Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013

2 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center Bornholm, og i denne årsberetning bliver en række af de større begivenheder og tiltag beskrevet. I 2013 fusionerede de to organisationer, Bornholms Erhvervsråd og bestyrelsen for BCB, til én samlet, stærk organisation, der arbejder og fortsat vil arbejde engageret for fremgang i det bornholmske erhvervsliv. Fokus har været på opsøgende og proaktiv lokal erhvervsservice for såvel øens eksisterende virksomheder som nye iværksættere, markedsføring af Bornholm og øens virksomheder, indsats på tilflytterområdet og information om væksttiltag på øen. Det har blandt andet betydet: - at BCB har haft kontakt med 142 af øens virksomheder og efterfølgende givet konkret vejledning til 73 af disse virksomheder indenfor en stor og meget varieret række områder, - at BCB introducerede sin nye hjemmeside med tydelig information og markedsføring af det samlede erhvervsfremmesystem, - at BCB lancerede den nye kommunikationsstrategi og markedsføringsplan med film og katalog, omhandlende samlet set bornholmske virksomheder, - at BCB har haft kontakt til omkring 100 udenøs borgere med henblik på jobs på øen, og i samarbejde med BRK budt 989 tilflyttere velkommen til Bornholm med brev og brochure og været i løbende dialog med og arrangeret aktiviteter for tilflyttere, - at BCB i 2013 har udgivet 4 B-Business erhvervsmagasiner, hvor Bornholms succeshistorier også videreformidles ud over øens grænser både nationalt og internationalt, og et magasin i samarbejde med Bornholms Vækstforum om alle Bornholms erhvervsfremmeaktører, - at BCB har fortsat den gode fremdrift i det store projekt Grønt Byggeri, som i 2013 virkelig har skubbet til efterspørgslen på energirenoveringer på øen, - at BCB har ledet udviklingsprojektet indenfor turismeerhvervet, Comfortness Koncept Bornholm, som i 2013 havde 38 deltagende partnere indenfor branchen lige fra hoteller og campingpladser til oplevelsesaktører, og - at BCB har været med til at stifte, og fungerer som sekretariat for, den erhvervsdrivende forening Energi Udvikling Bornholm (EUB) som blev stiftet med det overordnede formål at indfri visionen om, at der på Bornholm investeres, implementeres og testes nye teknologier i fuld samfundsskala i et samarbejdende energisystem. BCB s store engagement og involvering, samt de mange og forskelligartede aktiviteter viser, at BCB er en central og væsentlig aktør for væksten i det bornholmske erhvervsliv og samfund. I alt 48 bornholmske virksomheder har i 2013, tilkendegivet deres opbakning til Business Centerets arbejde indenfor lokal erhvervsservice ved at støtte med et kontant bidrag. Jeg er derfor overbevist om, at der også fremover vil være udbredt tilfredshed i det lokale erhvervsliv med Business Center Bornholms virke har også været året, hvor BCB har styrket samarbejdet med mange interessenter på Bornholm og ikke mindst andre erhvervsaktører. Et samarbejde, som vi vil gøre vores til fortsætter i Peter Vesløv Formand for Business Center Bornholms bestyrelse Aktivt år for BCB på de fi re primære indsatsområder Business Center Bornholm har i 2013 arbejdet støt fremad efter de retningslinjer, der blev udstukket i udviklingskontrakten mellem BCB og Bornholms Vækstforum i Indsatsen er fokuseret på fire hovedområder, der tilsammen understøtter udvikling af øens erhvervsliv. Det er efterhånden bredt anerkendt indenfor det bornholmske erhvervsliv, at den service Business Center Bornholm yder, gør en forskel både med hensyn til at styrke de enkelte virksomheder og med hensyn til at øge væksten på Bornholm generelt. Business Center Bornholm har således i 2013 fortsat det arbejde, man startede i 2012, og som er beskrevet i den udviklingskontrakt, man indgik med Bornholms Vækstforum i Arbejdet baserer sig på fire overordnede forretningsområder: A. Udvikle en opsøgende og proaktiv lokal erhvervsservice B. Udvikle og fastholde forretningsrelationer nationalt og internationalt C. Indsats på tilflytterområdet D. Indsats på informationsområdet Lokal erhvervsservice Arbejdet indenfor dette felt har i 2013 betydet, at konsulenterne fra BCB blandt andet har haft kontakt med 142 af øens virksomheder. Af disse 142 modtog 73 virksomheder efterfølgende 158 forskellige vejledningsforløb. Vejledningen, som de 73 virksomheder har modtaget, var primært rettet mod ledelsesudvikling, produktivitetsudvikling og virksomhedernes generelle interne procedurer. En efterfølgende undersøgelse viser at 94,3 procent har været tilfredse med vejledningsforløbet. Forretningsrelationer I 2013 har den overordnede strategi været at støtte bestræbelserne på at skabe flere jobs og nye virksomheder på Bornholm blandt andet ved at markedsføre øen som Bright Green Island. Her har det handlet om dels at skabe og fastholde øens grønne image og dels at forankre øens virksomheder generelt i og omkring BGI-målsætningen. F.eks. er der afholdt 32 Energy Tours samt møder og præsentationer for et stort antal internationale virksomheder udenfor Bornholm, som til dels også var inviteret til og deltog i Ecoisland Global Summit 2013 konferencen, som BCB afviklede i efteråret Derudover var BCB med til at arrangere og afvikle den store internationale ISOkonference, som Dansk Standard afholdt her på øen. Tilfl ytterområdet En af tilflytterprojektets vigtigste opgaver er at tiltrække kompetent arbejdskraft til ledige stillinger på Bornholm. Derfor gennemfører BCB aktiviteter i samarbejde med bornholmske virksomheder. Blandt andet gennemføres hvert år Karrieredagen - således også i Tilflytterprojektet deltager også på relevante messer i Danmark og arrangerer inspirationsture til Bornholm for at vise, hvordan det er at bo og arbejde på Bornholm. En anden vigtig aktivitet er at sikre, at de nye bornholmere bliver på øen. Derfor driver tilflytterprojektet et stort netværk af tilflytterambassadører, som står til rådighed for tilflyttere. BCB laver også arrangementer for tilflyttere, så de kan møde hinanden, og få en snak med tilflytterguiden og tilflytterambassadørerne. Information og markedsføring Siden sidste års generalforsamling har BCB udgivet fire B-magasiner og et special-magasin i forbindelse med Folkemødet 2013, som beskriver alle de bornholmske erhvervsfremmeaktører. Alle magasiner ligger samtidig på internettet på BCBs nye hjemmeside. BCB introducerede i 2013 sin nye hjemmeside, der mere tydeligt informerer og markedsfører det samlede erhvervsfremmesystem på Bornholm. I 2013 blev også BCB s kommunikationsstrategi med blandt andet film, katalog og facebookprofil færdiggjort og lanceret. Endelig har BCB været repræsenteret på forskellige messer og konferencer i løbet af det forgangne år. Business Center Bornholm Store Torv 11, 1. sal 3700 Rønne Tlf.: Hjemmeside: bornholm.biz Telefontider: Mandag - Tordag kl Fredag kl Business Center Bornholms bestyrelse Formandsskab og Forretningsudvalg: Peter Vesløv, DI-Bornholm (formand) Jens Skovgaard, LO-Bornholm (Næstformand) Jane Wickmann, Bornholms Vækstforum Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Benny Schou, Horesta Henrik Erichsen, Bornholms- og Christiansøs Fiskeriforening Lars-Ole Hjort-Larsen, Bornholms Landbrug Morten Iversen, Dansk Byggeri Lars Knudsen, Håndværksrådet Klaus Holm, LO Bornholm Peter Lund Olsen, DA Bornholm Carsten Holm Nielsen, Pengeinstittutterne (Ekstraordinært medlem) Medlemmer med observatørstatus: Winni Grosbøll, Borgmester Steen Colberg Jensen, Viceborgmester Mads Kofod, Campus Bornholm Kolofon: Udgiver: Business Center Bornholm Redaktion: Vibeke Rask Grøn Grafi k: Bornholms Tidende Foto: Berit Hvassum m.fl. Layout og tryk: Bornholms Tidende

3 3 Erhvervsservice til 142 lokale virksomheder Fredrik Romberg, direktør for Business Center Bornholm: Det handler først og fremmest om produktivitet, interne procedurer og ledelsesudvikling, når lokale virksomheder søger vejledning hos os. Evalueringen af 2013 viser, at der er meget stor tilfredshed med den vejledning vi giver, og det er jeg naturligvis meget glad for. Da Business Center Bornholms lokale erhvervsservice i 2012 gik i gang med vejledningen af virksomhederne, var man overbevist om, at behovet først og fremmest ville ligge indenfor ledelses- og virksomhedsudvikling, siger konsulent John Noer, og formodningen har vist sig at holde stik. Statistik for 2013 viser, at 48 procent af samtlige henvendelser til BCB s erhvervsservice-afdeling handlede om produktivitet, interne procedurer og ledelsesudvikling i virksomhederne. -Der er et kæmpe stort behov for at få ordentlig struktur på dagligdagen i mange virksomheder, siger John Noer. Behov for at få styr på arbejdsgangene, papirgangene og organisationen således, at ejer-lederen kan få mulighed for at træde et skridt tilbage, så han/hun kan få overblik over virksomheden og træffe korrekte beslutninger. - Der er kun én, der kan og skal træffe den slags beslutninger, og det er chefen, derfor skal der være tid til ledelse og udvikling, ellers går det galt på sigt, påpeger John Noer. De mange små og mellemstore bornholmske virksomheder har typisk udviklet sig fra at være en enkelt-mands virksomhed, der har fået mere og mere travlt. Efterhånden er der ansat én mere og én mere, og i dag står man måske med ansatte, og kravet til chefen er pludselig blevet et helt andet. John Noer har ofte set, at chefen er dybt engageret i det faglige arbejde virksomheden udfører, og ledelse og forretningsudvikling er gledet i baggrunden. Han forklarer, at man i erhvervsservice regi i det forgangne år, har arbejdet videre med 71 virksomheder, netop med stort fokus på virksomhedernes strukturelle organisering. - Ved at komme udefra med nye, friske øjne kan vi hjælpe med at få en hensigtsmæssig struktur og nogle gode rutiner bygget op, hvilket som regel fører til et bedre bundlinjeresultat, eller at ejer-lederen kan få sin egen arbejdstid nedsat til et nogenlunde acceptabelt niveau. Erhvervsservice har i det hele taget haft ledelse som nøgleord siden starten i 2012 og har blandt andet arrangeret ledelseskurser sammen med Teknologiske Institut, hvor der i 2013 deltog i alt 28 virksomhedsledere. - På et kursus deltog for første gang tre landmænd, og det er vi utrolig glade for, siger John Noer og peger på, at uanset om man driver landbrug eller anden virksomhed er problemstillingerne omkring ledelse, medarbejdere, arbejdsstrukturer og ansvarsfordeling de samme. Han understreger, at ledelsesudvikling også i 2014 er et højt prioriteret vejledningsområde. Salg og markedsføring En anden stor aktivitet for BCB s erhvervsservice i 2013 har været at skabe opmærksomhed på virksomhedernes salgskanaler og kundegrupper for med den viden, målrettet at øge væksten i virksomheden. - Det er typisk vejledning vi giver ude i de enkelte virksomheder, understreger John Noer. Han opfordrer til en nøje gennemgang af regnskaberne for at se, hvad det præcist er, der skaber omsætning og overskud. Det vil, alt andet lige, være indenfor det område, at virksomheden skal forsøge at øge sine aktiviteter på sigt. -Har man ikke allerede et regnskabssystem, der tager højde for den type differentiering på indtægts- og udgiftssiden, vejleder vi naturligvis omkring mulighederne. Markedsføring i dag er mange ting og erhvervsservice har derfor afholdt et gå-hjem-møde med titlen Vækst via de sociale medier. Det var populært! - Hele 58 personer dukkede op, fortæller John Noer. Nogle vidste meget om emnet, andre næsten intet, men var nysgerrige. Der var stor tilfredshed med mødet og 2/3 dele af deltagerne var meget interesserede i at lære mere. 20 gav udtryk for, at de rigtig gerne ville indgå i et netværk, så erfaringer kunne udveksles og ideer diskuteres. Der blev fundet en dato, men kun 8 tilmeldte sig netværksmødet, så man valgte i fælles forståelse at sætte netværket på stand-by på ubestemt tid. - Vi har stadig antennerne ude, for at finde flere interesserede, da vi mener, at netværk kan være et vigtigt led i afsætningsudvikling hos en række bornholmske virksomheder, fortæller John Noer. En tilfredshedsmåling Efter hvert møde eller forløb beder BCB s erhvervsservice om en evaluering af forløbet. En samlet bedømmelse af årets tilbagemeldinger viser, at deltagerne er meget tilfredse og føler sig bedre rustet til at imødegå fremtidens udfordringer. De adspurgte deltagere har også været meget tilfredse med den /de konsulenter, de har været i kontakt med og syntes vejledningen har været både effektiv og målrettet. Endelig er 90 procent af de adspurgte faktisk villige til at betale et beløb, for en fremtidig rådgivning viser spørgeskemaundersøgelsen, og stort set alle er parat til at anbefale andre at søge vejledning hos BCB. Informations- og rådgivningsaktiviteter 2013: 1. Ny hjemmeside 2. Ny folder der præsenterer Lokal erhvervsservice 3. Der er afholdt møder med revisorer og banker 4. Et gå-hjem-møde med titlen Vækst gennem sociale medier 5. Information om BCB / erhvervsservice indenfor egne netværk og handels- og erhvervsforeninger 6. Ledelseskursus i samarbejde med Teknologisk Institut 7. Direkte og telefonisk vejledning/rådgivning 142 gange 8. Magasinet Business Bornholm er udkommet 4 gange i 2013 Tema om Energi, tillæg til Berlingske Tidende og Århus Stiftstidende februar 2014: Bornholm er test-ø for hele Europa Solskinsøen får en helt ny betydning, når Bornholms Regionskommune kommer i mål med den overordnede vision om at være 100 % fossilfri i Solenergi udgør sammen med vind og biomasse det brændstof, der skal sætte fart på udviklingen frem mod visionen. På Bornholm arbejder beslutningstagerne på at gøre øen til Bright Green Island og 100 procent fossilfri i energiproduktionen. I bestræbelserne på at nå dertil har forskellige lokale organisationer og myndigheder involveret sig i forsknings- og udviklingsprojekter, der tilsammen gør Bornholm til én stor prøveklud for udvikling af grøn energi. Med én procent af Danmarks befolkning og en fuldt sammenlignelig sammensætning af borgere og virksomheder på Bornholm i forhold til resten af Danmark, er øen noget nær perfekt som test-ø, og i særlig grad fordi Bornholm har sit eget energisystem, som giver kontrol med alt ind- og udgående strøm. Det gør det muligt at lave tests uden forstyrrende elementer. Ifølge Fredrik Romberg, direktør i Business Center Bornholm og medlem af regeringens vækstteam for energi og klima, ligger Bornholm efterhånden forrest i feltet af smart grid-eksperter, og det betyder, at resten af Danmark og Europa kan lære af øens erfaringer. - Den energiplanlægning vi tester i øjeblikket vil komme hele Danmark til gode, siger han og peger på, at der er stor opmærksomhed omkring øens projekter ikke mindst fra udlandet. Vindenergi er en luftig størrelse Bornholm er blevet valgt som test-ø for EcoGrid EU, der er et internationalt demonstrationsprojekt, hvor 2000 bornholmske forbrugere tester nye muligheder for at styre deres elforbrug. Det er der behov for i fremtiden, hvor det meste el vil komme fra vedvarende energikilder. Når der er vindstille, eller solen ikke skinner, er der mindre el til rådighed, og så er det smart, hvis forbrugerne skruer ned for forbruget og flytter det til perioder, hvor der produceres mere el. I Danmark har vi en målsætning om at halvdelen af elforbruget i 2020 skal dækkes af vindmøller, og det er en kilde, vi ikke er herre over. Derfor skal vi ifølge Maja Bendtsen, der er projektleder for EcoGrid EU, finde ud af, hvordan vi kan tilpasse forbruget til svingningen i energiproduktionen. - Det automatiske udstyr vi tester i projektet, kan hjælpe os med at planlægge energiforbruget, så det går mindst muligt ud over vores komfort, siger hun og henviser til varmeregulering, som et godt sted at begynde. Aftensmad uanset sol og vind - Det betyder ikke så meget, at varmen ikke ligger præcist, som vi ønsker, bare den ligger inden for et fastsat interval, siger Maja Bendtsen. Men det vil være meget indgribende, hvis vi pludselig ikke kan lave mad på komfuret, se tv eller lade telefonen op, når vi vil. At fremtiden rummer mange spørgsmål, kan Klaus Vesløv skrive under på. Han er udviklingschef i energiselskabet Østkraft, der deltager i et stort fællesprojekt på Bornholm om udvikling af en simuleringsmodel. Modellen simulerer energisystemet og viser udfaldet af en række hvad nu hvis. -spørgsmål. - Ændringer i forbrugernes tilgang til egenproduktion og forbrug af energi, samt, ikke mindst, nye teknologier betyder stor usikkerhed om den retning energisektoren skal bevæge sig i, fortæller Klaus Vesløv. Bornholm fi nder balancen Han forklarer, at for at træffe bedst mulige beslutninger omkring investering og strategi er der behov for at undersøge forskellige fremtidsscenarier, og han giver nogle eksempler: - Hvad nu hvis Bornholm pludselig får 6000 el-biler og alle bilister vil lade dem op på samme tid? Eller hvad nu hvis vi implementerer et stort geotermi anlæg, anlægger en stor vindmøllepark eller noget helt fjerde? Louise Lyng Bojesen, centerchef for Teknik og Miljø i Bornholms Regionskommune er enig i at simuleringsmodellen er et uvurderligt redskab i bestræbelserne på at finde en balance. Modellen kan sætte alle ressourcer i spil og regne på udvalgte parametre, så investeringerne kan foretages ud fra bedste og billigste scenario. - Her indgår fjernvarme, siger hun. Vi kan se, hvad vi bruger af biomasse i dag og simulere, hvor meget vi erstatter, hvis vi vælger at koble solvarme på anlægget. Hermed bliver der frigjort biomasse til andre ting. - På den måde kan vi hele tiden afbalancere ressourcer og forbrug.

4 4 Bright Green Island Innovation i fuld gang Markedet for bæredygtige produkter og ydelser vokser hastigt. Det har ført 20 bornholmske virksomheder ind i et innovationsforløb i Business Center Bornholm regi. Drømmen er at være først med nye grønne produkter og bæredygtige forretningsmodeller. En række bornholmske virksomheder deltager i øjeblikket i et innovationsprogram, som gerne skal føre frem til produktion af bæredygtige varer og ydelser. Programmet, Bright Green Island Innovation, er et tidsbegrænset projekt i regi af projekt Grønt Byg under Business Center Bornholm (BCB). Det startede i december sidste år og løber frem til midt på sommeren. - I alt 20 virksomheder tilmeldte sig, siger Søren Femmer Jensen, der står i spidsen for innovationsprogrammet. Enkelte virksomheder hoppede fra igen efter de indledende samtaler, andre har kørt et længere forløb, og er nu i stand til selv at køre videre med deres intentioner om forretningsudvikling, og endelig fortsætter de resterende virksomheder målrettet mod direkte produktudvikling og produktlancering. Der er generelt et behov for at geare erhvervsvirksomheder til fremtidens grønne økonomi, hvilket betyder mindre ressourceforbrug, miljøvenlig produktion og i visse tilfælde også et større samfundsengagement, men kendsgerningen er, at nyskabelser og produktudvikling oftest skabes i store virksomheder, der har råd til at drive udviklingsafdelinger, lave markedsundersøgelser og tilpasse forretningsmodellen til et nyt set up. - Derfor dette projektet, som er et tilbud om at være de typisk, mindre bornholmske virksomheders udviklingsafdeling, forklarer Søren Femmer Jensen. I projektregi kan de bevæge sig ud på ukendt territorium og afprøve ideerne om ny bæredygtig produkt-, koncept- eller forretningsudvikling. Mange ideer De deltagende virksomheder har konkrete idéer, eller et ønske om at udvikle bæredygtige koncepter eller produkter, men har behov for råd og vejledning for at komme videre. - Den hjælpende hånd får de gennem programmet, forklarer Søren Femmer Jensen. Ambitionen er, at de deltagende virksomheder til sommer står med en knivskarp konceptbeskrivelse, som på to sider gør rede for deres idé. Tanken er, at de med beskrivelsen i hånden skal kunne gå til investorer, banker eller samarbejdspartnere og komme videre med deres projekt. Intentionen bag programmet, Bright Green Island Innovation er fra BCB s side, at virksomhedernes idéer bliver til produkter, som kommer på markedet og skaber vækst og arbejdspladser på øen. -Bornholmske virksomheder har den fordel, at de i kraft af Bright Green Island-brandet allerede er en del af en fortælling om bæredygtighed, tilføjer Søren Femmer Jensen og understreger, at programmet arbejder med virksomheder, der helhjertet ønsker at tage del i den grønne omstilling. Virksomhederne i programmet har en målsætning om, at en del af deres kerneforretning skal være baseret på bæredygtige produkter eller services. Kunst og møbler Søren Femmer Jensen, pointerer, at bæredygtighed både kan udspringe af avancerede løsninger og af helt almindelig snusfornuft og lavpraktiske genbrugstanker. Solceller, vindmøller eller el-biler er kun en del af den bæredygtige strømning. - Der findes et hav af bæredygtige løsninger, som slet ikke involverer teknologi, siger han og nævner et eksempel: den hollandske designer Piet Van Eek, der blandt andet laver møbler og kunst af genbrugstræ. - Udfra den ide har bornholmske Grennesminde skabt visionen Bornholms Designfabrik, fortæller han. Også Nexø Vodbinderi arbejder konstruktivt med genbrug af gamle trawl. Der kasseres tonsvis af trawl hver år, hvis de kan genbruges eller benyttes til noget helt nyt, er det et skridt i rigtige retning, når vi taler om bæredygtighed, mindre ressourceforbrug og nedsat CO2-udslip. Et bæredygtigt element kan også være et socialt bedre miljø på en arbejdsplads, hvor der er plads til folk, der kun kan arbejde på nedsat tid eller har særlige behov, og bæredygtighed kan være et alternativt forretningskoncept. Her nævner Søren Femmer Jensen leasing af børnetøj som eksempel: - Man sælger et abonnement på brugt børnetøj. Det betyder, at abonnenten med jævne mellemrum modtager en pakke genbrugstøj, der passer ens barn. Når det er blevet for småt, returneres det, og abonnenten modtager en ny stak i en større størrelse. Børnetøj bliver jo sjældent slidt op af ét barn. Søren Femmer Jensen kan nævne mange andre eksempler på lignende bæredygtige produkter og ydelser, som lige så vel kan opstå og udvikles i bornholmske virksomheder. Dog er det utopisk at tro, at alle idéerne, som er oppe at vende i Bright Green Island Innovation vil føre til noget, der står på hylderne om nogle år. Men han mener, at der er interessante tiltag og tanker, og er overbevist om, at de processer, deltagerne har gang i, vil komme både dem og øen til gavn. En nu-og-h giver håb fo 55 potentielle arbejdstagere og tilflyttere havde en rigtig informativ dag på øen, da Business Center Bornholm i samarbejde med initiativet Næste Stop Bornholm og BAGlandet afholdt Karrieredag En mørk februar-morgen fløj 55 potentielle tilflyttere fra København til Bornholm for at deltage i årets karrieredag, men selv om der endnu ikke er kommet konkret handling ud af mødet mellem de job-interesserede og det bornholmske erhvervsliv, har dagen alligevel været tilfredsstillende for begge parter. Det viser den meget positive evaluering de besøgende har afleveret. - Det er svært at få et perfekt match mellem gæst og virksomhed nu og her, men det er langtidseffekten, vi håber på, fortæller Business Center Bornholms tilflytterguide Louise Kiel, der står som praktisk arrangør af Karrieredagen. Det overordnede formål med Karrieredagen er at introducere deltagerne for nogle af øens spændende arbejdspladser, så de får øjnene op for, at et liv på Bornholm sagtens kan indeholde en udfordrende og interessant karriere og samtidig byde på gode boligmuligheder og mange fritids- og familiemuligheder. Louise Kiel peger på, at gæsterne naturligvis er nødt til at vende en eventuel flytning til Bornholm med ægtefælle, kæreste og familie, men hvis interessen for øen er vagt, og budskabet om job og boligmuligheder på Bornholm bliver spredt, lykkes det måske på et tidspunkt at få ny-tilflyttere til øen. - Men Bornholm har ikke råd til at lade være

5 5 er succes r fremtiden med at præsentere sig overfor ny-uddannede og arbejdssøgende, mener hun. Karrieredagen er arrangeret af tilflytterprojektet, som varetages af Business Center Bornholm. Projektet er støttet af Bornholms Vækstforum. Også det nye initiativ Næste Stop Bornholm, som Bornholms Politi, Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital står bag, deltog i arrangementet. Formålet med Næste Stop Bornholm er at tiltrække bl.a. politibetjente, sosu-assistenter, læger og sygeplejersker til øen. Foreningen Baglandet, et netværk for eksil-bornholmere, er også involveret i arrangementet. Deltagerne blev valgt efter profil. I år var invitationerne især rettet mod teknikere og ingeniører, idet øens industrivirksomheder netop efterspørger arbejdskraft med den baggrund, men også interesserede fra hospitalsverdenen deltog. Årets program indeholdt to virksomhedsbesøg, foredrag om Bright Green Island, indlæg fra iværksættere, pendlere og tilbageflyttere samt en jobmesse, hvor deltagerne blandt andre kunne møde repræsentanter fra Jensen Denmark, Marel og Bornholms Hospital og en ejendomsmægler. Ifølge den efterfølgende evaluering kan karrieredagen ikke forløbe bedre. Samtlige deltagere bedømte de indlagte virksomhedsbesøg og indlæggene som Gode eller Meget gode, og bortset fra en enkelt, vil alle anbefale andre at deltage i et lignende arrangement. - Vi får ros, og det tager vi til os, siger Louise Kiel, men pointerer, at det er en lang proces, at få flere til øen ad den vej. For eksempel er en karrieredagsdeltager fra i år ved at etablere sig på øen med sin kæreste nu, men den kontakt startede i Så lang tid kan det tage inden alle detaljer er på plads, og man er klar til at tage springet! Fra nær og fjern er øjne rettet mod Bright Green Island Budskabet om øen i Østersøen, der gerne vil være 100 procent bæredygtig og CO2-fri i 2025 er ved at være så udbredt, at delegationer fra Asien, Amerika og Europa har været på besøg i 2013 for at høre nærmere, og Bornholm nærmer sig den ønskede status som foregangs-ø. Business Center Bornholm skriver på sin hjemmeside, at Bright Green Island er visionen om et 100 procent bæredygtigt og CO2-frit samfund i Et samfund, der skaber bæredygtige og miljøvenlige lokale løsninger, vækst og ny forretning og et samfund, der viser verden, hvordan det er muligt for en lille ø at foretage kvalificerede angreb på presserende globale udfordringer som ressourceknaphed og drivhuseffekt. Tankegangen og budskabet er i den grad blevet opsnappet af verden omkring os i det forgangne år, og delegation efter delegation har taget kontakt til Business Center Bornholm for at få hjælp til planlægning af en Energy Tour rundt på øen for, ved selvsyn, at stifte bekendtskab med de mange tiltag. Det betyder at denne del af Business Center Bornholms aktiviteter er i stigning i forhold til tidligere. 32 delegationer med flere end 540 dybt interesserede fagfolk, politikere og journalister fra 12 forskellige lande, inklusiv Danmark, har i løbet af 2013 været rundt på Bornholm for at se, hvordan ønsker og krav omkring bæredygtighed, vedvarende energi og CO2 reduktion spiller sammen med et fuldt moderne og funktionsdygtigt samfund, og hele tiden fokuseres og videreudvikles hen mod målet. De nysgerrige delegationsmedlemmer har repræsenteret interesser så langt væk fra som Kina, Japan, Sydkorea og Malaysia, de er kommet fra USA og Canada og fra forskellige midt-europæiske lande og vores nabolande som Polen, Sverige og Finland. Mange besøg Delegationerne er ofte kommet for at høre om tankegangen bag Bright Green Island og om, hvordan initiativet bliver gjort til konkret handling, men lige så tit har der været hæftet andre forskellige specifikke besøg og møder på besøgsforløbet alt efter hvilket interessefokus delegationerne har haft. Således har EcoGrid-projektet haft rigtig stor interesse, og heraf også Villa Smart i Rønne. Derudover har angrebsvinklerne i forhold til den bæredygtige tankegang ligget på alt fra vandforsyning, varmeforsyning og affaldsbortskaffelse, Grønt Byggeri, konventionel og vedvarende el-produktion til bæredygtig svineproduktion. Udover fysiske besøg på de bornholmske forsyningsvirksomheder, og besøg ved særlige installationer eller på produktionssteder, har mange delegationer haft mulighed for at tale med både private virksomhedsledere, organisationsfolk, politikere og private, og har hermed fået et indtryk af, hvordan de forskellige bornholmske beslutningstagere og interessehavere samarbejder for en grønnere, fælles fremtid.

6 6 Rigtige beregninger bag politiske beslutninger Bornholm har i dag Danmarks bedste simulator, der ned i mindste detalje kan beregne konsekvenser af politikernes, borgernes og virksomhedernes handlinger på energiområdet. Nu skal den på arbejde. Den beregningsmodel firmaet Logics afleverede til Foreningen Energiudvikling Bornholm (EUB) og Business Center Bornholm i begyndelsen af marts er den mest omfattende simulatormodel i Danmark i dag. EUB, der består af Østkraft, BOFA, Rønne Varme, Bornholms Forsyning og Business Center Bornholm, bestilte simulatoren for halvandet år siden, fordi man vil have et realistisk grundlag at arbejde sammen på omkring energiudvikling. Opgaven med at konstruere og programmere simulatoren blev lagt i hænderne på senior partner i Logics, Steen Søgaard, og han er ikke i tvivl om, at alle parter bliver begejstrede. Modellen kan med stor nøjagtighed beregne en lang række konsekvenser af en beslutning på få minutter. Model Bornholm Computermodellen har fået forhåndsindkodet helt aktuelle tal om Bornholm. Her er indbyggere, der findes opvarmede bygninger på øen, og det bebyggede areal udgør 6,5 millioner kvadratmeter. Der er også lagt tal ind, som viser aktuelle temperaturer, vindhastighed og lys intensitet fra tre forskellige målestationer på Bornholm målt hver eneste time døgnet rundt et helt år i træk. Og endelig er der lagt den aktuelle energiproduktion og energiforbrug gennem døgnet over et helt år ind i modellen. Grundindstillingen er altså en nøjagtig gengivelse af, hvad der foregår ude i virkeligheden i løbet af et år og i løbet af enkelte dage, timer og minutter i døgnet. Herfra kan man begynde at ændre på parametrene og for eksempel sige, at der bliver etableret en havvindmøllepark eller en solcellepark, eller at endnu flere bornholmere køber en husstandsvindmølle, isolerer deres huse bedre eller indlægger jordvarmeanlæg og så sætter man modellen til at regne på konsekvenserne af de handlinger. Efter tre til fem minutter ruller en lang række konsekvensberegninger ud. Det er på grundlag af disse beregninger, politikere, borgere og investorer kan træffe beslutninger. - Modellen regner rigtigt, det har vi testet, siger Steen Søgaard. Den viser de korrekte konsekvenser, af forskellige energiinvesteringer. Hvilke investeringer der herefter konkret bliver gennemført, det er stadig et politisk spørgsmål. Men der er ingen tvivl om, at de beslutninger, der bliver draget på Bornholm fra nu af vil basere sig på en langt større og helt reel indsigt i forhold til tidligere tiders gisninger. Nye krav I Bornholms Regionskommunes teknik- og miljøforvaltning har man betalt en del af udgifterne til udviklingen af simulatoren. Her glæder man sig over, alt den hjælp man nu kan få i forbindelse med de vanskelige politiske beslutninger omkring forsyningsselskabernes fremtid, som skal tages. Men man ser også andre muligheder. - Vi har allerede bestilt en videreudvikling af modellen, så vi også kan lægge transportberegninger ind, siger centerchef Louise Lyng Bojesen. Vi vil for eksempel gerne vide, hvad det betyder for el-produktionen på øen, hvis man begynder at køre i el-biler. - Den del af simulatoren er klar om et års tid, lover seniorpartner i Logics, Steen Søgaard, og siger, at EUB fra nu af kan bygge videre på modellen, så den kan simulere flere og flere konsekvenser af forskellige problemstillinger. Årsskrift simulator Guldægget Den nye simulator kan blive et guldæg for Bornholm, fordi den er unik i Danmark. Bornholm kan mod betaling tage beregningsopgaver ind fra andre kommuner, eller simpelthen sælge simulator-modeller til andre kommuner. - Det står EUB frit for, det er foreningen, der ejer modellen af det bornholmske energisystem, understreger Steen Søgaard, og peger på, at Bornholm for alvor kan sælge sig selv som Bright Green Test Island med modellen ved hånden.

7 7 Årsberetning 2013 fra Bornholms Erhvervsfond Støtte til 17 projekter og nye muligheder på vej Bornholms Erhvervsfond, der administreres af Business Center Bornholm, kunne i 2013 give tilsagn til investeringsprojekter i 17 forskellige bornholmske virksomheder med en samlet sum på 12.5 millioner kroner. Det er især virksomheder indenfor turistsektoren, landbrug og fiskeri samt jern- og metalindustrien, der har modtaget hovedparten af de nye lån. Bornholms Erhvervsfond modtog i alt 25 ansøgninger i 2013, og 70% af dem endte med at få et JA. - Rent praktisk betyder de nye lånetilsagn, at Bornholms Erhvervsfond har medfinansieret etablering af 11 nye arbejdspladser på øen i det forgangne år, siger Fondens administrator Erik Mogensen, og oplyser, at der er tale om et fald i både antal af ansøgninger og ansøgt beløb i forhold til foregående år. Han oplyser, at Fonden har ca. 20 millioner kroner til disposition for nyudlån i 2014, men at det indtil nu er småt med nye ansøgninger. I Bornholms Erhvervsfond håber man dog, at investeringslysten meget snart vender tilbage og aktivitetsniveauet ude i erhvervslivet vil begynde at stige igen. Det glæder derfor Fondens administrator, at Fondens udlånspraksis er blevet ændret således, at bestyrelsen, i en forsøgsperiode, har mulighed for at yde lån i begrænset omfang til ejerskifte. Ændringen passer rigtig godt til Bornholm, som helt generelt oplever færre ejer- og generationsskifter, blandt andet fordi det har været svært at tilføre den fornødne finansiering. Det må formodes, at en række virksomheder står overfor et ejerskifte i de kommende år, specielt fordi gennemsnitsalderen er relativ høj blandt bornholmske virksomhedsejere. Et køb af en eksisterende virksomhed vil ofte være et rigtig godt alternativ til at starte en ny virksomhed, og eventuelle lån fra Bornholms Erhvervsfond kan hermed være med til at sikre, at arbejdspladserne forbliver på Bornholm. - Lukningstruslen mod slagteriet i Rønne optager også Fondens bestyrelse en del, påpeger formanden for Fonden, Anne Birgitte Lundholt. Blandt andet overvejer Bornholms Erhvervsfond i samarbejde med Danish Crown at øge lånemulighederne til finansiering af besætningsudvidelser på Bornholm, idet der yderligere skal produceres slagtesvin til slagteriet for at holde det kørende på øen. Bornholms Erhvervsfond blev oprettet i 1972 med en grundkapital på små 5 millioner kroner, men der er sket meget siden dengang. På statustidspunktet for Fondens årsregnskab 2013 er der i alt stillet 70,2 millioner kroner til rådighed for bornholmske virksomheder i form af lån, aktiekapital, anpartskapital samt tilsagn, fordelt på 116 projekter i ca. 105 forskellige virksomheder. Regnskabsmæssigt er der ikke foretaget nævneværdige nye hensættelser i 2013, hvilket tilskrives, at den nedgang, der hidtil har præget det bornholmske erhvervsliv, er skiftet ud med en forsigtig optimisme. - Vi kan håbe, at vi er på vej ud af lavkonjunkturen, siger Erik Mogensen, der forestiller sig, at mange virksomhedsejere, i lighed med 2013, vil benytte det kommende år til at konsolidere sig og lægge til side. Økonomioversigt 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 Økonomioversigt 2010, 2011, 2012 og 2013 Regnskab Regnskab Regnskab Budget INDTÆGTER 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab Budget Kontrakt med Bornholms INDTÆGTER Vækstforum Kontrakter om med administration Bornholms Vækstforum af fonde Kontrakt Kontrakter med Regionskommunen om administration om af fonde web-adm o.lign Huslejeindtægter Kontrakt med Regionskommunen om web-adm Tilskud Huslejeindtægter fra bornholmske virksomheder Sponsorater Tilskud fra og bornholmske andre tilskudvirksomheder Business Center Bornholms blev etableret 2008 Projektindtægter Sponsorater og (indirekte andre tilskud projektudgifter) Refusioner Projektindtægter / Indtægtsdækket (indirekte virksomhed projektudgifter) BCB's målsætning er i henhold til vedtægterne Refusioner / Indtægtsdækket virksomhed I ALT INDTÆGTER at medvirke til at skabe vækst i det bornholmske I ALT INDTÆGTER erhvervsliv til størst mulig gavn for hele det UDGIFTER bornholmske samfund. Dette sker ved en styrket Renter UDGIFTER koordinering af øens erhvervsrettede aktiviteter, Lønninger Renter hvor BCB fungerer som indgangen til de forskel- Markedsføring, Lønninger tilflytterservice og information ligartede services erhvervslivet har brug for. Administrative Markedsføring, udgifter tilflytterservice og information Udgifter Administrative til lokaler og udgifter inventer Udgifter til lokaler og inventer I ALT UDGIFTER BCB's formål er at udmønte Regionskommunens I ALT UDGIFTER og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklings- RESULTAT strategi i praktisk erhvervsfremme og -service. Egenkapital ved udgangen RESULTAT af året Egenkapital ved udgangen af året Business Center Bornholm har i 2013 haft samarbejde med mange forskellige organisationer på øen. Ikke mindst andre erhvervsaktører, konsulenter, pengeinstitutter, advokater, revisorer, forskellige organisationer m.fl. I BCB s service overfor det bornholmske erhvervsliv har disse samarbejder været af stor betydning og vi vil her i beretningen gerne sige alle en stor TAK for samarbejdet. Med fare for måske at glemme en enkelt vover vi alligevel at nævne vores samarbejdsparter i vilkårlig rækkefølge: Bornholms Vækstforum Bornholms Regionskommune Væksthus Hovedstadsregionen Energiudvikling Bornholm Bornholms Akademi Campus Bornholm Øens faglige organisationer Øens arbejdsgiverorganisationer Destination Bornholm Øens Turistinformationer Bornholms Maritime Udviklingscenter Rønne Havn Bright Park Bornholm Øens revisorer Øens advokater CRT Øens pengeinstitutter Bornholms Brand Amba Sparekassen Bornholms Fond Også en tak til vores sponsorer og tilskudsgivere, se nærmere i vores annonce på bagsiden

8 Mange tak... Her på Business Center Bornholm er vi glade. Det er godt at få ros - og det er dejligt at blive pænt omtalt i medierne - MEN det allerbedste er at mærke opbakningen fra de lokale virksomheder. I alt 48 bornholmske virksomheder har i 2013 støttet med et kontant bidrag til Business Center Bornholms lokale erhvervsservice. Det er vi glade for - på egne vegne - og frem for alt fordi virksomhedernes støtte er med til at skabe grobund for vækst og endnu mere erhvervsliv på Bornholm. Det vil vi gerne sige virksomhederne en stor tak for. Business Center Bornholm er indgangsportalen til virksomhedsvejledning og lokal erhvervsservice. De bornholmske virksomheder har således adgang til lokale konsulenter, der yder kompetent vejledning og sparring til både ledere og medarbejdere. Målet er at medvirke til at skabe vækst i det bornholmske erhvervsliv - til størst mulig gavn for hele det bornholmske samfund. Dette gøres blandt andet ved at styrke de bornholmske virksomheder, så de er kvalificeret til at klare både nutidens og fremtidens udfordringer. Business Center Bornholm Store Torv 11, 1, 3700 Rønne, telefon ,

ERHVERVSSERVICE. Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 2016 ÅRSBERETNING. kompetenceudvikling. ledelsesudvikling SINGLE-POINT-OF-ENTRY

ERHVERVSSERVICE. Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 2016 ÅRSBERETNING. kompetenceudvikling. ledelsesudvikling SINGLE-POINT-OF-ENTRY Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 2016 kompetenceudvikling SINGLE-POINT-OF-ENTRY EKSPORT VÆ KS T OPSTART STRATEGI ERHVERVSSERVICE ledelsesudvikling E FFEKTIV DRIFT tilflytterservice ÅRSBERETNING

Læs mere

ERHVERVSSERVICE. Business Center Bornholm ÅRSBERETNING. kompetenceudvikling. ledelsesudvikling BRIGHT GREEN ISLAND. EFFEKTIV DRIFT tilflytterservice

ERHVERVSSERVICE. Business Center Bornholm ÅRSBERETNING. kompetenceudvikling. ledelsesudvikling BRIGHT GREEN ISLAND. EFFEKTIV DRIFT tilflytterservice kompetenceudvikling Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2015 SINGLE-POINT-OF-ENTRY STRATEGI ERHVERVSSERVICE ledelsesudvikling BRIGHT GREEN ISLAND EKSPORT VÆ KS T OPSTART EFFEKTIV DRIFT

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Udviklingskontrakt om erhvervsservice på Bornholm 1/ /

Udviklingskontrakt om erhvervsservice på Bornholm 1/ / Udviklingskontrakt om erhvervsservice på Bornholm 1/1 2012 31/12 2014 Business Center Bornholm 3700 Rønne Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune 3700 Rønne Godkendt Bestyrelsen for Business Center

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN. OPTIMÉR

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB)

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) 1 - Formål 1.1 Business Center Bornholm er en selvejende institution, der har til formål at medvirke til at understøtte og udbygge det bornholmske erhvervsliv,

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

EVALUERING AF TILFLYTTERINDSATSER PÅ BORNHOLM. Center for Regional- og Turismeforskning

EVALUERING AF TILFLYTTERINDSATSER PÅ BORNHOLM. Center for Regional- og Turismeforskning EVALUERING AF TILFLYTTERINDSATSER PÅ BORNHOLM Center for Regional- og Turismeforskning Tilgang til evalueringen Indsatsen i sig selv: Passer de udførte indsatser med projektets egen målsætning? Det overordnede

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Bornholm DENMARK. The Baltic Sea SWEDEN. 37 km fra Sverige 180 km fra København 588 km 2 42.800 indbyggere 77 indbyggere pr. km 2. Copenhagen BORNHOLM

Bornholm DENMARK. The Baltic Sea SWEDEN. 37 km fra Sverige 180 km fra København 588 km 2 42.800 indbyggere 77 indbyggere pr. km 2. Copenhagen BORNHOLM Bornholm DENMARK Copenhagen SWEDEN The Baltic Sea 37 km fra Sverige 180 km fra København 588 km 2 42.800 indbyggere 77 indbyggere pr. km 2 BORNHOLM GERMANY Demografisk fremtid Ændringer i: 2008 til 2016

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Fra hjertet Bornholm har Behov for ny vækstmodel; brændende platform Dygtige virksomheder; succes Industriel kerne (foruden landbrug/turisme);

Læs mere

Business Center Bornholm er interesseret i at revitaliseringen indebærer:

Business Center Bornholm er interesseret i at revitaliseringen indebærer: Bornholms Vækstforum Landemærket 26 3700 Rønne 7. september 2016 Interessetilkendegivelse Business Center Bornholm Business Center Bornholm vil gerne tilkendegive sin interesse i en revitalisering af Bright

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Status, sept. 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre,

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

ERHVERVSSERVICE IVÆRKSÆTTERI

ERHVERVSSERVICE IVÆRKSÆTTERI Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 2017 kompetenceudvikling SINGLE-POINT-OF-ENTRY EKSPORT VÆ KS T OPSTART STRATEGI ERHVERVSSERVICE IVÆRKSÆTTERI ledelsesudvikling E FFEKTIV DRIFT SPARRING tilflytterservice

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen.

Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen. Bornholmermål 1: WILD GREEN - Bornholm har et positivt CO 2 -regnskab i 2035 Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen. Bornholmermål 1: WILD GREEN - Bornholm har et positivt CO 2 -regnskab

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 262 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 262 Offentligt 2010-11 EPU alm. del Bilag 262 Offentligt Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. maj 2011 Indenlandsk studietur til Bornholm den 18. og 19. august 2011 Udvalget har besluttet at foretage

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Handlingsplan. Business Center Bornholm. Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune

Handlingsplan. Business Center Bornholm. Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune Handlingsplan 2012 2013 Business Center Bornholm Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune Godkendt Bestyrelsen for Business Center Bornholm, den Godkendt Bornholms Vækstforum, den Godkendt Erhvervs-

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Referat fra. Skriftlig høring. Bornholms Vækstforum

Referat fra. Skriftlig høring. Bornholms Vækstforum Referat fra Skriftlig høring Høring i med svartfrist den 27. februar 2017, kl. 12:00 kl. 12:00 Side 2 af 6 Medlemmer: Bente Johansen Christian Faurholdt Jeppesen Erik Lund Hansen Gabriella Jantzen Henrik

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

Handlingsplan

Handlingsplan Bornholms Vækstforums splan 2011 2012 på aktiviteter November 2011 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø splan 2011-2012 vedtaget af Bornholms Vækstforum den 4. april 2011 Journalnummer 24.10.00P00-0011

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune. til. Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk. fra

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune. til. Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk. fra Notat 2012 Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune til Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk fra Væksthus Hovedstadsregionen Gribskovvej 4 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Vejledning...

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Udviklingskontrakt. Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum. Business Center Bornholm. Indstillet af Bornholms Vækstforum, den

Udviklingskontrakt. Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum. Business Center Bornholm. Indstillet af Bornholms Vækstforum, den Udviklingskontrakt mellem Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum og Business Center Bornholm for 2015 Indstillet af Bornholms Vækstforum, den Godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Indholdfortegnelse Til gavn for både kommuner og virksomheder De gode argumenter vinder Byg jeres indsats på data En metode til at effektivisere

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Økonomi- og Planudvalgets mål for 2018

Økonomi- og Planudvalgets mål for 2018 - og Planudvalgets mål for 2018 ØPU-01 Serviceplanlægning Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som videnssamfund sk bæredygtig ø Afdækning af servicebehov og dermed kobling til mål om planlægning. Serviceområder

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Bornholms Erhvervsfond Favorabel finansiering på Bornholm

Bornholms Erhvervsfond Favorabel finansiering på Bornholm Favorabel finansiering på Bornholm Formål: Det er Fondens formål at yde støtte i form af lån og ansvarlig kapital til nye og bestående erhvervs - virksomheder på Bornholm, som skønnes at kunne styrke den

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Vi giver ildsjæle en hjælpende hånd. Præsident elect Anne-Grete Lysgaard

Vi giver ildsjæle en hjælpende hånd. Præsident elect Anne-Grete Lysgaard UGEBREV NR. 31 5. marts 2013 Vi giver ildsjæle en hjælpende hånd. Præsident elect Anne-Grete Lysgaard KOMMENDE MØDER: 12.03.13 Doing good in the world 3 min ved 19.03.13 Arabisk forår 3 min ved Svend Gullev

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 OSTKRAFT Samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm. Understøtte kommunens

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og

Læs mere