Bliv en del af Ny Nordisk Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv en del af Ny Nordisk Skole"

Transkript

1 Bliv en del af Ny Nordisk Skole

2 Redaktion og produktion: Iben Bryld Gaardmand og Mads Klindt, Ny Nordisk Skole-sekretariatet og Thomas Bech Hansen, Kommunikationssekretariatet alle i Undervisningsministeriet. Korrektur: KommaStreg Korrektur Fotos: Ulrik Jantzen/Das Büro, Poul Rasmussen, Jacob Dall, Colourbox Grafisk tilrettelæggelse og design: Liebling Trykt med vegetabilske trykfarver på ubestrøget, miljøcertificeret papir Printed in Denmark udgave, 1. oplag, 2014: stk. ISBN: (WWW) Udgivet af Undervisningsministeriet 2014 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk

3 Denne folder er en kort introduktion til Ny Nordisk Skole, der blev igangsat af børne- og undervisningsminister Christine Antorini i foråret Det er en inspirationsfolder for medarbejdere og ledere, institutioner og kommuner, der kunne tænke sig at være med i Ny Nordisk Skole eller Ny Nordisk Dagtilbud, hvis man har de små børn, og Ny Nordisk Ungdomsuddannelse, hvis man har de unge. Ny Nordisk Skole er en forandringsproces og et fagligt fællesskab, hvor institutioner forpligter sig til og støttes i at arbejde systematisk med at udfordre alle børn og unge til at blive endnu dygtigere fagligt og socialt. Fra de starter i dagtilbud som helt små, til de afslutter en ungdomsuddannelse med et svendebrev eller en studentereksamen. Ny Nordisk Skole handler om at danne skole på tværs af 0-18-års-området. Det vil sige lære af hinanden og samarbejde om eksemplarisk praksis. SIDE 3

4 Velkommen til Ny Nordisk Skole Vi kan noget særligt i Norden. Vi er gode til at sammentænke børneliv og uddannelsespolitik, og vi fokuserer på et højt niveau for både faglighed og trivsel. Der er gode grunde til, at forskere, politikere og embedsfolk fra asiatiske lande i disse år valfarter hertil. Det gør de for at blive klogere på, hvorfor og hvordan det lykkes os at fastholde børns og unges lyst til at lære hele livet. Det kan vi, fordi vi ud over det rent faglige også har fokus på, at læring skal baseres på fællesskab, på deltagelse, på kreativitet, på demokratisk dannelse og på en fast forankring i praksis. Vi kan noget særligt men det skal ikke få os til at hvile på laurbærrene. Ny Nordisk Skole har som mål at udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan. Og at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Målene er ikke grebet ud af luften. Målene, som også er i fokus for andre nationale initiativer og reformer i Undervisningsministeriet, sætter fingeren på de punkter, hvor det danske dagtilbuds- og uddannelsessystem i dag har sine allerstørste udfordringer. For mange børn og unge gennemgår i dag en udvikling, hvor de ikke får udnyttet deres potentiale mest muligt. Mange oplever for få sejre gennem deres børne- og uddannelsesliv, ligesom vi kan gøre endnu mere for at motivere og udfordre dem, der allerede klarer sig godt. Det er udgangspunktet for, at der er behov for Ny Nordisk Skole et behov for at udvikle den pædagogiske praksis. Vi skal være bedre til at skabe sejre frem for nederlag for vores børn og unge, og vi skal ikke lade rammerne være styrende for vores indsats. SIDE 4

5 Vi skal nytænke børnelivet og undervisningen, vi skal lære af nye forsøgs- og udviklingsprogrammer, og vi skal frem for alt skabe den lyst til at lære, der gør, at alle unge får sig en uddannelse for livet en uddannelse, som kan sikre deres og vores fremtid. Det skal sikres både i dagtilbud, i folkeskolen og i ungdomsuddannelserne. For der er brug for en helhedsindsats, der begynder allerede i børnenes tidlige år, hvor vi ved, at fundamentet for læring skabes. Ny Nordisk Skole handler om forandring. For at ændre verden må vi opdage, at noget kan være anderledes, og være villige til at ændre måden, vi arbejder på. Sådan lyder et af dogmerne for Ny Nordisk Skole. Nogle af de vigtigste dogmer i Ny Nordisk Skole er, at man som praktiker forpligter sig til at være systematisk undersøgende og åben for forandring. At man er metodisk velbegrundet og lægger sin pædagogiske praksis og undervisning frem. Institutioner i Ny Nordisk Skole fortæller omverdenen om sine mål, metoder og resultater for gennem det systematiske arbejde at gøre hinanden bedre og inspirere med god praksis. Undervisningsministeriet understøtter arbejdet, men ejerskabet af initiativet er institutionernes eget. Ny Nordisk Skole bygger på medejerskab og medindflydelse. En af de værdier, som omverdenen også kommer for at lære af. De mange forældre, der går aktivt ind og bakker op om det fælles dagtilbud og den fælles skole. De mange elever, der griber muligheden for at få medindflydelse på deres hverdag. Og ikke mindst de mange engagerede praktikere, lærere, pædagoger, ledere og andre fagprofessionelle omkring vores børn og unge, der hver dag er dybt optagede af at arbejde med forandrings- og læringsledelse. Det er alle jer, der gør en forskel. Det er jer, vi inviterer med til at videreudvikle Ny Nordisk Skole. Ny Nordisk Skole fungerer i et samarbejde med minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen, om at skabe sammenhæng i hele 0-18-års-området: Det sammenhængende børneliv begynder i dagtilbuddene, og det glæder mig derfor meget, at så mange dagplejer, vuggestuer og børnehaver aktivt har valgt at blive en del af Ny Nordisk Skole. Ny Nordisk Skole er en god mulighed for at sætte fokus på trivsel for børnene, faglig udvikling og skabe nye løsninger på tværs af institutioner for eksempel gennem børnebyer. Manu Sareen Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold SIDE 5

6 Hvad er Ny Nordisk Skole? Ny Nordisk Skole er et fundament for at arbejde med virkeliggørelse af reformer og andre nationale initiativer samt en platform for tværgående samarbejde, dialog og videndeling mellem institutioner fra både dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Alle institutioner er forankret i et Nyt Nordisk Netværk, hvor de arbejder tæt sammen med to eller flere institutioner, der typisk findes lokalt. Derudover er samtlige institutioner med i et samlet, landsdækkende fagligt fællesskab. Det er i høj grad dette samarbejde, videndelingen og erfaringsudvekslingen, der gør, at institutioner i Ny Nordisk Skole ofte er på forkant i forhold til at gøre alle vores børn og unge så livsduelige og fagligt dygtige som muligt. NY NORDISK SKOLE SKABER SAMMENHÆNG I FORANDRINGSARBEJDET Ny Nordisk Skole understøtter arbejdet med børne- og uddannelsesreformer, fx folkeskole- og erhvervsuddannelsesreformerne og andre nationale initiativer, men er samtidig en udfordring af tanken om, at forandringer først og fremmest skabes fra oven. Initiativet er en opfordring til de professionelle medarbejdere og ledere hverdagens eksperter til at generobre og sætte dagsordenen for debatten om udvikling og undervisning af vores børn og unge. Hver enkelt institution definerer selv deres egen forandringsvej med udgangspunkt i mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole. Det reelle ejerskab er institutionernes eget. Ny Nordisk Skole er ikke en færdig facitliste til jeres pædagogiske og faglige arbejde med at udvikle dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser, men en opfordring til at forsøge at nytænke jeres praksis og forløse jeres potentiale til at gøre alle børn og unge så dygtige og livsduelige som muligt. Det kræver, at forældre, lærere, pædagoger, ledere og elever griber bolden af lyst. Gennem samarbejde i netværk, videndeling, udvikling af egen pædagogisk praksis og med støtte fra Undervisningsministeriet arbejder institutionerne for, at alle børn og unge bliver så dygtige, de kan uanset social baggrund. Ny Nordisk Skole tilbyder udover et værdimæssigt fundament interesserede institutioner en række forandringsværktøjer og rådgivning fra eksperter. På den måde indeholder Ny Nordisk Skole både støtte og forpligtelse til at skabe de dygtigste og mest velfungerende børn og unge. Værdigrundlaget blev udarbejdet i samarbejde med en dialoggruppe bestående af 23 eksperter, fagfolk og erfarne folk inden for dagtilbuds- og undervisningsverdenen. Du kan læse om værdigrundlaget for Ny Nordisk Skole forandringsprocessens mål, manifest og dogmer på nogle af de følgende sider samt på nynordiskskole.dk. SIDE 6

7 UDTALELSER FRA NNS-PRAKTIKERE Udveksling af erfaringer og inspiration mellem samarbejdsinstitutionerne oplever vi som en stor gevinst. Efterhånden påbegyndes et direkte samarbejde mellem institutionerne, så en institution fx sender sine elever til en institution i netværket. På denne måde oplever vi og vores elever projektet og samarbejdet helt konkret og praktisk. Claus Ibsen Hareskov Skole I vores institution har vi fået større faglig opmærksomhed og en udvikling fra tror og synes til ved og skal. Ilsa Therkelsen Gummerup Vuggestue De tre overordnede mål for Ny Nordisk Skole har været gode til at motivere øvrige beslutninger ud fra. Selvom de er meget generelle, er det alligevel godt at have dem på skrift, så man hele tiden kan holde sig selv op på målene. Johannes Grønager Tørring Gymnasium SIDE 7

8 Hvad er det nordiske? Hvad er det nye? Ny Nordisk Skole udfordrer med afsæt i danske og nordiske værdier den pædagogiske og læringsmæssige praksis. Vores demokratiske idealer, vores værdsættelse af det kreative og håndværksmæssige samt, at vi anser trivsel som en forudsætning for læring, er eksempler på værdier, der er væsentlige for den måde, vi tænker børneliv og uddannelse i Danmark og Norden. Ny Nordisk Skole er netop ny, idet det ikke handler om kun at holde fast i det, vi allerede gør. Selvom alle de nordiske lande hører blandt de bedst præsterende uddannelseslande i verden, har vi ikke i dag løst opgaven med at give alle børn og unge lige muligheder for at få en ungdomsuddannelse uanset baggrund. Derfor skal vi udforske og nytænke de styrker, Norden er kendt for. For hvorfor vælger så få unge en erhvervsuddannelse i dag, hvis vi har en tradition for ambition og kvalitet, hånd og ånd? Hvis vi er gode til at tænke i fællesskaber hvorfor ender en stor gruppe af vores unge så fortsat med at stå uden for arbejdsmarkedets og samfundets fællesskab? Og når vi skaber gode muligheder for alle børn, hvorfor udfordres de dygtigste stadig ikke på en måde, så deres potentialer udfoldes helt? I Ny Nordisk Skole stiller vi spørgsmål til os selv: Gør vi det egentlig godt nok i den daglige praksis i dagtilbud og uddannelse? Hvor kan vi blive bedre? Og hvordan kan vi genoplive og genfortolke nogle af de nordiske styrkesider, vi bryster os af at være gode til? På nynordiskskole.dk kan du læse meget mere om den nordiske skole set både inde- og udefra i e-publikationen Den nye nordiske skole. I magasinet kan du blandt andet læse om daginstitutioner og skolers rolle i udviklingen af den personlige integritet, og hvordan dette danner grundlag for håndhævelsen af de nordiske værdier som fx: dyrkelse af den enkeltes- såvel som fællesskabets muligheder at de bedste løsninger oftest opnås gennem samarbejde at tænke selv, tænke nyt og tænke fri af fordomme at anvende ytringsfrihed i kritisk stillingtagen at der med frihed følger et ansvar at kvalitet drejer sig om opmærksomhed, ambition og omhu. Vidste du, at... Nordisk Ministerråd for uddannelse og Forskning (MR-U) i 2012 igangsatte et fælles nordisk udviklingsprojekt på 0-18-års-området, der blandt andet skal afdække, hvordan vi kan lære af hinanden på tværs i Norden? I januar 2014 nåede MR-U første milepæl i projektet, da konferencen Norden viser vej blev afholdt for ca. 200 deltagere fra de nordiske lande. Du kan læse mere om konference her: norden.org/nordenviservej SIDE 8

9

10 Hvad får vi ud af at være med i Ny Nordisk Skole? Bliver man en del af Ny Nordisk Skole, bliver man en del af et netværk, hvori man samarbejder om en fælles udfordring og sparrer om hinandens forandringsprocesser. Man kan enten etablere et nyt netværk eller indtræde i et netværk, der allerede eksisterer. Ny Nordisk Skole er det fundament, der understøtter erfaringsudvekslingen og videndelingen mellem institutioner og praktikerne, der står over for enslydende udfordringer. Det sker fx via hjemmesiden nynordiskskole.dk, hvor Undervisningsministeriet stiller en videndelingsbank, en kontaktbørs og mange andre redskaber til rådighed. Fx den årlige NNS-akademidag, hvor alle NNS-institutioner inviteres til at udveksle erfaringer, videndele og få inspiration til at arbejde videre med at løfte kvaliteten i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Vidste du, at... Det i dag er muligt at finde venskabsskoler i resten af norden på portalen Norden i Skolen (nordeniskolen.org)? Det er også muligt for institutioner at angive et eventuelt samarbejde med en venskabsskole, når der ansøges om at blive Ny Nordisk Skoleinstitution. Hvis jeres institution har interesse for at etablere et samarbejde med venskabsskoler i de øvrige nordiske lande, kan informationsmateriale fremsendes til jer. Redskabskassen er Undervisningsministeriets tilbud til alle NNSinstitutioner og indeholder et antal arrangementer til inspiration og kompetenceudvikling. Redskabskassen opdateres løbende og kan fx indeholde Læringsspor, hvor lærere, pædagoger og undervisere gennemgår kompetenceudviklingsforløb med fokus på udvikling af konkret pædagogisk og didaktisk praksis. For lederne afholdes specielle forløb med henblik på at klæde ledere på til at gennemføre forandringsprocesser på egen institution. Medarbejdere og ledere fra NNS-institutioner opfordres til at deltage i en eller flere af disse aktiviteter. I Ny Nordisk Skole lever vi af videndeling og erfaringsudveksling, og det er vores arrangementer gode fora for. Læs mere om læringsspor på laeringsspor.dk SIDE 10

11 NNS-akademidagen Den 10. marts 2014 var mere end 320 Ny Nordisk Skole-praktikere samlet i Odense til den årlige akademidag. Her fik deltagerne inspiration i form af oplæg fra tre Ny Nordisk Skole-netværk, undervisningsminister Christine Antorini, tidligere direktør i DI, Lars B. Goldschmidt samt den internationalt anerkendte forfatter James Nottingham. Derudover debatterede deltagerne indbyrdes i 15 forskellige workshops, hvor de ud fra forskellige tematikker drøftede udfordringer og delte erfaringer. Jeg synes, at det er interessant at høre, hvad andre har arbejdet med, og blive beriget på en lidt anden måde. For eksempel hørte jeg begrebet vandringspædagogik, hvor jeg tænkte: Hov, hvor kom den fra? Og så har jeg især glædet mig til at høre John Hatties co-driver her i dag (James Nottingham, red.). Og han har bestemt levet op til forventningerne: Spændende mand med nogle velunderbyggede statements eller det er jo ikke bare statements, der er noget empiri bag. Karen Hauge Tranbjerg Skole Du kan læse mere om akademidagen og alle de andre arrangementer på nynordiskskole.dk SIDE 11

12 Hvad kræver det at være med i Ny Nordisk Skole? At være med i Ny Nordisk Skole er at overskride sine vante forestillinger om den kendte praksis og sit eget forandringspotentiale. At både ledelse, kommunalpolitikere og minimum 85 procent af medarbejderne giver fælles håndslag på at ville forandre og forbedre sig i et Ny Nordisk Skole-samarbejde med elever og forældre. At ledere og medarbejdere forpligter sig på at arbejde systematisk og i overensstemmelse med mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole og gennem deres praksis demonstrerer, at de faktisk gør det. Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord, lyder det første dogme. Det er et kardinalpunkt i Ny Nordisk Skole, at de professionelle på dedikeret vis skal indgå i en fælles og personlig udvikling af deres pædagogiske arbejde og faglighed. At der er en forpligtelse til ikke at lade stå til, men at opsøge og bruge den viden og de gode eksempler, der findes, og som passer til den virkelighed, man befinder sig i. Bliv en del af Ny Nordisk Skole Kunne I tænke jer at være med i Ny Nordisk Skole? Gå ind på nynordiskskole.dk og læs meget mere om, hvordan man kommer med. En Ny Nordisk Skole-institution skal have som klart mål, at medarbejderne sammen vil løse lokale udfordringer. At de vil gøre børn og unge dygtigere gennem mere målrettet pædagogisk praksis i daginstitutioner og fritidstilbud og undervisning i skoler og på uddannelsesinstitutioner, der har et samlet fokus på at udvikle den brede faglighed med såvel kognitive, sociale og motoriske kompetencer som selvværd, selvtillid og identitetsdannelse. Se resten af dogmerne på side 17 eller læs mere på nynordiskskole.dk. SIDE 12

13 Hvad er gevinsten ved at være Ny Nordisk Skole-institution? At vi er på forkant med reformen og dens intentioner allerede inden den træder i kraft. Vi er gået fra tanke til handling på mange af de områder, der gør sig gældende for reformen, og vores medarbejdere er derfor ikke reformforskrækkede. Derudover har vores samarbejde med produktionsskolen og ungdomsskolen sikret, at eleverne oplever forudsigelighed i mødet med vores netværkspartnere. Laila Madsen Souschef, Specialcenter Taps Skole ved Kolding At vi har fået et lokalt forum for udvikling, kommunikation og samarbejde. Heidi Daggaard, Pædagog, Det Grønne Børnehus ved Ringsted I styregruppen, som blandt andre består af lærere, pædagoger, studievejledere m.fl. fra hele vores netværk, har vi haft stor glæde af NNS-dagene med plads til refleksion over egen praksis i forhold til forandringsstrategien. Dagene har givet inspiration og sparring i forhold til vores arbejde som NNS-institution. Britta Larsen Gymnasielærer og uddannelsesleder ved Bjerringbro Gymnasium Engagementet og sammenholdet blandt medarbejdere på tværs af institutionerne. Alle vil hinanden det godt, og NNS giver et godt samlingspunkt på trods af geografisk spredning. Vi har i netværket nedsat en motorrumsgruppe uden ledere, hvor det kun er praktikerne, der mødes. Samarbejdet kører godt alle er ivrige efter resultater. Majbritt Krogsgaard Lærer, Aabybro Skole Gevinsterne er, at vi i netværket støtter og inspirerer hinanden, og på egen skole har vi virkelig sat fokus på pædagogik. Det tales der om på lærerværelserne nu. På vores skole har vi samme mål og samme udfordring, og det løser vi sammen. Susanne Bertelsen Underviser ved Hotel- og restaurantskolen, Mercantec i Viborg SIDE 13

14 Mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole Målene for Ny Nordisk Skole er pejlemærkerne på samfundsniveau. Manifestet er værdierne på institutionsniveau. Og dogmerne handler om, hvordan vi vil arbejde for at nå vores mål. Mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole blev udviklet til den endelige version af deltagerne på Sorø-mødet i august Det er det fundamentale værdigrundlag, som enhver kommende Ny Nordisk Skole-institution (dagtilbud, grundskole eller ungdomsuddannelse) forpligter sig til at forandre og forbedre sin institution på skuldrene af. De målsætninger, værdier og løfter, der fremgår af mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole, er udgangspunktet for den forandringsproces, alle Ny Nordisk Skole-institutioner skal gennemgå. SIDE 14

15 Målene for Ny Nordisk Skole 0 18 år 01 Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan. 02 Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 03 Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis SIDE 15

16 Manifest for Ny Nordisk Skole 0 18 år Ny Nordisk Skole skal i kraft af en nyfortolkning af den nordiske lærings- og dannelsestradition danne grundlag for udviklingen af de nordiske samfund og lyse op i verden. Ny Nordisk Skole skal Udtrykke respekt for den enkelte og for fællesskabet byggende på det bedste fra den nordiske uddannelsestradition og pædagogiske praksis med inspiration fra resten af verden. 02 Fremme udviklingen af livsduelige børn og unge med vilje og evnetil at skabe værdi for de fællesskaber, de indgår i under deres opvækst og uddannelse og senere på arbejdsmarkedet og i deres civile liv. 03 Sikre, at hver enkelt tages alvorligt, udfordres og støttes, så alle får lige muligheder. Alle børn og unge skal mødes med ambitioner. De skal inddrages som medskabere af de fællesskaber, de indgår i. Deres nysgerrighed og lyst til at lære mere skal stimuleres. De skal erfare, at det nytter at anstrenge sig. 04 Nå målet om et fagligt løft af alle med anvendelse af fremmeste viden om pædagogisk praksis, undervisning, læringsteknologier, digitale løsninger og ledelse. 07 Skabes af stadigt dygtigere professionelle, der tager ansvar for valg af metoder og arbejder systematisk undersøgende i samarbejde med andre professionelle. 08 Udvikle rum og læringsmiljø, der bygger på og udstråler omtanke og faglig ambition, giver plads til leg og inspirerer til læring ved at overskride den organisatoriske, fysiske og faglige ramme. 09 Etablere forpligtende samarbejder med forældre, uddannelses- og vidensinstitutioner, forenings- og arbejdsliv. 10 Ved sin undervisning, pædagogiske praksis og eksemplariske adfærd i det daglige arbejde og virke i institutionerne gøre børn og unge til medskabere af et demokratisk og bæredygtigt samfund socialt, kulturelt, miljømæssigt og økonomisk. 05 Tage udgangspunkt i, at faglighed omfatter mestring af de enkelte faglige discipliner, evnen til at kombinere fagene samt sociale, personlige og motoriske kompetencer. 06 Styrke anvendelsesorienteringen og de praktiske dimensioner i undervisningen og den pædagogiske praksis. SIDE 16

17 Dogmer for Ny Nordisk Skole 0 18 år 01 Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. 02 Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med udfordringer, så de kan lære mest muligt, uanset forudsætninger. 03 Vi vil være metodisk velbegrundede og lægge vores pædagogiske praksis og undervisningen på bordet. 04 Vi vil være systematisk undersøgende og åbne for forandring: Vi vil være nysgerrige, opsøgende, innovative og risikovillige for at realisere den enkeltes potentiale. For at ændre verden må vi opdage, at noget kan være anderledes, og være villige til at ændre måden, vi arbejder på. 05 Vi vil fortælle verden om vores mål, metoder og resultater. Vi vil involvere omverdenen, forældre, børn og unge i vores arbejde ved at lægge det frem. 06 Vi vil være engagerede, dedikerede og vedholdende. Vi vil arbejde for at gøre hinanden bedre. 07 Vi vil bedrive tydelig ledelse og medledelse med fokus på undervisningen og den pædagogiske praksis. 08 Vores eget dogme. SIDE 17

18 SÅDAN BEGYNDTE NY NORDISK SKOLE Ny Nordisk Skole blev lanceret af Christine Antorini som børne- og undervisningsminister i marts Samtidig med lanceringen blev der nedsat en dialoggruppe for Ny Nordisk Skole bestående af 23 eksperter, fagfolk og erfarne folk inden for dagtilbuds- og undervisningsverdenen, som fik til opgave at rådgive ministeren. Lars B. Goldschmidt, daværende direktør i Dansk Industri, og Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening, var formænd for dialoggruppen. SÅDAN ER NY NORDISK SKOLE ORGANISERET I dag er Ny Nordisk Skole forankret med en bestyrelse, der blandt andet består af repræsentanter, der sikrer bred politisk forankring. Derudover er der etableret et akademiråd med både praktikere og videnspersoner inden for børne- og uddannelsesområdet. Denne organisering skal sikre, at Ny Nordisk Skole er et initiativ, der fortsætter mange år ud i fremtiden. Det understøtter samtidig bedst muligt institutionernes arbejde med forandrings- og læringsledelse. På den måde sørger vi for, at vi hele tiden udvikler og forbedrer vores dagtilbuds- og uddannelsessystem med de nyeste og bedste tanker, idéer og løsninger. Hjemmesiden nynordiskskole.dk har faglige indlæg og mulighed for indspark fra praktikere, brugere, borgere og andre med ideer til udvikling af Ny Nordisk Skole. Vi glæder os til at arbejde sammen med jer i Ny Nordisk Skole. SIDE 18

19 NNS-bestyrelsen: Undervisningsminister Christine Antorini (formand) Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen Lars B. Goldschmidt, partner i Goldschmidt Rise and Shine I/S Karen Ellemann, MF, undervisningsordfører, Venstre Frank Jensen, overborgmester, Københavns Kommune Anna Mee Allerslev, Radikale Venstre, beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, formand for Børne- og Kulturudvalget i KL Kurt Klaudi Klausen, professor, SDU Hanne Dollerup, næstformand i BKF, børne- og ungedirektør i Kalundborg Kommune Birgit Andersen, skoleleder, Strandgårdskolen SEKRETARIATET FOR NY NORDISK SKOLE Ny Nordisk Skole understøttes af et sekretariat, der er forankret i Undervisningsministeriet. Arbejdet sker i samarbejde med professionshøjskolerne og EVA. Samarbejdet med professionshøjskolerne kan bidrage til at sikre en sammenhæng mellem Ny Nordisk Skole og professionshøjskolerne. En løbende erfaringsudveksling og videndeling i et stærkt videnmiljø vil sikre en sammenhæng mellem Ny Nordisk Skole og professionshøjskolernes øvrige udviklingsarbejde og forskning. Professionshøjskolerne er centrale, da de kan tilføje en viden- og udviklingsvinkel til Ny Nordisk Skole. Det kunne fx være i forhold til værdibaseret ledelse og netværksorganiserede forandringsog kvalitetsskabelsesprocesser. Samtidig er der det i det for os, at vi får nyttige erfaringer fra institutionerne direkte ind i vores udviklingsarbejde og forskning. Laust Joen Jakobsen Rektor, Professionshøjskolen UCC NNS-akademirådet: Formandskab for akademirådet: Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen Lars B. Goldschmidt, partner i Goldschmidt Rise and Shine I/S Akademirådet: Klaus Majgaard, rådgiver, adjungeret professor på CBS Agi Csonka, direktør for SFI, formand for Rådet for Børns Læring Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet Andreas Rasch-Christensen, forskningschef, VIA University College Tove Hvid Persson, dekan, UCC Stefan Hermann, rektor, Metropol Laust Joen Jakobsen, rektor, UCC Ole Ervolder, pædagogisk chef på Aalborg Handelsskole Trine Ladekarl Nellemann, rektor på CPH West Anna Vadgaard, skoleleder, H.C. Andersen Skolen Søren Ranthe, skoleleder, Antvorskov Skole Else Marie Krogh, leder af dagplejen i Københavns Kommune Marianne Dupont, daginstitutionsleder, Børnehuset Vonsild Allan Kjær Andersen, rektor, Ørestad Gymnasium Lisbeth Nørgaard, direktør, SOSU Esbjerg (pr. 1. januar 2015) Per Lindegaard Mansa Christensen, ungdomsskoleinspektør, Korsløkke Ungdomsskole Mads Kofod, direktør, Campus Bornholm Gitte Andersen, adm. direktør, Signal Arkitekter Jesper Støier, chef for skole- og uddannelsespolitisk afdeling, Danmarks Lærerforening Allan Baumann, faglig sekretær og forretningsudvalgsmedlem, BUPL Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre Agnete Vienberg Hansen, tidl. formand for DSE SIDE 19

20 Vær med til at forandre. Bliv en del af Ny Nordisk Skole. Følg med på nynordiskskole.dk

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE Denne folder er en kort introduktion til Ny Nordisk Skole, der blev igangsat af børne- og undervisningsminister Christine Antorini i foråret 2012. Det er en inspirationsfolder

Læs mere

Ny Nordisk Skole Til inspiration

Ny Nordisk Skole Til inspiration Ny Nordisk Skole Til inspiration Lise Tingleff Nielsen Forskningschef, Professionshøjskolen UCC Hvad er Ny Nordisk Skole? Initiativ fra Børne og undervisningsminister Christine Antorini Nedsættelse af

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole Ny Nordisk Skole Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole 26-10-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad: et forandringsprojekt At skabe fremragende

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Velkommen til Ny Nordisk Skole Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Ny Nordisk Skole - i en nøddeskal Ved Katja Munch Thorsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Målene for Ny

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 2 Fremtidens it-læring Velkommen!

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Allan Kjær Andersen Rektor Ørestad Gymnasium (Ny Nordisk Skole) Anders-Peter Østergaard Direktør Børn, Skoler, Familier og Kultur, Hillerød

Allan Kjær Andersen Rektor Ørestad Gymnasium (Ny Nordisk Skole) Anders-Peter Østergaard Direktør Børn, Skoler, Familier og Kultur, Hillerød Sorø-mødet 2014 Deltagerliste Agi Csonka Adm. direktør SFI Rådet for børns læring (fmd.) Allan Baumann Faglig sekretær og forretningsudvalgsmedlem, BUPL Allan Kjær Andersen Rektor Ørestad Gymnasium (Ny

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

Aja Rosenquist Fuldmægtig Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Allan Kjær Andersen Rektor Ørestad Gymnasium

Aja Rosenquist Fuldmægtig Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Allan Kjær Andersen Rektor Ørestad Gymnasium Sorø-mødet 2015 Deltagerliste Agi Csonka Adm. direktør SFI Aja Rosenquist Fuldmægtig Ministeriet for Børn, Undervisning Allan Kjær Andersen Rektor Ørestad Gymnasium Anders Bondo Christensen Formand Danmarks

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Lidt om mig. Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek. Udfordringerne OECD 16-01-2013

Lidt om mig. Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek. Udfordringerne OECD 16-01-2013 Lidt om mig Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek John Klesner januar 2013 29 år lærer Pæd konsulent Master It-rådgivningsgruppe KL-infrastruktur Månedens lærer i Tyskland maj 2009 På vej

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

14 pejlemærker for en læringsreform. Af Børne og Kulturchefforeningen

14 pejlemærker for en læringsreform. Af Børne og Kulturchefforeningen 14 pejlemærker for en læringsreform Af Børne og Kulturchefforeningen Forord På Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde 2013 blev der sat fokus på behovet for en sammenhængende læringsreform, som nødvendigvis

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Fælles viden fælles handling. Ja, vi er klar!

Fælles viden fælles handling. Ja, vi er klar! Oplæg til skolestart 2009 fra KL, Danmarks Lærerforening, BUPL, Børne- og kulturchefforeningen, Skolelederne og Skole og Samfund Fælles viden fælles handling Ja, vi er klar! Regeringen har en målsætning

Læs mere

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat Skole-praktikforum møde D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen TILSTEDE: GITTE SCHJØTLER, NINA JEXEN, EVA PEDERSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, ANNE HØYRUP, KAREN M LUND, TOVE HUSUM, RUTH

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS Trivselserklæringens parter er pr. 10. marts 2009: Frie Grundskolers Fællesråd Læs mere om

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Formand Katherine Richardson. Rådet for Ungdomsuddannelser

Formand Katherine Richardson. Rådet for Ungdomsuddannelser Rådet for Ungdomsuddannelser Formand Katherine Richardson 1 2 Rådets opgave er at rådgive undervisningsministeren i overordnede spørgsmål på ungdomsuddannelsesområdet om tværgående og fælles emner og udfordringer

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Ansøgning Ny Nordisk Skole

Ansøgning Ny Nordisk Skole Ansøgning Ny Nordisk Skole Tværfaglig Ny Nordisk Skole- Netværksdannelse et helhedsorienteret udviklingsperspektiv målrettet børn og unge i Odenses Distrikt Øst. Ansøgere: Rising Ungdomsskole Tietgen Erhverv

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

NYHEDSBREV. Juni 2012

NYHEDSBREV. Juni 2012 God sommer og hilsner fra et godt fællesmøde I dette sidste nyhedsbrev før sommeren vil vi gerne ønske jer alle en god sommer. Vi håber vejret vil vise sig fra sin bedste side, så vi alle kan få ladet

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med visioner for fremtidens folkeskole søges! Hjælp med at spotte Danmarks

Læs mere

NY NORDISK SKOLE AKADEMIDAG 2014

NY NORDISK SKOLE AKADEMIDAG 2014 NY NORDISK SKOLE AKADEMIDAG 2014 Ny Nordisk Skole lever af at dele erfaringer. I dette magasin stiller vi skarpt på Ny Nordisk Skole-institutionernes daglige arbejde, når de svarer på tre udfordrende spørgsmål:

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere