trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen 2011-2014 Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten"

Transkript

1 trends for byggebranchen MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 Kig ind på stand A-15 og få mere at vide om rapporten

2 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Statistik side 4-2 Top 1 projekter 213 side Top 1 aktører 213 side Top 1 bygherretyper 213 side Planlagte projekter side Prognose for 214 side Forventede top 1 projekter 214 side Forventede top 1 aktører 214 side Datagrundlag side 49 Om CRM-Byggefakta A/S side 5-52 Kontaktpersoner side 54 CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 2

3 DE SKARPESTE FAKTA OM BYGGERIET I DANMARK STATISTIK OG PROGNOSER BASERET PÅ 1. DATAINDSAMLINGER FRA OVER 13. BYGGEPROJEKTER Velkommen til den årlige rapport med statistikker over aktiviteten i dansk byggeri samt prognoser for udviklingen i 214. CRM-Byggefakta, der har 5 ansatte, har i mere end 2 år indsamlet og videreformidlet detaljerede informationer om bygge- og anlægsprojekter landet over. De registreres og opsamles i markedets mest avancerede database, Parabyg. Samtidig udnyttes informationerne hver dag som vigtige leads i salgsarbejdet hos byggeriets aktører: Arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndværkere og leverandører af materialer. Største og mest massive datagrundlag Rapporten er baseret på en massiv datamængde om 13. byggeprojekter i Danmark. CRM-Byggefaktas research afdeling har for hvert projekt foretaget op mod 1 henvendelser, fordi vi starter dataindsamlingen allerede i et projekts indledende fase. Det betyder, at der samlet set er gennemført ca. 1. telefoninterviews for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Jeg ønsker dig god læselyst. Hvor er markedet på vej hen? Resultatet er, at CRM-Byggefakta har opbygget en omfattende historisk viden om aktiviteten på det danske bygge- og anlægsmarked. Denne historiskstatistiske viden har vi analyseret og sammenfattet i første del af den rapport, du nu holder i hånden. I anden del af rapporten har vi analyseret data om planlagte byggeprojekter, der endnu ikke er påbegyndt og udarbejdet prognoser for 214. Analysen koncentrerer sig hovedlinjerne: Hvor kommer markedet fra og hvor er det på vej hen i det kommende år? Vi bryder tallene ned på regioner, byggeriets hovedgrupper, bygherretyper samt på entrepriseformer. Og vi er klar til at levere dig endnu mere statistisk materiale, hvis du har brug for at gå yderligere ned i detaljen eller lægge andre snit. Jens Slott Johansen Adm. direktør CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 3

4 statistik

5 regioner sammenlignet Statistik realiserede byggeprojekter for 211, 212 & * Alle tal i mio. kr Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Syddanmark Sjælland Realiseret 211 Realiseret 212 Realiseret 213 Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 5

6 hele landet/regioner Statistik Hele landet Hele landet % Ændring Efter en lille nedgang i 212, ser vi i 213 at byggeaktiviteten er tilbage på samme niveau som i 211. Opgangen i 213 bliver bl.a. båret af store projekter som f.eks. Amager Bakke, DNU, Psykiatrisygehuset i Slagelse samt Carlsberg-byen. Alene Amager Bakke har et budget på 3,5 mia. kr., hvilket nogenlunde matcher stigningen vi ser fra 212 til 213. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at vi regner med at hele budgetsummen udløses ved starten af udførelsesfasen, også selvom at f.eks. malerentreprisen først påbegyndes sent i processen. I 212 påbegyndtes færre superprojekter - projekter med budget på over 1 mia. kr. - og da de store projekter vejer tungt, når vi ser på byggebudgetterne, giver det naturligvis også en effekt i forhold til den samlede aktivitet. Region Hovedstaden Region Hovedstaden % Ændring % * 33 % * 41 % * Region Hovedstaden oplever fremgang ift. både 211 og 212. I 213 var det især projekter som Amager Bakke og Carlsberg-byen, der var medvirkende årsag til den stigende aktivitet. Tilsammen er de to projekter budgetteret til ca. 4,8 mia. kr., hvilket fint matcher den øgede aktivitet i regionen i 213. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 6

7 regioner Statistik Region Sjælland Region Sjælland % Ændring % * 17 % * 12 % * I 212 var det især 2 projekter, der rykkede i Region Sjælland, nemlig Statsfængslet på Nordfalster og det store vejanlægsprojekt mellem Lejre og Vipperød. Tilsammen udgjorde de to projekters budgetter 2,6 mia. kr. I 213 så vi kun ét projekt i regionen på mere end 1 mia. kr., Psykiatrisygehuset i Slagelse, der var budgetteret til 1,2 mia. kr. Resten af nedgangen kan forklares med en generel nedgang i aktiviteten i regionen. Region Syddanmark Region Syddanmark % Ændring % * 15 % * 18 % * Region Syddanmarks største projekt med start i 212 var Danish Crown-slagteriet i Holsted, der var budgetteret til 5 mio. kr. Til sammenligning var regionens største projekt i 213 den ny olieterminal i Fredericia, der var budgetteret til ca. 1 mia. kr. Generelt er 213 også kendetegnet ved både flere og større projekter i regionen, så aktiviteten er med andre ord stigende. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 7

8 regioner Statistik Region Midtjylland Region Midtjylland % Ændring % * 2 % * 23 % * Region Midtjylland oplevede en mindre nedgang i aktiviteten i 212, men i 213 er regionen næsten tilbage på niveau med 211. Både større og flere projekter har bidraget til den øgede aktivitet - sammenlignet med 212 er der igangsat 182 flere projekter i 213, og de største projekter i 213 udgør tilsammen et væsentligt større budget end i 212. Det helt store projekt i Regionen i disse år - Det Ny Universitetshospital i Aarhus (DNU) - påbegyndtes ganske vist med første etape i 212, men de følgende etaper slog først igennem for alvor i 213. Region Nordjylland Region Nordjylland % Ændring % * 15 % * 6 % * Region Nordjylland oplevede i 213 en halvering af aktiviteten i byggeriet. Begge årene var især præget af boligprojekter, nybyggerier såvel som renoveringsprojekter, men ser vi på budgetter, var der i projekter over 1 mio. kr. i regionen, mod blot 4 i 213. Samtidig oplevede regionen et fald i antallet af projekter, som alt i alt tegner billedet af en kraftig vigende tendens i regionen. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 8

9 hovedgrupper Statistik Fordeling på hovedgrupper Fordeling på hovedgrupper Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, Butik, kontor, kultur & hotel lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Energi og renovation Anlæg Når vi ser på fordelingen hovedgrupper, er tendensen i 213 overordnet set, at størsteparten af hovedgrupperne er tilbage på niveau med 211. Der er dog forskel på til hvilken side der har været udsvingning i mellemåret 212, ligesom der er et par af hovedgrupperne, der skiller sig ud. Hovedgruppe: Boliger - Huse Hovedgruppe: og lejligheder Boliger - Huse og lejligheder % Ændring % * 24 % * 2 % * Boligerne lavede et mindre peak i 212, men er i 213 tilbage på niveau med blev holdt oppe af en række større renoveringer i den almene boligsektor, hvilket har bidraget til en øget aktivitet indenfor hovedgruppen. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 9

10 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel % Ændring Mio. kr % * 5 % * 7 % * I 211 blev aktiviteten i hovedgruppen Sport, Fritid, Kultur & Hotel især stimuleret af det store multimediebibliotek på Aarhus havn, der blev igangsat dette år med et budget på lige under 2 mia. kr. 212 var til gengæld ikke et år med de helt store projekter, men var snarere kendetegnet ved renoveringer, ombygninger og en del mindre projekter. I 213 er det projekter som Copenhagen Arena i Ørestad, der er med til at bringe hovedgruppen tilbage på 211-niveau. Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport % Ændring % * 19 % * 17 % * Hovedgruppen Butik, Kontor, Lager, Industri & Transport har været støt faldende siden 211, hvor især påbegyndelsen af stationsbygningerne ifbm. den københavnske Cityring vejede tungt med et budget på hele 4,5 mia. kr. Til sammenligning udgør de samlede budgetter for de 5 største projekter i hhv. 212 og -13 kun ca. halvdelen af Cityringens budget, og faldet skal ses i lyset af dette. Ser vi bort fra Cityringens stationsbyggerier, er der reelt tale om en stigning fra 211 til -13. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 1

11 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning % Ændring % * 17 % * 13 % * Indenfor hovedgruppen Skoler, Uddannelse & Forskning var vi i 213 tilbage på niveauet fra 211, efter at Mærsk Bygningen, som den store udvidelse af Panum Instituttet er døbt, i 212 trak niveauet op med mere end 1,3 mia. kr., og uden dette projekt havde 212 i langt højere grad mindet om de omkringliggende år. I 213 var der derimod et slående fravær af de helt store projekter - til gengæld var der mange mindre projekter indenfor denne hovedgruppe, og det er disse, der tilsammen sikrer at aktiviteten når et niveau der minder om de foregående år. Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet % Ændring % * 13 % * 13 % * Udsvingene i hovedgruppen Sundheds- & Socialvæsnet er af relativ lille karakter, og holder sig indenfor 1 mia. kr. Der var i 212 et mindre dyk i aktiviteten sammenlignet med 211 på trods af, at de første etaper af Det Ny Universitetshospital i Aarhus igangsattes dette år. Til gengæld slår DNU igennem med fuld kraft i 213, hvor de følgende etaper er igangsat med et samlet budget på mere end 2,5 mia. kr. Også Psykiatrisygehuset i Slagelse var med sit budget på 1,2 mia. kr. med til at løfte 213 inden for denne hovedgruppe. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 11

12 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Offentlige bygninger - politi, militæret & beredskabstjenester Hovedgruppe: Off. bygn. politi, militæret & beredskabst % Ændring % * 4 % * 1 % * Hovedgruppen er traditionelt blandt de mindste, og levede i 213 fuldt op til rollen med det laveste niveau i 3 år. Dog bør det nævnes, at med opførelsen af Statsfængslet på Nordfalster i 212 med et budget på 1,3 mia. kr., sker faldet med afsæt i et aktivitetsniveau der må anses for højere end normalt. I 213 er der fravær af de helt store projekter, og selvom der er flere enkeltprojekter i 213 end i de to foregående år, er det projekter af langt mindre karakter, med opførelsen af Egedal Rådhus til 231 mio. kr. som det markant største. Hovedgruppe: Energi og renovation Hovedgruppe: Energi og renovation % Ændring % * % * 11 % * Hovedgruppen Energi & Renovation er traditionelt blandt de mindste, men i 213 var der usædvanlig høj aktivitet i hovedgruppen, hvilket kan tilskrives to projekter af de helt store - nemlig Dong Energy s olieterminal i Fredericia med et budget på 1 mia. kr., og navnligt Amager Bakke, den ny forbrænding på Nordamager til hele 3,5 mia. kr. Uden disse to superprojekter ville 213 kun ligge marginalt over 211 og 212, og således forklarer dette den kraftige stigning i 213. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 12

13 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Anlæg Hovedgruppe: Anlæg % Ændring % * 17 % * 18 % * Det særligt høje niveau i 211 skyldes igangsættelsen af tunnelarbejdet i forbindelse med den københavnske Cityring til et budget på hele 7 mia. kr., ligsom Nordhavnstunnelen, ligeledes i København, igangsattes dette år. Til sammenligning var dobbeltsporet mellem Lejre og Vipperød eneste anlægsprojekt over 1 mia. kr. i 212. I 213 var der ingen anlægsprojekter over 1 mia. kr. - til gengæld var der indtil flere i 25 mio. kr.-klassen. VIDSTE DU AT - rapporten er baseret på over 13. byggeprojekter? CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 13

14 entrepriseformer Statistik Fordeling på entrepriseformer Entrepriseformer - overblik Totalentreprise Hovedentreprise Storentreprise Partnering Fagentreprise Ser vi på de forskellige entrepriseformer, er der sket et tydeligt skift fra totalentrepriser til hhv. hoved- og fagentrepriser i perioden Skiftet er sket gradvist over alle tre år, og faldet inden for totalentrepriser modsvarer nogenlunde stigningen inden for de to andre entrepriseformer, og et mindre fald inden for storentrepriser modsvarer desuden den resterende del af stigningen. Entrepriseform: Totalentreprise Entrepriseform: Totalentreprise % Ændring % * 36 % * 31 % * Umiddelbart ser det ud som om at totalentrepriser er for nedadgående som den fremtrædende entrepriseform i perioden Dykker man ned i tallene, viser det sig imidlertid, at i 211 igangsattes ét megaprojekt som totalentreprise, og det er igen Cityringen der påvirker tallene. De to ben i projektet, nemlig tunneler og stationer, udgør tilsammen hele 11,5 mia. kr. Renses 211 for dette projekt, kommer året væsentligt under de to følgende år, og så ser vi rent faktisk, at der er en generel stigning i anvendelsen af totalentrepriser som foretrukken entrepriseform. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 14

15 entrepriseformer Statistik Entrepriseform: Hovedentreprise 25. Entrepriseform: Hovedentreprise % Ændring % * 34 % * 36 % * Hovedentrepriser er den traditionelt anvendte entrepriseform i anlægssektoren, og der vil således altid være et vist niveau indenfor denne entrepriseform. Vi kan imidlertid se en signifikant stigning indenfor projekter der anvender hovedentreprise som entrepriseform i årene Og ser vi på budgetterne for de 5 største hovedentrepriser i hvert af årene (anlæg undtaget), er der en støt stigning på ca. 25 mio. kr. fra år til år, så der er tegn på at hovedentrepriserne er på vej frem. Entrepriseform: Storentreprise Entrepriseform: Storentreprise % Ændring % * 11 % * 9 % * Den lidt specielle entrepriseform Storentrepriser oplever kun små udsving i årene En mindre stigning ses fra , og et fald på ca. 8 mio. fra hvilket kan forklares med, at arbejdet på Statsfængslet på Nordfalster iværksattes som storentreprise i 212, og med sit budget på 1,3 mia. kr. var det hovedårsagen til det øgede niveau i 212. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 15

16 entrepriseformer Statistik Entrepriseform: Fagentreprise Entrepriseform: Fagentreprise % Ændring % * 17 % * 22 % * Fagentrepriser er for opadgående i perioden , og især fra ses en markant stigning på næsten 3,5 mia. kr. Mærsk Bygningen ved Panum Instituttet iværksattes i 212 som fagentrepriser med et budget på 1,3 mia. kr., og i 213 påbegyndtes Amager Bakke, Psykiatrisygehuset i Slagelse samt Copenhagen Arena, der alle opføres som fagentrepriser, og tilsammen udgør deres budgetter hele 5,4 mia. kr., hvilket mere end udgør stigningen fra VIDSTE DU AT - CRM-Byggefakta overvåger mere end 9. aktive byggeprojekter? CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 16

17 bygherretyper Statistik Bygherretyper - overblik Bygherretyper - overblik Boligselskab - Almen Offentlig - Kommune Offentlig - Region Offentlig - Stat Privat Private bygherrer udgør naturligt langt den største gruppe bygherrer, også selvom at der har været et mindre fald i private byggeprojekter over de senere år. Kommunerne er i 212 tilbage som den næststørste bygherregruppe, efter at de Almene Boligselskaber havde overtaget positionen i 212. Det skal dog siges at dette ikke skete helt uden hjælp fra det offentlige, der som bekendt tager del i finansieringen af almene boligprojekter. Bygherretype: Almene boligselskaber Bygherretype: Almene boligselskaber % Ændring % * 18 % * 14 % * Efter et peak i 212, er den almene boligsektor i 213 tilbage på 211-niveau. Der er ikke enkeltprojekter der som sådan stikker ud i de enkelte år, og der har generelt været et fald i antallet af projekter i den almene sektor fra , men gennemsnitsbudgetterne synes at være svagt stigende, hvilket kan forklare udsvinget. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 17

18 bygherretyper Statistik Bygherretype: Offentlig - Kommune Bygherretype: Offentlig - Kommune % Ændring % * 17 % * 18 % * var især kendetegnet ved to store kommunalt finansierede projekter, nemlig Multimediehuset i Aarhus og anlægsprojektet Nordhavnsvej i København, der tilsammen havde et budget på 3,3 mia. kr. Renses disse to superprojekter bort, er niveauet for 211 sammenligneligt med de to følgende år, og kommunerne kan således siges at holde et nogenlunde konstant aktivitetsniveau. Bygherretype: Offentlig - Region Bygherretype: Offentlig - Region % Ændring % * 5 % * 11 % * Det væsentligt højere aktivitetsniveau hos regionerne i 213 skal ses i lyset af især Det Ny Universitetshospital i Aarhus, men også Psykiatrisygehuset i Slagelse, der tilsammen udgør 3,7 mia. kr., hvilket nogenlunde svarer til den stigning der ses af statistikken. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 18

19 bygherretyper Statistik Bygherretype: Offentlig - stat Bygherretype: Offentlig - Stat % Ændring % * 16 % * 1 % * Det øgede aktivitetsniveau i 212 skal især ses i lyset af 3 store projekter. Igen er det Mærsk Bygningen med sine 1,3 mia kr., der påvirker året, men også Statsfængslet på Nordfalster og anlægget af dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød, der begge ligeledes anddrager 1,3 mia. kr. Uden disse 3 projekter ville 212 have været på niveau med 211 og der ville dermed i givet fald være tale om en stigning fra Bygherretype: Private Bygherretype: Private % Ændring % * 5 % * 11 % * Private bygherrer definerer vi ved at være virksomheder, developers, investorer, fonde eller andels- og ejerforeninger, men ikke parcelhusejere mv. Den øgede aktivitet fra kan tilskrives Mærsk-domicilet i Lyngby, Microsoft-domicilet samme sted samt Det Ny Grønttorv i Taastrup. Tilsammen udgør disse projekter knap 2 af de 3,5 mia. kr., der udgør stigningen. De resterende 1,5 mia. kan forklares med generelt flere privatfinansierede projekter i 213. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 19

20 fordelt månedsvis Statistik Igangsatte byggeprojekter fordelt pr. måned Igangsatte byggeprojekter fordelt pr. måned Gennemsnit I marts 213 igangsattes både Psykiatrisygehuset i Slagelse og Amager Bakke, hvilket forklarer det usædvanlig høje udsving i denne måned set i forhold til de foregående år. VIDSTE DU AT - CRM-Byggefaktas informationer omfatter alle licitationer og udbud, indbudte og prækvalificerede? CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 2

21 top 1 - projekter Statistik top 1 projekter igangsat 213 landet By Mio. Byggestart Afsluttet Amager Bakke - Nyt forbrændingsanlæg København S Stationsområdet i Carlsberg Byen - Campus Byggeafsnit 8 Valby GAPS - Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse Slagelse DNU - Etape S2 Aarhus N Dong Energy - udbygning af olieterminal Fredericia Projekt Syd22 - Renovering af rækkehusområdet Albertslund Copenhagen Arena i Ørestad Syd København S DNU - Delprojekt Akut, udbudsområde N2 Aarhus N Copenhagen Markets - Det nye grønttorv 1. etape Taastrup Viby Syd - Nyt Rosenhøj Viby J hovedstaden By Mio. Byggestart Afsluttet Amager Bakke - Nyt forbrændingsanlæg København S Stationsområdet i Carlsberg Byen - Campus Byggeafsnit 8 Valby Projekt Syd22 - Renovering af rækkehusområdet Albertslund Copenhagen Arena i Ørestad Syd København S Copenhagen Markets - Det nye grønttorv 1. etape Taastrup Kgs. Lyngby - Kanalvejs-projekt - Microsoft Kongens Lyngby Copenhagen Towers, etape 2 København S Lyngby - Maersk Drilling og Maersk Supply domicil Kongens Lyngby Bryghusprojektet København K Marmormolen - Bolig-ø Øst København Ø sjælland By Mio. Byggestart Afsluttet GAPS - Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse Slagelse Lidl - Nyt centrallager Køge Renovering af Ladegårdsparken Holbæk Sydbyen - Renovering af boliger for SB & FOB Slagelse Vestegnens Kraftvarmeselskab - Etablering af transmissionsledning mellem Greve og Køge Køge Køge Bugt Motorvejen, etape vejanlæg syd Solrød Strand Køge Bugt Motorvejen, etape vejanlæg nord Solrød Strand Kloakfornyelse Ølby Lyng Køge Helhedsplan - Nyt boligområde i Tune Nordøst Tune Vejvedligeholdelse i Sorø Kommune - Funktionsudbud Sorø CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 21

22 top 1 - projekter Statistik top 1 projekter igangsat fortsat syddanmark By Mio. Byggestart Afsluttet Dong Energy - udbygning af olieterminal Fredericia Aabenraa - Nyt psykiatrisk sygehus - Fase 2 Aabenraa Fynske Motorvej E Jord- og belægningsarbejder Middelfart Sønderparken - Renovering af afd. 12 Fredericia Sydvestjysk Sygehus - Psykiatrisk døgnafdeling i Esbjerg Esbjerg N Kolding Sygehus Fase 2, Akutmodtagelse Kolding Sønderparken afd Renovering af boliger Fredericia Kolding Sygehus Fase 3, Ny Sengebygning Kolding Udbygning af afløbssystem Langelinie Odense M Løgumkloster - ny varmecentral og solvarme Løgumkloster midtjylland By Mio. Byggestart Afsluttet DNU - Etape S2 Aarhus N DNU - Delprojekt Akut, udbudsområde N2 Aarhus N Viby Syd - Nyt Rosenhøj Viby J DNU - Delprojekt Abdominal/Inflammation, udbudsområde S1 Aarhus N SHiP - Kontorbyggeri på Århus Havn Aarhus C IKEA Århus - Opførelse af nyt varehus Aarhus N Motorvejen Funder-Låsby, Spuns-Syd Silkeborg DNU - Delprojekt Akut, udbudsområde N4 Aarhus N Ølbyvej afd. 1 - Genopførelse af boliger Struer Motorvejen Funder-Låsby, Jord- og belægningsarbejde Øst Silkeborg nordjylland By Mio. Byggestart Afsluttet Skagen Havn - Nyt havnebassin, kajanlæg m.v. Skagen Magisterparken Afd Renovering af boliger Aalborg Aalborg - Nye ungdomsboliger ved Stormgade Aalborg Katedralen - Lindholm Brygge - Nye ungdomsboliger Nørresundby Renovering af Lille Tingbakke Vodskov Behandlerhus i Brønderslev Brønderslev Renovering af boliger- afdeling 2 Hirtshals ESCO-projekt - Brønderslev Kommune Brønderslev Hjørring Varmeforsyning - Multibrændselsanlæg - Maskinentreprisen Hjørring University College Nordjylland, UCN - udbygning Sofiendalsvej Aalborg SV CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 22

23 top 1 - aktører Statistik baseret på byggeprojekter igangsat 213 bygherrer Antal Pris mio kr Rolle Amager Ressource Center - ARC Bygherre Region Midtjylland Bygherre Vejdirektoratet Bygherre Region Midtjylland Bygherre Region Syddanmark Bygherre Carlsberg Byen P/S Bygherre Region Sjælland Bygherre Banedanmark Bygherre Albertslund Kommune Bygherre Vandcenter Syd as Bygherre Arkitekter Antal Pris mio kr Rolle Bjarke Ingels Group ApS Arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S Arkitekt Rådgivergruppen DNU I/S Arkitekt Rubow Arkitekter A/S Arkitekt Arkitema Architects Arkitekt Creo Arkitekter A/S Arkitekt MIKKELSEN Arkitekter A/S Arkitekt Schmidt Hammer Lassen Architects K/S Arkitekt Mangor & Nagel A/S Arkitekt C.F. Møller Danmark A/S Arkitekt ingeniører Antal Pris mio kr Rolle MOE Ingeniør Rambøll Danmark A/S Ingeniør Cowi A/S Ingeniør Grontmij A/S Ingeniør Niras A/S Ingeniør Rådgivergruppen DNU I/S Ingeniør Alectia A/S Ingeniør Midtconsult A/S Ingeniør Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S Ingeniør Arup Ingeniør CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 23

24 top 1 - aktører Statistik baseret på byggeprojekter igangsat fortsat Hoved og totalentreprenører Antal Pris mio kr Rolle NCC Construction Danmark A/S Hoved/Totalentreprenør Per Aarsleff A/S Hoved/Totalentreprenør MT Højgaard a/s Hoved/Totalentreprenør KPC-Byg A/S Hoved/Totalentreprenør Hoffmann A/S Hoved/Totalentreprenør Züblin A/S Hoved/Totalentreprenør Enemærke & Petersen A/S Hoved/Totalentreprenør Casa Entreprise A/S Hoved/Totalentreprenør Barslund A/S Hoved/Totalentreprenør Barslund Cg Jensen I/S Hoved/Totalentreprenør CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 24

25 top 1 - bygherretyper Statistik baseret på byggeprojekter igangsat 213 alle bygherretyper Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Amager Ressource Center - ARC Privat Vejdirektoratet Offentlig stat Region Midtjylland Offentlig region Region Syddanmark Offentlig region Københavns Kommune Offentlig kommune Carlsberg Byen P/S Privat Banedanmark Offentlig stat Region Sjælland Offentlig region Dong Energy Power A/S 1 1. Privat NCC A/S 8 85 Privat alle private 213 Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Amager Ressource Center - ARC Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Carlsberg Byen P/S Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Dong Energy Power A/S 1 1. Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel NCC A/S 8 85 Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Arena Cphx A/S 4 7 Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Udviklingsselskabet By & Havn I/S Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Grønttorvet København A/S 1 6 Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Danica Ejendomsselskab ApS Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Danica Pension 1 45 Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel alle almene boliforeninger 213 Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Albertslund Boligselskab/Vridsløselille Andelsboligforening 2 77 Boligselskab Almen Bo-Vest, Boligsamarbejdet På Vestegnen Boligselskab Almen Boligforeningen Århus Omegn Boligselskab Almen Andelsselskabet Boligkontoret Fredericia Boligselskab Almen Boli.Nu Boligselskab Almen Slagelse Boligselskab Boligselskab Almen KAB S.M.B.A Boligselskab Almen Furesø Boligselskab v/ KAB 1 28 Boligselskab Almen Postfunkt Andels-Boligforening Boligselskab Almen Himmerland Boligforening Boligselskab Almen CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 25

Særrapport. prognose 2015. Se prognoser for 2015 samt et. overblik over realiserede bygge-

Særrapport. prognose 2015. Se prognoser for 2015 samt et. overblik over realiserede bygge- Særrapport prognose 215 Se prognoser for 215 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 213 & 214 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet / regioner side 5 Prognose

Læs mere

Kontor Markedsrapport Forår 2013

Kontor Markedsrapport Forår 2013 Kontor Markedsrapport Forår 213 4 Markedsoverblik 1 Byggeri og udvikling 17 Tendenser på kontorlejemarkedet 2 Sale & lease back i dagens marked 1 22 Hvorfor lokalisere sig i Storkøbenhavn idag? Executive

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

ESTATE MAGASIN. staten som lejer. Magasinet Ejendom har skiftet navn til. Estate Magasin

ESTATE MAGASIN. staten som lejer. Magasinet Ejendom har skiftet navn til. Estate Magasin Dansk realkredit finansierer Nordens største ejendom Læs indblik side 10 ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 8 oktober 2012 5. årgang

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 7 august 2011 4. årgang Finansiering: Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs

Læs mere

Arkitekternes vej gennem krisen

Arkitekternes vej gennem krisen MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING Nr. 6 december 2008 1. årgang Pris Dkk 85,- Arkitekternes vej gennem krisen OPS og OPP i højere gear Butikscentre på vej over hele Europa Yderregioner bliver

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

City Profile Oktober 2010 Århus-området

City Profile Oktober 2010 Århus-området City Profile Århus-området 4 5 6 ØKONOMI ÅRHUS - ET OVERBLIK ERHVERVSEJENDOMME WWW.DTZ.COM/DK Introduktion Det glæder os at præsentere vores seneste City Profil for Århus-området. Rapporten er en oversigt

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN Økonomiforvaltningen 2014 Indledning og udgangspunkt 1. Indledning og udgangspunkt 1.1 Baggrund Københavns Kommune har som mange andre storbyer oplevet en

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn 04 økonomi 07 udviklingsområder 11 kontor 12 Industri & logistik 06 aarhus - et overblik 11 erhvervsejendomme 12 detail 13 investering 2 DTZ Egeskov & Lindquist

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165.

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165. MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 1 januar 2011 4. årgang Fokus på regionerne: 165.000 kvm. på vej HOTEL: Skævt marked retter sig Sikkerhedsbranchen

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Slut med egoistprojekter

Slut med egoistprojekter Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 4 april 2012 5. årgang Slut med egoistprojekter Læs side 10 Amager Bakke: Læs om kampen om prestigeprojektet Læs

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Indhold Sammenfatning...5 Baggrund, statistik og teori...15

Læs mere

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense.

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense. JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION Ringsted Kommune Roskilde Køge Odense Ringsted station Næstved Projektnr. Dokumentnr. A028248 JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE Udgivelsesdato

Læs mere

Øresundsregionen. Kraftig vækst i crossborder. Modulbyggeri er blevet stuerent. Stor Mipim-reportage: Køberne var tilbage Fokus på regionerne:

Øresundsregionen. Kraftig vækst i crossborder. Modulbyggeri er blevet stuerent. Stor Mipim-reportage: Køberne var tilbage Fokus på regionerne: MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 3 marts 2011 4. årgang Kraftig vækst i crossborder investering Modulbyggeri er blevet stuerent Stor Mipim-reportage:

Læs mere

Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien

Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 5 maj 2012 5. årgang Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien Læs side 10 Milepæl for domicilbyggeri

Læs mere

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer ESTATE MAGASIN ESTATE MAGASIN Nr. 06 Professionel erhvervsudlejning 2013 6. årgang Søger din virksomhed nye lokaler? - Find dem på www.dal.dk Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

Læs mere

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 1 januar 2012 5. årgang Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10 eksplosion i transaktionsmarkedet

Læs mere

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22 TILLÆG TIL NYHEDSMAGASINET DANSKE KOMMUNER 14. NOVEMBER 2013/ NO. 31 PP Uden OPP havde Randers Kommune ikke fået sit 6.700 m 2 store svømmeland, et af landets største OPP-projekter. Men flere eksperter

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere