SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER"

Transkript

1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruks-Installationer SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER

2 Limfjordstunnelen Side: 1 Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Administration Anlægsbeskrivelse Anlægselementbeskrivelse Højspændingsinstallationer Transformerstation syd Transformerstation Nord Nødforsyning Nødforsyningshovedtavle Dieselgeneratoranlæg No-breakaggregat Fordelingstavler Hovedtavler Gruppetavler Undertavler Belysningsanlæg Ventilationsanlæg Afvandingsanlæg Afvandingsanlæg sdr. rampebassin Afvandingsanlæg sdr. portalbassin Afvandingsanlæg tunnelbassin Afvandingsanlæg ndr. portalbassin Afvandingsanlæg ndr. rampebassin Afvandingsanlæg motorvejsbassin Afvandingsanlæg fugekammer Portalbygning Klimaanlæg i søndre portalbygning Lys- og kraftinstallationer i portalbygninger Adgangskontrol i portalbygninger Køvarslingsanlæg Flugtvejsskilte Jordingsanlæg SRO-anlæg Alarmskabe Brandalarmanlæg og brandbekæmpelse Brandalarmanlægget Hovedvandledning Brandstandere Håndildslukkere. 3-62

3 Limfjordstunnelen Side: 2 Side 2 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Indholdsfortegnelse ITV-anlæg Telefonanlæg Trafikreguleringsanlæg Styre- og overvågningsanlæg Mekaniske tavler Vognbanesignaler Vippebomme Svingbomme Skydebom Spærrelinielys Stop- og udrykningsblink Højdekontrolanlæg Installationer Bom-anlæg ved Rørdalsvej CO- /NO x måling Rampepaneler Beredskabscenter Aalborg Antenneanlæg AID-anlæg (Automatic Incident Detection) Informationstavler Automatisk Brandslukningsanlæg, tavlerum Ledelsesværktøjer Trafikal drift Drift og vedligehold Logbog/døgnrapport Betjening Højspændingsinstallationer Transformerstation syd/ -nord Nødforsyning Net Dieselgenerator Statisk No-break anlæg Nødstrømstavlen Fordelingstavler Hovedtavler Gruppetavler Belysningsanlæg Tunnelventilation Afvandingsanlæg Generelt 6-19

4 Limfjordstunnelen Side: 3 Side 3 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Indholdsfortegnelse Afvandingsanlæg sdr. rampebassin Afvandingsanlæg sdr. portalbassin Afvandingsanlæg tunnelbassin Afvandingsanlæg ndr. portalbassin Afvandingsanlæg ndr. rampebassin Afvandingsanlæg motorvejsbassin Afvandingsanlæg fugekammer Portalbygning Klimaanlæg Køvarslingsanlæg Flugtvejsskilte Jordingsanlæg SRO-anlæg Alarmskabe Brandalarmanlæg og brandbekæmpelsesudstyr Brandalarmanlæg Betjening hovedvandledning TV-anlæg Telefonanlæg Trafikreguleringsanlæg CO- /NO x -måling Rampepaneler Beredskabscenter Aalborg Antenneanlæg Eftersyn Vedligehold og reparation Højspændingsinstallationer Transformerstationer Nødforsyning Fordelingstavler Hovedtavler Gruppetavler Belysningsanlæg Ventilationsanlæg Afvandingsanlæg Portalbygning Køvarslingsanlæg Flugtvejsskilte Jordingsanlæg SRO-anlæg Alarmskabe Brandalarmanlæg og brandbekæmpelsesudstyr TV-anlæg 6-80

5 Limfjordstunnelen Side: 4 Side 4 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Indholdsfortegnelse Telefonanlæg Trafikreguleringsanlæg CO- /NO x måling Rampepaneler Beredskabscenter Aalborg Antenneanlæg AID-anlæg (Automatic Incident Detection) Informationstavler Automatisk Brandslukningsanlæg, tavlerum Materiel og materialer Bilag Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Tegningsliste Anlægsdefinition for 10 kv-kabeltraceer (1.3/4) Beskrivelse af højspændingstavler type PKL 10. (3.4.1/1) Beskrivelse af minioliebryder type MIM AEG transformerdata (3.4.1/2) PLC-dokumentation for nødstrømsanlæg Anlægsdokumentation, Nødforsyning, syd (3.4.2/8) Anlægsdokumentation, Nødforsyning, nord (3.4.2/9) Reservedele, Nødforsyning (3.4.2/10) Krav, Nødforsyning (3.4.2/11) Eldokumentation for styretavler for højspænding (3.4.1/3-SH16) Eldokumentation for Hovedfordelingstavler (3.4.2/12-SH17) Eldokumentation for Gruppetavler (3.4.2/13-SH18) Eldokumentation for Belysningsanlæg (3.4.2/14-SH19) Eldokumentation for afvandingsanlæg (3.4.2/15-SH20) Eldokumentation for Flugtvejsskilte (3.4.2/16-SH21) Eldokumentation for jordingsanlæg (3.4.2/17-SH22) Eldokumentation for SRO-anlæg (3.4.3/25-SH23) Eldokumentation for Rampepaneler (3.4.3/26-SH24) Eldokumentation for Beredskabcenter Aalborg (3.4.3/27-SH25) Datablade/Manualer for tavlekomponenter (3.4.2/18-SH26) Datablade/Manualer for PLC-udstyr (3.4.3/28-SH27) Datablade/Manualer for PLC-udstyr (3.4.3/29-SH28) Datablade/Manualer for Installationsmateriel (3.4.2/19-SH29) Datablade/Manualer for Tunnelbelysning (3.4.2/20-SH30) Datablade/Manualer for flugtvejsskilte (3.4.2/21-SH31) 8-91

6 Limfjordstunnelen Side: 5 Side 5 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Indholdsfortegnelse Datablade/Manualer for installationskabler (3.4.2/22-SH32) PLC-dokumentstion Rutediagrammer (3.4.3/30-SH33) PLC-dokumentation, snitfladeliste for søndre portalbygning (3.4.3/31-SH34) PLC-dokumentation, snitfladeliste for nordre portalbygning (3.4.3/32-SH35) PLC-dokumentstion, Krydsreferenceliste for søndre portalbygning (3.4.3/33- SH36) PLC-dokumentstion, Synonymliste for søndre portalbygning (3.4.3/34-SH37) PLC-dokumentstion, Krydsreferenceliste for nordre portalbygning (3.4.3/35- SH38) PLC-dokumentstion, Synonymliste for nordre portalbygning (3.4.3/36-SH39) PLC-dokumentstion, Software (3.4.3/37-SH40) Eldokumentation for ventilationsanlæg (3.4.2/7) Drifts- og vedligeholdelsesmanual for Tunnelventilatorer (3.4.3/41) PLC-dokumentation for ventilationsstyring, (3.4.3/14) Ventilation i transformerrum (3.4.3/39) Ventilation i pumpebassiner (3.4.3/40) Beskrivelse af pumpe type CP og niveauvippe ENH 10 (Flygt) El-dokumentation for Kø-varsling (4 bind) (3.4.2/12) Variable kø-varslingstavler, Prisma ABB Electric A/S (3.4.3/24) Betjeningsmanual Styresystem inkl. detektorkort PLC-dokumentation for Kø-varsling (3.4.3/21) PC-dokumentation for system 2000 (hovedstation for kø-varsling) (3.4.3/19) PC/PLC softwarebackup for køvarslingsanlæg (3.4.3/20) PLC-manualer for køvarsling (3.4.2/22) Eldokumentation for Køvarsling, udvidelse Trafikreguleringsanlæg, tavler, Dambach (3.4.3/6) Trafikreguleringsanlæg, vognbanesignaler, Brimos (3.4.3/7) Trafikreguleringsanlæg, vippebomme, E.R. Electric (3.4.3/8) Trafikreguleringsanlæg, svingbomme, AVN Hydraulik (3.4.3/9) Installationer, placering af kabelmuffer (3.4.3/10) Data for signalkabel til Aalborg Politi (3.4.3/11) Beskrivelse af højdekontrolanlæg (3.4.3/12) Beskrivelse af potentialudligningssystem (3.4.3/13) Trafikreguleringsanlæg, Eldiagrammer for understationer (3.4.3/5) ITV-anlæg. Anlægs- og komponent dokumentation Antenneanlæg, dokumentation (3.4.3/38) Telefonanlæg. Anlægsdokumentation Anlægsdefinition for Telefonkabler-traceer (1.3/5) SRO-anlæg. Trafikregulering. PLC-kabel til overordnet PLC-netværk. Målerapporet AID-anlæg. Anlægsdokumentation Mekaniske tavler nord (Prismaflex). Visningsdokumentation Mekaniske tavler syd (Prismaflex). Visningsdokumentation 8-94

7 Limfjordstunnelen Side: 6 Side 6 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Indholdsfortegnelse Informationstavler. Anlægsdokumentation Informationstavler. Visningsbibliotek Lyslederforbindelser. Målerapporter PLC-anlæg trafik. Installationsmanualer til PLC-moduler Undertavler til kø-varsling. Anlægsdokumentation Datablad for EGE flow switch Datablad for spærrelinielys armatur, type Swarco Futurit Lanelight MLK Alarmskabe, symbolskilt Brandalarmanlæg, anlægsdokumentation Datablad på brandkabel gennem alarmskabe Adgangskontrol, Anlægsdokumentation Automatisk Brandslukningsanlæg, tavlerum Bom-anlæg v. Rørdalsvej Trafikreguleringsanlæg, skydebom, Polyteknik (3.4.3/9) Mekaniske prismetavler, fabrikat Prismaflex Anlægsdokumentation UPS, Portalbygninger, fabrikat Atek Anlægsdokumentation UPS, Kø-varsling, fabrikat Atek Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit Politiets betjeningsvejledningen for trafikreguleringsanlæg (2.6.3/1) Betjeningsvejledning til trafikprogrammet (2.6.3/3) Betjeningsvejledning. Kamera anlæg Limfjordstunnelens SRO-anlæg, Betjeningsmanual (2.6.3/6) Programdokumentation for Limfjordstunnelen, S Betjeningsmanual, Politi Disp Betjeningsvejledning for afstilling af brandalarm Bilag tilhørende afsnit Bilag tilhørende afsnit

8 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-1 Bygværk nr.: M Dato: Side 7 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall 1. Introduktion Se LTUN_Driftsinstruks-fælles 2. Administration Se LTUN_Driftsinstruks-fælles 3. Anlægsbeskrivelse 3.1 Anlægselementbeskrivelse Højspændingsinstallationer Tunnelens højsp.forsyning består af to 10kV-anlæg (LT-station Nord og LTstation Syd), der er placeret i henholdsvis nordre og søndre portalbygning i separat aflåste rum. Hvert anlæg består af 2 stk kva tørtransformer med tilhørende koblingsanlæg. I normal drift forsynes LT-station Nord fra Nørresundby (ESV), og LT-station Syd fra Aalborg (AKE). Anlægsdefinition for 10 kv-kabeltraceer kan ses på bilag Transformerne i LT-station Syd benævnes T1 og T2; i LT-station Nord, T3 og T4. Transformerne er på 0,4kV-niveaut (sekundærsiden) forbundet direkte til lavspændingshovedtavlens indgangsafbryder (maksimalafbryder) som følgende: T1 til SPA 1, T2 til SPA 2, T3 til NPA 1 og T4 til NPA 2. For at øge driftssikkerheden er de to transformerstationer forbundet med et kabel på 10 kv-niveau (3x70 mm²), således at syd automatisk overtager forsyningen til begge stationer i tilfælde af spændingssvigt fra nord og omvendt. Når forsyningen atter er normal, genindkobles normaleforsyningen til stationen med en tidsforsinkelse på 5 sek. (Se tegn og ). Transformerne, der er af fabrikat AEG, har påbyggede kontakttermometre for styring af transformerkøling (ventilation) og udløsning af transformeren, hvis den bliver for varm. 10kV-anlægget er et pladekapslet anlæg type PKL 10 af fabrikat LK. Lokalbetjening sker på fronten af det pladekapslede 10kV-anlæg, hvor der for hvert felt er placeret et mimik-diagram med omskifter for ind- og udkobling af

9 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-2 Bygværk nr.: M Dato: Side 8 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall 10kV-afbryderen samt stillingsviser for 10kV-afbryderen. Endvidere er der på fronten af hvert felt placeret beskyttelsesrelæer og alarmtablau. Hvert felt kan fjernstyres fra SRO-anlægget (operatørstationen System 2000 ). Henvisninger til andre afsnit Ventilation, funktion. Beskrivelse af automatisk styring SRO-anlæg, funktion. Beskrivelse af automatisk styring Højspændingsanlæg, betjening. Beskrivelse af betjening Højspændingsanlæg, vedligehold. Beskrivelse af vedligehold Tegninger Elforsyning. Principdiagram Hovedforsyning kabel Omkobling af 10 kv-anlæg. Nøglediagram + lister Målesystem og fjernvisning Kabelliste - Betj. tavler og koblingsfelter. Bilag Anlægsdefinition for 10 kv-kabeltraceer Beskrivelse af højspændingstavler type PKL Beskrivelse af minioliebryder type MIM AEG - transformerdata Eldokumentation for styretavler for højspænding Datablade/Manualer for tavlekomponenter Transformerstation syd Beskyttelse Til beskyttelse af transformere og kabler er der i transformernes koblingsfelter monteret IT 5 strømrelæer (tegn ). Indstilling af relæerne er foretaget i samråd med AKE under hensyntagen til nettets selektivitet. I tilfælde af kortslutning eller overbelastning vil strømrelæerne udløse transformeren og samtidig afgive alarm. Transformerne er endvidere forsynet med kontakttermometre, som kan give alarm og forårsage udkobling (udløsning), hvis traformeren bliver for varm. Automatiske omkobling mellem station syd og -nord I tilfælde af 10kV sp.svigt i enten Aalborg og Nørresundby sker der automatisk indkobling af kabelforbindelse mellem sta. syd, felt A6 og sta. nord, felt N1.

10 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-3 Bygværk nr.: M Dato: Side 9 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall For at den automatiske omkobling er mulig skal omskifteren LOKAL-AUTO i felt A6 og N1 være i AUTO. Hvis en af omskifterne er i LOKAL medfører det blokering af automatisk omkobling til forsyning fra anden station. Ligeledes medfører det blorkering af automatisk omkobling, hvis transformerafbryderen (A2, A4, N2 eller N4) udløses af overstrømsrelæerne (IT5 relæer) eller som følge af overtemperatur i transformere (termostat). Transformere-afbrydere (A2, A4, N2 og N4) kan kun indkobles ved lokalbetjening. Afbryderne i tilgangsfelterne A1 og N6 udkobles ved bortfald af den normale 10 kv-forsyning og genindkobles når den normale 10 kv-forsyning vender tilbage. Genindkoblingen af afbryderne er dog betinget af at afbryderen for reservekabel i Nørresundby (N1) ikke er indkoblet. Ved fejl på reservekablet vil dette blive udløst af differensbeskyttelsen i både felt A6 i sta. syd og i felt N1 i sta.nord, I normal drift er reservekablet spændingssat fra Syd, felt A6. I tilfælde af svigt i 10 kv-forsyning fra enten Aalborg eller Nørresundby siden, indkobles automatisk afbryderen i Nord, felt N1, såfremt A1 eller N6 er udkoblet. Dette medfører sammenkobling af samleskinnerne i Syd og Nord. Når den normale 10kV spænding vender tilbage, vil afbryderen i felt N1 automatisk blive udkoblet after 5 sek. Der efter vil afbryderen i det tilgangsfelt, som før var spændingsløst, blive automatisk genindkoblet. I tilfælde af samtidig udfald af 10 kv-forsyningen på Aalborg og Nørresundby siden, vil afbryderen i Nord, felt N1 ikke blive indkoblet ved tilbagevendende af 10 kv-forsyningen. I et dette tilfælde er det kun muligt at indkoble afbryderene i Nord, felt N1 i lokalbetjening (Se afsnit 6.2.1). Hvis differential-beskyttelsen har udløst afbryderne ved fejl på reservekablet, skal der resettes i følgende rækkefølge: 1. Differentialrelæet i Syd, felt A1. 2. Lampetryk RESET KABELFEJL (lyser rødt) aktiveres på manøvretavlen i Syd. Når differentialrelæet er resat, medføre tryk på RESET KABELFEJL at reservekabel igen kan indkobles. I AUTO vil reset medføre indkobling af reservekablets fra Syd, felt A6. Tryk på LAMPETEST skal medfører lys i de 3 kontrollamper

11 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-4 Bygværk nr.: M Dato: Side 10 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Indstillinger Indstillingsværdier for relæbeskyttelsen og tidsrelæer fremgår udelukkende af nøgleskemaer iht. bilag. Leverandørliste Alle anvendte komponenter fremgå af komponentliste under tavle tegninger. Adresser for de enkelte leverandører fremgå af Leverandøradresselisten iht. bilag. Tegninger : Målesystem og fjernoverføring af kw og KV. Principdiagram : Målesystem og fjernoverføring af kw og KV. Strømskema : Differentialbeskyttelse af "short-break"-kabel. Strømskema : Diff.beskyttelse af "short-break"-kabel NBB, tegn. nr. E kv anlæg syd. LK tegn. nr. 360Y Transformerstation Nord Som beskrevet for transformerstation syd afsnit Tegninger Transformer- og koblingsstation. Plan 1: Transformer- og koblingsstation. Tværsnit 1: Transformer- og koblingsstation. Længdesnit 1: kv anlæg nord. LK tegn. nr. 360 Y Transformerstation. Ledningsskema. LK tegn. nr. 360 Z Betj.tavle nord. Ledningsskema. LK tegn. nr. 299 Z 2790 A Transformerstation. Ledningsskema Transformerstation. Ledningsskema Transformerstation. Ledningsskema Transformerstation. Ledningsskema. Ledninger mellem felter Nødforsyning Til nødforsyning af en del af tunnelens elektriske installationer er der installeret et no-break nødstrømsanlæg i såvel søndre som nordre portalbygning. Formålet med anlæggene er at kunne opretholde strømforsyning uden afbrydelser til vitale dele af de elektriske installationer under svigtende netforsyning. Anlæggene er ens, hvorfor de i den følgende beskrivelse vil blive omtalt under ét.

12 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-5 Bygværk nr.: M Dato: Side 11 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall I tilfælde af at anlægget skal betjenes skal vejledninger i afsnittet Betjening følges. No-breakanlægget er leveret af Atek Teknik A/S, men er sammensat af forskellige fabrikater. Foruden at virke som nødstrømsanlæg for en del af tunnelbelysningen har det tillige til formål, at konstant opretholde forsyning til tunnelens trafikreguleringsanlæg, alarmanlæg, tv-overvågning, vitale manøvrestrømsgrupper m.m. De to no-break anlæg forsyner en del af de i afsnit omtalte felter i gruppetavlen. Anlægget overvåges af SRO-anlægget som overfører alarmerne til D&V-entreprenøren og politiet. Hvert anlæg består af: Et stand-by dieselgeneratoranlæg. Et statisk no-breakanlæg med batteribackup. En tavle, indeholdende: diverse styring (primært af dieselgeneratoranlægget) net-del shortbreak-del, som i forbindelse med netsvigt forsynes fra dieselgeneratoranlægget. nobreak-del, som i forbindelse med netsvigt forsynes fra nobreakaggregatet. Anlægsdelens indbyrdes sammenhæng kan ses på tegning: Hovedstrømsskema, oversigt. Nødforsyningsanlægget netforsynes fra en bryder som midlertidigt er påbygget den gamle hovedtavle. Nødstrømsanlægget forsyner de gamle gruppetavler. Der er dog afsat nogle gruppeafgange i den nye nødforsyningshovedtavle. Efterfølgende beskrives kort hvordan anlægget fungerer under automatisk drift ved netsvigt. Når den normale elforsyning svigter i kortere tid ved omkoblinger, eller i længere tid ved udfald af forsyningen fra Aalborg eller Nørresundby, forsyner nødstrømsanlæggene de anlæg, som det er valgt at no-break eller shortbreakforsyne. Det statiske no-breakanlæg forsyner upåvirket de no-breakforsynede tavler. Hvis netsvigtet varer længere end 5 sek. startes dieselgeneratoranlægget op. En opstart tager normalt ca. 5 sek., hvorefter dieselgeneratoren forsyner dels no-breakanlægget og udvalgte pumper. Når spændingen er tilbage på nettet omkobles der efter 3 min fra dieselgenerator- til net-forsyning. Efter yderligere 4 min standser dieselmotoren.

13 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-6 Bygværk nr.: M Dato: Side 12 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Automatisk styring Nødstrømshovedtavlen forsynes normalt direkte fra nettet. I tilfælde af netsvigt opstartes og indkobles et stand-by anlæg (nøddieselgenerator), som herefter forsyner nødstrømshovedtavlen. Når netforsyningen vendere tilbage, udkobles stand-by anlægget og der forsynes igen direkte fra nettet. Opstart af stand-by anlæg samt ind- og udkobling af net og stand-byanlæg udføres automatisk af en styreenhed i nødstrømsanlægget. No-breakfordelingstavlen forsynes normalt via nødstrømshovedtavlen. I tilfælde af spændingssvigt på hovedtavlen omskiftes automatisk til forsyning via batteri. Skiftet foretages via elektroniske lastomskiftere, og foretages automatisk, styret af en styreenhed i nødstrømsanlægget. Ugeprogrammet. I PLC-programmet er indlagt en ugestyring for stand-by anlægget. Én gang om ugen testes dieselgeneratoren i begge portalbygninger. Dieselgeneratoren opstartes hvorefter prøvelastkontaktoren indkobles. Efter ca. 30 min. udkobles prøvelastkontaktoren og dieselgeneratoren standses. Tidspunktet for testens udførelse kan ændres via PC'en. Tegninger Hovedstrømsskema, oversigt Nødforsyningsanlæg, Søndre portal, kælder Nødforsyningsanlæg, Nordre portal, kælder Nødforsyningsanlæg, Søndre portal, stue Nødforsyningsanlæg, Nordre portal, stue Nødforsyningshovedtavle Nødforsyningshovedtavlen i søndre driftsbygning består af følgende el-skinner: SPA3 og SPA3.14 Nødforsyningshovedtavlen i nordre driftsbygning består af følgende el-skinner: NPA3 og NPA3.14 Dokumentationsmateriale for tavlerne består i: Hovedstrømsskemaer udarbejdet af H&H se tegning og Øvrig dokumentation i bilag og anlægsdokumentationen for hhv. syd og nord, skilleblad 5, 6, 9 og 10. (H&H-hovedstrømsskemaerne i version "Sålede udført" er ligeledes placeret i anlægsdokumentatonsmappen)

14 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-7 Bygværk nr.: M Dato: Side 13 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Dimensioneringsgrundlag Tavlerne er udføret: efter I k max = 25 KA efter TN-C forsyningssystemet hvor nulleder og beskyttelsesleder er fælles indtil gruppetavlerne. så efterfølgende fordelingstavler er beskyttet mod indirekte berøring ved hjælp af hurtig udkobling i tilfælde af fejl. med alle udsatte dele (af tavle og komponenter) forbundet til PENskinnen. Indstillingsværdier og udløsekarakteristik for maximalafbryderne er valgt af tavlefabrikanten med henblik på selektivitet mellem disse og til foransiddende sikringsudstyr, og med baggrund i de på tegningerne angivne belastninger samt for at opnå beskyttelse mod indirekte berøring af nødforsyningshovedtavlen m.v. Der er selektivitet på kortslutningsbeskyttelsen fra niveau til niveau, således at alene afbryderen nærmest den opståede fejl udkobler. Teknisk beskrivelse Gruppetavlerne der er opbygget i modulsystem Løgstrup består af: Netdel Generatordel No-breakdel Short-breakdel By-passdel Tavlen er udført med intern afdækning som form 3 i henhold til IEC samt eksplosionskanaler fra hver sektion til udledning af eksplosionsgasser ud gennem tavlens top. Min. tæthedsklasse IP32 dog efter fjernelse af en aftagelig del min. IP2x. Alle maximalafbrydere er udført med stikforbindelser så de kan demonteres uden værktøj og uden nødvendigvis at afbryde spændingen. Maximalafbryderne kan stilles i testposition så styring og overvågning fungerer samtidig med at hovedstrømmen er afbrudt. Motorstartere i tavlen er udføret med automatsikringer, maximalafbrydere eller med kombineret motorstarterenhed indeholdende kortslutningsbeskyttelse, motorværn, kontaktorenhed. Smeltesikringer forefindes ikke. Motorværn er magnetbetjent og kan resettes uden brug af værktøj.

15 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-8 Bygværk nr.: M Dato: Side 14 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Alle aflåselige afbrydere kan aflåses med min. tre hængelåse. Alle maximalafbrydere, automatsikringer og motorværn er forsynet med min. 1 stk. hjælpeskiftekontakt. Alle styre og overvågningssignaler for de enkelte anlægsdele er samlet i nødforsyningshovedtavlen og signaler til og fra SRO-anlægget føres samlet herfra. Styrespændingen i tavlen er 230 V ac, medmindre andet fremgår af tavletegningerne. Overdragerelæer til fjernbetjening og overvågning via SRO-anlægget er udført som 110Vac/230Vac (SRO-anlægget opererer med 110Vac). Netdel Forsyning fremgår af hovedstrømsskema for nødforsynings-hovedtavlerne SPA3 samt NPA3. Netkontaktoren styres af dieselgeneratorstyringen. Overvågning fremgår af overførte signaler til SRO, se tegning Generatordel Tavledelen indeholder forsyning og styring til dieselmotoranlæg. Hovedforsyningen samt placering af betjeningsenheder og måleinstrumenter ses på hovedstrømsskemaerne. Styring af anlægget er beskrevet under afsnittet "nøddieselgeneratoranlæg". Dokumentation for styring af dieselgeneratoranlægget findes i anlægsdokumentationen (bilag eller skilleblad 9). Styrespænding til den interne dieselgeneratorstyring i form af en PLC tages fra backupbatteri placeret i tavlen. Backupbatteriet forsynes fra startbatteriet. No-break No-break tavledelen indeholder: Afbryder for tilgang fra nobreakaggregatet. 3 Stk afgangsfelter for gruppeafgange. Der er en afbryder i hvert felt for afbrydelse i forbindelse med udvidelse af installationen. Der er en del disponibel plads. Direkte kabeltilslutning af hovedledning for elforsyning af gammel nobreakgruppetavle.

16 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-9 Bygværk nr.: M Dato: Side 15 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Hovedforsyningen samt placering af måleinstrumenter ses på hovedstrømsskemaerne tegn og Der er ingen styring af nobreakanlægget i nødforsyningshovedtavlen. Styringen ligger i no-breakaggregatet. Overvågningssignaler føres fra no-breakaggregatet til klemrække i nødforsyningshovedtavlen. Signalerne føres videre til SRO-anlægget herfra i henhold til tegning No-breakaggregatets tilstand og måleværdier for strømme, spændinger mm. aflæses fra display på selve aggregatet. Short-breakdel: Short-break tavledelen forsynes fra nettet under normal drift og fra dieselgeneratoren under netsvigt. Short-break tavledelen indeholder: maximalafbryder i afgang for short-breakforsynet pumpetavle. maximalafbryder i afgang for no-break ensretter maximalafbryder i afgang for no-break statisk switch 2 Stk afgangsfelter for gruppeafgange. Der er en afbryder i hvert felt for afbrydelse i forbindelse med udvidelse af installationen. Der er en del disponibel plads. By-passdel: Mellem den no-breakforsynede skinnen og den short-breakforsynede findes en by-pass afbryder 14Q1 som kan anvendes i forbindelse med at nobreakanlægget skal afbrydes og no-breakskinnen skal short-breakforsynes. Afbryderen må kun anvendes som angivet i vejledningen til Afbrydelse- eller Opstart af no-break anlæg som dels findes i lomme på tavlefronten eller i anlægsdokumentationen (bilag og for hhv. syd og nord, skilleblad 8.5). Tegninger og Bilag

17 Limfjordstunnelen 3. Anlægsbeskrivelse Side: 3-10 Bygværk nr.: M Dato: Side 16 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall Dieselgeneratoranlæg 1 stk. dieselgeneratoranlæg består af: Dieselmotor Olietank Generator Rumventilation i nødforsyningsrum (bibeholdt fra gl. anlæg). Dimensioneringsgrundlag Dieselgeneratoranlægget er udført således at det bl.a. overholder nedenstående funktionskrav: Generatoreffekt: Generatoren er dimensioneret så følgende er opfyldt: Generatoren skal samtidig kunne forsyne 100 kva shortbreak forsynet belastning, et 200 kva statisk no-breakanlæg med uopladede batterier med kapacitet til 10 minutters fuldlastdrift, samt den effekt der skal til at drive selve dieselgeneratoranlægget. cosø 0,8, vedvarende effekt i henhold til ISO 3046/1. Spænding på afgangsklemmer: 3x400/230 V. Netfrekvens: 50 Hz Omdrejningshastighed: 1500 o/min Dieselgeneratoranlægget skal kunne være fuldt synkroniseret med det statiske no-break anlæg, og kunne overtage fuld forsyning max. 15 sek. efter netsvigt. Dieselgeneratoranlægget har min. en overbelastningsevne således at det uden at tage skade kan belastes med 110% i 2 timer. Teknisk beskrivelse Styring af Dieselgeneratoranlægget: Der opereres med 3 forskellige niveauer for styring af anlægget: Lokalbetjening fra panel på nødforsynings-hovedtavlens front. Automatisk via styring i tavlen på baggrund af underspændingsrelæer. Automatisk start og stop af dieselgeneratoranlæg via det overordnede SRO-anlæg i forbindelse med testkørsel. De 3 styreniveauer er vist i prioriteret orden. For alle niveauer gælder, at de kan overtage styringen fra laverestående niveauer. I dieselgeneratoranlægget er indeholdt en styring af anlægget under netsvigt som beskrevet i indledningen.

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem 1 Indholdsfortegnelse El-installationen (Grundpakken)... 2 Funktioner på tværs af boligen... 3 Boligens funktioner rum for rum... 5 LK FUGA design Design Farve...

Læs mere

Banenorm BN1-82-1. Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg. Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk

Banenorm BN1-82-1. Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg. Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt 01.07.2011 Kontrolleret af: Jbn, svbr, hon 01.01.01 Journalnr. 10-06502/08199 Ansvar for indhold: esk, jor Antal sider i alt: 167 Ansvar for fremstilling:

Læs mere

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker INDUSTRI Magasinet December. 2004 Frekvensomformere og softstartere OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker Mindre kabinet, større fleksibilitet

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen.

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport af Rune Zaar Østergaard 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning...3 3.0 Problemdefinition...3 4.0 Metodevalg...3 5.0

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 April 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Side 1 af 55 SAB-ME-Teknik.ME-TL-ND.BilagI.Entreprisekarakteristik BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK Bilag-I til SAB-ME-Teknik for Entreprise

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed & følsomme installationer Katalog 2007/08 (Danmark) Indhold SIDE 1. Uønsket udkobling og driftssikkerhed

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere