HOLDLEDER GUIDE 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLDLEDER GUIDE 2015"

Transkript

1 HOLDLEDER GUIDE 2015

2 Guide til Internationale stævner. Opgaverne ved internationale stævner kan opdeles i fire faser: 1. Sportschefens arbejdet frem til og lige efter dato for sidste tilmelding. 2. Holdlederens opgaver før stævner. 3. Holdlederes opgaver under stævnet. 4. Holdlederes opgaver efter hjemkomst fra stævnet. 1. Sportschefen sørger for: Udfærdige et budget for turen. Foreløbig tilmelding, som normalt vil være flere måneder før stævnet. Her er det vigtig at der tilmeldes så tæt på den endelige tilmelding som muligt, da der ellers vil komme ekstra gebyr ved for store afvigelser. Det endelige hold udtages af de implicerede parter. De deltagne skytter modtager et udtagelsesbrev, ligesom deres klubber også får besked om deres medlems udtagelse til stævnet. Der laves endelig tilmelding, som normalt er 3 4 uger før stævnestart, men også her er det vigtigt at overholde stævnets deadlines for at undgå ekstra gebyr. Sportschefen bestiller fly, anden transport, hotel o.l., efter samråd med holdlederen. I god tid ordnes evt. visum til lande hvor det påkræves. Indhenter ren børneattest på turens holdleder. Sikre at alle skytter og ledere har underskrevet skyttekontakten. 2. Inden afrejse sørger holdlederen for: Finde oplysninger om stævnet. Der vil sikkert findes en hjemmeside hvor de fleste relevante oplysninger kan findes. Aftal med sportschefen om der bliver bestil ekstra kuffert samtidig med flybestilling. Efter skytterne er udtaget sendes der en mail med så mange relevante oplysninger som muligt. Denne mail skal skytter svarer på, så holdlederen er sikker på at alle har modtaget og forstået disse vigtige oplysninger. Mailen kan indeholde flg: o Hvornår og hvor mødes man i lufthavnen samt en flyveplan. o Hvor meget må kufferterne veje, check på flyselvskabets hjemmeside. o Hvor langt skal der køres i bus fra lufthavn til hotel. o Stævnets og hotellets hjemmesider. o Vejrudsigten, evt. link til hjemmeside med vejrudsigt. o Hvilket landsholdstøj skal medbringes. o Værelsesfordeling, som er aftalt med sportschefen. o Om nødvendigt sendes flere mail, så skytter er helt opdateret inden afrejse. Fra Helle i sekretariatet bestilles rejsepenge (f.eks , kr.) og et lille antal pinds. Fra Dan i Nykøbing F, bestilles Dannebro, som kan hænges op hvor det danske hold opholder sig. Fra sportschefen bestilles Raw Bite og energipulver. Kopi af idrætsrejseforsikringen og som medbringes på ture. (se bilag) 3. I samarbejde med en eventuelt træner, sørger holdlederen for følgende under turen. Alle kommer sikkert frem og bliver indkvarteret på hotellet. Deltage i Team Managers Meeting Afstemme forventninger til arbejdsfordeling med træner og skytter. Afholde aftenmøde med hele truppen, hvor dagens og morgendagens aktivitet gennemgås. Dagligt at opsætte aftalt program på holdlederens værelsesdør.

3 Lave daglige rejsebreve som sendes til Helle i sekretariatet, der lægger dem på hjemmesiden. Alternativt, eller både og, kan holdlederen få adgang til forbundets Facebook side, da det er af stor vigtighed at alle i Danmark kan følge med i begivenheden. (eksempel se nedenfor) I det tilfælde at der skydes rekorder skal holdlederen sørge for: o Ved World Archery stævner/mesterskaber bliver verdensrekorder automatisk indberettet, så er der tale om verdensrekord skal der ikke foretage yderligere. o Ved andre stævner skal holdlederen sørge for at få udskrevet en kopi af skydesedlen og få dommerformanden til at skrive under på den. Ved seniorstævner hvor der opnås medaljer udsender sportschefen straks en pressemeddelelse, efter aftale og koordinering med holdlederen. 4. Holdlederens afsluttende opgaver efter turen. I tilfælde af verdens, europa eller danmarksrekorder indsendes straks den underskrevne skydeseddel, vedlagt resultatlisten, ind til Helle i sekretariatet. Pinds og flag returneres, hvis ikke samme holdleder skal afsted igen i nærmeste fremtid. Rejseafregningen med kvitteringer sendes til Helle i sekretariatet, med kopi pr. mail til sportschefen, og evt. overskydende aconto beløb tilbagebetales på Bueskydning Danmarks bankkonto. (se bilag) Der udfyldes en international stævnerapport, som sendes til Helle i sekretariatet. (se bilag) Resultatlister sendes til Helle i sekretariatet til brug for resultatoversigten på hjemmesiden og top 10. Sendes også til Dan i Nykøbing til brug for ranglisterne. RIGTIG GOD TUR. Hvis der er spørgsmål hjælper de lidt mere erfarne holdledere gerne: Allan Grønkjær, tlf Dan Hansen, tlf Klaus Lykkebæk, tlf Revideret jan. 2015

4 Værd at vide om Idrættens forsikringer Idrætsrejseforsikring IDRÆTSREJSE Hvem er sikret Idrætsrejseforsikringen omfatter alle, der rejser og opholder sig i udlandet på en idrætsrejse: 1. Idrætsudøvere 2. Ansatte (lønnede personer) og frivillige (ulønnede) ledere, trænere, instruktører og dommere 3. Udenlandske gæster (idrætsudøvere, ledere m.fl.) inviteret til Danmark af en forening eller et forbund Hvor dækker Idrættens rejseforsikring Forsikringen dækker for grupperne 1 og 2 under idrætsrejser overalt i verden UDENFOR Danmark og for gruppe 3 i Danmark. Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, skade på bagage m.m. (se dog nedenfor under Dækningsbegrænsning). Dækning Dækning Forsikringssum Sygdom/tilskadekomst Efter regning Hjemtransport Efter regning Hjem- og tilkaldelse, sygeledsagelse Rimelige omkostninger Erstatningsperson 2 Rimelige omkostninger Rejseafbrydelse Rimelige omkostninger Bagageforsinkelse efter 4 timer kr. Sikkerhedsstillelse kr. 100% invaliditet kr. Død kr. Ulykke Død (personer u/18 år) kr. Tandskade Efter regning Bagage (klubbens) kr. Tingskade kr. Personskade kr. Privatansvar Skade på lejet bolig kr. Retshjælp kr. Afbestilling kr. Idræts- Udøvere Ledere & trænere 1 Gæster 1 Både ansatte og frivillige Forsikringssummer pr. 1. januar Dette punkt gælder kun administrativt personale herunder ansatte og frivillige ledere (ikke udøvere) 3 Privat bagage dækkes kun af egen indboforsikring/privat forsikring 4 Idrættens rejseforsikring inkluderer også dækning for udgifter som en rejsearrangør kan kræve betalt, hvis en rejse må aflyses inden afrejsen pga. f.eks. akut sygdom, tilskadekomst, dødsfald i nærmeste familie eller arrangementet (turnering, mesterskab mv.) i udlandet aflyses af arrangøren. Omfattet af forsikringen Ikke omfattet af forsikringen Omfattet af forsikringen, dog med begrænsninger Side 1 af 3 Opdateret

5 Værd at vide om Idrættens forsikringer Idrætsrejseforsikring Dækningsbegrænsning Den fælles, kollektive rejsegodsforsikring dækker en forenings rejsegods, f.eks. spilledragter mv., op til den sum, som fremgår af skemaet på den foregående side. Derimod dækker forsikringen ikke private ejendele såsom den rejsendes tøj, private ting og genstande, f.eks. computer, mobiltelefon og øvrigt privat rejsegods. Sådanne ting m.v. vil normalt være dækket af personens egen private indbo-/familieforsikring/årsrejseforsikring. For så vidt angår bagageforsinkelse dækkes dette, uanset om der er tale om privat bagage eller idrætsudstyr mv. ejet af en forening eller et forbund. Rede penge, rejsechecks, billetter og værdipapirer erstattes kun ved brand, indbrudstyveri og røveri med maks kr. Guld, sølv, smykker, ædelmetaller og lignende erstattes kun ved brand, indbrudstyveri og røveri. Tyveri fra aflåst motorkøretøj dækkes med 50% af forsikringssummen, dog maks kr. Det blå EU-sygesikringskort I stedet for det gule sundhedskort skal alle rejsende fra den 1. august 2014 tage det blå kort med, når idrætsrejsen går til et EU-/EØS-land. Klik her for at komme til listen Det blå kort giver jer ret til sygehjælp på lige fod med borgerne i det land, I besøger. Idrætsrejseforsikringen Hvis du ikke er omfattet af Den offentlige rejsesygesikring, f.eks. fordi du rejser uden for Europa, vil du altid være omfattet af idrætsrejseforsikringen, som derved sikrer, at du altid har dækning for udgifter til behandling ved akut sygdom eller ulykker under en idrætsrejse. Forsikringen dækker også udgifter til hjemtransport ved sygdom, tilskadekomst og dødsfald. Forhåndsgodkendelse Når en deltager i en planlagt idrætsrejse for nylig er blevet opereret, eller har modtaget en anden behandling, kan der blive behov for, at SOS forhåndsgodkender deltageren før afrejse, for at sikre fuld forsikringsdækning undervejs. Du skal have forhåndsgodkendelse hvis: Du har en kronisk sygdom, som ikke har været stabil inden for de seneste 2 måneder, før du skal rejse, dvs. du har været indlagt på hospital eller fået foretaget store ændringer i din medicin, eller der er planlagt yderligere undersøgelser. Du har inden for 2 måneder, før du skal rejse, været indlagt på hospital på grund af akut sygdom eller tilskadekomst. Du har en alvorlig sygdom, som påvirker din almene tilstand. Har du brug for at hente en forhåndsgodkendelse, brug venligst dette link til SOS: Forhåndsgodkendelse Har du yderligere spørgsmål til forhåndsgodkendelse, kan du kontakte SOS Tryg-team på telefon eller mail Side 2 af 3 Opdateret

6 Værd at vide om Idrættens forsikringer Idrætsrejseforsikring Nyttig viden inden og under rejsen I skadetilfælde Med hensyn til, hvordan du skal forholde dig, hvis du kommer til skade eller mister dine ejendele på en idrætsrejse, henvises til dokumentet Hvis skaden er sket : Link til side med dokumentet Hvis skaden er sket. Du finder linket nederst på siden. Side 3 af 3 Opdateret

7 Confirmation of cover Insurance Card - Travel Insurance Corporate Travel Insurance Policyholder: The Danish Gymnastics and Sports Association (DGI) and The National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark (DIF) and all athletic associations, clubs etc. under DGI and DIF. Policy number: Scope of cover: Medical expenses unlimited Transport of patients/repatriation unlimited Escort unlimited Travel accident Death DKK Permanent injury DKK Delayed luggage DKK Damaged luggage (non personal) DKK Assault DKK Personal liability Property damage DKK Bodily injury DKK Legal expenses DKK Date of issue: December Issued by: Tryg Klausdalsbrovej Ballerup, Denmark (Tryg Forsikring A/S cbr-no ) Martin Hay Schmidt. Travel Insurance Card Policy No Tryg Insurance - Klausdalsbrovej 601 DK-2750 Ballerup Denmark In case of injury, damage or loss, or if you need acute assistance, please contact Tryg Alarm, which will provide for necessary payment guarantee. TRYG ALARM (24 hours service) Phone Fax

8 Hvis skaden er sket Idrætsrejse IDRÆTSREJSE Forsikringens policenummer: Er skaden sket, kan der døgnet rundt rettes henvendelse til Tryg Alarm på: Telefon Telefax Skadeanmeldelse kan fås hos Trygs skadeafdeling, eller du kan downloade den via dette link: Download anmeldelse Hvordan forholder I/jer i skadetilfælde? Tyveri I tilfælde af tyveri, røveri eller brand skal anmeldelse ske til nærmeste politimyndighed. Dokumentation for anmeldelsen skal indsendes til Tryg sammen med skadeanmeldelsen. Bagage Hvis foreningens indskrevne bagage/rejsegods er forsvundet, skal dette anmeldes overfor transportøren f.eks. flyselskab. Kvittering for anmeldelsen skal indsendes til Tryg sammen med skadeanmeldelsen. Sygdom Det er en betingelse for Trygs erstatningspligt, at der fra den behandlende læge på stedet modtages en erklæring indeholdende nøjagtig diagnose på latin samt oplysninger om lægeordineret medicin således, at Tryg kan afgøre, om erstatningskravet er dækket af idrætsrejseforsikringen. Lægeerklæringen, bilagt kopi af eventuelle recepter og originalregninger for de udgifter der ønskes erstattet, sendes sammen med anmeldelsen. Hospitalsindlæggelse eller ekstraordinær sygetransport skal meldes til Tryg Alarm. Hvis akut alvorlig sygdom/tilskadekomst medfører hospitalsindlæggelse, skal Tryg underrettes senest dagen efter indlæggelsen. Om nødvendigt kan Tryg stille garanti eller fremsende betaling. Forhåndsgodkendelse Når en deltager i en planlagt idrætsrejse for nylig er blevet opereret, eller har modtaget en anden behandling, kan der blive behov for, at SOS forhåndsgodkender deltageren før afrejse, for at sikre fuld forsikringsdækning undervejs. Du skal have forhåndsgodkendelse hvis: Du har en kronisk sygdom, som ikke har været stabil inden for de seneste 2 måneder, før du skal rejse. Det vil dig, du har været indlagt på hospital eller fået foretaget store ændringer i din medicin, eller der er planlagt yderligere undersøgelser. Du har inden for 2 måneder, før du skal rejse, været indlagt på hospital på grund af akut sygdom eller tilskadekomst. Du har en alvorlig sygdom, som påvirker din almene tilstand. Har du brug for at hente en forhåndsgodkendelse, brug venligst dette link til SOS: Forhåndsgodkendelse. Har du yderligere spørgsmål til forhåndsgodkendelse, kan du kontakte SOS Tryg-team på telefon eller mail Side 1 af 2 Opdateret

9 Hvis skaden er sket Idrætsrejse Afbestilling Hvis en idrætsrejse må aflyses pga. f.eks. akut sygdom, eller hvis en turnering mv. aflyses af arrangøren, er der mulighed for at få dækket de udgifter, som er betalt til rejsearrangøren m.fl. Til brug for sagens behandling skal Tryg se dokumentation for, at rejsen er købt og betalt samt, hvilke udgifter der ikke bliver refunderet af rejsearrangøren m.fl. Herudover skal det dokumenteres, hvorfor rejsen er blevet aflyst. Er det pga. en skade eller sydom, skal Tryg have dokumentation fra udøverens læge for, hvornår skaden/sygdommer er opstået. Er årsagen at en kamp, stævne, mesterskab eller lignende er blevet aflyst af arrangøren, skal dette ligeledes kunne dokumenteres. Side 2 af 2 Opdateret

10 Europamesterskaberne for ungdom i Slovenien fra den 19. til den 24. maj Rejsebrev nr. 1 Holdet består af: Kadet recurve: Nicolai Carlé, Camilla Nielsen, Kirstine Andersen og Anina Keil. Junior recurve: Aske Halskov, Mads Andersen, Casper Lauridsen, Natasja Bech og Mathilde Tønder. Kadet compound: Thor Guldmann Junior compound: Stephan Hansen, Tanja Jensen, Ida Frandsen og Sarah Sönnichsen Holdleder: Dan Hansen. Træner: Kasper Hovgaard Larsen Søndag den 20. maj: 14 forventningsfulde bueskytter og to ledere mødtes i Københavns Lufthavn kl Efter lidt rod med check-in og en kæmpe lang kø ved sikkerhedskontrollen, troede vi at vi havde travlt, indtil vi kunne se at vores fly var en time forsinket. Vi ville i forvejen ankomme lidt sent til Ljubljana, Slovenien med direkte fly, men nu kunne vi så lægge en time til, øv. Mandag den 21. maj: Kl ringede vækkeuret og det var op og i gang, selv om det føles som vi lige var gået i seng. Kadetterne skulle på banen og træne, så der var morgenmad kl. 7.00, for bussen kørte kl Hele dagen brugt til træning, udstyr kontrol og så vænne sig til stedet og omgivelserne. Da vi var kommet meget sent havde vi ikke meldt vores ankomst, så da vi stod og trænede blev vi pludselig bedt om at tage tilbage til hotellet for at få lavet accreditering. Efter mange diskussioner med top ledelsen, måtte vi bøje os. Tilbage til hotellet og retur igen! Dagen forløb ellers rigtig godt med masser af skydning, afslapning og hyggeligt samvær, samt team manager møde. Alle er nu klar til tirsdag hvor kvalifikationen skydes, samt nogle få indledende finaler. Resultaterne kan ugen igennem følges her: Stævnets hjemmeside: Hilsen Dan Hansen og Kasper Hovgaard Larsen

11 Opgørelse over rejseudgifter fra den til den År Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: Fax: Hjemmeside: E mail: Deltagere: Rejsemål: Formål: Udgifter med bilag: Konto nr.: Konto: Udenl. mønt: Kurs: Kroner: Hoteludgifter Befordring Fortæring Repræsentation Banket / Startgebyr Valutadifference / vekselgebyr Overvægt Telefon / Fax Diverse Ialt: Udgifter uden bilag: Konto nr.: Konto: Udenl. mønt: Kurs: Kroner: Ialt: Udgifter med bilag og udgifter uden bilag ialt: Heraf afregnet via creditcard: Kontant afholdte udgifter: Modtaget a conto: Modtaget brugerbetaling: Afleveret retur: Afregning Netto: Dato: Underskrift: Godkendt af:

12 International stævnerapport, Danmark Type stævne (EM, VM, JC, GP, andet) Hvor, land Stævnet vedrører (Ungdom, senior, begge) Disciplin (Skive, felt) Stævneoplysninger Stævne datoer Rekorder Ved rekorder medsendes en kopi af denne rapport til Bueskydning Danmarks sekretariat, vedlagt skydesedler eller resultatlister. Det er holdlederens ansvar at sikre opfølgning på anmeldelse af internationale rekorder inden 10 dage! Danske rekorder, kryds af Kopi af skydesedler sendt til Bueskydning Danmark Resultatliste sendt til Bueskydning Danmark Off. træning, dato Europæiske rekorder, kryds af Sidste konkurrence dato Arrangøren gjort opmærksom på det Antal konkurrencedage, inkl. off. træning Anmeldt til WAE Rejseoplysninger Verdensrekorder, kryds af Udrejsedato (flertallet, hvis ikke samlet rejse) Arrangøren gjort opmærksom på det Hjemrejsedato Anmeldt til WA (Inden 10 dage!) Deltageroplysninger Antal aktive Antal ledere, trænere, VIP s, medical, mm. Dato: Holdleder:

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring Bemærk Dette er forsikringsvilkårene for rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Det er ikke sikkert, at rejseforsikringen i de trykte forsikringsvilkår du har, har samme nummerrækkefølge, som svarer

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMS- REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Rejseråd og vejledning Før rejsen side 3 Under rejsen side 5

SKOLE- OG UNGDOMS- REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Rejseråd og vejledning Før rejsen side 3 Under rejsen side 5 SKOLE- OG UNGDOMS- REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Rejseråd og vejledning Før rejsen side 3 Under rejsen side 5 Hvis du får brug for hjælp Under rejsen side 7 Efter rejsen side 9 Betingelser side

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK)

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK) REJSEFORSIKRING Du får blandt andet: Alarmservice døgnet rundt, rejsestartsforsikring, dækning af selvrisiko, erstatning for forsinket hjemrejse, erstatning for tabte feriedage, forsikring af bagage og

Læs mere

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 6724-1 Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 De generelle forsikringsbetingelser er gældende for hele forsikringen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest rejseforsikring En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Rejseforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Rejseforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Rejseforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Årsrejseforsikring Verden inkl. afbestilling

Årsrejseforsikring Verden inkl. afbestilling l være gyldigt. or finansielle virksomheder, kan Årsrejseforsikring Verden inkl. afbestilling Rejseråd og forsikringsbetingelser ninger et til Europæiske er præcise og inger. fgives forkerte svar, som

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser for og Platinum Indholdsfortegnelse Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen... 3 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 12 Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen

Læs mere

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

Rejseforsikring. (du kan rejse op til 18 måneder) Rejseråd og forsikringsbetingelser

Rejseforsikring. (du kan rejse op til 18 måneder) Rejseråd og forsikringsbetingelser Rejseforsikring (du kan rejse op til 18 måneder) Rejseråd og forsikringsbetingelser Ved visse rejser skal personer der er fyldt 70 år udfylde helbredserklæring/helbredsattest Ring 24 timer i døgnet til

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER DRF03, 2014-08-01 Rejseforsikring Side 1 af 7

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER DRF03, 2014-08-01 Rejseforsikring Side 1 af 7 Side 1 af 7 1. Akut sygdom 2. Hjemtransport 3. Sygeledsagelse 4. Tilkaldelse 5. Akut tandbehandling 6. Rejsestartsforsikring ved udrejse 7. Forsikring af bagage og ejendele 8. Transportforsinkelse 9. Forsinket

Læs mere

EUROPA / VERDEN GRØNLAND / NORDEN Grønland Rejser op til 18 måneder FORSIKRINGSBETINGELSER

EUROPA / VERDEN GRØNLAND / NORDEN Grønland Rejser op til 18 måneder FORSIKRINGSBETINGELSER EUROPA / VERDEN GRØNLAND / NORDEN Grønland Rejser op til 18 måneder FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSONER OVER 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDSERKLÆRING SE BAGSIDEN EUROPA / VERDEN GRØNLAND / NORDEN Grønland

Læs mere