prognose 2017 Særrapport Se prognosen for 2017 sammenholdt med byggeriet i 2015 & indeholder også top 10 lister for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "prognose 2017 Særrapport Se prognosen for 2017 sammenholdt med byggeriet i 2015 & indeholder også top 10 lister for"

Transkript

1 Særrapport prognose 217 Se prognosen for 217 sammenholdt med byggeriet i 215 & 216. indeholder også top 1 lister for projekter, aktører og bygherretyper COPYRIGHT 216 Byggefakta A/S

2 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet & regioner side 4 Prognose & analyse side 29 Fordelt på hele landet / regioner side 3 Fordelt på hovedgrupper side 33 Fordelt på bygherretyper side 38 Fordelt månedsvis side 41 Top 1 lister side 42 Top 1 projekter 217 side 43 Top 1 aktører 217 side 45 Top 1 bygherretyper 217 side 47 Datagrundlag side 49 Om Byggefakta A/S side 5 Kontaktpersoner side 54 Copyright: Byggefakta A/S Rapporten må kun benyttes af det firma, som har købt rapporten, og den må således ikke videregives til tredje part. Det er tilladt at kopiere og uddrage fra rapporten med kildeangivelse. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

3 Boligerne når nye højder i 217 Byggeriet holder overordnet set et stabilt niveau sammenlignet med 216, men der er store forskydninger i, hvad der bygges. boligbyggeriet når nye højder i 217, og samtidigt er der også godt nyt for erhvervsbyggeriet næste år Velkommen til Prognose 217. På de følgende sider får du et detaljeret indblik i udviklingen for det professionelle byggeri i Danmark. Rapporten er baseret på mere end 1. dataindsamlinger fra mere end 13. interviews. Rapporten er bygget op i tre dele. Første del giver et detaljeret indblik i 217 for hele landet samt de fem regioner. Se blandt andet udviklingen for hovedgrupper fordelt på den enkelte region, og se desuden hvordan regionens byggeri fordeler sig på byggeart og bygherretyper. I anden del går vi lidt dybere ned i tallene for hele landet og kigger desuden på de største planlagte projekter. I tredje og sidste del finder du de forventede top 1 lister for projekter, aktører samt bygherretyper i 217. Det er i København det sker Region Hovedstaden er den eneste region, der kan se frem til vækst i 217. Byggeriet i regionen er vokset markant fra 215 til 216, og det ser altså ud til at gå yderligere frem i 217. Hele 45% af det samlede byggeri i 217 forventes at være i hovedstaden. De øvrige regioner forventes stort set at holde samme niveau som i 216, med undtagelse af Region Sjælland, der går en smule tilbage. Jeg ønsker dig god læselyst. 216 blev mere positiv end forventet Da vi stod ved indgangen til 216, så byggeriet ud til at holde samme niveau som i 215, og der var ikke udsigt til den store vækst, men byggeriet holdt alligevel et fint niveau sammenlignet med tidligere. Det viste sig dog allerede i løbet af 1. kvartal 216 at ændre sig. Der er blevet sat gang i ekstremt mange boligprojekter i 216, som betyder, at projektmarkedet på nuværende tidspunkt forventes at vokse med 6%. Jens Slott Johansen Adm. direktør Byggeriet holder niveauet i 217, men... Byggeriet forventes at holde et stabilt niveau i 217 sammenlignet med 216. Totalmarkedet forventes at udgøre 72,1 mia. kr. i 217. Det professionelle projektmarked er vokset markant fra , og det ser altså ud til at byggeriet holder niveauet i 217. Helt markant er det dog, at hvor det i 215 både var hospitalsprojekter og boligerne, der drev væksten, er det altså både i 216 og 217 primært boligprojekterne, der fylder i prognoserne. Boligerne sætter rekord i 217 Boligbyggeriet har været stigende siden 214, og det fortsætter tilsyneladende med samme fart i 217. Boligerne ser ifølge den nyeste prognose ud til at udgøre hele 4% af det samlede byggeri. Derudover er der også godt nyt for erhvervsbyggeriet, der ser ud til at vokse med hele 24% næste år. Desuden viser prognosen fremgang for Sport & fritid, Skoler & uddannelse samt Sundheds- & socialvæsnet, mens især hovedgruppen Energi- & renovation og Anlæg går tilbage. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

4 overblik - hele landet & regioner Se prognose 217 for hele landet og de fem regioner

5 hele landet prognose 217 overblik - hele landet 2.56 projekter i alt i sum i mio Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 217 Mio. start Kay Fiskers Plads - Opførelse af kontorhus Odense Letbane, L1 Etablering af letbane Biomassefyret kraftværksblok - Opførelse af varmeværk Fjordforbindelsen Frederikssund - Etablering af bro Nyt Hospital Hvidovre - Udvidelse af hospital Nyt Aalborg Universitetshospital - Billeddiagnostik/OP/ Akutmodtagelse- Delprojekt C IPC Soundport Building - Ferring Pharmaceuticals Tuborg Havnepark - Opførelse af boliger Copenhagen Gate - Opførelse af hotel og erhverv Kronløbsøen - Opførelse af boliger sum og antal projekter fordelt på år Antal Realiseret 215 Realiseret 215 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Antal Samlet for hele Danmark Antal byggeprojekter Beløb i millioner Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

6 hele landet prognose 217 overblik - hele landet Projekter fordelt efter stadier i 217 7% % 1% 2% 6% 24% Top 1 bygherrer i 217 antal mio. kr. Københavns Kommune Region Hovedstaden Banedanmark Odense Letbane P/S % 3% KLP Ejendomme A/S Bygningsstyrelsen Lejerbo A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Århus Kommune % Region Midtjylland Projekter Fordelt på stadier sum i mio. kr. Planlægning Skitseforslag Indbudte teams Projektering Detailprojektering Licitation Indbudte entreprenører Licitationsresultat Byggeplads etableres Projekter fordelt på hovedgrupper og år Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Energi og renovation Anlæg Realiseret (realiseret + prognose) Prognose 217 Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

7 hele landet prognose 217 overblik - hele landet Projekter fordelt efter byggeart i 217 Projekter fordelt efter bygherretyper i % 11% 1% 19% 5% 17% 14% 62% 7% 6% Nybyg mio. kr. Kombi Renovering mio. kr. Anlæg mio. kr mio. kr. Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering Anlæg gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivningseller jordrensprojekter (læs mere under Datagrundlag ) Bygherretype Nybyg renov. kombi anlæg total Boligselsk. Almen Kommune Region Stat Privat Ikke valgt endnu Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst Energi og renovation Anlæg Nybyg Renovering Kombi Anlæg Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

8 hele landet prognose 217 hele landet - kommentarer Prognosen for 217 viser en fremgang på 1% i forhold til niveauet i 216. Byggeriet holder dermed fortsat et stabilt niveau. Totalmarkedet forventes at udgøre 72,1 mia. kr. i 217. Det professionelle projektmarked er vokset markant fra , og det ser altså ud til at niveauet fra 215 holder både i 216 og 217. På trods af at markedet overordnet set udvikler sig stabilt, ser vi altså væsentlige forskydninger mellem hovedgrupperne. Boliger, boliger, boliger men også mere erhverv Når vi ser på byggeriet fordelt på hovedgrupper, er det fortsat boligerne, der fylder i prognoserne. Som det har været kendetegnet for markedet siden 214, så fortsætter boligbyggeriet med at vokse i 217. Det forventes nu, at der igangsættes boligprojekter for hele 28,9 mia. kr. i 217. Dermed udgør gruppen hele 4% af det samlede byggeri i 217, hvilket må betegnes som et historisk højt niveau for hovedgruppen. Derudover ser det også ud til, at 217 byder på fremgang for hovedgruppen Butik, kontor & lager. Hovedgruppen ser ud til at vokse med 2,2 mia. kr., og det forventes nu, at der igangsættes projekter for 11, 1 mia. kr. i 216. Hovedgruppen er dermed tilbage på 214-niveau, når man ser på værdien af igangsatte projekter. Prognosen ser ligeledes positiv ud for hovedgrupperne Sport & fritid samt Sundheds- & socialvæsnet, der begge vokser med ca. 8 mio. kr. Anderledes ser det ud for hovedgrupperne Energi & renovation, der går tilbage med hele 4,4 mia. kr. sammenlignet med 216, Anlæg der går tilbage med 1,3 mia. kr. samt hovedgruppen Offentlige bygninger, der går tilbage med 1 mia. kr. Hovedgruppen Skoler & uddannelse holder som den eneste gruppe samme niveau i 217 som i 216. Mere nybyggeri Hele 62% af den samlede aktivitet i 217 er nybyggeri, det svarer til, at der bygges nyt for 44,5 mia. kr. Heraf er 19,4 mia. kr. nybyggeri af boliger, mens der bygges nyt inden for Butik, kontor & lager for 9,6 mia. kr., og Sundheds- & socialvæsnet dækker nybyggeri for 5,7 mia. kr. Renoveringsprojekterne udgør 14% af aktiviteten i 217, hvilket svarer til, at der renoveres for 1,4 mia. kr. i 217. Det er selvfølgelig hovedgruppen Boliger, der udgør langt den største del af renoveringsprojekterne med rene renoveringsprojekter for 6,3 mia. kr. Kombinationsprojekterne udgør 11%, mens de rene anlægsprojekter udgør 13% af byggeriet i 217. Når vi sammenligner fordelingen på byggeart med fordelingen for 216, er det nybyggeriet, der går frem i 217, det samme gælder for kombinationsprojekterne, mens der er lidt mindre af de rene renoverings- og anlægsprojekter i 217. Fordeling på bygherretyper De private bygherrer sidder på halvdelen af det professionelle byggeri i 217 med projekter for hele 35,7 mia. kr., hvilket er en smule mindre end i 216. Herefter følger de almene boligselskaber, som tegner sig for 19% af byggeriet med projekter for 13,6 mia. kr. samt kommunerne, der forventes at bygge for 12,4 mia. kr. og dermed sidder på 17% af markedet. Staten og regionerne er de mindste bygherrertyper i 217. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

9 regioner prognose 217 overblik Region Hovedstaden 833 projekter i alt i sum i mio Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 217 Mio. start Kay Fiskers Plads - Opførelse af kontorhus Fjordforbindelsen Frederikssund - Etablering af bro Nyt Hospital Hvidovre - Udvidelse af hospital Copenhagen Gate - Opførelse af hotel og erhverv IPC Soundport Building - Ferring Pharmaceuticals Tuborg Havnepark - Opførelse af boliger Kronløbsøen - Opførelse af boliger Skovbrynet - Opførelse af boliger Rigshospitalet Glostrup - Neurorehabiliteringscenter Copenhagen Spectrum - Opførelse af udlejningsejendom sum og antal projekter fordelt på år Antal Realiseret 215 Realiseret 215 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Antal Samlet for hele regionen Antal byggeprojekter Beløb i millioner Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

10 regioner prognose 217 overblik Region Hovedstaden Projekter fordelt efter stadier i 217 2% 4% % 6% 6% 26% Top 1 bygherrer i 217 antal mio. kr. Københavns Kommune Region Hovedstaden KLP Ejendomme A/S Fjordforbindelsen Frederikssund % 2% Banedanmark FSBbolig Nordea Ejendomsinvestering A/S Skanska Øresund Danica Pension A/S % Ferring Pharmaceuticals A/S 1 8 Projekter Fordelt på stadier sum i mio. kr. Planlægning Skitseforslag Indbudte teams Projektering Detailprojektering Licitation Indbudte entreprenører Licitationsresultat Byggeplads etableres Projekter fordelt på hovedgrupper og år Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Energi og renovation Anlæg Realiseret (realiseret + prognose) Prognose 217 Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

11 regioner prognose 217 overblik Region Hovedstaden Projekter fordelt efter byggeart i 217 Projekter fordelt efter bygherretyper i % 11% 1% 15% 15% 56% 13% 63% 8% 5% Nybyg 2.31 mio. kr. Kombi Renovering mio. kr. Anlæg mio. kr mio. kr. Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering Anlæg gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivningseller jordrensprojekter (læs mere under Datagrundlag ) Bygherretype Nybyg renov. kombi anlæg total Boligselsk. Almen Kommune Region Stat Privat Ikke valgt endnu Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst Energi og renovation Anlæg Nybyg Renovering Kombi Anlæg Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

12 regioner prognose 217 region hovedstaden - kommentarer Prognosen for regionen viser en fremgang på 4% i forhold til 216. Dermed forventes det, at der igangsættes projekter for 32,3 mia. kr. i 217. Efter et dyk i aktiviteten i 215 ser det altså anderledes ud i både 216 og 217. Regionen forventes på nuværende tidspunkt at tegne sig for hele 45% af totalmarkedet i 217, hvilket er et højt niveau for regionen. Boliger men også flere anlægsprojekter Når vi ser på prognosen for 217 fordelt på hovedgrupper i regionen, viser den de samme tendenser som for hele landet. Det er især boligerne, der fylder i prognosen, og det forvendes nu, at der bygges boliger for hele 13, 5 mia. kr. i Hovedstaden i 217. Dermed udgør boligerne 42% af det samlede byggeri i regionen. En anden hovedgruppe, som også ser ud til at udvikle sig positivt, er Butik, kontor og lager. Det forventes nu, at der igangsættes projekter for 6,3 mia. kr. i 217, hvilket er projekter for 2,6 mia. kr. mere end i 216. Dermed udgør hovedgruppen 19% af det samlede byggeri. Derudover ses også en positiv udvikling for hovedgruppen Anlæg. Hovedgruppen forventes at vokse med hele 2 mia. kr. Med projekter for hele 4,3 mia. kr. i 217 udgør denne hovedgruppe hele 13% af byggeriet i regionen. Hovedgrupperne Sport & fritid, Skoler & uddannelse samt Sundheds- & socialvæsnet holder nogenlunde samme niveau som i 216. Der hvor prognosen til gengæld viser en markant tilbagegang i regionen i 217 sammenlignet med 216, er for hovedgruppen Energi & renovation. Tilbagegangen her skyldes, at hovedgruppen i 216 holdt et ekstraordinært højt niveau som følge at det store projekt i forbindelse med Amagerværket. I 217 er der ingen større projekter med budget over 1 mia. kr. i denne hovedgruppe. Flere nye boliger 63% af det samlede byggeri i regionen er nybyggeri, det svarer til, at der bygges nyt for 2,3 mia. kr. i 217. Heraf er ca. 9,9 mia. kr. boliger, og der bygges nyt inden for Butik, kontor & lager for 5,2 mia. kr. Resten fordeler sig på de øvrige hovedgrupper. Renoveringsprojekterne udgør 13% af byggeriet i regionen, svarende til projekter for 4,3 mia. kr. Heraf udgør boligrenoveringerne 2,3 mia. kr. Kombinationsprojekterne forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 11% af byggeriet, hvilket svarer til projekter for 3,5 mia. kr. De rene anlægsprojekter i 217 forventes at udgøre 13% af byggeriet, hvilket svarer til projekter for 4,3 mia. kr. Når vi sammenligner fordelingen på byggeart med tal for 216, holder nybyggeriet stort set sammen niveau som i 216, der er blot kommet væsentligt mere nybyggeri af boliger til. Derimod går renoveringsprojekterne markant tilbage, mens der er markant mere i gruppen med de rene anlægsprojekter, mens kombinationsbyggeriet går frem. Bygherretyper i regionen De private bygherrer tegner sig for 56% af aktiviteten i regionen med projekter for 18,2 mia. kr. Herefter følger bygherretyperne Boligselskab Almen samt Offentlig - Kommune, der med projekter for hhv. 4,8 mia. kr. og 5 mia. kr. begge sidder på 15% af byggeriet. Staten som bygherretype tegner sig for 8% af byggeriet i regionen, mens Regionens andel udgør 5% af den samlede aktivitet. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

13 regioner prognose 217 overblik Region sjælland 389 projekter i alt i sum i mio Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 217 Mio. start Biomassefyret kraftværksblok - Opførelse af varmeværk Ringsted-Femern - Anlæg af jernbaneforbindelse Skoleslagteriet - Opførelse af almene boliger Sjællands Universitethospital - B1 - Opførelse af sygehus Bærhegnene - Renovering af almene boliger Sjællands Universitetshospital - B2 - Opførelse af sygehus Aqua Park - Opførelse af vandkulturhus og besøgscenter Trylleskov Strand - Opførelse af boliger ROCKmagneten - Musicon - 2. etape - Opf. af højskole Roskilde Ring - Opførelse af boliger sum og antal projekter fordelt på år Antal Realiseret 215 Realiseret 215 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Antal Samlet for hele regionen Antal byggeprojekter Beløb i millioner Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

14 regioner prognose 217 overblik Region sjælland Projekter fordelt efter stadier i 217 Top 1 bygherrer i 217 antal mio. kr. 7% 4% 1% % 12% Dong Energy Sales & Distribution A/S Region Sjælland Banedanmark Roskilde Kommune Sydkystens Boligselskab 2 5 Domea Danske Bygge- Og Boligadm. S.M.B.A Boligselskabet Sjælland % 32% Slagelse Aqua Park Odsherred Forsyning A/S % 2% KPC København A/S 1 2 Projekter Fordelt på stadier sum i mio. kr. Planlægning Skitseforslag Indbudte teams Projektering Detailprojektering Licitation Indbudte entreprenører Licitationsresultat Byggeplads etableres Projekter fordelt på hovedgrupper og år Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Energi og renovation Anlæg Realiseret (realiseret + prognose) Prognose 217 Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

15 regioner prognose 217 overblik Region sjælland Projekter fordelt efter byggeart i 217 Projekter fordelt efter bygherretyper i % 4% % 18% 38% 16% 14% 66% 8% 2% Nybyg mio. kr. Kombi Renovering mio. kr. Anlæg 336 mio. kr mio. kr. Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering Anlæg gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivningseller jordrensprojekter (læs mere under Datagrundlag ) Bygherretype Nybyg renov. kombi anlæg total Boligselsk. Almen Kommune Region Stat Privat Ikke valgt endnu Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. 5 2 Energi og renovation Anlæg Nybyg Renovering Kombi Anlæg Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

16 regioner prognose 217 region sjælland - kommentarer Prognosen for Region Sjælland viser en tilbagegang på 9% sammenlignet med 216. Det forventes nu, at der igangsættes projekter for 8,4 mia. kr. i 217. Der er tale om en mindre tilbagegang, og regionen holder fortsat et fint niveau sammenlignet med tidligere. Regionen forventes at sidde på 12% af totalmarkedet i 217. Det skal dog bemærkes, at især et superprojekt i regionen trækker niveauet væsentligt op. Uden dette projekt ville prognosen se noget anderledes ud, og tilbagegangen i regionen ville være mere markant. Flere boliger på vej Når vi ser på byggeriet fordelt på hovedgrupper, er det boligerne, der fylder i statistikken. Hovedgruppen har udviklet sig positivt i 216 og ser altså også ud til at gøre det i 217. Det forventes nu, at der bygges boliger for 3,1 mia. kr. i 217. Det svarer til 36% af det samlede byggeri i regionen. Derudover ses også en positiv udvikling for hovedgruppen Energi & renovation i 217 sammenlignet med 216. Fremgangen for denne hovedgruppe skyldes dog alene det store projekt i Kalundborg, hvor der skal opføres et nyt biomassefyret varmeværk med et samlet budget på 1 mia. kr. Alle de øvrige hovedgrupper går uden undtagelse tilbage i 217 sammenlignet med 216. Hovedgruppen Anlæg holder dog fortsat et betydeligt niveau i regionen på trods af tilbagegangen. Med anlægsprojekter for 1,4 mia. kr. i 217 udgør denne gruppe 17% af det samlede byggeri i regionen. Mest bemærkelsesværdigt er dog det ekstremt lave niveau for hovedgruppen Butik, kontor & lager i 217. Med projekter for kun 368 mio. kr. udgør denne gruppe kun 4% af regionens samlede byggeri. Mere nybyggeri mindre anlæg Hele 66% af det samlede byggeri i Region Sjælland er nybyggeri. Dermed holder regionen et væsentligt højere niveau for nybyggeriet end de øvrige regioner. Heraf bygges der nye boliger for 2,3 mia. kr., derudover trækker det nye biomassefyr også op her, og der bygges nyt inden for Energi & renovation for 1,2 mia. kr. Derudover er der også nybyggeri inden for Sundheds- & socialvæsnet i regionen. De rene renoveringsprojekter udgør 14% af det samlede byggeri, hvilket svarer til projekter for 1,2 mia. kr. Der er primært tale om renovering af boliger og projekter indenfor hovedgruppen Skoler & uddannelse. Kombinationsprojekterne er stort set fraværende og udgør kun 4% af byggeriet. De rene anlægsprojekter fylder trods tilbagegang fortsat i regionens byggeri, med projekter for 1,3 mia. kr. udgør de rene anlægsprojekter 16% af byggeriet i regionen. Når vi sammenligner fordelingen på byggeart i 217 med den fra 216, så er der overordnet set sket et skift i byggeriet. I 217 er der mere nybyggeri og lidt flere renoveringsprojekter, mens kombinationsprojekterne og de rene anlægsprojekter er gået tilbage. Fordeling på bygherretyper De private bygherrer tegner sig for 38% af aktiviteten i regionen, svarende til projekter for 3,2 mia. kr. Staten er den næststørste bygherretype med projekter for 1,7 mia. kr. og tegner sig dermed for 2% af byggeriet i regionen. De Almene Boligselskaber følger efter med projekter for 1,5 mia. kr. Boligselskaberne tegner sig dermed for 18% af den samlede aktivitet i regionen. Kommunerne kommer lige efter med 16% og projekter for 1,4 mia. kr., mens regionerne sidder på den mindste andel med projekter for 643 mio. kr. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

17 regioner prognose 217 overblik Region syddanmark 491 projekter i alt i sum i mio Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 217 Mio. start Odense Letbane, L1 Transportation System Lego - Opførelse af kontorbygninger Sygehus Sønderjylland - Aabenraa - Akutsygehus - Fase Odense Letbane - Civil Works - Område Teglværkskvarteret - Opf. af boliger, erhverv & forretninger Korsløkken Afd Hus Renov. af almene boliger Haderslev Boligforening afd Renovering og opførelse af rækkehuse Lalandia Billund - Opførelse af outletcenter Toftemarken afd Renovering af boliger Jægermarken afd Renovering af boliger sum og antal projekter fordelt på år Antal Realiseret 215 Realiseret 215 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Antal Samlet for hele regionen Antal byggeprojekter Beløb i millioner Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

18 regioner prognose 217 overblik Region syddanmark Projekter fordelt efter stadier i 217 Top 1 bygherrer i 217 antal mio. kr. 3% 11% % 14% Odense Letbane P/S Kirkbi A/S 1 75 Fyns Almennyttige Boligselskab % 19% Region Syddanmark Boligselskabet Bsb Svendborg Bygningsstyrelsen Vejle Kommune % 7% Haderslev Boligselskab 1 3 Ejendomsselskabet Gasværksgade ApS 1 3 Esbjerg Kommune % Projekter Fordelt på stadier sum i mio. kr. Planlægning Skitseforslag Indbudte teams Projektering Detailprojektering Licitation Indbudte entreprenører Licitationsresultat Byggeplads etableres Projekter fordelt på hovedgrupper og år Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Energi og renovation Anlæg Realiseret (realiseret + prognose) Prognose 217 Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

19 regioner prognose 217 overblik Region syddanmark Projekter fordelt efter byggeart i 217 Projekter fordelt efter bygherretyper i % % 19% 1% 5% 22% 17% 54% 4% 5% Nybyg 5.93 mio. kr. Kombi Renovering mio. kr. Anlæg 1.13 mio. kr mio. kr. Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering Anlæg gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivningseller jordrensprojekter (læs mere under Datagrundlag ) Bygherretype Nybyg renov. kombi anlæg total Boligselsk. Almen Kommune Region Stat Privat Ikke valgt endnu Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel 33 4 Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst Energi og renovation Anlæg Nybyg Renovering Kombi Anlæg Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

20 regioner prognose 217 region syddanmark - kommentarer Byggeriet i Region Syddanmark i 217 forventes stort set at holde samme niveau som i 216 dog med en lille fremgang på 2%. Dermed forventes det, at der igangsættes projekter for lige knap 11 mia. kr. i 217. Regionen tegner sig dermed for 15% af totalmarkedet i 217, hvilket er et lavt niveau, når man ser på regionens andel af totalmarkedet sammenlignet med tidligere. Fremgang for de fleste typer at projekter Når vi ser på prognosen fordelt på hovedgrupper, er der ikke de store udsving for byggeriet sammenlignet med 216. De fleste hovedgrupper går en smule frem, med undtagelse af Energi & renovation samt Anlæg, der går tilbage. Boligerne er sammen med hovedgruppen Anlæg de største hovedgrupper i regionen. Ifølge prognosen forventes det, at der bygges boliger for 3,5 mia. kr. i 217. Det svarer til 32% af det samlede byggeri i regionen. Hovedgruppen Anlæg dækker projekter for 2,2 mia. kr. i 217, svarende til 2% af det samlede byggeri næste år. Hovedgruppen Butik, kontor & lager dækker projekter for 1,8 mia. kr. i 217 og udgør dermed 16% af det samlede byggeri. Herefter følger Skoler & uddannelse med projekter for 1 mia. kr., Sundheds- & socialvæsnet med projekter for 9 mio. kr. Tilbagegang for de rene anlægsprojekter 54% af det samlede byggeri i regionen er nybyggeri, dermed ligger nybyggeriet på et noget lavere niveau end gennemsnittet for hele Danmark. Der bygges nyt for 5,9 mia. kr. i 217, her udgør boligbyggeriet 2 mia. kr., mens Butik, kontor & lager udgør 1,7 mia. kr. De rene renoveringsprojekter udgør 17% af byggeriet, svarende til projekter for 1,9 mia. kr. Der er primært tale om boligrenoveringer. Kombinationsprojekterne udgør 1% af byggeriet i regionen, hvilket svarer til projekter for 1,1 mia. kr., som fordeler sig på flere hovedgrupper. De rene anlægsprojekter udgør 19% af byggeriet i regionen i 217, svarende til projekter for 2,1 mia. kr. Her er det især det store projekt omkring Odense Letbane, der er med til at trække niveauet op. Når vi sammenligner fordelingen på byggeart i 217 med 216, ses der en mindre fremgang for alle byggearter med undtagelse af de rene anlægsprojekter, der går noget tilbage, men som fortsat fylder markant i regionen sammenholdt med anlægsprojekterne på landsplan. Fordeling på bygherretyper De private bygherrer tegner sig for 5% af det samlede byggeri i regionen, med projekter for 5,5 mia. kr. Herefter følger bygherretypen Offentlig Kommune, der tegner sig for 22% af byggeriet, svarende til projekter for 2,4 mia. kr. De almene boligselskaber forventes at igangsætte projekter for 2,1 mia. kr., svarende til 19% af byggeriet i regionen i 217. Staten og regionerne som bygherretyper har stort set ingen projekter i Region Syddanmark og udgør derfor også kun hhv. 4% og 5% af det samlede byggeri i 217. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

21 regioner prognose 217 overblik Region midtjylland 57 projekter i alt i sum i mio Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 217 Mio. start Enghaven - Opførelse af boliger og butikscenter DNV-Gødstrup - Psykiatrisk afdeling Fase Generationernes Hus - Opførelse af boliger og institution DNV-Gødstrup - Etape 3 Somatik - Opførelse af hospital Aarhus Havn - Opførelse af boliger og erhverv La Tour Tårnet - Opførelse af boliger Thors Bakke - Opførelse af boliger Videbæk - Opførelse af biogasanlæg Pakhus etape - Opførelse af erhvervshuse Aarhus N - Opførelse af boliger og dagligvarebutik sum og antal projekter fordelt på år Antal Realiseret 215 Realiseret 215 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Antal Samlet for hele regionen Antal byggeprojekter Beløb i millioner Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

22 regioner prognose 217 overblik Region midtjylland Projekter fordelt efter stadier i 217 1% 4% 12% % 13% 23% Top 1 bygherrer i 217 antal mio. kr. Århus Kommune Region Midtjylland A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Byggeselskab Olav De Linde 2 46 Bygningsstyrelsen Silkeborg Kommune Andelsboligforeningen Odinsgaard % Arbejdernes Andels-Boligforening % 4% Herning Kommune Brabrand Boligforening Projekter Fordelt på stadier sum i mio. kr. Planlægning Skitseforslag Indbudte teams Projektering Detailprojektering Licitation Indbudte entreprenører Licitationsresultat Byggeplads etableres Projekter fordelt på hovedgrupper og år Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Energi og renovation Anlæg Realiseret (realiseret + prognose) Prognose 217 Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

23 regioner prognose 217 overblik Region midtjylland Projekter fordelt efter byggeart i 217 Projekter fordelt efter bygherretyper i 217 7% 14% 1% 23% 46% 14% 65% 4% 6% 2% Nybyg mio. kr. Kombi Renovering 2.73 mio. kr. Anlæg 2.65 mio. kr mio. kr. Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering Anlæg gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivningseller jordrensprojekter (læs mere under Datagrundlag ) Bygherretype Nybyg renov. kombi anlæg total Boligselsk. Almen Kommune Region Stat Privat Ikke valgt endnu Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst Energi og renovation Anlæg Nybyg Renovering Kombi Anlæg Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

24 regioner prognose 217 region midtjylland - kommentarer Byggeriet i Region Midtjylland forventes stort set at holde sammen niveau som i 216 dog med udsigt til en lille fremgang på 1%. Dermed forventes det, at der igangsættes projekter for 14,8 mia. kr. i regionen i 217, og regionen sidder fortsat på 2% af det samlede byggeri. 215 var virkelig et rekord år for byggeriet i regionen, og derfor er tilbagegangen ift. 215 nærmere et udtryk for en normalisering af aktiviteten i regionen. Flere boliger og mindre anlæg Prognosen for byggeriet i 217 viser fremgang, især for boligbyggeriet. Hovedgruppen Boliger vokser med 1,3 mia. kr., hvilket betyder, at der bygges boliger for 6,3 mia. kr. i regionen. Dermed udgør boligerne hele 42% af regionens samlede byggeri i 217. Derudover viser prognosen også fremgang for hovedgruppen Butik, kontor & lager, og det forventes, at der igangsættes projekter for 2,1 mia. kr. i 217. Dermed udgør erhvervsbyggeriet 14% af byggeriet i regionen. Prognosen viser desuden en mindre fremgang for hovedgruppen inden for Sundheds- & socialvæsnet, og hovedgruppen dækker nu projekter for 1,6 mia. kr. i 217. Sport & Fritid samt Skoler & uddannelse holder stort set sammen niveau som i 216, hvilket betyder, at der igangsættes projekter for hhv. 1,1 mia. kr. og 2 mia. kr. i 217. Hovedgrupperne Offentlige bygninger samt Energi & renovation går begge tilbage. Men det er især hovedgruppen Anlæg, hvor prognosen viser den største tilbagegang i regionen. Der er generelt ingen større anlægsprojekter med budget over 1 mio. kr. planlagt i regionen i 217. Nybyggeriet fylder i de midtjyske projekter Hele 65% af det samlede byggeri i regionen er nybyggeri, det svarer til, at der bygges nyt for 9,5 mia. kr. i 217. Heraf er 4,2 mia. kr. nye boliger, Butik, kontor & lager dækker nybyggeri for 1,9 mia. kr., mens hovedgrupperne Skoler & uddannelse og Sundheds- & socialvæsnet begge dækker nybyggeri for lige over 1 mia. kr. De rene renoveringsprojekter udgør 14% af byggeriet, hvilket svarer til projekter for 2,1 mia. kr., heraf er langt størstedelen af projekterne ikke overraskende boligprojekter. Kombinationsprojekterne udgør ligeledes 14% af byggeriet, men projekterne for denne byggeart spreder sig ud på flere hovedgrupper. De rene anlægsprojekter udgør 7% af regionens projekter i 217, svarende til projekter for 1,1 mia. kr. Sammenlignet med 216 så holder nybyggeriet i 217 sammen niveau. De rene anlægsprojekter er ikke overraskende gået tilbage, mens fremgangen i regionen primært ses for renoverings- og kombinationsprojekterne i 217. Boligselskaberne sætter tempoet op De private bygherre forventes på nuværende tidspunkt at sidde på 46% af markedet med projekter for 6,8 mia. kr. Hvilket nogenlunde er samme niveau som i 216. Derimod forventes der fremgang for bygherretypen Boligselskab Almen, der i 217 på nuværende tidspunkt forventes at tegne sig for hele 23% af aktiviteten i regionen i 217. Der er altså tale om en væsentlig fremgang ift. 216, hvor boligselskabernes andel af byggeriet i regionen kun udgjorde 11% og også et noget højere niveau end gennemsnittet for hele landet. Både Regionen som bygherretype og Staten er relativ små i regionen og sidder på hhv. 6% og 4% af byggeriet i 217. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

25 regioner prognose 217 overblik Region nordjylland 224 projekter i alt i sum i mio Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 217 Mio. start Nyt Aalborg Universitetshospital - Billeddiagnostik/OP/ Akutmodtagelse Den tidl. Spritfabrik - Opf. af boliger, butikker og teater Kildeparken 22 Afd Renovering af boliger Udvidelse af Skagen Hav 3. etape - Skagen Havn Udflytning af psykiatrien i Aalborg - 1. etape Lindebo Afd Renovering af boliger Himmerland Boligforening afd 3 - Renovering af boliger Banegårdscenteret - Opførelse af erhverv og boliger Lille Skagen - Opførelse af boliger og idrætshal Lejerbo afd Renovering af boliger sum og antal projekter fordelt på år Antal Realiseret 215 Realiseret 215 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Antal Samlet for hele regionen Antal byggeprojekter Beløb i millioner Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

26 regioner prognose 217 overblik Region nordjylland Projekter fordelt efter stadier i 217 % 15% 12% Top 1 bygherrer i 217 antal mio. kr. Region Nordjylland Frederikshavn Boligforening % 5% 16% % Himmerland Boligforening A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Skagen Havn 1 28 Aalborg Kommune Lejerbo % 26% A/S Trigon, Entreprenørfirma 1 2 Svend Aage Christiansen, Hellum A/S 1 2 Nørresundby Boligselskab Projekter Fordelt på stadier sum i mio. kr. Planlægning Skitseforslag Indbudte teams Projektering Detailprojektering Licitation Indbudte entreprenører Licitationsresultat Byggeplads etableres Projekter fordelt på hovedgrupper og år Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning 453 Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst Energi og renovation Anlæg Realiseret (realiseret + prognose) Prognose 217 Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

27 regioner prognose 217 overblik Region nordjylland Projekter fordelt efter byggeart i 217 Projekter fordelt efter bygherretyper i 217 1% 1% 15% 35% 33% 57% 18% 3% 18% 1% Nybyg mio. kr. Kombi 849 mio. kr. Renovering 1.2 mio. kr. Anlæg 573 mio. kr. Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering Anlæg gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivningseller jordrensprojekter (læs mere under Datagrundlag ) Bygherretype Nybyg renov. kombi anlæg total Boligselsk. Almen Kommune Region Stat Privat Ikke valgt endnu Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i Boliger - huse og lejligheder 1 Sport, fritid, kultur & hotel 1 Butik, kontor, lager, industri & transport 4 Skoler, uddannelse & forskning 1 Sundheds- & socialvæsnet 6 4 Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. 8 5 Energi og renovation 8 Anlæg Nybyg Renovering Kombi Anlæg Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

28 regioner prognose 217 region nordjylland - kommentarer Byggeriet i Region Nordjylland ser ud til at holde samme niveau som i 216. Dermed forventes det, at der igangsættes projekter for 5,6 mia. kr. i regionen i 217. Regionen tegner sige dermed for 8% af det samlede byggeri i 217, hvilket er et lavt niveau sammenlignet med tidligere år. Byggeriet i Regionen er i høj grad præget af det store hospitalsprojekt omkring Nyt Aalborg universitetshospital, der især har fyldt positivt i byggeriet i 215 og fortsat gør det dog i mindre grad i 216 og så igen i 217. Der bygges boliger og hospital Hovedgruppen Boliger udgør 45% af byggeriet i regionen i 217, svarende til boligprojekter for 2,5 mia. kr. Hovedgruppen voksede markant fra 215 til 216 og holder niveauet i 217. Den hovedgruppe, hvor vi ser den største fremgang sammenlignet med 216, er hovedgruppen Sundheds- & socialvæsnet. Det forventes nu, at der igangsættes projekter for 1,2 mia. kr. Det er især et stort projekt i forbindelse med Nyt Aalborg universitetshospital, der trækker niveauet for denne hovedgruppe op. Hovedgruppen Butik, kontor & lager er vokset stødt siden 215, og det ser nu ud til at fortsætte, og der igangsættes projekter for 666 mio. kr. i 217. Dermed udgør hovedgruppen 12% af det samlede byggeri. Hovedgruppen Anlæg forventes fortsat at blive en af de større grupper i 217 trods en tilbagegang sammenlignet med 216. Det forventes nu, at der igangsættes anlægsprojekter i regionen for 575 mio. kr., hvilket svarer til 1% af byggeriet i regionen. Den hovedgruppe, hvor vi ser den største tilbagegang sammenlignet med 216, er Energi & renovation, der stort set ikke har nogle planlagte projekter i 217. Fremgang for nybyggeriet 57% af byggeriet i regionen er nybyggeri, det svarer til projekter for 3,2 mia. kr., som primært er fordelt mellem hovedgrupperne Boliger og Sundheds- og socialvæsnet, men også på Butik, kontor & lager. De rene renoveringsprojekter udgør 18% af byggeriet i regionen, hvilket svare til projekter for 1 mia. kr. Der er her næsten udelukkende tale om boligprojekter. Kombinationsprojekterne udgør 15% af byggeriet, svarende til projekter for 849 mio. kr. Kombinationsprojekterne fordeler sig dog mere jævnt på de forskellige hovedgrupper. Byggearten Anlæg udgør 1% af byggeriet, svarende til projekter for 573 mio. kr. Sammenlignet med 216 er der kommet lidt mere nybyggeri i Region Nordjylland i 217, dette skyldes, at der igangsættes flere hospitalsprojekter i regionen i 217, derimod er der færre renoveringsprojekter og især færre af de rene anlægsprojekter. Kombinationsprojekterne holder sammen niveau i 216 og 217. Private og Almene boligselskaber bygger næste lige meget Noget af det der er mest bemærkelsesværdigt i Nordjylland er, at bygherretypen Privat og Boligselskab Almen forventes at igangsætte næsten lige meget. De private bygherrer forventes at igangsætte projekter for knap. 2. mia. kr. svarende til 35% af det samlede byggeri, mens Bygherretypen Boligselskab Almen forventes at bygge for 1,9 mia. kr., som svarer til 33% af byggeriet i regionen i 217. De private bygherrer går dermed lidt tilbage ift. 216, mens de almene boligselskaber investerer mere. Bygherretypen Offentlig Region tegner sig for 18% af byggeriet i regionen, hvilket skyldes projekter omkring Nyt Aalborg Universitetshospital. Bygherretypen Offentlig - Kommune forventes at sidde på 1% af byggeriet, mens Staten stort set ingen projekter har i regionen i 217. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

29 prognose & analyse Se prognosen for 217 og læs kommentarer til udviklingen i forhold til 215 & 216

30 hele landet/regioner prognose 217 Hele landet 1 % Ændring ift Realiseret 215 Prognose 216 (juli16) Prognose 217 Realiseret 215 Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Prognosen for 217 viser en fremgang på 1% ift. niveauet i 216. Totalmarkedet forventes at udgøre 72,1 mia. kr. i 217. Byggeriet holder dermed fortsat et stabilt niveau. Det professionelle projektmarked er vokset markant fra , og det ser altså ud til at niveauet fra 215 holder både i 216 og 217. Helt markant er det dog, at hvor det i 215 både var hospitalsprojekter og boligerne, der drev væksten, er det altså både i 216 og 217 primært boligprojekterne, der fylder i prognoserne. Derudover er det især projekter i Region Hovedstaden, der er med til at holde byggeriet i 217 oppe. Blandt de største planlagte projekter i 217 kan nævnes opførelsen af kontorhus på Kay Fiskers Plads til 1,3 mia. kr., som forventes igangsat til september samt Odense Letbane, transportsystem til 1,2 mia. kr., der forventes igangsat til oktober 217. Region Hovedstaden 4 % Ændring ift Realiseret 37% 215 Prognose 43% 216 (juli16) Prognose 45% 217 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 215 Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Prognosen for regionen viser en fremgang på 4% ift Dermed forventes det, at der igangsættes projekter for 32,3 mia. kr. i 217. Efter et dyk i aktiviteten i 215, ser det altså anderledes ud i både 216 og 217. Det er især mange boligprojekter i regionen, der fylder positivt i prognoserne. Regionen forventes på nuværende tidspunkt at tegne sig for hele 45% af totalmarkedet i 217, hvilket er et højt niveau for regionen. Blandt de største projekter i regionen i 217 kan nævnes opførelsen af kontorhus på Kay Fiskers Plads til 1,3 mia. kr. Derudover er der også planlagt flere større boligprojekter i regionen, som blandt andet omfatter opførelsen af boliger i Tuborg Havnepark til 8 mio. kr. samt Kronløbsøen - opførelse af boliger i Nordhavn til 75 mio. kr. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

31 regioner prognose 217 Region Sjælland 9 % Ændring ift Realiseret 9% 215 Prognose 13% 216 (juli16) Prognose 12% 217 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 215 Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Prognosen for Region Sjælland viser en tilbagegang på 9% sammenlignet med 216. Det forventes nu, at der igangsættes projekter for 8,4 mia. kr. i 217. Der er tale om en mindre tilbagegang, og regionen holder fortsat et fint niveau sammenlignet med tidligere. Regionen forventes at sidde på 12% af totalmarkedet i 217. Det største planlagte projekt i regionen i 217 er opførelsen af et biomassefyret varmeværk i Kalundborg til 1 mia. kr., som forventes igangsat i februar. Blandt andre store planlagte projekter kan nævnes opførelsen af almene boliger i Roskilde på skoleslagterigrunden til 4 mio. kr. samt 1. etape af opførelsen af Sjællands universitetshospital i forbindelse med Køge Sygehus, som har et samlet budget på 38 mio. kr. Region Syddanmark 2 % Ændring ift Realiseret 14% 215 Prognose 15% 216 (juli16) Prognose 15% 217 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 215 Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Byggeriet i Region Syddanmark i 217 forventes stort set at holde samme niveau som i 216 dog med en lille fremgang på 2%. Dermed forventes det, at der igangsættes projekter for lige knap 11 mia. kr. i 217. Regionen forventes dermed at tegne sig for 15% af totalmarkedet i 217, hvilket er et lavt niveau, når man ser på regionens andel af totalmarkedet sammenlignet med tidligere. Det største planlagte projekt i regionen i 217 er på nuværende tidspunkt Odense Letbane, transportsystem til 1,2 mia. kr. Derudover planlægger Lego at opføre nye kontorbygninger i Billund til 75 mio. kr. Projektet forventes igangsat i april 217. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

32 regioner prognose 217 Region midtjylland 1 % Ændring ift Realiseret 3% 215 Prognose 2% 216 (juli16) Prognose 2% 217 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 215 Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Byggeriet i Region Midtjylland forventes stort set at holde sammen niveau som i 216 dog med udsigt til en lille fremgang på 1%. Dermed forventes det, at der igangsættes projekter for 14,8 mia. kr. i regionen i 217, og regionen sidder fortsat på 2% af det samlede byggeri. 215 var virkelig et rekord år for byggeriet i regionen, og derfor er tilbagegangen ift. 215 nærmere et udtryk for en normalisering af aktiviteten i regionen. Blandt de største projekter, der er planlagt med byggestart i 217 kan nævnes Enghaven - Opførelse af boliger og butikscenter i Holstebro til 5 mio. kr. i marts samt DNV-Gødstrup - Psykiatrisk afdeling Fase 2 i Herning til 381 mio. kr. i august. Region Nordjylland 3 % Ændring ift Realiseret 1% 215 Prognose 8% 216 (juli16) Prognose 8% 217 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 215 Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Byggeriet i Region Nordjylland ser ud til at holde samme niveau som i 216. Dermed forventes det, at der igangsættes projekter for 5,6 mia. kr. i regionen i 217. Regionen tegner sige dermed for 8% af det samlede byggeri i 217, hvilket er et lavt niveau sammenlignet med tidligere år. Byggeriet i Regionen er i høj grad præget af det store hospitalsprojekt omkring Nyt Aalborg universitetshospital, der især har fyldt positivt i byggeriet i 215, og fortsat gør det dog i mindre grad i 216 og 217. Blandt de største planlagte projekter i regionen kan nævnes Nyt Aalborg Universitetshospital, Billeddiagnostik/OP/Akutmodtagelse til 82 mio. kr. til juni samt opførelse af boliger, butikker og teater ved den tidligere Spritfabrik til 5 mio. kr. i april. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

33 hovedgrupper prognose 217 Fordeling på hovedgrupper Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Energi og renovation Anlæg Realiseret 215 Prognose 216 (juli16) Prognose 217 Som det har været kendetegnet for markedet siden 214, så fortsætter boligbyggeriet med at vokse i 217. Hovedgruppen Boliger udgør nu hele 4% af det samlede byggeri i 217. Derudover ser det også ud til, at 217 byder på fremgang for hovedgruppen Butik, kontor & lager. Hovedgruppen ser ud til at vokse med 2,2 mia. kr. Desuden ses der mindre fremgang for Sport & fritid, Skoler & uddannelse samt Sundheds- & socialvæsnet, mens de øvrige hovedgrupper alle går tilbage. Hovedgruppe: Boliger - Huse og lejligheder % Ændring ift Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 32% 215 Prognose 36% 216 (juli16) Prognose 4% 217 Realiseret 215 Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Prognosen for hovedgruppen Boliger viser en fremgang på hele 14% i 217 ift Det svarer til boligprojekter for 3,4 mia. kr. mere end i 216. Hovedgruppen boliger har udviklet sig ekstremt positivt fra 214 til 216, og det ser altså ud til denne udvikling fortsætter i 217, hvor hovedgruppen forventes at udgøre hele 4% af det professionelle projektmarked. Blandt de største projekter finder vi opførelsen af nye boliger i Tuborg Havnepark til 8 mio. kr. samt Kronløbsøen - Opførelse af boliger i Nordhavn til 75 mio. kr. Blandt andre større projekter kan nævnes Rødovre Port - Opførelse af boliger og erhverv til 55 mio. kr. samt Tobaksbyen - Opførelse af boliger i Søborg til 5 mio. kr. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

34 hovedgrupper prognose 217 Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel 15 % Ændring ift Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 6% 215 Prognose 7% 216 (juli16) Prognose 8% 217 Realiseret 215 Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Prognosen for hovedgruppen viser fremgang på 15% i 217 ift Det svarer til, at der igangsættes projekter 5,5 mia. kr. i 217. Der er tale om en mindre fremgang på 733 mio. kr. sammenlignet med 216. Dermed udgør hovedgruppen 8% af totalmarkedet, en fremgang på 1 procentpoint sammenlignet med 216. Blandt hovedgruppens største planlagte projekter i 217 kan nævnes Copenhagen Gate - Opførelse af hotel og erhverv med et samlet budget på 8 mio. kr. i oktober samt opførelsen af et nyt CabInn Hotel på Kalvebod Brygge til 32 mio. kr., der er planlagt med byggestart i maj. Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport 24 % Ændring ift Realiseret 15% 215 Prognose 13% 216 (juli16) Prognose 15% 217 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 215 Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Prognosen viser en fremgang på hele 24% i 217. Det svarer til, at der bliver igangsat projekter for 11,1 mia. kr. i 217. Efter tilbagegang i både 215 og 216 er hovedgruppen tilbage på det niveau, vi så i 214, når man ser på værdien af det igangsatte byggeri. Hovedgruppen forventes i 217 at udgøre 15% af totalmarkedet, hvilket er en fremgang på 2 procentpoint sammenlignet med 216. Netop denne gruppe hører traditionelt set sammen med hovedgruppen Boliger til de største. For begge grupper gælder det, at de er meget konjunkturfølsomme, da man ofte afventer salg eller udlejning før et projekt opføres. Blandt de store planlagte projekter i 217 kan der udover opførelsen af kontorhus på Kay Fiskers Plads til 1,3 mia. kr. i september nævnes Ferring Pharmaceuticals nye domicil og forskningscenter på Amager til 8 mio. kr., som forventes igangsat i januar. Et andet interessant projekt i 217 bliver udvidelsen af lufthavnsterminalen i Københavns Lufthavn til 4 mio. kr. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

35 hovedgrupper prognose 217 Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning 3 % Ændring ift Realiseret 8% 215 Prognose 9% 216 (juli16) Prognose 9% 217 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 215 Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Prognosen for 217 viser et stabilt niveau for hovedgruppen Skoler & uddannelse sammenlignet med 216. Med en lille fremgang på 3% holder gruppen samme niveau som i 216, hvilket svarer til, at der igangsættes projekter for 6,4 mia. kr. i 217. Hovedgruppen forventes dermed at udgøre 9% af totalmarkedet i 217, hvilket er samme niveau som i 216, men fortsat et lavt niveau for hovedgruppen sammenlignet med tidligere år. Hovedgruppen indeholder da heller ingen superprojekter med budget over 1 mia. kr. i 217. Blandt hovedgruppens største projekter i 217 kan nævnes opførelsen af en ny universitetsbygning, DTU Life Science & Bioengineering til 3 mio. kr. i januar samt 2. etape af renoveringen af universitetsbygning, Aarhus Universitet - AU Health, Biomedicin til 251 mio. kr. Projektet forventes igangsat i oktober 217. Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet % Ændring ift Realiseret 17% 215 Prognose 9% 216 (juli16) Prognose 1% 217 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 215 Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Prognosen viser en fremgang på 14% sammenlignet med 216, svarende til projekter for 88 mio. kr. mere end i 216. Dermed forventes det, at der igangsættes projekter for 7,2 mia. kr. i 217, og hovedgruppen forventes dermed at udgøre 1% af totalmarkedet i 217. Hovedgruppen holdt i 215 et unaturligt højt niveau, der skyldes, at der blev igangsat hele fire store hospitalsprojekter med budget over 1 mia. kr. Hvorimod hovedgruppen både i 216 og 217 er tilbage på et mere normalt niveau, og der er i 217 ingen planlagte projekter med budget over 1 mia. kr. Blandt hovedgruppens største projekter i 217 kan nævnes Nyt Aalborg Universitetshospital, Billeddiagnostik/OP/Akutmodtagelse til 82 mio. kr. i juni samt udvidelsen af Hospital Hvidovre til 92 mio. kr., der forventes igangsat i februar 217. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

36 hovedgrupper prognose 217 Hovedgruppe: Offentlige bygninger - politi, militæret & beredskabstjenester 52 % Ændring ift Realiseret 1% 215 Prognose 3% 216 (juli16) Prognose 1% 217 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 215 Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Prognosen viser en tilbagegang på 52% for denne hovedgruppe i 217. Dermed forventes det, at der igangsættes projekter for 917 mio. kr. i 217. Denne hovedgruppe indeholder alle offentlige projekter, der ikke passer ind i de øvrige hovedgrupper. Dette er traditionelt set den mindste gruppe, hvilket betyder at store projekter slår relativt tungt igennem i statistikken. Det var da også tilfældet i 216, hvor et stort kontorbyggeri på Kalvebod Brygge til offentlig administration med budget på 1 mia. kr. blev igangsat. I 217 holder hovedgruppen et mere normalt niveau, og der er ingen planlagt superprojekter. Blandt hovedgruppens største planlagte projekter i 217 kan nævnes tilbygningen til Lyngby Rådhus til 17 mio. kr. i november samt opførelsen af et nyt rådhus i Høje Taastrup kommune til 231 mio. kr., som forventes opsat i september. Hovedgruppe: Energi og renovation 64 % Ændring ift Realiseret 3% 215 Prognose 1% 216 (juli16) Prognose 3% 217 Realiseret 215 Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Procenttal er andel af årlig markedstotal Prognosen for 217 viser en tilbagegang på 64% sammenlignet med 216. Hovedgruppen holdt i 216 et ekstremt højt niveau, som skyldes opførelsen af nyt kraftvarmeværk i forbindelse med Amagerværket til 4,4 mia. kr. I 217 forventes hovedgruppen at holde et mere normalt niveau, og det forventes, at der igangsættes projekter for 2,5 mia. kr. Hovedgruppen udgør dermed 3% af totalmarkedet, hvilket er et normalt niveau for hovedgruppen i de år, hvor der ikke er den samme grad af superprojekter planlagt. Blandt hovedgruppens største planlagte projekter i 217 kan nævnes opførelsen af et biomassefyret varmeværk i Kalundborg til 1 mia. kr. i februar samt opførelse af et nyt biogasanlæg i Videbæk til 29 mio. kr., som forventes igangsat i marts 217. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

37 hovedgrupper prognose 217 Hovedgruppe: Anlæg 12 % Ændring ift Realiseret 17% 215 Prognose 15% 216 (juli16) Prognose 13% 217 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 215 Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Prognosen viser en tilbagegang på 12% for hovedgruppen Anlæg i 217. Med projekter for knap 9,6 mia. kr. forventes hovedgruppen at udgøre 13% af totalmarkedet i 217. Det svarer til en tilbagegang på 2 procentpoint ift Dermed holder hovedgruppen et lavt niveau i 217, både når vi ser på værdien af igangsatte projekter, og når vi ser på gruppens andel af totalmarkedet, der traditionelt set har ligget mellem 17 og 19%. Hovedgruppen Anlæg holder oftest et stabilt niveau, og hovedgruppen har det særkende, at den alt overskyggende udbyder er det offentlige, hvilket betyder, at der er en høj gennemførselsgrad blandt planlagte projekter. Blandt hovedgruppens største planlagte projekter i 217 kan nævnes Odense Letbane, transportsystem til 1,2 mia. kr. i oktober samt etableringen af fjordforbindelsen ved Frederikssund til 1 mia. kr., som forventes igangsat i april 217. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

38 bygherretyper prognose 217 Bygherretyper - overblik Boligselskab - Almen Offentlig - Kommune Offentlig - Region Offentlig - Stat Privat Realiseret 215 Prognose 216 (juli16) Prognose 217 Når vi ser på prognosen for 217 fordelt på bygherretyper, ses der især fremgang for bygherretypen Boligselskab Almen. Bygherretypen Offentlig - Kommune holder kadencen i 217, og den fremgang, vi så for det kommunale byggeri fra 215 til 216, ser ud til at holde ved i 217. Regionerne holder ligeledes niveauet fra 216, mens Staten går en smule tilbage. De private bygherrer holder trods en lille forventet tilbagegang i 217 fortsat et flot niveau historisk set. Bygherretype: Almene boligselskaber 28 % Ændring ift Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 15% 215 Prognose 15% 216 (juli16) Prognose 19% 217 Realiseret 215 Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Prognosen for bygherretypen Boligselskab - Almen viser en fremgang på hele 28% ift Det svarer til, at de almene boligselskaber igangsætter projekter for 13,6 mia. kr. i 217, hvilket er projekter for knap 3 mia. kr. mere end i 216. Dermed forventes de almene boligselskaber at sidde på 19% af det professionelle byggeri i 217, hvilket er en fremgang på 4 procentpoint sammenlignet med 216 og et højt niveau for bygherretypen historisk set. Blandt de største almene boligprojekter i 217 kan nævnes Bærhegnene - Renovering af almene boliger i Greve til 375 mio. kr. i august samt renoveringen af boliger i Kildeparken i Aalborg Ø. til 37 mio. kr., der forventes igangsat i maj næste år. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

39 bygherretyper prognose 217 Bygherretype: Offentlig - Kommune 4 % Ændring ift Realiseret 12% 215 Prognose 18% 216 (juli16) Prognose 17% 217 Realiseret 215 Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Procenttal er andel af årlig markedstotal Prognosen for bygherretypen viser en mindre tilbagegang på 4% i 217 sammenlignet med 216. Dermed forventes det, at bygherretypen Offentlig Kommune igangsætter projekter for 12,4 mia. kr. i 217. Kommunerne som bygherretype tegner sig dermed for 17% af det samlede professionelle byggeri i 217, hvilket er en tilbagegang på et 1 procentpoint ift. 216, men fortsat et fint niveau historisk set. Blandt de største projekter med bygherretypen Offentlig Kommune kan nævnes Odense Letbane - Civil Works - Område 1-8 til 4 mio. kr. samt Generationernes Hus, opførelse af boliger og institution i Aarhus C. til 38 mio. kr. Begge projekter forventes at blive igangsat i oktober 217. Bygherretype: Offentlig - Region 2 % Ændring ift Realiseret 12% 215 Prognose 7% 216 (juli16) Prognose 6% 217 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 215 Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Prognosen viser en lille tilbagegang i 217 på 2% for bygherretypen Offentlig - Region. Bygherretypen holdt et væsentlig forhøjet niveau i 215, da der blev igangsat flere af de helt store hospitalsprojekter. Med tilbagegangen i 216 og 217 er der derfor nærmere tale om en normalisering af niveauet. Regionerne som bygherretype tegner sig i 217 for 6% af totalmarkedet, en tilbagegang på 1 procentpoint sammenlignet med 216. Det største planlagte projekt i 217 med bygherretypen Offentlig - Region bliver udvidelsen af Hvidovre Hospital til 92 mio. kr., der forventes igangsat i februar. Blandt andre større projekter kan nævnes fase 2 af nyt akutsygehus i forbindelse med Aabenraa sygehus til 5 mio. kr., der forventes igangsat i maj samt opførslen af et nyt Neurorehabiliteringscenter i forbindelse med Rigshospitalet Glostrup til 7 mio. kr., som forventes igangsat i september. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

40 bygherretyper prognose 217 Bygherretype: Offentlig - stat 6 % Ændring ift Realiseret 8% 215 Prognose 8% 216 (juli16) Prognose 7% 217 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 215 Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Prognosen viser en tilbagegang på 6% i 217 for bygherretypen Offentlig Stat. Staten forventes dermed at igangsætte projekter for 5,4 mia. kr. i 217 og tegner sig dermed for 7% af det samlede professionelle byggeri. Staten optræder oftest som bygherre på projekter, der omfatter vejanlæg, broer, kystsikring mv. I 217 er der planlagt to store projekter med bygherretypen Offentlig - Stat, der begge er budgetteret til 1 mia. kr., hhv. Ringstedbanen - Anlæg af jernbanebro i februar og etableringen af fjordforbindelsen ved Frederikssund i april. Blandt andre større projekter kan nævnes anlæg af jernbaneforbindelse i forbindelse med Ringsted-Femern i april til 6 mio. kr. samt anlæg af jernbanebro i forbindelse med Ringstedbanen til 357 mio. kr., der forventes igangsat i februar. Bygherretype: Private 3 % Ændring ift Realiseret 53% 215 Prognose 52% 216 (juli16) Prognose 49% 217 Realiseret 215 Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognose 217 Procenttal er andel af årlig markedstotal De private bygherre forventes at holde kadencen i 217 med en mindre tilbagegang på 3% ift De private bygherre forventes på nuværende tidspunkt at igangsætte projekter for 35,7 mia. kr. i 217. Bygherretypen tegner sig dermed for 49% af totalmarkedet, hvilket er en tilbagegang på 3 procentpoint sammenlignet med 216. De private bygherre øgede deres investeringer markant i 214 og har siden holdt kadencen i både 215 og 216, og med de nye prognoser ser det ud til at fortsætte i 217. Det største projekt med en privat bygherre og byggestart i 217 forventes at blive opførelse af kontorhus på Kay Fiskers Plads til 1,3 mia. kr. Blandt andre større projekter kan nævnes opførelse af udlejningsejendom, Copenhagen Spectrum, i København til 63 mio. kr. samt opførelse af boliger, butikker og teater ved Den tidligere Spritfabrik i Aalborg til 5 mio. kr. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

41 fordelt månedsvis prognose 217 Igangsatte byggeprojekter fordelt pr. måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 215 Realiseret + prognose 216 Prognose 217 Gennemsnit Når vi ser på byggeprojekter fordelt pr. måned i 217, ser det ud til, at 217 starter lidt stille ud. Mens januar 217 ser ud til at blive noget mindre end januar i 216, ser det på nuværende tidspunkt ud til at både februar, marts og april i 217 vil ligge en del over niveauet i 216. I andet halvår er det august, der på nuværende tidspunkt forventes at blive den største måned, mens aktiviteten i både september samt november og december i 217 forventes at blive noget mindre en i 216. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

42 top 1 lister Se de største projekter, aktører og bygherretyper i 217

43 top 1 - projekter prognose 217 top 1 projekter 217 hele landet By Mio. Byggestart Afsluttet Kay Fiskers Plads - Opførelse af kontorhus København S Odense Letbane, L1 Transportation System - Etablering af letbane Odense C Biomassefyret kraftværksblok - Opførelse af varmeværk Kalundborg Fjordforbindelsen Frederikssund Etablering af bro Frederikssund Nyt Hospital Hvidovre - Udvidelse af hospital Hvidovre Nyt Aalborg Universitetshospital - Billeddiagnostik/OP/Akutmodtagelse- Delprojekt C Gistrup IPC Soundport Building - Ferring Pharmaceuticals Kastrup Tuborg Havnepark - Opførelse af boliger Hellerup Copenhagen Gate - Opførelse af hotel og erhverv København Ø Kronløbsøen - Opførelse af boliger Nordhavn hovedstaden By Mio. Byggestart Afsluttet Kay Fiskers Plads - Opførelse af kontorhus København S Fjordforbindelsen Frederikssund Etablering af bro Frederikssund Nyt Hospital Hvidovre - Udvidelse af hospital Hvidovre Copenhagen Gate - Opførelse af hotel og erhverv København Ø IPC Soundport Building - Ferring Pharmaceuticals Kastrup Tuborg Havnepark - Opførelse af boliger Hellerup Kronløbsøen - Opførelse af boliger Nordhavn Skovbrynet - Opførelse af boliger Kongens Lyngby Rigshospitalet Glostrup - Neurorehabiliteringscenter Glostrup Copenhagen Spectrum - Opførelse af udlejningsejendom København V sjælland By Mio. Byggestart Afsluttet Biomassefyret kraftværksblok - Opførelse af varmeværk Kalundborg Ringsted-Femern - Anlæg af jernbaneforbindelse Ringsted Skoleslagteriet - Opførelse af almene boliger Roskilde Sjællands Universitethospital - B1 - Opførelse af sygehus Køge Bærhegnene - Renovering af almene boliger Greve Sjællands Universitetshospital - B2 - Opførelse af sygehus Køge Aqua Park - Opførelse af vandkulturhus og besøgscenter Slagelse Trylleskov Strand - Opførelse af boliger Solrød Strand ROCKmagneten - Musicon - 2. etape - Opførelse af højskole Roskilde Roskilde Ring - Opførelse af boliger Roskilde Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

44 top 1 - projekter prognose 217 top 1 projekter fortsat syddanmark By Mio. Byggestart Afsluttet Odense Letbane, L1 Transportation System - Etablering af letbane Odense C Lego - Opførelse af kontorbygninger Billund Sygehus Sønderjylland - Aabenraa - Akutsygehus - Fase 2 Aabenraa Odense Letbane - Civil Works - Område Etablering af letbane Odense C Teglværkskvarteret - Opførelse af boliger, erhverv og forretninger Esbjerg Korsløkken Afd Hus Renovering af almene boliger Odense SØ Haderslev Boligforening afd Renovering og opf. af rækkehuse Haderslev Lalandia Billund - Opførelse af outletcenter Billund Toftemarken afd Renovering af boliger Svendborg Jægermarken afd Renovering af boliger Svendborg midtjylland By Mio. Byggestart Afsluttet Enghaven - Opførelse af boliger og butikscenter Holstebro DNV-Gødstrup - Psykiatrisk afdeling Fase 2 - Opførelse af hospital Herning Generationernes Hus - Opførelse af boliger og institution Aarhus C DNV-Gødstrup - Etape 3 Somatik - Opførelse af hospital Herning Aarhus Havn - Opførelse af boliger og erhverv Aarhus C La Tour Tårnet - Opførelse af boliger Aarhus N Thors Bakke - Opførelse af boliger Randers C Videbæk - Opførelse af biogasanlæg Videbæk Pakhus etape - Opførelse af erhvervshuse Aarhus C Aarhus N - Opførelse af boliger og dagligvarebutik Aarhus N nordjylland By Mio. Byggestart Afsluttet Nyt Aalborg Universitetshospital - Billeddiagnostik/OP/Akutmodtagelse Gistrup Den tidl. Spritfabrik - Opførelse af boliger, butikker og teater Aalborg Kildeparken 22 Afd Renovering af boliger Aalborg Øst Udvidelse af Skagen Hav 3. etape - Skagen Havn Skagen Udflytning af psykiatrien i Aalborg - 1. etape - Opførelse af hospital Aalborg Øst Lindebo Afd Renovering af boliger Frederikshavn Himmerland Boligforening afd 3 - Renovering af boliger Aalborg Banegårdscenteret - Opførelse af erhverv og boliger Brønderslev Lille Skagen - Opførelse af boliger og idrætshal Skagen Lejerbo afd Renovering af boliger Aalborg Øst Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

45 top 1 - aktører prognose 217 top 1 aktører i 217 bygherrer Antal Pris mio kr Rolle Københavns Kommune Bygherre Region Hovedstaden Bygherre Banedanmark Bygherre Odense Letbane P/S Bygherre KLP Ejendomme A/S Bygherre Bygningsstyrelsen Bygherre Lejerbo Bygherre A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Bygherre Århus Kommune Bygherre Region Midtjylland Bygherre Arkitekter Antal Pris mio kr Rolle Arkitema Architects Arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S Arkitekt C.F. Møller A/S Arkitekt Årstiderne Arkitekter A/S Arkitekt Schmidt Hammer Lassen Architects K/S Arkitekt JJW Arkitekter A/S Arkitekt AART A/S Arkitekt Mangor & Nagel Arkitektfirma A/S Arkitekt Creo Arkitekter A/S Arkitekt Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S 2 96 Arkitekt ingeniører Antal Pris mio kr Rolle Rambøll Danmark A/S Ingeniør Cowi A/S Ingeniør MOE Ingeniør Niras A/S Ingeniør Sweco Danmark A/S Ingeniør Alectia A/S Ingeniør Midtconsult A/S Ingeniør Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Ingeniør Brix & Kamp A/S Ingeniør Orbicon A/S Ingeniør Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

46 top 1 - aktører prognose 217 top 1 aktører i fortsat Hoved og totalentreprenører Antal Pris mio kr Rolle Hoffmann A/S Hoved/Totalentreprenør A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Hoved/Totalentreprenør KPC A/S Hoved/Totalentreprenør Casa A/S Hoved/Totalentreprenør MT Højgaard a/s 4 84 Hoved/Totalentreprenør K.G. Hansen & Sønner A/S 1 75 Hoved/Totalentreprenør M. J. Eriksson A/S 1 6 Hoved/Totalentreprenør Enemærke & Petersen A/S Hoved/Totalentreprenør Arkitektgruppen A/S Hoved/Totalentreprenør Dansk Boligbyg A/S 4 39 Hoved/Totalentreprenør Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

47 top 1 - bygherretyper prognose 217 top 1 bygherretyper 217 alle bygherretyper Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Københavns Kommune Offentlig - Kommune Region Hovedstaden Offentlig - Region Banedanmark Offentlig - Stat Odense Letbane P/S Privat - Firma KLP Ejendomme A/S Privat - Firma Bygningsstyrelsen Offentlig - Stat Lejerbo Boligselskab - Almen A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Privat - Firma Århus Kommune Offentlig - Kommune Region Midtjylland Offentlig - Region alle private Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Odense Letbane P/S Privat KLP Ejendomme A/S Privat A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Privat Dong Energy Sales & Distribution A/S 1 1. Privat Skanska Øresund Privat Nordea Ejendomsinvestering A/S Privat Danica Pension A/S 1 8 Privat Ferring Pharmaceuticals A/S 1 8 Privat Harbour P/S 1 8 Privat Kirkbi A/S 1 75 Privat alle almene boligforeninger Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Lejerbo Boligselskab - Almen FSBbolig Boligselskab - Almen Frederikshavn Boligforening 5 74 Boligselskab - Almen Himmerland Boligforening Boligselskab - Almen Fyns Almennyttige Boligselskab Boligselskab - Almen Frederiksberg Forenede Boligselskaber 3 6 Boligselskab - Almen Sydkystens Boligselskab 2 5 Boligselskab - Almen KAB S.M.B.A Boligselskab - Almen Boligselskabet Bsb Svendborg Boligselskab - Almen Domea Danske Bygge- Og Boligadm. S.M.B.A Boligselskab - Almen Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

48 top 1 - bygherretyper prognose 217 top 1 bygherretyper fortsat alle offentlige Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Københavns Kommune Offentlig Region Hovedstaden Offentlig Banedanmark Offentlig Bygningsstyrelsen Offentlig Århus Kommune Offentlig Region Midtjylland Offentlig Region Nordjylland Offentlig Fjordforbindelsen Frederikssund 1 1. Offentlig Region Sjælland Offentlig Region Syddanmark Offentlig Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

49 DATAGRUNDLAG AF HØJ KVALITET Datagrundlag og metode Denne rapport er baseret på data registreret i Byggefaktas projektdatabase, der indeholder detaljerede informationer om aktive, planlagte og afsluttede byggeprojekter. Rapporten baserer sig således på over 13. individuelle projekter, lige fra mindre renoveringer på landsbyskoler til opførelse af broforbindelser og arenaer i milliardklassen! Rapportens data dækker både offentlige og professionelle private byggerier. Data omfatter både ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke Hr. og Fru. Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Metoden gør, at Byggefakta før nogen andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden for hovedgrupperne og bygherretyperne. Definition af byggeart Som noget helt nyt indeholder rapporten en opdeling af projekter fordelt på byggearterne Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Et projekt kan kun figurere i en af de fire nedenstående grupper og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering. Anlæg denne gruppe indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings- eller jordrensprojekter. Dvs. der er intet nybyg eller renovering i denne gruppe. Omvendt kan de øvrige tre grupper godt indeholde anlægsopgaver, der udføres i forbindelse med enten nybyg eller renovering. Indsamling af data Vi overvåger alle relevante medier, offentlige referater og budgetter og holder skarpt øje med udbudsportaler og andre udbudskanaler. Byggefakta følger de enkelte byggeprojekter tæt. Fra de tidlige faser og frem til byggepladsen er etableret, og underentreprenørerne er valgt. Vores 12 dygtige medarbejdere i researchafdelingen validerer løbende alle oplysninger ved grundige telefoninterviews med projektets beslutningstagere hvad enten det er bygherre, rådgiver eller entrepriseleder. På en typisk uge gennemfører researchafdelingen omkring 1. telefoninterviews og følger konsekvent op, så vi altid har fingeren på pulsen på det enkelte projekt og kender alle detaljer. Gennem et typisk projektforløb kan vi være i kontakt med beslutningstagerne op mod 1 gange, og dermed er datagrundlaget i rapporten forankret i mere end 1. telefoninterviews. Det giver os et omfattende statistisk grundlag at basere rapporten på, og gør datakvaliteten så høj, at den statistiske usikkerhed i vores analyser er tilsvarende lav. De indhentede oplysninger registreres og ordnes i vores projektdatabase, som kan tilgås af vores kunder og samarbejdspartnere alt efter, hvilken profil man ønsker at blive opsat til. Udover at fungere som vigtige leads i kundernes daglige salgsarbejde, bruges de mange indsamlede data også til værdifulde markedsstatistikker og -analyser hos vores samarbejdspartnere. Desuden producerer vi en række overordnede analyser og prognoser som den rapport, du holder i hånden nu. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

50 SKARP RESEARCH OG KONTAKT-INFORMATION SKARP OVERVÅGNING AF PRIVAT BYGGERI 5% af alle aktive byggeprojekter har private bygherrer: Firmaer, developers, investorer, fonde, andels- og ejerforeninger ALLE OFFENTLIGE UDBUD OG LICITATIONER Dækkes via portaler som Udbud.dk og EU-udbud (Tenders Electronic Daily) - og info fra anlægsbudgetter, byggetilladelser og udvalgsreferater 1.2 HJEMMESIDER tilknyttet byggebranchen overvåges dagligt 5 AVISARTIKLER om ugen om bygge- og anlægsplaner, projekter eller grundsalg fra alle trykte og elektroniske medier Vi kontakter løbende ANSVARLIGE for et byggeprojekt og får nye oplysninger om projektet. Herefter opdaterer vi projektet i databasen. 12 RESEARCH MEDARBEJDERE 1. TELEFONINTER- VIEWS OM UGEN Vi taler med minimum én ansvarlig for hver enkelt byggeprojekt, kontrollerer oplysninger og skaffer uddybende information. Herefter opretter eller opdaterer vi projektet. 9 BYGGESAGER OM UGEN DIN DATABASE INFO SORTERES efter dine ønsker (dit selekteringsskema) 9. AKTIVE BYGGE- PROJEKTER i vores database Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

51 9. byggeprojekter 5 % MED PRIVATE BYGHERRER 9 byggesager om ugen VÆLG DE RIGTIGE BYGGEPROJEKTER med parabyg Hvad er vi bedst til? Hvilke byggeprojekter er mest lønsomme at byde ind på? Og hvordan gør vi salgsarbejdet og tilbudsgivningen mere effektiv? Det er nogle af de forretningskritiske udfordringer, der har fået mange arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndværkere og leverandører af byggematerialer til at vælge Parabyg fra Byggefakta. For vores tætte overvågning af alle byggeprojekter, samtlige licitationer og udbud giver den afgørende fordel, at du allerede på et tidligt tidspunkt kan målrette salgsarbejdet og gå efter de bedste projekter. Du kan fx se, hvilke totalentrepriseteams og entreprenører, der er indbudt / prækvalificeret - på private og offentlige byggeprojekter. En fordel, du kun får med Parabyg. CRM-SYSTEM TIL BEDRE SALGSARBEJDE OG TILBUDSGIVNING Som en ekstra fordel får du et CRM-system inde i Parabyg. Specialdesignet til byggebranchen og et stærkt redskab i salgsarbejdet, tilbudsgivningen og opfølgningen. Her kan du fx overvåge dine kunders aktiviteter og automatisk få besked, når de bliver involveret i byggeprojekter, der er interessante for dig. DETALJEREDE INFORMATIONER AF HØJ KVALITET Parabyg er i dag Danmarks største, mest intelligente og brugervenlige database med byggeprojekter. Vi overvåger alt byggeri og sikrer dig detaljerede informationer af høj kvalitet: ÔÔ Omfatter ca. 9. aktuelle og kommende byggeprojekter. ÔÔ 5% af projekterne er med private bygherrer. ÔÔ Kun med Parabyg: Se de indbudte / prækvalificerede. ÔÔ 9 nye eller opdaterede byggeprojekter om ugen. ÔÔ Holder dig ajour gennem alle faser af det enkelte projekt. ÔÔ Samlet set registrerer vi 85% af projektmarkedet. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

52 VÆLG LØNSOMME PROJEKTER Du får maximalt udbytte af parabyg ved at være selektiv og målrettet følge de projekter, der er lønsomme for din virksomhed Parabygs selektering giver dig mulighed for at vælge på hvilket stadie, du ønsker at få informationer: Tidlige planer Udviklingsplaner og grundsalg. Planlægning Bygherre har konkrete planer for projektet. Rådgivning Rådgivningsydelse er udbudt og indbudte rådgivere oplyses. Skitseforslag De første streger er slået Bygherrerådgiver eller skitsearkitekt er valgt. Udbudsprocessen for totalentreprise er igangsat. Frist for prækvalifikation eller licitationsdato er kendt. Indbudte teams De indbudte eller prækvalificerede totalentrepriseteams oplyses. Projektering Projektering påbegyndes projekteringsarkitekt er valgt og muligvis ingeniør. Detailprojektering Hovedprojekt er under udarbejdelse og materialer påføres løbende. Totalentrepriseteam er valgt. Licitation Udbudsprocessen er igangsat. Frist for prækvalifikation eller licitationsdato er kendt. Indbudte entreprenører De indbudte eller prækvalificerede entreprenører oplyses. Licitationsresultat Licitationen er afholdt, og entreprenører er valgt. Totalentrepriseteam afslutter detailprojekteringen. Byggeplads etableres Byggepladsen etableres, underentreprenører og lejere påføres. Byggearbejdet afsluttes Byggearbejdet afsluttes inden for 1-2 måneder. MÅLRET EFTER TYPE, BUDGET OG GEOGRAFI I næste trin af selekteringen udvælger du de typer af byggeprojekter, der er interessante at overvåge for din virksomhed. Vælg mellem hovedgrupperne: Boliger huse og lejligheder Sundheds- og socialvæsen Sport, fritid, kultur & hotel offentlige bygninger politi, militær & beredskab Butikker, kontorer, lager, industri og transport Energi & renovation Skoler, uddannelse og forskning Anlægsarbejde Herefter kan du målrette ved at vælge Undergrupper, fx sportshaller under Sport, fritid, kultur & hotel osv. Derpå kan du blive mere specifik ved at vælge byggeart: Nybyggeri, Tilbygning, Ombygning, Anlægsarbejde, Udvendig/indvendig renovering m.fl. Du kan også selektere efter projektets budget, fx om det er over 1 eller 25 mio. kr og naturligvis efter den geografi, der passer til din virksomhed og salgsorganisation. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

53 MANGE TILFREDSE BRUGERE Det er de daglige fordele og nemheden ved at bruge Parabyg der tæller for vores brede kundekreds. Her er nogle konkrete eksempler: Fermacell Fermacell afsætter sine produkter af fibergips gennem landets førende trælast-, tømmerhandler og byggemarkeder. Ved at udnytte Parabygs fokus på konkrete byggeprojekter har Fermacell opnået en møde-hitrate på 8% og en højere kvalitet af salgsdialogen. Salgschef Lars Christensen: "Nu arbejder Fermacells konsulenter mere målrettet med Parabyg som et aktivt værktøj i kundekontakten. Samtidig har vi fået en helt anden dialog med kunderne, fordi vi taler om konkrete projekter, vi har en fælles interesse i at levere til. Så det er mere en samhandel, der opstår end en konsulent, der kun kommer efter ordrer. Vi går også tidligt ind i forløbet og kontakter entreprenører, når de har vundet en opgave. Det bliver ofte modtaget positivt, fordi vi i mange tilfælde kommer som et alternativ. Vores henvendelser er konkrete, så de opfattes ikke som kanvas. Og brugen af Parabyg betyder, at 8 ud af 1 henvendelser nu giver os møder". ICOPAL Icopal benytter Parabyg til projektovervågning. Systemet hjælper også med at holde fokus på relevante rådgivere og entreprenører på det danske byggemarked. Markedschef Flemming Adolfsen: "Vi er en glad kunde, som har stor gavn af Byggefakta og Parabyg. Firmaet er en unik samarbejdspartner og deres løsninger er med de effektive arbejdsredskaber med til at styrke ICOPAL. Vi kan på en let og overskuelig måde overvåge alle byggeprojekter og vælge dem til, der skal arbejdes med. Vi kan ligeledes orienteres om, hvilke rådgivere og entreprenører vi skal målrette vores indsats mod. Således får vi en stor viden om de enkelte firmaer, som vores konsulenter besøger i deres dagligdag". Komproment A/S Komproment benytter Parabyg i deres daglige arbejde. De får via Parabyg det præcise overblik over hvor i landet, der eksempelvis skal bruges tegl. Sælgerne hos Komproment benytter desuden funktionen Aktiviteter til at holde styr på deres aftaler. Salgsdirektør Kim Kristensen: "Byggefaktas CRM-system er et professionelt salgsredskab, som på udpræget enkel vis kobler den livsvigtige projektdatabase for byggeopgaver sammen med et overbevisende og brugervenligt CRM-system. Byggefakta er en meget seriøs samarbejdspartner med analyseværktøjer, som ingen andre kan levere". Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

54 kontaktpersoner Eksterne konsulenter Kundeservice Nysalg Karin Johnsen Salgschef Marianne Leuring Salgschef Mark Trans Salgschef Peter Jacobsen Business Developer Henrik Specht Jensen Salgskonsulent Stig Berg Business Developer Marianne Damgaard Salgskonsulent Jackie Eriksen Business Developer Rikke Vissing Bachara Salgskonsulent Anja Klint Christensen Business Developer Jimmy Henry Aaen Andersen Salgskonsulent Thomas Bejer-Andersen Direktør Lena Hansen Salgskonsulent Pressekontakt Jens Slott Johansen Adm. Direktør Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf:

Særrapport. prognose Se prognoser for 2016 samt et. overblik over realiserede bygge-

Særrapport. prognose Se prognoser for 2016 samt et. overblik over realiserede bygge- Særrapport prognose 216 Se prognoser for 216 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 214 & 215 COPYRIGHT 215 Byggefakta A/S indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet

Læs mere

prognose 2015 Særrapport Se prognoser for 2015 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 2013 & 2014

prognose 2015 Særrapport Se prognoser for 2015 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 2013 & 2014 Særrapport prognose 215 Se prognoser for 215 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 213 & 214 COPYRIGHT 214 CRM-Byggefakta A/S indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

Se statistik for 2011-2014 og få de nyeste prognoser for 2015

Se statistik for 2011-2014 og få de nyeste prognoser for 2015 udvidet version trends for byggebranchen 211-215 Se statistik for 211-214 og få de nyeste prognoser for 215 + 36 ekstra detaljerede sider Se byggeart, bygherretyper, hovedgrupper & top 1 lister for hele

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 217 2 SE REALISEREDE PROJEKTER FOR 1. HALVÅR & FÅ DE NYE PROGNOSER FOR RESTEN AF 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Prognose 217 side 5 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2015

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2015 Opførelse af administration og laboratorier Hovedstaden Byggeplads etableres Nybyg P Ukendt Totalentreprise 40200 650 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Opførelse af kraftvarmeværk Hovedstaden Licitationsresultat

Læs mere

trends for byggebranchen Se alle realiserede byggeprojekter for 1.-3. kvartal og få de nyeste prognoser for resten af 2014

trends for byggebranchen Se alle realiserede byggeprojekter for 1.-3. kvartal og få de nyeste prognoser for resten af 2014 trends for byggebranchen 213 214 Se alle realiserede byggeprojekter for 1.-3. kvartal og få de nyeste prognoser for resten af 214 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet & regioner inkl.

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 217 1 SE REALISEREDE PROJEKTER FOR 1. KVARTAL & FÅ DE NYE PROGNOSER FOR RESTEN AF 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Prognose 217 side 4 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

DET DANSKE PROJEKTMARKED MED OG UDEN FINANSIERING

DET DANSKE PROJEKTMARKED MED OG UDEN FINANSIERING DET DANSKE PROJEKTMARKED MED OG UDEN FINANSIERING Baseret på daglig informationsopdatering på byggeprojekter indhenter vi også oplysninger om, hvorvidt projekterne er, mangler finansiering, mangler myndighedsgodkendelse,

Læs mere

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2014

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2014 Udvidelse af politistation Hovedstaden Byggeplads etableres Kombi P Begrænset licitation Totalentreprise 11000 180 1 2 3 3 3 3 3 Renovering af boliger Hovedstaden Byggeplads etableres Renovering A Begrænset

Læs mere

For mere information. Kontakt os på vores mail, telefon eller gennem vores hjemmeside: info@byggeinformation.dk

For mere information. Kontakt os på vores mail, telefon eller gennem vores hjemmeside: info@byggeinformation.dk For mere information. Kontakt os på vores mail, telefon eller gennem vores hjemmeside: info@byggeinformation.dk www.byggeinformation.dk Telefon: Projekt beskrivelse Budget Areal (m2) Kommune Region navn

Læs mere

MED STATISTIK FOR 5 ÅR TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

MED STATISTIK FOR 5 ÅR TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN MED STATISTIK FOR 5 ÅR TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 212-216 SE STATISTIKKEN FOR IGANGSATTE BYGGEPROJEKTER FRA 212 TIL 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Statistik 212-216 side 5 Fordelt på hele landet

Læs mere

BYGGEPIPELINE - hele landet

BYGGEPIPELINE - hele landet Opførelse af boliger og erhverv Hovedstaden Licitationsresultat Nybyg P Underhåndsbud Totalentreprise 18600 220 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 Opførelse af hotel Hovedstaden Byggeplads etableres Nybyg P Ukendt

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

trends for byggebranchen Se realiserede projekter i 1. halvår og få de nye prognoser for resten af 2015

trends for byggebranchen Se realiserede projekter i 1. halvår og få de nye prognoser for resten af 2015 trends for byggebranchen 215 2 Se realiserede projekter i 1. halvår og få de nye prognoser for resten af 215 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Femern Bælt-forbindelsen side 4 Prognose 215 side 6 Fordelt

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. halvår & få de nye prognoser for resten af 2016

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. halvår & få de nye prognoser for resten af 2016 trends for byggebranchen 216 2 Se realiserede projekter for 1. halvår & få de nye prognoser for resten af 216 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Prognose 216 side 4 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016 trends for byggebranchen 216 3 Se realiserede projekter for 1.-3. kvartal & få de nye prognoser for resten af 216 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Prognose 216 side 4 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Projekt beskrivelse Budget Areal (m2)kommune Region navn Stadie Renovering af boliger 5-7 mio kr, 0 Gladsaxe Hovedstaden Licitation afholdt Opførelse

Projekt beskrivelse Budget Areal (m2)kommune Region navn Stadie Renovering af boliger 5-7 mio kr, 0 Gladsaxe Hovedstaden Licitation afholdt Opførelse Projekt beskrivelse Budget Areal (m2)kommune Region navn Stadie Renovering af boliger 5-7 mio kr, 0 Gladsaxe Hovedstaden Licitation afholdt Opførelse af universitetsbygning 77,9 Mio.Kr 4500 Lyngby-Taarbæk

Læs mere

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016 trends for byggebranchen 216 1 Se realiserede projekter for 1. kvartal & få de nye prognoser for resten af 216 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Prognose 216 side 4 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen 2011-2014 Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten

trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen 2011-2014 Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten trends for byggebranchen 211-214 MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 Kig ind på stand A-15 og få mere at vide om rapporten indholdsfortegnelse Indledning side 3 Statistik 211-213 side 4-2 Top 1 projekter 213 side

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN VIDSTE DU AT - RAPPORTENS INFORMA- TIONER ER ENDNU MERE DETALJEREDE I DATABASEN PARABYG? RING 70 25 30 31 OG HØR MERE

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN VIDSTE DU AT - RAPPORTENS INFORMA- TIONER ER ENDNU MERE DETALJEREDE I DATABASEN PARABYG? RING 70 25 30 31 OG HØR MERE TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 213 214 SE ALLE REALISEREDE BYGGEPROJEKTER FOR FØRSTE KVARTAL OG FÅ DE NYE PROGNOSER FOR RESTEN AF 214 VIDSTE DU AT - RAPPORTENS INFORMA- TIONER ER ENDNU MERE DETALJEREDE I DATABASEN

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

trends for byggebranchen

trends for byggebranchen trends for byggebranchen 211-214 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Statistik 211-213 side 4-2 Top 1 projekter 213 side 21-22 Top 1 aktører 213 side 23-24 Top 1 bygherretyper 213 side 25-26 Planlagte

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Særrapport. prognose 2015. Se prognoser for 2015 samt et. overblik over realiserede bygge-

Særrapport. prognose 2015. Se prognoser for 2015 samt et. overblik over realiserede bygge- Særrapport prognose 215 Se prognoser for 215 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 213 & 214 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet / regioner side 5 Prognose

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

trends for byggebranchen VIDSTE DU AT - rapportens informationer detaljerede i databasen og hør mere Parabyg? Ring 70 25 30 31

trends for byggebranchen VIDSTE DU AT - rapportens informationer detaljerede i databasen og hør mere Parabyg? Ring 70 25 30 31 trends for byggebranchen 213 214 Se alle realiserede byggeprojekter for første halvår og få de nyeste prognoser for resten af 214 VIDSTE DU AT - rapportens informationer er endnu mere detaljerede i databasen

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber.

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber. 2011 2 Kongsberg Kongsberg A/S Kongsberg A/S har siden stiftelsen i 2001 beskæftiget sig med projektudvikling, ejendomsinvestering og gennemførelse af såvel bolig- som erhvervsbyggeri. Kongsberg A/S ejes

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere