WinPLC Fodterapi. Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WinPLC Fodterapi. Manual"

Transkript

1 WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011

2 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning Patientsøgning Stamkortet Notater/dagens tekst Medicinkort Diagnoser Patientstatus Fødder og Skeletfødder Andre skemaer Fodstatus Dokumentbehandling Lægebreve Regninger Afregning til sygesikringen Kommunikationsstatus Fraser Aftalekalender Genvejstaster

3 01. WinPLC Fodterapis opbygning Indledningsvis kigger vi på, hvordan WinPLC Fodterapis brugerflade er opbygget. 1. Topmenu 2. Funktionsmenu 3. Pop ind-menu 4. Arbejdsflade 1. Topmenu Indeholder dels de gængse Windows-funktioner som Udskriv og Gem, og dels en række funktioner, som er specifikke for WinPLC Fodterapi f.eks. regnskabsfunktion og kartoteker. 2. Funktionsmenu Her finder du alle de fodterapi-faglige funktioner, som bruges ofte i dagligdagen. Når man klikker på en overskrift (f.eks. Notater, Paraklinisk, Regninger), vil der fremkomme punkter/ikoner, som er tilknyttet den pågældende overskrift. 3. Pop ind-menu Menuen til højre er speciel, fordi et vindue popper ind på skærmen, når musen holdes over en af fanebladene. Her finder du diverse oversigter, som f.eks. Kommunikationsstatus over EDIFact, oversigt over Fraser, Faglige skrivelser og andet. Pop ind-menuen adskiller sig fra Funktionsmenuen, ved ikke at være bundet til den aktive patient. Den vil altså altid være den samme, uanset aktiv patient. 4. Arbejdsflade Her kan den aktive patients journal ses, og det er her alle indskrevne informationer osv. registreres og vises. Den øverste del af arbejdsfladen vil altid vise patientens stamdata. 3

4 02. Patientsøgning En forudsætning for stort set alle handlinger i WinPLC Fodterapi, er at man har en patient åben. I de efterfølgende eksempler tages der udgangspunkt i, at dette er tilfældet. Man kan enten åbne en patient via Filer -> Åbn fra Topmenuen, eller trykke CTRL + O. Dette åbner patientsøgningsdialogen, hvorfra man kan søge i sine patienter, via CPR-nummer, navn, adresse, eller en kombination af de tre kriterier. Når man har åbnet en patient, vil programvinduet se ud som nedenfor. Åben ny patient (CTRL + O) Patientens stamkort kan åbnes og redigeres her. Behandlingsplan Patientens kommende aftaler (samt afbud og udeblivelser fra de sidste 12 måneder) kan ses i denne boks. Dobbeltklik med musen på en aftale, for at hoppe direkte til aftalen i kalenderen. 4

5 03. Stamkortet Stamkortet er et af de vigtigste moduler i WinPLC Fodterapi. Det er herfra flere vigtige oplysninger om patienten skal angives så det er altid en god idé at løbe det igennem, når man har oprettet en ny patient. De vigtigste felter at tage stilling til, er naturligvis først og fremmest hvilket speciale patienten tilhører. Alle nye patienter bliver automatisk sat til speciale 56 altså en helt almindelig patient, uden sygesikringstilskud. Så husk at ændre dette til det rette speciale, inden der påbegyndes regninger. Dernæst er det vigtigt at få markeret om patienten er medlem af danmark, og i så fald, hvilken gruppe er man i tvivl, angiver man blot en vilkårlig gruppe. danmark sørger altid for patienten får det korrekte beløb refunderet. Der er også mulighed for at angive om patienten får et sundhedstillæg fra kommunen. Hvis dette er tilfældet, kan man angive den procentdel, kommunen giver i tilskud så vil der blive taget hensyn til det, når der skrives en regning. Det kan der læses mere om, senere i denne manual. Bemærk i øvrigt, at hvis man skriver noget i feltet Behandlingsplan, vil det blive vist i stamdata-bjælken, øverst i selve journalbilledet (se side 4). 5

6 04. Notater/dagens tekst Et notat/dagens tekst skrives ved at klikke på knappen Opret notat, under punktet Notater i Funktionsmenuen. Herefter fremkommer følgende skærmbillede. Her angives de 4 pulse. Klik én gang på en knap, for at lave en plus-markering, to gange for en minus-markering, og tre gange for ingen markering som også er standard-markeringen for alle 4 pulse. Notatet/dagens tekst skrives i det store tekstfelt, som vist ovenfor. Bemærk at overskrift og vejledning ikke SKAL udfyldes. Disse er blot valgfri felter, som kan bruges til at uddybe/opsummere teksten. Der kan indsættes fraser (standardtekster) ved at trykke Shift + F2, og vælge den ønskede frase. Oprettelse af fraser gennemgås senere i denne manual. 6

7 05. Medicinkort Medicinkortet bruges til at registrere relevant medicin, patienten er i behandling med. For at registrere et præparat, klikkes på knappen Ny registrering, under punktet Medicinkort i Funktionsmenuen. I feltet Præparat skriver man en del af navnet på det præparat man vil registrere. I ovenstående eksempel er der skrevet zoc, som giver tre relevante præparater bl.a. Zocor, som så er valgt i dette tilfælde. Når det rigtige præparat er valgt, kan man i feltet Styrke vælge hvilken form og styrke, patienten er i behandling med. Endelig kan man skrive antallet af enheder, i feltet Antal. Hvis et præparat ophører med at være relevant, er det muligt at slette det fra oversigten igen, ved at markere det, og klikke på knappen Slet reg. I Funktionsmenuen. Listen med tilgængelige præparater opdateres automatisk hver 14. dag. 7

8 06. Diagnoser Diagnosekodning bruges generelt til at registrere patienters sundhedsmæssige tilstand både kroniske lidelser, og enkeltstående sygdomme/symptomer. WinPLC Fodterapi indeholder det komplette diagnosekartotek, ICD-10, som benyttes af speciallæger og hospitaler herhjemme. Som fodterapeut har man dog i første omgang kun brug for at registrere relevante kroniske lidelser især diabetes. Diabetes-patienter SKAL have registreret diagnosen, før det er muligt at færdiggøre en elektronisk stratificering. For at registrere en diagnose, klikkes på knappen Opret ny, under punktet Diagnoser i Funktionsmenuen. Herefter fremkommer følgende skærmbillede. Ord, der søges på. Favoritliste Resultat af søgningen. I feltet Diagnose i øverste højre hjørne, skriver man det ord (eller den tekststreng) man vil søge efter. I det store felt nedenunder, vil resultatet af søgningen fremkomme. Ved at dobbeltklikke på den ønskede diagnose i listen over resultater af søgningen, vælges denne. 8

9 Der er mulighed for at lave en såkaldt favoritliste, over de diagnoser man bruger ofte herefter kan den samme diagnose nemt vælges fra listen over favoritter, ved alle fremtidige patienter. For at tilføje en diagnose til favoritlisten, skal man først vælge den mappe (Klinik eller Personlig), diagnosen skal føjes til, og derefter højreklikke på den ønskede diagnose, i listen over resultater af søgningen. Fra den fremkomne menu, vælger man Føj til foretrukne herefter vil diagnosen optræde i den valgte favoritliste, i venstre side af diagnosevælgeren, og kan fremover vælges herfra. Når man har valgt en diagnose, man vil registrere på patienten, efter ovenstående eksempel, fremkommer følgende skærmbillede. Her angives datoen ved f.eks. diabetes bør man angive datoen for, hvornår det blev registreret første gang. I ovenstående eksempel er valgt , for at indikere at sukkersygen blev registreret første gang i år HUSK ved kroniske lidelser (som diabetes jo typisk er) at sætte flueben i feltet Kronisk. I feltet Supl. nederst, kan man evt. tilføje sin egen kommentar til diagnosen. Dette er dog ikke påkrævet. Ofte anvendte koder er: E10 Diabetes/sukkersyge, insulinkrævende (type 1) E11 Diabetes/sukkersyge, ikke-insulinkrævende (type 2) HUSK at kroniske diagnoser kun skal registreres én gang pr. patient. 9

10 07. Patientstatus De tre foregående punkter (notater/dagens tekst, medicinregistrering samt diagnoseregistrering) kan ses samlet sammen med andre relevante oplysninger i skemaet Patientstatus. Patientstatus kan kaldes enten via knappen Opret -> Patientstatus, under punktet Skemaer i Funktionsmenuen, eller via Patientstatus-knappen i stamdatabjælken. Patientstatus Patientstatus giver et samlet overblik over notater, medicin, diagnoser, og andre relevante oplysninger, svarende til den papirjournal, fodterapeuter bruger. Se skærmbilledet på næste side. 10

11 Som det kan ses på ovenstående skærmbillede, kan man i Patientstatus se tidligere skrevne notater, tidligere registrerede diagnoser og medicin, samt angive allergier, trofiske forholde, operationer, og eventuelle kommentarer. Hver Patientstatus gemmes på den respektive dato, og via pile-knapperne i øverste højre hjørne, kan man bladre frem og tilbage mellem tidligere Patientstatus-skemaer. Bemærk at det også er muligt at oprette notater, diagnoser og medicinregistreringer direkte fra Patientstatus-skemaet. Hvis man ønsker dette, benyttes de tre Opret-knapper. 11

12 08. Fødder og Skeletfødder Ved at klikke på fanerne Fødder/Skeletfødder, i den vandrette fanebladsvælger, får man via punktet Skemaer i Funktionsmenuen, mulighed for at oprette registreringer på fødder/skeletfødder. Klik på knappen Opret for at starte en registrering op, under det pågældende punkt. Har man tidligere foretaget en registrering, vil programmet åbne den seneste registrering. Klik på knappen Ny i nederste højre hjørne, for at vælge, hvilke symboler fra forrige registrering, der skal overføres til den nye registrering, hvorefter et nyt skema åbnes. Klik på det ønskede symbol, i listen under billedet af fødderne, og klik på fødderne, hvor man ønsker at indsætte det pågældende symbol. Når det er placeret, kan man via funktionerne i bunden af skemaet, skalere og rotere symbolet. Derudover er det altid muligt at flytte rundt på det, så placering bliver så præcis som muligt. Afslut registreringen med knappen Godkend (F10), for at navngive og gemme registreringen. 12

13 Grundprincippet bag skeletfødderne, er den samme som fødderne. Klik på knappen Opret, under punktet Skemaer i Funktionsmenuen, for at starte en registrering op. Har man tidligere foretaget en registrering, vil programmet åbne den seneste registrering. Klik på knappen Ny i nederste højre hjørne, for at vælge, hvilke indlæg fra forrige registrering, der skal overføres til den nye registrering, hvorefter et nyt skema åbnes. For at påføre et indlæg, klikker man blot på det ønskede, med venstre museknap, for at sætte det på venstre fod, og klikker med højre museknap, for at sætte det på højre fod. Når et indlæg er påført, kan man tilføje en kommentar til det, ved at dobbeltklikke på det, på selve skeletfoden. Herefter åbnes en dialogboks, hvor man kan skrive sin kommentar. Afslut registreringen med knappen Godkend (F10), for at navngive og gemme registreringen. 13

14 09. Andre skemaer WinPLC Fodterapi indeholder en række skemaer, der kan benyttes på alle patienter. Ved at klikke på fanen Formularer, i den vandrette fanebladsvælger, får man via punktet Skemaer i Funktionsmenuen, mulighed for at oprette det ønskede skema. Klik på knappen Opret for at få en menu frem, over de tilgængelige skemaer, og klik på det skema, der skal benyttes. Herover ses et eksempel på et skema i dette tilfælde en ledtest/fejlstilling i hofte/knæ/ankel. Som det kan ses, består skemaet af en række drop-down -bokse, og kan derudover bestå af check-bokse (flueben), samt felter til fri tekst. Alle skemaerne i WinPLC Fodterapi består af disse tre typer felter. Tryk på knappen Godkend (F10) for at gemme og afslutte et skema. Alle tidligere skemaer kan til enhver tid åbnes igen, i patientens journal. Dette gøres fra det vandrette faneblad Formularer. 14

15 10. Fodstatus Fodstatus/stratificering af diabetes-patienter, laves ved at klikke på knappen Fodstatus, under punktet Formularer i Funktionsmenuen. Ved nye patienter, er der mulighed for at starte skemaet op, forudfyldt som en rask patient dermed er der kun behov for at ændre de indstillinger, som er nødvendige, samt at skrive en konklusion. Resten vil være udfyldt på forhånd. HUSK at have registreret en kronisk diabetes-diagnose på patienten, inden skemaet startes op. Har man ikke gjort det, kan skemaet ikke afsluttes, men blot gemmes som kladde. I feltet Vibrationssans, skal gennemsnittet af de tre målinger indtastes. Skemaet gemmer det automatisk som <25 eller >25. Bemærk at skemaet først kan gemmes og afsluttes, når alle obligatoriske felter er udfyldt. Indtil dette er sket, er det kun muligt at gemme skemaet som en kladde. 15

16 11. Dokumentbehandling Dokumentbehandling giver mulighed for at gemme forskellige dokumenter, billeder, videoer osv., i næsten alle tænkelige formater, i patientens journal, for et nemt og hurtigt overblik. Modulet kaldes enten via knappen Dokum.Beh., under punktet Formularer i Funktionsmenuen, eller via knappen Dokumentbehandling, i stamdatabjælken. Dokumentbehandling Se skærmbilledet næste side, for selve Dokumentbehandlingen. 16

17 Grupper Beskrivelse af aktivt dokument Importér nyt dokument For at importere et dokument, klikkes på knappen Importér nye dokumenter ind i mappe. Herefter vil man blive bedt om at finde det relevante dokument, ved hjælpe af Windows stifinder. Som det kan ses på skærmbilledet ovenfor, er det muligt at oprette sin egen mappestruktur, og placere de importerede dokumenter i relevante grupper. Når et dokument importeres, placeres det automatisk i den markerede gruppe. Dobbeltklik på et dokument i oversigten, for at åbne det i et relevant visningsprogram. 17

18 12. Lægebreve Funktionen Lægebreve giver mulighed for at sende lægebreve og korrespondancemeddelelser, til patienternes egen læge, samt en lang række andre modtagere, i sundhedssektoren. De to typer meddelelser er stort set identiske i deres opbygning forskellen er at lægebreve altid sendes til patientens egen læge, og typisk indeholder en beskrivelse af det forløb, patienten har været igennem hos fodterapeuten. Korrespondancemeddelelser kan sendes til mange forskellige typer modtagere, og er generelt af mere uformel karakter. For at lave et lægebrev, eller en korrespondancemeddelelse, skal man vælge punktet Lægebreve i Funktionsmenuen. Herfra klikker man på Opret lægebrev eller Opret korrespondance, alt efter hvilken type man vil lave. Ved lægebreve er modtager automatisk sat til patientens egen læge. Ved korrespondancemeddelelser vil man blive bedt om at vælge modtager, fra WinPLC Fodterapis adressekartotek, som indeholder alle læger, speciallæger, sygehuse, apoteker, og mange andre behandlere/partnere i sundhedssektoren i Danmark. Kartotekerne vedligeholdes og opdateres løbende af A-Data. Se skærmbillede på næste side. 18

19 Herover ses et lægebrev, som sendes til patientens egen læge. Bemærk muligheden for at indsætte indhold fra andre moduler i journalen (F2), samt naturligvis muligheden for at indsætte fraser (Shift + F2). Når man har skrevet sin meddelelse færdig, klikkes på knappen OK (F10), for at lægge den klar til transmission via EDIFact. 19

20 13. Regninger For at lave en regning i WinPLC Fodterapi, vælges punktet Regninger i Funktionsmenuen. Herfra har man overblik over de sidste 20 regninger, der er skrevet på patienten, samt nuværende status på disse. 20 seneste regninger Status på regninger For at lave en ny regning, klikkes på knappen Regning i Funktionsmenuen. Se skærmbillede på næste side. 20

21 Evt. kommuneandel Klik for ydelsesliste Patientspecialet på regning vil altid være forudfyldt med patientens aktuelle speciale. Har man brug for at lave en regning på den pågældende patient, med et andet speciale, klikkes på knappen Ny regning, nederst på regningsbilledet. HUSK at henvisningdato og henvisende ydernummer SKAL være udfyldt, for at regninger på specialer 54, 55, 59 og 60, kan afsluttes, og afregnes med sygesikringen. For at tilføje en ydelse til regningen, skrives det pågældende ydelsesnummer i kolonnen Ydelse. Kan man ikke huske nummeret på den ydelse, man vil indsætte, kan man trykke på F2, eller knappen med de tre små prikker, ved siden af ydelsesfeltet. Herefter vil man blive præsenteret for en liste over alle tilgængelige ydelser i det valgte speciale. 21

22 Når en regning er færdigskrevet, klikkes på knappen Afslut og udskriv, for at udskrive en regning med patientandelen på. Samtidig gemmes sygesikringsandelen i programmet, til næste gang man skal afregne med sygesikringen. Ved regninger med kommuneandelsprocent, vil man blive bedt om at vælge en modtager, når der klikkes på Afslut og udskriv. Alle regninger til kommuner sendes elektronisk fra programmet. Kommuneafdelinger vedligeholdes ikke af A-Data, og skal derfor selv oprettes, ved at gå til punktet Kartoteker i Topmenuen, og herfra til Adresser -> Regningsmodtagere. Se i øvrigt vores hjemmeside, under menuen Support/kontakt -> Manualer/guides. Her kan der hentes en udførlig guide, til oprettelse af regningsmodtagere, oprettelse af egne ydelser, med mere. Når man har valgt modtager, vil man have mulighed for at tilføje et ordre-/rekvisitionsnummer, og/eller et referencenummer til regningen. Bemærk at disse felter KUN skal udfyldes, hvis den modtagende kommune har anmodet om det, og har oplyst hvad der skal skrives i de respektive felter. 22

23 Når en regning betales, skal den registreres som indbetalt i WinPLC Fodterapi, for ikke at optræde på debitorlisten, samt for at undgå at patienten står registreret med negativ saldo. For at indbetale (eller lave en kreditnota på) en regning, højreklikkes på regningen, i regningsoversigten (se side 20), og fra menuen vælges Indbetaling/afskrivning (eller kreditnota, hvis ønsket). Har man ikke patientens journal åben, eller er pengene indbetalt på et senere tidspunkt, kan man også indbetale regninger, ved at gå i punktet Regnskab i Topmenuen, og herfra vælge Indbetaling/afskrivning. Begge metoder fører til det samme modul. Se skærmbillede på næste side. 23

24 Valg af konto Har man valgt Indbetaling/afskrivning, ved at højreklikke på regningen i oversigten i patientens journal, vil feltet Regningsnr. automatisk være udfyldt, med det pågældende regningsnummer. Har man valgt Indbetaling/afskrivning via Topmenuen, skal feltet Regningsnummer udfyldes manuelt. Når beløbet er bekræftet, skal der vælges hvilken konto regningen er indbetalt til Kasse, Bank, Giro, Afskrivning eventuelt Dankort, hvis man har tilkøbt dette modul. Til sidst klikkes på knappen OK (F10) for at bogføre indbetalingen. 24

25 14. Afregning til sygesikringen Den månedlige afregning til sygesikringen, startes ved at vælge punktet Regnskab i Topmenuen, og herfra klikke på Afregning til sygesikringen. Herefter skal man bekræfte at den foreslåede skæringsdato er korrekt (sidste dag i den måned, der afregnes for). Dernæst klikkes på knappen OK. Til sidst præsenteres man for en opsummering af afregningen, med antallet af udførte ydelser i de forskellige specialer, samt en samlet sygesikringsandel for hvert speciale. Denne opsummering kan udskrives. Ved et afsluttende klik på OK (F10) bliver afregningen lagt klar til transmission via EDIFact. Vil man se en tidligere afregning, kan den ses i Kommunikationsstatus i Pop ind-menuen, som bliver beskrevet på de følgende sider. Ønsker man at se sin omsætning for en given periode, skal man benytte funktionen Ydelserperiode, i punktet Regnskab i Topmenuen. 25

26 15. Kommunikationsstatus Kommunikationsstatus indeholder alt ind- og udgående EDIFact, som klinikken har sendt og modtaget. Herfra kan man håndtere bl.a. indkomne elektroniske henvisninger, udgående lægebreve, afregninger, og mange andre typer EDIFact. Her skal det også lige nævnes, at der i punktet Web opslag i Funktionsmenuen, er en genvej til at åbne RefHost (Henvisningshotellet). Fra RefHost kan der rekvireres elektroniske henvisninger. Kommunikationsstatus åbnes ved at holde musemarkøren over fanebladet Kommunikationsstatus i Pop ind-menuen. Kald af RefHost Ubehandlede emner i den pågældende gruppe EDIFact-typer Herfra kan man klikke på de forskellige EDIFact-grupper, for at håndtere ubehandlede emner i den pågældende gruppe. Står navnet på gruppen med fed skrift, efterfulgt af et tal i parentes, indikerer dette at der er ubehandlede emner i gruppen, samt antallet af disse. Dobbeltklik på et ubehandlet emne, for at læse det, og klik på knappen Godkend (F10) for at godkende, hvorefter det vil ryge på plads i patientens journal. Herefter vil det kunne findes i punktet Diverse i Funktionsmenuen. 26

27 16. Fraser Som beskrevet tidligere i denne manual, er det muligt at oprette fraser (standardtekster), som kan benyttes i så godt som alle situationer, hvor man har brug for at skrive noget tekst i WinPLC notater, lægebreve, formularer osv. Oprettelse og vedligehold af fraser, åbnes ved at holde musemarkøren over fanebladet Fraser i Pop indmenuen. Liste over eksisterende fraser Opret ny frase Herfra kan man se en oversigt over de tidligere fraser man har oprettet, som kan redigeres/slettes herfra. Ved oprettelse af en ny frase, skal man give frasen et navn, som den vil blive gemt under, og derefter skrive selve indholdet af frasen, i tekstfeltet nedenunder. Klik på knappen Gem (F10) for at gemme frasen, som fremover vil kunne benyttes i WinPLC Fodterapi. 27

28 17. Aftalekalender Aftalekalenderen er den del af WinPLC, der håndterer patienternes aftaler i klinikken med mulighed for også at holde styr på afbud og udeblivelser. Navigation i kalenderen, kan enten foretages med tastaturet (se genvejsoversigt), eller ved hjælp af musen. En uge tilbage En dag tilbage Dags dato En dag frem En uge frem Drop-down boks, med frit datovalg For at oprette en aftale, skal man markere det tidspunkt, man vil oprette aftalen på, og så blot begynde at indtaste CPR-nummeret på den patient, som skal have tildelt den pågældende tid. Når der oprettes en tid, er der mulighed for at skrive en forklarende tekst altså mulighed for at skrive, hvad aftalen omhandler. Har man ikke CPR-nummeret på patienten, eller ønsker man at oprette en tid uden, kan man trykke på ENTER, for at få tidsbestillingsvinduet frem, undlade at skrive noget i CPR-nummer-feltet, og blot skrive den ønskede tekst i feltet Tekst. Se skærmbillede på næste side. 28

29 Patient er ankommet Aftaletekst Ved at højreklikke, enten på en eksisterende aftale, eller på en tom celle i kalenderen, vil man få en menu frem, med en række udvidede funktioner. Mødestatus for aftale Her kan der defineres, hvilke oplysninger man vil se ud for en aftale 29

30 18. Genvejstaster Genvejstaster, der kan benyttes i journaldelen: Åben ny patient Åben aktiv patients stamkort Opret nyt notat Opret ny regning Opret nyt lægebrev Ctrl + O Ctrl + S Ctrl + N Ctrl + R Ctrl + K Genvejstaster, der kan benyttes i kalenderen: Navigation mellem tidspunkter Piletasterne 2 uger tilbage Shift + F7 1 uge tilbage Ctrl + F7 1 dag tilbage F7 1 dag frem F8 1 uge frem Ctrl + F8 2 uger frem Shift + F8 Dags dato F9 Kopier aftale (afsluttes med sæt ind ) Flyt aftale (afsluttes med sæt ind ) Sæt ind Indsæt den aktive patient fra WinPLC Fodterapi Skift til journaldelen for markeret patient Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V I Ctrl + J Opret aftale Påbegynd indtastning af CPR-nummer Ret aftale, eller opret ny aftale uden CPR-nummer ENTER (Ctrl + N) Slet aftale Delete Skift mellem faneblade Ctrl + nummer på ønskede fane 30

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 Indholdsfortegnelse 01. WinPLCs opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Notater... 5 04. Diagnoser... 6 05. Medicinkort... 7 06. Paraklinisk... 11 07. Regninger...

Læs mere

September 2015. Fodterapi. LYN manual

September 2015. Fodterapi. LYN manual September 2015 Fodterapi LYN manual Indholdsfortegnelse 1. Opbygning af WinPLC... 3 Topmenu... 3 Funktionsmenu... 3 Pop ind menu... 3 Arbejdsflade... 3 2. Remindere... 4 Opret ny reminder... 4 3. Patientjournal...

Læs mere

Juli 2015. Quick-guide

Juli 2015. Quick-guide Juli 2015 Quick-guide Indholdsfortegnelse 1. Opbygning af WinPLC... 4 Topmenu... 4 Funktionsmenu... 4 Pop ind menu... 4 Arbejdsflade... 4 2. Remindere... 5 Opret ny reminder... 5 3. Patientjournal... 6

Læs mere

Juli 2015. Quick-guide ØNH

Juli 2015. Quick-guide ØNH Juli 2015 Quick-guide ØNH Indholdsfortegnelse 1. Opbygning af WinPLC... 4 Topmenu... 4 Funktionsmenu... 4 Pop ind menu... 4 Arbejdsflade... 4 2. Remindere... 5 Opret ny reminder... 5 3. Patientjournal...

Læs mere

Juli Quick-guide

Juli Quick-guide Juli 2017 Quick-guide Indholdsfortegnelse 1. Opbygning af WinPLC... 4 Topmenu... 4 Funktionsmenu... 4 Pop ind menu... 4 Arbejdsflade... 4 2. Remindere... 5 3. Patientjournal... 6 Åbn patient... 6 Opret

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Alm. kons... 35 Tlf. kons... 35 10. Relationer... 36 Editer... 36 11. Formularer... 38 Formular... 39 Elektr. Henv... 39 Fys. Terapi-Henv...

Alm. kons... 35 Tlf. kons... 35 10. Relationer... 36 Editer... 36 11. Formularer... 38 Formular... 39 Elektr. Henv... 39 Fys. Terapi-Henv... WinPLC manual 2014 Indholdsfortegnelse 1. Opbygning af WinPLC... 6 Topmenu... 6 Funktionsmenu... 6 Pop ind menu... 6 Arbejdsflade... 6 2. Remindere... 7 Opret ny reminder... 8 Højrekliksmenu... 9 3. Venteliste...

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

November Ny Aftalekalender. Quick guide

November Ny Aftalekalender. Quick guide November 2016 Ny Aftalekalender Quick guide Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til aftalekalenderen... 3 2. Tider... 5 Opret ny tid... 5 Opret tid uden patient... 7 Find en ledig tid... 7 Højrekliksmenu...

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Juli 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin behandler

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

September Fodterapi. Manual

September Fodterapi. Manual September 2015 Fodterapi Manual Indholdsfortegnelse 1. Opbygning af WinPLC... 6 Topmenu... 6 Funktionsmenu... 6 Pop ind menu... 6 Arbejdsflade... 6 2. Remindere... 7 Opret ny reminder... 7 3. Venteliste...

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

XMO Quickguide V8 - 1 -

XMO Quickguide V8 - 1 - XMO Quickguide V8-1 - XMO Quickguide Menu... - 4 - Generel beskrivelse af XMO menu punkter.... - 4 - Hjælpemenuen.... - 5 - Patient ... - 6 - Søg patient... - 6 - Søg patient & patientstamkort...

Læs mere

WinPLC. Gør fodterapi mere enkelt

WinPLC. Gør fodterapi mere enkelt WinPLC Fodterapi WinPLC Gør fodterapi mere enkelt WinPLC Fodterapi hastighed, brugervenlighed og stabilitet I mere end 20 år har A-Data leveret læge- og tandlægesystemer til den primære danske sundhedssektor,

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

ClinicCare læge - skærmbilleder

ClinicCare læge - skærmbilleder ClinicCare læge - skærmbilleder Udgave 15. dec 2015 Dataene er lagret på en central sikret SQL-database, hvilket betyder, at det eneste man skal installere på PC en er en klient (tager 2 minutter), hvorefter

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk I hånden sidder du med en vejledning i hvordan man sætter WinPLC op til at kunne sende reginger, hvordan

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Oktober 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin

Læs mere

Det er den fane som kan ses i ovenstående vindue. Denne fane indeholder grundlæggende oplysninger om den unge, så som:

Det er den fane som kan ses i ovenstående vindue. Denne fane indeholder grundlæggende oplysninger om den unge, så som: Stamkort I UVvej har hver enkelt unge/elev deres eget stamkort. Stamkortet indeholder alle oplysninger i programmet om den unge. Stamkortet åbnes ved at dobbeltklikke på en ung, på forsiden af UVvej. Stamkortet

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse Tillæg dermatologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A1. Lysbehandling... 3 3A.1.1. PUVA skema... 3 3A.1.2. UVB/A skema... 5 3A.3. Buckyskema... 7 3A.4. Samtykkeerklæring... 9 4A. Tidsstyring... 11

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse Tillæg gynækologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A.1. Samtykkeerklæring... 3 5A. Afregning... 5 5A.1. Regninger... 5 5A.2. Udskriv regninger... 9 5A.3. Skabelon for regning... 11 5A.4. Sygesikringsafregning...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse: Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er installeret på din PC og klar til brug, og at

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

I 2012 blev ClinicCare certificeret i brugen af ICPC-2-DK hos DAK-E. I forbindelse med indførelsen af pakkeforløb, er diagnosedelen blevet ændret.

I 2012 blev ClinicCare certificeret i brugen af ICPC-2-DK hos DAK-E. I forbindelse med indførelsen af pakkeforløb, er diagnosedelen blevet ændret. Guide: Anvendelse af diagnosekoder i ClinicCare Windows Version marts 2017 I 2012 blev ClinicCare certificeret i brugen af ICPC-2-DK hos DAK-E. I forbindelse med indførelsen af pakkeforløb, er diagnosedelen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

WinPLC. til speciallæger i psykiatri

WinPLC. til speciallæger i psykiatri WinPLC til speciallæger i psykiatri WinPLC Klinikkens primære værktøj WinPLC fra A-Data Lægesystemet med de fair priser I mere end 20 år har A-Data leveret software og hardware til den primære danske sundhedssektor.

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

KMD Opus Lex Fodbehandling. Virk.dk & Dialogforum. Tandbehandling

KMD Opus Lex Fodbehandling. Virk.dk & Dialogforum. Tandbehandling KMD Opus Lex Fodbehandling Virk.dk & Dialogforum Tandbehandling KMD Opus Lex Tandbehandling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Hvordan får I oprettet CVR nummer... 2 3 Bestilling af medarbejdersignatur...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel

Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel Vejledning til: Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Blåt Medlem tilbyder en række rapporter. Hvilke rapporter du kan hente er afhængig af hvilken enhed du er medlemsansvarlig i For eksempel kan en gruppeleder

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. Forløbet for SEPA Direct Debit Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. 1. Indsend SEPA Direct Debit filer 2. Kontroller

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere