trends for byggebranchen Se realiserede projekter i 1. halvår og få de nye prognoser for resten af 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "trends for byggebranchen Se realiserede projekter i 1. halvår og få de nye prognoser for resten af 2015"

Transkript

1 trends for byggebranchen Se realiserede projekter i 1. halvår og få de nye prognoser for resten af 215

2 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Femern Bælt-forbindelsen side 4 Prognose 215 side 6 Fordelt på hele landet / regioner side 7 Fordelt på hovedgrupper side 1 Fordelt månedsvis side 15 Top 1 projekter 1. halvår 215 side 17 Datagrundlag side 2 Om Byggefakta A/S side 21 Kontaktpersoner side 25 2

3 Stabil udvikling for byggeriet i 215 Byggeriet i Danmark holder flot niveau i 215, og det er især byggeriet i Region Midtjylland, der boomer Velkommen til Trends for byggebranchen Q På de næste sider får du indblik i udviklingen for de professionelle byggeprojekter i Danmark, efter første halvår 215 er realiseret. Byggeriet holder niveauet efter 2. kvartal Prognosen er nedjusteret en smule siden april, men det samlede aktivitetsniveau for det professionelle byggeri forventes fortsat at ligge 2% over niveauet i 214, som var et godt år for byggebranchen. Det er fortsat boligbyggerierne sammen med de mange store hospitalsbyggerier, der holder niveauet oppe i 215. Prognosen efter 2. kvartal viser dog forskydninger i aktiviteten i forhold til seneste prognose både inden for hovedgrupper og regioner. Eksempelvis ser vi fortsat fremgang for Region Midtjylland, hvor prognosen igen er opjusteret efter 2. kvartal. Vi ser trends før andre Rapporten dækker det professionelle projektmarked. Data dækker dermed både offentlige og professionelle private byggerier og omfatter både nybyg, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke Hr. og Fru. Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Metoden gør, at vi før nogen andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden for hovedgrupper og bygherretyper. Jeg ønsker dig god læselyst. Hvor er markedet på vej hen? Rapporten er baseret på 1. dataindsamlinger fra mere end 13. byggeprojekter. Byggefakta er Danmarks førende leverandører af projektinformation til byggebranchen. Vi har i mere end 2 år indsamlet og videreformidlet detaljerede informationer om bygge- og anlægsprojekter landet over. Informationerne registreres og opsamles i markedets mest avancerede database. Resultatet er, at vi har opbygget en omfattende historisk viden om aktiviteten i den danske byggebranche. Rapporten koncentrerer sig om hovedlinjerne: Hvor kommer markedet fra og hvor er det på vej hen? Vi bryder tallene ned på regioner og hovedgrupper. Derudover finder du også top 1 lister for igangsatte byggeprojekter i første halvår 215 for hele landet og de fem regioner. Jens Slott Johansen Adm. direktør Se yderligere detaljer om byggeriet i 215 Hvis du har brug for yderligere detaljer om byggeriet i 215, har du mulighed for at bestille vores udvidede version af Trends for byggebranchen. I den udvidede version får du 48 ekstra sider med detaljer for hele landet og de fem regioner. Se blandt andet hovedgrupper fordelt efter regioner, projekter fordelt efter stadier, byggeart (nybyg, renovering, kombination og anlæg) for hovedgrupper og bygherretyper, top 1 projekter for hele 215, følg udviklingen for entrepriseformer og bygherretyper og meget mere. Læs mere på side 5. 3

4 femern Bælt-forbindelsen I første kvartal blev de fire store anlægsprojekter i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen, der var planlagt med byggestart i 215, udskudt til 216. Buddene på de fire store anlægsentrepriser, der var planlagt igangsat i 215, lå væsentligt over det forventede (ca. 2 mia. DKK). Femern A/S skal nu i gang med nogle forhandlingsrunder med entreprenørerne, før kontrakterne kan komme til politisk godkendelse. Der udestår ligeledes en endelig afklaring omkring EU-støtten og de tyske landanlæg. Prognosen for 215 har hele tiden været vist uden de fire store anlægsprojekter, der var planlagt igangsat i 215, hvorfor udskydelsen af projektet ikke har stor indflydelse på prognosen for 215. Dog har flere mindre klargøringsprojekter været medregnet på normal vis, hvorfor udskydelsen af projektet kan vise sig at påvirke prognosen, hvis flere af disse udskydes. Der er dog tale om mindre projekter, hvorfor effekten vil være minimal. Den forventede tidsplan for de store anlægsprojekter i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen fremgår af nedenstående tabel. Bemærk både totalpris og byggestart er anslået og vil afhænge af forhandlingsrunderne med underentreprenører, afklaringen vedrørende EU-støtten samt den politiske godkendelsesproces. Projekter ifm. Femern Bælt-forbindelsen Stadie Start Totalpris Femern Forbindelsen - Tunneludgravning og landopfyldning Indbudte teams Femern Forbindelsen - Sydtunnelen Indbudte teams Femern Forbindelsen - Nordtunnelen Indbudte teams Femern Forbindelsen - Tunnelportaler og ramper Indbudte teams Femern Forbindelsen - Elektriske og mekaniske installationer Indbudte teams Femern Forbindelsen - Spor og køreledninger Skitseforslag

5 køb den Udvidede version af Trends for byggebranchen Q2 215 Få 48 ekstra sider, hvor vi går i detaljer med prognosen for 215. Den udvidede version indeholder 7 siders opslag for hele landet og for hver region. få alle detaljerne Ekstra materiale i den udvidede rapport: Projekter fordelt på stadier Projekter fordelt på byggeart (nybyg, renovering, kombi og anlæg) Projekter fordelt på hovedgrupper og år Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart Projekter fordelt på bygherretyper og byggeart En halvsides tekst med vores kommentarer Top 1 projekter i 215 Top 1 lister på aktører (roller) Top 1 lister på bygherretyper Udviklingen for Entrepriseformer og Bygherretyper Bestil den udvidede version af trends for byggebranchen. Pris for én udgivelse kr. 3.95,- ekskl. moms. (betaling ved levering) Pris for 2 udgivelser kr. 5.95,- ekskl. moms (betaling ved første levering) - Spar kr. 2.,- (Rapporten udkommer i august og oktober 215) Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os på tlf eller Køb rapporten på

6 prognose 215 se realiserede projekter fra 1. halvår 215 samt de nye prognoser for resten af året

7 hele landet/regioner prognose for 215 (juli) Hele Landet Hele landet 2 % fra Realiseret 214 Prognose 215 (okt14) Prognose 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen for 215 er stort set uændret siden april med en mindre nedjustering på 775 mio. kr. Dermed forventes det, at byggeriet holder niveauet fra 214, som var et godt år for det professionelle byggeri i Danmark. Totalmarkedet forventes nu at udgøre 7,9 mia. kr. i 215, hvilket er 1,1 mia. kr. mere end i 214. Væksten er primært drevet af hovedgrupperne Boliger og Sundheds- & socialvæsnet. De to største realiserede byggeprojekter i årets 2. kvartal blev Novo Nordisk - Opførelse af fabrik i maj til 1,5 mia. kr. og Aarhus Letbane - Etape 1 - Etablering af letbane, Transportpakken til 1,3 mia. kr. i juni. I årets 3. kvartal forventes det største projekt at blive Nyt Aalborg Universitetshospital - Sengetårne og laboratorier - Opførelse af hospital i august til 1,6 mia. kr. Region Hovedstaden Region Hovedstaden 13 % fra Realiseret 42% 214 Prognose 38% 215 (okt14) Prognose 36% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen er nedjusteret yderligere med 1,5 mia. siden april. Aktivitetsniveauet i regionen forventes nu at ligge 13% under niveauet i 214. I reelle tal er der tale om projekter for 3,9 mia. kr. mindre end i 214. Tilbagegangen for regionen i 215 betyder, at hovedstaden i 215 tegner sig for 36% af totalmarkedet mod 42% i 214. Regionen oplevede stor fremgang i 214, hvor der blev igangsat både flere og større projekter. Denne tendens ser altså ikke ud til at fortsætte i regionen i 215, og regionens andel af totalmarkedet nærmer sig det niveau, vi så i 211 og 212. Det ændrer dog ikke på, at Region Hovedstaden er den region, der sidder på den største andel af totalmarkedet. Regionens største byggeprojekter i 2. kvartal blev Kanalvejs-projekt - Opførelse af boliger til 45 mio. kr. i juni og Friheden I - Renovering af boliger i Hvidovre til 4 mio. kr. i juni. Det største projekt i 3. kvartal forventes at blive Cityringen - stationer færdiggørelsesarbejder i København S til 525 mio. kr. 7

8 regioner prognose for 215 (juli) Region Sjælland Region Sjælland 8 % fra Realiseret 9% 214 Prognose 8% 215 (okt14) Prognose 9% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen for regionen er opjusteret med 9 mio. kr. siden april. Den samlede aktivitet i regionen forventes nu at ligge 8% over niveauet i 214. Fremgangen skyldes, at der er igangsat flere projekter end forventet i 2. kvartal, blandt andet blev Novo Nordisk - Opførelse af fabrik til 1,5 mia. kr. igangsat i maj. Efter opjusteringen tegner regionen sig nu for 9% af totalmarkedet i 215, hvilket er en fremgang fra prognosen i april på 1 procentpoint, men fortsat et lavt niveau for regionen historisk set. Regionens største igangsatte projekt i 2. kvartal blev som nævnt oven for Novo Nordisk Opførelse af fabrik. Endvidere blev Elektrificering af jernbanen Køge Nord-Næstved regionens næststørste projekt til 1 mio. kr. Det største projekt i 3. kvartal forventes at blive Lerchenborg Gods - Etablering af solcelleanlæg i Kalundborg til 25 mio. kr. i august. Region Syddanmark Region Syddanmark 27 % fra Realiseret 2% 214 Prognose 15% 215 (okt14) Prognose 15% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen for Region Syddanmark er nedjusteret yderligere siden april. Nedjusteringen skyldes, at flere projekter er blevet udskudt til 216. Aktivitetsniveauet i regionen forventes nu at ligge hele 27% under niveauet i 214. Regionen tegner sig for 15% af totalmarkedet i 215, hvilket er et lavt niveau for regionen historisk set. Generelt kan man sige, at 215 glimter ved sit fravær af store projekter i regionen. De to største igangsatte projekter i Region Syddanmark i 2. kvartal blev Citycenter Broen - Opførelse af Shoppingcenter i maj til 3 mio. kr. og Korskærparken afd Renovering af boliger i Fredericia til 253 mio. kr. I september opføres Lalandia Billund - Opførelse af outletcenter, som er regionens største planlagte projekt i 3. kvartal med et budget på 25 mio. kr. 8

9 regioner prognose for 215 (juli) Region Midtjylland Region Midtjylland 46 % fra Realiseret 21% 214 Prognose 3% 215 (okt14) Prognose 31% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen er igen opjusteret med knap 6 mio. kr. siden april. Det skyldes, at der er igangsat flere projekter end forventet i 2. kvartal. Der er virkelig gang i byggeriet i Region Midtjylland. Aktivitetsniveauet forventes nu at ligge 46% over niveauet i 214. Regionen tegner sig således for 31% af totalmarkedet, hvilket er et højt niveau for regionen historisk set. Det er især hovedgrupperne Boliger, Anlæg samt Sundheds- & socialvæsnet, der trækker niveauet op i 215. Aarhus Letbane - Etape 1 - Etablering af letbane, Transportpakken til 1,3 mia. kr. blev regionens største projekt i 2. kvartal. Blandt større projekter i 2. kvartal kan nævnes Arla Global Innovation Centre - Opførelse af Innovation Centre i Aarhus til 21 mio. kr. Det største projekt i 3. kvartal forventes at blive Risskov Brynet - Område 8 - Opførelse af boliger til 35 mio.kr. Region Nordjylland Region Nordjylland 28 % fra Realiseret 7% 214 Prognose 9% 215 (okt14) Prognose 9% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen er nedjusteret en smule siden april. Det samlede aktivitetsniveau forventes nu at ligge 28% over niveauet i 214. Regionen tegner sig fortsat for 9% af totalmarkedet en fremgang på 2 procentpoint ift Væksten er primært drevet af hovedgrupperne "Sundheds- & socialvæsnet" og "Anlæg". Desuden ses der en mindre fremgang for hovedgruppen "Boliger". Regionens største projekt i 2. kvartal blev som forventet Grønnegården Afd. 5 - Renovering af boliger i Aalborg SV til 5 mio. kr. Projektet blev igangsat i juni. Vivabolig - Afd etape - Renovering af boliger i Aalborg blev regionens næststørste realiserede projekt med en totalsum på 1 mio. kr. og byggestart i april. Det største byggeprojekt i årets 3. kvartal forventes at blive Nyt Aalborg Universitetshospital - Sengetårne og laboratorier i august til 1,6 mia. kr. 9

10 hovedgrupper prognose for 215 (juli) Hovedgrupper - overblik Hovedgrupper - overblik Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, Butik, kontor, kultur & hotel lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militær & beredskab. Energi og renovation Anlæg Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Prognose 215 (juli) Når vi ser på prognosen fordelt på hovedgrupper, er det fortsat hovedgrupperne Boliger og Sundheds- & socialvæsnet, der oplever markant fremgang ift Højdespringeren er fortsat hovedgruppen "Boliger", der på trods af en tilbagegang i prognosen fra april stadig forventes at vokse med 38% eller knap 6,5 mia. kr. i 215 ift Derudover forventes hovedgruppen "Sundheds- & socialvæsnet" at vokse med 76% eller 4 mia. kr. ift Fremgangen for de to hovedgrupper er så markant, at selvom vi ser tilbagegang for hovedgrupperne "Skoler, uddannelse og forskning", "Energi og renovation" samt "Kontor, butik og lager", så holder totalmarkedet fortsat niveauet fra 214. Hovedgruppe: Boliger - huse og lejligheder Boliger - huse og lejligheder 38 % fra Realiseret 24% 214 Prognose 35% 215 (okt14) Prognose 33% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen for hovedgruppen Boliger i 215 er nedjusteret med 1,5 mia. kr. siden april. Aktivitetsniveauet forventes dog fortsat at ligge hele 38% over niveauet i 214. Dermed udgør Boliger hele 33% af totalmarkedet i 215, som er en fremgang på hele 9 procentpoint ift. 214 og et højt niveau historisk set. Hovedgruppen Boliger og Erhvervsbyggeri er traditionelt de to største hovedgrupper, men samtidig er det også de grupper, der oplever størst usikkerhed og forsinkelser omkring projekterne. De største igangsatte projekter i 2. kvartal blev renovering af boliger af Grønnegården Afd. 5 i Aalborg med en totalpris på 5 mio. kr. og Friheden I - Renovering af boliger i Hvidovre til 4 mio. kr. Det største projekt i 3. kvartal forventes at blive Risskov Brynet - Område 8 - Opførelse af boliger til 35 mio. kr. 1

11 hovedgrupper prognose for 215 (juli) Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel Sport, fritid, kultur & hotel 12 % fra Realiseret 7% 214 Prognose 6% 215 (okt14) Prognose 6% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen for hovedgruppen Sport, fritid, kultur & hotel er stort set uændret siden seneste prognose i april. Aktivitetsniveauet for hovedgruppen forventes fortsat at ligge 12% lavere end i 214. Med projekter for 4,5 mia. kr. tegner hovedgruppen sig dermed for 6% af totalmarkedet i 215. Hovedgruppens største realiserede projekter for 2. kvartal omfatter BBA Svøm - OPP - Opførelse af svømmehal og idrætshal på Frederiksberg i juni til 158 mio. kr. og Ørestad Skøjtehal - Opførelse af skøjtehal, der blev igangsat i maj til 7 mio. kr. Det største projekt i 3. kvartal forventes at blive Aarhus Midtby - Opførelse af hotel til 6 mio. kr., der forventes igangsat i august. Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport Butik, kontor, lager, industri & transport 15 % fra Realiseret 16% 214 Prognose 12% 215 (okt14) Prognose 14% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen er opjustereret med 1,3 mia. kr. siden april. Fremgangen skyldes, at der er igangsat flere projekter end forventet i første halvår af 215. Aktivitetsniveauet forventes nu at ligge 15% under niveauet i 214, hvilket er noget mere positivt end ved seneste prognose. Hovedgruppen udgør dermed 14% af totalmarkedet, hvilket er en stigning på 2 procentpoint siden april, men stadig et relativt lavt niveau for hovedgruppen historisk set. Hovedgruppen hører normalt sammen med "Boliger" til de største hovedgrupper, som begge er meget konjunkturfølsomme ift. de øvrige grupper, da man ofte afventer salg eller udlejning før et projekt opføres. De to største projekter for denne hovedgruppe blev Novo Nordisk - Opførelse af fabrik i Kalundborg til 1,5 mia. kr. og Citycenter Broen - Opførelse af Shoppingcenter i Esbjerg til 3 mio. kr. Det største projekt i 3. kvartal forventes at blive Cityringen - stationer færdiggørelsesarbejder i København S i september til 525 mio. kr. 11

12 hovedgrupper prognose for 215 (juli) Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning Skoler, uddannelse & forskning 4 % fra Realiseret 15% 214 Prognose 9% 215 (okt14) Prognose 9% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen er stort set uændret siden april. Med projekter for 6,4 mia. kr. forventes aktivitetsniveauet for hovedgruppen at ligge 4% lavere i 215 ift Hovedgruppen forventes at udgøre 9% af totalmarkedet en tilbagegang på 6 procentpoint ift Generelt er gruppen i 215 karakteriseret ved fraværet af store projekter over 5 mio. kr. Hovedgruppen tæller i stedet en række mindre og mellemstore projekter og er kendetegnet ved en høj gennemførelsesgrad iht. tidsplan og uden økonomiske udfordringer. Novo Nordisk - Opførelse af fabrik i Kalundborg blev hovedgruppens største igangsatte byggeprojekt i 2. kvartal, hvor der blev bygget laboratorium for 3 mio. kr. Det næststørste projekt i 2. kvartal blev Arla Global Innovation Centre - Opførelse af Innovation Centre i Aarhus N med et samlet budget på 21 mio. kr. Hovedgruppens største igangsatte projekt for 3. kvartal forventes at blive Campus Bornholm - Opførelse af undervisningsfaciliteter i Rønne med byggestart i september til 24 mio. kr. Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet Sundheds- & socialvæsnet 76 % fra Realiseret 8% 214 Prognose 14% 215 (okt14) Prognose 13% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen for hovedgruppen er nedjusteret med 72 mio. kr. siden april. Nedjusteringen skyldes, at der er igangsat færre projekter end forventet, og at nogle projekter er udskudt til 216. Aktivitetsniveauet forventes dog fortsat at ligge hele 76% over niveauet i 214. Dermed forventes det, at hovedgruppen udgør 13% af totalmarkedet i 215. Hovedgruppen oplevede tilbagegang i 214, men i 215 ser det altså fortsat ud til, at hovedgruppen rammer det højeste niveau i fire år. Det høje niveau i 215 skyldes især de to superprojekter med budget over 1 mia. kr. Blandt de største igangsatte projekter i 2. kvartal kan nævnes Regionshospitalet i Viborg Delprojekt 2 - Opførelse af akutcenter til 53 mio. kr. samt opførelse af sundhedscenter i Hillerød med et samlet budget på 88 mio. kr. Det største projekt i 3. kvartal forventes at blive Nyt Aalborg Universitetshospital - Sengetårne og laboratorier til 1,6 mia. kr. med byggestart i august. 12

13 hovedgrupper prognose for 215 (juli) Hovedgruppe: Offentlige bygninger - politi, militæret & beredskabstjenester Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. 7 % fra Realiseret 1% 214 Prognose 1% 215 (okt14) Prognose 1% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen er for hovedgruppen Offentlige bygninger er opjusteret med 116 mio. kr. siden prognosen i april. Den samlede aktivitet for hovedgruppen i 215 forventes nu at ligge 7% lavere end niveauet i 214. Hovedgruppen indeholder alle offentlige projekter, der ikke passer ind i hovedgrupperne 2, 4 og 5. Det er traditionelt den mindste hovedgruppe, hvilket betyder at store projekter slår relativt tungt igennem i statistikken. Hovedgruppens største igangsatte projekt i 2. kvartal blev Svendborg - Opførelse af ny retsbygning OPP til 175 mio. kr., der blev påbegyndt i maj. Det næststørste realiserede projekt inden for hovedgruppen blev Middelfart Rådhus - 1. etape - Opførelse af rådhus med et samlet budget på 13 mio. kr. og byggestart i juni. Det største projekt i 3. kvartal forventes at blive Hangar 23 - Hovedkompleks FSN KAR - Opførelse af hangar i Karup til 75 mio. kr. med byggestart i august. Hovedgruppe: Energi og renovation Energi og renovation 43 % fra % 4% 5% Realiseret 214 Prognose 215 (okt14) Prognose 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen for 215 er stort set uændret siden april, og der forventes fortsat et markant fald i aktivitetsniveauet på 43% ift Dermed forventes hovedgruppen at udgøre 5% af totalmarkedet mod 8% i 214. Hovedgruppen har i 213 og 214 holdt et usædvanligt højt niveau, der især skyldes få superprojekter med budgetter over 1. mia. kr. I 215 er hovedgruppen præget af mindre projekter, og der er ingen planlagte projekter med et budget over 25 mio. kr. Hovedgruppens to største projekter blev Solrødgård - Etablering af nyt renseanlæg i Hillerød med en totalpris på 25 mio. kr. og Bevtoft - Opførelse af biogasanlæg, der blev påbegyndt i maj til 237 mio. kr. Lerchenborg Gods - Etablering af solcelleanlæg i Kalundborg forventes at blive hovedgruppens største projekt i 3. kvartal med et budget på 25 mio. kr. 13

14 hovedgrupper prognose for 215 (juli) Hovedgruppe: Anlæg Anlæg 1 % Realiseret 19% 214 Prognose 19% 215 (okt14) Prognose 19% 215 fra Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen for hovedgruppen Anlæg er stort set uændret siden seneste prognose i april, og hovedgruppen forventes dermed at holde et stabilt aktivitetsniveau ift Dermed tegner hovedgruppen sig fortsat for 19% af totalmarkedet i 215, hvilket er et relativt stabilt niveau sammenlignet med tidligere år, når man ser på andelen af totalmarkedet. Prognosen for 215 har hele tiden været vist uden Femern Bælt-forbindelsen, derfor har det heller ikke umiddelbart indflydelse på prognosen, at de fire store projekter er blevet udskudt til 216 (læs mere om Femern Bælt-forbindelsen på side 4). Det største anlægsprojekt i årets 2. kvartal blev Aarhus Letbane - Etape 1 - Etablering af letbane, Transportpakken til 1,3 mia. kr., der blev påbegyndt i juni. Det næststørste projekt inden for hovedgruppen blev Energirenovering af vejbelysning i Aarhus Kommune til 175 mio. kr. I 3. kvartal forventes det største projekt at blive Thy - Mors - Salling - Etablering af kabel med en totalsum på 1 mia. kr. Se byggeriet i 215 fordelt efter byggeart! (nybyg, renovering, kombi og anlæg) Se mere på side 5 14

15 bygherretyper prognose for 215 (juli) Igangsatte byggeprojekter fordelt pr. måned Igangsatte byggeprojekter fordelt pr. måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 214 Prognose 215 (apr 15) Prognose 215 (juli) - ekskl. Femern-Bælt Gennemsnit Når vi ser på byggeprojekter fordelt pr. måned, så vi et markant højere niveau i januar 215 ift. 214, hvor både februar marts og april i 215 lå noget under niveauet i 214. Både maj og juni har holdt et niveau, der lå over niveauet i 214. Juli viste sig mere stille end forventet, og lå også i 215 noget lavere end i 214. Den største måned i 2. halvår forventes at blive august, hvilket er samme tendens som vi så sidste år. November 215 forventes desuden at blive en stor måned sammenlignet med 214. Se top 1 lister for aktører og bygherretyper i for hele landet og regionerne! Se mere på side 5 15

16 bygherretyper prognose for 215 (juli) Her vil du i den udvidede version af "Trends for byggebranchen" få 6 sider om udviklingen for Entrepriseformer og Bygherretyper i 215. Bestil rapporten og få 48 ekstra sider med prognosen for 215 i detaljer inklusiv udviklingen for Entrepriseformer og Bygherretyper i 215. Se mere på side 5 eller på 16

17 top 1 - projekter prognose for 215 (juli) top 1 projekter igangsat januar - juni 215 Hele landet By Mio. Byggestart Afsluttet Novo Nordisk - Opførelse af fabrik Kalundborg Aarhus Letbane - Etape 1 - Etablering af letbane, Transportpakken Aarhus C DNV-Gødstrup - Fase 1 - Opførelse af hospital Herning Metro Nordhavn CRNH Etablering af tunnel og station København Ø Frederiks Plads - Opførelse af erhverv og boliger Aarhus C DNU - Etape S4 Aarhus N Holstebromotorvejen 6714/ & Broer og vejanlæg Herning Regionshospitalet Viborg Delprojekt 2 - Opførelse af akutcenter Viborg Grønnegården Afd. 5 - Renovering af boliger Aalborg SV v/ Vejle Sygehus - OPP - Opførelse af psykiatrihospital Vejle Region Hovedstaden By Mio. Byggestart Afsluttet Metro Nordhavn CRNH Etablering af tunnel og station København Ø Kanalvejs-projekt - Opførelse af boliger Kongens Lyngby Friheden I - Renovering af boliger Hvidovre Sorgenfrivang II afd Renovering af boliger Virum Ringstedbanen - TP 3 - Etablering af jernbanebro Ishøj Plejecenter Hørgården - Renovering, om- og tilbygning til plejecenter København S DTU - Center for Biosustainability (CfB) - Ny laboratoriebygning 22 Kongens Lyngby Den Grønne Karré - Opførelse af lejeboliger København S Teglholmen - Opførelse af boliger 1. etape København SV Korngården afd Energirenovering - Renov. af almene boliger Ballerup Region Sjælland By Mio. Byggestart Afsluttet Novo Nordisk - Opførelse af fabrik Kalundborg Køge Bugt Motorvejen, etape 2 syd Broer og vej Solrød Strand Munkesøparken afd Renovering af almene boliger Kalundborg Ivar Huitfeldtsvej - Etablering af rehabiliteringscenter og detailbutikker Køge Elektrificering af jernbanen Køge Nord-Næstved - Anlægsarbejde Køge Næstved Omfartsvej JVA og bygværker Næstved Ny Frederiksberg Skole - Opførelse af skole Sorø Kærup - Opførelse af boliger Ringsted Ungdomsboliger og sportscollege - Opførelse af ungdomsboliger Slagelse Akacielunden - Opførelse af ejerlejligheder Roskilde

18 top 1 - projekter prognose for 215 (juli) top 1 projekter igangsat januar - juni fortsat Region Syddanmark By Mio. Byggestart Afsluttet v/ Vejle Sygehus - OPP - Opførelse af psykiatrihospital Vejle Sporombygning Odense-Fredericia - Renovering af jernbane Middelfart Citycenter Broen - Opførelse af Shoppingcenter Esbjerg Korskærparken afd Renovering af boliger Fredericia Bevtoft - Opførelse af biogasanlæg Bevtoft Hørgård afd Renovering af almene boliger Aabenraa Korskærparken afd. 1 - Renovering af boliger Fredericia Svendborg - Opførelse af ny retsbygning - OPP Svendborg Fuglebakken afd Renovering af almene boliger Esbjerg Ø Middelfart - 2. eatpe - Opførelse af boliger og forretninger Middelfart Region Midtjylland By Mio. Byggestart Afsluttet Aarhus Letbane - Etape 1 - Etablering af letbane, Transportpakken Aarhus C DNV-Gødstrup - Fase 1 - Opførelse af hospital Herning Frederiks Plads - Opførelse af erhverv og boliger Aarhus C DNU - Etape S4 Aarhus N Holstebromotorvejen 6714/ & Broer og vejanlæg Herning Regionshospitalet Viborg Delprojekt 2 - Opførelse af akutcenter Viborg Houlkærvænget afd Renovering af almene boliger Viborg Marienlund - Opførelse af nyt plejecenter Silkeborg CeresByen, Bryggergården/Bryggerhaven - Opførelse af boliger Aarhus C Arla Global Innovation Centre - Opførelse af Innovation Centre Aarhus N Region Nordjylland By Mio. Byggestart Afsluttet Grønnegården Afd. 5 - Renovering af boliger Aalborg SV Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus Hjørring Vivabolig - Afd etape - Renovering af boliger Aalborg Symfonien - Ungdomsboliger og erhverv Aalborg Aars - Etablering af ny omfartsvej Aars Støvring Bytorv - Opførelse af boliger og butikker Støvring Nørresundby - Opførelse af boliger Nørresundby Fronthuset - Opførelse af erhvervsbyggeri på Eternitgrunden Aalborg Aabybro - Opførelse af varmeværk Aabybro Sverigesvej Afd. 6 - Renovering af boligkvarter - Løgstør Løgstør

19 den Udvidede version af Trends for byggebranchen Q2 215 få alle detaljerne 48 ekstra sider, hvor vi går i detaljer med prognosen for 215. Den udvidede version indeholder 7 siders opslag for hele landet og for hver region. Bestil den udvidede version af trends for byggebranchen. Pris for én udgivelse kr. 3.95,- ekskl. moms. (betaling ved levering) Pris for 2 udgivelser kr. 5.95,- ekskl. moms (betaling ved første levering) - Spar kr. 2.,- (Rapporten udkommer i august og oktober 215) Se flere detaljer på

20 Datagrundlag og metode Denne rapport er baseret på data registreret i Byggefakta s projektdatabase, der indeholder detaljerede informationer om aktive, planlagte og afsluttede byggeprojekter. Rapporten baserer sig på over 13. individuelle projekter, lige fra mindre renoveringer på landsbyskoler til opførelse af broforbindelser og multihaller i milliardklassen! Rapportens data dækker det professionelle projektmarked og omfatter dermed både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Data omfatter både ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke Hr. og Fru. Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Metoden gør, at Byggefakta før nogen andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden for hovedgrupperne og bygherretyperne. Femern Bælt-forbindelsen I første kvartal blev de fire store anlægsprojekter i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen, der var planlagt med byggestart i 215, udskudt til 216. Prognosen for 215 har hele tiden været vist uden de fire store anlægsprojekter, der var planlagt igangsat i 215, hvorfor udskydelsen af projektet ikke har stor indflydelse på prognosen for 215. Dog har flere mindre klargøringsprojekter været medregnet i prognosen på normal vis, hvorfor udskydelsen af projektet kan vise sig at påvirke prognosen, hvis flere af disse udskydes. Der er dog tale om mindre projekter, hvorfor effekten vil være minimal (Læs mere om Femern Bælt på side 4). Indsamling af data Vi overvåger alle relevante medier, offentlige referater og budgetter og holder skarpt øje med udbudsportaler og andre udbudskanaler. Byggefakta følger de enkelte byggeprojekter tæt. Fra de tidlige faser og frem til byggepladsen er etableret, og underentreprenørerne er valgt. Vores 1 dygtige medarbejdere i researchafdelingen validerer løbende alle oplysninger ved grundige telefoninterviews med projektets beslutningstagere hvad enten det er bygherre, rådgiver eller entrepriseleder. På en typisk uge gennemfører researchafdelingen omkring 1. telefoninterviews og følger konsekvent op, så vi altid har fingeren på pulsen på det enkelte projekt og kender alle detaljer. Gennem et typisk projektforløb kan vi være i kontakt med beslutningstagerne op mod 1 gange, og dermed er datagrundlaget i rapporten forankret i mere end 1. telefoninterviews. Det giver os et omfattende statistisk grundlag at basere rapporten på, og gør datakvaliteten så høj, at den statistiske usikkerhed i vores analyser er tilsvarende lav. De indhentede oplysninger registreres og ordnes i vores projektdatabase, Parabyg. Parabyg kan tilgås af vores kunder og samarbejdspartnere alt efter, hvilken profil man ønsker at blive opsat til. Udover at fungere som vigtige leads i kundernes daglige salgsarbejde, bruges de mange indsamlede data også til værdifulde markedsstatistikker og -analyser hos vores samarbejdspartnere. Desuden producerer vi en række overordnede analyser og prognoser som den rapport, du holder i hånden nu. Definition af byggeart Rapporten indeholder en opdeling af projekter fordelt på byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Et projekt kan kun figurere i en af de fire nedenstående grupper og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning. Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning. Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering. Anlæg denne gruppe indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings- eller jordrensprojekter. Dvs. der er intet nybyg eller renovering i denne gruppe. Omvendt kan de øvrige tre grupper godt indeholde anlægsopgaver, der udføres i forbindelse med enten nybyg eller renovering. 2

21 SKARP RESEARCH OG KONTAKT-INFORMATION SKARP OVERVÅGNING AF PRIVAT BYGGERI 5% af alle aktive byggeprojekter har private bygherrer: Firmaer, developers, investorer, fonde, andels- og ejerforeninger ALLE OFFENTLIGE UDBUD OG LICITATIONER Dækkes via portaler som Udbud.dk og EU-udbud (Tenders Electronic Daily) - og info fra anlægsbudgetter, byggetilladelser og udvalgsreferater 1.2 HJEMMESIDER tilknyttet byggebranchen overvåges dagligt 5 AVISARTIKLER om ugen om bygge- og anlægsplaner, projekter eller grundsalg fra alle trykte og elektroniske medier Vi kontakter løbende ANSVARLIGE for et byggeprojekt og får nye oplysninger om projektet. Herefter opdaterer vi projektet i databasen. 1 RESEARCH MEDARBEJDERE 1. TELEFONINTER- VIEWS OM UGEN Vi taler med minimum én ansvarlig for hver enkelt byggeprojekt, kontrollerer oplysninger og skaffer uddybende information. Herefter opretter eller opdaterer vi projektet. 7 NYE BYGGESAGER OM UGEN DIN DATABASE INFO SORTERES efter dine ønsker (dit selekteringsskema) 9. AKTIVE BYGGE- PROJEKTER i vores database 21

22 9. byggeprojekter 5 % MED PRIVATE BYGHERRER 7 byggesager om ugen VÆLG DE RIGTIGE BYGGEPROJEKTER med parabyg Hvad er vi bedst til? Hvilke byggeprojekter er mest lønsomme at byde ind på? Og hvordan gør vi salgsarbejdet og tilbudsgivningen mere effektiv? Det er nogle af de forretningskritiske udfordringer, der har fået mange arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndværkere og leverandører af byggematerialer til at vælge Parabyg fra Byggefakta. For vores tætte overvågning af alle byggeprojekter, samtlige licitationer og udbud giver den afgørende fordel, at du allerede på et tidligt tidspunkt kan målrette salgsarbejdet og gå efter de bedste projekter. Du kan fx se, hvilke totalentrepriseteams og entreprenører, der er indbudt / prækvalificeret - på private og offentlige byggeprojekter. En fordel, du kun får med Parabyg. CRM-SYSTEM TIL BEDRE SALGSARBEJDE OG TILBUDSGIVNING Som en ekstra fordel får du et CRM-system inde i Parabyg. Specialdesignet til byggebranchen og et stærkt redskab i salgsarbejdet, tilbudsgivningen og opfølgningen. Her kan du fx overvåge dine kunders aktiviteter og automatisk få besked, når de bliver involveret i byggeprojekter, der er interessante for dig. DETALJEREDE INFORMATIONER AF HØJ KVALITET Parabyg er i dag Danmarks største, mest intelligente og brugervenlige database med byggeprojekter. Vi overvåger alt byggeri og sikrer dig detaljerede informationer af høj kvalitet: ÔÔ Omfatter ca. 9. aktuelle og kommende byggeprojekter. ÔÔ 5% af projekterne er med private bygherrer. ÔÔ Kun med Parabyg: Se de indbudte / prækvalificerede. ÔÔ 6-7 nye eller opdaterede byggeprojekter om ugen. ÔÔ Holder dig ajour gennem alle faser af det enkelte projekt. ÔÔ Samlet set registrerer vi 85% af projektmarkedet. 22

23 VÆLG LØNSOMME PROJEKTER Du får maximalt udbytte af parabyg ved at være selektiv og målrettet følge de projekter, der er lønsomme for din virksomhed Parabygs selektering giver dig mulighed for at vælge på hvilket stadie, du ønsker at få informationer: Tidlige planer Helhedsplaner, lokalplaner og grundsalg Planlægning Bygherre har konkrete planer for sit projekt Rådgivning Rådgivningsydelse er udbudt og indbudte rådgivere oplyses Skitseforslag De første streger er slået bygherrerådgiver eller skitsearkitekt er valgt Indbudte teams De indbudte eller prækvalificerede totalentrepriseteams Projektering Projektering påbegyndes projekteringsarkitekt er valgt og muligvis ingeniør Detailprojektering Hovedprojekt er udarbejdet og materialevalg er kendt Licitation Licitationsdatoen er kendt og byggearbejdet er udbudt Indbudte entreprenører De indbudte eller prækvalificerede entreprenører Licitationsresultat Licitationen er afholdt og der er valgt entreprenører Byggeplads etableres Byggepladsen etableres, underentreprenører og lejere påføres Byggearbejdet afsluttes Byggearbejdet afsluttes inden for 1-2 måneder og lejere påføres MÅLRET EFTER TYPE, BUDGET OG GEOGRAFI I næste trin af selekteringen udvælger du de typer af byggeprojekter, der er interessante at overvåge for din virksomhed. Vælg mellem hovedgrupperne: Boliger huse og lejligheder Sundheds- og socialvæsen Sport, fritid, kultur & hotel offentlige bygninger politi, militær & beredskab Butikker, kontorer, lager, industri og transport Energi og renovation Skoler, uddannelse og forskning Anlægsarbejde Herefter kan du målrette ved at vælge Undergrupper, fx sportshaller under Sport, fritid, kultur & hotel osv. Derpå kan du blive mere specifik ved at vælge byggeart: Nybyggeri, Tilbygning, Ombygning, Anlægsarbejde, Udvendig/indvendig renovering m.fl. Du kan også selektere efter projektets budget, fx om det er over 1 eller 25 mio. kr og naturligvis efter den geografi, der passer til din virksomhed og salgsorganisation. 23

24 MANGE TILFREDSE BRUGERE Det er de daglige fordele og nemheden ved at bruge Parabyg der tæller for vores brede kundekreds. Her er nogle konkrete eksempler: Fermacell Fermacell afsætter sine produkter af fibergips gennem landets førende trælast-, tømmerhandler og byggemarkeder. Ved at udnytte Parabygs fokus på konkrete byggeprojekter har Fermacell opnået en møde-hitrate på 8% og en højere kvalitet af salgsdialogen. Salgschef Lars Christensen: "Nu arbejder Fermacells konsulenter mere målrettet med Parabyg som et aktivt værktøj i kundekontakten. Samtidig har vi fået en helt anden dialog med kunderne, fordi vi taler om konkrete projekter, vi har en fælles interesse i at levere til. Så det er mere en samhandel, der opstår end en konsulent, der kun kommer efter ordrer. Vi går også tidligt ind i forløbet og kontakter entreprenører, når de har vundet en opgave. Det bliver ofte modtaget positivt, fordi vi i mange tilfælde kommer som et alternativ. Vores henvendelser er konkrete, så de opfattes ikke som kanvas. Og brugen af Parabyg betyder, at 8 ud af 1 henvendelser nu giver os møder". ICOPAL Icopal benytter Parabyg til projektovervågning. Systemet hjælper også med at holde fokus på relevante rådgivere og entreprenører på det danske byggemarked. Markedschef Flemming Adolfsen: "Vi er en glad kunde, som har stor gavn af Byggefakta og Parabyg. Firmaet er en unik samarbejdspartner og deres løsninger er med de effektive arbejdsredskaber med til at styrke ICOPAL. Vi kan på en let og overskuelig måde overvåge alle byggeprojekter og vælge dem til, der skal arbejdes med. Vi kan ligeledes orienteres om, hvilke rådgivere og entreprenører vi skal målrette vores indsats mod. Således får vi en stor viden om de enkelte firmaer, som vores konsulenter besøger i deres dagligdag". VELUX VELUX Danmark A/S benytter Parabyg til at få markedsoverblik og generere nye leads til deres landsdækkende salgsarbejde, hvor de har fokus rettet mod rådgivere. Salgschef Frank Thyrsted Larsen: "VELUX Danmark har et langt og effektivt samarbejde med Parabyg om levering af projektinformation. Parabyg leverer op til 3% af al projektinformation til VELUX Danmark, og har gradvist udviklet en god evne til at stille skarpt på betydningen af dagslys og komfortventilation for mennesker i bygninger, og leverer på den måde værdi til både arkitekter, konstruktører og VELUX Danmark". 24

25 kontaktpersoner Eksterne konsulenter Nysalg Kundeservice Karin Johnsen Salgschef Mark Trans Salgschef Henrik Specht Jensen Salgskonsulent Marianne Leuring Salgschef Jonas Abildtrup Salgskonsulent Steen Jesper Drastrup Salgskonsulent Anja Klint Christensen Business Developer Morten Mikkelberg Salgskonsulent Marianne Damgaard Salgskonsulent Peter Jacobsen Business Developer Jonas Werner Key Account Manager Thomas Pedersen Salgskonsulent Stig Berg Business Developer Pia Ringsted Account Manager Rikke Vissing Bachara Kundekonsulent Thomas Bejer-Andersen Direktør Jimmy Henry Aaen Andersen Account Manager Pressekontakt Lena Hansen Salgskonsulent Jens Slott Johansen Adm. Direktør Morten Christensen Salgskonsulent Søren Bendix Salgskonsulent

26 Få 48 ekstra sider med prognosen for 215 i detaljer! Se mere på: Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Telefon:

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN VIDSTE DU AT - RAPPORTENS INFORMA- TIONER ER ENDNU MERE DETALJEREDE I DATABASEN PARABYG? RING 70 25 30 31 OG HØR MERE

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN VIDSTE DU AT - RAPPORTENS INFORMA- TIONER ER ENDNU MERE DETALJEREDE I DATABASEN PARABYG? RING 70 25 30 31 OG HØR MERE TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 213 214 SE ALLE REALISEREDE BYGGEPROJEKTER FOR FØRSTE KVARTAL OG FÅ DE NYE PROGNOSER FOR RESTEN AF 214 VIDSTE DU AT - RAPPORTENS INFORMA- TIONER ER ENDNU MERE DETALJEREDE I DATABASEN

Læs mere

prognose 2015 Særrapport Se prognoser for 2015 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 2013 & 2014

prognose 2015 Særrapport Se prognoser for 2015 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 2013 & 2014 Særrapport prognose 215 Se prognoser for 215 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 213 & 214 COPYRIGHT 214 CRM-Byggefakta A/S indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

trends for byggebranchen Se alle realiserede byggeprojekter for 1.-3. kvartal og få de nyeste prognoser for resten af 2014

trends for byggebranchen Se alle realiserede byggeprojekter for 1.-3. kvartal og få de nyeste prognoser for resten af 2014 trends for byggebranchen 213 214 Se alle realiserede byggeprojekter for 1.-3. kvartal og få de nyeste prognoser for resten af 214 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet & regioner inkl.

Læs mere

Særrapport. prognose Se prognoser for 2016 samt et. overblik over realiserede bygge-

Særrapport. prognose Se prognoser for 2016 samt et. overblik over realiserede bygge- Særrapport prognose 216 Se prognoser for 216 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 214 & 215 COPYRIGHT 215 Byggefakta A/S indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet

Læs mere

prognose 2017 Særrapport Se prognosen for 2017 sammenholdt med byggeriet i 2015 & indeholder også top 10 lister for

prognose 2017 Særrapport Se prognosen for 2017 sammenholdt med byggeriet i 2015 & indeholder også top 10 lister for Særrapport prognose 217 Se prognosen for 217 sammenholdt med byggeriet i 215 & 216. indeholder også top 1 lister for projekter, aktører og bygherretyper COPYRIGHT 216 Byggefakta A/S indholdsfortegnelse

Læs mere

Se statistik for 2011-2014 og få de nyeste prognoser for 2015

Se statistik for 2011-2014 og få de nyeste prognoser for 2015 udvidet version trends for byggebranchen 211-215 Se statistik for 211-214 og få de nyeste prognoser for 215 + 36 ekstra detaljerede sider Se byggeart, bygherretyper, hovedgrupper & top 1 lister for hele

Læs mere

trends for byggebranchen VIDSTE DU AT - rapportens informationer detaljerede i databasen og hør mere Parabyg? Ring 70 25 30 31

trends for byggebranchen VIDSTE DU AT - rapportens informationer detaljerede i databasen og hør mere Parabyg? Ring 70 25 30 31 trends for byggebranchen 213 214 Se alle realiserede byggeprojekter for første halvår og få de nyeste prognoser for resten af 214 VIDSTE DU AT - rapportens informationer er endnu mere detaljerede i databasen

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 217 2 SE REALISEREDE PROJEKTER FOR 1. HALVÅR & FÅ DE NYE PROGNOSER FOR RESTEN AF 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Prognose 217 side 5 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

BYGGEPIPELINE - hele landet

BYGGEPIPELINE - hele landet Opførelse af boliger og erhverv Hovedstaden Licitationsresultat Nybyg P Underhåndsbud Totalentreprise 18600 220 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 Opførelse af hotel Hovedstaden Byggeplads etableres Nybyg P Ukendt

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 217 1 SE REALISEREDE PROJEKTER FOR 1. KVARTAL & FÅ DE NYE PROGNOSER FOR RESTEN AF 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Prognose 217 side 4 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. halvår & få de nye prognoser for resten af 2016

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. halvår & få de nye prognoser for resten af 2016 trends for byggebranchen 216 2 Se realiserede projekter for 1. halvår & få de nye prognoser for resten af 216 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Prognose 216 side 4 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016 trends for byggebranchen 216 1 Se realiserede projekter for 1. kvartal & få de nye prognoser for resten af 216 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Prognose 216 side 4 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016 trends for byggebranchen 216 3 Se realiserede projekter for 1.-3. kvartal & få de nye prognoser for resten af 216 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Prognose 216 side 4 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2015

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2015 Opførelse af administration og laboratorier Hovedstaden Byggeplads etableres Nybyg P Ukendt Totalentreprise 40200 650 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Opførelse af kraftvarmeværk Hovedstaden Licitationsresultat

Læs mere

For mere information. Kontakt os på vores mail, telefon eller gennem vores hjemmeside: info@byggeinformation.dk

For mere information. Kontakt os på vores mail, telefon eller gennem vores hjemmeside: info@byggeinformation.dk For mere information. Kontakt os på vores mail, telefon eller gennem vores hjemmeside: info@byggeinformation.dk www.byggeinformation.dk Telefon: Projekt beskrivelse Budget Areal (m2) Kommune Region navn

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S S. 2 Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S Lars Knudsgaard startede Byggefirmaet Knudsgaard A/S som en traditionel tømrervirksomhed i 1997. Virksomheden har siden fastholdt en ekspansiv vækst og har

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

trends for byggebranchen

trends for byggebranchen trends for byggebranchen 211-214 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Statistik 211-213 side 4-2 Top 1 projekter 213 side 21-22 Top 1 aktører 213 side 23-24 Top 1 bygherretyper 213 side 25-26 Planlagte

Læs mere

VI BYGGER PÅ TILLID 2

VI BYGGER PÅ TILLID 2 BYGGER PÅ TILLID VI BYGGER PÅ TILLID 2 DIN PROFESSIONELLE SAMARBEJDSPARTNER MED MERE END 35 ÅRS ERFARING Kom indenfor hos en erfaren virksomhed, der blev grundlagt allerede i 1974 i Aalborg. Vi har udviklet

Læs mere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere BILAG 8 Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere I forbindelse med den kvartalsvise opfølgning budgettet har der, i forhold til medfinansieringen af ydelsen til a-dagpenge,

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

MED STATISTIK FOR 5 ÅR TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

MED STATISTIK FOR 5 ÅR TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN MED STATISTIK FOR 5 ÅR TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 212-216 SE STATISTIKKEN FOR IGANGSATTE BYGGEPROJEKTER FRA 212 TIL 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Statistik 212-216 side 5 Fordelt på hele landet

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2014

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2014 Udvidelse af politistation Hovedstaden Byggeplads etableres Kombi P Begrænset licitation Totalentreprise 11000 180 1 2 3 3 3 3 3 Renovering af boliger Hovedstaden Byggeplads etableres Renovering A Begrænset

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Alm. Brand Stop cykeltyven

Alm. Brand Stop cykeltyven Alm. Brand Stop cykeltyven Userneeds - Marts 2016 Agenda Målgruppe Metode Konklusion Kontrolgruppe Overordnet Kontrolgruppe Stjålne cykler Eksperimentgruppe 2 Kontrolgruppe - Målgruppe og Metode Målgruppe:

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Projekt beskrivelse Budget Areal (m2)kommune Region navn Stadie Renovering af boliger 5-7 mio kr, 0 Gladsaxe Hovedstaden Licitation afholdt Opførelse

Projekt beskrivelse Budget Areal (m2)kommune Region navn Stadie Renovering af boliger 5-7 mio kr, 0 Gladsaxe Hovedstaden Licitation afholdt Opførelse Projekt beskrivelse Budget Areal (m2)kommune Region navn Stadie Renovering af boliger 5-7 mio kr, 0 Gladsaxe Hovedstaden Licitation afholdt Opførelse af universitetsbygning 77,9 Mio.Kr 4500 Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 623 1. februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen 2011-2014 Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten

trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen 2011-2014 Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten trends for byggebranchen 211-214 MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 Kig ind på stand A-15 og få mere at vide om rapporten indholdsfortegnelse Indledning side 3 Statistik 211-213 side 4-2 Top 1 projekter 213 side

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 1 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER 2016

LOKALFORHANDLINGER 2016 LOKALFORHANDLINGER T I P S O G I N S P I R A T I O N 2016 Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det også være muligt at få firmaets regnskab

Læs mere

DET DANSKE PROJEKTMARKED MED OG UDEN FINANSIERING

DET DANSKE PROJEKTMARKED MED OG UDEN FINANSIERING DET DANSKE PROJEKTMARKED MED OG UDEN FINANSIERING Baseret på daglig informationsopdatering på byggeprojekter indhenter vi også oplysninger om, hvorvidt projekterne er, mangler finansiering, mangler myndighedsgodkendelse,

Læs mere

Evaluering af informationsindsats vedr. bivirkningsindberetning på hospitaler. Bivirkningsrådsmøde 10. maj 2011 Karina Markersen

Evaluering af informationsindsats vedr. bivirkningsindberetning på hospitaler. Bivirkningsrådsmøde 10. maj 2011 Karina Markersen Evaluering af informationsindsats vedr. bivirkningsindberetning på hospitaler Bivirkningsrådsmøde 10. maj 2011 Karina Markersen 16. maj 2011 Mål og målgrupper for indsatsen Mål defineret september 2009:

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 apr14 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER Fortsat langt mellem arbejdsløse Metalmedlemmer ØKONOMISK ANALYSE 10. maj 017 Efter at have ligget konstant omkring 3,0 pct. fra maj til september 016 er

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Jørgen Lange Partner, Ingeniør

Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Bygningsingeniør 1987, Aarhus Teknikum Partner i firmaet Ellehauge & Kildemoes Deltidsansættelse som lektor på Ingeniørhøjskolen i Århus Praktisk og teoretisk

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat BILAG Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat Af Line Steinmejer Nikolajsen og Thomas Larsen Dette bilagsnotat indeholder metodebeskrivelse, bilagstabeller og oversigt over indberettede

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten NR. 7 OKTOBER 2011 Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten Der er store forskelle mellem den boligskat de enkelte boligejere i Danmark betaler, og nogle betaler ganske meget, trods skattestoppet.

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Glostrup Shoppingcenter i moderne klæder

Glostrup Shoppingcenter i moderne klæder Glostrup Shoppingcenter i moderne klæder! Byens Netværk 28.10.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen Forandringen har været, som at gå fra en mørk undergrund i udlandet, til et lyst og åbent centertorv.

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar 2012. Husstande og familier 1. januar 2012. 1. Indledning. 2.

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar 2012. Husstande og familier 1. januar 2012. 1. Indledning. 2. STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2012:2 20. februar 2012 Husstande og familier 1. januar 2012 Resumé: Antallet af husstande i Danmark er i løbet af 2011 steget med 9.074. Personantallet er

Læs mere

Emne: Ledige boliger Nr.: 691. Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger

Emne: Ledige boliger Nr.: 691. Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger ORIENTERER Emne: Ledige boliger Nr.: 691 Dato: 1. oktober 20 BRK/ENI/RKP/lbw Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger Landsbyggefondens statistik om ledige boliger i den almene boligsektor

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Emne: Ledige boliger Nr.: 701

Emne: Ledige boliger Nr.: 701 ORIENTERER Emne: Ledige boliger Nr.: 701 Dato: 7. januar 2016 BRK/ENI/RKP/lbw Ledige boliger pr. 1. januar 2016 Ledighedsopgørelsen pr. 1. januar 2016 er den sidste månedlige ledighedsopgørelse, som udsendes

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 11 12 2014

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 11 12 2014 Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret Uge 11 12 2014 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Udbudsmateriale skal være professionelt Hvis kritikken af, at udbudsmateriale i større projekter er mangelfuld

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mio. Kr. Dansk byggevareeksport i andet kvartal 2013 Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mens den samlede danske vareeksport viser en svag, men vedholdende vækst, er der et lille stykke vej

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere