SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER"

Transkript

1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruks-Installationer SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER

2 Limfjordstunnelen Side: 1 Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Administration Anlægsbeskrivelse Anlægselementbeskrivelse Højspændingsinstallationer Transformerstation syd Transformerstation Nord Nødforsyning Nødforsyningshovedtavle Dieselgeneratoranlæg No-breakaggregat Fordelingstavler Hovedtavler Gruppetavler Undertavler Belysningsanlæg Ventilationsanlæg Afvandingsanlæg Afvandingsanlæg sdr. rampebassin Afvandingsanlæg sdr. portalbassin Afvandingsanlæg tunnelbassin Afvandingsanlæg ndr. portalbassin Afvandingsanlæg ndr. rampebassin Afvandingsanlæg motorvejsbassin Afvandingsanlæg fugekammer Portalbygning Klimaanlæg i søndre portalbygning Lys- og kraftinstallationer i portalbygninger Adgangskontrol i portalbygninger Køvarslingsanlæg Flugtvejsskilte Jordingsanlæg SRO-anlæg Alarmskabe Brandalarmanlæg og brandbekæmpelse Brandalarmanlægget Hovedvandledning Brandstandere Håndildslukkere. 3-62

3 Limfjordstunnelen Side: 2 Side 2 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Indholdsfortegnelse ITV-anlæg Telefonanlæg Trafikreguleringsanlæg Styre- og overvågningsanlæg Mekaniske tavler Vognbanesignaler Vippebomme Svingbomme Skydebom Spærrelinielys Stop- og udrykningsblink Højdekontrolanlæg Installationer Bom-anlæg ved Rørdalsvej CO- /NO x måling Rampepaneler Beredskabscenter Aalborg Antenneanlæg AID-anlæg (Automatic Incident Detection) Informationstavler Automatisk Brandslukningsanlæg, tavlerum Ledelsesværktøjer Trafikal drift Drift og vedligehold Logbog/døgnrapport Betjening Højspændingsinstallationer Transformerstation syd/ -nord Nødforsyning Net Dieselgenerator Statisk No-break anlæg Nødstrømstavlen Fordelingstavler Hovedtavler Gruppetavler Belysningsanlæg Tunnelventilation Afvandingsanlæg Generelt 6-19

4 Limfjordstunnelen Side: 3 Side 3 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Indholdsfortegnelse Afvandingsanlæg sdr. rampebassin Afvandingsanlæg sdr. portalbassin Afvandingsanlæg tunnelbassin Afvandingsanlæg ndr. portalbassin Afvandingsanlæg ndr. rampebassin Afvandingsanlæg motorvejsbassin Afvandingsanlæg fugekammer Portalbygning Klimaanlæg Køvarslingsanlæg Flugtvejsskilte Jordingsanlæg SRO-anlæg Alarmskabe Brandalarmanlæg og brandbekæmpelsesudstyr Brandalarmanlæg Betjening hovedvandledning TV-anlæg Telefonanlæg Trafikreguleringsanlæg CO- /NO x -måling Rampepaneler Beredskabscenter Aalborg Antenneanlæg Eftersyn Vedligehold og reparation Højspændingsinstallationer Transformerstationer Nødforsyning Fordelingstavler Hovedtavler Gruppetavler Belysningsanlæg Ventilationsanlæg Afvandingsanlæg Portalbygning Køvarslingsanlæg Flugtvejsskilte Jordingsanlæg SRO-anlæg Alarmskabe Brandalarmanlæg og brandbekæmpelsesudstyr TV-anlæg 6-80

5 Limfjordstunnelen Side: 4 Side 4 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Indholdsfortegnelse Telefonanlæg Trafikreguleringsanlæg CO- /NO x måling Rampepaneler Beredskabscenter Aalborg Antenneanlæg AID-anlæg (Automatic Incident Detection) Informationstavler Automatisk Brandslukningsanlæg, tavlerum Materiel og materialer Bilag Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Tegningsliste Anlægsdefinition for 10 kv-kabeltraceer (1.3/4) Beskrivelse af højspændingstavler type PKL 10. (3.4.1/1) Beskrivelse af minioliebryder type MIM AEG transformerdata (3.4.1/2) PLC-dokumentation for nødstrømsanlæg Anlægsdokumentation, Nødforsyning, syd (3.4.2/8) Anlægsdokumentation, Nødforsyning, nord (3.4.2/9) Reservedele, Nødforsyning (3.4.2/10) Krav, Nødforsyning (3.4.2/11) Eldokumentation for styretavler for højspænding (3.4.1/3-SH16) Eldokumentation for Hovedfordelingstavler (3.4.2/12-SH17) Eldokumentation for Gruppetavler (3.4.2/13-SH18) Eldokumentation for Belysningsanlæg (3.4.2/14-SH19) Eldokumentation for afvandingsanlæg (3.4.2/15-SH20) Eldokumentation for Flugtvejsskilte (3.4.2/16-SH21) Eldokumentation for jordingsanlæg (3.4.2/17-SH22) Eldokumentation for SRO-anlæg (3.4.3/25-SH23) Eldokumentation for Rampepaneler (3.4.3/26-SH24) Eldokumentation for Beredskabcenter Aalborg (3.4.3/27-SH25) Datablade/Manualer for tavlekomponenter (3.4.2/18-SH26) Datablade/Manualer for PLC-udstyr (3.4.3/28-SH27) Datablade/Manualer for PLC-udstyr (3.4.3/29-SH28) Datablade/Manualer for Installationsmateriel (3.4.2/19-SH29) Datablade/Manualer for Tunnelbelysning (3.4.2/20-SH30) Datablade/Manualer for flugtvejsskilte (3.4.2/21-SH31) 8-91

6 Limfjordstunnelen Side: 5 Side 5 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Indholdsfortegnelse Datablade/Manualer for installationskabler (3.4.2/22-SH32) PLC-dokumentstion Rutediagrammer (3.4.3/30-SH33) PLC-dokumentation, snitfladeliste for søndre portalbygning (3.4.3/31-SH34) PLC-dokumentation, snitfladeliste for nordre portalbygning (3.4.3/32-SH35) PLC-dokumentstion, Krydsreferenceliste for søndre portalbygning (3.4.3/33- SH36) PLC-dokumentstion, Synonymliste for søndre portalbygning (3.4.3/34-SH37) PLC-dokumentstion, Krydsreferenceliste for nordre portalbygning (3.4.3/35- SH38) PLC-dokumentstion, Synonymliste for nordre portalbygning (3.4.3/36-SH39) PLC-dokumentstion, Software (3.4.3/37-SH40) Eldokumentation for ventilationsanlæg (3.4.2/7) Drifts- og vedligeholdelsesmanual for Tunnelventilatorer (3.4.3/41) PLC-dokumentation for ventilationsstyring, (3.4.3/14) Ventilation i transformerrum (3.4.3/39) Ventilation i pumpebassiner (3.4.3/40) Beskrivelse af pumpe type CP og niveauvippe ENH 10 (Flygt) El-dokumentation for Kø-varsling (4 bind) (3.4.2/12) Variable kø-varslingstavler, Prisma ABB Electric A/S (3.4.3/24) Betjeningsmanual Styresystem inkl. detektorkort PLC-dokumentation for Kø-varsling (3.4.3/21) PC-dokumentation for system 2000 (hovedstation for kø-varsling) (3.4.3/19) PC/PLC softwarebackup for køvarslingsanlæg (3.4.3/20) PLC-manualer for køvarsling (3.4.2/22) Eldokumentation for Køvarsling, udvidelse Trafikreguleringsanlæg, tavler, Dambach (3.4.3/6) Trafikreguleringsanlæg, vognbanesignaler, Brimos (3.4.3/7) Trafikreguleringsanlæg, vippebomme, E.R. Electric (3.4.3/8) Trafikreguleringsanlæg, svingbomme, AVN Hydraulik (3.4.3/9) Installationer, placering af kabelmuffer (3.4.3/10) Data for signalkabel til Aalborg Politi (3.4.3/11) Beskrivelse af højdekontrolanlæg (3.4.3/12) Beskrivelse af potentialudligningssystem (3.4.3/13) Trafikreguleringsanlæg, Eldiagrammer for understationer (3.4.3/5) ITV-anlæg. Anlægs- og komponent dokumentation Antenneanlæg, dokumentation (3.4.3/38) Telefonanlæg. Anlægsdokumentation Anlægsdefinition for Telefonkabler-traceer (1.3/5) SRO-anlæg. Trafikregulering. PLC-kabel til overordnet PLC-netværk. Målerapporet AID-anlæg. Anlægsdokumentation Mekaniske tavler nord (Prismaflex). Visningsdokumentation Mekaniske tavler syd (Prismaflex). Visningsdokumentation 8-94

7 Limfjordstunnelen Side: 6 Side 6 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Indholdsfortegnelse Informationstavler. Anlægsdokumentation Informationstavler. Visningsbibliotek Lyslederforbindelser. Målerapporter PLC-anlæg trafik. Installationsmanualer til PLC-moduler Undertavler til kø-varsling. Anlægsdokumentation Datablad for EGE flow switch Datablad for spærrelinielys armatur, type Swarco Futurit Lanelight MLK Alarmskabe, symbolskilt Brandalarmanlæg, anlægsdokumentation Datablad på brandkabel gennem alarmskabe Adgangskontrol, Anlægsdokumentation Automatisk Brandslukningsanlæg, tavlerum Bom-anlæg v. Rørdalsvej Trafikreguleringsanlæg, skydebom, Polyteknik (3.4.3/9) Mekaniske prismetavler, fabrikat Prismaflex Anlægsdokumentation UPS, Portalbygninger, fabrikat Atek Anlægsdokumentation UPS, Kø-varsling, fabrikat Atek Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Politiets betjeningsvejledningen for trafikreguleringsanlæg (2.6.3/1) Betjeningsvejledning til trafikprogrammet (2.6.3/3) Betjeningsvejledning. Kamera anlæg Limfjordstunnelens SRO-anlæg, Betjeningsmanual (2.6.3/6) Programdokumentation for Limfjordstunnelen, S Betjeningsmanual, Politi Disp Betjeningsvejledning for afstilling af brandalarm Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit

8 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-1 Bygværk nr.: M Dato: Side 7 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall 1. Introduktion Se LTUN_Driftsinstruks-fælles 2. Administration Se LTUN_Driftsinstruks-fælles 3. Anlægsbeskrivelse 3.1 Anlægselementbeskrivelse Højspændingsinstallationer Tunnelens højsp.forsyning består af to 10kV-anlæg (LT-station Nord og LTstation Syd), der er placeret i henholdsvis nordre og søndre portalbygning i separat aflåste rum. Hvert anlæg består af 2 stk kva tørtransformer med tilhørende koblingsanlæg. I normal drift forsynes LT-station Nord fra Nørresundby (ESV), og LT-station Syd fra Aalborg (AKE). Anlægsdefinition for 10 kv-kabeltraceer kan ses på bilag Transformerne i LT-station Syd benævnes T1 og T2; i LT-station Nord, T3 og T4. Transformerne er på 0,4kV-niveaut (sekundærsiden) forbundet direkte til lavspændingshovedtavlens indgangsafbryder (maksimalafbryder) som følgende: T1 til SPA 1, T2 til SPA 2, T3 til NPA 1 og T4 til NPA 2. For at øge driftssikkerheden er de to transformerstationer forbundet med et kabel på 10 kv-niveau (3x70 mm²), således at syd automatisk overtager forsyningen til begge stationer i tilfælde af spændingssvigt fra nord og omvendt. Når forsyningen atter er normal, genindkobles normaleforsyningen til stationen med en tidsforsinkelse på 5 sek. (Se tegn og ). Transformerne, der er af fabrikat AEG, har påbyggede kontakttermometre for styring af transformerkøling (ventilation) og udløsning af transformeren, hvis den bliver for varm. 10kV-anlægget er et pladekapslet anlæg type PKL 10 af fabrikat LK. Lokalbetjening sker på fronten af det pladekapslede 10kV-anlæg, hvor der for hvert felt er placeret et mimik-diagram med omskifter for ind- og udkobling af

9 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-2 Bygværk nr.: M Dato: Side 8 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall 10kV-afbryderen samt stillingsviser for 10kV-afbryderen. Endvidere er der på fronten af hvert felt placeret beskyttelsesrelæer og alarmtablau. Hvert felt kan fjernstyres fra SRO-anlægget (operatørstationen System 2000 ). Henvisninger til andre afsnit Ventilation, funktion. Beskrivelse af automatisk styring SRO-anlæg, funktion. Beskrivelse af automatisk styring Højspændingsanlæg, betjening. Beskrivelse af betjening Højspændingsanlæg, vedligehold. Beskrivelse af vedligehold Tegninger Elforsyning. Principdiagram Hovedforsyning kabel Omkobling af 10 kv-anlæg. Nøglediagram + lister Målesystem og fjernvisning Kabelliste - Betj. tavler og koblingsfelter. Bilag Anlægsdefinition for 10 kv-kabeltraceer Beskrivelse af højspændingstavler type PKL Beskrivelse af minioliebryder type MIM AEG - transformerdata Eldokumentation for styretavler for højspænding Datablade/Manualer for tavlekomponenter Transformerstation syd Beskyttelse Til beskyttelse af transformere og kabler er der i transformernes koblingsfelter monteret IT 5 strømrelæer (tegn ). Indstilling af relæerne er foretaget i samråd med AKE under hensyntagen til nettets selektivitet. I tilfælde af kortslutning eller overbelastning vil strømrelæerne udløse transformeren og samtidig afgive alarm. Transformerne er endvidere forsynet med kontakttermometre, som kan give alarm og forårsage udkobling (udløsning), hvis traformeren bliver for varm. Automatiske omkobling mellem station syd og -nord I tilfælde af 10kV sp.svigt i enten Aalborg og Nørresundby sker der automatisk indkobling af kabelforbindelse mellem sta. syd, felt A6 og sta. nord, felt N1.

10 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-3 Bygværk nr.: M Dato: Side 9 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall For at den automatiske omkobling er mulig skal omskifteren LOKAL-AUTO i felt A6 og N1 være i AUTO. Hvis en af omskifterne er i LOKAL medfører det blokering af automatisk omkobling til forsyning fra anden station. Ligeledes medfører det blorkering af automatisk omkobling, hvis transformerafbryderen (A2, A4, N2 eller N4) udløses af overstrømsrelæerne (IT5 relæer) eller som følge af overtemperatur i transformere (termostat). Transformere-afbrydere (A2, A4, N2 og N4) kan kun indkobles ved lokalbetjening. Afbryderne i tilgangsfelterne A1 og N6 udkobles ved bortfald af den normale 10 kv-forsyning og genindkobles når den normale 10 kv-forsyning vender tilbage. Genindkoblingen af afbryderne er dog betinget af at afbryderen for reservekabel i Nørresundby (N1) ikke er indkoblet. Ved fejl på reservekablet vil dette blive udløst af differensbeskyttelsen i både felt A6 i sta. syd og i felt N1 i sta.nord, I normal drift er reservekablet spændingssat fra Syd, felt A6. I tilfælde af svigt i 10 kv-forsyning fra enten Aalborg eller Nørresundby siden, indkobles automatisk afbryderen i Nord, felt N1, såfremt A1 eller N6 er udkoblet. Dette medfører sammenkobling af samleskinnerne i Syd og Nord. Når den normale 10kV spænding vender tilbage, vil afbryderen i felt N1 automatisk blive udkoblet after 5 sek. Der efter vil afbryderen i det tilgangsfelt, som før var spændingsløst, blive automatisk genindkoblet. I tilfælde af samtidig udfald af 10 kv-forsyningen på Aalborg og Nørresundby siden, vil afbryderen i Nord, felt N1 ikke blive indkoblet ved tilbagevendende af 10 kv-forsyningen. I et dette tilfælde er det kun muligt at indkoble afbryderene i Nord, felt N1 i lokalbetjening (Se afsnit 6.2.1). Hvis differential-beskyttelsen har udløst afbryderne ved fejl på reservekablet, skal der resettes i følgende rækkefølge: 1. Differentialrelæet i Syd, felt A1. 2. Lampetryk RESET KABELFEJL (lyser rødt) aktiveres på manøvretavlen i Syd. Når differentialrelæet er resat, medføre tryk på RESET KABELFEJL at reservekabel igen kan indkobles. I AUTO vil reset medføre indkobling af reservekablets fra Syd, felt A6. Tryk på LAMPETEST skal medfører lys i de 3 kontrollamper

11 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-4 Bygværk nr.: M Dato: Side 10 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Indstillinger Indstillingsværdier for relæbeskyttelsen og tidsrelæer fremgår udelukkende af nøgleskemaer iht. bilag. Leverandørliste Alle anvendte komponenter fremgå af komponentliste under tavle tegninger. Adresser for de enkelte leverandører fremgå af Leverandøradresselisten iht. bilag. Tegninger : Målesystem og fjernoverføring af kw og KV. Principdiagram : Målesystem og fjernoverføring af kw og KV. Strømskema : Differentialbeskyttelse af "short-break"-kabel. Strømskema : Diff.beskyttelse af "short-break"-kabel NBB, tegn. nr. E kv anlæg syd. LK tegn. nr. 360Y Transformerstation Nord Som beskrevet for transformerstation syd afsnit Tegninger Transformer- og koblingsstation. Plan 1: Transformer- og koblingsstation. Tværsnit 1: Transformer- og koblingsstation. Længdesnit 1: kv anlæg nord. LK tegn. nr. 360 Y Transformerstation. Ledningsskema. LK tegn. nr. 360 Z Betj.tavle nord. Ledningsskema. LK tegn. nr. 299 Z 2790 A Transformerstation. Ledningsskema Transformerstation. Ledningsskema Transformerstation. Ledningsskema Transformerstation. Ledningsskema. Ledninger mellem felter Nødforsyning Til nødforsyning af en del af tunnelens elektriske installationer er der installeret et no-break nødstrømsanlæg i såvel søndre som nordre portalbygning. Formålet med anlæggene er at kunne opretholde strømforsyning uden afbrydelser til vitale dele af de elektriske installationer under svigtende netforsyning. Anlæggene er ens, hvorfor de i den følgende beskrivelse vil blive omtalt under ét.

12 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-5 Bygværk nr.: M Dato: Side 11 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall I tilfælde af at anlægget skal betjenes skal vejledninger i afsnittet Betjening følges. No-breakanlægget er leveret af Atek Teknik A/S, men er sammensat af forskellige fabrikater. Foruden at virke som nødstrømsanlæg for en del af tunnelbelysningen har det tillige til formål, at konstant opretholde forsyning til tunnelens trafikreguleringsanlæg, alarmanlæg, tv-overvågning, vitale manøvrestrømsgrupper m.m. De to no-break anlæg forsyner en del af de i afsnit omtalte felter i gruppetavlen. Anlægget overvåges af SRO-anlægget som overfører alarmerne til D&V-entreprenøren og politiet. Hvert anlæg består af: Et stand-by dieselgeneratoranlæg. Et statisk no-breakanlæg med batteribackup. En tavle, indeholdende: diverse styring (primært af dieselgeneratoranlægget) net-del shortbreak-del, som i forbindelse med netsvigt forsynes fra dieselgeneratoranlægget. nobreak-del, som i forbindelse med netsvigt forsynes fra nobreakaggregatet. Anlægsdelens indbyrdes sammenhæng kan ses på tegning: Hovedstrømsskema, oversigt. Nødforsyningsanlægget netforsynes fra en bryder som midlertidigt er påbygget den gamle hovedtavle. Nødstrømsanlægget forsyner de gamle gruppetavler. Der er dog afsat nogle gruppeafgange i den nye nødforsyningshovedtavle. Efterfølgende beskrives kort hvordan anlægget fungerer under automatisk drift ved netsvigt. Når den normale elforsyning svigter i kortere tid ved omkoblinger, eller i længere tid ved udfald af forsyningen fra Aalborg eller Nørresundby, forsyner nødstrømsanlæggene de anlæg, som det er valgt at no-break eller shortbreakforsyne. Det statiske no-breakanlæg forsyner upåvirket de no-breakforsynede tavler. Hvis netsvigtet varer længere end 5 sek. startes dieselgeneratoranlægget op. En opstart tager normalt ca. 5 sek., hvorefter dieselgeneratoren forsyner dels no-breakanlægget og udvalgte pumper. Når spændingen er tilbage på nettet omkobles der efter 3 min fra dieselgenerator- til net-forsyning. Efter yderligere 4 min standser dieselmotoren.

13 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-6 Bygværk nr.: M Dato: Side 12 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Automatisk styring Nødstrømshovedtavlen forsynes normalt direkte fra nettet. I tilfælde af netsvigt opstartes og indkobles et stand-by anlæg (nøddieselgenerator), som herefter forsyner nødstrømshovedtavlen. Når netforsyningen vendere tilbage, udkobles stand-by anlægget og der forsynes igen direkte fra nettet. Opstart af stand-by anlæg samt ind- og udkobling af net og stand-byanlæg udføres automatisk af en styreenhed i nødstrømsanlægget. No-breakfordelingstavlen forsynes normalt via nødstrømshovedtavlen. I tilfælde af spændingssvigt på hovedtavlen omskiftes automatisk til forsyning via batteri. Skiftet foretages via elektroniske lastomskiftere, og foretages automatisk, styret af en styreenhed i nødstrømsanlægget. Ugeprogrammet. I PLC-programmet er indlagt en ugestyring for stand-by anlægget. Én gang om ugen testes dieselgeneratoren i begge portalbygninger. Dieselgeneratoren opstartes hvorefter prøvelastkontaktoren indkobles. Efter ca. 30 min. udkobles prøvelastkontaktoren og dieselgeneratoren standses. Tidspunktet for testens udførelse kan ændres via PC'en. Tegninger Hovedstrømsskema, oversigt Nødforsyningsanlæg, Søndre portal, kælder Nødforsyningsanlæg, Nordre portal, kælder Nødforsyningsanlæg, Søndre portal, stue Nødforsyningsanlæg, Nordre portal, stue Nødforsyningshovedtavle Nødforsyningshovedtavlen i søndre driftsbygning består af følgende el-skinner: SPA3 og SPA3.14 Nødforsyningshovedtavlen i nordre driftsbygning består af følgende el-skinner: NPA3 og NPA3.14 Dokumentationsmateriale for tavlerne består i: Hovedstrømsskemaer udarbejdet af H&H se tegning og Øvrig dokumentation i bilag og anlægsdokumentationen for hhv. syd og nord, skilleblad 5, 6, 9 og 10. (H&H-hovedstrømsskemaerne i version "Sålede udført" er ligeledes placeret i anlægsdokumentatonsmappen)

14 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-7 Bygværk nr.: M Dato: Side 13 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Dimensioneringsgrundlag Tavlerne er udføret: efter I k max = 25 KA efter TN-C forsyningssystemet hvor nulleder og beskyttelsesleder er fælles indtil gruppetavlerne. så efterfølgende fordelingstavler er beskyttet mod indirekte berøring ved hjælp af hurtig udkobling i tilfælde af fejl. med alle udsatte dele (af tavle og komponenter) forbundet til PENskinnen. Indstillingsværdier og udløsekarakteristik for maximalafbryderne er valgt af tavlefabrikanten med henblik på selektivitet mellem disse og til foransiddende sikringsudstyr, og med baggrund i de på tegningerne angivne belastninger samt for at opnå beskyttelse mod indirekte berøring af nødforsyningshovedtavlen m.v. Der er selektivitet på kortslutningsbeskyttelsen fra niveau til niveau, således at alene afbryderen nærmest den opståede fejl udkobler. Teknisk beskrivelse Gruppetavlerne der er opbygget i modulsystem Løgstrup består af: Netdel Generatordel No-breakdel Short-breakdel By-passdel Tavlen er udført med intern afdækning som form 3 i henhold til IEC samt eksplosionskanaler fra hver sektion til udledning af eksplosionsgasser ud gennem tavlens top. Min. tæthedsklasse IP32 dog efter fjernelse af en aftagelig del min. IP2x. Alle maximalafbrydere er udført med stikforbindelser så de kan demonteres uden værktøj og uden nødvendigvis at afbryde spændingen. Maximalafbryderne kan stilles i testposition så styring og overvågning fungerer samtidig med at hovedstrømmen er afbrudt. Motorstartere i tavlen er udføret med automatsikringer, maximalafbrydere eller med kombineret motorstarterenhed indeholdende kortslutningsbeskyttelse, motorværn, kontaktorenhed. Smeltesikringer forefindes ikke. Motorværn er magnetbetjent og kan resettes uden brug af værktøj.

15 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-8 Bygværk nr.: M Dato: Side 14 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Alle aflåselige afbrydere kan aflåses med min. tre hængelåse. Alle maximalafbrydere, automatsikringer og motorværn er forsynet med min. 1 stk. hjælpeskiftekontakt. Alle styre og overvågningssignaler for de enkelte anlægsdele er samlet i nødforsyningshovedtavlen og signaler til og fra SRO-anlægget føres samlet herfra. Styrespændingen i tavlen er 230 V ac, medmindre andet fremgår af tavletegningerne. Overdragerelæer til fjernbetjening og overvågning via SRO-anlægget er udført som 110Vac/230Vac (SRO-anlægget opererer med 110Vac). Netdel Forsyning fremgår af hovedstrømsskema for nødforsynings-hovedtavlerne SPA3 samt NPA3. Netkontaktoren styres af dieselgeneratorstyringen. Overvågning fremgår af overførte signaler til SRO, se tegning Generatordel Tavledelen indeholder forsyning og styring til dieselmotoranlæg. Hovedforsyningen samt placering af betjeningsenheder og måleinstrumenter ses på hovedstrømsskemaerne. Styring af anlægget er beskrevet under afsnittet "nøddieselgeneratoranlæg". Dokumentation for styring af dieselgeneratoranlægget findes i anlægsdokumentationen (bilag eller skilleblad 9). Styrespænding til den interne dieselgeneratorstyring i form af en PLC tages fra backupbatteri placeret i tavlen. Backupbatteriet forsynes fra startbatteriet. No-break No-break tavledelen indeholder: Afbryder for tilgang fra nobreakaggregatet. 3 Stk afgangsfelter for gruppeafgange. Der er en afbryder i hvert felt for afbrydelse i forbindelse med udvidelse af installationen. Der er en del disponibel plads. Direkte kabeltilslutning af hovedledning for elforsyning af gammel nobreakgruppetavle.

16 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-9 Bygværk nr.: M Dato: Side 15 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Hovedforsyningen samt placering af måleinstrumenter ses på hovedstrømsskemaerne tegn og Der er ingen styring af nobreakanlægget i nødforsyningshovedtavlen. Styringen ligger i no-breakaggregatet. Overvågningssignaler føres fra no-breakaggregatet til klemrække i nødforsyningshovedtavlen. Signalerne føres videre til SRO-anlægget herfra i henhold til tegning No-breakaggregatets tilstand og måleværdier for strømme, spændinger mm. aflæses fra display på selve aggregatet. Short-breakdel: Short-break tavledelen forsynes fra nettet under normal drift og fra dieselgeneratoren under netsvigt. Short-break tavledelen indeholder: maximalafbryder i afgang for short-breakforsynet pumpetavle. maximalafbryder i afgang for no-break ensretter maximalafbryder i afgang for no-break statisk switch 2 Stk afgangsfelter for gruppeafgange. Der er en afbryder i hvert felt for afbrydelse i forbindelse med udvidelse af installationen. Der er en del disponibel plads. By-passdel: Mellem den no-breakforsynede skinnen og den short-breakforsynede findes en by-pass afbryder 14Q1 som kan anvendes i forbindelse med at nobreakanlægget skal afbrydes og no-breakskinnen skal short-breakforsynes. Afbryderen må kun anvendes som angivet i vejledningen til Afbrydelse- eller Opstart af no-break anlæg som dels findes i lomme på tavlefronten eller i anlægsdokumentationen (bilag og for hhv. syd og nord, skilleblad 8.5). Tegninger og Bilag

17 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-10 Bygværk nr.: M Dato: Side 16 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Dieselgeneratoranlæg 1 stk. dieselgeneratoranlæg består af: Dieselmotor Olietank Generator Rumventilation i nødforsyningsrum (bibeholdt fra gl. anlæg). Dimensioneringsgrundlag Dieselgeneratoranlægget er udført således at det bl.a. overholder nedenstående funktionskrav: Generatoreffekt: Generatoren er dimensioneret så følgende er opfyldt: Generatoren skal samtidig kunne forsyne 100 kva shortbreak forsynet belastning, et 200 kva statisk no-breakanlæg med uopladede batterier med kapacitet til 10 minutters fuldlastdrift, samt den effekt der skal til at drive selve dieselgeneratoranlægget. cosø 0,8, vedvarende effekt i henhold til ISO 3046/1. Spænding på afgangsklemmer: 3x400/230 V. Netfrekvens: 50 Hz Omdrejningshastighed: 1500 o/min Dieselgeneratoranlægget skal kunne være fuldt synkroniseret med det statiske no-break anlæg, og kunne overtage fuld forsyning max. 15 sek. efter netsvigt. Dieselgeneratoranlægget har min. en overbelastningsevne således at det uden at tage skade kan belastes med 110% i 2 timer. Teknisk beskrivelse Styring af Dieselgeneratoranlægget: Der opereres med 3 forskellige niveauer for styring af anlægget: Lokalbetjening fra panel på nødforsynings-hovedtavlens front. Automatisk via styring i tavlen på baggrund af underspændingsrelæer. Automatisk start og stop af dieselgeneratoranlæg via det overordnede SRO-anlæg i forbindelse med testkørsel. De 3 styreniveauer er vist i prioriteret orden. For alle niveauer gælder, at de kan overtage styringen fra laverestående niveauer. I dieselgeneratoranlægget er indeholdt en styring af anlægget under netsvigt som beskrevet i indledningen.

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Bips nr. 63.1 - Forsyning Indholdsfortegnelse 63.1 Forsyning... 3 63.1.1 Indledning... 3 63.1.2 Generelle principper... 3 63.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Vejdirektoratet Broafdelingen

Vejdirektoratet Broafdelingen Vejdirektoratet Broafdelingen Incident Detection System, Limfjordstunnelen Teknisk Beskrivelse Viking Rev 0, 26.02.2000 HANSEN & HENNEBERG Rådgivende Ingeniører, F.R.I. Vejdirektoratet Broafdelingen Incident

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44534/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Styringen af en nødstrømsgeneratorerne. på Hvidovre Hospital testes af DI-Teknik og Coromatic, som har leveret generatorerne.

Styringen af en nødstrømsgeneratorerne. på Hvidovre Hospital testes af DI-Teknik og Coromatic, som har leveret generatorerne. Styringen af en nødstrømsgeneratorerne på Hvidovre Hospital testes af DI-Teknik og Coromatic, som har leveret generatorerne. 18 Maskinmesteren december 2014 Nødstrømsanlæg på Hvidovre Hospital sætter ny

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63 Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Lær Masterpact at kende 2 Brug af Masterpact 8 Lær kontrolknapper og indikeringer at kende 8 Spænding af maksimalafbryderens hovedfjeder 9 Indkobling af maksimalafbryderen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0i Dokument nr. 13/90592-49 - ETS-52-04-02 rev. 0h teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 13/90592-49 Version

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Dieseldrevet sprinkleranlæg. MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05

Dieseldrevet sprinkleranlæg. MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05 DRIFTS- OG SERVICEVEJLEDNING Dieseldrevet sprinkleranlæg MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05 A/S De Smithske Tagholm l, DK-9400 Nørresundby Tlf. +45 96 32 81 11 Fax +45 98 17 54 99 Manual: T1447 Sprog: DK

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES BT

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES BT Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-FællesBT SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES BT Bernstorffsvejstunnelen - Fælles Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Langsdifferentialrelæ ETS-52-01-03 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44450/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata 17/03/2014 Version XX/Initialer 1/ 7 Indhold Harmonisk forvrængning... 3 Dine forberedelser... 3 Oplysningsskema simuleringsdata...

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 1 af 7 Brandslukning af teknikrum 4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 4.1. Alment 4.1.1 Beskrivelse Formålet med ARS-anlæg for teknikrum er: Slukke brand i et teknikrum i den i indledende

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45702/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Sikring D01 16A. neozed 5 styk.

Sikring D01 16A. neozed 5 styk. 09. Sikringer Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 09.1 Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 10A, 400V 720199 SB-Pak 3187606 10 60 mm 55 mm 10 mm 0,035 Kg 5 702127 201999 Sikring D01 13A. neozed 5 styk. 09.2 Sikring

Læs mere

Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer

Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer Effektivitet til fingerspidserne! P116856 P116867 P111639 P93585 P111637 P111642 P111644 P111643 P111648 P111646 P116862 P111612 P111624 Intuitive døgnure Med

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Elsikkerhed på Sygehuse FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Program Forsyningssikkerhed Funktionssikkerhed Personsikkerhed 20130930 2 ## Forsyningssikkerhed

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere