Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014."

Transkript

1 Næstved, den 24. februar Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts Brugerforeningen Stofa Næstved er ikke en antenneforening, men som ordet siger en brugerforening, der er kontaktled mellem brugerne af kabelnettet i Næstved og Stofa. Vi arbejder for brugernes indflydelse med argumenter og ved samarbejde. Foreningens hjemmeside 1

2 Indholdsfortegnelse side 2 Beretningsperiode side 3 Bestyrelsen side 3 Bestyrelsesarbejdet side 3-4 Hjemmesiden side 4 Kanalændringer side 4 Analoge kanaler udgår side 4 Stofa Event Tour side 4-5 Stofa Sjælland i Ringsted side 5 Stofa programdag side 5 Mere Frit Valg til tv-seerne side 6 Karrebæk/Karrebæksminde side 6-7 Samarbejde med Stofa side 7-9 Deltagelse i møder side 9 Medlemskontakt side 9 Afslutning side

3 Beretningsperiode. Beretningen dækker perioden fra generalforsamlingen 18. marts marts Bestyrelsen. Bestyrelsen består af følgende medlemmer. Lindy Nymark Christensen, formand. Valgt Jacob Holm, næstformand. Valgt Kristoffer Petersen, kasserer. Valgt Flemming Møss, sekretær. Valgt Rebecca Hindholm, bestyrelsesmedlem. Valgt Helge Lütjens, bestyrelsessuppleant. Valgt Michael Rex, bestyrelsessuppleant Valgt Bestyrelsesarbejdet. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i beretningsperioden. Efter generalforsamlingen 18. marts 2013 blev der 18. april 2013 afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen genvalgte Jacob Holm som næstformand og Flemming Møss som sekretær. Bestyrelsessuppleanterne har deltaget i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsen ønsker åbenhed om de tilbud, som bestyrelsen tilbydes af Stofa, derfor er det også naturligt at oplyse, at Stofa til formanden, næstformanden, kassereren og de to bestyrelsesmedlemmer tilbydes følgende arbejdsværktøjer stillet til rådighed. Får sin internetforbindelse opgraderet til den hurtigste Stofa udbyder. Får en Zaptor boks stillet til rådighed. Får alle de temapakker som Stofa udbyder. Bestyrelsen er ikke forpligtiget til at sige ja til disse muligheder, men kun hvis de selv ønsker at modtage tilbuddet. 3

4 Oplysningerne fremgår af foreningens hjemmeside. Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder ligger på foreningens hjemmeside. Foreningens vedtægter findes også på hjemmesiden Hjemmesiden. Hjemmesiden skal ikke oplyse om kanaler og tekniske problemer, idet dette er Stofas ansvar. På brugerforeningens hjemmeside er der henvisning til Stofas hjemmeside. Bestyrelsen modtager gerne forslag til forbedring af vores hjemmeside, som du finder på Kanalændringer. Kanalændringerne i 2014 skete i brugerforeningens område 21. januar 2014, hvor vi mistede NDR 3(Tyskland 3), hvilket har givet en del henvendelser, som er meddelt videre til Stofa, såvel telefonisk, som på mail. Kanalændringerne gav som sædvanligt en del henvendelser, men dog langt færre end de sidste 2 år, hvor især 2012 var helt forfærdeligt. Det er bestyrelsens vurdering, at Stofa denne gang har været bedre til at informere brugerne. Analoge kanaler udgår. 12. marts 2014 har Stofa lukket for de analoge kanaler og sender nu kun digitalt. Det betyder, at de medlemmer som har et gammelt TV, som kun kan tage analoge kanaler skal købe en boks hvis de vil beholde det gamle TV, ellers skal de købe et nyt digitalt TV. Stofa har i sit brev til brugerne om kanalændringerne meddelt dette, ligesom der flere gange siden 12. februar 2014 har kørt en oplysningstekst på de analoge TV kanaler om, at de analoge kanaler udgår 12. marts Stofa Event Tour Stofa har også i 2014 holdt flere Event Tour besøg i Næstved, som alle er afholdt i Kompagnihuset. 4

5 Stofa udsender personlige indbydelser til medlemmerne, som ved flere stande i salen kan få personlig information og vejledning om Stofas produkter. Der bydes også på kartoffelsalat og frikadeller. Der har været pænt besøg alle dage og foreningen finder det er en rigtig god måde for medlemmerne at få kontakt med Stofa på. Stofa Sjælland i Ringsted Stofa har samlet alle sine aktiviteter på Sjælland i Ringsted på adressen Jættevej 50, 1.tv., 4100 Ringsted. Kontoret på Vadestedet 1 i Næstved blev lukket i marts 2012 og lokalerne opsagt. Afdelingen i Høje Tåstrup blev sammen med kontoret i Næstved flyttet til Ringsted og udgør nu samlingspunktet for Stofa på Sjælland. Repræsentanter fra bestyrelsen deltog ved en åbent hus reception i de nye lokaler i Ringsted 28. februar Stofa programdag Stofas programdage blev afholdt september 2013 på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia. I programdagen deltog antenneforeninger, brugerforeninger og programudbydere efter indbydelse fra Stofa. Flemming Møss, Kristoffer Petersen og jeg selv deltog fra Næstved Direktør Niels Duedahl fra Syd Energi orienterede om baggrunden for købet af Stofa og sammen med Stofas ledelse præsenterede strategi og tanker for fremtiden. Programudbyderne havde oprettet stande, hvor vi havde lejlighed til at høre om deres produkter. Det var en god oplevelse, at deltage og møde andre som arbejder med samme udfordringer. Mere FritValg til tv-seerne Den tid er forbi, hvor alle danskere var tilfredse med at kunne se nøjagtig det samme som naboen på fjernsynet. I dag ønsker mange en større fleksibilitet til selv at sammen- 5

6 sætte kanalerne i deres tv-pakke. Det ønske bliver nu mere og mere til virkelighed i Stofa. 1. februar blev der åbnet op for næste generation af FritValgs-tv. Fra 1. februar 2014 kan Stofa nu tilbyde tv-seerne nye muligheder for frit valg af deres tv-kanaler. Fra den dato kan kunderne frit tilkøbe op til 85 tv-kanaler inklusive de populære Viasat-kanaler. Samtidig er der nu ikke noget mindstekrav om antallet af kanaler, man mindst skal tilkøbe. Dermed har tv-seerne nu fået frie hænder til at tilkøbe og se præcis de tv-kanaler, de ønsker. Karrebæk/Karrebæksminde. Brugerforeningen blev i foråret 2012 kontaktet af et medlem fra den tidligere antenneforening i Karrebæk/Karrebæksminde, som afleverede en kopi af en aftale mellem Stofa og den tidligere antenneforening. Aftalen betyder at alle matrikler der var medlem i antenneforeningen på det tidspunkt Stofa overtog kabelnettet i Karrebæk/Karrebæksminde skal have en årlig rabat på kr. 105,36 + moms. Bestyrelsen besluttede at indhente et juridisk responsum hos advokat Frank Møller Nielsen. Dette responsum beskriver hvilke muligheder og krav vore medlemmer har/kan have til Stofa. Vi har drøftet sagen flere gange med Stofa og vi havde håbet på, at vi havde haft en endelig aftale på plads inden 01. februar Det har vi ikke fået, men vi skal have en endelig aftale i dette forår. Ovennævnte er en gentagelse af teksten i sidste års beretning, som ikke kom til at holde stik. Efter endnu flere drøftelser i bestyrelsen og ændringer i ledelsen hos Stofa blev der 04. november 2013 afholdt endnu et møde med Stofa i Horsens. 6

7 I mødet deltog fra Stofa viceadministrerende direktør og økonomidirektør Henrik Skovsby, salgs- og indholdsdirektør Kim Falkenhard og bogholder Mogens Krarup. Fra brugerforeningen deltog kasserer Kristoffer Petersen og mig selv som formand. På mødet blev det aftalt, at alle de matrikler, der ikke har fået den i kontrakten aftalte rabat, skal have den udbetalt. Det blev ligeledes aftalt, at der skulle udsendes et fælles brev vedlagt en check til de medlemmer, der har et tilgodehavende. Der er tale om en periode fra 2008 og frem til 31. december 2013 og Stofa har accepteret denne periode. Der er ca.240 medlemmer, som er blevet reguleret og de har fået udbetalt i alt kr ,95 inkl. moms. Uden moms er beløbet kr ,77. De udbetalte ydelser er indekseret. Det højeste beløb der er udbetalt er kr ,25 inkl. moms. Det laveste beløb er kr. 77,45 inkl. moms. Bestyrelsen glæder sig over, at denne sag nu har fundet sin afslutning og vi vil gerne rose Stofas ledelse for den gode og konstruktive løsning, der i fællesskab blev fundet. Samarbejde med Stofa. Stofas kontaktperson Jakob Kargaard fik kort tid efter sin ansættelse orlov på grund af sygdom i familien. Vi har derfor været uden fast kontaktperson siden sidste års generalforsamling og frem til 21. oktober 2013, hvor Marie Ekstrand afløste Jakob Kargaard. Men vi skal ikke regne med deltagelse i alle vore bestyrelsesmøder, idet Stofa prioriterer anderledes. Det er vigtigt, at brugerforeningen har et godt samarbejde med Stofa, fordi Stofa ejer af sendenettet og alene bestemmer hvilke kanaler der skal udsendes på nettet. Vi oplever stadig en del problemer mellem foreningens medlemmer og Stofa fordi Stofa ikke bruger os som brugerforening, men ofte betegner os som antenneforening. 7

8 Det skaber forvirring hos medlemmerne, som bliver meget frustrerede når vi så fortæller, at det er Stofa der ejer nettet og vi alene er et rådgivende organ, der varetager medlemmernes interesser ved møder og forhandlinger. Formand og kasserer, havde som tidligere omtalt i beretningen, et møde 04. november 2013 hos Stofa i Horsens med viceadministrerende direktør og økonomidirektør Henrik Skovsby, salgs- og indholdsdirektør Kim Falkenhard og bogholder Mogens Krarup, hvor overskrifterne på mødets emner var: - Generelt om samarbejdet - Faktureringen fra Stofa - Infokanalen - Digitalt switch - Salgsfokus fra Stofas kundeservice - Opkrævning af kontingent til brugerforeningen - Rabatten til Karrebæk/Karrebæksminde. Bestyrelsen arbejder videre med afklaring af ovennævnte forhold, som for nogens vedkommende er afklaret. Det er helt klart foreningens opfattelse, at Stofas kundebetjening er blevet bedre med kortere ventetider, men der er fortsat mange, som har problemer med kontakten til Stofa, når der er tekniske problemer. Samarbejdet med vores kontaktperson Marie Ekstrand fra Stofa oplever vi som godt og loyalt. Vi ønsker at Marie Ekstrand deltager i alle vores bestyrelsesmøder, men hun har meddelt at hun ikke kan deltage i alle vore møder, men hun vil satse på at deltage i 2-3 årlige bestyrelsesmøder og en generalforsamling. Det har bestyrelsen taget til efterretning. Vi ønsker et fortsat godt samarbejde med Stofa, som også fortsat skal udbygges til ledelsen i Stofa. 8

9 Deltagelse i møder Formand og næstformand har haft statusmøde med VIASAT. Rebecca Hindholm og Flemming Møss deltog i et møde med TV2 ØST og TV2 om Oplev bag kulisserne og mød dine studieværter torsdag, den 24. oktober 2013, i Vordingborg Medlemskontakt. Der har i beretningsperioden været følgende henvendelser fra medlemmerne: 64 telefoniske henvendelser og 10 henvendelser på mail. De fleste henvendelser drejer sig om tekniske problemer og hjælp til at få løst problemer i forhold til Stofa. Jeg finder kontakten med medlemmerne god og nyttig fordi det giver foreningen et godt indblik i medlemmernes daglige TV problemer. Nedenfor er vist i tabelform henvendelserne i 2013 og Henvendelser i 2013 Telefoniske Mail Breve Henvendelser i 2012 Telefoniske Mail Breve Afslutning. Tak til Marie Ekstrand for samarbejdet i det forløbne år og for deltagelse i et enkelt bestyrelsesmøde, samt stor imødekommenhed og gode telefonsamtaler med formanden. Jeg kan i år ikke takke for lån af lokaler, idet Stofa jo ikke længere har lokaler i Næstved. Det betyder, at foreningen fremover holder sine bestyrelsesmøder i lejede lokaler på Grønnegades Kaserne. 9

10 Tak til bestyrelsen for et godt og loyalt samarbejde. Det har været en fornøjelse at komme til møderne og møde den åbenhed og samarbejdsvilje alle udviser. Det har været et godt og udviklende arbejdsår. Tak for det. Bestyrelsen overlader hermed beretningen til generalforsamlingens videre behandling. På bestyrelsens vegne Lindy Nymark Christensen Formand. 10

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5 - for alle os med Stofa tv og bredbånd nummer 2 // 1. årgang // september 2015 MEDLEMSBLAD MEDLEMSBUTIKKEN - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER

Læs mere

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 Et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest til bestyrelsen for antenneforeningen i det forløbne år er: Eksisterer foreningen stadig og er der overhovedet nogen mening

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god.

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god. 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Generalforsamling den 14. marts 2012. Generelt. Odder Antenneforening har igen i 2011 haft et godt år. Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Beretning HAS 2013. Bestyrelsesarbejdet - møder mv. Nu er dette jo bestyrelsens beretning, så lad mig starte med at præsentere:

Beretning HAS 2013. Bestyrelsesarbejdet - møder mv. Nu er dette jo bestyrelsens beretning, så lad mig starte med at præsentere: Beretning HAS 2013 Almindeligvis er fokus i en beretning det, der er sket i det forgangne år. Og selv om det jeg havde nær sagt - som sædvanligt har været et år med stor aktivitet, så vil denne beretning

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 1. juni 2005 Generalforsamlingsreferat År 2005, den 18. maj kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET FRUGT-

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere