Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk"

Transkript

1 Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold. Indhold: 1. Alarmeringsplan Side 2 2. Orientering Side 3 3. Nødvandsforsyning Side 3 4. Kogeanbefaling Side 3 5. Telefonlister Side Fejlmelding på vandinstallation Side 6 7. Vinterlukning af målerbrønde Side 7 8. Inventarliste Side 8 9. Lukkevejledning Søbo Side 8 Drøsselbjerg Strands Vandværk Side 1 af 8

2 1. Alarmeringsplan: Unormal vandforsyning: Kontakt formand, næstformand eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer se telefonliste side 4. Almindelige driftsforstyrrelser: Fornødent mandskab tilkaldes og skaden afhjælpes Eksempler: Driftsalarm: Rørbrud Misfarvning af vand Måler- og installationsproblemer Strømudfald Stoppet behandlingsanlæg Truet vandforsyningssituation og krisesituation: Beredskabschefen tilkaldes, som sammen med en repræsentant fra vandværket (bestyrelsen / vandværkspasser) vurderer det videre forløb af indsatsen. Beredskabschefen leder indsatsen. Eksempler: Forurening af ledningsnet, der giver dårlig lugt og smag. Alarm for truende ydre påvirkning, f. eks. uheld med kemikalietransport eller sprøjtemidler i området. Drøsselbjerg Strands Vandværk Side 2 af 8

3 2. Orientering: I tilfælde af forurening kan der gives information til forbrugerne med løbesedler, opsætning af skilte og personligt brev. Det besluttes om der skal gives yderlige information gennem presse, radio, TV, højtalervogn m.m. Informationen beskriver: Hvad er problemet og hvad ved vi? Hvilke forholdsregler skal træffes (kogepåbud, kan vandet anvendes til vask, toilet). Beskrivelse af eventuel nødforsyning. Beskrivelse af indsats. Forventet længde af beredskabstilstand. Ved afblæsning af indsats orienteres forbrugerne om hændelsesforløb, hvad skete, hvad gjorde vi og hvad kan vi gøre for at en lignende situation ikke opstår igen. 3. Nødvandsforsyning: Der er etableret en nødforsyningsbrønd med sammenkobling til Stillinge Strands Vandværk på hjørnet af Longvejen og Strandhøjen, således at vi i en akutsituation kan sammenkoble og derved sikre en rimelig men mindsket vandforsyning i vort forsyningsområde. Procedure ved sammenkobling af nødvandforsyning til Stillinge Strands Vandværk: Kasse med tilkoblingsting og instruks er placeret på trykforøgerstationen på Valhallavej. Vi vil fortsat kunne supplere i nødvendigt omfang med tankvogn. 4. Kogeanbefaling: Såfremt tilsynsmyndigheden udsteder påbud til vandværket om at meddele forbrugerne, at drikkevandet skal koges, skal følgende anbefaling følges: Ved kogning skal vandet opvarmes til 100 % Celsius i 2 minutter. Vandet skal således spilkoge, hvorved de fleste mikroorganismer, bortset fra enkelte virus og sporer, inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes. En effektiv kogning kan ske ved brug af almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2 5 minutters mellemrum. Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 % Celsius i 2 minutter. Varmt vand fra disse maskiner er derfor ikke anvendeligt. Drøsselbjerg Strands Vandværk Side 3 af 8

4 6. Telefonlister: Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplan Vandforsyning INTERN TELEFONLISTE Dato: TELEFON Kontakt Bestyrelsen: Dag / Aften Mail Mobil Formand Arne Kristensen Næstformand Thomas Opdal Kasserer Bjarne Thor Jensen Sekretær Troels Lund Troelslundmail.tele.dk Bestyrelsesmedlem Søren Skovager Jensen Vandværkspasser Garly Hansen VVS-mester Bjarne Laursen El-installatør Kirke Stillinge EL Montør Ib Jørgensen Enghavens Entreprenør Niels Kæmpe Nabovandværk 1 Stillinge Strands Vandværk Nabovandværk 2 Gørlev Vandværk Erling Rasmussen Laboratorium Højvang Vandværksindustri Fr. Dahlgaard AS NVE Dag Kl Nat Følsomme brugere: Formanden har en liste for ejendomme med dyrehold Drift: Knud Kontaktperson: Lena Blach Drøsselbjerg Strands Vandværk Side 4 af 8

5 Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplan Vandforsyning EKSTERN TELEFONLISTE Dato: Kontakt Dag Aften Mobil / mail Kalundborg Brand og Redning. Beredskabschef Embedslæge Alarmcentral Politi Slagelse Kalundborg Kommunes Miljøafdeling Region Sjællands Miljøafdeling Falck kalundborg.dk Tankvogn Johs. Rasmussen Vagttelefon: Mail: Lokalradio / TV Regionalen Regionalradio / TV TV Øst Sjællands Tidende Kalundborg Slagelse: Nordvestnyt Slagelse Sygehus Skadeklinik Lægevagt Arbejdstilsynet Fax Drøsselbjerg Strands Vandværk Side 5 af 8

6 7. Vejledning ved fejl på egen vandinstallation. Den enkelte forbruger har ansvaret for egen vandinstallation fra målerbrønd. Jordledningen på egen grund anlægges af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren. Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre tekniske fejl, skal ejeren sørge for at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for grundejerens bekostning. Arbejdet skal altid udføres af en autoriseret Vvs-installatør. Selve forsyningsledningen, målerbrønden, stophane og vandmåler er vandværkets ejendom og der må ikke foretages nogen form for indgreb uden vandværkets godkendelse. Der kan læses mere uddybende i det gældende fællesregulativ for vandværkerne i Kalundborg Kommune. Regulativet kan findes på kommunens hjemmeside eller kan udleveres ved henvendelse til vandværket. Føler De Dem usikker overfor ovennævnte så bedes de kontakte Deres Vvs-installatør eller Drøsselbjerg Strands Vandværk på tlf Med venlig hilsen Drøsselbjerg Strands Vandværk Drøsselbjerg Strands Vandværk Side 6 af 8

7 8. Vejledning i vinterlukning for vandmålerbrønd med luftventil 1. Luk for vandet ved stophanen: drej håndtaget med uret indtil stop. 2. Åbn alle vandhaner i huset. 3. Skru luftventilens beskyttelsesdæksel af og tilslut en cykelpumpe eller anden luftpumpe til ventilen. 4. Tøm installationen for vand ved at pumpe luft in. Pump indtil der ikke mere kommer vand ud af hanerne. 5. Fjern cykelpumpen og skru beskyttelsesdækslet på igen. 6. Lad alle vandhaner stå åbne vinteren over. 7. Sørg for at målerbrønden er frostsikret med tætsluttende dæksel, hvor gummiringen i dækslet er intakt såfremt denne mangler kan ny fås ved henvendelse til vandværket. På målerbrønde med metaldæksel, skal der ikke påsættes gummiring. 8. Såfremt målerbrønden er placeret, så der er risiko for at installationen fryser til er det forbrugerens ansvar, at målerbrønden frostsikres i nødvendigt omfang. Bemærk: Føler De Dem usikker overfor ovennævnte procedure, bedes De kontakte Deres VVS-installatør. Drøsselbjerg Strands Vandværk Side 7 af 8

8 9. Inventarliste Metaldetektor Magna Trak 101 Årgang: 2001 Magnetik Locator Nødstrømsanlæg Nødstrømsanlæg 1000 W 2000 W Årgang 2007 Årgang 2007 Højtryksrenser KEW Årgang Græstrimmer Stihl Årgang 2008 Hækkeklipper Buskrydder Stihl Mahita Årgang 2008 Årgang 2012 Plæneklipper Havetraktor Klippo Yardman Årgang 2006 Årgang 2006 Trailer 2008 Dykpumpe Dykpumpe Dykpumpe Flygt Ready Grundfos Flux Årgang 2006 Årgang 2006 Årgang 2007 Diverse stiger. OBS! Håndværktøjer på Søbo 7 og Trykforøgerstationen tilhører vandværkspasser Garly Hansen. 9. Lukkevejledning på vandværket på Søbo, ved større akutte ledningsbrud eller forurening. Ved større ledningsbrud kan der lukkes på ventil i venstre hjørne på den store rentvandsledning, hvor lukkeventil er markeret. Man kan også stoppe for udpumpning på det store styreskab til højre, ved at sætte alle rentvandskontakter på off. Såfremt der skal lukkes for råvandsboringer ved evt. forurening m.v., skal man på det store styreskab sætte alle råvandskontakter på off. Drøsselbjerg Strands Vandværk Side 8 af 8

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: 0801219/1 Dato: 2008.04.07 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads...

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads... Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Formand Rudy Ploug, mobil 42 4 95 00, formanden@bosserupvv.dk Beredskabsplan Indledning... 2 Lokal telefonliste... 4 Beredskab telefonliste... 5 Alarmeringsplan... 6 Handlingsplan

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. januar 2011

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. januar 2011 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. januar 2011 Rev. 13.03.2009 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3 1.3

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere