RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:"

Transkript

1 RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING

2 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige taster og lampers funktioner på RS-206 & RS-210 centralerne. Side 1. Tastatur og lampefunktioner. 1.1 Lamper Lyd/tone typer Nummerisk tastatur Betjening af systemet. 2.1 Tilkobling Frakobling Afstilling af en alarm Deltilkobling Zoneudkobling Dørklokkefunktion...5 Manuelt valg af dørklokke Systemtest. 3.1 Systemtest Udprintning af hændelser Afslutning af Chefmenu Programmering i Chefmenu. 4.1 Opret, ændring og sletning af koder...6 Oprettelse af koder...6 Ændring af koder...6 Sletning af koder...6 Kodeoversigt Deltilkobling og dørklokkefunktion/...7 Programmering af deltilkobling Programmering af dørklokkefunktion Programmering af Tid & Dato Zoneoversigt...9 Egne notater...9 Generelt: RS-206 er en avanceret zoners og RS-210 er en avanceret zoners alarmcentral, som De kan betjene med en eller flere separate betjeningspaneler, dog max. 3 stk. Betjeningsenheden har fra lysdioder (lamper), der informerer Dem om alarmanlæggets tilstand, samt 15 taster der er med til at give Dem flere muligheder for til- og frakobling af alarmsystemet. NB! Før tilkobling, kontroller at alle døre og vinduer er lukkede, samt at der ikke er personer i alarmområdet.

3 10 3 Egne notater : 1. Tastatur og lampefunktioner RS-206 betjenes via et indbygget tastatur, og RS-210 betjenes via et eksternt tastatur. Der kan max. tilsluttes 3 stk. eksterne betjeningstastaturer. Tastaturet indeholder 3 dele: * 12 Informationslamper * Nummerisk tastatur * 5 Funktionstaster 1.1 Lysdioder i betjeningspanel : Lamper Tændt Slukket Langsom blink Hurtig blink Ind/Udgangstid Ind/Ud tid Tilkoblet Afventer tilkobling Dørklokke mode System fejl Zone fejl Ok Kræver tekniker reset Telefonsender Liniefejl Forsøgt at afsende alarm signal, men liniefejl 230V 230V Ok Ingen spænding Netspænding væk, foretag reset Batteri Batteridrift Ok Batterifejl, (under 10,5V) Sabotage Sabotage fejl Ok 1.2 Alarm-og betjeningslyde : Tastatur Sabotage Zone 0-9 Zone i alarm Ok Zone udkoblet Første zone i alarm Tastaturtryk - Hurtigt bip Alarm - Sirenelyd Indgangstone - Pulserende blød tone Deltilkobling - Blød kliktone Udgangstone - Konstant blød tone Dørklokke - Blødt tonespil 1.3 Sabotage - Hurtig pulserende tone Fejltastning - Dyb brummetone Nummerisk tastatur og funktionstaster : Tasterne 0 til 9 Zoneudkobling Dørklokke Tasten # Reset / H Til/Fra Deltilkobling Alm. taster der bruges ved indtastning af koder samt programmering. Bruges til at udkoble, fejlramte zoner eller områder der ikke skal være aktive ved tilkobling. NB! Husk at orientere alarmfirma om evt. fejlramte zoner. Bruges til aktivering af dørklokkefunktion i frakoblet tilstand. Bruges i forbindelse med programmering. Bruges til reset ved fejlindtastning eller reset efter en alarm. Bruges til tilkobling af alarmsystemet. Bruges til tilkobling af en forudprogrammeret delsikring! Udkobling af et antal zoner, som chef-/teknikeren har programmeret (nattilkobling).

4 Brugerbetjening : 2.1 Tilkobling: a. Kontroller at alle døre og vinduer er lukkede. b. Tryk kode + [ Til/Fra ] c. Udgangstone starter, forlad nu bygningen via udgangsvejen og aktiver eventuelt forbikobler ved hoveddøren. Når udgangstonen stopper er alarmsystemet tilkoblet. d. Ved fejl, vil en fejltone lyde samt fejlen vil indikeres på lamperne. Tryk da deres kode + [ Til/Fra ] ret fejlen og begynd forfra. 2.2 Frakobling: a. Aktiver indgangszonen (forbikobler) og gå direkte til betjeningspanelet. b. Tryk koden +[ Til/Fra ] c. Indgangstonen vil stoppe og anlægget er frakoblet (kun 220V lampen vil lyse). 2.3 Afstilling af en alarm: a. Tryk koden + [ Til/Fra ] b. Sirener vil stoppe og lamperne vil vise zonen der har været i alarm, ret nu fejlen. c. [ Reset ] + Tryk kode + [ Reset ] d. Alle lamper lyser kortvarigt, for derefter at slukke igen. (Kun 220V lampen vil lyse). NB!. I frakoblet tilstand vil sirenerne kun aktiveres af brandzoner. 4.5 Zone oversigt : Zone nr. 1. :... Zone nr. 2. :... Zone nr. 3. :... Zone nr. 4. :... Zone nr. 5. :... Zone nr. 6. :... Zone nr. 7. :... Zone nr. 8. :... Zone nr. 9. :... Zone nr. 10. :... Egne notater : 2.4 Deltilkobling: a. Tryk kode + [ Deltilkobling ] b. Nu høres dybe kliktoner, samtlige lamper på de zoner, der IKKE bliver tilkoblet, vil blinke. Ved tonens ophør er alarmsystemet tilkoblet. NB! Indstilling af zoner der skal deltilkobles kan ændres af Chef- og Teknikerkoden. For programmering se Udkobling af zoner: a. Tryk kode + [ Zoneudkob. ] + zoner der udkobles + [ Til/Fra ] b. Udgangstonen vil høres, samtlige lamper på de zoner, der bliver udkoblet, vil blinke. De valgte zoner vil nu ikke være aktive før næste tilkobling.

5 Dørklokke-funktion : Dørklokkefunktionen er en separat funktion, der kan bruges i delvist frakoblet tilstand, samt i frakoblet tilstand. Ved aktivering af en zone eller et område, vil den interne højttaler afgive en pulserende tone. F.eks.: Bruges ofte til overvågning af hoveddøren i en forretning eller bagdøren i en børnehave. a. Sæt alarmsystemet i Chefmenu ( alle lamper vil nu lyse og systemet er i chefmenu). c. Tryk nu prog.nr. [09] : Tryk nu prog. nr. på den funktion, der skal ændres. Tændt lampe = Zoner, der skal være aktive. Slukket lamper = Zoner, der ikke skal være aktive. ( se evt. nedenstående zoneoversigt ). Se følgende eks. Zone 1 programmeret til dørklokke: Kode [ 09] + [ 1 ] + [ # ] + 99 NB! Se punkt 2.6 for til- og frakobling. 4.4 Programmering af Ur. a. Sæt alarmsystemet i Chefmenu ( Alle lamper vil nu lyse og systemet er i Chefmenu ) c. Tryk program nr. [05] ( Alle lamper vil slukke ) d f.eks. a) kl. 6:29 d. 28/10/95 = [ # 29 # 28 # 10 # 95 # ] b) kl. 21:29 d. 28/7/95 = [ # 29 # 28 # 07 # 95 # ] ( tid og dato indtastes altid med to cifre ) Tid og dato kan kun udlæses på en printer. 2.6 Dørklokkefunktion: Genindkobling af forvalgt dørklokkefunktion: a. Tryk kode + [ Dørklokke ] b. Lamperne på de forvalgte grupper vil blinke i 5 sek. c. Herefter vil lampen for Ind- / Udgangstid blinke hurtigt. NB! Valg af dørklokkezoner kan ændres af Chefkoden. Se punkt 4.3. Manuelt valg af dørklokkefunktion: a. Tryk kode + [Dørklokke] + zoner + [Dørklokke] b. Herefter vil lampen for Ind- / Udgangstid blinke hurtigt. Frakobling af dørklokkefunktion: a. Tryk koden + [Reset] b. Alle lamper lyser kortvarigt samt accepttone høres. 3. Systemtest : 3.1 Systemtest : a. Sæt alarmsystemet i Chefmenu. b. Tryk kode + 97 ( alle lamper vil nu lyse og systemet er i Chefmenu). c. Tryk nu prog nr. [ 60 ], og herefter vil tasterne 1 til 4 virke som tænd/sluk for følgende test: Tast 1 for test af klokke/sirene udgang. Tast 2 for test af flash udgang. Tast 3 for test af udgangstone. Tast 4 for test af alarmtone. Afslut alle test med [ Reset ]. 3.2 Udprintning af hændelser : a. Sæt alarmsystemet i Chefmenu. b. Tryk kode + 97 ( alle lamper vil nu lyse og systemet er i chefmenu). c. Tryk nu prog. nr. [ 06 ], printeren vil nu starte. Afbryd printningen, tryk [ Reset ]. 3.3 Afslut Chefmenu ved at taste [99].

6 Programmering : 4.1 Opret- ændring- og sletning af koder : a. Sæt alarmsystemet i Chefmenu. ( alle lamper vil nu lyse og systemet er i Chefmenu). c. Vælg nu den kode der skal oprettes, ændres eller slettes, prog. nr. [30 til 39]. Lamperne vil indikere kodestatus! Konstant lys = kode ikke i brug & Blinkende lys = kode i brug ( se evt. nedenstående kodeoversigt ) Se følgende eks. Oprettelse af kode nr. 1: Kode [ 31] + Ny kode + [ # ] + 99 Ændring af kode nr. 1: Kode [ 31] + [ Zoneudkobling ] + Ny kode + [ # ] + 99 Sletning af kode nr. 1: Kode [ 31] + [ Zoneudkobling ] + [ # ] + 99 Kode oversigt : Overfaldskode. [ 02 ] : Chefkode. Brugerkode 1. Brugerkode 2. Brugerkode 3. Brugerkode 4. Brugerkode 5. Brugerkode 6. Brugerkode 7. Brugerkode 8. Brugerkode 9. [ 30 ] : [ 31 ] : [ 32 ] : [ 33 ] : [ 34 ] : [ 35 ] : [ 36 ] : [ 37 ] : [ 38 ] : [ 39 ] : Antal koder for: RS-206 RS Deltilkoblings-funktion : Deltilkobling er en funktion der gør det nemt og enkelt for brugeren at betjene systemet, når der skal udkobles zoner. F.eks.: Kan centralen være forudprogrammeret til kun at tilkoble det ydre af huset ved en deltilkobling. Alarmen har mulighed for 10 stk. forudprogrammerede deltilkoblings-områder. Det vil sige, at man for hver brugerkode kan fastlægge et antal zoner, der automatisk udkobles ved deltilkobling. a. Sæt alarmsystemet i Chefmenu ( alle lamper vil nu lyse og systemet er i Chefmenu). c. Vælg nu den funktion der skal ændres: Deltilkobling = Prog. nr. [ 40 til 49 ] Brugerkode nr. 30 = Deltilkobling nr. 40, Brugerkode nr. 31 = Deltilkobling nr. 41, osv. Tryk nu prog. nr. på den funktion, der skal ændres. Tændt lampe = Zoner, der ikke tilkobles ved en deltilkobling. ( se evt. endestående zone oversigt ). Se følgende eks. Deltilkoblings-funktionen nr. 41, programmeret til ikke at tilkoble zone 4 og 5 : Kode [ 41] + [ (lamper skal tænde) ] + [ # ] + 99 NB! Se punkt 2.4 for til- og frakobling. Deltilkobling områder : f/chefkode. [ 40 ] : f/brugerkode 1. [ 41 ] : f/brugerkode 2. [ 42 ] : f/brugerkode 3. [ 43 ] : f/brugerkode 4. [ 44 ] : f/brugerkode 5. [ 45 ] : f/brugerkode 6. [ 46 ] : f/brugerkode 7. [ 47 ] : f/brugerkode 8. [ 48 ] : f/brugerkode 9. [ 49 ] : Antal koder for: RS-206 RS-210

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Installations- & Programmeringsvejledning

Installations- & Programmeringsvejledning Indhold Installations- & Programmeringsvejledning elprotect 24 elprotect 32 elprotect 40 Erhvervsalarmcentral SBSC 02-311 Grade 2, AIA 212.092, FG S-131/02 Grade 3 Danish 1 elprotect 24, elprotect 32 and

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere