HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?"

Transkript

1 HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og imødekommet, som enhver anden lærer på skolen. Så stor ros til skolen. Hvor jeg videre blev ansat som årsvikar. Jeg fik stort set intet ansvar og mange timer gik med, at jeg sad og hørte på højtlæsning, og børnene spillede rundbold og lign. Det værste var helt klart, når læreren var syg, og der kom en ufaglært student på 19 år og skulle varetage den undervisning med de elever, jeg kendte bedre end nogen anden.

2 Resumé Formålet med undersøgelsen er at klarlægge, hvordan ledige lærere har oplevet henholdsvis løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik, som de har deltaget i i Har jobindsatsen ført de ledige tættere på et job? Har arbejdsvilkårene på skolen været ok, og har de følt, at forløbet har udviklet deres kompetencer? Spørgsmål, der skal være med til at afdække, om jobindsatsen gavner de ledige lærere. Rapporten viser at: størstedelen af de ledige generelt er glade for det forløb, de har været igennem respondenterne overordnet mener, at jobindsatsen giver mere erfaring, der bidrager positivt til CV et, selvtilliden, kompetenceudviklingen mv. en betydelig andel af respondenterne har fået job, efter det forløb de har været igennem det ser ud til at jobrotation er den jobindsats, som de ledige er mest tilfredse med og gavner mest i forhold til at få nye kompetencer og job. nogle føler sig meget værdsat og respekteret, mens andre føler sig til overs og udnyttet det kan være vanskeligt for mange at indgå i et forløb, hvor de ikke må påtage sig ansvar forløbet kan være stressende, fordi de samtidig med jobindsatsen, der er et fuldtidsjob, skal søge job på fuldtid og opfylde alle rådighedsregler Resultatet understreger, at jobindsatserne gavner de ledige, men at der også er en række forhold, hvor man med enkelte indsatser kan gøre ordningerne endnu bedre. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Lærernes a kasse, november 2013.

3 Indhold Resumé... 2 Indhold Formål med undersøgelsen Hvad er løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik? Respondentgruppe og svarstatistik Arbejdsvilkår Rådighed eller engagement? Kompetencer og relevans? Fører forløbene til jobs? Konklusion: Samlet vurdering og forbedringspotentiale Forbedringspotentiale Bilag Grafisk materiale Spørgeskema... 17

4 1. Formål med undersøgelsen Regeringen ønsker en ny beskæftigelsespolitik og har derfor nedsat en ekspertgruppe, der skal udrede indsatsen. Ekspertgruppen skal bl.a. se på, hvordan indsatsen løfter de lediges kompetencer, så de kommer i varig beskæftigelse. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens statistikbank er andelen af arbejdssteder med personer i løntilskud eller virksomhedspraktik størst i undervisningsbranchen i 2013, sammenlignet med alle andre brancher. I det perspektiv ønsker Lærernes a kasse at finde ud af, hvordan ledige lærere, der har været i virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation i 2013, har oplevet forløbet. Vi ønsker overordnet at få indsigt i, om jobindsatsen har ført til job og undersøge, hvordan jobindsatsen kan blive endnu bedre. 2. Hvad er løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik? Løntilskud: Den ledige sendes ud som en hjælpende hånd i op til 6 måneder med mulighed for forlængelse på op til 6 måneder. Løntilskud er lønnet, men lønnen må ikke overstige dagpengesatsen, hvis det er en offentlig stilling. Man opnår normalt mulighed for løntilskud, efter 6 9 måneders ledighed. Den ledige er efter den ledighedsperiode forpligtet til at acceptere et tilbud om løntilskud. Jobrotation: Arbejdsgiveren sender en fastansat på kursus og ansætter i stedet en rotationsvikar. Rotationsvikaren får fuld overenskomstmæssig løn og er ansat på helt normale vilkår. Timerne tæller dog ikke med i beskæftigelseskravet, som skal opfyldes for at få en ny dagpengeperiode, men bruger af den periode, hvor man kan få dagpenge. 13 ugers ledighed er en betingelse for at indgå i jobrotation. Virksomhedspraktik: Den ledige prøver et job i 4 uger på normal dagpengesats. Er den ledige nyuddannet, kan dimittendpraktikken dog vare op til 8 uger. Praktikstillingen udgør en ekstra hånd og må ikke træde i stedet for en reel stilling. Side 4 af 19

5 3. Respondentgruppe og svarstatistik Vi har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne i Lærernes a kasse. Af de medlemmer i Lærernes a kasse, der har været i henholdsvis løntilskud, jobrotation eller virksomhedspraktik i 2013, har cirka 50 pct. været i virksomhedspraktik, cirka 40 pct. i løntilskud og cirka 10 pct. har været i jobrotation. Af de mulige respondenter, har 24 pct. besvaret undersøgelsen. 54 pct. af respondenterne har været i virksomhedspraktik, 15 pct. i løntilskud og 31 pct. i jobrotation. 4. Arbejdsvilkår Hvordan oplever de ledige lærere arbejdsvilkårene i jobindsatsen? Langt størstedelen af de ledige lærere giver udtryk for, at de føler sig værdsatte, når de kommer som ekstra hånd. En repræsentativ kommentar er, at det: Er dejligt at mærke, at arbejdspladsen værdsætter min tilstedeværelse som en ekstra ressource. Der er dog samtidig mange ledige som føler sig udnyttet som gratis arbejdskraft: Vi laver et reelt stykke arbejde, og der er brug for de ekstra hænder, men arbejdsgiverne har ikke økonomi til at ansætte og bruger derfor denne løsning. Flere fortæller også, at de føler sig degraderet i stillingerne, f.eks.: Jeg fik stort set intet ansvar, og mange timer gik med, at jeg sad og hørte på højtlæsning, og børnene spillede rundbold og lign. Det værste var helt klart, når læreren var syg, og der kom ufaglært student på 19 år og skulle varetage den undervisning med de elever, jeg kendte bedre end nogen anden. Det ser også ud til, at de ledige synes, at det er vanskeligt at gennemskue rettigheder og retningslinjerne i jobindsatsen: Side 5 af 19

6 Jeg oplever, at det er svært at sige fra, at man sagtens kan opleve at blive udnyttet, og at man i denne situation står lidt alene, fordi man meget gerne vil i job. En stor del af respondenterne skriver, at skolen/jobcentret ikke har haft styr på forløbet eller reglerne omkring forløbet. Det medfører frustrationer og stress hos mange. Nogle af respondenterne konkluderer på baggrund af deres oplevelser, at nogle skoler ikke burde have lov til at modtage folk i jobindsats. En respondent udtrykker det således: Den pågældende skole burde ikke være kvalificeret til at tage imod lærere i jobrotation en anden gang pga. dårligt psykisk arb.miljø. Undersøgelsen viser altså, at flertallet er glade for jobindsatsen, men at nogle føler sig degraderet, fordi de ikke får tildelt ansvar. Derudover føler nogle sig også udnyttet, fordi de udfører samme arbejde som fastansatte til lavere løn. 4.1 Rådighed eller engagement? Der er adskillige respondenter, der skriver, at det kan være stressende at deltage i jobindsatsen. Dels fordi man samtidig med at være engageret i det forløb, man er i, også skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og dels fordi forløbene ikke altid er sammensat på en hensigtsmæssig måde: Synes, det er dårligt, at man stadig skal søge jobs og stå til rådighed, når det man helst vil, er at give 100 % der, hvor man er! Det fremgår af adskillige kommentarer, at det skaber vanskelige dilemmaer at være ansat i en lærerfunktion, uden at man har det ansvar, som man normalt ville have i lærerjobbet. En respondent forklarer, at det er: Svært at undgå, at elever og forældre kommer til én med forskellige bekymringer osv [ ] Oftest kommer de i fortrolighed, og man bliver på den måde sat i meget uheldige situationer, som kan være svære at navigere igennem. Side 6 af 19

7 En af respondenterne skriver desuden, at det: Er meget stressende at være i sådan et forløb. De første 3 uger bruges på at lære klassen/klasserne at kende, herunder deres faglige niveau, skolens regler, traditioner og ikke mindst de nye kollegaer. De næste 3 uger er rigtig gode, fordi her har man det ʺsom en fisk i vandetʺ, det hele kører på skinner. Den sidste uge er et rent helvede. Du står og underviser nogle elever og er til stede fysisk men mentalt er du allerede på vej videre til det næste forløb og er i gang med at planlægge det. Det svarer til at starte på et nyt job 5 gange på et år, og det er der vist ikke ret mange mennesker i denne verden, der har lyst til. Jeg vil absolut aldrig deltage i jobrotation på de vilkår igen, og jeg vil heller ikke anbefale andre at deltage i sådan noget. Hovedparten af kommentarer i ris feltet handler om, at man ikke kan bruger timerne fra jobindsatsen til at optjene en ny dagpengeret. Man kan læse af kommentarerne, at det frustrerer de ledige lærere, at de presses på dagpengeretten. En af respondenterne skriver: Dette faktum gør også, det ikke er muligt for mig at sige ja til en lignende ansættelse, da jeg så er i fare for ikke at tjene nok timer op og derfor har risiko for at miste min dagpengeret til foråret. Det er ikke særlig smart eller særligt rimeligt. Kommentarerne viser, at mange af respondenterne føler sig splittet mellem engagement i jobindsatsen og rådighedsreglerne. Desuden er der flere, der er frustrerede over, at de arbejder på samme vilkår som de fastansatte, men til dagpengesats. 5. Kompetencer og relevans? 78 pct. af respondenterne vurderer arbejdsgiverens anvendelse af deres kompetencer som positiv/meget positiv. Dog er der også negative oplevelser, idet 6 pct. vurderer arbejdsgiverens anvendelse af deres kompetencer som negativ/meget negativ. Respondenternes kommentarer viser et blandet billede her. Der er mange, som oplever en positiv modtagelse på skolerne. F.eks. fremhæver flere respondenter, at de er blevet mødt Side 7 af 19

8 med respekt. 73 pct. af respondenterne vurderer samtidig, at det forløb, de har været igennem, har været positivt/meget positivt for udvikling af deres kompetencer. Samtidig vurderer 83 pct., at relevansen af de arbejdsopgaver, de har udført har været positiv/meget positiv for deres kompetencer. Der ses dog en forskel i forhold til, hvilken type af jobindsats respondenterne har været i. 58 pct. af respondenterne fra løntilskud vurderer relevansen som positiv/meget positiv, hvor 70 pct. af respondenterne fra virksomhedspraktik vurderer det samme. Hele 85 pct. af respondenterne fra jobrotation vurderer, at forløbet har været positiv/meget positiv i forhold til forløbets relevans. Det bliver generelt fremhævet, at det er positivt at få erfaring som lærer hvad enten det er efter endt studie eller længere tids ledighed. Der er også flere, som fremhæver, at det er godt at blive kastet ud i den slags forløb og hermed udfordre egne kompetencer og videreudvikle jobprofilen. Desuden er der flere, som fortæller, at de via deres forløb har fået afklaring i forhold til arbejdspladsen eller egne jobønsker fremadrettet. Flere af respondenterne forklarer desuden, at de selv har arrangeret deres forløb, fordi de vidste, at det ville forbedre deres kompetencer. En frustreret respondent forklarer dog, at når: Man er i virksomhedspraktik, som jeg var i 6 mdr., er det lidt træls, at man egentlig kun må bruges til at skabe ro i klassen. Da jeg ikke måtte stå med en klasse selvstændigt (selvom jeg er uddannet lærer), [ ] Det gav ingen udvikling af mine kompetencer, og derfor synes jeg ikke, at det er relevant med den form for praktik. En anden respondent understreger desuden, at: Side 8 af 19

9 Der er ingen opkvalificering, ny erfaring eller andet i det for mig. Desuden er det svært at ballancere i et løntilskudsjob som uddannet lærer på en skole, da man har uddannelse og kompetencer til at undervise, men ikke må have ansvar og er underlagt andre. Det ses endvidere, at der er forskel på respondenternes oplevelse af kvaliteten på det forløb de har været igennem, alt afhængig af hvilken type jobindsats de har været i. 62 pct. af respondenter fra løntilskud vurderer, at kvaliteten har været positiv/meget positiv. 73 pct. af respondenterne fra virksomhedspraktik vurderer kvaliteten som positiv/meget positiv og af respondenterne fra jobrotation, vurderer 78 pct. kvaliteten som positiv/meget positiv. Det kan konkluderes, at langt størstedelen af respondenterne oplever, at jobindsatsforløbet har bidraget til kompetenceudvikling. Det kan dog være frustrerende ikke at blive tildelt ansvar i undervisningen. 6. Fører forløbene til jobs? 42 pct. af respondenterne er kommet i beskæftigelse, og 27 pct. er ledige efter at have været i henholdsvis løntilskud, jobrotation eller virksomhedspraktik i En betydelig andel af respondenterne, har fået job efter det forløb, de har været igennem. Dog har lige over en fjerdedel stadig ikke fået job efter endt forløb. Der er forskel i forhold til hvilken type jobindsats respondenten har været i og hvor stor andel af dem, som er i beskæftigelse nu. 37 pct. af respondenterne der har været i virksomhedspraktik er i beskæftigelse, 46 pct. af respondenterne i løntilskud er i beskæftigelse og 57 pct. af respondenterne i jobrotation er i beskæftigelse nu. Der er forskellige tilbagemeldinger fra respondenterne på oplevelsen af efterfølgende jobmuligheder. Adskillige af dem er blevet ansat i vikarstillinger efter endt forløb. Sådan lyder et i øvrigt repræsentativt udsagn fra en lærer, der er kommet i et længere vikariat: Side 9 af 19

10 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og imødekommet, som enhver anden lærer på skolen. Så stor ros til skolen. Hvor jeg videre blev ansat som årsvikar. Nogle af respondenterne har oplevet, at den skole, de har været tilknyttet under forløbet, er blevet så glad for dem, at de har fået fastansættelse efter endt forløb. Andre respondenter forklarer, at de er blevet bedre rustet til at komme i job. Jobindsatsen har bl.a. hjulpet nyuddannede lærere samt lærere, der vender tilbage efter ledighed og barselsorlov til at føle sig mere klar til arbejdsmarkedet. Desuden viser besvarelserne, at løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik kan bidrage til afklaring: Praktikken var både en lejlighed for mig og virksomheden til at afklare, om jobbet var noget for mig. [ ] I dag stortrives jeg i jobbet. Der er også negative oplevelser af muligheden for job på baggrund af denne slags forløb: Jeg oplever ikke, at de virksomhedspraktikker, jeg har været i, har bragt mig tættere på ansættelse, eller har bidraget til brugbar udvidelse af mine kompetencer. Jeg har ikke en fornemmelse af, at fire ugers virksomhedspraktik har nogen ʹeffektʹ på et CV det lugter lidt af grundskolens ʹerhvervspraktikʹ. Flere af de ledige lærere i undersøgelsen, foreslår som denne respondent, at der: bør lægges større pres på skolerne for at ansætte dem, der er i virksomhedspraktik/løntilskud der, f.eks. en karenstid fra at have ledige i virksomhedspraktik/løntilskud, hvis ikke de kan tilbyde et længere vikariat eller fastansættelse. En anden respondent foreslår alternativt, at en løsning kunne være at indføre: deciderede vikar ansættelser til overenskomstmæssig løn, gerne samme tidsrum som Løntilskuds job, og hvor der er klarhed over krav og forventninger. Side 10 af 19

11 En stor del af dem, der har deltaget i jobindsatsforløb i 2013, har fået job eller vikariat efterfølgende. Forløbene har bl.a. ført til afklaring af stillinger og udvidelse af netværk. Der er dog også nogle, som oplever, at forløbene ikke har bragt dem tættere på et job. 7. Konklusion: Samlet vurdering og forbedringspotentiale 3 ud af 4 af respondenterne vurderer deres forløb som positivt/meget positivt alt i alt. Desuden vurderer 73 pct. at kvaliteten af forløbet, de har været igennem, har været positiv/meget positiv. Kommentarerne viser også, at en stor del af respondenterne er meget glade for at få noget erfaring, få nogle nye udfordringer og/eller opleve en ny skole. Langt de fleste vurderer, at de arbejdsopgaver, de har udført under forløbet har været relevante for deres kompetencer, og flertallet mener også, at forløbet har bidraget til kompetenceudvikling. Forløbene får især stor ros fra ledige dimittender og langtidsledige, som er glade for at få noget (ny) praksiserfaring i lærerfaget. Mange af respondenterne skriver, at de er bedre rustede til at finde et job efter deres forløb, og at det har bidraget positivt til deres CV. Mange fortæller desuden, at de har fået fastansættelse eller vikariater på de skoler, hvor de har været i løntilskud, jobrotation eller virksomhedspraktik. Undersøgelsen viser også, at 42 procent af de respondenter, der har været i et sådan forløb i løbet af 2013, er i beskæftigelse den dag i dag. Der har dog vist sig en forskel i forhold til, hvilket forløb de ledige lærere har været igennem. Dem der har været i jobrotation er mere positive i forhold til forløbets kvalitet og flere af dem er kommet i beskæftigelse efterfølgende, sammenlignet med de andre jobindsatstyper. 7.2 Forbedringspotentiale Flere af respondenterne oplever, at visse skoler ikke magter at modtage lærere i jobindsatsforløb på en tilfredsstillende måde. Der er også respondenter, som fremhæver, at det kan være yderst stressende, at de samtidig med et fuldtidsskema skal søge jobs på fuldtid ved siden af og leve op til alle rådighedsreglerne. Det er demotiverende for Side 11 af 19

12 lærerne i forhold til det forløb, de er igennem. Reglerne gør, at det er umuligt for dem at engagere sig 100 pct. i forløbet. Desuden er der en meget stor del af respondenterne, som oplever det som uhensigtsmæssigt, at deres forløb ikke tæller med i forhold til genoptjening af dagpengeretten. Flere af respondenterne fremhæver, at det kan virke uretfærdigt og demotiverende, at de skal udføre nøjagtig samme arbejde som deres kollegaer bare uden at få tilsvarende løn. Flere af respondenterne forklarer endvidere, at de har følt sig udnyttet som gratis arbejdskraft. Endelig viser undersøgelsen også, at flere af respondenterne oplever sig degraderede i forhold til, at de ikke er blevet tildelt den grad af ansvar, som de er uddannede til at påtage sig og samtidig har erfaring i at påtage sig. Undersøgelsen viser, at løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik ofte bidrager til positiv kompetenceudvikling hos lærerne og udvider deres netværk og jobprofil. Der er mange, der igennem forløbet gør sig nye erfaringer i lærerjobbet, samtidig med at flere oplever et tiltrængt selvtillidsboost, som giver ny energi til at finde jobs. Der er dog også en opfordring til at kigge på uhensigtsmæssighederne i denne slags forløb, som bl.a. drejer sig om, at de ledige lærere oplever at blive udnyttet, kan have dårlige arbejdsvilkår og bliver stressede. Undervisningsbranchen er den branche med flest i løntilskud. Dog viser undersøgelsen, at de ledige lærere som oplever den bedste kvalitet af forløbet og hvor der er størst beskæftigelsesgrad efterfølgende, er blandt dem i jobrotation. 8. Bilag 8.1 Grafisk materiale RESPONDENTSTATISTIK Side 12 af 19

13 BAGGRUNDSINFORMATION OM RESPONDENTENS FORLØB Hvad er det seneste forløb du været i: Hvor længe varede det seneste forløb? Er du stadig i? Du har svaret, at du ikke længere er i. Hvad er din nuværende situation? Jeg er... Side 13 af 19

14 KOMPETENCER OG RELEVANS KVALITET OG SAMLET VURDERING AF FORLØB KVALITET AF FORLØB FORDELT PÅ JOBINDSATSTYPE Filter: Hvad er det seneste forløb du været i: = [Løntilskud] Side 14 af 19

15 Filter: Hvad er det seneste forløb du været i: = [Virksomhedspraktik] Filter: Hvad er det seneste forløb du været i: = [Jobrotation] KOMPETENCEUDVIKLING FORDELT PÅ JOBINDSATSTYPE Filter: Hvad er det seneste forløb du været i: = [Løntilskud] Filter: Hvad er det seneste forløb du været i: = [Virksomhedspraktik] Filter: Hvad er det seneste forløb du været i: = [Jobrotation] BESKÆFTIGELSE EFTERFØLGENDE FORDELT PÅ JOBINDSATSTYPE Du har svaret, at du ikke længere er i. Hvad er din nuværende situation? Jeg er... Krydset med: Hvad er det seneste forløb du været i: Side 15 af 19

16 Undersøgelse af løntilskud, rotation og virksomhedspraktik gennemført af Lærernes a kasse, november 2013 Side 16 af 19

17 8.2 Spørgeskema VELKOMMEN TIL LÆRERNES A KASSES UNDERSØGELSE OM LØNTILSKUD, ROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Vi er glade for, at du vil bruge de næste 5 10 min. på at give os indblik i dine oplevelser. Når du besvarer spørgsmålene, skal du tænke på det seneste forløb du har været igennem, hvis du har været igennem flere forløb. Tryk på NÆSTE for at komme i gang med undersøgelsen. Hvad er det seneste forløb du været i: (1) Løntilskud (2) Virksomhedspraktik (3) Jobrotation Hvor længe varede det seneste forløb? (1) Under 4 uger (2) Mellem 4 og 8 uger (3) Mellem 9 og 12 uger (4) Mellem 13 og 16 uger (5) Mellem 17 og 20 uger (6) Mellem 21 og 24 uger (7) Over 24 uger Er du stadig i ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ? (1) Ja (2) Nej Du har svaret, at du ikke længere er i ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ. Hvad er din nuværende situation? Jeg er... (1) I beskæftigelse (2) I et seniorjob (3) Under uddannelse (4) Efterløn eller folkepension (5) Ledig på dagpenge (6) Ledig uden offentlig forsørgelse (7) På sygedagpenge (8) Barsel (9) Andet? uddyb venligst Side 17 af 19

18 Hvem hjalp dig med at komme i ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ? (1) A kassen (2) Jobcenteret (3) Jeg fandt stillingen selv (4) Andet? uddyb venligst: (5) Ved ikke Kompetencer Vurdér venligst ud fra følgende spørgsmål: Meget positivt Positivt Neutral Negativt Meget negativt Ved ikke Hvordan vurderer du relevansen af de arbejdsopgaver, du har udført i din ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ for dine kompetencer? Hvordan vurderer du arbejdsgivers anvendelse af dine kompetencer på arbejdspladsen? Hvor relevant vurderer du din ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ i forhold til udvikling af dine kompetencer? Hvordan vurderer du kvaliteten af det forløb, du har været igennem med ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ? (5) (4) (3) (2) (1) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (6) Side 18 af 19

19 Alt i alt Vurdér venligst ud fra følgende spørgsmål: Meget positivt Positivt Neutral Negativt Meget negati vt Ved ikke Hvordan er din samlede vurdering af dit forløb med ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ (5) (4) (3) (2) (1) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (6) Hvis du har flere kommentarer til forløbet, kan du skrive dem nedenfor: ROS RIS TAK FOR DIN DELTAGELSE I UNDERSØGELSEN! Side 19 af 19

JOBINDSATSEN? VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013. anerkendt og imødekommet, som enhver

JOBINDSATSEN? VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013. anerkendt og imødekommet, som enhver HVORDANOPLEVERDELEDIGE JOBINDSATSEN? - ENINDSIGTILØNTILSKUD,JOBROTATIONOG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER2013 Detvarengodmådeatkommeudogfå skabtetnetværk.ligeledesblevjeg anerkendtogimødekommet,somenhver andenlærerpåskolen.såstorrostilskolen.

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder 26. marts 2015 ARTIKEL Af David Elmer Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder På fem år er antallet af ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere, f.eks. stofmisbrugere og psykisk

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. For. studerende og nyuddannede. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. For. studerende og nyuddannede. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet For studerende og nyuddannede side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min

Læs mere

Børn og Unge-Afdelingen Konto 2 De adspurgte er alle tidligere vikarer fra Børn og Unges rotationsprojekt for praktikvejledere

Børn og Unge-Afdelingen Konto 2 De adspurgte er alle tidligere vikarer fra Børn og Unges rotationsprojekt for praktikvejledere Børn og Unge-Afdelingen Konto 2 De adspurgte er alle tidligere vikarer fra Børn og Unges rotationsprojekt for praktikvejledere Totalrapport Udførelsestidspunkt: 15-05-2013 13:10:47 Antal besvarelser: 30

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstid 2015

Undersøgelse af arbejdstid 2015 Undersøgelse af arbejdstid 2015 HL s undersøgelse er gennemført som en totalundersøgelse blandt samtlige foreningens lærermedlemmer i perioden 28. januar til 3. marts 2015. I alt 811 har gennemført, hvilket

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Temadag om samarbejde på beskæftigelsesområdet. 3. maj 2011, Hotel Hvide Hus

Temadag om samarbejde på beskæftigelsesområdet. 3. maj 2011, Hotel Hvide Hus Temadag om samarbejde på beskæftigelsesområdet 3. maj 2011, Hotel Hvide Hus De langtidsledige i Thisted Kommune Antal langtidsledige 438 Antal mænd 271 Antal kvinder 167 Ufaglærte Over 65% I tilbud 181

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Karrierebarometer 2016

Karrierebarometer 2016 Karrierebarometer 2016 Denne survey er lavet i februar 2016 blandt 3.460 CA-medlemmer - dimittender og lønmodtagere - som er kommet i job i løbet af 2015. Af disse har 1.012 deltaget i undersøgelsen, hvilket

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Ikrafttrædelse 1. januar 2015 og 1. juli månedlige samtaler det første halve år, hvoraf to af dem er fællessamtaler med A-kassen.

Ikrafttrædelse 1. januar 2015 og 1. juli månedlige samtaler det første halve år, hvoraf to af dem er fællessamtaler med A-kassen. DAGPENGEREFORM Ikrafttrædelse 1. januar 2015 og 1. juli 2015. 6 månedlige samtaler det første halve år, hvoraf to af dem er fællessamtaler med A-kassen. Herefter jobsamtaler hver 3. måned. Ved 16 måneds

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet.

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet. Salamimetoden: 04 11 2016 vsk Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed i en a kasse. Og i Regeringens 2025 plan lægges der op til yderligere forringelser

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Virksomhedsnavn Totalrapport

Virksomhedsnavn Totalrapport Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 124 Denne rapport indeholder besvarelser for 124 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 04-09-2014-10-10-2014.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Effekt af indsatser. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr P Dato:

Effekt af indsatser. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr. 15.00.00-P05-4-13 Dato:14.05.2014 Effekt af indsatser Baggrund Indførslen af resultatbaseret styring på beskæftigelsesudvalget område

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Problemet er ikke løst

Problemet er ikke løst Problemet er ikke løst Notat om dagpengekommissionens rapport Siden Dorthe Hedegaard faldt ud af dagpenge-systemet for halvandet år siden, har hun kæmpet for én ting: Jeg vil bare gerne have et job. Jeg

Læs mere

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT Forbundet af It-professionelle 20130816/APL/MIT Notat: Aktiveringsundersøgelsen 2013 Hovedkonklusion Undersøgelsen viser at der er sket et kraftigt fald i brugen af løntilskud. Dette gør sig særligt gældende

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt?

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt? Kvalitetssikring Måling : Opstart på Integro Baggrund: Cpr. nummer: _ Køn: Kvinde Mand Er du: Gift Samlevende Enlig Hvor mange børn har du: Hvor længe har du været ledig inden for de sidste år? Har du

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51 Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014 Jobcenter Struer Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev

Læs mere

Dagpenge-kompas For studerende og nyuddannede. Din guide til dagpengesystemet

Dagpenge-kompas For studerende og nyuddannede. Din guide til dagpengesystemet Dagpenge-kompas For studerende og nyuddannede Din guide til dagpengesystemet 2 Dagpengekompas for studerende Dagpengekompas for studerende 3 Indhold Min A-kasse Min A-kasse er en a-kasse for lønmodtagere

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Afbureaukratiseringsundersøgelsen

Afbureaukratiseringsundersøgelsen Afbureaukratiseringsundersøgelsen - Resultater for Danmarks Lærerforening Om undersøgelsen MEGAFON har i samarbejde med Danmarks Lærerforening i januar gennemført en undersøgelse om lærernes holdning til

Læs mere