Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Forår Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Forår 2011. Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7"

Transkript

1 Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Forår 2011 Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7

2 2 Generalforsamlingen den 10. marts 2011 Der var mødt godt en snes medlemmer frem til den årlige generalforsamling og den lange periode med en tilfrossen fjord betød, at mange af medlemmerne sidst havde set hinanden for en 3-4 måneder siden. Så det en storsnakkende flok der mødte mig da jeg ankom, men det var først nogle minutter senere helvedet brød løs. Det skete da klubbens æredes medlem Willy konstaterede at bestyrtelsen ikke havde indkøbt kokostoppe. Valg af dirigent: John Topp blev foreslået og valgt. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed: Trods lidt muren i krogende over de manglende kokostoppe, kunne han konstatere at generalforsamlingen var lovlig hvorefter han gav til formanden. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Formanden startede med at nævne Nicolai Skotte flotte 1 plads ved ergometer DM på 200 m og 3 pladsen på 1000 m. Der var ligeledes en hånd til Finn og Marlis for guldet på Mølleåens Blå Bånd. Marlis fik en ekstra hånd for de 1572 km hun havde roet og trods pensionist tilværelsen lovede Asker og Helge at sørge for at hun får et skilt og kommer på tavlen. Medlemmer af klubben har derudover deltaget i en række løb, Suså, Tryggvælde å, Bornholm rundt, Kronborgløbet og Tour de Gudenåen. Med samlet kilometer tal på lå resultatet en del under rekorden på km, men det kan formentlig tilskrives den vinteren vi havde sidste år. De sociale arrangementer startet med standerhejsning, inklusive rotur og ekstraordinær generalforsamling. Der var klubture til Spreewald og Tåsinge, Sct. Hans aften, standerstrygning inklusiv fest og gløgg aftenen med Åge Staffe. Sidst men ikke mindst har der været godt gang i grillen hver anden torsdag, hvor alt afhængig af vejeret 4 til 20 klubmedlemmer har afholdt nogle meget hyggelige grillaftener. Der har som sædvanlig været entringsøvelser i Maglegårdsbadet og været afholdt instruktionskursus for nye roere. Mens der har været is på fjorden har træningslokalet været godt benyttet, det samme kan desværre ikke siges om mandags svømning i Maglegårdsbadet. Ud over de sædvanlige kajak reparationer har årets store projekt været den nye flydebro, hvor især Per Green og Tom Søndergaard har ydet en stor indsats. Det

3 har vist sig nødvendig at lave en lidt længer og derfor mindre stejl rampe net til flydebroen, men da denne i skrivende stund sidder fast i isen, afventer den endelige færdiggørelse foråret. Saunaen og badet har fået den årlige omgang af Hanne, Finn og Aksel. Formanden sluttede med at takke alle som har ydet en indsats i og for klubben, ved reparation af kajakker, instruktion af de nye, support under løb og ved sociale arrangementer. Der var også en tak til de der har bidraget til klubbladet. Af Finn s tale papir kan redaktøren se at formanden ikke fin nævnt indbruddet i bådhuset hvor der blev stjålet en kajak. Fremlæggelse af revideret regnskab. Det med indkaldelsen udsendte regnskab blev gennemgået af kassereren og vedtaget. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. Bestyrelsens planer for det kommende år. Den årlige tilbagevendende entringsøvelse i Maglegårdsbadet, der finder sted lørdag den 30. april mellem 1300 og 1700, og hvor der opfordres til, at også gamle og garvede roere møder op og genopfriske disciplinen. Hvad instruktion og begyndere angår, er planen den samme som sidste år. Der er selvfølgeligt noget reparation af klubbåde og så skal bådhuset males. Der kommer sikkert et opslag, men snak med Finn, hvis du vil give en hånd med. Men hensyn til sommerturen bliver det Karrebæksminde den juni. Da det er to år siden instruktørerne var på førstehjælpskursus, skal der afholdes et genopfrisknings kursus. Da klubbens torsdags grillaftner har været en succes, kommer de selvfølelig igen når der er kommet lidt varme i luften. Det sidste punkt på planere var at ro en masse ture og deltage i mange løb. Derudover opfordres medlemmerne til selv at tage initiativer f.eks. til en børnedag Budget. Kasserer Aksel gik det med regnskabet udsendte budget igennem og der blev gjort opmærksom på at afdraget på vores lån hos DIF til den nye flydebro ved en forglemmelse ikke fremgår af budgettet. Lokale afgiften for 2010 på kr. er først betalt i år til gengæld er kontingentet til forbundet på kr. forudbetalt sidste år. 3

4 4 Under drøftelserne blev der spurgt til finansieringen af flydebroen og Finn oplyste at vi udover lånet fra DIF ikke havde modtaget støtte. Vi havde afslået tilbuddet fra Friluftsrådet, da det ville kræve offentlig adgang på broen. Dels ønsker vi selv at have fuld råderet over broen og dels ville offentlig adgang kræve en aftale med havnen (VSL). Det skal i den forbindelse nævnes at VLS opkræver 50 kr. for isætning af kajakker. Dette gælder selvfølgelig ikke klubbens medlemmer og gæster. Der var også spørgsmål punktet sponsorer som i mange år har optrådt på budgettet med et rundt 0. Formanden fortalte at vi har tidligere haft sponsorer, men det er et stort arbejde som bestyrelsen ikke kan påtage sig. Hvis der er nogen der har lyst er de velkommen til at henvende sig til formanden. Da det var lidt svært at overskue om der budgetteres med et over- eller underskud, var der lidt diskussion om dette. Da Aksel påpegede at indtægterne er sat meget konservativt og at det formentlig ender med balance blev budgettet blev godkendt. Fastlæggelse af kontingenter, instruktionsgebyrer og depositum. Under drøftelsen foreslog Leif hæve kontingentet for seniorer til 1000 kr. for at sikre midler til at vedligeholde klubbens bådpark. Med et kontingent på 1000 kr. vil vi stadig ligge lavt i forhold til andre klubber. Imod dette blev det fremført, at mange af klubbens medlemmer ror ganske få ture og at vi med en prisstigning kan risikere at de melder sig ud. Efter nogen diskussion blev Leif s forslag om at hæve kontingentet for seniorer sat til afstemning og det opnåede 7 stemmer. Herefter blev der stemt om bestyrelsens forslag om at hæve instruktionsgebyret for seniorer til 2000 kr. og holde de øvrige kontingenter uændret og da det fik 13 stemmer blev det vedtaget. Valg af bestyrelsesformand m/k. Finn Petersen var villig til genvalg, og da ingen andre opstillede til posten, blev Finn genvalgt. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer + suppleant. På valg var Aksel Hadberg, Finn Roer Mads M. Jakobsen og Tom Søndergaard. Alle genopstille og da der ikke var andre forslag blev de genvalgt. Det samme gjaldt for suppleant posten hvor John Torp blev genvalgt. Valg af revisor og revisorsuppleant. Asger Max Andersen blev genvalgt som revisor og Hanne blev genvalgt som revisorsuppleant. Eventuelt. Det blev foreslået at indrette klublokalet lidt mere hyggeligt med en sofa, nogle billeder ect. Da der var almindelig tilslutning til dette, vil bestyrelsen se velvilligt på eventuelle tiltag.

5 Frank fortalte at han i forbindelse med løb adskillige gange var støt på roer, der når de hørte han var fra RFK, kunne huske Roskilde Fjord Marathon. Finn P fortalte at da det for en år siden var på sit højeste deltog der over 100 roere, men da der efterhånden dukke mange andre løb op sivede deltager antallet, med dårlig økonomien til følge og en stor arbejdsindsats der ikke stod mål med deltager antallet. Hvis der blandt medlemmerne er en ildsjæl eller to der har lyst til at undersøge mulighederne er de velkommen. Ref. Karl En lille opfordring. Søndag den 10/4 roede omkring 20 kajakroere ud på fjorden til klubroning på en meget skøn dag.indtil for tre år siden ventede vi på hinanden i havnen, inden vi roede ud. De hurtige kunne følges, der var en mellemgruppe, og de langsommeste kunne følges ad; men sådan er det ikke mere, folk ror afsted lidt efter lidt, når de er klar. Jeg synes, det er ærgerligt, vi får ikke det optimale ud af det. De hurtigste følges ikke, og de langsomme følges heller ikke.selvfølgelig kan det være, at man har noget, man skal nå til en bestemt tid, det er noget andet; men jeg synes, det er en skam, at folk bare ror afsted. Tak til Karl og Mads fordi de ville ro sammen med mig. Hanne Forsidebilledet er taget af Niels i forbindelse med standerhejsningen. De to foto på side 6 er taget af Finn et par timer før standerhejsningen. Det nedenstående foto er fra redaktørens dykker ferie i Norge sidst i marts. 5

6 6

7 Standerhejsning søndag den 27. marts Det var det fineste vejr, vi kunne ønske os til at begynde den nye sæson med. Solen skinnede, og der var kun lette hvide skyer, som ikke skyggede for solen. Koldt var det dog; men 17 kajakroere var mødt op, det var fantastisk. Dagen før havde Tom, Finn og andre lagt rampen til den nye flydebro på plads og fastgjort den, så det kunne ikke være mere passende at lægge ud fra den nye bro på standerhejsningsdagen. Feltet var spredt allerede fra starten, vi roede alle over fjorden i Kattinge Vig, først til slusen og så til Gadekæret. De hurtigste tog tilbage til Slusen, vi andre roede hjemad. Flot dag. Saunaen blev fyldt til bristepunktet, og champagnepropperne sprang. Det var godt at blive varmet igennem. Klokken godt et samledes vi ved standeren, der kom nogle stykker mere, som ikke havde været med ude på vandet. Vi skålede i champagne, spiste kokostoppe, som det sig hør og bør, og sang en sommersang. Standeren gik til vejrs, og kort efter gik vi indenfor, det var virkelig koldt. I klublokalet hyggede vi os, og folk begyndte at sive hjemad lidt efter lidt. Det var en fin start på en forhåbentlig god rosæson. Hanne Vinsmagning Onsdag den 6. april Den vin smagning Mads havde arrangeret faldt tilsyneladende i god jord, eller måske var det på et tørt sted. For den fyrstelige sum af 150 kr. var der, udover de 9 vine som Hans Otto fra Vinotto (www.vinotto.dk) havde medbragt, udsigt til lidt god pølse, paté, ost og brød. Så allerede inden den første dråbe var i glasset har humørret højt hos de godt 25 forventningsfulde deltager. Efter en kort introduktion fik vi en Cava i glasset, de 5 minutter havde åbenbart været i overkanten for Henrik, men lyden af klirrene glas vakte ham til dåd og jeg er meget overrasket over, hvor hurtig har kom fra den fjerne ende af klublokalet og hen til glassene. Da klubben øjensynlig ikke råder over spande, der er egnet til at spytte ud i, var vi tvunget til at synke vinen. Vi var derfor mange der var glade for at vi var på cykel eller gåben, men selv det at styre en cykel hjem var tilsyneladende i overkanten for en af klubbens kvindelige medlemmer. Selv havde jeg ingen problemer med at komme hjem hen ad midnat, da min cykel kender vejen. Om torsdagen sad jeg dog på mit arbejde og ønskede jeg havde været en anelses mere fornuftig. Ved dagens søndagsroning kunne jeg konstatere, at vi nok bliver nød til at holde en vinaften mere, flertallet kan kun huske de første 3-4 vine de smagte! Da Victoria, i et forsøg på at genkalde hukommelsen, begynde at studerer de tomme flasker, forbarmede Mads sig og fandt to åbne flakser med rosevin frem. Da Nils lidt efter havde tryllet den tiloversblevne ost og pølse frem var kun en udvej og de sidste to flasker rødvin måtte lade livet. Karl 7

8 Husk der er klubroning hver tirsdag og torsdag 18.30, samt søndag kl Ansvarshavende redaktør: Karl Venzel Vejrup tlf: Gyvelvej 12 B st.tv 4000 Roskilde Indlæg til medlemsbladet kan sendes til ovenstående adresse eller es til: Redaktionen forbeholder sige ret til at redigerer i indsendt materiale. Underlødige og injurierende indlæg kommer kun i bladet såfremt redaktøren finder dem morsomme og relevante. Bestyrelsen: Formand: Finn Petersen Kasserer: Aksel Hadberg Best.medl. Mads Jakobsen Best.medl. Tom Søndergaard Best.medl. Finn Roer Jensen På RFK. s hjemmeside: kan læses flere oplysninger om klubben f.eks. vores love, kontingenter, navne på instruktører, mail adresser osv. Interesserede kan læse om klubbens instruktionskursus for nybegyndere. Webmaster er Mads Jakobsen. Roskilde kajakklubs kontonummer i Nordea: Reg nr Konto nr april: Entringsøvelser i Maglegårdsbadet 13:00-17:00 Kan du stadig komme op i kajakken, ellers skulle du måske øve dig. Da de nye kajakaspiranter er inviteret til klokken 1300 opfordres klubbens garvede medlemmer til møde op en time eller to senere maj: Weser Marathon Der er ikke lavet nogen endelig plan endnu, men det bliver nok noget med at køre til Hann Münden om fredagen og hjem igen om mandagen, snak med Finn juni: Sommertur til Karrebæksminde Hold øje med opslag og mail. 24. juni: Sankt Hans Aften Ro en tur og grill med familien inden vi går ned til Veddelev grundejerforenings bål. 26 juni; Vikingesvøm assistancemelding. Snak med Finn hvis du har lyst til at agerer følge kajak fra campingpladsen til Roskilde i forbindelse med Vikinge Svøm.. Da klubbens torsdags grillaftner, hvor man selv medbringer mad og drikkevarer har været en succes, kommer de selvfølelig igen når der er kommet lidt varme i luften.

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Nr. 3 August 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 August 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 August 2007 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Bank: 9740 0001518836 Hjemmeside:

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang BUNDPROPPEN Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang Indhold Formandens klumme... 3 En kanin beretter: Min første langtur... 4 En garvet roer beretter: Min første ferielangtur... 5 3 roere

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere