Mange måder at lære på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mange måder at lære på"

Transkript

1 SIS akademi Kursus og konsulentydelser til skoler, daginstitutioner og virksomheder Mange måder at lære på Ønsker du at udvikle forståelse for forskellige måder at kommunikere, lære og samarbejde på? Vil du både nå eleverne og de faglige mål? Savner du differentierede læringsværktøjer? Vil du ruste din institution til en kompleks og innovativ fremtid?

2 Skolerne Velkommen Velkommen til SIS akademi SIS akademi beskæftiger sig med læring og ledelse i praksis. Vi har som mål at styrke den naturlige lyst til læring. Alle mennesker, børn som voksne, har lyst til at lære, trives når de lærer og lærer bedst, når de trives. TV2 s programrække PLAN B var med til at sætte fokus på læring, og bygger på læringsstile fra SIS akademi. Programmerne viste, hvordan der ofte er behov for at tænke nyt i forhold til børns indlæring, og mange af jer har formentlig gjort sig overvejelser over de positive konsekvenser for børn, institutioner og arbejdsliv. SIS akademi tilbyder med dette katalog en lang række muligheder for at udforske og udfordre børn, lærere og lederes læringspotentiale gennem teori og praktiske værktøjer. Vi har som mål at være den korteste vej fra teori til praksis. For at inspirere og kvalificere til løsning af den komplekse ledelsesopgave i skoler og institutioner tilbyder vi en række kurser og konsulentydelser til ledere. Vore kurser er udviklet i samarbejde med forskningsinstitutioner, individuelle forskere og innovative praktikere i skoler, daginstitutioner og på andre arbejdspladser. SIS akademi samarbejder med: Universe Research Lab og Danmarks Pædagogiske Universitet Syddansk Universitet Handelshøjskolen i Århus SIS akademi er repræsenteret i Innovationsrådet. SIS akademi er Danmarks Læringsstilscenter. Rigtig god fornøjelse. SIS akademi a/s Marianne Bruun Okholm Direktør I dette katalog har vi samlet en række af vores mest populære tilbud, men det er som altid muligt at skræddersy individuelle specialforløb, der kan tilfredsstille dine ønsker og behov. Derudover vil vi løbende udbyde nye kurser, foredrag og konferencer. Du kan holde dig opdateret på vores hjemmeside 2 Velkommen til SIS akademi

3 Skoleudvikling 01 Læringsmiljø på vores skole... side 4 02 Skoleudvikling... side 4 03 Fremtidssikrede læringsmiljøer... side 5 Skolerne Pædagogiske kurser 04 Mange måder at lære på i skolen 1... side 6 05 Mange måder at lære på i skolen 2... side 7 06 Vejledning og inspiration... side 7 07 Elevplaner og evaluering... side 8 08 Elevplaner som læringsværktøj... side 8 09 God skole trivsel og læring... side 9 10 Læringsværktøjer...side 9 11 Nonverbal kommunikation... side 10 Læringsværktøjer: Indskoling 12 Skolestartskursus... side Mange måder at lære på... side Konfliktløsning i indskolingen... side Nodus du lærer noder som en leg... side Gyserslottet... side Begynderlæsning... side Plan A kommer før Plan B... side Klogskabens skat... side Matematikken ud i naturen... side 16 Læringsværktøjer: Mellemtrin & overbygning 21 Vulkaner og jordskælv... side Projektarbejde... side Tag naturen med udenfor... side 18 Skoleledelse 24 Positiv adfærd på skolen... side Moderne ledelsesværktøjer... side Teamdannelse... side Teamdannelse i praksis... side Arbejdsstile i ledelsesteamet... side Nonverbal kommunikation... side 21 Specialundervisning Pædagogiske kurser 30 Mange måder at lære på... side Læringsstile i praksis... side Tag naturen med udenfor... side Tag læringen med ud i samfundet... side Gyserslottet... side Læringsværktøjer... side Nonverbal kommunikation... side 25 dagtilbud Værktøjer 37 Mange måder at lære på... side 26 Pædagogiske læreplaner 38 Pædagogisk dag... side Procesdage om evalueringskultur... side 27 Ledelse i daginstitutioner 40 Mange måder at lede på... side 27 Ehvervsskolerne 41 Mange måder at lære på... side 28 Arbejdsliv 42 Human Dynamics... side Arbejdsstile/arbejdsmiljø... side Teambuilding teamlederuddannelse... side 31 Foredrag 45 De mange intelligenser... side Læringsstile i teori og praksis... side Evalueringskultur... side Højtydende team... side side TV2 s udsendelsesrække PLAN B... side Hvordan bliver plan B til plan A... side Læringsstile i skandinavisk perspektiv... side 33 konferencer 53 Læring for livet... side 33 e e og konsulenter... side 34 Tilmelding og betaling Tilmeldingsblanket... side 35 Indhold Skolerne kurser Indhold 3

4 skoleudvikling Skoleudvikling: 01 Læringsmiljø på vores skole Få dit klasselokale til at sprudle af positiv energi! SIS akademi tilbyder et fire dages internatkursus i skoleudvikling med udgangspunkt i den nyeste viden om læring. Alle medarbejdere deltager i et fælles kursus, der bygger på individuelle årsplaner og koordinerede undervisningsforløb. Der startes med en teoretisk introduktion til Csikszentmihalyi s og Knoops teorier. Derefter vil der være en gennemgang af Howard Gardners teori om de mange intelligenser, hvor der vil være indlagt praktiske øvelser. Derefter præsenteres professor Rita Dunns pædagogiske model for individuel tilpasning af læringsmiljø og materialer til udvikling af elevernes kompetencer. Undervisningsforløbet er tilrettelagt eksemplarisk med hensyn til deltagernes forskellige lærings- og arbejdsstil. Vores erfaring viser, at et sådant forløb, giver langsigtede løsninger og tilfører læreren og klassen god energi og trivsel. Efter aftale. Kontakt SIS akademi for tilbud. Konsulent Lærer og konsulent Per Havgaard, SIS akademi med flere. 02 Skoleudvikling SIS akademi tilbyder modulopbyggede udviklingsprojekter til en skole eller en hel kommune inden for følgende emner: Elevplaner, evaluering og årsplaner Pædagogisk skoleudvikling med fokus på lyst til at lære Elevplaner, differentieret undervisning og læringsmiljø Anerkendende læringsmiljø God skole: Trivsel og læring Lærerteam og pædagogisk udvikling Fremtidssikring af læringsmiljøet Modulopbygningen indeholder: Fastlæggelse af indhold i samarbejde med ledelse og evt. pædagogisk udvalg Inspiration Løbende procesvejledning Opsamling og evaluering På forgående side findes et eksempel på, hvordan et skoleudviklingsforløb kan opbygges. Efter aftale. Kontakt SIS akademi for tilbud. Konsulenter Direktør, chefkonsulent Marianne Bruun Okholm, SIS akademi med flere. 4 Skoleudvikling

5 03 Fremtidssikrede læringsmiljøer Det er nu muligt for skoler eller kommuner at deltage i et treårigt forløb med indretning af fremtidssikrede læringsmiljøer. SIS akademi står for organisationsudvikling, pædagogisk inspiration og uddannelse. SIS functional furniture a/s bidrager med indretning af det fysiske læringsmiljø. SIS akademi er et datterselskab af SIS functional furniture som er en ung virksomhed med en lang historie. Gennem mere end 100 år har SIS functional furniture designet, produceret og markedsført innovative, ergonomiske og fleksible møbler i høj kvalitet til kontor- og undervisningsmiljøer. Du kan læse mere om os på En møbelkonsulent og en akademikonsulent foretager i samarbejde med lærere og ledere på skolerne en undersøgelse af skolens/skolernes behov vedrørende indretning. Herefter gives skitseforslag til indretning indeholdende såvel eksisterende møblement som nyt. Der vil blive sat fokus på forskellige emner inden for den organisatoriske udvikling: Kvalitetsudvikling Udvikling af lærerteam Anerkendende læringsmiljø Årsplanlægning elevplaner evaluering Evalueringskultur Pædagogisk ledelse Elev- og lærerinddragelse Kommunikation og identitet Tilsvarende vil der blive sat fokus på følgende områder ind for pædagogisk udvikling: Elevinddragelse Trivsel, læring og kreativitet Lyst til at lære Positiv psykologi, mange intelligenser og læringsstile Pædagogiske metoder Lærerrolle Der udarbejdes en tids- og handleplan for levering af møbler og kursus/konsulentydelser. Af hensyn til forløbenes kvalitetsstyring tilknyttes en projektansvarlig til hver skole/kommune. Forløbenes følges løbende og justeres i samarbejde med den enkelte skole/kommunes planlægningsgruppe. Efter aftale. Kontakt SIS akademi for tilbud. Skoleudvikling Skoleudvikling 5

6 Skolerne Pædagogiske kurser Ugekursus: 04 Mange måder at lære på i skolen 1 Et barn er ikke en flaske, der skal fyldes på, men ethvert barn er som et bål, der skal tændes og brænde! Dig glemmer jeg aldrig, af Jacob Clausen. Kurset tilbyder en vifte af muligheder for at tænde børns lyst til at lære. Traditionelle og kendte erfaringer kombineret med nyere teorier er grundlaget for ugens arbejde. Kursets omdrejningspunkt er arbejdet med læringsstile og eksempler på, hvordan læringsstile kan bruges i praksis. I teoridelen gennemgås: 9 aspekter af gode læringsmiljøer De mange intelligenser Dunn & Dunns Læringsstilsteori I praksisdelen kombineres trinmål og opsætningen af faglige mål efter læringsstilsmodellen. Målet er at udarbejde et undervisningsforløb, som er målrettet din klasse og de fag, der er relevante for dig med udgangspunkt i Mange måder at lære på. På kurset vil deltagerne i øvrigt blive præsenteret for: Undervisningsforløb, der anvender mange måder at lære på Konkrete undervisningsmaterialer Sammenhængen mellem fysiske omgivelser og læringsbetingelser Evaluering og elevplaner Metoden er kendt fra TV2 s programrække PLAN B. Kurset er et eksternatkursus, der forløber over 5 sammenhængende dage. Mandag den 31/3 fredag den 4/ Pædagogisk Center, Ballerup Mandag den 29/9 fredag den 3/ CFU Ålborg Mandag den 27/10 fredag den 31/ Brogården, Middelfart Mandag den 12/1 fredag den 16/ Brogården Middelfart Mandag den 9/3 fredag den 13/ Brogården, Middelfart Mandag den 23/3 fredag den 27/ CFU Roskilde 30 timer i alt. Efter aftale. Kurset kan også bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune ,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 18 deltagere). Lektor, cand. psych. Hans Henrik Knoop, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet og forskningsdirektør på Universe Research Lab. Lærer og konsulent Mariane Schmidt, Vorbasse Skole. Lærer og konsulent Lisbet Steen Mortensen, Vorbasse Skole. Lærer og konsulent Jeanette Steen, Søndergård Skole, Gladsaxe. Udviklingskonsulent Helle Fisker, SIS akademi. Lærer og konsulent Camilla Simonsen, Søndergård Skole, Gladsaxe. Direktør og chefkonsulent Marianne Bruun Okholm, SIS akademi. 6 Skolerne Pædagogiske kurser

7 3-dages kursus: 05 Mange måder at lære på i skolen 2 det fortsatte arbejde med læringsstile Kurset vil være en teoretisk og praktisk opfølgning på arbejdet med læringsstile, hvor underviserne vil gå i dybden med relevante områder. Kurset henvender sig særligt til dem, der har fulgt det første ugekursus om læringsstile, og som ønsker ny inspiration til at arbejde videre. Vi skal blandt andet se nærmere på: Læringsteorierne bag læringsstile Det analytiske og det holistiske Opbygningen af en PLS og en KAP Hvad kræver en certificering? Erfaringsudveksling og problemstillinger ved arbejdet med læringsstile Kurset vil være en vekselvirkning mellem fælles oplæg, erfaringsudveksling og valg af forskellige workshops indenfor fag og klassetrin. Efter aftale. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune ,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 18 deltagere). Udviklingskonsulent Helle Fisker, SIS akademi med flere. 06 Mange måder at lære på: Vejledning og inspiration Hvordan forenes 22 forskellige elevers læringsstile? Hvordan skabes fleksible læringsrum? Få angivet rammer og retningslinier for arbejdet med læringsstile. Få nye ideer og andre vinkler! Har du eller dit team brug for sparring eller for at få afklaret spørgsmål omkring arbejdet med læringsstile, er der mulighed for at få besøg af en konsulent og certificeret læringsstilsunderviser i en kortere eller længere periode. Faglige mål, undervisningsdifferentiering, elevplaner, før- og eftertest, evaluering, planlægning og afvikling af et pædagogisk forløb kan også være omdrejningspunkter i det pædagogiske udviklingsarbejde i et team, på en årgang eller i en af skolens afdelinger. Vi tilbyder inspiration, vejledning, sparring og konsulentbistand gennem hele forløbet, som er tilrettelagt efter lærergruppens ideer og ønsker. Efter aftale, dog min. 6 timer. Mindstepris ,- kr. ex. moms. Kontakt SIS akademi for tilbud. Lærer og konsulent Lisbet Steen Mortensen, Vorbasse Skole. Lærer og konsulent Jeanette Steen, Søndergård Skole, Gladsaxe. Lærer og konsulent Camilla Simonsen, Søndergård Skole, Gladsaxe. Lærer og konsulent Mariane Schmidt, Vorbasse Skole. Lærer og konsulent Elin Aggeboe, Bredagerskolen, Jelling. Børnehaveklasseleder og konsulent Ina von Barm, Søndergård Skole, Gladsaxe. Skolerne Skolerne Pædagogiske SIS akademi kurser 7

8 Skolerne Brug elevplanerne: 07 Elevplaner og evaluering Hvordan kan elevplanerne bruges i en positiv evalueringsproces? Kurset sætter fokus på lærerens/lærerteamets arbejde med årsplaner, synlige mål og elevinvolvering i forbindelse med evalueringen. Hvordan kan elementer fra den løbende evaluering bruges konstruktivt i udarbejdelsen af elevplaner? Der gives konkrete bud på tilrettelæggelse af en sammenhængende, løbende evalueringsform inspireret af portfolio-metoden og dens anvendelse i lærer/ forældresamarbejdet og i elevplanerne. 2 eftermiddage à 3 timer. Kurset afholdes på egen skole eller i egen kommune ,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 18 deltagere). Direktør, chefkonsulent Marianne Bruun Okholm, SIS akademi. Lærer og konsulent Mona Pagaard Nielsen, Holluf Pile skole, Odense. Brug elevplanerne: 08 Elevplaner som læringsværktøj Kurset sætter fokus på læringsmiljøet og elevernes kompetencer og potentialer i forbindelse med udarbejdelse af elevplanerne. Vi ser på, hvordan man i praksis kan arbejde med: Elevplaner og klassens årsplan Synlige mål Dokumentation og evaluering af faglige mål Procesmål og sociale mål Efter aftale. Kurset varer 12 timer. Kurset afholdes på egen skole eller i egen kommune ,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Direktør, chefkonsulent Marianne Bruun Okholm, SIS akademi. Lærer og konsulent Jeanette Steen, Søndergård Skole, Gladsaxe. Lærer og konsulent Camilla Simonsen, Søndergård Skole, Gladsaxe. Lærer og konsulent Mona Pagaard Nielsen, Holluf Pile Skole, Odense. 8 Skolerne Pædagogiske kurser

9 09 God skole Trivsel og læring Trivsel og læring hænger sammen! Men kan man måle sammenhængen og på den baggrund forbedre trivslen og læringen i klassen? God skole giver denne mulighed. God skole tager udgangspunkt i elevens egen vurdering af trivsel og læring. Efterfølgende kan elev, lærer og forældre følge med i elevens udvikling og oplevelser af skolegangen. God skole er et IT-værktøj, der er særlig velegnet som udgangspunkt for en samtale mellem alle skolens parter om: Trivsel og læring Mobning Elevplaner Evalueringskultur godskole.dk godskole.dk Kurset introducerer IT-værktøjet God skole og viser, hvordan det kan bruges. Kurset inkluderer gratis prøvelicens til en klasse i 1 måned. NB: Medbring bærbar computer. Se mere info om på Undervisningsministeriets hjemmeside på eller kontakt 3 timer, 1 eftermiddag. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune. 695,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). 10 Læringsværktøjer og konkrete materialer Nyere læringsteorier har sat fokus på, at børn lærer på mange forskellige måder. Vi skal undervisningsdifferentiere og tilpasse undervisningens indhold og materialer til den enkelte elev. På dette kursus vises konkrete eksempler på, hvordan man i praksis kan imødekomme børns forskelligheder med udgangspunkt i læringsstilsteorien. Du får konkrete ideer til at undervisningsdifferentiere efter de 4 perceptuelle strenge: den auditive, den kinæstetiske, den visuelle og den taktile. Materialerne vil kunne tilpasses forskellige fag og klassetrin, ligesom der vil være eksempler på undervisningsforløb for alle klassetrin. 3 timer, 1 eftermiddag. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune. 695,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Lærer og konsulent Lisbeth Steen Mortensen, Vorbasse Skole. Lærer og konsulent Jeanette Steen, Søndergård Skole, Gladsaxe. Lærer og konsulent Camilla Simonsen, Søndergård Skole, Gladsaxe. Skolerne Lærer og konsulent Lisbet Steen Mortensen, Vorbasse Skole. Skolerne Pædagogiske kurser 9

10 Skolerne Gennemslagskraft: 11 nonverbal kommunikation Kommunikér, så du bliver forstået, og forstå, hvad der bliver sagt! Dette kursus bygger på amerikaneren Michael Grinders koncept om nonverbal kommunikation og gruppedynamik. Målet er at styrke kommunikationen ved at skabe øget samspil mellem de fire aspekter inden for nonverbal intelligens: Det visuelle, det auditive, det kinæstetiske og åndedrættet. Den nonverbale teknik kan blandt andet anvendes i præsentationer og undervisningssituationer, i gruppe- og teamsamarbejde og til støtte for samtaler mellem forældre og børn. Kurset vil være en introduktion til den nonverbale kommunikation og de teknikker, som findes i værktøjskassen. 3 timer, 1 eftermiddag. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune. 695,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Lærer og konsulent Elin Aggeboe, Bredagerskolen, Jelling. Lærer og konsulent Mariane Schmidt, Vorbasse Skole. VISUEL AUDITIV KINÆSTETISK ÅNDEDRÆTTET 10 Skolerne Pædagogiske kurser

11 Læringsværktøjer: indskoling Skolestartskursus: 12 for børnehaveklasseledere, lærere i indskolingen og skolepædagoger Skolerne Særligt i indskolingen er der behov for at anerkende elevernes forskellighed og tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i elevernes styrkesider. Derfor tilbyder SIS akademi med dette kursus inspiration til Mange måder at lære på. Læringsstilsteorien bygger på grundtanken at alle mennesker lærer på hver deres måde. I indskolingen kan dette være en god indgang til, at det enkelte barn oplever succes og glæde ved at tilegne sig viden og læring ved det første møde med skoleverdenen. Samtidig opfylder man som voksen kravene til mål og indhold. Kurset indeholder: En gennemgang af læringsstilsteorien med eksempler fra børnene og os selv Fremvisning af materialer og produktion af enkelte materialer Praksiseksempler fra dagligdagen i børnehaveklassen Målsætning og dokumentation 2-dage. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune ,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 20 deltagere). Børnehaveklasseleder og konsulent Ina von Barm, Søndergård Skole, Gladsaxe. Skolerne Læringsværktøjer Indskoling 11

12 Skolerne 13 Mange måder at lære på i indskolingen Læringsstilsmetoden er en af de metoder, der kan være med til at forene lysten til og kravet om læring. Der er mange områder indenfor begynderundervisningen, hvor denne metode giver gode bud på hvordan man som underviser kan nå de børn, der ofte har svært ved at lære på mere traditionel vis. Det kan være indenfor områder som bogstavkendskab, begynder grammatikundervisning som fx ordklasser og de 120 hyppigste ord. Også i arbejdet med stor-lille bog kan læringsstilsmetoden anvendes. I matematik- og engelskundervisningen på begyndertrinnet vil der også være elever, der profiterer af en undervisning, der tilgodeser mange måder at lære på. 6 timer efter aftale ,- kr. ex. moms pr. deltager (min.15 deltagere). Børnehaveklasseleder og konsulent Ina von Barm, Søndergård Skole, Gladsaxe. Lærer og konsulent Jeanette Steen, Søndergård Skole, Gladsaxe. 12 Skolerne Læringsværktøjer Indskoling

13 14 Konfliktløsning i indskolingen Råt sprog, drillerier, spark og masser af konflikter kan være hverdagskost blandt børnene i nogle klasser. Mange børn ved ikke, hvordan de ellers skal tale sammen! I arbejdet med konfliktløsning i de yngste klasser giver man børnene et kommunikationsredskab til at tale sammen, uden at træde hinanden over tæerne. Kurset giver konkret og brugbar inspiration til de børnehaveklasseledere, lærere, pædagoger og indskolingsteams, der vil arbejde bevidst med at skabe en positiv kommunikation mellem børnene og støtte dem i konfliktløsningen. Med udgangspunkt i eget skolearbejde gives der et konkret idéforløb til, hvordan man med afsæt i opståede konflikter kan arbejde med empatisk bevidsthed, anerkendende kommunikation, konflikttrappen og selvhjulpen konfliktløsning. 4 timer efter aftale. 695,- kr. ex. moms pr. deltager (min 15 deltagere). Lærer og konsulent Mona Pagaard Nielsen, Holluf Pile Skole, Odense. 15 Nodus du lærer noder som en leg Med Nodus bliver det sjovt at lære noder. Nodus du lærer noder som en leg, er et undervisningsmateriale, som er inspireret af teorien om læringsstile. Nodus er en lille nodeunge, der findes som plysdyr. Den charmerer sig hurtigt ind hos eleverne og er den gennemgående figur i sange, bøger, spil og lege. Eleverne kan bruge kroppen og hoppe rundt på store nodelinier, de kan læse noderne, mærke dem, høre dem og meget, meget mere. Samtidig uddeler Nodus flotte diplomer, når eleven har nået sine faglige mål på de forskellige niveauer. Kurset gennemgår metodikken og giver et overblik over hele dette materiale samt nyheden RytmeNodus. 3 timer, 1 eftermiddag. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune. 695,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Opfølgning og vejledning aftales individuelt. Dog min. 5 timer à 1.000,- kr. ex. moms. Kontakt SIS akademi for tilbud. Lærer og konsulent Eva Lillegaard Hansen, Søndermarksskolen, Billund. Skolerne Skolerne Læringsværktøjer Indskoling 13

14 Skolerne 16 Gyserslottet en opdagelsesleg med bogstaver Er du modig og sej Skal du komme med mig Jeg har noget jeg gerne vil vise dig A som amøbe, B som bangebuks. C som citronella og D som doven djævel. Kurset introducerer en utraditionel tilgang til det første arbejde med bogstavernes navne, former og lyde. Det inspirerer til det læseforberedende arbejde i et univers, der både fascinerer og forskrækker, men som frem for alt begejstrer og motiverer. Kurset er målrettet børnehaveklasseledere, skolepædagoger og lærere i skolestarten (0.-1. klasse). 3 timer, 1 eftermiddag. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune. 695,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Opfølgning og vejledning aftales individuelt. Dog min. 5 timer à 1.000,- kr. ex. moms. Kontakt SIS akademi for tilbud. 17 Begynderlæsning med læringsstilsmaterialer for 1. og 2. klasse Læseindlæring, med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer med anvendelse af læringsstilsmetoden, øger lysten til at lære og giver flotte læseresultater. På kurset præsenteres materialer, der bliver brugt i 1. og 2. klasse, og der vises inspirationsmateriale som deltageren kan anvende i egen undervisning. 3 timer, 1 formiddag eller 1 eftermiddag. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune 695,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Lærer Grete Vad Larsen, Vorbasse skole. Mere end 30 års erfaring med læseindlæring. Medvirker i filmen Læringsstile i praksis. Børnehaveklasseleder og konsulent Ina von Barm, Søndergård Skole, Gladsaxe. 14 Skolerne Læringsværktøjer Indskoling

15 18 Plan A kommer før Plan B Læsning i Indskolingen I foråret 2007 rullede TV2 s programrække Plan B hen over skærmen, og mange har gjort sig tanker om de positive konsekvenser børnenes indlæring. Når Plan A bliver iværksat får vi ikke brug for Plan B! Børn lærer forskelligt og med udgangspunkt i den enkelte elev gives bud på, hvordan vi skaber optimale læringsmiljøer. Vi sætter fokus på et professionelt, udviklingsorienteret læringsmiljø, som er umiddelbart tilgængeligt for alle og som udvikler den enkelte elev bredt. Der gøres op med den traditionelle opfattelse af læsning som en boglig stillesiddende disciplin. Deltagerne gives inspiration til at skabe et læse- og stavemiljøer, der øger elevernes motivation og indlæring gennem en bevidst, aktiv, effektiv og sjov læreproces. Kort præsentation og underbygning af teorien om læsestile: Hvordan arbejdes der i praksis med læringsstile, når der læses og staves. Der gives eksempler fra Rumlig læsning, der kobler praktisk undervisning med det enkelte barns sanse- og erkendelsesmæssige styrkesider. Målgruppen er primært lærere/pædagoger i indskolingen. Efter aftale. Kurset varer 12 timer fordelt på 2-3 dage. Kurset kan afholdes på egen skole eller i egen kommune , - kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). 19 Klogskabens skat om at lære for børn i 1. og 2. klasse Klogskabens skat indfører eleverne i at være klog på mange måder gennem historier, lege og spil. At lade eleverne arbejde med egne og kammeraters styrkesider er samtidig en god indgangsvinkel til arbejdet omkring trivsel og klassens sociale liv. På kurset vil der være gennemgang af teorien bag de mange intelligenser, indføring i Klogskabens skat samt ideer og forslag til konkrete undervisningssituationer. Materialet henvender sig til elever i klasse. 3 timer. 1 eftermiddag. Kurset kan også bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune. 695,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Opfølgning og vejledning, aftales individuelt. Dog min. 5 timer à 1.000,- kr. ex. moms. Kontakt SIS akademi for tilbud. Lærer og konsulent Lene Schmidt Sørensen, Nørremarkskolen, Ribe. Skolerne Udviklingskonsulent Helle Fisker, SIS akademi, medforfatter på Rumlig læsning. Skolerne Læringsværktøjer Indskoling 15

16 Skolerne 20 Matematikken ud i naturen uderum og læring Kurset fokuserer på, hvordan naturen kan inddrages i forbindelse med elevernes læring i matematik. Kurset består af teoretiske oplæg og dialog om, hvad eleverne kan lære, når de undervises i matematik i naturen. Vi præsenterer praktiske opgaver, som underviseren kan bruge i sin daglige undervisning. Vi vil bl.a. arbejde med følgende matematiske problemstillinger: Undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri Arbejde med enkel måling af afstand, flade, rum og vægt Se på hvordan tal kan forbindes med begivenheder i dagligdagen Indsamle og ordne ting efter antal, form, størrelse og andre egenskaber Når vi, som undervisere, er i naturen sammen med eleverne er situationen for læring en ganske anden end inde i klasseværelset. Det kræver, at vi som undervisere skal tænke anderledes. Kurset vil fokusere på, hvilke særlige muligheder for læring, der er i uderummet, og hvordan vi som lærere udnytter dem. Kurset vil vise, hvordan uderummet kan styrke elevernes nysgerrighed, motivation og Mange måder at lære på og samtidig skabe en naturlig sammenhæng mellem elevernes hverdagsforståelse og deres naturvidenskabelige indsigt. Kurset henvender sig primært til lærere og pædagoger i kl. 16 timer, 2 dages internatkursus. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune ,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 18 deltagere). Konsulenter fra SIS akademi. 16 Skolerne Læringsværktøjer Indskoling

17 Læringsværktøjer: mellemtrin og overbygning 21 Vulkaner og jordskælv et aktivt læringsværktøj for klasse 22 projektarbejde Skolerne Vulkaner og jordskælv den indre glød er et eksempel på, hvordan læringsstile kan anvendes i naturfag. På kurset er der mulighed for at høre, se og få fornemmelsen af, hvordan læringsstile og undervisning går op i en højere enhed. Vulkaner og jordskælv den indre glød er et omfattende og certificeret undervisningsmateriale, der er godkendt på St. Johns University i New York. Materialet omfatter og viser hvordan en målrettet undervisning, inklusiv tests, kan forenes med fleksibel og differentieret undervisning. Det indeholder blandt andet eksempler på, hvordan en og samme opgave kan løses både visuelt, auditivt, taktilt og kinæstetisk. Kurset giver en introduktion til undervisningsmaterialet og kan inspirere til anvendelse af læringsstile i naturfagene. 3 timer, 1 eftermiddag. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune. 695,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Opfølgning og vejledning aftales individuelt. Dog min. 5 timer à 1.000,- kr. ex. moms. Kontakt SIS akademi for tilbud. Lærer og konsulent Lisbeth Steen Mortensen, Vorbasse Skole. Kurset vil give inspiration til, hvordan man kan arbejde med de forskellige faser, der optræder i projektarbejdsformen: Problemformulering, elevernes selvstændige arbejdsproces herunder rapportskrivning, fremlæggelse og evaluering. Projektarbejde er mere end en eksamen. Det er en arbejdsform, som kan anvendes i såvel de enkelte fag som i større tværfaglige forløb på alle årgange. Kurset vil tage sit udgangspunkt i materialet Skriftlig rapport eller Stræberkræs, som er et værktøj til lærere og elever til strukturering og planlægning af projektarbejde. Kurset er målrettet mellemtrins- og overbygningslærere. 3 timer, 1 eftermiddag. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune. 695,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Opfølgning og vejledning aftales individuelt. Dog min. 5 timer à 1.000,- kr. ex. moms. Kontakt SIS akademi for tilbud. Lærer og konsulent Mariane Schmidt, Vorbasse Skole. Skolerne Læringsværktøjer Mellemtrin og overbygning 17

18 Skolerne 23 tag naturen med udenfor uderum og læring Når vi, som undervisere, er i naturen sammen med eleverne, er situationen for læring en ganske anden end inde i klasseværelset. Det kræver, at vi som undervisere skal tænke anderledes. Kurset vil fokusere på, hvilke særlige muligheder for læring, der er i uderummet, og hvordan vi som lærere udnytter dem. Derved kan elevernes nysgerrighed, motivation og Mange måder at lære på styrkes, og der opstår samtidig en naturlig sammenhæng mellem elevernes hverdagsforståelse og deres naturvidenskabelige indsigt. Kurset vil indeholde teoretiske oplæg og dialog om, hvad eleverne kan lære ved, at de undervises i naturen. Der vil både være fokus på lærernes redskaber til en praktisk tilgang og på lærernes formidling af viden i naturen. Kurset henvender sig primært til lærere og pædagoger på mellemtrinnet og overbygningen. 16 timer, 2 dage. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune ,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 18 deltagere). Konsulenter fra SIS akademi. 18 Skolerne Læringsværktøjer Mellemtrin og overbygning

19 Skoleledelse 24 Positiv adfærd på skolen Det kan være nødvendigt at udvikle positive og løsningsfokuserede tilgange til at håndtere elevers adfærd. SIS akademi tilbyder derfor en dag for skoleledere og lærere, hvor der er mulighed for at få hjælp til at udvikle særlige strategier, der fremmer positiv adfærd på din skole. Kurset vil gennem brug af forskellige øvelser og rollespil tage udgangspunkt i deltagernes personlige oplevelser. Det teoretiske grundlag er australieren Bill Rogers idé om Behaviour Management, som er beskrevet i bogen Classroom Behaviour En praktisk guide til effektiv undervisning, klasseledelse og kollegial støtte. En dag fra 9-15 efter aftale. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole 1.095,- kr. ex. moms pr. deltager (min. 15 deltagere), eller mindstepris på ,- kr. ex. moms. Skolekonsulent for Wandsworth Education Authority i London, Tim Ryan. Konsulent og lærer Steen Honoré, Nybøl Skole. 25 Moderne ledelsesværktøjer Managers do things right leaders do the right things Skulle det være noget særligt? af Kurt Klaudi Klausen, Folkeskolen er i dag under konstant forandring. Organisation og pædagogik udfordres konstant. Det forventes, at skoleledelsen leder processen. Derfor skal skoleledelsen kunne vælge forandringsstrategi, inspirere og motivere. Kurset giver en introduktion til de redskaber en moderne leder har i værktøjskassen. Eftermiddagen tilrettelægges, så der veksles mellem teori og praksis. Emnerne vil bl.a. være: Højtydende team Værdsættende samtale Ledelse af forandringsprocesser 4 timer, 1 eftermiddag. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen skole eller i egen kommune. 995,- kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning (min. 15 deltagere). Opfølgning og vejledning aftales individuelt. Dog min. 5 timer à 1.000,- kr. ex. moms. Kontakt SIS akademi for tilbud. Direktør og chefkonsulent Marianne Bruun Okholm, SIS akademi. Skoleinspektør Bent Stokholm, Hellerup Skole, Gentofte. Skolerne Skolerne Skoleledelse 19

20 Skolerne 26 Teamdannelse Samarbejde og teamdannelse burde være så nemt, men det er faktisk svært. Mange undervisningsforløb kunne optimeres, hvis bare teamarbejdet lykkedes. Et godt samarbejde og velfungerende team er kilde til arbejdsglæde og udvikling. Ganske få værktøjer og en øget forståelse for samarbejdets kunst øger succesraten betragteligt. Kurset giver en introduktion til teamdannelse, anerkendende tilgange og konflikthåndtering. 3 timers kursus, der afholdes på egen skole eller institution efter aftale. 995,- kr. ex. moms pr. deltager (min. 15 deltagere). 27 Teamdannelse i praksis Teamdannelse i praksis er en opfølgning på kurset Teamdannelse. En konsulent superviserer og evaluerer selvstyrende lærerteams i forhold til: Fælles mål Komplementære færdigheder Ydelser, præstationsbehov og arbejdsprodukter Fælles arbejdsprocedure, fælles ansvar, succes og vækst Kommunikation Efter aftale, dog minimum 18 timer. Varierer efter aftale, dog minimum ,- kr. ex. moms. 20 Skolerne Skoleledelse

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser.

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. WORKSHOPS A B C D E F G Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. Mads Lemvigh Fog, Master Trainer hos LEGO Education:

Læs mere

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser.

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. WORKSHOPS A B C D E F G Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. Mads Lemvigh Fog, Master Trainer hos LEGO EDUCATION:

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

READING RECOVERY i Danmark

READING RECOVERY i Danmark Alle børn har ret til at lære at læse. Reading Recovery kan dokumentere vellykkede resultater for de op til 20% børn i 1. klasse, der ikke kommer godt fra læsestart. Skolers og kommuners læseprofiler ændres

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere