Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014"

Transkript

1 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i Uddannelsesforbundet, i Frie Skolers Lærerforening eller i Danmarks Lærerforening. Og der er brug for vores indsats for lærere og undervisere på alle fronter og i alle relationer hos medlemmerne, i befolkningen og blandt politikerne. Uanset om det handler om ledige eller om undervisning, så har alle en mening. Desværre er den mening ikke altid så velbegrundet. Udgangspunktet er ofte, at alle selv har gået i skole og ved noget om det ud fra egne personlige oplevelser for mange år siden ingen særlig refleksion. Det samme gælder på a-kasse området. Mange kender en eller har hørt om en arbejdsløs, der tilsyneladende ikke gider bestille noget. Ellers skal Joacim B. Olsen nok hjælpe den opfattelse på vej. Nok er der en holdning om, at vi skal hjælpe den ledige økonomisk, meeen der er nok også nogle, der bare udnytter systemet og lukrerer på samfundet. Det betyder, at vi bruger umanerligt mange ressourcer på at kontrollere ud fra en meget omfattende lovgivning, som i virkeligheden ikke svarer til det almindelige medlems ageren. Ingen ønsker at være uden arbejde og ganske få promiller forsøger at udnytte systemet. 1

2 Men vi er pålagt at tjekke i en sådan grad, at opgaven slet ikke står mål med effekten og virkeligheden. Det vi ønsker at bruge kræfterne på er først og fremmest at gøre vejen fra ledighed til fast arbejde så kort, som overhovedet mulig. Det har vi formuleret i vores strategiplan, som vi har kaldt Mål 16. Vi vil i 2016 være blandt de 5 bedste a-kasser i Danmark set fra medlemmernes synsvinkel og vi vil være blandt de 10 bedste arbejdspladser i Danmark. Og vi er godt på vej! De forandringer vi laver, skal altid både være til gavn for medlemmerne og for medarbejderne det er udgangspunktet for at nå målet. Vi tror på, at tilfredse medlemmer skaber tilfredse medarbejdere og vise versa. Og det har vist sig at virke. Vi har gennem de sidste 3 år set en stigning både i medlemstilfredshed og medarbejder-tilfredshed. Det viser en tilfredshedsmåling, som vi gennemfører hvert år i august måned, hvor rigtig mange medlemmer giver os input til forbedringer, som vi kan handle på. Det vil jeg gerne kvittere for. For selvom vi er underlagt en stor, kompliceret lovgivning og kontrol, så skal vi først og fremmest lytte til medlemmerne, hvis vi fortsat skal have en berettigelse og arbejde for dem der åbner verden. Og det gør vi. 2

3 Siden sidst På det administrative område har vi, siden vi sidst mødtes, lavet en helt ny organisering. Den skal tilgodese, at medlemmerne ved enhver kontakt mødes af en specialist på netop det område, som forespørgslen drejer sig om. Det har vi gjort ved at etablere 4 faglige teams, henholdsvis medlemsteam som tager sig af ind- og udmeldelse, dagpengeteam, som arbejder med ydelser til de ledige, efterlønsteam som beregner og udbetaler efterløn og endelig et konsulentteam, som har den personlige kontakt med medlemmerne. Det har for nogle medarbejdere været en omvæltning, men det er min klare oplevelse, at alle nu er faldet på plads og befinder sig godt ved at være specialist på ét område. Samtidig er tilbagemeldingerne fra medlemmerne, at det er god service, at man ved henvendelse til a-kassen får fat i en kompetent person og ikke skal gennem flere led for at få svar på sine spørgsmål. I den sammenhæng vil jeg også nævne vores kontaktcenter, som er indgangen til Lærernes a-kasse, når henvendelsen foregår telefonisk. 9 unge studerende sidder hver dag på vagt og besvarer dels de mere generelle spørgsmål og dels visiterer de medlemmet til det team, som beskæftiger sig med det specifikke område. Det har betydet, at vores tilgængelighed via telefonen er både let og hurtig. Dertil har vi siden sidst skabt en helt ny hjemmeside, som er langt mere handlingsorienteret og proaktiv - en vigtig informationskilde. Medlemmerne kan relativt enkelt få de oplysninger, de har brug for. 3

4 Vi fortæller om nyheder både administrativt og politisk og endelig kan medlemmerne aflevere alle de oplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen via hjemmesiden. Hvert enkelt medlem har sin egen side, hvor al kommunikation frem og tilbage kan ses. Vi er meget tæt på fuldt og helt at overgå til digital post. Det giver både en hurtigere dialog og en klar besparelse. For Lærernes a-kasse er det imidlertid vigtigt at vores kontakt med medlemmerne ikke kun foregår på nettet. Medlemmer skal også møde a-kassen og a-kassens medarbejdere fysisk, så der skabes en god relation. Det gør vi først og fremmest gennem de mange workshops og de personlige en-til-en møder, som vores konsulenter står for. Medlemsundersøgelsen har vist os, at det er vigtigt, at vi både før og efter samtalen laver en forventningsafstemning. Er der sammenhæng mellem medlemmets forventninger til samtalen og det vi har på programmet? Det giver ikke en god oplevelse, hvis medlemmet forventer at stå med et job i hånden, når samtalen er forbi, og vi alene har leveret redskaberne til at komme tættere på et job. Lærernes a-kasse har i store træk 4 medlemssegmenter og vi skal sørge for at alle oplever et udbytte af medlemsskabet. Det drejer sig om studiemedlemmer, beskæftigede medlemmer, ledige medlemmer og efterlønnere. For studiemedlemmer handler det jo først og fremmest om, at få dem ind i a-kassen. For en studerende med 4 år på SU i pipelinen er det ikke lige det, der ligger forrest på nethinden. 4

5 Men det er vores fødekæde også i organisationerne og der er hård konkurrence i a- kassebranchen om de unge. Derfor satser vi på at skabe en tæt relation til de studerende. Og her spiller også relationen til studiestederne en vigtig rolle. Det har vores konsulent i høj grad skabt og vi har i dag næsten studiemedlemmer, som hvert år bliver besøgt på studiestederne og tilbudt både råd og vejleding samt workshop om jobsøgning. Det sker i tæt samarbejde med Lærerstuderendes Landskreds. Vi forsøger at skabe god mening i både at være medlem af en faglig organisation og en faglig a-kasse. For de beskæftigede medlemmer er vores mest benyttede tilbud nok det, vi kalder FOREDRAGET. Et tilbud til alle medlemmer i Lærernes a-kasse. 4 spændende foredragsholdere stiller hvert efterår op i de 5 byer, hvor vi har kontorer, og giver nogle korte oplæg som åbner verden og giver inspiration til livet og undervisningen. Det har over medlemmer deltaget i gennem de seneste år. For de ledige er det selvfølgelig først og fremmest det personlige møde med vores konsulenter, der er i højsædet. Men også en lang række workshops, hvor medlemmerne møder ligestillede er meget besøgt. Viften er også meget bred og strækker sig fra debat og information om konkret jobsøgning til de bredere titler så som: Find jobbet før Finn får det eller Brænd igennem uden at gå op i flammer. Endelig holder vi en række meget besøgte efterlønsmøder, hvor vi enten selv eller i samarbejde med Lærernes Pension orienterer om mulighederne for at trække sig fra arbejdsmarkedet før den gældende pensionsalder. 5

6 Inden jeg forlader den administrative side, vil jeg lige nævne en enkelt udfordring, som helt sikkert både i a-kasse og i de faglige organisationer har fyldt meget i dette efterår. Lockouten i april 2013 og følgevirkningerne af den. Konkret er situationen jo den, at en række medlemmer mangler løn under ferie de sidste 2 dage af de 5 ugers berettigede ferie. Vi har i Lærernes a-kasse ca medlemmer, som har kontaktet os og mener, at de er i den målgruppe, som kan kompenseres via dagpenge under kollektiv ferie af dem mangler løn for de 2 sidste dage af efterårsferien. Det har været en meget stor opgave både rådgivningsmæssigt og udbetalingsmæssigt. Og både de faglige organisationer og vi i a-kassen har haft svært ved at give medlemmerne en oplevelse af succes. Uanset, at vi har gjort alt, hvad vi kunne for at minimere medlemmernes opgave, så er det at få dagpenge for 2 dage lige så besværligt, som at få for en hel måned. Man skal melde sig ledig på jobcentret og stå til rådighed præcis de to dage, man søger om. Det har været en kommunikativ udfordring at skabe forståelse for det i medlemskredsen og I har måske haft nogle af de samme oplevelser. Mange har følt, at det var da godt nok besværligt særligt hvis de ikke har erfaringer med systemet. Andre har ikke troet, at netop de eksakte dage for ledigmelding var så afgørende. Men sådan er virkeligheden, når det handler om udbetaling af statslige midler. Det har givet nogle frustrationer i dialogen, men heldigvis har langt hovedparten fået den ydelse, som vi har mulighed for at give i den konkrete sag. 6

7 Den politiske arena Jeg vil nu vende mig til den mere politiske scene. De lediges situation har været udgangspunktet for alt det politiske arbejde, der gennem de sidste to år er foregået i forskellige sammenhænge. Og for lige at stille skarpt på de ledige, så er vi i dag i en helt anden situation end for 2 år siden. For to år siden havde vi en høj ledighed på omkring ledighedsberørte. En meget bekymrende situation og ikke mindst fordi vi kunne konstatere, at dimittenderne var hårdt ramt. Ledigheden for de nyuddannede lå i efteråret 2013 på over 700 og i dag kan vi glædeligvis konstatere, at den er faldet til lidt over 300, altså under halvdelen. Samlet set forventer vi en ledighed på omkring medlemmer i de kommende måneder. Det er jo i sig selv en positiv udvikling, men går vi ind bag tallene, er baggrunden for det noget bekymrende. Den generelle ledighed har store geografiske udsving. Vi har områder, hvor der næsten ingen ledighed er og områder, der stadig er hårdt ramt. Eksempelvis har Nordjylland stadig mange ledige og i andre områder kan vi nærmest konstatere lærermangel. Fra en faglig synsvinkel er det bekymrende, at vi nogle steder begynder at se lærerjobs blive besat af ikke uddannede, såkaldte 4.g ere, samtidig med at fuldt uddannede lærere går ledige i andre geografiske regioner. Samtidig er det ikke ligefrem blevet mere attraktivt at være lærer. Vi ser ikke et fald i ledighed på grund af flere stillinger, men snarere på grund af frafald i branchen. Det må og skal være mere attraktivt at være lærer i Danmark, 7

8 så vi kan sikre vores børn og unge det bedst mulige uddannelsesfundament i et stadig mere komplekst samfund. Vi arbejder derfor intens i en række a-kassepolitiske og fagpolitiske sammenhænge på at være med til at stille den kommende politiske dagsorden og de kommende politiske beslutninger. For os drejer det sig om to store reformer, som i den grad påvirker både vilkårene for de ledige og den opgave, vi skal løse som a-kasse. Beskæftigelsesreformen som er ved at være på plads og dagpengereformen som er under vejs, men næppe bliver en realitet før engang i Ser vi på beskæftigelsesreformen, som er blevet til på baggrund af det såkaldte Carsten Koch udvalg, så har vi fra a-kassernes side en enorm politisk opgave i at arbejde for, at reformen først og fremmest kommer de ledige til gavn og tillige bliver mulig at administrere. Udvalgets overordnede konklusion var, at samtaler virker og får de ledige i job. Og jeg skal da lige love for, at den ledige nu skal til samtaler!! Alene i de første 6 måneders ledighed skal man til 9 samtaler, henholdsvis 4 i jobcentret, 3 i a-kassen og 2 sammen med a-kasse og jobcenter. Og vel at mærke ved fysisk at møde op i a-kasse eller i jobcentret. Sådan blev det lagt frem efter det politiske forlig. Vi taler her om ca. 90 jobcentre fordelt ud over det ganske land. For a-kasserne umiddelbart en kæmpe og næsten umulig opgave, men vi valgte fra starten at have den tilgang, at vi fastholdt fokus på de lediges behov ikke på om vi klare opgaven. 8

9 Vi ville ikke åbne en bane for den del af det politiske landskab, der ønsker os hen hvor peberet gror. Kunne de få held med at eliminere a-kasserne, så vil man samtidig kunne svække de faglige organisationer. Derfor har vi brugt mange kræfter på politisk at finde løsninger som gav mening for både medlemmer og administration via et intensiveret politisk samarbejde og en fælles, massiv påvirkning af beslutningstagerne. Dels har vi i eget regi som Lærernes a-kasse peget på de indfaldsvinkler, der gav mening og dels har vi samarbejde med FTF og AK-Samvirke påvirket både oplæg og nu i sidste ende det kommende lovforslag. Vi er alle helt enige om, at en tæt kontakt med de ledige og deraf flere samtaler kan være en god tilgang. Men vi har peget på det uhensigtsmæssige i at bruge en masse tid på samtaler med de ledige på vores område, der får job i løbet af no time bare for at behandle folk ens og leve op til lovens krav. Det skal først og fremmest give mening for den ledige i relation til hurtigst muligt at finde beskæftigelse. Det må aldrig ende i samtale for samtalens skyld. Heldigvis viser det sig, at det formentlig har båret frugt. Der er i det foreløbige udkast til lovforslaget lagt en del låg på en række af de punkter, som vi fandt ganske urimelige både set fra medlemsside og a-kasseside. Mit bedste bud på resultatet af beskæftigelsesreformen, som for størstedelen træder i kraft den er, de mange samtaler i de første 6 måneder først indfases som pligt i sommeren 2016, og at de ikke alle sammen behøver at være ved fysisk tilstedeværelse. Man kan forestille sig, at nogle foregår på telefon, nogle digitalt eller via eksempelvis Skype. 9

10 Samtalerne med de ledige skal være et afgørende og effektivt redskab i indsatsen. Men der er grund til at være fleksibel i forhold til den første samtale. For vi ved, at mange hurtigt kommer i job, har beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen sagt i forbindelse med FTFs beskæftigelseskonference for nylig. Her gjorde han det samtidig klart, at man ikke skal afholde samtalerne for samtalernes skyld, men for at hjælpe de ledige i job. Og det er vi jo helt enige i. Alt i alt en udvikling fra forliget blev indgået og indtil nu, der går i en fornuftig retning. Men det skal understreges, at loven ikke er vedtaget, og vi skal nok ikke sælge skindet før bjørnen er skudt. --- I Lærernes a-kasse har vi professionen i højsædet. Det er vores berettigelse som fagligt afgrænset a-kasse. Netop det at vi er en professions a-kasse, har vi gennem det sidste års tid dyrket sammen med pædagogernes a-kasse og de sundhedsfagliges a-kasse (sygeplejerskerne m.fl.). Det har både på det administrative og på det politiske område været en givende proces. Vi har brugt samarbejdet til at blive inspireret og udveksle erfaringer i mødet med medlemmerne og det viser sig, at vi kan lære af hinanden og gøre en række ting i fællesskab. Politisk giver det også effekt at stå sammen. Vi har set og skabt samklang i vores fælles opfattelse af behovet og vigtigheden af, at de tre professions a-kasser står sammen. Vi har naturligvis stadig et godt samarbejde med a-kasserne på hele FTF-området og med FTF. Vi repræsenterer mange af de samme værdier og vi kan få mulighed for en langt større indflydelse på de politiske processer, når vi taler med én stemme. 10

11 Og det er der brug for. Næste store opgave er den kommende dagpengereform. Hvad den ender op i, ved ingen. Der tales om konjunkturbestemt dagpengeperiode, længere eller kortere dagpengeperiode, gradueret dækningsbidrag i forløbet dvs. større ydelse i starten og mindre i slutningen af perioden. Det er vores opfattelse sammen med de øvrige a-kasser, at det vigtigste er at ændre genoptjeningskravet. Det skal tilbage til ½ år og jobrotation m.m. skal tælle med som beskæftigelse. Det er ganske urimeligt, at vores ledige medlemmer, som knokler for at skaffe timer nok, deltager i forskellige aktiveringer, og så alligevel mister retten til dagpenge. Den nye kontantydelse, som blev en del af finanslovsforliget i sidste uge ændrer meget lidt SF og EL var da heller ikke lige frem stolte af den del af forliget. Vi vil i samarbejde med de øvrige a-kasser, FTF og de faglige organisationer gøre hvad vi kan for at gøre vores indflydelse gældende i at skabe fremtidens arbejdsløshedsforsikring. A-kassen i fremtiden Jeg vil afslutte min beretning med at kigge et års tid frem. Vi står overfor store udfordringer både politisk, medlemsmæssigt og administrativt, så vi skal på banen med vores bud på løsninger. Mit store ønske for det kommende år er, at beskæftigelsesreformen er en succes for ledige medlemmer, der ved hjælp af samtaler og kontakt med a-kasse og jobcentre 11

12 kommer hurtigere i job. At vi skaber gode resultater gennem gensidig respekt og tillid til den viden og de redskaber både jobcenter og a-kasse bringer i spil i forhold til de ledige. Som faglig a-kasse og som jobcenter har vi hver vores forcer. Jobcentret kender lokalområdet og ved hvilke job, der er at få i bred forstand. De har også mulighed for at hjælpe ledige med andre problemer end lige jobsøgningen. Vi har et godt netværk til arbejdsgiverne på vores område og vi kan formidle job til de ledige medlemmer. Og vi har også en stærk tilknytning til de faglige organisationer og kender undervisernes arbejdsmarked. Vi ved, hvordan de bidrager til samfundet og kender de særlige udfordringer, de møder i deres arbejdsliv, både fagligt og personligt. Styrken i det nye samarbejde er, at vi sammen med jobcenteret og medlemmet kan afklare arbejdslivet og retningen for den ledige, som skal skifte branche eller har barrierer, hvor jobcentret kan yde særlige indsatser. Vi skaber sammen med jobcentret en fælles plan med den ledige i centrum, og hvor den ledige får en løbende opdatering samt et værktøj, der sikrer progression og kvalitet i samtalerne. Uanset om de foregår fælles eller i a-kasse og jobcenter for sig. Jeg ser frem til, at a-kasser og jobcentre indgår lokale aftaler om jobformidling eller jobtræningspladser, der kan være med til at øge lediges jobmuligheder. Nogle steder tager a-kassen teten andre steder gør jobcentret det. Vi skal se mangfoldigheden i samarbejdet som en styrke, der fremmer dynamik og fleksibilitet i opgavetilgangen. 12

13 Jeg ser frem til at udvikle samarbejdet med alle parter og vi vil politisk stå fast ved den danske a-kasse model forankret i de faglige organisationer. Det er vores ambition i a- kassen, at vi gennem dialog er med til at skabe fornuftige udviklingsrammer for fremtidens beskæftigelsespolitik til gavn for vores medlemmer. Til slut vil jeg gerne takke alle, medarbejdere, hovedbestyrelse og delegerede. I bidrager hver især til at gøre Lærernes a-kasse til det oplagte og bedste valg, når man er læreruddannet eller beskæftiger sig med undervisning uanset om det drejer sig om voksenundervisning, folkeskole eller i friskoleregi. Hermed overlader jeg til jer at bruge jeres forsamlings- og ytringsfrihed til at debattere den mundtlige beretning. Tak. 13

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Arbejdsmarkedet På flere måder er det ved at lysne med beskæftigelsen. Ledigheden er stagneret i forhold til sidste år, og flere nyuddannede har

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder Værs go - tag gerne noget at drikke Dagens program 9.00 Velkomst 9.15 Oplæg om udsøgning af virksomheder og netværk

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

A-kasserne formidler job til ledige

A-kasserne formidler job til ledige A-kasserne formidler job til ledige A-kasserne har en særlig styrke: De formidler job til deres medlemmer ud fra et indgående kendskab til medlemmernes fag. Læs mere om, hvad de fire a-kasser på FTF-området

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Mere end bare en a-kasse

Mere end bare en a-kasse Mere end bare en a-kasse Din sikkerhed altid DSA GIVER STABILITET I DIN HVERDAG DSA er en sundhedsfaglig a-kasse kun for dig, der er bioanalytikere, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemor, radiograf eller

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Bilag 1 A-kassens beretning 2011 Hærens Konstabel- og Korporalforening 1 A-kassens beretning August 2010-august 2011 3 Nye regler for ledige 3 Dagpengeforliget 3 Selvvalgt uddannelse 3 Krav til dokumentation

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Oversigt: Nye a kasseopgaver siden 2006

Oversigt: Nye a kasseopgaver siden 2006 Oversigt: Nye a kasseopgaver siden 2006 Dato: 04 11 2016 På trods af mange nye opgaver pålagt af staten har a kasserne formået at nedbringe deres administrationsudgifter. Men med beskæftigelses og dagpengereformerne

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Møde med jobcentercheferne 2. december 2010 1 Disposition Baggrunden Formålet og målet med analysen Metode og datagrundlag Resultater Hvad forstås ved kvalitet i aktiveringsindsatsen?

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

LÆRINGSNETVÆRK JOBCENTRE OG A-KASSER RYKKER TÆTTERE SAMMEN!

LÆRINGSNETVÆRK JOBCENTRE OG A-KASSER RYKKER TÆTTERE SAMMEN! LÆRINGSNETVÆRK JOBCENTRE OG A-KASSER RYKKER TÆTTERE SAMMEN! MOD FÆLLES MÅL Jobcentre og a-kasser er to systemer med ét fælles mål - at få den ledige hurtigst muligt i arbejde. For at lykkes kræver det

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

TAL OG FAKTA 2016 MEDLEMMERNE LEDIGHED Medlemmer fordelt på faggrupper DSA er a-kassen for bioanalytikere, fysioterapeuter, jordemødre, radiogrer, sygeplejersker og ergoterapeuter. Vores medlemmer fordeler

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger.

Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger. Vi tror på dig Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger. Om at være stolt af sin arbejdsplads Sparekassen Faaborg er et moderne pengeinstitut med succes. Den succes skal

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 1 November 2014 Indhold Samtaler i a-kassen.. 4 Jobstøtteaktiviteter... 5 Jobskema (joblog)... 6 Samtaletyper... 7 Hjælp

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Konference for LBR og kommunale udvalg 16. november 2010 1 Disposition Formålet med analysen Baggrunden Metode og datagrundlag Foreløbige erfaringer 2 Formålet med analysen

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen åbnede konferencen om Beskæftigelsesreformen. DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesreformen er vedtaget, og lovgivningen er på plads. Nu gælder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Problemet er ikke løst

Problemet er ikke løst Problemet er ikke løst Notat om dagpengekommissionens rapport Siden Dorthe Hedegaard faldt ud af dagpenge-systemet for halvandet år siden, har hun kæmpet for én ting: Jeg vil bare gerne have et job. Jeg

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET DIGITALISERINGENS BLINDE PLET / Resultater fra borgerundersøgelse og medarbejderundersøgelse januar 2016 / 10 pejlemærker for digitalisering med borgeren i centrum Sæt borgeren først / Tag hånd om borgerens

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Styr på reformerne? BDo Kommunernes revision kan hjælpe jer

Styr på reformerne? BDo Kommunernes revision kan hjælpe jer Stande 34 A KLAP & STAFF B CF SOLUTIONS 1. Workindenmark 2. EN AF OS 3. Integrationsnet 4. Borgeren ved Roret 5. DropUd 6. JOBINPLACE 7. Castberggård Job- og Udviklingscenter 8. Granhøjen 9. Netværkslokomotivet

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Nytænkning og udvikling

Nytænkning og udvikling Køb bøgerne i dag Nytænkning og udvikling D. 10. nov. 2014 Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Nyheder fra DSA direkte til dig

Nyheder fra DSA direkte til dig DSA Nyhedsbrev arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 31-03-08 Nyheder fra DSA direkte til dig Måske kender du i forvejen vores nyhedsbrev DSA Nyt eller måske er det et helt nyt tilbud til

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere