trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen 2011-2014 Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten"

Transkript

1 trends for byggebranchen MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 Kig ind på stand A-15 og få mere at vide om rapporten

2 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Statistik side 4-2 Top 1 projekter 213 side Top 1 aktører 213 side Top 1 bygherretyper 213 side Planlagte projekter side Prognose for 214 side Forventede top 1 projekter 214 side Forventede top 1 aktører 214 side Datagrundlag side 49 Om CRM-Byggefakta A/S side 5-52 Kontaktpersoner side 54 CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 2

3 DE SKARPESTE FAKTA OM BYGGERIET I DANMARK STATISTIK OG PROGNOSER BASERET PÅ 1. DATAINDSAMLINGER FRA OVER 13. BYGGEPROJEKTER Velkommen til den årlige rapport med statistikker over aktiviteten i dansk byggeri samt prognoser for udviklingen i 214. CRM-Byggefakta, der har 5 ansatte, har i mere end 2 år indsamlet og videreformidlet detaljerede informationer om bygge- og anlægsprojekter landet over. De registreres og opsamles i markedets mest avancerede database, Parabyg. Samtidig udnyttes informationerne hver dag som vigtige leads i salgsarbejdet hos byggeriets aktører: Arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndværkere og leverandører af materialer. Største og mest massive datagrundlag Rapporten er baseret på en massiv datamængde om 13. byggeprojekter i Danmark. CRM-Byggefaktas research afdeling har for hvert projekt foretaget op mod 1 henvendelser, fordi vi starter dataindsamlingen allerede i et projekts indledende fase. Det betyder, at der samlet set er gennemført ca. 1. telefoninterviews for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Jeg ønsker dig god læselyst. Hvor er markedet på vej hen? Resultatet er, at CRM-Byggefakta har opbygget en omfattende historisk viden om aktiviteten på det danske bygge- og anlægsmarked. Denne historiskstatistiske viden har vi analyseret og sammenfattet i første del af den rapport, du nu holder i hånden. I anden del af rapporten har vi analyseret data om planlagte byggeprojekter, der endnu ikke er påbegyndt og udarbejdet prognoser for 214. Analysen koncentrerer sig hovedlinjerne: Hvor kommer markedet fra og hvor er det på vej hen i det kommende år? Vi bryder tallene ned på regioner, byggeriets hovedgrupper, bygherretyper samt på entrepriseformer. Og vi er klar til at levere dig endnu mere statistisk materiale, hvis du har brug for at gå yderligere ned i detaljen eller lægge andre snit. Jens Slott Johansen Adm. direktør CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 3

4 statistik

5 regioner sammenlignet Statistik realiserede byggeprojekter for 211, 212 & * Alle tal i mio. kr Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Syddanmark Sjælland Realiseret 211 Realiseret 212 Realiseret 213 Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 5

6 hele landet/regioner Statistik Hele landet Hele landet % Ændring Efter en lille nedgang i 212, ser vi i 213 at byggeaktiviteten er tilbage på samme niveau som i 211. Opgangen i 213 bliver bl.a. båret af store projekter som f.eks. Amager Bakke, DNU, Psykiatrisygehuset i Slagelse samt Carlsberg-byen. Alene Amager Bakke har et budget på 3,5 mia. kr., hvilket nogenlunde matcher stigningen vi ser fra 212 til 213. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at vi regner med at hele budgetsummen udløses ved starten af udførelsesfasen, også selvom at f.eks. malerentreprisen først påbegyndes sent i processen. I 212 påbegyndtes færre superprojekter - projekter med budget på over 1 mia. kr. - og da de store projekter vejer tungt, når vi ser på byggebudgetterne, giver det naturligvis også en effekt i forhold til den samlede aktivitet. Region Hovedstaden Region Hovedstaden % Ændring % * 33 % * 41 % * Region Hovedstaden oplever fremgang ift. både 211 og 212. I 213 var det især projekter som Amager Bakke og Carlsberg-byen, der var medvirkende årsag til den stigende aktivitet. Tilsammen er de to projekter budgetteret til ca. 4,8 mia. kr., hvilket fint matcher den øgede aktivitet i regionen i 213. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 6

7 regioner Statistik Region Sjælland Region Sjælland % Ændring % * 17 % * 12 % * I 212 var det især 2 projekter, der rykkede i Region Sjælland, nemlig Statsfængslet på Nordfalster og det store vejanlægsprojekt mellem Lejre og Vipperød. Tilsammen udgjorde de to projekters budgetter 2,6 mia. kr. I 213 så vi kun ét projekt i regionen på mere end 1 mia. kr., Psykiatrisygehuset i Slagelse, der var budgetteret til 1,2 mia. kr. Resten af nedgangen kan forklares med en generel nedgang i aktiviteten i regionen. Region Syddanmark Region Syddanmark % Ændring % * 15 % * 18 % * Region Syddanmarks største projekt med start i 212 var Danish Crown-slagteriet i Holsted, der var budgetteret til 5 mio. kr. Til sammenligning var regionens største projekt i 213 den ny olieterminal i Fredericia, der var budgetteret til ca. 1 mia. kr. Generelt er 213 også kendetegnet ved både flere og større projekter i regionen, så aktiviteten er med andre ord stigende. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 7

8 regioner Statistik Region Midtjylland Region Midtjylland % Ændring % * 2 % * 23 % * Region Midtjylland oplevede en mindre nedgang i aktiviteten i 212, men i 213 er regionen næsten tilbage på niveau med 211. Både større og flere projekter har bidraget til den øgede aktivitet - sammenlignet med 212 er der igangsat 182 flere projekter i 213, og de største projekter i 213 udgør tilsammen et væsentligt større budget end i 212. Det helt store projekt i Regionen i disse år - Det Ny Universitetshospital i Aarhus (DNU) - påbegyndtes ganske vist med første etape i 212, men de følgende etaper slog først igennem for alvor i 213. Region Nordjylland Region Nordjylland % Ændring % * 15 % * 6 % * Region Nordjylland oplevede i 213 en halvering af aktiviteten i byggeriet. Begge årene var især præget af boligprojekter, nybyggerier såvel som renoveringsprojekter, men ser vi på budgetter, var der i projekter over 1 mio. kr. i regionen, mod blot 4 i 213. Samtidig oplevede regionen et fald i antallet af projekter, som alt i alt tegner billedet af en kraftig vigende tendens i regionen. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 8

9 hovedgrupper Statistik Fordeling på hovedgrupper Fordeling på hovedgrupper Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, Butik, kontor, kultur & hotel lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Energi og renovation Anlæg Når vi ser på fordelingen hovedgrupper, er tendensen i 213 overordnet set, at størsteparten af hovedgrupperne er tilbage på niveau med 211. Der er dog forskel på til hvilken side der har været udsvingning i mellemåret 212, ligesom der er et par af hovedgrupperne, der skiller sig ud. Hovedgruppe: Boliger - Huse Hovedgruppe: og lejligheder Boliger - Huse og lejligheder % Ændring % * 24 % * 2 % * Boligerne lavede et mindre peak i 212, men er i 213 tilbage på niveau med blev holdt oppe af en række større renoveringer i den almene boligsektor, hvilket har bidraget til en øget aktivitet indenfor hovedgruppen. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 9

10 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel % Ændring Mio. kr % * 5 % * 7 % * I 211 blev aktiviteten i hovedgruppen Sport, Fritid, Kultur & Hotel især stimuleret af det store multimediebibliotek på Aarhus havn, der blev igangsat dette år med et budget på lige under 2 mia. kr. 212 var til gengæld ikke et år med de helt store projekter, men var snarere kendetegnet ved renoveringer, ombygninger og en del mindre projekter. I 213 er det projekter som Copenhagen Arena i Ørestad, der er med til at bringe hovedgruppen tilbage på 211-niveau. Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport % Ændring % * 19 % * 17 % * Hovedgruppen Butik, Kontor, Lager, Industri & Transport har været støt faldende siden 211, hvor især påbegyndelsen af stationsbygningerne ifbm. den københavnske Cityring vejede tungt med et budget på hele 4,5 mia. kr. Til sammenligning udgør de samlede budgetter for de 5 største projekter i hhv. 212 og -13 kun ca. halvdelen af Cityringens budget, og faldet skal ses i lyset af dette. Ser vi bort fra Cityringens stationsbyggerier, er der reelt tale om en stigning fra 211 til -13. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 1

11 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning % Ændring % * 17 % * 13 % * Indenfor hovedgruppen Skoler, Uddannelse & Forskning var vi i 213 tilbage på niveauet fra 211, efter at Mærsk Bygningen, som den store udvidelse af Panum Instituttet er døbt, i 212 trak niveauet op med mere end 1,3 mia. kr., og uden dette projekt havde 212 i langt højere grad mindet om de omkringliggende år. I 213 var der derimod et slående fravær af de helt store projekter - til gengæld var der mange mindre projekter indenfor denne hovedgruppe, og det er disse, der tilsammen sikrer at aktiviteten når et niveau der minder om de foregående år. Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet % Ændring % * 13 % * 13 % * Udsvingene i hovedgruppen Sundheds- & Socialvæsnet er af relativ lille karakter, og holder sig indenfor 1 mia. kr. Der var i 212 et mindre dyk i aktiviteten sammenlignet med 211 på trods af, at de første etaper af Det Ny Universitetshospital i Aarhus igangsattes dette år. Til gengæld slår DNU igennem med fuld kraft i 213, hvor de følgende etaper er igangsat med et samlet budget på mere end 2,5 mia. kr. Også Psykiatrisygehuset i Slagelse var med sit budget på 1,2 mia. kr. med til at løfte 213 inden for denne hovedgruppe. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 11

12 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Offentlige bygninger - politi, militæret & beredskabstjenester Hovedgruppe: Off. bygn. politi, militæret & beredskabst % Ændring % * 4 % * 1 % * Hovedgruppen er traditionelt blandt de mindste, og levede i 213 fuldt op til rollen med det laveste niveau i 3 år. Dog bør det nævnes, at med opførelsen af Statsfængslet på Nordfalster i 212 med et budget på 1,3 mia. kr., sker faldet med afsæt i et aktivitetsniveau der må anses for højere end normalt. I 213 er der fravær af de helt store projekter, og selvom der er flere enkeltprojekter i 213 end i de to foregående år, er det projekter af langt mindre karakter, med opførelsen af Egedal Rådhus til 231 mio. kr. som det markant største. Hovedgruppe: Energi og renovation Hovedgruppe: Energi og renovation % Ændring % * % * 11 % * Hovedgruppen Energi & Renovation er traditionelt blandt de mindste, men i 213 var der usædvanlig høj aktivitet i hovedgruppen, hvilket kan tilskrives to projekter af de helt store - nemlig Dong Energy s olieterminal i Fredericia med et budget på 1 mia. kr., og navnligt Amager Bakke, den ny forbrænding på Nordamager til hele 3,5 mia. kr. Uden disse to superprojekter ville 213 kun ligge marginalt over 211 og 212, og således forklarer dette den kraftige stigning i 213. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 12

13 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Anlæg Hovedgruppe: Anlæg % Ændring % * 17 % * 18 % * Det særligt høje niveau i 211 skyldes igangsættelsen af tunnelarbejdet i forbindelse med den københavnske Cityring til et budget på hele 7 mia. kr., ligsom Nordhavnstunnelen, ligeledes i København, igangsattes dette år. Til sammenligning var dobbeltsporet mellem Lejre og Vipperød eneste anlægsprojekt over 1 mia. kr. i 212. I 213 var der ingen anlægsprojekter over 1 mia. kr. - til gengæld var der indtil flere i 25 mio. kr.-klassen. VIDSTE DU AT - rapporten er baseret på over 13. byggeprojekter? CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 13

14 entrepriseformer Statistik Fordeling på entrepriseformer Entrepriseformer - overblik Totalentreprise Hovedentreprise Storentreprise Partnering Fagentreprise Ser vi på de forskellige entrepriseformer, er der sket et tydeligt skift fra totalentrepriser til hhv. hoved- og fagentrepriser i perioden Skiftet er sket gradvist over alle tre år, og faldet inden for totalentrepriser modsvarer nogenlunde stigningen inden for de to andre entrepriseformer, og et mindre fald inden for storentrepriser modsvarer desuden den resterende del af stigningen. Entrepriseform: Totalentreprise Entrepriseform: Totalentreprise % Ændring % * 36 % * 31 % * Umiddelbart ser det ud som om at totalentrepriser er for nedadgående som den fremtrædende entrepriseform i perioden Dykker man ned i tallene, viser det sig imidlertid, at i 211 igangsattes ét megaprojekt som totalentreprise, og det er igen Cityringen der påvirker tallene. De to ben i projektet, nemlig tunneler og stationer, udgør tilsammen hele 11,5 mia. kr. Renses 211 for dette projekt, kommer året væsentligt under de to følgende år, og så ser vi rent faktisk, at der er en generel stigning i anvendelsen af totalentrepriser som foretrukken entrepriseform. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 14

15 entrepriseformer Statistik Entrepriseform: Hovedentreprise 25. Entrepriseform: Hovedentreprise % Ændring % * 34 % * 36 % * Hovedentrepriser er den traditionelt anvendte entrepriseform i anlægssektoren, og der vil således altid være et vist niveau indenfor denne entrepriseform. Vi kan imidlertid se en signifikant stigning indenfor projekter der anvender hovedentreprise som entrepriseform i årene Og ser vi på budgetterne for de 5 største hovedentrepriser i hvert af årene (anlæg undtaget), er der en støt stigning på ca. 25 mio. kr. fra år til år, så der er tegn på at hovedentrepriserne er på vej frem. Entrepriseform: Storentreprise Entrepriseform: Storentreprise % Ændring % * 11 % * 9 % * Den lidt specielle entrepriseform Storentrepriser oplever kun små udsving i årene En mindre stigning ses fra , og et fald på ca. 8 mio. fra hvilket kan forklares med, at arbejdet på Statsfængslet på Nordfalster iværksattes som storentreprise i 212, og med sit budget på 1,3 mia. kr. var det hovedårsagen til det øgede niveau i 212. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 15

16 entrepriseformer Statistik Entrepriseform: Fagentreprise Entrepriseform: Fagentreprise % Ændring % * 17 % * 22 % * Fagentrepriser er for opadgående i perioden , og især fra ses en markant stigning på næsten 3,5 mia. kr. Mærsk Bygningen ved Panum Instituttet iværksattes i 212 som fagentrepriser med et budget på 1,3 mia. kr., og i 213 påbegyndtes Amager Bakke, Psykiatrisygehuset i Slagelse samt Copenhagen Arena, der alle opføres som fagentrepriser, og tilsammen udgør deres budgetter hele 5,4 mia. kr., hvilket mere end udgør stigningen fra VIDSTE DU AT - CRM-Byggefakta overvåger mere end 9. aktive byggeprojekter? CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 16

17 bygherretyper Statistik Bygherretyper - overblik Bygherretyper - overblik Boligselskab - Almen Offentlig - Kommune Offentlig - Region Offentlig - Stat Privat Private bygherrer udgør naturligt langt den største gruppe bygherrer, også selvom at der har været et mindre fald i private byggeprojekter over de senere år. Kommunerne er i 212 tilbage som den næststørste bygherregruppe, efter at de Almene Boligselskaber havde overtaget positionen i 212. Det skal dog siges at dette ikke skete helt uden hjælp fra det offentlige, der som bekendt tager del i finansieringen af almene boligprojekter. Bygherretype: Almene boligselskaber Bygherretype: Almene boligselskaber % Ændring % * 18 % * 14 % * Efter et peak i 212, er den almene boligsektor i 213 tilbage på 211-niveau. Der er ikke enkeltprojekter der som sådan stikker ud i de enkelte år, og der har generelt været et fald i antallet af projekter i den almene sektor fra , men gennemsnitsbudgetterne synes at være svagt stigende, hvilket kan forklare udsvinget. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 17

18 bygherretyper Statistik Bygherretype: Offentlig - Kommune Bygherretype: Offentlig - Kommune % Ændring % * 17 % * 18 % * var især kendetegnet ved to store kommunalt finansierede projekter, nemlig Multimediehuset i Aarhus og anlægsprojektet Nordhavnsvej i København, der tilsammen havde et budget på 3,3 mia. kr. Renses disse to superprojekter bort, er niveauet for 211 sammenligneligt med de to følgende år, og kommunerne kan således siges at holde et nogenlunde konstant aktivitetsniveau. Bygherretype: Offentlig - Region Bygherretype: Offentlig - Region % Ændring % * 5 % * 11 % * Det væsentligt højere aktivitetsniveau hos regionerne i 213 skal ses i lyset af især Det Ny Universitetshospital i Aarhus, men også Psykiatrisygehuset i Slagelse, der tilsammen udgør 3,7 mia. kr., hvilket nogenlunde svarer til den stigning der ses af statistikken. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 18

19 bygherretyper Statistik Bygherretype: Offentlig - stat Bygherretype: Offentlig - Stat % Ændring % * 16 % * 1 % * Det øgede aktivitetsniveau i 212 skal især ses i lyset af 3 store projekter. Igen er det Mærsk Bygningen med sine 1,3 mia kr., der påvirker året, men også Statsfængslet på Nordfalster og anlægget af dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød, der begge ligeledes anddrager 1,3 mia. kr. Uden disse 3 projekter ville 212 have været på niveau med 211 og der ville dermed i givet fald være tale om en stigning fra Bygherretype: Private Bygherretype: Private % Ændring % * 5 % * 11 % * Private bygherrer definerer vi ved at være virksomheder, developers, investorer, fonde eller andels- og ejerforeninger, men ikke parcelhusejere mv. Den øgede aktivitet fra kan tilskrives Mærsk-domicilet i Lyngby, Microsoft-domicilet samme sted samt Det Ny Grønttorv i Taastrup. Tilsammen udgør disse projekter knap 2 af de 3,5 mia. kr., der udgør stigningen. De resterende 1,5 mia. kan forklares med generelt flere privatfinansierede projekter i 213. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 19

20 fordelt månedsvis Statistik Igangsatte byggeprojekter fordelt pr. måned Igangsatte byggeprojekter fordelt pr. måned Gennemsnit I marts 213 igangsattes både Psykiatrisygehuset i Slagelse og Amager Bakke, hvilket forklarer det usædvanlig høje udsving i denne måned set i forhold til de foregående år. VIDSTE DU AT - CRM-Byggefaktas informationer omfatter alle licitationer og udbud, indbudte og prækvalificerede? CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 2

21 top 1 - projekter Statistik top 1 projekter igangsat 213 landet By Mio. Byggestart Afsluttet Amager Bakke - Nyt forbrændingsanlæg København S Stationsområdet i Carlsberg Byen - Campus Byggeafsnit 8 Valby GAPS - Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse Slagelse DNU - Etape S2 Aarhus N Dong Energy - udbygning af olieterminal Fredericia Projekt Syd22 - Renovering af rækkehusområdet Albertslund Copenhagen Arena i Ørestad Syd København S DNU - Delprojekt Akut, udbudsområde N2 Aarhus N Copenhagen Markets - Det nye grønttorv 1. etape Taastrup Viby Syd - Nyt Rosenhøj Viby J hovedstaden By Mio. Byggestart Afsluttet Amager Bakke - Nyt forbrændingsanlæg København S Stationsområdet i Carlsberg Byen - Campus Byggeafsnit 8 Valby Projekt Syd22 - Renovering af rækkehusområdet Albertslund Copenhagen Arena i Ørestad Syd København S Copenhagen Markets - Det nye grønttorv 1. etape Taastrup Kgs. Lyngby - Kanalvejs-projekt - Microsoft Kongens Lyngby Copenhagen Towers, etape 2 København S Lyngby - Maersk Drilling og Maersk Supply domicil Kongens Lyngby Bryghusprojektet København K Marmormolen - Bolig-ø Øst København Ø sjælland By Mio. Byggestart Afsluttet GAPS - Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse Slagelse Lidl - Nyt centrallager Køge Renovering af Ladegårdsparken Holbæk Sydbyen - Renovering af boliger for SB & FOB Slagelse Vestegnens Kraftvarmeselskab - Etablering af transmissionsledning mellem Greve og Køge Køge Køge Bugt Motorvejen, etape vejanlæg syd Solrød Strand Køge Bugt Motorvejen, etape vejanlæg nord Solrød Strand Kloakfornyelse Ølby Lyng Køge Helhedsplan - Nyt boligområde i Tune Nordøst Tune Vejvedligeholdelse i Sorø Kommune - Funktionsudbud Sorø CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 21

22 top 1 - projekter Statistik top 1 projekter igangsat fortsat syddanmark By Mio. Byggestart Afsluttet Dong Energy - udbygning af olieterminal Fredericia Aabenraa - Nyt psykiatrisk sygehus - Fase 2 Aabenraa Fynske Motorvej E Jord- og belægningsarbejder Middelfart Sønderparken - Renovering af afd. 12 Fredericia Sydvestjysk Sygehus - Psykiatrisk døgnafdeling i Esbjerg Esbjerg N Kolding Sygehus Fase 2, Akutmodtagelse Kolding Sønderparken afd Renovering af boliger Fredericia Kolding Sygehus Fase 3, Ny Sengebygning Kolding Udbygning af afløbssystem Langelinie Odense M Løgumkloster - ny varmecentral og solvarme Løgumkloster midtjylland By Mio. Byggestart Afsluttet DNU - Etape S2 Aarhus N DNU - Delprojekt Akut, udbudsområde N2 Aarhus N Viby Syd - Nyt Rosenhøj Viby J DNU - Delprojekt Abdominal/Inflammation, udbudsområde S1 Aarhus N SHiP - Kontorbyggeri på Århus Havn Aarhus C IKEA Århus - Opførelse af nyt varehus Aarhus N Motorvejen Funder-Låsby, Spuns-Syd Silkeborg DNU - Delprojekt Akut, udbudsområde N4 Aarhus N Ølbyvej afd. 1 - Genopførelse af boliger Struer Motorvejen Funder-Låsby, Jord- og belægningsarbejde Øst Silkeborg nordjylland By Mio. Byggestart Afsluttet Skagen Havn - Nyt havnebassin, kajanlæg m.v. Skagen Magisterparken Afd Renovering af boliger Aalborg Aalborg - Nye ungdomsboliger ved Stormgade Aalborg Katedralen - Lindholm Brygge - Nye ungdomsboliger Nørresundby Renovering af Lille Tingbakke Vodskov Behandlerhus i Brønderslev Brønderslev Renovering af boliger- afdeling 2 Hirtshals ESCO-projekt - Brønderslev Kommune Brønderslev Hjørring Varmeforsyning - Multibrændselsanlæg - Maskinentreprisen Hjørring University College Nordjylland, UCN - udbygning Sofiendalsvej Aalborg SV CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 22

23 top 1 - aktører Statistik baseret på byggeprojekter igangsat 213 bygherrer Antal Pris mio kr Rolle Amager Ressource Center - ARC Bygherre Region Midtjylland Bygherre Vejdirektoratet Bygherre Region Midtjylland Bygherre Region Syddanmark Bygherre Carlsberg Byen P/S Bygherre Region Sjælland Bygherre Banedanmark Bygherre Albertslund Kommune Bygherre Vandcenter Syd as Bygherre Arkitekter Antal Pris mio kr Rolle Bjarke Ingels Group ApS Arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S Arkitekt Rådgivergruppen DNU I/S Arkitekt Rubow Arkitekter A/S Arkitekt Arkitema Architects Arkitekt Creo Arkitekter A/S Arkitekt MIKKELSEN Arkitekter A/S Arkitekt Schmidt Hammer Lassen Architects K/S Arkitekt Mangor & Nagel A/S Arkitekt C.F. Møller Danmark A/S Arkitekt ingeniører Antal Pris mio kr Rolle MOE Ingeniør Rambøll Danmark A/S Ingeniør Cowi A/S Ingeniør Grontmij A/S Ingeniør Niras A/S Ingeniør Rådgivergruppen DNU I/S Ingeniør Alectia A/S Ingeniør Midtconsult A/S Ingeniør Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S Ingeniør Arup Ingeniør CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 23

24 top 1 - aktører Statistik baseret på byggeprojekter igangsat fortsat Hoved og totalentreprenører Antal Pris mio kr Rolle NCC Construction Danmark A/S Hoved/Totalentreprenør Per Aarsleff A/S Hoved/Totalentreprenør MT Højgaard a/s Hoved/Totalentreprenør KPC-Byg A/S Hoved/Totalentreprenør Hoffmann A/S Hoved/Totalentreprenør Züblin A/S Hoved/Totalentreprenør Enemærke & Petersen A/S Hoved/Totalentreprenør Casa Entreprise A/S Hoved/Totalentreprenør Barslund A/S Hoved/Totalentreprenør Barslund Cg Jensen I/S Hoved/Totalentreprenør CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 24

25 top 1 - bygherretyper Statistik baseret på byggeprojekter igangsat 213 alle bygherretyper Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Amager Ressource Center - ARC Privat Vejdirektoratet Offentlig stat Region Midtjylland Offentlig region Region Syddanmark Offentlig region Københavns Kommune Offentlig kommune Carlsberg Byen P/S Privat Banedanmark Offentlig stat Region Sjælland Offentlig region Dong Energy Power A/S 1 1. Privat NCC A/S 8 85 Privat alle private 213 Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Amager Ressource Center - ARC Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Carlsberg Byen P/S Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Dong Energy Power A/S 1 1. Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel NCC A/S 8 85 Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Arena Cphx A/S 4 7 Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Udviklingsselskabet By & Havn I/S Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Grønttorvet København A/S 1 6 Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Danica Ejendomsselskab ApS Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Danica Pension 1 45 Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel alle almene boliforeninger 213 Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Albertslund Boligselskab/Vridsløselille Andelsboligforening 2 77 Boligselskab Almen Bo-Vest, Boligsamarbejdet På Vestegnen Boligselskab Almen Boligforeningen Århus Omegn Boligselskab Almen Andelsselskabet Boligkontoret Fredericia Boligselskab Almen Boli.Nu Boligselskab Almen Slagelse Boligselskab Boligselskab Almen KAB S.M.B.A Boligselskab Almen Furesø Boligselskab v/ KAB 1 28 Boligselskab Almen Postfunkt Andels-Boligforening Boligselskab Almen Himmerland Boligforening Boligselskab Almen CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 25

trends for byggebranchen VIDSTE DU AT - rapportens informationer detaljerede i databasen og hør mere Parabyg? Ring 70 25 30 31

trends for byggebranchen VIDSTE DU AT - rapportens informationer detaljerede i databasen og hør mere Parabyg? Ring 70 25 30 31 trends for byggebranchen 213 214 Se alle realiserede byggeprojekter for første halvår og få de nyeste prognoser for resten af 214 VIDSTE DU AT - rapportens informationer er endnu mere detaljerede i databasen

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser

Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser November 2013 Boligorganisation Afdeling Kontakt Indsats Erfaringer Region Hovedstaden AAB Sjælør Boulevard København Gert Panton 33 76 01 96 51 37 68 52 gpa@aab.dk

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Særrapport. prognose 2015. Se prognoser for 2015 samt et. overblik over realiserede bygge-

Særrapport. prognose 2015. Se prognoser for 2015 samt et. overblik over realiserede bygge- Særrapport prognose 215 Se prognoser for 215 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 213 & 214 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet / regioner side 5 Prognose

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR.

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR. Side 1 POLITIGÅRDEN, NUUK 2013 4,5 BYGHERRE Bygningstyrelsen Grontmij/Carl Bro Axel Poulsen Arkitektkontor A/S SAGSTYPE Hovedentreprise, energirenovering PLEJECENTER HASSELBO 2013 5 BYGHERRE Københavns

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

200 milliarder indtil 2025. Oversigt over anlægsprojekterne

200 milliarder indtil 2025. Oversigt over anlægsprojekterne 200 milliarder indtil 2025 Oversigt over anlægsprojekterne KLAR TIL HEDER ULIG NYE M Hvorfor være med i Klar til nye muligheder? De kommende 10 til 15 år vil der blive brugt for over 200 milliarder kroner

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 5 og 6 2013

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 5 og 6 2013 Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 5 og 6 2013 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Ny politistation i udbud som OPP En ny politistation i Holstebro til Midt og Vestjyllands politi er sendt

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Regnskabsanalysen 2014

Regnskabsanalysen 2014 Regnskabsanalysen 2014 Fem regnskabsår i den danske byggesektor Sektorbeskrivelse: Byggeri (ikke håndværk): Bygge- og anlægsvirksomhed [segmentering: størrelse] Fakta om dataudtrækket 45.511 virksomheder

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Arkitektur & Design. TILLIDSERHVERV 2011 Censor ved Aalborg Universitet, Arkitektur & Design. Energikursus. Revit Architecture 2010.

Arkitektur & Design. TILLIDSERHVERV 2011 Censor ved Aalborg Universitet, Arkitektur & Design. Energikursus. Revit Architecture 2010. DK -9000 Tel +45 22 35 87 36 info@jesperkorfdk CURRICULUM VITAE NAVN Jesper Korf Madsen FØDSELSÅR 1975 NATIONALITET Dansk SPROG Dansk, Engelsk UDDANNELSE 2004 Cand Polyt Arkitekt, Universitet instutut

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme A/S

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -2 af 50 Bilag 1 - Side -3 af 50 Bilag 1 - Side -4 af 50 Bilag 1 - Side -5 af 50 Bilag 1 - Side -6 af 50 Bilag 1 - Side -7 af 50 Bilag 1 - Side -8 af 50 Bilag 1 -

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt

2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt Claus Gade Ved Hegnet 22 2960 Rungsted Kyst Tlf. +45 4579 1330 Mobil +45 2633 8834 E-mail clausgade@mail.dk Curriculum vitae Claus Gade 2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt Ansvarsområde.

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Udvalgte referencer 2013

Udvalgte referencer 2013 Udvalgte referencer 2013 Solrød Center NØ Solrød Strand Konceptudvikling, budgetsætning, strategi og gennemførelse af ny lokalplan nyt projekt på ca. 4.200 m2, indeholdende 26 luksusboliger samt fødevarebutik

Læs mere