CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version"

Transkript

1 CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version SINCE 1903

2 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for at programmere kassen via din PC som et alternativ til den manuelle programmering (se kapitel 6 i den engelske vejledning). Til dette formål er der sammen med kassen vedlagt det følgende tilbehør: et USB-kabel til at forbinde kassen og PC'en og en data-cd med det anbefalede PC-program OLYMPIA-ECR Management System. Bemærk: Vi anbefaler dig kun at programmere kassen med programmet OLYMPIA-ECR Management System. Dette gør det til dels betydeligt nemmere at indtaste forskellige kasseindstillinger og giver dig desuden en bedre oversigt over de programmerede data, da du hurtigt, nemt og på en overskuelig måde kan få vist disse på monitoren. Desuden kan du gemme de programmerede indstillinger, sådan at du ved en reset af systemet har en sikkerhedskopi, som du så bare skal overføre fra din PC til kassen. Bemærk: Følg de følgende instruktioner i den beskrevne rækkefølge! 1.1 Installation af PC-softwaren Bemærk: Installér softwaren, inden du tilslutter USB-kablet! 1. Sæt data-cd'en i din PC. 2. Vent, indtil indholdet på CD'en vises på monitoren. 3. Åbn filmappen Setup ECR-System (se fig. 1). Fig Dobbeltklik på programmet SetUpEcrSystem, der befinder sig i denne mappe, for at installere PC-programmet. 5. Følg instruktionerne, der vises på skærmen: Klik på NEXT, bekræft stien med NEXT, bekræft igen med NEXT. - Fortsættelse næste side - Olympia 2011 Side 2 Med forbehold for tekniske ændringer!

3 - Fortsættelse - Installationsprocessen starter. Så længe du ikke har foretaget nogen ændringer, installeres programmeringssoftwaren automatisk under C:\Programme. 6. Afslut ved slutningen på installationen med CLOSE. Bemærk: Under installationen oprettes der et ikon for programmet med navnet ECRSYSTEM på desktoppen. Via dette ikon kan programmet ganske enkelt startes med et dobbeltklik. 1.2 Start af PC-programmet 1. Åbn programmet ECRSYSTEM: Dobbeltklik på ikonet, som programmet har oprettet ved installationen på PC'ens desktop, eller gå under C:\Programme\EcrSystem hen på EcrSystem.exe. Et vindue med navnet Login vises. Fig Vælg sprog (Language Select). 3. Vælg kassens model (ECR Model). 4. Tryk på knappen Confirm(O). Bemærk: Ved den første start behøver du ikke at indtaste en adgangskode. Der kommer en oversigtsmaske frem på skærmen, i hvilken du kan foretage alle indstillinger (se fig. 3): - Fortsættelse næste side - Olympia 2011 Side 3 Med forbehold for tekniske ændringer!

4 Fig. 3 Aktivér USB-grænsefladen: 5. Vælg i menulisten indstillingerne under System Setting(S). 6. Vælg underpunktet Setup USB Driver. Det følgende vindue åbnes (se fig. 4): Fig. 7 Fig. 4 - Fortsættelse næste side - Olympia 2011 Side 4 Med forbehold for tekniske ændringer!

5 - Fortsættelse - 7. De forindstillede værdier må ikke ændres. 8. Klik på INSTALL. 9. Bekræft med OK. 10. Luk vinduet ved at klikke på krydset i det øverste højre hjørne. 1.3 Etablering af PC-forbindelse med kassen 1. Stik den ene ende af USB-kablet ind i den bageste USB-grænseflade på kassen. 2. Stik den anden ende på USB-kablet ind i en USB-grænseflade på din PC. Hardware guiden melder sig automatisk. 3. Bekræft, at driveren skal installeres som anbefalet. 4. Vent, indtil guiden har aktiveret driveren og har bekræftet dette. 5. Tryk på Finish. 1.4 Anvendelse af PC-programmet Du kan nu vælge, om du vil åbne en af de forberedte eksempelfiler som basisfil eller om du vil indtaste alle data helt på ny. På data-cd'en medfølger der de følgende tre forindstillede grundprogrammer: to grundprogrammer, hvor kassen skal anvendes som butiksversion et grundprogram, hvor kassen skal anvendes som gastronomisk version Tip: Programmeringen af kassen bliver som regel nemmere, hvis du indlæser et af de tre medfølgende grundprogrammer og tilpasser det svarende til dine krav. Send derefter det komplet programmerede program til kassen. Vi anbefaler at åbne en eksisterende fil. Olympia 2011 Side 5 Med forbehold for tekniske ændringer!

6 1.5 Programmering af moms Der kan programmeres 8 momssatser. Bemærk: Fra fabrikken er momssats 1 og 2 forprogrammeret på 25 % og 25 %. Tip: Lad en momssats være uden moms. Den anvendes så ved et neutralt salg f.eks. af cigaretter, hvis en serveringsmedarbejder trækker disse i automaten som en service for en gæst. Eksempel: Momssats 3 skal programmeres på 25 %. 1. Stil nøglekontakten på PRG. 2. Vælg programmeringsnummer Bekræft med tasten KONTANT. Indtastning Display TAX GROUP 1-1= RATE% 4. Skift hukommelsespladsen for TAX GROUP 3-1= moms: Tryk på tasten KONTANT, indtil den ønskede 2x hukommelsesplads for moms RATE% vises i toplinien. 5. Skift med tasten og til indtastningsområdet RATE% RATE% 6. Indtast med de numeriske taster momssatsen (med decimalpunktum og decimalpladser) RATE% 7. Bekræft med tasten KONTANT. Save...!! Please Continue 8. Afslut programmeringen ved at trykke på tasten Subtotal. Vigtig information: Tilknytning af momsen til varerne Ved programmeringen af varegrupperne tilknyttes momsen til varerne/varegrupperne. Kun hvis momsen også er tilknyttet varegrupperne, kan momsbeløbet opføres og udskrives på bonerne. Olympia 2011 Side 6 Med forbehold for tekniske ændringer!

7 1.5.1 VG-programmering 1. Stil nøglekontakten på PRG. 2. Vælg programmeringsnummer Bekræft med tasten KONTANT. Programmering af varegruppenavn (option): 4. Skift med tasten og til indtastningsområdet for varegruppenavnet. 5. Bekræft med tasten KONTANT. 6. Slet det gamle varegruppenavn med tasten SLET. Indtast teksten (maks. 18 tegn) (se i kapitel 6.2 i den engelske vejledning). Gem hvert bogstav med tasten KONTANT! 7. Bekræft med tasten KONTANT. Programmering af varegruppe med fast pris 1 (option): 8. Skift med tasten og til indtastningsområdet for varegruppe med fast pris Indtast den faste pris 1 (inklusive decimalpladser og decimalpunktum). 10. Bekræft med tasten KONTANT. Programmering af varegruppe med fast pris 2 (option): 11. Indtast den faste pris 2 (inklusive decimalpladser og decimalpunktum). 12. Bekræft med tasten KONTANT. Tildeling af momssats: 13. Indtast momssatsens nummer. 14. Bekræft med tasten KONTANT. Definering af varegruppe status: 15. Indtast varegruppe statusnummeret. 16. Bekræft med tasten KONTANT. Kassen skifter automatisk til at gemme den samlede programmering. Gemning af programmeret varegruppe: 17. Bekræft med tasten KONTANT. I displayet bekræftes det, at programmeringen er gemt. Nu befinder systemet sig ved begyndelsen på den næste varegruppe. Programmeringen af yderligere data kan fortsættes. Tip: Programmér alle varegrupperne direkte efter hinanden! 18. Forlad programmeringen af varegrupperne ved at trykke på tasten Subtotal. Olympia 2011 Side 7 Med forbehold for tekniske ændringer!

8 Eksempel: Varegruppe 1 skal være en positiv specificeret varegruppe med en regulær fast pris 1 på 14,90 og en nedsat fast pris 2 på 9,90, der skal have navnet ABC og der skal arbejde med momssatsen 2. Indtastning Display Start programmeringen af varegruppen: Programmering af varegruppenavn: 1x så 2x så 3x så =DEPARTMENT 1 1= [Dept01 ] 0.00 PRICE PRICE-2 1 TAX# 00 STATUS Dept01 A AB ABC [ABC ] Programmering af varegruppe med fast pris 1: 0.00 PRICE PRICE-1 Programmering af varegruppe med fast pris 2: Tildeling af momssats: - Fortsættelse næste side PRICE PRICE-2 1 TAX# 2 TAX# Olympia 2011 Side 8 Med forbehold for tekniske ændringer!

9 - Fortsættelse - Definering af varegruppe status: 00 STATUS 01 STATUS Gem og afslut programmeringen af varegruppen: Save...!! Please Continue Navigering i varegrupperne Gå med tasten og op til den øverste linie og tryk derefter flere gange på tasten KONTANT for at skifte mellem hukommelsespladserne for varegrupperne. Når der trykkes på tasten VG SHIFT, kan der skiftes til den samme position i den næste PLU Programmering af varegrupper med PC'en Til programmering af varegrupper ved hjælp af PC-programmet OLYMPIA ECR System kan man anvende den følgende indtastningsmaske. Hvordan du skal gå frem her, finder du i kapitel 0 i den engelske vejledning og her især i kapitel 5. Fig. 14 Vigtigt: *** Efter hver dataoverførsel skal der slukkes én gang for kassen på grund softwaren! *** Olympia 2011 Side 9 Med forbehold for tekniske ændringer!

10 1.6 Programmering af PLU'er / artikler Der kan programmeres PLU'er (Price-Look-Up) Programmerbare indhold For hver PLU skal eller kan de følgende 9 kendetegn programmeres eller fastlægges: PLU-nummer Der står hukommelsespladser til rådighed. Med en stregkodescanner kan der indlæses op til 13-cifrede EAN-stregkoder PLU-navn Programmér et individuelt PLU-navn (maks. 18 tegn). Denne programmering er en option. Fra fabrikken er der forprogrammeret generelle standardnavne PLU-faste priser Der kan programmeres to PLU-faste priser. PLU-fast pris 1 er herved hyppigt den regulære pris, PLU-fast pris 2 svarer til en nedsat pris, f.eks. ved Happy Hour eller til ikke længere helt friske artikler som eksempelvis blomster, brød, frugt, grøntsager osv. Indtastningen af PLU-faste priser er en option. Hvis der ikke indtastes faste priser (fast pris er 0.00), arbejder kasseapparatet kun med indtastning af en åben pris. Indtast ved programmeringen altid en fast pris sammen med antallet af indstillede decimalpladser og med decimalpunktum Tildeling af momssats Tildel hver PLU til en momssats Varegruppe-tilknytning Tilknyt hver PLU til en varegruppe PLU-status Med PLU-statusen fastlægges det, om det drejer sig om en positiv eller negativ PLU. PLU-type PLU status number Positiv PLU 00 Negativ PLU LINK-PLU'er LINK-PLU'er knyttes til (linkes sammen med) en normal PLU. Hvis den normale PLU registreres, så registreres LINK- PLU'en også. LINK-PLU'er anvendes f.eks. ved salg af drikkevarer i pantflasker. Pantflasken er så LINK-PLU'en. Pr. PLU kan der maksimalt programmeres 3 LINK-PLU'er. Bemærk: Man skal først oprette LINK-PLU'en, inden denne kan linkes sammen med en PLU ved en PLUprogrammering (se kapitel 6.6 i den engelske vejledning) cifret kodetal for ordregruppe og udskrivning på køkkenprinteren (a) Det første ciffer i det 2-cifrede kodetal definerer ordregruppen (Order #), som PLU'en skal høre til. (b) Det andet ciffer i det 2-cifrede kodetal definerer, i hvilken form PLU'en skal udskrives på køkkenprinteren (KD #). (a) Ordregruppe / ordrenummer (Order #) Ordregrupper fungerer kun, når kassen anvendes som restaurationsversion. De sørger for, at artikler med det samme ordrenummer (Order #) udskrives på den samme bon. Bonerne med forskellige ordrenumre udskrives efter hinanden. På denne måde kan de bestilte retter, drikkevarer og andre salg opføres overskueligt (se også kapitel 6.25 i den engelske vejledning). Der kan maksimalt oprettes 7 ordregrupper. Ordrenumrene er 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Bemærk: Ordrebonens navn kan omprogrammeres manuelt (se kapitel 6.25 i den engelske vejledning). Olympia 2011 Side 10 Med forbehold for tekniske ændringer!

11 1.6.2 PLU-programmering 1. Stil nøglekontakten på PRG. 2. Vælg programmeringsnummer 03 (se kapitel i den engelske vejledning). 3. Bekræft med tasten KONTANT. Der vises altid den første programmerede PLU. Indtastning af PLU-nummer: 4. Skift med tasten og til indtastningsområdet for PLU-nummeret. 5. Indtast med de numeriske taster, hvilken PLU der skal programmeres. 6. Bekræft med tasten KONTANT. Bemærk: Er et PLU-nummer, der skal programmeres, allerede oprettet, så kommer meddelelsen på displayet DATA EXISTS!!. Men kassen skifter alligevel til hukommelsespladsen, sådan at du i givet fald kan foretage ændringer. Programmering af PLU-navn (option): 7. Bekræft med tasten KONTANT. 8. Indtast teksten (maks. 18 tegn) (se kapitel 6.2 i den engelske vejledning). Gem hvert bogstav med tasten KONTANT! 9. Bekræft med tasten KONTANT. Programmering af PLU-fast pris 1 (option): 10. Skift med tasten og til indtastningsområdet for PLU-fast pris Indtast den faste pris 1 (inklusive decimalpladser og decimalpunktum). 12. Bekræft med tasten KONTANT. Programmering af PLU-fast pris 2 (option): 13. Indtast den faste pris 2 (inklusive decimalpladser og decimalpunktum). 14. Bekræft med tasten KONTANT. Tildeling af momssats: 15. Indtast momssatsens nummer. 16. Bekræft med tasten KONTANT. Tilknytning af varegruppe: 17. Indtast varegruppenummeret 2-cifret. 18. Bekræft med tasten KONTANT. Definering af PLU-status: - Fortsættelse næste side Indtast PLU-statusnummeret. 20. Bekræft med tasten KONTANT. Olympia 2011 Side 11 Med forbehold for tekniske ændringer!

12 - Fortsættelse - Programmering af LINK-PLU 1 (option): 21. Indtast PLU-nummeret. 22. Bekræft med tasten KONTANT. Programmering af LINK-PLU 2 (option): 23. Indtast PLU-nummeret. 24. Bekræft med tasten KONTANT. Programmering af LINK-PLU 3 (option): 25. Indtast PLU-nummeret. 26. Bekræft med tasten KONTANT. Programmering af kodetal for ordregruppe og udskrivning på køkkenprinteren (option): 27. Indtast det 2-cifrede kodetal for ordregruppe og udskrivning på køkkenprinteren. 28. Bekræft med tasten KONTANT. Indtastning af PLU-lagerbeholdning (option): 29. Indtast antallet af PLU'er på lager. 30. Bekræft med tasten KONTANT. 31. Bekræft en gang til med tasten KONTANT. I displayet vises, at programmeringerne gemmes. Afslutning af PLU-programmering: 32. Når alle PLU'er er programmeret og gemt, så afslut programmeringen ved at trykke på tasten Subtotal. Olympia 2011 Side 12 Med forbehold for tekniske ændringer!

13 Eksempel: PLU-nummer 22 er en positiv PLU (PLU-status = 00) og skal have navnet Pizza. PLU-nummer 22 skal have en regulær fast pris på 8,90 og en nedsat fast pris 2 på 6,- og skal tilknyttes varegruppen 01. Momssatsen 1 gælder. PLU-nummer 22 skal knyttes til LINK-PLU-nummeret 33. PLU-nummer 22 skal høre til ordregruppen 2 og køkkenboner skal udskrives i henhold til variant 5 (kodetal for ordregruppe og udskrivning på køkkenprinter = 25). Lagerbeholdningen er på tidspunktet for programmeringen på 100 stk. Indtastning Display Start PLU-programmeringen: =PLU 1-1 [ 1]No. [1 ] 0.00 PRICE PRICE2 0 TAX GROUP 1 LINK DEPT 00 STATUS 0 LINK PLU 1 0 LINK PLU 2 0 LINK PLU ORDER # / KD# 0 STOCK Save...!! DELETE Indtastning af PLU-nummer: [ 1]No. [ 22]No. [22 ] Programmering af PLU-navn: 22 1x så P 6x så Pi 8x så Piz 8x så Pizz 4x så Pizza [Pizza ] Olympia 2011 Side 13 Med forbehold for tekniske ændringer!

14 - Fortsættelse - Indtastning Display Programmering af PLU-pris 1: 0.00 PRICE PRICE1 Programmering af PLU-pris 2: 0.00 PRICE PRICE2 Tildeling af momssats - Fortsættelse næste side - 0 TAX GROUP 1 TAX GROUP Tilknytning af varegruppe: 1 LINK DEPT 1 LINK DEPT Definering af PLU-status: 0 STATUS 00 STATUS Programmering af LINK-PLU 1: 00 LINK PLU 1 33 LINK PLU 1 Programmering af LINK-PLU 2: 00 LINK PLU 2 00 LINK PLU 2 Programmering af LINK-PLU 3: 00 LINK PLU 3 00 LINK PLU 3 Olympia 2011 Side 14 Med forbehold for tekniske ændringer!

15 - Fortsættelse - Programmering af kodetal for ordregruppe eller udskrivning på køkkenprinteren: 00 ORDER # / KD# 10 ORDER # / KD# Indtastning af lagerbeholdning: 0 STOCK 100 STOCK Gem og afslut PLU-programmeringen: SAVE DELETE Navigering i PLU'erne Gå med tasten og op til den øverste linie og tryk derefter flere gange på tasten KONTANT, for at skifte mellem PLU-hukommelsespladserne. Når der trykkes på tasten VG-SHIFT, kan der skiftes til den samme position i den næste PLU Sådan slettes en PLU 1. Stil nøglekontakten på PRG. 2. Vælg programmeringsnummer 03 (se kapitel i den engelske vejledning). 3. Bekræft med tasten KONTANT. 4. Skift med tasten og til indtastningsområdet for PLU-nummeret. 5. Indtast PLU-nummeret, der skal slettes. 6. Skift med tasten og til DELETE 7. Bekræft med tasten KONTANT. 8. Udfør sletningen ved at trykke på tasten KONTANT eller ved at trykke på tasten Subtotal for at afbryde sletningen. Olympia 2011 Side 15 Med forbehold for tekniske ændringer!

16 Med forbehold for tekniske ændringer! Version

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning CM 910 / 911 / 912 O L Y MPIA Brugervejledning Programmeringsvejledning www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 CE-erklæring CM 910 / 911 / 912 GB DE DK ES FI FR NL PT SV The manufacturer hereby declares that

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S10

BRUGER MANUAL SE-S10 BRUGER MANUAL SE-S10 INDEX INDEX... 2 Lær SE-S10s at kende... 5 Mode... 5 Display... 6 Keyboard... 7 Quick Start Programmering... 10 Quick Start Basis Programmering... 10 Isætning af batterier... 11 Isætning

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

CM 811/812 Dansk guide

CM 811/812 Dansk guide CM 811/812 Dansk guide Overensstemmelseserklæring Anvendelse af kasseapparatet CM 811/812 er alene tiltænkt anvendt til kasseapparat transaktioner indendørs. Al anden anvendelse betragtes som ikke korrekt.

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015.

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Den hidtidige login løsning via Citrix (login.rksk.dk) er lukket. Hvordan får man som konsulent adgang til RKSK s VDI Jumpstation? Ny bruger

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S400

BRUGER MANUAL SE-S400 BRUGER MANUAL SE-S400 Side 2 Indholdsfortegnelse: BESKRIVELSE AF CASIO SE-S400: Nøgleomskifter... Side 4 Keyboard...... Side 4 Forklaringer til keyboardet.... Side 4 GENERELT: Isætning af nye ruller..

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Installation af klient-software

Installation af klient-software Installation af klient-software Software installeres ved at downloade fra www.ectrl.dk eller www.ectrl.nu. Har du Windows Vista på din PC, er det vigtigt, at du først læser vejledning i forhold til Vista.

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

Glance - Del din skærm med op. til 200 deltagere. TelefonMøder. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer,

Glance - Del din skærm med op. til 200 deltagere. TelefonMøder. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, Glance - Del din skærm med op 1 til 200 deltagere. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, der vises på den med dine mødedeltagere. Fordelene ved at benytte

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere