Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? December 2014"

Transkript

1 December årgang 1 nr. 4

2 LÆS INDE I BLADET Formanden har ordet.. 3 FN kritiserer. Danmarks handicap indsats... 6 Ny skolestruktur i Ballerup Stormøde den 20. november Årets handicappris Tillykke med fødselsdagen.. 34 Käthe Petersen Hybenvænget Skovlunde Tlf REDAKTION 2

3 Formanden har ordet Så går 2014 på hæld og julen nærmer sig med raske skridt. Vi har afholdt årets sidste bestyrelsesmøde og nu også fået sat årets sidste punktum i fjerde og sidste udgave af på Talefod. Vi fik afviklet årets stormøde den 20. november. Det blev et rigtig interessant stormøde, som I kan læse mere om inde i bladet. Det er en utroligt god tradition, synes jeg. Det er her, vi kan få en dialog med det politiske niveau såvel som det administrative, og det er som regel altid nyttigt for begge parter. Der blev lyttet til vores synspunkter, og vi fik gode og nyttige oplysninger med derfra, såvel på voksenområdet som på unge-området. Tak til dem, der mødte talrigt frem, og især tak til dem, der stillede op til vores panel og så villigt fortalte og besvarede spørgsmål. Og nu lægger vi handicapudfordringerne lidt på hylden og sætter fokus på konfekt, æbleskiver, julepynt, gaver og alle de andre traditioner. På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle vores medlemmer, alle vores annoncører og alle vores øvrige læsere en rigtig god jul og et fantastisk godt nytår. Vi ses på den anden side i et forhåbentlig positivt 2015, hvor der venter masser af opgaver og emner igen. Næste gang vi ses bliver til generalforsamlingen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag 16. april Lisbeth Schomacker 3

4 Glædelig jul Kære læser! Alle indlæg og læserbreve er meget velkomne. Forfatternes mening er personlig og afspejler ikke nødvendigvis bladets redaktionelle holdning. Foretrækker du at være anonym, kan det godt lade sig gøre, blot redaktionen er bekendt med navn og adresse. Indlæg til bladet sendes helst elektronisk til eller til Käthe Petersen, Hybenvænget 26, 2740 Skovlunde, Deadline til næste nummer af bladet er 15. februar Husk ved flytning at melde adresseændring til: Käthe Petersen, Hybenvænget 26, 2740 Skovlunde, tlf , eller 4

5 5

6 FN kritiserer Danmarks handicap-indsats Danmark har været til eksamen i handikap og får ros, men også kritik for at mangle en central del af handikapkonventionen. Kritik. Danmark lever ikke op til helt basale dele af FN's handikapkonvention. FN s handikapkomite er kommet med 72 anbefalinger til Danmark: (et par enkelte) Et totalt forbud mod diskrimination af handikappede. Bedre adgang til transport og bygninger. Handikapkonventionen skrives ind i dansk lov. Tvang i psykiatrien afskaffes helt. Stop for statsgaranterede lån til institutionslignende handikapboliger. I Danmark må en butik afvise en blind, fordi han har en førerhund. En restaurant må afvise en udviklingshæmmet, fordi hun ikke pynter. Og det er i orden, hvis der er trapper op til bibliotekets foredragssal, så kørestolsbrugere må stå ude i regnen. 6

7 Men det skal være slut, lyder det fra FN s handikapkomite, der nu rejser kritik af, at Danmark ikke har et generelt forbud mod diskrimination af handikappede. Kritikken kommer, efter at FN for første gang, siden vi i 2009 ratificerede handikapkonventionen, har tjekket, hvordan det går med at efterleve bestemmelserne om lige rettigheder til personer med funktionsnedsættelse. I alt 72 punkter med kritik og anbefalinger har komiteen skrevet til Danmark, og i Danske Handicaporganisationer er formand Thorkild Olesen begejstret.»det er klokkeklare anbefalinger, der bliver svære at sidde overhørig politisk set i Danmark«, siger formanden, som forventer, at regeringen tager anbefalingerne til sig og som det første udarbejder et forslag, der sikrer et forbud mod diskrimination på grund af handikap. Skiller Danmark ud Som det er i dag, har Danmark kun et forbud mod diskrimination af handikappede på arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at der ikke kan klages over diskrimination på baggrund af handikap i modsætning til diskrimination på grund af eksempelvis køn, seksualitet eller religion. Et lignende generelt forbud mod diskrimination af handikappede har alle andre øvrige nordiske lande. 7

8 Også Institut for Menneskerettigheder, som overvåger implementeringen af handikapkonventionen herhjemme, fremhæver, at FN-komiteen som ventet slog ned på det manglende forbud, som er Danmarks ømme punkt.»det er der, Danmark virkelig skiller sig ud, og det bliver forventet af en stat som Danmark, at vi har det diskriminationsforbud, som er en helt central del af konventionen«, siger Maria Ventegodt Liisberg, som er teamleder af instituttets handikapteam. Hun fremhæver, at FN-komiteen roste den danske regering for at gå konstruktivt ind i evalueringen, ligesom der var ros for den handikappolitiske plan, regeringen præsenterede for et år siden. Der var dog også en efterlysning af mere klare og målbare retningslinjer. Det gælder for eksempel forbedring af tilgængeligheden til transport og til nybyggeri, hvor det krav, der allerede i dag er om, at nybyggeri bliver opført tilgængeligt, ofte ikke bliver efterlevet. Stop statsstøtte til institutioner Et punkt, som fyldte en del under eksaminationen, var de nye handikapboliger, som opføres så mange sammen, at de kan minde om fortidens institutioner. Ifølge regeringens egne tal er en ud af syv nybyggede handikapboliger, kaldet almene plejeboliger, til mere end 60 beboere. 8

9 Det bliver forventet af en stat som Danmark, at vi har det diskriminationsforbud, som er en helt central del af konventionen Maria Ventegodt Liisberg, Institut for Menneskerettigheder: Det er kommunerne, som opfører handikapboliger, og regeringen har derfor henvist til, at kommunerne lokalt må gøre, hvad der giver bedst mening. FN-komiteen anbefaler dog nu, at regeringen lukker eksisterende institutioner og stopper med at give statsgaranterede lån til nybyggeri, som vil få institutionel karakter. Spørgsmålet er, om 72 anbefalinger til et ellers velfungerende land som Danmark overhovedet giver mening, og om det ikke er så mange, at det er umuligt for en regering at efterleve. Til det siger Maria Ventegodt Liisberg:»Det er vores opgave sammen med interesseorganisationerne at få prioriteret og holdt regeringen fast på, at der bliver fulgt op på anbefalingerne«. Socialminister Manu Sareen (R) forklarer, at Socialministeriets handikapudvalg vil gå hver enkelt anbefaling igennem på sit næste møde her i efteråret. Og han vil ikke på stående fod tage stilling for eller imod 9

10 et generelt forbud mod diskrimination af handikappede.»det er klart, at når man får kritik fra FN, er det oplagt at se på den danske indsats en ekstra gang, og det er noget, vi tager meget alvorligt«, siger Manu Sareen, som forklarer, at anbefalingerne vil blive læst uden for Socialministeriet, da en række af anbefalingerne omfatter Justitsministeriet og Sundhedsministeriet. Kilde: Politikken 10

11 Kontingent Har du husket at betale kontingent? Forældreforeningen har brug for din støtte, så du fortsat kan få glæde af dette blad. Käthe Petersen 11

12 Ny skolestruktur i Ballerup Som det vil være de fleste bekendt via Ballerup Bladet og jungletrommerne generelt, har Ballerup Kommune planlagt en ny skolestruktur oveni den helt nye skolereform, som alle knokler med for tiden. Det omfatter også en lang række specialbørn i forskellige gruppeordninger, og det er disse børn, der kommer til at mærke flest ændringer, for til forskel for normalbørnene, der bare fortsætter, hvor de går nu, skal rigtigt mange af specialbørnene fysisk flytte skole. Formålet med at flytte rundt på specialklasserne har været at skabe et stærkere fagligt miljø og at styrke samarbejdet med den almene undervisning. Ser man her et tiltag for inklusion på de børn, som man ikke har vurderet egnede til inklusion i første omgang? Den endelig form er blevet vedtaget i slutningen af november. Forslaget var sendt ud til høring, og det er ikke gået stille af. Ballerup Bladet har været spækket med artikler og læserbreve med protester navnlig på de ordblindes vegne, og mange har bidraget med høringssvar direkte til Børne- og skoleudvalget, herunder FHBK for så vidt angår specialbørnene. Specialbørnene i Ballerup Kommune har været placeret i flere grupper på cirka halvdelen af kommunens ni skoler. 12

13 Herunder de børn, som vores forening repræsenterer flest af, nemlig børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Disse har været dels på Grantofteskolen, dels på Hedegårdsskolen og endelig også på Lundebjergskolen. Planen var at samle dem alle fremover på Måløv skole. Det har FHBK protesteret imod. Først og fremmest er disse børn meget lidt omstillingsparate, og de er meget tryghedskrævende. En flytning til helt nye rammer, meget langt væk, med nye og flere klassekammerater, med nye lærere og til et miljø omkring skolen, som slet ikke er vant til, at der går specialbørn i miljøet, var alle stærke argumenter imod det foreliggende udkast. Desuden forekom det os absurd, at fx Grantofteskolens erfaring siden 1981 med netop disse børn blev kastet væk med et pennestrøg, når der jo dér er plads til specialbørnene og området omkring den mere centralt beliggende skole i forhold til Måløv har været vant til specialbørn i bybilledet i over 30 år. Hedegårdsskolen kunne man sige noget lignende om. Vi pegede også på det uhensigtsmæssige i at samle børn med ADHD og autisme på samme skole. Vi har ikke forholdt os til det, man kalder modtageklasser og ordblinde, der ikke er omfattet af vores forening. Vi har heller ikke forholdt os til den rent administrative del af 13

14 udkastet, der går ud på at have én ledelse til to skoler. Det ser ud til, at man har tanker om at skolerne skal ændre navne også, måske så de to og to hedder det samme, selvom de ligger, hvor de hele tiden har ligget, nu administrativt slået sammen til én skole med to adresser. Der blev heldigvis lyttet til nogle af de mange protester. Nu samler man således de tre grupper af børn med generelle indlæringsvanskeligheder på Grantofteskolen. Ballerups ordblindeklasser samles med Ordblindeinstituttet på Lundebjergsskolen, Tale- og høreklasser forbliver på Rugvænget, og Kasperskolen fortsætter uændret. På Hedegårdsskolen samler man modtageklasser, ADHD og autisme. Dog er vi meget enige med dem, som har peget på, at alle børn og alle lærere i forvejen står med store udfordringer med at gennemføre den nuværende store reform, og at det er ret uheldigt at kaste børn ud i flere ændringer allerede et år efter. Det holder de altså fast i, og så er vi da glade for, at man har lyttet lidt til protesterne på de allermest skrøbelige af kommunens skolebørn. Vi får at se, hvilke konsekvenser det kan få for nogle af børnene. Vi kan godt have vores betænkeligheder Lisbeth Schomacker 14

15 Stormøde den 20. november 2014 på Tapeten. Torsdag den 20. november valgte 24 medlemmer inkl. bestyrelsen at møde op på Tapeten til en spændende informationsaften med inviterede fra Ballerup Kommune Lolan Ottesen, formand for Sundheds og forebyggelsesudvalget, Vivi Staunsholm Jepsen sektionsleder i Jobcenter og Robert Lorentzen, områdeleder for voksne udviklngshæmmede. Lolan indledte aftenen med at fortælle at Ballerup efter godkendelse af budgetterne, har fået ro på økonomien og at der er en fin balance frem over de næste år. Social og sundhedsudvalget har valgt at satse på 4 fokusområder i fremtiden, den såkaldte Audiometode, hvor man fokusere på overgangen med de enkelte områder. Udviklingsforløb 0-25 år Overgangen til 18 år år Der fokuseres her på bedre sammenhæng mellem det at gå fra børne/familiegruppen til voksengruppen. Borgeren i centrum Hjælp til selvhjælp Lighed i Sundhed Her fokuseres der på at borgeren er herre i eget liv så længe som muligt samt at man skal være sund i eget liv. 15

16 Borgeren og fællesskabet -Frivillighed og medborgerskab -Fleksibel lokale anvendelse Tidligere har man haft fokus på individet, men nu satser man mere på fællesskabet, hvor man her tænker på, at mange borgere føler sig ensomme. Fleksibel anvendelse her tænkes på bedre udnyttelse af kommunens lokaler, herunder skoler, institutioner m.m. Tværkommunale samarbejder -Sundhed -Handicap, Psykiatri, Ældre Her satser man på samarbejde med andre kommuner på flere områder, herunder behandling af kronisk syge, genoptræning m.m. Social- og sundhedsudvalgets mål: At fastholde og udvikle den høje specialisering i de tilbud, som kommunen driver - Rødbo, Stokholtbuen, Måløvgård og Maglemosen At have fokus på udviklingen på området, herunder ændring i målgrupper, behov for kapacitet samt økonomi. nye målgrupper - hvem mangler tilbud? - hvordan måler vi det? I dialog med råd, brugere og pårørende finde en model, som 16

17 kan sikre at medborgerskab og inddragelse bedre kan komme i spil i samarbejdet med Ballerup Kommune på handicapområdet. - fælles model for samarbejdet fremover - aktiv medborgerskab - Dialog - Fremadrettede udfordringer Udvikling i støttemuligheder Vi vil arbejde for at borgeren med den rette støtte, kan flytte sig til mindre tilbud og leve et liv med størst mulig selvstændighed og ud fra egne præmisser. - Her satses på at borgeren er herre i eget liv - Selvstændighed - Man ikke skal hjælpe mere end nødvendigt Tværkommunal samarbejder Vi vil udvikle tilbud og indsatser sammen med andre kommuner, hvor det er relevant og muligt, som f.eks. døgntilbud; øvrige tilbud med behov for specialiseret indsats. - Man skal sørge for relevante tilbud i nær dialog med pårørende Kompetenceudvikling aktivt fokus på udvikling: Nøgleordene for medarbejdere skal være fleksibel tilgang, inddragelse af borgeren og pårørende, beskæftigelse og uddannelse, fysisk trivsel og sundhed og sammenhæng i indsatsen. -Målgruppen ændrer sig, hvorfor kommunen skal følge med udviklingen 17

18 Ud over de nævnte fokusområder gjorde Lolan opmærksom på at kommunen også har andre udfordringer, som kommer til at kræve større ressourcer; Generel udviklingstendens og en stigning i antal af borgere inden for følgende målgrupper: Børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser (f.eks ADHD og autisme) Denne målgruppe er stærkt stigende, hvorfor man må have mere fokus på det Voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens Borgerne bliver ældre og der er voksende udvikling af demens i bofællesskaberne Børn og unge med sindslidelse, psykosociale problemer eller misbrug Stigende antal i denne målgruppe Voksne med stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, dobbeltdiagnoser og hjemløse voksne Her er der en stor stigning af både unge og voksne hjemløse. Der findes p.t. 63 hjemløse i Ballerup Kommune Specielt inden for de sidste to nævnte områder vil man sætte mere ressource ind fra kommunens side. Det sociale område - voksenområdet Kommunen har i dag tilbud og indsatser inden for følgende 18

19 kategorier: Botilbud(bofællesskaber) flere tilbud, med andre kommuner Dagtilbud/aftentilbud flere/bedre tilbud, kan man gøre det på en anden måde Hjemmevejledning/støttekontakt-person Særlig tilrettelagt uddannelse - STU Rådgivning/akuttilbud (på tegnebrættet) Nyt i samarbejde med Herlev kommune, for borgere i eget hjem Højt specialiserede tilbud Rødbo, Stokholtbuen, Måløvgård, Maglemosen) disse tilbud skal der værnes om og passes på. Efter Lolans indlæg, stillede hun følgende spørgsmål til forsamlingen, som vi summede om og efterfølgende havde en debat om. Da vi ikke kom omkring alle spørgsmålene, opfordrede Lolan alle til at tænke over spørgsmålene og hvis man havde lyst, at sende sine kommentarer til hende efterfølgende, Denne opfordring giver vi herved videre til vores læsere. Hvad mener I er de tre vigtigste værdier/ledetråde for fremtidens samarbejde mellem Handicapområdet og Ballerup Kommune? Hvad vil I pege på som de tre mest positive forhold inden for handicapområdet og de tre sværeste/mest 19

20 udfordrende forhold på handicapområdet? Hvilke indsatser mener I der vil være størst efterspørgsel på inden for de næste 5-10 år? Hvordan ser I mulighederne i mere fokus på hjælp til selvhjælp og hvordan kan borgere med handicap få mere gavn og glæde af sit lokalområdet/lokale fællesskab? Hvad tænker I kan være potentialerne i at samarbejde med andre kommuner om tilbud og indsatser? Debat: Der var en forespørgsel omkring beboerne i vores nuværende bofællesskaber. De er efterhånden alle over 50 år og hvad har man af tanker omkring hvor/hvordan de skal bo, når de bliver gamle? Lolan orienterede om, at man tænker på at bygge noget nyt og større til denne gruppe, evt. i samarbejde med andre kommuner. Man mente dog ikke at der skulle bygges noget nyt, så man skulle flytte beboerne, men i stedet overveje personalets sammensætning og kompetencer inden den kommende målgruppe. Lolan fortalte at man har flyttet to ældre beboere på 20

21 plejehjem, man skal bare finde det rigtige tilbud. Der kom ønske om at de pårørende fremadrettet blev respekteret/accepteret som forældre til vores børn/voksne af personalet. Personalet er ikke vores direktører Lolan henviste til pårørende politikken og gjorde opmærksom på, at man arbejder med dette problem. Man henviste til de udførte nedskæringer og gjorde opmærksom på at en lille målgruppe var blevet meget hårdt ramt på mange områder. Lolan gjorde opmærksom på at nedskæringerne/ besparelserne var dikteret politik udefra og det vil for nogen have meget store konsekvenser. Kommunen taler meget om frivillige og aktivt medborgerskab og man gjorde opmærksom på at Lolan kunne se ned i salen og her ville finde de meste aktive i Ballerup Kommune. Pårørende frygter at man sparer uddannet personale og får de pårørende til at overtage. Lolan mener vi skal fokusere på kerneopgaven for den enkelte og sørge for at der bliver en dialog fra begge parter, der drejer i samme retning. Kommunen har en stor udfordring i fremtiden omkring de unge mennesker som ikke får nogen pension. Hvor realistisk 21

22 er det at de vil få eller være i stand til at udføre et arbejde? Lolan gjorde opmærksom på at Vivi og Robert ville komme nærmere ind på dette område Kommunen skulle tænke mere på den individuelle borger og dennes behov end på økonomien. Man bør overholde minimumskravene og sørge for at brugerens sagsbehandler ikke er en modspiller, men i stedet en medspiller. Kommunen skal fremme en god kommunikation og være bedre til at lytte. Her blev der rettet en tak til Eva Borg ny chef på området. Herefter overtog Vivi Staunsholm Jepsen fra Ballerup Jobcenter. Målene for jobcentret er: -få borgere i uddannelse -Få borgere i job -Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet Man arbejder ud fra, at den enkelte borger er en ressource i eget liv, Borgeren skal selv være aktiv medspiller i de løsninger der skal findes for den enkelte. Borgeren skal være i centrum. Tværkommunale samarbejder, hvor man arbejder på udvik- 22

23 ling af indsatser sammen med andre kommuner og aktører, hvor det er relevant og muligt. Kompetenceudvikling aktivt fokus på progression og samatale: Her satser man på at personale bliver udviklet til at arbejde med målrettet for den enkelte borger. Vivi kom herefter nærmere ind på den nye reform omkring førtidspension og flexjob, der trådte i kraft januar Unge under 40 år skal ikke tildeles en førtidspension, men i stedet tilbydes et eller flere længerevarende ressource forløb, hvor borgeren tilegner sig evnen til at blive tilknyttet arbejdsmarkedet enten ved revalidering, løntilskudsjob eller flexjob. Kommunen har oprettet et rehabiliteringsteam, der skal give indstilling i alle sager om ressourceforløb, flexjob eller førtidspension. Indstillingen baseres alene på sundhedsfaglig rådgivning, vurdering fra en regional klinisk funktion( i vores region er det Frederiksberg hospital) og den praktiserende læge. I hele forløbet skal borgeren selv deltage aktivt for at finde den løsning der passer borgeren bedst. Kommunen har i dag følgende tilbud og indsatser: -Mentor -Praktiker( virksomhed) 23

24 -Løntilskudsjob -Beskæftigelses og uddannelsesfremmende tilbud -Revalidering -Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) -Flexjob. Til at gennemføre en individuel, koordineret helhedsindsat for den enkelte borger benyttes slusen - Se de enkelte tilbud/indsatser på modsatte side. Fra salen blev der stillet spørgsmål til de mange ressourcer der bliver brugt i forhold til resultaterne. Hvilket indsatser gør man fra kommunen,for at få arbejdsgiverne til at engagere sig i disse jobtilbud.? Har man nogen ide om, hvor mange der er kommet videre, eller hvor mange der stadig hænger? Vivi gjorde opmærksom på, at flere virksomheder er blevet interesseret idet flexjob kan være helt ned til 2 timer om ugen. Rehabiliteringsforløb sker fra 18 år til 23 år. Borgeren kan ikke få nogen pension. Hvornår kan man som forældre forvente at den unge kan flytte hjemmefra eller de bundet til at have dem boende hjemme. Hvornår vil der være økonomi til at borgeren kan flytte hjemmefra? Spørgsmålene blev hængende i luften og Vivi henviste til de 24

25 25

26 rette personer på kommunen, til at svare på de spørgsmål. Næste punkt på aftenen var Robert Lorentzen fra Beskæftigelsen. Robert er nu overordnet leder af Dagtilbud for Voksne Udviklingshæmmede(DVU) og Organisationen for Voksne Udviklingshæmmede(OUV). Se diagram på side 27 Begge organisationer skal slås sammen pr. 1. januar Den nye organisering vil give botilbudene et fagligt løft. Robert kom ind på sammenlægningen af Stedet og Krumtappens aftentilbud om vil ske på Solvej 6, som er det gamle pædagogiske seminar i Ballerup. Der vil kun være os på Solvej. Tilbuddet er for voksne over 18 år på førtidspension. Der vil være åben 3 aftner om ugen. Åbningstiderne vil hver anden uge være: Tirsdag, Onsdag og Torsdag den ene uge og Tirsdag, Torsdag og Fredag den anden uge. Der vil være åben fra kl. 17;30 til 21:30. På Krumtappen skulle man betale kr. 130 pr. md, hvor man på Stedet ikke har betalt noget. Fremover vil der ikke være medlemsbetaling. I stedet skal man betale for de materialer man bruger, når man er i klubben. Der vil være krav om tilmelding, hvis man vil i klubben, af hensyn til bestilling af transport og bespisning. 26

27 27

28 Fra salen gjorde man opmærksom på, at man i forbindelse med flytningen skulle være opmærksom på brugernes reaktioner, herunder sorg/angst. Robert forsikrede at man var opmærksom på det. Herefter fortalte Robert om beskæftigelsestilbuddene. Bibliotekscafeen og Larsbjerggård. Tilbuddene er støttet beskæftigelse og ikke beskyttet beskæftigelse. Tilbuddet er for borgere med fysisk/psykisk nedsat funktionsevne eller særlige behov. Det er en rigtig arbejdsplads. De ansatte får lønseddel hver måned, og man gennemfører medarbejderudviklingssamtaler(mus). Man stiller krav til den enkelte og det påvirker brugerne i en meget positiv retning. De bliver nærmest høje af det. De er kommet på arbejde for at lave noget. På Cafeen er der 14 ansatte og 3 pædagoger + en køkkenleder, men der er plads til flere. Man kan blive ansat på cafeen, hvis man har lyst til at lave mad, betjene cafegæster og møde nye mennesker. På Larsbjerggård er der 9 ansatte( naturhjælpere), 2 praktikanter og 2 personaleansatte en lærer og en skovar- 28

29 bejder. Tilbuddet er ikke for kørestols eller gangstativbrugere. Man skal være mobil og selv kunne transportere sig til og fra arbejdspladsen. Man passer 156 hektar jord omkring Harrestrup Ådal. Man har en fast dag for Tryg Forsikring og 2 faste dage for Idrætsbyen. Arbejdsopgaverne består af: -Samle affald ved anlæg og langs stier -Skovning og kløvning -Slå græs og klippe hæk -Slynge honning op passe drivhus -Opfyldning af huller på grusstier Medarbejderne er stolte af at bære sikkerhedshjelm og arbejdstøj med Logo på. Driften af projektet er selvkørende. Den indtjening der er for det arbejde der bliver udført, betaler lønninger samt øvrig drift af stedet. /KäthePetersen 29

30 Årets handicappris Vi kan lige nå at få denne nyhed med inden vi går i trykken. Onsdag den 3. december er FNs internationale handicapdag, og vanen tro var det på denne dag, at årets handicappris i Ballerup Kommune blev overrakt. Denne gang gik prisen til leder af Krumtappen, Rukiye Balle. Krumtappen består af et beskæftigelsestilbud for 21 voksne udviklingshæmmede og den gamle aftenklub. Prisen blev overrakt i Krumtappen af Borgmester Jesper Würtzen, der holdt en glimrende tale med masser af ros i begrundelsen for, at netop Rukiye skulle have årets pris. Prisen er navnlig begrundet i hendes indsats i dagtilbuddet, der har eksisteret siden Her har hun været garant for et højt fagligt niveau med både neuropædagogik og sanseintegration, der rent faktisk bliver brugt i hverdagen. Borgmesteren fremhævede Rukiyes evne til at møde alle 30

31 brugere og pårørende med nærvær, åbenhed og ærlighed, at sætte fokus på livskvalitet og værdighed og se på det enkelte menneske mere end på handicappet. Hun har været god til skabe motivation i personalegruppen ved at bevare egen optimisme og arbejdsglæde på trods af mange udfordringer, der ind imellem får det til at føles som op ad bakke. Kort sagt var borgmesteren svært tilfreds og meget stolt, og han takkede Rukiye for indsatsen og håbede, at hun ville blive i sin stilling i mange år frem, ja gerne altid, som han sagde. Rukiye selv tog ordet og fik sagt hjerteligt tak hele vejen rundt, først til brugerne, men dernæst til såvel kolleger, pårørende, administrationen, Robert Lorentzen, med hvem hun har et fantastisk samarbejde, og ja i det hele taget Ballerup Kommune for at have oprettet dagtilbuddet. Resten af hendes tale måtte de fremmødte selv hjælpe med at sætte ord på, da hun havde skrevet en sang. Så på melodien Det hammer, hammer fedt fik vi tydeliggjort, hvor helt vildt fantastisk glad hun er for sit arbejde, ja i en så- 31

32 Der var et meget flot fremmøde fra alle hjørner af kommunen, og der var livlig snak og dejligt morgenbord. Rukiye startede i Krumtappen i 2001, var souschef under Robert Lorentzen, hvorefter hun blev den daglige leder, og Robert rykkede op i administrationen, stadig med et overordnet ansvar for bl.a. Krumtappen. Sådan er det stadig i dag. Som de, der deltog i stormødet, vil vide, bliver Rukiye også leder af den samlede aftenklub på Solvej til januar, når aftenklubben i Krumtappen samt klubben på Stedet lukker ned. På hele foreningens vegne skal lyde et stort tillykke med prisen til Rukiye. Lisbeth Schomacker Birchs Minibusser POST: Postbox Søborg KONTOR: Meterbuen 10 Bygn.4A 2740 Skovlunde Tlf Fax Mail: 32

33 BALLERUP FODKLINIK KIT BACH WEJHE SUSANNE KRID Hold-An Vej 14, 2750 Ballerup Også udebehandling Jannies Hairdesign, Grantoftestrædet 11, 2750 Ballerup, Telf.nr Glædelig jul 33

34 DECEMBER: 6. Ellen Stahlschmidt 16. Maria Quitzau Mortensen 18. Kenneth Helgestad JANUAR: 8. Kasper Rønnebæk Hansen 9. Per Andersen 12. Peter Kjærulff 14. Martin Munch Johansen 16. Dickie Hansen 23. Mads Arent 23. Sarah Haridt 24. Magnus Hess-Nielsen FEBRUAR: 3. Marianne Sjørup 4. Jacob Troelsen 10. Nina John 18. Thomas R. Duelund 20. Malthe Calmann 25. Brian Nielsen 28. Charlotte Nete Jensen 34

35 Bestyrelsen Formand Næstformand Lisbeth Schomacker Käthe Petersen Lilletoften 98, st.tv Hybenvænget Skovlunde 2740 Skovlunde Tlf: Tlf: Bestyrelsesmedlemmer: Tove Krog Anette Loop Lindbjergvej 29, Østerhøj Bygade Ballerup 2750 Ballerup Tlf.: Tlf: Anne-Marie Appelgren Maria Lundahl Assov Jyttevej 21, Grantofteparken Skovlunde 2750 Ballerup Tlf: Tlf: Kasserer Käthe Petersen Hybenvænget Skovlunde Tlf

36 Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? Så tjek med jævne mellemrum denne hjemmeside ht Her ser du dagsorden og referat fra mødet den 19. november Næste møde er endnu ikke lagt på kommunens hjemmeside Vi gør opmærksom på, at Handicaprådet ikke behandler enkeltsager. 36

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Larsbjerggård. Støttet beskæftigelse i Harrestrup Ådal 103 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE. Til sagsbehandler og andre interessenter

Larsbjerggård. Støttet beskæftigelse i Harrestrup Ådal 103 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE. Til sagsbehandler og andre interessenter Larsbjerggård Støttet beskæftigelse i Harrestrup Ådal 103 Til sagsbehandler og andre interessenter DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen til L arsbjerggård Larsbjerggård er et 103 tilbud,

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? Glædelig jul og godt nytår. December 2013

Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? Glædelig jul og godt nytår. December 2013 December 2013 27. årgang nr. 4 LÆS INDE I BLADET Formanden har ordet.. 3 Ballerup Kommunes Handicappris 2013... 6 Ankestyrelsens afgørelse om ledsagertimer... 8 Stormøde aflyst 11 Har du en mailadresse?.....

Læs mere

Til: Brugerrådet SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Org. for voksne udviklingshæmmede. Referat

Til: Brugerrådet SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Org. for voksne udviklingshæmmede. Referat Til: Brugerrådet SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Org. for voksne udviklingshæmmede Dato: 17. januar 2012 Tlf. dir.: 4477 3832 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: bib@balk.dk Kontakt: Bibi Lund Referat Fra Brugerrådsmøde

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

September 2015. 29. årgang 1 nr. 3

September 2015. 29. årgang 1 nr. 3 September 2015 29. årgang 1 nr. 3 LÆS INDE I BLADET Formanden har ordet 3 Re-visitering af beboerne til eksisterende 5 botilbud Tilfredshedsundersøgelse 8 Her er mit liv på I-paden 12 Ipad'en er Jannies

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne i Ørum. den 14. september 2011.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne i Ørum. den 14. september 2011. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne i Ørum den 14. september 2011. November 2011 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde SOLRØD KOMMUNE SOCIAL- SUNDHEDS- OG FRITIDSUDVALGET NOTAT Emne: Til: Afdækning af unge 18- år - politikområde 1, det specialiserede voksenområde Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Oktober 16 Sagsbeh.:

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr Handicaprådet Randers Kommune LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th. 8920 Randers NV Tlf.nr.29 29 05 93 bentluno@mail.tele.dk www.randers.lev.dk 9.3.2017 Tilkendelse af førtidspension til udviklingshæmmede

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 9. september 2010 Tlf. dir.: 4477 3832 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: bib@balk.dk Kontakt: Bibi Lund Referat Fra

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune 29. april 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Forslag: Fem distriktsskoler i Ballerup Kommune på ni matrikler... 5 Forslag til

Læs mere

Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? Handicaprådets møder i 2015 Marts 2015

Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? Handicaprådets møder i 2015 Marts 2015 Marts 2015 29. årgang nr. 1 LÆS INDE I BLADET Formanden har ordet.. 3 Invitation til gudstjeneste for alle sanser. 6 Generalforsamling.. 8 Ny høring: Klub for alle... 10 Medlemsaften i LEV 12 Tak til landsorganisationerne..

Læs mere

Sammenhæng giver færre indlæggelser

Sammenhæng giver færre indlæggelser Sammenhæng giver færre indlæggelser Psykiatriens Hus er et meget konkret udtryk for en ny tankegang. Her er der fokus på sammenhængen mellem behandlingstilbud og livet under og efter behandlingen. Resultaterne

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen.

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Nyhedsbrev dec 2014 Kære forældre Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Personale I Gårdhaven siger vi farvel til Anne 31.12.14. Annes sygevikariat for Caroline slutter 1/12, men hun fortsætter måneden

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Referat fra burger/pårørenderåd møde

Referat fra burger/pårørenderåd møde Referat fra burger/pårørenderåd møde Mødedato Den 29. september 2015 kl. 16.30 18.30 Mødested Deltager Vesterbrogade 23 C fælleslejligheden. Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Jacob Mølgaard, Ole

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Dolmer Have. den 9. oktober 2012

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Dolmer Have. den 9. oktober 2012 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Dolmer Have den 9. oktober 2012 November 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid: Torvet

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

Referat Sygehjælpere

Referat Sygehjælpere Referat Sygehjælpere 1. Velkomst og præsentation Navneopråb, liste rundt til mailadresser og præsentationsrunde med navn og hvor vi kommer fra. Særlig velkomst til de nye faggrupperepræsentanter. 2. Valg

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune 2 Indhold Find rundt side 4 Indledning side 6 Borgeren i centrum side 7 Pårørende side 8 Personale side 9 Værdier og det gode samarbejde side 10 En fælles opgave side

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Mere Lighed i Sundhed for Mennesker med Funktionsnedsættelser

Mere Lighed i Sundhed for Mennesker med Funktionsnedsættelser Mere Lighed i Sundhed for Mennesker med Funktionsnedsættelser Konference for Kommunale Handicapråd i Region Hovedstaden Mandag 8. maj 2017 kl. 14.00-19.00 Salen på Kellersvej 11, 2860 Søborg Formålet med

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, torsdag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på Lundebo, Ventemøllevej 30, 4293 Dianalund Indhold Sag nr. 35 Godkendelse af dagsorden (godkendes pr. mail) Sag nr. 36 Besøg af KLAP-konsulent

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu. Det er ved

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter. den 11. marts 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter. den 11. marts 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter den 11. marts 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev om Ungekontakten, nr. 3, december 2014. Officiel indvielse af Ungekontakten. Nyhedsbrev #3 december 2014 1

Indhold. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev om Ungekontakten, nr. 3, december 2014. Officiel indvielse af Ungekontakten. Nyhedsbrev #3 december 2014 1 om Ungekontakten, nr. 3, december 2014 Nyhedsbrev Ungekontakten Svendborg Kommune A. P. Møllersvej 37, indgang A 5700 Svendborg Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15 Torsdag kl. 10-16.30 Fredag kl. 9-14

Læs mere

Handicaprådet

Handicaprådet Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Handicaprådet - 27-08-2014 Handicaprådet - 27-08-2014 27.08.2014 kl. 17:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Anne-Marie Appelgren

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Til: Brugerrådet SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Org. for voksne udviklingshæmmede. Referat. Maria Lundahl Assov

Til: Brugerrådet SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Org. for voksne udviklingshæmmede. Referat. Maria Lundahl Assov Til: Brugerrådet SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Org. for voksne udviklingshæmmede Dato: 21. marts 2012 Tlf. dir.: 4477 3832 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: bib@balk.dk Kontakt: Bibi Lund Referat af Brugerrådsmøde

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Aftalemål Rehabiliteringsenheden

Aftalemål Rehabiliteringsenheden Aftalemål 2014 2017 Rehabiliteringsenheden Rehabiliteringsenheden i Randers Kommune Vision 2019 for Rehabiliteringsenheden Vi vil yde den bedste rehabilitering, der giver mening og værdi for borgere nu

Læs mere

Referat. Fælles Pårørenderådsmøde. Bostøtte og Botilbud Handicap/ Aktivitet, Uddannelse og Job. Favrskov Kommune. 8. september 2015.

Referat. Fælles Pårørenderådsmøde. Bostøtte og Botilbud Handicap/ Aktivitet, Uddannelse og Job. Favrskov Kommune. 8. september 2015. Referat Fælles Pårørenderådsmøde Bostøtte og Botilbud Handicap/ Aktivitet, Uddannelse og Job Favrskov Kommune 8. september 2015 Til stede: Jytte B. Sørensen Henny Rasmussen Anders Munk Nielsen Lisy Munk

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Dolmer Have den 11. september 2013. Oktober 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Møde i Handicaprådet. Handicaprådet. Dagsorden Referat

Møde i Handicaprådet. Handicaprådet. Dagsorden Referat Handicaprådet FREDERICIA X Mødedato: 2. februar 2017 Blad nr. 1 Mødested: Mødelokale 620, Rådhuset Mødetidspunkt: kl. 17-19 Møde i Handicaprådet Deltagere: Dorte S. Jensen, John Andreassen, Niklas Andersen,

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

MÅNEDSBLADET SET OG SKET I SFO LISBJERGSKOLEN AUGUST

MÅNEDSBLADET SET OG SKET I SFO LISBJERGSKOLEN AUGUST MÅNEDSBLADET SET OG SKET I SFO LISBJERGSKOLEN AUGUST - 2014 Skolestarten 23 nye børn er begyndt i 0. her ved starten af det nye skoleår. Alle børn er samtidig indmeldt i SFO. Traditionen tro var børnene

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP 1 BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Hvem kan få en ledsager?...4 Hvad kan du bruge din ledsager

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Bestyrelsen i Århus Skolelederforeningen mødtes d. 19. august 2011.

Bestyrelsen i Århus Skolelederforeningen mødtes d. 19. august 2011. Bestyrelsen i Århus Skolelederforeningen mødtes d. 19. august 2011. På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen: Århus Skolelederforening ønsker tildelingskriterierne vedrørende specialklasseelever

Læs mere