mødeturisme i syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mødeturisme i syddanmark"

Transkript

1 Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst

2 mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del af den samlede danske turisme og spiller dermed også en vigtig rolle for Danmarks og Syddanmarks økonomi og beskæftigelse. Denne rapport er en del af den Regionale Udviklingsplan og skal bidrage til mere viden om den del af regionens turisme der skabes af afholdelse af større møder, kurser og konferencer. Rapporten baseres på data om mødedeltagere og deres forbrug. Desuden beregnes mødeturismens afledte effketer i form af beskæftigelse og værditilvækst i virksomhederne. Formålet med rapporten er, at skabe indsigt ind i mødeturismens natur og belyse dens betydning nationalt, regionalt og lokalt. I denne rapport er fokus først og fremmest på de syddanske kommuner, byregioner og turistdestinationer. Tal for de øvrige regioner findes i rapporten The Economic Contribution of Meeting Activity in Denmark fra VisitDenmark. Indhold Mødeturismens betydning / side 3 Byregioner / side 6 Omsætning / side 12 Mødedeltagere og døgnforbrug / side 20 Økonomiske effekter / side 26 Destinationer / side 30 Metode / side 34 Regional Udvikling / Strategi & Analyse Januar 2014 Foto: Hyldager Fotografi og Colourbox

3 mødeturisme - en syddansk styrkeposition Mødeturismen udgør en vigtig del af den samlede erhvervsturisme i Syddanmark og i resten af landet. I denne rapport sætter vi tal på mødeturismens omfang og betydning. Mødeturismen i Danmark omsætter årligt for 21 mia. kr. og skaber beskæftigelse til fuldtidsansatte. Dermed er mødeturismen en særdeles vigtig del af den samlede turisme i Danmark og den samlede danske økonomi. Udover den økonomiske værdi kan deltagelse i et møde i Syddanmark være første kendskab til Danmark og Syddanmark for en udenlandsk mødedeltager. Øget kendskab giver ofte øget præference, og dermed har mødeturismen en branding værdi for Syddanmark, der potentielt kan omsættes til økonomisk værdi. Omsætningen fra mødeturisme skabes dels af mødedeltagernes forbrug og dels af mødearrangørernes forbrug (omkostninger). Mødeturismen omfatter også lokale mødedeltagere forbrug. Det er særligt hoteller og restauranter, der skaber omsætning i forbindelse med mødedeltageres og mødearrangørers forbrug. Samlet set placeres op mod halvdelen af forbruget i disse to brancher. 88 pct. af mødeturismeomsætningen skabes i forbindelse med afholdelse af konferencer, kongresser og kurser, mens messer og andre møder udgør en mindre del. Syddansk styrke 6 mia. kr. udgjorde den samlede omsætning fra mødeturisme i Syddanmark i Syddanmark er dermed den region, næst efter Hovedstadsregionen, der har den højeste mødeturismeomsætning. Den syddanske mødeturismeomsætning udgør 29 pct. af den samlede danske mødeturismeomsætning i 2011 på 20,8 mia. kr. Det er væsentlig mere end den syddanske andel (21 pct.) af landets arbejdspladser. Hvordan opgøres møder af flere dages varighed? På årsbasis deltager næsten 2 mio. personer i en konference, et kursus, en messe eller anden type af større møde i Syddanmark. Antal deltagere i møder giver ikke et helt præcist billede af mødeturismens omfang, da nogle personer deltager i møder af flere dages varighed. I denne rapport er fokus på at få et præcist og sammenligneligt billede af mødeturismens volumen, derfor tælles én person der deltager i et todages møde som to mødedeltagere. Nyborg omsætter mest Med en mødeturismeomsætning på knap en mia. kr. er Nyborg den syddanske kommune, der skaber mest omsætning på mødeturisme, efterfulgt af Fredericia og Odense. 16 pct. af den samlede mødeturismeomsætning stammer fra overnattende danskere. På landsplan kommer 12 pct. af mødeturismeomsætningen fra overnattende danskere. Hvad er et møde? Et møde afholdes eksternt på et kommercielt mødested, med en minimumsvarighed på 4 timer og et minimumsdeltagerantal på 10. Definitionen af et møde er baseret på anbefalinger fra den internationale sammenslutning Meeting Professionals International (MPI). Mødedeltagernes døgnforbrug Det højeste døgnforbrug har danske og udenlandske mødedeltagere, der overnatter i forbindelse med et møde. Mødedeltagernes døgnforbrug er eksklusiv omkostninger til leje af lokaler, catering mv.

4 Side 4 mødeturismens BETYDNING nøgletal for mødeturismen i 2011 Hele landet Syddanmark Syddanmarks andel Mødedeltagere % Omsætning fra mødeafholdere (mio. kr.) % Omsætning fra mødeturister (mio. kr.) % - heraf fra danske endagsbesøgende % - heraf fra udenlandske endagsbesøgende % - heraf fra danske overnattende % - heraf fra udenlandske overnattende % Tabellen viser omsætning skabt af mødeturismen (fra både afholdere og deltagere) og antallet af mødedeltagere. Tallene er baseret på data for år Tallene er afrundet til nærmeste 10. OBS: En person der deltager i et møde af to dages varighed, opgøres som to mødedeltagere. mødeturismeomsætning i regionerne, mio. kr Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figuren viser den samlede mødeturismeomsætning, i mio. kr., i regionerne. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT

5 VÆKST OG UDVIKLING Side 5 mødeturismen i region syddanmark Nøgletal Syddanmark Mødeturismeomsætning Omsætning 29% 71% (6,0 mia mia. kr. kr.) Mødedeltagere 28% 72% 2,9 (2,9 mio. mio.) Arbejdspladser Arbejdspladser (alle erhverv) 21% 79% ( ) Region Syddanmark Øvrige Danmark Figuren viser mødeturismeomsætning, antal mødedeltagere og antal arbejdspladser i Region Syddanmark i OBS: En person der deltager i et møde af to dages varighed, opgøres som to mødedeltagere. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT mødeturismeomsætningens top tre kommuner i syddanmark, mio. kr. 929 Samlet Kurser Nyborg Fredericia Odense Odense Fredericia Middelfart 817 Konferencer 112 Messer Nyborg Fredericia Vejle Odense Fredericia Vejle Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturisme i de tre kommuner i Region Syddanmark, der har den største mødeturismeomsætning.

6 Side 6 Byregioner byregioner 929 Mødeturismeomsætningen i Nyborg Kommune er på 929 mio. kr. Dermed er Nyborg den største mødeturismekommune i Syddanmark.

7 VÆKST OG UDVIKLING Side 7 byregioner - mødeturismen lokalt Hvad driver mødeturismen i de syddanske byregioner og kommuner? Det får du svar på i dette afsnit om mødeturismens lokale betydning. På side 30 opgøres mødeturismen for de 5 syddanske turistdestinationer Fyns mødeturisme skaber beskæftigelse til Fyns samlede mødeturismeomsætning på 2,2 mia. kr. udgør 37 pct. af Syddanmarks samlede mødeturismeomsætning. Mødeturismen på Fyn skaber beskæftigelse til personer på fuld tid. Til sammenligning er der fuldtidsbeskæftigede i transporterhvervet på Fyn. Opgørelsen af omsætning, beskæftigelse og værditilvækst medregner både direkte og indirekte effekter af mødeturismen. De direkte effekter er dem der skabes direkte af turistens forbrug, såsom overnatning, transport, forplejning mv. De indirekte effekter skabes eksempelvis i landbruget, der leverer fødevarer til hoteller eller hos mekanikeren, der reparerer turistbussen. Den fynske mødeturismes direkte og indirekte effekter på værditilvæksten i virksomhederne er beregnet til 1,7 mia. kr. Det svarer til 40 pct. af den værditilvækst som mødeturismen i Syddanmark skaber. Til sammenligning ligger 35 pct. af Syddanmarks arbejdspladser på Fyn. Nyborg Kommune har en omsætning på mere end 800 mio. kr. som følge af konferencer. Det er med til at gøre Nyborg til den kommune i hele Syddanmark, der har den højeste samlede mødeturismeomsætning. Kurser fylder mest i Sydvestjylland personer er beskæftiget på fuld tid i Sydvestjylland som følge af mødeturismen. Den samlede mødeturismeomsætning i Sydvestjylland er på 600 mio. kr., heraf størstedelen fra afholdelse af kurser. Værditilvæksten skabt af mødeturismen på 0,4 mia. kr. årligt, svarer til 10 pct. af den samlede værditilvækst fra mødeturismen i Syddanmark. 18 pct. af det totale antal syddanske arbejdspladser ligger i Sydvestjylland. Mødeturisme for 0,7 mia. kr. i Sønderjylland Mødeturismen i Sønderjylland skaber fuldtidsstillinger og en omsætning på 0,7mio. kr. Det svarer til ca. 10 pct. af Syddanmarks mødeturisme. Til sammenligning udgjorde de totale antal sønderjydske arbejdspladser 15 pct. af alle arbejdspladser i Syddanmark. Størstedelen af mødeturismeomsætningen i Sønderjylland falder i Aabenraa Kommune. Størst omsætning i Trekantområdet Blandt de seks kommuner i Trekantområdet er det Fredericia, der har den største omsætning som følge af mødeturismen. Det skyldes, at Fredericia har væsentlig højere omsætning fra konferencer og messer end de øvrige kommuner. Mødeturismen i Trekantområdet skaber omsætning for 2,5 mia. kr., fuldtidsstillinger og 1,6 mia. kr. i værditilvækst årligt. 1,2 mio. mødedeltagere er der årligt i Trekantområdet. Det svarer til 42 pct. af det samlede antal i Syddanmark. Byregioner: Sydvestjylland: Varde, Esbjerg, Fanø, Tønder Sønderjylland: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev Trekantområdet: Billund, Vejen, Vejle, Kolding, Middelfart, Fredericia Fyn: Assens, Nordfyns, Odense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Langeland, Ærø Offshore olie og gas

8 Side 8 Byregioner mødeturismen på fyn Nøgletal Fyn BVT BVT 40% 60% 1,7 mia. kr (1,7 mia. kr.) Beskæftigelse 40% 60% (4.600) Mødeturismeomsætning Omsætning 37% 63% (2,2 mia. kr.) 2,2 mia. kr. Mødedeltagere Mødedeltagere 36% 64% (1,0 mio.) 1,0 mio. Arbejdspladser (alle erhverv) 35% 65% ( ) Fyn Øvrige Syddanmark Figuren viser Fyns andel af den samlede syddanske bruttoværdtilvækst (BVT), beskæftigelse og omsætning skabt af mødeturismen. Figuren viser desuden antal mødedeltagere og antal arbejdspladser på Fyn samt de absolutte nøgletal for Fyn i Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT OMSÆTNING I kommunerne på fyn, mio. kr. Samlet Kurser Konferencer 112 Messer Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturismen i Fyns kommuner. Datagrundlaget på Ærø er desværre for tyndt til, at der kan beregnes en omsætning for kommunen.

9 VÆKST OG UDVIKLING Side 9 mødeturismen i sydvestjylland Nøgletal Sydvestjylland BVT BVT 10% 90% 0,4 (0,4 mia. krmia. kr.) Beskæftigelse 10% 90% 1.100(1.100) Mødeturismeomsætning Omsætning 10% 90% 0,6 (0,6 mia. kr. mia. kr.) Mødedeltagere 11% 89% 0,3 mio. (0,3 mio.) Arbejdspladser Arbejdspladser (alle erhverv) 18% 82% (99.000) Sydvestjyllad Øvrige Syddanmark Figuren viser Sydvestjyllands andel af den samlede syddanske bruttoværdtilvækst (BVT), beskæftigelse og omsætning skabt af mødeturisme. Figuren viser desuden antal mødedeltagere og antal arbejdspladser i Sydvestjylland samt de absolutte nøgletal for Sydvestjylland i Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT OMSÆTNING I kommunerne i sydvestjylland, mio. kr. Samlet Kurser Esbjerg Tønder Varde Esbjerg Tønder Varde 70 Konferencer 19 Messer Tønder Varde Esbjerg Tønder Esbjerg Varde Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturisme i Sydvestjyllands kommuner. Datagrundlaget på Fanø er desværre for tyndt til, at der kan beregnes en omsætning for kommunen.

10 Side 10 Byregioner mødeturismen i sønderjylland BVT BVT 12% 88% Nøgletal Sønderjylland (0,5 mia. 0,5 mia. kr kr.) Beskæftigelse 11% 89% (1.200) Omsætning Mødeturismeomsætning 11% 89% 0,7 (0,7 mia. mia. kr. kr.) Mødedeltagere 11% 89% 0,3 (0,3 mio. mio.) Arbejdspladser Arbejdspladser (alle erhverv) 15% 85% (85.000) Sønderjylland Øvrige Syddanmark Figuren viser Sønderjyllands andel af den samlede syddanske bruttoværdtilvækst (BVT), beskæftigelse, omsætning skabt af mødeturisme. Figuren viser desuden antal mødedeltagere og antal arbejdspladser i Sønderjylland samt de absolutte nøgletal for Sønderjylland i OMSÆTNING I kommunerne i sønderjylland, mio. kr. 444 Samlet 173 Kurser Aabenraa Haderslev Sønderborg Aabenraa Sønderborg Haderslev 220 Konferencer 21 Messer Aabenraa Haderslev Sønderborg Aabenraa Sønderborg Haderslev Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturisme i Sønderjyllands kommuner.

11 VÆKST OG UDVIKLING Side 11 mødeturismen i trekantområdet Nøgletal Trekantområdet BVT BVT 38% 62% 1,6 (1,6 mia. mia. kr kr.) Beskæftigelse Beskæftigelse 39% 61% (4.400) Mødeturismeomsætning Omsætning 42% 58% (2,5 mia. 2,5 mia. kr. kr.) Mødedeltagere 42% 58% 1,2 (1,2 mio. mio.) Arbejdspladser Arbejdspladser (alle erhverv) 32% 68% ( ) Trekantområdet Øvrige Syddanmark Figuren viser Trekantområdets andel af den samlede syddanske bruttoværdtilvækst (BVT), beskæftigelse, omsætning skabt af mødeturisme. Figuren viser desuden antal mødedeltagere og antal arbejdspladser i Trekantområdet samt de absolutte nøgletal for Trekantområdet i OMSÆTNING I kommunerne i trekantområdet, mio. kr Samlet Kurser Konferencer Messer Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturisme i Trekantområdets kommuner.

12 Side 12 OMSÆTNING Omsætning Mødeturismen i Syddanmark skabte i 2011 en omsætning på mio. kr.

13 VÆKST OG UDVIKLING Side 13 omsætning - mødeturismens økonomi Mødearrangører og -deltagere Den omsætning der skabes ifbm. afholdelse af konferencer, kurser, messer og andre møder stammer dels fra mødearrangørernes forbrug til leje af lokaler og udstyr, catering mv. og dels af mødedeltagernes forbrug til transport, mad og drikke samt evt. overnatning. Størst omsætning fra arrangører Mødearrangørernse tegner sig med en omsætning på 3,2 mia. kr. for lidt mere end halvdelen af den samlede mødeturismeomsætning på 6 mia. kr. Mødeturismeomsætningen i Syddanmark er på 6 mia. kr., hvoraf størstedelen skabes i Trekantområdet og på Fyn. Konferencer skaber mest omsætning Knap halvdelen af mødeturismeomsætningen i Syddanmark kommer som følge af afholdelse af konferencer. Herefter er det kurser der bidrager mest, mens messer og andre møder kun udgør en mindre del. Interne forretningsmøder og møder med mindre end 10 deltagere, tæller som nævnt ikke med i opgørelsen af mødeturisme. Flest endagsbesøg Størstedelen af de danske mødedeltagere i Syddanmark er danske endagsbesøgende. Til gengæld bruger de overnattende deltagere flere penge pr. deltager bl.a. som følge af deres overnatning. For mødetypen kurser forholder det sig anderledes. Her skabes der mere omsætning fra overnattende mødedeltagere end fra endagsbesøgende. For de udenlandske mødedeltagere er omsætningen skabt af endagsbesøgende og overnattende mødedeltagere på niveau med hinanden. Konferencer er en styrke i Nyborg For de fleste kommuner følges mødeturisme-omsætningen fra kurser og konferencer ad. Således at, hvis der mødeturismeomsætningen på kurser er på 300 mio. kr., så er omsætningen på konferencer også ca. 300 mio. kr. - se figur en nederst side 19. En markant undtagelse er Nyborg, hvor omsætningen på konferencer er væsentlig højere og indikerer en specifik styrkeposition på konferencemarkedet mio. 42% 651 mio. 11% mio. 37% 603 mio. 10% Figuren viser byregionernes andel af Region Syddanmarks samlede mødeturismeomsætning Fyn Sydvestjylland Sønderjylland Trekantområdet

14 Side 14 OMSÆTNING omsætningen fordelt på kommuner, mio. kr Figuren viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., i de syddanske kommuner. Datagrundlaget på Ærø og Fanø er for tyndt til at der kan beregnes mødeturismeomsætning i disse kommuner. Omsætningen fordelt på mødetyper, mio. kr Konferencer Kurser Andre møder Messer Figuren viser mødeturismeomsætningen fordelt på mødetype.

15 VÆKST OG UDVIKLING Side 15 Omsætning Fordelt på mødetype og byregion, mio. kr. Messer Konferencer Kurser Andre møder Total Trekantområdet Fyn Sønderjylland Sydvestjylland Region Syddanmark Tabellen viser mødeturismeomsætningen, mio. kr., fordelt på mødetype og byregion. omsætningen fordelt på mødetyper og kommuner Konferencer > 250 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Kortet viser omsætningen fra konferencer i de syddanske kommuner Kurser > 250 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Kortet viser omsætningen fra kurser i de syddanske kommuner

16 Side 16 OMSÆTNING Messer > 50 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Kortet viser omsætningen fra messer i de syddanske kommuner Andre møder > 50 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Kortet viser omsætningen fra andre møder i de syddanske kommuner Omsætningen Fordelt på deltagertype, mio. kr Mødearrangører Danske endagsbesøgende Danske overnattende mødedeltagere Udenlandske mødedeltagere Figuren viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., fordelt på deltagertype.

17 VÆKST OG UDVIKLING Side 17 Omsætning, mio. kr., Fordelt på deltagertype og område Endags Danskere Deltagere Endags Udlændinge Mødearrangører Overnattende Overnattende Total omsætning (mio. kr.) Trekantområdet Fyn Sønderjylland Sydvestjylland Region Syddanmark Tabellen viser mødeturismeomsætningen fordelt på deltagertype, nationalitet og byregion. omsætningen fordelt på deltagertype og kommuner Danske endagsbesøgende > 250 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Kortet viser omsætningen fra danske endagsbesøgende i de syddanske kommuner Danske overnattende mødedeltagere > 100 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Kortet viser omsætningen, i mio. kr., fra danske overnattende mødedeltagere i de syddanske kommuner

18 Side 18 OMSÆTNING Udenlandske mødedeltagere > 50 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Kortet viser omsætningen fra udenlandske mødedeltagere i de syddanske kommuner Mødearrangører > 250 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Kortet viser omsætningen, i mio. kr., fra mødearrangørerne i de syddanske kommuner Omsætningen fordelt på Endagsbesøg og overnattende mødedeltagere 18% 31% 28% 19% 41% 66% 82% 69% 72% 81% 59% 34% Messer (besøgende) Messer (udstillere) Konferencer Kurser Andre møder Alle Overnattende Endagsbesøgende Figuren viser mødeturismeomsætningen fordelt på mødetyper og deltagertype - endagsbesøg eller overnattende mødedeltagere.

19 VÆKST OG UDVIKLING Side 19 Omsætningen fordelt på nationalitet 27% 24% 14% 5% 26% 12% 73% 76% 86% 95% 74% 88% Messer (besøgende) Messer (udstillere) Konferencer Kurser Andre møder Alle Danske mødedeltagere Udenlandske mødedeltagere Figuren viser mødeturismeomsætningen fordelt på mødetyper og nationalitet. omsætningen fra kurser og konferencer Fyn Omsætning fra kurser Esbjerg Kolding Odense Middelfart Aabenraa Vejle Fredericia Sydvestjylland Sønderjylland Trekantområdet 150 Tønder Assens 100 Billund Faaborg-Midtfyn Sønderborg Nyborg 50 Haderslev Svendborg Varde Nordfyns Kerteminde Langeland 0 Vejen Omsætning fra konferencer Figuren viser på den lodrette akse kommunens mødeturismeomsætning, i mio. kr., skabt af kurser og på den vandrette akse mødeturismeomsætningen fra konferencer. Den lodrette og den vandrette linie viser den gennemsnitlige mødeturismeomsætning fra hhv. kurser og konferencer. Boblernes farve angiver hvilken byregion kommunen hører til og størrelsen angiver den totale mødeturismeomsætning.

20 Side 20 Mødedeltagere Side 20 MØDEDELTAGERE Danske mødedeltagere på konference i Syddanmark, der tager en overnatning i forbindelse med konferencen, havde et gennemsnitligt døgnforbrug på kr. Forbruget er eksklusivt mødearrangørerens omkostninger ifbm. afholdelse af konferencen.

21 VÆKST OG UDVIKLING Side 21 Mødedeltagere - og deres forbrug 3 mio. mødedeltagere De syddanske konferencer, kurser, messer og andre større eksterne møder tiltrak knap 2 mio. personer. Nogle af disse 2 mio. personer tilbragte mere end én dag på deres møde og det blev til i alt 3 mio. mødedage. Det benævnes i denne rapport 3 mio. mødedeltagere. Størstedelen af mødedeltagerne rejser til Trekantområdet eller Fyn, men der er også flere hundrede tusinde, der finder vej til konferencer, kurser og messer i Sydvestjylland og Sønderjylland. Central placering en fordel Nyborg, Odense og byerne i Trekantområdet trækker flest mødedeltagere. Det er dog også værd at bemærke, at Aabenraa Kommune trækker flere mødedeltagere end fx Kolding og Esbjerg. Mange arbejdsplader lig mange møder? Ligesom en central placering er gavnlig ifht. at tiltrække store møder, kan man også forvente en vis sammenhæng mellem hvor mange arbejdspladser der er i en kommune og evnen til at tiltrække konferencer, kurser mv. Diagrammet side 23 indikerer tilsyneladende også en vis sammenhæng mellem antal arbejdspladser i kommununen og antal mødedeltagere i kommunen. Når man ser på denne sammenhæng evner Nyborg og Fredericia at tiltrække rigtig mange mødedeltagere i forhold til antal arbejdspladser, mens Kolding og Esbjerg tiltrækker færre. Højt forbrug hos konferencedeltagere Konferencedeltagere er nogle af de mødedeltagere de bruger allerflest penge. En dansk konferencedeltager der overnatter ifbm. med konferencen bruger gennemsnitligt kr. i døgnet. Deltagere på andre større møder, fx et større virksomhedsseminar eller lignende, bruger allerflest penge. Danske mødedeltagere på disse møder der overnatter ifbm. mødet bruger kr. pr. døgn. Mødedeltagernes døgnforbrug er eksklusiv mødearrangørernes omkostninger til leje af lokaler, catering mv. i forbindelse med afholdelse af mødet. Overnattende mødedeltagere har et højere døgnforbrug, fordi de betaler for overnatningen. Lavt forbrug hos lokale mødedeltagere Lokale mødedeltageres døgnforbrug er mederegnet i det gennemsnitlige døgnforbrug for danske endagsbesøgende. Lokale mødedeltagere har et generelt et lavere forbrug, blandt andet som følge af lavere transportudgifter. Derfor ligger døgnforbruget for danske mødedeltagere på endagsbesøg lavere end døgnforbruget hos udenlandske endagsbesøgende for alle mødetyper, bortset fra kategorien andre møder. Besøgende på messer er den type af mødedeltagere, der bruger færrest penge i forbindelse med deres møde.

22 Side 22 MØDEDELTAGERE Antal mødedeltagere fordelt på område Trekantområdet Fyn Sydvestjylland Sønderjylland Figuren viser antal mødedeltagere i de områderne i Syddanmark. antal Mødedeltagere i kommunerne Figuren viser antal mødedeltagere i de syddanske kommuner. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

23 VÆKST OG UDVIKLING Side 23 mødedeltagere og arbejdspladser Antal mødedeltagere Nyborg Fredericia Odense Vejle Middelfart Aabenraa Kolding Esbjerg Billund Assens Tønder Faaborg-Midtfyn Haderslev Langeland Varde Sønderborg 0 Kerteminde Svendborg Vejen 0 Nordfyns Fyn Antal arbejdspladser totalt i kommunen Sydvestjylland Sønderjylland Trekantområdet Figuren viser på den lodrette akse antal mødedeltagere i kommunens og på den vandrette akse det totale antal arbejdspladser i kommunen. Den lodrette og den vandrette linie viser det gennemsnitlige antal mødedeltagere og det gennemsnitlige antal arbejdspladser. Kilde: Region Syddanmark, CRT og Danmarks Statistik

24 Side 24 DøgnFORBRUG Mødedeltageres døgnforbrug på Messer Danske endagsbesøg Udenlandske endagsbesøg Danske overnattende mødedeltagere Udenlandske overnattende mødedeltagere Figuren viser døgnforbruget for deltagere på syddanske messer fordelt på deltagertyper. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv. Datamaterialet for danske overnattende mødedeltagere på messer er for tyndt til, at der kan beregnes et gennemsnitligt døgnforbrug. udstilleres døgnforbrug på Messer Danske endagsbesøg Udenlandske endagsbesøg Danske overnattende mødedeltagere Udenlandske overnattende mødedeltagere Figuren viser døgnforbruget for udstillende deltagere på syddanske messer fordelt på deltagertyper. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv.

25 VÆKST OG UDVIKLING Side 25 Mødedeltageres døgnforbrug på Konferencer Danske endagsbesøg Udenlandske endagsbesøg Danske overnattende mødedeltagere Udenlandske overnattende mødedeltagere Figuren viser døgnforbruget for deltagere på syddanske konferencer fordelt på deltagertype. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv. Mødedeltageres døgnforbrug på kurser Danske endagsbesøg Udenlandske endagsbesøg Danske overnattende mødedeltagere Udenlandske overnattende mødedeltagere Figuren viser døgnforbruget for deltagere på kurser afholdt i Syddanmark fordelt på deltagertype. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv. mødedeltageres døgnforbrug på andre møder Danske endagsbesøg Udenlandske endagsbesøg Danske overnattende mødedeltagere Udenlandske overnattende mødedeltagere Figuren viser døgnforbruget for deltagere på andre møder i Syddanmark fordelt på deltagertype. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv.

26 Side 26 Økonomiske effekter 4,2 Mødeturismen i Syddanmark skabte værditilvækst i virksomhederne på 4,2 mia. kr. i 2011

27 VÆKST OG UDVIKLING Side 27 økonomiske Effekter Den syddanske mødeturisme skaber samlet set beskæftigelse til mere end fuldtidsansatte. Direkte og indirekte effekter Mødeturismens økonomiske effekter kan opdeles i effekter, der følger direkte af mødedeltagernes og mødearrangørernes forbrug, og effekter der skabes indirekte i brancher, der ikke nødvendigvis er i direkte berøring med mødeturisten. Når der bliver flere ansatte i turismebrancherne, eller når de ansatte opnår en højere løn som følge af mødeturismen, så påvirker det disse ansattes generelle forbrug. Sådanne indirekte effekter ses eksempelvis inden for detailhandel, hvor der skabes fuldtidstillinger indirekte som følge af mødeturismen i Syddanmark. De direkte effekter er dog de væsentligste og udgør 2/3 af de samlede økonomiske effekter af mødeturismen. Størst effekt i hoteller og restauranter De direkte effekter falder i traditionelle turismebrancher som hoteller, restauranter og transportbrancher. Hoteller og restauranter er også de brancher, der nyder størst gavn af mødeturismen. Mødeturismen på Fyn skabte fuldtidsbeskæftigelse til personer, hvoraf halvdelen er beskæftiget i hoteller og restauranter. Hoteller på Fyn vinder på mødeturisme Hele 30 pct. af beskæftigelseseffekten på Fyn tilfalder hotellerne. Det er dobbelt så højt som i Sydvestjylland og Sønderjylland, hvor 15 pct. af beskæftigelseseffekten tilfalder hotellerne. Tallene tyder ikke på, at forklaringen er flere overattende mødedeltagere på Fyn. I stedet kan det hænge sammen med, at enkelte eller flere hoteller, i højere grad end andre steder, har succes med afholdelse af større møder, konferencer mv. I Sønderjylland falder en fjerdedel af beskæftigelseseffekten i restauranter, som er den branche der får størst effekt af mødeturismen i Sønderjylland. Mødeturismens BNP Mødeturismen i Syddanmark skabte værditilvækst for 4,2 mia. kr. i danske virksomheder. Den samlede værditilvækst der skabes af mødeturismen svarer til mødeturismens bruttonationalprodukt (BNP). Virksomhedernes værditilvækst opgøres som virksomhedens omsætning fratrukket virksomhedens forbrug af varer og tjenester.

28 Side 28 Økonomiske EFFEKTER effkter af mødeturismen på beskæftigelsen Trekantområdet Fyn Sydvestjylland Sønderjylland Afledte effekter Direkte effekter Figuren viser de direkte og afledte effekter af mødeturismen på beskæftigelsen fordelt på områderne i Region Syddanmark. effekter af mødeturisme på BruttoVÆrditilVÆksten Direkte effekter Afledte effekter Andel afledte effekter Trekantområdet % Fyn % Sønderjylland % Sydvestjylland % Region Syddanmark % Tabellen viser de direkte og afledte effekter af mødeturismen på bruttoværditilvæksten fordelt på områderne i Region Syddanmark. Note: Tallene i tabellen er afrundet til nærmeste 10.

29 VÆKST OG UDVIKLING Side 29 beskæftigelseseffekten fordelt på brancher Afledt beskæftigelse Andre brancher Detailhandel Privat service 400 Offentlig service Finans og forsikring Engroshandel Taxi- og turistvognmænd Bustrafik mv Restauranter Hoteller 0 Jernbaner Direkte beskæftigelse Figuren viser på den vandrette akse den direkte beskæftigelseseffekt af mødeturismen i de ti mest påvirkede brancher. På den lodrette akse vises den tilsvarende afledte beskæftigelseseffekt. beskæftigelseseffekt i brancher og områder 100% 21% 19% 25% 23% Andre brancher Privat service 50% 0% 9% 11% 10% 10% 10% 10% 14% 16% 12% 14% 15% 19% 22% 22% 23% 12% 30% 22% 15% 15% Trekantområdet Fyn Sydvestjylland Sønderjylland Bustrafik m.v. Offentlig service Restauranter Hoteller Figuren viser på den samlede beskæftigelseseffekt af mødeturismen i de fem mest påvirkede brancher fordelt på områderne i Syddanmark.

30 Side Side Destinationer Destinationer 2,4 Danske mødedeltagere udgør langt størstedelen af mødeturismeomsætningen i alle de syddanske destinationer. Samlet set skabte danske mødedeltagere omsætning for 2,4 mia. kr. i Syddanmark

31 VÆKST OG UDVIKLING Side 31 Destinationer - fem syddanske turistdestinationer Udviklingen af den syddanske turisme varetages af fem destinationssamarbejder og de syddanske kommuner. Søjlen til højre viser hvilke kommuner, der indgår i turistdestinationerne. Kolding og Tønder indgår i to destinationer Tønder indgår både i destination Sydvestjylland og destination Sønderjylland og Kolding indgår i både Lillebælt og Legoland Billund Resort. Denne rapport følger rapporten Turismens økonomiske betydning i Syddanmark fra VisitDenmark, der talte Tønder med i destination Sønderjylland og Kolding med i destination Lillebælt. Ønsker man i stedet at medregne Tønder i Sydvestjylland og Kolding i Legoland Billund Resort, kan man fratrække deres mødeturismeomsætning i den ene destination og lægge den til i den anden. Tønders og Koldings samlede mødeturismeomsætning er på hhv. 220 og 320 mio. kr. Destination Sydvestjylland inklusiv Tønder svarer i øvrigt til byregion Sydvestjylland, der præsenteres på side 7. Destination Fyn har størst mødeturisme omsætning Destination Fyn har en samlet mødeturismeomsætning på 2,2 mia. kr. og er dermed den turismedestination hvor der skabes mest omsætning fra mødeturisme. Mere end halvdelen, 1,3 mia. kr., af Fyns mødeturismeomsætning kommer fra afholdelse konferencer. Overnattende mødedeltagere fylder mest i Sydvestjylland Hver gang der skabes mødeturismeomsætning i Sydvestjylland for 100 kr., så kommer 25 kr. fra overnattende mødedeltagere. Gennemsnittet for hele Syddanmark er 19 kr. Laveste andel på 17 kr. findes i Destination Lillebælt, hvor det er lettere at komme til og fra på samme dag. Destinationerne Sønderjylland og Lillebælt er karakteriseret ved, at konferencer og kurser fylder stort set lige meget. I Sydvestjylland er omsætningen fra kurser totalt dominerende, og udgør hele 77 pct. af omsætningen. Danskere udgør langt størstedelen af mødedeltagerne. Kun 6 pct. af den samlede mødeturismeomsætning skabes af udenlandske endagsbesøgende eller overnattende mødedeltagere fra udlandet. Mødearrangørerne, der både kan være danske og udenlandske, skaber en turismeomsætning på 3,2 mia. kr., hvilket svarer til 54 pct. af den samlede omsætning. Destination Sydvestjylland: Varde, Esbjerg, Fanø, (Tønder) Destination Sønderjylland: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, (Tønder) Destination Legoland Billund Resort: Billund, Vejen, Vejle, (Kolding) Destination Lillebælt: Fredericia, Middelfart, (Kolding) Destination Fyn: Assens, Nordfyns, Odense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Langeland, Ærø

32 Side 32 Destinationer Omsætning Fordelt på turismedestinationer, mio. kr Sydvestjylland Sønderjylland Legoland Billund Resort Lillebælt Fyn Figuren viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., fordelt på turismedestinationer i Syddanmark. Omsætning Fordelt på Deltagertype og turismedestination, mio. kr. Endags Danskere Deltagere Endags Udlændinge Mødearrangører Overnattende Overnattende Total omsætning (mio. kr.) Sydvestjylland Sønderjylland Legoland Billund Resort Lillebælt Fyn Region Syddanmark Tabellen viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., fordelt på deltagertype og turismedestination.

33 VÆKST OG UDVIKLING Side 33 omsætning fordelt på Mødetype og turismedestination, mio. kr. 296 Sydvestjylland Konferencer Kurser Andre møder Messer Sønderjylland Konferencer Kurser Andre møder Messer 336 legoland billund resort Konferencer Kurser Andre møder Messer lillebælt Fyn Konferencer Kurser Andre møder Messer Konferencer Kurser Andre møder Messer Figurerne viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., fordelt på mødetype og turismedestination.

34 Side 34 APPENDIKS metode til at opgøre mødeturisme Satellitregnskab for turisme Opgørelsen af mødeturismen i Syddanmark baseres på UNWTOs internationalt anerkendte metode for opgørelse af turismens og mødeturismens økonomiske betydning. Metoden benævnes et turismesatellitregnskab. I et satellitregnskab måles turismen fra efterspørgselssiden frem for udbudssiden. Det vil sige fra turistens side. Metoden er i flere år blevet anvendt af VisitDenmark til at opgøre turismens økonomi, og i 2012 også til at undersøge mødeturismens økonomiske betydning 1. Denne rapport udnytter datagrundlaget fra turismesatellitregnskaet til at lave en detaljeret geografisk opdeling af mødeturismen, således at der kan angives resultater fordelt på de syddanske kommuner. Desværre er datagrundlaget på Ærø og Fanø for tyndt til, at der kan beregnes mødeturismeomsætning i disse to kommuner. I satellitregnskabet sikres, at der er overensstemmelse mellem værdierne i denne opgørelse og værdierne i det officielle danske nationalregnskab. Mødetyper Mødeturismen består af den aktivitet der opstår i forbindelse med deltagelse og afholdelse af større møder med 10 eller flere deltagere. Hertil skal varigheden være på mindst 4 timer. For yderligere information se definitionen på et møde under teksten: Hvad er et møde? på s. 3. Datakilder Undersøgelsen er baseret på tre spørgeskemaundersøgelser med henholdsvis mødesteder, mødearrangører og mødedeltagere. Det totale forbrug og de totale omkostninger for mødearrangørerne er opgjort ved hjælp af satellitregnskabet for mødeturisme. Opstillingen af satellitregnskabet baseres på oplysninger om antal mødedeltagere og mødedage. Disse oplysninger er registreret af mødestederne. Slutteligt kombineres disse data med oplysninger om daglige omkostninger hos mødearrangører og dagligt forbrug hos mødedeltagere. Data registreres af hhv. mødearrangørerne og mødedeltagerne selv. For at få en sammenlignelig opgørelse af omfanget af møder opgøres en person,der deltager i et møde, der varer to dage, som to mødedeltagere. Det totale forbrug, de totale omkostninger og de deraf afledte økonomiske effekter beregnes via LINEmodellen, som er en samfundsøkonomisk generel ligevægtsmodel. I modellen beregnes direkte og afledte effekter af mødeturismen. De direkte effekter opstår som følge af mødedeltagernes og mødearrangørernes direkte forbrug, eksempelvis på transport eller forplejning. Dette direkte forbrug skaber øget indtjening hos eksempelvis restauranter, der dermed øger deres forbrug og skaber de afledte effekter. Center for Regional og Turismeforskning (CRT) har tilpasset LINE modellen til opgørelsen af mødeturismen. I rapporten skelnes mellem fire mødetyper: Konferencer og kongresser Kurser Messer Andre møder Dermed overlapper mødeturismen med den almindelige forretnings- eller erhvervsturisme, der bl.a. består af forretningsrejser, hvor der holdes kortere møder med færre deltagere. Mødeturismen inkluderer, i modsætning til erhvervsturisme, også forbrug fra lokale mødedeltagere. 1 The Economic Contribution og Meeting Activity in Denmark, VisitDenmark 2012

35

36 Mødeturismen i Region Syddanmark giver anledning til en omsætning på 6 mia. kr. årligt, og skaber beskæftigelse til mere end fuldtidsansatte. Mødeturismen omfatter konferencer, kurser, messer og andre større møder med mere end 10 deltagere. Rapporten Mødeturisme i Syddanmark er en del af den Regionale Udviklingsplan og skal bidrage til fælles viden om regionen og de enkelte områder i regionen. Se mere på: VIDEN UDDANNELSE INFRASTRUKTUR & MOBILITET KLIMA Det Gode Liv som vækstskaber Regional Udviklingsplan Temaet for Regional Udviklingsplan i Syddanmark er Det Gode Liv som vækstskaber. Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven Vejle

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

TURISTER I JAKKESÆT ER BIG BUSINESS. Mødeturisme SYDDANMARK. Syddanmark satser på flere møder, konferencer og kurser

TURISTER I JAKKESÆT ER BIG BUSINESS. Mødeturisme SYDDANMARK. Syddanmark satser på flere møder, konferencer og kurser SYDDANMARK Mødeturisme TURISTER I JAKKESÆT ER BIG BUSINESS Syddanmark satser på flere møder, konferencer og kurser Nyborg scorer en milliard om året på mødeturister 1 intro Tekst: Astrid Westergaard /

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 17. september 2014 Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der

Læs mere

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 7. juli 2015 Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der kan

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene.

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene. Oplevelseserhverv TURISME Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene i Sydvestjylland Byregion SYDVESTJYLLAND: esbjerg, fanø, tønder & varde Viden til vækst

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk Camping analysen 2012 Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDLINJER FOR 2012... 1 2. OVERNATNINGSTALLENE...

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS.

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS. OPLEVELSESERHVERV TURISME Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Attraktioner Overnatning SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for Syddanmark 2008

Turismens økonomiske betydning for Syddanmark 2008 Turismens økonomiske betydning for Syddanmark Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken, DK-

Læs mere

Campingturismen Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Campingturismen 2014 - Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 1. Indledning 6. september 2016 Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark,

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013

Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013 September 2013 Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013 Fire ud af ti virksomheder i det sydjyske mener, at politikerne har været gode til at lytte

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012 Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Destination Fyn Oktober 2014 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø 2008

Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø 2008 Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken,

Læs mere

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse September 2013 De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse Hver tredje virksomhed på Fyn mener, at byrådet har været gode

Læs mere

8,7 mio. danske overnatninger. 2007 blev dermed igen rekordår for antallet af danske overnatninger.

8,7 mio. danske overnatninger. 2007 blev dermed igen rekordår for antallet af danske overnatninger. Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 435 Offentligt DANSK CAMPING 2007 1. Sammenfatning 2. Tal for overnatninger 3. Afledt forbrug og omsætning 4. Afledt beskæftigelse 5. Investeringer

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Fortsat tro på vækst i omsætning

Fortsat tro på vækst i omsætning Fortsat tro på vækst i omsætning og flere job Konjunktur for 3. kvartal De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har overvejende positive til omsætning og ansættelser i 3. kvartal. De positive

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Fyn Væksten og produktiviteten på Fyn er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få Fyn tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 3. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små- og mellemstore virksomheder

Læs mere

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark Sundheds- og Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Klynger og spirende klynger DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

TAL NO.17 SYDDANMARK I. Hjælp til de grønne regnskaber BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.17 SYDDANMARK I. Hjælp til de grønne regnskaber BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.17 Hjælp til de grønne regnskaber Region Syddanmark står bag den første kortlægning af CO 2 -udledning på kommuneplan. Det kan hjælpe de syddanske

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN Juni 2016 VINDMØLLEINDUSTRIEN TEKST OG DATA: Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. Bokse med Vidste du at er urelateret til DAMVAD Analytics.

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

CAMPING ANALYSEN 2013

CAMPING ANALYSEN 2013 CAMPING ANALYSEN 2013 Publiceret af CAMPINGRÅDET Oktober 2014 www.campingraadet.dk/analyserogstatistik/campingraadetsanalyser/ Adresse Mosedalvej 15 DK-2500 Valby Kontaktoplysninger T: +45 39 27 88 44

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 213 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.6 Fremskrivning af ansøger- og klassetal i

Læs mere

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 27. juli 2007 Carsten Ulstrup Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark 1. Indledning

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Status på turisternes overnatninger i Danmark 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse VisitDenmark Maj 2017 Ny opdatering hver måned! Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland Nationalitet af person- og varebiltrafikken 2012/2013 Hovedresultaterne fra tællingerne maj, august, oktober 2012 og marts 2013 Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD KONJUNKTUR FOR 4. KVARTAL De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark er en anelse mere optimistiske når det gælder forventing til job og vækst i årets

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/10191 Telefon: 7663 1993 Dato: 28. maj 2009 Notat vedr. Den kollektive

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 1.juni Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i april måned var på 3,5% af arbejdsstyrken.

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum

Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Statens Naturhistoriske Museum April

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere