AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13 WWW.AXCEL.DK"

Transkript

1

2

3 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13

4 YDERLIGERE INFORMATION OM AXCEL AXCEL I HOVEDTRÆK CSR HOS AXCEL OG I AXCELS VIRKSOMHEDER 35 HVAD 20 ÅRS ERFARINGER HAR LÆRT OS OM AKTIVT EJERSKAB AXCELS LEDELSE OG INDUSTRIAL BOARDS kw 6 38 AXCEL 20 ÅR HVORDAN STYRKER VI INVESTERINGERNE OG VÆKSTEN I DANSK ERHVERVSLIV? 12 2 SKT ANNÆ PLADS COPENHAGEN 30 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13

5 KAPITALFONDENE I DANMARK FRA KURIOSITET TIL VIGTIG SPILLER AXCELS FONDE NYHEDER FORORD 8 4 AXCELS INVESTORER AXCELS VIRKSOMHEDER STRATEGI OG NØGLETAL AXCELS INVESTERINGSRESULTAT 5 3

6 TILLYKKE MED DE 2O ÅR Efter en lang periode med lav vækst, få investeringer og lav indenlandsk efterspørgsel tyder meget på, at vi er på vej mod bedre tider. Beskæftigelsen stiger, og store dele af erhvervslivet er i vækst, navnlig i den eksportdrevne del af økonomien. Samtidig ser euroområdet ud til at være stabiliseret og er begyndt at tage små skridt fremad. Styrken ved de nordiske lande er, at vi har klaret os igennem finanskrisen uden de enorme sociale omkostninger, som vi har set i Sydeuropa, men omvendt fortsætter industriarbejdspladserne med at sive, fordi vores omkostningsniveau fortsat ligger i den høje ende. Det gælder navnlig i Danmark, der er blevet ramt noget hårdere af krisen end Sverige navnlig hvad angår investeringer i industrien. I marts 2014 afholdt Axcelfuture igen en konference om investeringsklimaet i Danmark. Baggrunden var, at vi fortsat befinder os i en historisk vækstkrise, og at det navnlig er de små og mellemstore virksomheder, som er havnet i et væksthul, mens de store virksomheder klarer sig godt. Mange har peget på, at årsagen skulle være en kreditklemme, men Axcelfutures analyser peger i retning af, at årsagen snarere er mangel på egenkapital. Når virksomhederne således ikke er tilstrækkeligt solide, kan de ikke udvikle sig, for soliditet indgår som et blandt flere kriterier, når bankerne skal vurdere, om de vil bidrage til at finansiere virksomhedernes vækstplaner. Løsningen på problemet ligger ikke lige for. Men sikkert er det, at vi ikke for alvor får gang i væksten, hvis ikke de mindre virksomheder kommer med på vækstvognen, og det forudsætter, at vi gør det mere attraktivt at investere i disse virksomheder. Som nævnt er de store virksomheder ikke ramt på tilsvarende vis, og det er en blandt flere årsager til, at aktiemarkedet også i 2013 har udviklet sig flot. Det påvirker også Axcel, der i 2013 opnåede et investeringsresultat på 4,6 mia. Et resultat, der for en stor dels vedkommende kan tilskrives udviklingen i aktiekursen på PANDORA, der i 2013 var et af de selskaber på NASDAQ OMX København, der klarede sig bedst. Flere af Axcels øvrige selskaber har også klaret sig fint, men omvendt er der også selskaber, som fortsat lider under den manglende efterspørgsel i Danmark blev et travlt investeringsår for Axcel med tre opkøb i regi af Axcel IV, der således er godt på vej med sine investeringer. Derfor kan vi nu se frem mod at forberede etableringen af Axcels femte fond. Vi kan også byde velkommen til et nyt bestyrelsesmedlem nemlig Coloplasts CEO, Lars Rasmussen. Han kommer med en betydelig industriel ekspertise, og jeg ser meget frem til samarbejdet med ham. Afslutningsvis er det på sin plads at ønske fødselsdagsbarnet Axcel et stort tillykke med de 20 år. Hvordan de er forløbet, kan der læses mere om i dette årsskrift, men her skal blot fremhæves, at Axcel efterhånden har foretaget mere end 40 investeringer og 55 større tilkøb i danske og svenske virksomheder, herunder en række succesrige generationskifter. Der er skabt nye spændende nordiske, europæiske og globale markedsledere i forskellige industrier som et resultat af aktivt ejerskab og risikovillige investorer. Og da afkastet fra fondene samlet set ligger i den høje ende, må man konstatere, at missionen indtil nu i høj grad er lykkedes. Det er der grund til at kippe med flaget over, og jeg ser derfor frem til de næste 20 år. NIELS B. CHRISTIANSEN BESTYRELSESFORMAND 4 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13

7 AXCELS INVESTERINGS- RESULTAT I 2O13 BLEV PÅ 4,6 MIA. KR. Axcels investeringsresultat for 2013 blev på godt 4,6 mia. og er dermed det næstbedste i Axcels nu 20-årige levetid som kapitalfond og ca. 2 mia. højere end resultatet i Igen i 2013 var det navnlig udviklingen i aktiekursen på PANDORA og salg af PANDORA-aktier, der påvirkede resultatet. Kursen steg 136% i 2013 fra 124,5 primo året til 294 ultimo december. I 2014 er kursen steget yderligere og lå pr. 1. april i omkring kurs 350. Axcel IV s investeringer har også bidraget med et investeringsresultat på knap 150 mio., svarende til et afkast på 13%. Det samlede afkast af værdien af den investerede kapital ved årets indgang blev i 2013 på 79%. Virksomhedshandler i 2013 Axcel IV blev med investeringerne i svenske Netel, finske Delete og danske EG til en nordisk fond, dog fortsat med primært fokus på Danmark og Sverige. Axcel IV gennemførte med salget af Cimbria sit første salg i fonden. I Axcel III blev der gennemført to handler: Axcel afhændede 80% af aktierne i IDdesign til JYSK, og den svenske skolevirksomhed JB Education blev lukket ned. Begge disse transaktioner er gennemført med tab for Axcel. Axcel III reducerede sin ejerandel i det børsnoterede PANDORA fra 32% til 18%. Samlet blev der i 2013 investeret for godt 1 mia., mens årets aktiesalg gav et provenu på godt 4,2 mia., der er sendt videre til fondenes investorer. Ved udgangen af 2013 havde Axcel III og Axcel IV investeret 4,3 mia. i 18 virksomheder. Investeringerne havde ultimo 2013 en samlet værdi på 18,9 mia., hvoraf hen mod 11,5 mia. er et realiseret provenu fra salg af fondenes investeringer. Axcel III ligger med et afkast på over 6x af den investerede kapital i den absolutte top af europæiske fonde, ligesom Axcel IV set i lyset af sin korte levetid også ligger godt til. Axcel forvalter også fortsat Axcel I og Axcel II, der har tre investeringer i porteføljen. Værdien af disse virksomheder var uændret i Årsrapporter for alle Axcels fonde kan rekvireres ved henvendelse til Axcel. Den samlede markedsværdi af Axcels investeringer udgjorde pr. 31. december 2013 tæt på 7,5 mia. mod godt 5,9 mia. året før. Denne værdi er et udtryk for, hvad værdien af Axcels virksomheder er, samt hvad aktieposten i PANDORA kan opgøres til ud fra en markedsmæssig betragtning. Til trods for at værdiansættelsen af Axcels investeringer tager udgangspunkt i så markedsbaserede værdiansættelsesmetoder som muligt, er opgørelsen af værdierne forbundet med usikkerhed, og fondenes resultater kan reelt først gøres op, når alle investeringerne er solgt. AXCELS INVESTERINGSRESULTATER 5-ÅRSOVERSIGT AXCELS INVESTERINGER OG VÆRDI AF DEN INVESTEREDE KAPITAL pr (MIO. KR.) AXCEL I AXCEL II AXCEL III AXCEL IV I ALT (MIO. KR.) AXCEL I AXCEL II AXCEL III AXCEL IV I ALT INVESTERET KAPITAL 1.352* PROVENU FRA INVESTERET KAPITAL VÆRDISÆTNING AF VIRKSOMHEDER VÆRDI AF INVESTERET KAPITAL TILBAGEVÆRENDE VIRKSOMHEDER 1 2 6** 6 * Indbetalt beløb fra investorerne er mio. ** Ekskl. PANDORA, som er børsnoteret. 5

8 HVAD 20 ÅRS ERFARINGER HAR LÆRT OS OM AKTIVT EJERSKAB Axcel blev grundlagt den 9. maj 1994 og er nu blevet 20 år. Derfor kan vi tillade os at gøre status. Hvad har vi gjort for at sætte præg på de virksomheder, vi har ejet igennem tiden? Hvilke resultater har vi opnået? Og hvordan har vores omverden udviklet sig, siden vi startede? Det vil vi gerne tegne et billede af i dette årsskrift. Axcel blev grundlagt, da en række investorer, banker og virksomhedsejere så et behov for en ny type ejer, der især kunne hjælpe mindre og mellemstore virksomheder. Ikke kun med kapital, men også med kompetencer det, som vi i dag kalder aktivt ejerskab. Virksomhederne skulle sælges igen, så ideen var, at Axcel skulle have en mellemlang ejerhorisont. Der var især mange familieejede virksomheder, som havde behov for et generationsskifte, og som ikke vidste, hvor de skulle gå hen. Nogle pensionskasser havde tidligere forsøgt sig med blandede resultater. Dette var fundamentet for Axcels forretningsmodel, som vi har været tro mod siden. Vi er gennem de 20 år blevet lidt større og mere fokuserede på de mellemstore virksomheder. Vi investerer nu lidt bredere i Norden, selv om hovedvægten fortsat ligger på Danmark. Vi har lært en del undervejs og er derved blevet bedre aktive ejere. Økonomien var i fremdrift, da Axcel blev etableret. Der var oven på kartoffelkuren igen overskud på betalingsbalancen, og fra 1993 indledtes en periode med rentefald, der satte gang i væksten i OECDområdet. Selv om danskerne i 1992 fravalgte at deltage i den fælles valuta euroen blev vi i 1994 tilsluttet den Økonomiske og Monetære Unions (ØMU) konvergenskrav, og det var startskuddet til en mere disciplineret økonomisk politik, som bl.a. betød, at inflationen kom under kontrol. I maj 1994 var den lange obligationsrente tæt på 9%. I dag er den 3%. Samtidig er realrenten faldet, og det har givet et mere attraktivt erhvervsklima. Antallet af virksomhedshandler steg også i denne periode som følge af behovet for generationsskifter, den bedre makroøkonomi samt et øget fokus på virksomhedernes kerneforretning, i takt med at konglomerater blev mindre attraktive, fordi aktionærerne ønskede et fokuseret ejerskab. En ekspansiv pengepolitik gennem 2000-tallet førte til yderligere rentefald og skabte en meget stor likviditet i lånemarkedet, hvilket måske fik nogle til at glemme, at afkast og risiko som regel hænger sammen. Set retrospektivt er der dog ikke mange eksempler på, at kapitalfonde har måttet aflevere nøglerne til deres virksomheder. De fleste kapitalfonde, herunder Axcel, foretrækker at støtte deres virksomheder også i krisetider. Det ændrer dog ikke på, at nogle investeringer foretaget i perioden op til finanskrisen og den efterfølgende recession, der indtraf i , har haft svære vilkår ikke fordi virksomhederne var usunde, men fordi flere af dem oplevede et fald i omsætningen, der lå langt ud over, hvad man troede muligt. Det gælder også i Axcel-regi. På den baggrund var finanskrisen et wake-up call ikke bare for den finansielle sektor, men også for kapitalfondene. Det har yderligere forstærket behovet for, at kapitalfonde skaber operationelle forbedringer af virksomhederne, da en mindre del af afkastet vil komme fra lånoptagelse og multipelekspansion. Afkast og arbejdsmetoder Den oprindelige idé med Axcel var at skabe et hjem til virksomheder, der havde brug for en ny strategisk retning under et solidt og dedikeret ejerskab. Over tiden er vores værktøjskasse blevet forbedret og udvidet og tilpasset strategien for den enkelte virksomhed. Kernen er det aktive ejerskab, der skal sikre, at alle involverede fra investorerne og kapitalfonden til ledelsen i de enkelte virksomheder investerer på lige fod, så alle har en fælles økonomisk interesse i, at virksomheden udvikler sig i den rigtige retning. Det er baggrunden for, at Axcels mission er at skabe stærke og værdifulde virksomheder, for det er vejen til gode afkast til vores investorer. 6 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13

9 Der er flere veje til at skabe afkast. Axcel har gennem årene gennemført seks afnoteringer fra fondsbørsen, herunder dørproducenten Vest-Wood og byggematerielkoncernen Icopal. I begge tilfælde bidrog Axcel til at konsolidere virksomhedens europæiske markeder, bl.a. gennem opkøb, så der blev skabt større markedskraft. Et andet eksempel på konsolidering er tagdækningsvirksomheden Nordic Waterproofing, som Axcel etablerede ved at købe datterselskaber ud af større nordiske virksomheder. I dag er Nordic Waterproofing en stærk nordisk aktør, som vi med rette kan have store forventninger til. Axcel har også gennemført mange generationsskifter, hvor vi har bistået familieejede virksomheder med deres videre udvikling. Et godt eksempel er Tvilum, som vi i 1996 investerede i og siden lagde sammen med Scanbirk og dermed skabte Europas største møbelproducent. Den familieejede virksomhed PANDORA, som Axcel i 2008 investerede i, og som i dag er en af verdens største smykkevirksomheder, er blevet en af Europas bedste kapitalfondsinvesteringer. Men også aktionærer, der i 2010 købte aktier i PANDORA ved børsnoteringen, har nydt godt af deres investering. Den har siden givet et årligt afkast på omkring 21%. I forbindelse med generationsskifter har det ofte været tilfældet, at familien har bibeholdt en betydelig minoritetsejerandel under Axcels ejerskab og i mange tilfælde tjent mere på det efterfølgende salg nummer to sammen med Axcel. Endelig har vi også deltaget i restruktureringer af virksomheder, f.eks. teknologivirksomheden NetTest og rørproducenten LOG- STOR. I begge tilfælde har Axcel bidraget til at skabe europæiske markedsledere, efter at virksomhederne havde været igennem hårde omlægninger. Vores investorer er over årene blevet endnu mere professionelle og vil gerne vide, hvordan vores afkast er sammensat. Hvad får vi af hjælp fra markedsvækst, hvad er effekten af finansiering, og hvor dygtige er vi til at skabe operationelle forbedringer sammen med virksomhedernes ledelse? Sidstnævnte begreb kalder vi for alpha. Det er her, vi skal være skarpe, for mange af de store industrivirksomheder er begyndt at agere som kapitalfonde. De kan udnytte synergier ved opkøb hvad kapitalfonde normalt ikke kan og derfor må vi forbedre os yderligere, fordi vi ofte er i hård konkurrence med industrien, når vi opkøber virksomheder. Købes virksomhederne for dyrt, er det ofte svært senere at levere et godt afkast. Men kapitalfonde har en stor fordel; de skaber en sense of urgency i de virksomheder, de investerer i, på grund af den mellemlange ejerhorisont. Vi kan drive selskabet i en ny strategisk retning, og det er ofte afgørende for succes. Mere professionel branche Skruer vi igen tiden 20 år tilbage, var kapitalfondsbranchen praktisk talt ikke eksisterende. Man skulle ikke bare præsentere sig, når man kom ind af døren i en virksomhed, man skulle også forklare, hvad forretningsmodellen gik ud på. I dag er branchen professionaliseret. Der er langt flere advokater, revisorer, managementkonsulenter og corporate finance-huse, der lever af og for kapitalfonde, sideløbende med at antallet af fonde, der agerer i Danmark, er gået fra nogle ganske få til i dag mellem 15 og 20. Og samtidig ved de fleste virksomheder godt, at kapitalfonde kan være en mulighed for både at få tilført kapital og kompetence. I 2006 ekspanderde Axcel til Sverige. Det skete for at udnytte, at de nordiske økonomier bliver stadigt mere integreret, og dermed få adgang til synergier og et større marked. Vi har siden gennemført fem investeringer i Sverige og én i Finland var også året, hvor det stod klart, at kapitalfondsbranchen havde fået en stigende betydning for arbejdspladser og erhvervsudvikling, og at det derfor var nødvendigt at opstille et sæt spilleregler, som branchen kunne agere ud fra. Axcel fik samlet de vigtigste fonde om at udvikle et sæt retningslinjer i regi af vores brancheforening, DVCA, som i dag er med til at sætte en international standard for åbenhed og transparens. Retningslinjerne har været påkrævet for bl.a. at imødegå uhensigtsmæssig regulering på både europæisk og nationalt niveau. Og de har bidraget til en øget forståelse af, hvordan vi arbejder i offentligheden, og til at påvirke alle fonde til at overholde fælles regler. Årets begivenheder 2013 har været et aktivt år præget af mange transaktioner. Axcel IV har købt tre virksomheder svenske Netel, danske EG samt Delete Group i Finland. Desuden solgte Axcel IV Cimbria. I Axcel III fik vi indgået en aftale med Lars Larsens JYSK om at videreudvikle IDdesign, og vi måtte desværre afvikle JB Education. Som omtalt på de forudgående sider fik Axcel et investeringsresultat på ca. 4,6 mia. i 2013 hvilket i høj grad skyldes den positive udvikling i aktiekursen og aktiesalg i PANDORA. Vores seneste fond, Axcel IV, har også givet et positivt resultat i 2013 og rangerer ligesom Axcel III blandt de bedste fonde målt på afkast. Afslutningsvis skal det nævnes, at vi i december 2013 annoncerede vores investering i Silkeborg Data, der arbejder med lønadministrationssystemer. Silkeborg Data er et godt eksempel på, at kapitalfonde kan spille en nyttig rolle, når virksomheder skal have et nyt hjem. Jyske Bank ønskede ikke længere at eje Silkeborg Data, men i stedet for at sælge til en konkurrent får virksomheden nu muligheden for at prøve sig selv af under et dedikeret ejerskab hos Axcel. Det er en samarbejdsmodel, vi håber på at kunne afprøve i andre sammenhænge mange år fremover. Axcel IV har dermed investeret i otte virksomheder og brugt omkring 60% af fonden, så der er stadig god plads til flere investeringer i dette regi. Samtidig forventer vi at begynde arbejdet med at rejse vores femte fond i CHRISTIAN FRIGAST MANAGING PARTNER 7

10 AXCELFUTURE PEGER PÅ EGENKAPITALKLEMME AXCEL INVESTERER I EG JUNI 2013 Axcel købte i juni 2013 den danske IT-koncern EG, der er specialist i branchespecifikke IT-løsninger i Skandinavien. Sælger var Nordic Capital, der havde ejet virksomheden i fem år. EG har vist, hvordan man vokser i et vanskeligt marked og dermed skaber en førende markedsposition, selv når konkurrencen er hård. Axcel vil fortsætte den vækstplan, der har gjort virksomheden til markedsleder i Danmark, bl.a. ved hjælp af akkvisitioner i de øvrige nordiske lande. MARTS 2014 Axcelfuture afholdt den 14. marts 2014 for andet år i træk en konference om investeringsklimaet i Danmark med deltagelse af en række ministre, topledere og organisationsfolk. Temaet var den kapitalklemme, som mange mindre og mellemstore virksomheder (MMV er) befinder sig i, og som betyder, at de ikke udvikler sig tilstrækkeligt hurtigt. Det er en betydelig væksthæmmer, fordi ca. 23 af beskæftigelsen netop ligger i MMV er. Konklusionen var, at der i højere grad er tale om en egenkapitalklemme end en kreditklemme, og at afkastkravet til de mindre virksomheder skal reduceres ved hjælp af forskellige initiativer, så incitamentet til at investere i dem bliver større. AXCEL AFVIKLER SINE AKTIVITETER I JB EDUCATION JUNI 2013 AXCEL TILSLUTTER SIG UNPRI NOVEMBER 2013 Axcel investerede i JB Education i 2008, og i de første par år udviklede virksomheden sig efter planen. JB Education var en af Sveriges største private skoler og var navnlig stærk på erhvervsuddannelsesområdet. I løbet af 2012 faldt elevindtaget imidlertid betydeligt, bl.a. på grund af en ændring af de offentlige rammevilkår, og da dette fald blev forstærket i 2013, så Axcel ingen anden udvej end at afvikle moderselskabet og frasælge skolerne til andre aktører på markedet. Dermed gik nedlukningen kun ud over et begrænset antal elever, men det ændrer ikke på, at det var et meget beklageligt forløb for elever, lærere og samarbejdspartnere. Axcel ønsker at gøre vores virksomheder sunde og stærke, for det er vejen til at skabe afkast til vores investorer. For at Axcels investorer kan være sikre på, at det sker på en ansvarlig og bæredygtig måde, tilsluttede Axcel sig i november 2013 UN- PRI, der er et sæt retningslinjer for arbejdet med investeringer i relation til miljømæssige, sociale og selskabsledelsesmæssige forhold på fondsniveau. 8 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13

11 AXCEL NEDBRINGER SIN EJERANDEL I PANDORA LARS RASMUSSEN INDVALGT I AXCELS INDUSTRIAL BOARD MARTS 2014 Lars Rasmussen, CEO i Coloplast, er blevet valgt ind i Axcels bestyrelse. Dermed har Axcel fået tilført en betydelig kapacitet inden for industriel eksekvering. Lars Rasmussen, der har været CEO hos Coloplast siden 2008, har med stort strategisk overblik skabt både vækst og øget lønsomhed. Han tiltrådte i virksomheden i 1988 og er uddannet ingeniør og E-MBA fra SIMI. Han sidder desuden i bestyrelsen hos H. Lundbeck. MARTS 2014 Siden PANDORAs turnaround blev indledt oven på nedjusteringen i august 2011, har selskabet klaret sig særdeles godt, hvilket også har afspejlet sig i aktiekursen. PANDORA har nu en markedsværdi på knap 45 mia., hvilket ligger langt over markedsværdien ved børsintroduktionen i 2010, der var på ca. 27 mia., svarende til et årligt afkast på ca. 21%. I den mellemliggende periode har Axcel nedbragt sin ejerandel i selskabet, så den nu ligger på ca. 10%, men er fortsat den største aktionær i PANDORA. AXCEL KØBER SILKEBORG DATA AF JYSKE BANK AXCEL INVESTERER I DELETE GROUP JULI 2013 Delete Group har en ledende markedsposition i Finland og Sverige inden for miljøservices med særligt fokus på industriel rengøring, nedrivningsservice samt industri- og byggeaffaldshåndtering. Delete har været igennem en imponerende udvikling gennem de seneste år og ønsker nu at fortsætte sin vækst, bl.a. i Sverige. De vigtigste drivkræfter for Delete er en aldrende bygningsmasse, øget fokus på at reducere energiforbrug samt effektivitetsgevinster ved nyt og mere moderne byggeri, men også en hastig udvikling i miljølovgivning og byggestandarder spiller en afgørende rolle. DECEMBER 2013 Silkeborg Data er specialist i IT-baserede løn- og personalesystemer, navnlig til den offentlige sektor. Silkeborg Data, der håndterer mere end månedlige lønudbetalinger, har gennem de seneste år været igennem et imponerende vækstforløb og omsætter for ca. 250 mio. med et EBITDA på 37 mio. Strategien er at fortsætte med at vokse organisk. 9

12 AXCEL I HOVEDTRÆK De følgende illustrationer viser, under hvilke betingelser Axcel arbejder, hvilke 42 selskaber Axcel har investeret i, hvad strategien er, og hvor længe Axcel har ejet sine selskaber DANMARK SVERIGE UOPFORDREDE HENVENDELSER AXCELS NETVÆRK INVESTERINGSBANK DANSKE OG SVENSKE VIRKSOMHEDSHANDLER INDEN FOR AXCELS SEGMENT Axcels segment er opgjort som handler, hvor en kapitalfond er involveret, og hvor den opkøbte virksomhed har en omsætning på over 100 mio. AXCELS DANSKE OG SVENSKE VIRKSOMHEDSOPKØB Axcels virksomhedsopkøb genereres i høj grad fra Axcels netværk, men også gennem henvendelser, investeringsbanker og rådgivere. % 100 SERVICE Råstofudvinding: 6% % 31% DETAILHANDEL FREMSTILLING RÅSTOFUDVINDING Service: 24% Fremstilling: 64% % 24% 40 Detailhandel: 6% % 44% % DANMARK 1% SVERIGE DANSK OG SVENSK INDUSTRISTRUKTUR AXCELS VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ SEKTORER Den danske og svenske industristruktur er nogenlunde ens, dog har Sverige en overvægt af fremstillingsvirksomheder, hvor den danske industristruktur er mere ligeligt fordelt mellem service, detailhandel og fremstilling. Axcels nuværende virksomheder opererer hovedsageligt inden for fremstilling og service. 10 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13

13 2014: 6% 1998: 6% 2000: 6% 2013: 24% 2004: 6% >225: 13 <75: : 18% 2012: 6% 2011: 6% 2009: 6% 2008: 6% 2007: 12% : : 15 AXCELS EKSISTERENDE INVESTERINGER FORDELT EFTER INVESTERINGSÅR Hovedparten af Axcels eksisterende virksomheder er købt efter AXCELS INVESTERINGER EFTER STØRRELSE (EGENKAPITAL I MIO. KR.) Axcel investerer primært i mellemstore danske og svenske virksomheder. De anførte værdier i figuren angiver størrelsen af Axcels egenkapitalinvestering. <1 år: 3 >7 år: 6 <3 år: 3 >7 år: år: år: år: år: år: år: år: 5 EKSISTERENDE VIRKSOMHEDER HVOR LÆNGE HAR DE VÆRET I AXCELS EJERSKAB? Hovedparten af de nuværende Axcel-virksomheder har været ejet i mindre end syv år. SALG HVOR LANG TID EJEDE AXCEL VIRKSOMHEDERNE? Axcel har afhændet i alt 25 virksomheder, hvoraf hovedparten havde været ejet i mindst fem år (børsnoterede PANDORA er ikke med i ovenstående). Fokus på kerneområder: 13% Andet: 4 Restrukturering: 5% Organisk vækst: 37% Kapitalfond: 5 Afnotering: 6 Familie: 21 Opkøb (buy and build): 45% Industriel: 6 AXCELS STRATEGIER FOR VÆRDISKABELSE (EFTER VÆRDI AF INVESTERING) Næsten halvdelen af Axcels investeringer er såkaldte buy and build, dvs. investeringscases, hvor værdien skabes gennem en kombination af organisk vækst, opkøb og realisering af synergier. HVEM KØBTE AXCEL VIRKSOMHEDERNE AF? Axcel har primært købt virksomheder af familier. 11

14 AF NIELS BARFOD AF MIKKEL NIKOLAJSEN AF SØREN LINDING JAKOBSEN Tlf AF MIKKEL NIKOLAJSEN Get the spirit of tomorrow For further information and admission tickets: Dimex aps Strandvejen 130 B 2900 Hellerup Tel.: LØRDAG 08. JUNI SEKTION FOTO: AXEL SCHÜTT Af Ole Hall AF BJARNE BANG AF KATHRINE ROSSAU Oms. Br. res. EBITDA EBIT REDIGERET AF ANNE DREJER OBEL 3. SEKTION TORSDAG BERLINGSKE BUSINESS MAGASIN AXCEL 2O ÅR Den 9. maj 2014 fyldte Axcel 20 år, og det vil vi gerne markere. De kommende sider er derfor helliget Axcels historie gennem denne periode. Ud over en tidslinje med de vigtigste begivenheder har vi talt med en række af de personer, som har været med til at præge Axcel gennem årene. Hvad var baggrunden for Axcels opstart, hvordan har det været at arbejde hos Axcel, hvordan har vi arbejdet med at udvikle vores virksomheder, og hvordan har Axcel og kapitalfonde præget markedet for virksomhedshandler gennem årene? 10 Børsen VIRKSOMHEDER Fredag den 30. november 2007 Kapitalfond vil skabe nordisk møbelgigant Kapitalfonden Detail Han understreger, at væksten også kommer til at ske get glad for, at man har fådet med i nogle år. adm. direktør Simon Stamrektør Simon Stampe me- møbelkæden selv har arbejgå os internationalt,«siger Axcel har købt organisk, men at man vil et en finansiel partner ind,»tanken er jo, at vi i al beskedenhed vil være Skandimøbler har 15 forretninger møbelkæden Endnu en frivillig detail- med opkøb for at speede muskler, men som også har naviens førende bolighuskæ- på franchisebasis i blandt pe og henviser til, at Ide- kombinere ekspansionen der både har de finansielle Idemøbler. Nu kæde er blevet solgt. Sent væksten op. fremlagt en strategi, der passer som fod i hose med den, få kæder bevist, at vi kan be- Emirater, Saudi Arabien og de. Og vi har jo som en af de andet De Forenede Arabiske onsdag aften kunne møbelhandlerne i Idemøbler og Hos Idemøbler er adm. di- skal kæden bredes kapitalfonden Axcel sætte ud til hele deres autografer på en købsaftale. Skandinavien Den indebærer, at Idemøbler går fra at være en fri- Maratonmøde endte med et ja gennem både nye opkøb og villig kæde til en kapitalkæde, hvor Axcel kommer til at Detail overvejelser og få forhandlingerne på Der var ellers lagt i ovnen til uro, fordi en gruppe på fire aktionærer under organisk vækst sidde på 60 pct. af ejerskabet, mens de oprindelige intastisk stemning,«fortæller adm. di- navnet»far til 4«i foråret tilbød at plads. Men det hele foregik i en fandehavere via geninvestering rektør Simon Stampe. købe de resterende ejere ud af kæden kommer til at sidde på 40 Det tog ejerne af de 39 Idemøblerbutikker over 10 timer at komme for, at man har fundet en løsning, kapitalkæde. Men at Axcel pludse- Også hos Axcel er man rigtig glad med det formål at omdanne den til en pct. Og med nye udefrakommende finansielle muskler frem til en aftale med kapitalfonden hvor så mange af de tidligere ejere lig også kom og bankede på døren, er er vejen banet for en offensiv Axcel omkring salget af møbelkæden. Først langt ud på aftenen i ons- selskab og skyde kapital ind.»vi er meget glade for, at vi får en har besluttet sig til at gå med i det nye man i dag tilfreds med blandt de fire. på det skandinaviske møbelmarkeddags VIRKSOMHEDER kunne Axcel og møbelhandler-»det, at vi har fået skabt et part- stærk partner som Børsen Axcel om 5 bord. Nu Mandag den 14. februar 2005»Idemøbler er et meget ne trykke hinanden i hånden efter nerskab med de tidligere ejere er supervigtigt. Idemøbler har nogle me- vokse videre på,«siger Willy Støck- har vi det rette finansielle grundlag at stærkt brand måske det en lang ekstraordinær generalforsamling. Forud var gået diskussioner get dygtige købmænd, og det har ler, der er indehaver af seks af kædens stærkeste i Danmark, hvis man ser bort fra Ikea. Med frem og tilbage, beregninger og overvejelser hos møbelhandlerne. købmandskab i det nye selskab. Hav- der i sin tid bød på hele kæden. Samt- været vigtigt for os at få bevaret det butikker og en af de fire aktionærer, det udgangspunkt har vi en Stor Axcel-tro ambition om at tage Idemøbler ud til Skandinavien, Selvfølgelig har der været diskussiodelen af ejerne havde valgt ikke at gå valgt at investere i det nye selskab. på»der har været Icopal-investering en god stemning. de vi stået i en situation, hvor størstelige fire aktionærer i»far til 4«har hvor vi allerede har kig på ner frem og tilbage, men sådan skal med, ja så havde vores interesse ikke Kapitalfonden har Tagpap Børsen fremlagde om Icopal i se af gælden, tager Axcel derfor investeringen ingen planer er om at sælge opbakning til Icopalinvesteringen i jorden. tilsvarende frivillige sidste kæder, uge. det være, og vi havde indtil flere suspensioner, i Icopal været ganske roligt. den virksomheden. samme,«fortæller Christian Frigast. tillid til, at tagpapproducentens Kapitalfonden vi kan købe op,«siger Ved adm. udgangen af sidste hvor år ejerne skulle gøre sig Men Axcel og de øvrige Den siddende bestyrelsesformand, Dennis Hall, er direktør i Axcel, Christian havde Axcel og de tre øvrige medejere vil naturligvis mere Frigast, Axcel til ryster Børsen. ikke på hånden med sin inve- pengetank, Kirkbi, samt de to igen. Derfor er planen at brin- han afløses på dette forårs ge- medejere, Lego-familiens Balance i investering end bare have deres penge pensioneret fra Carlisle, men indtjening er på vej stering i Icopal, der med en industrielle spillere, amerikanske Carlisle og canadiske for virksomhedshandler i skrivninger op på mindst det re kollega i Carlisle-gruppens»Med de multipler, som er set ge driftsindtjeningen før afneralforsamling af en tidlige- op,og at milliardgælden vil blive producent markerede højkant, heraf et kapitalind- måneder, ville der allerede i mio. samt nedbringe gæl- der i dag er menigt medlem af omsætning på ca. 5 mia. er Europas førende tagpap- IKO omkring 4 mia. på Norden de seneste seks til ni historiske niveau over topledelse, John Altmeyer, nedbragt et historisk lavpunkt, en ny skud på 1,3 mia. Investeringen er ifølge adm. direktør balance i de nuværende ejeres dreder mio. Det skal i den mentere den dansk-norda- dag ved et eventuelt salg være den med yderligere flere hun- bestyrelsen. Det skulle ce- topledelse blev indsat sidste år, og indtjeningen er på vej i Axcel og næstformand for investering,«siger Christian sidste ende lede frem til et lukrativt salg og et fornuftigt afkredsenmerikanske harmoni i ejer- op igen. bestyrelsen i Icopal, Christian Frigast. Samtidig høvles der sikkert Frigast, med sidste års driftsoverskud før afskrivninger ne ved salget af legeredskabs- lyder forventningen. Ejerperimensat, da Icopal i foråret Han henviser bl.a. til priserkast af den store investering, Den blev i øvrigt i hast sam- af på den milliardgæld, der blev optaget for at finansiere (EBITDA) på skønsmæssigt producenten Kompan til en oden for sådanne kapitalfonde er typisk tre til syv år. teret overtagelsesforsøg fra 2000 blev udsat for et uinvi- afnoteringen fra Fondsbørsen 400 mio. dermed hastigt anden kapitalfond, Nordic i sommeren Den rentebærende gæld er således igen. ste kapitalfonde, Kohlberg Ingen vaklen i geledder koncern. IKO og Kirkbi var i på vej til at komme i balance Capital og en af verdens æld- den svenske Trelleborg- reduceret med over 1 mia. I lyset af troen på fortsat resultatfremgang, et boomende nordamerikanske byggemate- Axcel ønsker også at mane nærer i Icopal. Kravis Roberts bud på den forvejen betydelige aktio- netto. Det siger Axcel i en kommentar til de beregninger handler og fortsat nedbringel- Frigast understreger, at der i geledderne i de fire ejeres marked for virksomhedsrialekoncern Masonite. Chr. enhver spekulation om vaklen Antallet af virus gemt i er i voldsom stigning Andel af inficerede mail 6,1% 3,0% 6,1% >> Can you really see the future? Tirsdag den 11. marts 2008 VIRKSOMHEDER Børsen 11 et år»det er den primære grund bejdsplads, Cybercity. Fullrate ser, at de i dag har taget til, at vi mister kunder, og derfor har vi intensiveret den position i markedet, Cybercity havde i begyndelsen investeringerne,«siger Stig Myken. af årtiet. Fullrate har investeret 25 Det hurtige bredbåndsselskab med fokus på den mio. siden opstarten i april Samtidig fremlagde selskabet en fem-års blev nørdens valg. nyeste teknik, der hurtigt plan, som skulle bringe selskabet derhen, hvor det er i blandt unge og særligt bru- Fullrate har i dag godt fat dag. Fullrate har med andre gere med stort behov for LBUSINESS ord overhalet selv de mest båndbredde flokkes om selskabet. optimistiske forventninger blandt ejerne.»man kan godt sige, at vi»det har været meget vigtigt for mig, at Fullrate kun- i markedet. Cybercity er ble- har taget Cybercitys position ne opnå stor vækst og samtidig sikre positiv drift,«siger familien Danmark,«siger vet et bredbåndsselskab for Asger Jensby. Stig Myken. Fullrate vil nu drille de fem stifteres tidligere ar- Axcel i milliardopkøb af smykke-succes stort set fordoblet - hvert omfatter de danske selskaber samt 25 pct. af et og de omkostninger, der føl- eksempelvis egne butikker Familien år. Og væksten skal altså Enevoldsen fortsætte i Pandora, som i nordamerikansk Pandora-selskab og 90 pct. af det Med Axcel som ny hovedger med det,«siger Frigast. fjor blev kåret til Entrepreneur of The Year af Ernst thailandske produktionsaktionær og de tidligere eje- afgiver & Young og flere gange har selskab, havde i det senest re som medejere af tilsammen 40 pct. er der nu sat majoriteten af fået gazelle-prædikat i Børsens opgørelser over Dan et bruttoresultat på gang i arbejdet med at fin- offentliggjorte regnskab for sin stærkt marks hurtigstvoksende 202 mio. mod 111 mio. de en ny administrerende indtjenende virksomheder. året før og et resultat før direktør, som skal samle og»pandora har meget store muligheder både på de 100 mio. i der den samme hat. skat på 185 mio. mod udvikle alle aktiviteter un- smykkevirksomhed 20 markeder, hvor man allerede er og på en række nye og skat lød i 2006 i Wipec- Indtjeningen før renter Pandora Produktion i Thailand markeder. Vi venter en pæn koncernen på 167 mio. vækst. Mon ikke der går et mod 88 mio. året før. Per Enevoldsen, som fremtidig vil koncentrere sig om par år, inden omsætningen er fordoblet igen,«nøning, vækstraterne og det produktionen på en stor fa- Den meget høje indtjejes managing partner i Axcel, Christian Frigast, med ger smykker i mellempris- medarbejdere i den østlige forhold, at Pandora sælbrik med omkring 1000 Smykker at sige. segmentet, som ikke er så ende af Bangkok, slår fast, Christian Frigast, der i øvrigt har mødt Pandora som som dyrere produkter, giver sionel koncernledelse vil afhængig af konjunkturer at med en ny, mere profes- Kapitalfonden Axcel har medlem af dommerkomiteen bag Entrepreneur of The handel god grund til at tro, endnu hurtigere og bedre eksperter i virksomheds- Pandora kunne udvikle sig haft de store sedler fremme og har formentlig betalt Year, kalder i forbindelse at de 60 pct. af alle Pandoras aktiviteter, som Axcel»Hidtil har det faktisk end hidtil. et milliardbeløb for 60 pct. med transaktionen Pandora for»danmarks bedst be- nu ejer, har kostet Vi oplever mere end været for produktionen, tiden salgs som af den meget stærkt indtjenende smykkevirksomhed Pandora. Virksomhe- F»Jeg kan simpelthen situationer, ikke Men vi hvor er blevet kapitalfonde store, og varede hemmelighed«. 1 mia. har givet begrænsninger. den, der er stiftet af Winnie Uafhængigt af nedtur huske noget beløb,«siger jeg er ikke den rette til at lede den end fortsatte f.eks. udvikling,«store og Per Enevoldsen, omsætter for omkring 1,1 mia., Hidtil har Pandora, som fast, at Pandora i et helt siger Per Enevoldsen, i ofte Christian er Frigast, mere der slår agile og Per Enevoldsen venter, udover Winnie og Per Enevoldsen samt deres søn pelvis Royal Scandinavia Pandoras kerneprodukt børsnoterede andet marked end eksem-industri dag bor i Thailand. virksomheder, at salget allerede i år når i hvert fald 2 mia. Christian har været ejet af som og Georg i Jensen, princippet som Axcel ejer og har haft proble- af forskellige vedhæng, som er gerne armbånd med vil en hel købe vifte op. en række ledende medarbejdere, ikke været drevet mer med. kan købes til, således at bru- Fordobling som én koncern. Per»De Christensen, to selskaber går partner, ganske udmærket, men Pandote sit personlige smykke. geren Axcel. selv kan sammensæt- De armbånd, som blev starten på Pandoras kraftige navnet dannet af forbogra er i et helt andet segment, Men selskabet Wipec vækst, blev lanceret i 2000, staver fra forældre og søn i og har i øvrigt ikke som Georg Jensen et koncept og siden da er omsætningen Enevoldsen-familien som med Banker holder skarpt øje med Nycomed Årsregnskab 2008 bliver et skæbneår for Nycomed. I tredje kvartal forventes afgørelsen i den verserende patentsag mod israelske Teva Pharmaceuticals. Indtil da holder både medicinalkoncernen og de banker, den skylder penge, vejret.»vi har en meget kort horisont for at finde ud af, hvad der sker, for vi ved, hvordan det ser ud i dag, men vi ved desværre ikke hvordan det ser ud i morgen, og det er det, alle bankerne sukker efter at høre,«siger Christian B. Seidelin, underdirektør i Nycomeds finansafdeling. Af Nycomeds årsregnskab, der blev præsenteret i går, fremgår det, at medicinalvirksomheden forventer et lavere resultat (ebitda) i 2008, end de 9,2 mia., det endte på i Dertil kommer det potentielle tab på det amerikanske marked, hvis udfaldet af patentsagen går imod Nycomed. Kopivirksomheden Te- stede Nycomed og virksomhedens amerikanske partindtjeningen (ebitda), og 3,5 gange større end drifts- +3% +2% +15% +63% ner Wyeth 60 pct. af det får Wyeth ikke fat i det amerikanske marked igen, kan amerikanske marked for Nycomed mavesårsmedicin. det presse Nycomeds evne Koncern, mio. euro Nycomed har nu valgt at til at opfylde sine gældsforpligtelser. lanceret en såkaldt autoriseret kopiversion af Pantoprazole for at vinde noget af problem, men Christian B. Foreløbig er det ikke et Nettoomsætning Bruttoresultat det tabte terræn tilbage. Seidelin erkender, at den Drift EBITDA verserende patentsag og Af- og nedskriv Fortrøstningsfuld den generelt usikre finansielle situation, skaber en Primær drift - EBIT Christian B. Seidelin ønsker grundlæggende usikkerhed. EBITDA-margin, pct. 28,5 25,6 ikke at udtale sig om, hvad EBIT-margin, pct. 10,1 6,4 konsekvenserne bliver, hvis»her i begyndelsen af Nycomed taber retssagen, året, føler vi os meget godt Adm. direktør: Håkan Björklund men understreger, at han er klædt på, og vi er fuldt ud meget fortrøstningsfuld og i stand til at honorere det, tror på, at resultatet falder der er i vores lånedokumentation fremover. Der er in- ud til Nycomeds fordel. va Pharmaceuticals angreb i slutningen af 2007 gældende patent, et pro- føler os godt tilpas og kom-»vi mener, at vi har et gen garanti givet, men vi Nycomeds guldæg, Pantoprazole, også kendt som kedet i mange år, og vi ser på nuværende tidspunkt. dukt, der har været på marfortable med udviklingen Protonix i USA, da den lancerede en kopi af mave- stærkt patent og vi føler os ver nødt til at revurdere om det som et ualmindeligt Det kan godt være, at vi blisårsmedicinen inden patentets udløb. En analyse fra den retssag, der er under vi kender og med den nuvæ- meget komfortable med fem minutter, men med det, investeringsbanken Lehman Brothers har tidligere B. Seidelin. kanske, så ser det fornuftigt opsejling,«siger Christian rende udvikling i det ameri- slået fast, at det kan skære over 6 mia. af salget i med en nettogæld på 4,3 Nycomed gik ind i 2008 ud,«siger han. USA, og effekterne mærkes mia. euro, hvilket svarer til allerede. mere end 32 mia. Medicinalvirksomhedens gæld På bare tre uger i januar mi- er BUSINESS 11 Royal Copenhagen lægger krisen bag sig Fremgang. Den kongelige hofleverandør overrasker positivt og forbedrer på både omsætning og indtjeningen i med rødder tilbage til 1775 lykkedes med sorteringsporcelæn både i egen butik og gennem isenkræmmere i Danmark. Den strategi en omfattende turn-around, som selskabets topchef frem til for få måneder siden fortsætter. DEAlflow: Der er ved at komme gang i kapitalfondshandlerne, vurderer Axcel-partnerne Mads Ryder stod i spidsen for.»ja, jeg mener godt, at vi kan sælge 2. sortering lykke i det Pedersen omfang, som og vi lars har gjort Thomassen. tidligere, foto: Erik Refner Per Christensen, Kasper Efter en række år i dyb krise er der godt nyt Billig produktion i Thailand uden at det skader vores image,«siger Lotte fra Royal Copenhagen. En af en de vigtigste veje til at forbedre indtjeningen har været at flytte stort set hele Wamberg. Salget stiger med 7,4 procent til 356 mio. kroner i 2012, og samtidig er overskuddet på produktionen fra Danmark til Thailand. Det Vigtig vækst i Asien den primære drift næsten fordoblet fra 30,6 har betydet massefyringer i Danmark, men For Royal Copenhagen har de to vigtigste mio. kroner i 2011 til 59,5 mio. kroner i til gengæld en markant billigere produktion. markeder i mange år været Japan og Danmark. Væksten i Danmark blev på 11 procent»de fleste af vores koncepter har klaret sig»havde vi ikke flyttet produktionen til godt globalt,«siger en tilfreds Lotte Wamberg, managing director hos Royal Copenha- dag,«siger Lotte Wamberg. Efter flere år med markant vækst er Sydkorea Thailand, tror jeg ikke, at vi ville eksistere i i 2012, mens den i Japan udgjorde 14 procent. gen. Hun overtog styrepinden, efter at Mads nu blevet det tredjestørste marked. Selv om mange forbrugere i den vestlige Ryder sagde op for få måneder siden. Det Selv om der er kommet nye ejere til, er der i verden stadig holder på pengene har Royal skete, efter at den finske værktøjsmager dag ingen planer om strategiændringer, lyder Copenhagen været i stand til at sætte blus på Fiskars købte virksomheden af den danske det fra Royal Copenhagens Lotte Wamberg. salget. Det er gået så godt for virksomheden, kapitalfond Axcel. Selskabet beskæftiger i dag 165 medarbejdere i Danmark, mens fabrikken i Thailand at ledelsen overgår sine egne forventninger. Royal Copenhagen har også måttet skære»den økonomiske udvikling i regnskabsåret 2012 overgik forventningerne til såvel har virksomheden valgt at sælge kridhvide Flora Danica-stel, hvilket udgør ganske få kraftigt i sortimentet under krisen. Tilmed nu har over ansatte. Kun det eksklusive omsætningsudvikling, indtjening og cash tallerkener uden den dyre blå porcelænsmaling for at have produkter, som en yngre skal blive ved med at blive produceret i Dan- procent af Royal Copenhagens omsætning, flow,«skriver ledelsen i årsrapporten, som netop er offentliggjort. kundegruppe har råd til at investere i. En mark. Royal Copenhagen lægger krisen bag Dermed er porcelænsvirksomheden anden løsning på krisen har været at sælge 2. sig. 41 0,5% 6,1% Alarmerende tal for virusangreb IT-sikkerhed som de skal tage langt mere alvorligt end for et par år siden,«siger Martin Grundtvig, der er chef for IBM s sikkerhedsgruppe i Danmark. Antallet af kendte virus steg sidste år med , viser en Ifølge Martin Grundtvig viser tallene, at samfundet gene- sikkerhedsrapport fra IBM. Den peger på en række alarmerende tal for truslerne blem, fordi så mange funktiorelt står over for et stort pro- mod IT-sikkerheden. ner i dag er afhængige af IT. Det samlede antal kendt virus er nu nået op på stre. De mange nye mobile Udsigterne for 2005 er dy- Samtidig har det vist sig, at 1 enheder, som f.eks. PDA er ud af 16 mail, som blev scannet for virus sidste år, inde- bluetooth og wifi, som sælger med mobiltelefoner i samt holdt en virus. Det er en fordobling i forhold til året før, ny virus-front med vira, spam rigtig godt herhjemme, er den men mange gange hyppigere, og andre sikkerhedstrusler. end for to år siden. Bluetooth og andre trådløse teknologier, som forbin- Hertil kommer de stigende problemer med vira, som er der mobile enheder, er udsat gemt i digitale billeder. Klikker man uforvarende på et som samtidig peger på et for- for hackerne nu, mener IBM, sådant tilsendt billede, risikerer man, at der slipper en orm men på nettet, phishing, som holdsvis nyt kriminelt fæno- eller en virus løs. Også spam kort fortalt går ud på, at kriminelle forsøger at få fingre i er stigende. IBM skønner, at 70 pct. af alle mail er spam. folks adgangskoder. Fænomenet steg 0 pct. i 2004, da Ifølge IBM forværres problemerne med IT-sikkerheden der blev konstateret 18 mio. markant, når det gælder mobiltelefoner og håndholdte til falske websider. , som indeholdt URL er computere og PDA er.»i IBM s sikkerhedsgruppe har vi gennem sidste år oplevet en efterspørgsel fra virksomheder, som vil have hjælp Executive search til at prioritere korrekt i forbindelse med investeringer i IT-sikkerhed. Virksomhederne er godt klar over, at ITsikkerheden er et problem, Solutions for a digital world. HANNOVER, GERMANY March 2005 The world s leading ICT event. World s largest ICT congress with more than corporate lectures (free of charge). THOMAS VOSS DEN SPÆDE START Thomas Voss var den første investeringsmedarbejder, som Christian Frigast ansatte. Han kom fra konsulentfirmaet Aarsøe Nielsen og fik til opgave at trawle mulige opkøbsemner igennem, så Axcel kunne komme i gang med at købe, udvikle og sælge virksomheder. I dag er Thomas Voss selvpensioneret fra en stilling som Group President for amerikanske Masco og sid- Lad verden forandre sig. der i bestyrelsen i en række virksomheder, herunder det Axcel-ejede selskab EXHAUSTO, hvor han er formand. Thomas Voss husker tydeligt den første tid hos Axcel. Uanset hvad der sker i verden, kan du være helt rolig med et Eurocard Gold ved hånden. eurocard.dkkonkurrence Selv om det kun er 20 år siden, tror jeg, man har svært ved at forestille sig, hvor meget der har ændret sig i forhold til i dag, hvor alt er blevet meget mere strømlinet. Vi startede med at leje et umøbleret kontor på Sankt Annæ Plads nr. 10. Herefter lånte vi en rød Børge Mogensen-sofa af udlejer. Vores arbejdsredskaber var en mobiltelefon, en kaffemaskine og en brugt SAAB, så vi kunne komme til Jylland. Internet havde vi ikke, så jeg sad med en stor og tung virksomhedsoversigt fra Greens, som jeg gik igennem fra ende til anden. Hver gang jeg fandt en interessant virksomhed, tog jeg en fotokopi og drøftede den med Christian. Hvis vi fandt, den var interessant, op til rekvirerede jeg regnskabet hos Erhvervs- og Vind Selskabsstyrelsen, og det kunne jo godt tage et par dage. I dag risikerer Eva Larsen ikke at skulle gå nøgen rundt i Madrids gader. Der tages forbehold for trykfejl. Der dækkes med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se forsikringsbetingelserne på eurocard.dk Jeg havde på forhånd sagt til Christian, at jeg kun ville blive et par år, for dengang var Axcel en meget lille organisation, og selv om det var spændende, ville jeg hellere arbejde i en produktionsvirksomhed. Heldigvis bød muligheden sig til, da Axcel investerede i den familieejede møbelvirksomhed, der senere blev til Tvilum-Scanbirk. Efter nogle år fulgte jeg med over hos køberen, som var den amerikanske børsnoterede byggekoncern Masco. På den måde fik den korte tid hos Axcel stor indflydelse på min videre karriere. 12 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13

15 Nordea, der dengang hed Unibank, var en af de første investorer i Axcel. Hvad der fik banken til at gå ind i dette nye forretningsområde, forklarer daværende bankdirektør Peter Schütze. denen og dens udfordringer PKA, FIH og Radiometer og Christian fra hans tid i banken. Derfor var der tillid til, at vi kunne løfte opgaven i fællesskab. Set i bakspejlet mener jeg, at Axcel har været god til at danne relationer rundt omkring i Danmark hos ejerledere det kan man se på de mange vellykkede investeringer, der er gennemført i de forløbne år. I 1994 havde Danmark været igennem en hård krise, hvor der var blevet luget ud blandt mange mindre virksomheder. Det gjorde ikke behovet for generationsskifter mindre, og de udfordringer, der opstår i virksomhederne, handler jo også ofte om både mangel på egenkapital og kompetence, og det er jo ikke en banks primære opgave. Der var brug for nytænkning med hensyn til, hvordan vi kunne understøtte generationsskifter, og som bank var det et godt tilbud til kunderne, at vi kunne henvise dem til en professionel partner, når generationsskifte kom på tale. Vi var nogle stykker, der kendte hinanden fra forretningsver- PETER SCHÜTZE FOUNDING FATHER Når jeg ser tilbage, synes jeg, det er fint, at Axcel er blevet ved det oprindelige udgangspunkt, som er mindre og mellemstore virksomheder omend man nok må sige, at virksomhederne er vokset noget i størrelse. I denne branche er big ikke nødvendigvis beautiful, og derfor skal Axcel heller ikke være ked af, at de ikke er på størrelse med EQT eller Nordic Capital. Fokus og performance må være det afgørende. REDIGERET AF pia RosEnGA ARD 4 Børsen VIRKSOMHEDER 04 Business Tirsdag den 15. december 2009 Kapitalfonde foran bølge 04 BERLINGSKE TIDENDE ONSDAG 10. JUNI 2009 Fondene risikerer at skulle rekonstruere mange af deres porteføljeselskaber, hvis de skal komme gennem krisen, mener internationale eksperter. Selv mener de danske fonde, at de er bedre rustede end resten af Europa Siderne er redigeret af Ellen Buhl BUSINESS Kapitalfonden Axcel Kapitalfonde AF LASSE FRIIS Kapitalfonden Axcels næststørste fond, der blandt andet har gulvproducenten Junckers og nationalklenodiet Royal Copenhagen i porteføljen, bløder. Selskabet Ellipse har netop afleveret et regnskab for 2008, der viser et underskud på 100 mio. kroner. Dermed har fondens virksomheder indtil nu tabt over en kvart milliard kroner. FAKTA AXCEL II-VIRKSOMHEDERS RESULTAT FØR SKAT Ellipse 2008: 2007: -100,6 mio. -53,7 mio. Royal Copenhagen 2008: -66,1 mio. 2007: 6,8 mio. Georg Jensen 2008: -43,7 mio. 2007: -3,5 mio. Junckers 2008: 2007: -57,5 mio. 21,8 mio. Vital Petfood har endnu ikke offentliggjort regnskab for Af Simon Bendtsen og Morten Johnsen producerer og sælger dyrefodder, har endnu ikke offentliggjort regnskab. re problemer med en af sine Samlet set betyder de største fonde. Axcel II, der mange underskudsgivende blandt andet ejer den tidli- selskaber, at Axcel IIs senegere så ombejlede gulvfabri- ste regnskab for 2008 viser et kant Junckers i Køge, har ind- dundrende underskud på 265 til videre haft et underskud mio. for hele koncernen. på over en kvart milliard i»at tiderne er hårde, er næppe noget, som er spesåledes har de fire af fon- cielt for Axcels selskaber. Vi dens fem virksomheder, der er i usikre tider og i samme indtil nu har sat deres un- situation som de fleste konhøjere netto rente- og derskrift på årsregnskabet kurrenter og kolleger. Som gebyrindtægter samt Max Bank for kriseåret 2008, samlet langsigtet ejer er det dog ikke væsentlige lavere tab og os til Mio. set præsteret et underskud noget, der får at ryste hensættelser på debitopå hele 268 mio. før skat på hånden, og vi har fuld tilrer betød, at Max Bank 155,1 142,9virksomheder Rente-gebyrindt. sidste år. lid til, at vores i Næstved kom ud af 24,5 Kursreguleringer Seneste skal komme 37,1 fornuftigt ud på 2004 med Axcel-selskab et re15,4 38,0 Tab og hensæt. med røde tal er medicovirk- den anden side,«lyder reakkordstort overskud før 57,0 51,0 Ord. res. f. skat somheden Ellipse, der blandt tionen fra Axcel-direktør 43,5 skat. Efter skat var reresultat efter skat 44,1 andet leverer laserudstyregenkapital Christian Frigast. 282,9 304,2 sultatet dog en anelse til medicinalbranchen. HerBalancesum 2.101, ,0 lavere end i 2003, da Reduktion og struktur lyder tabet på lidt over 100 banken kunne indkasfra Axcel mio. kroner, og selskabet til-indtj.regnskabet 1,45 II afpr. omkst. 1,38 sere en skattefri gevinst slutter sig dermed design- slører dog samtidig, at der på salget af aktier i klenodierne Royal Copen- er sket en kraftig tilpasning Totalkredit til Nykredit. hagen og Georg Jensen samt i fondens mange virksom»resultatet skal ses i lyset af, at Max Bank i 2004 har industrivirksomheden Junc- heder, så der er i dag er 430 afholdt betydelige omkostninger i forbindelse med etabkers, hvis regnskaber alle vi- færre medarbejdere i Axcels lering af den nye filial i Vordingborg og udvikling af det fem firmaer i fonden. ste en blodrød bundlinje. banebrydende cafe-koncept,«bemærkes det i årsregnchristian Frigast peger på, Den femte virksomhed i skabsmeddelelsen. Axcel II, Vital Petfood, der at 2008 har været et år, hvor FINANS FOTO: SCANPIX Kapitalfonden 28 Børsen Axcel har sto- Kapitalfondene løber ind i store problemer, hvis ikke snart økonomien forbedres. Flere af fondenes porteføljeselskaber er i takt med at den økonomiske krise trækker ud i så dårlig stand, at det mange steder kræver en helt ny forretningsmodel og Royal Copenhagen er en af de luksusvarevirksomheder, som danske kapitalfonde har mange af i deres porteføljer. Porcelænsproducenten er ejet af kapitalfonden Axcel. en omstrukturering af hele Foto: Steven Achiam virksomheden. De danske fonde mener selv, at de har gjort det bedre end de euro- Alix Partners og ansvarlige ler dreje nøglen om,«siger domssektoren, bilindustrien, cher, og at det snarere bliver muligvis komme op til overpæiske kollegaer, og at situ- for de skandinaviske aktivi- Michael Weyrich. produktionssektoren, luft- gælden, som vil skabe pro- fladen tidligere,«siger Jens Ifølge Alix Partners, der ty- fart og virksomheder med fo- blemer. Jens Harsaae, der er Harsaae. ationen ikke udvikler sig så teter. Han peger på, at den fi- pisk har rådgivet C20-virk- kus på luksusvarer, vurderer partner og leder af den dande danske kapitalfondes alvorligt som det tegner til i nansielle krise har nået et somheder og kapitalfonds- Alix Partners. De danske fon- ske afdeling af konsulent- brancheforening, DVCA, resten af Europa. I en stor international punkt, hvor den begrænse- ejede selskaber, er det især de har flere konjunkturføl- huset, peger på, at proble- mener, at de hjemmelige undersøgelse fra rådgiv- de adgang til kredit er ble- fondenes høje gæld, som vil somme selskaber, for eksem- merne primært opstår, hvis fonde står bedre rustet end ningsfirmaet Alix Partners vet kronisk. Ifølge Michael skabe problemer. pel Axcel, med modehuset virksomhederne ikke kan de andre i Europa.»Man har set ekstreme til- Noa Noa, Royal Copenha- overholde de såkaldte co»kigger vi ud over det skønner 100 eksperter, at Weyrich har mange kapitalantallet af kapitalfondseje- fondsejede selskaber forsøgt fælde i udlandet, hvor ka- gen, Georg Jensen og Junc- vernants, der er måltal, som danske landskab, kan vi ikselskaber kers. Polaris har Tøjeksper- virksomheden skal opfylde ke se tilsvarende tendenser, de virksomheder, hvor der at holde vanskelighederne pitalfondsejede er behov for rekonstrukti- fra døren i håbet om, at kre- er blevet overtaget af ban- ten, mens EQT sidder med for at undgå, at bankerne og det gælder hverken for reoner, vil blive fordoblet in- ditsituationen blev forbed- kerne, fordi virksomheden modekoncernen BTX Group. kan genforhandle deres lå- konstruktioner eller konkurser, «siger Jannick Nytoft, den for de næste 12 måne- ret. Men det er der kun me- ikke har været i stand til at IK Kapital Partners sidder på neaftaler. get få tegn på. tilbagebetale deres lån. Jeg Kwintet, der fremstiller aradm. direktør for DVCA. der. Onsdag 9. februar tror ikke, at det kommer til den Han peger på, at kapital»mange kapitalfondsejebejdstøj. Altor 2005 har konjunk- Stigende behov FINANS at blive så meget anderle- turfølsomme selskaber som fondene har formået at nedde selskaber har store ud- Tiden ved at løbe ud des i Danmark, og vi vil se de Aalborg Industries og Wrist»Vi forventer et stigende bringe gælden, inden krisen fordringer nu, hvor en del behov for restrukturering for alvor brød ud, og at gælindustrier er under stort»derfor er tiden ved at løbe danske banker spille en me- Group i porteføljen. pres. Det er et globalt fæno- ud for stort antal produkti- re aktiv rolle,«siger Michael Men konsulenthuset Bo- af porteføljeselskaber som den i forhold til indtjeninmen, så det er absolut no- onsvirksomheder, hvor det Weyrich. ston Consulting Group vur- af andre selskaber, men på gen faldt i både 2008 og førde hårdest ramte selska- derer, at kapitalfondene grund af gearing, governan- ste del af get, som også rammer de ganske enkelt vil blive et danske fonde,«siger Mi- spørgsmål om at restruktu- ber bliver dem, som er eks- herhjemme ikke er overeks- ce, covenants og ejerstruktur chael Weyrich, direktør i rere virksomhedens drift el- poneret mod bygge- og ejen- poneret mod cykliske bran- kan det blandt kapitalfonde» CHRISTIAN FRIGAST, direktør i Axcel BUSINESS OMXC20: 230,19 AFLÆST KL. 19:00 AFLÆST KL. 19:00-0,37% NASDAQ: 1.494,20-1,46% DOW JONES: 7.577,93 Max Bank, der før har heddet hvb bank og Haandværkerbanken, har i 2004 oplevet en stor vækst i både ind- og udlån samt garantier og det samlede forretningsomfang er nu oppe på næsten 5 mia. Samlet steg overskuddet før skat med 6 mio. til 57 mio. i forhold til 2003, mens bundlinjen blev reduceret med godt en halv mio. til 43,5 mio. For 2005 ventes der et overskud før kursreguleringer og skat på 27 mio. Ritzau ZZZ SKLOLSVRQZLQH FRP.$66,..(.83 )5$.21*(c5*$1*(1 04 Indland 2005 Château Haut Maillet Pomerol 2005 Barolo Marcenasco Renato Ratti 96 PTS WINE SPECTATOR 93 PTS WINE ENTHUSIAST Axcel har fokuseret på effektivisering og reduktion af omkostninger.»derfor har resultaterne været præget af restruktureringsomkostninger. Vi fortsætter arbejdet med de udviklingsplaner, vi har lagt for B.T. de respektive virksomheder er jo ikke letfordærvelige vaog med at tilpasse dem til en rer med»sidste salgsdato«, ny virkelighed i aktivt samar- men levende virksomheder PR FL. V12 FL. PR FL. V12 FL. PR FL. V12 FL. bejde med ledelserne,«siger med gode markedspositioner Christian Frigast, der afviser, og dygtige medarbejdere, vi at tvangssalg af virksom- har med at gøre. Vi arbejder hederne kan komme på tale. med den langsigtede udvik»hvorforåbent skullehus vi det? Det linghver af vores Vi på lagersalg dagvirksomheder. med gratis vinsmagning af 10 vine - se tiderne på vores web site. SPAR 50 SPAR ,95 Berlingske SOLENERGI PLACERET I SKYGGEN Solenergi lever en skyggetilværelse i Danmark, der slet ikke kan følge med udviklingen i udlandet. Side GIGANTKRAV MOD REVISORGIGANT PARKEN KLAR MED ÅRETS SCORE HVOR MANGE MISTEDE JOBBET I FEBRUAR 3. SEKTION TORSDAG SMUTVEJE UDEN OM NY SKAT Design-ikoner slås for livet Royal Copenhagen og Georg Jensen er kastet ud i en overlevelseskamp af finanskrisen, der rammer luksusproducenten hårdt. Kapitalfonden Axcel kan som ejer blive tvunget til at skyde et trecifret millionbeløb ind i designkoncernen Alt tyder på, at revisorgiganten KPMG vil blive afkrævet en milliardstor erstatning af de vrede kreditorer i svindelfirmaet IT Factory. Side 3 Direktøren har skrevet under på, at skolen ville betale den 57-årige knap 4 mio. for flysimulatoren, selv om begge tiltalte vidste, at den 57-årige ikke ejede simulatoren. Desuden har Undervisningsministeriet rejst erstatningskrav mod direktøren. Det omfattende rod i skolens økonomi blev afsløret i en række artikler i dagbladet Politiken for to år siden. Ritzau Danskerne glade for at investere Danskernes store interesse for at eje investeringsbeviser fortsætter i det nye år. Det viser nye tal fra Investeringsforeningsrådet. De flere end danskere, der ejer investeringsbeviser, fortsatte deres opsparing i januar, hvor nytegningen af beviser beløb sig til en samlet sum på omkring 10 mia. Dermed løb medlemmernes samlede formue i januar op i 536 mia., og det er ny rekord. Tendensen fra januar tages af formanden for Investeringsforeningsrådet, Nordea Invest-direktør Peter Hemme, som udtryk for, at danskernes interesse for investeringsbeviser fortsætter ufortrødent i det nye år.»medlemmerne kan glæde sig over, at den pæne udvikling fra 2004 er fortsat ind i Som branche tager vi del i denne glæde og noterer os samtidig, at interessen for at investere i investeringsforeninger fortsætter,«siger han i en kommentar. Sidste år havde foreningerne en fremgang i formuen fra 155 mia. til godt 518 mia. ved udgangen af året. Ritzau Theodor kan udvide aktiekapital Investeringsselskabet Theodor Ejendomsinvest har fået generalforsamlingens bemyndigelse til at kunne udvide aktiekapitalen med op til mio. nominelt af en eller flere omgange frem til udgangen af Det fremgår af referatet fra den ordinære generalforsamling tirsdag. Dermed er der mulighed for at forøge aktiekapitalen op til 30 gange den nuværende kapital, som er på 10 mio. nominelt. Størsteparten af aktierne ejes TH Uni Venture, som sidder på hele 81 pct. I forbindelse med halvårsregnskabet i august oplyste Theodor, at det var i færd med at undersøge mulighederne for ekspansion.»med den ekspertise og produktionskapacitet, der er til rådighed hos samarbejdspartnere, kan bestyrelsen se synergieffekter til andre virksomheder, hvortil der p.t. undersøges samarbejdsmulighederejerandele,«skrev selskabet fredag. RB-Børsen HUSEJERE VIL GÅ GLIP AF TILSKUD Boligejere er så ivrige efter at få del i statstil- skuddet til renovering af boligen, at der næppe vil være penge nok til alle ansøgere. Side Mindre risiko for flere Det er Danmarks Nationalbank, der har anbefalet, at den såkaldte refinansiering af fleks- og rentetilpasningslån, hvor disse lån får nye renter, spredes ud over en længere periode for dermed at mindske den»systemiske risiko«, som de kalder det. Med en systemisk risiko mener Danmarks Nationalbank, at et meget stort antal boligejere på samme tid risikerer at løbe ind i problemer, hvis hele refinansieringen finder sted på et uheldigt tidspunkt, hvor renten er meget høj, eller hvor obliga- Axcel tvinges på ny kurs Investorerne afskæres fra investeringsbeslutningerne i Axcels kommende milliardfond og det er helt i tråd med de internationale tendenser, der følges for at undgå pleje af særinteresser Dansk erhvervsliv til salg AF SØREN LINDING JAKOBSEN OG UFFE HANSEN Danmarks største kapitalfond, Axcel, er klar med sin tredje fond med et forventet kapitaltilsagn på 2,5 mia. til at købe endnu flere restruktureringsmodne virksomheder for. Men spillereglerne bliver helt anderledes end i de to første fonde fra 1994 og Efter 299,95 PR FL. V12 FL. Priser er kun gældende ved online-køb. Tilbud gælder til og med eller så længe lager haves. Besparelser udregnes i forhold til vinens 1-fl. pris. Forbehold for trykfejl. BRIEFING» BUSINESS.DK I DAG MOODY'S TROR IKKE PÅ DANSKE BANKER Det store kreditvurderingsbureau Moody's sænker vurderingen af de fem største banker, og det kan gøre det endnu dyrere for bankerne at låne den nødvendige kapital. Især er Moody's skeptisk over for islandsk-ejede FIH. Side 12 Fleks- og rentetilpasningslån kan fremover blive en lille smule billigere. I hvert fald arbejder realkreditten på at sprede refinansieringen af denne låneform ud over hele året, så den ikke klumpes sammen i december. Det kan muligvis give en lidt lavere rente på lån med variable renter, vurderer seniorøkonom i BRFkredit, Mikkel Høegh. flytte tidspunkt for refinansieringen væk fra december. Præcis hvordan den rullende refinansiering skal finde sted, er endnu ikke fastlagt endeligt. Men Mikkel Høegh siger, at der formentlig bliver tale om fire årlige auktioner, sådan som Nykredit allerede har i dag. De nye herremænd tionerne ikke kan afsættes af anden grund. Den risiko bliver mindre, hvis refinansieringen spredes ud over hele året. Til gengæld vokser risikoen for, at nogle rammer en uheldig periode. Men det vil i givet fald være en mindre gruppe, som rammes. Ved at sprede rentetilpasningen, kommer der også flere serier af obligationer. Det øger risikoen for»tynde serier«, som kan være svære Milliarder strømmer til nye danske kapitalfonde Nyrejste største private equity fonde i Danmark indenfor de seneste par år. Mio Forventning Kapitalfonde er blevet en af flere ejerformer i danske erhvervsliv. De er kommet for at blive. Efter en skæv entré med beskyldninger om lyssky metoder, udsugninger af danske virksomheder, nul skat og tårnhøje gevinster til topcheferne er billedet nu blevet mere nuanceret. Kapitalfonde er forskellige som virksomheder er forskellige. Berlingske Business sætter over de næste uger fokus på udviklingen i kapitalfondsejede virksomheder. Hvem er»the good guys«, og hvem er»the bad guys« Erhvervs- Industri invest Udvikling II Odin Polaris II FIHLD Axcel III Kilde: Egen research intenst pres fra nye potentielle investorer brydes de tætte bånd mellem investeringsfonden Axcels daglige ledelse og dele af dets kapitalmæssige bagland det vil sige, at investorerne mister al indflydelse, og dermed elimineres den indbyggede risiko for at kunne pleje særinteresser. Fremtidens investeringer vil blive besluttet og foretaget uafhængigt af de investorer, herunder ATP, FIH og PKA, der hidtil har haft sæde i bestyrelsen, som er det besluttende organ for nye virksomhedskøb. Axcel vælger således at følge bedste internationale standarder i den nye fond i modsætning til en anden stor dansk kapitalfond, Polaris, der nyligt lancerede endnu en fond. I Polaris nye fond fastholdes investeringsfællesskabet med Danske Bank-koncernen og A.P. Møller - Mærsk som bærende kræfter. Nødvendigt skifte Axcels kursskifte vurderes også at være en nødvendighed, hvis danske kapitalfonde skal gøre sig forhåbninger om at kunne tiltrække udenlandsk kapital.»det er en naturlig udvikling, at man tilpasser sig»best practice«i og med, at man gerne vil have internationale midler med i Axcel III,«siger Michael Rasmussen, bankdirektør i Nordea. Nordea har været med til at Kapitalfonde: Vind eller forsvind Tag en rask beslutning hvis du bliver syg»helt overordnet skal det jo være forretningsmæssigt rentabelt at investere i og drive virksomhed i Danmark. Det handler om at skabe et erhvervsklima, der gør det rentabelt. Det handler blandt andet om lavere omkostninger via skatte- og afgiftslettelser. Og vi vil gerne positivt overveje forslag, der kan give pensionsbranchen øget incitament til at investere i unoterede virksomheder.«kapitalmangel. Investeringsklimaet i Danmark er på frysepunktet, og udsigten til øget vækst i investeringerne i industrien er ringe. Det får toppen af dansk erhvervsliv til at efterlyse politisk handling. Den nye opgørelse viser, at der mellem 2003 og 2013 var en årlig realtvækst i investeringerne i industrien på -0,1 procent årligt. Til sammenligning var der en realvækst på Hjælp TIl InvEsTERInGER 2,8 procent årligt mellem 1966 og Globaliseringen og bedre adgang til god En dyb og historisk lang investeringstørke spreder sig blandt små og mellemstore dan- og billig arbejdskraft i udlandet er formentlig I en rapport udarbejdet af Copenhagen en stor del af forklaringen på, hvorfor inveske virksomheder i industrien. Economics for Axcelfuture er der en række Det viser en ny opgørelse fra Copenhagen steringerne i Danmark er bremset op. forslag, som kan fremme investeringsni»det er svært at forklare historien, mens Economics, der blev fremlagt fredag på en veauet i små og mellemstore virksomhekonference for toppolitikere og erhvervs- man står midt i den, men det var i den perioder. Blandt forslagene er: de, at danske virksomheder fandt ud af, hvor spidser arrangeret af kapitalfonden Axcel. Med tal, der går helt tilbage til 1966, doku- de kunne flytte deres produktion hen, og Mere aktive pensionskasser: Politimenterer Copenhagen Economics, at der hvor de fik det til at fungere i praksis,«siger kerne skal øge pensionsselskabernes ikke på noget tidspunkt har været en længere han. muligheder for at investere i mindre Først flyttede de store virksomheder investeringstørke end den, industrien befinselskaber blandt andet ved at justere deres produktion ud. Siden fulgte de mindre, der sig i nu. ejerskabsbegrænsninger og indføre»der er intet historisk fortilfælde for og mindre afdelinger blev også flyttet ud. skattemæssige eller andre begunstigel»det skete, fordi man ikke mistede prodenne investeringskrise, hvis vi ser på fremser for dem, der vil investere i landets stillingsvirksomhederne, som jo er dem, duktivitet ved at flytte afdelinger til Tjekkiet små virksomheder. der skal skabe reelle produktionsjob i Dan- eller Polen. Man kunne opretholde stort set Nedsættelse af en erhvervsskattemark,«siger økonom Martin Thelle, mana- samme arbejdsproduktivitet, og arbejdskommission: Politikerne bør overveje en kraften var betydeligt billigere,«siger Martin ging partner i Copenhagen Economics. nordisk model for kapitalbeskatning, der Omkring 1981 til 1984 og igen omkring Thelle. blandt andet skal indeholde reduktion»det er gradvist gået op for flere virksom1993 var væksten i investeringsniveauet også af aktieindkomst og udbyttebeskatning. lavt i industrien. Men dog ikke lavt så længe heder, hvilke konkurrencefordele der er ved. lørdag 22. marts 2008 at flytte produktionen,«siger han. som nu. Berlingske Mere erhvervsvenlige»bløde«ramder er ikke tegn på, at investerings»perioderne dengang tåler ingen sammevilkår: Politikerne bør overveje blandt menhæng med det, vi ser nu. Nu taler vi niveauet i Danmark kommer til at stige foreandet at reformere universiteternes om 20 Virksomheder kvartaler i streg, som hvor Georg investeringskapitalfonde. Jensenløbig. og Royal Copenhagen skal tilpasses taxametersystem og konsolidere den»ser man på erhvervsudlån og udstedelse niveauet har ligget lavt og fladt,«siger Martin nutidens markeder. kapitalfonden Axcel, nyeejeren, aktier og erhvervsobligationer, erer derklar offentlige forskningsindsats med færre Thelle. Der skal en større indtjening til,affør forskningsenheder med kritisk masse. ikke nogen stigning det eller umiddelbare til at sælge, og derfor kan det godt blive et længere bekendtskab endiførst antaget. Tilmed bør den offentlige indkøbspolitik Flytning af produktion tegn på, at erhvervsinvesteringerne vil reformeres. Investeringerne gik for alvor i stå omkring komme til at stige voldsomt de kommende Af Jens Chr. Hansen Selv om både smykkekoncernen Georg Jensen og porcelænsvirksomheden Royal Copenhagen har stjernestatus i designerkredse, så er billedet mere broget i den finansielle verden. Kapitalfonden Axcel har i nu syv år arbejdet benhårdt på at få genrejst de tidligere danske designerikoner, så der udover de visuelle indtryk også både er økonomi og fremtid i de to virksomheder. Foreløbig dog med begrænset succes. Flere års zig-zag kurs er nu afløst af et mere koncentreret fokus på virksomhedernes kerneområder. Og ejeren, Axcel, mener selv, at både Royal Copenhagen og Georg Jensen nu er kommet ind i den rigtige udvikling. Men der er endnu et stykke vej at gå, før de to virksomheder er modne til et videresalg.»både Georg Jensen og Royal Copenhagen er i dag i markant bedre stand, end da vi kom ind i Med et stærkt kundefokus, aktiv tilgang til markedet, større leveringssikkerhed. Brandet er blevet styrket, og vi har fået det unikke for begge virksomheder sat i centrum,«siger partner hos Axcel Nikolaj Vejlsgaard, som har fulgt de to investeringer siden Axcel købte i 2001.»Vi er tilfredse med udviklingen i begge selskaber, og vi synes selv, at vi har nået meget af det, vi satte os for, men i samme åndedrag skal det Fra 2003 til første halvår af 2007 kendte markedet kun én vej, og det var op. Mulighederne for at afhænde virksomheder via børsnoteringer var konstant gode, og kapitalfondene hav- at regeringen med vækstpakken fra foråret 2013 reducererede afgifter og selskabsskatten. Men opsvinget kommer til at lide under, at investeringerne stadig befinder sig på et lavt niveau. Det gælder både de direkte investeringer fra udlandet og de indenlandske investeringer i danske virksomheder fra eksempelvis institutionelle investorer. Af Ole Hall > fakta og Laurits Harmer Lassen 2008 og 2009, da den økonomiske afmatning spredte sig i Danmark. Men den økonomiske afmatning er kun en del af forklaringen på investeringstørken i industrien.»investeringsopbremsningen begyndte ikke med krisen. Den begyndte helt tilbage i 2003,«siger Martin Thelle. tre til fire kvartaler,«siger Martin Thelle. Konkurrencevnen er forbedret Alt er dog ikke negativt i den danske industri. Virksomhedernes konkurrenceevne er blevet forbedret på det seneste. Tilmed hjælper det på genopretningen af dansk økonomi, Skatte- og afgiftslttelser Danske erhvervsorganisationer og topchefer har længe slået til lyd for, at der er behov for løbende store skatte- og afgiftslettelser for at tiltrække flere investeringer. På fredagens lukkede konference, der var velbesøgt af spidser fra erhvervslivet og Folketinget, handlede en stor del af diskussionerne dog mere specifikt om, hvordan man kan øge pensionsbranchens incitament til at investere i mindre danske virksomheder.»der er et kæmpe potentiale i at få den danske pensionsbranche og andre aktører til at investere mere i små og mellemstore danske virksomheder (SMVer). Man kan forestille sig flere modeller for, at investeringer i SMVer bliver tilskyndet via skattesystemet, og man kan overveje, om pensionsbranchens investeringer skal reguleres lidt anderledes, så de får friere muligheder for at investere i mindre virksomheder,«siger koncernchef i Danfoss, Niels B. Christiansen. Både erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) og Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, understreger over for Berlingske Business, at de gerne vil gå videre med overvejelserne om regulering af pensionsbranchen.»jeg vil gerne se nærmere på alle konstruktive forslag til at få danske pensionskasser til at investere mere i mindre danske virksomheder,«siger Henrik Sass Larsen. Kilde:»VæKst og innovation i danske VirKsomheder - analyse og ForslagsKatalog.«rapporten er udarbejdet af Copenhagen economics For axcelfuture. efter successen med Musselmalet Mega-serierne. Royal Copenhagen har i dag en driftsindtjening (ebitda) på 63 mio. en indtjeningsmargin på 13 procent. Nikolaj Vejlsgaard vil ikke sætte måltal for, hvad der er en tilfredsstillende indtjeunderstreges, at der fortsat er dekredsen efterspørger. ning i de to selskaber, men noget at udvikle og forbedre. Det vidner de mange skift i både Royal Copenhagen og Det forventer vi vil ske de ejerkredsen, i direktionen og især Georg Jensen skal have i bestyrelserne om. kommende år,«siger han. forbedret deres indtjeningsi dag er de to tilbagevæprisen skal ned margin (ebitda), inden de to rende virksomheder i Royal selskaber hver for sig sælges Georg Jensen skal have gen- Scandinavia, Georg Jensen og videre. opfundet»arvesølvet«, og Royal Copenhagen, fuldstænopkøbet af Royal Scanden kælenhed for håndvær- dig adskilte og lever helt og dinavia designervirkket, som har været forankret holdent hver deres liv. De har somhederne høi Georg Jensens mere end 100»blot«den samme ejer. rer til blandt års historie inden for sølvdet er da også mest kapitalfonproduktion og skandinavisk sandsynligt, at de to den Axcels design. virksomheder blimest progeorg Jensen skal tilbage ver solgt videre blematiske til rødderne men altså til- hver for sig og opkøb. passet nutidens markeder. ikke som en paknormalt»det handler om at finde keløsning. Der er ejertide rigtige prispunkter. Georg er nemlig ingen den for en Jensens produkter var kom- synergier mellem kapitalfond met for højt op i pris,«som de to virksomheder. fire til syv partner og adm. direktør i Men den erkendelse år, men i Axcel Christian Frigast ud- har det altså taget syv dette tiltrykker det. år at nå til. fælde komet klart signal om at Georg Georg Jensen er mer Axcel Jensen skal bevæge sig»ned«den største af de to sandsynligvis på et billigere prisleje. virksomheder, men til at eje Royal Her skal man finde an- også den virksomhed, Copenhagen ledningen til, at topchefen i som endnu har en del og Georg Jensen Georg Jensen, Hans-Kristian spring fremad at forei omkring ti år. Højsgaard, fik sparket i 2007 tage, inden ejeren er Lykkes det for og blev erstattet af Ulrik Gar- tilfreds og finder tiden begge virksomhede Due. Højsgaard har i følge inde til at sælge den vider at forbedre indejeren satset alt for ensidigt dere. Der vil gå mindst et N Adm. direktør Jens tjeningen over de næste på eksklusive og dermed dyre til to år, inden det sker. Bjørn Andersen ser ingen år, kan både det royale produkter, og det er sket på porcelæn og designersmykbekostning af Georg Jensens Øget indtjening før salg tegn på markedsbedring. kerne vise sig at blive en hageorg Jensen har ellers taget stærke kerneprodukter. bil forretning for Axcel. Trods Det har rusket voldsomt et pænt hop fremad i indtransportkoncernen DSV da givet- de store udfordringer hen har ad leveret et skuffende i Georg Jensen i de senere tjeningen i 2007, mens om- Det er år, og ejerne har haft meget sætningen er hæmmet af, at vis også i det lys, beslutnin- vejen. regnskab for 2. kvartal i forberlingske Business har svært ved at finde sit fodfæ- Georg Jensen besluttede at gen om at producere smykhold til analytikernes forste. Det har taget længere tid lukke 13 butikker i ker på et lavere prisniveau gravet i tidligere regnskaber ventninger. I 2. kvartal omog fundet frem til følgende for både Georg Jensen og Ro- Samlet er der foretaget be- skal ses. satte DSV for 11,4 mia., Helt så store er kravene scenarie for den samlende yal Copenhagen at lægge ar- sparelser for 40 mio., og hvilket blev til et resultat før rogancen til side og tilpasse det er ikke mindst disse be- ikke til Royal Copenhagen, virksomhed Royal Scandinaskat på 576 mio. Analytisig de krav, som kunderne sparelser, der har resulteret der langt om længe ser ud til via: kerne ventede ifølge estimakoncernen blev i sin tid også den yngre del af kun- i et hop i driftsindtjeningen at have fundet sig selv, især ter indsamlet for Ritzau Finans af SME Direkt et salg på 11,7 mia. og et resultat på 588 mio. Resultatet før skat er faldet grundet fortsat svage markeder og hård konkurrence. Førstnævnte ventes ikke at ændre sig.»vi ser desværre ikke nogen positive tegn i markedet. Tværtimod har vi fundet det Smykkevirksomheden Pandora har meldt fra de oprindelige 7,2 mia. længere i nødvendigt at finjustere betyde ejerperioder Berlingske Research harud, at man de ingen grund til bekymredetopjusterer kan betyde, at Arkivfoto: Sisse Dupont omsætning til 8 mia. for mange kapitalfonde. skønnet for både sø- og luftspurgt en række advokater, de miner over de fremtidige der i nogle tilfælde fragt,«siger adm. direktør»exitmulighederne på børfrasalg af deres virksomhe- finanshuse og kapitalfonde Jens Bjørn Andersen. sen er ikke gode i øjeblikket. om fondenes muligheder for er lidt længere ejerder. DSV har sænket sine formen det betyder ikke nødat afhænde virksomheder. perioder, end det ventninger til markedsvækdårlige exitmuligheder vendigvis, at exitmulighe14 ud af 16 aktører vurdesten i luftfragt til 0 pct. fra rer, at exitmulighederne er oprindeligt har været derne er udtømt. For nogle Men det var dengang. tidligere 0-2 pct. og i søfragt virksomheder er der f.eks. I dag har faldende aktie- dårligere i år end de foregå(ebitda) fra 33 mio. i 2006 til 82 mio. i En marginindtjening på ni procent. Smykkevirksomheden skal op på en indtjening, der svarer til en ebitda-margin på procent. Forestiller man sig således, at Georg Jensen omsætter for én mia. om to år, skal indtjeningen hæves fra de nuværende 82 mio. til mellem 150 og 200 mio. En kraftig forbedring på et tidspunkt, hvor netop luksusvareforbruget i en række lande vurderes at have toppet. ERHVERV 3 Onsdag den 31. juli 2013 DSV-regnskab skuffede» Pandora sigter efter «8 mia. efter optur kurser og et stramt kreditmarked vendt situationen på hovedet, og muligheden for frasalg eller exits, som det kaldes er en reel bekymring for mange fonde. planlagt. ende. Danske Banks chef for fi- Ole Andersen, partner i EQT nansiering af virksomhedsovertagelser, Anne Eberhard, mener, at de vanskelige exit- usikkerheden om den makromuligheder på børsentror, ogat der økonomiske kan går mellemudvikling 12 og N Pandora er en god forretning, mener analytikere, der oven på gårsdagens opjustering forventer, at medejeren, Axcel, er ude i løbet af det kommende år. N Axcel vil ikke forholde sig til salgstanker. Uanset hvilken sygdom man bliver ramt af, er en hurtig behandling at foretrække. Det gælder både i forhold til helbredelse og til at blive sig selv igen. Tjek mulighederne for behandling uden ventetid på arresoedal.dk eller ring på MARTIN FLINK SQUAWS.DK Lars Løkke Rasmussen, formand for Venstre:»Det skal først og fremmest være mere attraktivt at investere i danske virksomheder. Derfor skal politikerne sænke skatter og afgifter, som gør det særligt dyrt at drive virksomhed i Danmark, og vi skal sammen sætte ind på de mange områder, hvor vi kan løfte produktiviteten. Og så skal politikerne gøre det mere attraktivt for private investorer at sætte penge i mindre og mellemstore virksomheder.«luksus. Den danske designerstolthed Georg Jensen er blevet fanget i en prisklemme. Produkterne blev ganske enkelt for eksklusive og for dyre. Nye produkter skal nu ned på et lavere prisniveau. Trods klare driftsmæssige forbedringer for både Georg Jensen og Royal Copenhagen tager det endnu et par år for ejeren, kapitalfonden Axcel, at gøre dem salgsmodne. EXIT. Kapitalfondenes forretningsmodeller baserer sig på midlertidigt ejerskab af virksomheder i typisk tre til syv år. Men kreditkrisen har gjort frasalg markant vanskeligere, fremhæver branchekendere. Køb billigt, sælg dyrt. Efter den devise har stribevis af kapitalfonde tjent styrtende med penge under de foregående års optur på aktiemarkedet Karsten Dybvad, administrerende direktør i Dansk Industri:»Vi bliver nødt til hele tiden at se på rammebetingelserne for danske virksomheder, og så skal vi se på, hvordan mindre virksomheder kan få mere ud af danskernes opsparing i pensionskasser. Man kan for eksempel tilskynde til flere investeringer i mindre virksomheder via skattesystemet, for eksempel via lavere PAL-beskatning (pensionsafkastskat, red.) for investeringer i mindre unoterede virksomheder.«kapitalfonde bliver nødt til at satse på Af Laurits Harmer Lassen DAGENS TEMA KLIMA Niels B. Christiansen, koncernchef i Danfoss:»Det er en naturlig følge af lavkonjunkturen, og vi skal nok se pæne stigninger i investeringerne igen. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at danske pensionskasser investerede mere i mindre danske virksomheder. Jeg vil gerne se nærmere på, om der er lovgivningsmæssige forhindringer for pensionsbranchens investeringer, der med fordel kan ændres.«georg Jensen skal tilbage Realkreditten er ved at forberede et tiltag, der i bedste fald kan gøre det billigere at optage lån med variable renter. Skoledirektør bedrog for 7 mio. SPAR ,95 Flekslån kan blive en anelse billigere»de senere år har vi set, at låne én million kroner. Det Bedrageri for 7 mio. af skatteborgernes penge. Det er, at renten er steget med 0,1 svarer til mellem 55 og 85 hvad den tidligere direktør for Luftfartsskolen står tiltalt til 0,15 procent i december, kroner om måneden efter for, når sagen mod ham indledes på torsdag i retten i fordi der på det tidspunkt har skat. Ikke det store men dog Tårnby. Udover den 44-årige tidligere direktør er også en været et meget stort udbud bedre end slet ingenting. 57-årig forretningsforbindelse, hvis navn er beskyttet af af obligationer, som skulle Det bliver dog kun nye lån, retten, tiltalt i sagen. sælges på ganske få dage. der optages efter midten af De to står tiltalt for mandatsvig af særlig grov beskafdenne ekstra rente som føl- 2010, som omfattes af de nye fenhed. I fællesskab har de misbrugt direktørens stilling ge af dette vil sandsynligvis regler for, hvornår lånene skal ved at overføre fra Luftfartsskolen til den 57forsvinde, hvis der kommer forsynes med en ny rente. årige hver eneste måned fra november 1998 til samme en rullende refinansiering,«boligejere, som allerede i måned I alt fik de to ifølge anklageskriftet trukket siger han. dag har et fleks- eller rentegodt 3 mio. ud af skolen på den konto. Sker det, kan det blive tilpasningslån, skal således De to er også tiltalt for at have bedraget skolen for anmellem og 1. kro- betale kroner i tingdre 4 mio. i en handel med en DC-10 flysimulator. ner billigere om året før skat, lysning til staten, hvis de vil Gastro SPAR ,95-1,07% CIBOR 12 MDR: 3,29% Af Lars Erik Skovgaard 2005 Château Cantemerle FOKUS BUSINESS Henrik Sass Larsen (S), erhvervs- og vækstminister: Siderne er redigeret af Lea Kirstine Gindin 2005 Lamothe-Cissac Cru Bourgeois L Værste investeringskrise i 50 år Minimale tab gav rekord-overskud Vi er og bliver ikke tvunget til at sælge dem. Vi forventer at gøre det, der skal til for at understøtte virksomhederne og deres udvikling, mens de er i vores ejerskab. L Ø R DAG 15. M A R T s SEKTION Hvordan løser vi investeringskrisen? Kapitalfonden Axcels exit af Pandora er ikke rykket længere væk oven på gårsdagens forventede opjustering. Her meldte smykkevirksomheden ud, at man opjusterer fra 7,2 mia. i omsætning til 8 mia., og det giver fornyet liv til spekulationerne om, hvornår fonden sælger de 26 pct. af aktierne, den sidder på.»det er svært at vide, og det er kun Axcel selv, der ved, om det bliver i det kommende eller næste kvartal. Men vi vil se flere aktiesalg fra Pandoras side, og det var vel også sæsonens mest forventede opjustering, efter de kom ud med et bragende godt 1. kvartalsregnskab, og det skulle gå grueligt galt for dem, hvis ikke der skulle komme en opjustering. Det ser rigtig fornuftigt ud,«mener Niels GranholmLeth, der er head of equity research i SEB. Han peger på, at selskabet det seneste halve år har haft en imponerende vækst i nye markeder, hvor der er stor efterspørgsel på produkterne. Forventningerne til et nyt armbåndskoncept, der lanceres i efteråret, er store pga. udsigten til succes i Asien. Den vurdering deler head of research i investeringsbanken Carnegie Lars Topholm også, om end han dog 24 måneder, før Axcel er helt ude af Pandora. Til gengæld mener han, at det nye mål om 8 mia. er for lavt.»de 7,2 mia. var helt åbenlyst for lavt, og vi regner med en årsomsætning på mellem 8,3 og 8,4 mia. Med de nye udmeldinger skal de kun nå 4,1 mia. i omsætning i næste halvår, og det er kun en vækst på 3 pct. i forhold til samme halvår sidste år. Og det var ovenikøbet negativt påvirket af deres program med at nedbringe varelagrene hos forhandlerne,«forklarer Lars Topholm. Hvis Pandora-aktien lever op til analytikerens vurdering, så kan aktiekursen lande i 290 ved årets udgang mod lidt over 220 i dag. Undervurderet kurs»derfor synes vi også, den er undervurderet, men dog kræver det, at de samtidigt leverer på andre parametre. Det handler om, at sølv- EN STOR BUTIK Pandoras historie Pandora blev introduceret på børsen i oktober 2010 og steg første dag fra introprisen på 210 til 263, svarende til en samlet værdi på lidt over 34 mia. Pandoras smykker sælges i mere end 65 lande fordelt på seks kontinenter via over forhandlere, herunder mere end 800 Pandorabrandede konceptbutikker. Selskabet blev stiftet i 1982 og har over medarbejdere, heraf i Thailand, hvor smykkerne fremstilles. til 2-3 pct. fra tidligere 2-4 pct. For road-divisionen er forventningen sænket til et fald på 1-2 pct. fra tidligere 0-2 pct. Stabilisering»Det dækker over den globale udvikling, og der er det klart, at Europa trækker ned. Så der er stadig en svag udvikling. Vi ser dog en stabilisering og føler ikke, at det bliver værre måned for måned,«siger Jens Bjørn Andersen. REGNSKAB DSV Kurs 150,10 E +3,7 pct. N Regnskab for DSV Tal i mio Omsætning (mia. 11,40 11,37 ) Driftsresultat Resultat før skat Resultat efter skat stadig gode muligheder for at finde en industriel køber,«siger hun. Ud over det vanskelige børsmarked besværes salget af virksomheder til andre 6HULH WU NQLQJ ka*hylqvwdijliw Sn HU IUDWUXNNHW Vi er meget glade for vores aktier. Christian Frigast, managing partner i Axcel priserne bliver på det niveau, vi har i dag, og hvis de kan nå 8,3 mia. i omsætning, og hvis de når de 175 nye butikker, der er målet, så mener jeg, at aktien er 290 værd,«tilføjer han. Hos Axcel ønsker managing partner Christian Frigast ikke at svare på, hvordan ønskekursen skal være, før Axcel sælger det hele.»det har vi ingen kommentarer til. Det eneste, jeg vil sige, er, at vi er meget glade for vores aktier og har stor tillid til virksomheden. Det er det, vi hele tiden har sagt,«siger han. En analytiker vurderer en kurs i slutningen af året på 290. Hvilke forventninger har I til slutkursen for i år?»ingen. Det afgør markedet.«7,4 mia. til Axcel Der er dog fortsat et stykke vej til niveauet fra børsintroduktionen i 2010, hvor kursen på første salgsdag eksploderede fra 210 til 263 Trods en god start på dagen med stigninger på omkring 5 pct. til kurs 225 og en omsætning på knap mio., så tabte aktien pusten til slut og lukkede i kurs 220,6 en stigning på ca. 3 pct. Den nuværende kurs svarer til en børsværdi på 28,7 mia., hvilket vil sende ca. 7,4 mia. til kapitalfondens investorer. Sammenligningsgrundlaget bliver dog bedre fra nu af, da der i 2012 kom en opbremsning efter sommerferien, noterer direktøren sig.»vi har et forsigtigt håb om, at der kommer lidt mere gang i virksomhedernes ordrer i andet halvår, så vi kan se en lille forbedring, men der er ingen store tegn på, at tingene bliver markant bedre. Desværre,«siger direktøren. Når den flygtige vækst vender tilbage, vil DSV dog være mere end parat til at drage fordel af den, siger Jens Bjørn Andersen.»Vi har kapacitet til at håndtere større mængder for vores kunder, umiddelbart når de får behov for det. Vi har fokuseret utroligt meget på arbejdsprocesser og ny it, så hvis mængderne skulle stige mere, end vi havde regnet med, kan vi kapere det. Trods det skuffende regnskab steg DSV-aktien med 3,7 pct. til kurs 150,10. ritzaufinans Varelotteriet `UbXVfi[g`chhYf]Yh 6HULH WU NQLQJ *HYLQVWDIJLIW Sn HU IUDWUXNNHW *HYLQVWHU Sn ORGVHGOHQV HQGHWDO RGVHGOHQV HQGHWDO 6LGHJHYLQVWHU 49 VWN NU VWN NU VWN NU 29 VWN NU VWN NU VWN NU *HYLQVWHU Sn KHOH ORGVHGGHOQXPPHUHW RGVHGOHQV QXPPHU 6LGHJHYLQVWHU %RQXVJHYLQVWHU WUXNNHW Sn ORGVHGOHQV VLGVWH FLIUH 16 VWN NU 41 VWN NU 8GHQ DQVYDU 39 VWN NU 70 VWN NU DOJ RJ IRUQ\HOVH WLO WU NQLQJ IUD WRUVGDJ G DXJXVW GHQ DQVYDU 13

16 Vores ejere trak Løgstør Rør igennem en meget svær periode, og vi er glade for, at de blev om bord og hjalp os med at gennemføre den europæiske konsolidering. Det gav flotte resultater. Preben Tolstrup, tidligere CEO i LOGSTOR I Udvalgte begivenheder i Axcels historie: AXCEL ETABLERES Axcel Industriinvestor (Axcel I) bliver etableret den 9. maj 1994 som et investeringsselskab (evergreen fond) med Christian Frigast som adm. direktør. Stifterne er Unibank, PKA, FIH, Radiometer og FIH s hollandske søsterbank, NIB. AXCEL I Axcel I etableres med 200 mio. i tilsagt kapital og opnår et kapitaltilsagn på i alt 1,1 mia. Axcel I investerer i 14 selskaber mellem 1994 og Adm. direktør Ejvind Sandal fra Politikens Hus er Axcels første formand. MONARFLEX Monarflex er den første familieejede virksomhed, Axcel investerer i. Den producerer armerede plastprodukter til bl.a. byggeri med fokus på Norden og England. Selskabet bliver solgt til Icopal i FLERE INVESTORER KIRKBI og ATP kommer til som investorer. TVILUM-SCANBIRK De to familieejede virksomheder Tvilum og Scanbirk bliver under Axcels ejerskab til Tvilum-Scanbirk, der bliver Europas største producent af saml selv-møbler. Selskabet bliver solgt til den amerikanske byggekoncern Masco i BENT PEDERSEN KIRKBI Bent Pedersen kom fra Nordea til LEGO s pengetank KIRKBI og kendte derfor Christian Frigast. Han har siden været involveret i Axcels bestyrelse og i arbejdet med køb og salg af virksomheder. I dag har Bent Pedersen trappet ned, men er fortsat tilknyttet Axcel. Christian Frigast havde en kort periode været ansat i det børsnoterede investeringsselskab Incentive, og der var bølgerne gået højt i den forholdsvis korte periode, han var ansat. Nu var ideen at skabe en investeringsenhed, der også kunne investere i jyske virksomheder, og det havde KIRKBI stor forståelse for navnlig i lyset af, at de fire første investorer alle var bredt anerkendt for deres seriøsitet. Derfor gik KIRKBI med som investor i Axcel I. Den første investering i Jylland var møbelvirksomheden Tvilum, som stod over for store udfordringer. Den skulle internationaliseres, og det lykkedes at få familien med som medinvestorer og til at acceptere, at der blev gennemført store forandringer. Det var en spændende tid, hvor vi som investorer var meget tættere på beslutningerne, end vi ser det i dag. Axcel I og II var organiseret som et aktieselskab, og hver gang Axcel kom med et investeringsforslag, skulle vi jo tage stilling til, om vi syntes, det var en god idé. Det syntes vi som regel, og derfor blev de første 200 mio. til over 1 mia. i løbet af de fem år, Axcel I investerede aktivt. Siden fulgte spændende investeringer, hvor jeg gerne vil fremhæve EskoArtwork, Glud & Marstrand og Icopal, som KIRKBI alle var involveret i på den ene eller anden måde. For KIRKBI har Axcel været en god samarbejdspartner, der både har leveret afkast og hjulpet os med at skaffe virksomheder et nyt hjem. 14 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13

17 HENRIK HEIDEBY FOUNDING FATHER, CEO I PFA OG INVESTOR Henrik Heideby var direktør i FIH i 1994 og var med til at undfange ideen om Axcel. Før tiden i FIH var Henrik Heideby i en periode direktør i Dansk Kapital Anlæg, der var blandt Danmarks første kapitalfonde. Det var Henrik Heideby, der insisterede på, at Christian Frigast skulle stå i spidsen for Axcel. Da jeg var direktør i FIH, arbejdede vi med langsigtede kreditter til mindre og mellemstore virksomheder. Derfor kunne vi godt se, at der manglede en organisation som Axcel, der kunne gå mere ind i selskaberne med kapital og kompetence, end vi selv kunne. Derfor blev vi enige med PKA og Nordea om, at det kunne være en idé at bygge sådan en organisation op. Nordea og Christian Frigast havde en rigtig god relation til Radiometer og virksomhedens ejer, Johan Schrøder, og han kunne også se et perspektiv i at investere i en kapitalfond. Efter Christians korte periode i Incentive var jeg i jævnlig kontakt med ham og kunne forstå, at han gerne ville stå i spidsen for den nye fond. På det tidspunkt havde den ikke noget navn, for begrebet Axcel, der skulle symbolisere acceleration, opstod først, da Christian siden satte sig sammen med Steffen Gulmann fra design- og brandingfirmaet Eleven Danes. Kort efter at Axcel var kommet til, besluttede Danske Bank sammen med A.P. Møller at stifte Polaris. Siden kom andre kapitalfonde til, og det har i høj grad været med til at professionalisere M&A-markedet i Danmark til stor gavn for erhvervsklimaet herhjemme. Jeg er glad for at have været med til at stifte Axcel, og der er ingen tvivl om, at Axcel har klaret sig fantastisk gennem årene. II LOGSTOR Markedet for fjernvarmerør er i 1999 præget af overkapacitet og faldende priser, da Axcel investerer i det daværende Løgstør Rør som en turnaround case. Konkurrenter bliver opkøbt, og omkostninger reduceres. I 2006 sælges LOG- STOR som den største europæiske rørproducent til kapitalfonden Montagu. KWINTET Axcel afnoterer Kansas-Wensas, der senere ændrer navn til Kwintet. Virksomheden bliver Europas største producent af arbejdstøj. Kwintet bliver i 2005 solgt til den svenske fond Industrikapital. AXCEL II Axcel II bliver etableret i 2000 i en aktieselskabsstruktur. Fonden får et kapitaltilsagn på 2,5 mia., en bredere investorbase og de første udenlandske investorer. Der bliver investeret i ni selskaber mellem 2000 og AALBORG INDUSTRIES Virksomheden købes ud af Lauritzen-koncernen. Under Axcels ejerskab bliver virksomhedens aktiviteter koncentreret om maritime kedelløsninger og worldwide services. Efter fem års ejerskab sælger Axcel Aalborg Industries som global markedsleder til kapitalfonden Altor. ICOPAL Icopal-koncernen er en af verdens førende producenter af tag- og fugtisoleringsmembraner, da den afnoteres i Virksomheden bliver solgt til Investcorp i GLUD & MARSTRAND Axcel køber emballagevirksomheden Glud & Marstrand af KIRKBI. I Axcels ejertid udvikles virksomheden fra at være en dansk virksomhed til at være en førende spiller i Skandinavien. Glud & Marstrand bliver i 2005 solgt til en hollandsk kapitalfond. ROYAL SCANDINAVIA Axcel køber Royal Scandinavia af Carlsberg. På dette tidspunkt består Royal Scandinavia af en lang række kunstindustrivirksomheder, herunder Georg Jensen og Royal Copenhagen. Siden bliver virksomhederne trimmet og fokuseret. Georg Jensen bliver solgt til Investcorp i 2012, og kort efter bliver Royal Copenhagen som den sidste virksomhed solgt til den finske virksomhed Fiskars. 9 May

18 JOHAN SCHRØDER FOUNDING FATHER OG INVESTOR Johan Schrøder overtog i 1984 industrivirksomheden Radiometer, som hans far, Carl Schrøder, var med til at grundlægge. Kort efter at Radiometer i 2004 blev solgt til den amerikanske teknologikoncern Danaher, trådte Johan Schrøder ind som formand for Axcel. Han var desuden fra 2001 til 2005 formand for Dansk Industri. Den grundlæggende idé med Axcel var at gøre det nemmere at foretage generationsskifter i virksomheder. Jeg havde selv prøvet at overtage kontrollen i Radiometer og vidste derfor, hvor svært det var. Derfor var der behov for en organisation som Axcel, som kunne gøre markedet for virksomhedshandler mere professionelt. Navnlig var der et stort behov for at gennemføre generationsskifter i en række jyske virksomheder, som eksempelvis det børsnoterede Incentive havde haft knap så meget fokus på. Hidtil havde det været sådan, at pensionsselskaberne havde opkøbt en lang række selskaber, men det var jo tydeligt, at det ikke var deres kernekompetence, og at der var risiko for, at de kunne blive stedmoderligt behandlet. For bankerne var det også en udfordring, at de indimellem manglede et sted at placere de selskaber, de af forskellige årsager blev involveret i, og derfor var der interesse for at finde nye ejerskabsmodeller. Min egen holdning var, at det var vigtigt, at Axcel ikke bare skulle være en profitorienteret enhed, der blot skulle købe og sælge selskaber, som når man handler aktier. Man skulle gå ind i virksomhederne som ansvarlige ejere og også tilføre dem nye kompetencer. III NETTEST NetTest, der bliver købt ud af GN-koncernen, laver udstyr til test af virksomheders kommunikationsnetværk. Axcel overtager NetTest i 2003 på et tidspunkt, hvor virksomheden giver store tab. Efter en succesrig turnaround bliver selskabet solgt til den japanske konkurrent Anritsu. VEST-WOOD Axcel afnoterer i 2002 i samarbejde med en række samarbejdspartnere dørvirksomheden Vest-Wood, der fire år senere som europæisk markedsleder bliver solgt til den amerikanske konkurrent Jeld-Wen. Undervejs øger Vest- Wood sin omsætning og indtjening betydeligt. NY FORMAND FOR AXCEL Den tidligere CEO for Radiometer, Johan Schrøder, tiltræder som formand for Axcel i tilknytning til etableringen af Axcel III. AXCEL III Axcel III bliver rejst i 2005 som et 400 mio. euro standard private equity-kommanditselskab med fokus på det danske og svenske mid-market. Fonden får en række nye udenlandske investorer og investerer i 11 selskaber mellem 2005 og ESKOARTWORK EskoArtwork bliver på sin udviklingsrejse verdens førende inden for emballagesoftware-services og løsninger til emballageindustrien. I 2011 bliver virksomheden solgt til den amerikanske industrivirksomhed Danaher. AXCEL ETABLERER SIG I SVERIGE Axcel åbner kontor i Stockholm. Året efter foretager Axcel sin første svenske investering i Driconeq, der producerer borerør. Siden bliver der foretaget yderligere fem investeringer. Axcel er en engageret ejer, som har bred erfaring med at videreudvikle danske industrivirksomheder, både hvad angår optimering af produktionen, organisk vækst og opkøb. Karsten Larsen, CEO, Cimbria 16 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13

19 VILHELM SUNDSTRÖM SVERIGESCHEF Vilhelm Sundström startede hos Axcel i sommeren 2006 som den første ansatte i Sverige. Han kom fra en stilling som nordisk M&A-ansvarlig hos Merrill Lynch og havde tidligere været hos Morgan Stanley og Nordic Capital. I dag er Vilhelm Sundström ansvarlig for seks professionelle investeringsmedarbejdere på Axcels kontor i Stockholm, som indtil nu har gennemført seks investeringer. Det var en spændende mulighed for mig at være med til at etablere Axcel i Sverige. Der var gode muligheder for at opdyrke det svenske mid-market, fordi fonde som EQT, Nordic Capital og Industri Kapital allerede dengang havde vokset sig meget store. Samtidig kunne jeg se ideen i at udnytte synergier på tværs af Sverige og Danmark og arbejde i et større marked. Set retrospektivt var markedet glohedt i 2006, og at vi kort efter løb ind i en historisk finanskrise, der siden førte til recession, gjorde ikke vores opstart nemmere. Men vores mål er at gennemføre én investering om året, og det har vi i det store og hele også opnået. Jeg tror, at vi efter krisen får nogle gode vintage-år, hvilket kan bidrage til, at nogle af de investeringer, vi har gennemført fra 2009 og frem, kan gå hen og blive rigtig gode. Vores logistikvirksomhed LGT udvikler sig fornuftigt, og vi har også fået skabt en spændende forretning i teleleverandøren Netel gennem solide opkøb. Endelig er tagdækningsvirksomheden Nordic Waterproofing ved at placere sig solidt på det nordiske marked. Efter at Lars Österberg (tidligere Triton) er kommet om bord som ny partner her i Stockholm, har vi fået tilført en meget erfaren private equity-kompetence, og vi er også godt integreret med Axcel i København, således at vi som hold arbejder på tværs af landegrænser. Det giver et godt afsæt for de kommende år. IV HUSCOMPAGNIET HusCompagniet, der i dag er Danmarks største leverandør af enfamilieshuse, bestod oprindeligt af to familieejede virksomheder, som blev lagt sammen og udviklet. I 2011 bliver selskabet solgt til den norske fond FSN Capital. DVCA Axcel er primus motor i at udvikle DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse. PANDORA Axcel erhverver majoriteten i den familieejede virksomhed PANDORA og udvikler virksomheden, så den kan børsnoteres i 2010 med en markedsværdi på 27 mia. Axcel har i april 2014 en ejerandel på ca. 10%, og selskabet har en markedsværdi på godt 45 mia. NY FORMAND FOR AXCEL CEO Niels B. Christiansen fra Danfoss tiltræder som formand for Axcels Industrial Board. AXCEL IV Axcel IV bliver rejst i 2011 med knap mio. euro i kapitaltilsagn med fortsat fokus på det danske og svenske midmarket. Ca. 40% af kapitalen kommer fra udenlandske investorer. Fonden har hidtil investeret i otte virksomheder. EJVIND SANDAL DEN FØRSTE BESTYRELSES- FORMAND Advokat Ejvind Sandal blev Axcels første bestyrelsesformand ved starten i 1994 og var på daværende tidspunkt adm. direktør i Politikens Hus. Som bestyrelsesformand i en række virksomheder, herunder Vestas, kunne han se behovet for at have et hyttefad for virksomheder, hvor de kunne tage ophold, hvis der var behov for det. Og det var der i stigende omfang i starten af 1990 erne. Ejvind Sandal var formand for Axcel indtil Jeg havde i nogen tid overvejet forskellige modeller for, hvordan man kunne skabe et sted, hvor herreløse virksomheder kunne udvikle sig under dansk ejerskab. Navnlig var der tydeligvis brancher, der var stærkt udfordret, som eksempelvis møbelbranchen, hvor Axcel jo senere gik ind, bl.a. via investeringen i Tvilum. Der var en tendens til, at udenlandske aktører i stigende omfang gik ind i danske virksomheder, og at der manglede et dansk alternativ. Samtidig kunne jeg se, at der manglede kompetente bestyrelsesfolk i de mellemstore danske virksomheder, for strategiske fornyelser og nødvendige omstruktureringer kan i praksis sjældent bæres igennem uden erfarne folk. Men problemet var, at mange ejerledere blev siddende for længe i deres virksomheder, fordi der var for få muligheder for at gennemføre generationsskifter, og fordi bestyrelsesarbejdet ikke var attraktivt nok hverken hvad angår indhold eller aflønning. Det problem løste vi med Axcel, der jo kunne gennemføre generationsskifter og samtidig bruge folk med ledelsesog brancheerfaring i sine bestyrelser. I dag kan man se, at der sidder rigtig mange dygtige folk i kapitalfondsejede virksomheder, som virksomhederne nyder stor gavn af. 17

20 CIMBRIA Den første investering i Axcel IV er en af verdens førende producenter af udstyr og proceslinjer til forarbejdning, håndtering og opbevaring af korn og såsæd. Efter knap to års ejerskab med betydelig vækst erhverver den europæiske kapitalfond Silverfleet Cimbria. AXCELFUTURE ETABLERES Axcels investeringsmedarbejdere går sammen om at etablere Axcelfuture via egne midler. Axcelfuture arbejder for et bedre investeringsklima i Danmark og har siden udgivet rapporter og afholdt konferencer, som har medvirket til at sætte investeringsklimaet i Danmark højere på dagsordenen. AXCEL INVESTERER I IT-VIRKSOMHEDEN EG Axcel køber ERP-løsningshuset EG af Nordic Capital, hvilket finansieres ved at udstede erhvervsobligationer for ca. 900 mio. NIKOLAJ VEJLSGAARD PARTNER HOS AXCEL Nikolaj Vejlsgaard kom fra en stilling i Superfoskoncernen, da han tiltrådte hos Axcel i Stillingsbetegnelsen, som i sin tid vakte hans interesse, var forretningsorienteret analysemedarbejder. I dag er Nikolaj Vejlsgaard partner hos Axcel og har bl.a. arbejdet med PANDORA, Royal Copenhagen, Georg Jensen og Junckers. Da jeg startede, var vi seks medarbejdere, og i dag er vi mere end 30. Sjovt nok havde vi også seks investorer, og også der har vi dag mere end 30. Dengang var investorerne aktionærer, der sad med omkring bordet, når vi skulle træffe beslutninger, mens vi i dag har et set-up, der ligner det, man ser i de fleste andre kapitalfonde, hvor investorerne faktisk foretrækker at overlade beslutningsansvaret til os. Og dem er der jo siden kommet en del flere af. Derfor bliver virksomhedshandler i dag ofte indgået i såkaldt strukturerede processer, hvor vi konkurrerer mod andre købere om virksomheder, som vi dengang blot kunne tage en dialog med direkte og derefter indgå en handel om. Tidligere kunne vi også flyve under radaren, hvor vi i dag er langt mere eksponeret. Det har gjort det nødvendigt med mere selvregulering, men alligevel ser vi også tendenser til en offentlig reguleringstsunami, som vi kæmper med. Igennem årene har vi været igennem flere konjunkturforløb, som i høj grad har sat deres præg på vores virksomheder. Vi har også stiftet bekendtskab med et hav af brancher fra stålindustri og byggematerialer til kunstindustri, detail, byggeri, forbrugsgoder, services og meget mere. Vi har været med til at skabe organisk ekspansion, men også vækst gennem opkøb, fokusering, forbedring og indimellem et par turnarounds. Der er meget lille mobilitet ud af branchen og jeg forstår godt hvorfor. Man lever under et betydeligt pres for netop at skabe afkast gennem vækst i virksomhederne, men det passer godt til min mentalitet og giver mig energi til forhåbentlig at fortsætte mange år endnu. 18 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13

Fakta om kapitalfonde i Danmark

Fakta om kapitalfonde i Danmark Fakta om kapitalfonde i Danmark Kapitalfondene har været omgærdet af mange myter, men fakta er, at: Der skabes arbejdspladser højere beskæftigelse god medarbejdertilfredshed En samfundsøkonomisk gevinst

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014 Stærkt M&A-marked i i 2013 og positive forventninger til 2014 Johannes Vasehus Sørensen Managing Partner Corporate Finance Uffe Ambjørn Director Corporate Finance Resumé Det danske M&A-marked har været

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt Kapitalfonde i Danmark Christian Frigast, Axcel, 7. december 2006 Agenda Fakta om kapitalfonde Hvordan skaber kapitalfonde værdi Et eksempel Myter og

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen Pressemeddelelse 13. juli 213 Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen En aktuel analyse af de første 7.5 212-regnskaber fra danske byggevirksomheder viser en markant indtjeningsfremgang på næsten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen 2016 Bilag 1

Kandidater til bestyrelsen 2016 Bilag 1 Kandidater til bestyrelsen 2016 Bilag 1 Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr.: 27 49 26 49 Sankt Annæ Plads 3 1250 København K T: 33 33 93 33 F: 33 33 96 66 E: danmarks@skibskredit.dk www.skibskredit.dk Anders

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Ingen garati for den danske model

Ingen garati for den danske model Vejlegårdssagen: Ingen garati for den danske model Investering Sådan tjener daytrader en million om året Nu vil jeg kun lave en million om året Et aktiemarked i modvind er ingen hindring for at tjene en

Læs mere

Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30.

Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30. Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30. [DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at komme og give mit besyv med på dansk aktionærforenings årsdag. Man

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Lær af de bedste Budskab 1 Det er hårdt arbejde at blive gazelle i 2012 Budskab 2 Lær af de bedste - Hvordan bliver man unik? Budskab 3 Alvorlige alarmsignaler

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Redigering Layout Mandag

Redigering Layout Mandag 4 investor Redigering Nicolaj Vorre Layout Julie Hugger Petersen Mandag den 4. februar 2013 Christian og Henrik Tiedemann er søn og far, men også krafterne bag den uafhængige investeringsforening Independent

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit A/S

Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit A/S Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K 28. september 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15, 2016 Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut

Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut MANDAG 12. OKTOBER NR. 196 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut Per Jørgensen har som aktiechef i Investering

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Deltaq gør det nu muligt for alle at investere direkte i et børsnoteret dansk selskab, der er indrettet og arbejder på samme måde som kapitalfonde.

Deltaq gør det nu muligt for alle at investere direkte i et børsnoteret dansk selskab, der er indrettet og arbejder på samme måde som kapitalfonde. Børsnotering 2007 02 Deltaq Deltaq gør det nu muligt for alle at investere direkte i et børsnoteret dansk selskab, der er indrettet og arbejder på samme måde som kapitalfonde. Det er Deltaqs mission at

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere