1. november 2016 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2015/2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. november 2016 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2015/2016"

Transkript

1 1. november 216 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216

2 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 2 af 57

3 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse Undervisningens organisering Antal elever i alt pr. klassetrin Antal normalklasseelever pr. klassetrin Antal spor pr. klassetrin Gns. antal elever pr. normalklasse (normalklassekvotienten) Gns. antal elever pr. lærer (elev-lærer ratio) Andel af elever i SFO-ordning Undervisningen Gns. netto udgifter pr. elev Elevfravær Lærernes sygefravær Andel af bevilgede skoleudsættelser til.klasse opgjort i % Andel af omgængere i.klasse i % Specialpædagogisk bistand Antal specialklasseelever pr. klassetrin Elever henvist til specialklasser og specialskoler Udgifter til specialundervisning Udgifter til specialkørsel Undervisningstimetal Andel gennemførte timer Undervisningsfagskompetence Undervisning med undervisningsfagskompetence Obligatoriske tests Mindst 8 % af eleverne skal være gode til at læse Mindst 8 % af eleverne skal være gode til at regne Ændring i andel af elever, der er gode til dansk læsning Ændring i andel af elever, der er gode til matematik Ændring i andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning Ændring i andel af de allerdygtigste elever i matematik Ændring i andel af de allerdårligste elever i dansk læsning Ændring i andel af de allerdårligste elever i matematik Frivillige læsetests Test, 1. kl. dansk/læsning - ordlæseprøve 1 Test,. kl. dansk/læsning - ordlæseprøve 2 Test, 5. kl. dansk/læsning - tekstlæseprøve 6 Karaktergivning 9. klasse Karakterer, 9. kl., afgangsprøve, bundne prøvefag Karakterer, 9. kl., afgang, bundne prøvefag, socioøkonomisk Karakterer, 9. kl., pct. andel elever med mindst 2 Karaktergivning 1. klasse Karakterer, 1. kl., obligatoriske fag Karakterer, 1. kl., pct. andel elever med mindst 2 Ungdomsuddannelse Karakter 8. kl. standpkt, pct. andel elever med mindst Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side af 57

4 Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse Uddannelsesstatus Brugerundersøgelser BTU for forældre til elever i 2. kl., 5. kl. og 8. kl. Trivselsmåling, elever Klager Klager til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning Klager til kommunalbestyrelsen iht. lovens 51, stk. 1 Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side af 57

5 1. Undervisningens organisering 1.1 Antal elever i alt pr. klassetrin Angiver antallet af elever på hvert enkelt klassetrin for alle skoler i kommunen. Kilde: LIS jf. data fra Danmarks Statistik Antal elever i alt pr. klassetrin: 215/16. kl. 1. kl. 2. kl.. kl.. kl. 5. kl. 6. kl. Elever kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Elever Antal elever i alt pr. klassetrin: 21/15. kl. 1. kl. 2. kl.. kl.. kl. 5. kl. 6. kl. Elever kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Elever Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 5 af 57

6 1.2 Antal normalklasseelever pr. klassetrin Angiver antallet af normalklasseelever incl. integrerede elever på hvert enkelt klassetrin. Kilde: KMD-elev, jf. skolernes indberetninger pr. 5/9. Antal normalklasseelever pr. klassetrin: 215/16. kl. 1. kl. 2. kl.. kl.. kl. 5. kl. 6. kl. Elever kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Elever Antal normalklasseelever pr. klassetrin: 21/15. kl. 1. kl. 2. kl.. kl.. kl. 5. kl. 6. kl. Elever Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 6 af 57

7 7. kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Elever Antal normalklasseelever pr. klassetrin: 21/1. kl. 1. kl. 2. kl.. kl.. kl. 5. kl. 6. kl. Elever kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Elever Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 7 af 57

8 1. Antal spor pr. klassetrin Angiver antallet af fuldt årgangsdelte klasser på hvert enkelt klassetrin pr. skole. Kilde: KMD-elev, jf. skolernes indberetninger pr. 5/9. Antal spor pr. klassetrin: 215/16. kl. 1. kl. 2. kl.. kl.. kl. 5. kl. 6. kl. Klasser kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Klasser Antal spor pr. klassetrin: 21/15. kl. 1. kl. 2. kl.. kl.. kl. 5. kl. 6. kl. Klasser kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Klasser Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 8 af 57

9 Antal spor pr. klassetrin: 21/1. kl. 1. kl. 2. kl.. kl.. kl. 5. kl. 6. kl. Klasser kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Klasser Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 9 af 57

10 1. Gns. antal elever pr. normalklasse (normalklassekvotienten) Angiver for hvert klassetrin det gennemsnitlige antal elever pr. normalklasse incl. integrerede elever- også benævnt normalklassekvotienten. Normalklassekvotienten beregnes på baggrund af antallet af fuldt årgangsdelte elever (dvs. elever i normalklasser, hvor hver årgang bliver undervist i adskilte klasser) delt med antallet af klasser pr. årgang. Normalklassekvotienten dækker ikke specialklasser eller klassetrin på skoler med ikkeårgangsdelte elever (dvs. elever i normalklasser, men hvor klassens elever kommer fra forskellige årgange). Kilde: KMD-elev, jf. skolernes indberetninger pr. 5/9. Gns. antal elever pr. normalklasse (normalklassekvotienten): 215/16. kl. 1. kl. 2. kl.. kl.. kl. Klassekvotient 5. kl. 6. kl. 2, 2, 19,7 27, 16, 25, 2,5 27, 17, 25,7 2,7 21,7 18,5 18,7 22, 18,7 17,2 2, 19, 15,2 21,2 2, 22,5 15,7 19,2 29,7 2,5 21,7 21,9 21,6 2,9 19,5 18, 21,1 2,2 7. kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Samtlige klassetrin Klassekvotient 21, 25, 22, 26,5 18,7 26, 22,2 21,7 2,7 2, 2, 19, 25, 25,,, 19,6 2, 21,6 2,6 2, 22,1 22,7 25, 21,5 Gns. antal elever pr. normalklasse (normalklassekvotienten): 21/15. kl. 1. kl. 2. kl.. kl.. kl. Klassekvotient 5. kl. 6. kl. 17, 2,7 21, 2,5 18,8 22,7 21, 21,7 19, 18,5 21,5 18,7 15,8 2, 18, 1,8 17,6 22, 2,5 17, 15,2 26,7 27,8 21, 17, 21,7 21, 19, 21,8 21,1 18, 17,9 19,1 21, 19,7 Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 1 af 57

11 7. kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Samtlige klassetrin Klassekvotient 2,7 2,8 2, 21, 18,8 27,7 19, 2,5 17,6 2,5 21, 2, 2,5 25,,, 18, 2, 2,5 19,6 21,9 22, 2, 2, 2,5 Gns. antal elever pr. normalklasse (normalklassekvotienten): 21/1. kl. 1. kl. 2. kl.. kl.. kl. Klassekvotient 5. kl. 6. kl. 2, 22,7 22,8 22,7 16,8 18, 22,8 19, 17,6 22,7 15,8 15,8 2,2 19,7 22,5 19,7 17, 25, 17, 21,7 18, 2, 19, 21, 2,5 21, 18,2 2, 22, 19, 17,5 2,6 19,6 19,6 2,7 7. kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Samtlige klassetrin Klassekvotient 22, 2,7 22, 2, 19,8 2,8 21,5 22, 18,5 25, 2,8 15,7 21, 2,,, 19,1 22, 2,1 2,1 22, 21,6 19,9 22,2 2, Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 11 af 57

12 1.5 Gns. antal elever pr. lærer (elev-lærer ratio) Angiver det gennemsnitlige antal elever pr. lærer - også benævnt elev-lærer ratio. I beregningen af elev-lærer ratio er specialklasseelever og lærernes tid til specialundervisning i specialklasser ikke inkluderet. I elevtallet indgår alle elever fra 1. til 1. klasse eksklusiv elever i specialklasser. Hvis skolen har færre klassetrin er elevtallet baseret på det. Antallet af lærerårsværk er beregnet ud fra det samlede ressourceforbrug (tidsforbrug) for lærerne samt den del af ledernes arbejdstid, der anvendes til undervisning. Den samlede tid deles derefter med et standard årsværk (192 timer). Herved fås antallet af fuldtidsansatte. Kilde: UNI-C, jf. skolernes indberetninger pr. 5/9. 215/16 21/15 21/1 Elever pr. lærer 1, 15, 1,8 1,8 9,1 11,5 11,9 1, 1, 11,7 1,7 12,7 1,1 11,1 11,2 Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 12 af 57

13 1.6 Andel af elever i SFO-ordning Angiver andel af elever i % i SFO-ordning (.-. klasse). Der skelnes ikke mellem fuldtids- og deltidspladser. Kilde: Opgjort af hver enkelt skole pr. 1/1 Andel af elever i SFO-ordning: 215/16. kl. 1. kl. 2. kl.. kl. Pct Andel af elever i SFO-ordning: 21/15. kl. 1. kl. 2. kl.. kl. Pct Andel af elever i SFO-ordning: 21/1. kl. 1. kl. 2. kl.. kl. Pct Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 1 af 57

14 2. Undervisningen 2.1 Gns. netto udgifter pr. elev Viser netto udgifter til folkeskolen pr. elev Udgifter til undervisning netto er bruttodriftsudgifterne fratrukket indtægter og statsrefusion. Antallet af elever udgør normalklasseelever i børnehaveklasse til 1. klasse. Regnskabstal i regnskabsåret. År 215 År 21 År 21 Kr. pr. elev Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 1 af 57

15 2.2 Elevfravær Viser elevfravær opgjort som gennemsnitligt antal dage pr. elev. Opgørelsen af fravær er opdelt på sygdom, ulovligt og ekstraordinært fravær. Kilde: KMD elev, opgjort med elevtal pr. 5/9. Beskrivelse af nøgletalselement Sygdom Ekstraord. Ulovligt Fravær registreret som 'sygdom' Fravær registreret som 'ekstraordinært fravær' Fravær registreret som 'ulovligt fravær' Elevfravær: 215/16 Sygdom Ekstraord. Ulovligt Dage pr. elev 7,5 6,26 8,27 7,71 2,2 2,1, 2,87 5,22,5 2,6,12 1,98 12,72 1,6 1,7 7, 2,6,66 1,72 % Elevfravær: 21/15 Sygdom Ekstraord. Ulovligt Dage pr. elev 8,17 6,89 8,2 8,7 2,1 2, 2,88 2,98,8,2 2,2 2,76 1,2 1,75 1,22 1,21 7,8 2,6,5 1,8 % Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 15 af 57

16 Elevfravær: 21/15 Sygdom Ekstraord. Ulovligt % Elevfravær: 21/1 Sygdom Ekstraord. Ulovligt Dage pr. elev 7, 6,22 7,9 7,8 2,2 2,69,19 2,71,52,5 2, 2,71 1,19 12, 1,5 1,26 7, 2,7,5 1,9 % Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 16 af 57

17 2. Lærernes sygefravær Gennemsnitlig sygefravær for lærerne opgjort i pct. af arbejdstid. Kilde: KMD PULS (OPUS) 215/16 21/15 21/1 Pct. 5,1 2, 5,8 6, 1,97 6,75 7,9 9,9 5, 5,6 7,56,7,8 8,66 5,9 Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 17 af 57

18 2. Andel af bevilgede skoleudsættelser til.klasse opgjort i % Skoleudsatte elever - beregnet i % - i forhold til indskrevne elever i folkeskolen i.kl. pr. 5/9 i skoleåret. 215/16 21/15 21/1 Pct. 6,2,9, 2,7 1,9,8 9,,,6 6,9 9, 6,9,7 5,1 6,7 Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 18 af 57

19 2.5 Andel af omgængere i.klasse i % Andel af omgængere i. klasse (fra aktuelt skoleår til efterfølgende skoleår - elevtal pr. sidste skoledag) opgjørt i % 215/16 21/15 21/1 Pct. 1,7 1, 2,5, 1,9,,, 1,,1, 1,5 1,5, 1,6 Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 19 af 57

20 . Specialpædagogisk bistand.1 Antal specialklasseelever pr. klassetrin Angiver antallet af specialklasseelever på hvert enkelt klassetrin. Kilde: LIS, jf. skolernes indberetninger pr. 5/9. Antal specialklasseelever pr. klassetrin: 215/16. kl. 1. kl. 2. kl.. kl.. kl. 5. kl. 6. kl. Elever 7. kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Anden klassetrin sammensætn. Elever Antal specialklasseelever pr. klassetrin: 21/15. kl. 1. kl. 2. kl.. kl.. kl. 5. kl. 6. kl. Elever 7. kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Anden klassetrin sammensætn. Elever Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 2 af 57

21 Antal specialklasseelever pr. klassetrin: 21/1. kl. 1. kl. 2. kl.. kl.. kl. 5. kl. 6. kl. Elever 7. kl. 8. kl. 9. kl. 1. kl. Anden klassetrin sammensætn. Elever Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 21 af 57

22 .2 Elever henvist til specialklasser og specialskoler Viser antal elever henvist til henholdsvis undervisning i specialklasser/specialskoler, regionernes undervisningstilbud, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Kilde: Skolesektoren Beskrivelse af nøgletalselement Eget skolevæsen Andre kommuners skolevæsen Regionerne Dagbehandlingstilbud Anbringelsessteder Antal elever henvist til undervisning i henholdsvis specialklasser eller specialskoler inden for kommunens eget skolevæsen Antal elever henvist til undervisning i henholdsvis specialklasser og specialskoler i andre kommuners skolevæsener Antal elever henvist til regionernes undervisningstilbud Antal elever henvist til dagbehandlingstilbud Antal elever henvist til anbringelsessteder Elever henvist til specialklasser og specialskoler 215/16 21/15 21/1 Elever % Elever % Elever % Eget skolevæsen Andre kommuners skolevæsen Regionerne Dagbehandlingstilbud Anbringelsessteder , 11,8,9 5, ,7 7,9 1, 9, ,7 7, 1, 7,7 Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 22 af 57

23 . Udgifter til specialundervisning Viser udgifter til specialundervisning pr. elev i specialklasser og specialskoler i Lolland Regnskabstal i regnskabsåret. 215/16 21/15 21/1 Kr. pr. elev Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 2 af 57

24 . Udgifter til specialkørsel Viser udgifter til specialkørsel pr. elev i specialklasser, der modtager specialpædagogisk bistand. Regnskabstal i regnskabsåret. 215/16 21/15 21/1 Kr. pr. elev Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 2 af 57

25 . Undervisningstimetal.1 Andel gennemførte timer Viser andel af planlagt undervisningstimetal, som skolen har gennemført. Andel = (Planlagte undervisningstimetal - Fri timer) / (Planlagte undervisningstimetal) * 1 % Fri timer: Timer (6. min), hvor eleverne er blevet givet fri, og eleverne har fået lov til at forlade skolen. "Arbejder selv" betragtes i denne sammenhæng som undervisning. Kilde: Planlagt undervisningstimetal (6 min.) fra UNI-C, jf. skolernes indberetning pr. 5/9.Hver enkelt skole har opgivet det samlede antal 'fri timer'. 215/16 21/15 21/1 Pct. 99,9 99,9 99,7 99,9 99,8 99,6 99, 99,9 99,1 99,8 99,7 99,8 99,8 99, 99,5 Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 25 af 57

26 Undervisningsfagskompetence Undervisning med undervisningsfagskompetence Viser i hvilket omfang den planlagte undervisning varetages af lærere med undervisningsfagsuddannelse i faget eller kompetencer svarende til undervisningsfagsuddannelse. Tilsvarende kompetencer: Årskurser på DPU og efter-/videreuddannelse, faglig uddannelse (tømre/snedker, sanger, civilingeniør, cand. mag og lign.), tilstrækkelig undervisningserfaring i det pågældende fag. Kilde: Hver enkelt skole Beskrivelse af nøgletalselement Undervisningsfag eller tilsvarende Anden Det samlede antal timer undervisning med undervisningsfagskompetence eller tilsvarende kompetencer i faget Det samlede antal timer undervisning med anden kompetence (uden undervisningsfags- eller tilsvarende kompetencer) i faget Undervisning med undervisningsfagskompetence: 215/16 Undervisning sfag eller tilsvarende Anden Timer % Fordeling af sum 7,9 5,2 59,2 72,7 29,1 5,8,8 27, 1, 1, 1, 1, 6,1 5,9 1, Undervisning med undervisningsfagskompetence: 21/15 Undervisning sfag eller tilsvarende Anden Timer Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 26 af 57

27 Undervisning med undervisningsfagskompetence: 21/15 Undervisning sfag eller tilsvarende Anden % 82,7 8, 7,8 77,5 17, 19,7 26,2 22,5 1, 1, 1, 1, Fordeling af sum 78, 21,7 1, Undervisning med undervisningsfagskompetence: 21/1 Undervisning sfag eller tilsvarende Anden Timer % 88, 69, 67,9 88, 11,7 1, 2,1 11,7 1, 1, 1, 1, Fordeling af sum 78,9 21,1 1, Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 27 af 57

28 6. Obligatoriske tests 6.1 Mindst 8 % af eleverne skal være gode til at læse Mindst 8 % af eleverne skal være gode til at læse: 215/16 2. klasse. klasse 6. klasse 8. klasse Opfyldt (1=Ja, =Nej) Mindst 8 % af eleverne skal være gode til at læse: 21/15 2. klasse. klasse 6. klasse 8. klasse Opfyldt (1=Ja, =Nej) Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 28 af 57

29 6.2 Mindst 8 % af eleverne skal være gode til at regne Mindst 8 % af eleverne skal være gode til at regne: 215/16. klasse 6. klasse Opfyldt (1=Ja, =Nej) Mindst 8 % af eleverne skal være gode til at regne: 21/15. klasse 6. klasse Opfyldt (1=Ja, =Nej) Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 29 af 57

30 6. Ændring i andel af elever, der er gode til dansk læsning Andelen af elever, der er gode til dansk læsning, skal stige år for år. Nøgletallet viser ændring i %-point i forhold til året før. Ændring i andel af elever, der er gode til dansk læsning: 215/16 2. klasse. klasse 6. klasse 8. klasse Ændring i pct. point 11, -17, -,, -9, -19,, -, -11, -, -, -8, 19,, 11, -1, Ændring i andel af elever, der er gode til dansk læsning: 21/15 2. klasse. klasse 6. klasse 8. klasse Ændring i pct. point -5, 17, 29, -15,, 11, 1, -, -9, 2, 5, -2,, 1, 1,, Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side af 57

31 6. Ændring i andel af elever, der er gode til matematik Andelen af elever, der er gode til matematik, skal stige år for år. Nøgletallet viser ændring i %- point i forhold til året før. Ændring i andel af elever, der er gode til matematik: 215/16. klasse 6. klasse Ændring i pct. point -16, 17, 6, 2, -15, -2, -1, -6, Ændring i andel af elever, der er gode til matematik: 21/15. klasse 6. klasse Ændring i pct. point -15, 2, 2, 7, 9, 19, 17, 2, Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 1 af 57

32 6.5 Ændring i andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning Andelen af de allerdygtigste elever i dansk læsning skal stige år for år. Nøgletallet viser ændring i %-point i forhold til året før. Ændring i andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning: 215/16 2. klasse. klasse 6. klasse 8. klasse Ændring i pct. point, 1,, 5, -, 2,, 6, -5, 1, 1,, -9,, 2, 9, Ændring i andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning: 21/15 2. klasse. klasse 6. klasse 8. klasse Ændring i pct. point, 1, -, -19, 5, -,, 5, 1, -,, -11, 1, 1, -, 1, Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 2 af 57

33 6.6 Ændring i andel af de allerdygtigste elever i matematik Andelen af de allerdygtigste elever i matematk skal stige år for år. Nøgletallet viser ændring i %- point i forhold til året før. Ændring i andel af de allerdygtigste elever i matematik: 215/16. klasse 6. klasse Ændring i pct. point, -1,, 1, -2, -2, 1, 2, Ændring i andel af de allerdygtigste elever i matematik: 21/15. klasse 6. klasse Ændring i pct. point -2,,, 2, -2, 2, -1,, Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side af 57

34 6.7 Ændring i andel af de allerdårligste elever i dansk læsning Andelen af de allerdårligste elever i dansk læsning skal reduceres år for år. Nøgletallet viser ændring i %-point i forhold til året før. Ændring i andel af de allerdårligste elever i dansk læsning: 215/16 2. klasse. klasse 6. klasse 8. klasse Ændring i pct. point -15, 12, -, -7, 28, 11, -7, -15, 18,,, 11, 2,, 1, -, Ændring i andel af de allerdårligste elever i dansk læsning: 21/15 2. klasse. klasse 6. klasse 8. klasse Ændring i pct. point 7, -15, -21, 1, -18, -1,, 9, -, -2, -, -7, -8, -, -5, -1, Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side af 57

35 6.8 Ændring i andel af de allerdårligste elever i matematik Andelen af de allerdårligste elever i matematik skal reduceres år for år. Nøgletallet viser ændring i %-point i forhold til året før. Ændring i andel af de allerdårligste elever i matematik: 215/16. klasse 6. klasse Ændring i pct. point 2, -15, -11,, 1, 5,, 1, Ændring i andel af de allerdårligste elever i matematik: 21/15. klasse 6. klasse Ændring i pct. point 15, 2, -7,,, -8, -6, -, Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 5 af 57

36 7. Frivillige læsetests 7.1 Test, 1. kl. dansk/læsning - ordlæseprøve 1 Resultatfordeling, test, 1. kl. dansk/læsning - ordlæseprøve 1 Kilde: De enkelte skoler - læsevejleder - PPR Beskrivelse af nøgletalselement Automatisering Beherskelse Stabilisering Erkendelse Før fasen Eleverne kan hurtigt og sikkert læse alt. Dette niveau svarer til 6. klasse eller derover Læsning, hvor eleverne kan læse kritisk, søge indhold i en tekst, danne sig overblik og læse artikler Alfabetisk læsning, hvor eleverne kan læse og forstå korte tekster Tidlig alfabetisk læsning, hvor eleverne kan kende bogstaver og læse korte sætninger Førlæsning af bogstaver og ord Test, 1. kl. dansk/læsning - ordlæseprøve 1: 215/16 Automatiserin g Beherskelse Stabilisering Erkendelse Før fasen Pct. 22, 5, 21, 28, 8, 2,6 22,2 26, 2, 2, 5,8, 6, 16,9 19,8 11, 2,,1 1,2, Test, 1. kl. dansk/læsning - ordlæseprøve 1: 21/15 Automatiserin g Beherskelse Stabilisering Erkendelse Før fasen Pct. 18, 1,1 9, 11,6 19, 21, 27,9 25,6,8 8,5 2,1 8,8 15,6 2, 2, 1,2 6,1,1,7,8 Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 6 af 57

37 Test, 1. kl. dansk/læsning - ordlæseprøve 1: 21/1 Automatiserin g Beherskelse Stabilisering Erkendelse Før fasen Pct. 18,,7 5, 2,2 22, 25, 16, 25,8 7,7 25, 58,7 27, 17, 15, 19,6 17,7,1,,,8 19,2 21,8 8,6 17,5 2,9 Kommentarer til nøgletallet Ved stabilisering eller der over defineres eleven som sikker læser Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 7 af 57

38 7.2 Test,. kl. dansk/læsning - ordlæseprøve 2 Resultatfordeling, test,. kl. dansk/læsning - ordlæseprøve 2 Kilde: De enkelte skoler - læsevejleder - PPR Beskrivelse af nøgletalselement Elitelæser Automatisering Beherskelse Stabilisering Erkendelse Før fasen Eleverne har fuldstændigt knækket læsekoden Eleverne kan hurtigt og sikkert læse alt. Dette niveau svarer til 6. klasse eller derover Læsning, hvor eleverne kan læse kritisk, søge indhold i en tekst, danne sig overblik og læse artikler Alfabetisk læsning, hvor eleverne kan læse og forstå korte tekster Tidlig alfabetisk læsning, hvor eleverne kan kende bogstaver og læse korte sætninger Førlæsning af bogstaver og ord Test,. kl. dansk/læsning - ordlæseprøve 2: 215/16 Elitelæser Automatiserin g Beherskelse Stabilisering Pct. Erkendelse Før fasen,,5 2,, 1,,8 2,7 27,5 29,9 27,,1 19,6 5,5 2,2 27, 9,2 1, 9,1 9, 1,7,, 2,, Test,. kl. dansk/læsning - ordlæseprøve 2: 21/15 Elitelæser Automatiserin g Beherskelse Stabilisering Pct. Erkendelse Før fasen 1,8,,2, 27,2 22,,6 29, 2, 28, 25,, 2,, 1,9 21, 5,1 7,5 6,9 8,1 1,8 1,5 1, 1,6 Kommentarer til nøgletallet Ved stabilisering eller der over defineres eleven som sikker læser Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 8 af 57

39 7. Test, 5. kl. dansk/læsning - tekstlæseprøve 6 Resultatfordeling, test, 5. kl. dansk/læsning - tekstlæseprøve 6 Bemærkning: I skoleåret har der i testningen ikke været anvendt terminologien elitelæser. Kilde: De enkelte skoler - læsevejleder - PPR Beskrivelse af nøgletalselement Elitelæser Automatisering Beherskelse Stabilisering Erkendelse Før fasen Eleverne har fuldstændigt knækket læsekoden Eleverne kan hurtigt og sikkert læse alt. Dette niveau svarer til 6. klasse eller derover Læsning, hvor eleverne kan læse kritisk, søge indhold i en tekst, danne sig overblik og læse artikler Alfabetisk læsning, hvor eleverne kan læse og forstå korte tekster Tidlig alfabetisk læsning, hvor eleverne kan kende bogstaver og læse korte sætninger Førlæsning af bogstaver og ord Test, 5. kl. dansk/læsning - tekstlæseprøve 6: 215/16 Elitelæser Automatiserin g Beherskelse Stabilisering Pct. Erkendelse Før fasen 12,5, 2,2 11,6 5, 7,1 8,5 6,5 7,5, 7, 7,2 12,5 8,6 1,2 2, 2,5 5,7 8,8 2, Test, 5. kl. dansk/læsning - tekstlæseprøve 6: 21/15 Elitelæser Automatiserin g Beherskelse Stabilisering Pct. Erkendelse Før fasen 8,7 5, 15, 19, 1,9 5, 9,6,9,9 28, 2,2,2 8,7 1,7 11, 7,9 5,8 2,7 9,9 7,9 Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 9 af 57

40 Test, 5. kl. dansk/læsning - tekstlæseprøve 6: 21/1 Elitelæser Automatiserin g Beherskelse Stabilisering Erkendelse Før fasen Pct. 1,2,5 1,, 21,2 1,8 25, 6, 5,6 1,8 5,8 5,5 21,2 6, 16,7,6 5,9 6, 11,1 5,5 1,8,1 8, 12,9 7,1 Kommentarer til nøgletallet Ved stabilisering eller der over defineres eleven som sikker læser Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side af 57

41 8. Karaktergivning 9. klasse 8.1 Karakterer, 9. kl., afgangsprøve, bundne prøvefag Karaktergennemsnit ved 9. klasseprøve, bundne prøvefag. Karakterer, 9. kl., afgangsprøve, bundne prøvefag: 215/16 læsning retskrivning skriftlig fremstilling mundtlig Karakter gns. Matematik, mat. færdigheder Matematik, mat. problemløsn. Engelsk, mundtlig 6,5,9 5, 5,6 6,,8 5,1,8 6,8,5 5, 5,1 7,5 6,9 6,8 6,1 6, 5,2 5,2,7 5,,8,7,2 7,8 6, 6,8 7, 5,5 5, 5,2 6,7 5,,8 7, Fysik/kemi, prakt./mundt. Karakter gns. 6,,9 5,8 6,8 6, Karakterer, 9. kl., afgangsprøve, bundne prøvefag: 21/15 læsning retskrivning skriftlig fremstilling mundtlig Karakter gns. Matematik, mat. færdigheder Matematik, mat. problemløsn. Engelsk, mundtlig 5, 5,1,9 5,1 5,5 5,6 5, 6,2 5, 5,2,9 5,2 7, 6,2 6,9 6,1 5, 5,2 6,5 5,9 5, 6,1 5,,2 6,2 6,1 7,2 6,,8 5,,9 6,5 5, 5,1 6, Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 1 af 57

42 Fysik/kemi, prakt./mundt. Karakter gns. 5,8 6,8 6,2 7, 6,5 Karakterer, 9. kl., afgangsprøve, bundne prøvefag: 21/1 læsning retskrivning skriftlig fremstilling mundtlig Karakter gns. Matematik, mat. færdigheder Matematik, mat. problemløsn. Engelsk, mundtlig,6 5,5,9 5,5,,8 5,1 5,8 5,9 5, 5, 6, 7,2 5,8 7,1 5,9,9 5, 5,,1,,8,1,6,9 6,5 5,8 5,2 5,1 5, 5,7 6,6 5,1, 5,8 Fysik/kemi, prakt./mundt. Karakter gns., 5,8 5,7 5, 5,2 Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 2 af 57

43 8.2 Karakterer, 9. kl., afgang, bundne prøvefag, socioøkonomisk Karaktergennemsnit ved 9. klasseprøve, bundne prøvefag, socioøkonomisk korrigeret. Nøgletal for skoleåret er ikke kommet endnu grundet regeringsskifte. Karakterer, 9. kl., afgang, bundne prøvefag, socioøkonomisk: 215/16 læsning retskrivning skriftlig fremstilling mundtlig Matematik, mat. færdigheder Matematik, mat. problemløsn. Engelsk, mundtlig Karakter gns. Fysik/kemi, prakt./mundt. Karakter gns. Karakterer, 9. kl., afgang, bundne prøvefag, socioøkonomisk: 21/15 læsning retskrivning skriftlig fremstilling mundtlig Matematik, mat. færdigheder Matematik, mat. problemløsn. Engelsk, mundtlig Karakter gns. 5, 5,6 5,6 5,2 6, 6, 6, 5,8 5,7 6, 5,7 5, 6,9 7, 7, 6, 5,9 6,2 6,5 6, 5,6 6, 6,1 5, 6,6 6,9 7,1 6, Fysik/kemi, prakt./mundt. Karakter gns. 5,8 6,2 6,1 6, Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side af 57

44 8. Karakterer, 9. kl., pct. andel elever med mindst 2 Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik (Genenmsnit i pct.af karakterer i dansk og 2 karakterer i skriftlig matematik) 215/16 21/15 21/1 Pct. Lolland Ungdomsskole Toftegård-skolen Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side af 57

45 9. Karaktergivning 1. klasse 9.1 Karakterer, 1. kl., obligatoriske fag Karaktergennemsnit, 1. kl., obligatoriske fag. Karakterer, 1. kl., obligatoriske fag: 215/16 skriftlig fremstilling, standpunkt skriftlig fremstilling, prøve mundtlig, standpunkt mundtlig, prøve Matematik, skriftlig, standpunkt Matematik, skriftlig, prøve Matematik, mundtlig, standpunkt Karakter gns. 5,1 5,1,7 5,2,5,6 5,7 6, 5,2,6,6,,2,9 5,1 5,,6 6,1,8,2, Matematik, mundtlig, prøve Engelsk, skriftlig, standpunkt Engelsk, skriftlig, prøve Engelsk, mundtlig, standpunkt Engelsk, mundtlig, prøve Karakter gns.,9,7,6,2 5, 5,2,9,1,9 6,2,, 5,, 5,7 Karakterer, 1. kl., obligatoriske fag: 21/15 skriftlig fremstilling, standpunkt skriftlig fremstilling, prøve mundtlig, standpunkt mundtlig, prøve Matematik, skriftlig, standpunkt Matematik, skriftlig, prøve Matematik, mundtlig, standpunkt Karakter gns. 5, 5, 5,6 5,,5,7 6,1 6,8,9,, 5,,,6 5,2 5,,6 6,6,2,8,8 Matematik, mundtlig, prøve Engelsk, skriftlig, standpunkt Engelsk, skriftlig, prøve Engelsk, mundtlig, standpunkt Engelsk, mundtlig, prøve Karakter gns., 5,8,8,9 5,1 5,2,9 5,,8 5,9 5,,9 5,2,6 5,1 Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 5 af 57

46 Karakterer, 1. kl., obligatoriske fag: 21/1 skriftlig fremstilling, standpunkt skriftlig fremstilling, prøve mundtlig, standpunkt mundtlig, prøve Matematik, skriftlig, standpunkt Matematik, skriftlig, prøve Matematik, mundtlig, standpunkt Karakter gns. 5,5,8 5,7 5, 5,1,6 6, 7,5 5,,7,7 5, 5,1,6,5 5,5,8 7, 5, 5,1,8 Matematik, mundtlig, prøve Engelsk, skriftlig, standpunkt Engelsk, skriftlig, prøve Engelsk, mundtlig, standpunkt Engelsk, mundtlig, prøve Karakter gns.,7 5,6,7, 6,2,2,6 5,1 6,2 6, 5,2,5 5,1,5 6, Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 6 af 57

47 9.2 Karakterer, 1. kl., pct. andel elever med mindst 2 Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik (gennemsnit i pct. af alle karakterer i dansk og matematik). Karaktergennemsnittet skal være gældende enten for 9. klasses- eller 1. klassesprøven 215/16 21/15 21/1 Pct. Lolland Ungdomsskole Toftegård-skolen Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 7 af 57

48 1. Ungdomsuddannelse 1.1 Karakter 8. kl. standpkt, pct. andel elever med mindst Andel elever i pct fordelt på skoler, der ved første standpunktskarakter i 8. klasse får mindst i gennemsnit. Kilde: De enkelte skoler (KMD elev) 215/16 21/15 21/1 Pct Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 8 af 57

49 1.2 Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse Overgange til ungdomsuddannelser fra 9. og 1. klassetrin. Kilde: De enkelte skoler - UU Beskrivelse af nøgletalselement 1. klasser Erhverv. uddannelser Social- og sundhed udd. Gymnasiale uddannelser Andre uddannelser Ikke direkte i uddannelse Overgang til 1. klasser: - folkeskolen - folkeskole m/ brobygning - fri grundskole - fri grundskole m/ brobygning - efterskole - efterskole m/ brobygning - hus- og håndarbejdsskole - tilmeldt 1. skoleår Overgang til erhvervsuddannelserne: - De merkantile udd. - Teknologi og kommunikation - Bygge og anlæg - Håndværk og teknik - Fra jord til bord - Mekanik, transport og logistik - Service - Faglært landmand Overgang ril social- og sundhedsuddannelserne: - Grundforløbet - Social- og sundhedshjælper - Pædagogisk grunduddannelse Overgang til de gymnasiale uddannelser: - Studentereksamen - stx - Studenterkursus - Højere forberedelseseksamen - hf - Højere handelseksamen - hhx - Højere teknisk eksamen - htx Overgang til andre uddannelser: - EGU - erhvervsgrunduddannelse - Uddannelser som ikke er nævnt ovenstående Elever, der ikke går direkte i uddannelse Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse: 215/16 1. klasser Erhverv. uddannelser Social- og sundhed udd. Gymnasiale uddannelser Andre uddannelser Ikke direkte i uddannelse Elever % 2,2 2,5 5, 5,1 19,2 1,,8 2,8 2,,9,, 7,2 6,6, 8, 7,2 11, 5, 9,9,8 1,6 6,,2 1, 1, 1, 1, Fordeling af sum, 11, 2,,9 8,5 2,8 1, Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 9 af 57

50 Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse: 215/16 1. klasser Erhverv. uddannelser Social- og sundhed udd. Gymnasiale uddannelser Andre uddannelser Ikke direkte i uddannelse % Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse: 21/15 1. klasser Erhverv. uddannelser Social- og sundhed udd. Gymnasiale uddannelser Andre uddannelser Ikke direkte i uddannelse Elever % 1,2, 1, 6, 12,9 15,9 19,7 1,,,,,5 8,,8 2,8 2, 7, 1,,,, 7, 7,5 1, 1, 1, 1, Fordeling af sum 7, 15,, 9,,, 1, Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse: 21/1 1. klasser Erhverv. uddannelser Social- og sundhed udd. Gymnasiale uddannelser Andre uddannelser Ikke direkte i uddannelse Elever % 1,2 29,5 5,7 6,8 19,8 19,9 19, 6,, 1,9,, 58,7 6,5, 29,8 7, 8,,,,8,8 1,2, 1, 1, 1, 1, Fordeling af sum 29,9 18,1,7,9 5, 2, 1, Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 5 af 57

51 1. Uddannelsesstatus Elevernes ungdomsuddannelsesstatus efter måneder, 15 måneder og 6 år efter afsluttet 9.kl. Elevernes ungdomsuddannelsesstatus 9 måneder efter afsluttet 9.kl. og 1.kl. Bemærkning november 21: De anvendte værdier for 15 måneder og 6 år er tal for skoleåret Kilde: Ledelsesinformationssystem (LIS) Beskrivelse af nøgletalsværdi Pct andel påbegyndt efter mdr. Pct andel påbegyndt efter 15 mdr. Pct andel påbegyndt efter 9 mdr. Pct andel forventet afsluttet efter 6 år Andel elever der måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Andel elever der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Elevernes uddannelsesstatus 9 måneder efter folkeskolens 9. og 1. klasse for det samlede skolevæsen. Andel elever der forventes at have afsluttet en ungdomsuddanelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse. Pct andel påbegyndt efter mdr. Pct andel påbegyndt efter 15 mdr. Pct andel påbegyndt efter 9 mdr. Pct andel forventet afsluttet efter 6 år Pct. Pct. Pct. Pct. 215/16 5,8 79, 75, 69, 21/15 6, 82, 85,1 69, 21/1 7,8 8,7 75, 68,5 Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 51 af 57

52 11. Brugerundersøgelser 11.1 BTU for forældre til elever i 2. kl., 5. kl. og 8. kl. Brugertilfredshedsundersøgelse for forældre til elever i 2. kl., 5. kl. og 8. kl.: Tilfredshed med udbyttet af undervisningen, tilfredshed med barnets trivsel samt samlet tilfredshed med dit barns skole. Der bruges 5-trins skala fra meget tilfreds (5) til meget utilfreds (1). Kilde: enalyzer-undersøgelser i september 215 Beskrivelse af nøgletalsværdi Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfre ds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant Samlet tilfredshed Elever eller forældre der er meget tilfredse med skole (5). Elever eller forældre der er tilfredse med skole (). Elever eller forældre der hverken er tilfredse eller utilfredse med skole (). Elever eller forældre der er utilfredse med skole (2). Elever eller forældre der er meget utilfredse med skole (1). Spørgsmålet kan ikke besvares eller anses ikke for relevant. Samlet gennemsnitlig score på skalaen fra 1-5, hvor 1 mest utilfreds og 5 mest tilfreds. Beskrivelse af nøgletalselement Tilfredshed med udbytte af undervisningen Tilfredsheds med barnets trivsel Samlet tilfredshed med dit barns skole Fordeling af besvarelser på meget tilfreds, tilfreds, hverken tilfreds/utilfreds, utilfreds, meget utilfreds Fordeling af besvarelser på meget tilfreds, tilfreds, hverken tilfreds/utilfreds, utilfreds, meget utilfreds Fordeling af besvarelser på meget tilfreds, tilfreds, hverken tilfreds/utilfreds, utilfreds, meget utilfreds Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfre ds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant Samlet tilfredshed Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Skala /16 Tilfredshed med udbytte af undervisningen 18,6 57,1 17,1, 2,9,,8 Tilfredsheds med barnets trivsel 19, 5,7 22,2 6,7,6 1,,7 Samlet tilfredshed med dit barns skole 16,5 6, 15,1 5,5 2,9,,8 Tilfredshed med udbytte af undervisningen 18,6 57,1 17,1, 2,9,,8 9,7 18,6 15,1 26,8 29, 55,8 7,6 5, 1,9 21,2 8, 1,6 6,5 1,8,2 7, 12,9 2,7 1,7 1,2,,,,,2,9,9,9 Tilfredsheds med barnets trivsel 19, 5,7 22,2 6,7,6 1,,7 Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 52 af 57

53 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfre ds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant Samlet tilfredshed Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Skala ,9 2, 16,8 2,,6 5,1 5,2 1,5 27, 2, 19, 21, 12,9 5,8 6,1 6,7 1,5, 2,5 5,5 1,6 1,1 2,1,6,1,7,8,7 Samlet tilfredshed med dit barns skole 16,5 6, 15,1 5,5 2,9,,8 9,7 1, 12,6 29, 22,6 67, 7,6 8,8 5,5 1,2 1,9 1,6 25,8 1,8 5,,7 6,5,5,8,7,,,,,,9,9, 21/15 Tilfredshed med udbytte af undervisningen 17, 5, 1,9 9,9, 1,2,7 Tilfredsheds med barnets trivsel 27,5 8, 16,1 5, 2,1,6,9 Samlet tilfredshed med dit barns skole 22,7 5,9 19,1,5 2,7,,9 Tilfredshed med udbytte af undervisningen 17, 5, 1,9 9,9, 1,2,7, 6, 17,2 1,1 5, 8,9 56,1 5,6 1, 17, 12,7 19,, 2, 1,8 6,, 2,1 2,5 6,, 2,1,6 2,,,,8,6 Tilfredsheds med barnets trivsel 27,5 8, 16,1 5, 2,1,6,9,5 12,8 19,7 16,7 8,1 2,6 5,9, 11,9 2, 22,9 2,8 9,5 1,9 5,1 9,5, 2,1 2,5,6,,,8 2,,1,5,8,6 Samlet tilfredshed med dit barns skole 22,7 5,9 19,1,5 2,7,,9 5, 12,8 2, 16,7 7,5 6,8 51,9 52, 7,5 25,5 2,9 17,9, 1,9 1,9 6,,, 1,9 7,1,,,,,,6,9,7 Kommentarer til nøgletallet Da der kun har været deltagere i undersøgelsen, betragter vi den som ikke valid. Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 5 af 57

54 11.2 Trivselsmåling, elever Trivselsmåling, elever: Social trivsel, faglig trivsel, Støtte og inspiration og "ro og orden" Der bruges 5-trins skala fra Meget tit (5) til aldrig (1) Kilde: LIS Kilde:? Beskrivelse af nøgletalsværdi Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig Ved ikke / Ikke relevant Samlet tilfredshed Elever, der er meget tilfredse med skole/sfo (5) Elever, der er tilfredse med skole/sfo () Elever, der hverken er tilfredse eller utilfredse med skole/sfo () Elever, der er utilfredse med skole/sfo (2) Elever, der er meget utilfredse med skole/sfo (1) Spørgsmålet kan ikke besvares eller anses ikke for relevant. Samlet gennemsnitlig score på skalaen fra 1-5, hvor 1 mest utilfreds og 5 mest tilfreds. Beskrivelse af nøgletalselement Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration i undervisningen Ro og orden Fordeling af besvarelser på meget tit, tit, en gang i mellem, sjældent, aldrig Fordeling af besvarelser på meget tit, tit, en gang i mellem, sjældent, aldrig Fordeling af besvarelser på meget tit, tit, en gang i mellem, sjældent, aldrig Fordeling af besvarelser på meget tit, tit, en gang i mellem, sjældent, aldrig Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig Ved ikke / Ikke relevant Samlet tilfredshed Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Skala /16 Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration i undervisningen Ro og orden 2, 16,7 1, 22,6,2, 27,1 9,5 16,, 7,6 27,9,6 8,1 1,6 8,1 2, 1,9 6,5 2,,,,,,1,6,,7 Social trivsel 2, 2, 8, 1,8 7,6,2 2,8 5,, 6,2 16, 17,2 18,5 17,8 11,6,6,8 5,,7,7 2, 2,9 2,8 2,7 1,,,,,,,1,1,,1, Faglig trivsel 16,7 16,6 1,9 16,2 2,6, 1,8 9,9 2,7 7,9, 2,5,6,7 2,9 8,1 7,6 1, 8, 6, 1,9 1,6 2,2 2, 1,,,,,,,6,6,5,6,8 Støtte og inspiration i undervisningen 1, 27,1 7,6 1,6 6,5,, 1,7 12,7 29, 2, 8,2 9,1 12, 17,9 6,1 7,2,,,,2 Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 5 af 57

55 Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig Ved ikke / Ikke relevant Samlet tilfredshed Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Skala ,8 18,9 2,9,8,1 1,8 16, 11,9 8,2,6,,,2,5 Ro og orden 22,6 2, 2,5 18,5 29,5 9,5 9, 8,1 8,2,2 27,9 28,1 1,,6 2,5 8,1 7,7 8,5 9,7 5,9 2, 1,9 1,9,1,9,,,,,,7,7,7,6,9 21/15 Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration i undervisningen Ro og orden 5, 1,1 9,8 17,8 5,7 1,2 2,6 8,2 2,,9 2,5 2, 5, 7,8 15, 8,7, 2, 7,7 2,8,,,,,,6,1,6 Social trivsel 5, 7,1 6,9 6,8 29,2 5,7 6,5 6,5, 6, 2, 19,1 19, 2,6 22,9 5, 5,, 5, 7,1, 2, 2,8 2,9,,,,,,,,,,,8 Faglig trivsel 1,1 16, 1,7 1,2 12,7 1,2,1 2,9 2,5 5,,9 1,9,6 5,1 8,8 7,8 6,8 7, 7,5 1, 2, 2, 1, 1,7,1,,,,,,6,6,6,6, Støtte og inspiration i undervisningen 9,8 2,6 2,5 15, 7,7,,1 1,8 9,2 9,1 6,8 26, 25,8 2, 22,, 2,9,, 12,1 16,1 15,8 17,9 7, 6, 7,5 9,9,,,,,,2,1, Ro og orden 17,8 25, 16,1 15,7 1, 8,2 9,,8 8,1 5,2 2, 27,7 1,7,6,5 8,7 5, 9,2 9,2 11, 2,8 2, 2, 2,,5,,,,,,6,8,6,6, Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 55 af 57

56 12. Klager 12.1 Klager til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning Viser antal klager til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Kilde: Skolesektoren 215/16 21/15 21/1 Klager Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 56 af 57

57 12.2 Klager til kommunalbestyrelsen iht. lovens 51, stk. 1 Viser antal klager over skolen til kommunalbestyrelsen iht. lovens 51, stk. 1 Kilde: Skolesektoren 215/16 21/15 21/1 Klager 1 1 Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 57 af 57

1. november 2017 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2016/2017

1. november 2017 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2016/2017 1. november 217 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 216/217 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 216/217 Side af 58 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal kvalitetsrapport

Lokal kvalitetsrapport Periode: 26-27 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Beskrivelse

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Sjørslev Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Sjørslev Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Sjørslev Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Lokal kvalitetsrapport

Lokal kvalitetsrapport Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Beskrivelse af skolen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013/14. Lolland Kommunale Skolevæsen - Beretning

Kvalitetsrapport 2013/14. Lolland Kommunale Skolevæsen - Beretning Kvalitetsrapport 2013/14 Lolland Kommunale Skolevæsen - Beretning Kvalitetsrapport 2013/14 Lolland kommunale skolevæsen - Beretning Lolland Kommune Skolesektoren Efteråret 2014 Redaktion: Skolesektoren

Læs mere

Skolenavn: Issø-skolen Elever på skolen: 409. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Issø-skolen Elever på skolen: 409. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Issø-skolen Elever på skolen: 409 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for Dansk og

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Kjellerup Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Kjellerup Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Kjellerup Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014/15. Lolland Kommunale Skolevæsen - Beretning

Kvalitetsrapport 2014/15. Lolland Kommunale Skolevæsen - Beretning Kvalitetsrapport 2014/15 Lolland Kommunale Skolevæsen - Beretning Fælleselevrådet Kvalitetsrapport 2014/15 Lolland kommunale skolevæsen - Beretning Lolland Kommune Skolesektoren Efteråret 2015 Redaktion:

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Svendborg Kommunes Progressionsrapport. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Svendborg Kommunes Progressionsrapport. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Svendborg Kommunes Progressionsrapport Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Svendborg Kommune 17/13745 Progressionsmål for skolerne 2014/15 2015/16

Læs mere

Skolenavn: Nymarkskolen Elever på skolen: 715. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Nymarkskolen Elever på skolen: 715. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Nymarkskolen Elever på skolen: 715 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for Dansk og

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune KVALITETSRAPPORT Langeland Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 Formål med kvalitetsrapporten... 3 Rapportens opbygning... 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 5 Politiske visioner

Læs mere

Skolenavn: Rantzausminde Skole Elever på skolen: 543. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Rantzausminde Skole Elever på skolen: 543. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Rantzausminde Skole Elever på skolen: 543 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Strandskolen Greve Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang til

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

KVALITETSBERETNING LOLLAND KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

KVALITETSBERETNING LOLLAND KOMMUNALE SKOLEVÆSEN KVALITETSBERETNING 2015-2016 LOLLAND KOMMUNALE SKOLEVÆSEN INDHOLD FORORD V. BØRNE- OG SKOLEUDVALGSFORMAND 3 TILLID OG TRIVSEL 4 Trivselsundersøgelse elever 4 Brugertilfredshedsundersøgelse for forældre

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Fårvang Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Skolenavn: Vestre Skole Elever på skolen: 301. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Vestre Skole Elever på skolen: 301. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Vestre Skole Elever på skolen: 301 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for Dansk og

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Dybkærskolen Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Dybkærskolen Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Dybkærskolen Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2016/17

KVALITETSRAPPORT 2016/17 KVALITETSRAPPORT Gjessø Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,

Læs mere

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Bilag 2 Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Skoleårene og 1 Indhold 1. Trivsel... 3 1.1. Faglig trivsel... 3 1.2. Ro og orden... 5 1.3. Social trivsel... 7 1.4. Støtte og inspiration... 9

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 205 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole Specialskole Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Skoleåret 204/205.. Antal elever 202/203-204/205 Side 3 Side 4 Side 5 Trivsel 4.-

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Hjørring Kommune

KVALITETSRAPPORT 2.0. Hjørring Kommune KVALITETSRAPPORT 2.0 2015 Hjørring Kommune 0 Indholdsfortegnelse Forord Del 1 1.1 Sammenfattende resultatvurdering (s. 3-6) Resultater af nationale test i læsning og matematik. Resultater fra 9. klasses

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2015/16 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 4 2. RESULTATER... 5 2.1. Elevernes faglige

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Tidspunkt 2015/2016 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne i dansk

Læs mere

KVALITETSRAPPORT for. Balleskolen 2016/17

KVALITETSRAPPORT for. Balleskolen 2016/17 KVALITETSRAPPORT for Balleskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen 1. september 13 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side af 33 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1..1..3.4.5 3. 3.1 3. 3.3 3.4

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Resultater Tidspunkt 2016/2017 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne

Læs mere

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 BILAG 1A 9. KLASSES AFGANGSPRØVE 2 BILAG 1B - 10.KLASSES AFGANGSPRØVE 3 BILAG 1C LÆSETEST I 3. KLASSE 4 BILAG 1D UDDANNELSESVALG 5 BILAG 2 NØGLETAL 6 BILAG 2A KLASSETRIN,

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Mariagerfjord Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Sprog 9 2 TRIVSEL 10 2.1 Elevernes trivsel 10 2.2 Fravær 14 3 INKLUSION 15 4

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen 1. september 21 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-1 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 5 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2. 2.4 2.5..1.2..4.5

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2014/15 Børn, unge og læring november 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gødvadskolen Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gødvadskolen Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Gødvadskolen Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole STATUSRAPPORT 2017/201 Rødovre Skole INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RAMMEBETINGELSER... 2 1.1 Kompetencedækning... 2 1.2 Elever... 3 1.3 Undervisning... 3 2 ELEVERNES TRIVSEL... 4 2.1 Trivsel i 0.-3. klasse...

Læs mere

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018.

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018. Oversigt over sygefravær blandt personale Tal fra september 2018. Bundne prøvefag 1 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Skoleår: 2016/2017 Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Dokumentnr.: 727-2016-40223 side 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Karaktergivning ved folkeskolens 9.klasseprøver... 3 2.1 Karaktergennemsnit i folkeskolens

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Januar 2018 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Fra handleplaner til kommunale mål... 4 2.1.1. Ledelsens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/2017

Kvalitetsrapport 2016/2017 Kvalitetsrapport 2016/2017 Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 1.1 Læsevejledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 3. Resultater... 7 3.1 Kommunale test (Ordlæseprøve 1)... 7 3.2 Nationale

Læs mere

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet Notatark Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet 22. maj 2019 - Sagsnr. 19/13962 - Løbenr. 125981/19 Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen justerer i kommunens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016.

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Karaktergennemsnit i grundskolen (bundne prøver) 2015/16 Det samlede karaktergennemsnit for de bundne

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-6 0-6 0 6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud på skolen nej Nej Nej Antal

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 20 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 3 2. RESULTATER... 4 2.1. Karakterer ved afslutningen

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 1 Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015-2016 FAGLIGE RESULTATER Bundne prøvefag Dansk: Matematik: Engelsk: Fysik/kemi: Læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig Matematiske

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR

KVALITETSRAPPORT FOR KVALITETSRAPPORT FOR DYBKÆRSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,

Læs mere

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport 2009-2010 Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2009-2010. 1. Kommunens elev- og klassetal Skolens elev-og klassetal for henholdsvis normalklasseundervisning

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016

BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016 BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016 1/21 Rapporten for Basiskvalitet er udarbejdet af Børn og Skole ved Frederikssund Kommune. November 2016 2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009 Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport - August Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 4 Antal elever i alt pr. skole 4 Elev-lærer ratio 4 Antal spor pr. klassetrin 5 Antal elever

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2015/16 Børn, Unge og Læring november 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Rødovre Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Rødovre Kommune KVALITETSRAPPORT Rødovre Kommune Indholdsfortegnelse Indhold 1 FORORD... 4 2 LÆSEVEJLEDNING... 5 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 5 2.2 Rapportens opbygning... 5 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET...

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring TÅRNBY KOMMUNE Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1 Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0

Læs mere

Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet

Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet Om nøgletalskonceptet Nøgletalsoversigten viser centrale nøgletal for udviklingen på folkeskoleområdet målrettet den politiske og administrative ledelse

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2013-14 Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/14 er den første " Kvalitetsrapport 2.0" - dvs.

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 20 FORORD Her har du mulighed for at indsætte en tekst, der beskriver skolens forord til kvalitetsrapporten. LÆSEVEJLEDNING Formål med kvalitetsrapporten Her har du

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17 Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2016/17 Børn, Unge og Læring november 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere