Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Årsberetning It- og Telestyrelsen 2005 Bilagsdel version 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Årsberetning It- og Telestyrelsen 2005 Bilagsdel version 1."

Transkript

1

2 > Årsberetning It- og Telestyrelsen 2005 Bilagsdel version 1.0 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Telefon: Fax: Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: IT- og Telestyrelsen. danmark.dk Telefon: Publikationen kan også hentes på It- & Telestyrelsens Hjemmeside: ISBN (internet): Tryk: Oplag: ISBN:

3 > Årsberetning It- og Telestyrelsen 2005 Bilagsdel IT- & Telestyrelsen september 2006

4 Indhold > Bilag A Præsentation af IT- og Telestyrelsen Organisation og opgaver Mission Vision Oversigt over styrelsens hjemmesider, netpublikationer samt status for elektronisk kommunikation til styrelsen 13 Bilag B Offentlig it-anvendelse Indledning OIO-It-arkitektur Konferencen om Arkitektur for digital forvaltning 2005 arkitektur i praksis OIO-IT-Arkitekturkomitéen Kommunalreformen Brugerstyring Serviceorienteret Arkitektur (SOA) Fremme af åbne standarder standarder til kommunalreformen Standardiseringsvejledning Høringsproces 17 3.FESD OIO-datastandardisering Informationsarkitektur OIO-Datastandardiseringskomitéen Standardisering af dataudvekslingsformater Kernekomponenter Sektorstandardiseringsudvalg Standardisering af Web Services e-handel ISB Internationalt arbejde Fælles løsninger Arkitekturværktøjer Statens it-net 21 Bilag C It-sikkerhed Indledning Rådet for it-sikkerhed Elektronisk signatur OCES digital signatur Projekt om standard for it-sikkerhed i staten It- og teleberedskabet Netsikker nu! en kampagne om itsikkerhed Spam Strategi for indførelse af Ipv6 i Danmark Varslingsprojekt ENISA (Det Europæiske Agentur for Netog Informationssikkerhed) 29

5 12. Uformel arbejdsgruppe om it-sikkerhed i regi af IRG 30 Bilag D Effektiv offentlig kommunikation Indledning Effektiv Offentlig Kommunikation (EOK) EOK-miniseminarer Konference Bedst på Nettet Tendenser Bedst på Nettets prisuddeling Bedst til Nettet Bedst på Nettet Fælles Offentlig Adressedatabase (FOA) E-læring - elektronisk læring E-læringspuljen Strategi for e-læring Informationsarbejde om e-læring Mobil e-læringspulje Erfa-netværk om e-læring for statslige institutioner oio.dk Danmarksdebatten Kontaktcenteret 39 Borgerkontakten til Statens Oplysning/ Fra nettidende.dk til statstidende.dk 40 Bilag E Offentligt indhold Indledning Borgerportal borger.dk - et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening og Videnskabsministeriet danmark.dk Redesign af forside på danmark.dk Aktuelle emner på danmark.dk Lovgivning på danmark.dk, herunder Status Myndigheder på danmark.dk, herunder Hof & Stat statstidende.dk it-borger denmark.dk Baggrund Større danske begivenheder i 2005 på denmark.dk 47 Bilag F Bredbånd Indledning Revision af den danske bredbåndsstrategi Internationalt IT- og Telestyrelsens bredbåndskortlægning Udbredelse af bredbånd i Danmark Bredbånd i internationalt perspektiv Udbud af bredbånd i Danmark og Sverige Bredbåndspriser 60

6 Bilag G Telemarkedet: Konkurrencefremme og samtrafik Indledning Ny lovgivning Internationalt samarbejde Remedy-rapport Mobilarbejdsgruppen Fastnetarbejdsgruppen Regulatory Accountingarbejdsgruppen SMP-arbejdsgruppen Review Project Team Markedsundersøgelser Processen for markedsundersøgelserne Afgørelser truffet på engrosmarkederne Afgørelser påklaget til Teleklagenævnet LRAIC revision af model og fastsættelse af priser Standardtilbud 76 Vilkår i TDC s standardaftaler Regnskabsmæssigt tilsyn Gennemgang af forretningsområderegnskaber for forsyningsvirksomheder m.fl Gennemgang af TDC s forretningsområderegnskaber 77 TDC s forretningsområderegnskaber for TDC s forretningsområderegnskaber for Gennemgang af Sonofons forretningsområderegnskaber Rapport om regulatoriske regnskaber Priser for samtrafik LRAIC-model pr. 1. januar Klagebehandling, udtalelser og mægling Anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgangen til delt rå kobber Anmodning om at krydstale i eksisterende aftale om delt rå kobber udgår Anmodning om gør-det-selv løsninger i forbindelse med etableringen af delt rå kobberforbindelser TDC s gebyrer for ordrehåndtering i Columbine Colt Betingelser for virtuel samhusning Gebyr for 2-timers løft Bundtning af samtrafikydelser Tilsyn i forhold til telelovens 52 ikke-diskrimination Forhåndsbesked om adgangen til TDC s kabler Forhåndsbesked om teknikhuse (fremskudte abonnenttrin) 83

7 9.11 Ikke-diskriminations forpligtelse i forbindelse med indgåelse af samtrafikaftale Ikke-diskriminations forpligtelse i forbindelse med afslag på indgåelse af samtrafikaftale Henvendelse om anvendelse af fortrolige oplysninger Teleklagenævnets afgørelse af 30. marts 2005 vedrørende 65 om håndteringsvarsel Teleklagenævnets afgørelse af den 26. maj 2005 vedrørende samhusning Teleklagenævnets afgørelse af den 26. maj 2005 vedrørende tjenesteudbyder-adgang til produktet hvilende abonnement Teleklagenævnets afgørelse af den 10. oktober 2005 vedr. krydstaleforbehold Mægling mellem Tele2 og TDC om parternes aftale vedrørende adgang til bredbåndskapacitet over TDC s kobberabonnentlinier (BSA) Mægling mellem Tele2 og TDC om parternes aftale vedrørende adgang til rå kobber Mægling mellem Cybercity og TDC om adgang til VDSL i forbindelse med parternes aftale om rå kobber og delt rå kobber Mægling mellem Cybercity og TDC vedrørende aftale om adgang til ordrehåndteringssystemet Columbine API Samarbejde med Konkurrencestyrelsen Information og rådgivning Telestatistik 89 Bilag H Telemarkedet forbrugerinformation og tilgængelighed Indledning Brugerinformation Prispjecen Teleprisguide Internetkvalitetsguide Ny interaktiv forbrugerguide på internettet Håndtering af ulovligt indhold på nettet Information om bredbånd Tilgængelighed Kompetencecentret it for alles (KIA) arbejde Meddelelse fra EU-Kommissionen om etilgængelighed af den 13. september INCOM NFTH TCAM disabilities 98

8 Bilag I Telemarkedet forbrugerregulering og forsyningspligt Indledning Regulering - tilsyn Forsyningspligt Udbudsbekendtgørelsen Nummeroplysningsdatabaser Markedsundersøgelser detail 103 Marked 1 og IP-telefonianalysen 105 Særlige økonomiske forhold 106 Identificerede fokusområder Stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner Bedst for Brugerne Dobbeltdækning IRG s End User Workning Group ERG s projektgruppe om International Roaming Tariff Transparency R&TTE-lovgivningen Underretninger i forbindelse med påtænkt markedsføring Markedskontrol Tilsyn og kontrol 111 Bilag J Teleforum 112 Beretning for Teleforum Resultat af drøftelserne i Teleforum i Drøftelserne i Teleforum i Sammenfatning 120 Øvrige initiativer: 121 TDC s initiativer: 122 Initiativer, der allerede er gennemført: 122 Kommissorium for Teleforum 123 Bilag K Radio og tv Indledning Digital radio DAB Digitalt jordbaseret tv DVB-T Øget sendestyrke til lokalradio Replanlægning af FM-båndet efter hollandsk model 128 Bilag L Frekvensadministration og mobiltilladelser Indledning Frekvensadministration Det frekvenspolitiske rammemandat Regulering af frekvensbåndet MHz Regulering af frekvensbåndet MHz Regulering af frekvensbåndet MHz Fixed Wireless Access i 3,5 GHz frekvensbåndet Fixed Wireless Access i 10 GHz frekvensbåndet 133

9 2.7 Ny frekvensregulering Frekvensplan Overtrædelsessager Mobilområdet Tilsyn Udløb af tilladelser 2G G-auktion G-momssag Tetra-lempelse Overdragelsessager Mobile Market WG Internationalt samarbejde ITU s regionale radiokonference RRC ITU s globale radiokonference WRC CEPT/ECC Radio Spectrum Committee Radio Spectrum Policy Group (RSPG) ETSI/NSO 148 Tabel 9: ETSI s produktion af tekniske dokumenter siden år Bilag M Nummer- og domæneområdet Indledning Administration af nummerområdet Særligt om 8-cifrede abonnentnumre til brug for offentlig mobilkommunikation Nummerportabilitet Krydsportabilitet Anvendelsen af et forvalgnummer i forbindelse med opkald med henblik på at bestemme, om afregningen af det specifikke opkald skal ske på firma- eller privatregningen Telextjenesten WG NNA 154 Bilag N Domæneområdet Indledning Domæneloven Internetdomæner - udbud GAC ICANN ENUM Topdomænet.eu 159 Bilag O Maste/grave-området Indledning Graveloven Masteloven Mastedatabase Kvartalvis indberetning 164 Virksomheder, der har tilladelse til landsdækkende analog eller digital radioeller tv-virksomhed via det jordbaserede sendenet Ændring af bekendtgørelsen vedr. indberetning til mastedatabasen Opdatering af mastevejledning m.v og 18-sager 166

10 4. Planlovsområdet 167 Bilag P Overordnet internationalt samarbejde Indledning ERG/IRG formandskabet ITU CEPT ITSO Udvalget vedrørende teleforhold Danmark- Grønland ETSI 171 Bilag Q Klagenævnsbehandling Teleklagenævnets ansvarsområder Teleklagenævnets sammensætning Statistik 172 Bilag R Årsrapport Beretning Præsentation af IT- og Telestyrelsen Årets økonomiske resultat Forventninger til det kommende år Målrapportering Skematisk målrapportering Uddybende målrapportering analyse og vurdering af udvalgte mål 180 3G-auktionen 181 E-læring 181 Markedsanalyser 182 It-sikkerhedsarbejdet 182 Arkitekturværktøjer og it-arkitektur Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Omregningstabel Bevillingsregnskab Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Påtegning Bilag til regnskabet Noter Gebyrfinansieret virksomhed 193 Bilag S Ordliste og IT- og Telestyrelsens hjemmesider Hjemmesider, der drives af IT- og Telestyrelsen Ordliste 195

11

12 Bilag A Præsentation af IT- og Telestyrelsen 1. Organisation og opgaver IT- og Telestyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Styrelsen har i alt godt 260 medarbejdere, heraf 22 medarbejdere i Koncern IT. IT- og Telestyrelsen løser opgaver inden for informations- og kommunikationsteknologiområdet. Det gælder bl.a. i relation til fremme af it- sikkerhed, borgerens og det offentliges anvendelse af it og internet, sikring af konkurrence og udvikling af det danske telemarked, sikring af forbrugerbeskyttelse samt det offentliges informations- og kommunikationsvirksomhed. Dertil kommer Koncern IT-opgaver. IT- og Telestyrelsens opgaver strækker sig således over et bredt felt. De væsentligste opgaver i 2005 var: Gennemførelse af markedsanalyser og opdatering af LRAIC-modellen med henblik på øget konkurrencefremme i telesektoren Afholdelse af auktion over 3G-frekvenser som led i effektiv administration af knappe ressourcer Udvikling og idriftsættelse af nyt elektronisk Statstidende som led i digitalisering af forvaltningen It-sikkerhed i staten med særligt fokus på det fremtidige it- og teleberedskab samt indførelse af en offentlig standard for informationssikkerhed (DS484) Fremme af e-læring og e-handel Fremme af kommunikation mellem borgerne og det offentlige gennem initiativer for digital borgerkommunikation, markedsføring af danmark.dk og let tilgængelig indgang til information om it og telekommunikation Fælles offentlig it-arkitektur på vej mod standardisering af digital forvaltning XML-standardisering med henblik på effektiv offentlig dataanvendelse. Derudover deltager IT- og Telestyrelsen aktivt i ministerbetjeningen på informations- og kommunikationsteknologiområdet samt bidrager til udarbejdelsen af politikoplæg, lovforslag, bekendtgørelser, besvarelse af folketingsspørgsmål m.v. 2. Mission IT- og Telestyrelsen skal aktivt medvirke til at skabe de bedst mulige rammebetingelser for borgere og virksomheder for at virkeliggøre visionen om Danmark som et netværkssamfund. 3. Vision IT- og Telestyrelsen har som hovedopgave at udvikle og gennemføre initiativer inden for centrale områder af regeringens it- og telepolitik, herunder: Rådgive videnskabsministeren om it- og telelovgivningen og andre it- og telefaglige forhold Rådgive og informere brugere af it- og telekommunikation, selskaber m.v. inden for it- og teleområdet og andre relevante parter om gældende lovgivning og andre generelle it- og telefaglige forhold

13 Regelarbejde og ministerbetjening, herunder udarbejdelsen af lovforslag og bekendtgørelser i samarbejde med departementet i Videnskabsministeriet samt bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål, borgerbreve m.v. Fastsætte administrative forskrifter på områder, hvor kompetencen er henlagt til IT- og Telestyrelsen Føre løbende tilsyn med og træffe afgørelser om overholdelse af gældende lovgivning på it- og teleområdet Varetage administrative opgaver i forbindelse med udmøntningen af videnskabsministerens it- og telepolitiske initiativer Iværksætte og udmønte aktiviteter inden for it-området, med henblik på at skabe digital adgang og digitaliseret infrastruktur i den offentlige sektor og øget digitalisering i erhvervslivet Fremme konkurrencen på it- og teleområdet samt sikring af den fornødne forbrugerbeskyttelse og fastsættelse af betryggende rammer for udbud og anvendelse af it- og teleprodukter Optimal udnyttelse af de begrænsede ressourcer på it- og teleområdet Varetage danske interesser på it- og teleområdet i internationale organisationer og under internationale forhandlinger m.v. Styrke borgeres/virksomheders mulighed for at finde rundt i det offentlige gennem etablering af et relevant og nyttigt indhold på internettet, øget adgang til elektronisk selvbetjening samt give overblik over egne rettigheder i it-samfundet. 4. Oversigt over styrelsens hjemmesider, netpublikationer samt status for elektronisk kommunikation til styrelsen IT- og Telestyrelsen administrerer en række hjemmesider, som har til formål at gøre den offentlige kommunikation mere effektiv, innovativ og tilgængelig. IT- og Telestyrelsen leverer således digitaliserede ydelser og selvbetjeningsløsninger, der giver en nemmere og hurtigere adgang til information om det offentlige. IT- og Telestyrelsen er bl.a. ansvarlig for følgende hjemmesider: (driften af denne hjemmeside er nu overgået til Udenrigsministeriet) foa.danmark.dk

14 Bilag B Offentlig it-anvendelse 1. Indledning 2005 har været præget af realisering af visionerne for it- og data-arkitektur med sigte på stadig at udbrede bedre offentlig it-anvendelse med afsæt i regeringens udspil fra Fokus i den offentliges sektors initiativer på området er tilvejebringelse af de rette tekniske og udviklingsmæssige rammer for denne. I 2005 har IT- og Telestyrelsen derfor bidraget med metode, analyse, standardisering og værktøjsstøtte til konkrete offentlige initiativer. Eksempelvis er der arbejdet med it-udfordringerne i strukturreformen, realisering af efakturaen samt fortsat standardisering vedrørende fælles offentlig elektronisk sags og dokument håndtering (FESD). Samtidig har IT- og Telestyrelsen videreudviklet og understøttet disse initiativer med en række konkrete værktøjer, så som standardisering, jf. OIO-kataloget for standarder, Infostrukturbasen m.v. Visioner for digital forvaltning stiller den offentlige sektor over for store opgaver med både organisation og it-anvendelse. Eksempelvis har en række sektorer - såsom miljø - haft fokus på at indrette sine opgaveløsninger mere borger- og brugercentreret og effektivt, f.eks. ved at flytte opgaver, hvilket har medført skærpet fokus på de data, der kræves tilgang til for at kunne varetage opgaver i nyt regi. Dette har krævet store arkitekturmæssige overvejelser. Nøgleordene er konsistens gennem fælles rammer for itarkitekturen og fælles standarder. En stigende interesse for sektorsamarbejder (sektorstandardiseringsudvalg) var en naturlig følge igennem Generelt udviser alle dele af den offentlige sektor stigende interesse for systemarkitekturtilgange til datastandarder og arkitektur. Allerede i 2005 blev der igangsat foreløbigt arbejde med en vision for en Borgerportal en enkel og nem adgang for borgere til det offentlige. Virkeliggørelse af visioner som denne vil yderligere øge behovet og interessen for systemarkitekturtilgange fremover. 2. OIO-It-arkitektur 2.1 Konferencen om Arkitektur for digital forvaltning 2005 arkitektur i praksis Den 28. februar og 1. marts 2005 afholdt Videnskabsministeriet og IT- og Telestyrelsen den anden konference om Arkitektur for digital forvaltning - denne gang med fokus på arkitektur i praksis. Konferencen var arrangeret i samarbejde med Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, interesseorganisationer og en bred kreds af leverandører. Konferencen tiltrak knap 500 deltagere, der bl.a. omfattede forvaltningschefer, amts- og kommunaldirektører, it-chefer, it-ansvarlige, it-projektledere og it-arkitekter. Konferencen satte fokus på: Status på IT- og Telestyrelsens arbejde med den fællesoffentlige arkitekturramme Hvordan man praktisk arbejder med arkitekturprocessen, sammenhængende løsninger og offentlige standarder Offentlige og private virksomheders konkrete erfaringer Hvordan den it-arkitekturmæssige udfordring i forbindelse med strukturreformen og andre store forandringsprocesser håndteres. Efterfølgende evaluering bekræftede, at konferencen blev betragtet som en faglig succes og en unik netværksmulighed.

15 2006-konferencen fokuserede på OIO-arkitektur en forudsætning for modernisering af den offentlige sektor. Deltagelsen i konferencen er tydeligvis af stigende betydning for flere aktører - ca. 600 deltagere og endnu flere private sponsorer/medarrangører end tidligere Udveksling af data inden for det offentlige (UAD) Foreløbige undersøgelser blev iværksat i 2005 for at se nærmere på udveksling af data inden for det offentlige. Behovet og identificering af barrierer for udveksling af data blev bekræftet, og undersøgelsen igangsatte en betydningsfuld tværoffentlig debat om disse barrierer og mulighederne for at gøre noget ved dem. Jorden blev således gødet i 2005 med henblik på evt. senere opfølgning rettet mod konkrete barrierer. I 2006 er der således etableret et udvalg, der skal sikre bedre sammenhæng mellem offentlige it-systemer. 2.3 OIO-IT-Arkitekturkomitéen Fokus i 2005 var på at modne og konsolidere komitéens rolle i forhold til ministeriets arbejde og styrke forummet som et beslutningsorienteret netværk bl.a. ved at sikre, at dagsordenen blev stadig mere interaktiv og med faglig dybde, samt at møderne i stigende grad blev drejet i retning af beslutninger og konkrete forslag. Dette skift i fokus har været muligt, fordi grundlaget, ita-principper og etablering af basale organisatoriske rammer var lagt tidligere var derfor året, hvor IT- og Telestyrelsen indgik i dialogen med den offentlige sektor og de offentliges private partnere. Det handlede i 2005 ikke længere så meget om dialog med omverdenen om hvorvidt, der skulle anvendes en ita-tilgang, men hvordan styrelsens fokus skulle være på produktion af praktiske værktøjer og standarder (f.eks. FESD og AV begge omtalt senere), guides/vejledninger (f.eks. om kommunalreformen og standarder) og udvikling af referencemodeller på nøgleområder (f.eks. brugerstyring). IT- og Telestyrelsen varetager formandskabet i komitéen og leverer sekretærbistand. 2.4 Kommunalreformen It-understøttelsen er et vigtigt element i kommunalreformen. I 2005 har IT- og Telestyrelsen afsluttet en undersøgelse for regeringen om it-udfordringen i kommunalreformen. Konklusionen var, at der ikke er it-mæssige udfordringer, som direkte kan bringe gennemførelsen af reformen i fare. Det blev dog også konstateret, at det ville være værdifuldt at udarbejde en vejledning i overdragelse af it-systemer samt undersøge, om der er basis for at skabe fælles brugerstyringsløsninger - specielt vedrørende kommunernes tilgang til statslige it-systemer. Den nævnte vejledning blev udarbejdet i 2005, og der er iværksat en businesscase-analyse for at bestemme potentialet for den nævnte fællesløsning. I Nordjylland har IT- og Telestyrelsen støttet gennemførelse af et pilotprojekt med analyse og planlægning af it-sammenlægning i de kommuner, der bliver til Jammerbugt kommune. Erfaringerne herfra er dokumenteret i en rapport, ligesom værktøjer fra projektet til analyse af it-systemer, kompetencer etc. er stillet frit til rådighed for alle kommuner og andre interesserede. IT- og Telestyrelsen har også i 2005 publiceret Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen, som er produceret i samarbejde med Kommunernes Landsforening på basis af analyser i de nye kommuner Egedal og Rudersdal.

16 IT- og Telestyrelsen har ligeledes faciliteret dialog og videndeling mellem relevante interessenter i kommunalreformen i regi af Nøgleaktørforum, som blev oprettet i 2004, og som i 2005 er fusioneret med den generelle dialog og videndeling, som foregår i regi af OIO-It-arkitektur-forum. 2.5 Brugerstyring Arbejdet har i 2005 været fokuseret på at sende et første sæt anbefalinger om tværgående brugerstyring i høring. Fem dokumenter med anbefalinger og et diskussionspapir om håndtering af eksterne brugere har været i offentlig høring i efteråret 2005, og de er efterfølgende godkendt af OIO-it-arkitekturkomiteen som fællesoffentlige anbefalinger. Brugerstyringsprojektet har i samarbejde med KL i 2005 også udarbejdet anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen. I det videre arbejde fokuseres der på forankring af de vedtagne anbefalinger med detailspecifikation samt deltagelse i pilotprojekter etc. Endvidere fokuseres på indkomne høringssvar, hvor behov kan identificeres, og hvor de organisatoriske aspekter kan medvirke til at skabe tillid mellem uafhængige organisationer, hvilket er en forudsætning for, at tværgående brugerstyring kan skaleres op til at dække hele den offentlige sektor. Brugerstyringsprojektet har også i 2005 leveret udkast til en såkaldt SAML-profil, som skal anvendes i forbindelse med single sign on på tværs af systemer samt et udkast til en konceptuel begrebsmodel for aktør og adresse, som bl.a. skal anvendes i forbindelse med skabelse af sammenhængende brugerkataloger i forskellige it-systemer. 2.6 Serviceorienteret Arkitektur (SOA) Hvidbog om It-arkitektur anbefalede i 2003 på policy-niveau en serviceorienteret arkitekturmodel som et overordnet princip. IT- og Telestyrelsen har i 2005 startet et projekt, som kan hjælpe med at udmønte hvidbogens udmelding i mere konkrete initiativer. Der er i 2005 publiceret fire analyserapporter, som kan hjælpe offentlige organisationer til at træffe rigtige valg vedrørende forskellige aspekter af serviceorienteret arkitektur. Der er også startet et arbejde med at udvikle en såkaldt SOA-FAQ, som skal give forskellige målgrupper svar på ofte forekommende spørgsmål om serviceorienteret arkitektur. Samtidig er der påbegyndt et arbejde med at udvikle en såkaldt adoptionsmodel for serviceorienteret arkitektur, som kan skabe en fælles forståelse af, hvordan serviceorienteret arkitektur indføres og hjælpe individuelle myndigheder med at tilrettelægge en procesplan (såkaldt roadmap) for indførelsen af serviceorienteret arkitektur i deres organisation. 2.7 Fremme af åbne standarder Det overvejes for tiden, om man fra myndighedsside skal indføre obligatoriske åbne standarder. Dette vurderes især i forhold til spørgsmålene; hvad det vil gøre ved interoperabiliteten, valgfriheden, innovationen og udbuddet, hvis de centrale funktioner i den digitale forvaltning bliver baseret på et sæt af sådanne åbne obligatoriske standarder. Derfor har IT- og Telestyrelsen igangsat undersøgelser af disse effekter på samfundsniveau såvel som organisationsniveau, bl.a. i samarbejde med Copenhagen Business School. Dette samarbejde sikrer IT- og Telestyrelsen løbende opdateret viden på området, ligesom de igangværende initiativer giver IT- og Telestyrelsen en tæt kontakt til de centrale kompetencer på området. Arbejdet tjener imidlertid ikke blot overordnede mål, men har allerede supporteret effekt på meget af det igangværende arbejde.

17 standarder til kommunalreformen IT- og Telestyrelsen har i samarbejde med KL og ARF udpeget 20 it-standarder, der med fordel kan anvendes ved gennemførelsen af it-opgaverne forbundet med kommunalreformen. Standarderne skal bidrage til, at kommunalreformen kommer et stort skridt videre i forhold til digital forvaltning. Alle myndigheder, der står over for at sammenlægge eller overflytte it-systemer, anbefales at sikre, at deres kommende systemer som minimum kan overholde disse standarder. De omtalte standarder indgår i publikationen Fællesoffentlig it-standardisering, som er udgivet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Publikationen er omtalt nærmere i afsnit 2.9 nedenfor. Initiativet er blevet til på baggrund af kommunernes og brancheorganisationernes efterlysning af klare udmeldinger om it-standarder til kommunalreformen. 2.9 Standardiseringsvejledning Videnskabsministeriet har udgivet en ny publikation "Fællesoffentlig it-standardisering", som er en vejledning om OIO-it-standarder med fokus på det standardiseringsarbejde, der ligger til grund for de fællesoffentlige it-standarder i Danmark. Herved sikres et standardiseringsarbejde, der hurtigt, effektivt og fleksibelt kan tilpasse sig de skiftende krav og udviklingstendenser. Standardiseringen dækker følgende hovedområder: tekniske standarder datastandarder og processtandarder. I vejledningen beskrives principperne og processen omkring den offentlige it-standardisering, herunder en forklaring om, hvad standarder er, hvilken betydning de har, og hvordan det fællesoffentlige standardiseringsarbejde finder sted. Vejledningen Fællesoffentlig it-standardisering en vejledning om OIO it-standarder beskriver endvidere de fællesoffentlige OIO-standardiseringsfora Høringsproces I 2005 har IT- og Telestyrelsen implementeret en ny høringsproces for standarder, der optages i OIOkataloget. Der er tale om en åben proces, hvor alle kan give høringssvar, og hvor alt materiale ligger offentligt tilgængeligt på oio.dk. Sideløbende hermed er der blevet beskrevet en række klare procestrin, som de forskellige standarder gennemløber på deres vej til OIO-kataloget. Disse initiativer har bidraget til åbenheden og overskueligheden i de standardiseringsprocesser, der er vigtige elementer i både nutidens og fremtidens digitale forvaltning. 3.FESD I kontraktforhandlingerne for det fællesoffentlige ESDH-projekt (FESD) var et væsentlig element itarkitektur. Formålet med arbejdet er at fremme interoperabilitet og den digitale forvaltning i det offentlige. Målet er at skabe en fælles kerne og en række fælles grænseflader og udvekslingselementer. Dette fordi ESDH-systemer - isoleret set - ikke i sig selv skaber de ønskede gevinster i form af uhindret dataudveksling etc. Den nævnte fælles kerne skal bl.a. give mulighed for: Sagsbehandling på tværs af flere organisationer Sammenlægning af myndigheder med åbne sager Flytning af udvalgte opgaver mellem myndigheder

18 FESD-standardiseringsarbejdet blev påbegyndt i 2004 og vil fortsætte de kommende år. I 2005 blev en række standarder sendt i høring og efterfølgende godkendt til optagelse i OIO-kataloget. Det drejer sig om følgende standardiseringsområder: Skanning (modul) Adresse (datamodel) Fælles datamodel for kernen Udvekslingsmodel Ledelsesinformation fase 1. Herudover er der igangsat arbejde på en lang række andre områder, herunder brugeradministration og håndtering af digital signatur m.fl. FESD-standardiseringsarbejdet ses ikke isoleret, men er afstemt og tilpasset de generelle standardiseringstiltag som eksempelvis brugerstyring og øvrige tiltag. 4. OIO-datastandardisering Aktiviterne i standardiseringsarbejdet I IT- og Telestyrelsen er omfattende og inkluderer: 4.1 Informationsarkitektur Arbejdet med informationsarkitektur og standardisering af datagrænseflader i OIOXML er en integreret del af arbejdet med it-arkitektur. Formålet er at sikre, at der udvikles et fælles sprog med retningslinjer, regler og instruktioner for udveksling af data. Ved hjælp af XML er det muligt for offentlige myndigheder at gøre deres data og ydelser tilgængelige for andre offentlige brugere samt brugere i den private sektor på en let tilgængelig og relativt billig måde. OIOXML er baseret på internationale standarder. Knyttet til arbejdet med at definere tekniske grænseflader i XML-formatet er der et grundlæggende forarbejde i form af semantisk standardisering, hvor arbejdsgrupper, udvalg og komiteer i fællesskab fastlægger fælles definitioner og termer. OIOXML-skemaer, der skal genbruges bredt, skal i offentlig høring såkaldte fællesoffentlige data. Man kan finde retningslinjer og standarder på hjemmesiden oio.dk. Selve OIOXML-skemaerne findes i Infostrukturbasen under OIO. 4.2 OIO-Datastandardiseringskomitéen OIO-Datastandardiseringskomitéen blev etableret i 2003 under betegnelsen XML-komitéen og har en central rolle med sikring og udvikling af datastandardisering for XML-baserede ydelser og grænseflader til udveksling af data i den offentlige sektor. Sikring af sammenhæng og fremdrift i arbejdet med at standardisere data i særdeles multidata og fællesoffentlige data, facilitering og deling af viden og erfaringer vedrørende datastandardisering. IT- og Telestyrelsen varetager formandskabet i komitéen og leverer sekretærbistand. 4.3 Standardisering af dataudvekslingsformater Udviklingen af OIOXML til dataudveksling i den offentlige forvaltning er fortsat igennem 2005, og indsatsen er blevet udbredt til stadig flere myndigheder. Herved styrkes formålet med tværoffentlig genbrug af data i den offentlige sektor. I februar 2005 blev der vedtaget nye navngivnings- og designregler (NDR) for udformningen af OIOXML-skemaer, og der er i anden halvdel af året udført et omfattende analysearbejde

19 for at sikre, at sagsbehandlingen af OIOXML er struktureret og organiseret optimalt i forhold til den stigning i mængden af OIOXML-skemaer, som forventes at skulle godkendes i de kommende år. 4.4 Kernekomponenter Standardiseringen af fællesoffentlige data varetages af en arbejdsgruppe under OIO- Datastandardiseringskomiteen - Kernekomponentarbejdsgruppen. Kernekomponenter defineres som data, der anvendes inden for flere end to sektorer. Dette omfatter data, som eksempelvis personnavne, adresser, telefonnumre, lister over offentlige myndigheder og mange flere. Arbejdet i Kernekomponentarbejdsgruppen omfatter såvel identifikation af fællesoffentlige data samt modellering af disse. Der er i 2005 i alt færdigudviklet 48 kerneskema-kandidater hvoraf de fire er endeligt godkendt, mens yderligere ti er godkendt af Kernekomponentarbejdsgruppen og afventer høring. 34 kernekomponentkandidater er færdiggjort til godkendelse i Kernekomponentarbejdsgruppen. 4.5 Sektorstandardiseringsudvalg IT- og Telestyrelsen kan delegere kompetence til sektorstandardiseringsudvalg med det formål at forestå arbejdet med udvikling af datastandarder inden for sammenhængende forretningsområder (sektorer). IT- og Telestyrelsen bistår i relevant omfang med etablering af disse udvalg. Et kommissorium udarbejdet af sektorstandardiseringsudvalget udstikker de rammer, som OIO-Datastandardiseringskomitéen får forelagt til godkendelse. Der er i 2005 etableret følgende sektorstandardardiseringsudvalg: e-handel Miljødata I 2005 er der endvidere igangsat en proces med at undersøge og synliggøre etablerede sektorstandardiseringsudvalgs behov med henblik på en indsats med facilitering. Processen går bl.a. ud på at besøge alle udvalg og ud fra en kortlægning af status i de respektive udvalg at medvirke til en målrettet facilitering. 4.6 Standardisering af Web Services IT- og Telestyrelsen har i 2005 udviklet et fællesoffentligt arkitekturarbejde med fokus på OIO Web Service Arkitektur. Der er udviklet en referencemodel, der bygger på WS-I profiler, men konkretiseret til danske forhold. Den udviklede referenceprofil er den første i en serie. Referencemodellen muliggør anvendelse af systemer til den offentlige administration, hvor Web Services anvendes til at forbinde forskellige offentlige myndigheders it-systemer. Herved sikres opfyldelse af Hvidbogens grundprincipper, herunder i særdeleshed interoperabilitet. Referencemodellen vil gøre det lettere for leverandører at udarbejde Web Services, der kan spille sammen på tværs af myndigheder og it-platforme. Flere referencemodeller udarbejdes i For at dokumentere konkrete anvendelser og disses funktioner er der under Web Service området udarbejdet en serie af proof of concept -aktiviteter. Dokumentationer herfor fremgår dels af etablerede Web Services (piloter) samt af udgivne rapporter (dokumentation). Et af de vigtigste fokusområder i 2005 var Adresse Web Service. Dette pilotprojekt blev udarbejdet tværoffentligt sammen med Kort- og Matrikelstyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen. 4.7 e-handel Den 1. februar 2005 blev det et krav, at danske virksomheder skal sende fakturaer til offentlige myndigheder elektronisk i OIOXML-format. Økonomistyrelsen har ansvaret for den lovgivningsmæssige del, mens IT- og

20 Telestyrelsen varetager den tekniske del. Ved udgangen af 2005 blev det vurderet, at ca. 95 pct. af regningerne til det offentlige blev sendt i elektronisk form enten via VANS eller via de etablerede læs-indbureauer. e-faktura initiativet vandt i november 2005 førstepræmien i eeurope Awards, som årets bedste offentlige europæiske digitaliseringsprojekt inden for kategorien "Transformation - Government readiness". I 2005 blev der ligeledes etableret en officiel dansk version af den internationale katalogkategoriseringsstandard UNSPSC. Der arbejdes på, at der ved udgangen af 2006 bliver offentliggjort en OIOXML standard for alle dokumenter i en basal indkøbsproces (katalog, ordre, ordrebekræftelse, faktura, rykker m.fl.) baseret på den internationale standard UBL ISB OIO Infostrukturbasen er et fælles, elektronisk register og bibliotek over XML-datastandarder. Skemaer, der skal godkendes som OIOXML, skal afleveres til sagsbehandling via Infostrukturbasen. Efter endt sagsbehandling påføres de et mærke, der angiver hvilken klasse, de tilhører. Herefter kan de findes til genbrug af andre offentlige myndigheder. Infostrukturbasen indeholder desuden et register over Web Services samt on-line brugervenlige værktøjer til registrering af Web Services. Infostrukturbasen har i 2005 fået tilført en række nye værktøjer til udvikling af standarderne, registrering af Web Services og kvalitetssikring for både eksterne og interne brugere, herunder sagsbehandlerne i IT- og Telestyrelsen. Infostrukturbasen indeholdt ved udgangen af 2005 over 2500 standarder. 5. Internationalt arbejde I 2005 har IT- og Telestyrelsen deltaget i flere internationale samarbejder, bl.a. i regi af organisationerne OASIS, Open Group, WSI, CEN, Dublin Core og UNCEFACT. Arbejdet har i 2005 fokuseret på arkitekturmetode, referencemodeller for serviceorienteret arkitektur og Web Services samt semantisk interoperabilitet, metadata og klassifikationssystemer. Arbejdet har bl.a. resulteret i en Arkitekturmetode, hvor OIO arkitekturmetoden er blevet vurderet i forhold til (såkaldt mappet) TOGAF (The Open Group Architecture Framework) Serviceorienteret Arkitektur (SOA) og Web Services, hvor IT- og Telestyrelsen følger arbejdet i regi af bl.a. OASIS og WSI Metadata, taksonomier og ontologier, hvor arbejdet med både serviceorienteret arkitektur og klassifikation til arkitekturarbejdet følger initiativer i bl.a. Open Group vedrørende UDEF (Universal Data Element Framework), arbejdet vedrører semantisk interoperabilitet og administrativ nomenklatur i regi af CEN, samt arbejdet med metadatastandarden Dublin Core. 6. Fælles løsninger 6.1.Arkitekturværktøjer OIO Arkitekturguide Der er i 2005 igangsat arbejde med at udvikle en overskuelig og anvendelsesorienteret guide til arbejdet med entreprise arkitektur (EA) og it-arkitektur (ITA) i det offentlige. Guiden indeholder korte systematiske beskrivelser, eksempler, tips og links. Guiden omfatter bl.a. processens trin og opgaver, leverancer med

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Rambøll Management af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Modelopstilling og anvendelse på seks specifikke standardforslag April 2007 af anvendelse af obligatoriske,

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale: Danske styrker og udfordringer 3 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER INDLEDNING... 1 1. BEGRUNDELSER FOR VALG AF CLOUD... 4 Pris og skalérbarhed... 5 Bring your own device (BYOD)... 7 Innovation...

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Innovativ udnyttelse af offentlige data 16. januar 2009 Rapport version 1.1 Engagement: 222566520 16. januar 2009 - Side 1 af 60 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere