Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? December 2014"

Transkript

1 December årgang 1 nr. 4

2 LÆS INDE I BLADET Formanden har ordet.. 3 FN kritiserer. Danmarks handicap indsats... 6 Ny skolestruktur i Ballerup Stormøde den 20. november Årets handicappris Tillykke med fødselsdagen.. 34 Käthe Petersen Hybenvænget Skovlunde Tlf REDAKTION 2

3 Formanden har ordet Så går 2014 på hæld og julen nærmer sig med raske skridt. Vi har afholdt årets sidste bestyrelsesmøde og nu også fået sat årets sidste punktum i fjerde og sidste udgave af på Talefod. Vi fik afviklet årets stormøde den 20. november. Det blev et rigtig interessant stormøde, som I kan læse mere om inde i bladet. Det er en utroligt god tradition, synes jeg. Det er her, vi kan få en dialog med det politiske niveau såvel som det administrative, og det er som regel altid nyttigt for begge parter. Der blev lyttet til vores synspunkter, og vi fik gode og nyttige oplysninger med derfra, såvel på voksenområdet som på unge-området. Tak til dem, der mødte talrigt frem, og især tak til dem, der stillede op til vores panel og så villigt fortalte og besvarede spørgsmål. Og nu lægger vi handicapudfordringerne lidt på hylden og sætter fokus på konfekt, æbleskiver, julepynt, gaver og alle de andre traditioner. På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle vores medlemmer, alle vores annoncører og alle vores øvrige læsere en rigtig god jul og et fantastisk godt nytår. Vi ses på den anden side i et forhåbentlig positivt 2015, hvor der venter masser af opgaver og emner igen. Næste gang vi ses bliver til generalforsamlingen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag 16. april Lisbeth Schomacker 3

4 Glædelig jul Kære læser! Alle indlæg og læserbreve er meget velkomne. Forfatternes mening er personlig og afspejler ikke nødvendigvis bladets redaktionelle holdning. Foretrækker du at være anonym, kan det godt lade sig gøre, blot redaktionen er bekendt med navn og adresse. Indlæg til bladet sendes helst elektronisk til eller til Käthe Petersen, Hybenvænget 26, 2740 Skovlunde, Deadline til næste nummer af bladet er 15. februar Husk ved flytning at melde adresseændring til: Käthe Petersen, Hybenvænget 26, 2740 Skovlunde, tlf , eller 4

5 5

6 FN kritiserer Danmarks handicap-indsats Danmark har været til eksamen i handikap og får ros, men også kritik for at mangle en central del af handikapkonventionen. Kritik. Danmark lever ikke op til helt basale dele af FN's handikapkonvention. FN s handikapkomite er kommet med 72 anbefalinger til Danmark: (et par enkelte) Et totalt forbud mod diskrimination af handikappede. Bedre adgang til transport og bygninger. Handikapkonventionen skrives ind i dansk lov. Tvang i psykiatrien afskaffes helt. Stop for statsgaranterede lån til institutionslignende handikapboliger. I Danmark må en butik afvise en blind, fordi han har en førerhund. En restaurant må afvise en udviklingshæmmet, fordi hun ikke pynter. Og det er i orden, hvis der er trapper op til bibliotekets foredragssal, så kørestolsbrugere må stå ude i regnen. 6

7 Men det skal være slut, lyder det fra FN s handikapkomite, der nu rejser kritik af, at Danmark ikke har et generelt forbud mod diskrimination af handikappede. Kritikken kommer, efter at FN for første gang, siden vi i 2009 ratificerede handikapkonventionen, har tjekket, hvordan det går med at efterleve bestemmelserne om lige rettigheder til personer med funktionsnedsættelse. I alt 72 punkter med kritik og anbefalinger har komiteen skrevet til Danmark, og i Danske Handicaporganisationer er formand Thorkild Olesen begejstret.»det er klokkeklare anbefalinger, der bliver svære at sidde overhørig politisk set i Danmark«, siger formanden, som forventer, at regeringen tager anbefalingerne til sig og som det første udarbejder et forslag, der sikrer et forbud mod diskrimination på grund af handikap. Skiller Danmark ud Som det er i dag, har Danmark kun et forbud mod diskrimination af handikappede på arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at der ikke kan klages over diskrimination på baggrund af handikap i modsætning til diskrimination på grund af eksempelvis køn, seksualitet eller religion. Et lignende generelt forbud mod diskrimination af handikappede har alle andre øvrige nordiske lande. 7

8 Også Institut for Menneskerettigheder, som overvåger implementeringen af handikapkonventionen herhjemme, fremhæver, at FN-komiteen som ventet slog ned på det manglende forbud, som er Danmarks ømme punkt.»det er der, Danmark virkelig skiller sig ud, og det bliver forventet af en stat som Danmark, at vi har det diskriminationsforbud, som er en helt central del af konventionen«, siger Maria Ventegodt Liisberg, som er teamleder af instituttets handikapteam. Hun fremhæver, at FN-komiteen roste den danske regering for at gå konstruktivt ind i evalueringen, ligesom der var ros for den handikappolitiske plan, regeringen præsenterede for et år siden. Der var dog også en efterlysning af mere klare og målbare retningslinjer. Det gælder for eksempel forbedring af tilgængeligheden til transport og til nybyggeri, hvor det krav, der allerede i dag er om, at nybyggeri bliver opført tilgængeligt, ofte ikke bliver efterlevet. Stop statsstøtte til institutioner Et punkt, som fyldte en del under eksaminationen, var de nye handikapboliger, som opføres så mange sammen, at de kan minde om fortidens institutioner. Ifølge regeringens egne tal er en ud af syv nybyggede handikapboliger, kaldet almene plejeboliger, til mere end 60 beboere. 8

9 Det bliver forventet af en stat som Danmark, at vi har det diskriminationsforbud, som er en helt central del af konventionen Maria Ventegodt Liisberg, Institut for Menneskerettigheder: Det er kommunerne, som opfører handikapboliger, og regeringen har derfor henvist til, at kommunerne lokalt må gøre, hvad der giver bedst mening. FN-komiteen anbefaler dog nu, at regeringen lukker eksisterende institutioner og stopper med at give statsgaranterede lån til nybyggeri, som vil få institutionel karakter. Spørgsmålet er, om 72 anbefalinger til et ellers velfungerende land som Danmark overhovedet giver mening, og om det ikke er så mange, at det er umuligt for en regering at efterleve. Til det siger Maria Ventegodt Liisberg:»Det er vores opgave sammen med interesseorganisationerne at få prioriteret og holdt regeringen fast på, at der bliver fulgt op på anbefalingerne«. Socialminister Manu Sareen (R) forklarer, at Socialministeriets handikapudvalg vil gå hver enkelt anbefaling igennem på sit næste møde her i efteråret. Og han vil ikke på stående fod tage stilling for eller imod 9

10 et generelt forbud mod diskrimination af handikappede.»det er klart, at når man får kritik fra FN, er det oplagt at se på den danske indsats en ekstra gang, og det er noget, vi tager meget alvorligt«, siger Manu Sareen, som forklarer, at anbefalingerne vil blive læst uden for Socialministeriet, da en række af anbefalingerne omfatter Justitsministeriet og Sundhedsministeriet. Kilde: Politikken 10

11 Kontingent Har du husket at betale kontingent? Forældreforeningen har brug for din støtte, så du fortsat kan få glæde af dette blad. Käthe Petersen 11

12 Ny skolestruktur i Ballerup Som det vil være de fleste bekendt via Ballerup Bladet og jungletrommerne generelt, har Ballerup Kommune planlagt en ny skolestruktur oveni den helt nye skolereform, som alle knokler med for tiden. Det omfatter også en lang række specialbørn i forskellige gruppeordninger, og det er disse børn, der kommer til at mærke flest ændringer, for til forskel for normalbørnene, der bare fortsætter, hvor de går nu, skal rigtigt mange af specialbørnene fysisk flytte skole. Formålet med at flytte rundt på specialklasserne har været at skabe et stærkere fagligt miljø og at styrke samarbejdet med den almene undervisning. Ser man her et tiltag for inklusion på de børn, som man ikke har vurderet egnede til inklusion i første omgang? Den endelig form er blevet vedtaget i slutningen af november. Forslaget var sendt ud til høring, og det er ikke gået stille af. Ballerup Bladet har været spækket med artikler og læserbreve med protester navnlig på de ordblindes vegne, og mange har bidraget med høringssvar direkte til Børne- og skoleudvalget, herunder FHBK for så vidt angår specialbørnene. Specialbørnene i Ballerup Kommune har været placeret i flere grupper på cirka halvdelen af kommunens ni skoler. 12

13 Herunder de børn, som vores forening repræsenterer flest af, nemlig børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Disse har været dels på Grantofteskolen, dels på Hedegårdsskolen og endelig også på Lundebjergskolen. Planen var at samle dem alle fremover på Måløv skole. Det har FHBK protesteret imod. Først og fremmest er disse børn meget lidt omstillingsparate, og de er meget tryghedskrævende. En flytning til helt nye rammer, meget langt væk, med nye og flere klassekammerater, med nye lærere og til et miljø omkring skolen, som slet ikke er vant til, at der går specialbørn i miljøet, var alle stærke argumenter imod det foreliggende udkast. Desuden forekom det os absurd, at fx Grantofteskolens erfaring siden 1981 med netop disse børn blev kastet væk med et pennestrøg, når der jo dér er plads til specialbørnene og området omkring den mere centralt beliggende skole i forhold til Måløv har været vant til specialbørn i bybilledet i over 30 år. Hedegårdsskolen kunne man sige noget lignende om. Vi pegede også på det uhensigtsmæssige i at samle børn med ADHD og autisme på samme skole. Vi har ikke forholdt os til det, man kalder modtageklasser og ordblinde, der ikke er omfattet af vores forening. Vi har heller ikke forholdt os til den rent administrative del af 13

14 udkastet, der går ud på at have én ledelse til to skoler. Det ser ud til, at man har tanker om at skolerne skal ændre navne også, måske så de to og to hedder det samme, selvom de ligger, hvor de hele tiden har ligget, nu administrativt slået sammen til én skole med to adresser. Der blev heldigvis lyttet til nogle af de mange protester. Nu samler man således de tre grupper af børn med generelle indlæringsvanskeligheder på Grantofteskolen. Ballerups ordblindeklasser samles med Ordblindeinstituttet på Lundebjergsskolen, Tale- og høreklasser forbliver på Rugvænget, og Kasperskolen fortsætter uændret. På Hedegårdsskolen samler man modtageklasser, ADHD og autisme. Dog er vi meget enige med dem, som har peget på, at alle børn og alle lærere i forvejen står med store udfordringer med at gennemføre den nuværende store reform, og at det er ret uheldigt at kaste børn ud i flere ændringer allerede et år efter. Det holder de altså fast i, og så er vi da glade for, at man har lyttet lidt til protesterne på de allermest skrøbelige af kommunens skolebørn. Vi får at se, hvilke konsekvenser det kan få for nogle af børnene. Vi kan godt have vores betænkeligheder Lisbeth Schomacker 14

15 Stormøde den 20. november 2014 på Tapeten. Torsdag den 20. november valgte 24 medlemmer inkl. bestyrelsen at møde op på Tapeten til en spændende informationsaften med inviterede fra Ballerup Kommune Lolan Ottesen, formand for Sundheds og forebyggelsesudvalget, Vivi Staunsholm Jepsen sektionsleder i Jobcenter og Robert Lorentzen, områdeleder for voksne udviklngshæmmede. Lolan indledte aftenen med at fortælle at Ballerup efter godkendelse af budgetterne, har fået ro på økonomien og at der er en fin balance frem over de næste år. Social og sundhedsudvalget har valgt at satse på 4 fokusområder i fremtiden, den såkaldte Audiometode, hvor man fokusere på overgangen med de enkelte områder. Udviklingsforløb 0-25 år Overgangen til 18 år år Der fokuseres her på bedre sammenhæng mellem det at gå fra børne/familiegruppen til voksengruppen. Borgeren i centrum Hjælp til selvhjælp Lighed i Sundhed Her fokuseres der på at borgeren er herre i eget liv så længe som muligt samt at man skal være sund i eget liv. 15

16 Borgeren og fællesskabet -Frivillighed og medborgerskab -Fleksibel lokale anvendelse Tidligere har man haft fokus på individet, men nu satser man mere på fællesskabet, hvor man her tænker på, at mange borgere føler sig ensomme. Fleksibel anvendelse her tænkes på bedre udnyttelse af kommunens lokaler, herunder skoler, institutioner m.m. Tværkommunale samarbejder -Sundhed -Handicap, Psykiatri, Ældre Her satser man på samarbejde med andre kommuner på flere områder, herunder behandling af kronisk syge, genoptræning m.m. Social- og sundhedsudvalgets mål: At fastholde og udvikle den høje specialisering i de tilbud, som kommunen driver - Rødbo, Stokholtbuen, Måløvgård og Maglemosen At have fokus på udviklingen på området, herunder ændring i målgrupper, behov for kapacitet samt økonomi. nye målgrupper - hvem mangler tilbud? - hvordan måler vi det? I dialog med råd, brugere og pårørende finde en model, som 16

17 kan sikre at medborgerskab og inddragelse bedre kan komme i spil i samarbejdet med Ballerup Kommune på handicapområdet. - fælles model for samarbejdet fremover - aktiv medborgerskab - Dialog - Fremadrettede udfordringer Udvikling i støttemuligheder Vi vil arbejde for at borgeren med den rette støtte, kan flytte sig til mindre tilbud og leve et liv med størst mulig selvstændighed og ud fra egne præmisser. - Her satses på at borgeren er herre i eget liv - Selvstændighed - Man ikke skal hjælpe mere end nødvendigt Tværkommunal samarbejder Vi vil udvikle tilbud og indsatser sammen med andre kommuner, hvor det er relevant og muligt, som f.eks. døgntilbud; øvrige tilbud med behov for specialiseret indsats. - Man skal sørge for relevante tilbud i nær dialog med pårørende Kompetenceudvikling aktivt fokus på udvikling: Nøgleordene for medarbejdere skal være fleksibel tilgang, inddragelse af borgeren og pårørende, beskæftigelse og uddannelse, fysisk trivsel og sundhed og sammenhæng i indsatsen. -Målgruppen ændrer sig, hvorfor kommunen skal følge med udviklingen 17

18 Ud over de nævnte fokusområder gjorde Lolan opmærksom på at kommunen også har andre udfordringer, som kommer til at kræve større ressourcer; Generel udviklingstendens og en stigning i antal af borgere inden for følgende målgrupper: Børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser (f.eks ADHD og autisme) Denne målgruppe er stærkt stigende, hvorfor man må have mere fokus på det Voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens Borgerne bliver ældre og der er voksende udvikling af demens i bofællesskaberne Børn og unge med sindslidelse, psykosociale problemer eller misbrug Stigende antal i denne målgruppe Voksne med stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, dobbeltdiagnoser og hjemløse voksne Her er der en stor stigning af både unge og voksne hjemløse. Der findes p.t. 63 hjemløse i Ballerup Kommune Specielt inden for de sidste to nævnte områder vil man sætte mere ressource ind fra kommunens side. Det sociale område - voksenområdet Kommunen har i dag tilbud og indsatser inden for følgende 18

19 kategorier: Botilbud(bofællesskaber) flere tilbud, med andre kommuner Dagtilbud/aftentilbud flere/bedre tilbud, kan man gøre det på en anden måde Hjemmevejledning/støttekontakt-person Særlig tilrettelagt uddannelse - STU Rådgivning/akuttilbud (på tegnebrættet) Nyt i samarbejde med Herlev kommune, for borgere i eget hjem Højt specialiserede tilbud Rødbo, Stokholtbuen, Måløvgård, Maglemosen) disse tilbud skal der værnes om og passes på. Efter Lolans indlæg, stillede hun følgende spørgsmål til forsamlingen, som vi summede om og efterfølgende havde en debat om. Da vi ikke kom omkring alle spørgsmålene, opfordrede Lolan alle til at tænke over spørgsmålene og hvis man havde lyst, at sende sine kommentarer til hende efterfølgende, Denne opfordring giver vi herved videre til vores læsere. Hvad mener I er de tre vigtigste værdier/ledetråde for fremtidens samarbejde mellem Handicapområdet og Ballerup Kommune? Hvad vil I pege på som de tre mest positive forhold inden for handicapområdet og de tre sværeste/mest 19

20 udfordrende forhold på handicapområdet? Hvilke indsatser mener I der vil være størst efterspørgsel på inden for de næste 5-10 år? Hvordan ser I mulighederne i mere fokus på hjælp til selvhjælp og hvordan kan borgere med handicap få mere gavn og glæde af sit lokalområdet/lokale fællesskab? Hvad tænker I kan være potentialerne i at samarbejde med andre kommuner om tilbud og indsatser? Debat: Der var en forespørgsel omkring beboerne i vores nuværende bofællesskaber. De er efterhånden alle over 50 år og hvad har man af tanker omkring hvor/hvordan de skal bo, når de bliver gamle? Lolan orienterede om, at man tænker på at bygge noget nyt og større til denne gruppe, evt. i samarbejde med andre kommuner. Man mente dog ikke at der skulle bygges noget nyt, så man skulle flytte beboerne, men i stedet overveje personalets sammensætning og kompetencer inden den kommende målgruppe. Lolan fortalte at man har flyttet to ældre beboere på 20

21 plejehjem, man skal bare finde det rigtige tilbud. Der kom ønske om at de pårørende fremadrettet blev respekteret/accepteret som forældre til vores børn/voksne af personalet. Personalet er ikke vores direktører Lolan henviste til pårørende politikken og gjorde opmærksom på, at man arbejder med dette problem. Man henviste til de udførte nedskæringer og gjorde opmærksom på at en lille målgruppe var blevet meget hårdt ramt på mange områder. Lolan gjorde opmærksom på at nedskæringerne/ besparelserne var dikteret politik udefra og det vil for nogen have meget store konsekvenser. Kommunen taler meget om frivillige og aktivt medborgerskab og man gjorde opmærksom på at Lolan kunne se ned i salen og her ville finde de meste aktive i Ballerup Kommune. Pårørende frygter at man sparer uddannet personale og får de pårørende til at overtage. Lolan mener vi skal fokusere på kerneopgaven for den enkelte og sørge for at der bliver en dialog fra begge parter, der drejer i samme retning. Kommunen har en stor udfordring i fremtiden omkring de unge mennesker som ikke får nogen pension. Hvor realistisk 21

22 er det at de vil få eller være i stand til at udføre et arbejde? Lolan gjorde opmærksom på at Vivi og Robert ville komme nærmere ind på dette område Kommunen skulle tænke mere på den individuelle borger og dennes behov end på økonomien. Man bør overholde minimumskravene og sørge for at brugerens sagsbehandler ikke er en modspiller, men i stedet en medspiller. Kommunen skal fremme en god kommunikation og være bedre til at lytte. Her blev der rettet en tak til Eva Borg ny chef på området. Herefter overtog Vivi Staunsholm Jepsen fra Ballerup Jobcenter. Målene for jobcentret er: -få borgere i uddannelse -Få borgere i job -Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet Man arbejder ud fra, at den enkelte borger er en ressource i eget liv, Borgeren skal selv være aktiv medspiller i de løsninger der skal findes for den enkelte. Borgeren skal være i centrum. Tværkommunale samarbejder, hvor man arbejder på udvik- 22

23 ling af indsatser sammen med andre kommuner og aktører, hvor det er relevant og muligt. Kompetenceudvikling aktivt fokus på progression og samatale: Her satser man på at personale bliver udviklet til at arbejde med målrettet for den enkelte borger. Vivi kom herefter nærmere ind på den nye reform omkring førtidspension og flexjob, der trådte i kraft januar Unge under 40 år skal ikke tildeles en førtidspension, men i stedet tilbydes et eller flere længerevarende ressource forløb, hvor borgeren tilegner sig evnen til at blive tilknyttet arbejdsmarkedet enten ved revalidering, løntilskudsjob eller flexjob. Kommunen har oprettet et rehabiliteringsteam, der skal give indstilling i alle sager om ressourceforløb, flexjob eller førtidspension. Indstillingen baseres alene på sundhedsfaglig rådgivning, vurdering fra en regional klinisk funktion( i vores region er det Frederiksberg hospital) og den praktiserende læge. I hele forløbet skal borgeren selv deltage aktivt for at finde den løsning der passer borgeren bedst. Kommunen har i dag følgende tilbud og indsatser: -Mentor -Praktiker( virksomhed) 23

24 -Løntilskudsjob -Beskæftigelses og uddannelsesfremmende tilbud -Revalidering -Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) -Flexjob. Til at gennemføre en individuel, koordineret helhedsindsat for den enkelte borger benyttes slusen - Se de enkelte tilbud/indsatser på modsatte side. Fra salen blev der stillet spørgsmål til de mange ressourcer der bliver brugt i forhold til resultaterne. Hvilket indsatser gør man fra kommunen,for at få arbejdsgiverne til at engagere sig i disse jobtilbud.? Har man nogen ide om, hvor mange der er kommet videre, eller hvor mange der stadig hænger? Vivi gjorde opmærksom på, at flere virksomheder er blevet interesseret idet flexjob kan være helt ned til 2 timer om ugen. Rehabiliteringsforløb sker fra 18 år til 23 år. Borgeren kan ikke få nogen pension. Hvornår kan man som forældre forvente at den unge kan flytte hjemmefra eller de bundet til at have dem boende hjemme. Hvornår vil der være økonomi til at borgeren kan flytte hjemmefra? Spørgsmålene blev hængende i luften og Vivi henviste til de 24

25 25

26 rette personer på kommunen, til at svare på de spørgsmål. Næste punkt på aftenen var Robert Lorentzen fra Beskæftigelsen. Robert er nu overordnet leder af Dagtilbud for Voksne Udviklingshæmmede(DVU) og Organisationen for Voksne Udviklingshæmmede(OUV). Se diagram på side 27 Begge organisationer skal slås sammen pr. 1. januar Den nye organisering vil give botilbudene et fagligt løft. Robert kom ind på sammenlægningen af Stedet og Krumtappens aftentilbud om vil ske på Solvej 6, som er det gamle pædagogiske seminar i Ballerup. Der vil kun være os på Solvej. Tilbuddet er for voksne over 18 år på førtidspension. Der vil være åben 3 aftner om ugen. Åbningstiderne vil hver anden uge være: Tirsdag, Onsdag og Torsdag den ene uge og Tirsdag, Torsdag og Fredag den anden uge. Der vil være åben fra kl. 17;30 til 21:30. På Krumtappen skulle man betale kr. 130 pr. md, hvor man på Stedet ikke har betalt noget. Fremover vil der ikke være medlemsbetaling. I stedet skal man betale for de materialer man bruger, når man er i klubben. Der vil være krav om tilmelding, hvis man vil i klubben, af hensyn til bestilling af transport og bespisning. 26

27 27

28 Fra salen gjorde man opmærksom på, at man i forbindelse med flytningen skulle være opmærksom på brugernes reaktioner, herunder sorg/angst. Robert forsikrede at man var opmærksom på det. Herefter fortalte Robert om beskæftigelsestilbuddene. Bibliotekscafeen og Larsbjerggård. Tilbuddene er støttet beskæftigelse og ikke beskyttet beskæftigelse. Tilbuddet er for borgere med fysisk/psykisk nedsat funktionsevne eller særlige behov. Det er en rigtig arbejdsplads. De ansatte får lønseddel hver måned, og man gennemfører medarbejderudviklingssamtaler(mus). Man stiller krav til den enkelte og det påvirker brugerne i en meget positiv retning. De bliver nærmest høje af det. De er kommet på arbejde for at lave noget. På Cafeen er der 14 ansatte og 3 pædagoger + en køkkenleder, men der er plads til flere. Man kan blive ansat på cafeen, hvis man har lyst til at lave mad, betjene cafegæster og møde nye mennesker. På Larsbjerggård er der 9 ansatte( naturhjælpere), 2 praktikanter og 2 personaleansatte en lærer og en skovar- 28

29 bejder. Tilbuddet er ikke for kørestols eller gangstativbrugere. Man skal være mobil og selv kunne transportere sig til og fra arbejdspladsen. Man passer 156 hektar jord omkring Harrestrup Ådal. Man har en fast dag for Tryg Forsikring og 2 faste dage for Idrætsbyen. Arbejdsopgaverne består af: -Samle affald ved anlæg og langs stier -Skovning og kløvning -Slå græs og klippe hæk -Slynge honning op passe drivhus -Opfyldning af huller på grusstier Medarbejderne er stolte af at bære sikkerhedshjelm og arbejdstøj med Logo på. Driften af projektet er selvkørende. Den indtjening der er for det arbejde der bliver udført, betaler lønninger samt øvrig drift af stedet. /KäthePetersen 29

30 Årets handicappris Vi kan lige nå at få denne nyhed med inden vi går i trykken. Onsdag den 3. december er FNs internationale handicapdag, og vanen tro var det på denne dag, at årets handicappris i Ballerup Kommune blev overrakt. Denne gang gik prisen til leder af Krumtappen, Rukiye Balle. Krumtappen består af et beskæftigelsestilbud for 21 voksne udviklingshæmmede og den gamle aftenklub. Prisen blev overrakt i Krumtappen af Borgmester Jesper Würtzen, der holdt en glimrende tale med masser af ros i begrundelsen for, at netop Rukiye skulle have årets pris. Prisen er navnlig begrundet i hendes indsats i dagtilbuddet, der har eksisteret siden Her har hun været garant for et højt fagligt niveau med både neuropædagogik og sanseintegration, der rent faktisk bliver brugt i hverdagen. Borgmesteren fremhævede Rukiyes evne til at møde alle 30

31 brugere og pårørende med nærvær, åbenhed og ærlighed, at sætte fokus på livskvalitet og værdighed og se på det enkelte menneske mere end på handicappet. Hun har været god til skabe motivation i personalegruppen ved at bevare egen optimisme og arbejdsglæde på trods af mange udfordringer, der ind imellem får det til at føles som op ad bakke. Kort sagt var borgmesteren svært tilfreds og meget stolt, og han takkede Rukiye for indsatsen og håbede, at hun ville blive i sin stilling i mange år frem, ja gerne altid, som han sagde. Rukiye selv tog ordet og fik sagt hjerteligt tak hele vejen rundt, først til brugerne, men dernæst til såvel kolleger, pårørende, administrationen, Robert Lorentzen, med hvem hun har et fantastisk samarbejde, og ja i det hele taget Ballerup Kommune for at have oprettet dagtilbuddet. Resten af hendes tale måtte de fremmødte selv hjælpe med at sætte ord på, da hun havde skrevet en sang. Så på melodien Det hammer, hammer fedt fik vi tydeliggjort, hvor helt vildt fantastisk glad hun er for sit arbejde, ja i en så- 31

32 Der var et meget flot fremmøde fra alle hjørner af kommunen, og der var livlig snak og dejligt morgenbord. Rukiye startede i Krumtappen i 2001, var souschef under Robert Lorentzen, hvorefter hun blev den daglige leder, og Robert rykkede op i administrationen, stadig med et overordnet ansvar for bl.a. Krumtappen. Sådan er det stadig i dag. Som de, der deltog i stormødet, vil vide, bliver Rukiye også leder af den samlede aftenklub på Solvej til januar, når aftenklubben i Krumtappen samt klubben på Stedet lukker ned. På hele foreningens vegne skal lyde et stort tillykke med prisen til Rukiye. Lisbeth Schomacker Birchs Minibusser POST: Postbox Søborg KONTOR: Meterbuen 10 Bygn.4A 2740 Skovlunde Tlf Fax Mail: 32

33 BALLERUP FODKLINIK KIT BACH WEJHE SUSANNE KRID Hold-An Vej 14, 2750 Ballerup Også udebehandling Jannies Hairdesign, Grantoftestrædet 11, 2750 Ballerup, Telf.nr Glædelig jul 33

34 DECEMBER: 6. Ellen Stahlschmidt 16. Maria Quitzau Mortensen 18. Kenneth Helgestad JANUAR: 8. Kasper Rønnebæk Hansen 9. Per Andersen 12. Peter Kjærulff 14. Martin Munch Johansen 16. Dickie Hansen 23. Mads Arent 23. Sarah Haridt 24. Magnus Hess-Nielsen FEBRUAR: 3. Marianne Sjørup 4. Jacob Troelsen 10. Nina John 18. Thomas R. Duelund 20. Malthe Calmann 25. Brian Nielsen 28. Charlotte Nete Jensen 34

35 Bestyrelsen Formand Næstformand Lisbeth Schomacker Käthe Petersen Lilletoften 98, st.tv Hybenvænget Skovlunde 2740 Skovlunde Tlf: Tlf: Bestyrelsesmedlemmer: Tove Krog Anette Loop Lindbjergvej 29, Østerhøj Bygade Ballerup 2750 Ballerup Tlf.: Tlf: Anne-Marie Appelgren Maria Lundahl Assov Jyttevej 21, Grantofteparken Skovlunde 2750 Ballerup Tlf: Tlf: Kasserer Käthe Petersen Hybenvænget Skovlunde Tlf

36 Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? Så tjek med jævne mellemrum denne hjemmeside ht Her ser du dagsorden og referat fra mødet den 19. november Næste møde er endnu ikke lagt på kommunens hjemmeside Vi gør opmærksom på, at Handicaprådet ikke behandler enkeltsager. 36

Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? Handicaprådets møder i 2015 Marts 2015

Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? Handicaprådets møder i 2015 Marts 2015 Marts 2015 29. årgang nr. 1 LÆS INDE I BLADET Formanden har ordet.. 3 Invitation til gudstjeneste for alle sanser. 6 Generalforsamling.. 8 Ny høring: Klub for alle... 10 Medlemsaften i LEV 12 Tak til landsorganisationerne..

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff

Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff Referat af møde i Integrationsrådet 15. marts 2007. Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff Tilstede: Jelena Rajovic, Ena Juhl, Nimer Shama, Helge Friis, Musse Sheikh Ahmed, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Susse

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet Haderslev Velkommen til mødet med Rehabiliteringsteamet HVAD SKER DER FØR, UNDER OG EFTER MØDET REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Center for Handicap, Roskilde Kommune:

Center for Handicap, Roskilde Kommune: Center for Handicap, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Handicap (CfH) blev dannet i 2010. En lang række tilbud om støtte og hjælp, aktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Handikappolitikken tilbage på sporet

Handikappolitikken tilbage på sporet Finanslov 2015: Handikappolitikken tilbage på sporet Det danske velfærdssamfund er et godt land at leve i. Vi har høj velstand og lav arbejdsløshed. Og mennesker med handikap kan leve et liv som alle andre,

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund De politiske argumenter imod! Har vi overhovedet et problem

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 22. september 2009 Tlf. dir.: 4477 1836 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: pre@balk.dk Kontakt: Anne Precht Referat

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

OPGRADER DINE KOMPETENCER

OPGRADER DINE KOMPETENCER OPGRADER DINE KOMPETENCER Arrangementer Forår 2015 FACEBOOK MØD BORGMESTEREN REKRUTTERING MINDFULNESS BESØG HOS ØRBÆK BRYGGERI ARBEJDSGLÆDE & MOTIVATION Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af Østfyns

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant Baltorpvej 156 2750 Ballerup Tlf: 4477 6500 Dato: 15. april 2010 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Borgmester

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsen:

Kandidater til skolebestyrelsen: Kandidater til skolebestyrelsen: Lindevangskolen 2014 Birgitte Nymark Mor til datter i 4. A, formand for den nuværende skolebestyrelse Hvorfor stiller jeg op? Børn der trives, lærer bedre og mere, har

Læs mere