BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK"

Transkript

1 BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013

2 SE NR Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste ved ledningsoplysninger 5. Koordinationsgruppe 6. Handlingsplan ved forurening 7. do ved strømsvigt 8. do ved pumpestop 9. do ved ledningsbrud 10. do ved stort forbrug 11. do ved brand 12. do indbrud/hærværk

3 Grejs Vandværk Beredskabsplan Vandforsyning INTERN TELEFONLISTE Dato: 2 maj 2013 TELEFON Kontakt Dag Aften Mobil Formand Anders Midtiby Driftsleder Jakob Kirkegaard Bestyrelsesmedlem Steen Schelle jensen Bestyrelsesmedlem Sørens Storgaard Jensen Bestyrelsesmedlem Rasmus Palmelund Uldum VVS Lindved El Entreprenør Jan Vandal Laursen Nabovandværk Lindved Nabovandværk Holtum Laboratorium Følsomme forbrugere: Børneinstitution Grejs Friskole Alf Petersen Lars Poulsen Læge Krarup juli 2003

4 Grejs Vandværk Beredskabsplan Vandforsyning EKSTERN TELEFONLISTE Dato: 2. maj 2013 TELEFON Kontakt Dag Aften Mobil Beredskabschef Ole Borch Viceberedskabschef Erik Skallerup Embedslæge Alarmcentral 112 Politi Kommunens miljøafd Amtets miljøafd Falck Mejeri tankvogn ARLA - Taulov Bryggeri tankvogn Beredskabscenter Midtjylland Lokalradio / P TV SYD Lokal avis VAF Sygehus/skadestue Vagtlæge / KRARUP Grejs juli 2003

5 SE NR Pengeinst.: Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Telefonliste ved ledningsoplysniger: LER: EL: ENERGI MIDT TREFOR Daglig Døgnvagt GAS: DONG Alarm Kontrolcenter Krontrolcenter TLF.: TDC Ledningsbrud Ledningsoplysning - tegninger ANT.: DANSK KABEL TV JERLEV RADIO God Tone Jerlev Kabler Formand Næstformand Kasserer Sekretær Driftsleder Anders Midtiby Steen Schelle Jensen Søren Storgaard Jensen Rasmus Palmelund Jakob Kirkegaard Bakkevænget 12 Hovgårdsvej 5 Rugbakken 8 Græsvænget 1 Hovgårdsvej 47 Grejs Grejs Grejs Grejs Grejs 7100 Vejle 7100 Vejle 7100 Vejle 7100 Vejle 7100 Vejle

6 SE NR Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Koordinationsgruppen: Vandværket: Formand & driftsleder samt øvrig bestyrelse Beredskabschefen: Ole Borch Politimesteren: Kommunal tilsyn: Embedslægen:

7 SE NR Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Forurening: Vandværket kontaktes straks ved mistanke om forurening: 1. Driftsleder & formand 2. Bestyrelse Driftsleder og formand/bestyrelse vurderer den aktuelle situation og iværksætter den nødvendige indsats. Analyseinstituttet tilkaldes. Koordinationsgruppen tilkaldes ved alvorlig forurening. Embedslægen tilkaldes. Nødvendige foranstaltninger aftales og iværksættes. Forbrugerne orienteres: 1. husstandsomdelt meddelelse 2. orientering via lokalradio/tv 3. politi med højtalervogne 4. orientering på vandværkets hjemmeside Nødforsyning etableres efter forholdene.

8 SE NR Pengeinst.: Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Strømsvigt: Alarmen fra Vandværket går til driftsleder 1. Formand 2. Driftsleder 3. Sekretær 4. Næstfm Hvad skal der gøres? 1. se efter om relæet er slået fra 2. se efter om der er sprunget sikringer Hjælper dette ikke tilkaldes elektrikeren. Midlertidig afhjælpning af fejl laves indtil endelig reparation kan foretages. I forbindelse med længere tids strømafbrydelse etableres nødstrømsanlæg.

9 SE NR Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Pumpestop: Alarm fra Vandværket går til: 1. Formand 2. Driftsleder 3. Sekretær 4. Næstfm Hvad skal der gøres? 1. Pumperne kontrollers for fejl (er de f.eks. varme). 2. Kan fejlen eventuelt udbedres straks Kan fejlen ikke udbedres straks tilkaldes: 1. Driftsleder 2. Elektriker 3. Servicemontør

10 SE NR Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Ledningsbrud: Forbrugerne meddeler ledningsbrud til vandværket: 1. Driftsleder & formand 2. Bestyrelse Formand og driftsleder planlægger udbedring/reparation af ledningsbrud. VVS og entreprenør kontaktes straks for hurtigst mulig udbedring. Gravetilladelse og ledningsoplysninger indhentes. De berørte forbrugere orienteres om eventuel lukning af forsyningen medens reparationen foretages.

11 SE NR Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Stort forbrug: Konstateres normalt af driftsleder/formand. Driftsleder orienterer formand/bestyrelse og aftaler handlingsplan. Orientering til forbrugerne for at finde brud på ledningsnet. Tilkaldelse af VVS og entreprenør for reparation af eventuelt ledningsbrud. Gravetilladelse og ledningsoplysninger indhentes. Orientering til forbrugerne om midlertidig lukning af forsyningen på grund af reparation.

12 SE NR Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Brand: I tilfælde af brand på vandværket tilkaldes: 1. Brandvæsenet Beredskabschef 3. Driftsleder & formand 4. Bestyrelsen Slukningsarbejdet udføres. Driftsleder og formand/bestyrelse vurderer skadens omfang. Formanden sørger for anmeldelse af skaden til forsikringsselskabet TRYG medlemsnummer F 814/ Driftsleder og formand/bestyrelse sørger straks for udbedring af skaderne, så vandforsyningen snarest bliver normal.

13 SE NR Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indbrud / hærværk: Tegn på indbrud eller hærværk meddeles til vandværket: 1. Driftsleder & formand 2. Bestyrelse Skadens omfang vurderes af driftsleder og formand/bestyrelse i fællesskab. 1. Er der tegn på tyveri? 2. Er der sket hærværk inde i bygning 3. Er der sket hærværk på rentvandsbeholder 4. Er der sket hærværk på boringerne Skaden anmeldes til politi og forsikringsselskab Tryg. Medlemsnummer: F 814/ Driftsleder og formand/bestyrelse tager foranstaltning til udbedring af eventuelle skader ved kontakt til nødvendige reparatører.

14 SE NR Pengeinst.: Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Strømsvigt: Alarmen fra Vandværket går til driftsleder 1. Formand 2. Driftsleder 3. Sekretær 4. Næstfm Hvad skal der gøres? 1. se efter om relæet er slået fra 2. se efter om der er sprunget sikringer Hjælper dette ikke tilkaldes elektrikeren. Midlertidig afhjælpning af fejl laves indtil endelig reparation kan foretages. I forbindelse med længere tids strømafbrydelse etableres nødstrømsanlæg.

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: 0801219/1 Dato: 2008.04.07 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads...

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads... Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Formand Rudy Ploug, mobil 42 4 95 00, formanden@bosserupvv.dk Beredskabsplan Indledning... 2 Lokal telefonliste... 4 Beredskab telefonliste... 5 Alarmeringsplan... 6 Handlingsplan

Læs mere