Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 89. årgang Nr. 5 September TEMA: Fem år med FAM Organisatorisk kvalitet lidt af et stedbarn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 89. årgang Nr. 5 September 2013. TEMA: Fem år med FAM Organisatorisk kvalitet lidt af et stedbarn"

Transkript

1 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 5 September 2013 TEMA: Fem år med FAM Organisatorisk kvalitet lidt af et stedbarn

2 Danish Health Care Journal 89. årgang 5/2013 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen udgives af Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet. ISSN: Henvendelse om medlemsoptagelse i DSS og om ændringer i medlemsregistrering rettes til: Sekretariatsleder Tove Krarup Tlf: Artikler til TFDS: Se forfattervejledning på Kommende deadlines: Oktoberudgaven: Novemberudgaven: Decemberudgaven: Redaktionsudvalg Afdelingschef, cheflæge Hans Peder Graversen, formand Kvalitet og Data, Region Midtjylland Tlf.: Cheflæge Paul D. Bartels, Faglig leder af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Tlf.: Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Akutafdelingen Viborg, Hospitalsenheden Midt Tlf.: Økonomidirektør Peter Mandrup Jensen Region Hovedstaden regionh.dk Adm. direktør Jens-Otto Skovgard Jeppesen Specialhospitalet FILADELFIA Tlf.: Direktør Vagn Nielsen, Sundhedsstyrelsen Tlf.: Jan Nielsen Centerchef, Aalborg Sygehus Konsulent John Arne Sørensen Tlf.: Redaktion Afdelingschef, cheflæge Hans Peder Graversen Kvalitet og Data, Region Midtjylland Tlf.: Journalist/redaktionssekretær Beth Werner Abonnement: Abonnement på TFDS oprettes på Pris: kr. 500,00 incl. moms for 8 årlige onlineudgaver. Indholdsfortegnelse Synspunkt Akut brug for helt nye takter... side 3 Af Hans Peder Graversen Sundhedsvæsenet lige nu Fælles akutmodtagelser har brug for en faglig identitet...side 5 Af Jens Tingleff Den akutmedicinske drøm på vej til at gå i opfyldelse... side 10 Af Tommy Andersson Bottom-up proces har været bærende for udviklingen af akutafdelingen...side 8 Af Susanne Jensen, Larry Kristiansen og Bente Dam Fremtidig kvalitetsmonitorering i akutsektoren...side 28 Af Paul D. Bartels De Fælles Akutmodtagelser...side 32 Af Line Rosengaard Organisatorisk kvalitet hvad er det?...side 44 Af Peter Gjersøe og Peter Qvist Annoncer: Dansk Mediaforsyning ApS Elkjærvej 19, stuen, 8230 Åbyhøj Tlf Layout og produktion: ProGrafisk ApS Tlf Forsidefoto: Traumeteamtræning på akutafdelingen, Regionshospitalet Herning. Foto: Hospitalsenheden Vest.

3 Akut brug for helt nye takter Af Hans Peder Graversen, cheflæge, afdelingschef Kvalitet og Data, Region Midtjylland Det har mildt sagt vist sig vanskeligt for de nyetablerede akutafdelinger at få plads og ledelsesrum til at udfolde den funktion, som akutplaner og konceptnotater har opstillet som formålet med den fælles akutmodtagelse i reformarbejdet. Der har hersket tvivl, om hvad grunden til disse vanskeligheder egentlig har været og fortsat er. Og nu viser det sig, at der i virkeligheden opstår en kulturkamp, når man tager hul på at realisere de gode hensigter i akutplanerne. Kulturkampen skyldes et opgør med traditioner og vante forestillinger, den herskende organisationskultur på hospitalerne. Fokusering på det akutte patientforløb og en fælles arbejdspro- ces med flere specialisters involvering, repræsenterende flere kliniske afdelingers personale, under dirigerende ledelse af akutlæger i den fælles akutmodtagelse, har været en stor mundfuld at sluge. Indtil nu har kun få indset, at der er brug for helt nye takter i forståelsen og udførelsen af samarbejdet til patienternes bedste. Og den sundhedsprofessionelles selvforståelse og identitet er samtidig inddraget i forandringerne. Den der ikke forstår det, oplever det negativt og bliver enten passiv eller yder aktiv modstand imod den ønskede nye måde at arbejde på. Er der ikke en samlet og bredt engagerende forandringsledelse med hospitalsledelsen i spidsen, kan hele reformarbejdet gå i stå. Forandringsprojektet vedrører alle kliniske afdelinger og den kliniske service på hele akuthospitalet. Og målet med forandringen skal på det organisatoriske felt være noget i retning af skabelse af et fælles ledelsesrum. I et fælles ledelsesrum kan flere have en rolle og ansvaret for patientens forløb kan inddrage flere afdelinger, både parallelt og efter tur, alt efter hvordan de akutte patientforløb bedst gennemføres. Eftersom det tidsmæssige patientfor- løb er kort og skal være kortest muligt, vil den fælles ledelsesopgave stille krav om umiddelbar opmærksomhed og en god relationel kompetence hos alle relevante aktører. Det må indarbejdes i professionskulturen og skal erstatte tidligere tiders professionsdyder på hospitalet. Arbejdstilrettelæggelsen må nødvendigvis blive ændret. Derfor kan HRenhederne få en anledning til at komme i tæt samarbejde med afdelingsledelserne om de nødvendige forandringer i relation til både organisationskultur og professionsidentitet. Men den vigtigste faktor i akutreformarbejdet er en usvigelig ledelse og opbakning af de nødvendige forandringer i hele ledelsessystemet. Og det er hospitalsledelsens opgave at få et fælles fodslag i retning af målet. Krones dette med held, kommer de akutte patienter i nær fremtid til at opleve en hidtil uprøvet effektivitet og kvalitet, når de henvises til akut hospitalsbehandling. Flere steder er man allerede, som flere artikler i Tidsskriftet denne gang viser, gået i gang med dette forandringsprojekt. Gå til ledelsesbloggen på DSSnet SYNSPUNKT TFDS

4 healthcare talks 2013 Præsenteret Præsenteret af af af nne nne PharmaPlan PharmaPlan oktober oktober store investeringer i hospitaler og forskningsfaciliteter investeringer i de kommende store i hospitaler i år og og skaber forskningsfaciliteter et behov for et i de forum, i de kommende hvor bygherrer, år år skaber et brugere, et behov for læger, for et et forum, sygeplejersker, hvor hvor bygherrer, leverandører og rådgivere brugere, læger, sygeplejersker, kan få den nødvendige leverandører og og rådgivere er dialog for at kunne kan kan få skabe få den den fremtidens nødvendige dialog faciliteter. for for at derfor at kunne har skabe NNe fremtidens Pharmaplan i faciliteter. samarbejde derfor med har Nohr-con har NNe NNe Pharmaplan og rådet for i i samarbejde bedre hygiejne med med taget Nohr-con initiativ og og rådet til healthcare talks. for for bedre hygiejne taget initiativ til til healthcare talks. det får du ud af at deltage: det det Inspirerende får får du du ud cases, ud af af at sådan at deltage: at du kan bruge Inspirerende konferencen cases, konkret sådan i din at dagligdag at du du kan kan bruge konferencen Perspektivering konkret af de i aktuelle din i din dagligdag og fremtidsnære udfordringer Perspektivering af af de de ved aktuelle førende og og fremtidsnære eksperter Opdatering udfordringer af din faglige ved ved førende viden og eksperter værktøjskasse og Opdatering af udveksling af din din faglige af viden erfaringer og og værk- med tøjskasse ligesindede og og udveksling af af erfaringer med med ligesindede Programoverblik: Programoverblik: Afholdelsessted, BellaSky, Ørestad Afholdelsessted, BellaSky, Ørestad 21. oktober oktober 2013: 21. hospital 21. oktober sessions oktober 2013: hospital 23. oktober sessions oktober 2013: 23. laboratorie 23. oktober - sessions oktober 2013: laboratorie sessions Vælg selv om du vil deltage i både Vælg hospitals- Vælg selv selv om og om du laboratoriedelen du vil vil deltage i både i både eller hospitalskun den ene og og laboratoriedelen del. eller eller kun kun den den ene ene del. del. tilmelding tilmelding / / / tilmeld 3 - betal for 2! tilmeld 3 -- betal for 2! 2!

5 Fælles akutmodtagelser har brug for en faglig identitet men de skal ikke nødvendigvis organiseres på én og samme måde, viser seks års erfaring med FAM Af Jens Tingleff Den 1. januar 2007 blev Danmark opdelt i fem regioner, og det blev samtidig startskuddet til iværksættelsen af fremtidens akutplaner i det offentlige sundhedsvæsen. Sundhedsstyrelsens Akutrapport fra samme år skulle danne grundlag for ens udvikling af området. Overskrifterne for de Fælles Akutmodtagelser (FAM) er ifølge Sundhedsstyrelsen: Høj kvalitet (kvalitet frem for nærhed) Sammenhæng i patientforløbet Udnyttelse af ressourcer mere effektivt behandlingssystem Rette behandlingstilbud Men hvor er vi så efter 6 år? I denne artikel vil der blive fokuseret på, hvilken rolle og opgave FAM skal løse set i et lægefagligt perspektiv. Godt tænkt, men dårligt udført I Ugeskrift for Læger her i foråret 2013 udtalte praktiserende læge Birgitte Ries Møller:»Fælles Akutmodtagelser er godt tænkt men dårligt udført«. Udsagnet taler for sig selv og henviser til det forhold, at vi desværre ikke har fået dannet afdelinger, der lever op til de gode tanker omkring håndtering af den akut indlagte patient. De gode tanker er det meget vanskeligt at komme udenom, for hvem ønsker ikke høj kvalitet og sammenhæng? Hvis det også kan gøres ved anvendelse af færre ressourcer er endnu mere vundet. Nøglebegrebet må ligge i det rette behandlingstilbud. Hvis vi som sundhedsfaglige gør det rigtige, hver gang vi møder patienten, så har vi løst vores opgave. Patienten og den praktiserende læge løser rigtig mange problemstillinger sammen. Stundom opstår der en situation hvor de enten i fællesskab, eller hver for sig, kommer i tvivl om et givet problem nu også mødes med det rigtige tilbud? Så søges der mod mere specialiseret behandling. Spørgsmålet er, hvem vil tage imod? Ensartet kvalitet i behandling FAM er tænkt som det sted, der skal løse det centrale spørgsmål, er spe- TEMA TFDS

6 cialiseret sygehusbehandling aktuelt for patienten? Det har vi så i godt 6 år prøvet at få løst på en mere hensigtsmæssig måde. Lad os da allerede nu glæde os over, at det trods alt er lykkedes at få udpeget de 21 sygehuse, der skal rumme en FAM. Men samtidig er det også en udbredt opfattelse, at det er underligt vi ikke har kunnet blive enige om at organisere de 21 FAM på en ensartet måde. Der kan være mange forklaringer på det. Men lad os trods overskriften:»ensartet kvalitet i behandling«med det samme slå fast, at en FAM på Sygehus Thy-Mors vil se anderledes ud end FAM på Herlev Hospital. Når det nu er tilfældet, kan man så udvikle fælles fundamentale tanker om, hvordan FAM skal ledes og organiseres? Opgaven for FAM skal være tydelig Måske er det ikke helt klart for alle, hvad FAMs opgave er i forhold til det sundhedsvæsen, der ligger udenfor sygehuset, og det som ligger indenfor. Hermed menes, at både FAM-erne og deres samarbejdspartnere er usikre på, hvilke størrelser de hver især repræsenterer. Men hvis vi tager udgangspunkt i opgaven: at finde de patienter, der vil have gavn af sygehusbehandling, så begynder der at tegne sig et klart mål og en klar opgave for en FAM. At løse den opgave kræver en organisation, hvor der er viden og kendskab til alle specialers behandlingstilbud. En opgave, der umiddelbart synes meget ambitiøs og måske for stor, men ikke desto mindre er det opgaven og vel også det der ligger i begrebet»speciallægen i front«. Speciallæge i front og hvilken speciallæge? Begrebet»speciallæge i front«er nævnt mange gange. Det lyder rigtigt. Patienten møder med det samme speciallægen, der stiller den rigtige diagnose, starter den rigtige behandling og lægger en plan for, hvordan den skal følges op. Men så melder spørgsmålet sig, skal patienten med det samme møde en bred vifte af speciallæger, der ud fra triagesystemet eller symptomsystemer kunne falde inden for en given vifte af speciallæger, eller skal patienten møde én speciallæge, der kan løse problemstillingen? Nogle mener, at der skal dannes et nyt speciale: akutmedicin med eget curriculum. Det lyder sådan set logisk, men spørgsmålet er, om det forløser problemstillingen? Løser vi virkelig problemstillingen omkring et stigende antal specialer ved at indføre et nyt speciale? Når talen umiddelbart falder på speciallæge i akutmedicin, så vil en sådan uddannelse, alene på grund af navnet, have fokus på kendskabet til de akutte medicinske tilstande hvor hurtig behandling har prognostisk betydning: blodpropper i hjerne og hjerte, septiske tilstande, akutte operationstilstande, mm. Men det vil betyde, at disse speciallæger kun vil kunne håndtere ca. 3 5% af de patienter, der møder op i en FAM. Resten af patienterne skal jo også håndteres på kvalificeret vis; ikke bare ud fra scoresystemer, der fastlægger et speciale, som så efter nogle dage finder ud af, at sygehuset var eller ikke var aktuelt for patienten. Og for den store gruppe af pa- 6 TFDS TEMA

7 tienter, hvor sygehusbehandling ikke var noget for patienten, er der brugt en masse ressourcer til ingen nytte. Med andre ord FAM må for at kunne løse sin opgave, have mulighed for på kvalificeret måde at komme frem til en diagnose, før patienten enten sendes hjem igen eller sendes videre til specialiseret sygehusbehandling. Om forfatteren Jens Tingleff Ledende overlæge, Akutafdelingen Køge Sygehus Endelig diagnose eller kvalificeret oplæg til speciallæge Her lægges der op til det, som mange har betragtet som hovedfokus for FAM, nemlig at organisere et godt patientforløb. Det er forestillingen om, at man i FAM tilkalder det ene og det andet speciale for at høre deres mening om en given problemstilling. Her har erfaringen vist, at specialerne ikke er klar til en sådan form for organisation. For det første mødes de enkelte specialer med krav om øget produktivitet. Det betyder, at de i deres tilrettelæggelse af arbejdet ikke altid kan møde op i FAM, når det findes nødvendigt. Dertil kommer, at mange specialer stadig organiserer sig på en sådan måde, at når en anden afdeling kontakter dem med formodningen om, at en given patient har en problemstilling som bedst varetages af et andet speciale, så er»kommandovejen«gennem forvagt/mellemvagt/introlæge inden for det pågældende speciale, hvilket ofte giver anledning til rådgivning og beslutningstagning på for lavt kompetenceniveau. Nøglen til at åbne en specialafdeling er en diagnose, der er stillet lege artis. Så springer døren op, og der er ikke problemer med at komme til at tale med en speciallæge. Dette ses eksempelvis ved patienter med stor blodprop i hjertet. Her har man kunnet organisere, at patienten kan få stillet diagnosen i hjemmet og med den i hånden kan paramedicineren ringe direkte til en højt specialiseret sygehusafdeling, der accepterer at modtage patienten. Med andre ord er og bliver det FAM s opgave at komme så tæt på en endelig diagnose som muligt eller komme med et kvalificeret oplæg til speciallæge udredning, før patienten sendes over i en anden organisation. TEMA TFDS

8 Hvad vil det kræve af lægelig organisering? Ja hovedformålet må være, at finde de 3-5% af patienterne som har egentlige akutte medicinske tilstande, hvor det har prognostisk betydning at komme under specialbehandling umiddelbart. Her skal organisationen være gearet til 24/7/365 at levere ensartet kvalitet og have styr på den videre visitation af patienten til rette afdeling. Ofte vil der jo være tale om, at behandlingen umiddelbart skal overtages af en specialafdeling. Men er det de patienter vi misser? Og hvad så forresten med alle de andre patienter? Tidsfaktoren for den sidstnævnte gruppe er oftest ikke så afgørende. Her er det alene et spørgsmål om, at organisere sig på en sådan måde, at man med mindst mulige omkostninger for sundhedsvæsenet og patienten kommer frem til den rette diagnose. Det er dog også i den gruppe de største udfordringer findes, nemlig at afgøre om patienten har en diagnose, som kræver specialiseret sygehusbehandling. Her skal der trækkes på viden og erfaring fra speciallæger. Da patienterne vil have diagnoser indenfor et bredt spektrum, kræves der tilsvarende tilgang af speciallægeviden. Her synes det ideelt, at FAM selv råder over en antal speciallæger med forskellig specialebaggrund, der kan stå i spidsen for at udrede og stille diagnosen. Disse speciallæger skal have interesse for og fokus på at stille diagnoser og specielt opretholde kompetencer indenfor akutte medicinske tilstande, da de løbende skal supervisere de yngre læger i FAM. Speciallæge i døgnvagt? Meget fokus har været på at have speciallæger i døgnvagt. Formålet i relation til opgaven er at den akutte medicinske patient (de 3-5%) skulle få en bedre behandling. Men om en speciallæge her er bedre end en læge med nogle års erfaring (evt. i hoveduddannelse i et klinisk speciale) vides faktisk ikke. At holde speciallæger vågne om natten for at modtage denne sjældne patientkategori uden det med sikkerhed giver bedre behandling, bør man stille spørgsmålstegn ved. For hvis speciallægen er vågen om natten, så sover speciallægen om dagen. Og det er måske netop i de vågne timer, at speciallægen har mest at gøre nemlig at udrede på de mange uafklarede patienter, som FAM skal forholde sig til. Nu kunne man mene, at ved døgnbemanding med speciallæge, så kan udredningen også finde sted døgnet rundt. Så enkelt er det ikke. Som omtalt så vil de uafklarede tilstande omfatte et vidt spektrum af diagnoser dækkende forskellige specialer og endelige afklaring vil kræve, at patienten konfereres i og udenfor FAM. At ringe rundt om natten til ikkespeciallæger, der holder vagten i de kliniske specialer, kommer der ikke så meget ud af. Tilgangen til konference med andre speciallæger er som regel umulige om natten, hvorfor væsentlige beslutninger sjældent kan træffes på dette tidspunkt. Patienten er derfor bedst tjent med, at vente med at blive afklaret til dagtiden, hvor beslutningskompetencen på sygehusets øvrige afdelinger er til stede. 8 TFDS TEMA

9 For en betydelig del af patienterne gælder det at tiden er en væsentlig faktor for at stille den rigtige diagnose forstået således at det kliniske billede afklares gradvist. Det betyder at man for at kunne stille diagnosen ofte har behov for at se symptomudviklingen an og sammenholde dette med de parakliniske undersøgelser. Derfor skal FAM råde over et antal observationspladser, hvor patienten kan opholde sig i timer (måske få døgn). Ansvaret for at der hele tiden er fremdrift mod målet, at stille endelig diagnose skal forblive hos FAM, således at der er entydigt ansvar for patientbehandlingen. Faglig identitet er vigtig for at komme videre For FAM er det nok vigtigt, at der i den kommende tid lægges fokus på, at få sig en faglig identitet, der kan tiltrække de rette læger. Om det skal være et speciale i en eller anden form, er nok ikke så væsentligt at fokusere på. Uanset om man beslutter sig for at danne et speciale i akutmedicin med egen speciallægeuddannelse eller ej, så vil det have lange udsigter før de første er uddannet. Vigtigere er det, at FAM får tildelt en opgave med stort lægeligt indhold i forhold til patientforløbene. Kun ved passende lægelige udfordringer i FAM vil man kunne tiltrække de rette speciallæger. At stille en korrekt diagnose og holde den op mod, hvad der ellers findes af kendte diagnoser hos den akutte patient, og så derefter tage stilling til om sygehusbehandling er den rette løsning for patienten, er en stor og udfordrende opgave, som bør kunne tiltrække ambitiøse speciallæger. Løses den opgave rigtigt er der meget vundet for både patienten og for sundhedsvæsenet. I den sammenhæng skal vi måske ikke være så kede af, at der landet over findes forskellige bud på organiseringen af FAM. Lad os nu bruge tiden på, at finde frem til, hvem der har fundet den rette model, og så lade os inspirere af dem der løser opgaven bedst. Kommentér artiklen på DSSnets forum Klik ind på På DSSnet kan du finde artikler, der tidligere har været bragt i etfds. Du kan også læse nærmere om DSS, blogs, arrangementer m.m. TEMA TFDS

10 Regionshospitalet Herning: Den akutmedicinske drøm på vej til at gå i opfyldelse Af Tommy Andersson Efter sygehusledelsen på Hospitalsenheden Vest, Herning i 2009 besluttede at bemande akutafdelingen med akutlæger og akutsygeplejerskerne har akutkonceptet gennemgået store positive forandringer. Afdelingens ledende overlæge Tommy Andersson giver her en beskrivelse af den velfungerende akutafdeling. Ambulansräddarna har redan förvarnat koordinerande sjuksköterska på akutmottagningen om att de är på väg med en dålig patient med andningssvårigheter, så när tjänstgörande akutläkare får veta att patienten just har ankommit, hämtar han en KBU-läkare som sitter och dikterar journal eller undersöker en lågtriagerad patient, för att vara med vid patientmottagandet, tillsammans med en akutsjuksköterska och en biomedicinsk analytiker. Efter initial undersökning och stabiliserande behandling går patienten via bilddiagnostiska avdelningen och en lungröntgen vidare till intagningsavdelningen. Akutläkaren eller KBU-läkaren skriver själv en behandlingsplan i den digitala journalen, så att intagningssjuksköterskan har klara direktiv för behandling och övervakning redan när hon tar över patienten. Akutläkaren och KBU-läkaren följer upp patienten, intill dess att ansvaret övergår till intagningsavdelningens egen akutläkare eller till medicinsk avdelning. Alle personalegrupper kan tage hånd om alle slags patienter Den akutmedicinska drömmen är på väg att gå i uppfyllelse i Herning Regionshospital mitt på den bördiga slätten i Jylland, Danmark. Hit söker sig patienter från ett upptagningsområde på invånare i det som kallas Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland. Utbildade akutläkare och akutsjuksköterskor mottar, triagerar och stabiliserar patienterna på akutmottagningen och koordinerar vidare behandlingsförlopp. KBU-läkarna svarar för grundläggande anamnes och status, och lägger en utrednings- och behandlingsplan i samråd med akutläkaren som superviserer deras arbete. Alla personalgrupper kan ta hand 10 TFDS TEMA

11 Morgonsamling i Akut Sengeafsnit. Koordinerande sjuksköterska närmast patientöversiktstavlan. Foto: Tommy Andersson. TEMA TFDS

12 om alla slags patienter på akuten, ten skall erbjudas inläggning. Intagningsavdelningen har i dagtid en vilket skapar stor flexibilitet och håller väntetiderna nere. Patienten får i egen akutläkare som ansvarar för stort sett alltid ett eget rum på akuten när de skall undersökas, och be- skrivits hem efter en kort tids obser- patienterna, intill de antingen har höver sällan ligga på en brits i korridoren. medicinsk eller kirurgisk avdelning vation, eller övergått till exempelvis Om patienterna skall läggas in, någon gång under det första vårddygnet. kommer de som regel till Akut sengeafsnit, där det i princip alltid finns plats, låt vara att det ibland Rekrutterede akutlæger sker till priset av överbeläggning. fra det øvrige Norden Platsbrist är således sällan en faktor när man tar ställning om patienning organiserad på traditionellt 2009 var akutverksamheten i Her- vis,! Akutafdelingen i Herning Antal besökare per år cirka , d.v.s. 80 per dygn. En stor del av patienterna läggs in, cirka 70 %. Dessutom ser vagtlægen ambulanta patienter i rummet intill utanför kontorstid, efter telefonbokning. Intagningsavdelningen ASA har 28 platser med en genomsnittlig vårdtid på 11 timmar. Mellan 35 och 80 patienter vårdas där varje dygn. På det nyligen byggstartade storsjukhuset i Gödstrup kommer patienttillströmningen att fördubblas till 150 per dygn. Här skall akutmottagningen ha egna observationsplatser, så att patienten kan förbli i samma rum från ankomst till hemgång. Sjukhuset kommer att täcka alla akuta specialiteter utom neurokirurgi, thoraxkirurgi och brännskadeavdelning. Akutmodtagelse = hela akutmottagningen Skadestuen = den del av akuten som behandlar kirurgiska skador med jourhavande läkare från de andra specialiteterna som tog hand om sina»egna«patienter tillsammans med underläkare i primärjoursledet och akutmottagningens sjuksköterskor. Sjukhusledningen var dock fast besluten förbättra akutmottagningens funktion genom att införa akutläkare. Dessutom påbörjades utbildning av akutsjuksköterskor, och KBU-läkarna placerades i Akutafdelingen under hela sin sex månader långa sjukhustjänstgöring. Eftersom akutmedicin var något nytt i Danmark, var man tvungen att rekrytera läkare utifrån, med erfarenhet av akutsjukvård i övriga Norden, som uppdrogs att sköta akutläkarlinjerna, sju dagar i veckan dagtid som kvällstid. Detta var sannerligen tufft. Det handlade ju om att bygga upp en helt ny verksamhet i ett nytt land med ett nytt språk, och dessutom med sparsam akutläkarbemanning i början. I början fick vi prioritera arbetet med invärtesmedicinska patienter för att överhuvudtaget hinna med, men i takt med att fler och fler akutläkarkollegor anslöt sig, kunde vi 12 TFDS TEMA

13 förverkliga akutläkartanken och ansvara för abdominalkirurgin och ortopedkirurgin i skadestuen, och tillkalla kirurg- och ortopedkollegor när vi behövde deras hjälp. Hjärtavdelningen har förvisso än i dag eget direktintag för flertalet hjärtsjuka, liksom barnmedicin har sin egen organisation. När verksamheten om några år flyttar till det nya toppmoderna Gødstrup Regionshospital strax utanför Herning, är det dock meningen att majoritet av akutpatienter kommer via den gemensamma akutmottagningen, Fælles Akutmodtagelse. Kritikerne fik ikke ret I början fanns det mycket skepsis mot Akutafdelingen gällande vår kompetens och motivation. Som en överläkare någonstans i Danmark uttryckte det år 2010,»Jeg kunne også være nervøs for, om FAM udvikler sig til et sted, hvor man har turister og fallenter«. Med andra ord en oro för att läkarna i Akutafdelingen antingen inte ville stanna där, eller också sökte sig dit i brist på andra möjligheter. Dessutom sammanföll FAM-projektet Om forfatteren Tommy Andersson Ledende overlæge, Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest. på ett olyckligt sätt med budgetnedskärningar på övriga avdelningar, heldagar under en tvåårsperiod, vil- utbildning i Aarhus på totalt trettio som följaktligen upplevde att man ken både akutläkare och akutsjuksköterskor kan delta i 1. Den av- tog deras pengar för att bygga upp Akutafdelingen. slutas med presentation av våra Det viktiga var att skapa ett optimalt mottagande av alla slags akuta syftar till att förbättra omhänderta- kvalitetsutvecklingsprojekt, som patienter. Detta menar vi akutläkare gandet av våra akuta patienter. nu att vi har lyckats med efter fyra Akutsjukvård är än så länge ingen självständig specialitet i Dan- års målmedvetet arbete. Vi har blivit flera i tjänst, och arbetar dygnet mark, även om Dansk Selskab for runt hela veckan med de allra flesta Akutmedicin arbetar för att ändra på patienter som söker Akutmodtagelsen eller vårdas på ASA. de fagområde akutmedicin, för vil- detta. I stället har man det så kallaket Organisationen af Lægevidenskablige Selskaber har utarbetat ett Udvikling af kompetencer i specielle undervisningsforløb utbildningsprogram 2. Detta lägger För att öka vår kompetens har Region Midtjylland ordnat en ambitiös mellt godkänd en god grund för en kommande, for- specialitet. TEMA TFDS

14 Det bedrivs scenarieträning för läkare och sjuksköterskor regelbundet. Sjuksköterskorna har börjat rotera mellan akutmottagningen och intagningsavdelningen för att lära sig av varandra. Forskning och utveckling har börjat ta form så sakteliga vi har publicerat våra första artiklar. Användning av ultraljudsapparat på akutmottagningen introduceras efter hand som akutläkarna skaffar sig erforderlig kompetens. Visiterande sjuksköterskor, som mottar remisser och telefonsamtal från distriktsläkare och ambulansräddare, och avgör till vilken mottagning patienterna skall komma. Foto: Hospitalsenheden Vest. Afdelingen DDKM akkrediteret fick ett gott betyg vid Sundhedsstyrelsens inspektion av vårt undervis- Utvecklingsarbetet i Hernings Akutafdeling har uppmärksammats flera ningsprogram 3, och den har också gånger i dansk press, till exempel i ett gott rykte bland medicinstudenterna när de skall söka sin KBU-pla- Ugeskrift for Læger. Efter hand som verksamheten har utökats och optimerats, så har också omdömena bli- Avdelningsledningen har satsat cering. vit allt mer positiva. mycket på utbildning, med daglig Avdelningen är ackrediterad enligt Den Danske Kvalitetsmodel. Den därtill har individuella undervisning av KBU-läkarna, som handledare. Visiterende akutmodtagelse Akutavdelningen genomgick för ett par år sedan en större ombyggnad för att underlätta såväl triagering som inläggning för kortare observation. Övervakning av patientflödet sker på stora väggfasta skärmar som är färgrika och mycket överskådliga (se bild, samt även Web-video på leverantörens hemsida 4 ). Det finns både koordinerande akutläkare och koordinerande sjuksköterska. Journalerna dikteras digitalt och skrivs ut av läkarsekreterarna med stor effektivitet och korta väntetider. Röntgenbilder kan ses direkt i datorn vid arbetsstationen. 14 TFDS TEMA

15 Patientmottagning av sjuksköterska och biomedicinsk analytiker. Foto: Hospitalsenheden Vest. TEMA TFDS

16 Akutafdeling VENTERUM VAGTLÆGENS KONSULTATION SMÅ SKADER MODTAGEOMRÅDE Gående patienter INITIAL VURDERING OG INTERN VISITATION Liggende patienter Herning har en akutmottagning som är visiterad, det vill säga det råder remisstvång, såvida man inte har ringt 112 och inkommer i ambulans. Detta innebär att de praktiserande läkarna får ett stort ansvar både under kontorstid och under jourtid. Vagtlægen delar väntrum med Akutafdelingen och sorterar patienterna under jourtid, så att endast de som verkligen behöver sjukhusets AKUTRUM Flödesschema för Fælles Akutmodtagelse. TRAUMERUM SENGEENHED Udskrivelse efter korttidsforløb Observation Diagnostik Behandling Disposition Indlæggelse i anden afdeling resurser kommer in till akutmottagningen. Hembesök sker både på kontorstid och på jourtid. Distriktsläkaren kallas för patientens egen läkare, och borgar för kontinuitet samt ger värdefull bakgrundsinformation i remissen (henvisning) till akutmottagningen. De flesta ambulanta (öppenvårds) uppföljningar efter akutbesöket/vårdtiden sker också hos den egna läkaren. Bemanningen på Akutmottagningen anpassas till patientflödet, med flest läkare i tjänst måndag och fredag eftermiddag. Det är relativt dyrt att ha kvällsjourlinjer, eftersom allt arbete efter klockan 18 på vardagarna räknas som jourtid. Nattjourerna är relativt långa, liksom på de övriga avdelningarna, från kl. 17 till kl. 8 nästa morgon. Det prehospitala arbetet sköts föredömligt av ambulansens reddere med assistans av läkarbilen som bemannas av anestesiläkare. På sistone har det också tillkommit en ambulanshelikopter. För patienter med mindre skador som stukningar, enkla sår och mindre odislocerade frakturer, finns det behandlingssjuksköterskor som har specialutbildning och får undersöka och behandla patienterna på egen hand med rådgivning från akutläkaren vid behov. Rigtig godt samarbejde mellem akutlæger og -sygeplejersker Det går nog att påstå att Herning ligger i fronten i Danmark vad gäller akutkonceptet. Den stora majorite- 16 TFDS TEMA

17 ten av akutpatienterna kan avslutas från akutmottagning och skadestue inom de magiska fyra timmarna. Vid hög belastning kan de efter triagering på akuten direktinläggas på ASA, och genomgå undersökning, provtagning och behandling där. På så sätt minskas köerna på akuten, och patienterna slipper ligga i korridorerna. I vilket fall står akutläkarna i frontlinjen och ser till att patienterna tas om hand i rätt tid och i rätt ordning. De får utmärkt hjälp av akutsjuksköterskorna, som mottar och triagerar patienterna, utför och beställer undersökningar samt journalför resultaten av dessa och dessutom bidrar med viktiga anamnestiska upplysningar. Samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor har hela tiden blivit bättre och bättre, eftersom läkarna nu är fast stationerade på akutavdelningen, och ofta har gått samma kurser och scenarieövningar som sjuksköterskorna. Akutläkarna har nu blivit 12 till antalet, och har fått en rimlig jourbelastning, vilket är viktigt inte minst ur rekryteringssynpunkt. Till sin hjälp har de alltså 16 KBU-läkare, som liksom akutläkarna täcker både medicin, kirurgi och ortopedi samt dessutom enstaka patienter med näsblödningar, ögonskador, tonsilliter, exantem, akut psykisk sjukdom med mera. Numera har KBU-läkarna en egen färgtillhörighet som visar hur långt de har hunnit i sin utbildning och hur pass akuta patienter de får handlägga 5. Triageringen sker enlig model Vest som bygger på RETTS och justerats mot DEPT (Danish Emergency Process Triage)-modellen har utvecklats med hjälp av en Internet-baserad triagemanual med länkar till interna utrednings- och behandlingsdokument 6. Det finns numera också en mobil triage-applikation för bruk i mobiltelefon, surfplatta och liknande 7. Det arbetas på att införa prehospitalt triage. Akutläkarna utarbetar som bäst akutavdelningens eget vårdprogram på Internet, som kompletterar befintliga webdokument,»e-dok«, inom de övriga specialiteterna 8. Kommentér artiklen på DSSnets forum Noter 1 userfiles/kursus_i_ akutmedicin_16 _120920Midtnyt.pdf 2 Akutmedicin et nyt fagområde, Dansk Medicinsk Selskab Inspektorordningen/ Rapporter/ RegionshospitaletHerning/ Akutafdelingen/ Inspektorrapport..pdf, Mars products-dk/131-regionshospitalet-herning-og-holstebro 5 Ugeskr Læger 2012;174(38): hoveak.nsf/ TEMA TFDS

18 Hospitalsenheden Midt: Bottom-up proces har været bærende for udviklingen af akutafdelingen Af Susanne Jensen, Larry Kristiansen og Bente Dam Da Sundhedsstyrelsen i 2007 udgav rapporten»styrket akutberedskab planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen«tilsluttede Regionrådet i Region Midtjylland sig hurtigt rapportens anbefalinger. Regionen satte efterfølgende en strategisk meget målrettet indsats i gang for fremover at sikre borgerne akut behandling på et højt ensartet kvalitetsniveau, sammenhængende patientforløb uanset tid og sted samt en effektiv udnyttelse af ressourcerne. Gennem en hurtig indsats og et meget tæt samarbejde imellem Region Midtjyllands Sundhedsplanlægning, hospitalsledelserne og kliniske nøglepersoner inden for læge- og sygeplejerskegruppen blev akutkonceptet»rammer for Akutafdelinger i Region Midtjylland«udarbejdet i løbet af Konceptet har siden været grundstenen for planlægning og implementering af den akutte behandling af borgerne i Region Midtjylland og omhandler: Akut konceptet Triage Uddannelse Fysiske rammer I Region Midtjylland er der placeret 5 akuthospitaler af meget varierende størrelse. Med afsæt i det fælles akutkoncept har det dog været muligt, både at sikre implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og samtidig give det enkelte hospital mulighed for at arbejde med nye innovative løsninger, som er tilpasset det enkelte hospitals kontekst. Den enkelte hospitalsledelse har haft ansvar for at sikre implementering af konceptet. For at sikre vidensdeling og fortsat fremdrift og samtidig holde fast i en fælles kurs, blev konceptet i oktober 2012 evalueret og revideret. Aktuelt arbejdes der ud fra»rammer for akutafdelingerne i Region Midtjylland«, hvor ovenstående emner fortsat er udgangspunktet for det videre arbejde. 18 TFDS TEMA

19 Denne artikel beskriver hvorledes Hospitalsenhed Midt har arbejdet med implementering af konceptet, aktuelle faglige og kulturelle udfordringer for Akutafdelingen og en kort præsentation af planforudsætningerne for nybyggeri af Akutcenter Viborg, som står klar til indflytning ultimo Om forfatterne Susanne Jensen Arkitekt m.a.a. Projektleder for Akutcentret, Projektafdelingen, Regionshospitalet Viborg. Hospitalsenhed Midt valgte en anden vej end de fleste På landsplan har størstedelen af akuthospitalerne valgt hurtigt at etablere selvstændige akutafdelinger med ansættelse af en afdelingsledelse bestående af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Store organisatoriske udviklingsprocesser har primært været båret af hospitalsledelserne og af mange oplevet som meget topdown styrede. På Hospitalsenhed Midt valgte hospitalsledelsen en anden tilgang ved i samarbejde med de kliniske afdelingsledelser at etablere det fælles medicinske og kirurgiske akutafsnit A24. Akutafsnittet har fungeret som klinisk og organisatorisk øvebane for at skabe et erfa- Larry Kristiansen Ledende overlæge, Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg. Tidligere ledende overlæge ØNH Hoved- og halskirurgi, Regionshospitalet Viborg. Bente Dam Oversygeplejerske, MPM. Medicinsk afdeling og Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive, Hospitalsenhed Midt. ringsgrundlag for den fremtidige»akutstyregruppe«med repræsentation af hospitalsledelsen, medar- akutafdeling. Gennem fælles engagement og ansvarlighed har opgaven været løftet af den tværfaglige bejderrepræsentanter og centrale afdelingsledelser. TEMA TFDS

20 forrum 11 m² vindfang 18 m² i det fremtidige Regionshospital Viborg det første arbejdsst. 20 m² skadestue 16 m² skadestue 16 m² toi. 2 m² toi. 2 m² skadestue, fleks. 21 m² ankomst for gående patienter der møder patien toi. 3 m² toi. 3 m² toi. 3 m² Ankomst for forplads for akutmodtagelsen gående afdelingen bliver lægevagt/skadestue 16 m² toi. 2 m² lægevagt/skadestue 16 m² lægevagt/skadestue 16 m² toi. 2 m² lægevagt/skadestue 16 m² lægevagt/skadestue 16 m² toi., pe. 2 m² depot, rent 10 m² venteareal 48 m² terrasse lingens til alle Akutafde venteareal, familie 24 m² arbejdsst. 19 m² multirum 19 m² toi., hc 5 m² toi., hc 6 m² observ./triage 49 m² arbejdsst. 22 m² depot toi., hc 4 m² 5 m² observ./triage 51 m² skylle 11 m² multirum, fleks. 24 m² depot, rent multirum 19 m² u/b multirum 20 m² gårdrum u/b dikterrum 20 m² multirum 19 m² Multirum, jvf. desigmanual multirum 21 m² direkte adgang skylle 10 m² område. Herfra medicin 10 m² ende patienter S tekn. - EL 6 m² multirum 20 m² har man som gå- skakt multirum 18 m² lingens modtage skadestue 16 m² nye hovedindgang toi. 2 m² gang til Akutafde skadestue 16 m² ten. Hospitalets har direkte ad depot 13 m² multirum 19 m² : u/b 24 m² u/b 18 m² u/b 18 m² u/b 18 m² u/b 18 m² køkkenniche 5 m² T trappe 15 m² depot 4 m² Triage og observation Niv 01 BRG1 Tegn. nr multirum, fleks. 24 m² skakt toi., pe. 3 m² S tekn. - EL 11 m² toi. toi m² 2 m², hc 9 m² , fleks. 10 m² , fleks. 10 m² Mål: Dato: Akutcenter Viborg med relaterede ombygninger Regionshospitalet Viborg Konst./tegn: Author TFDS DISPOSITI ONSFORSL Niv 01 AG funktioner. Skade-modtagelse og vagtlæge Den nye akut-

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) #  "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort Strategi for Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Version 11. december 2009 Sundhedsfaglig strategi Patient- og samarbejdsstrategi Produktivitetsstrategi Enhedsstrategi AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Akut konference DR - 24. maj 2011 Ledende overlæge Ove Gaardboe Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen Ekspertudvalget om målene i akutafdelingen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Kvalitetsmåling som led i opbygningen af kliniske funktioner Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling Styrket akutberedskab, Sundhedsstyrelsen 2007 Planlægningsgrundlag

Læs mere

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt med hjerne, hjerte og vilje Sikkert Patientflow Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Sikkert Patientflow HE Midt Specialer på Regionshospitalet Viborg, hvis patienter

Læs mere

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Thomas Gjørup Klinikchef, Steno Diabetes Center Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Overlægeforeningens Årsmøde Frede-ricia

Læs mere

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Akutuddannelse og Region Nordjylland Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Århus Universitetshospital Århus Sygehus Fokus påp akutområdet Styrket akutberedskab

Læs mere

Ledelse i akutmodtagelser og hvordan det hænger sammen med kvalitet

Ledelse i akutmodtagelser og hvordan det hænger sammen med kvalitet DSKS workshop, 11. januar 2013 Ledelse i akutmodtagelser og hvordan det hænger sammen med kvalitet Seniorprojektleder, cand.scient.pol Anne Brøcker Om mine kilder 6 + 10 akutmodtagelser I dybden i Nykøbing

Læs mere

Status for traumeomsorg

Status for traumeomsorg Status for traumeomsorg i, Danmark BEST nettverksmøte, Bergen 10-12 november 2014 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling National traumeorganisation Fire danske

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Akut Kardiologi Hvordan?

Akut Kardiologi Hvordan? Akut Kardiologi Hvordan? Klinikermøde 13. december 2016 www.regionmidtjylland.dk Vision for de akutte patientforløb Rette hjælp på rette tidspunkt en fælles opgave! De akut syge patienter får den rette

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6.

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6. Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM Region Syddanmark, 6. april 2010 Fælles akutmodtagelse på sygehuset Fælles regional referenceramme for

Læs mere

Kompetenceprofil sygeplejersker Akutafdelinger, Region Midtjylland

Kompetenceprofil sygeplejersker Akutafdelinger, Region Midtjylland med hjerne, hjerte og Kompetenceprofil sygeplejersker Akutafdelinger, Region Midtjylland Bente Dam, oversygeplejerske, MPM Akutafdelingen Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive De næste 30

Læs mere

Lægelig visitation. biografi: thomas gjørups adresse:

Lægelig visitation. biografi: thomas gjørups adresse: Thomas Gjørup & Jan Værnet DEN GODE AFDELING 985 Lægelig visitation Tættere samarbejde imellem praktiserende læger og hospital om akutte medicinske patienter I Medicinsk Center, H:S Amager Hospital, er

Læs mere

December Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016

December Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016 Hospitalsenhed Midt HR Heibergs Allé 6 Postboks 130 DK-8800 Viborg www.hospitalsenhedmidt.dk December 2015 Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016 Indledning I det følgende er

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Beskrivelse af referencemodellen FAME (fælles akut modtage enhed)

Beskrivelse af referencemodellen FAME (fælles akut modtage enhed) Beskrivelse af referencemodellen FAME (fælles akut modtage enhed) Hans Peder Graversen og Jan Greve Sundhedsstaben Region Midtjylland 31.03.2008 Baggrund En tværgående arbejdsgruppe har siden juni 2007

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin Ledende overlæge Inger Søndergaard Akutmodtagelsen Herlev Hospital Ferbruar 2010 Formål Fælles akutmodtagelsens kontekst

Læs mere

Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel. Regionshospitalet Randers

Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel. Regionshospitalet Randers Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel Regionshospitalet Kvalitetsstrategi i Region Midt Defineret af regionens lederforum for kvalitet med afsæt i regionens sundhedsplan 4 strategispor Akkreditering

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Fælles akutmodtagelse FAM v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Sundhedsstyrelsens rapport fra 2007 Et styrket sundhedsberedskab Centralisering af sygehusene Fælles akutmodtagelser Nye supersygehuse

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

- Hvem skal starte udviklingsprocessen i retning af interprofessionel virksomhed?

- Hvem skal starte udviklingsprocessen i retning af interprofessionel virksomhed? Udviklingsafdelingen Den 4. april 2011 MW Ad seminar den 24. marts 2011 på Roskilde Rådhus Spørgsmål fra salen til cafébordsdrøftelser - på baggrund af oplæg fra (1) Eva Just, (2) Else Marie Damsgård,

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling?

Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling? Tak for invitationen til at belyse spørgsmålet: Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling? Professor, overlæge Peter Schwarz Osteoporoseambulatoriet & Forskningscenter for Aldring

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem?

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Thomas A Schmidt Overlæge, dr. med. Akutafdelingen Agenda De nødvendige kompetencer (ekstern kilde)

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Årsrapport Akutafdelingen

Årsrapport Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Afdelingsledelsen Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf. 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Årsrapport 2009 Akutafdelingen April 2010 Hs/ 1 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 1 Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed (Gennemførelsesplan) - vedtaget september 2008 Hvorfor

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Flow Sikkert Forberedelse teamet - Køge Sygehus styregruppen: projektgruppen:

Læs mere

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark Chefgruppen Att. Elsa Lund-Larsen Planlægningsafdelingen OUH Overlægerådet Formand Kontakt: Birte Hansen Obel birte.hansen@ouh.fyns-amt.dk Direkte tlf. 6541 2673 28. januar 2007 Side 1/6 Høringssvar fra

Læs mere

Akutmedicin som speciale. Christian Skjærbæk, DASEM

Akutmedicin som speciale. Christian Skjærbæk, DASEM Akutmedicin som speciale Christian Skjærbæk, DASEM En gammel disciplin Akutmedicin Etablering af Emergency Medicine 1966 Accidental injuries killed 107,000. "The general public is insensitive to the magnitude

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg Det nye Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midts akuthospital i Viborg står foran en større forvandling. Frem mod 2018 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse

Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse Overvejelser vedrørende samarbejdet mellem den nefrologiske afdeling og fælles akut modtagelse (FAM) fra en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab. Baggrund

Læs mere

Ledelse og koordinering af sammenhængende patientforløb

Ledelse og koordinering af sammenhængende patientforløb Ledelse og koordinering af sammenhængende patientforløb Kan du se opgaven, kan du skabe sammenhæng i patientforløbene 16-06-2016 1 Hvorfor Ledelse på Tværs 16-06-2016 2 1 Projektets formål og fokus At

Læs mere

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro Psykiatri og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Værdibaseret styring og ledelse

Værdibaseret styring og ledelse Værdibaseret styring og ledelse Niels Reichstein Larsen Direktør 1 Region Hovedstaden 1.6 millioner mennesker i Region Hovedstaden 30 procent af landets befolkning 40.000 indbyggere på Bornholm 10 år foran

Læs mere

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning N O T A T Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning Region Sjælland har den 19. februar 2007 sendt administrationens Oplæg til principper og hovedlinjer for specialeplanlægningen i Region Sjælland

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30.

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30. Regionshuset Viborg Kvalitet og Data Strategisk Kvalitet Godkendt REFERAT Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Team træning i Danmark

Team træning i Danmark Team træning i Danmark Betydning for traume- og akutbehandlingen BEST netværksmøde, Bergen 12. november 2012 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Traumecenterleder Akutcenteret Fælles AKUT

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene

Notat om Region Sjællands koncept Patienten som partner og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Dato: 7. november 2016 Brevid: 3089673 Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Et medlem af Regionsrådet har stillet 12 spørgsmål

Læs mere

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus (Sub)akutpladser i kommunen Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus Baggrund Regeringens satspulje for den ældre medicinske patient: Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner

Læs mere

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert Hospitalsenhed Midt Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet fra Hospitalsenhed Midt 2 Hvem er vi? Tove Kristensen, sygeplejerfaglig direktør Heidi Sabro, afdelingssygeplejerske Lotte Mønster Jensen, klinisk

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Det tværsektorielle samarbejde -når samarbejdet lykkes på trods

Det tværsektorielle samarbejde -når samarbejdet lykkes på trods Det tværsektorielle samarbejde -når samarbejdet lykkes på trods Praksispakker November 2016 Larry Højgaard Kristiansen Ledende overlæge Margrethe Smidth Postdoc 3 kommuner - Silkeborg, Skive, Viborg 111

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Korsør, 28 januar 2016 Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Hvem er jeg og hvad arbejder jeg med? Forsker i ledelse og organisering

Læs mere