Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice"

Transkript

1 Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1

2 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering 1. Strategi og baggrund Når man sammenligner Bornholm med det øvrige land i forskellige undersøgelser har Bornholm en lavere etableringsrate af iværksættere og af disse færre der overlever. Vi har lavere produktivitet og lavere erhvervsindkomst end landsgennemsnittet, ligesom virksomheder gennemsnitligt er mindre innovative indenfor de fleste erhverv, og vi ligger langt nede på skalaen i forskellige erhvervsundersøgelser, som fx Dansk Industris erhvervsklima måling. Bornholm har dalende indbyggerantal og vi har allerede nu svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft, hvilket er et stigende problem også fremadrettet. Bornholm har bl.a. på grund af den fysiske placering svære rammevilkår i forhold til resten af Danmark. Rammevilkårene er dog blevet betydelig forbedrede i 2015 med nedsættelse af fragtomkostningerne, med tiltagene omkring tarifferne på vand og el i forbindelse med sagen om Danish Crown og investeringen i fibernet. Det nye færgeforlig er overordnet til gavn for erhvervet på Bornholm hvad angår godstransport, hvilket er et stort skridt i den rigtige retning. Dog lader det noget tilbage på passagersiden, hvilket betyder at forliget langt fra er optimalt for Turisterhvervet. På baggrund af BCB s vedtægter, udviklingskontrakten med Bornholms Vækstforum, evalueringen af BCB, Vækstanalysen samt Vækstforums Erhvervsstrategi 2015, og baseret på målene om øget koordinering og mere effektiv udnyttelse af ressourcer til erhvervsservice til vækst på Bornholm, der ligger til grund for det nye Fremtidens erhvervsservice, er denne handlingsplan en konkretisering af BCB's aktiviteter i Visionen er, at vi gennem et koordineret, kvalificeret og nemt tilgængeligt erhvervsfremmesystem på Bornholm med én indgang for iværksættere og virksomheder medvirker til at bevare, udvikle og skabe arbejdspladser og vækst på Bornholm. Målet er, at den samlede indsats vil medvirke til, at der i 2020 er sket en relativ stigning på 5 % i antallet af arbejdspladser i den private sektor. Delmålene er at understøtte iværksættere og eksisterende virksomheder, at øge antallet af innovative virksomheder, at øge antallet af vækstvirksomheder og at øge værdiskabelsen i virksomhederne. Business Center Bornholm har til formål at medvirke til at understøtte og udbygge det Bornholmske Erhvervsliv, til størst mulig gavn for det bornholmske samfund, blandt andet ved praktisk erhvervsfremme og erhvervsservice overfor virksomheder og iværksættere. BCB skal så vidt det er muligt virke overensstemmende med og udmønte Regionskommunens og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingspolitik i praktisk erhvervsfremme og erhvervsservice over for virksomheder og iværksættere og så vidt det er muligt støtte op omkring de udviklingstiltag, der anbefales af og etableres i Regionskommunen eller i Bornholms Vækstforum og som er i overensstemmelse med BCB's vedtægter, samt virke til fremme af Bornholms erhvervsliv under hensyntagen til såvel bestående virksomheder som etablering af nye virksomheder. Dette skal ske i samarbejde med andre relevante erhvervsfremmeaktører og operatører for Bornholms Vækstforum. 2

3 BCB fungerer som Bornholms Vækstforums operatør i forbindelse med konkrete aftaleområder, der relaterer sig til Vækstforums handlingsplaner, Vækstpartnerskabsaftale med regeringen samt andre erhvervsrettede aktiviteter, som Bornholms Vækstforum ønsker iværksat. Det overordnede mål fra Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi er, at flere skal ville og kunne vækste ved egen hjælp og strategien har således særligt fokus på virksomheder, der ønsker vækst i særlig grad vækst ud af det bornholmske hjemmemarked for at øge beskæftigelsen på Bornholm. Af erhvervsudviklingsstrategien fremgår det, at Bornholms Vækstforum har udvalgt a) produktions- og servicevirksomheder med vækstpotentiale, b) fødevarer samt c) turisme som strategiske forretningsområder og med virksomheds- og kompetenceudvikling som en grundforudsætning for vækst og med det formål at forbedre konkurrenceevnen særligt med øget innovation og eksport for øje. Vækstforum fik i 2013 udarbejdet en Vækstanalyse, hvori det bornholmske erhvervslivs udviklingspotentiale er identificeret og på den baggrund opstillet en række anbefalinger for strategiske og taktiske indsatser. Analysen har tilvejebragt ny viden om de praktiske problemer og udfordringer, de bornholmske virksomheder står overfor og er således et fundament for prioriteringerne i denne handlingsplan. Vækstanalysen satte især fokus på de bornholmske virksomheders muligheder og ambitioner for vækst på baggrund af spørgeskemaer og interview blandt øens virksomheder. 3

4 Vækstanalysen omfattede virksomheder med mere end 2 ansatte. Dem er der i analysen identificeret 406 af, hvoraf der foreligger svar fra 209. Når svarene fra disse overføres på de 406, betyder det, at der er 240 virksomheder på Bornholm med over 2 ansatte, der kan og/eller vil vækst. I analysen identificeredes to segmenter af vækstorienterede virksomheder med specifikke vækstbarrierer se nedenstående tabel: Af Dansk Industris erhvervsklima måling fremgår, at Bornholms Regionskommunes placering fra 2013 til 2014 er faldet fra nr. 44 til nr. 87. Af rapporten fremgår følgende kommentarer fra Bornholmske virksomheder, som har deltaget i undersøgelsen: Det er simpelthen attituden til erhvervslivet, som den er gal med. Som om erhvervslivet er ude på at snyde og score kassen. I stedet for en nysgerrighed, imødekommende åbenhed og anerkendelse at det store arbejde, det er at drive virksomhed. Der er generel modstand mod nye tiltag. Samt manglende positiv tilgang til det som sker. Min opfattelse er at man fra offentlig side ikke ser sig selv som en servicevirksomhed, der skal fremme og hjælpe virksomheder/iværksættere Efterfulgt af følgende kommentarer og gode råd fra kommuner, der ligger i Top-10 i målingerne: Det er ikke raketvidenskab. Det handler om dialog og service. Om at kende virksomhederne, lytte til dem og finde løsninger sammen med dem - frem for kun at være myndighed. 4

5 Og det gode råd: Kend dine virksomheder Både store Mellemstore Og små Små virksomheder er mest utilfredse med erhvervsklimaet De har ikke samme ressourcer som store virksomheder Til gengæld kan fremtidens store virksomheder være her BCB blev i 2014 evalueret af en ekstern evaluator, EHSB v/ direktør Eskild Hansen, og hovedkonklusionen af denne evaluering var: BCB arbejder hårdt, gør sig umage og skubber mange ting: BCB har fokus på de opgaver, som er aftalt med Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum, og arbejder for at realisere de prioriterede aktiviteter og mål. BCB er en lille organisation med et bredtfavnende arbejdsområde. Der er i BCB en klar og allerede skærpet prioritering af lokal erhvervsservice, som kerneaktiviteten. Givet Bornholms udfordringer er det en hensigtsmæssig prioritering. BCB som lods og bisidder for virksomheder der mangler ledelseskapacitet: Relativt mange bornholmske virksomheder har behov for støtte til at effektivisere drift og skabe forretningsudvikling. BCB bør tilbyde at være en lods, virksomhederne kan tage ombord for at afklare position og kurs, og en bisidder, når yderligere ekstern assistance bl.a. fra Væksthuset skal rekvireres. BCB har delvist oparbejdet en sådan position/model, men der er brug for en stærkere forædling og formidling af platformen. Synlighed: I Vækstanalysen konkluderes det, at det er en udfordring for virksomhederne på Bornholm at finde tilbud, der matcher deres behov, og at virksomhedssamarbejde og netværksdannelse er ikke relevante for virksomhederne. Den type konklusioner skal efter evaluators vurdering behandles med stor varsomhed. På den ene side ér der åbenlyst et behov for at gøre BCB/erhvervsservice endnu mere kendt og interessant for brugerne. På den anden side nytter det ikke at tro, at man kan markedsføre eller omstrukturere sig til en styrket markedsposition. Erhvervsservice er professionel service, hvis omdømme løftes af dokumenterede resultater, stærke referencer, troværdige personer og anbefalinger. Segment Kan og vil virksomheder (15 pct. af de 406 bornholmske virksomheder med mindst 2 ansatte svarende til 61 virksomheder) Vil men kan mindre virksomheder (32 pct. af de 406 bornholmske virksomheder med mindst 2 ansatte svarende til 130virksomheder) Vækstbarriere Mangel på risikovilligkapital er vigtigste vækstbarriere. Udsigt til mangel på arbejdskraft, især faglærte. Få organisatoriske ressourcer; mangler et drive. 5

6 Fakta: Blandt kan og vil -virksomheder målt i Vækstanalyse Bornholm; BCB er den vigtigste eksterne rådgiver efter revisor og advokat; 27% har brugt BCB; 12% har brugt Væksthuset. I 2013 besøgte BCB 142 virksomheder; 73 af disse modtog efterfølgende 158 vejledningsforløb. 6 virksomheder blev vejledt om ejerskifte, 12 om virksomhedsstart. 86 virksomheder deltog i kurser og informationsmøder. I 2014 gennemførtes som et nyt tiltag en særlig opsøgende kampagne blandt 100 virksomheder. Under og i forlængelse af evalueringen af BCB, har BCB arbejdet aktivt for at gøre opmærksom på behovet for en mere koncentreret indsats på området for lokal erhvervsservice, herunder også at arbejdet med Bright Green Island kræver en mere fokuseret indsats og forankring i kommunen. I 2014 blev også udarbejdet et Kommissorium for en arbejdsgruppe om Fremtidens erhvervsservice på Bornholm på baggrund af, at erhvervslivet på Bornholm serviceres af flere organisationer, der tilbyder gratis vejledning finansieret af offentlige midler. Business Center Bornholm (BCB) og Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR) er to af de største aktører på området. Og selvom der ved etableringen af Business Center Bornholm i 2008 blev tænkt i et Single Point of Entry for erhvervslivet, så har det ikke fungeret optimalt som én samlet indgang for erhvervslivet, og der har i erhvervslivet været uklarhed om, hvem der kan hjælpe med hvad i henholdsvis BCB, VHHR og i Bornholms Regionskommune (BRK). Formålet er i første omgang at få beskrevet, hvilken målgruppe og hvilke services, der skal tilbydes på Bornholm, og hvordan erhvervsservicen skal organiseres, for at give den nemmest mulige indgang for iværksættere og virksomheder, og samtidig imødekomme Kommunalbestyrelsens ønske om at få etableret ét kontaktpunkt på Bornholm, hvor iværksætterens/virksomhedens udfordringer screenes, og hvor den bedst mulige erhvervsservice leveres inden for de økonomisk afsatte rammer. Arbejdsgruppen bestod af: Fredrik Romberg, direktør for Business Center Bornholm, Marlene Haugaard, direktøren for Væksthus Hovedstadsregionen, Laila Kildesgaard, kommunaldirektøren i Bornholms Regionskommune. Arbejdsgruppen skulle bidrage til at få belyst, hvordan iværksættere og virksomheder på Bornholm skulle sikres nem og hurtig adgang til kvalificeret erhvervsservice gennem en samlet erhvervsservicefunktion. I forlængelse af dette arbejde blev der også iværksat en intern proces i Bornholms Regionskommune, der ville komme med forslag til, hvordan Bornholms Regionskommunes erhvervs- og virksomhedsrettede indsats kunne tydeliggøres, herunder hvordan samspillet mellem arbejdsmarkedsindsatsen, erhvervsindsatsen og den kommunale sagsbehandling af ansøgninger fra virksomheder kunne optimeres. Resultatet af arbejdet i arbejdsgruppen fremgik af notat af 6. august 2014 om Fremtidens erhvervsservice på Bornholm fra 1. januar Blandt andet: Erhvervsservice på Bornholm er tilbud til bornholmske virksomheder om hjælp til at iværksætte og udvikle deres virksomheder. Udover den konkrete hjælp til virksomhederne udvikling af driften, så er det Bornholms Regionskommunens ansvar at insistere på at de generelle rammebetingelser forbedres. Kommunen arbejder løbende med at forbedre eksempel fragtforhold, dialogen med uddannelsesinstitutionerne, sagsbehandlingstider og er i dialog med de relevante aktører i den forbindelse. Hertil kommer at kommunalbestyrelsen har sat arbejdet med virkeliggørelse af visionen om Bright Green Island på dagsordenen i den aktuelle valgperiode og det samme gælder en særlig indsats for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til bornholmske virksomheder. Selve erhvervsservicetilbuddene som beskrives her er gratis og indrettet som en tragt, sådan at jo større et potentiale en virksomhed har, jo mere hjælp er der adgang til. Ingen skal gå forgæves, men der er en forventning om, at når iværksættere henvender sig, så er de forberedte. I skemaerne fremgår det hvilke konkrete ydelser der tilbydes. Udover de konkrete ydelser ligger det i tankegangen at virksomhederne på workshops og fælles tilbud kan etablere sig i netværk og dele erfaringer med hinanden. Egentlig formel klyngedannelse kan også komme på tale. 6

7 Erhvervsservice kan hjælpe virksomhederne med at prioritere i mulighederne for at iværksætte og udvikle virksomhederne og henvise til private rådgivere, der kan udføre opgaverne, hvis der f.eks. skal udarbejdes markedsføringsmateriale, rejses kapital, skaffes kvalificeret arbejdskraft osv. Erhvervsservice på Bornholm skal fortsat være fleksibel. Det betyder, at der kan ske vurdering fra case to case, der muliggør indsats for specifik forretningsudvikling - også selvom henvendelsen ikke umiddelbart falder ind under de skitserede tilbud. Det kan eks. være hjælp til større danske eller udenlandske virksomheder som ønsker at lægge aktiviteter på Bornholm. Den lokale erhvervsservice og myndighedsbehandling er af stor betydning for virksomhedernes vækst. Ved at samle den kommunale erhvervsservice og myndighedsbehandling under et tag har Bornholms Regionskommune og de øvrige parter i Fremtidens erhvervsservice taget førsteskridt til at gøre det lettere at være virksomhed på Bornholm. Regeringen og KL har i regi af Økonomiaftalen for 2015 aftalt, at man vil følge op på implementeringen af de anbefalinger til en styrket virksomhedsrettet kommunal service. I anbefalingerne blev der blandt andet lagt vægt på vigtigheden af at prioritere den basale erhvervsservice i form af vejledning, information og kursusaktivitet for virksomhederne med henblik på at styrke virksomhedernes vækstpotentiale. Der er foretaget en økonomisk satsning og der er tilsvarende store forventninger til BCB. Forventninger som BCB også selv har til opgaveudførslen og som BCB vil opfylde med klare og ambitiøse mål, med vilje og handlingskraft. 7

8 2. Overordnede mål Formålet med offentlig lokal erhvervsservice er grundlæggende at vejlede virksomheder til en højere grad af selvhjælp, og at lokal erhvervsservice stilles gratis til rådighed for alle virksomheder på Bornholm. Analyser som TI/CRT analysen har påvist, at det er nødvendigt i større grad at rette indsatsen mod dem som kan og vil med fokuserede indsatser, samtidig med at den lokale erhvervsservice er tilgængelig også for dem som vil men ikke kan, dem som kan men ikke vil og for dem som hverken vil eller kan, dog med andre fokuserede indsatser. Notatet til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, på basis af udarbejdet Kommissorium, der beskriver fremtidens erhvervsservice, er baseret på alle erfaringer, analyser og rapporter de seneste 3 år om, hvilke indsatser det er, virksomhederne efterspørger. Derfor er der skabt forudsætninger for at implementere og skabe fremtidens erhvervsservice, med én fysisk indgang, hvor erhvervsaktørerne er samlokaliserede. Visionen er, at vi gennem et koordineret, kvalificeret og nemt tilgængeligt erhvervsfremmesystem på Bornholm med én indgang for iværksætter og virksomheder medvirker til at bevare, udvikle og skabe arbejdspladser og vækst på Bornholm. De overordnede mål for BCB i 2015 handler meget om en praktisk gennemførsel af aktiviteter. Evalueringen af BCB gennemføres løbende men med afsæt i de første 6 måneder af 2015, således som anført i beslutningen på mødet i Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget 29. oktober 2014, jf. referatet (Juni 2015: Første evaluering af én indgang til erhvervsservice i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og drøftelse af fremtidig organisering i 2016 og drøftelser om evt. konkurrenceudsættelse af opgaven). På den ene siden er det vigtigt at vi kommer ud i markedet med de eksisterende ressourcer som en løbende forretning og bruger de systemer, vi har i dag, for ikke at tabe tid og effekt. På den anden side skal vi sikre at vi som samarbejdspartner i den fælles indgang fastlægger, hvilket fælles arbejdsredskab vi skal bruge for at få størst mulig koordination mellem vores aktiviteter. At udvælge og indarbejde et sådant system kan tage længere tid. Derfor er det vigtig, at vi bruger det, vi har, på bedste og mest effektive måde. Overordnede mål er derfor følgende 4: 1. Fuld fart på nuværende organisation, besøge virksomheder og implementere fremtidens erhvervsservice 2. Opgradere driftsorganisationen med flere udfarende konsulenter 3. Koordinere aktiviteter i den fælles indgang 4. Formulere og implementere en ambitiøs kommunikationsindsats/synlighed Fokus for Business Center Bornholm i 2015 er implementeringen og gennemførslen af den nye erhvervsfremme på Bornholm. BCB organiseres nu med en driftsorganisation der fokuserer på Lokal erhvervsservice. Eventuelle projekter bedrives som selvstændige projekter udenfor BCB driftsorganisation. 8

9 BCB vil fortsat påtage sig rollen som projekt operatør for Bornholms Vækstforum. Det vil først og fremmest gælde for kompetenceudviklings- og innovationsudviklingsprojekter, som er en rød tråd i Erhvervsudviklingsstrategien. BCB vil også kunne indgå som partner i projekter som understøtter elementer i Lokal Erhvervsservice inden for brancher som produktionserhverv, fødevareindustrien og turismeerhvervet. BCB fortsætter med at være sekretariat for Bornholms Erhvervsfond, Fonden for Beskæftigelsesfremmende Initiativer på Bornholm og Energi Udvikling Bornholm, men påtager sig i perioden ikke nye sekretariatsfunktioner. 0,75 årsværk Direktør Ledelse Supportfunktion Regnskab, HR, WEB,, sekretariat for BCB, BEF, FBI, EUB, projektsupport 1,27 årsværk Lokal Erhvervsservice og Traditionel erhvervsservice, vejledning, kurser, forretningsudvikling, kompetenceudvikling, kompetenceanskaffelser, B- avisen, Nyhedsbreve Markedsføring 3,75 årsværk + VHHR 1 årsværk Operatør for projekter Grønt Byggeri (til 28/2) Grønt Pakhus Strategisk Energiplanlægning Kun projektansatte Fordeling af ressourcer i forhold til kontrakt med Bornholms Vækstforum til gennemførelse af handlingsplanen: Årsværk %-fordel lønninger Ledelse 0,75 21,0% Administration 1,27 15,7% Lokal Erhvervsservice 3,00 48,5% Markedsføring 0,75 14,8% I alt 5,77 100,0% Hvortil kommer VHHR 1 årsværk og Eksterne konsulenter 9

10 3. Konkrete handlinger Mål 1: Fuld fart på nuværende organisation, med at besøge virksomheder og implementere fremtidens erhvervsservice Det er afgørende vigtigt at konsulenterne er ude hos virksomhederne og gennemfører besøg. Besøgene har til formål hurtigt og løbende at vejlede og sparre virksomhederne med de behov som virksomhederne har både på kort og langt sigt. Konsulenterne skal samtidigt gennem en screeningsprocedure dokumentere, hvilke behov virksomhederne har. BCB har som en del af sin Lokale Erhvervsservice allerede tilgang til information om rigtig mange virksomheder og har gennem de seneste to år besøgt og haft kontakt med ca. 250 virksomheder udover gennemførte aktiviteter som Gå Hjem Møder, kurser og andre aktiviteter. BCB har en virksomhedsliste bestående af ca. 700 virksomheder. Denne liste er fordelt på følgende 3 målgrupper af virksomheder: 1. Start - up (før start, 0 3 år med 0 5 ansatte) 2. SMV udvikling og eskalering (mere end 3 år med 0 5 ansatte) 3. SMV professionalisering og vækst (mere en 3 år, mere end 5 ansatte) Hver målgruppe vil blive kategoriseret i følgende 3 grupper: 1. Alle uanset potentiale og ambitioner. I denne gruppe kan også forekomme iværksættere/virksomheder, der ikke har noget ambitionsniveau, som er tilfreds med situationen som den er, og/eller har mangel på organisatoriske og faglige kompetencer 2. Kan eller vil. Iværksættere/virksomheder som har en skalerbar forretningsplan, har visse vækstambitioner, mindre organisatoriske ressourcer og færre faglige spidskompetencer 3. Kan og vil. Iværksættere/virksomheder, der har en skalerbar forretningsplan, vækstambitioner, købmandsskab, internationalt fokus, er innovative, med en stærk og fungerende ledelse samt tilstrækkelige organisatoriske og faglige kompetencer. Disse virksomheder kan deles op i to kategorier: - De, som ikke behøver eller ønsker sparring eller vejledning fra erhvervsfremmesystemet - De, som behøver en vejledning på et specifikt område. BCB har den ambition at besøge og/eller være i kontakt med alle virksomheder på den nævnte liste i løbet af Med de ressourcer vi vil have til vores rådighed, vil det være muligt fysisk at besøge 70 % af alle virksomheder. Konsulent Antal besøg (40 arbejdsuger) NN 100 % 4 besøg om ugen 160 NN 100 % 4 besøg om ugen 160 NN 50 % 2 besøg om ugen 80 NN 50 % 2 besøg om ugen 80 Totalt

11 Besøgene vil blive foretaget med hjælp af vores virksomhedsliste, hvor hovedformålet med besøget er at nu og her vejlede virksomhederne i forhold til behov både på kort og langt sigt. Budskabet fra BCB ved besøgene er at skubbe til virksomhedens deltagelse i vækstdagsordenen. Rammevilkårene for det bornholmske erhvervsliv er blevet betydelig forbedrede i Det er nu, man skal investere og udnytte de forbedrede konkurrencevilkår på virksomhedernes individuelle markeder. Det er vigtigt at vi, med hjælp af et fælles (med VHHR, Jobcenter, BCB) CRM system for fremtiden dels kan koordinere og opdatere os på en og samme platform og dels også kan dokumentere virksomhedernes ønsker til indsatser fra erhvervsfremmesystemets side. Indtil dette er på plads fortsætter registreringerne under de forskellige aktører. Det nedsatte koordinationsudvalg skal sikre, at informationerne flyder imellem aktørerne i kundernes interesse. BCB vil i sine besøg og aktiviteter fortsætte med at bruge det Excel registreringsark som BCB har benyttet sig af de sidste halvandet år, ud fra hvilket vi gennemgår virksomhedens forretningsmodel, kompetencer, organisation, marked, kunder, supportsystem og operationel drift. Formålet med screeningen er, sammen med ejere/ledelse, at identificere det individuelle behov, så vi dermed kan vejlede virksomheden til den rigtige indsats eller henvise til eksterne rådgivere. Den opsøgende indsats vil også indeholde følgende: Aktivitet Indhold Omfang Opsøgende arbejde overfor målgruppen nye virksomheder Facilitering af samarbejde Etablering af netværk Samarbejde med revisorer og banker Mail, nyhedsbrev, kanvas Salgs- og eksportsamarbejde Etablering og facilitering af netværksgrupper Ejer-/generationsskifte Nye CVR nr. Ad hoc og afhængigt af etablering af særlige initiativer 1 ny gruppe inden for produktivitet 2 gange årligt Ydelser fordelt på virksomhedsgrupperne start up/iværksætteri, SMV (udvikling og skalering) og SMV (professionalisering og vækst) vil blive udført ifølge nedanstående aktivitetsplan: 11

12 Ydelser til virksomhedskategori 1: Start-up (før start, 0-3 år med 0-5 ansatte) Målgruppe Ydelse Omfang Estimat antal virksomheder Estimat årsværk Alle uanset potentiale og ambitioner Start-up møde 3 timer 4 gange årligt med fokus på basal viden om etablering af virksomhed Ca. 150 Iværksætter Ca. ½ fagligt årsværk BCB Start-up kursus 4x3 timer to gange årligt med udvikling af handlingsplan for etablering af virksomhed Alle nye CVR Alle nye CVR nummer bliver registreret og kontaktet Alle nye CVR/virksomheder modtager et mail/kontakt om tilbyd til vejledning/sparring Ca. 250 nye CVR/år Kan eller vil 1:1 sparring og vejledning 1-3 møder a 1½ time. Sparring og vejledning om konkrete individuelle udfordringer med etablering og drift af virksomhed Ca. 25 iværksættere Ca. ¼ fagligt årsværk BCB Kan og vil 1:1 sparring og vejledning 2-5 møder a 2 timer. Vækstforløb som munder ud i en vækstplan. Fokus er typisk på forretningsmodel, finansiering, kompetencer og marked Ca. 10 iværksættere heraf 1-2 med globale forretningsmuligheder. Ca. ¼ fagligt årsværk VHHR Resultatkontrakt Mentorforløb Tilknytning af mentor med erhvervserfaring. Mentorforløbet vil være 5-10 møder a 1½ time med 1 måneds mellemrum Born Global workshops 3x3 timers workshop med fokus på global forretningsmodel, finansiering og selskabsdannelse samt marked og skalering Born Global workshops kan ikke gennemføres selvstændigt for Bornholm 12

13 Ydelser til virksomhedskategori 2: SMV udvikling og skalering (mere end 3 år med 0-5 ansatte) Målgruppe Ydelse Omfang Estimat antal virksomheder Estimat årsværk Alle uanset potentiale og ambitioner Informationsmøder/Gå hjem møder/business Brunch 5 møder årligt af 3 timer Kontinuert tilbud om arrangementer med fokus på afgrænsede emner om fx sociale medier, salgstræning, budget og regnskab, 1. medarbejder, arbejdsmiljø, fødevarelovgivning, nye skatteregler Ca. 50 SMV Ca. 1/4 fagligt årsværk BCB Fokus er på professionalisering af virksomheden og hjælp til dagligdags udfordringer. Målet er at motivere og inspirere virksomhederne til at igangsætte en udvikling. Kan eller vil 1:1 sparring og vejledning 1-3 møder a 1½ time. Sparring og vejledning om konkrete individuelle udfordringer med drift af virksomhed. Fx om muligheder for kompetenceløft, krav om mærkning, bankfinansiering Ca. 25 SMV Ca. ¼ fagligt årsværk BCB Kan og vil 1:1 sparring og vejledning Workshops 2-5 møder a 2 timer. Vækstforløb som munder ud i en vækstplan. Fokus er ofte på kompetencer, strategi, marked samt finansiering Workshopforløb med fokus på udvikling og eksekvering af strategi Ca. 10 SMV Ca. ¼ fagligt årsværk VHHR Resultatkontrakt 1 årligt forløb med ca. 5 SMV 13

14 Ydelser til virksomhedskategori 3: SMV professionalisering og vækst (mere end 3 år mere end 5 ansatte) Målgruppe Ydelse Omfang Estimat antal virksomheder Estimat årsværk Alle uanset potentiale og ambitioner Informationsmøder/Gå hjem møder/business Brunch 5 møder årligt af 3 timer Kontinuert tilbud om arrangementer med fokus på afgrænsede emner om fx sociale medier, salgstræning, budget og regnskab, rekruttering af medarbejdere, arbejdsmiljø, fødevarelovgivning, nye skatteregler Ca. 100 SMV Ca. 1/4 fagligt årsværk BCB Fokus er på professionalisering af virksomheden og hjælp til dagligdags udfordringer Kan eller vil 1:1 sparring og vejledning 1-3 møder a 1½ time. Sparring og vejledning om konkrete individuelle udfordringer med drift af virksomhed. Fx om muligheder for kompetenceløft, automatisering af produktion, digitalisering, eksport, innovation Ca. 25 SMV Ca. ¼ fagligt Årsværk BCB Kan og vil 1:1 sparring og vejledning 2-5 møder a 2 timer. Vækstforløb som munder ud i en vækstplan. Fokus er ofte på kompetencer, strategi, marked/eksport, HR og ledelse samt finansiering Ca. 10 SMV Ca. ¼ fagligt årsværk VHHR Workshops Workshopforløb med fokus på udvikling og eksekvering af strategi Workshopforløb med fokus på udvikling og eksekvering af strategi, eksport, ledelseskompetencer mv. Workshopforløb designes med fokus på et enkelt tema fx internationalisering, ledelse, innovation. Workshopforløb designes afhængigt af tema og kan være korter eller længevarende både i omfang og tidsforløb. 14

15 Væksthus Hovedstadsregionen vil ifølge aftale med BCB løfte opgaven med specielle ydelser i kategorien Kan og vil i alle målgrupperne. Der er her tale om specialiseret erhvervsservice. Dette som en del af Væksthus Hovedstadsregionens resultatkontrakt. Totalt vil disse besøg, aktiviteter og ydelser i henhold til ovenstående katalog/skema resultere i: - At 70 % af alle virksomheder er blevet besøgt - At 50 % af alle virksomheder har deltaget/fået vejledning/sparring og/eller deltaget i et forløb/kursus/møde - At 25 % af alle virksomheder er blevet henvist til eksterne rådgivere - At 10 % af alle virksomheder er blevet henvist til andre erhvervsfremmeindsatser på baggrund af Erhvervsudviklingsstrategien Aktiviteter med speciel fokus på de i Erhvervsudviklingsstrategien opprioriterede brancher med et stort vækstpotentiale, såsom produktionserhverv, fødevareerhverv og turismeerhvervet. Der planlægges 3 kompetenceudviklings Gå Hjem møder, specielt rettet mod disse erhverv i samarbejde med Dansk Industri, Teknologisk Institut og andre relevante samarbejdspartnere: Erhvervsområde/aktivitet Produktionserhverv Fødevare erhverv Turisme erhverv Speciel Guru NN NN NN Emne Ledelsesudvikling Ledelsesudvikling Ledelsesudvikling Emne Produktivitet Produktivitet Produktivitet Emne Internationalisering Internationalisering Innovation Antal virksomheder/personer 65/110 40/80 45/90 Herudover vil BCB virke som Modtageapparat i forhold til danske og udenlandske henvendelser. Funktionen udføres i samarbejde med BRK og øvrige offentlige organisationer i GREATER COPENHAGEN samarbejdet (Region Hovedstaden og Sjælland, m.fl.). 15

16 Mål 2: "Opgradere driftsorganisationen BCB med flere konsulenter og fokusere organisationen på 100 % Lokal erhvervsservice" BCB er, og skal løbende udvikles som, en stærk, slagkraftig og kompetent driftsorganisation for lokal erhvervsservice gennem at * skabe en kontinuerlig, tæt og fokuseret dialog mellem ledelse og personale om fremtidens erhvervsservice og indholdet i BCB s handlingsplan 2015 * effektivt introducere og løbende opkvalificere nye medarbejdere gennem et introduktionsprogram (herunder, at de medfølger ved virksomhedsbesøg i opstartsfasen) * introducere et opkvalificeringsprogram for eksisterende medarbejdere, som har til formål at øge den faglige kompetence på fornødne områder * følge op, involvere og motivere medarbejderne gennem minimum en årlig medarbejder udviklingssamtale. Mål 3: "Synlig og engageret BCB delagtig i koordination af aktiviteter i den fælles indgang : * BCB vil være synlig og proaktiv i arbejdet med den fælles indgang gennem at: - aktivt, både internt og eksternt, kommunikere den fælles indgang til BCB s interessenter - se til, at den fælles indgang bliver klar og enkel at finde - sikre, at den fælles indgang altid er bemandet - vores kunder altid har let ved at finde en parkeringsplads uden for indgangen * BCB vil proaktivt medvirke til, at der frekvent bliver afholdt koordineringsmøder gennem at: - aktivt følge op på dagsordener og udførsel af de punkter, der er besluttet - sikre, at BCB altid deltager på koordineringsmøder * BCB vil aktivt medvirke til, at der opstilles klare mål, fordeling af arbejde, kommunikation osv. gennem at: - formulere input til skarpe og præcise målsætninger - medvirke til, at et fælles CRM system bliver implementeret i løbet af det første kvartal - dele information om BCB s aktiviteter og handlinger * BCB vil tage initiativ til personalemøder og information gennem at: - foreslå indhold og tidspunkter for fælles personalemøder - tage del i kulturen på Landemærket og også introducere nogle af BCB s aktiviteter 16

17 Mål 4: Implementere en ambitiøs og synlig kommunikationsindsats Kommunikationsplan 2015 Formål: Først og fremmest at skabe et positivt og optimistisk erhvervsklima på Bornholm, således at det medfører, at mange virksomheder vil synes, det er nu de skal investere og satse. Vi har fået bedre rammevilkår, med sænkede fragtomkostninger, fibernet i jorden osv. Vi skal få de virksomheder som kan og vil til at løfte og tage del i den kommende vækstdagsorden. Det overordnede formål med kommunikationen i 2015 er også, at den fælles indgang i det nye erhvervsfremmesystem bliver kendt og herunder, hvilke roller de respektive aktører har. Det skal være tydeligt og klart, at BCB er en ambitiøs, målrettet og værdiskabende aktør i denne udvikling. Majoriteten af virksomhederne skal vide, hvem BCB er, og hvad vi kan. Budskaber: En indgang her er al service for din virksomhed samlet Her bliver du mødt af en kompetent organisation med medarbejdere, der ved, hvad de har med at gøre Det her er hvad vi kan gøre for dig Vi kommer og besøger jer Vi er aldrig længere væk end en mail Interessenter: Vores hovedinteressenter er det bornholmske erhvervsliv virksomhederne og iværksættere. Derefter følger Bornholms Vækstforum og kommunen samt de øvrige erhvervsfremmeaktører. Kommunikationskanaler: - B Magasinet med direkte fokus på, hvordan gode historier kan beskrive lidt mere i dybden og i detaljer, hvordan BCB har bidraget til deres fremgang - Pressemeddelelser med ovenstående budskaber til alle medier: o o o Tv2bornholm, DR, Bornholms Tidende, Bornholm.nu BCB Facebook - Info møder og Gå Hjem Møder 17

18 Tid: - B Magasinet udgives 4 gange om året. Distributionen øges til husstandsomdelt og til alle erhverv, samt på færgerne og i lufthavnen og fortsat til interessenter uden for Bornholm - Pressemeddelelser 2 gange om måneden om interessante resultater eller historier - udbygges, så den tilpasses de nye forhold under fremtidens erhvervsservice. Allerede i dag fungerer websiten som en overordnet platform for erhvervsfremmeindsatsen Ansvarlig: - Hovedansvarlig er BCB - Kommunikationsaktiviteterne koordineres tæt sammen med øvrige aktører i vores fælles indgang. - Der aftales kontinuerlige koordineringsmøder mellem aktørerne Ressourceforbrug: markedsføring/kommunikationsbudget - Den praktiske opgave med Kommunikationsindsatsen - print/tryk og opdatering af web og sociale midler - købes af eksterne leverandører. Succeskriterier: - At virksomhederne i kundetilfredshedsundersøgelser direkte peger på, at vores kommunikation og tilstedeværelse med besøg har givet et markant positivt resultat. Feedback: - Via Meltwater måler hvor mange gange vi (vi skal bestemme søgeord) er i pressen i direkte relation til vores aktiviteter. - Vi måler antal klik - Vi laver kundetilfredshedsundersøgelse (en del af evalueringen) inkl. B-Magasinet. 4. Implementere en løbende evaluering af indsatsen og mål opfyldelse BCB vil både løbende igennem året og totalt hvert år evaluere aktiviteterne på tre niveauer: - Evaluering af virksomhedernes opfattelse af BCB s vejledning, kompetence og service. Dette måles i dag med hjælp af svar på 10 spørgsmål. Dette skema udleveres ved hver vejledning, møde eller proces til alle virksomheder. - Evaluering af indhold og nytte af ydelser og aktiviteter for deltagende virksomheder. Evaluering med hjælp af udleveret skema gøres i hvert tilfælde. BCB skal også måles på antal gennemførte aktiviteter i forhold til handlingsplanen. - Evaluering af effekt. Gruppe af virksomheder som har modtaget vejledning og/eller deltaget i forløb og andre aktiviteter sammenlignes med en gruppe som ikke har gjort det. Effekten vil blive evalueret ud fra antallet arbejdspladser som aktiviteterne vil skabe. Det er dog urealistisk at forvente en stor effekt allerede i 2015 og på så kort tid. 18

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Status, sept. 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre,

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm

Opgaver og mål for Business Center Bornholm Handlingsplan, 2016 Opgaver og mål for Business Center Bornholm Arbejdet i 2015 med at kortlægge og identificere virksomhedernes behov fortsætter ind i 2016. Fokuseringen i 2016 og fremad fortsætter med

Læs mere

Fokuseringen i 2017 og fremad fortsætter med at være besøg, kortlægning af behov, opfølgning og henvisning til specialiseret rådgivning.

Fokuseringen i 2017 og fremad fortsætter med at være besøg, kortlægning af behov, opfølgning og henvisning til specialiseret rådgivning. Handlingsplan, 2017 UDKAST 8/11-16. VISION At vi gennem et koordineret, kvalificeret og nemt tilgængeligt erhvervsfremmesystem på Bornholm med én indgang for iværksættere og virksomheder, medvirker til

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Udviklingskontrakt. Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum. Business Center Bornholm. Indstillet af Bornholms Vækstforum, den

Udviklingskontrakt. Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum. Business Center Bornholm. Indstillet af Bornholms Vækstforum, den Udviklingskontrakt mellem Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum og Business Center Bornholm for 2015 Indstillet af Bornholms Vækstforum, den Godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den

Læs mere

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Fra hjertet Bornholm har Behov for ny vækstmodel; brændende platform Dygtige virksomheder; succes Industriel kerne (foruden landbrug/turisme);

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Erhvervsfremme er en del af de lokale vækstvilkår Erhvervsfremme Erhvervsrettede myndighedsopgaver Infrastruktur

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune. til. Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk. fra

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune. til. Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk. fra Notat 2012 Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune til Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk fra Væksthus Hovedstadsregionen Gribskovvej 4 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Vejledning...

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget formulering I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A- området og borgere med udviklingshæmning, skal

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2018

National aftale for Væksthusene i 2018 26. april 2017 National aftale for Væksthusene i 2018 Aftale mellem og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S Indledning:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 7. Marts 2016 Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Dagsorden Velkomst ved Anna Maria Sønderholm, Væksthus Midtjylland Gennemgang af programmets ydelses beskrivelse ved

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere