Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a Fjerritslev. Fjerritslev Vand Indledning Formål...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål..."

Transkript

1 Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand Indledning Formål Lovgrundlag Forsyningsområde Nødforsyning... Muligheder for nødforsyning... Krav til drikkevand... Prioritering af forsyning... Brand... Følsomme områder Ansvarsfordeling...

2 4. Unormal vandforsyning Ved beredskabssituationer Beredskabssituation Planens udarbejdelse, godkendelse og revision... Udarbejdelse... Godkendelse... Bilag 1 Alarmeringsliste Bilag 2 Følsomme områder Bilag 3 Håndværkere Bilag 4 Information Bilag 5 Standardskema for modtagelse af anmeldelse af forurening Bilag 6 Fordeling af beredskabsplan 1. Indledning Denne beredskabsplan gælder for Fjerritslev Vand. Planen skal anvendes af vandforsyningen til at løse beredskabsopgaver, i tilfælde af kriser som eksempelvis pludselige forureninger af ledningsnettet og kildepladser eller egentlige katastrofer på det øvrige anlæg. Beredskabsplanen vil løbende blive opdateret. Dette gælder især telefonlisten. Formanden har ansvaret for, at beredskabsplanen opdateres mindst én gang årligt (2. bestyrelsesmøde efter generalforsamling). Desuden har formanden ansvaret for, at beredskabsplan og opdateringer udsendes til relevante brugere. Der forefindes en kopi af beredskabsplanen se bilag 6.

3 1.1 Formål Formålet er at skabe grundlag for, at der i indsatsfasen kan handles hurtigt, målrettet og koordineret, samt at der kan ske en optimal udnyttelse af vandforsyningens ressourcer i en krisesituation. 1.2 Lovgrundlag En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til seneste lovgivning. 2. Forsyningsområde Fjerritslev vand leverer vand til forbrugerne i Fjerritslev området. 2.1 Nødforsyning Nødvandforsyning etableres når: forurening af vandet er konstateret, og ikke umiddelbar kan afhjælpes. Muligheder for nødforsyning Forsyning med tankvogne, palletanke mm. Krav til drikkevand Som udgangspunkt skal nødvandforsyningen altid overholde gældende drikkevandskrav. Proceduren for bakteriologisk kontrol fastlægges i hvert enkelt tilfælde i samråd med Embedslægen.

4 Såfremt at drikkevandskravene ikke kan overholdes, kan det efter drøftelse med Embedslægen overvejes at udpumpe vand af en ringere kvalitet, som enten er egnet til drikkevand og madlavning efter forudgående kogning, eller ikke er egnet til drikkevand og madlavning (industrielle formål). En eventuel beslutning om udpumpning af vand, der ikke har drikkevandskvalitet har de fordele, at de sanitære systemer kan anvendes, at industrier (ikke levnedsmiddelvirksomheder og andre virksomheder som fremstiller produkter, der stiller krav om drikkevandskvalitet) eventuelt kan fortsætte, samt at det normale brandberedskab fungerer. Ved udpumpning af vand, der ikke opfylder drikkevandskravene, skal mulighederne for opdeling af ledningsnettet udnyttes, så ledningsnettet forurenes i mindst muligt omfang. Prioritering af forsyning Nødvandforsyningen prioriteres i følgende rækkefølge: 1 Drikkevand 2 Sanitærvand 3 Fødevare-, el- og varmeproduktion 4 Anden industri Brand Ved forurening af ledningsvandet, der gør det uanvendelig til brandslukning, skal vagthavende indsatsleder underrettes, med henblik på, ved udkald til brand, at rekvirere supplerende tankvogn og slanger til vandforsyning fra andre vandreservoirs. Følsomme områder Se bilag 2.

5 Ansvarsfordeling Det er vandværkets bestyrelse som har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. I beredskabssituationer er det formanden for vandværket som har det overordnede ansvar, og kontakter relevante myndigheder og presse. Listen nedenfor viser prioriteringen af de ansvarlige : 1. Formand 2. Driftsbestyrer 3. Næstformand 4. Sekretær 5. Menigt bestyrelsesmedlem

6 4. Unormal vandforsyning Nedenstående diagram viser hvordan henvendelser angående unormal vandforsyning håndteres, og hvordan driftsvagten skal reagere på henvendelsen.

7 5. Ved beredskabssituationer SUND FORNUFT er vigtig ved sådan en situation, følg bla.: Bevar ro og overblik Hurtig alarm Uddelegering af opgaver (beredskabschefen, VVS-mester, elektriker, entreprenør mm.) 5.1 Beredskabssituation Ved f.eks. brand og akut forurening noteres hele forløbet af situationen på et rapportblad, se bilag Planens udarbejdelse, godkendelse og revision Udarbejdelse Planen er udarbejdet af Fjerritslev Vand a.m.b.a.. Dette er en selvstændig plan. Godkendelse Bestyrelsen har vedtaget denne beredskabsplan for Fjerritslev vand på bestyrelsesmøde november Revision Planen vil løbende blive revideret i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang årligt (2. bestyrelsesmøde efter generalforsamling) af bestyrelsen for Fjerritslev vand.

8 Alarmeringsliste Bilag 1 - Alarmeringsliste Bestyrelse Betegnelse Navn Adresse Telefon Driftbestyrer Finn Godiksen Rugmarken Formand Poul Kjær Godthaabsvej Næstformand Bertel Dige Valmuemarken Sekretær Palle L. Nielsen Havremarken Bestyrelsmedlem Bent Pedersen Rolighedsvej Myndigheder Betegnelse Navn Adresse Telefon Alarmcentralen *) 112 Politi 114 Region Region Nordjylland Niels Bohrsvej Jammerbugt Kom. Beredskabschef Toftevej Åbybro Analyselaboratorium Eurofins Danmark Smedeskovvej 38 A/S 8464 Galten Falcks Vagtcentraler Embedslægen Region Nytorv 7 2. sal Nordjylland 9000 Aalborg Sygehus Aalborg Hobrovej Vagtlæge Lægehuset Fjerritslev Aggersundvej Rigshospitalets Blegdamsvej giftinformationscenter Jammerbugt Forsyning A/S 2100 Kbh. Ø Lundbakvej Pandrup *) Alarmcentralen på 112 tilkalder: - Politi - Brand og redning - Evt. øvrige relevante aktører i forhold til miljøuheldets karakter

9 Bilag 2 - Følsomme områder Følsomme områder Betegnelse Navn Adresse Telefon Fjerritslev Skole Borups Alle Fjerritslev Skovbrynet 9 Gymnasium Vester Fælledvej Børnehaven 17 Grøftekanten Børnehaven Skovbrynet 18 Skovhuset Bondegårdsbørne- Svinkløvvej 1 haven Gl. Dalhøj Lægehuset i Aggersundvej Fjerritslev Han Herreds Fritidscenter Plejehjem Solgården Plejehjem Parkvænget 25 Brøndumvej 16 Aggersundvej 31 Parkvænget

10 Bilag 3 - Håndværkere Håndværkere Betegnelse Navn Adresse Telefon VVS Agesen VVS Aps Industrivej VVS Kaj Rasmussen Thistedvej Elektriker Klim Fjerritslev El Fabriksvej 19 ApS Entreprenør Verner Ranum Fabriksvej 3 A/S El-forsyning Nyfors Saltumvej Brønderslev Slamsuger Søndergårdsmark Kells 1 Kloakservice 7742 Frøstrup Driftbestyren Finn Godiksen Rugmarken Bilag 4 - Information Information Betegnelse Navn Adresse Telefon Lokalradio Nordjyllands radio TV-2 Nord DR TV Lokal avis Nordjyske Medier

11 Bilag 5 - Standardskema anmeldelse Standardskema for modtagelse af anmeldelse af forurening Modtagelse af anmeldelse Anmeldelse nr. Tidspunkt for anmeldelse: Dato Kl. Anmelder Navn: Tlf. Adresse Sted for uheld / driftsforstyrrelse Gade / vej Beskrivelse af uheld/miljøuheld Nr. Andet Forringet vandkvalitet: Farve Partikler Lugt Andet Andet Vandværk / forsyningsområde der berøres Efterbehandling af anmeldelse - Afhjælpning af driftsforstyrrelse: Berørte antal forbrugere Virksomheder Institutioner Boliger Forsyning afbrudt: Antal timer Beredskabssituation afmeldt: Dato Kl. Signatur Bemærkninger:

12 Bilag 6 - Fordeling beredskabsplan Beredskabsplanen for Fjerritslev Vand forefindes og vedligeholdes på følgende lokaliteter: Bestyrelse Betegnelse Navn Adresse Telefon Formand Poul Kjær Godthåbsvej Næstformand Bertel Dige Valmuemarken Fjerritlsev Sekretær Palle Nielsen Havremarken Driftbestyrer Finn Godiksen Rugmarken Bestyrelsesmedlem Bent Pedersen Rolighedsvej Fjerritslev Vand Kollerup Klitvej Fjerritslev Vand Vandværksvej

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 B E R E D S K A B S P L A N 2009 2012 Indsatsplaner 2008 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Indsatsplan

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Beredskabsplan for spildevand

Beredskabsplan for spildevand Beredskabsplan for spildevand Usserød Renseanlæg inkl. forsyningens kloakopland Normal drift Unormal Driftssituation Akut uheld Krise Info til bestyrelsen Hørsholm 22-01-2015 Håndværkersvinget 2, 2970

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 EVAKUERINGSPLAN Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Solgården, Solgården 1, Sjørslev,

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere