Indhold. Kolofon InTryk udkommer seks gange årligt i et oplag på 2000 stk. En skipper går fra borde!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Kolofon InTryk udkommer seks gange årligt i et oplag på 2000 stk. En skipper går fra borde!"

Transkript

1 Indhold Krisepsykologen hjælper Jernaldergrave ved Skejby Sådan er kantinens økonomi En skipper går fra borde! Når disse linjer læses, er Villy Helleskov fratrådt sin stilling som hospitalsdirektør for Århus Universitetshospital, Skejby. Villy er blevet headhuntet til en stilling som hospitalsdirektør i projektorganisationen for Det Nye Universitetshospital fra den 1. december. I den stilling vil han indgå i projektdirektionen sammen med projektdirektør Morten Weise Olesen. Et nyt makkerskab er skabt. 3 Leder: En skipper går fra borde 4 Hurtig e-læring giver hurtige resultater 7 Krisepsykolog-ordningen: Brug den det nytter 8 Indlæg: De syge børn på Skejby har tabt!!! og svar 12 Fartbegrænsning på Skejbys område? 12 Revy skarpe spørgsmål til den nye HR-chef 14 Et ordentligt menneske 18 Fortidens Skejby: Det sidste hvilested jernaldergrave ved Skejby 20 Hos fotografen 21 Juletiden med sin pynt 22 Tal og fakta omkring kantinedrift 24 Siden sidst 26 Jubilæer og Kunstforeningen 27 Annoncer 28 Overtryk: Lad os behandle MRSA-patienter professionelt Villy er om nogen Mr. Skejby og ingen skal være i tvivl om, at det i høj grad er hans hus hans værk. Han har grund til at være stolt, hospitalet er et fagligt fyrtårn i det danske sundhedsvæsen og har landets mest tilfredse patienter. Det er et hus med orden og stil en orden han altid har draget stor omhu for. Det er en orden og en stil, som altid bemærkes og berømmes af gæster fra ind- og udland - og for den sags skyld af hele personalet. Vi har haft et virkeligt godt makkerskab i hospitalsledelsen. Derfor er vi naturligvis kede af at skulle sige farvel til Villy. På den anden side er vi glade på Villys vegne, og ikke mindst er vi glade på vegne af Det Nye Universitetshospital, fordi det er det helt rigtige valg, Region Midtjylland har truffet med ansættelsen af Villy Helleskov i byggeorganisationen. Næppe andre har så megen ballast med sig, når det gælder byggeri af et nyt universitetshospital. Nu er vi to tilbage, indtil en ny direktør ansættes. Stillingen som hospitalsdirektør er slået op, og samtaler med ansøgere finder sted i løbet af januar måned, således at en ny hospitalsdirektør forventes udpeget inden udgangen af januar måned. Derefter går der jo formentlig nogle måneder, inden vedkommende kan tiltræde. Men vi vil fortsætte arbejdet på Skejby. Udviklingen af det strategiske arbejde og strategiske aftaler med afdelingerne vil fortsætte. Ligesom så meget andet. Igennem alle årene har det ligget Villy stærkt på sinde at fastholde og udvikle hospitalets position som et universitetshospital, og det vil vi ufortrødent fortsætte med. Forsidefoto: Tonny Foghmar Kolofon InTryk udkommer seks gange årligt i et oplag på 2000 stk. Ansvarshavende redaktør Hospitals direktør Villy Helleskov Redaktion Informationschef Lars Elgård Pedersen tlf , informations medarbejder Anne-Mette Siem tlf , fotograf Tonny Foghmar Informa tions afde l ingen tlf , mediegrafiker-elev Jette Hallenberg Christensen Informationsafdelingen tlf , grafiker Gitte Skov gård Jensen Informationsafdelingen tlf , ledende lægesekretær Lone Elbæk Berg Afdeling T, sygeplejerske Mette Kürstein Y-Observationsafsnit. Layout og foto Informationsafdelingen, Skejby Tryk Grafisk Service Indlæg til InTryk skrives i Word og es til: (Informationsafdelingen). Ved eventuelle spørgsmål rettes hen vendelse til Informationsafdelingen. Indlæg må ikke være længere end 5000 anslag inklusiv mellemrum med mindre du har truffet forudgående aftale med redaktionen. Deadline for indlevering af materiale til næste nummer er den første i ulige måneder. Artikler må ikke gengives uden kildeangivelse. Vibeke Krøll Chefsygeplejerske Kristjar Skajaa Cheflæge

2 Fartbegrænsning på Skejbys område? Anette Schmidt Laursen skarpe spørgsmål til den nye HR-chef Hospitalets nye HR-chef hedder Anette Schmidt Laursen og begyndte på posten den 1. november. Anette Schmidt Laursen kommer fra et job som løn- og personalechef på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Hun har tidligere været leder af personaleenheden i HR-afdelingen på det tidligere Århus Kommunehospital og været ansat i løn- og personaleafdelingerne i Århus og Ringkjøbing amter. Anette Schmidt Laursen er 43 år gammel. Siden sin uddannelse som jurist i 1990, har hun udelukkende arbejdet inden for HR-området. Hun bor i Randers med mand og børn. Med Anette Schmidt Laursens tiltræden har vi fået en HR-chef frem for en personalechef. Vi har stillet den nye HR-chef fem skarpe spørgmål. Jeg har flere gange oplevet en høj hastighed på bilerne, der kører på Brendstrupgårdsvej, når jeg skal krydse vejen f.eks. for at komme til min egen bil. Kunne det ikke være en tanke at få dæmpet hastigheden på vejen til 30 km/t? Det ville jo også kunne højne sikkerheden for de mange mennesker, der cykler på arbejde hver dag. Og bilister, der skal hele vejen til indgang 11, vil have en forlænget rejsetid på 48 sek. hvilket vel er acceptabelt. Revy 2008 Hvem søger hospitalsdirektør-stillingen? Skal Villy tilbage til Vildbjerg? Kan man få vekslet i sædbanken? Hvad er bedst; penge eller titel? Man kunne lave skiltene, således at de var blå zone skilte (som vi kender dem fra gågader, lege og opholdsområder m.fl.), derved skulle man kun have 2 stk., et ved hver indgang til området og det ville så samtidigt ikke ulovliggøre kørsel med en fart på 50 km/t men bare opfordre folk til at holde en lavere fart Alle herlighederne vil nok beløbe sig til en pris på under kr. og altså give lidt mere sikkerhed til alle hospitalets ansatte. Det må da være et sundhedstiltag, der er til at forstå. Disse og mange andre spørgsmål stiller vi os selv i revyen. Revyen har premiere den 22. februar 2008 og spiller igen torsdag den 28. og fredag den 29. februar Vi er allerede i fuld gang med at skrive tekster, men mangler dog stadig nogle. Så hvis der er nogen, som går rundt med en lille skuespiller/ tekstforfatter i maven, og måske samtidig har et ønske om at synge, så mød op tirsdag den 4. december 2008 i Teknisk Jeg håber, der er andre der deler min bekymring om farten på Skejbys område, eller må jeg jo se mig selv som et isoleret tilfælde. Med venlig hilsen Boris Hoyer Mathiasen Bioanalytiker studerende, Klinisk Immunologisk Afdeling Afdeling. Vi vil arbejde videre med tekstskrivning, kostumer og andre praktiske ting frem til jul. Herefter mødes vi hver tirsdag og torsdag frem til den 17. februar 2008, hvor vi flytter i Friheden. Med venlig hilsen Styregruppen Anette Sejr Helle Larsen Henrik Halle Hvorfor søgte du stillingen som HR-chef på Skejby? Det var der mange gode grunde til. De tre væsentligste var 1) Udfordringen med at stå i spidsen for transformeringen fra en traditionel Løn- og Personaleafdeling til en HR-afdeling på (et af) landets førende hospitaler. 2) En hospitalsledelse, der entydigt og klart udtrykker behov for og opbakning til etablering af en HR-afdeling. 3) Muligheden for at være med til at føre Århus Universitetshospital, Skejby, videre ind i Det Nye Universitetshospital med de udfordringer det må bringe. Hvad ser du som de største udfordringer i dit nye job? Den største udfordring vil være at tilrettelægge en god proces for etableringen af HR-afdelingen, så både afdelingens egne ansatte oplever begejstring og engagement for resultatet, og så afdelingerne på hospitalet oplever merværdi i ydelserne fra HRafdelingen. En anden udfordring bliver at sikre, at HR-afdelingen rummer de kompetencer, der efterspørges. Der vil være behov for en palet af kompetencer, som både kan understøtte hospitalets afdelinger i deres opgavevaretagelse, som kan udvikle nye metoder med mere og som kan udfordre den gældende opfattelse af hvad og hvordan. Hvad ser du som din vigtigste opgave som HR-chef på Skejby? Min vigtigste opgave vil være at sikre hospitalets omdømme som en attraktiv uddannelses- og arbejdsplads. Det kan jeg naturligvis ikke gøre alene, og derfor bliver min opgave at sikre følgeskab omkring hospitalets HR-strategier samt dyrke relationerne både internt og eksternt med de personer og organisationer, som har indflydelse på, om målene nås. Hvad er forskellen på en HR-chef og en personalechef? Forskellen kommer tydeligst til udtryk i tilgangen til ansvarsområdet. En HRchef har sin opmærksomhed rettet på at skabe samspil mellem alle elementer inden for HR-området, dvs. organisations- og kompetenceudvikling, uddannelse, arbejdsmiljø og personaleadministration (rekruttering, ansættelsesvilkår, lønforhold med mere). En personalechef er traditionelt mere orienteret mod de administrative opgaver vedrørende ansættelser og eventuelt lønudbetaling med mere. Hvad er god personaleledelse for dig? God personaleledelse er dialog- og værdibaseret, og jeg kan fuldt ud tilslutte mig ledelsesgrundlaget for Århus Universitetshospital, Skejby, som på smukkeste vis uddyber, hvad god ledelse er. God ledelse har afgørende betydning for, at hospitalets omdømme som en attraktiv arbejdsplads kan fastholdes, derfor er regionens beslutning om at vælge ledelse som personalepolitisk fokusområde også yderst relevant. Foto Tonny Foghmar Tekst Anne-Mette Siem Foto Tonny Foghmar

3 Det sidste hvilested jernaldergrave ved Skejby Det lille jernaldersamfund, som for et par tusind år siden havde slået sig ned øst for nutidens hospital, stedte deres døde til hvile ikke langt fra landsbyen. Moesgård Museum fik kendskab til gravpladsen allerede i 1992, mens bosættelsen først blev udgravet i 1999 (InTryk oktober 2007). Ved denne lejlighed traf man atter på grave små 100 m nord for den allerede kendte plads. Her fandtes 4 måske flere brandgrave. Det bringer antallet op på mindst 21, 14 er jordfæste dvs. kistebegravelser, 7 er brandgrave. Til trods for forskellen i skik stammer disse jernaldergrave fra de første par århundreder e. Kr. fødsel (fig. 1). De aflange jordfæstegrave grupperede sig omkring et højdedrag i terrænet og var konstrueret både med og uden brug af sten, som hos den mest markante type dannede en ramme omkring kisten. Hele graven kunne desuden være dækket af en brolægning. Træet og den afdøde var for længst gået til og alle gravene sunket sammen. På bunden lå et sammenpresset lag, som i princippet bestod af kistelåg, ligrester med gravgods samt kistebund. Arkæologerne kom på vanskeligt arbejde (fig. 2). Træet anedes som mørke aftegninger, men et sted afslørede striber af trækul, at lågets planker havde været brændt. Sandsynligvis var det en genbrugt dørfløj. Et andet sted sås aftryk af kistens lodrette sider i gravens bund. Sporene efter de døde var sparsomme tandemalje, svage skygger af liget og meget dårligt bevarede skeletrester var alt, hvad der var levnet efter et par tusind år. Hvor forholdene tillod det, kunne man se, at liget var lagt på siden i kisten med opbøjede ben, hovedet i vest og ansigtet vendt mod syd. I nogle af de mest veludstyrede grave var der nåle og spænder, som blev båret på klædedragten. Det viste, at de døde havde været fuldt påklædt. Fund fra andre lokaliteter i Danmark, hvor særlige bevaringsforhold har skånet det skrøbelige tekstil, viser os, at jernalderens mennesker præsterede fremragende håndarbejde med avancerede væveteknikker, i flotte farver og mønstre. Også hverdagens praktiske redskaber optrådte i flere grave. Hyppigst var det en jernkniv, men også en saks og en ragekniv var blandt gravgaverne (fig. 3). Et gennemgående træk uden hensyn til gravenes størrelse og opbygning - var imidlertid, at de rummede lerkar, ofte mange i form af kopper, skåle, fade, rummelige krukker kort sagt et bredt udsnit af jernalderens store og ganske varierede repertoire indenfor køkken- og bordtøj. Grave med mange lerkar er netop kendetegnende for Østjylland inden for de første par århundreder efter Kr. I de bedst bevarede grave fra Skejby genfandt arkæologerne en velkendt opstilling med fad og skål anbragt ved den dødes fødder, mens mad- og drikkekar var stillet foran ansigtet: Som et veldækket bord. Denne gravplads fra den ældre jernalder bibringer os med et klart indtryk af, hvor vigtigt det var at give basale fornødenheder som var en del af livet med på rejsen til dødsriget. Fundene understreger desuden, at havde man haft status som levende, skulle det ikke ændres i døden. Fire grave tæt ved hinanden fremhæver sig nemlig med særligt flot inventar. Nogle af genstandende er regulære kostbarheder. De døde havde bl.a. haft dragtspænder af sølv, bronze eller jern, siddende på tøjet. Der var hårnåle af bronze samt perler af bl.a. glas, der var en eksotisk vare på den tid. Den fineste grav tilhørte en kvinde. Hun havde tre dragtspænder, et af sølv og to af bronze. En lang hårnål samt perler af rav og flint havde prydet hendes frisure, der må have siddet som en hestehale eller en lang fletning ned ad ryggen. Ved brystet lå guldindlagte glasperler fra en halskæde lukket med en lille s-formet lås. De var importeret fra Gallien, på den tid en romersk provins, ca. svarende til det nuværende Frankrig. Et glimt af det fjerne udland i en lille dansk landsby (fig. 4). I en omtrent 3 x 2 m stor stensat grav ved siden af den fornemme kvinde fandtes skeletrester af en mand. Med sig havde han et dragtspænde og muligvis to knive samt mange fine lerkar. Han kan have været lokal stormand og haft relation til den største gård i den nærliggende jernalderlandsby, som nutidens arkæologer udgravede. De tre andre grave med rigt udstyr repræsenterer måske samme husstand (fig. 5). Brandgravene var meget ødelagt af moderne pløjning, der havde revet toppen af urnerne. De bedst bevarede blev taget op i præparat og sendt til videre analyse på laboratoriet. I en af dem lå en nål af ben. Undersøgelser viser, at den ubetydelige brandgrav, en grube i jorden med rester fra ligbålet, ofte lagt i en urne, fint kunne dække over et ritual, der ikke stod tilbage for den mere iøjnefaldende kistebegravelse (fig. 6). I overensstemmelse med jordfæsteskikken var de døde sikkert sendt til det hinsides iført deres klædedragt, evt. sammen med personlige ejendele. Blot fortærede ligbålets luer alt, før de jordiske rester blev hensat i jorden. Det er uvist, hvad der bestemte valget af gravform, men det står fast, at ligbrænding er en fortsættelse af sædvanerne fra tiden før Kr. fødsel, hvor den var enerådende, mens jordfæste kommer til som noget nyt. Tradition og nyskabelse i tiden. Fig. 4 Fig. 6 Fig. 5 Fig. 1 Oversigtsbillede Fig. 2 Grav med lerkar Fig. 3 Jernkniv Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Hårnål, perler og bronzespænde Fig. 5 Stensat mandsgrav. Bunden er dækket af lerkarskår Fig. 6 Urnegrav under udgravning Tekst Arkæolog Dorthe Haahr Kristiansen

4 Juletiden Hos fotografen Mit id-kort har længe trængt til at blive skiftet ud. Mest fordi vi nu befinder os i Region Midtjylland på Århus Universitetshospital, Skejby, men også fordi jeg ikke ligner mig selv. Selv patienter og pårørende har kommenteret det. Håret er sat, brillerne pudset, læberne røde og tidens tand dæmpet med en magisk pen fra Yves Saint Laurent. Hen ad gangen, rundt om hjørnet, gule skilte: ID-Foto viser vej, og jeg når frem til Sørens lille hyggelige kælderlokale, hvor døren står åben. Søren kigger op fra sin avis Hej, kom indenfor og jeg tænker, at det er godt, han har sin avis, sofa og kaffemaskine. For kan han virkelig få en dag til at gå med at fotografere? Svaret er ja. Faktisk møder der omkring 60 personer op hver anden tirsdag året rundt og smiler til Søren. Han har regnet på det og når frem til, at han hilser på omkring tusind kolleger i løbet af året. Det er nok flere end hospitalsledelsen tilsammen. Måske det er ham, man skal gå til, hvis man vil vide, hvad der rører sig. Men der tager jeg fejl. Sørens kunder giver gerne en god historie, men af den slags som ikke gør en kat fortræd. Søren kender rigtig mange i huset, fordi han til daglig er portør, og det har han været i 11 år. Som fotograf er han en også en af de første, som tager imod vores nye kolleger og får en snak med dem. Tonen er afslappet, og det er nødvendigt. For der er faktisk rigtig mange, som ikke bryder sig om at lade sig fotografere. Så kommer kolleger gerne et par stykker sammen, for at stive hinanden lidt af, og sidder i kø i sofaen. Barselsorloven er slut. Arbejdslivet bliver sparket i gang igen med et besøg i kælderlokalet ved linneddepotet og en snak med fotografen om søvnunderskud, mavekneb, og hvor meget man allerede savner den lille efter bare et par timer på første arbejdsdag. Det er ikke kun jobskifte og strukturreform, som får folk til at møde op. Nye briller, ny frisure er nok for nogle få. Det afhænger af, hvor forfængelig personen er, har Søren erfaret. Jeg har sat mig tilrette i spotlyset, klar til at smile, mens Søren har tastet mit cpr-nummer ind, og jeg toner frem på hans skærm. Ja, ok. Jeg forstår godt at du vil have et nyt foto, nu hvor du alligevel skal have et nyt id-kort. I andet forsøg er mit nye look i hus. Minutter senere er jeg ejer af et nyt id-kort klar til brug, som viser mit sande jeg. Og jeg har personligt gennemført min del af strukturreformen. Foto til id-kort Kontakt portør Søren Hebsgaard på lokal 89 58, hvis du skal have taget et id-foto. Han laver id-kort i rum L i kælderen ved hovedkorridoren, skilt nr. 18, hver tirsdag i lige uger mellem kl og Krans Køb en færdiglavet lavkrans. Sæt en stor kugle på med lim fra en limpistol og fjern vedhænget. Pynt kransen med forskellige kogler fra naturen og små kugler, samt pynt efter egen smag. Fyld den store kugle med vand (brug eventuelt en tragt), og sæt en afskåren blomst i med en lidt bøjelig stilk. Sving blomsten hen over kransen, og sæt en nål gennem stilken, så den sidder fast i kransen. Pyntet hyacint i glas Du skal her bruge et hyacintglas og en hyacint. Find en pose og læg hyacinten ned i den, mens du holder ved den. Bank roden mod en hård overflade, så jorden løsner sig fra rodnettet. Skyl derefter rødderne, så de bliver helt rene. Fyld hyacintglasset med vand og læg evt. glassten ned i bunden og perler på snor, som flyder i vandet. Sæt hyacinten i glasset og vikl en lærkegren på med myrtetråd. Juletræ af brudeslør Køb et bundt brudeslør og noget sølvmyrtetråd (meget tynd tråd på rulle) og find en tynd, men stabil pind. Klip stilkene på brudesløret, så de bliver til små bundter. Vikl myrtetråden rundt om pinden, så den sidder fast. Start fra toppen, sæt bundterne rundt om pinden og kør tråden rundt,så den fæstner stilkene. Arbejd derefter nedad og lad stilkene fra brudesløret blive længere, efterhånden som du kommer frem, så det til sidst danner form som et juletræ. Tekst Mette Kürstein, sygeplejerske Foto Tonny Foghmar Dekorationer Lene Ludvigsen Foto Tonny Foghmar

5 Kantinen drives af Centralkøkkenet i Risskov forstået på den måde, at der er ansat en kantineleder og en række medarbejdere til at varetage de opgaver, der er aftalt med hospitalsledelsen. Kantinen er en offentlig dreven forretning og får således ikke - som mange private kantiner gør - driftstilskud - i form at et fast, årligt beløb pr. medarbejder. Tal og fakta omkring kantinedrift nedenstående forbrug af kassetimer : Åbningstid Kassebetjening Kassebetjening i alt Cafeteria, hverdage ,5 timer Cafeteria, weekends ,0 timer Lille kantine ,00 timer Personalekantine ,25 timer 98,75 timer/uge uge uge uge uge uge (uge 40) I weekends varierer antallet af kasseekspeditoner mellem 150 og 300. Prisreguleringer i kantinen sker efter - de af Regionen fastsatte fremskrivningsprocenter for indtægter. Da det oftest er meget små prisforhøjelser, der kan ske med disse procentreguleringer, og at vi ikke har en mindre mønt end 25 øre, har vi valgt, at regulere priserne hvert andet år. Det forhold betyder selvfølgelig, at reguleringen bliver mere mærkbar for kunderne. De overordnede økonomiske principper i aftalen er, at salgsprisen skal dække, de omkostninger, der er forbundet med at fremstille de varer, vi sælger og den service vi yder. Ialt betyder det, at der alene til at kassebetjening anvendes knap 100 timer pr. uge - eller hvad der svarer til 2,7 fuldtidsbeskæftigede eller lidt mere end et forbrug på 3,5 fuldtidsstilling pr. år. Vores priskalkulationsmodel er godkendt af SKAT - dette skal ses i forhold til, at vi skal afregne moms af alt, hvad der sælges. I forbindelse med denne kalkulation indgår følgende i priserne: Råvarer (indkøbspris incl. moms) 40 % Lønninger 42 % Administration og regnskab 5 % Moms af salgsprisen 13 % Det betyder eksempelvis, at der til en vare, der sælges for 20,00 kr. kan anvendes 8,00 kr. incl. moms til indkøb. Medarbejderne i kantinen er alle ansat efter gældende overenskomster med præcis samme vilkår og rettigheder, som alle øvrige ansatte på hospitalet har. Til ledelse, administration og planlægning har vi ansat økonomaer. Til at producere maden og øvrige salgsemner, til at gøre rent og vaske op har vi ansat kokke, ernæringsassistenter, catere og husassistenter. Alle regnskabsmæssige funktioner varetages af Centralkøkkenets regnskabsmedarbejder. Som det sikkert er bekendt for alle, udgør kantinen tre salgssteder med Ud over selve kantinefunktionerne tilbydes den meget populære brødordning til hospitalets medarbejdere. Kantinen varetager endvidere hovedparten af bespisning i forbindelse med møder, kurser og konferencer m.m. Denne opgave er af meget varieret omfang lige fra to kopper kaffe til et heldagsarrangement med op til 300 deltagere. Omfanget af kantinedriften har ændret sig gennem årene: Kantineomsætningen og omsætningen fra møder er stigende, mens arrangementandelen falder. Procenttallene i parentes angiver hvor stor andelen af de tre kategorier er i forhold til den samlede omsætning. Samlet er omsætningen stigende og udgør i kroner nedenstående: På næste side er vist et skema med udviklingen i antal kasseekspeditioner pr. dag. De anførte tal er gennemsnit af ugernes hverdage Kantineomsætning (59%) (61%) (63%) Arrangementer i auditorierne (27%) (24%) (20%) Møder og repræsentation (14%) (15%) (17%) Omsætning ialt Et spørgsmål om prioritering Hospitalsledelsen forklarer, hvorfor kantinen ikke for større tilskud fra deres side. Og så opfordrer de folk til at droppe kritikken af kantinen og i stedet få øjnene op for, at medarbejderne gør, hvad de kan, for at opfylde kundernes behov. Kantinen får støtte, fastslår hospitalsledelsen. Bygninger, husleje og varmeudgifter bliver betalt for dem, men ikke lønninger og råvarer. Derfor er maden er billigere end den reelle kostpris. Filosofien har været, at de der bruger kantinen, selv skal betale for deres mad. Det er et spørgsmål om prioritering, siger chefsygeplejerske Vibeke Krøll. Hospitalet har en økonomisk ramme at arbejde inden for. Hvad ønsker vi mest: En halv million kroner til kantinen eller halvanden sygeplejerske? Hvis man ønsker billigere mad, skal man diskutere prioriteringen. Men støtte til kantineordningen er da et element blandt flere, vi vil kigge på, når vi i løbet af 2008 skal se på arbejdsglæde og rekruttering. Kantinen oplever ofte kritik. Hvorfor tror du? Når vi er så mange ansatte, er der rigtigt mange meninger om kantinen. Jeg oplever også, at mange har en holdning til stedet uden at bruge den. Derfor findes der mange historier og myter om kantinen, som måske ikke har ret meget med virkeligheden at gøre. I øvrigt virker det, som om at kritikken er rykket fra at handle om kvalitet til at handle om pris. Men helt ærligt se lige på, hvad I får! Man kan ikke både råbe op om at ville have bedre kvalitet, og så forvente, at det ikke koster mere end før. I stedet for at kritisere, skulle folk hellere få øjnene op for de mange gode tiltag, kantinen har gjort. Hvilke tiltag tænker du på? Jeg synes, de skal have kredit for at være så kundeorienterede. Kantinen har for et par måneder siden søsat en række tiltag, der gør tilbuddene bedre og mere fleksible for kunderne. Nu kan jeg få en sandwich med det brød og det fyld, jeg ønsker. Det koster mig kun en krone mere end før. Det er da til at leve med. Jeg synes, de anstrenger sig meget for at leve op til deres kunders forventninger. Hvordan kan kantinen dæmme op for kritikken og myterne? Jeg synes, de skulle overveje at få lavet en ny brugerundersøgelse. Den seneste er et par år gammel, og der er sket meget siden. Og så skulle de forsøge at ramme de, der rent faktisk bruger kantinen. Det kunne de for eksempel gøre ved i en periode at opstille en touchscreen i kantine med nogle tilfredshedsspørgsmål, vi kunne svare på. En anden idé kunne være en idékasse, hvor man kunne komme af med ris og ros. Der er jo ikke, fordi man ikke må komme med kritik. Den skal bare være konstruktiv og i en ordentlig tone. Jeg vil da gerne opfordre folk til at tænke sig om, inden de brokker sig til kantinens frontlinjemedarbejdere. De gør, hvad de kan, og det er ikke rart altid at få kritik. Husk at rose, når der er noget godt. Det bliver vi da alle glade for. Tekst Ole Hoffmann Sørensen, cheføkonoma Tekst Anne-Mette Siem

6 siden sidst Årets julefrokost i kantinen Traditionen tro afholdes der også i år julefrokost for hospitalets personalet. Julefrokosten foregår i år den 19. december i Personalekantinen For det personale, der ikke har mulighed for at gå i kantinen, vil der også i år være mulighed for at forudbestille maden til afhentning den 19. december. Der er sendt invitationer og skemaer til forudbestilling ud til alle afdelinger. Bestillingsskemaerne skal være kantinen i hænde senest den 10. december Forskningssymposium Årets forskningssymposium for ansatte med mellemlange uddannelser forgik den 12. november i det store auditorium. På symposiet var der mulighed for at høre mere om nogle af de forskningsprojekter, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og andre med mellemlange sundhedsuddannelser er i gang med. 2. Besøg af Anders Fogh og Lars Løkke Under valgkampen til folketingsvalget kom Venstres velsmurte valgmaskine forbi Skejby. Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen blev vist rundt af regionrådsformand Bent Hansen, der var vært, sekunderet af Villy Helleskov. På billedet er statsministeren og sundhedsministeren på besøg på Urogynækologisk Klinik. De ses sammen med Karl Møller Bek og Bjarne Rønde fra Afdeling Y og med Villy Helleskov og Bent Hansen. 3. Skejby fyldte 20 år Den 23. oktober var det 20 års siden Skejby blev indviet. Fødselsdagen blev fejret med kage til alle ansatte. På billedet ses Agnete Laustsen og Villy Helleskov ved indvielsen i CBO åbnet Center for Børn Udsat for Overgreb (CBO) holdt åbningsreception, da det den 8. november flyttede ind i nybyggede lokaler på Skejby. Centeret er et samarbejde mellem Østjyllands Politi, Retsmedicinsk Institut i Århus og Børneafdelingen på Skejby, og er det første af sin art i Danmark. I centeret kan der foretages undersøgelse og afhøring af børn i forbindelse med mistanke om overgreb. Formålet med centret er, at der fremover kun skal være ét sted børn og familier skal forholde sig til, når et barn har været udsat for overgreb, eller hvor der er mistanke herom. Retsmedicinsk Institut og Østjyllands Politi flytter deres tidligere undersøgelses- og afhøringslokaler ud i centeret. Inspirationen kommer blandt andet fra amerikanske Child Protection Centers. På billedet ses CBOs personale. 5. Afskedsreception for Søren Madsen Den 23. oktober blev der holdt afskedsreception for Søren Madsen, ledende overlæge på Nyremedicinsk Afdeling C, der har valgt at stoppe. Søren Madsen er 64 år. Han stammer fra København og ønsker efter 21 år i Jylland at flytte tilbage. Han har planer om at udleve en gammel drøm om at læse historie ved Københavns Universitet. 6. Centerleder for Det Nationale Organdonationscenter Helle Haubro Andersen kommer til at stå i spidsen for Det Nationale Organdonationscenter, der administrativt hører til Skejby. Helle Haubro Andersen er cand. jur. og kommer fra en stilling som områdeleder i Forsknings- og Forskeruddannelsessekretariatet på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Hun har tidligere blandt andet været ansat i syv år som faglig koordinator for den Videnskabsetiske Komité for Århus Amt, og har desuden en akademisk efteruddannelse i Etik og Religionsfilosofi samt i Sundhedsret. Det Nationale Organdonationscenter ligger i INCUBA Science Park (Forskerparken). Formålet med centeret er at styrke udviklingen inden for organdonation, så der kommer flere organdonationer. Helle Haubro Andersen er tiltrådt sit nye job den 1. december. Hun skal nu i gang med at ansætte det øvrige personale til centeret, der får 4-5 medarbejdere. 7. Åbent hus på Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin samt Retskemisk Afdeling er flyttet sammen i nye lokaler ved Indgang 1. Inden lokalerne blev taget i brug, inviterede Retsmedicinsk Institut søndag den 11. november offentligheden til åbent hus. Her fortalte personalet om instituttets arbejde og forskning, og der var mulighed for at se lokalerne og noget af det udstyr, som bliver brugt ved retsmedicinske undersøgelser. Omkring 1500 mennesker brugte deres søndag på at få indblik i retsmedicinernes verden. 8. Skejbybaby.dk Fødeafdelingen/Jordemodercenteret er nedkommet med en spritny hjemmeside til gavn for borgere i Århus, der venter barn, planlægger at få børn eller bare er interesserede i, hvad man kan forvente i forhold til graviditet, fødslen og barsel. Siden henvender sig også til fagpersoner, der har berøring med området. Hjemmesiden ligger på 9. Ny klinisk professor Overlæge dr. med., ph.d. Hans Erik Bøtker fra Hjertemedicinsk Afdeling B er fra den 1. november 2007 udnævnt som klinisk professor i klinisk og eksperimentel kardioprotektion ved Klinisk Institut, Aarhus Universitet. Sygeplejens dag Fredag den 7. marts 2008 Kl Auditorium A, Århus Universitetshospital, Skejby Fremtidens sygepleje i kikkerten Hvem er fremtidens sygeplejerske? Hvad er fremtidens sygepleje? Det Sygeplejefaglige Råd Planlægningsgruppen Sæt kryds i kalenderen Skriv datoen i ønskebogen Tekst Anne-Mette Siem Foto Tonny Foghmar, John Kristensen og Lars Bennedsen Foto Tonny Foghmar

7 Lad os behandle MRSA-patienter professionelt orebyggelse af spredning af MRSA i.h.t. Sundhedsstyrelsens vejledning 2006 Patienter med øget risiko for at bære methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) skal identificeres ved indlæggelsen. Følgende spørgsmål kan hjælpe til at afklare om patienten skal screenes og evt. isoleres: Har patienten tidligere fået påvist eller været i risiko for smitte med multiresistente bakterier? Har patienten været indlagt, behandlet eller ansat på udenlandsk hospital? For uddybning se flowskema. Århus Universitetshospital, Skejby er et professionelt og veldrevet hospital med høje mål og i fortsat udvikling. I strategitræet står der: Bedste kvalitet i sundhedsfaglige ydelser. Jeg skriver dette indlæg fordi jeg gerne vil medvirke til, at vi har den bedste kvalitet i sundhedsfaglige ydelser på Århus Universitetshospital, Skejby jeg har erfaret, at en behandlingsafdeling ikke vil undersøge en patient, der er bærer af Methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) et sengeafsnit ikke vil have en patient indlagt, fordi han skal isoleres grundet observation for MRSA jeg har set en patient med MRSA blive transporteret gennem hospitalet med maske for næse og mund, og hvor personen, der transporterede patienten, var iført overtrækskittel, handsker og maske. Der podes fra: Næse Svælg Perineum Sår Eksem Indstikssteder Ved indlæggelsen Screening for MRSA Layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby best.nr Risikosituation Tidligere påvist MRSA Desuden sendes: Urin fra kateterbærere Trachealsekret fra intuberede/ tracheostomerede MRSA i husstand/nær kontakt Indlagt på stue med MRSApatient Indlagt/arbejdet på afdeling med MRSA-udbrud Prøver mærkes Screening for MRSA. Bor/opholder sig/arbejdet på institution med MRSAudbrud Flere oplysninger findes i Hygiejnehåndbogen kapitel 5. Indlagt/modtaget behandling/arbejdet på hospital udenfor Norden og Holland Udarbejdet 2007 af Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby Identifikation af patienter med risiko for MRSA bærertilstand afhænger af risikosituation, risikofaktorer og tidsfaktor Ophold under dårlige hygiejniske forhold, f.eks. krigszone, flygtningelejr, børnehjem < 2 mdr mdr. Risikofaktorer Sår Kronisk hudlidelse Kronisk luftvejsinfektion Fremmedlegeme I.v. stofmisbrug Det er uprofessionelt at iføre sig maske og overtrækskittel for at transportere en patient med MRSA. Patienter, der af den ene eller anden årsag skal isoleres på enestue, skal ikke behandles dårligere end andre patienter. Disse patienter må ikke føle sig som udstødte spedalske. Det er traumatisk i sig selv at være isoleret, og det kræver viden og forståelse fra professionelt personale. Det er ikke bedste sundhedsfaglig kvalitet, når en patient oplever tovtrækkeri mellem to eller flere afsnit om, hvor han skal indlægges, eller at han ikke kan blive undersøgt, fordi et afsnit fejlagtigt tror, at patienter med MRSA spreder smitte over alt. Patienter, der er i isolation på grund af kolonisation (bæretilstand) eller infektion med MRSA har hverken pest eller kolera. MRSA smitter som alle andre gule stafylokokker ved kontakt. Håndhygiejnen forebygger kontaktsmitte. God håndhygiejne har vi her på Skejby, og det kommer vi langt med. Alle patienter med MRSA kan undersøges eller behandles uden for isolationsstuen. Sundhedsstyrelsen har pointeret, at denne patientgruppe IKKE må få udsat undersøgelser og behandling alene på grund af bæretilstand eller infektion med MRSA. Patienten behøver ikke indlæggelse på Afd. Q på grund af MRSA, men skal naturligvis ligge, hvor den faglige ekspertise er Nej Ja Konsekvens Isolation og screening for MRSA Screening for MRSA i forhold til patientens indlæggelsesdiagnose. Jeg vil henlede opmærksomheden på, at vi i Hygiejnehåndbogen har retningslinier om forebyggelse af smitte ved MRSA. Hygiejnehåndbogen findes på Intranettet under nyttige links og står endvidere på alle kliniske afsnit i et gult ringbind, med HYGIEJNEHÅNDBOG printet på ryggen. Se i afsnit 5 for at blive opdateret om forholdsregler, der gælder for patienter med MRSA. Mit budskab er: Lad os handle professionelt også over for patienter, der ligger på isolationsstuer. Vi skal yde den bedste sundhedsfaglige kvalitet over for alle patienter. Læs hygiejnehåndbogens afsnit 5, når du har med disse patienter at gøre. Er du i tvivl, kontakt hygiejnenøglepersonen i dit afsnit/afdeling eller kontakt hygiejnesygeplejersken på lokal Du kan også sende en mail: På den måde kan vi alle medvirke til at: forebygge unødig smittespredning forebygge stigmatisering af patienter, der af forskellige årsager skal isoleres i kortere eller længere perioder Århus Universitetshospital, Skejby kan leve op til visionen om et professionelt og veldrevet hospital med høje mål og i fortsat udvikling samt målet om bedste kvalitet af sundhedsfaglige ydelser. >12 mdr. Tidligere påvist MRSA Ja Nej Ingen forholdsregler Modificeret efter: Sundhedsstyrelsens vejledning 2006 Bagsiden på InTryk er sygehusets skarpe debatforum. Hvis du har et forslag til et emne, er du velkommen til at kontakte redaktionen på Alle forslag er velkomne hvad enten du selv gerne vil skrive et indlæg eller bare har et forslag til et emne, som andre kan skrive om. Tekst Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Foto Tonny Foghmar

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

IN TRYK. På vej mod akkreditering. Ergonomisk. rådgivning. Balanceret målsætning. Indstik: Typisk Skejby SKEJBY SYGEHUS

IN TRYK. På vej mod akkreditering. Ergonomisk. rådgivning. Balanceret målsætning. Indstik: Typisk Skejby SKEJBY SYGEHUS IN TRYK SKEJBY SYGEHUS På vej mod akkreditering 3 Ergonomisk 4 rådgivning Balanceret målsætning 5 Indstik: Typisk Skejby personaleblad 12. årgang nr. 4 august 2003 IN TRYK IN-TRYK er Skejby Sygehus personaleblad

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Dansk Selskab for Kli ni sk Mikrobiologi 5. december 2006 Tove Rønne Indhold: Historik og bidragydere Mål, forudsætninger og lovgivning Rammer og opbygning Sundhedspersonale

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede Nyhedsbrev 1. 2009 1. Siden sidst..2 Nyhedsbrev x 2 årligt p.gr.a videreuddannelse. Ombygning og flytning af afd.- husk at invitere hygiejneorganisationen med Store rengøringsdag 2. Status 2008.... 3 Sprit

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Og nomineret til Patienternes Pris er

Og nomineret til Patienternes Pris er Nr. 41 25. november 2014 INDHOLD: Nominerede til Patienternes Pris 545.000 kr. til KOL-forskning Sygeplejerskepris uddelt Koret på juletourné Julemenuen 2014 Og nomineret til Patienternes Pris er 160 patienter

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Indledning Da Skejby ønsker at være et attraktivt arbejds- og uddannelsessted, er udviklingen af MUS et vigtigt udviklings-

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Skejby Sygehus Ansøgning 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Tema: Implementering af strategi fra vision til handling Indsendt af: Sygehusledelsen

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang.

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang. Nyhedsbrev uge 48 2014 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5-6 Bestyrelsen præsenterer. Fra Vejrumbro by Hitsangskrivning! 6/7 klasses roadtrip Side 7 Side 8 Side 9 Side 10-12 Side 13 LUCIAFEST Fra Vejrumbro

Læs mere

Praktiske oplysninger til patienter og pårørende

Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Indhold Besøgstider side 3 Hvis du er pårørende side 3 Håndhygiejne side 4 Medbring ved indlæggelsen side 4 Medbring ikke ved

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere