ERHVERVSSERVICE. Business Center Bornholm ÅRSBERETNING. kompetenceudvikling. ledelsesudvikling BRIGHT GREEN ISLAND. EFFEKTIV DRIFT tilflytterservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSSERVICE. Business Center Bornholm ÅRSBERETNING. kompetenceudvikling. ledelsesudvikling BRIGHT GREEN ISLAND. EFFEKTIV DRIFT tilflytterservice"

Transkript

1 kompetenceudvikling Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2015 SINGLE-POINT-OF-ENTRY STRATEGI ERHVERVSSERVICE ledelsesudvikling BRIGHT GREEN ISLAND EKSPORT VÆ KS T OPSTART EFFEKTIV DRIFT tilflytterservice ÅRSBERETNING 2014

2 2 Forord 2014 har været et interessant og skelsættende år for Business Center Bornholm Det har været året, hvor en række af de større projekter, som i de forgange år har udgjort rygraden i BCB s aktiviteter, skulle rundes af eller afleveres. Sideløbende med det har BCB fortsat sin opsøgende og proaktive linje med lokal erhvervsservice overfor øens eksisterende virksomheder og iværksættere, og endelig har 2014 været året, hvor BCB skulle begynde at tænke sig selv ind i nye rammer og forberede sig på en fremtid, som aktiv partner i Erhvervsservice på Landemærket i Rønne. Dette årsskrift vil berøre en række af disse nøgleopgaver og tiltag. Foto: Jens-Erik Larsen Kort om arbejdet kan fortælles: - at BCB har haft kontakt med 130 af øens virksomheder og efterfølgende givet konkret vejledning til 68 af disse indenfor en stor og meget varieret række områder, - at BCB har afsluttet projektet omkring tilflytteraktiviteterne. I projektet er gennemført aktiviteter i samarbejde med de bornholmske virksomheder såsom årlige karrieredage, samarbejde med unge bornholmere i København (BAG), kommunikation via hjemmeside, LinkedIn og Facebook samt deltagelse i relevante messer. Projektet har oparbejdet en basisservice, der kan bygges videre på. - at BCB i 2014 har stået som redaktør af fire B-Business Magasiner, og i samarbejde med Bornholms Vækstforum, Væksthus Hovedstadsregionen og Bornholms Tidende, har formidlet en række af øens succeshistorier også ud over øens grænser. - at BCB har kørt projekterne Grønt Byggeri og Comfortness Koncept Bornholm sikkert til ende, fået Grønt Byggeri overleveret til nye aktører og fået etableret et permanent showroom for bæredygtige byggematerialer i Nexø. - At BCB har kørt projekt Grønt Pakhus og som en del af arbejdet som sekretariat for EUB, kørt projekt Strategisk Energiplanlægning på Bornholm. BCB s engagement og mange aktiviteter viser, at BCB er en central og væsentlig aktør for væksten i det bornholmske erhvervsliv og samfund generelt. I alt 63 bornholmske virksomheder har i 2014 tilkendegivet deres opbakning til Business Center Bornholm, ved at støtte med et kontant bidrag, en øgning på over 20% i forhold til Den stabile udvikling viser, at BCBs arbejde, er vigtigt for de bornholmske virksomheder. Tusind tak for opbakningen. BCB har i 2014 styrket samarbejdet med mange interessenter. Her har samarbejdet med øens andre erhvervsfremmeaktører og Bornholms Regionskommune om en konkret plan for Fremtidens Erhvervsservice på Bornholm været et spændende og positivt arbejde. Det har naturligvis været en stor udfordring at holde et klart fokus på den operationelle indsats og samtidig være en drivende kraft bag etableringen af Fremtidens Erhvervsservice inklusive en fysisk relokalisering. BCB har klaret det hele på fornemmeste vis og har samtidig opnået et tilfredsstillende resultat. Ønsket har fra BCBs side hele tiden været at etablere et Single Point of Entry for erhvervslivet. Det ser ud til at være lykkedes nu. Det er et samarbejde, som vi glæder os til at udbygge i 2015 til gavn for det bornholmske erhvervsliv. Peter Vesløv Formand for Business Center Bornholms bestyrelse BCBs arbejdsindsats i får ros BCB arbejder hårdt, gør sig umage og skubber mange ting. BCB har en stærk lokal erhvervsopbakning, et positivt omdømme i erhvervslivet og en klar professionel styrke i forretningsudvikling og driftsoptimering. Så kort, klar og positiv er den overordnede konklusion fra Eskild Hansen Strategibureau, EHSB, der i 2014 kom med den ventede evaluering af Business Center Bornholms virke i perioden Eskild Hansen peger på, at det er nogle afgørende styrker, som det er vigtigt at fastholde og videreudvikle i et fremadrettet perspektiv. Hans evaluering var afgrænset til de mål og aktiviteter, der netop er beskrevet i udviklingskontrakt , og rapporten kan også konkludere, at Business Center Bornholm har klart fokus på de indsatsområder og driftsområder, som er aftalt med Bornholms Vækstforum, og arbejder for at realisere de prioriterede aktiviteter og mål, som skal udmønte Bornholms Regionskommunes/ Bornholms Vækstforums erhvervsstrategi. Eskild Hansens evaluering omfatter to indsatsområder; lokal erhvervsservice og forretningsrelationer, og to driftsområder; tilflytterområdet og informationsområdet. -Hvad angår den lokale erhvervsservice er det ikke til diskussion, at BCB i dag er i en position, hvor der i høj grad bliver leveret på den brede indsats i den lokale erhvervsservice. Især i den opsøgende 1:1 kontakt gør BCB en stærk indsats, skriver han og peger på, at BCB har været i en læreproces omkring varetagelsen af den lokale erhvervsservice, og at det i høj grad har været learning-by-doing. Der er derfor behov for at systematisere/dokumentere den model for lokal erhvervsservice, BCB praktiserer. Når det drejer sig om forretningsrelationer kommer Eskild Hansen med bemærkninger. Visionen og projektet omkring Bright Green Island var stort tænkt, yderst ambiti øst og udvidet til en meget bred vifte af bornholmske kvaliteter og samfundsområder. I dét lys har BCB ikke helt leveret den vare, der hedder fuldskala implementering af den strategiske brandingplatform og realisering af alle de mange løfter i udviklingskontrakten om national og international markedsbearbejdning. Evalueringen peger dog på, at der er gennemført mange aktiviteter inden for marketing, kommunikation, relationsdannelse med mere, og at der fra BCB s side har været sat ind omkring konferencer og omkring det grønne/bæredygtighed blandt andet via samarbejdet i Energiudvikling Bornholm. På tilflytterområdet har BCB været sat overfor flere forskellige mål, nemlig både at tiltrække nye arbejdspladser, tiltrække kvalificeret arbejdskraft og skaffe flere tilflyttere. BCB har i samarbejde med mange forskellige, relevante partnere skabt en vifte af invitationsaktiviteter, der fastholdes og videreudvikles over tiden. BCB har derfor leveret varen, lyder det. På informationsområdet hedder det i konklusionen, at BCB/Vækstforum udgiver et delvis annoncefinansieret magasin, B-magasinet, som sikrer en god og professionel basis-information. BCB leverer varen i sin rolle af redaktør på B-magasinet, hvor BCB står for redaktionelt indhold og udvælgelse af temaer, cases, tilbud og nyheder vedrørende erhvervsudvikling på Bornholm. BCB er naturligvis ikke den eneste kilde til relevant stof i magasinet, skriver evaluator, men har via sit virke et naturligt bredt overblik over relevante historier. På dette område, såvel som på de tre andre områder, peger rapporten på, at BCB har leveret på alle områder, men kommer dog også med anbefalinger til BCB s fortsatte arbejde. Endelig kommer evaluator med en kommentar til den samlede erhvervsudvikling på Bornholm og peger på Vækstanalyse Bornholm, 2013, som anbefalede en erhvervsudvikling, der først sikrede kapacitetsopbygning i nye/små virksomheder, dernæst, via tilbud om udvikling, skaber fornyelse i relevante virksomheder og først herefter, via erhvervsfremme, skaber et mere samlet udviklingsløft på øen. Evaluator er enig i denne vurdering, men siger også, at der er behov for en rød tråd og en ambitiøs niche-strategi, hvis erhvervsudviklingen på Bornholm skal vendes på længere sigt. Muligheden for at udvikle og drive erhvervsudvikling på Bornholm ligger i at skabe et stærkt og direkte lederskab, med Bornholms Regionskommune som omdrejningspunkt. Det skal være en enkel og direkte model uden for meget bureaukrati og delt ansvar mellem aktører/operatører. -En vigtig opgave er at optimere og tilpasse arbejdet med at sikre fremtidens vækst og velstand på Bornholm, hedder det i evalueringsrapporten fra EHSB. Business Center Bornholm Store Torv 11, 1. sal 3700 Rønne Tlf.: Hjemmeside: bornholm.biz Telefontider: Mandag - Tordag kl Fredag kl Business Center Bornholms bestyrelse Formandsskab og Forretningsudvalg: Peter Vesløv, DI-Bornholm (formand) Jens Skovgaard, LO-Bornholm (Næstformand) Jane Wickmann, Bornholms Vækstforum Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Benny Schou, Horesta Henrik Erichsen, Bornholms- og Christiansøs Fiskeriforening Lars-Ole Hjort-Larsen, Bornholms Landbrug Morten Iversen, Dansk Byggeri Lars Knudsen, Håndværksrådet Klaus Holm, LO Bornholm Peter Lund Olsen, DA Bornholm Carsten Holm Nielsen, Sydbank (Ekstraordinært medlem) Medlemmer med observatørstatus: Regionskommunen: Winni Grosbøll, Borgmester Regionskommunen: Søren Schow, Viceborgmester Uddnnelse: Mads Kofod, Campus Bornholm Kolofon: Udgiver: Business Center Bornholm Redaktion: Vibeke Rask Grøn Grafik: Bornholms Tidende Foto: Berit Hvassum m.fl. Layout og tryk: Bornholms Tidende

3 3 Fokus på Lokal Erhvervsservice I 2014 fik 130 virksomheder besøg af en erhvervskonsulent fra BCB, der orienterede om den vejledning, BCB har mulighed for at tilbyde, og også spurgte til de behov for støtte virksomhederne kan have i forhold til vækst. Via Lokal Erhvervsservice er 130 bornholmske virksomheder blevet opsøgt af en af BCBs konsulenter i det forgange år, dels for at blive gjort opmærksom på BCBs tilbud og dels for at give erhvervskonsulenterne et indblik i de behov for støtte, der kan være i virksomhederne, hvis man taler erhvervsudvikling og vækst på det bornholmske arbejdsmarked. Det er en kendsgerning at en stor del af de bornholmske virksomheder er vokset ud af ganske små og ofte enkeltmandsfirmaer. En større og større arbejdsbyrde har efterhånden tvunget grundlæggeren af virksomheden til at ansætte én mere og måske efterhånden endnu flere, og sådan er årene gået. Spørgsmålene fra BCB s side har været, om virksomhedens ledelsesstruktur er fulgt med denne udvikling? Og om opgaverne i virksomheden løbende bliver fordelt hensigtsmæssigt i forhold til medarbejdernes kompetencer, eller om alle bare gør det, man altid har gjort, nemlig spørger mester til råds, når der opstår tvivl eller skal prioriteres i opgaverne? Bruger ejerlederen stadig sin tid på praktisk produktion, samtidig med han er inde over ferieplaner og regnskab, og også lige skal sørge for at værkstedsbilen er i orden? Erhvervskonsulent John Noer er en af BCB s konsulenter, der fysisk har besøgt virksomhederne under Tour de 100 i det forgange år. Han forklarer, at der naturligvis ligger rutiner og måske mange års erfaring bag arbejdsprocesserne i de enkelte virksomheder, men hvis man snakker fremtid, og måske endda udvikling, er det spørgsmålet om disse rutiner er hensigtsmæssige på sigt? I de 68 tilfælde, hvor der har været positiv respons på BCB s henvendelser, har erhvervskonsulenter gået ind i vejledende forløb omkring virksomhedsudvikling, og givet bud på, hvordan virksomheden kan få hjælp til at blive mere rationel, opgraderet, få overskud til udvikling og så videre, forklarer John Noer og understreger, at det hver gang er individuelle løsninger, man har søgt. Lokal Erhvervsservice er til for alle bornholmske virksomheder uanset størrelse, og John Noer kalder udbyttet af vejledning og sparring gennem Lokal Erhvervsservice for Win-Win situationer, og mange gange har der ikke skullet meget til for at høste en gevinst i virksomheden. -Flere arbejdsopgaver i virksomhederne har typisk kunnet delegeres nedad, hvilket normalt giver medarbejderne meget større arbejdsglæde og lederen mere tid til ledelse. Det betyder også, at chefens arbejdsdage er blevet af mere normal længde og virksomheden er trimmet. Anbefalingerne har også været at lave arbejdsbeskrivelser så en nyansat kan hoppe med på vognen med det samme. Det giver også luft i dagligdagen. Den personlige vejledning, som de 68 virksomheder har modtaget, har omhandlet i alt 185 emneområder, hvoraf kan nævnes økonomi, ledelse (HR), salg, produktivitet, strategier og interne procedurer, IT med mere. Gå-hjem-møder Direktør Fredrik Romberg understreger, at Business Center Bornholm og Lokal Erhvervsservice samarbejder med Dansk Industri, banker og revisorer, Væksthus Hovedstadsregionen, Bornholms Regionskommune ja alle erhvervsfremme aktører på øen. Fredrik Romberg. Arkivfoto: Anders Beier. -Gennem samarbejde med Teknologisk Institut har vi blandt andet fået flere ledelseskurser til øen, fortæller Fredrik Romberg og peger på den økonomiske fordel for deltagerne, som undgår udgifter til at komme til København på kursus. Evalueringer af kurserne viser, at udbyttet er stort, også selv om mange deltagere på forhånd mente, at de ikke vil få meget ud af kurserne. -Kurser er og bliver et godt skub. Det samme er de gå-hjemmøder vi har afholdt i samarbejde med forskellige aktører, siger Fredrik Romberg. BCB agerer som sekretariat for: Bornholms Erhvervsfond, Fonden for beskæftigelsesfremmende initiativer, Energiudvikling Bornholm og Young Enterprise Grønt Byggeri-succes kører videre i BedreBolig Bornholm Projekt Grønt Byggeri havde så gode resultater, at det er mundet ud i en permanent ordning med gratis og uvildige energitjek af private boliger. De bornholmske håndværkere er med til at finansiere gratistilbuddet til husejerne. Et uvildigt energitjek af en privat bolig under EU-projektet Grønt Byggeri kostede kroner, og efterfølgende udløste cirka hvert andet besøg en ordre på energirenovering. Ordrene lød i gennemsnit på opgaver for kroner. Det viste den husstandsundersøgelse, som blev foretaget i 2014 hos 586 ud af i alt 600 bornholmske familier, som havde taget imod tilbuddet om et gratis energitjek af deres bolig. En landsdækkende undersøgelse, som Dansk Byggeri lavede samtidig viste, at ni ud af ti husejere ken der til fordelene ved at energirenovere, men ikke fore stiller sig, at deres eget hus er en energifråser. Det gratis energitjek var derfor en øjenåbner for rigtig mange husejere. Ifølge de bornholmske husejere, som svarede på spørgeskemaundersøgelsen, har 70 procent fået efterisoleret, 52 procent har fået renoveret vinduer eller døre, mens 39 procent har udskiftet varmekilden. Disse renoveringer beløb sig til omkring 35 millioner kroner svarende til 50 årsværk, i løbet af projektperioden. Det var derfor et yderst omkostningseffektivt EU-projekt, der udløb i 2014, og væsentligst for den store succes har været, at energitjekket var gratis for husejeren. -Langt de fleste husejere forestiller sig nemlig ikke, at isolering, alternative opvarmningsformer, energiruder og kuldebroer har noget med dem at gøre, siger Camilla Sandfeld, der var projektchef på Grønt Byggeri. 90 procent af husejerne ville sandsynligvis aldrig selv have betalt for sådan et energitjek, på trods af, at omkring 66 procent af dem bor i huse, hvor der er behov for energirigtig renovering, både for at opnå besparelser på varmeregningen, få bedre indeklima og som almindeligt vedligehold. I branchen har man hele tiden været meget opmærksom på det gode bytteforhold, der er mellem udgiften til et gratis energitjek og de efterfølgende håndværksmæssige ordrer. En stor del af øens håndværkere var derfor interesseret i en permanent ordning, og også parat til at skyde penge i sådan en, der ifølge beregninger ville havde et finansieringsbehov på kroner. Et enigt Folketing vedtog i 2014 en ordning BedreBolig, som skal gøre det lettere for boligejere at energirenovere deres huse. Denne ordning bliver administreret af Energistyrelsen og på grund af de gode resultater fra Grønt Byggeri, er man, på Bornholm, gået et skridt videre og tilbyder nu gratis og uvildige BedreBolig-vejledninger. Det har kunnet lade sig gøre, fordi der er bred opbakning til initiativet i det bornholmske samfund. Finansieringen kommer fra den lange rækker virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen, som kan have gavn af ordningen, Bornholms Vækstforum og de bornholmske forsyningsvirksomheder. Projekt Grønt Byggeri blev i sin tid skabt af BCB efter indspark af Bygge- og Anlægsklyngen. BCB har stået i spidsen for projektet, der var et samarbejde mellem i alt 15 forskellige organisationer og private instanser. Udover EU, Socialfonden og Regionalfonden, var Fornyelsesfonden medfinansierende.

4 4 Arkivfoto: Jens-Erik Larsen Unik udstilling af bæredygtige byggematerialer Danmarks første showroom for bæredygtige byggematerialer ligger i Nexø. Målet med udstillingsrummet er at give viden og skabe dialog om bæredygtigt byggeri mellem øens husejere, håndværkere og rådgivere. Karrieredag. Arkivfoto: Berit Hvassum Ikke mindre end 73 producenter fra ind- og udland har foreløbig valgt at lade deres produkter udstille i Det Grønne Pakhus i Nexø, Danmarks første showroom for bæredygtige byggematerialer. Det er en meget bred række af aktører, Business Center Bornholm, Energitjenesten Bornholm, Bornholms Vækstforum, Bornholms Regionskommune, Campus Bornholm, Dansk Byggeri, LAG Bornholm, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Bright Park Bornholm, Bornholms Forsyning, Østkraft, Co-Creative samt virksomheder fra byggebranchen på Bornholm, der er gået sammen om dette fælles inspirationshus for det bæredygtige byggeri her på øen. De senere år er der kommet stigende fokus på de økologiske fodaftryk, som forskellige typer byggematerialer afsætter, og flere og flere efterlyser svar på spørgsmål som: Hvor stort er energiforbruget og CO2-udslippet ved produktion af byggematerialerne? Er råvarerne bag produkterne miljømærkede? Kan materialerne efter endt brug genanvendes? I det nye showroom kan man finde oplysningerne og hermed gøre valget af materialer til sit byggeri til en meget mere bevidst proces, hvilket netop er formålet med udstillingen. For at gøre showroomet til en god oplevelse og ikke bare et byggemarked, er stedet designet til at aktivere sanserne og give de besøgende mulighed for at røre, dufte og komme helt tæt på produkter og materialer. At vælge bæredygtige materialer må meget gerne være en nem, inspirerende og håndgribelig handling, hedder det. Business Center Bornholm har i 2014 arbejdet støt fremad efter de retningslinjer, der var fastlagt i kontrakten mellem BCB og Bornholms Vækstforum for arbejdsåret. Indsatsen har som i 2013 stadig været fokuseret på nedenstående fire hovedområder, dog med henblik på at afrunde og afslutte aktiviteterne vedrørende internationale forretningsrelationer samt inden for informationsområdet og tilflytterområdet ved udgangen af Lokal erhvervsservice Den service Business Center Bornholm yder, gør en forskel, både med hensyn til at styrke de enkelte virksomheder og med hensyn til at øge væksten på Bornholm. Erhvervskonsulenterne fra BCB har i det forgange år besøgt 130 virksomheder på Bornholm. Af disse 130 besøg modtog 68 virksomheder efterfølgende vejledningsforløb. Aktiv på fi re indsa En del af disse forløb drejede sig om vejledning omkring virksomhedsstart og ejerskifte. En efterfølgende evaluering, som en del af de berørte virksomheder besvarede, viste stor tilfredshed med udbyt tet af forløbet sammen med BCB. På en skala fra 1-5, hvor fem er det højeste lå tilfredsheden på 3.96 i gennemsnit. Forretningsrelationer Igen i 2014 har den overordnede strategi været at støtte bestræbelserne på at skabe flere jobs og nye virksomheder på Bornholm. Strategien om at skabe og fastholde øens grønne image og forankre øens virksomheder generelt i og omkring Bright Green Islandmålsætningerne er blevet integreret i projektet Grønt Byggeri og i Foreningen Energiudvikling Bornholm, hvor BCB er tovholder. BCBs kræfter har således i højere og højere

5 5 Øens erhvervsfremmeaktiviteter lagt i gode rammer i 2014 t år I en årrække er der blevet talt om det hensigtsmæssige i at have én enkelt fysisk indgang til samtlige erhvervsfremmeaktører på Bornholm. I 2014 blev snak forvandlet til virkelighed, til stor glæde for direktør Fredrik Romberg fra Business Center Bornholm. Et nyt politiske billede af fremtidens erhvervsservice på Bornholm kom på bordet i 2014, og både politiske og organisatoriske aktører gik i gang med et stykke praktisk udviklingsarbejde. Business Center Bornholm, Bornholms Erhvervsfond, Fonden for Beskæftigelsesfremmende Initiativer og Væksthus Hovedstadsregions afdeling på Bornholm skulle alle flytte til Landemærket i Rønne, og her flytte sammen med Bornholms Regionskommunes Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og sekretariatet for Vækstforum Bornholm. Hermed blev der reelt etableret et businesscenter, med én indgang til et stort kompleks af erhvervsfremmeaktører og erhvervsfremmemuligheder, som står til rådighed for de bornholmske virksomheder. -Det, at Bornholms Regionskommunes Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse kom med i pakken, satte prikken over i-et, mener Fredrik Romberg og peger på, at samlingen vil række langt videre end til blot et fysisk fællesskab. -Al information, som erhvervsfremmeaktørerne hver for sig har liggende om de bornholmske virksomheder, man arbejder med, vil med tiden blive samlet i et fælles databasesystem, siger Fredrik Romberg. BCBs medarbejdere har med udgangen af 2014 fået mange nye kollegaer at sparre med, og alle arbejder for fælles positive mål, omkring udvikling af øens erhvervsliv. Direktør Fredrik Romberg, BCB, ser i det hele taget meget positivt på den flotte satsning på erhvervslivet, som politisk foldede sig ud i løbet af Her blev Regionens oplæg til sammenflytning af erhvervsfremmeaktørerne fulgt op af et løfte om tsområder grad kunnet koncentrere sig om vejledning og støtte til helt generel erhvervsudvikling på øen. Tilfl ytterområdet Et af tilflytterprojektets vigtigste opgaver har været at tiltrække kompetent arbejdskraft til øens virksomheder. Projektet, som skulle afsluttes med udgangen af 2014, er således blevet gennemført i samarbejde med bornholmske virksomheder. Blandt andet var den årlige karrieredag, som sædvanlig, en succes. Tilflytterprojektet har også deltaget i relevante messer i Danmark og har igen arrangeret inspirationsture rundt på øen for blandt andet ny-tilflyttere og studerende, der er kommet til øen for at tage en uddannelse. Projektet, hvis resultater kan være år om at vise sig, er med udgangen af 2014 afsluttet for BCBs vedkommende. Information og markedsføring Igen i 2014 udgav BCB fire Business Magasiner, som beskriver erhvervsfremmeaktørernes arbejde med øens virksomheder og sætter fokus på succeser, gode udviklinger og spændende væksttanker. Alle magasiner er tilgængelige på BCB s hjemmeside på internettet. I 2014 er der sket løbende opdateringer på hjemmesiden, på BCB s facebook side og på LinkedIn, og endelig har BCB igen jævnligt været repræsenteret på forskellige relevante messer og konferencer i det forgange år. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

6 6 BCBs tilfl ytteraktiviteter i 2014 Aktiviteterne på tilflytterområdet har været rettet dels mod praktisk støtte til det bornholmske erhvervsliv, som efterspørger arbejdskraft, og dels mod støtte og vejledning til enkeltpersoner og familier, som enten overvejer eller har taget beslutning om at flytte til Bornholm. Enkelte aktiviteter har været rettet mod de unge, der er flyttet til øen for at studere, og er arrangeret i samarbejde med Bornholms Akademi og Sygeplejeskolen. Aktiviteterne har været: Tilflytterbrochuren og velkomstbrevet Annoncering i relevante aviser m.m. Hjemmesiden flyttilbornholm.dk Facebook og LinkedIn profiler. Sidstnævnte specifikt for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Tilflytterservice via mail, telefon, facebook, LinkedIn og møder; Mange henvender sig og flest spørger til jobmuligheder. Tilflytterambassadører. Her stod en gruppe frivillige bornholmere til rådighed for spørgsmål omkring at flytte til Bornholm; En ambassadørliste kunne ses på og blev sendt til potentielle nye bornholmere. Karrieredagen 2014 havde ca. 45 deltagere og var arrangeret i tæt samarbejde med Marel og Jensen Denmark; og havde særligt fokus på ingeniører og teknikere. Flere arrangementer på Bornholm for ny-tilflyttere, som regel et par timer en lørdag eller søndag; Bustur rundt på øen for ny-tilflyttede studerende på Bornholms Sundheds-og Sygeplejeskole. Samarbejde med Færgen om en gratis en-vejs billet ved flytning til Bornholm; Det har udløst flere end 100 gratisbilletter til øen i Feriemesser Juleskibet 2014 Arrangementer i København med Baglandet Folkemødet, som tilflytterambassadørerne har deltaget i Etape Bornholm - annoncering og deltagelse Projekt Cafe Bornholm - i København Arbejdet hen mod fossilfri energiforsyning er i gang Et simuleringsværktøj for el- og varmeforsyning blev færdigudviklet på Bornholm i 2014, og det strategiske planlægningsarbejde frem mod fossilfri energiforsyning på øen i 2025, startede umiddelbart efter. Vejen er lang, men værktøjet giver god støtte i beslutningsprocessen. Det lokale bornholmske mål er en fossilfri ø allerede i 2025, og samarbejdet mellem forsyningsselskaberne i foreningen EnergiUdvikling Bornholm (EUB), som er krumtappen i dette arbejde, er afgørende for virkeliggørelsen af visionen. Selskaberne sidder på de energitunge områder, som varmeog elforsyning, og noget af det første man skal have styr på er da også konsekvensen af en eventuel sammenkobling af de forskellige bornholmske fjernvarmenet. -Vores værktøj kan simulere effekten af sammenkoblingen af fjernvarmenettene, og simulere effekten, hvis vi kobler nye teknologier eller brændselsformer på, så som store varmepumper eller forgasning af organisk husholdningsaffald, forklarer Anna Sofie Poulsen, projektleder for Strategisk Energiplanlægning på Bornholm, der er forankret hos Business Center Bornholm. Man kan simulere resultater både i forhold til CO2 og brændselsøkonomi, og det vil give politikere og energiaktører et langt bedre beslutningsgrundlag for kommende, store samfundsinvesteringer. -Modellen kan relativ let re-konfigureres, siger Anna Sofie Poulsen. På den måde kan man se, hvordan energikilderne kan supplere hinanden, når vind og vejr ændrer sig, bornholmerne begynder at sortere deres husholdningsaffald, eller øens ejendomme skifter anvendelse til for eksempel flexboliger. -Vi kan regne ud, hvordan vi udnytter energien bedst og billigst, til gavn for bornholmerne. På sigt er tankerne også at lægge trans port ind i simuleringsmodellen. Hvis busser, biler og måske endda færger og fly i fremtiden begynder at operere på vedvarende energi, kræver det betydelige mængder nu og her energi til rådighed. Hvilke muligheder er der for at dække disse behov? -Vi har ambitioner om at inddrage beregninger over øens landbaserede transport i første omgang, siger Anna Sofie Poulsen og forklarer, at man samtidig skal vurdere, om de nuværende alternative drivmidler inden for vedvarende energiforsyning er gode nok, eller man bør vente på næste generation, f.eks. brint. I løbet af 2014 blev de første undersøgelser og analyser færdige, og der er blevet afholdt to scenarieworkshops og 8 arbejdsgruppemøder. Den første workshop blev afholdt i april 2014 med forsyningsselskabernes bestyrelser, ledelser, fagmedarbejdere og kommunale politikere, og handlede om hvordan el- og varmeforsyningen kan ses i sammenhæng. Den anden workshop blev afholdt i december 2014, med fokus på de scenarier, som arbejdsgruppen havde arbejdet med. I september 2014 har forsyningsselskabernes bestyrelser desuden deltaget i et eftermiddagsmøde om strategisk energiplanlægning og et samarbejdende energisystem, med fokus på deres rolle i at få samarbejdet til at lykkes. Sideløbende med projektet har der i 2014 også været fokus på udvikling af samarbejdet mellem forsyningsselskaberne i EUB. Business Center Bornholm har igen i 2014 haft samarbejde med mange forskellige organisationer på øen. Ikke mindst andre erhvervsaktører, konsulenter, pengeinstitutter, advokater, revisorer, forskellige organisationer m.fl. I BCB s service over for det bornholmske erhvervsliv har disse samarbejder været af stor betydning, og vi vil her i beretningen gerne sige alle en stor TAK for samarbejdet. Med fare for måske at glemme en enkelt vover vi alligevel at nævne vores samarbejdsparter i vilkårlig rækkefølge: Bornholms Vækstforum Bornholms Regionskommune Bornholms Erhvervsfond Væksthus Hovedstadsregionen Energiudvikling Bornholm Bornholms Landbrug Bornholms Akademi Campus Bornholm Øens faglige organisationer Øens arbejdsgiverorganisationer Destination Bornholm Øens Turistinformationer Bornholms Maritime Udviklingscenter Rønne Havn Bright Park Bornholm LAG Bornholm Øens revisorer Øens advokater Øens øvrige private rådgivere CRT Øens pengeinstitutter Bornholms Brand Amba Sparekassen Bornholms Fond Bornholms Tidende Også en tak til vores sponsorer og tilskudsgivere, se nærmere i vores annonce på bagsiden

7 Arkivfoto: Jens-Erik Larsen Bornholms Erhvervsfond 2014 Støtte til 19 nye projekter Bornholms Erhvervsfond modtog i alt 23 ansøgninger om lån i 2014 og kunne efter endelig gennemarbejdning sige ja til lån på i alt knapt 11 millioner kroner til 19 forskellige projekter i lige så mange forskellige virksomheder. Det er et par tilsagn mere end året før. Det har igen i 2014 været virksomheder inden for landbrug, fødevareindustri og turisme, der har modtaget hovedparten af de nye lån, nemlig 13 ud af de i alt 19. Ifølge Fondens administrator Hans-Henrik Thiesen er der tale om støtte til fire projekter inden for landbrug, fire inden for turistbranchen og fem forskellige projekter inden for fødevareindustrien. De øvrige projekter, som er tildelt lån fra Fonden i 2014 er placeret i servicebranchen, jern og metal samt øvrig industri. I alt har nye lån været med til at finansiere etablering af 17,5 nye arbejdspladser på Bornholm. I forbindelse med forårets aftale, om gradvist at øge tilførsel af slagtesvin til slagteriet med mindst flere ved udgangen af 2017, blev det i fondsbestyrelsen besluttet at give svineproducenterne mulighed for at låne op til 2,5 millioner kroner i den såkaldte Animalske Fond. Det tidligere låneloft lå på 1,2 millioner kroner. Den Animalske Fond fra 1976 har til formål at sikre fortsat animalsk produktion på Bornholm. Fonden er et lånesamarbejde indgået af Bornholms Erhvervsfond, DLG/ BAF og enten Danish Crown, hvis det er lån til svineproduktion, eller Bornholms Andelsmejeri, når det er lån til mælkeproducenter. Af årets i alt 19 bevillinger er fire som nævnt gået til investeringsprojekter på landbrugsbedrifter, hvor Den Animalske Fond har bevilget lån for i alt kr Forhåbentlig er disse lån i sidste ende også med til at sikre svineslagteriet Danish Crowns fortsatte eksistens i Rønne, påpeger Hans-Henrik Thiesen. I 2014 har Bornholms Erhvervsfond ikke nytegnet aktie- og anpartskapital i bornholmske selskaber, men har fra tidligere anpartskapital i virksomhederne Borngros ApS og Little Smart Things ApS. Ved udgangen af 2014 var der i alt stillet knapt 70 millioner kroner til rådighed for det bornholmske erhvervsliv i form af lån, anpartskapitel og tilsagn, fordelt på 106 projekter i 80 forskellige virksomheder. Fondens grundkapital er i dag på i alt 62 millioner kroner, og ved udgangen af 2014 havde Erhvervsfonden 15,9 millioner kroner til rådighed for nye ansøgninger. Økonomioversigt 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015 Økonomioversigt 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015 Økonomioversigt 2010, 2011, 2012 og 2013 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget INDTÆGTER Kontrakt med Bornholms Vækstforum Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget Kontrakt med Bornholms INDTÆGTER Regionskommune Kontrakter med om Bornholms administration Vækstforum af fonde o.lign Kontrakter med om administration Regionskommunen Bornholms Regionskommune af fonde om web-adm Kontrakter Huslejeindtægter med om Regionskommunen administration af om fonde web-adm o.lign Huslejeindtægter Kontrakt Tilskud fra med bornholmske Regionskommunen virksomheder web-adm Tilskud Huslejeindtægter Sponsorater fra bornholmske og andre tilskud virksomheder Sponsorater Tilskud Projektindtægter fra bornholmske og andre (indirekte tilskud virksomheder projektudgifter) Business Center Bornholm blev etableret i 2008 Projektindtægter Sponsorater Refusioner / og Indtægtsdækket andre (indirekte tilskud projektudgifter) virksomhed Refusioner Projektindtægter / Indtægtsdækket (indirekte projektudgifter) virksomhed I ALT INDTÆGTER Refusioner / Indtægtsdækket virksomhed BCB's målsætning er i henhold til vedtægterne I ALT INDTÆGTER at medvirke til at skabe vækst i det bornholmske UDGIFTERI ALT INDTÆGTER erhvervsliv til størst mulig gavn for hele det Renter UDGIFTER bornholmske samfund. Dette sker ved en styrket Renter Lønninger UDGIFTER koordinering af øens erhvervsrettede aktiviteter, Lønninger Renter Eksterne konsulenter erhvervsservice hvor BCB fungerer som indgangen til de forskel- Lønninger Markedsføring, tilflytterservice og og information ligartede services erhvervslivet har brug for. Eksterne Administrative konsulenter udgifter erhvervsservice Markedsføring, Udgifter til til lokaler lokaler tilflytterservice og og inventer vedligeholdelse og information Administrative udgifter I I ALT UDGIFTER Udgifter til lokaler og vedligeholdelse BCB's formål er at udmønte Regionskommunens og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklings- RESULTAT I ALT UDGIFTER strategi i praktisk erhvervsfremme og -service. Egenkapital ved ved udgangen af af året året RESULTAT Egenkapital ved udgangen af året

8 TAK I 2014 bidrog 63 bornholmske virksomheder kontant til, at der blev endnu mere lokal erhvervsservice Baltic Sea Glass BECH-HANSEN & STUDSGAARD b bf Bornholms Plastværft Brdr. Madsen Motor ApS Nexø Tæpper og Vinyl Tejn smedeforretning TEJN TRAWL OG NET Business Center Bornholm er indgangsportalen til virksomhedsvejledning og lokal erhvervsservice. De bornholmske virksomheder har således adgang til lokale konsulenter, der yder kompetent vejledning og sparring til både ledere og medarbejdere. Målet er at medvirke til at skabe vækst i det bornholmske erhvervsliv - til størst mulig gavn for hele det bornholmske samfund. Dette gøres blandt andet ved at styrke de bornholmske virksomheder, så de er kvalificerede til at klare både nutidens og fremtidens udfordringer. Business Center Bornholm Landemærket 26, 3700 Rønne, telefon ,

ERHVERVSSERVICE. Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 2016 ÅRSBERETNING. kompetenceudvikling. ledelsesudvikling SINGLE-POINT-OF-ENTRY

ERHVERVSSERVICE. Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 2016 ÅRSBERETNING. kompetenceudvikling. ledelsesudvikling SINGLE-POINT-OF-ENTRY Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 2016 kompetenceudvikling SINGLE-POINT-OF-ENTRY EKSPORT VÆ KS T OPSTART STRATEGI ERHVERVSSERVICE ledelsesudvikling E FFEKTIV DRIFT tilflytterservice ÅRSBERETNING

Læs mere

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Fra hjertet Bornholm har Behov for ny vækstmodel; brændende platform Dygtige virksomheder; succes Industriel kerne (foruden landbrug/turisme);

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB)

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) 1 - Formål 1.1 Business Center Bornholm er en selvejende institution, der har til formål at medvirke til at understøtte og udbygge det bornholmske erhvervsliv,

Læs mere

Udviklingskontrakt om erhvervsservice på Bornholm 1/ /

Udviklingskontrakt om erhvervsservice på Bornholm 1/ / Udviklingskontrakt om erhvervsservice på Bornholm 1/1 2012 31/12 2014 Business Center Bornholm 3700 Rønne Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune 3700 Rønne Godkendt Bestyrelsen for Business Center

Læs mere

ERHVERVSSERVICE IVÆRKSÆTTERI

ERHVERVSSERVICE IVÆRKSÆTTERI Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 2017 kompetenceudvikling SINGLE-POINT-OF-ENTRY EKSPORT VÆ KS T OPSTART STRATEGI ERHVERVSSERVICE IVÆRKSÆTTERI ledelsesudvikling E FFEKTIV DRIFT SPARRING tilflytterservice

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Bornholm DENMARK. The Baltic Sea SWEDEN. 37 km fra Sverige 180 km fra København 588 km 2 42.800 indbyggere 77 indbyggere pr. km 2. Copenhagen BORNHOLM

Bornholm DENMARK. The Baltic Sea SWEDEN. 37 km fra Sverige 180 km fra København 588 km 2 42.800 indbyggere 77 indbyggere pr. km 2. Copenhagen BORNHOLM Bornholm DENMARK Copenhagen SWEDEN The Baltic Sea 37 km fra Sverige 180 km fra København 588 km 2 42.800 indbyggere 77 indbyggere pr. km 2 BORNHOLM GERMANY Demografisk fremtid Ændringer i: 2008 til 2016

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm

Opgaver og mål for Business Center Bornholm Handlingsplan, 2016 Opgaver og mål for Business Center Bornholm Arbejdet i 2015 med at kortlægge og identificere virksomhedernes behov fortsætter ind i 2016. Fokuseringen i 2016 og fremad fortsætter med

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Handlingsplan 11. Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø

Handlingsplan 11. Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø Bilag til Vækstforum Den 6/6-2011, pkt. 19 Handlingsplan 11 Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø Bornholms Vækstforum vedtog

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Udviklingskontrakt. Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum. Business Center Bornholm. Indstillet af Bornholms Vækstforum, den

Udviklingskontrakt. Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum. Business Center Bornholm. Indstillet af Bornholms Vækstforum, den Udviklingskontrakt mellem Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum og Business Center Bornholm for 2015 Indstillet af Bornholms Vækstforum, den Godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Referat fra. Skriftlig høring. Bornholms Vækstforum

Referat fra. Skriftlig høring. Bornholms Vækstforum Referat fra Skriftlig høring Høring i med svartfrist den 27. februar 2017, kl. 12:00 kl. 12:00 Side 2 af 6 Medlemmer: Bente Johansen Christian Faurholdt Jeppesen Erik Lund Hansen Gabriella Jantzen Henrik

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0.

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Individuel energirenovering i fællesskab Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Hos en BedreBoligrådgiver kan man købe kvalificeret rådgivning

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN. OPTIMÉR

Læs mere

EVALUERING AF TILFLYTTERINDSATSER PÅ BORNHOLM. Center for Regional- og Turismeforskning

EVALUERING AF TILFLYTTERINDSATSER PÅ BORNHOLM. Center for Regional- og Turismeforskning EVALUERING AF TILFLYTTERINDSATSER PÅ BORNHOLM Center for Regional- og Turismeforskning Tilgang til evalueringen Indsatsen i sig selv: Passer de udførte indsatser med projektets egen målsætning? Det overordnede

Læs mere

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget formulering I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A- området og borgere med udviklingshæmning, skal

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup www.energiforumdanmark.dk ENERGIFORUM DANMARKS KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Handlingsplan. Business Center Bornholm. Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune

Handlingsplan. Business Center Bornholm. Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune Handlingsplan 2014 Business Center Bornholm Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune Godkendt Bestyrelsen for Business Center Bornholm, den 3. marts 2014 Godkendt Bornholms Vækstforum, den Godkendt

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Status, sept. 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre,

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Handlingsplan. Business Center Bornholm. Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune

Handlingsplan. Business Center Bornholm. Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune Handlingsplan 2012 2013 Business Center Bornholm Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune Godkendt Bestyrelsen for Business Center Bornholm, den Godkendt Bornholms Vækstforum, den Godkendt Erhvervs-

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Væksthus Hovedstadsregionens rolle

Væksthus Hovedstadsregionens rolle Bornholm Væksthus Hovedstadsregionens rolle Væksthuset er sat i verden for at hjælpe dig til at skabe kontrolleret vækst i din virksomhed Du står i spidsen for en vækstorienteret virksomhed, I har brug

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE

INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE INDLEDNING Cases til inspiration for kommuner og aktører - med udgangspunkt i forskellige kommunetilgange Beskrivelse

Læs mere

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud.

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud. SPECIFIKATION på Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 2 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 2

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Business Center Bornholm er interesseret i at revitaliseringen indebærer:

Business Center Bornholm er interesseret i at revitaliseringen indebærer: Bornholms Vækstforum Landemærket 26 3700 Rønne 7. september 2016 Interessetilkendegivelse Business Center Bornholm Business Center Bornholm vil gerne tilkendegive sin interesse i en revitalisering af Bright

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Handlingsplan

Handlingsplan Bornholms Vækstforums splan 2011 2012 på aktiviteter November 2011 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø splan 2011-2012 vedtaget af Bornholms Vækstforum den 4. april 2011 Journalnummer 24.10.00P00-0011

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

Bornholms Erhvervsfond Favorabel finansiering på Bornholm

Bornholms Erhvervsfond Favorabel finansiering på Bornholm Favorabel finansiering på Bornholm Formål: Det er Fondens formål at yde støtte i form af lån og ansvarlig kapital til nye og bestående erhvervs - virksomheder på Bornholm, som skønnes at kunne styrke den

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere