 6 Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

7 Der er 6,8 procent af årige og 9,4 procent af årige som sjældent eller aldrig træffer venner, p. 3 Derudover mangler 5 procent i begge disse aldersgrupper nogen at tale med, når de har problemer eller brug for støtte, p.3 Kilde: Ensomme Gamle Værn for Maryfonden Ensom midt i livet Ensom%20midt%20i%20livet%206%202% pdf Tallene er fra den Nationale Sundhedsprofil Den største forekomst af ensomhed ses blandt førtidspensionister, arbejdsløse og enlige uden hjemmeboende børn. Kilde: Mary Fonden, Ensomhed blandt voksne, december 2014, side 8 Ensomhed i arbejde/uden for arbejdsmarkedet Opdeler man den voksne befolkning i uddannelsessøgende, beskæftigede, arbejdsløse, førtidspensionister, andre uden for arbejdsmarkedet (omfatter langtidssyge, revaliderede og kontanthjælpsmodtagere), efterlønsmodtagere og alderspensionister, tegner der sig også tydelige forskelle i følelsen af ensomhed. 17,8 procent i gruppen Andre uden for arbejdsmarkedet svarer, at de ofte er uønsket alene. Blandt førtidspensionister er 15,2 procent ofte uønsket alene. Tallet er lavest blandt efterlønsmodtagere, hvor kun 2,7 procent svarer, at de ofte er uønsket alene. Kilde: Danskernes sundhed Tal fra den Nationale sundhedsprofil, 2013 SFI Familieformer i Danmark vs. andre lande i Europa Et studie foretaget blandt europæere over 50 år viser: Kun 13 procent af de 50+-årige danskere bor sammen med deres børn, mens Spanien ligger i den anden ende med 52 procent 50+-årige, som bor sammen med deres børn. Medregnes også de børn, der bor meget tæt på (mindre end 1 km), bliver andelen igen meget høj i Spanien med 80 procent, i modsætning til Danmark og Sverige med cirka 30 procent hver. Der er en lignende Nord-Syd-kontrast, når man ser på, hvor hyppigt børn har kontakt til deres ældre forældre. Således ser 42 procent af danskerne deres forældre hver dag, mens tallet for de adspurgte i Middelhavslandene er nær ved 86 procent. Kilde: Who are our 50+ olds? SDU samarbejde/share/formidling/viden_om/familie Ensomhed blandt mennesker med handicap En helt ny undersøgelse fra SFI (uge 6, 2015) viser, at mange personer med handicap føler sig ensomme danskere med og uden handicap har svaret på spørgsmål om deres sociale relationer og om hvor ofte, de føler sig ensomme. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 7

8 ensomhed 21,5 procent af personer med handicap svarede, at de ofte føler sig ensomme. Det svarer til omkring hver femte person med handicap. Link til undersøgelsen: 8 Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Ensomhed i alderdommen Ældres ensomhed kan opspores og lindres

Ensomhed i alderdommen Ældres ensomhed kan opspores og lindres Gerontologi Ensomhed i alderdommen Ældres ensomhed kan opspores og lindres Af Christine E. Swane Biografi Forfatter er mag.art., ph.d. i kultursociologi. Hun er direktør og forskningsleder i Ensomme Gamles

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvordan har du det? trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013

Hvordan har du det? trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Hvordan har du det? trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Hvordan har du det? trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Copyright Region Syddanmark,

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen Katrine Bindesbøl Holm Johansen Ola Ekholm Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Lilian Zøllner, Lone Rask og Agnieszka Konieczna Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 2 Sociale medier, søvn og mistrivsel C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Selvskadende

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012 Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Unges dagligdag 2012 Thora Majlund Kjærulff og Trine Pagh Pedersen Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Sundhed og trivsel

Læs mere

MISTRIVSEL BLANDT SKOLEBØRN

MISTRIVSEL BLANDT SKOLEBØRN MISTRIVSEL BLANDT SKOLEBØRN De fleste 11-15-årige skolebørn har det godt, men ca. en ud af fem har tre eller flere tegn på mistrivsel i deres daglige liv. De er kede af det, nervøse, har svært ved at falde

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

for den østlige bydel af Esbjerg 2009

for den østlige bydel af Esbjerg 2009 for den østlige bydel af Esbjerg 2009 et Ungdomsbo og B 32 - bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Sundhedsprofil for den østlige bydel af Esbjerg 2009 Rikke Skipper Hansen

Læs mere

Svært overvægtige gamle

Svært overvægtige gamle Videnscenter på Ældreområdet Svært overvægtige gamle Merete Platz Svært overvægtige gamle Copyright Merete Platz og Videnscenter på Ældreområdet Forsidefoto: Charlotte Svendsen Layout: Zornig A/S ISBN:

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere