Bliv en del af Ny Nordisk Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv en del af Ny Nordisk Skole"

Transkript

1 Bliv en del af Ny Nordisk Skole

2 Redaktion og produktion: Iben Bryld Gaardmand og Mads Klindt, Ny Nordisk Skole-sekretariatet og Thomas Bech Hansen, Kommunikationssekretariatet alle i Undervisningsministeriet. Korrektur: KommaStreg Korrektur Fotos: Ulrik Jantzen/Das Büro, Poul Rasmussen, Jacob Dall, Colourbox Grafisk tilrettelæggelse og design: Liebling Trykt med vegetabilske trykfarver på ubestrøget, miljøcertificeret papir Printed in Denmark udgave, 1. oplag, 2014: stk. ISBN: (WWW) Udgivet af Undervisningsministeriet 2014 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk

3 Denne folder er en kort introduktion til Ny Nordisk Skole, der blev igangsat af børne- og undervisningsminister Christine Antorini i foråret Det er en inspirationsfolder for medarbejdere og ledere, institutioner og kommuner, der kunne tænke sig at være med i Ny Nordisk Skole eller Ny Nordisk Dagtilbud, hvis man har de små børn, og Ny Nordisk Ungdomsuddannelse, hvis man har de unge. Ny Nordisk Skole er en forandringsproces og et fagligt fællesskab, hvor institutioner forpligter sig til og støttes i at arbejde systematisk med at udfordre alle børn og unge til at blive endnu dygtigere fagligt og socialt. Fra de starter i dagtilbud som helt små, til de afslutter en ungdomsuddannelse med et svendebrev eller en studentereksamen. Ny Nordisk Skole handler om at danne skole på tværs af 0-18-års-området. Det vil sige lære af hinanden og samarbejde om eksemplarisk praksis. SIDE 3

4 Velkommen til Ny Nordisk Skole Vi kan noget særligt i Norden. Vi er gode til at sammentænke børneliv og uddannelsespolitik, og vi fokuserer på et højt niveau for både faglighed og trivsel. Der er gode grunde til, at forskere, politikere og embedsfolk fra asiatiske lande i disse år valfarter hertil. Det gør de for at blive klogere på, hvorfor og hvordan det lykkes os at fastholde børns og unges lyst til at lære hele livet. Det kan vi, fordi vi ud over det rent faglige også har fokus på, at læring skal baseres på fællesskab, på deltagelse, på kreativitet, på demokratisk dannelse og på en fast forankring i praksis. Vi kan noget særligt men det skal ikke få os til at hvile på laurbærrene. Ny Nordisk Skole har som mål at udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan. Og at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Målene er ikke grebet ud af luften. Målene, som også er i fokus for andre nationale initiativer og reformer i Undervisningsministeriet, sætter fingeren på de punkter, hvor det danske dagtilbuds- og uddannelsessystem i dag har sine allerstørste udfordringer. For mange børn og unge gennemgår i dag en udvikling, hvor de ikke får udnyttet deres potentiale mest muligt. Mange oplever for få sejre gennem deres børne- og uddannelsesliv, ligesom vi kan gøre endnu mere for at motivere og udfordre dem, der allerede klarer sig godt. Det er udgangspunktet for, at der er behov for Ny Nordisk Skole et behov for at udvikle den pædagogiske praksis. Vi skal være bedre til at skabe sejre frem for nederlag for vores børn og unge, og vi skal ikke lade rammerne være styrende for vores indsats. SIDE 4

5 Vi skal nytænke børnelivet og undervisningen, vi skal lære af nye forsøgs- og udviklingsprogrammer, og vi skal frem for alt skabe den lyst til at lære, der gør, at alle unge får sig en uddannelse for livet en uddannelse, som kan sikre deres og vores fremtid. Det skal sikres både i dagtilbud, i folkeskolen og i ungdomsuddannelserne. For der er brug for en helhedsindsats, der begynder allerede i børnenes tidlige år, hvor vi ved, at fundamentet for læring skabes. Ny Nordisk Skole handler om forandring. For at ændre verden må vi opdage, at noget kan være anderledes, og være villige til at ændre måden, vi arbejder på. Sådan lyder et af dogmerne for Ny Nordisk Skole. Nogle af de vigtigste dogmer i Ny Nordisk Skole er, at man som praktiker forpligter sig til at være systematisk undersøgende og åben for forandring. At man er metodisk velbegrundet og lægger sin pædagogiske praksis og undervisning frem. Institutioner i Ny Nordisk Skole fortæller omverdenen om sine mål, metoder og resultater for gennem det systematiske arbejde at gøre hinanden bedre og inspirere med god praksis. Undervisningsministeriet understøtter arbejdet, men ejerskabet af initiativet er institutionernes eget. Ny Nordisk Skole bygger på medejerskab og medindflydelse. En af de værdier, som omverdenen også kommer for at lære af. De mange forældre, der går aktivt ind og bakker op om det fælles dagtilbud og den fælles skole. De mange elever, der griber muligheden for at få medindflydelse på deres hverdag. Og ikke mindst de mange engagerede praktikere, lærere, pædagoger, ledere og andre fagprofessionelle omkring vores børn og unge, der hver dag er dybt optagede af at arbejde med forandrings- og læringsledelse. Det er alle jer, der gør en forskel. Det er jer, vi inviterer med til at videreudvikle Ny Nordisk Skole. Ny Nordisk Skole fungerer i et samarbejde med minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen, om at skabe sammenhæng i hele 0-18-års-området: Det sammenhængende børneliv begynder i dagtilbuddene, og det glæder mig derfor meget, at så mange dagplejer, vuggestuer og børnehaver aktivt har valgt at blive en del af Ny Nordisk Skole. Ny Nordisk Skole er en god mulighed for at sætte fokus på trivsel for børnene, faglig udvikling og skabe nye løsninger på tværs af institutioner for eksempel gennem børnebyer. Manu Sareen Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold SIDE 5

6 Hvad er Ny Nordisk Skole? Ny Nordisk Skole er et fundament for at arbejde med virkeliggørelse af reformer og andre nationale initiativer samt en platform for tværgående samarbejde, dialog og videndeling mellem institutioner fra både dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Alle institutioner er forankret i et Nyt Nordisk Netværk, hvor de arbejder tæt sammen med to eller flere institutioner, der typisk findes lokalt. Derudover er samtlige institutioner med i et samlet, landsdækkende fagligt fællesskab. Det er i høj grad dette samarbejde, videndelingen og erfaringsudvekslingen, der gør, at institutioner i Ny Nordisk Skole ofte er på forkant i forhold til at gøre alle vores børn og unge så livsduelige og fagligt dygtige som muligt. NY NORDISK SKOLE SKABER SAMMENHÆNG I FORANDRINGSARBEJDET Ny Nordisk Skole understøtter arbejdet med børne- og uddannelsesreformer, fx folkeskole- og erhvervsuddannelsesreformerne og andre nationale initiativer, men er samtidig en udfordring af tanken om, at forandringer først og fremmest skabes fra oven. Initiativet er en opfordring til de professionelle medarbejdere og ledere hverdagens eksperter til at generobre og sætte dagsordenen for debatten om udvikling og undervisning af vores børn og unge. Hver enkelt institution definerer selv deres egen forandringsvej med udgangspunkt i mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole. Det reelle ejerskab er institutionernes eget. Ny Nordisk Skole er ikke en færdig facitliste til jeres pædagogiske og faglige arbejde med at udvikle dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser, men en opfordring til at forsøge at nytænke jeres praksis og forløse jeres potentiale til at gøre alle børn og unge så dygtige og livsduelige som muligt. Det kræver, at forældre, lærere, pædagoger, ledere og elever griber bolden af lyst. Gennem samarbejde i netværk, videndeling, udvikling af egen pædagogisk praksis og med støtte fra Undervisningsministeriet arbejder institutionerne for, at alle børn og unge bliver så dygtige, de kan uanset social baggrund. Ny Nordisk Skole tilbyder udover et værdimæssigt fundament interesserede institutioner en række forandringsværktøjer og rådgivning fra eksperter. På den måde indeholder Ny Nordisk Skole både støtte og forpligtelse til at skabe de dygtigste og mest velfungerende børn og unge. Værdigrundlaget blev udarbejdet i samarbejde med en dialoggruppe bestående af 23 eksperter, fagfolk og erfarne folk inden for dagtilbuds- og undervisningsverdenen. Du kan læse om værdigrundlaget for Ny Nordisk Skole forandringsprocessens mål, manifest og dogmer på nogle af de følgende sider samt på nynordiskskole.dk. SIDE 6

7 UDTALELSER FRA NNS-PRAKTIKERE Udveksling af erfaringer og inspiration mellem samarbejdsinstitutionerne oplever vi som en stor gevinst. Efterhånden påbegyndes et direkte samarbejde mellem institutionerne, så en institution fx sender sine elever til en institution i netværket. På denne måde oplever vi og vores elever projektet og samarbejdet helt konkret og praktisk. Claus Ibsen Hareskov Skole I vores institution har vi fået større faglig opmærksomhed og en udvikling fra tror og synes til ved og skal. Ilsa Therkelsen Gummerup Vuggestue De tre overordnede mål for Ny Nordisk Skole har været gode til at motivere øvrige beslutninger ud fra. Selvom de er meget generelle, er det alligevel godt at have dem på skrift, så man hele tiden kan holde sig selv op på målene. Johannes Grønager Tørring Gymnasium SIDE 7

8 Hvad er det nordiske? Hvad er det nye? Ny Nordisk Skole udfordrer med afsæt i danske og nordiske værdier den pædagogiske og læringsmæssige praksis. Vores demokratiske idealer, vores værdsættelse af det kreative og håndværksmæssige samt, at vi anser trivsel som en forudsætning for læring, er eksempler på værdier, der er væsentlige for den måde, vi tænker børneliv og uddannelse i Danmark og Norden. Ny Nordisk Skole er netop ny, idet det ikke handler om kun at holde fast i det, vi allerede gør. Selvom alle de nordiske lande hører blandt de bedst præsterende uddannelseslande i verden, har vi ikke i dag løst opgaven med at give alle børn og unge lige muligheder for at få en ungdomsuddannelse uanset baggrund. Derfor skal vi udforske og nytænke de styrker, Norden er kendt for. For hvorfor vælger så få unge en erhvervsuddannelse i dag, hvis vi har en tradition for ambition og kvalitet, hånd og ånd? Hvis vi er gode til at tænke i fællesskaber hvorfor ender en stor gruppe af vores unge så fortsat med at stå uden for arbejdsmarkedets og samfundets fællesskab? Og når vi skaber gode muligheder for alle børn, hvorfor udfordres de dygtigste stadig ikke på en måde, så deres potentialer udfoldes helt? I Ny Nordisk Skole stiller vi spørgsmål til os selv: Gør vi det egentlig godt nok i den daglige praksis i dagtilbud og uddannelse? Hvor kan vi blive bedre? Og hvordan kan vi genoplive og genfortolke nogle af de nordiske styrkesider, vi bryster os af at være gode til? På nynordiskskole.dk kan du læse meget mere om den nordiske skole set både inde- og udefra i e-publikationen Den nye nordiske skole. I magasinet kan du blandt andet læse om daginstitutioner og skolers rolle i udviklingen af den personlige integritet, og hvordan dette danner grundlag for håndhævelsen af de nordiske værdier som fx: dyrkelse af den enkeltes- såvel som fællesskabets muligheder at de bedste løsninger oftest opnås gennem samarbejde at tænke selv, tænke nyt og tænke fri af fordomme at anvende ytringsfrihed i kritisk stillingtagen at der med frihed følger et ansvar at kvalitet drejer sig om opmærksomhed, ambition og omhu. Vidste du, at... Nordisk Ministerråd for uddannelse og Forskning (MR-U) i 2012 igangsatte et fælles nordisk udviklingsprojekt på 0-18-års-området, der blandt andet skal afdække, hvordan vi kan lære af hinanden på tværs i Norden? I januar 2014 nåede MR-U første milepæl i projektet, da konferencen Norden viser vej blev afholdt for ca. 200 deltagere fra de nordiske lande. Du kan læse mere om konference her: norden.org/nordenviservej SIDE 8

9

10 Hvad får vi ud af at være med i Ny Nordisk Skole? Bliver man en del af Ny Nordisk Skole, bliver man en del af et netværk, hvori man samarbejder om en fælles udfordring og sparrer om hinandens forandringsprocesser. Man kan enten etablere et nyt netværk eller indtræde i et netværk, der allerede eksisterer. Ny Nordisk Skole er det fundament, der understøtter erfaringsudvekslingen og videndelingen mellem institutioner og praktikerne, der står over for enslydende udfordringer. Det sker fx via hjemmesiden nynordiskskole.dk, hvor Undervisningsministeriet stiller en videndelingsbank, en kontaktbørs og mange andre redskaber til rådighed. Fx den årlige NNS-akademidag, hvor alle NNS-institutioner inviteres til at udveksle erfaringer, videndele og få inspiration til at arbejde videre med at løfte kvaliteten i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Vidste du, at... Det i dag er muligt at finde venskabsskoler i resten af norden på portalen Norden i Skolen (nordeniskolen.org)? Det er også muligt for institutioner at angive et eventuelt samarbejde med en venskabsskole, når der ansøges om at blive Ny Nordisk Skoleinstitution. Hvis jeres institution har interesse for at etablere et samarbejde med venskabsskoler i de øvrige nordiske lande, kan informationsmateriale fremsendes til jer. Redskabskassen er Undervisningsministeriets tilbud til alle NNSinstitutioner og indeholder et antal arrangementer til inspiration og kompetenceudvikling. Redskabskassen opdateres løbende og kan fx indeholde Læringsspor, hvor lærere, pædagoger og undervisere gennemgår kompetenceudviklingsforløb med fokus på udvikling af konkret pædagogisk og didaktisk praksis. For lederne afholdes specielle forløb med henblik på at klæde ledere på til at gennemføre forandringsprocesser på egen institution. Medarbejdere og ledere fra NNS-institutioner opfordres til at deltage i en eller flere af disse aktiviteter. I Ny Nordisk Skole lever vi af videndeling og erfaringsudveksling, og det er vores arrangementer gode fora for. Læs mere om læringsspor på laeringsspor.dk SIDE 10

11 NNS-akademidagen Den 10. marts 2014 var mere end 320 Ny Nordisk Skole-praktikere samlet i Odense til den årlige akademidag. Her fik deltagerne inspiration i form af oplæg fra tre Ny Nordisk Skole-netværk, undervisningsminister Christine Antorini, tidligere direktør i DI, Lars B. Goldschmidt samt den internationalt anerkendte forfatter James Nottingham. Derudover debatterede deltagerne indbyrdes i 15 forskellige workshops, hvor de ud fra forskellige tematikker drøftede udfordringer og delte erfaringer. Jeg synes, at det er interessant at høre, hvad andre har arbejdet med, og blive beriget på en lidt anden måde. For eksempel hørte jeg begrebet vandringspædagogik, hvor jeg tænkte: Hov, hvor kom den fra? Og så har jeg især glædet mig til at høre John Hatties co-driver her i dag (James Nottingham, red.). Og han har bestemt levet op til forventningerne: Spændende mand med nogle velunderbyggede statements eller det er jo ikke bare statements, der er noget empiri bag. Karen Hauge Tranbjerg Skole Du kan læse mere om akademidagen og alle de andre arrangementer på nynordiskskole.dk SIDE 11

12 Hvad kræver det at være med i Ny Nordisk Skole? At være med i Ny Nordisk Skole er at overskride sine vante forestillinger om den kendte praksis og sit eget forandringspotentiale. At både ledelse, kommunalpolitikere og minimum 85 procent af medarbejderne giver fælles håndslag på at ville forandre og forbedre sig i et Ny Nordisk Skole-samarbejde med elever og forældre. At ledere og medarbejdere forpligter sig på at arbejde systematisk og i overensstemmelse med mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole og gennem deres praksis demonstrerer, at de faktisk gør det. Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord, lyder det første dogme. Det er et kardinalpunkt i Ny Nordisk Skole, at de professionelle på dedikeret vis skal indgå i en fælles og personlig udvikling af deres pædagogiske arbejde og faglighed. At der er en forpligtelse til ikke at lade stå til, men at opsøge og bruge den viden og de gode eksempler, der findes, og som passer til den virkelighed, man befinder sig i. Bliv en del af Ny Nordisk Skole Kunne I tænke jer at være med i Ny Nordisk Skole? Gå ind på nynordiskskole.dk og læs meget mere om, hvordan man kommer med. En Ny Nordisk Skole-institution skal have som klart mål, at medarbejderne sammen vil løse lokale udfordringer. At de vil gøre børn og unge dygtigere gennem mere målrettet pædagogisk praksis i daginstitutioner og fritidstilbud og undervisning i skoler og på uddannelsesinstitutioner, der har et samlet fokus på at udvikle den brede faglighed med såvel kognitive, sociale og motoriske kompetencer som selvværd, selvtillid og identitetsdannelse. Se resten af dogmerne på side 17 eller læs mere på nynordiskskole.dk. SIDE 12

13 Hvad er gevinsten ved at være Ny Nordisk Skole-institution? At vi er på forkant med reformen og dens intentioner allerede inden den træder i kraft. Vi er gået fra tanke til handling på mange af de områder, der gør sig gældende for reformen, og vores medarbejdere er derfor ikke reformforskrækkede. Derudover har vores samarbejde med produktionsskolen og ungdomsskolen sikret, at eleverne oplever forudsigelighed i mødet med vores netværkspartnere. Laila Madsen Souschef, Specialcenter Taps Skole ved Kolding At vi har fået et lokalt forum for udvikling, kommunikation og samarbejde. Heidi Daggaard, Pædagog, Det Grønne Børnehus ved Ringsted I styregruppen, som blandt andre består af lærere, pædagoger, studievejledere m.fl. fra hele vores netværk, har vi haft stor glæde af NNS-dagene med plads til refleksion over egen praksis i forhold til forandringsstrategien. Dagene har givet inspiration og sparring i forhold til vores arbejde som NNS-institution. Britta Larsen Gymnasielærer og uddannelsesleder ved Bjerringbro Gymnasium Engagementet og sammenholdet blandt medarbejdere på tværs af institutionerne. Alle vil hinanden det godt, og NNS giver et godt samlingspunkt på trods af geografisk spredning. Vi har i netværket nedsat en motorrumsgruppe uden ledere, hvor det kun er praktikerne, der mødes. Samarbejdet kører godt alle er ivrige efter resultater. Majbritt Krogsgaard Lærer, Aabybro Skole Gevinsterne er, at vi i netværket støtter og inspirerer hinanden, og på egen skole har vi virkelig sat fokus på pædagogik. Det tales der om på lærerværelserne nu. På vores skole har vi samme mål og samme udfordring, og det løser vi sammen. Susanne Bertelsen Underviser ved Hotel- og restaurantskolen, Mercantec i Viborg SIDE 13

14 Mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole Målene for Ny Nordisk Skole er pejlemærkerne på samfundsniveau. Manifestet er værdierne på institutionsniveau. Og dogmerne handler om, hvordan vi vil arbejde for at nå vores mål. Mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole blev udviklet til den endelige version af deltagerne på Sorø-mødet i august Det er det fundamentale værdigrundlag, som enhver kommende Ny Nordisk Skole-institution (dagtilbud, grundskole eller ungdomsuddannelse) forpligter sig til at forandre og forbedre sin institution på skuldrene af. De målsætninger, værdier og løfter, der fremgår af mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole, er udgangspunktet for den forandringsproces, alle Ny Nordisk Skole-institutioner skal gennemgå. SIDE 14

15 Målene for Ny Nordisk Skole 0 18 år 01 Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan. 02 Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 03 Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis SIDE 15

16 Manifest for Ny Nordisk Skole 0 18 år Ny Nordisk Skole skal i kraft af en nyfortolkning af den nordiske lærings- og dannelsestradition danne grundlag for udviklingen af de nordiske samfund og lyse op i verden. Ny Nordisk Skole skal Udtrykke respekt for den enkelte og for fællesskabet byggende på det bedste fra den nordiske uddannelsestradition og pædagogiske praksis med inspiration fra resten af verden. 02 Fremme udviklingen af livsduelige børn og unge med vilje og evnetil at skabe værdi for de fællesskaber, de indgår i under deres opvækst og uddannelse og senere på arbejdsmarkedet og i deres civile liv. 03 Sikre, at hver enkelt tages alvorligt, udfordres og støttes, så alle får lige muligheder. Alle børn og unge skal mødes med ambitioner. De skal inddrages som medskabere af de fællesskaber, de indgår i. Deres nysgerrighed og lyst til at lære mere skal stimuleres. De skal erfare, at det nytter at anstrenge sig. 04 Nå målet om et fagligt løft af alle med anvendelse af fremmeste viden om pædagogisk praksis, undervisning, læringsteknologier, digitale løsninger og ledelse. 07 Skabes af stadigt dygtigere professionelle, der tager ansvar for valg af metoder og arbejder systematisk undersøgende i samarbejde med andre professionelle. 08 Udvikle rum og læringsmiljø, der bygger på og udstråler omtanke og faglig ambition, giver plads til leg og inspirerer til læring ved at overskride den organisatoriske, fysiske og faglige ramme. 09 Etablere forpligtende samarbejder med forældre, uddannelses- og vidensinstitutioner, forenings- og arbejdsliv. 10 Ved sin undervisning, pædagogiske praksis og eksemplariske adfærd i det daglige arbejde og virke i institutionerne gøre børn og unge til medskabere af et demokratisk og bæredygtigt samfund socialt, kulturelt, miljømæssigt og økonomisk. 05 Tage udgangspunkt i, at faglighed omfatter mestring af de enkelte faglige discipliner, evnen til at kombinere fagene samt sociale, personlige og motoriske kompetencer. 06 Styrke anvendelsesorienteringen og de praktiske dimensioner i undervisningen og den pædagogiske praksis. SIDE 16

17 Dogmer for Ny Nordisk Skole 0 18 år 01 Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. 02 Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med udfordringer, så de kan lære mest muligt, uanset forudsætninger. 03 Vi vil være metodisk velbegrundede og lægge vores pædagogiske praksis og undervisningen på bordet. 04 Vi vil være systematisk undersøgende og åbne for forandring: Vi vil være nysgerrige, opsøgende, innovative og risikovillige for at realisere den enkeltes potentiale. For at ændre verden må vi opdage, at noget kan være anderledes, og være villige til at ændre måden, vi arbejder på. 05 Vi vil fortælle verden om vores mål, metoder og resultater. Vi vil involvere omverdenen, forældre, børn og unge i vores arbejde ved at lægge det frem. 06 Vi vil være engagerede, dedikerede og vedholdende. Vi vil arbejde for at gøre hinanden bedre. 07 Vi vil bedrive tydelig ledelse og medledelse med fokus på undervisningen og den pædagogiske praksis. 08 Vores eget dogme. SIDE 17

18 SÅDAN BEGYNDTE NY NORDISK SKOLE Ny Nordisk Skole blev lanceret af Christine Antorini som børne- og undervisningsminister i marts Samtidig med lanceringen blev der nedsat en dialoggruppe for Ny Nordisk Skole bestående af 23 eksperter, fagfolk og erfarne folk inden for dagtilbuds- og undervisningsverdenen, som fik til opgave at rådgive ministeren. Lars B. Goldschmidt, daværende direktør i Dansk Industri, og Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening, var formænd for dialoggruppen. SÅDAN ER NY NORDISK SKOLE ORGANISERET I dag er Ny Nordisk Skole forankret med en bestyrelse, der blandt andet består af repræsentanter, der sikrer bred politisk forankring. Derudover er der etableret et akademiråd med både praktikere og videnspersoner inden for børne- og uddannelsesområdet. Denne organisering skal sikre, at Ny Nordisk Skole er et initiativ, der fortsætter mange år ud i fremtiden. Det understøtter samtidig bedst muligt institutionernes arbejde med forandrings- og læringsledelse. På den måde sørger vi for, at vi hele tiden udvikler og forbedrer vores dagtilbuds- og uddannelsessystem med de nyeste og bedste tanker, idéer og løsninger. Hjemmesiden nynordiskskole.dk har faglige indlæg og mulighed for indspark fra praktikere, brugere, borgere og andre med ideer til udvikling af Ny Nordisk Skole. Vi glæder os til at arbejde sammen med jer i Ny Nordisk Skole. SIDE 18

19 NNS-bestyrelsen: Undervisningsminister Christine Antorini (formand) Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen Lars B. Goldschmidt, partner i Goldschmidt Rise and Shine I/S Karen Ellemann, MF, undervisningsordfører, Venstre Frank Jensen, overborgmester, Københavns Kommune Anna Mee Allerslev, Radikale Venstre, beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, formand for Børne- og Kulturudvalget i KL Kurt Klaudi Klausen, professor, SDU Hanne Dollerup, næstformand i BKF, børne- og ungedirektør i Kalundborg Kommune Birgit Andersen, skoleleder, Strandgårdskolen SEKRETARIATET FOR NY NORDISK SKOLE Ny Nordisk Skole understøttes af et sekretariat, der er forankret i Undervisningsministeriet. Arbejdet sker i samarbejde med professionshøjskolerne og EVA. Samarbejdet med professionshøjskolerne kan bidrage til at sikre en sammenhæng mellem Ny Nordisk Skole og professionshøjskolerne. En løbende erfaringsudveksling og videndeling i et stærkt videnmiljø vil sikre en sammenhæng mellem Ny Nordisk Skole og professionshøjskolernes øvrige udviklingsarbejde og forskning. Professionshøjskolerne er centrale, da de kan tilføje en viden- og udviklingsvinkel til Ny Nordisk Skole. Det kunne fx være i forhold til værdibaseret ledelse og netværksorganiserede forandringsog kvalitetsskabelsesprocesser. Samtidig er der det i det for os, at vi får nyttige erfaringer fra institutionerne direkte ind i vores udviklingsarbejde og forskning. Laust Joen Jakobsen Rektor, Professionshøjskolen UCC NNS-akademirådet: Formandskab for akademirådet: Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen Lars B. Goldschmidt, partner i Goldschmidt Rise and Shine I/S Akademirådet: Klaus Majgaard, rådgiver, adjungeret professor på CBS Agi Csonka, direktør for SFI, formand for Rådet for Børns Læring Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet Andreas Rasch-Christensen, forskningschef, VIA University College Tove Hvid Persson, dekan, UCC Stefan Hermann, rektor, Metropol Laust Joen Jakobsen, rektor, UCC Ole Ervolder, pædagogisk chef på Aalborg Handelsskole Trine Ladekarl Nellemann, rektor på CPH West Anna Vadgaard, skoleleder, H.C. Andersen Skolen Søren Ranthe, skoleleder, Antvorskov Skole Else Marie Krogh, leder af dagplejen i Københavns Kommune Marianne Dupont, daginstitutionsleder, Børnehuset Vonsild Allan Kjær Andersen, rektor, Ørestad Gymnasium Lisbeth Nørgaard, direktør, SOSU Esbjerg (pr. 1. januar 2015) Per Lindegaard Mansa Christensen, ungdomsskoleinspektør, Korsløkke Ungdomsskole Mads Kofod, direktør, Campus Bornholm Gitte Andersen, adm. direktør, Signal Arkitekter Jesper Støier, chef for skole- og uddannelsespolitisk afdeling, Danmarks Lærerforening Allan Baumann, faglig sekretær og forretningsudvalgsmedlem, BUPL Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre Agnete Vienberg Hansen, tidl. formand for DSE SIDE 19

20 Vær med til at forandre. Bliv en del af Ny Nordisk Skole. Følg med på nynordiskskole.dk

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE Denne folder er en kort introduktion til Ny Nordisk Skole, der blev igangsat af børne- og undervisningsminister Christine Antorini i foråret 2012. Det er en inspirationsfolder

Læs mere

Ny Nordisk Skole Til inspiration

Ny Nordisk Skole Til inspiration Ny Nordisk Skole Til inspiration Lise Tingleff Nielsen Forskningschef, Professionshøjskolen UCC Hvad er Ny Nordisk Skole? Initiativ fra Børne og undervisningsminister Christine Antorini Nedsættelse af

Læs mere

Ny Nordisk/Langelandsk skole? Opstartsseminar 3. sept. 2012

Ny Nordisk/Langelandsk skole? Opstartsseminar 3. sept. 2012 Ny Nordisk/Langelandsk skole? Opstartsseminar 3. sept. 2012 1 Indholdsmæssige udfordringer Bedre resultater (95% målsætning mv.) Styrket effektivitet Stærkere fokus på den enkeltes resultater Inkludere

Læs mere

Nyhedsbrev for Ny Nordisk Skole oktober 2013

Nyhedsbrev for Ny Nordisk Skole oktober 2013 Nyhedsbrev for Ny Nordisk Skole oktober 2013 I dette nyhedsbrev: 43 nye institutioner bliver en del af Ny Nordisk Skole Læringsspor: Et nyt værktøj fra redskabskassen er på vej Tilmelding til NNS-dag 2

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole Ny Nordisk Skole Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole 26-10-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad: et forandringsprojekt At skabe fremragende

Læs mere

Ny Nordisk Skole Et erhvervsperspektiv

Ny Nordisk Skole Et erhvervsperspektiv NNS 01. mar. 13 Ny Nordisk Skole Et erhvervsperspektiv Lars DI Disposition Min baggrund Vi skal leve af at skabe værdi for andre Tillid Ny Nordisk Skole 2 Oplevet værdi i en foranderlig verden Vi lever

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution

Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution Om Ny Nordisk Skole Ny Nordisk Skole er et forandringsprojekt for dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og fritidstilbud. Ny

Læs mere

Nyhedsbrev. # 157 Dato: 24. oktober 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole

Nyhedsbrev. # 157 Dato: 24. oktober 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole Ungepakkens Nyhedsbrev # 157 Dato: 24. oktober 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole Indhold: NY NORDISK SKOLE ONLINE-BIBLIOTEK PÅ VEJ NY STOR SATSNING

Læs mere

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 10. Marts 2014 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med

Læs mere

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Velkommen til Ny Nordisk Skole Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Ny Nordisk Skole - i en nøddeskal Ved Katja Munch Thorsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Målene for Ny

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Tænketanks vision ud fra et uddannelsesperspektiv. Ole Eliasen, Projektleder & Partnerskabskonsulent, VIA University College, Videncenter Komsos

Tænketanks vision ud fra et uddannelsesperspektiv. Ole Eliasen, Projektleder & Partnerskabskonsulent, VIA University College, Videncenter Komsos Tænketanks vision ud fra et uddannelsesperspektiv. Ole Eliasen, Projektleder & Partnerskabskonsulent, VIA University College, Videncenter Komsos SFO Tænketank Danmark Vi mener, at alle der arbejder i og

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Giver det mening? IMFUFA / NSM Roskilde Universitet

Giver det mening? IMFUFA / NSM Roskilde Universitet Matematik i Ny Nordisk Skole Giver det mening? Mogens Niss IMFUFA / NSM Roskilde Universitet Generel indledning Ny Nordisk Skole (jf. folderen Velkommen til Ny Nordisk Skole): Hvad betyder Ny? Hvad betyder

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 strategi Strategigruppens arbejde med de indkomne forslag fra strategidagen Vores vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen Det handler om 1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen 2. Elevernes progression er afhængig af god faglig ledelse 3. Data om faglighed og trivsel

Læs mere

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Vision og mission for Silkeborg Ungdomsskole Silkeborg Ungdomsskole skal være kraft- og videnscenter for og om de 14-18-årige i Silkeborg

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på it

Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på it Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på it Baggrund I den netop indgåede økonomiaftale for 2018, er regeringen og KL enige om, at vi skal styrke kvaliteten i dagtilbuddene, og

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan 1 Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan #bhvchat #bhvdiadag Notesbøger til egne refleksioner Dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan Side 2 Processen og jeres rolle Januar 2016:

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Professionshøjskolernes bidrag til at realisere pejle-mærkerne for kompetenceudviklingen i folkeskolen KLs konference 25.2.2014 om strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Folkeoplysning i Ny Nordisk Skole

Folkeoplysning i Ny Nordisk Skole Folkeoplysning i Ny Nordisk Skole Rapport over projektets forløb og resultater Rapporten er udarbejdet i september 2014 af: Line Høgh, DOF Indhold Baggrund for projektet side 2 Opstart og organisering

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Forandring, dogmer og livsduelighed. Lars Goldschmidt

Forandring, dogmer og livsduelighed. Lars Goldschmidt Forandring, dogmer og livsduelighed Lars Goldschmidt Disposition Forandring som livsvilkår Forny eller forsvind Forny eller bryd sammen Vi har selv skabt skandalen Forandring kræver udgangspunkt, mål,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Sammen om at lede folkeskolen

Sammen om at lede folkeskolen Sammen om at lede folkeskolen Dialog- og udviklingsmøder om at lede folkeskolen Dorthe Møller, chef for dagtilbud og folkeskole, KL Erling Pedersen, skoleleder, skolerne i Nord, Odense Kommune 10-11-2015

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer

Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer Trine Ankerstjerne professionskonsulent og lektor - UCC Trine Ankerstjerne - UCC - Leg i skolen - IPA - januar 2015 1 Workshoppens

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Veje til et styrket forældresamarbejde

Veje til et styrket forældresamarbejde www.eva.dk Veje til et styrket forældresamarbejde KL s dagtilbudskonference 17. maj 2017, v. Laura Detlefsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) - en statslig organisation, der udforsker og udvikler kvaliteten

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Fælles viden fælles handling. Ja, vi er klar!

Fælles viden fælles handling. Ja, vi er klar! Oplæg til skolestart 2009 fra KL, Danmarks Lærerforening, BUPL, Børne- og kulturchefforeningen, Skolelederne og Skole og Samfund Fælles viden fælles handling Ja, vi er klar! Regeringen har en målsætning

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik

Kompetenceudviklingspolitik Ministeriets kompetenceudviklingspolitik skal skabe klarhed over og sætte rammerne for koncernens samlede indsats for kompetenceudvikling og dermed definere retningen for koncernens arbejde med kompetenceudvikling.

Læs mere

DE TOPMOTIVEREDE UNGE

DE TOPMOTIVEREDE UNGE DE TOPMOTIVEREDE UNGE Mens mange unge kæmper med motivationen, er andre unge tændt af et brændende engagement men hvordan skabes motivation og engagement blandt unge? Konference på Center for Ungdomsforskning

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 23.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen udfordres folkeskolen

Læs mere

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring Børns læring Et fælles grundlag for børns læring Udarbejdet af Børn & Unge - 2016 Indhold Indledning... 4 Vigtige begreber... 6 Læring... 8 Læringsbaner... 9 Det fælles grundlag... 10 Balancebræt... 11

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Randers Kommune. Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid

Randers Kommune. Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid Randers Kommune Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid Forord: Den politiske styregruppe for fremtidens skolevæsen har udvalgt og godkendt de bærende principper eller grundlaget

Læs mere