CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version"

Transkript

1 CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version SINCE 1903

2 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for at programmere kassen via din PC som et alternativ til den manuelle programmering (se kapitel 6 i den engelske vejledning). Til dette formål er der sammen med kassen vedlagt det følgende tilbehør: et USB-kabel til at forbinde kassen og PC'en og en data-cd med det anbefalede PC-program OLYMPIA-ECR Management System. Bemærk: Vi anbefaler dig kun at programmere kassen med programmet OLYMPIA-ECR Management System. Dette gør det til dels betydeligt nemmere at indtaste forskellige kasseindstillinger og giver dig desuden en bedre oversigt over de programmerede data, da du hurtigt, nemt og på en overskuelig måde kan få vist disse på monitoren. Desuden kan du gemme de programmerede indstillinger, sådan at du ved en reset af systemet har en sikkerhedskopi, som du så bare skal overføre fra din PC til kassen. Bemærk: Følg de følgende instruktioner i den beskrevne rækkefølge! 1.1 Installation af PC-softwaren Bemærk: Installér softwaren, inden du tilslutter USB-kablet! 1. Sæt data-cd'en i din PC. 2. Vent, indtil indholdet på CD'en vises på monitoren. 3. Åbn filmappen Setup ECR-System (se fig. 1). Fig Dobbeltklik på programmet SetUpEcrSystem, der befinder sig i denne mappe, for at installere PC-programmet. 5. Følg instruktionerne, der vises på skærmen: Klik på NEXT, bekræft stien med NEXT, bekræft igen med NEXT. - Fortsættelse næste side - Olympia 2011 Side 2 Med forbehold for tekniske ændringer!

3 - Fortsættelse - Installationsprocessen starter. Så længe du ikke har foretaget nogen ændringer, installeres programmeringssoftwaren automatisk under C:\Programme. 6. Afslut ved slutningen på installationen med CLOSE. Bemærk: Under installationen oprettes der et ikon for programmet med navnet ECRSYSTEM på desktoppen. Via dette ikon kan programmet ganske enkelt startes med et dobbeltklik. 1.2 Start af PC-programmet 1. Åbn programmet ECRSYSTEM: Dobbeltklik på ikonet, som programmet har oprettet ved installationen på PC'ens desktop, eller gå under C:\Programme\EcrSystem hen på EcrSystem.exe. Et vindue med navnet Login vises. Fig Vælg sprog (Language Select). 3. Vælg kassens model (ECR Model). 4. Tryk på knappen Confirm(O). Bemærk: Ved den første start behøver du ikke at indtaste en adgangskode. Der kommer en oversigtsmaske frem på skærmen, i hvilken du kan foretage alle indstillinger (se fig. 3): - Fortsættelse næste side - Olympia 2011 Side 3 Med forbehold for tekniske ændringer!

4 Fig. 3 Aktivér USB-grænsefladen: 5. Vælg i menulisten indstillingerne under System Setting(S). 6. Vælg underpunktet Setup USB Driver. Det følgende vindue åbnes (se fig. 4): Fig. 7 Fig. 4 - Fortsættelse næste side - Olympia 2011 Side 4 Med forbehold for tekniske ændringer!

5 - Fortsættelse - 7. De forindstillede værdier må ikke ændres. 8. Klik på INSTALL. 9. Bekræft med OK. 10. Luk vinduet ved at klikke på krydset i det øverste højre hjørne. 1.3 Etablering af PC-forbindelse med kassen 1. Stik den ene ende af USB-kablet ind i den bageste USB-grænseflade på kassen. 2. Stik den anden ende på USB-kablet ind i en USB-grænseflade på din PC. Hardware guiden melder sig automatisk. 3. Bekræft, at driveren skal installeres som anbefalet. 4. Vent, indtil guiden har aktiveret driveren og har bekræftet dette. 5. Tryk på Finish. 1.4 Anvendelse af PC-programmet Du kan nu vælge, om du vil åbne en af de forberedte eksempelfiler som basisfil eller om du vil indtaste alle data helt på ny. På data-cd'en medfølger der de følgende tre forindstillede grundprogrammer: to grundprogrammer, hvor kassen skal anvendes som butiksversion et grundprogram, hvor kassen skal anvendes som gastronomisk version Tip: Programmeringen af kassen bliver som regel nemmere, hvis du indlæser et af de tre medfølgende grundprogrammer og tilpasser det svarende til dine krav. Send derefter det komplet programmerede program til kassen. Vi anbefaler at åbne en eksisterende fil. Olympia 2011 Side 5 Med forbehold for tekniske ændringer!

6 1.5 Programmering af moms Der kan programmeres 8 momssatser. Bemærk: Fra fabrikken er momssats 1 og 2 forprogrammeret på 25 % og 25 %. Tip: Lad en momssats være uden moms. Den anvendes så ved et neutralt salg f.eks. af cigaretter, hvis en serveringsmedarbejder trækker disse i automaten som en service for en gæst. Eksempel: Momssats 3 skal programmeres på 25 %. 1. Stil nøglekontakten på PRG. 2. Vælg programmeringsnummer Bekræft med tasten KONTANT. Indtastning Display TAX GROUP 1-1= RATE% 4. Skift hukommelsespladsen for TAX GROUP 3-1= moms: Tryk på tasten KONTANT, indtil den ønskede 2x hukommelsesplads for moms RATE% vises i toplinien. 5. Skift med tasten og til indtastningsområdet RATE% RATE% 6. Indtast med de numeriske taster momssatsen (med decimalpunktum og decimalpladser) RATE% 7. Bekræft med tasten KONTANT. Save...!! Please Continue 8. Afslut programmeringen ved at trykke på tasten Subtotal. Vigtig information: Tilknytning af momsen til varerne Ved programmeringen af varegrupperne tilknyttes momsen til varerne/varegrupperne. Kun hvis momsen også er tilknyttet varegrupperne, kan momsbeløbet opføres og udskrives på bonerne. Olympia 2011 Side 6 Med forbehold for tekniske ændringer!

7 1.5.1 VG-programmering 1. Stil nøglekontakten på PRG. 2. Vælg programmeringsnummer Bekræft med tasten KONTANT. Programmering af varegruppenavn (option): 4. Skift med tasten og til indtastningsområdet for varegruppenavnet. 5. Bekræft med tasten KONTANT. 6. Slet det gamle varegruppenavn med tasten SLET. Indtast teksten (maks. 18 tegn) (se i kapitel 6.2 i den engelske vejledning). Gem hvert bogstav med tasten KONTANT! 7. Bekræft med tasten KONTANT. Programmering af varegruppe med fast pris 1 (option): 8. Skift med tasten og til indtastningsområdet for varegruppe med fast pris Indtast den faste pris 1 (inklusive decimalpladser og decimalpunktum). 10. Bekræft med tasten KONTANT. Programmering af varegruppe med fast pris 2 (option): 11. Indtast den faste pris 2 (inklusive decimalpladser og decimalpunktum). 12. Bekræft med tasten KONTANT. Tildeling af momssats: 13. Indtast momssatsens nummer. 14. Bekræft med tasten KONTANT. Definering af varegruppe status: 15. Indtast varegruppe statusnummeret. 16. Bekræft med tasten KONTANT. Kassen skifter automatisk til at gemme den samlede programmering. Gemning af programmeret varegruppe: 17. Bekræft med tasten KONTANT. I displayet bekræftes det, at programmeringen er gemt. Nu befinder systemet sig ved begyndelsen på den næste varegruppe. Programmeringen af yderligere data kan fortsættes. Tip: Programmér alle varegrupperne direkte efter hinanden! 18. Forlad programmeringen af varegrupperne ved at trykke på tasten Subtotal. Olympia 2011 Side 7 Med forbehold for tekniske ændringer!

8 Eksempel: Varegruppe 1 skal være en positiv specificeret varegruppe med en regulær fast pris 1 på 14,90 og en nedsat fast pris 2 på 9,90, der skal have navnet ABC og der skal arbejde med momssatsen 2. Indtastning Display Start programmeringen af varegruppen: Programmering af varegruppenavn: 1x så 2x så 3x så =DEPARTMENT 1 1= [Dept01 ] 0.00 PRICE PRICE-2 1 TAX# 00 STATUS Dept01 A AB ABC [ABC ] Programmering af varegruppe med fast pris 1: 0.00 PRICE PRICE-1 Programmering af varegruppe med fast pris 2: Tildeling af momssats: - Fortsættelse næste side PRICE PRICE-2 1 TAX# 2 TAX# Olympia 2011 Side 8 Med forbehold for tekniske ændringer!

9 - Fortsættelse - Definering af varegruppe status: 00 STATUS 01 STATUS Gem og afslut programmeringen af varegruppen: Save...!! Please Continue Navigering i varegrupperne Gå med tasten og op til den øverste linie og tryk derefter flere gange på tasten KONTANT for at skifte mellem hukommelsespladserne for varegrupperne. Når der trykkes på tasten VG SHIFT, kan der skiftes til den samme position i den næste PLU Programmering af varegrupper med PC'en Til programmering af varegrupper ved hjælp af PC-programmet OLYMPIA ECR System kan man anvende den følgende indtastningsmaske. Hvordan du skal gå frem her, finder du i kapitel 0 i den engelske vejledning og her især i kapitel 5. Fig. 14 Vigtigt: *** Efter hver dataoverførsel skal der slukkes én gang for kassen på grund softwaren! *** Olympia 2011 Side 9 Med forbehold for tekniske ændringer!

10 1.6 Programmering af PLU'er / artikler Der kan programmeres PLU'er (Price-Look-Up) Programmerbare indhold For hver PLU skal eller kan de følgende 9 kendetegn programmeres eller fastlægges: PLU-nummer Der står hukommelsespladser til rådighed. Med en stregkodescanner kan der indlæses op til 13-cifrede EAN-stregkoder PLU-navn Programmér et individuelt PLU-navn (maks. 18 tegn). Denne programmering er en option. Fra fabrikken er der forprogrammeret generelle standardnavne PLU-faste priser Der kan programmeres to PLU-faste priser. PLU-fast pris 1 er herved hyppigt den regulære pris, PLU-fast pris 2 svarer til en nedsat pris, f.eks. ved Happy Hour eller til ikke længere helt friske artikler som eksempelvis blomster, brød, frugt, grøntsager osv. Indtastningen af PLU-faste priser er en option. Hvis der ikke indtastes faste priser (fast pris er 0.00), arbejder kasseapparatet kun med indtastning af en åben pris. Indtast ved programmeringen altid en fast pris sammen med antallet af indstillede decimalpladser og med decimalpunktum Tildeling af momssats Tildel hver PLU til en momssats Varegruppe-tilknytning Tilknyt hver PLU til en varegruppe PLU-status Med PLU-statusen fastlægges det, om det drejer sig om en positiv eller negativ PLU. PLU-type PLU status number Positiv PLU 00 Negativ PLU LINK-PLU'er LINK-PLU'er knyttes til (linkes sammen med) en normal PLU. Hvis den normale PLU registreres, så registreres LINK- PLU'en også. LINK-PLU'er anvendes f.eks. ved salg af drikkevarer i pantflasker. Pantflasken er så LINK-PLU'en. Pr. PLU kan der maksimalt programmeres 3 LINK-PLU'er. Bemærk: Man skal først oprette LINK-PLU'en, inden denne kan linkes sammen med en PLU ved en PLUprogrammering (se kapitel 6.6 i den engelske vejledning) cifret kodetal for ordregruppe og udskrivning på køkkenprinteren (a) Det første ciffer i det 2-cifrede kodetal definerer ordregruppen (Order #), som PLU'en skal høre til. (b) Det andet ciffer i det 2-cifrede kodetal definerer, i hvilken form PLU'en skal udskrives på køkkenprinteren (KD #). (a) Ordregruppe / ordrenummer (Order #) Ordregrupper fungerer kun, når kassen anvendes som restaurationsversion. De sørger for, at artikler med det samme ordrenummer (Order #) udskrives på den samme bon. Bonerne med forskellige ordrenumre udskrives efter hinanden. På denne måde kan de bestilte retter, drikkevarer og andre salg opføres overskueligt (se også kapitel 6.25 i den engelske vejledning). Der kan maksimalt oprettes 7 ordregrupper. Ordrenumrene er 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Bemærk: Ordrebonens navn kan omprogrammeres manuelt (se kapitel 6.25 i den engelske vejledning). Olympia 2011 Side 10 Med forbehold for tekniske ændringer!

11 1.6.2 PLU-programmering 1. Stil nøglekontakten på PRG. 2. Vælg programmeringsnummer 03 (se kapitel i den engelske vejledning). 3. Bekræft med tasten KONTANT. Der vises altid den første programmerede PLU. Indtastning af PLU-nummer: 4. Skift med tasten og til indtastningsområdet for PLU-nummeret. 5. Indtast med de numeriske taster, hvilken PLU der skal programmeres. 6. Bekræft med tasten KONTANT. Bemærk: Er et PLU-nummer, der skal programmeres, allerede oprettet, så kommer meddelelsen på displayet DATA EXISTS!!. Men kassen skifter alligevel til hukommelsespladsen, sådan at du i givet fald kan foretage ændringer. Programmering af PLU-navn (option): 7. Bekræft med tasten KONTANT. 8. Indtast teksten (maks. 18 tegn) (se kapitel 6.2 i den engelske vejledning). Gem hvert bogstav med tasten KONTANT! 9. Bekræft med tasten KONTANT. Programmering af PLU-fast pris 1 (option): 10. Skift med tasten og til indtastningsområdet for PLU-fast pris Indtast den faste pris 1 (inklusive decimalpladser og decimalpunktum). 12. Bekræft med tasten KONTANT. Programmering af PLU-fast pris 2 (option): 13. Indtast den faste pris 2 (inklusive decimalpladser og decimalpunktum). 14. Bekræft med tasten KONTANT. Tildeling af momssats: 15. Indtast momssatsens nummer. 16. Bekræft med tasten KONTANT. Tilknytning af varegruppe: 17. Indtast varegruppenummeret 2-cifret. 18. Bekræft med tasten KONTANT. Definering af PLU-status: - Fortsættelse næste side Indtast PLU-statusnummeret. 20. Bekræft med tasten KONTANT. Olympia 2011 Side 11 Med forbehold for tekniske ændringer!

12 - Fortsættelse - Programmering af LINK-PLU 1 (option): 21. Indtast PLU-nummeret. 22. Bekræft med tasten KONTANT. Programmering af LINK-PLU 2 (option): 23. Indtast PLU-nummeret. 24. Bekræft med tasten KONTANT. Programmering af LINK-PLU 3 (option): 25. Indtast PLU-nummeret. 26. Bekræft med tasten KONTANT. Programmering af kodetal for ordregruppe og udskrivning på køkkenprinteren (option): 27. Indtast det 2-cifrede kodetal for ordregruppe og udskrivning på køkkenprinteren. 28. Bekræft med tasten KONTANT. Indtastning af PLU-lagerbeholdning (option): 29. Indtast antallet af PLU'er på lager. 30. Bekræft med tasten KONTANT. 31. Bekræft en gang til med tasten KONTANT. I displayet vises, at programmeringerne gemmes. Afslutning af PLU-programmering: 32. Når alle PLU'er er programmeret og gemt, så afslut programmeringen ved at trykke på tasten Subtotal. Olympia 2011 Side 12 Med forbehold for tekniske ændringer!

13 Eksempel: PLU-nummer 22 er en positiv PLU (PLU-status = 00) og skal have navnet Pizza. PLU-nummer 22 skal have en regulær fast pris på 8,90 og en nedsat fast pris 2 på 6,- og skal tilknyttes varegruppen 01. Momssatsen 1 gælder. PLU-nummer 22 skal knyttes til LINK-PLU-nummeret 33. PLU-nummer 22 skal høre til ordregruppen 2 og køkkenboner skal udskrives i henhold til variant 5 (kodetal for ordregruppe og udskrivning på køkkenprinter = 25). Lagerbeholdningen er på tidspunktet for programmeringen på 100 stk. Indtastning Display Start PLU-programmeringen: =PLU 1-1 [ 1]No. [1 ] 0.00 PRICE PRICE2 0 TAX GROUP 1 LINK DEPT 00 STATUS 0 LINK PLU 1 0 LINK PLU 2 0 LINK PLU ORDER # / KD# 0 STOCK Save...!! DELETE Indtastning af PLU-nummer: [ 1]No. [ 22]No. [22 ] Programmering af PLU-navn: 22 1x så P 6x så Pi 8x så Piz 8x så Pizz 4x så Pizza [Pizza ] Olympia 2011 Side 13 Med forbehold for tekniske ændringer!

14 - Fortsættelse - Indtastning Display Programmering af PLU-pris 1: 0.00 PRICE PRICE1 Programmering af PLU-pris 2: 0.00 PRICE PRICE2 Tildeling af momssats - Fortsættelse næste side - 0 TAX GROUP 1 TAX GROUP Tilknytning af varegruppe: 1 LINK DEPT 1 LINK DEPT Definering af PLU-status: 0 STATUS 00 STATUS Programmering af LINK-PLU 1: 00 LINK PLU 1 33 LINK PLU 1 Programmering af LINK-PLU 2: 00 LINK PLU 2 00 LINK PLU 2 Programmering af LINK-PLU 3: 00 LINK PLU 3 00 LINK PLU 3 Olympia 2011 Side 14 Med forbehold for tekniske ændringer!

15 - Fortsættelse - Programmering af kodetal for ordregruppe eller udskrivning på køkkenprinteren: 00 ORDER # / KD# 10 ORDER # / KD# Indtastning af lagerbeholdning: 0 STOCK 100 STOCK Gem og afslut PLU-programmeringen: SAVE DELETE Navigering i PLU'erne Gå med tasten og op til den øverste linie og tryk derefter flere gange på tasten KONTANT, for at skifte mellem PLU-hukommelsespladserne. Når der trykkes på tasten VG-SHIFT, kan der skiftes til den samme position i den næste PLU Sådan slettes en PLU 1. Stil nøglekontakten på PRG. 2. Vælg programmeringsnummer 03 (se kapitel i den engelske vejledning). 3. Bekræft med tasten KONTANT. 4. Skift med tasten og til indtastningsområdet for PLU-nummeret. 5. Indtast PLU-nummeret, der skal slettes. 6. Skift med tasten og til DELETE 7. Bekræft med tasten KONTANT. 8. Udfør sletningen ved at trykke på tasten KONTANT eller ved at trykke på tasten Subtotal for at afbryde sletningen. Olympia 2011 Side 15 Med forbehold for tekniske ændringer!

16 Med forbehold for tekniske ændringer! Version

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning CM 910 / 911 / 912 O L Y MPIA Brugervejledning Programmeringsvejledning www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 CE-erklæring CM 910 / 911 / 912 GB DE DK ES FI FR NL PT SV The manufacturer hereby declares that

Læs mere

CM 811/812 Dansk guide

CM 811/812 Dansk guide CM 811/812 Dansk guide Overensstemmelseserklæring Anvendelse af kasseapparatet CM 811/812 er alene tiltænkt anvendt til kasseapparat transaktioner indendørs. Al anden anvendelse betragtes som ikke korrekt.

Læs mere

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

ER-180T Bruger- og programmerings manual

ER-180T Bruger- og programmerings manual ER-180T Bruger- og programmerings manual Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold ER-380M

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Indholds fortegnelse

Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse Introduktion til Picasso Hotelsystem... 5 Selector... 5 Booking... 6 Cashier... 6 Marketing... 6 Management... 6 Reports... 6 Night Audit... 6 New version... 6 Generelle funktioner

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Business Software Introduktion til Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Indhold Om Mamut Kasse... 1 Definitioner af ord og udtryk i programmet... 5 Nyheder i Mamut Kasse version 2.0... 6 Kom

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S10

BRUGER MANUAL SE-S10 BRUGER MANUAL SE-S10 INDEX INDEX... 2 Lær SE-S10s at kende... 5 Mode... 5 Display... 6 Keyboard... 7 Quick Start Programmering... 10 Quick Start Basis Programmering... 10 Isætning af batterier... 11 Isætning

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau

Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau Copyright Pointe [1] Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Login... 3 Kategorier og egenskaber... 4 Oprettelse af kategorier... 6 Kategoriens

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0

ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0 ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Læs mere