velkommen til bips konference 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "velkommen til bips konference 2014"

Transkript

1 velkommen til bips konference 2014 På årets bips konference møder du en række virksomheder, der i stor eller lille skala bruger bips-, CCS- og buildingsmart-værktøjer som IFC og IDM til at skabe struktur på projekterne. Se, hvordan de skaber værdi med fælles standarder. Foto: RIBA Enterprises intro bips konference Keynote: Richard Waterhouse fra RIBA Enterprises i Storbritannien holder konferencens ene ud af to keynotes, hvor han bl.a. fortæller om den britiske BIM-udvikling, hvor regeringen stiller krav om fully collaborative BIM med tilhørende digitaliserede informationer. Richard Waterhouse har siden 2004 været administrerende direktør i RIBA Enterprises, som er den kommercielle del af the Royal Institute of British Architects. RIBA Enterprises udbyder informationsløsninger og BIM-relaterede services under navnet the National Building Specification (NBS). RIBA Enterprises vandt i 2013 priser for Digital Build Britain for deres BIM-baserede beskrivelsesværktøj og Best BIM Initiative for deres nationale objektbibliotek. Richard har en længere historie i NBS, senest som administrerende direktør. Richard er oprindeligt uddannet arkitekt og har arbejdet i en række arkitektvirksomheder, hvor han var blandt de første til at arbejde med CAD. Richard er i øjeblikket formand for den britiske standardiseringskomité, B555, og han var indtil for nylig formand for The International Construction Information Society, ICIS, som bips også er med i.

2 program program bips konference Registrering og morgenkaffe 9.00 VELKOMST V. GUNNAR FRIBORG, BIPS SAL A+B 9.10 Integreret BIM: Keynote v/ Richard Waterhouse, adm. direktør i RIBA Enterprises, UK Både i Danmark og i udlandet går udviklingen mod integreret BIM, hvor informationer kædes digitalt sammen på tværs af forskellige af bygningsmodeller, beskrivelser, bygningsdelsdatabaser mv. Storbritannien er blandt front løber ne. Her har regeringen fremlagt en ambitiøs, fireårig strategi, hvor de bl.a. stiller krav til de britiske virksomheder om fully collaborative 3D BIM med tilhørende digitaliserede informationer. Målet er bl.a. at reducere omkostningerne i offentligt byggeri med 20 % i Men hvordan udfordrer integreret BIM normerne i branchen? Og hvad skal der til for at opnå fuldt integreret BIM? Richard Waterhouse er tæt på BIM-udviklingen i Storbritannien, og her giver han sit bud What s in it for me? Keynote v/ Torben Klitgaard, bips bips står med en række nye fælles værktøjer til branchen i form af cuneco classification system, når det store udviklingsprojekt cuneco slutter ved udgangen af Overordnet set er det fælles grundlag skabt for, at CCS sammen med andre bips- og buildingsmart-værktøjer mv. kan være med til at kæde informationer digitalt sammen på tværs af branchen. Men hvad kan de fælles standarder gøre nu og her for den enkelte virksomhed? Og hvordan kommer din virksomhed i gang? Det svarer Torben Klitgaard på i sin keynote-tale, hvor han også fortæller, hvordan Det ny bips kommer til at se ud for bips medlemmer og abonnenter i tiden efter cuneco-projektet. SPOR 1, AUDITORIUM 1 SPOR 2, SAL D+E 2 SPOR 3, SAL C KAFFEPAUSE I UDSTILLINGEN Bygningsdelsdatabase sikrer konsistens på tværs af bygningsmodeller På byggeriet af Nyt OUH har totalrådgiver Medic OUH opbygget en central bygningsdelsdatabase, der sikrer, at de bygningsdele, der bruges på tværs af projektets forskellige fagmodeller, er konsistente. Systemet er fuldt inte greret med Revit, så alle objekter, der anvendes i Revit-modellerne, er godkendte og klassificerede med CCS. På sigt skal systemet udvides med et beskrivelsesmodul og bruges til nemt at opsamle drift- og vedligeholdelsesinformationer til aflevering. Se, hvordan totalrådgiveren håndterer de mange informationer om bygningsdelene. Michael Porskær, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma Optimering af kommunale kvadratmeter Hvidovre Kommune er i gang med Projekt Bygningsdata, hvor de med stringent navngivning af tegningsmateriale og rum vil effektivisere samarbejdet internt i kommunen og med deres eksterne rådgivere. De har valgt at klassificere informationerne om deres tegninger og rum med A104 og CCS. Informationerne samles i et centralt driftssystem, som skal gøre det enkelt at trække data ud til analyser og beregninger af kommunens bygningsarealer, kapaciteten i daginstitutioner osv. Hør, hvordan Hvidovre Kommune har grebet digitaliseringsprocessen an. David Petersson og Mathias Christiansen, Hvidovre Kommune Debat: Hvordan får vi et bedre bips? Hvordan kan bips fremover bedst muligt udvikle de produkter, branchen har behov for? Hør om resultaterne fra to værkstedsmøder med bips-medlemmer, der blev afholdt i juni, og deltag selv i debatten om, hvordan vi får et bedre bips. Både bips-medlemmer og ikkemedlemmer er velkomne i debatten. Ordstyrer: Torben Klitgaard, bips ROKERINGSPAUSE

3 ROKERINGSPAUSE SPOR 1, AUDITORIUM Tegnestue styrker I et i BIM Bjerg Arkitektur har arbejdet strategisk med BIM siden Nu implementerer de CCS. Ikke fordi de endnu har mødt krav om det nye klassifikationssystem, men fordi de mener, at CCS understøtter selve struktu reringen af informationerne i BIM-pro cessen. Arkitektfirmaet har særligt fokus på energidata og mængder. Her ser de, at der er værdi at hente her og nu. Hør om tegnestuens arbejde med BIM og CCS, og hvordan de arbejder frem mod at koble bygningsmodeller og beskrivelser. Kenneth Højbjerg, Bjerg Arkitektur Sådan opbygger vi vores objektbibliotek ALECTIA har opbygget et objektbibliotek for at sikre konsistens i informationerne på tværs af projekter. Nu får alle objekter tilknyttet CCS Klassifikation, Type-identifikation og Egenskaber. Målet er at være på forkant med at skabe sammenhæng i projektmaterialet. Se, hvordan ALECTIA tilknytter informationerne til objekterne, og hør om de fordele, det giver, når informationerne om objekterne er struktureret, allerede før virksomhedens byggeprojekter går i gang. Jette Bakgaard Stolberg, ALECTIA SPOR 2, SAL D+E SPOR 3, SAL C Intelligent mangel håndtering hos MT Højgaard bips-standarden for mangelhåndtering har skabt grobund for MT Højgaards arbejde med strukturerede mangel-data og har fungeret som løftestang for en række analyser. Disse analyser bidrager med indsigt og værdifuld ny viden i arbejdet med mangler i byggeriet. Hør, hvordan MT Højgaard har øget videns- og kompetenceniveauet med intelligent mangelhåndtering, og hvordan det er blevet omsat til øget produktivitet i entreprenørvirksomheden. Nicholas Holst, MT Højgaard 5 år med OpenBIM og IFC NCC Construction A/S har gennem en årrække haft stærkt fokus på at implementere Virtual Design & Construction (VDC) i organisationen. Frank Hollinger fra NCC Construction A/S giver en frisk statusrapport efter 5 års daglig brug af IFC-standarden. Du vil se eksempler fra det daglige arbejde med IKT-aftaler, BIM-modeller, konsistens- og kollisionskontrol, mængdeudtræk, produktion (4D), og høre, hvordan en gennemgribende digitalisering gavner selve forretningen og ikke mindst sam arbejdet med parterne. Frank Hollinger, NCC Objektet og dets informationer Tilsammen kan CCS Klassifikation, Identifikation og Egenskaber bidrage til at holde konsistens i informationerne om et objekt på tværs af bygningsmodeller og projektmateriale. Når først objektet og dets informationer indgår i bygningsmodellen, giver det en lang række fordele. Fx når der skal sorteres i data til forskellige formål, når der skal trækkes mængder ud, laves energiberegninger mv. Her får du en lavpraktisk introduktion til, hvordan du strukturerer informationer om et objekt med tre helt centrale dele af cuneco classification system. Michael Blom Søefeldt, COWI Revisioner af bips-værktøjer: Hvad er det nye? A104 Dokumenthåndtering, bips lagstruktur og tegningsstandarden for VVS og ventilation er blevet revideret. Revisionen af A104 skal gøre det enklere at navngive dokumenter og oprette mappestrukturer, mens der er skabt bedre sammenhæng mellem tegningsstandarden og lagstrukturen. Hør, hvordan værktøjerne er blevet ændret og optimeret. Jens Kristian Lund Birkmose, COWI og Charlotte Lund-Poulsen, Holm & Grut Arkitekter program bips konference FROKOSTBUFFET I RESTAURANTEN Standarder danner grundlag for automatisk energiberegning Ingeniørerne er sluppet for tunge manuelle opdateringer af Be10- energiberegningen på klimaskærmen af Copenhagen Plant Science Centre. Bygningsstyrelsen har udarbejdet en IDM, hvor arkitekterne skal anvende klassifikation af rum og klimaskærmen i arkitektmodellen med det formål at kunne foretage automatisk energiberegning og arealopmåling. Tilsammen danner det grundlaget for at foretage automatiske opdateringer af energiberegningerne med en BIM-checker, hver gang bygningsmodellen ændres. Marianne Thorbøll, Bygnings styrelsen, Johannes Utoft Christensen, EKJ rådgivende ingeniører og Nanna Snog, Lundgaard & Tranberg Arkitekter Sådan kan bygningsmodeller øge projektkvaliteten På byggeriet af Patienthotellet på Rigshospitalet vil man have friheden til at arbejde i de programmer, der giver bedst mening til de enkelte formål. Her bruger man det åbne filudvekslingsformat IFC til at udveksle informationer mellem programmerne. Det er med til at løse grænsefladeproblematikker mellem bygherre, rådgivere og entreprenører. Hør, hvordan det har bidraget til at skabe større transparens og risiko afdækning i forbindelse med byg herrerådgivers granskning og entreprenørens tilbudsgivning. Thorsten Falk Jensen, NIRAS Fremtidens beskrivelsesværktøj bips beskrivelsesværktøj, der er baseret på en analog platform, har eksisteret siden Med udviklingen af CCS og en referencedatabase er der nu skabt grundlag for digitalisering af beskrivelsesværktøjets data. Informationer vil blive tilknyttet bygningsdele i form af egenskaber, der kan anvendes af forskelligt software og videreføres, sorteres og genbruges af forskellige aktører, fx entreprenører, producenter og driftsorganisationer. Der kan fx skabes digital sammenhæng mellem informationerne i tilbudslister, arbejdsbeskrivelser og bygningsmodeller. Via et digitalt værktøj bliver det muligt at generere bygningsdelsbeskrivelser ved brug af egenskaber. Hør om beskrivelsesværktøjets udvikling. Bent Feddersen, Rambøll, formand for bips beskrivelsesforum ROKERINGSPAUSE

4 14.10 SOFTWARETIMEN UDSTILLERNE PRÆSENTERER CASES OG PRODUKTER SAL A SAL B SAL C Hold styr på klassifikationen med BIMeye fra Cad-Q Kvalitetssikring og koordinering på tværs af mange modeller og parter. Løsningen er cloudbaseret og kan dermed anvendes af alle projektets interessenter. Oplægsholder: Morten Strandgaard, Cad-Q Løsninger til ejendomsforvaltningen Caretaker har i mere end 20 år været grundstenen i mange ejendomsforvaltningers fm-løsninger. Caretaker viser eksempler på sine nyeste løsninger, de har skabt sammen med deres kunder: dyb integration med KMD Opus, rekvirering af håndværkere i marken via tablets, klassificering af ejendomme i marken og brugerinvolvering vha. virtual reality og 3D-briller. Oplægsholder: Claus Teglskov Mikkelsen, Caretaker BIM kan øge din produktivitet Den dansk byggebranche står over for forandring, og det er svært at vide, hvordan man bliver en del af den nye BIM-verden og får mest muligt ud af det. Stefan Brandt fra CN3, der hjælper virksomheder med at komme godt i gang med BIM og få styrket konkurrenceevnen, arbejder med Tekla som centralt værktøj og fortæller om oplagte muligheder for optimering af byggeprocessen. Oplægsholder: Stefan Brandt, CN3 program bips konference ROKERINGSPAUSE spine: it-implementering af CCS i Autodesk Revit spine giver ny betydning til kommunikation, koordinering og samarbejde ved helt enkelt at sikre anvendelsen af standarder i alle faser af projektet. Oplægsholder: Nicolai Karved, Betech Data A/S Digital afleveringsproces for alle interessenter Digital aflevering har mange interessenter, og de digitale muligheder er mangfoldige. Processen for digital aflevering skal derfor være fleksibel og brugervenlig. Brugerne får tildelt dedikerede roller og får derved adgang til at gennemføre deres opgave, hvad enten det er rådgiveren, der skal importere IFC filer, eller hovedentreprenøren der skal aflevere KS-data. Oplægsholder: Gert Mølgaard, MainManager Exigo kan med Vico Office spå om fremtiden og forudse problemer på din byggesag, længe før de opstår Der er mange faktorer, der spiller ind, når en byggesag kører af sporet. Exigo skaber gennemskuelighed i mængdeudtræk, økonomi og tidsplaner med 3D-bygningsmodeller i Vico Office og struktur iht. CCS. Så kan du rette op i tide og undgå slagsmål om ansvar og ekstraregninger. Vico Office er det bedst integrerede BIMværktøj på markedet til 2D, 3D, 4D og 5D projektstyring. Oplægsholder: Kristian Birch Pedersen, Exigo ROKERINGSPAUSE Praktisk og effektiv registrering og dokumentation med Ajour og CCS For at få maksimalt udbytte af BIMmodellen og hele digitaliseringsprocessen skal mange parter i byggeriet bidrage med at skabe værdi for projektet og ikke mindst for bygherren. Hør via en praktisk case, hvordan Ajour platformen anvendes af de forskellige aktører lige fra start af et projekt til aflevering og idriftsættelse, samt om understøttelse af CCS og udveksling af BIM-data. Oplægsholder: René Mortensen, Ajour System a/s Digital aflevering på Navitas sikrer lønsom drift Hvordan klæder man 4 bygherrer på til at drifte et m 2 stort byggeri? Hvordan kan man overføre bygningsmodellens data direkte til den digitale aflevering? Hvordan får man entreprenører til at aflevere driftsdata i format og kvalitet, der kan anvendes direkte i et FM-system? Kom og hør den afleveringsansvarlige projektleder på Navitas fortælle, hvordan Byggeweb Digital Aflevering har skabt værdi. Oplægsholder: Anne Mikkelsen, tidl. afleveringsansvarlig projektleder på Navitas, Byggeweb Vester Planroom IKT Projektweb og Udbudsportal Projektwebs- og udbudsportaler benyttes i dag af såvel offentlige som private bygherrer til at sikre processerne og de krav, der stilles fra myndighedernes side. Vester Kopi viser med Vester Planroom IKT, hvordan de essentielle dele af processerne kan udføres på en nem og overskuelig måde. Oplægsholder: Lars Ludwig Nielsen, Vester Kopi ROKERINGSPAUSE Nemt digitalt udbud Projektweb og digitalt udbud er et krav i en lang række projekter i kommuner, regioner, stat og den almene sektor. Sådan har det været, siden IKT-bekendtgørelsen blev udvidet. Også blandt private bygherrer vinder projektweb og digitalt udbud frem. Oplægget viser funktionerne i ibinder, som er en enkel og brugervenlig løsning på, hvordan man håndterer kravene og får del i de gevinster, digitaliseringen medfører. Oplægsholder: Jogvan E. Thomsen og Ole Folmann, ibinder KAFFEPAUSE I UDSTILLINGEN

5 14.10 SOFTWARETIMEN UDSTILLERNE PRÆSENTERER CASES OG PRODUKTER SAL D+E Kvalitetssikring af laserscanning og BIM-geometri Tekniske fremskridt og mulighed for direkte integration med CAD/BIMværktøjer har øget brugen af laserscanning til bygningsdokumentation med høj præcision. Den aktuelle udfordring ved 3D scanning er at skabe meningsfulde arbejdsgange i kvalitetssikringen af måledata. Hør, hvordan LE34 udvikler arbejdsmetode for digitalisering af punktskyer i et udviklingsprojekt under DURAARK. Oplægsholder: Jamie Meunier, LE34 AUDITORIUM Korrekt viden på det rigtige tidspunkt Hvordan sikrer du dig korrekt viden på det rigtige tidspunkt? MOE A/S har sammen med NTI CADcenter gennemgået en proces med opkvalificering af chefer, ingeniører og teknisk personale omkring BIM. Processen har inspireret til den nye BIM-koordineringsuddannelse med udgangspunkt i IKT-bekendtgørelsen. Uddannelsen er en kombination af teori, øvelser og diskussion og henvender sig til projektledere og BIM/CAD-ansvarlige. Oplægsholder: Lars Kanneworff, NTI CADcenter A/S ROKERINGSPAUSE Fra eksisterende data til 3D miljø med CityEngine Når større områder som bydele eller hele byer skal dannes i 3D, er der tid at spare med regelopbygget design. Med tilgængelige data som bygningspolygoner, bygningsanvendelse, opførelsesår, materialer samt den danske højdemodel, kan CityEngine anvendes til at skabe 3D realistiske miljøer. Se hvordan CityEngine omdanner tilgængelig data til 3D på rekord tid. Oplægsholder: Kenneth Lindhardt, Informi GiS Stor Dalux BIM platform opgradering Dalux lancerer den største BIM platform opgradering siden første lancering på bips konferencen for 3 år siden. Se hvilke nye muligheder, BIM platformen giver til Dalux produktsuiten. Bl.a. vil oplægget vise, hvordan fagtilsynet bliver mere effektivt på byggepladsen. Oplægsholder: Torben Dalgaard, Dalux program bips konference ROKERINGSPAUSE Konstruktions-BIM med StruSoft FEM-Design Konstruktionsingeniørerne i NIRAS Aarhus har for alvor taget Konstruktions- BIM til sig. StruSoft viser et NIRASprojekt, deler ud af sine erfaringer og fremviser også sin nye 2-vejs Revit kobling med rapport-generering. Oplægsholder: Dennis Kristensen, StruSoft DK Tekla i BIM samarbejdet Som BIM vinder frem, bliver samarbejdet mellem platformene mere og mere påtrængende. Indlægget viser eksempler på og forskellige muligheder for udveksling, og Tekla giver sit bud på, hvorfor udveksling faktisk er mere tilgængeligt, end de fleste af os tror. Oplægsholder: Brian Jønck/Martin Birk, Tekla ROKERINGSPAUSE Sikker håndtering af revisioner med BIMeye fra Cad-Q BIMeye effektiviserer revisionshåndteringen i projekteringsprocessen. Løsningen er cloudbaseret og kan derfor anvendes af alle projektets interessenter. Oplægsholder: Johan Harrestrup, Cad-Q Sigma Estimates kobler økonomi til modellen én sammenhængende model Se, hvordan du let kommer i gang med at skabe en samlet model, hvor projektets design hænger sammen med økonomien, så du nemt kan skabe tilbudslister, beskrivelser, mængder, plan, klassifikation, simuleringer mm. Den samlede model giver en helhedsforståelse af projektet, der minimerer fejl og sparer tid og så lever du op til tidens krav fra bygherre og lovgivning. Oplægsholder: Magnus Therkildsen, Sigma Estimates KAFFEPAUSE I UDSTILLINGEN

6 SPOR 1, AUDITORIUM SPOR 2, SAL D+E SPOR 3, SAL C KAFFEPAUSE I UDSTILLINGEN program 8 bips konference ROKERINGSPAUSE Klare krav til driftsdata allerede i udbuddet Allerede inden udbuddet af omog tilbygningerne af m 2 på University College Lillebælt er der klare krav om de data, der skal afleveres til drift. Bygherre og bygherrerådgiver har modelleret et af UCL s eksisterende byggerier i 3D og struktureret informationerne om rum og bygningsdele i modellen med CCS. Data er efterfølgende overført til FM-programmet. Ud fra disse erfaringer har byg- og driftsherren på forhånd defineret, hvilke krav de vil stille til de kommende ombygninger. Hør om processen med at strukturere informationerne og definere krav til driften tidligt i byggeprocessen. Helle Ravn, UCL og Kim Jacobsen, K-Jacobsen A/S Klassifikation binder udbud-tilbudsprocessen sammen SlothMøller er blandt de første, der har brugt CCS. Det var et krav fra Bygningsstyrelsen ifbm. moderniseringen af de gamle 70 er-laboratorier på Syddansk Universitet i Odense. Hør, hvordan CAD-ansvarlig Maria Bager Olesen har håndteret og koordineret klassifikationen og identifikationen af konstruktioner, vvs og el i fagmodellerne. Og hvordan det bl.a. har gjort, at rådgiverne tidligt i processen fik overblik over projektet og kunne trække mængder ud til tilbudslisterne. Maria Bager Olesen, SlothMøller BIM og konceptuelt design BIG har valgt at redefinere deres BIMstrategi. De satser ikke længere på, at kun ét BIM-program skal kunne løse alle opgaver. I stedet har de har valgt en fleksibel arbejdsmetode, hvor de undervejs i design og projektering benytter de værktøjer, der løser de enkelte opgaver bedst. Filudvekslingen mellem programmerne foregår med IFC. Hør om BIGs strategi for at skabe et optimalt workflow for de konceptuelle arkitekter i virksomheden fra programmering, første skitse og igennem hele projekteringen. Jakob Andreassen, BIG Bygherrekrav og fælles standarder løfter anlægsbranchen Den nye højhastighedsbane fra København til Ringsted er det første anlægsprojekt, hvor bygherren med udgangspunkt i state of the art technology har defineret krav til leverance af 3D digitale data. Kravene dækker samarbejdet mellem forskellige parter og skal sikre sømløs informationsdeling. Hør om bygherrens krav, og hvordan rådgiveren og entreprenøren har håndteret det. Hør også om initiativet Det Digitale Anlæg, som udvikler en række fælles standarder, vejledninger og beskrivelser for anlægsbranchen. Jette Aagaard, Banedanmark, Poul-Erik Olsen, Barslund og Anders Høgdal Larsen, Grontmij Nye digitale services fra bips bips er i gang med en omfattende digitaliseringsproces, hvor alle værktøjer både de velkendte fra bips og de nye, der er baseret på CCS bliver til enkle digitale services. Se de første udgaver af værktøjerne i interaktiv digital form, og hør om, hvilke værktøjer du kan forvente i den nære fremtid. Fx et værktøj til automatisk navngivning af dokumenter og oprettelse af mappestrukturer og services, der kan generere eller aflæse klassifikation, identifikation og egenskaber for objekter. Og meget andet. Søren Spile, cuneco Stil krav til driftsinformationer med ny standard Rum er ofte den informations bærende enhed, når der skal planlægges arealer, rengøring, forsyning mv. i driften. I dette indlæg vil du se, hvordan informationerne om rum kan håndteres med CCS Egenskaber fra den indledende kravstillelse til driften. Og du vil høre om den nye CCSstandard, som hjælper bygherren til at stille krav om driftsinformationer, og samtidig klargør, hvad rådgiveren skal aflevere. Kjeld Svidt, Aalborg Universitet og Søren Spile, cuneco ROKERINGSPAUSE Roundtable: Hvor er byggeriets nye forretningsområder? SAL A+B Hvordan kan byggeriets virksomheder gribe de digitale værktøjer og skabe nye forretningsområder? Det diskuterer en række af dansk byggeris topdirektører: Christian Listov-Saabye, adm. direktør, MOE Flemming Engelhardt, adm. direktør, DATEA Jakob Kurek, partner, Henning Larsen Architects Michael Schwartz, adm. direktør, Betech Data Mogens Nielsen, adm. direktør, Saint-Gobain ISOVER Thomas Barslund, adm. direktør, Barslund Ordstyrer: Torben Klitgaard, bips DRINKS, NETWORKING OG STÅENDE TAPAS I UDSTILLINGEN LODTRÆKNING AF UDSTILLERCHECK OG TAK FOR I DAG V/GUNNAR FRIBORG UDSTILLINGEN bips konference 2014 afholdes i samarbejde med cuneco

7 nye bips-værktøjer 18 bips-værktøjer er udkommet eller blevet revideret siden sidste års bips konference. Har I implementeret de nye, fælles standarder i din virksomhed? Her er en samlet liste over bips værktøjer. Nyhederne er fremhævet. CAD CAD-manual 2005/2008 CAD-udveksling 2005 Driftsdata - skabt under projektering og udførelse Guide om objekter (ny) IT/CAD-projektaftale 2005 Kom godt i gang med 3D Lagstruktur (rev.) Oversigter over BIM-viewere og gratis BIM-programmer Tegningsstandarder (del 5) (rev.) Aftale og kommunikation A104 Dokumenthåndtering A113 - Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton Byggerietsbegrebskatalog.dk (ny) Byggeriets IKT-specifikationer (rev.) Digitale mangellister (rev.) IDM-metodeguide (ny) Objektstruktur 2008 Opmålingsregler for udtagning af mængder Beskrivelser Der i alt 39 arbejdsbeskrivelser. Nyhederne er: It-kabling (ny) (udgives samtidig med konferencen) Sikring (ny) (udgives samtidig med konferencen) Byggesag (rev.) Plan for sikkerhed og sundhed (rev.) Udførelse Oversigt over mobile løsninger Produktionskort CCS CCS Klassifikation (cunecoclassification.dk) (ny) Eksempelsamling: Konstruktioner (ny) Eksempelsamling: Installationer (ny) CCS Identifikation (ny) CCS Informationsniveauer (ny) Mapping mellem CCS, DBK, SfB og Forvaltningsklassifikation (ny) Find CCS-værktøjerne, og se hvilke øvrige værktøjer, der udgives, på cuneco.dk/vaerktoejer værktøjer bips konference

8 START Kom godt fra START med nye digitale kompetencer 10 bips konference 2014 Deltag i et STARTprojekt og bliv opkvalificeret i nye metoder og værktøjer til digitalt byggeri i din virksomhed Læs mere på cuneco.dk/start

9 vil du høre mere om BIM og standardisering? I løbet af efteråret er der flere arrangementer, hvor kolleger fra forskellige virksomheder deler erfaringer. Man skal være medlem af sin lokale Cad Erfaklub for at deltage. Læs mere om Cad Erfa-klubberne på bips.dk. I Cad Erfa-klubberne mødes kolleger fra forskellige virksomheder et par gange om året og udveksler erfaringer. Cad Erfa Nord: Gratis kurser Tidspunkt: Forskellige eftermiddage i efteråret Cad Erfa Nord inviterer sine medlemmer på gratis minikurser i Revit og Autocad. Det sker i samarbejde med Cadskolen. Du deltager på kurserne sammen med kolleger fra andre nordjyske virksomheder. Minikursus 1: Revit Architecture for den skitserende arkitekt Minikursus 2: Revit Architecture, videregående Minikursus 3: Revit MEP Minikursus 4: AutoCAD effektive arbejdsrutiner og kvalitetssikring ved plot Sygehus Erfa Erfa-klub Sygehus Erfa holdt sit seneste arrangement i august og har ikke planlagt øvrige aktiviteter i efteråret. HUSK OGSÅ Cad Erfa Øst: BIG scale BIM med fokus på sygehuse Tidspunkt: 7. okt Sygehusprojekter er højt komplicerede og understøttes ofte af avancerede IKT-løsninger. IKT-løsninger, alle kan lære af også dem, der ikke arbejder med sygehuse. På et heldags arrangement behandler Cad Erfa Øst erfaringerne fra bl.a. Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Programmet er foreløbigt: Formiddag (DNU) 1. Bygherrekrav anvendelse af digitalt materiale i de enkelte faser (IKT-ydelsesspecifikation) 2. IKT-organisation roller og ansvar 3. Opdeling af modeller skal man og hvorfor? 4. Klassifikation implementering/integration 5. drofus 6. Revit - erfaringer på store sygehusbyggerier 7. bips-publikationer (IKT-specifikationerne, A104, CAD-manual 2008, Tegningsstandarder) 8. Erfaringer fra byggepladsen 9. Erfaringer fra DNU hvad bliver overført til Nyt Universitetshospital Køge? BIM bips konference de åbne, gratis BIMnetværk: BIM Nord, BIM Aarhus og BIM Fyn Eftermiddag 1. Udenlandske erfaringer 2. OpenBIM 3. IFC 4. I et i BIM ProjectSpine, Betech Data 5. BIM-samarbejde med BCF BIMEquity

10 oversigtskort NORD oversigtskort INDKØRSEL 12 bips konference 2014 SAL D+E SPOR 2 SOFTWARETIMEN UDSTILLING D E INDGANG VANDREHAL BUREAU 1 RECE A B C 4 32 VANDREHAL SAL A+B VELKOMST KEYNOTE ROUNDTABLE SOFTWARETIMEN BUEN AUDITORIUM SPOR 1 SOFTWARETIMEN SAL C SPOR 3 SOFTWARETIMEN bips konference: Auditorium/mødeloklaer Restaurant/Selskabslokaler Phonac Mylink+ A B C D E Trappeopgang/elevator Garderobe/reception Toiletter Handicaptoiletter Kørestolsrampe Udstillingsområde

11 NORD CHRISTIANSLUNDSVEJ SKOV 9 17 oversigtskort bips konference RESTAURANT PANORAMA RECEPTION VANDREHAL Trappe/elevator til sal F og grupperum TÅRNSAL GLASSAL TERRASSE 6 PAVILLON SWIMMINGPOOL VERANDA ØSTERØVEJ STOREBÆLT TUSINDFRYD

12 udstillingsområdet udstillere bips konference D 13 E KAFFE KAFFE A B C AUDITORIUM Udstillingsområdet Se listen over standnumre/udstillere på næste side. Du kan også se det store oversigtskort på side

13 udstillere 15 bips konference 2014 BES Ø VA N G U D S NYE DREHA TILLE R TIL STE SO LLEN, NE I BRA O F N C H T WA R G O P L EV E EN S TA DE FRA LØSNI ND NGE : NR. R /UD 1 E STI xigo LLL 2 N ER TI C A Dcen 3 B etec ter 4+5 h Da ta/a Tekl a utod 6 D esk a lux 7+8 Cad 9 C -Q aret ake 10 r LE Stru So 12 Sigm ft DK a Es 13 tima Byg gew tes 14 e b ibin der 15 Mai nm 16 Ajou anager r Sy 17 stem bips o 18 g cu neco Data n 19 et C loud Vest er K Solu 20 opi tion Info s rmi ƻƺ GIS #Z HHFQ SPKF LU E L Ţ $ 8& #

14 Stand 1 bips konference Som part i byggebranchen ved du, at der er mange faktorer, der spiller ind, når en byggesag kører af sporet. Med Vico Office, 3D-modeller og struktur iht. CCS kan vi forudse mange af de problemer, der kan opstå på en byggesag. Så kan du rette op i tide og undgå en byggeproces præget af slagsmål om ansvar og ekstra-regninger. Hvis dit hus ikke kan bygges på skærmen, kan det heller ikke i virkeligheden. Exigo er en specialistvirksomhed og dansk eneforhandler af BIM-værktøjet Vico Office, som vi også selv anvender i vores rådgivning til bygherrer og entreprenører. Vi sikrer, at de 3D-modeller, der anvendes i udførelsen, er fri for fejl, og at tidsplaner, økonomi og mængder hænger sammen. Du har brug for at kunne regne 100% med din mængdeopgørelser det kan vi hjælpe dig med! Manglende og fejlopgjorte mængder i dit byggeprojekt medfører fejl i budgetter, tilbud og materialeleverancer. Fejl, der kan få fatale konsekvenser for projektets økonomi og tidsplan. Vi skaber gennemskuelighed i mængdeudtrækket ved at importere dine 3Dbygningsmodeller i Vico Office og sikrer dig, at du får det hele med. Vi sørger for, at du i hele byggeprocessen er på forkant med økonomien! Der er mange risici forbundet med traditionelle kalkulationsmetoder. Manuel optælling er tidskrævende og giver ofte fejl. Det koster dyrt i mandetimer og på bundlinjen. Vi kobler dine 3D-modellers mængder og økonomiske kalkulationer, så det er til at overskue. Vi finder i gennemsnit 150 alvorlige kollisioner pr m 2 i et færdigt projekteret projektmateriale! Kollisioner er fejl i projektmaterialet, der gør, at man rent praktisk ikke kan bygge. Fx hvis et vandrør rammer en bjælke. Upræcise og ustrukturerede 3D-modeller samt ændringer i materialet, der ikke bliver kommunikeret på tværs af fag, giver typisk kollisioner. Vi udfører ofte eksterne kollisionstests for bygherrer og entreprenører. Du kan med rette spørge, om de ikke allerede betaler for denne ydelse hos deres rådgivere. Og til det kan vi kun sige tjo Men det er ikke uden grund, at det er en af vores kerneydelser! Lokationsbaseret planlægning vinder frem i Danmark som den foretrukne byggestyringsmetode! Vi leverer værktøjerne til lokationsbaseret planlægning og kan oven i købet integrere det med dine 3D-bygningsmodeller til visuelle 4D-tidsplaner. Ask Hesselager fra Enemærke & Petersen skriver om deres erfaring med metoden: ( ) et godt flow og en stabil bemanding sikrer en god kvalitet og en god økonomi. ( ) Jeg mener ikke, jeg ville kunne skabe det samme overblik uden brug af lokationsbaseret planlægning. Planlægningsmetoden er efter min mening den eneste rigtige, når der skal skabes overblik og flow i byggeproduktionen.

15 Stand 2 Udvalgte produkter: Mdoc Byg: Mdoc er et enkelt og logisk opbygget dokumenthåndteringssystem, der holder styr på alle dine elektroniske dokumenter og giver et hurtigt overblik samtidig med, at det er let at anvende. Med Mdoc Byg fås en løsning, hvor bips-standarden er omdrejningspunktet. Mdoc FM: Mdoc FM er et enkelt og logisk opbygget system til håndtering af drift- og vedligeholdelsesdata og holder styr på alle elektroniske dokumenter. Bdoc: Bdoc er et databasebaseret beskrivelsesværktøj, udviklet til at håndtere tilbudslister og arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser udarbejdet efter principperne i beskrivelsessystemerne bips B100 og bips B NTItools: Standardprogram-pakker som Revit og AutoCAD kræver en god tilpasning til danske forhold og nogle ekstra værktøjer for at kunne anvendes effektivt i praksis. NTItools tilbyder netop denne tilpasning til danske forhold samt nogle ekstra værktøjer. 17 bips konference 2014 NTI CADcenter er blandt de største udbydere af CAD-løsninger i Norden med kontorer i Danmark, Norge og Sverige. NTI CADcenter har mere end 150 medarbejdere og en samlet omsætning på ca. 300 millioner kroner.

16 Stand 3 bips konference Flere end 50 millioner brugere anvender Autodesk produkter til design og konstruktion for at opnå forbedret effektivitet og produktivitet. Løsningerne benyttes bl.a. inden for: Arkitektur Bygge- og konstruktionsteknik Ventilations-, el- og VVS-systemer Ejendomsdrift Autodesks BIM løsninger gør det enkelt for arkitekter, ingeniører og bygningsejere at samarbejde og udveksle projekteringsdata på tværs af teams og træffe bedre beslutninger. Helt fra idé til drift af ejendommen. spine sikrer, at CCS informationerne altid er tilgængelige, og alle involverede i projektet har mulighed for at følge den samlede proces og få overblik over, hvem der gør hvad og hvornår, således at koordineringen mellem aktørerne er let gennemskuelig og gnidningsløs, og hvor besværlige arbejdsgange forenkles og effektiviseres markant. spine, fordi det skal være enkelt og effektivt at anvende standarder! På standen viser vi også spine, som er implementeringen af CCS i relation til bl.a. Autodesk Revit. spine giver ny betydning til kommunikation, koordinering og samarbejde ved helt enkelt at sikre anvendelsen af standarder i alle faser af projektet.

17 Tekla structures er det eneste komplette modelbaserede værktøj til projektering, fabrikation af konstruktioner og processtyring. Tekla structures er udviklet i Finland, hvor man er pionerer inden for objektmetode-projektering, som vi her i Danmark er ved at indføre med stor succes vores kunder kan nu påvise besparelser på mange millioner, og potentialet er endnu større. Stand 4+5 bips konference Tekla oplever en enorm fremgang og en konstant stigende interesse for vores løsninger. Vores kunder, som spænder fra ingeniører, fabrikanter og entreprenører, udfører i dag projekter i Tekla, som har fået international bevågenhed. Det skyldes, at der i disse BIM-projekter er opnået en markant øget effektivitet, minimering af fejl og mulighed for nye forretningsområder. Tekla er i dag en del af Trimblekoncernen, som har ca ansatte, vi har kunder i lidt over 100 lande og er involveret i prestigebyggerier over hele kloden. Tekla Danmark, som er en afdeling af Tekla Corporation, har som mål at bibringe vores kunder den viden, teknologi og konkurrencefordele, der er fremkommet på baggrund af mange års erfaringer i Finland og på resten af kloden.

18 Stand 6 bips konference Overhold IKT-bekendtgørelsen og effektiviser dit arbejde med Dalux værktøjer: 4 Håndtering af digitale byggeobjekter Dalux Bygningsdele er målrettet BIM-manageren, som med baggrund i CCS sikrer, at kollegerne på projektet konsekvent bruger korrekte bygningsobjekter på tværs af fagmodeller. Brugeren kan gennem Bygningsdelsdatabasens webdel tilknytte ekstra information og dokumenter til hvert enkelt bygningsdelskort, ligesom Revit modeller kan synkroniseres med bygningsdelskortene. 6 Projektkonkurrencer Med Dalux BIM Checker garanteres det, at projektforslagene overholder bygherrens krav og økonomi i en projektkonkurrence. 9 Digitalt udbud og tilbud Dalux Bygningsdele sikrer, at tilbudslister genereres effektivt med direkte link til Revit modellen ud fra CCS skabelonen. 10 Digital leverance ved byggeriets aflevering Med DaluxFM digital aflevering modulet sikrer du dig, at der afleveres den rigtige kombination af bygningsmodeller og driftsdokumentation. 11 Mangelinformation Dalux Field indeholder det styrede flow mellem byggeledelse, tilsyn, entreprenør og evt. håndværkere og underentreprenører. Dalux Field kan registrere mangler i henhold til projektets fastlagte struktur ( 4). F.eks. som defineret med Dalux Bygningsdele. 7 Projektering DaluxUI sikrer, at du får fuldt udbytte af BIM til brugerinddragelse.

19 Cad-Q er forhandler af softwareløsninger fra Autodesk. Vi er Autodesk Gold Partner og med 300 medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge, Finland og UK den største Autodesk forhandler i Nordeuropa. Vi har en bred portefølje af egenudviklede løsninger, under brandet Naviate, der forædler Autodesk softwaren og skaber værdi for vores kunder. Takket være vores erfaring og kompetencer kan vi altid præsentere helhedsløsninger baseret på dine udfordringer, og som understøtter hele din forretning. Konsulentydelser til installation, konfiguration og rådgivning er ligeledes en vigtig del af vores forretning, ligesom vores kursusvirksomhed sikrer vores kunder korrekt anvendelse og optimal udnyttelse af softwaren. På vores stand præsenterer vi i år en cloudløsning, der håndterer information gennem projekteringsfaserne fra de tidlige stadier til drift. BIMeye er løsningen en cloudløsning, der samler al projektinformation centralt. Informationen er tilgængeligt for alle relevante parter, med tildelte rettigheder til deres ansvarsområde. Stand 7+8 bips konference

20 Stand 9 bips konference Caretaker skaber løsninger til brug i ejendomsforvaltningen, og Caretakerplatformen er i dag en af Danmarks mest brugte. Platformen er baseret på mere end 20 års opsamlede erfaringer og er grundstenen i mange danske ejendomsforvaltningers løsninger til styring af ejendomsporteføljen. Facility Management På basis af Caretaker-platformen findes i dag løsninger, der understøtter og effektiviserer de fleste arbejdsgange inden for Facility Management. Kan Caretaker-platformen ikke stå alene, har vi sandsynligvis et eksempel på en løsning, hvor platformen er integreret med et andet system. Eksempler på løsninger og understøttede arbejdsgange er: Let tilgang til information via alle devices via Caretaker er det let at slå information op om ejendommene. Informationen kan ligge i dokumenter, tegninger, modeller, billeder og struktureret i Caretakers database. Struktureret drift- og vedligehold er en af platformens stærkeste sider. Fra dataopsamling via tablets, over effektiv udarbejdelse af vedligeholdsplaner og direkte rekvirering af håndværkere og entreprenører, til budgetopfølgning på alle niveauer af porteføljen. Effektiv fejlhåndtering via tablets og smartphones kombineret med QR-koder. Brugerinvolvering og visualisering af ejendomme ved hjælp af Virtual Reality og bygningsmodeller. Cloud baseret Caretaker er i dag teknologisk meget langt fra de tidligere versioner, som mange kender. I dag dækker løsningerne mange former for devices. Alle data, dokumenter, billeder, tegninger, modeller mm. gemmes i cloud-baserede arkiver, der kan nås fra PC ere, tablets og smartphones. Arkiverne kan hostes hos Caretaker, i en dedikeret cloudløsning som f.eks. Windows Azure, eller på egne servere. Modne koncepter og arbejdsgange Arbejdsgangene i løsningerne er baseret på gennemarbejdede koncepter og løbende blevet optimeret og forfinet gennem mere end 20 år. Med tilkomsten af cloud, tablets og smartphones har vi udvidet rækkevidden af løsningerne fra kontoret og skrivebordet til også at dække arbejdet i marken. Fra medarbejderne i ejendomsforvaltningen til også serviceledere, medarbejdere, eksterne håndværkere, rådgivere og entreprenører. Arealforvaltning eller Space Management at forvalte porteføljens arealer, hvordan de bruges og ikke mindst om arealerne kan bruges mere effektivt, eller om porteføljen kan optimeres.

4 : 14. bipsnyt. læs om:

4 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 4 : 14 læs om: 4 nye abonnementsmodel 8 årets buildingsmart-pris går til... 15 konklusioner fra Gødstrup-afprøvningen 24 SLAM en hel bygning på en dag nye abonnementspakker: Man får det samme,

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

DANSK BYGGERI IT-MESSE 2015

DANSK BYGGERI IT-MESSE 2015 Velkommen til DANSK BYGGERI IT-MESSE 2015 3. & 4. februar Arrangeret af: Dansk Byggeri & BASIT Bliver afholdt hos: Teknologisk Institut Program Præsentation af udstillere Indhold Vært og arrangører 7

Læs mere

DANSK BYGGERI IT-MESSE 2015

DANSK BYGGERI IT-MESSE 2015 Velkommen til DANSK BYGGERI IT-MESSE 2015 3. & 4. februar Arrangeret af: Dansk Byggeri & BASIT Bliver afholdt hos: Teknologisk Institut Program Præsentation af udstillere Indhold Vært og arrangører 7

Læs mere

BIM er mere end ny teknologi MOE: Fra CAD til BIM 2015 er godt i gang Lönne: Fra 2D til 3D NTItools. Oktober 2014 / Nr. 50

BIM er mere end ny teknologi MOE: Fra CAD til BIM 2015 er godt i gang Lönne: Fra 2D til 3D NTItools. Oktober 2014 / Nr. 50 Oktober 2014 / Nr. 50 BIM er mere end ny teknologi MOE: Fra CAD til BIM 2015 er godt i gang Lönne: Fra 2D til 3D NTItools NTI CADcenter A/S: Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg Lund Eskilstuna Göteborg

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

Software-Guide. Suites Datahåndtering Produktivitet Basis Industri Byg og Infrastruktur. August 2012 / Nr. 46

Software-Guide. Suites Datahåndtering Produktivitet Basis Industri Byg og Infrastruktur. August 2012 / Nr. 46 August 2012 / Nr. 46 Software-Guide Suites Datahåndtering Produktivitet Basis Industri Byg og Infrastruktur NTI CADcenter A/S: Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg Lund Eskilstuna Göteborg Helsingborg

Læs mere

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller i Københavns Ejendomme Kandidat speciale CST BI4 Aalborg Universitet Titelblad Titel Uddannelsesinstitution Uddannelse Opgave Forfatter

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER #17 MARTS 2012 FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER LEDER EVA KARTHOLM, Direktør DFM netværk Kære medlem

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

Norsk Forsvarsbygg: SJKE-byggeprojekt BIM hos stor byg- og driftsherre

Norsk Forsvarsbygg: SJKE-byggeprojekt BIM hos stor byg- og driftsherre Måling af økonomiske gevinster ved digitalisering af byggeri En effektmåling af buildingsmart pilotprojekt i Forsvarsbygg s SJKE-byggeprojekt Norsk Forsvarsbygg: SJKE-byggeprojekt BIM hos stor byg- og

Læs mere

Projektværktøj får nye sociale ben

Projektværktøj får nye sociale ben BRUGERADFÆRD Sådan får Arla medarbejderne til at bruge det nye projektværktøj. SIDE 8 CLOUDLØSNING To unge iværksættere har fundet en niche for et webbaseret projektværktøj light. SIDE 6 KONFERENCEMESSE

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Efteruddannelse for byggeriet 2015

Efteruddannelse for byggeriet 2015 Efteruddannelse for byggeriet 2015 2015 byder på flere nye Nohr-Con uddannelser for eksempel: f Byggeriets projektlederuddannelse med certificering f BIM Workflow Certificering f Nohr-Con Mini-MBA... og

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk ANNONCETILLÆG OKTOBER 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED HERBERTNATHAN & CO. OG KOMMERCIELLE PARTNERE TEMA DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE Foto: Scanpix DELTAG PÅ

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere