Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice"

Transkript

1 Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1

2 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering 1. Strategi og baggrund Når man sammenligner Bornholm med det øvrige land i forskellige undersøgelser har Bornholm en lavere etableringsrate af iværksættere og af disse færre der overlever. Vi har lavere produktivitet og lavere erhvervsindkomst end landsgennemsnittet, ligesom virksomheder gennemsnitligt er mindre innovative indenfor de fleste erhverv, og vi ligger langt nede på skalaen i forskellige erhvervsundersøgelser, som fx Dansk Industris erhvervsklima måling. Bornholm har dalende indbyggerantal og vi har allerede nu svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft, hvilket er et stigende problem også fremadrettet. Bornholm har bl.a. på grund af den fysiske placering svære rammevilkår i forhold til resten af Danmark. Rammevilkårene er dog blevet betydelig forbedrede i 2015 med nedsættelse af fragtomkostningerne, med tiltagene omkring tarifferne på vand og el i forbindelse med sagen om Danish Crown og investeringen i fibernet. Det nye færgeforlig er overordnet til gavn for erhvervet på Bornholm hvad angår godstransport, hvilket er et stort skridt i den rigtige retning. Dog lader det noget tilbage på passagersiden, hvilket betyder at forliget langt fra er optimalt for Turisterhvervet. På baggrund af BCB s vedtægter, udviklingskontrakten med Bornholms Vækstforum, evalueringen af BCB, Vækstanalysen samt Vækstforums Erhvervsstrategi 2015, og baseret på målene om øget koordinering og mere effektiv udnyttelse af ressourcer til erhvervsservice til vækst på Bornholm, der ligger til grund for det nye Fremtidens erhvervsservice, er denne handlingsplan en konkretisering af BCB's aktiviteter i Visionen er, at vi gennem et koordineret, kvalificeret og nemt tilgængeligt erhvervsfremmesystem på Bornholm med én indgang for iværksættere og virksomheder medvirker til at bevare, udvikle og skabe arbejdspladser og vækst på Bornholm. Målet er, at den samlede indsats vil medvirke til, at der i 2020 er sket en relativ stigning på 5 % i antallet af arbejdspladser i den private sektor. Delmålene er at understøtte iværksættere og eksisterende virksomheder, at øge antallet af innovative virksomheder, at øge antallet af vækstvirksomheder og at øge værdiskabelsen i virksomhederne. Business Center Bornholm har til formål at medvirke til at understøtte og udbygge det Bornholmske Erhvervsliv, til størst mulig gavn for det bornholmske samfund, blandt andet ved praktisk erhvervsfremme og erhvervsservice overfor virksomheder og iværksættere. BCB skal så vidt det er muligt virke overensstemmende med og udmønte Regionskommunens og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingspolitik i praktisk erhvervsfremme og erhvervsservice over for virksomheder og iværksættere og så vidt det er muligt støtte op omkring de udviklingstiltag, der anbefales af og etableres i Regionskommunen eller i Bornholms Vækstforum og som er i overensstemmelse med BCB's vedtægter, samt virke til fremme af Bornholms erhvervsliv under hensyntagen til såvel bestående virksomheder som etablering af nye virksomheder. Dette skal ske i samarbejde med andre relevante erhvervsfremmeaktører og operatører for Bornholms Vækstforum. 2

3 BCB fungerer som Bornholms Vækstforums operatør i forbindelse med konkrete aftaleområder, der relaterer sig til Vækstforums handlingsplaner, Vækstpartnerskabsaftale med regeringen samt andre erhvervsrettede aktiviteter, som Bornholms Vækstforum ønsker iværksat. Det overordnede mål fra Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi er, at flere skal ville og kunne vækste ved egen hjælp og strategien har således særligt fokus på virksomheder, der ønsker vækst i særlig grad vækst ud af det bornholmske hjemmemarked for at øge beskæftigelsen på Bornholm. Af erhvervsudviklingsstrategien fremgår det, at Bornholms Vækstforum har udvalgt a) produktions- og servicevirksomheder med vækstpotentiale, b) fødevarer samt c) turisme som strategiske forretningsområder og med virksomheds- og kompetenceudvikling som en grundforudsætning for vækst og med det formål at forbedre konkurrenceevnen særligt med øget innovation og eksport for øje. Vækstforum fik i 2013 udarbejdet en Vækstanalyse, hvori det bornholmske erhvervslivs udviklingspotentiale er identificeret og på den baggrund opstillet en række anbefalinger for strategiske og taktiske indsatser. Analysen har tilvejebragt ny viden om de praktiske problemer og udfordringer, de bornholmske virksomheder står overfor og er således et fundament for prioriteringerne i denne handlingsplan. Vækstanalysen satte især fokus på de bornholmske virksomheders muligheder og ambitioner for vækst på baggrund af spørgeskemaer og interview blandt øens virksomheder. 3

4 Vækstanalysen omfattede virksomheder med mere end 2 ansatte. Dem er der i analysen identificeret 406 af, hvoraf der foreligger svar fra 209. Når svarene fra disse overføres på de 406, betyder det, at der er 240 virksomheder på Bornholm med over 2 ansatte, der kan og/eller vil vækst. I analysen identificeredes to segmenter af vækstorienterede virksomheder med specifikke vækstbarrierer se nedenstående tabel: Af Dansk Industris erhvervsklima måling fremgår, at Bornholms Regionskommunes placering fra 2013 til 2014 er faldet fra nr. 44 til nr. 87. Af rapporten fremgår følgende kommentarer fra Bornholmske virksomheder, som har deltaget i undersøgelsen: Det er simpelthen attituden til erhvervslivet, som den er gal med. Som om erhvervslivet er ude på at snyde og score kassen. I stedet for en nysgerrighed, imødekommende åbenhed og anerkendelse at det store arbejde, det er at drive virksomhed. Der er generel modstand mod nye tiltag. Samt manglende positiv tilgang til det som sker. Min opfattelse er at man fra offentlig side ikke ser sig selv som en servicevirksomhed, der skal fremme og hjælpe virksomheder/iværksættere Efterfulgt af følgende kommentarer og gode råd fra kommuner, der ligger i Top-10 i målingerne: Det er ikke raketvidenskab. Det handler om dialog og service. Om at kende virksomhederne, lytte til dem og finde løsninger sammen med dem - frem for kun at være myndighed. 4

5 Og det gode råd: Kend dine virksomheder Både store Mellemstore Og små Små virksomheder er mest utilfredse med erhvervsklimaet De har ikke samme ressourcer som store virksomheder Til gengæld kan fremtidens store virksomheder være her BCB blev i 2014 evalueret af en ekstern evaluator, EHSB v/ direktør Eskild Hansen, og hovedkonklusionen af denne evaluering var: BCB arbejder hårdt, gør sig umage og skubber mange ting: BCB har fokus på de opgaver, som er aftalt med Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum, og arbejder for at realisere de prioriterede aktiviteter og mål. BCB er en lille organisation med et bredtfavnende arbejdsområde. Der er i BCB en klar og allerede skærpet prioritering af lokal erhvervsservice, som kerneaktiviteten. Givet Bornholms udfordringer er det en hensigtsmæssig prioritering. BCB som lods og bisidder for virksomheder der mangler ledelseskapacitet: Relativt mange bornholmske virksomheder har behov for støtte til at effektivisere drift og skabe forretningsudvikling. BCB bør tilbyde at være en lods, virksomhederne kan tage ombord for at afklare position og kurs, og en bisidder, når yderligere ekstern assistance bl.a. fra Væksthuset skal rekvireres. BCB har delvist oparbejdet en sådan position/model, men der er brug for en stærkere forædling og formidling af platformen. Synlighed: I Vækstanalysen konkluderes det, at det er en udfordring for virksomhederne på Bornholm at finde tilbud, der matcher deres behov, og at virksomhedssamarbejde og netværksdannelse er ikke relevante for virksomhederne. Den type konklusioner skal efter evaluators vurdering behandles med stor varsomhed. På den ene side ér der åbenlyst et behov for at gøre BCB/erhvervsservice endnu mere kendt og interessant for brugerne. På den anden side nytter det ikke at tro, at man kan markedsføre eller omstrukturere sig til en styrket markedsposition. Erhvervsservice er professionel service, hvis omdømme løftes af dokumenterede resultater, stærke referencer, troværdige personer og anbefalinger. Segment Kan og vil virksomheder (15 pct. af de 406 bornholmske virksomheder med mindst 2 ansatte svarende til 61 virksomheder) Vil men kan mindre virksomheder (32 pct. af de 406 bornholmske virksomheder med mindst 2 ansatte svarende til 130virksomheder) Vækstbarriere Mangel på risikovilligkapital er vigtigste vækstbarriere. Udsigt til mangel på arbejdskraft, især faglærte. Få organisatoriske ressourcer; mangler et drive. 5

6 Fakta: Blandt kan og vil -virksomheder målt i Vækstanalyse Bornholm; BCB er den vigtigste eksterne rådgiver efter revisor og advokat; 27% har brugt BCB; 12% har brugt Væksthuset. I 2013 besøgte BCB 142 virksomheder; 73 af disse modtog efterfølgende 158 vejledningsforløb. 6 virksomheder blev vejledt om ejerskifte, 12 om virksomhedsstart. 86 virksomheder deltog i kurser og informationsmøder. I 2014 gennemførtes som et nyt tiltag en særlig opsøgende kampagne blandt 100 virksomheder. Under og i forlængelse af evalueringen af BCB, har BCB arbejdet aktivt for at gøre opmærksom på behovet for en mere koncentreret indsats på området for lokal erhvervsservice, herunder også at arbejdet med Bright Green Island kræver en mere fokuseret indsats og forankring i kommunen. I 2014 blev også udarbejdet et Kommissorium for en arbejdsgruppe om Fremtidens erhvervsservice på Bornholm på baggrund af, at erhvervslivet på Bornholm serviceres af flere organisationer, der tilbyder gratis vejledning finansieret af offentlige midler. Business Center Bornholm (BCB) og Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR) er to af de største aktører på området. Og selvom der ved etableringen af Business Center Bornholm i 2008 blev tænkt i et Single Point of Entry for erhvervslivet, så har det ikke fungeret optimalt som én samlet indgang for erhvervslivet, og der har i erhvervslivet været uklarhed om, hvem der kan hjælpe med hvad i henholdsvis BCB, VHHR og i Bornholms Regionskommune (BRK). Formålet er i første omgang at få beskrevet, hvilken målgruppe og hvilke services, der skal tilbydes på Bornholm, og hvordan erhvervsservicen skal organiseres, for at give den nemmest mulige indgang for iværksættere og virksomheder, og samtidig imødekomme Kommunalbestyrelsens ønske om at få etableret ét kontaktpunkt på Bornholm, hvor iværksætterens/virksomhedens udfordringer screenes, og hvor den bedst mulige erhvervsservice leveres inden for de økonomisk afsatte rammer. Arbejdsgruppen bestod af: Fredrik Romberg, direktør for Business Center Bornholm, Marlene Haugaard, direktøren for Væksthus Hovedstadsregionen, Laila Kildesgaard, kommunaldirektøren i Bornholms Regionskommune. Arbejdsgruppen skulle bidrage til at få belyst, hvordan iværksættere og virksomheder på Bornholm skulle sikres nem og hurtig adgang til kvalificeret erhvervsservice gennem en samlet erhvervsservicefunktion. I forlængelse af dette arbejde blev der også iværksat en intern proces i Bornholms Regionskommune, der ville komme med forslag til, hvordan Bornholms Regionskommunes erhvervs- og virksomhedsrettede indsats kunne tydeliggøres, herunder hvordan samspillet mellem arbejdsmarkedsindsatsen, erhvervsindsatsen og den kommunale sagsbehandling af ansøgninger fra virksomheder kunne optimeres. Resultatet af arbejdet i arbejdsgruppen fremgik af notat af 6. august 2014 om Fremtidens erhvervsservice på Bornholm fra 1. januar Blandt andet: Erhvervsservice på Bornholm er tilbud til bornholmske virksomheder om hjælp til at iværksætte og udvikle deres virksomheder. Udover den konkrete hjælp til virksomhederne udvikling af driften, så er det Bornholms Regionskommunens ansvar at insistere på at de generelle rammebetingelser forbedres. Kommunen arbejder løbende med at forbedre eksempel fragtforhold, dialogen med uddannelsesinstitutionerne, sagsbehandlingstider og er i dialog med de relevante aktører i den forbindelse. Hertil kommer at kommunalbestyrelsen har sat arbejdet med virkeliggørelse af visionen om Bright Green Island på dagsordenen i den aktuelle valgperiode og det samme gælder en særlig indsats for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til bornholmske virksomheder. Selve erhvervsservicetilbuddene som beskrives her er gratis og indrettet som en tragt, sådan at jo større et potentiale en virksomhed har, jo mere hjælp er der adgang til. Ingen skal gå forgæves, men der er en forventning om, at når iværksættere henvender sig, så er de forberedte. I skemaerne fremgår det hvilke konkrete ydelser der tilbydes. Udover de konkrete ydelser ligger det i tankegangen at virksomhederne på workshops og fælles tilbud kan etablere sig i netværk og dele erfaringer med hinanden. Egentlig formel klyngedannelse kan også komme på tale. 6

7 Erhvervsservice kan hjælpe virksomhederne med at prioritere i mulighederne for at iværksætte og udvikle virksomhederne og henvise til private rådgivere, der kan udføre opgaverne, hvis der f.eks. skal udarbejdes markedsføringsmateriale, rejses kapital, skaffes kvalificeret arbejdskraft osv. Erhvervsservice på Bornholm skal fortsat være fleksibel. Det betyder, at der kan ske vurdering fra case to case, der muliggør indsats for specifik forretningsudvikling - også selvom henvendelsen ikke umiddelbart falder ind under de skitserede tilbud. Det kan eks. være hjælp til større danske eller udenlandske virksomheder som ønsker at lægge aktiviteter på Bornholm. Den lokale erhvervsservice og myndighedsbehandling er af stor betydning for virksomhedernes vækst. Ved at samle den kommunale erhvervsservice og myndighedsbehandling under et tag har Bornholms Regionskommune og de øvrige parter i Fremtidens erhvervsservice taget førsteskridt til at gøre det lettere at være virksomhed på Bornholm. Regeringen og KL har i regi af Økonomiaftalen for 2015 aftalt, at man vil følge op på implementeringen af de anbefalinger til en styrket virksomhedsrettet kommunal service. I anbefalingerne blev der blandt andet lagt vægt på vigtigheden af at prioritere den basale erhvervsservice i form af vejledning, information og kursusaktivitet for virksomhederne med henblik på at styrke virksomhedernes vækstpotentiale. Der er foretaget en økonomisk satsning og der er tilsvarende store forventninger til BCB. Forventninger som BCB også selv har til opgaveudførslen og som BCB vil opfylde med klare og ambitiøse mål, med vilje og handlingskraft. 7

8 2. Overordnede mål Formålet med offentlig lokal erhvervsservice er grundlæggende at vejlede virksomheder til en højere grad af selvhjælp, og at lokal erhvervsservice stilles gratis til rådighed for alle virksomheder på Bornholm. Analyser som TI/CRT analysen har påvist, at det er nødvendigt i større grad at rette indsatsen mod dem som kan og vil med fokuserede indsatser, samtidig med at den lokale erhvervsservice er tilgængelig også for dem som vil men ikke kan, dem som kan men ikke vil og for dem som hverken vil eller kan, dog med andre fokuserede indsatser. Notatet til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, på basis af udarbejdet Kommissorium, der beskriver fremtidens erhvervsservice, er baseret på alle erfaringer, analyser og rapporter de seneste 3 år om, hvilke indsatser det er, virksomhederne efterspørger. Derfor er der skabt forudsætninger for at implementere og skabe fremtidens erhvervsservice, med én fysisk indgang, hvor erhvervsaktørerne er samlokaliserede. Visionen er, at vi gennem et koordineret, kvalificeret og nemt tilgængeligt erhvervsfremmesystem på Bornholm med én indgang for iværksætter og virksomheder medvirker til at bevare, udvikle og skabe arbejdspladser og vækst på Bornholm. De overordnede mål for BCB i 2015 handler meget om en praktisk gennemførsel af aktiviteter. Evalueringen af BCB gennemføres løbende men med afsæt i de første 6 måneder af 2015, således som anført i beslutningen på mødet i Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget 29. oktober 2014, jf. referatet (Juni 2015: Første evaluering af én indgang til erhvervsservice i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og drøftelse af fremtidig organisering i 2016 og drøftelser om evt. konkurrenceudsættelse af opgaven). På den ene siden er det vigtigt at vi kommer ud i markedet med de eksisterende ressourcer som en løbende forretning og bruger de systemer, vi har i dag, for ikke at tabe tid og effekt. På den anden side skal vi sikre at vi som samarbejdspartner i den fælles indgang fastlægger, hvilket fælles arbejdsredskab vi skal bruge for at få størst mulig koordination mellem vores aktiviteter. At udvælge og indarbejde et sådant system kan tage længere tid. Derfor er det vigtig, at vi bruger det, vi har, på bedste og mest effektive måde. Overordnede mål er derfor følgende 4: 1. Fuld fart på nuværende organisation, besøge virksomheder og implementere fremtidens erhvervsservice 2. Opgradere driftsorganisationen med flere udfarende konsulenter 3. Koordinere aktiviteter i den fælles indgang 4. Formulere og implementere en ambitiøs kommunikationsindsats/synlighed Fokus for Business Center Bornholm i 2015 er implementeringen og gennemførslen af den nye erhvervsfremme på Bornholm. BCB organiseres nu med en driftsorganisation der fokuserer på Lokal erhvervsservice. Eventuelle projekter bedrives som selvstændige projekter udenfor BCB driftsorganisation. 8

9 BCB vil fortsat påtage sig rollen som projekt operatør for Bornholms Vækstforum. Det vil først og fremmest gælde for kompetenceudviklings- og innovationsudviklingsprojekter, som er en rød tråd i Erhvervsudviklingsstrategien. BCB vil også kunne indgå som partner i projekter som understøtter elementer i Lokal Erhvervsservice inden for brancher som produktionserhverv, fødevareindustrien og turismeerhvervet. BCB fortsætter med at være sekretariat for Bornholms Erhvervsfond, Fonden for Beskæftigelsesfremmende Initiativer på Bornholm og Energi Udvikling Bornholm, men påtager sig i perioden ikke nye sekretariatsfunktioner. 0,75 årsværk Direktør Ledelse Supportfunktion Regnskab, HR, WEB,, sekretariat for BCB, BEF, FBI, EUB, projektsupport 1,27 årsværk Lokal Erhvervsservice og Traditionel erhvervsservice, vejledning, kurser, forretningsudvikling, kompetenceudvikling, kompetenceanskaffelser, B- avisen, Nyhedsbreve Markedsføring 3,75 årsværk + VHHR 1 årsværk Operatør for projekter Grønt Byggeri (til 28/2) Grønt Pakhus Strategisk Energiplanlægning Kun projektansatte Fordeling af ressourcer i forhold til kontrakt med Bornholms Vækstforum til gennemførelse af handlingsplanen: Årsværk %-fordel lønninger Ledelse 0,75 21,0% Administration 1,27 15,7% Lokal Erhvervsservice 3,00 48,5% Markedsføring 0,75 14,8% I alt 5,77 100,0% Hvortil kommer VHHR 1 årsværk og Eksterne konsulenter 9

10 3. Konkrete handlinger Mål 1: Fuld fart på nuværende organisation, med at besøge virksomheder og implementere fremtidens erhvervsservice Det er afgørende vigtigt at konsulenterne er ude hos virksomhederne og gennemfører besøg. Besøgene har til formål hurtigt og løbende at vejlede og sparre virksomhederne med de behov som virksomhederne har både på kort og langt sigt. Konsulenterne skal samtidigt gennem en screeningsprocedure dokumentere, hvilke behov virksomhederne har. BCB har som en del af sin Lokale Erhvervsservice allerede tilgang til information om rigtig mange virksomheder og har gennem de seneste to år besøgt og haft kontakt med ca. 250 virksomheder udover gennemførte aktiviteter som Gå Hjem Møder, kurser og andre aktiviteter. BCB har en virksomhedsliste bestående af ca. 700 virksomheder. Denne liste er fordelt på følgende 3 målgrupper af virksomheder: 1. Start - up (før start, 0 3 år med 0 5 ansatte) 2. SMV udvikling og eskalering (mere end 3 år med 0 5 ansatte) 3. SMV professionalisering og vækst (mere en 3 år, mere end 5 ansatte) Hver målgruppe vil blive kategoriseret i følgende 3 grupper: 1. Alle uanset potentiale og ambitioner. I denne gruppe kan også forekomme iværksættere/virksomheder, der ikke har noget ambitionsniveau, som er tilfreds med situationen som den er, og/eller har mangel på organisatoriske og faglige kompetencer 2. Kan eller vil. Iværksættere/virksomheder som har en skalerbar forretningsplan, har visse vækstambitioner, mindre organisatoriske ressourcer og færre faglige spidskompetencer 3. Kan og vil. Iværksættere/virksomheder, der har en skalerbar forretningsplan, vækstambitioner, købmandsskab, internationalt fokus, er innovative, med en stærk og fungerende ledelse samt tilstrækkelige organisatoriske og faglige kompetencer. Disse virksomheder kan deles op i to kategorier: - De, som ikke behøver eller ønsker sparring eller vejledning fra erhvervsfremmesystemet - De, som behøver en vejledning på et specifikt område. BCB har den ambition at besøge og/eller være i kontakt med alle virksomheder på den nævnte liste i løbet af Med de ressourcer vi vil have til vores rådighed, vil det være muligt fysisk at besøge 70 % af alle virksomheder. Konsulent Antal besøg (40 arbejdsuger) NN 100 % 4 besøg om ugen 160 NN 100 % 4 besøg om ugen 160 NN 50 % 2 besøg om ugen 80 NN 50 % 2 besøg om ugen 80 Totalt

11 Besøgene vil blive foretaget med hjælp af vores virksomhedsliste, hvor hovedformålet med besøget er at nu og her vejlede virksomhederne i forhold til behov både på kort og langt sigt. Budskabet fra BCB ved besøgene er at skubbe til virksomhedens deltagelse i vækstdagsordenen. Rammevilkårene for det bornholmske erhvervsliv er blevet betydelig forbedrede i Det er nu, man skal investere og udnytte de forbedrede konkurrencevilkår på virksomhedernes individuelle markeder. Det er vigtigt at vi, med hjælp af et fælles (med VHHR, Jobcenter, BCB) CRM system for fremtiden dels kan koordinere og opdatere os på en og samme platform og dels også kan dokumentere virksomhedernes ønsker til indsatser fra erhvervsfremmesystemets side. Indtil dette er på plads fortsætter registreringerne under de forskellige aktører. Det nedsatte koordinationsudvalg skal sikre, at informationerne flyder imellem aktørerne i kundernes interesse. BCB vil i sine besøg og aktiviteter fortsætte med at bruge det Excel registreringsark som BCB har benyttet sig af de sidste halvandet år, ud fra hvilket vi gennemgår virksomhedens forretningsmodel, kompetencer, organisation, marked, kunder, supportsystem og operationel drift. Formålet med screeningen er, sammen med ejere/ledelse, at identificere det individuelle behov, så vi dermed kan vejlede virksomheden til den rigtige indsats eller henvise til eksterne rådgivere. Den opsøgende indsats vil også indeholde følgende: Aktivitet Indhold Omfang Opsøgende arbejde overfor målgruppen nye virksomheder Facilitering af samarbejde Etablering af netværk Samarbejde med revisorer og banker Mail, nyhedsbrev, kanvas Salgs- og eksportsamarbejde Etablering og facilitering af netværksgrupper Ejer-/generationsskifte Nye CVR nr. Ad hoc og afhængigt af etablering af særlige initiativer 1 ny gruppe inden for produktivitet 2 gange årligt Ydelser fordelt på virksomhedsgrupperne start up/iværksætteri, SMV (udvikling og skalering) og SMV (professionalisering og vækst) vil blive udført ifølge nedanstående aktivitetsplan: 11

12 Ydelser til virksomhedskategori 1: Start-up (før start, 0-3 år med 0-5 ansatte) Målgruppe Ydelse Omfang Estimat antal virksomheder Estimat årsværk Alle uanset potentiale og ambitioner Start-up møde 3 timer 4 gange årligt med fokus på basal viden om etablering af virksomhed Ca. 150 Iværksætter Ca. ½ fagligt årsværk BCB Start-up kursus 4x3 timer to gange årligt med udvikling af handlingsplan for etablering af virksomhed Alle nye CVR Alle nye CVR nummer bliver registreret og kontaktet Alle nye CVR/virksomheder modtager et mail/kontakt om tilbyd til vejledning/sparring Ca. 250 nye CVR/år Kan eller vil 1:1 sparring og vejledning 1-3 møder a 1½ time. Sparring og vejledning om konkrete individuelle udfordringer med etablering og drift af virksomhed Ca. 25 iværksættere Ca. ¼ fagligt årsværk BCB Kan og vil 1:1 sparring og vejledning 2-5 møder a 2 timer. Vækstforløb som munder ud i en vækstplan. Fokus er typisk på forretningsmodel, finansiering, kompetencer og marked Ca. 10 iværksættere heraf 1-2 med globale forretningsmuligheder. Ca. ¼ fagligt årsværk VHHR Resultatkontrakt Mentorforløb Tilknytning af mentor med erhvervserfaring. Mentorforløbet vil være 5-10 møder a 1½ time med 1 måneds mellemrum Born Global workshops 3x3 timers workshop med fokus på global forretningsmodel, finansiering og selskabsdannelse samt marked og skalering Born Global workshops kan ikke gennemføres selvstændigt for Bornholm 12

13 Ydelser til virksomhedskategori 2: SMV udvikling og skalering (mere end 3 år med 0-5 ansatte) Målgruppe Ydelse Omfang Estimat antal virksomheder Estimat årsværk Alle uanset potentiale og ambitioner Informationsmøder/Gå hjem møder/business Brunch 5 møder årligt af 3 timer Kontinuert tilbud om arrangementer med fokus på afgrænsede emner om fx sociale medier, salgstræning, budget og regnskab, 1. medarbejder, arbejdsmiljø, fødevarelovgivning, nye skatteregler Ca. 50 SMV Ca. 1/4 fagligt årsværk BCB Fokus er på professionalisering af virksomheden og hjælp til dagligdags udfordringer. Målet er at motivere og inspirere virksomhederne til at igangsætte en udvikling. Kan eller vil 1:1 sparring og vejledning 1-3 møder a 1½ time. Sparring og vejledning om konkrete individuelle udfordringer med drift af virksomhed. Fx om muligheder for kompetenceløft, krav om mærkning, bankfinansiering Ca. 25 SMV Ca. ¼ fagligt årsværk BCB Kan og vil 1:1 sparring og vejledning Workshops 2-5 møder a 2 timer. Vækstforløb som munder ud i en vækstplan. Fokus er ofte på kompetencer, strategi, marked samt finansiering Workshopforløb med fokus på udvikling og eksekvering af strategi Ca. 10 SMV Ca. ¼ fagligt årsværk VHHR Resultatkontrakt 1 årligt forløb med ca. 5 SMV 13

14 Ydelser til virksomhedskategori 3: SMV professionalisering og vækst (mere end 3 år mere end 5 ansatte) Målgruppe Ydelse Omfang Estimat antal virksomheder Estimat årsværk Alle uanset potentiale og ambitioner Informationsmøder/Gå hjem møder/business Brunch 5 møder årligt af 3 timer Kontinuert tilbud om arrangementer med fokus på afgrænsede emner om fx sociale medier, salgstræning, budget og regnskab, rekruttering af medarbejdere, arbejdsmiljø, fødevarelovgivning, nye skatteregler Ca. 100 SMV Ca. 1/4 fagligt årsværk BCB Fokus er på professionalisering af virksomheden og hjælp til dagligdags udfordringer Kan eller vil 1:1 sparring og vejledning 1-3 møder a 1½ time. Sparring og vejledning om konkrete individuelle udfordringer med drift af virksomhed. Fx om muligheder for kompetenceløft, automatisering af produktion, digitalisering, eksport, innovation Ca. 25 SMV Ca. ¼ fagligt Årsværk BCB Kan og vil 1:1 sparring og vejledning 2-5 møder a 2 timer. Vækstforløb som munder ud i en vækstplan. Fokus er ofte på kompetencer, strategi, marked/eksport, HR og ledelse samt finansiering Ca. 10 SMV Ca. ¼ fagligt årsværk VHHR Workshops Workshopforløb med fokus på udvikling og eksekvering af strategi Workshopforløb med fokus på udvikling og eksekvering af strategi, eksport, ledelseskompetencer mv. Workshopforløb designes med fokus på et enkelt tema fx internationalisering, ledelse, innovation. Workshopforløb designes afhængigt af tema og kan være korter eller længevarende både i omfang og tidsforløb. 14

15 Væksthus Hovedstadsregionen vil ifølge aftale med BCB løfte opgaven med specielle ydelser i kategorien Kan og vil i alle målgrupperne. Der er her tale om specialiseret erhvervsservice. Dette som en del af Væksthus Hovedstadsregionens resultatkontrakt. Totalt vil disse besøg, aktiviteter og ydelser i henhold til ovenstående katalog/skema resultere i: - At 70 % af alle virksomheder er blevet besøgt - At 50 % af alle virksomheder har deltaget/fået vejledning/sparring og/eller deltaget i et forløb/kursus/møde - At 25 % af alle virksomheder er blevet henvist til eksterne rådgivere - At 10 % af alle virksomheder er blevet henvist til andre erhvervsfremmeindsatser på baggrund af Erhvervsudviklingsstrategien Aktiviteter med speciel fokus på de i Erhvervsudviklingsstrategien opprioriterede brancher med et stort vækstpotentiale, såsom produktionserhverv, fødevareerhverv og turismeerhvervet. Der planlægges 3 kompetenceudviklings Gå Hjem møder, specielt rettet mod disse erhverv i samarbejde med Dansk Industri, Teknologisk Institut og andre relevante samarbejdspartnere: Erhvervsområde/aktivitet Produktionserhverv Fødevare erhverv Turisme erhverv Speciel Guru NN NN NN Emne Ledelsesudvikling Ledelsesudvikling Ledelsesudvikling Emne Produktivitet Produktivitet Produktivitet Emne Internationalisering Internationalisering Innovation Antal virksomheder/personer 65/110 40/80 45/90 Herudover vil BCB virke som Modtageapparat i forhold til danske og udenlandske henvendelser. Funktionen udføres i samarbejde med BRK og øvrige offentlige organisationer i GREATER COPENHAGEN samarbejdet (Region Hovedstaden og Sjælland, m.fl.). 15

16 Mål 2: "Opgradere driftsorganisationen BCB med flere konsulenter og fokusere organisationen på 100 % Lokal erhvervsservice" BCB er, og skal løbende udvikles som, en stærk, slagkraftig og kompetent driftsorganisation for lokal erhvervsservice gennem at * skabe en kontinuerlig, tæt og fokuseret dialog mellem ledelse og personale om fremtidens erhvervsservice og indholdet i BCB s handlingsplan 2015 * effektivt introducere og løbende opkvalificere nye medarbejdere gennem et introduktionsprogram (herunder, at de medfølger ved virksomhedsbesøg i opstartsfasen) * introducere et opkvalificeringsprogram for eksisterende medarbejdere, som har til formål at øge den faglige kompetence på fornødne områder * følge op, involvere og motivere medarbejderne gennem minimum en årlig medarbejder udviklingssamtale. Mål 3: "Synlig og engageret BCB delagtig i koordination af aktiviteter i den fælles indgang : * BCB vil være synlig og proaktiv i arbejdet med den fælles indgang gennem at: - aktivt, både internt og eksternt, kommunikere den fælles indgang til BCB s interessenter - se til, at den fælles indgang bliver klar og enkel at finde - sikre, at den fælles indgang altid er bemandet - vores kunder altid har let ved at finde en parkeringsplads uden for indgangen * BCB vil proaktivt medvirke til, at der frekvent bliver afholdt koordineringsmøder gennem at: - aktivt følge op på dagsordener og udførsel af de punkter, der er besluttet - sikre, at BCB altid deltager på koordineringsmøder * BCB vil aktivt medvirke til, at der opstilles klare mål, fordeling af arbejde, kommunikation osv. gennem at: - formulere input til skarpe og præcise målsætninger - medvirke til, at et fælles CRM system bliver implementeret i løbet af det første kvartal - dele information om BCB s aktiviteter og handlinger * BCB vil tage initiativ til personalemøder og information gennem at: - foreslå indhold og tidspunkter for fælles personalemøder - tage del i kulturen på Landemærket og også introducere nogle af BCB s aktiviteter 16

17 Mål 4: Implementere en ambitiøs og synlig kommunikationsindsats Kommunikationsplan 2015 Formål: Først og fremmest at skabe et positivt og optimistisk erhvervsklima på Bornholm, således at det medfører, at mange virksomheder vil synes, det er nu de skal investere og satse. Vi har fået bedre rammevilkår, med sænkede fragtomkostninger, fibernet i jorden osv. Vi skal få de virksomheder som kan og vil til at løfte og tage del i den kommende vækstdagsorden. Det overordnede formål med kommunikationen i 2015 er også, at den fælles indgang i det nye erhvervsfremmesystem bliver kendt og herunder, hvilke roller de respektive aktører har. Det skal være tydeligt og klart, at BCB er en ambitiøs, målrettet og værdiskabende aktør i denne udvikling. Majoriteten af virksomhederne skal vide, hvem BCB er, og hvad vi kan. Budskaber: En indgang her er al service for din virksomhed samlet Her bliver du mødt af en kompetent organisation med medarbejdere, der ved, hvad de har med at gøre Det her er hvad vi kan gøre for dig Vi kommer og besøger jer Vi er aldrig længere væk end en mail Interessenter: Vores hovedinteressenter er det bornholmske erhvervsliv virksomhederne og iværksættere. Derefter følger Bornholms Vækstforum og kommunen samt de øvrige erhvervsfremmeaktører. Kommunikationskanaler: - B Magasinet med direkte fokus på, hvordan gode historier kan beskrive lidt mere i dybden og i detaljer, hvordan BCB har bidraget til deres fremgang - Pressemeddelelser med ovenstående budskaber til alle medier: o o o Tv2bornholm, DR, Bornholms Tidende, Bornholm.nu BCB Facebook - Info møder og Gå Hjem Møder 17

18 Tid: - B Magasinet udgives 4 gange om året. Distributionen øges til husstandsomdelt og til alle erhverv, samt på færgerne og i lufthavnen og fortsat til interessenter uden for Bornholm - Pressemeddelelser 2 gange om måneden om interessante resultater eller historier - udbygges, så den tilpasses de nye forhold under fremtidens erhvervsservice. Allerede i dag fungerer websiten som en overordnet platform for erhvervsfremmeindsatsen Ansvarlig: - Hovedansvarlig er BCB - Kommunikationsaktiviteterne koordineres tæt sammen med øvrige aktører i vores fælles indgang. - Der aftales kontinuerlige koordineringsmøder mellem aktørerne Ressourceforbrug: markedsføring/kommunikationsbudget - Den praktiske opgave med Kommunikationsindsatsen - print/tryk og opdatering af web og sociale midler - købes af eksterne leverandører. Succeskriterier: - At virksomhederne i kundetilfredshedsundersøgelser direkte peger på, at vores kommunikation og tilstedeværelse med besøg har givet et markant positivt resultat. Feedback: - Via Meltwater måler hvor mange gange vi (vi skal bestemme søgeord) er i pressen i direkte relation til vores aktiviteter. - Vi måler antal klik - Vi laver kundetilfredshedsundersøgelse (en del af evalueringen) inkl. B-Magasinet. 4. Implementere en løbende evaluering af indsatsen og mål opfyldelse BCB vil både løbende igennem året og totalt hvert år evaluere aktiviteterne på tre niveauer: - Evaluering af virksomhedernes opfattelse af BCB s vejledning, kompetence og service. Dette måles i dag med hjælp af svar på 10 spørgsmål. Dette skema udleveres ved hver vejledning, møde eller proces til alle virksomheder. - Evaluering af indhold og nytte af ydelser og aktiviteter for deltagende virksomheder. Evaluering med hjælp af udleveret skema gøres i hvert tilfælde. BCB skal også måles på antal gennemførte aktiviteter i forhold til handlingsplanen. - Evaluering af effekt. Gruppe af virksomheder som har modtaget vejledning og/eller deltaget i forløb og andre aktiviteter sammenlignes med en gruppe som ikke har gjort det. Effekten vil blive evalueret ud fra antallet arbejdspladser som aktiviteterne vil skabe. Det er dog urealistisk at forvente en stor effekt allerede i 2015 og på så kort tid. 18

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder Én indgang for erhvervslivet - Opskriften på tilfredse virksomheder Indhold 3 Forord: Her er opskriften på glade virksomheder 4 Konceptet 5 Byrådets beslutning 5 Hvordan kommer man i gang? 6 De strukturelle

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere