Mange måder at lære på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mange måder at lære på"

Transkript

1 SIS akademi Kursus og konsulentydelser til skoler, daginstitutioner og virksomheder Mange måder at lære på Ønsker du at udvikle forståelse for forskellige måder at kommunikere, lære og samarbejde på? Vil du både nå eleverne og de faglige mål? Savner du differentierede læringsværktøjer? Vil du ruste din institution til en kompleks og innovativ fremtid?

2 Skolerne Velkommen Velkommen til SIS akademi SIS akademi beskæftiger sig med læring og ledelse i praksis. Vi har som mål at styrke den naturlige lyst til læring. Alle mennesker, børn som voksne, har lyst til at lære, trives når de lærer og lærer bedst, når de trives. TV2 s programrække PLAN B var med til at sætte fokus på læring, og bygger på læringsstile fra SIS akademi. Programmerne viste, hvordan der ofte er behov for at tænke nyt i forhold til børns indlæring, og mange af jer har formentlig gjort sig overvejelser over de positive konsekvenser for børn, institutioner og arbejdsliv. SIS akademi tilbyder med dette katalog en lang række muligheder for at udforske og udfordre børn, lærere og lederes læringspotentiale gennem teori og praktiske værktøjer. Vi har som mål at være den korteste vej fra teori til praksis. For at inspirere og kvalificere til løsning af den komplekse ledelsesopgave i skoler og institutioner tilbyder vi en række kurser og konsulentydelser til ledere. Vore kurser er udviklet i samarbejde med forskningsinstitutioner, individuelle forskere og innovative praktikere i skoler, daginstitutioner og på andre arbejdspladser. SIS akademi samarbejder med: Universe Research Lab og Danmarks Pædagogiske Universitet Syddansk Universitet Handelshøjskolen i Århus SIS akademi er repræsenteret i Innovationsrådet. SIS akademi er Danmarks Læringsstilscenter. Rigtig god fornøjelse. SIS akademi a/s Marianne Bruun Okholm Direktør I dette katalog har vi samlet en række af vores mest populære tilbud, men det er som altid muligt at skræddersy individuelle specialforløb, der kan tilfredsstille dine ønsker og behov. Derudover vil vi løbende udbyde nye kurser, foredrag og konferencer. Du kan holde dig opdateret på vores hjemmeside 2 Velkommen til SIS akademi

3 Skoleudvikling 01 Læringsmiljø på vores skole... side 4 02 Skoleudvikling... side 4 03 Fremtidssikrede læringsmiljøer... side 5 Skolerne Pædagogiske kurser 04 Mange måder at lære på i skolen 1... side 6 05 Mange måder at lære på i skolen 2... side 7 06 Vejledning og inspiration... side 7 07 Elevplaner og evaluering... side 8 08 Elevplaner som læringsværktøj... side 8 09 God skole trivsel og læring... side 9 10 Læringsværktøjer...side 9 11 Nonverbal kommunikation... side 10 Læringsværktøjer: Indskoling 12 Skolestartskursus... side Mange måder at lære på... side Konfliktløsning i indskolingen... side Nodus du lærer noder som en leg... side Gyserslottet... side Begynderlæsning... side Plan A kommer før Plan B... side Klogskabens skat... side Matematikken ud i naturen... side 16 Læringsværktøjer: Mellemtrin & overbygning 21 Vulkaner og jordskælv... side Projektarbejde... side Tag naturen med udenfor... side 18 Skoleledelse 24 Positiv adfærd på skolen... side Moderne ledelsesværktøjer... side Teamdannelse... side Teamdannelse i praksis... side Arbejdsstile i ledelsesteamet... side Nonverbal kommunikation... side 21 Specialundervisning Pædagogiske kurser 30 Mange måder at lære på... side Læringsstile i praksis... side Tag naturen med udenfor... side Tag læringen med ud i samfundet... side Gyserslottet... side Læringsværktøjer... side Nonverbal kommunikation... side 25 dagtilbud Værktøjer 37 Mange måder at lære på... side 26 Pædagogiske læreplaner 38 Pædagogisk dag... side Procesdage om evalueringskultur... side 27 Ledelse i daginstitutioner 40 Mange måder at lede på... side 27 Ehvervsskolerne 41 Mange måder at lære på... side 28 Arbejdsliv 42 Human Dynamics... side Arbejdsstile/arbejdsmiljø... side Teambuilding teamlederuddannelse... side 31 Foredrag 45 De mange intelligenser... side Læringsstile i teori og praksis... side Evalueringskultur... side Højtydende team... side side TV2 s udsendelsesrække PLAN B... side Hvordan bliver plan B til plan A... side Læringsstile i skandinavisk perspektiv... side 33 konferencer 53 Læring for livet... side 33 e e og konsulenter... side 34 Tilmelding og betaling Tilmeldingsblanket... side 35 Indhold Skolerne kurser Indhold 3

4 skoleudvikling Skoleudvikling: 01 Læringsmiljø på vores skole Få dit klasselokale til at sprudle af positiv energi! SIS akademi tilbyder et fire dages internatkursus i skoleudvikling med udgangspunkt i den nyeste viden om læring. Alle medarbejdere deltager i et fælles kursus, der bygger på individuelle årsplaner og koordinerede undervisningsforløb. Der startes med en teoretisk introduktion til Csikszentmihalyi s og Knoops teorier. Derefter vil der være en gennemgang af Howard Gardners teori om de mange intelligenser, hvor der vil være indlagt praktiske øvelser. Derefter præsenteres professor Rita Dunns pædagogiske model for individuel tilpasning af læringsmiljø og materialer til udvikling af elevernes kompetencer. Undervisningsforløbet er tilrettelagt eksemplarisk med hensyn til deltagernes forskellige lærings- og arbejdsstil. Vores erfaring viser, at et sådant forløb, giver langsigtede løsninger og tilfører læreren og klassen god energi og trivsel. Efter aftale. Kontakt SIS akademi for tilbud. Konsulent Lærer og konsulent Per Havgaard, SIS akademi med flere. 02 Skoleudvikling SIS akademi tilbyder modulopbyggede udviklingsprojekter til en skole eller en hel kommune inden for følgende emner: Elevplaner, evaluering og årsplaner Pædagogisk skoleudvikling med fokus på lyst til at lære Elevplaner, differentieret undervisning og læringsmiljø Anerkendende læringsmiljø God skole: Trivsel og læring Lærerteam og pædagogisk udvikling Fremtidssikring af læringsmiljøet Modulopbygningen indeholder: Fastlæggelse af indhold i samarbejde med ledelse og evt. pædagogisk udvalg Inspiration Løbende procesvejledning Opsamling og evaluering På forgående side findes et eksempel på, hvordan et skoleudviklingsforløb kan opbygges. Efter aftale. Kontakt SIS akademi for tilbud. Konsulenter Direktør, chefkonsulent Marianne Bruun Okholm, SIS akademi med flere. 4 Skoleudvikling

5 03 Fremtidssikrede læringsmiljøer Det er nu muligt for skoler eller kommuner at deltage i et treårigt forløb med indretning af fremtidssikrede læringsmiljøer. SIS akademi står for organisationsudvikling, pædagogisk inspiration og uddannelse. SIS functional furniture a/s bidrager med indretning af det fysiske læringsmiljø. SIS akademi er et datterselskab af SIS functional furniture som er en ung virksomhed med en lang historie. Gennem mere end 100 år har SIS functional furniture designet, produceret og markedsført innovative, ergonomiske og fleksible møbler i høj kvalitet til kontor- og undervisningsmiljøer. Du kan læse mere om os på En møbelkonsulent og en akademikonsulent foretager i samarbejde med lærere og ledere på skolerne en undersøgelse af skolens/skolernes behov vedrørende indretning. Herefter gives skitseforslag til indretning indeholdende såvel eksisterende møblement som nyt. Der vil blive sat fokus på forskellige emner inden for den organisatoriske udvikling: Kvalitetsudvikling Udvikling af lærerteam Anerkendende læringsmiljø Årsplanlægning elevplaner evaluering Evalueringskultur Pædagogisk ledelse Elev- og lærerinddragelse Kommunikation og identitet Tilsvarende vil der blive sat fokus på følgende områder ind for pædagogisk udvikling: Elevinddragelse Trivsel, læring og kreativitet Lyst til at lære Positiv psykologi, mange intelligenser og læringsstile Pædagogiske metoder Lærerrolle Der udarbejdes en tids- og handleplan for levering af møbler og kursus/konsulentydelser. Af hensyn til forløbenes kvalitetsstyring tilknyttes en projektansvarlig til hver skole/kommune. Forløbenes følges løbende og justeres i samarbejde med den enkelte skole/kommunes planlægningsgruppe. Efter aftale. Kontakt SIS akademi for tilbud. Skoleudvikling Skoleudvikling 5

6 Skolerne Pædagogiske kurser Ugekursus: 04 Mange måder at lære på i skolen 1 Et barn er ikke en flaske, der skal fyldes på, men ethvert barn er som et bål, der skal tændes og brænde! Dig glemmer jeg aldrig, af Jacob Clausen. Kurset tilbyder en vifte af muligheder for at tænde børns lyst til at lære. Traditionelle og kendte erfaringer kombineret med nyere teorier er grundlaget for ugens arbejde. Kursets omdrejningspunkt er arbejdet med læringsstile og eksempler på, hvordan læringsstile kan bruges i praksis. I teoridelen gennemgås: 9 aspekter af gode læringsmiljøer De mange intelligenser Dunn & Dunns Læringsstilsteori I praksisdelen kombineres trinmål og opsætningen af faglige mål efter læringsstilsmodellen. Målet er at udarbejde et undervisningsforløb, som er målrettet din klasse og de fag, der er relevante for dig med udgangspunkt i Mange måder at lære på. På kurset vil deltagerne i øvrigt blive præsenteret for: Undervisningsforløb, der anvender mange måder at lære på Konkrete undervisningsmaterialer Sammenhængen mellem fysiske omgivelser og læringsbetingelser Evaluering og elevplaner Metoden er kendt fra TV2 s programrække PLAN B. Kurset er et eksternatkursus, der forløber over 5 sammenhængende dage. Mandag den 31/3 fredag den 4/ Pædagogisk Center, Ballerup Mandag den 29/9 fredag den 3/ CFU Ålborg Mandag den 27/10 fredag den 31/ Brogården, Middelfart Mandag den 12/1 fredag den 16/ Brogården Middelfart Mandag den 9/3 fredag den 13/ Brogården, Middelfart Mandag den 23/3 fredag den 27/ CFU Roskilde 30 timer i alt. Efter aftale. Kurset kan også bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune ,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 18 deltagere). Lektor, cand. psych. Hans Henrik Knoop, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet og forskningsdirektør på Universe Research Lab. Lærer og konsulent Mariane Schmidt, Vorbasse Skole. Lærer og konsulent Lisbet Steen Mortensen, Vorbasse Skole. Lærer og konsulent Jeanette Steen, Søndergård Skole, Gladsaxe. Udviklingskonsulent Helle Fisker, SIS akademi. Lærer og konsulent Camilla Simonsen, Søndergård Skole, Gladsaxe. Direktør og chefkonsulent Marianne Bruun Okholm, SIS akademi. 6 Skolerne Pædagogiske kurser

7 3-dages kursus: 05 Mange måder at lære på i skolen 2 det fortsatte arbejde med læringsstile Kurset vil være en teoretisk og praktisk opfølgning på arbejdet med læringsstile, hvor underviserne vil gå i dybden med relevante områder. Kurset henvender sig særligt til dem, der har fulgt det første ugekursus om læringsstile, og som ønsker ny inspiration til at arbejde videre. Vi skal blandt andet se nærmere på: Læringsteorierne bag læringsstile Det analytiske og det holistiske Opbygningen af en PLS og en KAP Hvad kræver en certificering? Erfaringsudveksling og problemstillinger ved arbejdet med læringsstile Kurset vil være en vekselvirkning mellem fælles oplæg, erfaringsudveksling og valg af forskellige workshops indenfor fag og klassetrin. Efter aftale. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune ,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 18 deltagere). Udviklingskonsulent Helle Fisker, SIS akademi med flere. 06 Mange måder at lære på: Vejledning og inspiration Hvordan forenes 22 forskellige elevers læringsstile? Hvordan skabes fleksible læringsrum? Få angivet rammer og retningslinier for arbejdet med læringsstile. Få nye ideer og andre vinkler! Har du eller dit team brug for sparring eller for at få afklaret spørgsmål omkring arbejdet med læringsstile, er der mulighed for at få besøg af en konsulent og certificeret læringsstilsunderviser i en kortere eller længere periode. Faglige mål, undervisningsdifferentiering, elevplaner, før- og eftertest, evaluering, planlægning og afvikling af et pædagogisk forløb kan også være omdrejningspunkter i det pædagogiske udviklingsarbejde i et team, på en årgang eller i en af skolens afdelinger. Vi tilbyder inspiration, vejledning, sparring og konsulentbistand gennem hele forløbet, som er tilrettelagt efter lærergruppens ideer og ønsker. Efter aftale, dog min. 6 timer. Mindstepris ,- kr. ex. moms. Kontakt SIS akademi for tilbud. Lærer og konsulent Lisbet Steen Mortensen, Vorbasse Skole. Lærer og konsulent Jeanette Steen, Søndergård Skole, Gladsaxe. Lærer og konsulent Camilla Simonsen, Søndergård Skole, Gladsaxe. Lærer og konsulent Mariane Schmidt, Vorbasse Skole. Lærer og konsulent Elin Aggeboe, Bredagerskolen, Jelling. Børnehaveklasseleder og konsulent Ina von Barm, Søndergård Skole, Gladsaxe. Skolerne Skolerne Pædagogiske SIS akademi kurser 7

8 Skolerne Brug elevplanerne: 07 Elevplaner og evaluering Hvordan kan elevplanerne bruges i en positiv evalueringsproces? Kurset sætter fokus på lærerens/lærerteamets arbejde med årsplaner, synlige mål og elevinvolvering i forbindelse med evalueringen. Hvordan kan elementer fra den løbende evaluering bruges konstruktivt i udarbejdelsen af elevplaner? Der gives konkrete bud på tilrettelæggelse af en sammenhængende, løbende evalueringsform inspireret af portfolio-metoden og dens anvendelse i lærer/ forældresamarbejdet og i elevplanerne. 2 eftermiddage à 3 timer. Kurset afholdes på egen skole eller i egen kommune ,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 18 deltagere). Direktør, chefkonsulent Marianne Bruun Okholm, SIS akademi. Lærer og konsulent Mona Pagaard Nielsen, Holluf Pile skole, Odense. Brug elevplanerne: 08 Elevplaner som læringsværktøj Kurset sætter fokus på læringsmiljøet og elevernes kompetencer og potentialer i forbindelse med udarbejdelse af elevplanerne. Vi ser på, hvordan man i praksis kan arbejde med: Elevplaner og klassens årsplan Synlige mål Dokumentation og evaluering af faglige mål Procesmål og sociale mål Efter aftale. Kurset varer 12 timer. Kurset afholdes på egen skole eller i egen kommune ,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Direktør, chefkonsulent Marianne Bruun Okholm, SIS akademi. Lærer og konsulent Jeanette Steen, Søndergård Skole, Gladsaxe. Lærer og konsulent Camilla Simonsen, Søndergård Skole, Gladsaxe. Lærer og konsulent Mona Pagaard Nielsen, Holluf Pile Skole, Odense. 8 Skolerne Pædagogiske kurser

9 09 God skole Trivsel og læring Trivsel og læring hænger sammen! Men kan man måle sammenhængen og på den baggrund forbedre trivslen og læringen i klassen? God skole giver denne mulighed. God skole tager udgangspunkt i elevens egen vurdering af trivsel og læring. Efterfølgende kan elev, lærer og forældre følge med i elevens udvikling og oplevelser af skolegangen. God skole er et IT-værktøj, der er særlig velegnet som udgangspunkt for en samtale mellem alle skolens parter om: Trivsel og læring Mobning Elevplaner Evalueringskultur godskole.dk godskole.dk Kurset introducerer IT-værktøjet God skole og viser, hvordan det kan bruges. Kurset inkluderer gratis prøvelicens til en klasse i 1 måned. NB: Medbring bærbar computer. Se mere info om på Undervisningsministeriets hjemmeside på eller kontakt 3 timer, 1 eftermiddag. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune. 695,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). 10 Læringsværktøjer og konkrete materialer Nyere læringsteorier har sat fokus på, at børn lærer på mange forskellige måder. Vi skal undervisningsdifferentiere og tilpasse undervisningens indhold og materialer til den enkelte elev. På dette kursus vises konkrete eksempler på, hvordan man i praksis kan imødekomme børns forskelligheder med udgangspunkt i læringsstilsteorien. Du får konkrete ideer til at undervisningsdifferentiere efter de 4 perceptuelle strenge: den auditive, den kinæstetiske, den visuelle og den taktile. Materialerne vil kunne tilpasses forskellige fag og klassetrin, ligesom der vil være eksempler på undervisningsforløb for alle klassetrin. 3 timer, 1 eftermiddag. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune. 695,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Lærer og konsulent Lisbeth Steen Mortensen, Vorbasse Skole. Lærer og konsulent Jeanette Steen, Søndergård Skole, Gladsaxe. Lærer og konsulent Camilla Simonsen, Søndergård Skole, Gladsaxe. Skolerne Lærer og konsulent Lisbet Steen Mortensen, Vorbasse Skole. Skolerne Pædagogiske kurser 9

10 Skolerne Gennemslagskraft: 11 nonverbal kommunikation Kommunikér, så du bliver forstået, og forstå, hvad der bliver sagt! Dette kursus bygger på amerikaneren Michael Grinders koncept om nonverbal kommunikation og gruppedynamik. Målet er at styrke kommunikationen ved at skabe øget samspil mellem de fire aspekter inden for nonverbal intelligens: Det visuelle, det auditive, det kinæstetiske og åndedrættet. Den nonverbale teknik kan blandt andet anvendes i præsentationer og undervisningssituationer, i gruppe- og teamsamarbejde og til støtte for samtaler mellem forældre og børn. Kurset vil være en introduktion til den nonverbale kommunikation og de teknikker, som findes i værktøjskassen. 3 timer, 1 eftermiddag. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune. 695,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Lærer og konsulent Elin Aggeboe, Bredagerskolen, Jelling. Lærer og konsulent Mariane Schmidt, Vorbasse Skole. VISUEL AUDITIV KINÆSTETISK ÅNDEDRÆTTET 10 Skolerne Pædagogiske kurser

11 Læringsværktøjer: indskoling Skolestartskursus: 12 for børnehaveklasseledere, lærere i indskolingen og skolepædagoger Skolerne Særligt i indskolingen er der behov for at anerkende elevernes forskellighed og tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i elevernes styrkesider. Derfor tilbyder SIS akademi med dette kursus inspiration til Mange måder at lære på. Læringsstilsteorien bygger på grundtanken at alle mennesker lærer på hver deres måde. I indskolingen kan dette være en god indgang til, at det enkelte barn oplever succes og glæde ved at tilegne sig viden og læring ved det første møde med skoleverdenen. Samtidig opfylder man som voksen kravene til mål og indhold. Kurset indeholder: En gennemgang af læringsstilsteorien med eksempler fra børnene og os selv Fremvisning af materialer og produktion af enkelte materialer Praksiseksempler fra dagligdagen i børnehaveklassen Målsætning og dokumentation 2-dage. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune ,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 20 deltagere). Børnehaveklasseleder og konsulent Ina von Barm, Søndergård Skole, Gladsaxe. Skolerne Læringsværktøjer Indskoling 11

12 Skolerne 13 Mange måder at lære på i indskolingen Læringsstilsmetoden er en af de metoder, der kan være med til at forene lysten til og kravet om læring. Der er mange områder indenfor begynderundervisningen, hvor denne metode giver gode bud på hvordan man som underviser kan nå de børn, der ofte har svært ved at lære på mere traditionel vis. Det kan være indenfor områder som bogstavkendskab, begynder grammatikundervisning som fx ordklasser og de 120 hyppigste ord. Også i arbejdet med stor-lille bog kan læringsstilsmetoden anvendes. I matematik- og engelskundervisningen på begyndertrinnet vil der også være elever, der profiterer af en undervisning, der tilgodeser mange måder at lære på. 6 timer efter aftale ,- kr. ex. moms pr. deltager (min.15 deltagere). Børnehaveklasseleder og konsulent Ina von Barm, Søndergård Skole, Gladsaxe. Lærer og konsulent Jeanette Steen, Søndergård Skole, Gladsaxe. 12 Skolerne Læringsværktøjer Indskoling

13 14 Konfliktløsning i indskolingen Råt sprog, drillerier, spark og masser af konflikter kan være hverdagskost blandt børnene i nogle klasser. Mange børn ved ikke, hvordan de ellers skal tale sammen! I arbejdet med konfliktløsning i de yngste klasser giver man børnene et kommunikationsredskab til at tale sammen, uden at træde hinanden over tæerne. Kurset giver konkret og brugbar inspiration til de børnehaveklasseledere, lærere, pædagoger og indskolingsteams, der vil arbejde bevidst med at skabe en positiv kommunikation mellem børnene og støtte dem i konfliktløsningen. Med udgangspunkt i eget skolearbejde gives der et konkret idéforløb til, hvordan man med afsæt i opståede konflikter kan arbejde med empatisk bevidsthed, anerkendende kommunikation, konflikttrappen og selvhjulpen konfliktløsning. 4 timer efter aftale. 695,- kr. ex. moms pr. deltager (min 15 deltagere). Lærer og konsulent Mona Pagaard Nielsen, Holluf Pile Skole, Odense. 15 Nodus du lærer noder som en leg Med Nodus bliver det sjovt at lære noder. Nodus du lærer noder som en leg, er et undervisningsmateriale, som er inspireret af teorien om læringsstile. Nodus er en lille nodeunge, der findes som plysdyr. Den charmerer sig hurtigt ind hos eleverne og er den gennemgående figur i sange, bøger, spil og lege. Eleverne kan bruge kroppen og hoppe rundt på store nodelinier, de kan læse noderne, mærke dem, høre dem og meget, meget mere. Samtidig uddeler Nodus flotte diplomer, når eleven har nået sine faglige mål på de forskellige niveauer. Kurset gennemgår metodikken og giver et overblik over hele dette materiale samt nyheden RytmeNodus. 3 timer, 1 eftermiddag. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune. 695,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Opfølgning og vejledning aftales individuelt. Dog min. 5 timer à 1.000,- kr. ex. moms. Kontakt SIS akademi for tilbud. Lærer og konsulent Eva Lillegaard Hansen, Søndermarksskolen, Billund. Skolerne Skolerne Læringsværktøjer Indskoling 13

14 Skolerne 16 Gyserslottet en opdagelsesleg med bogstaver Er du modig og sej Skal du komme med mig Jeg har noget jeg gerne vil vise dig A som amøbe, B som bangebuks. C som citronella og D som doven djævel. Kurset introducerer en utraditionel tilgang til det første arbejde med bogstavernes navne, former og lyde. Det inspirerer til det læseforberedende arbejde i et univers, der både fascinerer og forskrækker, men som frem for alt begejstrer og motiverer. Kurset er målrettet børnehaveklasseledere, skolepædagoger og lærere i skolestarten (0.-1. klasse). 3 timer, 1 eftermiddag. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune. 695,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Opfølgning og vejledning aftales individuelt. Dog min. 5 timer à 1.000,- kr. ex. moms. Kontakt SIS akademi for tilbud. 17 Begynderlæsning med læringsstilsmaterialer for 1. og 2. klasse Læseindlæring, med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer med anvendelse af læringsstilsmetoden, øger lysten til at lære og giver flotte læseresultater. På kurset præsenteres materialer, der bliver brugt i 1. og 2. klasse, og der vises inspirationsmateriale som deltageren kan anvende i egen undervisning. 3 timer, 1 formiddag eller 1 eftermiddag. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune 695,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Lærer Grete Vad Larsen, Vorbasse skole. Mere end 30 års erfaring med læseindlæring. Medvirker i filmen Læringsstile i praksis. Børnehaveklasseleder og konsulent Ina von Barm, Søndergård Skole, Gladsaxe. 14 Skolerne Læringsværktøjer Indskoling

15 18 Plan A kommer før Plan B Læsning i Indskolingen I foråret 2007 rullede TV2 s programrække Plan B hen over skærmen, og mange har gjort sig tanker om de positive konsekvenser børnenes indlæring. Når Plan A bliver iværksat får vi ikke brug for Plan B! Børn lærer forskelligt og med udgangspunkt i den enkelte elev gives bud på, hvordan vi skaber optimale læringsmiljøer. Vi sætter fokus på et professionelt, udviklingsorienteret læringsmiljø, som er umiddelbart tilgængeligt for alle og som udvikler den enkelte elev bredt. Der gøres op med den traditionelle opfattelse af læsning som en boglig stillesiddende disciplin. Deltagerne gives inspiration til at skabe et læse- og stavemiljøer, der øger elevernes motivation og indlæring gennem en bevidst, aktiv, effektiv og sjov læreproces. Kort præsentation og underbygning af teorien om læsestile: Hvordan arbejdes der i praksis med læringsstile, når der læses og staves. Der gives eksempler fra Rumlig læsning, der kobler praktisk undervisning med det enkelte barns sanse- og erkendelsesmæssige styrkesider. Målgruppen er primært lærere/pædagoger i indskolingen. Efter aftale. Kurset varer 12 timer fordelt på 2-3 dage. Kurset kan afholdes på egen skole eller i egen kommune , - kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). 19 Klogskabens skat om at lære for børn i 1. og 2. klasse Klogskabens skat indfører eleverne i at være klog på mange måder gennem historier, lege og spil. At lade eleverne arbejde med egne og kammeraters styrkesider er samtidig en god indgangsvinkel til arbejdet omkring trivsel og klassens sociale liv. På kurset vil der være gennemgang af teorien bag de mange intelligenser, indføring i Klogskabens skat samt ideer og forslag til konkrete undervisningssituationer. Materialet henvender sig til elever i klasse. 3 timer. 1 eftermiddag. Kurset kan også bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune. 695,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Opfølgning og vejledning, aftales individuelt. Dog min. 5 timer à 1.000,- kr. ex. moms. Kontakt SIS akademi for tilbud. Lærer og konsulent Lene Schmidt Sørensen, Nørremarkskolen, Ribe. Skolerne Udviklingskonsulent Helle Fisker, SIS akademi, medforfatter på Rumlig læsning. Skolerne Læringsværktøjer Indskoling 15

16 Skolerne 20 Matematikken ud i naturen uderum og læring Kurset fokuserer på, hvordan naturen kan inddrages i forbindelse med elevernes læring i matematik. Kurset består af teoretiske oplæg og dialog om, hvad eleverne kan lære, når de undervises i matematik i naturen. Vi præsenterer praktiske opgaver, som underviseren kan bruge i sin daglige undervisning. Vi vil bl.a. arbejde med følgende matematiske problemstillinger: Undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri Arbejde med enkel måling af afstand, flade, rum og vægt Se på hvordan tal kan forbindes med begivenheder i dagligdagen Indsamle og ordne ting efter antal, form, størrelse og andre egenskaber Når vi, som undervisere, er i naturen sammen med eleverne er situationen for læring en ganske anden end inde i klasseværelset. Det kræver, at vi som undervisere skal tænke anderledes. Kurset vil fokusere på, hvilke særlige muligheder for læring, der er i uderummet, og hvordan vi som lærere udnytter dem. Kurset vil vise, hvordan uderummet kan styrke elevernes nysgerrighed, motivation og Mange måder at lære på og samtidig skabe en naturlig sammenhæng mellem elevernes hverdagsforståelse og deres naturvidenskabelige indsigt. Kurset henvender sig primært til lærere og pædagoger i kl. 16 timer, 2 dages internatkursus. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune ,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 18 deltagere). Konsulenter fra SIS akademi. 16 Skolerne Læringsværktøjer Indskoling

17 Læringsværktøjer: mellemtrin og overbygning 21 Vulkaner og jordskælv et aktivt læringsværktøj for klasse 22 projektarbejde Skolerne Vulkaner og jordskælv den indre glød er et eksempel på, hvordan læringsstile kan anvendes i naturfag. På kurset er der mulighed for at høre, se og få fornemmelsen af, hvordan læringsstile og undervisning går op i en højere enhed. Vulkaner og jordskælv den indre glød er et omfattende og certificeret undervisningsmateriale, der er godkendt på St. Johns University i New York. Materialet omfatter og viser hvordan en målrettet undervisning, inklusiv tests, kan forenes med fleksibel og differentieret undervisning. Det indeholder blandt andet eksempler på, hvordan en og samme opgave kan løses både visuelt, auditivt, taktilt og kinæstetisk. Kurset giver en introduktion til undervisningsmaterialet og kan inspirere til anvendelse af læringsstile i naturfagene. 3 timer, 1 eftermiddag. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune. 695,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Opfølgning og vejledning aftales individuelt. Dog min. 5 timer à 1.000,- kr. ex. moms. Kontakt SIS akademi for tilbud. Lærer og konsulent Lisbeth Steen Mortensen, Vorbasse Skole. Kurset vil give inspiration til, hvordan man kan arbejde med de forskellige faser, der optræder i projektarbejdsformen: Problemformulering, elevernes selvstændige arbejdsproces herunder rapportskrivning, fremlæggelse og evaluering. Projektarbejde er mere end en eksamen. Det er en arbejdsform, som kan anvendes i såvel de enkelte fag som i større tværfaglige forløb på alle årgange. Kurset vil tage sit udgangspunkt i materialet Skriftlig rapport eller Stræberkræs, som er et værktøj til lærere og elever til strukturering og planlægning af projektarbejde. Kurset er målrettet mellemtrins- og overbygningslærere. 3 timer, 1 eftermiddag. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune. 695,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Opfølgning og vejledning aftales individuelt. Dog min. 5 timer à 1.000,- kr. ex. moms. Kontakt SIS akademi for tilbud. Lærer og konsulent Mariane Schmidt, Vorbasse Skole. Skolerne Læringsværktøjer Mellemtrin og overbygning 17

18 Skolerne 23 tag naturen med udenfor uderum og læring Når vi, som undervisere, er i naturen sammen med eleverne, er situationen for læring en ganske anden end inde i klasseværelset. Det kræver, at vi som undervisere skal tænke anderledes. Kurset vil fokusere på, hvilke særlige muligheder for læring, der er i uderummet, og hvordan vi som lærere udnytter dem. Derved kan elevernes nysgerrighed, motivation og Mange måder at lære på styrkes, og der opstår samtidig en naturlig sammenhæng mellem elevernes hverdagsforståelse og deres naturvidenskabelige indsigt. Kurset vil indeholde teoretiske oplæg og dialog om, hvad eleverne kan lære ved, at de undervises i naturen. Der vil både være fokus på lærernes redskaber til en praktisk tilgang og på lærernes formidling af viden i naturen. Kurset henvender sig primært til lærere og pædagoger på mellemtrinnet og overbygningen. 16 timer, 2 dage. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune ,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 18 deltagere). Konsulenter fra SIS akademi. 18 Skolerne Læringsværktøjer Mellemtrin og overbygning

19 Skoleledelse 24 Positiv adfærd på skolen Det kan være nødvendigt at udvikle positive og løsningsfokuserede tilgange til at håndtere elevers adfærd. SIS akademi tilbyder derfor en dag for skoleledere og lærere, hvor der er mulighed for at få hjælp til at udvikle særlige strategier, der fremmer positiv adfærd på din skole. Kurset vil gennem brug af forskellige øvelser og rollespil tage udgangspunkt i deltagernes personlige oplevelser. Det teoretiske grundlag er australieren Bill Rogers idé om Behaviour Management, som er beskrevet i bogen Classroom Behaviour En praktisk guide til effektiv undervisning, klasseledelse og kollegial støtte. En dag fra 9-15 efter aftale. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole 1.095,- kr. ex. moms pr. deltager (min. 15 deltagere), eller mindstepris på ,- kr. ex. moms. Skolekonsulent for Wandsworth Education Authority i London, Tim Ryan. Konsulent og lærer Steen Honoré, Nybøl Skole. 25 Moderne ledelsesværktøjer Managers do things right leaders do the right things Skulle det være noget særligt? af Kurt Klaudi Klausen, Folkeskolen er i dag under konstant forandring. Organisation og pædagogik udfordres konstant. Det forventes, at skoleledelsen leder processen. Derfor skal skoleledelsen kunne vælge forandringsstrategi, inspirere og motivere. Kurset giver en introduktion til de redskaber en moderne leder har i værktøjskassen. Eftermiddagen tilrettelægges, så der veksles mellem teori og praksis. Emnerne vil bl.a. være: Højtydende team Værdsættende samtale Ledelse af forandringsprocesser 4 timer, 1 eftermiddag. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune. 995,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Opfølgning og vejledning aftales individuelt. Dog min. 5 timer à 1.000,- kr. ex. moms. Kontakt SIS akademi for tilbud. Direktør og chefkonsulent Marianne Bruun Okholm, SIS akademi. Skoleinspektør Bent Stokholm, Hellerup Skole, Gentofte. Skolerne Skolerne Skoleledelse 19

20 Skolerne 26 Teamdannelse Samarbejde og teamdannelse burde være så nemt, men det er faktisk svært. Mange undervisningsforløb kunne optimeres, hvis bare teamarbejdet lykkedes. Et godt samarbejde og velfungerende team er kilde til arbejdsglæde og udvikling. Ganske få værktøjer og en øget forståelse for samarbejdets kunst øger succesraten betragteligt. Kurset giver en introduktion til teamdannelse, anerkendende tilgange og konflikthåndtering. 3 timers kursus, der afholdes på egen skole eller institution efter aftale. 995,- kr. ex. moms pr. deltager (min. 15 deltagere). 27 Teamdannelse i praksis Teamdannelse i praksis er en opfølgning på kurset Teamdannelse. En konsulent superviserer og evaluerer selvstyrende lærerteams i forhold til: Fælles mål Komplementære færdigheder Ydelser, præstationsbehov og arbejdsprodukter Fælles arbejdsprocedure, fælles ansvar, succes og vækst Kommunikation Efter aftale, dog minimum 18 timer. Varierer efter aftale, dog minimum ,- kr. ex. moms. 20 Skolerne Skoleledelse

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2015/16 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger GL-E s kursuskatalog 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger...5 Kursuskalender...6

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Fremtidens undervisning i et IT-perspektiv

Fremtidens undervisning i et IT-perspektiv Fremtidens undervisning i et IT-perspektiv Om scenarieværksteder og konference afholdt af Teknologirådet i 2001 Fremtidens Undervisning i et IT-perspektiv Om scenarieværksteder og konference afholdt af

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere