Guide 3. udgave, november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide 3. udgave, november 2013"

Transkript

1 Guide 3. udgave, november 2013 Tekniske krav til møbler til kontor, uddannelsesinstitutioner og det øvrige kontraktmarked Formålet med denne guide er at gøre det enklere at opstille de rigtige krav til sikkerhed, styrke og holdbarhed for møbler til kontor, uddannelsesinstitutioner og kontraktmarkedet. Målgruppe Guiden retter sig mod personer, der stiller tekniske krav til møbler til kontraktmarkedet, bl.a. i forbindelse med statslige, regionale og kommunale indkøb (f.eks. SKI og Moderniseringsstyrelsen). Den kan tillige anvendes af producenter og leverandører af møbler. Baggrund De møbelvirksomheder, der leverer til kontorer, uddannelsesinstitutioner og det øvrige kontraktmarked, mødes med kravspecifikationer med meget forskellige krav. Det sker på trods af, at der findes standarder, som kunne og burde anvendes som referencer. Når kravene er forskellige, medfører det unødige udgifter for møbelvirksomhederne til den krævede dokumentation. Og da prøvning og dokumentation er omkostningskrævende, kan en større grad af ensartethed i kravspecifikationerne derfor være med til at reducere virksomhedernes omkostninger og dermed holde produkternes priser nede. De indkøbere, der udarbejder kravspecifikationer, har i praksis ingen mulighed for at følge med i udviklingen inden_for lovgivning og kravstandarder for møbler. Guiden indeholder derfor en oversigt over relevante love og standarder, som bør anvendes, når der skal udarbejdes kravspecifikationer. Ud over at nævne standarder beskrives også kort, hvad der ikke er indeholdt i dem, og som derfor kunne være relevant som ekstra krav. Under Produkter på de efterfølgende sider findes i slutningen af hvert enkelt afsnit Forslag til kravformuleringer. Disse kan anvendes direkte i udbudsmateriale sammen med lovkrav, osv. Guiden er udarbejdet af Kjeld Bülow for Træ- og Møbelindustrien og Furn Tech Dansk Møbelkontrol. Kjeld Bülow er formand for Dansk Standards udvalg for møbler, dansk deltager i alt europæisk og internationalt standardiseringsarbejde på møbelområdet og har eget rådgivningsfirma for møbelbranchen. Kontaktperson vedrørende denne guide: Kjeld Bülow Furn Tech Dansk Møbelkontrol

2 Definitioner Standarder Kontraktmarkedet defineres som alle brugsområder uden for den private bolig, dvs. kontor, uddannelsesinstitutioner, hoteller, restauranter, biblioteker, forsamlingslokaler, menighedshuse, politistationer, lufthavne, passagerfærger og meget andet. De inkluderede brugsområder har varierende brugsintensitet, som opdeles i let, normal og hård eller i "normal" og "hård". Kontor er alle former for kontorer, inklusive mødelokaler, kantiner, osv. Uddannelsesinstitutioner omfatter alle typer, inkl. bl.a. børnehaver, skoler, universiteter og voksenundervisning. Lovgivninger Der findes en række lovgivninger, som gælder generelt eller for specifikke brugsområder, og som alle skal overholdes. Generelle lovgivninger Formaldehyd: Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 289/1983 Dimethylfumarat: Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 325/2009 Lovgivning for kontorområdet Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 96/2001 om faste arbejdssteders indretning, og Bekendtgørelse nr. 1108/1992 om krav til skærmterminalarbejdspladser. Disse bekendtgørelser gælder også hjemmearbejdspladser, når der foretages arbejde for en arbejdsgiver. Der findes en række At-vejledninger til bekendtgørelserne. Bemærk at selv om kravene til kontorarbejdsstole og kontorborde er overholdt, er det ikke ensbetydende med, at Arbejds-tilsynets krav til arbejdspladsens indretning er overholdt. Lov om Produktsikkerhed gælder i Danmark også på de offentlige områder, hvor produkterne anvendes af forbrugere, f.eks. hoteller, restauranter, biblioteker osv. Lovgivning for møbler til forsamlingslokaler Beredskabsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 212 af 27/03/2008 om møbler til Forsamlingslokaler til 150 personer eller mere. Maskindirektivet (MD) Elektrisk justerbare møbler til kontor og kontraktmarked, f.eks. højdejusterbare skriveborde, falder ind under MD, og de skal derfor være CE mærket i henhold til dette direktiv. Dokumentation: Overensstemmelseserklæring (OES) og Brugermanual. Lavspændingsdirektivet (LvD) Alle møbler med elektriske installationer, f.eks. lys, falder ind under LvD, og de skal derfor være CE mærket i henhold til dette direktiv. Overensstemmelseserklæring (OES) skal ikke følge med møblet, men skal kunne fremvises på forlangende. Dokumentation: Overensstemmelseserklæring (OES) og brugermanual. EMC direktivet (Elektromagnetisk Kompatibilitet) Alle møbler, som indeholder komponenter, og som udsender elektronisk støj falder ind under EMC direktivet, og de skal derfor være CE mærket i henhold til dette direktiv. Dokumentation: Overensstemmelseserklæring (OES) og Brugermanual. WEEE (Affald af Elektrisk og Elektronisk Udstyr (skraldespandsmærket) Møbler med elektrisk bevægelse: Leverandører af elektriske komponenter, f.eks. el-motorer, skal være tilmeldt DPA (Dansk Producent Ansvarssystem (DPA) i Danmark, Dokumentation: Leverandørerne bør levere dokumentation for, at deres underleverandører af elektriske komponenter er tilmeldt DPA. RoHS direktivet (Begrænsning af Visse Farlige Stoffer i Elektrisk og Elektronisk Udstyr) Dokumentation: Leverandørerne skal levere dokumentation for, at deres underleverandører opfylder direktivet (RoHS compliance). Standarder revideres jævnligt og udkommer derfor i nye udgaver med ny datering. Referencerne nedenfor følger det system, der anvendes for standarder: Når referencen er udateret, er det altid den nyeste udgave, der gælder. Når referencen er dateret, er det udgaven med den refererede dato, der gælder. Europæiske standarder (EN) De EN standarder, der nævnes i det efterfølgende, er gældende i alle EU og EØS lande, i Schweiz og Kroatien samt i en række kandidatlande til EU medlemskab. På nuværende tidspunkt er de implementeret som nationale standarder i mindst 31 lande i Europa, og det skal understreges, at landene skal implementere standarderne, og modstridende nationale standarder skal trækkes tilbage. Internationale standarder (ISO) I modsætning til EN standarder er implementering af ISO standarder frivillig i de ovennævnte 31 europæiske lande. Alligevel er det nødvendigt at referere til ganske få ISO standarder, idet de indeholder prøvningsmetoder, som ikke findes i EN standarder. Der er ingen krav i selve ISO standarderne, men i annexer findes der forslag til krav, som kan anvendes i mangel på nationale krav. Nationale standarder (f.eks. DS, DIN, BS osv.) I de 31 lande, der skal implementere EN standarder, er det ikke tilladt at udgive standarder, der er i modstrid med EN standarderne. Men det er tilladt at udgive nationale standarder, som ikke er i modstrid med tilsvarende EN standarder. Et godt eksempel herpå er den engelske standard BS 5459 part 2, som gælder for kontorstole til personer, der vejer op til 150 kg (EN1335 del 2 er begrænset til personer på op til 110 kg). Krav til produkter Bemærk: Selvom nedenstående krav er opfyldt, medfører det ikke automatisk, at Arbejdstilsynets krav til arbejdspladsens indretning er opfyldt. Arbejds- og skærmterminalborde: EN 527 EN Kontorarbejdsbordes mål indeholder 4 bordtyper med varierende krav, hvor Type A er et bord, som indeholder krav til alle de vigtigste mål for ca. 90% af brugergruppen (5 percentil kvinde til 95 percentil mand). I tilfælde, hvor brugere falder udenfor denne gruppe, kan der derfor være behov for specielt lave eller specielt høje ar-bejdsborde. Bordet kan være et sidde-stå bord, eller et til sid-dende eller stående arbejde. Hvis Arbejdstilsynets krav er opfyldt, kan andre Typer (B, C & D) også anvendes. DS/INF 69 er trukket tilbage, men kan i en overgangsperiode anvendes. EN Krav til sikkerhed, styrke og holdbarhed:. Standarden indeholder ikke krav til holdbarhed af højdejusteringsmekanismer, f.eks. el-motorer. ISO indeholder en prøvnings-metode og et forslag til krav på 5000 bevægelser uden skade. Der er heller ikke krav til elektriske installationer, som er underlagt EF-Direktiv om Maskiner (MD), hvis der er motorer eller EF-Direktiv om Lavspænding, hvis der er andre elektriske installationer. Se ovenfor. Kontorarbejdsborde skal opfylde kravene til mål for Type A i EN 527-1:2011 Kontorarbejdsborde skal opfylde kravene til sikkerhed i EN 527-2

3 Højdejusteringsmekanismer skal fungere normalt efter 5000 bevægelser ved prøvning i henhold til ISO Andre borde til kontor & kontraktmarkedet - EN Hvad indeholder EN 15372? for let brug (Trin 1), normal brug (Trin 2) og hård brug (Trin 3). Trin 2 modsvarer normal brug, f.eks. kontorer, og Trin 3 modsvarer hård brug, f.eks. lufthavne, passagerfærger, politistationer osv. Standarden indeholder ingen målkrav. Borde skal opfylde kravene i EN (Til normal brug (inkl. kontor) specificeres Kravniveau 2 Til hård brug (svarende til lufthavne, passagerfærger, politistationer, osv.) specificeres Kravniveau 3). Kontorarbejdsstole målkrav: EN , Type A Hvad indeholder EN ? Standarden indeholder krav til alle de vigtigste mål for 90% af brugergruppen (5 percentil kvinde til 95 percentil mand). I tilfælde hvor brugere falder udenfor denne gruppe, kan der derfor være behov for specielt lave eller specielt høje stole. Der er ikke krav til forskellige ryghøjder, så ønskes en høj ryg kan der stilles et ekstra krav. Der gøres opmærksom på, at der ikke findes et standardmål for en høj ryg! Kontorarbejdsstole krav til sikkerhed, styrke og holdbarhed: EN Hvad indeholder EN Standarden indeholder krav, som er baseret på 8 timers arbejde pr. dag af personer, som vejer max. 110 kg. Der er ikke krav til kontorarbejdsstole, som skal anvendes ved flerholdsskift og/eller af brugere, som vejer mere end 110 kg. Det skal bemærkes, at max. 110 kg inkluderer ca. 95% af brugergruppen. Ved flerholdsskift bør antallet af belastninger ved holdbarhedsprøvningerne øges forholdsmæssigt og for brugere, som vejer op til 150 kg anbefales det at stille krav i henhold til BS Kontorarbejdsstole skal opfylde kravene til mål for Type A i EN Kontorarbejdsstole skal opfylde kravene til sikkerhed i EN Siddemøbler til kontraktmarkedet - EN Hvad indeholder EN 16139? normal brug, f.eks. gæstestole til kontor, konferencestole, kantinestole og Trin 2 modsvarer hård brug, f.eks. lufthavne, passagerfærger, politistationer osv. Standarden indeholder ingen krav til mål, men der findes "frivillige" krav i Annex C. Stole skal opfylde kravene i EN Til normal brug (fx. til kontor) specificeres Kravniveau 1 Til hård brug (fx. lufthavne, passagerfærger, politistationer osv.) specificeres Kravniveau 2. Krav til opbevaringsmøbler til kontor EN indeholder sikkerhedskrav for opbevaringsmøbler til kontor. EN indeholder prøvningsmetoder for bevægelige dele i opbevaringsmøbler til kontor. EN indeholder krav til alle typer af opbevaringsmøbler. normal brug, f.eks. kontor, og Trin 2 modsvarer hård brug, f.eks. skoler Målkrav: Der findes ingen EN standarder med krav til mål for opbevaringsmøbler. EN TR del 1 indeholder kun oplysninger om mål på papir, CDrom, disketter, osv. Opbevaringsmøbler skal opfylde kravene til sikkerhed i EN Opbevaringsmøblers bevægelige dele må ikke udvise skader efter prøvning i henhold til EN Dele, som ikke prøves i henhold til EN eller EN 13074, skal opfylde kravene i EN 16121, Prøvningstrin 1 Krav til opbevaringsmøbler til det øvrige kontraktmarked EN indeholder krav til alle typer af opbevaringsmøbler. normal brug, f.eks. kontor, og Trin 2 modsvarer hård brug, f.eks. skoler Opbevaringsmøbler skal opfylde kravene til sikkerhed, styrke og holdbarhed i EN Til normal brug (fx. til kontor) specificeres Kravniveau 1 Til hård brug (fx. skoler) specificeres Kravniveau 2. Målkrav for stole & borde til uddannelsesinstitutioner EN Hvad indeholder EN ? Standarden indeholder krav til alle de vigtigste mål, som inkluderer 5 til 95 percentil af brugergruppen. Den dækker 7 størrelser fra meget små stole (børnehaver) til store stole, f.eks. til universiteter og voksenundervisning. Ved specifikation skal størrelse angives enten ved nummer (1 til 7), ved farvekode eller ved angivelse af stole- eller bordhøjde.

4 Sikkerhedskrav for stole & borde til uddannelsesinstitutioner EN Hvad indeholder EN ?. Stole og borde til uddannelsesinstitutioner skal opfylde kravene til mål i EN Stole og borde til uddannelsesinstitutioner skal opfylde kravene til sikkerhed, styrke og holdbarhed i EN Krav til overflader DS/INF 132 Hvad indeholder DS/INF 132? DS informationen indeholder krav til overfladers modstandsdygtighed overfor væsker, varme og ridser. Den er opdelt i 6 kravkategorier efter brugspåvirkninger i praksis. Kravkategori 1 gælder for understel, ben og sarge på alle møbler Kravkategori 2 gælder bl.a. for børnemøbler og sæde, ryg og arme på siddemøbler Kravkategori 3 gælder for udvendige overflader samt hylder og bunde i opbevaringsmøbler Kravkategori 4 gælder for bordplader på boligmøbler Kravkategori 5 gælder for bordplader til kontraktmarkedet, inkl. kontor Kravkategori 6 gælder for bordplader i køkkener. Bemærk, at kravene ikke gælder for olie-, voks- og sæbebehandlede overflader samt linoleum. Overflader på møbler skal opfylde kravene for de relevante kravkategorier i DS/INF 132. Krav til tekstiler Nedenstående inkluderer kun de vigtigste af de mange tekniske krav, der kan stilles til tekstiler. For yderligere krav henvises til Møbelstofklassifikation: 2006, som kan downloades fra Tekstiler skal have en slidstyrke på minimum slidbevægelser til normal brug og minimum til hård brug i henhold til EN ISO Tekstiler skal have en lysægthed på minimum 5 i henhold til EN ISO 105 B02:1999 metode 2 samt Amendment A1:2002. Tekstiler skal have en pilling på minimum 4 i henhold til EN ISO Dokumentation Kravene til dokumentation skal være entydige, og der skal lægges betydelig vægt på, at dokumentationen kommer fra et prøvningslaboratorium med fornøden kompetence. Prøvningslaboratoriers kompetence som eksempelvis Teknologisk Institut (DK), CATAS (I), FIRA (UK) og FCBA (F) akkrediteres af ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Prøvningsrapporter fra ikke-akkrediterede prøvningslaboratorier bør ledsages af dokumentation af disses kompetence. Prøvningsrapporter og certifikater Normalt accepteres både prøvningsrapporter og certifikater. Certifikater er altid baseret på gennemførte prøvninger der foreligger således en prøvningsrapport, som skal medfølge. Et GS Certifikat (Geprüfte Sicherheit) medfører således ikke nødvendigvis, at kravene i en given standard er opfyldt. Derfor skal den medfølgende prøvningsrapport dokumentere, at produktet opfylder de stillede krav. Det kan bl.a. nævnes, at man kan få GS Certifikat på et arbejdsbord med en fast højde på 72 cm et sådant bord vil ikke opfylde Arbejdstilsynets krav. Det anbefales, at prøvningsrapporter ikke må være mere end 3 år gamle. Udtrykket eller tilsvarende EF-direktiv 2004/18/EF af den 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter også kaldet direktiv om offentlige indkøb kræver, at alle tekniske specifikationer skal være efterfulgt af ordene eller tilsvarende. Direktivet fastslår samtidig, at eller tilsvarende betyder, at produktet skal opfylde de samme krav som foreskrevet i den tekniske specifikation, dvs. den anførte EN standard. Direktivet kræver yderligere, at såfremt tilbudsgiveren refererer til andre kravdokumenter end specificeret, skal tilbudsgiveren i sit tilbud dokumentere dette over for den ordregivende myndighed. Da alle EN standarder skal implementeres som nationale standarder i samtlige EU og EØS lande og alle modstridende standarder trækkes tilbage, er der i praksis ingen andre kravdokumenter for møbler til kontor, uddannelsesinstitutioner og det øvrige kontraktmarked, som stiller samme eller tilsvarende krav som i de EN standarder, der er nævnt i denne guide. Kvalitetssikrings- og miljøstyringssystemer Der er en udbredt misforståelse af, hvad kvalitets- og miljøstyringssystemer medfører. Derfor skal følgende slås fast: Et kvalitetsstyringssystem (f.eks. ISO 9001) har til formål at sikre, at virksomheden arbejder systematisk med kvalitet. Det medfører ikke nødvendigvis, at møblerne er af høj kvalitet, men at møblerne er af en ensartet kvalitet, som kan være høj eller lav. Et miljøstyringssystem (f.eks. ISO eller EMAS) har til formål at sikre, at der arbejdes systematisk med miljøforbedringer. Det medfører ikke nødvendigvis, at virksomhedens produkter er miljøvenlige, men at virksomheden arbejder systematisk med miljøforhold. For ikke at pålægge alle tilbudsgivere omkostninger til dokumentation for opfyldelse af tekniske krav bør dokumentationen ikke kræves vedlagt ved tilbudsgivning. Det anbefales i stedet, at dokumentation skal leveres senest 6 måneder efter kontraktens underskrivelse.

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Vejledning nr. 54, 2. udgave Juli 2006 PRODUKTER PROJEKTERING INSTALLATION LEDNINGSDRIFT Vejledning nr. 54, 2. udgave Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere