Bliv en del af Ny Nordisk Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv en del af Ny Nordisk Skole"

Transkript

1 Bliv en del af Ny Nordisk Skole

2 Redaktion og produktion: Iben Bryld Gaardmand og Mads Klindt, Ny Nordisk Skole-sekretariatet og Thomas Bech Hansen, Kommunikationssekretariatet alle i Undervisningsministeriet. Korrektur: KommaStreg Korrektur Fotos: Ulrik Jantzen/Das Büro, Poul Rasmussen, Jacob Dall, Colourbox Grafisk tilrettelæggelse og design: Liebling Trykt med vegetabilske trykfarver på ubestrøget, miljøcertificeret papir Printed in Denmark udgave, 1. oplag, 2014: stk. ISBN: (WWW) Udgivet af Undervisningsministeriet 2014 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk

3 Denne folder er en kort introduktion til Ny Nordisk Skole, der blev igangsat af børne- og undervisningsminister Christine Antorini i foråret Det er en inspirationsfolder for medarbejdere og ledere, institutioner og kommuner, der kunne tænke sig at være med i Ny Nordisk Skole eller Ny Nordisk Dagtilbud, hvis man har de små børn, og Ny Nordisk Ungdomsuddannelse, hvis man har de unge. Ny Nordisk Skole er en forandringsproces og et fagligt fællesskab, hvor institutioner forpligter sig til og støttes i at arbejde systematisk med at udfordre alle børn og unge til at blive endnu dygtigere fagligt og socialt. Fra de starter i dagtilbud som helt små, til de afslutter en ungdomsuddannelse med et svendebrev eller en studentereksamen. Ny Nordisk Skole handler om at danne skole på tværs af 0-18-års-området. Det vil sige lære af hinanden og samarbejde om eksemplarisk praksis. SIDE 3

4 Velkommen til Ny Nordisk Skole Vi kan noget særligt i Norden. Vi er gode til at sammentænke børneliv og uddannelsespolitik, og vi fokuserer på et højt niveau for både faglighed og trivsel. Der er gode grunde til, at forskere, politikere og embedsfolk fra asiatiske lande i disse år valfarter hertil. Det gør de for at blive klogere på, hvorfor og hvordan det lykkes os at fastholde børns og unges lyst til at lære hele livet. Det kan vi, fordi vi ud over det rent faglige også har fokus på, at læring skal baseres på fællesskab, på deltagelse, på kreativitet, på demokratisk dannelse og på en fast forankring i praksis. Vi kan noget særligt men det skal ikke få os til at hvile på laurbærrene. Ny Nordisk Skole har som mål at udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan. Og at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Målene er ikke grebet ud af luften. Målene, som også er i fokus for andre nationale initiativer og reformer i Undervisningsministeriet, sætter fingeren på de punkter, hvor det danske dagtilbuds- og uddannelsessystem i dag har sine allerstørste udfordringer. For mange børn og unge gennemgår i dag en udvikling, hvor de ikke får udnyttet deres potentiale mest muligt. Mange oplever for få sejre gennem deres børne- og uddannelsesliv, ligesom vi kan gøre endnu mere for at motivere og udfordre dem, der allerede klarer sig godt. Det er udgangspunktet for, at der er behov for Ny Nordisk Skole et behov for at udvikle den pædagogiske praksis. Vi skal være bedre til at skabe sejre frem for nederlag for vores børn og unge, og vi skal ikke lade rammerne være styrende for vores indsats. SIDE 4

5 Vi skal nytænke børnelivet og undervisningen, vi skal lære af nye forsøgs- og udviklingsprogrammer, og vi skal frem for alt skabe den lyst til at lære, der gør, at alle unge får sig en uddannelse for livet en uddannelse, som kan sikre deres og vores fremtid. Det skal sikres både i dagtilbud, i folkeskolen og i ungdomsuddannelserne. For der er brug for en helhedsindsats, der begynder allerede i børnenes tidlige år, hvor vi ved, at fundamentet for læring skabes. Ny Nordisk Skole handler om forandring. For at ændre verden må vi opdage, at noget kan være anderledes, og være villige til at ændre måden, vi arbejder på. Sådan lyder et af dogmerne for Ny Nordisk Skole. Nogle af de vigtigste dogmer i Ny Nordisk Skole er, at man som praktiker forpligter sig til at være systematisk undersøgende og åben for forandring. At man er metodisk velbegrundet og lægger sin pædagogiske praksis og undervisning frem. Institutioner i Ny Nordisk Skole fortæller omverdenen om sine mål, metoder og resultater for gennem det systematiske arbejde at gøre hinanden bedre og inspirere med god praksis. Undervisningsministeriet understøtter arbejdet, men ejerskabet af initiativet er institutionernes eget. Ny Nordisk Skole bygger på medejerskab og medindflydelse. En af de værdier, som omverdenen også kommer for at lære af. De mange forældre, der går aktivt ind og bakker op om det fælles dagtilbud og den fælles skole. De mange elever, der griber muligheden for at få medindflydelse på deres hverdag. Og ikke mindst de mange engagerede praktikere, lærere, pædagoger, ledere og andre fagprofessionelle omkring vores børn og unge, der hver dag er dybt optagede af at arbejde med forandrings- og læringsledelse. Det er alle jer, der gør en forskel. Det er jer, vi inviterer med til at videreudvikle Ny Nordisk Skole. Ny Nordisk Skole fungerer i et samarbejde med minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen, om at skabe sammenhæng i hele 0-18-års-området: Det sammenhængende børneliv begynder i dagtilbuddene, og det glæder mig derfor meget, at så mange dagplejer, vuggestuer og børnehaver aktivt har valgt at blive en del af Ny Nordisk Skole. Ny Nordisk Skole er en god mulighed for at sætte fokus på trivsel for børnene, faglig udvikling og skabe nye løsninger på tværs af institutioner for eksempel gennem børnebyer. Manu Sareen Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold SIDE 5

6 Hvad er Ny Nordisk Skole? Ny Nordisk Skole er et fundament for at arbejde med virkeliggørelse af reformer og andre nationale initiativer samt en platform for tværgående samarbejde, dialog og videndeling mellem institutioner fra både dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Alle institutioner er forankret i et Nyt Nordisk Netværk, hvor de arbejder tæt sammen med to eller flere institutioner, der typisk findes lokalt. Derudover er samtlige institutioner med i et samlet, landsdækkende fagligt fællesskab. Det er i høj grad dette samarbejde, videndelingen og erfaringsudvekslingen, der gør, at institutioner i Ny Nordisk Skole ofte er på forkant i forhold til at gøre alle vores børn og unge så livsduelige og fagligt dygtige som muligt. NY NORDISK SKOLE SKABER SAMMENHÆNG I FORANDRINGSARBEJDET Ny Nordisk Skole understøtter arbejdet med børne- og uddannelsesreformer, fx folkeskole- og erhvervsuddannelsesreformerne og andre nationale initiativer, men er samtidig en udfordring af tanken om, at forandringer først og fremmest skabes fra oven. Initiativet er en opfordring til de professionelle medarbejdere og ledere hverdagens eksperter til at generobre og sætte dagsordenen for debatten om udvikling og undervisning af vores børn og unge. Hver enkelt institution definerer selv deres egen forandringsvej med udgangspunkt i mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole. Det reelle ejerskab er institutionernes eget. Ny Nordisk Skole er ikke en færdig facitliste til jeres pædagogiske og faglige arbejde med at udvikle dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser, men en opfordring til at forsøge at nytænke jeres praksis og forløse jeres potentiale til at gøre alle børn og unge så dygtige og livsduelige som muligt. Det kræver, at forældre, lærere, pædagoger, ledere og elever griber bolden af lyst. Gennem samarbejde i netværk, videndeling, udvikling af egen pædagogisk praksis og med støtte fra Undervisningsministeriet arbejder institutionerne for, at alle børn og unge bliver så dygtige, de kan uanset social baggrund. Ny Nordisk Skole tilbyder udover et værdimæssigt fundament interesserede institutioner en række forandringsværktøjer og rådgivning fra eksperter. På den måde indeholder Ny Nordisk Skole både støtte og forpligtelse til at skabe de dygtigste og mest velfungerende børn og unge. Værdigrundlaget blev udarbejdet i samarbejde med en dialoggruppe bestående af 23 eksperter, fagfolk og erfarne folk inden for dagtilbuds- og undervisningsverdenen. Du kan læse om værdigrundlaget for Ny Nordisk Skole forandringsprocessens mål, manifest og dogmer på nogle af de følgende sider samt på nynordiskskole.dk. SIDE 6

7 UDTALELSER FRA NNS-PRAKTIKERE Udveksling af erfaringer og inspiration mellem samarbejdsinstitutionerne oplever vi som en stor gevinst. Efterhånden påbegyndes et direkte samarbejde mellem institutionerne, så en institution fx sender sine elever til en institution i netværket. På denne måde oplever vi og vores elever projektet og samarbejdet helt konkret og praktisk. Claus Ibsen Hareskov Skole I vores institution har vi fået større faglig opmærksomhed og en udvikling fra tror og synes til ved og skal. Ilsa Therkelsen Gummerup Vuggestue De tre overordnede mål for Ny Nordisk Skole har været gode til at motivere øvrige beslutninger ud fra. Selvom de er meget generelle, er det alligevel godt at have dem på skrift, så man hele tiden kan holde sig selv op på målene. Johannes Grønager Tørring Gymnasium SIDE 7

8 Hvad er det nordiske? Hvad er det nye? Ny Nordisk Skole udfordrer med afsæt i danske og nordiske værdier den pædagogiske og læringsmæssige praksis. Vores demokratiske idealer, vores værdsættelse af det kreative og håndværksmæssige samt, at vi anser trivsel som en forudsætning for læring, er eksempler på værdier, der er væsentlige for den måde, vi tænker børneliv og uddannelse i Danmark og Norden. Ny Nordisk Skole er netop ny, idet det ikke handler om kun at holde fast i det, vi allerede gør. Selvom alle de nordiske lande hører blandt de bedst præsterende uddannelseslande i verden, har vi ikke i dag løst opgaven med at give alle børn og unge lige muligheder for at få en ungdomsuddannelse uanset baggrund. Derfor skal vi udforske og nytænke de styrker, Norden er kendt for. For hvorfor vælger så få unge en erhvervsuddannelse i dag, hvis vi har en tradition for ambition og kvalitet, hånd og ånd? Hvis vi er gode til at tænke i fællesskaber hvorfor ender en stor gruppe af vores unge så fortsat med at stå uden for arbejdsmarkedets og samfundets fællesskab? Og når vi skaber gode muligheder for alle børn, hvorfor udfordres de dygtigste stadig ikke på en måde, så deres potentialer udfoldes helt? I Ny Nordisk Skole stiller vi spørgsmål til os selv: Gør vi det egentlig godt nok i den daglige praksis i dagtilbud og uddannelse? Hvor kan vi blive bedre? Og hvordan kan vi genoplive og genfortolke nogle af de nordiske styrkesider, vi bryster os af at være gode til? På nynordiskskole.dk kan du læse meget mere om den nordiske skole set både inde- og udefra i e-publikationen Den nye nordiske skole. I magasinet kan du blandt andet læse om daginstitutioner og skolers rolle i udviklingen af den personlige integritet, og hvordan dette danner grundlag for håndhævelsen af de nordiske værdier som fx: dyrkelse af den enkeltes- såvel som fællesskabets muligheder at de bedste løsninger oftest opnås gennem samarbejde at tænke selv, tænke nyt og tænke fri af fordomme at anvende ytringsfrihed i kritisk stillingtagen at der med frihed følger et ansvar at kvalitet drejer sig om opmærksomhed, ambition og omhu. Vidste du, at... Nordisk Ministerråd for uddannelse og Forskning (MR-U) i 2012 igangsatte et fælles nordisk udviklingsprojekt på 0-18-års-området, der blandt andet skal afdække, hvordan vi kan lære af hinanden på tværs i Norden? I januar 2014 nåede MR-U første milepæl i projektet, da konferencen Norden viser vej blev afholdt for ca. 200 deltagere fra de nordiske lande. Du kan læse mere om konference her: norden.org/nordenviservej SIDE 8

9

10 Hvad får vi ud af at være med i Ny Nordisk Skole? Bliver man en del af Ny Nordisk Skole, bliver man en del af et netværk, hvori man samarbejder om en fælles udfordring og sparrer om hinandens forandringsprocesser. Man kan enten etablere et nyt netværk eller indtræde i et netværk, der allerede eksisterer. Ny Nordisk Skole er det fundament, der understøtter erfaringsudvekslingen og videndelingen mellem institutioner og praktikerne, der står over for enslydende udfordringer. Det sker fx via hjemmesiden nynordiskskole.dk, hvor Undervisningsministeriet stiller en videndelingsbank, en kontaktbørs og mange andre redskaber til rådighed. Fx den årlige NNS-akademidag, hvor alle NNS-institutioner inviteres til at udveksle erfaringer, videndele og få inspiration til at arbejde videre med at løfte kvaliteten i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Vidste du, at... Det i dag er muligt at finde venskabsskoler i resten af norden på portalen Norden i Skolen (nordeniskolen.org)? Det er også muligt for institutioner at angive et eventuelt samarbejde med en venskabsskole, når der ansøges om at blive Ny Nordisk Skoleinstitution. Hvis jeres institution har interesse for at etablere et samarbejde med venskabsskoler i de øvrige nordiske lande, kan informationsmateriale fremsendes til jer. Redskabskassen er Undervisningsministeriets tilbud til alle NNSinstitutioner og indeholder et antal arrangementer til inspiration og kompetenceudvikling. Redskabskassen opdateres løbende og kan fx indeholde Læringsspor, hvor lærere, pædagoger og undervisere gennemgår kompetenceudviklingsforløb med fokus på udvikling af konkret pædagogisk og didaktisk praksis. For lederne afholdes specielle forløb med henblik på at klæde ledere på til at gennemføre forandringsprocesser på egen institution. Medarbejdere og ledere fra NNS-institutioner opfordres til at deltage i en eller flere af disse aktiviteter. I Ny Nordisk Skole lever vi af videndeling og erfaringsudveksling, og det er vores arrangementer gode fora for. Læs mere om læringsspor på laeringsspor.dk SIDE 10

11 NNS-akademidagen Den 10. marts 2014 var mere end 320 Ny Nordisk Skole-praktikere samlet i Odense til den årlige akademidag. Her fik deltagerne inspiration i form af oplæg fra tre Ny Nordisk Skole-netværk, undervisningsminister Christine Antorini, tidligere direktør i DI, Lars B. Goldschmidt samt den internationalt anerkendte forfatter James Nottingham. Derudover debatterede deltagerne indbyrdes i 15 forskellige workshops, hvor de ud fra forskellige tematikker drøftede udfordringer og delte erfaringer. Jeg synes, at det er interessant at høre, hvad andre har arbejdet med, og blive beriget på en lidt anden måde. For eksempel hørte jeg begrebet vandringspædagogik, hvor jeg tænkte: Hov, hvor kom den fra? Og så har jeg især glædet mig til at høre John Hatties co-driver her i dag (James Nottingham, red.). Og han har bestemt levet op til forventningerne: Spændende mand med nogle velunderbyggede statements eller det er jo ikke bare statements, der er noget empiri bag. Karen Hauge Tranbjerg Skole Du kan læse mere om akademidagen og alle de andre arrangementer på nynordiskskole.dk SIDE 11

12 Hvad kræver det at være med i Ny Nordisk Skole? At være med i Ny Nordisk Skole er at overskride sine vante forestillinger om den kendte praksis og sit eget forandringspotentiale. At både ledelse, kommunalpolitikere og minimum 85 procent af medarbejderne giver fælles håndslag på at ville forandre og forbedre sig i et Ny Nordisk Skole-samarbejde med elever og forældre. At ledere og medarbejdere forpligter sig på at arbejde systematisk og i overensstemmelse med mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole og gennem deres praksis demonstrerer, at de faktisk gør det. Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord, lyder det første dogme. Det er et kardinalpunkt i Ny Nordisk Skole, at de professionelle på dedikeret vis skal indgå i en fælles og personlig udvikling af deres pædagogiske arbejde og faglighed. At der er en forpligtelse til ikke at lade stå til, men at opsøge og bruge den viden og de gode eksempler, der findes, og som passer til den virkelighed, man befinder sig i. Bliv en del af Ny Nordisk Skole Kunne I tænke jer at være med i Ny Nordisk Skole? Gå ind på nynordiskskole.dk og læs meget mere om, hvordan man kommer med. En Ny Nordisk Skole-institution skal have som klart mål, at medarbejderne sammen vil løse lokale udfordringer. At de vil gøre børn og unge dygtigere gennem mere målrettet pædagogisk praksis i daginstitutioner og fritidstilbud og undervisning i skoler og på uddannelsesinstitutioner, der har et samlet fokus på at udvikle den brede faglighed med såvel kognitive, sociale og motoriske kompetencer som selvværd, selvtillid og identitetsdannelse. Se resten af dogmerne på side 17 eller læs mere på nynordiskskole.dk. SIDE 12

13 Hvad er gevinsten ved at være Ny Nordisk Skole-institution? At vi er på forkant med reformen og dens intentioner allerede inden den træder i kraft. Vi er gået fra tanke til handling på mange af de områder, der gør sig gældende for reformen, og vores medarbejdere er derfor ikke reformforskrækkede. Derudover har vores samarbejde med produktionsskolen og ungdomsskolen sikret, at eleverne oplever forudsigelighed i mødet med vores netværkspartnere. Laila Madsen Souschef, Specialcenter Taps Skole ved Kolding At vi har fået et lokalt forum for udvikling, kommunikation og samarbejde. Heidi Daggaard, Pædagog, Det Grønne Børnehus ved Ringsted I styregruppen, som blandt andre består af lærere, pædagoger, studievejledere m.fl. fra hele vores netværk, har vi haft stor glæde af NNS-dagene med plads til refleksion over egen praksis i forhold til forandringsstrategien. Dagene har givet inspiration og sparring i forhold til vores arbejde som NNS-institution. Britta Larsen Gymnasielærer og uddannelsesleder ved Bjerringbro Gymnasium Engagementet og sammenholdet blandt medarbejdere på tværs af institutionerne. Alle vil hinanden det godt, og NNS giver et godt samlingspunkt på trods af geografisk spredning. Vi har i netværket nedsat en motorrumsgruppe uden ledere, hvor det kun er praktikerne, der mødes. Samarbejdet kører godt alle er ivrige efter resultater. Majbritt Krogsgaard Lærer, Aabybro Skole Gevinsterne er, at vi i netværket støtter og inspirerer hinanden, og på egen skole har vi virkelig sat fokus på pædagogik. Det tales der om på lærerværelserne nu. På vores skole har vi samme mål og samme udfordring, og det løser vi sammen. Susanne Bertelsen Underviser ved Hotel- og restaurantskolen, Mercantec i Viborg SIDE 13

14 Mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole Målene for Ny Nordisk Skole er pejlemærkerne på samfundsniveau. Manifestet er værdierne på institutionsniveau. Og dogmerne handler om, hvordan vi vil arbejde for at nå vores mål. Mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole blev udviklet til den endelige version af deltagerne på Sorø-mødet i august Det er det fundamentale værdigrundlag, som enhver kommende Ny Nordisk Skole-institution (dagtilbud, grundskole eller ungdomsuddannelse) forpligter sig til at forandre og forbedre sin institution på skuldrene af. De målsætninger, værdier og løfter, der fremgår af mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole, er udgangspunktet for den forandringsproces, alle Ny Nordisk Skole-institutioner skal gennemgå. SIDE 14

15 Målene for Ny Nordisk Skole 0 18 år 01 Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan. 02 Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 03 Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis SIDE 15

16 Manifest for Ny Nordisk Skole 0 18 år Ny Nordisk Skole skal i kraft af en nyfortolkning af den nordiske lærings- og dannelsestradition danne grundlag for udviklingen af de nordiske samfund og lyse op i verden. Ny Nordisk Skole skal Udtrykke respekt for den enkelte og for fællesskabet byggende på det bedste fra den nordiske uddannelsestradition og pædagogiske praksis med inspiration fra resten af verden. 02 Fremme udviklingen af livsduelige børn og unge med vilje og evnetil at skabe værdi for de fællesskaber, de indgår i under deres opvækst og uddannelse og senere på arbejdsmarkedet og i deres civile liv. 03 Sikre, at hver enkelt tages alvorligt, udfordres og støttes, så alle får lige muligheder. Alle børn og unge skal mødes med ambitioner. De skal inddrages som medskabere af de fællesskaber, de indgår i. Deres nysgerrighed og lyst til at lære mere skal stimuleres. De skal erfare, at det nytter at anstrenge sig. 04 Nå målet om et fagligt løft af alle med anvendelse af fremmeste viden om pædagogisk praksis, undervisning, læringsteknologier, digitale løsninger og ledelse. 07 Skabes af stadigt dygtigere professionelle, der tager ansvar for valg af metoder og arbejder systematisk undersøgende i samarbejde med andre professionelle. 08 Udvikle rum og læringsmiljø, der bygger på og udstråler omtanke og faglig ambition, giver plads til leg og inspirerer til læring ved at overskride den organisatoriske, fysiske og faglige ramme. 09 Etablere forpligtende samarbejder med forældre, uddannelses- og vidensinstitutioner, forenings- og arbejdsliv. 10 Ved sin undervisning, pædagogiske praksis og eksemplariske adfærd i det daglige arbejde og virke i institutionerne gøre børn og unge til medskabere af et demokratisk og bæredygtigt samfund socialt, kulturelt, miljømæssigt og økonomisk. 05 Tage udgangspunkt i, at faglighed omfatter mestring af de enkelte faglige discipliner, evnen til at kombinere fagene samt sociale, personlige og motoriske kompetencer. 06 Styrke anvendelsesorienteringen og de praktiske dimensioner i undervisningen og den pædagogiske praksis. SIDE 16

17 Dogmer for Ny Nordisk Skole 0 18 år 01 Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. 02 Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med udfordringer, så de kan lære mest muligt, uanset forudsætninger. 03 Vi vil være metodisk velbegrundede og lægge vores pædagogiske praksis og undervisningen på bordet. 04 Vi vil være systematisk undersøgende og åbne for forandring: Vi vil være nysgerrige, opsøgende, innovative og risikovillige for at realisere den enkeltes potentiale. For at ændre verden må vi opdage, at noget kan være anderledes, og være villige til at ændre måden, vi arbejder på. 05 Vi vil fortælle verden om vores mål, metoder og resultater. Vi vil involvere omverdenen, forældre, børn og unge i vores arbejde ved at lægge det frem. 06 Vi vil være engagerede, dedikerede og vedholdende. Vi vil arbejde for at gøre hinanden bedre. 07 Vi vil bedrive tydelig ledelse og medledelse med fokus på undervisningen og den pædagogiske praksis. 08 Vores eget dogme. SIDE 17

18 SÅDAN BEGYNDTE NY NORDISK SKOLE Ny Nordisk Skole blev lanceret af Christine Antorini som børne- og undervisningsminister i marts Samtidig med lanceringen blev der nedsat en dialoggruppe for Ny Nordisk Skole bestående af 23 eksperter, fagfolk og erfarne folk inden for dagtilbuds- og undervisningsverdenen, som fik til opgave at rådgive ministeren. Lars B. Goldschmidt, daværende direktør i Dansk Industri, og Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening, var formænd for dialoggruppen. SÅDAN ER NY NORDISK SKOLE ORGANISERET I dag er Ny Nordisk Skole forankret med en bestyrelse, der blandt andet består af repræsentanter, der sikrer bred politisk forankring. Derudover er der etableret et akademiråd med både praktikere og videnspersoner inden for børne- og uddannelsesområdet. Denne organisering skal sikre, at Ny Nordisk Skole er et initiativ, der fortsætter mange år ud i fremtiden. Det understøtter samtidig bedst muligt institutionernes arbejde med forandrings- og læringsledelse. På den måde sørger vi for, at vi hele tiden udvikler og forbedrer vores dagtilbuds- og uddannelsessystem med de nyeste og bedste tanker, idéer og løsninger. Hjemmesiden nynordiskskole.dk har faglige indlæg og mulighed for indspark fra praktikere, brugere, borgere og andre med ideer til udvikling af Ny Nordisk Skole. Vi glæder os til at arbejde sammen med jer i Ny Nordisk Skole. SIDE 18

19 NNS-bestyrelsen: Undervisningsminister Christine Antorini (formand) Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen Lars B. Goldschmidt, partner i Goldschmidt Rise and Shine I/S Karen Ellemann, MF, undervisningsordfører, Venstre Frank Jensen, overborgmester, Københavns Kommune Anna Mee Allerslev, Radikale Venstre, beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, formand for Børne- og Kulturudvalget i KL Kurt Klaudi Klausen, professor, SDU Hanne Dollerup, næstformand i BKF, børne- og ungedirektør i Kalundborg Kommune Birgit Andersen, skoleleder, Strandgårdskolen SEKRETARIATET FOR NY NORDISK SKOLE Ny Nordisk Skole understøttes af et sekretariat, der er forankret i Undervisningsministeriet. Arbejdet sker i samarbejde med professionshøjskolerne og EVA. Samarbejdet med professionshøjskolerne kan bidrage til at sikre en sammenhæng mellem Ny Nordisk Skole og professionshøjskolerne. En løbende erfaringsudveksling og videndeling i et stærkt videnmiljø vil sikre en sammenhæng mellem Ny Nordisk Skole og professionshøjskolernes øvrige udviklingsarbejde og forskning. Professionshøjskolerne er centrale, da de kan tilføje en viden- og udviklingsvinkel til Ny Nordisk Skole. Det kunne fx være i forhold til værdibaseret ledelse og netværksorganiserede forandringsog kvalitetsskabelsesprocesser. Samtidig er der det i det for os, at vi får nyttige erfaringer fra institutionerne direkte ind i vores udviklingsarbejde og forskning. Laust Joen Jakobsen Rektor, Professionshøjskolen UCC NNS-akademirådet: Formandskab for akademirådet: Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen Lars B. Goldschmidt, partner i Goldschmidt Rise and Shine I/S Akademirådet: Klaus Majgaard, rådgiver, adjungeret professor på CBS Agi Csonka, direktør for SFI, formand for Rådet for Børns Læring Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet Andreas Rasch-Christensen, forskningschef, VIA University College Tove Hvid Persson, dekan, UCC Stefan Hermann, rektor, Metropol Laust Joen Jakobsen, rektor, UCC Ole Ervolder, pædagogisk chef på Aalborg Handelsskole Trine Ladekarl Nellemann, rektor på CPH West Anna Vadgaard, skoleleder, H.C. Andersen Skolen Søren Ranthe, skoleleder, Antvorskov Skole Else Marie Krogh, leder af dagplejen i Københavns Kommune Marianne Dupont, daginstitutionsleder, Børnehuset Vonsild Allan Kjær Andersen, rektor, Ørestad Gymnasium Lisbeth Nørgaard, direktør, SOSU Esbjerg (pr. 1. januar 2015) Per Lindegaard Mansa Christensen, ungdomsskoleinspektør, Korsløkke Ungdomsskole Mads Kofod, direktør, Campus Bornholm Gitte Andersen, adm. direktør, Signal Arkitekter Jesper Støier, chef for skole- og uddannelsespolitisk afdeling, Danmarks Lærerforening Allan Baumann, faglig sekretær og forretningsudvalgsmedlem, BUPL Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre Agnete Vienberg Hansen, tidl. formand for DSE SIDE 19

20 Vær med til at forandre. Bliv en del af Ny Nordisk Skole. Følg med på nynordiskskole.dk

DEN NYE NORDISKE SKOLE

DEN NYE NORDISKE SKOLE NY NORDISK SKOLE UNDERVISNINGSMINISTERIET NORDEN SET UDEFRA // NORDISKE LÆRINGSMILJØER // RUM OG ARKITEKTUR DEBATTEN OM NY NORDISK SKOLE // AT SKABE FORANDRING DEN NYE NORDISKE SKOLE ET NORDISK PERSPEKTIV

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet resumé talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til

Læs mere

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Dato for udgivelse: April 2011 Forfattere: Maria Lindorf og Iben Berg Hougaard med assistance fra Christiane Præstgaard

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Ro og klasseledelse i folkeskolen

Ro og klasseledelse i folkeskolen Dorte Marie Søndergaard Helle Plauborg Thomas Szulevicz Tine Basse Fisker Torben Mørup Lene Tetzlaff-Petersen Mette With Hagensen Agnete V. Hansen Gitte Øgendal Helle Saabye Pedersen Pia Werborg Ro og

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere