Opgaver og mål for Business Center Bornholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaver og mål for Business Center Bornholm"

Transkript

1 Handlingsplan, 2016 Opgaver og mål for Business Center Bornholm Arbejdet i 2015 med at kortlægge og identificere virksomhedernes behov fortsætter ind i Fokuseringen i 2016 og fremad fortsætter med at være besøg og kortlægning af behov. Overordnet i 2016 gælder at: - Indsatsen skal få flere virksomheder til at få lavet en vækstplan - Indsatsen fokuseres mod virksomheder som Vil, men kan mindre - Flere Vil, men kan mindre virksomheder skal, som resultat af indsatsen, blive Kan og Vil virksomheder - Indsatserne skal kunne måles i effekter Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot er ord, men at der ligger konkrete handlinger bag, er opgaverne i denne oversigt listet efter nærheden til den enkelte virksomhed eller iværksætter. Opgaver og snitfladbeskrivelse Den overordnede ramme for opgaverne er beskrevet i udviklingskontrakten med BCB og i ydelseskataloget for fremtidens erhvervsservice, der er vedtaget af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Bornholms Vækstforum. Business Center Bornholm er en selvstændig juridisk enhed med egen bestyrelses og vedtægter, der håndterer dele af erhvervsstrategien i tæt samspil med øvrige aktører. I samarbejde med de øvrige aktører i Bornholms Erhvervsservice er Business Center Bornholms rolle kort sagt, - at sikre at de offentlige tilbud opfattes som den enkle vej til at realisere sine ambitioner om vækst, og at brugerne forbinder centrets tilbud positivt med Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum. Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum er hovedansvarlig for Bornholms Erhvervsservicecenter. Den daglige drift er fordelt på tre aktører: Business Center Bornholm, der er hovedansvarlig for de fleste generelle erhvervsfremmeaktiviteter i Bornholms Erhvervsservicecenter, samt afvikling af kampagner og events. Væksthus Hovedstadsregionen, der er ansvarlig for den specialiserede erhvervsfremme. Jobcenteret, der er ansvarlig for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til virksomheder Denne handlingsplan beskriver alene aftalen mellem Business Center Bornholm og Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum. 1

2 Knapt halvdelen af de bornholmske virksomheder har ambition om vækst, hvilket er det samme som landsgennemsnittet. Men langt færre har forudsætninger for vækst. En del af forklaringen er, at virksomhederne er noget mindre og derfor har færre organisatoriske resurser. Dette erhvervsfremmetilbud er først og fremmest målrettet virksomheder, der har viljen til vækst både dem med og uden organisatoriske resurser. Virksomheders og iværksætteres behov for support er mangeartede. Centeret er derfor sammensat af erhvervsfremmeaktører, der hver især kan tilbyde kvalificeret vejledning, som matcher disse behov, eller kan sætte virksomheden i forbindelse med nationale erhvervsfremmetilbud, privat rådgivning og/eller finansieringskilder. Selve erhvervsservicetilbuddene som beskrives her er gratis og indrettet som en tragt, sådan at jo større et potentiale en virksomhed har, jo mere vejledning er der adgang til. Ingen skal gå forgæves, men der er en forventning om, at når iværksættere og virksomheder henvender sig, så er de forberedte. I skemaerne på de følgende sider, fremgår det hvilke konkrete ydelser der tilbydes. Udover de konkrete ydelser ligger det i tankegangen, at virksomhederne på workshops og fælles tilbud kan etablere sig i netværk og dele erfaringer med hinanden. Business Center Bornholm/Bornholms Erhvervsservice kan i første omgang - som pilot/lods hjælpe med at prioritere i opgaverne med at iværksætte og udvikle virksomhederne og henvise til private rådgivere, der kan udføre opgaverne, hvis der skal udarbejdes markedsføringsmateriale, rejses kapital, skaffes kvalificeret arbejdskraft osv. På sigt er det målet, at virksomhederne skal opbygge intern organisatorisk, så de ikke bare vil vækst, men også kan vækste. Samlet set er opgaverne rettet mod disse kategorier: 0) Potentielle iværksættere der endnu ikke har etableret CVR-nr. 1) Start-up (Iværksættere eller virksomheder, der er mellem 0-3 år) 2) SMV udvikling og skalering (mere end 3 år med 0-4 ansatte) 3) SMV professionalisering og vækst (mere end 3 år med 5 eller flere ansatte) Opgaverne er nærmere beskrevet på siderne Baseret på vækstforums erhvervsudviklingsstrategi såvel som screeningsresultater, tilbagemeldinger fra de kollektive arrangementer, vækstanalyse og konsulenternes erfaringer fra de personlige møder i 2015 er denne handlingsplan for 2016 udarbejdet. De anførte tal for 2015 er estimerede på baggrund af pr. 26/ realiserede tal. I 2015 har BCB blandt meget andet haft succes med Startup-cafeer med 51 deltagere til intromødet og 43 deltagere på hver af de efterfølgende 2 første cafeer. Derudover har der været 1:1 sparringer med 121 med startups/iværksættere i 87 virksomheder, og af disse er 18 efterfølgende indgået i et forløb. 2

3 I perioden 1/ / har BCB screenet 385 virksomheder, og ud fra disse fået afdækket virksomhedernes behov. Der forventes at blive screenet 480 virksomheder i alt i På baggrund af denne viden har BCB kunnet iværksætte fokuserede og relevante indsatser både individuelt og kollektivt, I forhold til opgavens fokus på den enkelte virksomhed og iværksætter samt type af indsats (1:1 vejledning, kursus, info møde etc.) er opgaverne i 2016 opdelt således: A. Opsøgende og proaktiv lokal erhvervsservice inden for produktions- og servicevirksomheder med særligt fokus på udenøs markeder (side 3) - Individuelle aktiviteter: Opsøgende erhvervsfremme til ca. 150 iværksættere og 1:1 Vejledning og sparring til ca. 100 iværksættere og 180 små, og mellemstore virksomheder. - Kollektive aktiviteter: Informationsmøder, workshops og kurser til ca. 190 små og mellemstore virksomheder. - Særlige støtte og udviklingsaktiviteter i form af elektronisk nyhedsbrev ad hoc til alle virksomheder, opsøgende erhvervsfremme overfor virksomheder med minimum 20 ansatte, samt facilitering af netværksgrupper. - Henvisning til private rådgivere og offentlige erhvervsfremmeordninger, GTS institutter etc. og projekter. - Fleksibel erhvervsservice. Det kan eks. være hjælp til større danske eller udenlandske virksomheder som ønsker at lægge aktiviteter på Bornholm B. Modtageapparat i forhold til danske og udenlandske henvendelser (Side 11) Funktionen udføres i samarbejde med BRK og øvrige offentlige organisationer i GREATER COPENHAGEN samarbejdet (Region Hovedstaden, Sjælland, m.fl.). C. Medspiller i forhold til strategiske satsninger efter nærmere aftalte vilkår (Side 12) Disse tre hovedområder uddybes på de følgende sider. A) Opsøgende og proaktiv lokal erhvervsservice inden for produktions, og servicevirksomheder med særligt fokus på udenøs markeder herunder turismevirksomheder Målgruppen er produktions- og servicevirksomheder med vækstambitioner, samt iværksættere som indplaceres i flg. fire grupper: 3

4 Vil mindre, og kan mindre. I denne gruppe er det iværksættere/virksomheder, der ikke har noget ambitionsniveau, som er tilfreds med situationen som den er, og/eller har mangel på organisatoriske og faglige kompetencer. Denne kategori beskæftiger vi os ikke med vi er dog opmærksomme på, at virksomhederne kan ændre holdning og forudsætning. Vil, men kan mindre: I denne gruppe er der iværksættere/virksomheder som har visse vækstambitioner, men har endnu ikke en skalerbar forretningsplan, har færre organisatoriske ressourcer eller færre faglige kompetencer. Spredningen af ambitioner, ressourcer og potentiale i denne gruppe er meget stor, hvilket gør, at vi for at kunne vejlede virksomhederne bedst muligt deler gruppen op i A og B virksomheder. A- gruppen er noget tættere på Kan og Vil end B-gruppen. Denne opdeling foretages på baggrund af en individuel vurdering efter udført screening. Kan og vil: Karakteristisk for disse iværksættere/virksomheder er, at der arbejdes efter en forretningsplan - med vækstpotentiale og at de har en stærk og velfungerende ledelse samt tilstrækkelige organisatoriske og faglige kompetencer. Disse virksomheder kan deles op i to kategorier: o o De, som ikke behøver eller vil have sparring eller vejledning fra erhvervsfremmesystemet De, som ønsker rådgivning/vejledning indenfor et specifikt område Kan, men vil mindre. Karakteristisk for denne gruppe er, at de ikke ønsker at vækste mere end de i forvejen har gjort. Denne målgruppe er normalt uden for BCBs indsats. Med henvisning til Vækstforums Vækstanalyse fra 2013 gælder det om at få dem, som vil vækste, men ikke kan grundet f.eks. manglende organisatoriske resurser, til at kunne. Men også dem der kan, men ikke vil, til at ville, så vi får så mange kan og vil virksomheder som muligt. Den forventede samlede effekt er at skabe øget beskæftigelse. I 2015 benytter vi vores tilfredshedsundersøgelser som måleredskab. Der er behov for at uddybe disse tilfredsheds-spørgeskemaer for at få en bedre og mere klar indikation af, at det vi gør virker. Det kunne 4

5 eksempelvis være med spørgsmål om (og i hvilket omfang) vejledningen har medført bedre salg/marketing, bedre økonomistyring, bedre ledelse/organisation, flere ansatte etc. Tilkendegivelser om positivt output er, ligesom høj tilfredshed, en indikation på, at der er sket læring/adfærdsændring i virksomhederne. Vi vil i løbet af 2016 implementere et effektmålingssystem, der tager udgangspunkt i virksomhedens start data, herefter måles virksomhedens nye data efter eksempelvis 6, 12 og 24 måneder. De indhentede data kan indeholde antal ansatte, omsætning osv. Dette sker ved, at virksomhederne besvarer spørgeskemaer. Udarbejdelsen af effektmålingssystemet er sat i værk. Individuelle aktiviteter: A. Opsøgende erhvervsfremme/etablere kontakt, screening og guidning Opsøgende erhvervsfremme med det formål at screene virksomheders behov og matche med egne tilbud eller henvise til andre aktører og tilbud i det offentlige erhvervsfremmesystem eller private rådgivere. Alle nye, relevante CVR-numre bliver registreret og kontaktet. Målgruppe: Alle potentielle Vil, men kan mindre virksomheder og iværksættere. Virksomhederne/Iværksætterne, der besøges/screenes, er inddelt i kategorier. Når de er besøgt, ved vi hvilken gruppe de hører under, og hvilke behov de har. Derudfra sættes der fokus på indsatserne. B. Vejledning og sparring Aktivitet Kategori Estimat årligt behov Forventede primære effektmål af aktiviteten Start-up møde Fokus på basal viden om etablering af virksomhed Ca. 100 iværksættere Flere iværksættere 1-3 møder á 2 timer Etablering og drift af virksomhed Sparring og vejledning om konkrete individuelle udfordringer med etablering og drift af virksomhed. 1-3 møder a 2 timer Ca. 50 iværksættere Øget antal nye virksomheder Øget organisatorisk Vækstforløb Vækstforløb som munder ud i en vækstplan. Fokus er typisk på forretningsmodel, finansiering, kompetencer og marked. 2-5 møder a 2 timer 1 Ca. 10 StartUps Øget antal virksomheder med vækstplan 5

6 Mentorforløb Tilknytning af mentor med erhvervserfaring møder a 1½ time med 1 måneds mellemrum 1 Ca. 5 iværksættere Fortrinsvis fra ovenstående aktivitet Øget organisatorisk Konkret individuel udvikling Sparring og vejledning om konkrete individuelle udfordringer med udvikling og drift af virksomhed, fx om muligheder for kompetenceløft, rekruttering, organisation, finansiering, automatisering af produktion, digitalisering, eksport, innovation, interne arbejdsgange og ledelsesudvikling. Fortrinsvis for Vil, men kan mindre virksomheder i grp. B. 1-3 møder a 1½ - 3 timer Mentorforløb Tilknytning af mentor med erhvervserfaring. Fortrinsvis for Vil, men kan mindre virksomheder i grp. B møder a 1½ time med ca. 1 måneds mellemrum Ca. 120 SMV Disse er prioriterede fra de i både 2015 og 2016 screenede virksomheder Ca. 5 SMV Fortrinsvis fra ovenstående aktivitet Øget organisatorisk Øget organisatorisk Vækstforløb, med fokus på at udarbejde en vækstplan Fokus er ofte på kompetencer, organisation og strategi, marked, eksport, ledelsesudvikling samt finansiering Fortrinsvis for Vil, men kan mindre virksomheder i grp. A. 2-5 møder a 2-3 timer SMV Øget antal virksomheder med vækstplan Øget salg/eksport Mentorforløb Tilknytning af mentor med erhvervserfaring. Fortrinsvis for Vil, men kan mindre virksomheder i grp. A., der har en vækstplan 5-10 møder a 1½ time med ca. 1 måneds mellemrum Ca. 5 SMV Fortrinsvis fra ovenstående aktivitet Øget organisatorisk Øget salg/eksport 6

7 I 2016 forventes det samlede antal screeninger øget fra 480 til 705. Der forventes derfor foretaget 225 screeninger i Kollektive aktiviteter: C. Informationsmøder Fokus er på professionalisering af virksomheden og hjælp til dagligdags udfordringer. Professionalisering af virksomheden Kontinuerligt tilbud om arrangementer med fokus på efterspurgte emner. Fokus er på professionalisering af virksomheden og hjælp til dagligdagens udfordringer. Målet er at motivere og inspirere virksomhederne til at igangsætte en udvikling. 3 møder årligt a 3 timer Ca. 120 SMV Øget interesse for virksomhedsudvikling og/eller øget organisatorisk Arrangementerne gennemføres i form af gå hjem møder /Business Brunch el. lign BRK s udbud Arrangement med fokus på BRK s kommende udbud. 1 møde á 3 timer Virksomhederne rustes til at kunne byde på BRK s opgaver i udbud Afholdes i samarbejde med BRK. D. Workshops og kurser Workshopforløb med fokus på udvikling og eksekvering af deres individuelle forretningsplan, eksport, ledelseskompetencer mv. Workshopforløb designes med fokus på et enkelt tema, som udvælges på baggrund af screeningsresultaterne fx internationalisering, ledelse, innovation. Aktivitet Kategori Est. årligt behov Forventede primære effektmål af aktiviteten Start-up kursus Udvikling af forretningsplan for etablering af virksomhed. 4x3 timer to gange årligt deltagere Af disse forventes ca. 20 efterfølgende at indgå i individuelle forløb Flere iværksættere og øget antal nye virksomheder Workshopforløb med fokus på udvikling og eksekvering af strategi Øget organisatorisk 7

8 Workshopforløb designes med fokus på de behov der er registreret på baggrund af screeningerne. et enkelt tema fx internationalisering, ledelse, innovation. Workshopforløb designes afhængigt af tema og kan være kortere eller længevarende både i omfang og tidsforløb. Virksomhederne til deltagelse på disse workshops udvælges fortrinsvis blandt Vil, men kan mindre virksomheder i grp. A. Øget eksport Styrket salg udenfor Bornholm evt. med 1:1 sparring Klar til vækst evt. med 1:1 sparring Min. 6 SMV Min. 12 SMV Workshopforløb med fokus på udvikling og eksekvering af strategi Bornholm ud i verden Workshopforløb med fokus på udvikling og eksekvering af strategi, eksport, ledelseskompetencer mv. Workshopforløb designes med fokus på et enkelt tema fx internationalisering, ledelse, innovation. Workshopforløb designes afhængigt af tema og kan være korter eller længevarende både i omfang og tidsforløb. VHHR projekt. Virksomhederne til deltagelse på disse workshops udvælges fortrinsvis blandt Vil, men kan mindre virksomheder i grp. A. Vækst via ledelse Vækst via ledelse. VHHR projekt under Viden og Vækst, hvor BCB er partner og sammen med VHHR udpeger de deltagende virksomheder, fortrinsvis blandt Vil, men kan mindre virksomheder i grp. A. Workshop Ledelse Forløb med 4 5 gratis cafeer/moduler for virksomheder med behov for ledelsesudvikling, fortrinsvis blandt Vil, men kan mindre virksomheder i grp. A Ca. 10 SMV Øget organisatorisk Øget eksport Ca. 10 SMV Øget organisatorisk SMV Øget organisatorisk Workshop Turistbranchen SMV Øget organisatorisk 8

9 Forløb med 4 5 gratis cafeer/moduler for virksomheder i turistbranchen. Workshop Øget salg Forløb med 4 5 gratis cafeer/moduler for virksomheder med behov for øget salg SMV Øget organisatorisk Workshops afvikles efter dette koncept: Workshop-koncept, 2016 Emne/Aktivitet evt. Intro Cafe/Modul Type Succes Online x x x x x Forløb Ledelse x x x x x Forløb Start Up x x x x x Cafe Salg x x x x x Cafe Turisme x x x x x Cafe Forklaring: Intro er en præsentation af emnet/aktiviteten - og en motiverende faktor til at skaffe deltagere. Deltagerne vil i stort omfang blive inviteret ud fra screeningresultaterne, grupperne og/eller kategorierne. De vil også blive opfordret til at deltage i relevante aktiviteter under den individuelle sparring. Det vil være en konkret vurdering af hvert enkelt emne/aktivitet, der afgør om der gennemføres Intro til aktiviteten. Forløb er en udviklingsrække, hvor hvert modul lægger basen for næste modul - og derfor giver det bedste udbytte, når man deltager i alle 4 moduler. Cafeer er en række udviklende aktiviteter, der hver især er en afsluttet aktivitet indenfor samme emne. De giver stort udbytte, selvom man ikke deltager i alle 4 cafeer. Alle aktiviteter i denne handlingsplan har også fokus på turisme. Der afholdes individuelle forløb og kollektive aktiviteter, som også er rettet mod turismen. Derudover introduceres et specielt forløb bestående af 4 moduler med relevant og aktuelt indhold, såsom service, kompetenceudvikling og salg on line. Ud over dette, planlægges yderligere et forløb specielt rettet mod turistbranchen efter input fra/samarbejde med Destination Bornholm og øvrige interessenter inden for branchen. 9

10 E. Særlige støtte og udviklingsaktiviteter Aktivitet Indhold Omfang Forventede primære effektmål af aktiviteten Opsøgende arbejde Fx direct mail, Løbende brevudsendelse Øget interesse for telemarketing, nyhedsbreve mv. til alle nye CVR-numre ca. hver 14. dag, telemarketing ad hoc virksomhedsudvikling samt elektronisk nyhedsbrev ad hoc. Opsøgende arbejde 1:1 møder med afklaring Ad hoc, men min. et Fastholde relationer over for de større virksomheder (SMV med minimum 20 af muligheder fx mentorer, finansiel partner, partnerskaber årligt møde med de 10 største virksomheder. mellem virksomhederne og erhvervsfremmesystemet ansatte) Samarbejder Fx eksportsamarbejde, messesamarbejde, Ad hoc og afhængigt af etablering af særlige Gennem samarbejde - med både internationale, innovation mv. initiativer Deltagerne kommer fra en bred kreds af nationale og bornholmske virksomheder - at styrke virksomheder (både store og små, nye og gamle), og der fokuseres de bornholmske virksomheders vækstmuligheder. på netværksmøder, innovation, salg og eksport. Der kan være behov for at trække på eksterne rådgivere. Etablering af Løbende etablering og Ad hoc. Gennem samarbejde at netværk facilitering af netværksgrupper. Omfanget aftales med de enkelte netværk, som styrke de bornholmske virksomheders Efter max. 1 år skal gruppen være selvkørende. dannes. Møderne har fokus på, at virksomhederne lærer og udviklingsmuligheder. efterfølgende eksekverer. Omfanget af indsatsen er behovsrelateret. Henvisninger Løbende henvisning til Ad hoc ved behov Gennem henvisninger at andre, professionelle rådgivere, videns sikre de bornholmske virksomheders institutioner, projekter og fonde udviklingsmuligheder 10

11 F. Henvisning Der er behov for at henvise både til private rådgivere og til deltagelse i relevante projekter for at sikre virksomhedernes udvikling, opkvalificering, kompetenceudvikling osv. Derfor er målet for BCB at henvise 50 % af alle henvendelser til eksterne kontakter. Det gælder blandt andet henvisning til: - Bank, revisor og advokat - Øvrige eksterne, private rådgivere og konsulenter - Væksthus Hovedstadsregionen - Jobcenter/Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, Center for Teknik og miljø - Videns- og forskningsinstitutter, såsom Teknologisk Institut eller andre GTS institutter - Vækstforums Sekretariat med henblik på vejledning om udarbejdelses af fondsansøgninger til strukturfondsprogrammet under Bornholms Vækstforum. - Andre eksterne fonde, relevante for opgaven - Andre relevante henvisninger Igangværende projekter under Bornholms Vækstforum: - Viden og Vækst - Klyngeprojekt for fødevarer - Bornholm ud i Verden - M.fl. G. Fleksibel erhvervsservice Fleksibel erhvervsservice betyder, at der vil ske en vurdering fra case to case, der muliggør indsats for specifik forretningsudvikling også selvom henvendelsen ikke umiddelbart falder ind under de skitserede tilbud. Det kan eks. være hjælp til større danske eller udenlandske virksomheder som ønsker at lægge aktiviteter på Bornholm. Se også afsnit B) Modtagerapparat på næste side i denne handlingsplan. B) Modtageapparat Bornholms Regionskommune er en del af GREATER COPENHAGEN samarbejdet, som blandt andet fokusere på koordineret og ensartet håndtering af besøg fra danske og især udenlandske delegationer. Det kan være private og offentlige delegationer der ønsker viden om bornholmske forhold erhvervsliv, politiske strategiske satsninger mv. Business Center Bornholms rolle er at håndterer henvendelserne i samarbejde med andre kommuner der indgår i GREATER COPENHAGEN samarbejdet, samt bistand til delegationen i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af besøget. BCB har ligeledes ansvar for opfølgning og evaluering af delegationernes besøg med blik på at både gæster og værter opnår maksimal udbytte. 11

12 C) Medspiller i forhold til strategiske satsninger De strategiske satsninger kan vedrøre planlægning og udførelse af strategisk kommunikation, målrettet rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, Bright Green Island relaterede aktiviteter etc., der koordineres med Bornholms Regionskommune og andre relevante partnere. Der arbejdes mod at blive operatør på strukturfondsprojektet grøn innovation, eller andre strukturfondsprojekter BCB arbejder i samarbejde med de øvrige erhvervsfremmeaktører på at konceptualisere etablering af nye virksomheder på Bornholm. Det gælder virksomheder som ønsker at flytte til Bornholm og som vil etablere ny virksomhed på Bornholm Der skal udarbejdes et koncept og beskrivelse med alle de fordeler der er ved at flytte til og etablere virksomhed på Bornholm. BCB deltager i arbejdet omkring initiativet til det offentligt/private samarbejde om den målrettede indsats for en større tilflytning til Bornholm og dermed kvalificeret arbejdskraft til de bornholmske virksomheder. Den erhvervsmæssige del vil være placeret i BCB og BCB indgår i den etablerede Reference gruppe. 12

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Status, sept. 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre,

Læs mere

Fokuseringen i 2017 og fremad fortsætter med at være besøg, kortlægning af behov, opfølgning og henvisning til specialiseret rådgivning.

Fokuseringen i 2017 og fremad fortsætter med at være besøg, kortlægning af behov, opfølgning og henvisning til specialiseret rådgivning. Handlingsplan, 2017 UDKAST 8/11-16. VISION At vi gennem et koordineret, kvalificeret og nemt tilgængeligt erhvervsfremmesystem på Bornholm med én indgang for iværksættere og virksomheder, medvirker til

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Udviklingskontrakt. Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum. Business Center Bornholm. Indstillet af Bornholms Vækstforum, den

Udviklingskontrakt. Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum. Business Center Bornholm. Indstillet af Bornholms Vækstforum, den Udviklingskontrakt mellem Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum og Business Center Bornholm for 2015 Indstillet af Bornholms Vækstforum, den Godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Fra hjertet Bornholm har Behov for ny vækstmodel; brændende platform Dygtige virksomheder; succes Industriel kerne (foruden landbrug/turisme);

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Generationsskifte i landdistrikterne Struer og Holstebro

Generationsskifte i landdistrikterne Struer og Holstebro Projekttitel Projektansvarlig Øvrige partnere Generationsskifte i landdistrikterne Struer og Holstebro Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Samarbejdspartnere:

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget formulering I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A- området og borgere med udviklingshæmning, skal

Læs mere

Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012

Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012 Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012 Tabellen nedenfor viser, at de kommuner, der er medlemmer af Erhverv.net, havde en lavere iværksætterrate og færre iværksættere pr. indbygger end Region Hovedstaden.

Læs mere

Bornholm ud i verden - Vækst via internationalisering og salg uden for Bornholm

Bornholm ud i verden - Vækst via internationalisering og salg uden for Bornholm Bornholm ud i verden - Vækst via internationalisering og salg uden for Bornholm Effektkæde og kritiske antagelser Udfordring og muligheder Produktivitetskommissionen konkluderer blandt andet, at konkurrence

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

NOTAT lokal erhvervsservice

NOTAT lokal erhvervsservice NOTAT lokal erhvervsservice Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Lokal erhvervsservice Erhvervsfremmeloven

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING TIL OFFENTLIGT ANSATTE MED VIRKSOMHEDSKONTAKT

KOMPETENCEUDVIKLING TIL OFFENTLIGT ANSATTE MED VIRKSOMHEDSKONTAKT KOMPETENCEUDVIKLING TIL OFFENTLIGT ANSATTE MED VIRKSOMHEDSKONTAKT GREATER COPENHAGEN ACADEMY ER UDDANNELSER, KURSER OG SEMINARER TIL OFFENTLIGE LEDERE & MEDARBEJDERE MED VIRKSOMHEDSKONTAKT FORMÅLET MED

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

ANLÆGSINVESTERINGER I REGION SJÆLLAND (AiRS)

ANLÆGSINVESTERINGER I REGION SJÆLLAND (AiRS) STÅ STÆRKT TIL UDBUDDENE AF ANLÆGSPROJEKTERNE I REGION SJÆLLAND Deltag med din bygge-/anlægsvirksomhed i et nyt forløb med fokus på at udvikle og kvalificere din virksomhed til underentrepriser og leverancer

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 7. Marts 2016 Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Dagsorden Velkomst ved Anna Maria Sønderholm, Væksthus Midtjylland Gennemgang af programmets ydelses beskrivelse ved

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar 2014 Erhvervsservice i Holstebro Kommune Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region Midtjylland Regional

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Ansøgning til Erhvervs- og Vækstministeriet

Ansøgning til Erhvervs- og Vækstministeriet Ansøgning til Erhvervs- og Vækstministeriet Projektets titel: Etablering af partnerskab for udvikling og afsætning af bornholmske kvalitetsfødevarer Bornholms varemærke i forhold til fødevarer er stærkere

Læs mere

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1 Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder Væksthus Sjælland 1 Inspiration Afklaring Handling = Katalysator for Vækst Væksthus Sjælland 4 25 rådgivere med teoretisk og praktisk ballast Klingen

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S

Læs mere

Aarhus Kommune, 11. november Væksthus Midtjylland

Aarhus Kommune, 11. november Væksthus Midtjylland Økonomiudvalget Aarhus Kommune, 11. november 2014 Kort præsentation af Væksthus Midtjylland STARTVÆKST Aarhus Væksthus Midtjylland Specialiseret erhvervsservice Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjylland

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode 4. Formål og

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere