trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen 2011-2014 Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten"

Transkript

1 trends for byggebranchen MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 Kig ind på stand A-15 og få mere at vide om rapporten

2 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Statistik side 4-2 Top 1 projekter 213 side Top 1 aktører 213 side Top 1 bygherretyper 213 side Planlagte projekter side Prognose for 214 side Forventede top 1 projekter 214 side Forventede top 1 aktører 214 side Datagrundlag side 49 Om CRM-Byggefakta A/S side 5-52 Kontaktpersoner side 54 CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 2

3 DE SKARPESTE FAKTA OM BYGGERIET I DANMARK STATISTIK OG PROGNOSER BASERET PÅ 1. DATAINDSAMLINGER FRA OVER 13. BYGGEPROJEKTER Velkommen til den årlige rapport med statistikker over aktiviteten i dansk byggeri samt prognoser for udviklingen i 214. CRM-Byggefakta, der har 5 ansatte, har i mere end 2 år indsamlet og videreformidlet detaljerede informationer om bygge- og anlægsprojekter landet over. De registreres og opsamles i markedets mest avancerede database, Parabyg. Samtidig udnyttes informationerne hver dag som vigtige leads i salgsarbejdet hos byggeriets aktører: Arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndværkere og leverandører af materialer. Største og mest massive datagrundlag Rapporten er baseret på en massiv datamængde om 13. byggeprojekter i Danmark. CRM-Byggefaktas research afdeling har for hvert projekt foretaget op mod 1 henvendelser, fordi vi starter dataindsamlingen allerede i et projekts indledende fase. Det betyder, at der samlet set er gennemført ca. 1. telefoninterviews for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Jeg ønsker dig god læselyst. Hvor er markedet på vej hen? Resultatet er, at CRM-Byggefakta har opbygget en omfattende historisk viden om aktiviteten på det danske bygge- og anlægsmarked. Denne historiskstatistiske viden har vi analyseret og sammenfattet i første del af den rapport, du nu holder i hånden. I anden del af rapporten har vi analyseret data om planlagte byggeprojekter, der endnu ikke er påbegyndt og udarbejdet prognoser for 214. Analysen koncentrerer sig hovedlinjerne: Hvor kommer markedet fra og hvor er det på vej hen i det kommende år? Vi bryder tallene ned på regioner, byggeriets hovedgrupper, bygherretyper samt på entrepriseformer. Og vi er klar til at levere dig endnu mere statistisk materiale, hvis du har brug for at gå yderligere ned i detaljen eller lægge andre snit. Jens Slott Johansen Adm. direktør CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 3

4 statistik

5 regioner sammenlignet Statistik realiserede byggeprojekter for 211, 212 & * Alle tal i mio. kr Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Syddanmark Sjælland Realiseret 211 Realiseret 212 Realiseret 213 Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 5

6 hele landet/regioner Statistik Hele landet Hele landet % Ændring Efter en lille nedgang i 212, ser vi i 213 at byggeaktiviteten er tilbage på samme niveau som i 211. Opgangen i 213 bliver bl.a. båret af store projekter som f.eks. Amager Bakke, DNU, Psykiatrisygehuset i Slagelse samt Carlsberg-byen. Alene Amager Bakke har et budget på 3,5 mia. kr., hvilket nogenlunde matcher stigningen vi ser fra 212 til 213. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at vi regner med at hele budgetsummen udløses ved starten af udførelsesfasen, også selvom at f.eks. malerentreprisen først påbegyndes sent i processen. I 212 påbegyndtes færre superprojekter - projekter med budget på over 1 mia. kr. - og da de store projekter vejer tungt, når vi ser på byggebudgetterne, giver det naturligvis også en effekt i forhold til den samlede aktivitet. Region Hovedstaden Region Hovedstaden % Ændring % * 33 % * 41 % * Region Hovedstaden oplever fremgang ift. både 211 og 212. I 213 var det især projekter som Amager Bakke og Carlsberg-byen, der var medvirkende årsag til den stigende aktivitet. Tilsammen er de to projekter budgetteret til ca. 4,8 mia. kr., hvilket fint matcher den øgede aktivitet i regionen i 213. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 6

7 regioner Statistik Region Sjælland Region Sjælland % Ændring % * 17 % * 12 % * I 212 var det især 2 projekter, der rykkede i Region Sjælland, nemlig Statsfængslet på Nordfalster og det store vejanlægsprojekt mellem Lejre og Vipperød. Tilsammen udgjorde de to projekters budgetter 2,6 mia. kr. I 213 så vi kun ét projekt i regionen på mere end 1 mia. kr., Psykiatrisygehuset i Slagelse, der var budgetteret til 1,2 mia. kr. Resten af nedgangen kan forklares med en generel nedgang i aktiviteten i regionen. Region Syddanmark Region Syddanmark % Ændring % * 15 % * 18 % * Region Syddanmarks største projekt med start i 212 var Danish Crown-slagteriet i Holsted, der var budgetteret til 5 mio. kr. Til sammenligning var regionens største projekt i 213 den ny olieterminal i Fredericia, der var budgetteret til ca. 1 mia. kr. Generelt er 213 også kendetegnet ved både flere og større projekter i regionen, så aktiviteten er med andre ord stigende. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 7

8 regioner Statistik Region Midtjylland Region Midtjylland % Ændring % * 2 % * 23 % * Region Midtjylland oplevede en mindre nedgang i aktiviteten i 212, men i 213 er regionen næsten tilbage på niveau med 211. Både større og flere projekter har bidraget til den øgede aktivitet - sammenlignet med 212 er der igangsat 182 flere projekter i 213, og de største projekter i 213 udgør tilsammen et væsentligt større budget end i 212. Det helt store projekt i Regionen i disse år - Det Ny Universitetshospital i Aarhus (DNU) - påbegyndtes ganske vist med første etape i 212, men de følgende etaper slog først igennem for alvor i 213. Region Nordjylland Region Nordjylland % Ændring % * 15 % * 6 % * Region Nordjylland oplevede i 213 en halvering af aktiviteten i byggeriet. Begge årene var især præget af boligprojekter, nybyggerier såvel som renoveringsprojekter, men ser vi på budgetter, var der i projekter over 1 mio. kr. i regionen, mod blot 4 i 213. Samtidig oplevede regionen et fald i antallet af projekter, som alt i alt tegner billedet af en kraftig vigende tendens i regionen. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 8

9 hovedgrupper Statistik Fordeling på hovedgrupper Fordeling på hovedgrupper Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, Butik, kontor, kultur & hotel lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Energi og renovation Anlæg Når vi ser på fordelingen hovedgrupper, er tendensen i 213 overordnet set, at størsteparten af hovedgrupperne er tilbage på niveau med 211. Der er dog forskel på til hvilken side der har været udsvingning i mellemåret 212, ligesom der er et par af hovedgrupperne, der skiller sig ud. Hovedgruppe: Boliger - Huse Hovedgruppe: og lejligheder Boliger - Huse og lejligheder % Ændring % * 24 % * 2 % * Boligerne lavede et mindre peak i 212, men er i 213 tilbage på niveau med blev holdt oppe af en række større renoveringer i den almene boligsektor, hvilket har bidraget til en øget aktivitet indenfor hovedgruppen. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 9

10 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel % Ændring Mio. kr % * 5 % * 7 % * I 211 blev aktiviteten i hovedgruppen Sport, Fritid, Kultur & Hotel især stimuleret af det store multimediebibliotek på Aarhus havn, der blev igangsat dette år med et budget på lige under 2 mia. kr. 212 var til gengæld ikke et år med de helt store projekter, men var snarere kendetegnet ved renoveringer, ombygninger og en del mindre projekter. I 213 er det projekter som Copenhagen Arena i Ørestad, der er med til at bringe hovedgruppen tilbage på 211-niveau. Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport % Ændring % * 19 % * 17 % * Hovedgruppen Butik, Kontor, Lager, Industri & Transport har været støt faldende siden 211, hvor især påbegyndelsen af stationsbygningerne ifbm. den københavnske Cityring vejede tungt med et budget på hele 4,5 mia. kr. Til sammenligning udgør de samlede budgetter for de 5 største projekter i hhv. 212 og -13 kun ca. halvdelen af Cityringens budget, og faldet skal ses i lyset af dette. Ser vi bort fra Cityringens stationsbyggerier, er der reelt tale om en stigning fra 211 til -13. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 1

11 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning % Ændring % * 17 % * 13 % * Indenfor hovedgruppen Skoler, Uddannelse & Forskning var vi i 213 tilbage på niveauet fra 211, efter at Mærsk Bygningen, som den store udvidelse af Panum Instituttet er døbt, i 212 trak niveauet op med mere end 1,3 mia. kr., og uden dette projekt havde 212 i langt højere grad mindet om de omkringliggende år. I 213 var der derimod et slående fravær af de helt store projekter - til gengæld var der mange mindre projekter indenfor denne hovedgruppe, og det er disse, der tilsammen sikrer at aktiviteten når et niveau der minder om de foregående år. Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet % Ændring % * 13 % * 13 % * Udsvingene i hovedgruppen Sundheds- & Socialvæsnet er af relativ lille karakter, og holder sig indenfor 1 mia. kr. Der var i 212 et mindre dyk i aktiviteten sammenlignet med 211 på trods af, at de første etaper af Det Ny Universitetshospital i Aarhus igangsattes dette år. Til gengæld slår DNU igennem med fuld kraft i 213, hvor de følgende etaper er igangsat med et samlet budget på mere end 2,5 mia. kr. Også Psykiatrisygehuset i Slagelse var med sit budget på 1,2 mia. kr. med til at løfte 213 inden for denne hovedgruppe. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 11

12 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Offentlige bygninger - politi, militæret & beredskabstjenester Hovedgruppe: Off. bygn. politi, militæret & beredskabst % Ændring % * 4 % * 1 % * Hovedgruppen er traditionelt blandt de mindste, og levede i 213 fuldt op til rollen med det laveste niveau i 3 år. Dog bør det nævnes, at med opførelsen af Statsfængslet på Nordfalster i 212 med et budget på 1,3 mia. kr., sker faldet med afsæt i et aktivitetsniveau der må anses for højere end normalt. I 213 er der fravær af de helt store projekter, og selvom der er flere enkeltprojekter i 213 end i de to foregående år, er det projekter af langt mindre karakter, med opførelsen af Egedal Rådhus til 231 mio. kr. som det markant største. Hovedgruppe: Energi og renovation Hovedgruppe: Energi og renovation % Ændring % * % * 11 % * Hovedgruppen Energi & Renovation er traditionelt blandt de mindste, men i 213 var der usædvanlig høj aktivitet i hovedgruppen, hvilket kan tilskrives to projekter af de helt store - nemlig Dong Energy s olieterminal i Fredericia med et budget på 1 mia. kr., og navnligt Amager Bakke, den ny forbrænding på Nordamager til hele 3,5 mia. kr. Uden disse to superprojekter ville 213 kun ligge marginalt over 211 og 212, og således forklarer dette den kraftige stigning i 213. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 12

13 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Anlæg Hovedgruppe: Anlæg % Ændring % * 17 % * 18 % * Det særligt høje niveau i 211 skyldes igangsættelsen af tunnelarbejdet i forbindelse med den københavnske Cityring til et budget på hele 7 mia. kr., ligsom Nordhavnstunnelen, ligeledes i København, igangsattes dette år. Til sammenligning var dobbeltsporet mellem Lejre og Vipperød eneste anlægsprojekt over 1 mia. kr. i 212. I 213 var der ingen anlægsprojekter over 1 mia. kr. - til gengæld var der indtil flere i 25 mio. kr.-klassen. VIDSTE DU AT - rapporten er baseret på over 13. byggeprojekter? CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 13

14 entrepriseformer Statistik Fordeling på entrepriseformer Entrepriseformer - overblik Totalentreprise Hovedentreprise Storentreprise Partnering Fagentreprise Ser vi på de forskellige entrepriseformer, er der sket et tydeligt skift fra totalentrepriser til hhv. hoved- og fagentrepriser i perioden Skiftet er sket gradvist over alle tre år, og faldet inden for totalentrepriser modsvarer nogenlunde stigningen inden for de to andre entrepriseformer, og et mindre fald inden for storentrepriser modsvarer desuden den resterende del af stigningen. Entrepriseform: Totalentreprise Entrepriseform: Totalentreprise % Ændring % * 36 % * 31 % * Umiddelbart ser det ud som om at totalentrepriser er for nedadgående som den fremtrædende entrepriseform i perioden Dykker man ned i tallene, viser det sig imidlertid, at i 211 igangsattes ét megaprojekt som totalentreprise, og det er igen Cityringen der påvirker tallene. De to ben i projektet, nemlig tunneler og stationer, udgør tilsammen hele 11,5 mia. kr. Renses 211 for dette projekt, kommer året væsentligt under de to følgende år, og så ser vi rent faktisk, at der er en generel stigning i anvendelsen af totalentrepriser som foretrukken entrepriseform. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 14

15 entrepriseformer Statistik Entrepriseform: Hovedentreprise 25. Entrepriseform: Hovedentreprise % Ændring % * 34 % * 36 % * Hovedentrepriser er den traditionelt anvendte entrepriseform i anlægssektoren, og der vil således altid være et vist niveau indenfor denne entrepriseform. Vi kan imidlertid se en signifikant stigning indenfor projekter der anvender hovedentreprise som entrepriseform i årene Og ser vi på budgetterne for de 5 største hovedentrepriser i hvert af årene (anlæg undtaget), er der en støt stigning på ca. 25 mio. kr. fra år til år, så der er tegn på at hovedentrepriserne er på vej frem. Entrepriseform: Storentreprise Entrepriseform: Storentreprise % Ændring % * 11 % * 9 % * Den lidt specielle entrepriseform Storentrepriser oplever kun små udsving i årene En mindre stigning ses fra , og et fald på ca. 8 mio. fra hvilket kan forklares med, at arbejdet på Statsfængslet på Nordfalster iværksattes som storentreprise i 212, og med sit budget på 1,3 mia. kr. var det hovedårsagen til det øgede niveau i 212. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 15

16 entrepriseformer Statistik Entrepriseform: Fagentreprise Entrepriseform: Fagentreprise % Ændring % * 17 % * 22 % * Fagentrepriser er for opadgående i perioden , og især fra ses en markant stigning på næsten 3,5 mia. kr. Mærsk Bygningen ved Panum Instituttet iværksattes i 212 som fagentrepriser med et budget på 1,3 mia. kr., og i 213 påbegyndtes Amager Bakke, Psykiatrisygehuset i Slagelse samt Copenhagen Arena, der alle opføres som fagentrepriser, og tilsammen udgør deres budgetter hele 5,4 mia. kr., hvilket mere end udgør stigningen fra VIDSTE DU AT - CRM-Byggefakta overvåger mere end 9. aktive byggeprojekter? CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 16

17 bygherretyper Statistik Bygherretyper - overblik Bygherretyper - overblik Boligselskab - Almen Offentlig - Kommune Offentlig - Region Offentlig - Stat Privat Private bygherrer udgør naturligt langt den største gruppe bygherrer, også selvom at der har været et mindre fald i private byggeprojekter over de senere år. Kommunerne er i 212 tilbage som den næststørste bygherregruppe, efter at de Almene Boligselskaber havde overtaget positionen i 212. Det skal dog siges at dette ikke skete helt uden hjælp fra det offentlige, der som bekendt tager del i finansieringen af almene boligprojekter. Bygherretype: Almene boligselskaber Bygherretype: Almene boligselskaber % Ændring % * 18 % * 14 % * Efter et peak i 212, er den almene boligsektor i 213 tilbage på 211-niveau. Der er ikke enkeltprojekter der som sådan stikker ud i de enkelte år, og der har generelt været et fald i antallet af projekter i den almene sektor fra , men gennemsnitsbudgetterne synes at være svagt stigende, hvilket kan forklare udsvinget. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 17

18 bygherretyper Statistik Bygherretype: Offentlig - Kommune Bygherretype: Offentlig - Kommune % Ændring % * 17 % * 18 % * var især kendetegnet ved to store kommunalt finansierede projekter, nemlig Multimediehuset i Aarhus og anlægsprojektet Nordhavnsvej i København, der tilsammen havde et budget på 3,3 mia. kr. Renses disse to superprojekter bort, er niveauet for 211 sammenligneligt med de to følgende år, og kommunerne kan således siges at holde et nogenlunde konstant aktivitetsniveau. Bygherretype: Offentlig - Region Bygherretype: Offentlig - Region % Ændring % * 5 % * 11 % * Det væsentligt højere aktivitetsniveau hos regionerne i 213 skal ses i lyset af især Det Ny Universitetshospital i Aarhus, men også Psykiatrisygehuset i Slagelse, der tilsammen udgør 3,7 mia. kr., hvilket nogenlunde svarer til den stigning der ses af statistikken. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 18

19 bygherretyper Statistik Bygherretype: Offentlig - stat Bygherretype: Offentlig - Stat % Ændring % * 16 % * 1 % * Det øgede aktivitetsniveau i 212 skal især ses i lyset af 3 store projekter. Igen er det Mærsk Bygningen med sine 1,3 mia kr., der påvirker året, men også Statsfængslet på Nordfalster og anlægget af dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød, der begge ligeledes anddrager 1,3 mia. kr. Uden disse 3 projekter ville 212 have været på niveau med 211 og der ville dermed i givet fald være tale om en stigning fra Bygherretype: Private Bygherretype: Private % Ændring % * 5 % * 11 % * Private bygherrer definerer vi ved at være virksomheder, developers, investorer, fonde eller andels- og ejerforeninger, men ikke parcelhusejere mv. Den øgede aktivitet fra kan tilskrives Mærsk-domicilet i Lyngby, Microsoft-domicilet samme sted samt Det Ny Grønttorv i Taastrup. Tilsammen udgør disse projekter knap 2 af de 3,5 mia. kr., der udgør stigningen. De resterende 1,5 mia. kan forklares med generelt flere privatfinansierede projekter i 213. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 19

20 fordelt månedsvis Statistik Igangsatte byggeprojekter fordelt pr. måned Igangsatte byggeprojekter fordelt pr. måned Gennemsnit I marts 213 igangsattes både Psykiatrisygehuset i Slagelse og Amager Bakke, hvilket forklarer det usædvanlig høje udsving i denne måned set i forhold til de foregående år. VIDSTE DU AT - CRM-Byggefaktas informationer omfatter alle licitationer og udbud, indbudte og prækvalificerede? CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 2

21 top 1 - projekter Statistik top 1 projekter igangsat 213 landet By Mio. Byggestart Afsluttet Amager Bakke - Nyt forbrændingsanlæg København S Stationsområdet i Carlsberg Byen - Campus Byggeafsnit 8 Valby GAPS - Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse Slagelse DNU - Etape S2 Aarhus N Dong Energy - udbygning af olieterminal Fredericia Projekt Syd22 - Renovering af rækkehusområdet Albertslund Copenhagen Arena i Ørestad Syd København S DNU - Delprojekt Akut, udbudsområde N2 Aarhus N Copenhagen Markets - Det nye grønttorv 1. etape Taastrup Viby Syd - Nyt Rosenhøj Viby J hovedstaden By Mio. Byggestart Afsluttet Amager Bakke - Nyt forbrændingsanlæg København S Stationsområdet i Carlsberg Byen - Campus Byggeafsnit 8 Valby Projekt Syd22 - Renovering af rækkehusområdet Albertslund Copenhagen Arena i Ørestad Syd København S Copenhagen Markets - Det nye grønttorv 1. etape Taastrup Kgs. Lyngby - Kanalvejs-projekt - Microsoft Kongens Lyngby Copenhagen Towers, etape 2 København S Lyngby - Maersk Drilling og Maersk Supply domicil Kongens Lyngby Bryghusprojektet København K Marmormolen - Bolig-ø Øst København Ø sjælland By Mio. Byggestart Afsluttet GAPS - Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse Slagelse Lidl - Nyt centrallager Køge Renovering af Ladegårdsparken Holbæk Sydbyen - Renovering af boliger for SB & FOB Slagelse Vestegnens Kraftvarmeselskab - Etablering af transmissionsledning mellem Greve og Køge Køge Køge Bugt Motorvejen, etape vejanlæg syd Solrød Strand Køge Bugt Motorvejen, etape vejanlæg nord Solrød Strand Kloakfornyelse Ølby Lyng Køge Helhedsplan - Nyt boligområde i Tune Nordøst Tune Vejvedligeholdelse i Sorø Kommune - Funktionsudbud Sorø CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 21

22 top 1 - projekter Statistik top 1 projekter igangsat fortsat syddanmark By Mio. Byggestart Afsluttet Dong Energy - udbygning af olieterminal Fredericia Aabenraa - Nyt psykiatrisk sygehus - Fase 2 Aabenraa Fynske Motorvej E Jord- og belægningsarbejder Middelfart Sønderparken - Renovering af afd. 12 Fredericia Sydvestjysk Sygehus - Psykiatrisk døgnafdeling i Esbjerg Esbjerg N Kolding Sygehus Fase 2, Akutmodtagelse Kolding Sønderparken afd Renovering af boliger Fredericia Kolding Sygehus Fase 3, Ny Sengebygning Kolding Udbygning af afløbssystem Langelinie Odense M Løgumkloster - ny varmecentral og solvarme Løgumkloster midtjylland By Mio. Byggestart Afsluttet DNU - Etape S2 Aarhus N DNU - Delprojekt Akut, udbudsområde N2 Aarhus N Viby Syd - Nyt Rosenhøj Viby J DNU - Delprojekt Abdominal/Inflammation, udbudsområde S1 Aarhus N SHiP - Kontorbyggeri på Århus Havn Aarhus C IKEA Århus - Opførelse af nyt varehus Aarhus N Motorvejen Funder-Låsby, Spuns-Syd Silkeborg DNU - Delprojekt Akut, udbudsområde N4 Aarhus N Ølbyvej afd. 1 - Genopførelse af boliger Struer Motorvejen Funder-Låsby, Jord- og belægningsarbejde Øst Silkeborg nordjylland By Mio. Byggestart Afsluttet Skagen Havn - Nyt havnebassin, kajanlæg m.v. Skagen Magisterparken Afd Renovering af boliger Aalborg Aalborg - Nye ungdomsboliger ved Stormgade Aalborg Katedralen - Lindholm Brygge - Nye ungdomsboliger Nørresundby Renovering af Lille Tingbakke Vodskov Behandlerhus i Brønderslev Brønderslev Renovering af boliger- afdeling 2 Hirtshals ESCO-projekt - Brønderslev Kommune Brønderslev Hjørring Varmeforsyning - Multibrændselsanlæg - Maskinentreprisen Hjørring University College Nordjylland, UCN - udbygning Sofiendalsvej Aalborg SV CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 22

23 top 1 - aktører Statistik baseret på byggeprojekter igangsat 213 bygherrer Antal Pris mio kr Rolle Amager Ressource Center - ARC Bygherre Region Midtjylland Bygherre Vejdirektoratet Bygherre Region Midtjylland Bygherre Region Syddanmark Bygherre Carlsberg Byen P/S Bygherre Region Sjælland Bygherre Banedanmark Bygherre Albertslund Kommune Bygherre Vandcenter Syd as Bygherre Arkitekter Antal Pris mio kr Rolle Bjarke Ingels Group ApS Arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S Arkitekt Rådgivergruppen DNU I/S Arkitekt Rubow Arkitekter A/S Arkitekt Arkitema Architects Arkitekt Creo Arkitekter A/S Arkitekt MIKKELSEN Arkitekter A/S Arkitekt Schmidt Hammer Lassen Architects K/S Arkitekt Mangor & Nagel A/S Arkitekt C.F. Møller Danmark A/S Arkitekt ingeniører Antal Pris mio kr Rolle MOE Ingeniør Rambøll Danmark A/S Ingeniør Cowi A/S Ingeniør Grontmij A/S Ingeniør Niras A/S Ingeniør Rådgivergruppen DNU I/S Ingeniør Alectia A/S Ingeniør Midtconsult A/S Ingeniør Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S Ingeniør Arup Ingeniør CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 23

24 top 1 - aktører Statistik baseret på byggeprojekter igangsat fortsat Hoved og totalentreprenører Antal Pris mio kr Rolle NCC Construction Danmark A/S Hoved/Totalentreprenør Per Aarsleff A/S Hoved/Totalentreprenør MT Højgaard a/s Hoved/Totalentreprenør KPC-Byg A/S Hoved/Totalentreprenør Hoffmann A/S Hoved/Totalentreprenør Züblin A/S Hoved/Totalentreprenør Enemærke & Petersen A/S Hoved/Totalentreprenør Casa Entreprise A/S Hoved/Totalentreprenør Barslund A/S Hoved/Totalentreprenør Barslund Cg Jensen I/S Hoved/Totalentreprenør CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 24

25 top 1 - bygherretyper Statistik baseret på byggeprojekter igangsat 213 alle bygherretyper Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Amager Ressource Center - ARC Privat Vejdirektoratet Offentlig stat Region Midtjylland Offentlig region Region Syddanmark Offentlig region Københavns Kommune Offentlig kommune Carlsberg Byen P/S Privat Banedanmark Offentlig stat Region Sjælland Offentlig region Dong Energy Power A/S 1 1. Privat NCC A/S 8 85 Privat alle private 213 Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Amager Ressource Center - ARC Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Carlsberg Byen P/S Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Dong Energy Power A/S 1 1. Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel NCC A/S 8 85 Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Arena Cphx A/S 4 7 Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Udviklingsselskabet By & Havn I/S Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Grønttorvet København A/S 1 6 Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Danica Ejendomsselskab ApS Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Danica Pension 1 45 Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel alle almene boliforeninger 213 Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Albertslund Boligselskab/Vridsløselille Andelsboligforening 2 77 Boligselskab Almen Bo-Vest, Boligsamarbejdet På Vestegnen Boligselskab Almen Boligforeningen Århus Omegn Boligselskab Almen Andelsselskabet Boligkontoret Fredericia Boligselskab Almen Boli.Nu Boligselskab Almen Slagelse Boligselskab Boligselskab Almen KAB S.M.B.A Boligselskab Almen Furesø Boligselskab v/ KAB 1 28 Boligselskab Almen Postfunkt Andels-Boligforening Boligselskab Almen Himmerland Boligforening Boligselskab Almen CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 25

trends for byggebranchen

trends for byggebranchen trends for byggebranchen 211-214 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Statistik 211-213 side 4-2 Top 1 projekter 213 side 21-22 Top 1 aktører 213 side 23-24 Top 1 bygherretyper 213 side 25-26 Planlagte

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

prognose 2015 Særrapport Se prognoser for 2015 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 2013 & 2014

prognose 2015 Særrapport Se prognoser for 2015 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 2013 & 2014 Særrapport prognose 215 Se prognoser for 215 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 213 & 214 COPYRIGHT 214 CRM-Byggefakta A/S indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele

Læs mere

trends for byggebranchen Se alle realiserede byggeprojekter for 1.-3. kvartal og få de nyeste prognoser for resten af 2014

trends for byggebranchen Se alle realiserede byggeprojekter for 1.-3. kvartal og få de nyeste prognoser for resten af 2014 trends for byggebranchen 213 214 Se alle realiserede byggeprojekter for 1.-3. kvartal og få de nyeste prognoser for resten af 214 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet & regioner inkl.

Læs mere

trends for byggebranchen VIDSTE DU AT - rapportens informationer detaljerede i databasen og hør mere Parabyg? Ring 70 25 30 31

trends for byggebranchen VIDSTE DU AT - rapportens informationer detaljerede i databasen og hør mere Parabyg? Ring 70 25 30 31 trends for byggebranchen 213 214 Se alle realiserede byggeprojekter for første halvår og få de nyeste prognoser for resten af 214 VIDSTE DU AT - rapportens informationer er endnu mere detaljerede i databasen

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN VIDSTE DU AT - RAPPORTENS INFORMA- TIONER ER ENDNU MERE DETALJEREDE I DATABASEN PARABYG? RING 70 25 30 31 OG HØR MERE

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN VIDSTE DU AT - RAPPORTENS INFORMA- TIONER ER ENDNU MERE DETALJEREDE I DATABASEN PARABYG? RING 70 25 30 31 OG HØR MERE TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 213 214 SE ALLE REALISEREDE BYGGEPROJEKTER FOR FØRSTE KVARTAL OG FÅ DE NYE PROGNOSER FOR RESTEN AF 214 VIDSTE DU AT - RAPPORTENS INFORMA- TIONER ER ENDNU MERE DETALJEREDE I DATABASEN

Læs mere

prognose 2017 Særrapport Se prognosen for 2017 sammenholdt med byggeriet i 2015 & indeholder også top 10 lister for

prognose 2017 Særrapport Se prognosen for 2017 sammenholdt med byggeriet i 2015 & indeholder også top 10 lister for Særrapport prognose 217 Se prognosen for 217 sammenholdt med byggeriet i 215 & 216. indeholder også top 1 lister for projekter, aktører og bygherretyper COPYRIGHT 216 Byggefakta A/S indholdsfortegnelse

Læs mere

Se statistik for 2011-2014 og få de nyeste prognoser for 2015

Se statistik for 2011-2014 og få de nyeste prognoser for 2015 udvidet version trends for byggebranchen 211-215 Se statistik for 211-214 og få de nyeste prognoser for 215 + 36 ekstra detaljerede sider Se byggeart, bygherretyper, hovedgrupper & top 1 lister for hele

Læs mere

DET DANSKE PROJEKTMARKED MED OG UDEN FINANSIERING

DET DANSKE PROJEKTMARKED MED OG UDEN FINANSIERING DET DANSKE PROJEKTMARKED MED OG UDEN FINANSIERING Baseret på daglig informationsopdatering på byggeprojekter indhenter vi også oplysninger om, hvorvidt projekterne er, mangler finansiering, mangler myndighedsgodkendelse,

Læs mere

Særrapport. prognose Se prognoser for 2016 samt et. overblik over realiserede bygge-

Særrapport. prognose Se prognoser for 2016 samt et. overblik over realiserede bygge- Særrapport prognose 216 Se prognoser for 216 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 214 & 215 COPYRIGHT 215 Byggefakta A/S indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 217 2 SE REALISEREDE PROJEKTER FOR 1. HALVÅR & FÅ DE NYE PROGNOSER FOR RESTEN AF 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Prognose 217 side 5 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

MED STATISTIK FOR 5 ÅR TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

MED STATISTIK FOR 5 ÅR TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN MED STATISTIK FOR 5 ÅR TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 212-216 SE STATISTIKKEN FOR IGANGSATTE BYGGEPROJEKTER FRA 212 TIL 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Statistik 212-216 side 5 Fordelt på hele landet

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

trends for byggebranchen Se realiserede projekter i 1. halvår og få de nye prognoser for resten af 2015

trends for byggebranchen Se realiserede projekter i 1. halvår og få de nye prognoser for resten af 2015 trends for byggebranchen 215 2 Se realiserede projekter i 1. halvår og få de nye prognoser for resten af 215 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Femern Bælt-forbindelsen side 4 Prognose 215 side 6 Fordelt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 217 1 SE REALISEREDE PROJEKTER FOR 1. KVARTAL & FÅ DE NYE PROGNOSER FOR RESTEN AF 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Prognose 217 side 4 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Praktikpladsindsatser Opdateret 26. juni 2013

Praktikpladsindsatser Opdateret 26. juni 2013 Praktikpladsindsatser Opdateret 26. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Kontakt Indsats Erfaringer Region Hovedstaden AAB Sjælør Boulevard København Gert Panton 33 76 01 96 51 37 68 52 gpa@aab.dk Helhedsplan

Læs mere

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014 Experians RKI-analyse 2014 Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Analyse Personer Vækst person Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2015

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2015 Opførelse af administration og laboratorier Hovedstaden Byggeplads etableres Nybyg P Ukendt Totalentreprise 40200 650 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Opførelse af kraftvarmeværk Hovedstaden Licitationsresultat

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser

Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser November 2013 Boligorganisation Afdeling Kontakt Indsats Erfaringer Region Hovedstaden AAB Sjælør Boulevard København Gert Panton 33 76 01 96 51 37 68 52 gpa@aab.dk

Læs mere

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016 trends for byggebranchen 216 3 Se realiserede projekter for 1.-3. kvartal & få de nye prognoser for resten af 216 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Prognose 216 side 4 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. halvår & få de nye prognoser for resten af 2016

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. halvår & få de nye prognoser for resten af 2016 trends for byggebranchen 216 2 Se realiserede projekter for 1. halvår & få de nye prognoser for resten af 216 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Prognose 216 side 4 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016 trends for byggebranchen 216 1 Se realiserede projekter for 1. kvartal & få de nye prognoser for resten af 216 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Prognose 216 side 4 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Særrapport. prognose 2015. Se prognoser for 2015 samt et. overblik over realiserede bygge-

Særrapport. prognose 2015. Se prognoser for 2015 samt et. overblik over realiserede bygge- Særrapport prognose 215 Se prognoser for 215 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 213 & 214 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet / regioner side 5 Prognose

Læs mere

Boligerne i den almene boligsektor 2016

Boligerne i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:3 Boligerne i den almene boligsektor 2016 I 2016 er en bolig i den almene boligsektor i gennemsnit 75,6 m 2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 42 år siden. Familieboliger er den

Læs mere

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:5 Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2008-2014 De almene afdelinger betalte til sammen over 3 mia. kr. til renholdelse i 2014, hvilket svarer til knapt 60 % af boligafdelingernes

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2014

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2014 Udvidelse af politistation Hovedstaden Byggeplads etableres Kombi P Begrænset licitation Totalentreprise 11000 180 1 2 3 3 3 3 3 Renovering af boliger Hovedstaden Byggeplads etableres Renovering A Begrænset

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 Der kommer markant flere ældre over 80 år i de kommende år. Samtidig er der udsigt til, at beskæftigelsen i den offentlige sektor vil blive reduceret

Læs mere