Rektor Søren Hvarregaards tale ved dimissionen 2013 på Midtfyns Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rektor Søren Hvarregaards tale ved dimissionen 2013 på Midtfyns Gymnasium"

Transkript

1 1 Rektor Søren Hvarregaards tale ved dimissionen 2013 på Midtfyns Gymnasium Kære studenter, årgang 2013, Allerførst hjertelig tillykke med jeres eksamen! Vi er rigtig mange mennesker samlet her i dag. Først og fremmest for at fejre jer. Det er en glad dag, men også en dag med et stænk af vemod. I er færdige (og I føler jer måske også færdige i mere ned én forstand - tak for en fin studenterfest i aftes; det var både sjovt og stemningsfuldt). I er flyvefærdige (selv om nogle af jer måske kan se en anelse vingeskudte ud efter gårsdagens og nattens udskejelser). I er nu på vej væk herfra. Det er nu engang det, som en dimission symboliserer. I har gjort det godt -rigtig godt endda (der er rigtig mange fine beviser i stakken, og karaktergennemsnittet for jeres studenterårgang er rigtig flot; tillykke med det, både til jer og jeres lærere). Vi forstår bestemt jeres glæde og stolthed, og vi deler den med jer. Jeg forstår også, hvis jeres forældre udover stolthed føler lettelse: stolthed over det, I unge har nået, og lettelse over, at den sidste hektiske og nervepirrende periode nu endelig er overstået. Derfor ønsker jeg også i høj grad jer forældre tillykke. Til august er det 40 år siden, at Midtfyns Gymnasium startede. De første par år blev undervisningen afholdt på Nordagerskolen, som dengang hed Rubjerglundskolen. Siden dengang er flere tusinde studenter sprunget ud fra Midtfyns Gymnasium. De er endt i mange forskellige brancher, blevet tandlæger, ingeniører, journalister, fysioterapeuter, administrerende direktører, lærere, professorer, salgschefer, læger, økonomer, jurister, gymnasielærere og alt muligt andet. Det vil selvfølgelig, selv på en højtidelig dag som denne, være alt for meget at sige, at det er en studenterhue fra Midtfyns Gymnasium, der har gjort dem til det, de er i dag. Men alligevel; vi har jo i gymnasiet skullet gøre vore studenter parate til at studere på de videregående uddannelser. Og så har vi skullet uddanne jer til at klare jer selv, opmuntre jer til at overskride det, vi har lært jer, inspirere jer til at opføre jer i overensstemmelse med god moral og til fremover at turde stole på jeres egen dømmekraft. Jeg vil da også tro, at I studenter nu er begyndt at mærke en varm lettelse i kroppen, og en berusende følelse af, at nu er alt muligt. Apropos muligheder: Jeg kan ikke lade være med at kommentere nogle indslag i medierne her fra foråret. Og de er sådan set ikke specielt festlige; så jeg skal gøre det kort. Der er nogen, der mener, at I burde have taget en anden ungdomsuddannelse. I en rapport fra 2012 spår Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at der i 2020 vil være rigtig mange personer (jeg vil ikke nævne tallet, for det, de oplyser, er forkert), som kun har en studentereksamen som højeste uddannelse, og som derfor vil være arbejdsløse. Den slags udsagn har de sidste måneder

2 2 hyppigt optrådt i medierne; til jeres beroligelse kan jeg sige, at de heldigvis ikke har noget på sig; de er blevet tilbagevist af flere, f. eks. i Detektor på P1. Men en anden af AE-rådets fremskrivninger skal I bide mærke i. Den er nemlig ikke blevet tilbagevist. Desværre har den ikke fået den samme opmærksomhed i medierne. Men i den samme rapport konkluderes, at der i 2020 i Danmark.vil mangle godt personer med en videregående uddannelse. 2020, det er omkring det år, hvor I kan være færdige med en længerevarende videregående uddannelse, og så er der endda tid til et udviklings år. Der er altså ikke for mange, som tager en studentereksamen. Der er faktisk al mulig grund til at tage en studentereksamen og bruge den til en videregående uddannelse. I har gjort det, som samfundet har brug for. Jeg vil gerne i denne tale tage udgangspunkt i det emne, som var dette års emne i Almen Studieforberedelse, nemlig kampen for det gode liv. Studenterne skulle vælge en sag, hvor kampen for det gode liv står i centrum, og de skulle undersøge og diskutere den opfattelse af det gode liv, der ligger bag, og kampens midler i forhold til målet. Jeg synes, det var et rigtig godt tema. Det tror jeg også, at mange af jer syntes. I klarede jer i hvert fald godt. Gennemsnittet på MfG i AT var 8,1. Så hvis det er et fingerpeg om, hvilken fremtid der venter jer, så ser det jo ikke så tosset ud. Jeg vil tale om, hvordan nogen af de ting, I har fået med i bagagen fra Midtfyns Gymnasium, kan bidrage til et bedre liv. Det handler om klassisk og moderne dannelse, tillid og vedholdenhed. Udover studiekompetence, som jeg var inde på lige før, så skal vi jo også i gymnasiet producere dannelse. Jeg læste mange af jeres AT-synopser, og jeg ledte faktisk efter noget om dannelse som middel i kampen for det gode liv. Kun et par stykker tangerede emnet. Betyder det nu, kan man spørge, at dannelsen, den ene af vores hovedopgaver, er inde i en krise? Kan dannelsen så at sige ikke bruges til noget f. eks det gode liv? Det mener jeg selvfølgelig, den kan. Det danske skolesystem hviler i udgangspunktet på en stærk almen dannelse, som er vokset ud af den tyske sprogforsker og filosof Wilhelm von Humboldts uddannelsessyn (hvis ikke I kender Wilhelm, så kender I måske hans bror Alexander; han opdagede og lagde navn til Humboldt pingvinen, der lever i Sydamerika!). I gymnasiet opbygges sammen med færdigheder og viden en lang række personlige egenskaber, f.eks. dømmekraft, følsomhed, moralsk funderet god opførsel og god smag. Men med det moderne gymnasiums kompetencetænkning har vi imidlertid udfordret dette dannelsesideal og fokuseret på evnen til at anvende viden, færdigheder og dannelse. Der er altså indbygget en dynamik - et krav om handling. Kompetence handler om at kunne anvende sin viden. Og i et samfund under så hastig udvikling, som vi ser det i dag og herunder ikke mindst en rivende digital udvikling så øges presset på det klassiske dannelsesbegreb.

3 3 Spørger man i Ministeriet for Børn og Unge, så taler de om behovet for at udvikle en digital dannelse. Den skal være en del af jeres generations moderne dannelse. Professor Kirsten Drotner siger i et interview, at den digitale dannelse er..at få adgang til, at kunne anvende, dele, producere og reflektere over kommunikation via de mange teknologier, som i dag er centrale for at skabe og udveksle viden. Hvor informationskompetence traditionelt fokuserer på individuel adgang til teknologisk baseret information, sætter begrebet digital dannelse i højere grad fokus på anvendelse i forskellige netværk, hvor man omskaber information til viden. Ja, omskabe information til viden. Det handler i dag om at producere ny viden. Dannelsen er altså på vej væk fra sin stærke binding til traditionelle fag og grundfæstede livsværdier og knytter sig i fremtiden i højere grad til den enkeltes evne til at anvende medier og netværk. Så den klassiske dannelse suppleres nu med innovative, kreative og til tider kaotiske elementer. Det skal til, fordi fremtidens samfund er uhyre dynamisk, og behovet for ikkerutineprægede analytiske og interaktive kompetencer er stigende. I denne her forbindelse var det en stor fornøjelse for mig at læse jeres synopser. Rigtig mange af jer har været meget personlige i jeres valg af tema; valgt fra hjertet så at sige. Temaerne har for manges vedkommende cirklet om personlige kampe og personlig frihed. Frihed til selv at vælge og skifte retning i livet. Jeg synes, at både jeres moderne og jeres traditionelle dannelse og det dannelsesprojekt, I har gennemgået de sidste tre år, bliver synligt. Efter at have læst synopserne er jeg ikke i tvivl om, at jeres dannelsesprojekt vil bidrage til et godt liv. Men der er en anden form for dannelse, som gymnasiet bibringer jer unge, som også skaber glæde. Det er den dannelse, som udspringer af kulturen i gymnasiet. Elever og lærere taler med hinanden; læreren er leder i klasselokalet, men lærer og elev mødes alligevel i øjenhøjde. Jeg tror, der er et fantastisk dannelsespotentiale i en sådan kultur, hvor vi kan mødes i øjenhøjde med respekt for hinanden og med tillid til hinanden. Faktisk kom ideen til temaet, fordi jeg de sidste uger har talt om årskarakterer med nogle af jer. Vi giver her i huset tusindvis af disse standpunktskarakterer hvert år; standpunktskarakterer er jo ikke er givet efter en absolut måling, nej de er et udtryk for lærerens skøn over jeres opfyldelse af de faglige mål i hvert enkelt fag. Bemærk at hovedparten af de karakterer, I har på eksamensbeviset er sådanne standpunktskarakterer, de betyder faktisk mest for snittet! Det handler alt sammen om tillid. Jeres tillid til at lærerne faktisk, ærligt, giver de rigtige karakterer, men i det er jo også lærernes tillid til jeres anerkendelse af bedømmelsen. Jeg tror, at dette meget konkrete eksempel er udtryk for noget, der er langt større.

4 4 Professor Gert Tinggaard Svendsen fra Aarhus Universitet har forsket i begrebet social tillid forstået som den tillid, der umiddelbart er mellem mennesker, og som ikke skal skrives ind i kontrakter, aftaler og regler. Han har fundet ud af, at Danmark er det land i verden, hvor tilliden er størst. 78 % af danskerne har tillid til mennesker, som de ikke kender. Det er den højeste score for noget land i verden. Det er mere end dobbelt så mange som i f. eks. Frankrig. Og så viser professorens undersøgelser, at tilliden er med til at skabe lykke hos danskerne. Ja, tillid i relationerne skaber lykkelige mennesker. Danskernes tillid til hinanden skaber genlyd i verden, fx da den amerikanske tv-station ABC for nogen år siden slog et smut forbi Danmark for at finde ud af, hvordan vi kunne være så lykkelige, når vi nu bor så langt væk fra det gode vejr og har et meget større skattetryk end USA. Thinggaard Svendsen peger på denne tillidskapital som ikke kun noget, der skaber lykke, men også som afgørende for det velfærdssamfund vi har. Den betyder f. eks., at ansatte i virksomhederne bidrager til innovation i langt højere grad end i andre lande. Når der er tillid, så flyder information og ideer lettere. Den kultur, der hører til, er en kultur, hvor man ligesom i gymnasiet taler med hinanden og ikke til hinanden. Tilliden i vores systemer, herunder gymnasiet skaber lykke og velfærd. Hvordan kan det egentlig være, at tillid i et system kan skabe lykke? Når I viser et andet menneske tillid, udleverer I jer selv. I lader jer forstyrre af den anden og det andet, der ikke er identisk med jeres egen vilje. Det åbner nye veje, som I ikke selv havde set, hvis I bare havde bevaret kontrollen og fulgt jeres egen retning. Det kan føre til lykke og glæde. I tilliden bliver I nok sårbare, men I husker også, at det samme er den, der viser jer tillid. Så bliver man ærlig og sørger for, at samværet eller samtalen bliver ligeværdig. Hvilket jo i al beskedenhed er grundlaget for det demokratiske sindelag, der uden diskussion er det bedste lag at være i. Med fra gymnasiet får I også i forskelligt mål ganske vist det, som man med et lidt gammeldags udtryk kunne kalde vedholdenhed. Jeg siger rutinemæssigt gerne, at man ikke får en studentereksamen; man skal tage den. Man skal være aktiv, gøre sig umage, hænge i, tage fat, tage fra, holde ud, blive ved, komme ind i kampen eller go all-in, som det vist hedder i dag. Filosoffen og erhvervsmanden Morten Albæk gør i sin bog Det gennemsnitlige menneske op med det, han kalder x-faktor-loven: det er troen på at vi stort set alle sammen er talenter, som kan indrulleres i talentprogrammer, der så efter en proces bringer talentet til udfoldelse. Morten Albæk siger, at det kun er en brøkdel af os, der besidder det ekstraordinære potentiale, der berettiger betegnelsen talent. Men han siger også, at lige så sandt det er, at kun de færreste af os er udrustet med noget der minder om guddommeligt talent, så er det lige så sandt, at ingen af os fødes uden et potentiale. Livet, uddannelse og ledelse handler om at sikre, at det enkelte menneske realiserer sit potentiale fuldkomment. Hans pointe er, at

5 5 langt de fleste af os skal arbejde flittigt og gøre vores bedste hver dag, hvis vi skal opleve succes og bidrage positivt til verden og skabe det gode liv. Der er endda en amerikaner, Malcolm Gladwell, som for nogle år siden mente at kunne fastslå, at opskriften på at blive blandt de bedste inden for et hvilket som helst felt sådan set er ret enkel: Man skal bare øve sig i ca timer (men så bliver man også god). Det gjaldt selv for et musikalsk talent som Mozart han begyndte at komponere, da han var seks, og det første rigtige mesterværk kom, da han var 21 ca timer senere. Og før The Beatles slog igennem i 1964, havde de optrådt mindst gange, heraf lange perioder i Hamborg, otte timer eller mere hver aften, syv dage om ugen, hvor de spillede for et stærkt alkoholpåvirket publikum, som mest af alt var optaget af, hvornår stripperen kom på scenen. Over timer på de vilkår, så bliver man god. Det var årene i Hamborg, der skabte dem, som der står i Beatles-biografien, Shout. Når man hører Morten Albæk og Malcolm Gladwell, så klinger det meget af disciplin og hårdt arbejde. Men hårdt arbejde leveres altså kun i et miljø, hvor der også hersker tillid, og hvor der er plads til det lystbetonede. Der er ingen tvivl om, at Beatles drengene havde både lysten og tilliden til verden med sig, når de spillede de timer i Hamborg. I ressourcerummet til jeres AT-eksamen peges der på forskellige former for kontrol, som middel til at opnå det gode liv. Ved hjælp af teknologi, forskning, videnskab og magt kan man bekæmpe ulykker, fjerne sygdom, nød og andre af livets sorger. I sin bog Glæd dig skriver Tor Nørretranders om modsætningen mellem kontrol og glæde. Han slår fast, at kontrol over naturen altså ikke nødvendigvis skaber lykke. Fjernelse af ulykke fører ikke nødvendigvis til lykke; fjernelse af årsagerne til, at man ikke er glad, fører ikke nødvendig vis til glæde. Man får det måske bare - ikke-slemt. Kontrol og faste planer kan nogen gange forhindre ulykke, men lykken og glæden lever af en helt anden form for næring: det er det uforudsigelige og det ukontrollerbare. Den engelske digter Robert Browning skriver om glæden: Jeg glædes fordi vagtlerne kommer ville ikke glædes kunne jeg bringe vagtlerne her, når jeg har lyst Digtet indfanger den helt uforklarlige glæde, man kan føle ved at opleve noget, som man ikke selv styrer. Kunne man trykke på en knap og få det til ske, ville det slet ikke fremkalde de samme følelser.

6 6 I et gammelt ordsprog siger Tvivlen: "Det er umuligt". Frygten siger: Det er farligt. Fornuften siger: Det er unødvendigt. Heldigvis siger hjertet: Gør det alligevel! Hvis nu I gør som hjertet i ordsproget, kan I bringe jer selv i situationer, hvor det uforudsigelige kan ske, hvor man ikke er 100% i kontrol. Så viser I verden tillid, så lader I jer forstyrre, og så kan det uforudsigelige og det ukontrollerbare ske. Så kan lykken og glæden komme til. I skal være parate til at ændre retning, for ellers så ender I der, hvor I er på vej hen, som det hedder i et kinesisk ordsprog. Hvis man skal opleve glæden og det gode liv, så skal man have tillid til verden og have held til at forene de modsatrettede rationaler: lyst og kontrol, planlægning og uforudsigelighed, vedholdenhed og spontanitet, retning og retningsskift. Så kan I nemlig også begynde at bruge jeres drømme. Præsident Barak Obama har sagt i en af sine taler: Alt har sin tid Og nu er det tid til forandring Lad ikke din frygt og tvivl styre forandringerne i dit liv Men dine drømme, forhåbninger og målsætninger. Jeg vil ønske jer held og lykke med det gode liv. Med de ord dimitterer jeg jer som studenter fra Midtfyns Gymnasium 2013.

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES:

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: (tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: Før i tiden mente man, at et højt karaktergennemsnit var en sikker vej til en succesfuld karriere. Sådan er det ikke længere nu kan en høj IQ tværtimod

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere