FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU"

Transkript

1 FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den december 2010

2 Baggrund for projektet Fleksibel, individualiseret, praksisnær undervisning i AMU, fordi brugerne efterspørger mulighed for at lære netop det,der er brug for på det rette/ønskede tidspunkt Økonomiske og lovgivningsmæssige rammer udfordrer uddannelsesinstitutioner IKV er med til at tydeliggøre behovet for fleksibel individuel undervisning Fleksibilitet er flere ting et ikke-entydigt begreb inden for AMU

3 Projektets mål At definere og få viden om forskellige fleksible undervisnings- og læringsformer inden for AMU På baggrund af den indsamlede viden at udvikle forslag til udviklingsfelter og -projekter At afdække, hvilken viden der i forvejen eksisterer inden for feltet, både teoretisk og praktisk At opbygge en teoretisk viden og forståelse af centrale og relevante læringsmæssige og didaktiske aspekter i fleksible undervisning s- og læringsformer i AMU At udvælge eksempler, indsamle og analysere empiri om fleksible undervisningsforløb og fleksible læringsformer i AMU At identificere fokuspunkter, udfordringer og barrierer inden for feltet, som kan være udgangspunkt for videre undersøgelser og/eller nye udviklingsprojekter

4 Projektproces Læsning og bearbejdning af litteratur om fleksible undervisnings- og læringsformer i AMU Identificere relevante teorifelter (Telefon-)interviews om AMU s praksis Besøg og interview af lærer og ledelsesperson Analyser og sparring med ARGO Formidling - FOU-konference Udvikling af nyt(e)projekt(er)

5 Teoretisk felt Fleksibilitet Transfer og transformation Anerkendelse af realkompetencer IKV Individualiseret læring >< kollaborativ læring Læring i skole >< læring i arbejde Indholdsorienteret >< deltagerorienteret Modulisering progression >< sekvensering Differentiering ydre/deltager >< indre/undervisning

6 AMU-systemet AMUs udvikling i et spænd mellem uddannelses-, erhvervs- & beskæftigelsespolitik Undervisningen Kurser Formidling af viden og indlæring af færdigheder Refleksion over praksis Moduler og korte forløb 1 6 dage, gennemsnit 4-dages forløb IKV det mest brugte program

7 Målgruppe og læringssigte Målgrupper af voksne Ufaglærte og faglærte ansatte reflekterede praktikere Ledige jobsøgende uden stor joberfaring Læse-, stave-, regne-svage Anden etnisk baggrund end dansk Læringssigte Organisatorisk udvikling/læring fælles kompetenceløft eller organisatoriske forandringer m. transformation Individuel kvalificering i nuværende konkrete arbejdsopgaver m. transfer Individuel kompetence- eller karriereudvikling

8 Model for fleksibilitet Politiske mål Strategi VEU- Center og institutioner Rammefaktorer 1.Fleksibel individuel og kollaborativ læring, E- læring 2.Fleksibel individuel læring i Åbne værksteder, OCL 3. Blended Learning 4. Fleksible moduler indhold 5. Fleksible holddannelser 6. Fleksible læringsarenaer (praksisnære) Individuelt Hold / grupper Tid Rum Indhold Organisering Pædagogisk-organisatorisk Praktiskorganisatorisk

9 Fleksibilitet i AMU Åbne værksteder E-læring Fleksible praksisnære undervisnings- og tilrettelæggelsesformer Tendenser Vidensformidlende forløb - E-læring - Åbne værksteder/olc Refleksionsorienterede forløb - Praksisnære tilrettelæggelsesformer

10 Åbne værksteder Forskellige navne Findes især inden for tekniske fag (IT, svejsning, lager, transport, procesindustri) Kombineres med e-læring Bruges i kombination med en afklaring eller IKV Fordele - Individuel læring er i centrum, kan kombineres med hold- undervisning og gruppearbejde - Supplerende undervisning eller den egentlige undervisning - Lærerstyret eller deltagerstyret - Variation i arbejdsformer og aktiviteter - Variation i indhold, niveau, tempo - Variation i tilgængelige ressource (e-læring) Barrierer - Store krav til lærerfleksibilitet - Krav til selvstyring - Materialekrav

11 E-læring Udbredt med succes i mange variationer, især som vidensressource Netbaseret e-læring er udbredt i begrænset omfang Projekter og ildsjæle præger billedet Potentiale for mere udvikling Fordele Den lærende og dennes behov og motiv i centrum Fag og problemområder kan individtilpasses Kan inddrage arbejdspladsrelateret organisatorisk læring Bringe læring og den lærende tættere sammen gennem problem- og projektorienterede virtuelle læringsforløb fra egen praksis relevante praksisnære case- og problembaserede projekter Samarbejde på tværs af arbejdsplads, uddannelse, geografi og tid Barrierer IKT kundskaber hos undervisere og deltagere Økonomisk ressourcekrævende Teknologien under stadig udvikling

12 Praksisnær undervisning Systemet giver mange muligheder, men er en balancegang ift. Kontrol En balancegang mellem lov og behov Transfer/transformation fordrer god dialog og samarbejde med arbejdsplads Fordele De strategiske behov kan kombineres med individuelle behov Fleksibel sammensætning af AMU-mål (skræddersyet for arbejdsplads) IKV sikrer individuelle læringsforløb og læringsspor Kombinere mange forskellige undervisningsformer og derved kombinerer formel og uformel læring Barrierer Vanskeligt at skelne formel uddannelse og uformel uddannelse administrativt Transfer/transformation skal planlægges og understøttes Underviserne skal kunne færdes i begge verdener

13 AMUs fremtidige rolle Kompetenceudvikling som led i organisationsog erhvervsudvikling Afsæt i projekter på arbejdspladserne Transformation og innovation i forhold til organisationer og erhvervsliv Mulighed for at anvende og udvikle ny viden Ny didaktik og metodikforståelse, hvor læring af kompetencer er i fokus

14 Partnerskabsaftale mellem arbejdsplads og uddannelse Uformel læring på egen arbejdsplads Model for fleksibelt AMU IKV Netbaseret læring Individuelt IKV Åbent værksted Læring i grupper IKV IKV Netbarseret Netbaseret læring Indviduel Individuelt læring Strategisk mål /krav Arbejdspl Individuelt Læringsspor Individuel og kollaborativ læring inden for jobområder, FKB erne Transfer/transformation

15 Fokuspunkter Deltagergruppen Hvordan motiveres til fleksible undervisningsformer på baggrund af forudsætninger og traditioner? Hvordan lærer deltagerne i de åbne, fleksible, virtuelle undervisningsformer? Lærerne Hvilke kompetencer skal der være hos lærerne? Hvordan bliver de kompetenceudviklet? Institutionelle tilgange Fra økonomisk incitament til også et pædagogisk Fra ildsjæle til gængs forankrede og støttede undervisningsformer hos alle lærere Udviklingsforankring Institutionerne eller/og efteruddannelsesudvalg?

16 Udviklingsfelter For deltagerne: Læse- og stavescreening som led i kurserne Undersøgelse af, hvordan kursisterne lærer bedst IKV som optakt til eller led i kurserne Lære at være (med-)styrende på egne læreprocesser For lærerne: Kompetenceudvikling Didaktikken i fleksible forløb Materialeudvikling i forh. til teknologien IKV og anden afklaring For institutionerne: Strategiske målsætninger og prioritering af ressourcer Holdningsbearbejdning af nød til også at være et pædagogisk potentiale Indretning af kompetencelæringscentre

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

e-læring i AMU No. 20 e-learning Lab Publication Series Center for User-Driven Innovation, Learning & Design

e-læring i AMU No. 20 e-learning Lab Publication Series Center for User-Driven Innovation, Learning & Design e-læring i AMU No. 20 e-learning Lab Publication Series Center for User-Driven Innovation, Learning & Design Lone Dirckinck-Holmfeld, Søren Skøtt Andreasen, Jacob Davidsen Publikation: e-læring i AMU Forfattere:

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Nasjonalt Råd for lærerutdanning i Norge, maj 2015 NCE / Metropol Side 1 Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Læs mere

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser TUP UNDERVISNINGSMINISTERIETS TVÆRGÅENDE UDVIKLINGSPULJE Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddybning af begreber der anvendes i håndbogen...

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenfatning... 5 Indledning... 8 KLAR projektets baggrund... 8 KLAR projektets organisering... 8 KLAR Projektets mål... 9 Sammenhængsforståelsen i KLAR... 9 Evalueringens

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer Studienr. 20013883 Aage B. Lauritsen Studienr. 19831867 Bente Schmidt Nielsen Masteruddannelsen i IKT og Laering IT-Vest Studienr. 20022595 Michael Winther Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse

Læs mere

TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED

TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED Fleksible kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i leve-bo miljøer gennem kompetenceudvikling af undervisere fra to uddannelsesinstitutioner i fælles

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2013 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

KAN VI LÆRE AF DE ANDRE?

KAN VI LÆRE AF DE ANDRE? KAN VI LÆRE AF DE ANDRE? - udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning i erhvervsuddannelser og læreruddannelser for erhvervsskolelærere Udarbejdet af UCSJs forskningsenhed ved Ove Christensen,

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere