Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013

2 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center Bornholm, og i denne årsberetning bliver en række af de større begivenheder og tiltag beskrevet. I 2013 fusionerede de to organisationer, Bornholms Erhvervsråd og bestyrelsen for BCB, til én samlet, stærk organisation, der arbejder og fortsat vil arbejde engageret for fremgang i det bornholmske erhvervsliv. Fokus har været på opsøgende og proaktiv lokal erhvervsservice for såvel øens eksisterende virksomheder som nye iværksættere, markedsføring af Bornholm og øens virksomheder, indsats på tilflytterområdet og information om væksttiltag på øen. Det har blandt andet betydet: - at BCB har haft kontakt med 142 af øens virksomheder og efterfølgende givet konkret vejledning til 73 af disse virksomheder indenfor en stor og meget varieret række områder, - at BCB introducerede sin nye hjemmeside med tydelig information og markedsføring af det samlede erhvervsfremmesystem, - at BCB lancerede den nye kommunikationsstrategi og markedsføringsplan med film og katalog, omhandlende samlet set bornholmske virksomheder, - at BCB har haft kontakt til omkring 100 udenøs borgere med henblik på jobs på øen, og i samarbejde med BRK budt 989 tilflyttere velkommen til Bornholm med brev og brochure og været i løbende dialog med og arrangeret aktiviteter for tilflyttere, - at BCB i 2013 har udgivet 4 B-Business erhvervsmagasiner, hvor Bornholms succeshistorier også videreformidles ud over øens grænser både nationalt og internationalt, og et magasin i samarbejde med Bornholms Vækstforum om alle Bornholms erhvervsfremmeaktører, - at BCB har fortsat den gode fremdrift i det store projekt Grønt Byggeri, som i 2013 virkelig har skubbet til efterspørgslen på energirenoveringer på øen, - at BCB har ledet udviklingsprojektet indenfor turismeerhvervet, Comfortness Koncept Bornholm, som i 2013 havde 38 deltagende partnere indenfor branchen lige fra hoteller og campingpladser til oplevelsesaktører, og - at BCB har været med til at stifte, og fungerer som sekretariat for, den erhvervsdrivende forening Energi Udvikling Bornholm (EUB) som blev stiftet med det overordnede formål at indfri visionen om, at der på Bornholm investeres, implementeres og testes nye teknologier i fuld samfundsskala i et samarbejdende energisystem. BCB s store engagement og involvering, samt de mange og forskelligartede aktiviteter viser, at BCB er en central og væsentlig aktør for væksten i det bornholmske erhvervsliv og samfund. I alt 48 bornholmske virksomheder har i 2013, tilkendegivet deres opbakning til Business Centerets arbejde indenfor lokal erhvervsservice ved at støtte med et kontant bidrag. Jeg er derfor overbevist om, at der også fremover vil være udbredt tilfredshed i det lokale erhvervsliv med Business Center Bornholms virke har også været året, hvor BCB har styrket samarbejdet med mange interessenter på Bornholm og ikke mindst andre erhvervsaktører. Et samarbejde, som vi vil gøre vores til fortsætter i Peter Vesløv Formand for Business Center Bornholms bestyrelse Aktivt år for BCB på de fi re primære indsatsområder Business Center Bornholm har i 2013 arbejdet støt fremad efter de retningslinjer, der blev udstukket i udviklingskontrakten mellem BCB og Bornholms Vækstforum i Indsatsen er fokuseret på fire hovedområder, der tilsammen understøtter udvikling af øens erhvervsliv. Det er efterhånden bredt anerkendt indenfor det bornholmske erhvervsliv, at den service Business Center Bornholm yder, gør en forskel både med hensyn til at styrke de enkelte virksomheder og med hensyn til at øge væksten på Bornholm generelt. Business Center Bornholm har således i 2013 fortsat det arbejde, man startede i 2012, og som er beskrevet i den udviklingskontrakt, man indgik med Bornholms Vækstforum i Arbejdet baserer sig på fire overordnede forretningsområder: A. Udvikle en opsøgende og proaktiv lokal erhvervsservice B. Udvikle og fastholde forretningsrelationer nationalt og internationalt C. Indsats på tilflytterområdet D. Indsats på informationsområdet Lokal erhvervsservice Arbejdet indenfor dette felt har i 2013 betydet, at konsulenterne fra BCB blandt andet har haft kontakt med 142 af øens virksomheder. Af disse 142 modtog 73 virksomheder efterfølgende 158 forskellige vejledningsforløb. Vejledningen, som de 73 virksomheder har modtaget, var primært rettet mod ledelsesudvikling, produktivitetsudvikling og virksomhedernes generelle interne procedurer. En efterfølgende undersøgelse viser at 94,3 procent har været tilfredse med vejledningsforløbet. Forretningsrelationer I 2013 har den overordnede strategi været at støtte bestræbelserne på at skabe flere jobs og nye virksomheder på Bornholm blandt andet ved at markedsføre øen som Bright Green Island. Her har det handlet om dels at skabe og fastholde øens grønne image og dels at forankre øens virksomheder generelt i og omkring BGI-målsætningen. F.eks. er der afholdt 32 Energy Tours samt møder og præsentationer for et stort antal internationale virksomheder udenfor Bornholm, som til dels også var inviteret til og deltog i Ecoisland Global Summit 2013 konferencen, som BCB afviklede i efteråret Derudover var BCB med til at arrangere og afvikle den store internationale ISOkonference, som Dansk Standard afholdt her på øen. Tilfl ytterområdet En af tilflytterprojektets vigtigste opgaver er at tiltrække kompetent arbejdskraft til ledige stillinger på Bornholm. Derfor gennemfører BCB aktiviteter i samarbejde med bornholmske virksomheder. Blandt andet gennemføres hvert år Karrieredagen - således også i Tilflytterprojektet deltager også på relevante messer i Danmark og arrangerer inspirationsture til Bornholm for at vise, hvordan det er at bo og arbejde på Bornholm. En anden vigtig aktivitet er at sikre, at de nye bornholmere bliver på øen. Derfor driver tilflytterprojektet et stort netværk af tilflytterambassadører, som står til rådighed for tilflyttere. BCB laver også arrangementer for tilflyttere, så de kan møde hinanden, og få en snak med tilflytterguiden og tilflytterambassadørerne. Information og markedsføring Siden sidste års generalforsamling har BCB udgivet fire B-magasiner og et special-magasin i forbindelse med Folkemødet 2013, som beskriver alle de bornholmske erhvervsfremmeaktører. Alle magasiner ligger samtidig på internettet på BCBs nye hjemmeside. BCB introducerede i 2013 sin nye hjemmeside, der mere tydeligt informerer og markedsfører det samlede erhvervsfremmesystem på Bornholm. I 2013 blev også BCB s kommunikationsstrategi med blandt andet film, katalog og facebookprofil færdiggjort og lanceret. Endelig har BCB været repræsenteret på forskellige messer og konferencer i løbet af det forgangne år. Business Center Bornholm Store Torv 11, 1. sal 3700 Rønne Tlf.: Hjemmeside: bornholm.biz Telefontider: Mandag - Tordag kl Fredag kl Business Center Bornholms bestyrelse Formandsskab og Forretningsudvalg: Peter Vesløv, DI-Bornholm (formand) Jens Skovgaard, LO-Bornholm (Næstformand) Jane Wickmann, Bornholms Vækstforum Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Benny Schou, Horesta Henrik Erichsen, Bornholms- og Christiansøs Fiskeriforening Lars-Ole Hjort-Larsen, Bornholms Landbrug Morten Iversen, Dansk Byggeri Lars Knudsen, Håndværksrådet Klaus Holm, LO Bornholm Peter Lund Olsen, DA Bornholm Carsten Holm Nielsen, Pengeinstittutterne (Ekstraordinært medlem) Medlemmer med observatørstatus: Winni Grosbøll, Borgmester Steen Colberg Jensen, Viceborgmester Mads Kofod, Campus Bornholm Kolofon: Udgiver: Business Center Bornholm Redaktion: Vibeke Rask Grøn Grafi k: Bornholms Tidende Foto: Berit Hvassum m.fl. Layout og tryk: Bornholms Tidende

3 3 Erhvervsservice til 142 lokale virksomheder Fredrik Romberg, direktør for Business Center Bornholm: Det handler først og fremmest om produktivitet, interne procedurer og ledelsesudvikling, når lokale virksomheder søger vejledning hos os. Evalueringen af 2013 viser, at der er meget stor tilfredshed med den vejledning vi giver, og det er jeg naturligvis meget glad for. Da Business Center Bornholms lokale erhvervsservice i 2012 gik i gang med vejledningen af virksomhederne, var man overbevist om, at behovet først og fremmest ville ligge indenfor ledelses- og virksomhedsudvikling, siger konsulent John Noer, og formodningen har vist sig at holde stik. Statistik for 2013 viser, at 48 procent af samtlige henvendelser til BCB s erhvervsservice-afdeling handlede om produktivitet, interne procedurer og ledelsesudvikling i virksomhederne. -Der er et kæmpe stort behov for at få ordentlig struktur på dagligdagen i mange virksomheder, siger John Noer. Behov for at få styr på arbejdsgangene, papirgangene og organisationen således, at ejer-lederen kan få mulighed for at træde et skridt tilbage, så han/hun kan få overblik over virksomheden og træffe korrekte beslutninger. - Der er kun én, der kan og skal træffe den slags beslutninger, og det er chefen, derfor skal der være tid til ledelse og udvikling, ellers går det galt på sigt, påpeger John Noer. De mange små og mellemstore bornholmske virksomheder har typisk udviklet sig fra at være en enkelt-mands virksomhed, der har fået mere og mere travlt. Efterhånden er der ansat én mere og én mere, og i dag står man måske med ansatte, og kravet til chefen er pludselig blevet et helt andet. John Noer har ofte set, at chefen er dybt engageret i det faglige arbejde virksomheden udfører, og ledelse og forretningsudvikling er gledet i baggrunden. Han forklarer, at man i erhvervsservice regi i det forgangne år, har arbejdet videre med 71 virksomheder, netop med stort fokus på virksomhedernes strukturelle organisering. - Ved at komme udefra med nye, friske øjne kan vi hjælpe med at få en hensigtsmæssig struktur og nogle gode rutiner bygget op, hvilket som regel fører til et bedre bundlinjeresultat, eller at ejer-lederen kan få sin egen arbejdstid nedsat til et nogenlunde acceptabelt niveau. Erhvervsservice har i det hele taget haft ledelse som nøgleord siden starten i 2012 og har blandt andet arrangeret ledelseskurser sammen med Teknologiske Institut, hvor der i 2013 deltog i alt 28 virksomhedsledere. - På et kursus deltog for første gang tre landmænd, og det er vi utrolig glade for, siger John Noer og peger på, at uanset om man driver landbrug eller anden virksomhed er problemstillingerne omkring ledelse, medarbejdere, arbejdsstrukturer og ansvarsfordeling de samme. Han understreger, at ledelsesudvikling også i 2014 er et højt prioriteret vejledningsområde. Salg og markedsføring En anden stor aktivitet for BCB s erhvervsservice i 2013 har været at skabe opmærksomhed på virksomhedernes salgskanaler og kundegrupper for med den viden, målrettet at øge væksten i virksomheden. - Det er typisk vejledning vi giver ude i de enkelte virksomheder, understreger John Noer. Han opfordrer til en nøje gennemgang af regnskaberne for at se, hvad det præcist er, der skaber omsætning og overskud. Det vil, alt andet lige, være indenfor det område, at virksomheden skal forsøge at øge sine aktiviteter på sigt. -Har man ikke allerede et regnskabssystem, der tager højde for den type differentiering på indtægts- og udgiftssiden, vejleder vi naturligvis omkring mulighederne. Markedsføring i dag er mange ting og erhvervsservice har derfor afholdt et gå-hjem-møde med titlen Vækst via de sociale medier. Det var populært! - Hele 58 personer dukkede op, fortæller John Noer. Nogle vidste meget om emnet, andre næsten intet, men var nysgerrige. Der var stor tilfredshed med mødet og 2/3 dele af deltagerne var meget interesserede i at lære mere. 20 gav udtryk for, at de rigtig gerne ville indgå i et netværk, så erfaringer kunne udveksles og ideer diskuteres. Der blev fundet en dato, men kun 8 tilmeldte sig netværksmødet, så man valgte i fælles forståelse at sætte netværket på stand-by på ubestemt tid. - Vi har stadig antennerne ude, for at finde flere interesserede, da vi mener, at netværk kan være et vigtigt led i afsætningsudvikling hos en række bornholmske virksomheder, fortæller John Noer. En tilfredshedsmåling Efter hvert møde eller forløb beder BCB s erhvervsservice om en evaluering af forløbet. En samlet bedømmelse af årets tilbagemeldinger viser, at deltagerne er meget tilfredse og føler sig bedre rustet til at imødegå fremtidens udfordringer. De adspurgte deltagere har også været meget tilfredse med den /de konsulenter, de har været i kontakt med og syntes vejledningen har været både effektiv og målrettet. Endelig er 90 procent af de adspurgte faktisk villige til at betale et beløb, for en fremtidig rådgivning viser spørgeskemaundersøgelsen, og stort set alle er parat til at anbefale andre at søge vejledning hos BCB. Informations- og rådgivningsaktiviteter 2013: 1. Ny hjemmeside 2. Ny folder der præsenterer Lokal erhvervsservice 3. Der er afholdt møder med revisorer og banker 4. Et gå-hjem-møde med titlen Vækst gennem sociale medier 5. Information om BCB / erhvervsservice indenfor egne netværk og handels- og erhvervsforeninger 6. Ledelseskursus i samarbejde med Teknologisk Institut 7. Direkte og telefonisk vejledning/rådgivning 142 gange 8. Magasinet Business Bornholm er udkommet 4 gange i 2013 Tema om Energi, tillæg til Berlingske Tidende og Århus Stiftstidende februar 2014: Bornholm er test-ø for hele Europa Solskinsøen får en helt ny betydning, når Bornholms Regionskommune kommer i mål med den overordnede vision om at være 100 % fossilfri i Solenergi udgør sammen med vind og biomasse det brændstof, der skal sætte fart på udviklingen frem mod visionen. På Bornholm arbejder beslutningstagerne på at gøre øen til Bright Green Island og 100 procent fossilfri i energiproduktionen. I bestræbelserne på at nå dertil har forskellige lokale organisationer og myndigheder involveret sig i forsknings- og udviklingsprojekter, der tilsammen gør Bornholm til én stor prøveklud for udvikling af grøn energi. Med én procent af Danmarks befolkning og en fuldt sammenlignelig sammensætning af borgere og virksomheder på Bornholm i forhold til resten af Danmark, er øen noget nær perfekt som test-ø, og i særlig grad fordi Bornholm har sit eget energisystem, som giver kontrol med alt ind- og udgående strøm. Det gør det muligt at lave tests uden forstyrrende elementer. Ifølge Fredrik Romberg, direktør i Business Center Bornholm og medlem af regeringens vækstteam for energi og klima, ligger Bornholm efterhånden forrest i feltet af smart grid-eksperter, og det betyder, at resten af Danmark og Europa kan lære af øens erfaringer. - Den energiplanlægning vi tester i øjeblikket vil komme hele Danmark til gode, siger han og peger på, at der er stor opmærksomhed omkring øens projekter ikke mindst fra udlandet. Vindenergi er en luftig størrelse Bornholm er blevet valgt som test-ø for EcoGrid EU, der er et internationalt demonstrationsprojekt, hvor 2000 bornholmske forbrugere tester nye muligheder for at styre deres elforbrug. Det er der behov for i fremtiden, hvor det meste el vil komme fra vedvarende energikilder. Når der er vindstille, eller solen ikke skinner, er der mindre el til rådighed, og så er det smart, hvis forbrugerne skruer ned for forbruget og flytter det til perioder, hvor der produceres mere el. I Danmark har vi en målsætning om at halvdelen af elforbruget i 2020 skal dækkes af vindmøller, og det er en kilde, vi ikke er herre over. Derfor skal vi ifølge Maja Bendtsen, der er projektleder for EcoGrid EU, finde ud af, hvordan vi kan tilpasse forbruget til svingningen i energiproduktionen. - Det automatiske udstyr vi tester i projektet, kan hjælpe os med at planlægge energiforbruget, så det går mindst muligt ud over vores komfort, siger hun og henviser til varmeregulering, som et godt sted at begynde. Aftensmad uanset sol og vind - Det betyder ikke så meget, at varmen ikke ligger præcist, som vi ønsker, bare den ligger inden for et fastsat interval, siger Maja Bendtsen. Men det vil være meget indgribende, hvis vi pludselig ikke kan lave mad på komfuret, se tv eller lade telefonen op, når vi vil. At fremtiden rummer mange spørgsmål, kan Klaus Vesløv skrive under på. Han er udviklingschef i energiselskabet Østkraft, der deltager i et stort fællesprojekt på Bornholm om udvikling af en simuleringsmodel. Modellen simulerer energisystemet og viser udfaldet af en række hvad nu hvis. -spørgsmål. - Ændringer i forbrugernes tilgang til egenproduktion og forbrug af energi, samt, ikke mindst, nye teknologier betyder stor usikkerhed om den retning energisektoren skal bevæge sig i, fortæller Klaus Vesløv. Bornholm fi nder balancen Han forklarer, at for at træffe bedst mulige beslutninger omkring investering og strategi er der behov for at undersøge forskellige fremtidsscenarier, og han giver nogle eksempler: - Hvad nu hvis Bornholm pludselig får 6000 el-biler og alle bilister vil lade dem op på samme tid? Eller hvad nu hvis vi implementerer et stort geotermi anlæg, anlægger en stor vindmøllepark eller noget helt fjerde? Louise Lyng Bojesen, centerchef for Teknik og Miljø i Bornholms Regionskommune er enig i at simuleringsmodellen er et uvurderligt redskab i bestræbelserne på at finde en balance. Modellen kan sætte alle ressourcer i spil og regne på udvalgte parametre, så investeringerne kan foretages ud fra bedste og billigste scenario. - Her indgår fjernvarme, siger hun. Vi kan se, hvad vi bruger af biomasse i dag og simulere, hvor meget vi erstatter, hvis vi vælger at koble solvarme på anlægget. Hermed bliver der frigjort biomasse til andre ting. - På den måde kan vi hele tiden afbalancere ressourcer og forbrug.

4 4 Bright Green Island Innovation i fuld gang Markedet for bæredygtige produkter og ydelser vokser hastigt. Det har ført 20 bornholmske virksomheder ind i et innovationsforløb i Business Center Bornholm regi. Drømmen er at være først med nye grønne produkter og bæredygtige forretningsmodeller. En række bornholmske virksomheder deltager i øjeblikket i et innovationsprogram, som gerne skal føre frem til produktion af bæredygtige varer og ydelser. Programmet, Bright Green Island Innovation, er et tidsbegrænset projekt i regi af projekt Grønt Byg under Business Center Bornholm (BCB). Det startede i december sidste år og løber frem til midt på sommeren. - I alt 20 virksomheder tilmeldte sig, siger Søren Femmer Jensen, der står i spidsen for innovationsprogrammet. Enkelte virksomheder hoppede fra igen efter de indledende samtaler, andre har kørt et længere forløb, og er nu i stand til selv at køre videre med deres intentioner om forretningsudvikling, og endelig fortsætter de resterende virksomheder målrettet mod direkte produktudvikling og produktlancering. Der er generelt et behov for at geare erhvervsvirksomheder til fremtidens grønne økonomi, hvilket betyder mindre ressourceforbrug, miljøvenlig produktion og i visse tilfælde også et større samfundsengagement, men kendsgerningen er, at nyskabelser og produktudvikling oftest skabes i store virksomheder, der har råd til at drive udviklingsafdelinger, lave markedsundersøgelser og tilpasse forretningsmodellen til et nyt set up. - Derfor dette projektet, som er et tilbud om at være de typisk, mindre bornholmske virksomheders udviklingsafdeling, forklarer Søren Femmer Jensen. I projektregi kan de bevæge sig ud på ukendt territorium og afprøve ideerne om ny bæredygtig produkt-, koncept- eller forretningsudvikling. Mange ideer De deltagende virksomheder har konkrete idéer, eller et ønske om at udvikle bæredygtige koncepter eller produkter, men har behov for råd og vejledning for at komme videre. - Den hjælpende hånd får de gennem programmet, forklarer Søren Femmer Jensen. Ambitionen er, at de deltagende virksomheder til sommer står med en knivskarp konceptbeskrivelse, som på to sider gør rede for deres idé. Tanken er, at de med beskrivelsen i hånden skal kunne gå til investorer, banker eller samarbejdspartnere og komme videre med deres projekt. Intentionen bag programmet, Bright Green Island Innovation er fra BCB s side, at virksomhedernes idéer bliver til produkter, som kommer på markedet og skaber vækst og arbejdspladser på øen. -Bornholmske virksomheder har den fordel, at de i kraft af Bright Green Island-brandet allerede er en del af en fortælling om bæredygtighed, tilføjer Søren Femmer Jensen og understreger, at programmet arbejder med virksomheder, der helhjertet ønsker at tage del i den grønne omstilling. Virksomhederne i programmet har en målsætning om, at en del af deres kerneforretning skal være baseret på bæredygtige produkter eller services. Kunst og møbler Søren Femmer Jensen, pointerer, at bæredygtighed både kan udspringe af avancerede løsninger og af helt almindelig snusfornuft og lavpraktiske genbrugstanker. Solceller, vindmøller eller el-biler er kun en del af den bæredygtige strømning. - Der findes et hav af bæredygtige løsninger, som slet ikke involverer teknologi, siger han og nævner et eksempel: den hollandske designer Piet Van Eek, der blandt andet laver møbler og kunst af genbrugstræ. - Udfra den ide har bornholmske Grennesminde skabt visionen Bornholms Designfabrik, fortæller han. Også Nexø Vodbinderi arbejder konstruktivt med genbrug af gamle trawl. Der kasseres tonsvis af trawl hver år, hvis de kan genbruges eller benyttes til noget helt nyt, er det et skridt i rigtige retning, når vi taler om bæredygtighed, mindre ressourceforbrug og nedsat CO2-udslip. Et bæredygtigt element kan også være et socialt bedre miljø på en arbejdsplads, hvor der er plads til folk, der kun kan arbejde på nedsat tid eller har særlige behov, og bæredygtighed kan være et alternativt forretningskoncept. Her nævner Søren Femmer Jensen leasing af børnetøj som eksempel: - Man sælger et abonnement på brugt børnetøj. Det betyder, at abonnenten med jævne mellemrum modtager en pakke genbrugstøj, der passer ens barn. Når det er blevet for småt, returneres det, og abonnenten modtager en ny stak i en større størrelse. Børnetøj bliver jo sjældent slidt op af ét barn. Søren Femmer Jensen kan nævne mange andre eksempler på lignende bæredygtige produkter og ydelser, som lige så vel kan opstå og udvikles i bornholmske virksomheder. Dog er det utopisk at tro, at alle idéerne, som er oppe at vende i Bright Green Island Innovation vil føre til noget, der står på hylderne om nogle år. Men han mener, at der er interessante tiltag og tanker, og er overbevist om, at de processer, deltagerne har gang i, vil komme både dem og øen til gavn. En nu-og-h giver håb fo 55 potentielle arbejdstagere og tilflyttere havde en rigtig informativ dag på øen, da Business Center Bornholm i samarbejde med initiativet Næste Stop Bornholm og BAGlandet afholdt Karrieredag En mørk februar-morgen fløj 55 potentielle tilflyttere fra København til Bornholm for at deltage i årets karrieredag, men selv om der endnu ikke er kommet konkret handling ud af mødet mellem de job-interesserede og det bornholmske erhvervsliv, har dagen alligevel været tilfredsstillende for begge parter. Det viser den meget positive evaluering de besøgende har afleveret. - Det er svært at få et perfekt match mellem gæst og virksomhed nu og her, men det er langtidseffekten, vi håber på, fortæller Business Center Bornholms tilflytterguide Louise Kiel, der står som praktisk arrangør af Karrieredagen. Det overordnede formål med Karrieredagen er at introducere deltagerne for nogle af øens spændende arbejdspladser, så de får øjnene op for, at et liv på Bornholm sagtens kan indeholde en udfordrende og interessant karriere og samtidig byde på gode boligmuligheder og mange fritids- og familiemuligheder. Louise Kiel peger på, at gæsterne naturligvis er nødt til at vende en eventuel flytning til Bornholm med ægtefælle, kæreste og familie, men hvis interessen for øen er vagt, og budskabet om job og boligmuligheder på Bornholm bliver spredt, lykkes det måske på et tidspunkt at få ny-tilflyttere til øen. - Men Bornholm har ikke råd til at lade være

5 5 er succes r fremtiden med at præsentere sig overfor ny-uddannede og arbejdssøgende, mener hun. Karrieredagen er arrangeret af tilflytterprojektet, som varetages af Business Center Bornholm. Projektet er støttet af Bornholms Vækstforum. Også det nye initiativ Næste Stop Bornholm, som Bornholms Politi, Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital står bag, deltog i arrangementet. Formålet med Næste Stop Bornholm er at tiltrække bl.a. politibetjente, sosu-assistenter, læger og sygeplejersker til øen. Foreningen Baglandet, et netværk for eksil-bornholmere, er også involveret i arrangementet. Deltagerne blev valgt efter profil. I år var invitationerne især rettet mod teknikere og ingeniører, idet øens industrivirksomheder netop efterspørger arbejdskraft med den baggrund, men også interesserede fra hospitalsverdenen deltog. Årets program indeholdt to virksomhedsbesøg, foredrag om Bright Green Island, indlæg fra iværksættere, pendlere og tilbageflyttere samt en jobmesse, hvor deltagerne blandt andre kunne møde repræsentanter fra Jensen Denmark, Marel og Bornholms Hospital og en ejendomsmægler. Ifølge den efterfølgende evaluering kan karrieredagen ikke forløbe bedre. Samtlige deltagere bedømte de indlagte virksomhedsbesøg og indlæggene som Gode eller Meget gode, og bortset fra en enkelt, vil alle anbefale andre at deltage i et lignende arrangement. - Vi får ros, og det tager vi til os, siger Louise Kiel, men pointerer, at det er en lang proces, at få flere til øen ad den vej. For eksempel er en karrieredagsdeltager fra i år ved at etablere sig på øen med sin kæreste nu, men den kontakt startede i Så lang tid kan det tage inden alle detaljer er på plads, og man er klar til at tage springet! Fra nær og fjern er øjne rettet mod Bright Green Island Budskabet om øen i Østersøen, der gerne vil være 100 procent bæredygtig og CO2-fri i 2025 er ved at være så udbredt, at delegationer fra Asien, Amerika og Europa har været på besøg i 2013 for at høre nærmere, og Bornholm nærmer sig den ønskede status som foregangs-ø. Business Center Bornholm skriver på sin hjemmeside, at Bright Green Island er visionen om et 100 procent bæredygtigt og CO2-frit samfund i Et samfund, der skaber bæredygtige og miljøvenlige lokale løsninger, vækst og ny forretning og et samfund, der viser verden, hvordan det er muligt for en lille ø at foretage kvalificerede angreb på presserende globale udfordringer som ressourceknaphed og drivhuseffekt. Tankegangen og budskabet er i den grad blevet opsnappet af verden omkring os i det forgangne år, og delegation efter delegation har taget kontakt til Business Center Bornholm for at få hjælp til planlægning af en Energy Tour rundt på øen for, ved selvsyn, at stifte bekendtskab med de mange tiltag. Det betyder at denne del af Business Center Bornholms aktiviteter er i stigning i forhold til tidligere. 32 delegationer med flere end 540 dybt interesserede fagfolk, politikere og journalister fra 12 forskellige lande, inklusiv Danmark, har i løbet af 2013 været rundt på Bornholm for at se, hvordan ønsker og krav omkring bæredygtighed, vedvarende energi og CO2 reduktion spiller sammen med et fuldt moderne og funktionsdygtigt samfund, og hele tiden fokuseres og videreudvikles hen mod målet. De nysgerrige delegationsmedlemmer har repræsenteret interesser så langt væk fra som Kina, Japan, Sydkorea og Malaysia, de er kommet fra USA og Canada og fra forskellige midt-europæiske lande og vores nabolande som Polen, Sverige og Finland. Mange besøg Delegationerne er ofte kommet for at høre om tankegangen bag Bright Green Island og om, hvordan initiativet bliver gjort til konkret handling, men lige så tit har der været hæftet andre forskellige specifikke besøg og møder på besøgsforløbet alt efter hvilket interessefokus delegationerne har haft. Således har EcoGrid-projektet haft rigtig stor interesse, og heraf også Villa Smart i Rønne. Derudover har angrebsvinklerne i forhold til den bæredygtige tankegang ligget på alt fra vandforsyning, varmeforsyning og affaldsbortskaffelse, Grønt Byggeri, konventionel og vedvarende el-produktion til bæredygtig svineproduktion. Udover fysiske besøg på de bornholmske forsyningsvirksomheder, og besøg ved særlige installationer eller på produktionssteder, har mange delegationer haft mulighed for at tale med både private virksomhedsledere, organisationsfolk, politikere og private, og har hermed fået et indtryk af, hvordan de forskellige bornholmske beslutningstagere og interessehavere samarbejder for en grønnere, fælles fremtid.

6 6 Rigtige beregninger bag politiske beslutninger Bornholm har i dag Danmarks bedste simulator, der ned i mindste detalje kan beregne konsekvenser af politikernes, borgernes og virksomhedernes handlinger på energiområdet. Nu skal den på arbejde. Den beregningsmodel firmaet Logics afleverede til Foreningen Energiudvikling Bornholm (EUB) og Business Center Bornholm i begyndelsen af marts er den mest omfattende simulatormodel i Danmark i dag. EUB, der består af Østkraft, BOFA, Rønne Varme, Bornholms Forsyning og Business Center Bornholm, bestilte simulatoren for halvandet år siden, fordi man vil have et realistisk grundlag at arbejde sammen på omkring energiudvikling. Opgaven med at konstruere og programmere simulatoren blev lagt i hænderne på senior partner i Logics, Steen Søgaard, og han er ikke i tvivl om, at alle parter bliver begejstrede. Modellen kan med stor nøjagtighed beregne en lang række konsekvenser af en beslutning på få minutter. Model Bornholm Computermodellen har fået forhåndsindkodet helt aktuelle tal om Bornholm. Her er indbyggere, der findes opvarmede bygninger på øen, og det bebyggede areal udgør 6,5 millioner kvadratmeter. Der er også lagt tal ind, som viser aktuelle temperaturer, vindhastighed og lys intensitet fra tre forskellige målestationer på Bornholm målt hver eneste time døgnet rundt et helt år i træk. Og endelig er der lagt den aktuelle energiproduktion og energiforbrug gennem døgnet over et helt år ind i modellen. Grundindstillingen er altså en nøjagtig gengivelse af, hvad der foregår ude i virkeligheden i løbet af et år og i løbet af enkelte dage, timer og minutter i døgnet. Herfra kan man begynde at ændre på parametrene og for eksempel sige, at der bliver etableret en havvindmøllepark eller en solcellepark, eller at endnu flere bornholmere køber en husstandsvindmølle, isolerer deres huse bedre eller indlægger jordvarmeanlæg og så sætter man modellen til at regne på konsekvenserne af de handlinger. Efter tre til fem minutter ruller en lang række konsekvensberegninger ud. Det er på grundlag af disse beregninger, politikere, borgere og investorer kan træffe beslutninger. - Modellen regner rigtigt, det har vi testet, siger Steen Søgaard. Den viser de korrekte konsekvenser, af forskellige energiinvesteringer. Hvilke investeringer der herefter konkret bliver gennemført, det er stadig et politisk spørgsmål. Men der er ingen tvivl om, at de beslutninger, der bliver draget på Bornholm fra nu af vil basere sig på en langt større og helt reel indsigt i forhold til tidligere tiders gisninger. Nye krav I Bornholms Regionskommunes teknik- og miljøforvaltning har man betalt en del af udgifterne til udviklingen af simulatoren. Her glæder man sig over, alt den hjælp man nu kan få i forbindelse med de vanskelige politiske beslutninger omkring forsyningsselskabernes fremtid, som skal tages. Men man ser også andre muligheder. - Vi har allerede bestilt en videreudvikling af modellen, så vi også kan lægge transportberegninger ind, siger centerchef Louise Lyng Bojesen. Vi vil for eksempel gerne vide, hvad det betyder for el-produktionen på øen, hvis man begynder at køre i el-biler. - Den del af simulatoren er klar om et års tid, lover seniorpartner i Logics, Steen Søgaard, og siger, at EUB fra nu af kan bygge videre på modellen, så den kan simulere flere og flere konsekvenser af forskellige problemstillinger. Årsskrift simulator Guldægget Den nye simulator kan blive et guldæg for Bornholm, fordi den er unik i Danmark. Bornholm kan mod betaling tage beregningsopgaver ind fra andre kommuner, eller simpelthen sælge simulator-modeller til andre kommuner. - Det står EUB frit for, det er foreningen, der ejer modellen af det bornholmske energisystem, understreger Steen Søgaard, og peger på, at Bornholm for alvor kan sælge sig selv som Bright Green Test Island med modellen ved hånden.

7 7 Årsberetning 2013 fra Bornholms Erhvervsfond Støtte til 17 projekter og nye muligheder på vej Bornholms Erhvervsfond, der administreres af Business Center Bornholm, kunne i 2013 give tilsagn til investeringsprojekter i 17 forskellige bornholmske virksomheder med en samlet sum på 12.5 millioner kroner. Det er især virksomheder indenfor turistsektoren, landbrug og fiskeri samt jern- og metalindustrien, der har modtaget hovedparten af de nye lån. Bornholms Erhvervsfond modtog i alt 25 ansøgninger i 2013, og 70% af dem endte med at få et JA. - Rent praktisk betyder de nye lånetilsagn, at Bornholms Erhvervsfond har medfinansieret etablering af 11 nye arbejdspladser på øen i det forgangne år, siger Fondens administrator Erik Mogensen, og oplyser, at der er tale om et fald i både antal af ansøgninger og ansøgt beløb i forhold til foregående år. Han oplyser, at Fonden har ca. 20 millioner kroner til disposition for nyudlån i 2014, men at det indtil nu er småt med nye ansøgninger. I Bornholms Erhvervsfond håber man dog, at investeringslysten meget snart vender tilbage og aktivitetsniveauet ude i erhvervslivet vil begynde at stige igen. Det glæder derfor Fondens administrator, at Fondens udlånspraksis er blevet ændret således, at bestyrelsen, i en forsøgsperiode, har mulighed for at yde lån i begrænset omfang til ejerskifte. Ændringen passer rigtig godt til Bornholm, som helt generelt oplever færre ejer- og generationsskifter, blandt andet fordi det har været svært at tilføre den fornødne finansiering. Det må formodes, at en række virksomheder står overfor et ejerskifte i de kommende år, specielt fordi gennemsnitsalderen er relativ høj blandt bornholmske virksomhedsejere. Et køb af en eksisterende virksomhed vil ofte være et rigtig godt alternativ til at starte en ny virksomhed, og eventuelle lån fra Bornholms Erhvervsfond kan hermed være med til at sikre, at arbejdspladserne forbliver på Bornholm. - Lukningstruslen mod slagteriet i Rønne optager også Fondens bestyrelse en del, påpeger formanden for Fonden, Anne Birgitte Lundholt. Blandt andet overvejer Bornholms Erhvervsfond i samarbejde med Danish Crown at øge lånemulighederne til finansiering af besætningsudvidelser på Bornholm, idet der yderligere skal produceres slagtesvin til slagteriet for at holde det kørende på øen. Bornholms Erhvervsfond blev oprettet i 1972 med en grundkapital på små 5 millioner kroner, men der er sket meget siden dengang. På statustidspunktet for Fondens årsregnskab 2013 er der i alt stillet 70,2 millioner kroner til rådighed for bornholmske virksomheder i form af lån, aktiekapital, anpartskapital samt tilsagn, fordelt på 116 projekter i ca. 105 forskellige virksomheder. Regnskabsmæssigt er der ikke foretaget nævneværdige nye hensættelser i 2013, hvilket tilskrives, at den nedgang, der hidtil har præget det bornholmske erhvervsliv, er skiftet ud med en forsigtig optimisme. - Vi kan håbe, at vi er på vej ud af lavkonjunkturen, siger Erik Mogensen, der forestiller sig, at mange virksomhedsejere, i lighed med 2013, vil benytte det kommende år til at konsolidere sig og lægge til side. Økonomioversigt 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 Økonomioversigt 2010, 2011, 2012 og 2013 Regnskab Regnskab Regnskab Budget INDTÆGTER 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab Budget Kontrakt med Bornholms INDTÆGTER Vækstforum Kontrakter om med administration Bornholms Vækstforum af fonde Kontrakt Kontrakter med Regionskommunen om administration om af fonde web-adm o.lign Huslejeindtægter Kontrakt med Regionskommunen om web-adm Tilskud Huslejeindtægter fra bornholmske virksomheder Sponsorater Tilskud fra og bornholmske andre tilskudvirksomheder Business Center Bornholms blev etableret 2008 Projektindtægter Sponsorater og (indirekte andre tilskud projektudgifter) Refusioner Projektindtægter / Indtægtsdækket (indirekte virksomhed projektudgifter) BCB's målsætning er i henhold til vedtægterne Refusioner / Indtægtsdækket virksomhed I ALT INDTÆGTER at medvirke til at skabe vækst i det bornholmske I ALT INDTÆGTER erhvervsliv til størst mulig gavn for hele det UDGIFTER bornholmske samfund. Dette sker ved en styrket Renter UDGIFTER koordinering af øens erhvervsrettede aktiviteter, Lønninger Renter hvor BCB fungerer som indgangen til de forskel- Markedsføring, Lønninger tilflytterservice og information ligartede services erhvervslivet har brug for. Administrative Markedsføring, udgifter tilflytterservice og information Udgifter Administrative til lokaler og udgifter inventer Udgifter til lokaler og inventer I ALT UDGIFTER BCB's formål er at udmønte Regionskommunens I ALT UDGIFTER og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklings- RESULTAT strategi i praktisk erhvervsfremme og -service. Egenkapital ved udgangen RESULTAT af året Egenkapital ved udgangen af året Business Center Bornholm har i 2013 haft samarbejde med mange forskellige organisationer på øen. Ikke mindst andre erhvervsaktører, konsulenter, pengeinstitutter, advokater, revisorer, forskellige organisationer m.fl. I BCB s service overfor det bornholmske erhvervsliv har disse samarbejder været af stor betydning og vi vil her i beretningen gerne sige alle en stor TAK for samarbejdet. Med fare for måske at glemme en enkelt vover vi alligevel at nævne vores samarbejdsparter i vilkårlig rækkefølge: Bornholms Vækstforum Bornholms Regionskommune Væksthus Hovedstadsregionen Energiudvikling Bornholm Bornholms Akademi Campus Bornholm Øens faglige organisationer Øens arbejdsgiverorganisationer Destination Bornholm Øens Turistinformationer Bornholms Maritime Udviklingscenter Rønne Havn Bright Park Bornholm Øens revisorer Øens advokater CRT Øens pengeinstitutter Bornholms Brand Amba Sparekassen Bornholms Fond Også en tak til vores sponsorer og tilskudsgivere, se nærmere i vores annonce på bagsiden

8 Mange tak... Her på Business Center Bornholm er vi glade. Det er godt at få ros - og det er dejligt at blive pænt omtalt i medierne - MEN det allerbedste er at mærke opbakningen fra de lokale virksomheder. I alt 48 bornholmske virksomheder har i 2013 støttet med et kontant bidrag til Business Center Bornholms lokale erhvervsservice. Det er vi glade for - på egne vegne - og frem for alt fordi virksomhedernes støtte er med til at skabe grobund for vækst og endnu mere erhvervsliv på Bornholm. Det vil vi gerne sige virksomhederne en stor tak for. Business Center Bornholm er indgangsportalen til virksomhedsvejledning og lokal erhvervsservice. De bornholmske virksomheder har således adgang til lokale konsulenter, der yder kompetent vejledning og sparring til både ledere og medarbejdere. Målet er at medvirke til at skabe vækst i det bornholmske erhvervsliv - til størst mulig gavn for hele det bornholmske samfund. Dette gøres blandt andet ved at styrke de bornholmske virksomheder, så de er kvalificeret til at klare både nutidens og fremtidens udfordringer. Business Center Bornholm Store Torv 11, 1, 3700 Rønne, telefon ,

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 OSTKRAFT Samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm. Understøtte kommunens

Læs mere

Bornholms Erhvervsfond Favorabel finansiering på Bornholm

Bornholms Erhvervsfond Favorabel finansiering på Bornholm Favorabel finansiering på Bornholm Formål: Det er Fondens formål at yde støtte i form af lån og ansvarlig kapital til nye og bestående erhvervs - virksomheder på Bornholm, som skønnes at kunne styrke den

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

EcoGrid. Ipsen, køerne og energien. Magasin om det intelligente elsystem. Morten tager temperaturen på vandrerhjemmet. De unge besøger Villa Smart

EcoGrid. Ipsen, køerne og energien. Magasin om det intelligente elsystem. Morten tager temperaturen på vandrerhjemmet. De unge besøger Villa Smart EcoGrid Magasin om det intelligente elsystem Ipsen, køerne og energien Morten tager temperaturen på vandrerhjemmet De unge besøger Villa Smart EcoGrid på Top 10 i verden Klaus Vesløv, markeds- og udviklingschef

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

EcoGrid. Ipsen, køerne og energien. Magasin om det intelligente elsystem. Morten tager temperaturen på vandrerhjemmet. De unge besøger Villa Smart

EcoGrid. Ipsen, køerne og energien. Magasin om det intelligente elsystem. Morten tager temperaturen på vandrerhjemmet. De unge besøger Villa Smart EcoGrid Magasin om det intelligente elsystem Ipsen, køerne og energien Morten tager temperaturen på vandrerhjemmet De unge besøger Villa Smart EcoGrid på Top 10 i verden Klaus Vesløv, markeds- og udviklingschef

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM 1 Forord e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere