WinPLC Fodterapi. Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WinPLC Fodterapi. Manual"

Transkript

1 WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011

2 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning Patientsøgning Stamkortet Notater/dagens tekst Medicinkort Diagnoser Patientstatus Fødder og Skeletfødder Andre skemaer Fodstatus Dokumentbehandling Lægebreve Regninger Afregning til sygesikringen Kommunikationsstatus Fraser Aftalekalender Genvejstaster

3 01. WinPLC Fodterapis opbygning Indledningsvis kigger vi på, hvordan WinPLC Fodterapis brugerflade er opbygget. 1. Topmenu 2. Funktionsmenu 3. Pop ind-menu 4. Arbejdsflade 1. Topmenu Indeholder dels de gængse Windows-funktioner som Udskriv og Gem, og dels en række funktioner, som er specifikke for WinPLC Fodterapi f.eks. regnskabsfunktion og kartoteker. 2. Funktionsmenu Her finder du alle de fodterapi-faglige funktioner, som bruges ofte i dagligdagen. Når man klikker på en overskrift (f.eks. Notater, Paraklinisk, Regninger), vil der fremkomme punkter/ikoner, som er tilknyttet den pågældende overskrift. 3. Pop ind-menu Menuen til højre er speciel, fordi et vindue popper ind på skærmen, når musen holdes over en af fanebladene. Her finder du diverse oversigter, som f.eks. Kommunikationsstatus over EDIFact, oversigt over Fraser, Faglige skrivelser og andet. Pop ind-menuen adskiller sig fra Funktionsmenuen, ved ikke at være bundet til den aktive patient. Den vil altså altid være den samme, uanset aktiv patient. 4. Arbejdsflade Her kan den aktive patients journal ses, og det er her alle indskrevne informationer osv. registreres og vises. Den øverste del af arbejdsfladen vil altid vise patientens stamdata. 3

4 02. Patientsøgning En forudsætning for stort set alle handlinger i WinPLC Fodterapi, er at man har en patient åben. I de efterfølgende eksempler tages der udgangspunkt i, at dette er tilfældet. Man kan enten åbne en patient via Filer -> Åbn fra Topmenuen, eller trykke CTRL + O. Dette åbner patientsøgningsdialogen, hvorfra man kan søge i sine patienter, via CPR-nummer, navn, adresse, eller en kombination af de tre kriterier. Når man har åbnet en patient, vil programvinduet se ud som nedenfor. Åben ny patient (CTRL + O) Patientens stamkort kan åbnes og redigeres her. Behandlingsplan Patientens kommende aftaler (samt afbud og udeblivelser fra de sidste 12 måneder) kan ses i denne boks. Dobbeltklik med musen på en aftale, for at hoppe direkte til aftalen i kalenderen. 4

5 03. Stamkortet Stamkortet er et af de vigtigste moduler i WinPLC Fodterapi. Det er herfra flere vigtige oplysninger om patienten skal angives så det er altid en god idé at løbe det igennem, når man har oprettet en ny patient. De vigtigste felter at tage stilling til, er naturligvis først og fremmest hvilket speciale patienten tilhører. Alle nye patienter bliver automatisk sat til speciale 56 altså en helt almindelig patient, uden sygesikringstilskud. Så husk at ændre dette til det rette speciale, inden der påbegyndes regninger. Dernæst er det vigtigt at få markeret om patienten er medlem af danmark, og i så fald, hvilken gruppe er man i tvivl, angiver man blot en vilkårlig gruppe. danmark sørger altid for patienten får det korrekte beløb refunderet. Der er også mulighed for at angive om patienten får et sundhedstillæg fra kommunen. Hvis dette er tilfældet, kan man angive den procentdel, kommunen giver i tilskud så vil der blive taget hensyn til det, når der skrives en regning. Det kan der læses mere om, senere i denne manual. Bemærk i øvrigt, at hvis man skriver noget i feltet Behandlingsplan, vil det blive vist i stamdata-bjælken, øverst i selve journalbilledet (se side 4). 5

6 04. Notater/dagens tekst Et notat/dagens tekst skrives ved at klikke på knappen Opret notat, under punktet Notater i Funktionsmenuen. Herefter fremkommer følgende skærmbillede. Her angives de 4 pulse. Klik én gang på en knap, for at lave en plus-markering, to gange for en minus-markering, og tre gange for ingen markering som også er standard-markeringen for alle 4 pulse. Notatet/dagens tekst skrives i det store tekstfelt, som vist ovenfor. Bemærk at overskrift og vejledning ikke SKAL udfyldes. Disse er blot valgfri felter, som kan bruges til at uddybe/opsummere teksten. Der kan indsættes fraser (standardtekster) ved at trykke Shift + F2, og vælge den ønskede frase. Oprettelse af fraser gennemgås senere i denne manual. 6

7 05. Medicinkort Medicinkortet bruges til at registrere relevant medicin, patienten er i behandling med. For at registrere et præparat, klikkes på knappen Ny registrering, under punktet Medicinkort i Funktionsmenuen. I feltet Præparat skriver man en del af navnet på det præparat man vil registrere. I ovenstående eksempel er der skrevet zoc, som giver tre relevante præparater bl.a. Zocor, som så er valgt i dette tilfælde. Når det rigtige præparat er valgt, kan man i feltet Styrke vælge hvilken form og styrke, patienten er i behandling med. Endelig kan man skrive antallet af enheder, i feltet Antal. Hvis et præparat ophører med at være relevant, er det muligt at slette det fra oversigten igen, ved at markere det, og klikke på knappen Slet reg. I Funktionsmenuen. Listen med tilgængelige præparater opdateres automatisk hver 14. dag. 7

8 06. Diagnoser Diagnosekodning bruges generelt til at registrere patienters sundhedsmæssige tilstand både kroniske lidelser, og enkeltstående sygdomme/symptomer. WinPLC Fodterapi indeholder det komplette diagnosekartotek, ICD-10, som benyttes af speciallæger og hospitaler herhjemme. Som fodterapeut har man dog i første omgang kun brug for at registrere relevante kroniske lidelser især diabetes. Diabetes-patienter SKAL have registreret diagnosen, før det er muligt at færdiggøre en elektronisk stratificering. For at registrere en diagnose, klikkes på knappen Opret ny, under punktet Diagnoser i Funktionsmenuen. Herefter fremkommer følgende skærmbillede. Ord, der søges på. Favoritliste Resultat af søgningen. I feltet Diagnose i øverste højre hjørne, skriver man det ord (eller den tekststreng) man vil søge efter. I det store felt nedenunder, vil resultatet af søgningen fremkomme. Ved at dobbeltklikke på den ønskede diagnose i listen over resultater af søgningen, vælges denne. 8

9 Der er mulighed for at lave en såkaldt favoritliste, over de diagnoser man bruger ofte herefter kan den samme diagnose nemt vælges fra listen over favoritter, ved alle fremtidige patienter. For at tilføje en diagnose til favoritlisten, skal man først vælge den mappe (Klinik eller Personlig), diagnosen skal føjes til, og derefter højreklikke på den ønskede diagnose, i listen over resultater af søgningen. Fra den fremkomne menu, vælger man Føj til foretrukne herefter vil diagnosen optræde i den valgte favoritliste, i venstre side af diagnosevælgeren, og kan fremover vælges herfra. Når man har valgt en diagnose, man vil registrere på patienten, efter ovenstående eksempel, fremkommer følgende skærmbillede. Her angives datoen ved f.eks. diabetes bør man angive datoen for, hvornår det blev registreret første gang. I ovenstående eksempel er valgt , for at indikere at sukkersygen blev registreret første gang i år HUSK ved kroniske lidelser (som diabetes jo typisk er) at sætte flueben i feltet Kronisk. I feltet Supl. nederst, kan man evt. tilføje sin egen kommentar til diagnosen. Dette er dog ikke påkrævet. Ofte anvendte koder er: E10 Diabetes/sukkersyge, insulinkrævende (type 1) E11 Diabetes/sukkersyge, ikke-insulinkrævende (type 2) HUSK at kroniske diagnoser kun skal registreres én gang pr. patient. 9

10 07. Patientstatus De tre foregående punkter (notater/dagens tekst, medicinregistrering samt diagnoseregistrering) kan ses samlet sammen med andre relevante oplysninger i skemaet Patientstatus. Patientstatus kan kaldes enten via knappen Opret -> Patientstatus, under punktet Skemaer i Funktionsmenuen, eller via Patientstatus-knappen i stamdatabjælken. Patientstatus Patientstatus giver et samlet overblik over notater, medicin, diagnoser, og andre relevante oplysninger, svarende til den papirjournal, fodterapeuter bruger. Se skærmbilledet på næste side. 10

11 Som det kan ses på ovenstående skærmbillede, kan man i Patientstatus se tidligere skrevne notater, tidligere registrerede diagnoser og medicin, samt angive allergier, trofiske forholde, operationer, og eventuelle kommentarer. Hver Patientstatus gemmes på den respektive dato, og via pile-knapperne i øverste højre hjørne, kan man bladre frem og tilbage mellem tidligere Patientstatus-skemaer. Bemærk at det også er muligt at oprette notater, diagnoser og medicinregistreringer direkte fra Patientstatus-skemaet. Hvis man ønsker dette, benyttes de tre Opret-knapper. 11

12 08. Fødder og Skeletfødder Ved at klikke på fanerne Fødder/Skeletfødder, i den vandrette fanebladsvælger, får man via punktet Skemaer i Funktionsmenuen, mulighed for at oprette registreringer på fødder/skeletfødder. Klik på knappen Opret for at starte en registrering op, under det pågældende punkt. Har man tidligere foretaget en registrering, vil programmet åbne den seneste registrering. Klik på knappen Ny i nederste højre hjørne, for at vælge, hvilke symboler fra forrige registrering, der skal overføres til den nye registrering, hvorefter et nyt skema åbnes. Klik på det ønskede symbol, i listen under billedet af fødderne, og klik på fødderne, hvor man ønsker at indsætte det pågældende symbol. Når det er placeret, kan man via funktionerne i bunden af skemaet, skalere og rotere symbolet. Derudover er det altid muligt at flytte rundt på det, så placering bliver så præcis som muligt. Afslut registreringen med knappen Godkend (F10), for at navngive og gemme registreringen. 12

13 Grundprincippet bag skeletfødderne, er den samme som fødderne. Klik på knappen Opret, under punktet Skemaer i Funktionsmenuen, for at starte en registrering op. Har man tidligere foretaget en registrering, vil programmet åbne den seneste registrering. Klik på knappen Ny i nederste højre hjørne, for at vælge, hvilke indlæg fra forrige registrering, der skal overføres til den nye registrering, hvorefter et nyt skema åbnes. For at påføre et indlæg, klikker man blot på det ønskede, med venstre museknap, for at sætte det på venstre fod, og klikker med højre museknap, for at sætte det på højre fod. Når et indlæg er påført, kan man tilføje en kommentar til det, ved at dobbeltklikke på det, på selve skeletfoden. Herefter åbnes en dialogboks, hvor man kan skrive sin kommentar. Afslut registreringen med knappen Godkend (F10), for at navngive og gemme registreringen. 13

14 09. Andre skemaer WinPLC Fodterapi indeholder en række skemaer, der kan benyttes på alle patienter. Ved at klikke på fanen Formularer, i den vandrette fanebladsvælger, får man via punktet Skemaer i Funktionsmenuen, mulighed for at oprette det ønskede skema. Klik på knappen Opret for at få en menu frem, over de tilgængelige skemaer, og klik på det skema, der skal benyttes. Herover ses et eksempel på et skema i dette tilfælde en ledtest/fejlstilling i hofte/knæ/ankel. Som det kan ses, består skemaet af en række drop-down -bokse, og kan derudover bestå af check-bokse (flueben), samt felter til fri tekst. Alle skemaerne i WinPLC Fodterapi består af disse tre typer felter. Tryk på knappen Godkend (F10) for at gemme og afslutte et skema. Alle tidligere skemaer kan til enhver tid åbnes igen, i patientens journal. Dette gøres fra det vandrette faneblad Formularer. 14

15 10. Fodstatus Fodstatus/stratificering af diabetes-patienter, laves ved at klikke på knappen Fodstatus, under punktet Formularer i Funktionsmenuen. Ved nye patienter, er der mulighed for at starte skemaet op, forudfyldt som en rask patient dermed er der kun behov for at ændre de indstillinger, som er nødvendige, samt at skrive en konklusion. Resten vil være udfyldt på forhånd. HUSK at have registreret en kronisk diabetes-diagnose på patienten, inden skemaet startes op. Har man ikke gjort det, kan skemaet ikke afsluttes, men blot gemmes som kladde. I feltet Vibrationssans, skal gennemsnittet af de tre målinger indtastes. Skemaet gemmer det automatisk som <25 eller >25. Bemærk at skemaet først kan gemmes og afsluttes, når alle obligatoriske felter er udfyldt. Indtil dette er sket, er det kun muligt at gemme skemaet som en kladde. 15

16 11. Dokumentbehandling Dokumentbehandling giver mulighed for at gemme forskellige dokumenter, billeder, videoer osv., i næsten alle tænkelige formater, i patientens journal, for et nemt og hurtigt overblik. Modulet kaldes enten via knappen Dokum.Beh., under punktet Formularer i Funktionsmenuen, eller via knappen Dokumentbehandling, i stamdatabjælken. Dokumentbehandling Se skærmbilledet næste side, for selve Dokumentbehandlingen. 16

17 Grupper Beskrivelse af aktivt dokument Importér nyt dokument For at importere et dokument, klikkes på knappen Importér nye dokumenter ind i mappe. Herefter vil man blive bedt om at finde det relevante dokument, ved hjælpe af Windows stifinder. Som det kan ses på skærmbilledet ovenfor, er det muligt at oprette sin egen mappestruktur, og placere de importerede dokumenter i relevante grupper. Når et dokument importeres, placeres det automatisk i den markerede gruppe. Dobbeltklik på et dokument i oversigten, for at åbne det i et relevant visningsprogram. 17

18 12. Lægebreve Funktionen Lægebreve giver mulighed for at sende lægebreve og korrespondancemeddelelser, til patienternes egen læge, samt en lang række andre modtagere, i sundhedssektoren. De to typer meddelelser er stort set identiske i deres opbygning forskellen er at lægebreve altid sendes til patientens egen læge, og typisk indeholder en beskrivelse af det forløb, patienten har været igennem hos fodterapeuten. Korrespondancemeddelelser kan sendes til mange forskellige typer modtagere, og er generelt af mere uformel karakter. For at lave et lægebrev, eller en korrespondancemeddelelse, skal man vælge punktet Lægebreve i Funktionsmenuen. Herfra klikker man på Opret lægebrev eller Opret korrespondance, alt efter hvilken type man vil lave. Ved lægebreve er modtager automatisk sat til patientens egen læge. Ved korrespondancemeddelelser vil man blive bedt om at vælge modtager, fra WinPLC Fodterapis adressekartotek, som indeholder alle læger, speciallæger, sygehuse, apoteker, og mange andre behandlere/partnere i sundhedssektoren i Danmark. Kartotekerne vedligeholdes og opdateres løbende af A-Data. Se skærmbillede på næste side. 18

19 Herover ses et lægebrev, som sendes til patientens egen læge. Bemærk muligheden for at indsætte indhold fra andre moduler i journalen (F2), samt naturligvis muligheden for at indsætte fraser (Shift + F2). Når man har skrevet sin meddelelse færdig, klikkes på knappen OK (F10), for at lægge den klar til transmission via EDIFact. 19

20 13. Regninger For at lave en regning i WinPLC Fodterapi, vælges punktet Regninger i Funktionsmenuen. Herfra har man overblik over de sidste 20 regninger, der er skrevet på patienten, samt nuværende status på disse. 20 seneste regninger Status på regninger For at lave en ny regning, klikkes på knappen Regning i Funktionsmenuen. Se skærmbillede på næste side. 20

21 Evt. kommuneandel Klik for ydelsesliste Patientspecialet på regning vil altid være forudfyldt med patientens aktuelle speciale. Har man brug for at lave en regning på den pågældende patient, med et andet speciale, klikkes på knappen Ny regning, nederst på regningsbilledet. HUSK at henvisningdato og henvisende ydernummer SKAL være udfyldt, for at regninger på specialer 54, 55, 59 og 60, kan afsluttes, og afregnes med sygesikringen. For at tilføje en ydelse til regningen, skrives det pågældende ydelsesnummer i kolonnen Ydelse. Kan man ikke huske nummeret på den ydelse, man vil indsætte, kan man trykke på F2, eller knappen med de tre små prikker, ved siden af ydelsesfeltet. Herefter vil man blive præsenteret for en liste over alle tilgængelige ydelser i det valgte speciale. 21

22 Når en regning er færdigskrevet, klikkes på knappen Afslut og udskriv, for at udskrive en regning med patientandelen på. Samtidig gemmes sygesikringsandelen i programmet, til næste gang man skal afregne med sygesikringen. Ved regninger med kommuneandelsprocent, vil man blive bedt om at vælge en modtager, når der klikkes på Afslut og udskriv. Alle regninger til kommuner sendes elektronisk fra programmet. Kommuneafdelinger vedligeholdes ikke af A-Data, og skal derfor selv oprettes, ved at gå til punktet Kartoteker i Topmenuen, og herfra til Adresser -> Regningsmodtagere. Se i øvrigt vores hjemmeside, under menuen Support/kontakt -> Manualer/guides. Her kan der hentes en udførlig guide, til oprettelse af regningsmodtagere, oprettelse af egne ydelser, med mere. Når man har valgt modtager, vil man have mulighed for at tilføje et ordre-/rekvisitionsnummer, og/eller et referencenummer til regningen. Bemærk at disse felter KUN skal udfyldes, hvis den modtagende kommune har anmodet om det, og har oplyst hvad der skal skrives i de respektive felter. 22

23 Når en regning betales, skal den registreres som indbetalt i WinPLC Fodterapi, for ikke at optræde på debitorlisten, samt for at undgå at patienten står registreret med negativ saldo. For at indbetale (eller lave en kreditnota på) en regning, højreklikkes på regningen, i regningsoversigten (se side 20), og fra menuen vælges Indbetaling/afskrivning (eller kreditnota, hvis ønsket). Har man ikke patientens journal åben, eller er pengene indbetalt på et senere tidspunkt, kan man også indbetale regninger, ved at gå i punktet Regnskab i Topmenuen, og herfra vælge Indbetaling/afskrivning. Begge metoder fører til det samme modul. Se skærmbillede på næste side. 23

24 Valg af konto Har man valgt Indbetaling/afskrivning, ved at højreklikke på regningen i oversigten i patientens journal, vil feltet Regningsnr. automatisk være udfyldt, med det pågældende regningsnummer. Har man valgt Indbetaling/afskrivning via Topmenuen, skal feltet Regningsnummer udfyldes manuelt. Når beløbet er bekræftet, skal der vælges hvilken konto regningen er indbetalt til Kasse, Bank, Giro, Afskrivning eventuelt Dankort, hvis man har tilkøbt dette modul. Til sidst klikkes på knappen OK (F10) for at bogføre indbetalingen. 24

25 14. Afregning til sygesikringen Den månedlige afregning til sygesikringen, startes ved at vælge punktet Regnskab i Topmenuen, og herfra klikke på Afregning til sygesikringen. Herefter skal man bekræfte at den foreslåede skæringsdato er korrekt (sidste dag i den måned, der afregnes for). Dernæst klikkes på knappen OK. Til sidst præsenteres man for en opsummering af afregningen, med antallet af udførte ydelser i de forskellige specialer, samt en samlet sygesikringsandel for hvert speciale. Denne opsummering kan udskrives. Ved et afsluttende klik på OK (F10) bliver afregningen lagt klar til transmission via EDIFact. Vil man se en tidligere afregning, kan den ses i Kommunikationsstatus i Pop ind-menuen, som bliver beskrevet på de følgende sider. Ønsker man at se sin omsætning for en given periode, skal man benytte funktionen Ydelserperiode, i punktet Regnskab i Topmenuen. 25

26 15. Kommunikationsstatus Kommunikationsstatus indeholder alt ind- og udgående EDIFact, som klinikken har sendt og modtaget. Herfra kan man håndtere bl.a. indkomne elektroniske henvisninger, udgående lægebreve, afregninger, og mange andre typer EDIFact. Her skal det også lige nævnes, at der i punktet Web opslag i Funktionsmenuen, er en genvej til at åbne RefHost (Henvisningshotellet). Fra RefHost kan der rekvireres elektroniske henvisninger. Kommunikationsstatus åbnes ved at holde musemarkøren over fanebladet Kommunikationsstatus i Pop ind-menuen. Kald af RefHost Ubehandlede emner i den pågældende gruppe EDIFact-typer Herfra kan man klikke på de forskellige EDIFact-grupper, for at håndtere ubehandlede emner i den pågældende gruppe. Står navnet på gruppen med fed skrift, efterfulgt af et tal i parentes, indikerer dette at der er ubehandlede emner i gruppen, samt antallet af disse. Dobbeltklik på et ubehandlet emne, for at læse det, og klik på knappen Godkend (F10) for at godkende, hvorefter det vil ryge på plads i patientens journal. Herefter vil det kunne findes i punktet Diverse i Funktionsmenuen. 26

27 16. Fraser Som beskrevet tidligere i denne manual, er det muligt at oprette fraser (standardtekster), som kan benyttes i så godt som alle situationer, hvor man har brug for at skrive noget tekst i WinPLC notater, lægebreve, formularer osv. Oprettelse og vedligehold af fraser, åbnes ved at holde musemarkøren over fanebladet Fraser i Pop indmenuen. Liste over eksisterende fraser Opret ny frase Herfra kan man se en oversigt over de tidligere fraser man har oprettet, som kan redigeres/slettes herfra. Ved oprettelse af en ny frase, skal man give frasen et navn, som den vil blive gemt under, og derefter skrive selve indholdet af frasen, i tekstfeltet nedenunder. Klik på knappen Gem (F10) for at gemme frasen, som fremover vil kunne benyttes i WinPLC Fodterapi. 27

28 17. Aftalekalender Aftalekalenderen er den del af WinPLC, der håndterer patienternes aftaler i klinikken med mulighed for også at holde styr på afbud og udeblivelser. Navigation i kalenderen, kan enten foretages med tastaturet (se genvejsoversigt), eller ved hjælp af musen. En uge tilbage En dag tilbage Dags dato En dag frem En uge frem Drop-down boks, med frit datovalg For at oprette en aftale, skal man markere det tidspunkt, man vil oprette aftalen på, og så blot begynde at indtaste CPR-nummeret på den patient, som skal have tildelt den pågældende tid. Når der oprettes en tid, er der mulighed for at skrive en forklarende tekst altså mulighed for at skrive, hvad aftalen omhandler. Har man ikke CPR-nummeret på patienten, eller ønsker man at oprette en tid uden, kan man trykke på ENTER, for at få tidsbestillingsvinduet frem, undlade at skrive noget i CPR-nummer-feltet, og blot skrive den ønskede tekst i feltet Tekst. Se skærmbillede på næste side. 28

29 Patient er ankommet Aftaletekst Ved at højreklikke, enten på en eksisterende aftale, eller på en tom celle i kalenderen, vil man få en menu frem, med en række udvidede funktioner. Mødestatus for aftale Her kan der defineres, hvilke oplysninger man vil se ud for en aftale 29

30 18. Genvejstaster Genvejstaster, der kan benyttes i journaldelen: Åben ny patient Åben aktiv patients stamkort Opret nyt notat Opret ny regning Opret nyt lægebrev Ctrl + O Ctrl + S Ctrl + N Ctrl + R Ctrl + K Genvejstaster, der kan benyttes i kalenderen: Navigation mellem tidspunkter Piletasterne 2 uger tilbage Shift + F7 1 uge tilbage Ctrl + F7 1 dag tilbage F7 1 dag frem F8 1 uge frem Ctrl + F8 2 uger frem Shift + F8 Dags dato F9 Kopier aftale (afsluttes med sæt ind ) Flyt aftale (afsluttes med sæt ind ) Sæt ind Indsæt den aktive patient fra WinPLC Fodterapi Skift til journaldelen for markeret patient Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V I Ctrl + J Opret aftale Påbegynd indtastning af CPR-nummer Ret aftale, eller opret ny aftale uden CPR-nummer ENTER (Ctrl + N) Slet aftale Delete Skift mellem faneblade Ctrl + nummer på ønskede fane 30

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 Indholdsfortegnelse 01. WinPLCs opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Notater... 5 04. Diagnoser... 6 05. Medicinkort... 7 06. Paraklinisk... 11 07. Regninger...

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk I hånden sidder du med en vejledning i hvordan man sætter WinPLC op til at kunne sende reginger, hvordan

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

XMO vejledning - fra V7 til V8

XMO vejledning - fra V7 til V8 XMO vejledning - fra V7 til V8 Indhold Medicinkortet med FMK... - 1 - Ny ordination... - 1 - Ordinationsmodulet... - 2 - Ændring af en eksisterende ordination... - 2 - FMK Sammenkodning og overførsel...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel

Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel Vejledning til: Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Microsoft Outlook 2013 DK

Microsoft Outlook 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Outlook 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Microsoft Outlook... 3 Åbn Outlook... 4 Outlook vinduet... 5 Mapperude og Navigation...6 Opgaveruden...8

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

WinPLC. til speciallæger i dermatologi

WinPLC. til speciallæger i dermatologi WinPLC til speciallæger i dermatologi WinPLC Klinikkens primære værktøj WinPLC fra A-Data Lægesystemet med de fair priser I mere end 20 år har A-Data leveret software og hardware til den primære danske

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere