HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?"

Transkript

1 HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og imødekommet, som enhver anden lærer på skolen. Så stor ros til skolen. Hvor jeg videre blev ansat som årsvikar. Jeg fik stort set intet ansvar og mange timer gik med, at jeg sad og hørte på højtlæsning, og børnene spillede rundbold og lign. Det værste var helt klart, når læreren var syg, og der kom en ufaglært student på 19 år og skulle varetage den undervisning med de elever, jeg kendte bedre end nogen anden.

2 Resumé Formålet med undersøgelsen er at klarlægge, hvordan ledige lærere har oplevet henholdsvis løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik, som de har deltaget i i Har jobindsatsen ført de ledige tættere på et job? Har arbejdsvilkårene på skolen været ok, og har de følt, at forløbet har udviklet deres kompetencer? Spørgsmål, der skal være med til at afdække, om jobindsatsen gavner de ledige lærere. Rapporten viser at: størstedelen af de ledige generelt er glade for det forløb, de har været igennem respondenterne overordnet mener, at jobindsatsen giver mere erfaring, der bidrager positivt til CV et, selvtilliden, kompetenceudviklingen mv. en betydelig andel af respondenterne har fået job, efter det forløb de har været igennem det ser ud til at jobrotation er den jobindsats, som de ledige er mest tilfredse med og gavner mest i forhold til at få nye kompetencer og job. nogle føler sig meget værdsat og respekteret, mens andre føler sig til overs og udnyttet det kan være vanskeligt for mange at indgå i et forløb, hvor de ikke må påtage sig ansvar forløbet kan være stressende, fordi de samtidig med jobindsatsen, der er et fuldtidsjob, skal søge job på fuldtid og opfylde alle rådighedsregler Resultatet understreger, at jobindsatserne gavner de ledige, men at der også er en række forhold, hvor man med enkelte indsatser kan gøre ordningerne endnu bedre. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Lærernes a kasse, november 2013.

3 Indhold Resumé... 2 Indhold Formål med undersøgelsen Hvad er løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik? Respondentgruppe og svarstatistik Arbejdsvilkår Rådighed eller engagement? Kompetencer og relevans? Fører forløbene til jobs? Konklusion: Samlet vurdering og forbedringspotentiale Forbedringspotentiale Bilag Grafisk materiale Spørgeskema... 17

4 1. Formål med undersøgelsen Regeringen ønsker en ny beskæftigelsespolitik og har derfor nedsat en ekspertgruppe, der skal udrede indsatsen. Ekspertgruppen skal bl.a. se på, hvordan indsatsen løfter de lediges kompetencer, så de kommer i varig beskæftigelse. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens statistikbank er andelen af arbejdssteder med personer i løntilskud eller virksomhedspraktik størst i undervisningsbranchen i 2013, sammenlignet med alle andre brancher. I det perspektiv ønsker Lærernes a kasse at finde ud af, hvordan ledige lærere, der har været i virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation i 2013, har oplevet forløbet. Vi ønsker overordnet at få indsigt i, om jobindsatsen har ført til job og undersøge, hvordan jobindsatsen kan blive endnu bedre. 2. Hvad er løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik? Løntilskud: Den ledige sendes ud som en hjælpende hånd i op til 6 måneder med mulighed for forlængelse på op til 6 måneder. Løntilskud er lønnet, men lønnen må ikke overstige dagpengesatsen, hvis det er en offentlig stilling. Man opnår normalt mulighed for løntilskud, efter 6 9 måneders ledighed. Den ledige er efter den ledighedsperiode forpligtet til at acceptere et tilbud om løntilskud. Jobrotation: Arbejdsgiveren sender en fastansat på kursus og ansætter i stedet en rotationsvikar. Rotationsvikaren får fuld overenskomstmæssig løn og er ansat på helt normale vilkår. Timerne tæller dog ikke med i beskæftigelseskravet, som skal opfyldes for at få en ny dagpengeperiode, men bruger af den periode, hvor man kan få dagpenge. 13 ugers ledighed er en betingelse for at indgå i jobrotation. Virksomhedspraktik: Den ledige prøver et job i 4 uger på normal dagpengesats. Er den ledige nyuddannet, kan dimittendpraktikken dog vare op til 8 uger. Praktikstillingen udgør en ekstra hånd og må ikke træde i stedet for en reel stilling. Side 4 af 19

5 3. Respondentgruppe og svarstatistik Vi har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne i Lærernes a kasse. Af de medlemmer i Lærernes a kasse, der har været i henholdsvis løntilskud, jobrotation eller virksomhedspraktik i 2013, har cirka 50 pct. været i virksomhedspraktik, cirka 40 pct. i løntilskud og cirka 10 pct. har været i jobrotation. Af de mulige respondenter, har 24 pct. besvaret undersøgelsen. 54 pct. af respondenterne har været i virksomhedspraktik, 15 pct. i løntilskud og 31 pct. i jobrotation. 4. Arbejdsvilkår Hvordan oplever de ledige lærere arbejdsvilkårene i jobindsatsen? Langt størstedelen af de ledige lærere giver udtryk for, at de føler sig værdsatte, når de kommer som ekstra hånd. En repræsentativ kommentar er, at det: Er dejligt at mærke, at arbejdspladsen værdsætter min tilstedeværelse som en ekstra ressource. Der er dog samtidig mange ledige som føler sig udnyttet som gratis arbejdskraft: Vi laver et reelt stykke arbejde, og der er brug for de ekstra hænder, men arbejdsgiverne har ikke økonomi til at ansætte og bruger derfor denne løsning. Flere fortæller også, at de føler sig degraderet i stillingerne, f.eks.: Jeg fik stort set intet ansvar, og mange timer gik med, at jeg sad og hørte på højtlæsning, og børnene spillede rundbold og lign. Det værste var helt klart, når læreren var syg, og der kom ufaglært student på 19 år og skulle varetage den undervisning med de elever, jeg kendte bedre end nogen anden. Det ser også ud til, at de ledige synes, at det er vanskeligt at gennemskue rettigheder og retningslinjerne i jobindsatsen: Side 5 af 19

6 Jeg oplever, at det er svært at sige fra, at man sagtens kan opleve at blive udnyttet, og at man i denne situation står lidt alene, fordi man meget gerne vil i job. En stor del af respondenterne skriver, at skolen/jobcentret ikke har haft styr på forløbet eller reglerne omkring forløbet. Det medfører frustrationer og stress hos mange. Nogle af respondenterne konkluderer på baggrund af deres oplevelser, at nogle skoler ikke burde have lov til at modtage folk i jobindsats. En respondent udtrykker det således: Den pågældende skole burde ikke være kvalificeret til at tage imod lærere i jobrotation en anden gang pga. dårligt psykisk arb.miljø. Undersøgelsen viser altså, at flertallet er glade for jobindsatsen, men at nogle føler sig degraderet, fordi de ikke får tildelt ansvar. Derudover føler nogle sig også udnyttet, fordi de udfører samme arbejde som fastansatte til lavere løn. 4.1 Rådighed eller engagement? Der er adskillige respondenter, der skriver, at det kan være stressende at deltage i jobindsatsen. Dels fordi man samtidig med at være engageret i det forløb, man er i, også skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og dels fordi forløbene ikke altid er sammensat på en hensigtsmæssig måde: Synes, det er dårligt, at man stadig skal søge jobs og stå til rådighed, når det man helst vil, er at give 100 % der, hvor man er! Det fremgår af adskillige kommentarer, at det skaber vanskelige dilemmaer at være ansat i en lærerfunktion, uden at man har det ansvar, som man normalt ville have i lærerjobbet. En respondent forklarer, at det er: Svært at undgå, at elever og forældre kommer til én med forskellige bekymringer osv [ ] Oftest kommer de i fortrolighed, og man bliver på den måde sat i meget uheldige situationer, som kan være svære at navigere igennem. Side 6 af 19

7 En af respondenterne skriver desuden, at det: Er meget stressende at være i sådan et forløb. De første 3 uger bruges på at lære klassen/klasserne at kende, herunder deres faglige niveau, skolens regler, traditioner og ikke mindst de nye kollegaer. De næste 3 uger er rigtig gode, fordi her har man det ʺsom en fisk i vandetʺ, det hele kører på skinner. Den sidste uge er et rent helvede. Du står og underviser nogle elever og er til stede fysisk men mentalt er du allerede på vej videre til det næste forløb og er i gang med at planlægge det. Det svarer til at starte på et nyt job 5 gange på et år, og det er der vist ikke ret mange mennesker i denne verden, der har lyst til. Jeg vil absolut aldrig deltage i jobrotation på de vilkår igen, og jeg vil heller ikke anbefale andre at deltage i sådan noget. Hovedparten af kommentarer i ris feltet handler om, at man ikke kan bruger timerne fra jobindsatsen til at optjene en ny dagpengeret. Man kan læse af kommentarerne, at det frustrerer de ledige lærere, at de presses på dagpengeretten. En af respondenterne skriver: Dette faktum gør også, det ikke er muligt for mig at sige ja til en lignende ansættelse, da jeg så er i fare for ikke at tjene nok timer op og derfor har risiko for at miste min dagpengeret til foråret. Det er ikke særlig smart eller særligt rimeligt. Kommentarerne viser, at mange af respondenterne føler sig splittet mellem engagement i jobindsatsen og rådighedsreglerne. Desuden er der flere, der er frustrerede over, at de arbejder på samme vilkår som de fastansatte, men til dagpengesats. 5. Kompetencer og relevans? 78 pct. af respondenterne vurderer arbejdsgiverens anvendelse af deres kompetencer som positiv/meget positiv. Dog er der også negative oplevelser, idet 6 pct. vurderer arbejdsgiverens anvendelse af deres kompetencer som negativ/meget negativ. Respondenternes kommentarer viser et blandet billede her. Der er mange, som oplever en positiv modtagelse på skolerne. F.eks. fremhæver flere respondenter, at de er blevet mødt Side 7 af 19

8 med respekt. 73 pct. af respondenterne vurderer samtidig, at det forløb, de har været igennem, har været positivt/meget positivt for udvikling af deres kompetencer. Samtidig vurderer 83 pct., at relevansen af de arbejdsopgaver, de har udført har været positiv/meget positiv for deres kompetencer. Der ses dog en forskel i forhold til, hvilken type af jobindsats respondenterne har været i. 58 pct. af respondenterne fra løntilskud vurderer relevansen som positiv/meget positiv, hvor 70 pct. af respondenterne fra virksomhedspraktik vurderer det samme. Hele 85 pct. af respondenterne fra jobrotation vurderer, at forløbet har været positiv/meget positiv i forhold til forløbets relevans. Det bliver generelt fremhævet, at det er positivt at få erfaring som lærer hvad enten det er efter endt studie eller længere tids ledighed. Der er også flere, som fremhæver, at det er godt at blive kastet ud i den slags forløb og hermed udfordre egne kompetencer og videreudvikle jobprofilen. Desuden er der flere, som fortæller, at de via deres forløb har fået afklaring i forhold til arbejdspladsen eller egne jobønsker fremadrettet. Flere af respondenterne forklarer desuden, at de selv har arrangeret deres forløb, fordi de vidste, at det ville forbedre deres kompetencer. En frustreret respondent forklarer dog, at når: Man er i virksomhedspraktik, som jeg var i 6 mdr., er det lidt træls, at man egentlig kun må bruges til at skabe ro i klassen. Da jeg ikke måtte stå med en klasse selvstændigt (selvom jeg er uddannet lærer), [ ] Det gav ingen udvikling af mine kompetencer, og derfor synes jeg ikke, at det er relevant med den form for praktik. En anden respondent understreger desuden, at: Side 8 af 19

9 Der er ingen opkvalificering, ny erfaring eller andet i det for mig. Desuden er det svært at ballancere i et løntilskudsjob som uddannet lærer på en skole, da man har uddannelse og kompetencer til at undervise, men ikke må have ansvar og er underlagt andre. Det ses endvidere, at der er forskel på respondenternes oplevelse af kvaliteten på det forløb de har været igennem, alt afhængig af hvilken type jobindsats de har været i. 62 pct. af respondenter fra løntilskud vurderer, at kvaliteten har været positiv/meget positiv. 73 pct. af respondenterne fra virksomhedspraktik vurderer kvaliteten som positiv/meget positiv og af respondenterne fra jobrotation, vurderer 78 pct. kvaliteten som positiv/meget positiv. Det kan konkluderes, at langt størstedelen af respondenterne oplever, at jobindsatsforløbet har bidraget til kompetenceudvikling. Det kan dog være frustrerende ikke at blive tildelt ansvar i undervisningen. 6. Fører forløbene til jobs? 42 pct. af respondenterne er kommet i beskæftigelse, og 27 pct. er ledige efter at have været i henholdsvis løntilskud, jobrotation eller virksomhedspraktik i En betydelig andel af respondenterne, har fået job efter det forløb, de har været igennem. Dog har lige over en fjerdedel stadig ikke fået job efter endt forløb. Der er forskel i forhold til hvilken type jobindsats respondenten har været i og hvor stor andel af dem, som er i beskæftigelse nu. 37 pct. af respondenterne der har været i virksomhedspraktik er i beskæftigelse, 46 pct. af respondenterne i løntilskud er i beskæftigelse og 57 pct. af respondenterne i jobrotation er i beskæftigelse nu. Der er forskellige tilbagemeldinger fra respondenterne på oplevelsen af efterfølgende jobmuligheder. Adskillige af dem er blevet ansat i vikarstillinger efter endt forløb. Sådan lyder et i øvrigt repræsentativt udsagn fra en lærer, der er kommet i et længere vikariat: Side 9 af 19

10 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og imødekommet, som enhver anden lærer på skolen. Så stor ros til skolen. Hvor jeg videre blev ansat som årsvikar. Nogle af respondenterne har oplevet, at den skole, de har været tilknyttet under forløbet, er blevet så glad for dem, at de har fået fastansættelse efter endt forløb. Andre respondenter forklarer, at de er blevet bedre rustet til at komme i job. Jobindsatsen har bl.a. hjulpet nyuddannede lærere samt lærere, der vender tilbage efter ledighed og barselsorlov til at føle sig mere klar til arbejdsmarkedet. Desuden viser besvarelserne, at løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik kan bidrage til afklaring: Praktikken var både en lejlighed for mig og virksomheden til at afklare, om jobbet var noget for mig. [ ] I dag stortrives jeg i jobbet. Der er også negative oplevelser af muligheden for job på baggrund af denne slags forløb: Jeg oplever ikke, at de virksomhedspraktikker, jeg har været i, har bragt mig tættere på ansættelse, eller har bidraget til brugbar udvidelse af mine kompetencer. Jeg har ikke en fornemmelse af, at fire ugers virksomhedspraktik har nogen ʹeffektʹ på et CV det lugter lidt af grundskolens ʹerhvervspraktikʹ. Flere af de ledige lærere i undersøgelsen, foreslår som denne respondent, at der: bør lægges større pres på skolerne for at ansætte dem, der er i virksomhedspraktik/løntilskud der, f.eks. en karenstid fra at have ledige i virksomhedspraktik/løntilskud, hvis ikke de kan tilbyde et længere vikariat eller fastansættelse. En anden respondent foreslår alternativt, at en løsning kunne være at indføre: deciderede vikar ansættelser til overenskomstmæssig løn, gerne samme tidsrum som Løntilskuds job, og hvor der er klarhed over krav og forventninger. Side 10 af 19

11 En stor del af dem, der har deltaget i jobindsatsforløb i 2013, har fået job eller vikariat efterfølgende. Forløbene har bl.a. ført til afklaring af stillinger og udvidelse af netværk. Der er dog også nogle, som oplever, at forløbene ikke har bragt dem tættere på et job. 7. Konklusion: Samlet vurdering og forbedringspotentiale 3 ud af 4 af respondenterne vurderer deres forløb som positivt/meget positivt alt i alt. Desuden vurderer 73 pct. at kvaliteten af forløbet, de har været igennem, har været positiv/meget positiv. Kommentarerne viser også, at en stor del af respondenterne er meget glade for at få noget erfaring, få nogle nye udfordringer og/eller opleve en ny skole. Langt de fleste vurderer, at de arbejdsopgaver, de har udført under forløbet har været relevante for deres kompetencer, og flertallet mener også, at forløbet har bidraget til kompetenceudvikling. Forløbene får især stor ros fra ledige dimittender og langtidsledige, som er glade for at få noget (ny) praksiserfaring i lærerfaget. Mange af respondenterne skriver, at de er bedre rustede til at finde et job efter deres forløb, og at det har bidraget positivt til deres CV. Mange fortæller desuden, at de har fået fastansættelse eller vikariater på de skoler, hvor de har været i løntilskud, jobrotation eller virksomhedspraktik. Undersøgelsen viser også, at 42 procent af de respondenter, der har været i et sådan forløb i løbet af 2013, er i beskæftigelse den dag i dag. Der har dog vist sig en forskel i forhold til, hvilket forløb de ledige lærere har været igennem. Dem der har været i jobrotation er mere positive i forhold til forløbets kvalitet og flere af dem er kommet i beskæftigelse efterfølgende, sammenlignet med de andre jobindsatstyper. 7.2 Forbedringspotentiale Flere af respondenterne oplever, at visse skoler ikke magter at modtage lærere i jobindsatsforløb på en tilfredsstillende måde. Der er også respondenter, som fremhæver, at det kan være yderst stressende, at de samtidig med et fuldtidsskema skal søge jobs på fuldtid ved siden af og leve op til alle rådighedsreglerne. Det er demotiverende for Side 11 af 19

12 lærerne i forhold til det forløb, de er igennem. Reglerne gør, at det er umuligt for dem at engagere sig 100 pct. i forløbet. Desuden er der en meget stor del af respondenterne, som oplever det som uhensigtsmæssigt, at deres forløb ikke tæller med i forhold til genoptjening af dagpengeretten. Flere af respondenterne fremhæver, at det kan virke uretfærdigt og demotiverende, at de skal udføre nøjagtig samme arbejde som deres kollegaer bare uden at få tilsvarende løn. Flere af respondenterne forklarer endvidere, at de har følt sig udnyttet som gratis arbejdskraft. Endelig viser undersøgelsen også, at flere af respondenterne oplever sig degraderede i forhold til, at de ikke er blevet tildelt den grad af ansvar, som de er uddannede til at påtage sig og samtidig har erfaring i at påtage sig. Undersøgelsen viser, at løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik ofte bidrager til positiv kompetenceudvikling hos lærerne og udvider deres netværk og jobprofil. Der er mange, der igennem forløbet gør sig nye erfaringer i lærerjobbet, samtidig med at flere oplever et tiltrængt selvtillidsboost, som giver ny energi til at finde jobs. Der er dog også en opfordring til at kigge på uhensigtsmæssighederne i denne slags forløb, som bl.a. drejer sig om, at de ledige lærere oplever at blive udnyttet, kan have dårlige arbejdsvilkår og bliver stressede. Undervisningsbranchen er den branche med flest i løntilskud. Dog viser undersøgelsen, at de ledige lærere som oplever den bedste kvalitet af forløbet og hvor der er størst beskæftigelsesgrad efterfølgende, er blandt dem i jobrotation. 8. Bilag 8.1 Grafisk materiale RESPONDENTSTATISTIK Side 12 af 19

13 BAGGRUNDSINFORMATION OM RESPONDENTENS FORLØB Hvad er det seneste forløb du været i: Hvor længe varede det seneste forløb? Er du stadig i? Du har svaret, at du ikke længere er i. Hvad er din nuværende situation? Jeg er... Side 13 af 19

14 KOMPETENCER OG RELEVANS KVALITET OG SAMLET VURDERING AF FORLØB KVALITET AF FORLØB FORDELT PÅ JOBINDSATSTYPE Filter: Hvad er det seneste forløb du været i: = [Løntilskud] Side 14 af 19

15 Filter: Hvad er det seneste forløb du været i: = [Virksomhedspraktik] Filter: Hvad er det seneste forløb du været i: = [Jobrotation] KOMPETENCEUDVIKLING FORDELT PÅ JOBINDSATSTYPE Filter: Hvad er det seneste forløb du været i: = [Løntilskud] Filter: Hvad er det seneste forløb du været i: = [Virksomhedspraktik] Filter: Hvad er det seneste forløb du været i: = [Jobrotation] BESKÆFTIGELSE EFTERFØLGENDE FORDELT PÅ JOBINDSATSTYPE Du har svaret, at du ikke længere er i. Hvad er din nuværende situation? Jeg er... Krydset med: Hvad er det seneste forløb du været i: Side 15 af 19

16 Undersøgelse af løntilskud, rotation og virksomhedspraktik gennemført af Lærernes a kasse, november 2013 Side 16 af 19

17 8.2 Spørgeskema VELKOMMEN TIL LÆRERNES A KASSES UNDERSØGELSE OM LØNTILSKUD, ROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Vi er glade for, at du vil bruge de næste 5 10 min. på at give os indblik i dine oplevelser. Når du besvarer spørgsmålene, skal du tænke på det seneste forløb du har været igennem, hvis du har været igennem flere forløb. Tryk på NÆSTE for at komme i gang med undersøgelsen. Hvad er det seneste forløb du været i: (1) Løntilskud (2) Virksomhedspraktik (3) Jobrotation Hvor længe varede det seneste forløb? (1) Under 4 uger (2) Mellem 4 og 8 uger (3) Mellem 9 og 12 uger (4) Mellem 13 og 16 uger (5) Mellem 17 og 20 uger (6) Mellem 21 og 24 uger (7) Over 24 uger Er du stadig i ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ? (1) Ja (2) Nej Du har svaret, at du ikke længere er i ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ. Hvad er din nuværende situation? Jeg er... (1) I beskæftigelse (2) I et seniorjob (3) Under uddannelse (4) Efterløn eller folkepension (5) Ledig på dagpenge (6) Ledig uden offentlig forsørgelse (7) På sygedagpenge (8) Barsel (9) Andet? uddyb venligst Side 17 af 19

18 Hvem hjalp dig med at komme i ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ? (1) A kassen (2) Jobcenteret (3) Jeg fandt stillingen selv (4) Andet? uddyb venligst: (5) Ved ikke Kompetencer Vurdér venligst ud fra følgende spørgsmål: Meget positivt Positivt Neutral Negativt Meget negativt Ved ikke Hvordan vurderer du relevansen af de arbejdsopgaver, du har udført i din ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ for dine kompetencer? Hvordan vurderer du arbejdsgivers anvendelse af dine kompetencer på arbejdspladsen? Hvor relevant vurderer du din ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ i forhold til udvikling af dine kompetencer? Hvordan vurderer du kvaliteten af det forløb, du har været igennem med ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ? (5) (4) (3) (2) (1) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (6) Side 18 af 19

19 Alt i alt Vurdér venligst ud fra følgende spørgsmål: Meget positivt Positivt Neutral Negativt Meget negati vt Ved ikke Hvordan er din samlede vurdering af dit forløb med ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ (5) (4) (3) (2) (1) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (6) Hvis du har flere kommentarer til forløbet, kan du skrive dem nedenfor: ROS RIS TAK FOR DIN DELTAGELSE I UNDERSØGELSEN! Side 19 af 19

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

> KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1

> KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1 > KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1 Side 2 KLOGERE I SLAGELSE KLOGERE I SLAGELSE Denne folder er henvendt til dig, som ønsker at vide mere om jobrotationsprojektet Klogere i Slagelse. Klogere

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Sekretariatet Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Det, vi foreslår, er i virkeligheden to-delt, dels en egentlig kortsigtet redningsplan for de langtidsledige (gældende for november 2012- december

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Ledige i løntilskudsjob er arbejdsløse i længere tid Uanset effekten udebliver sendes stadig flere i løntilskudsjob i det

Ledige i løntilskudsjob er arbejdsløse i længere tid Uanset effekten udebliver sendes stadig flere i løntilskudsjob i det 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Ledige i løntilskudsjob er arbejdsløse i længere tid Uanset effekten udebliver sendes stadig flere i løntilskudsjob i det offentlige, for kommunerne skal opfylde kvoter fra

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere