Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere"

Transkript

1 Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Nasjonalt Råd for lærerutdanning i Norge, maj 2015 NCE / Metropol Side 1

2 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Forskning, analyser Diplom i yrkespædagogik Udviklingsprojekter på yrkesskoler Pæda.-did. Efteruddannelse

3 Uddannelseskontekst anno 2015 i Danmark Internationale tendenser EU-harmonisering (NQF, erhvervsuddannelser som uddannelsespolitisk modspil til ungdomsarbejdsløshed) Erhvervspædagogisk forskning Evidensbaseret tilgang Hvad virker I klasseværelset/værkstedet? Talent Danske uddannelsespolitiske tendenser Erhvervsuddannelser på den politiske agenda Kvalitativt løft til erhvervsuddannelserne Mangel på faglærte I fremtiden Ungdomskultur/ voksenkultur Meget store forskelle på de unge Meget stor forskel på unge og voksne Nogle efterspørger strukturer og relationer, andre frihed og selvstændighed Side 3 Monday, 01 June 2015

4 Ny erhvervsuddannelsesreform I Danmark Fokus på ungdomsuddannelsesmiljø Grundforløb 1 for unge under 18 Særlige voksenspor Enklere struktur Fra 12 til 4 indgange Bedre muligheder for videreuddannelse Tilbud om fag på højere niveauer EUX på hver af de 4 indgange Klare adgangsforudsætninger Direkte adgang for elever med mindst 02 I dansk og matematik Direkte adgang for elever med uddannelsesaftale Målrettede tilbud til alle unge Ny målrettet 10. klasse (EUD10) Ny fleksibel uddannelse Side 4 Monday, 01 June 2015

5 Ny erhvervsuddannelsesreform I Danmark - fortsat mtiden.ashx Fokus på vejledning Mere og bedre undervisning Minimum 25 lektioner pr. uge (i 2015) og 26 (i 2016) Betydelig forbedring af lærernes pædagogiske kompetence nyansatte lærere skal have diplomuddannelse I erhvervspædagogik (60 ECTS), - alle erfarne lærere skal have erhvervspædagogisk kompetence på 10 ECTS point på diplomniveau Lærernes erhvervskompetence er á jour via regelmæssige kortere virksomhedsbesøg Skoleudvikling og fokus på pædagogisk ledelse alle ledere skal have kompetevce I pædagogisk ledelse på mindst 10 ECTS point på diplomniveau Bedre differentiering og sammenhæng mellem skole og praksik Fortsatte bestræbelser på at skaffe praktikpladser Nyt erhvervsuddannelsesspor for voksne (over 25 år) Monday, 01 June 2015

6 Lærernes kompetencebehov afhænger af: Oplærer Arbejdsmarkedets behov ændres Ungdomskultur Lærer Elevernes forventninger ændres og de bliver mere og mere forskellige Forventningerne til erhvervsskolen ændres

7 Den didaktiske trekant: Læreren Lærer Klasseledelse Eleverne Stoffet

8 Hvad virker i daglige pædagogiske praksis? Relationer Klasseledelse Erhvervsrettet didaktik Tydeliggøre den pædagogiske udfordring (dermed motivere og aktivere eleverne) skabe gode relationer elev-elev og lærer-elev Fremme elevernes samarbejde om opgaven Udvikle læringsmiljø i klassen Fastsætte strukturer og forventninger Differentiering Udgangspunkt i autentiske problemstillinger Metodemangfoldighed Tværfaglig/flerfaglig undervisningsplan Skole-virksomheds-samspil Innovation i kernefagligheden Side 8

9 Formålet med Diplomuddanelse i Erhvervspædagogik Erhverve sig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne arbejde som lærer ved erhvervsrettede uddannelser. I tæt samspil med praksis kunne planlægge, tilrettelægge, gennemføre, evaluere og reflektere over praksisnær undervisning. Kunne arbejde med udvikling af praksis. Kompetencer til gennemførelse af erhvervsrettet undervisning under hensyntagen til særlige deltagerforudsætninger. Indsigt i vekseluddannelsesprincippet og samspillet mellem almen- og fagdidaktik. Udvikle sig professionelt og personligt erhverve sig forudsætninger for erhvervspædagogisk efter- og videreuddannelse. Side 9

10 Strukturen i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik - 6 modulerwill: M1: Undervisning og læring M2: Undervisningsplanlægning og didaktik M3: Pædagogisk videnskabsteori 2 valgmoduler á 10 ECTS-point. Man kan vælge imellem: Deltagerne i de erhvervsrettede uddannelser Erhvervspædagogisk systemudvikling Digitale teknologier (Praksisnær undervisning i de erhvervsrettede uddannelser) Afgangsprojekt Side 10

11 Oversigtsplan diplomuddannelsen fuldtid Uge nr. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Formiddag (fra kl. 9) Læsegrupper: diskut., skabe forståelse ift litt. Undervisning NCE Læsegrupper : bearbejdning af gårsdagens input Feltarbejde på erhvervsskole Individuel læsning Eftermiddag (til kl. 15) Læsegrupper: diskut., skabe forståelse ift litt. Undervisning NCE Læsegrupper: bearbejdning af gårsdagens input Feltarbejde på erhvervsskole Individuel læsning Læsning Udpeg centr. pointer i tekst Læs litteratur til uv. Opsamling på litt. der evt. ikke er læst Læs om indsamling af empiri Forståelsesproblemer ift mandagsmøde Forslag til refleksion Hvordan kan læreren diff? Hvordan hænger dine elevbeskrivelser sm med litt? Hvad er smhng mlm deltagerforudsæt og uvforudsæt.? Hvordan er de konkrete eleverne ift litt? Forskel på teori og empiri, når det gælder..? Opgaver og øvelser Skriv notater fra læsning af litt. Ajourfør notater fra uv. og læsn. Beskriv på baggr af elevforudsætn forslag til diff. Skriv din opsamling i din portfolie Skriv noter fra læsning af litt. Side 11

12 Udbudsmodeller hos Nationalt Center for Erhvervspædagogik Deltidsuddannelse Et modul på 10 ECTS point afvikles over ca. 5 måneder. Uddannelsesforløbet tager ca. 3 år Heltidsforløb(SVU berettiget) Et modul på 10 ECTS point afvikles over 6 uger og 3 dage (7 undervisningsdage, selvstudier, vejledning og eksamen) Uddannelsesforløbet kan tages på godt og vel et år Uddannelsesforløbet tilrettelægges over ialt 40 uger(svu tildeles til ialt 40 uger) Fleksibelt tilrettelagt forløb ( PD-Flex ) Uddannelsen afvikles som heltidsforløb Teknisk udstyr og -vejledning er nødvendig forudsætning Side 12

13 NQF den nationale kvalifikationsramme erhvervslæreruddannelsen I dette lys NQF 8 PhD 7 Master / kandidat 6 Diplom / bachelor 5 Akademi 4 Gymnasiale udd + eud 3 Korte eud-uddannelser Klasse 1 9. Klasse Erhvervsskolelærer 6 Diplom I erhvervspædagogik 5 års erhvervserfaring 5 I relevant omfang suppleret med fortsat eller videregående uddannelse 4 Grundlæggende erhvervsrettet uddannelse + fag på A niveau Side September

14 Tilbagemeldinger fra skoler og AMU-centre En skoleleder siger: Der er helt klart tale om en styrket pædagogisk professionsforståelse. Lærerne har fået et sprog til at tale pædagogik med. Jeg kan høre, når jeg går ud på lærerværelserne, at de taler pædagogik og er optagede af at lave en engageret undervisning. - Og nu præsenterer de sig ikke længere som smede eller tømrere, men som lærere, der underviser i smede- eller tømrerfaget En amu-center-leder siger: Vi har hørt fra store virksomheder, at de hellere vil have deres medarbejdere på kursus hos os end hos de private udbydere, fordi vore lærere er bedre til at lære fra sig Side 14

15 Implementering af DEP; 4 skolemodeller Individuelt forløb. Kompetenceudviklingen finder sted i et individuelt forløb med skolens praksis som sigtepunkt. Diplomforløbet betragtes som hans eller hendes og målet er hurtigt at blive en del af den daglige drift (igen).. Fokus på læringsarenaer. I denne model understøttes den nye lærer i at navigere imellem den daglige undervisningspraksis, selvstudie med læsning og arbejde med modulopgaver i forbindelse med Diplom i Erhvervspædagogik og deltagelse i undervisning på uddannelsen. Individuel organisationsudvikling. Skolerne tilskynder og inspirerer lærerne til at anvende det, man kunne kalde en praktikum-model: En problemstilling fra skolens hverdag (fx udvikling og planlægning eller revision af et uddannelsesforløb) bringer den studerende ind i studiet og bearbejder det dér. Kollektiv organisationsudvikling. På enkelte skoler indgår de studerende og diplomuddannelsen i en mere eller mindre samlet plan for ikke bare den enkelte, men hele skolens pædagogiske udvikling. Der kan således være oprettet en følgegruppe (ofte af ledere), der er i dialog med udbyderen af uddannelsen (fx NCE) sikrer sig en evaluering af undervisning, vejledning osv. og stiller krav. Side 15

16 Indfrier diplomuddannelsen fremtidens lærerkvalifikationer på eud/amu? Svaret er ja, hvis.. Diplomuddannelsen løbende udvikles i tæt samarbejde med skoler Diplomuddannelsen sættes ind i en plan for praktik på skolen, - og i en plan for skolens samlede kompetenceløft Diplomuddannelsen ikke står alene, men ses i tæt sammenhæng med efteruddannelse og forsøgs- og udviklingsarbejde Skolen er opmærksom på, at der ikke dannes et A- og et B-hold Side 16

17 Diplommoduler (10 ECTS) som efter- og videreuddannelse for erfarne lærere Anbefaling til form: Strategisk analyse af behov før kompetenceudvikling skal sikre kobling til organisationens mål Kompetenceudvikling skal være tæt koblet til lærernes daglige praksis Kompetenceudvikling skal efterfølgende anvendes i den daglige praksis på skolen Side 17

18 Diplommoduler (10 ECTS) som efter- og videreuddannelse for erfarne lærere Anbefaling til indhold: Viden om og fokus på elevernes læring og progression Klasseledelse med fokus på elevernes læring Planlægning og gennemførelse af en differentieret undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes behov og potentialer Eleverne skal støttes i arbejdet med at skabe sammenhæng i læringen i skolen og i praktik Elevaktiverende undervisningsmetoder Praksisrelateret undervisning Pædagogisk brug af it Side 18 Monday, 01 June 2015

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere?

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Indfrier diplom i erhvervspædagogik fremtidens lærerkvalifikationer på eud/amu? NCE / Metropol Side 1 Hvad er fremtidens efter-

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015 TILBUD TIL MEDARBEJDERE I BØRN OG UNGE INFORMATION Uddannelsesindhold: Line Asp Rotationsvikar: Anders Probst-Jensen / Maria Luisa van Binsbergen Tilmelding: Kursusportalen Tilmeldingsfrist: 26. juni 2015

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi Working Paper Læreruddannelse før og nu med et særligt blik på teknologi UDARBEJDET AF ANN-THÉRÈSE ARSTORP FOR TECHNUCATION PROJEKTET Side 1 af 43 INDHOLD Indledning... 4 Danmarks læreruddannelse i et

Læs mere

INVITATION BEDRE RESULTATER PÅ ELEVNIVEAU

INVITATION BEDRE RESULTATER PÅ ELEVNIVEAU BEDRE RESULTATER PÅ ELEVNIVEAU EUD-reformen rummer store udfordringer og mange spændende muligheder. Der skal iværksættes en række indsatser for at realisere reformens målsætninger, der først og fremmest

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere